Alpaslan II Barajı &HES. Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alpaslan II Barajı &HES. Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Alpaslan II Barajı &HES Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi Müşteri: ENCON Çevre Danışmanlık Şirketi (ENERJISA Enerji Üretim A.Ş adına) Hazırlayan: Bath, UK Tarih: Ocak 2014 Proje veya Sayı No: UK

2 Sözleşme No: UK Sayı: 4 Yazar (imza): Amanda Stevenson Proje Yöneticisi / Direktörü Niall Smiddy (imza): Tarih: 12 Ocak 2014 Bu rapor tarafından mümkün olan tüm beceri, itina ve çaba gösterilerek ve ile İşveren arasında kabul edilmiş olan Hizmetler ve Anlaşma Koşulları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu raporun gizlilik hakları İşveren de saklıdır., ile önceden resmi bir anlaşmaya varılmadan bu raporun tamamının ya da bir kısmının üçüncü kişilerle paylaşılmasından sorumlu değildir. Herhangi bir tarafın rapora itimadı kendi sorumluluğundadır. üzerinde anlaşmaya varılmış olan Hizmetler dışında herhangi bir konuda İşveren e veya diğer ilgililere karşı sorumlu değildir. Versiyon Kontrolü Kaydı Sayı Durum Açıklaması Tarih İnceleyen Paraf Yazar (Paraf) 1 Müşteriye İlk Taslak 29/11/13 NPS AS 2 Müşteri yorumlarınca revize edilmiş versiyon 03/12/13 NPS AS 3 Müşteri yorumlarınca revize edilmiş versiyon 13/12/13 NPS AS 4 Müşteri yorumlarınca revize edilmiş versiyon 12/01/14 NPS AS

3 İçindekiler Yönetici Özeti 1 1 Giriş Kapsam Proje Bilgileri Sera Gazı Emisyonlarının Ön İncelemesi 3 2 Metodoloji Giriş Değerlendirme Kapsamı Varsayımlar Giriş Potansiyel Emisyon Tedbirleri İnşaat Aşaması İşletme Aşaması İşletimden Çıkarma 15 4 Etki Değerlendirme İnşaat Aşaması Özeti İşletme Aşaması Özeti ALPII Projesinin Sera Gazı Emisyonu Etkileri 17 5 Sera Gazı Emisyonu Azaltma Tedbirleri Tasarım Evresi İnşaat Aşaması İşletme Aşaması Sera Gazı Emisyonu Tutum Faaliyetleri 21 Ek A: Sera Gazı Emisyonu Veri Tabloları Ek B: Veri Varsayımları Tablolar Listesi Tablo A: ALPII Projesi Sera Gazı Emisyonları Özet 1 Tablo Sera Gazı Emisyonları İletim Hattı İnşaatı 10 Tablo Sera Gazı Emisyonları Baraj ve HES İnşaatı 11 Tablo Sera Gazı Emisyonları Relokasyon Yollarının İnşaatı 11 [Subject] Sayı: [Status]

4 Tablo Sera Gazı Emisyonları İnşaat Ekipmanları 12 Tablo Sera Gazı Emisyonları Temel Malzemelerin Taşınması (Kamyon) 13 Tablo Sera Gazı Emisyonları Temel Malzemelerin Taşınması (Gemi) 13 Tablo Sera Gazı Emisyonları Elektrik İletim Ekipmanları 14 Tablo ALP II Rezervi sebebiyle su altında kalacak bölgelerdeki Arazi Kullanımı 15 Tablo ALP II Rezervi Kaynaklı Net Sera Gazı Emisyonları 15 Tablo 3.5 AİKB HES Islah Durumu 15 Tablo 4.1 Sera Gazı Emisyonları İnşaat Etkileri 17 Tablo 4.2 Sera Gazı Emisyonları İşletme Etkileri 17 Tablo 4.3 Sera Gazı Emisyonları Özet 18 Tablo 5.1 Sera gazı emisyonlarını azaltmak için Tasarım aşamasında alınacak önlemler 19 Tablo 5.2 Sera gazı emisyonlarını azaltmak için İnşaat aşamasında alınacak önlemler 20 Tablo 5.3 Sera gazı emisyonlarını azaltmak için İşletme aşamasında alınacak önlemler 21 Tablo 5.4 Ağaçlandırma Çalışmalarının Karbon Yararı ( 110 Hektar) 22 Şekiller Listesi Şekil 1: ne Yaklaşım 5 Şekil 2: nin Kapsamı 6 [Subject] Sayı: [Status]

5 Yönetici Özeti UK Ltd () şirketi, ENCON Çevre Danışmanlık A.Ş. (ENCON) tarafından, ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa) adına Türkiye'nin Muş ilindeki Alpaslan II Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (ALPII) (HES) tarafından açığa çıkması olası olan Sera Gazı Emisyonu için değerlendirme yapmaları amacıyla görevlendirilmiştir. Bu Sera Gazı Emisyonu Değerlendirmesi, ALP II projesinin inşaat ve işletme sürecinde açığa çıkması olası olan emisyonları ve bu yenilenebilir enerji kaynağının ömrü süresince açığa çıkaracağı emisyonlardan kaçınma yöntemlerini değerlendirir. Değerlendirme, ALP II projesinin geliştirilme sürecindeki ana emisyon kaynaklarıyla ilgilenmektedir. İnşaat süreci, enerji tüketen materyaller ve inşaat uygulamalarının kullanımını içermektedir..alp II yapılarını inşa etmek için gereken malzemelerin somutlaşmış etkisi, bu emisyon değerlendirmesinin önemli bir bileşenidir. İnşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer etmen ise, bu materyallerin oluşumu, işlenmesi ve taşınması sırasında ihtiyaç duyulan yerinde ekipmanların kullanımıdır. İşletme aşamasında; ulusal şebekeden enerji alımından kaynaklı olarak sera gazı emisyonunda, Yüksek Voltaj şalterinden yayılan SF 6 ile alakadar kaçak emisyonlarda ve ALP II rezervinin yaratılışında ortaya çıkacak emisyon salınımında artış görülmesi olasıdır. Projenin beş yıllık inşaat aşamasında, sera gazı emisyonu etkisinin 948,300 tco 2 e olacağı öngörülmüştür. Bu etkinin büyük bir kısmı, HES inşasında kullanılacak olan materyallerden (286,851 tco 2 e) ve karayolu dışında kullanılan makinelerden (179,829 tco 2 e) kaynaklanmaktadır. HES'in çalışma ömrü boyunca, HES'i işletmek için gereken elektrik enerjisinden, şalterde oluşacak olan SF 6 sızıntısından ve rezerv bölgesindeki taşkınlardan kaynaklanan ek sera gazı emisyonu etkileri ortaya çıkacaktır. Bu işletim emisyonlarının toplamının 1,279,023 tco 2 e olacağı hesaplanmıştır. Bu sebeple HES'in 100 yıllık ömrü boyunca, inşaat ve işletim sürecinden ortaya çıkacak tahmini toplam sera gazı emisyonu etkisi 2,227,323 tco 2 e olacaktır. HES, işletim sürecine geçmesiyle birlikte fosil yakıt üretiminin yerine geçecek ve Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını yıllık 618,640 tco 2 e oranında azaltacaktır. Sera gazı emisyon tablolarında da görüleceği üzere, proje inşaat sürecinden 43 ay sonra, inşaat ve işletim süreci boyunca açığa çıkacak olan sera gazı emisyonunu dengeleyecek ve bu noktadan itibaren çalışma ömrü boyunca Türkiye'nin sera gazı emisyonu oranını her yıl azaltacaktır. Tablo A. ALP II projesi boyunca oluşacak sera gazı emisyonu verilerini sunmaktadır. Tablo A: ALP II Projesi Sera Gaze Emisyonları - Özet Emisyon Özetleri İnşaat Etkileri (tco 2 e) İşletme Etkileri (tco 2 e) Toplam İnşaat ve İşletme süreci etkisi (tco 2 e) Engellenmiş Hidro Üretim Emisyonları (tco 2 e) Yıllık Engellenmiş Emisyon miktarı (tco 2 e) İnşaat başlangıcından itibaren emisyon dengelenmesi (Yıl) 3.6 İnşaat başlangıcından itibaren emisyon dengelenmesi (Ay) 43 Engellenen emisyon (emisyon etkileri hariç) (tco 2 e)

6 1 Giriş 1.1 Kapsam UK Ltd () şirketi, ENCON Çevre Danışmanlık A.Ş. (ENCON) tarafından, ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. (Enerjisa) adına Türkiye'nin Muş ilindeki Alpaslan II Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (ALPII) (HES) tarafından açığa çıkması olası olan Sera Gazı Emisyonu için değerlendirme yapmaları amacıyla görevlendirilmiştir. Projenin finansörü olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), değerlendirmenin AİKB Sera Gazı Değerlendirme Metodolojisi (Version 7) 1 doğrultusunda yapılmasını istemiştir. Bu sera gazı emisyonu değerlendirmesinde, ALP II projesi dahilinde inşaat ve işletim süreci boyunca açığa çıkacak potansiyel sera gazı emisyonu miktarı ve bu yenilenebilir enerji kaynağının ömrü boyunca önüne geçeceği sera gazı emisyonu miktarı hesaplanacaktır. Isı ve elektrik için fosil yakıtların kullanılması, küresel sera gazı emisyonuna insanların yaptığı en büyük bileşenlerden biridir. Bu sebeple, elektrik ve ısı üretimi için yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanıma sokulması, emisyon etkilerinin azaltılması ile petrol ve kömür gibi doğal kaynakların tüketimine daha az bağımlı güvenli bir enerji kaynağının oluşturlması açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu değerlendirme aşağıdaki konuları içerecektir; Ön Sera Gazı İncelemesi; AİKB'nin sera gazı emisyon ayak izine yapacağı katkı göstergesi ile birlikte AİKB'ye sunulacak olan sera gazı emisyon seviyelerinin ölçek analizi. Baz / Referans Senaryo; projenin gerçekleşmediği durumda açığa çıkacak olan varsayımsal emisyon değerleri. Doğrudan ve Dolaylı Emisyonlar Değerlendirilmesi; inşaat, işletme ve hizmetten kaldırma aşamalarında oluşacak tahmini emisyon. Sera Gazı Emisyonu Azaltma Önlemleri; sera gazı emisyonlarını azaltmak için önerilen önlemler. Performans Özeti; temel sonuçlar ve projenin etkileri. 1.2 Proje Bilgileri Alpaslan II Barajı ve HES Projesi'nin (ALP II), ENERJİSA tarafından inşa edilmesi planlanmaktadır. Proje alanı, Türkiye'nin Muş ilinde yer alan Fırat Nehri Havzasının bir alt havzası olan Murat Nehri üzerinde yer almaktadır. Proje alanı, Muş şehir merkezinden yaklaşık 34 km uzaklıktadır. Muş Ovası, ALP II'nin mansabındadır. Karasu Nehri, Murat Nehri ve Muş Ovası'ndan beslendikten sonra barajın mansabında Murat Nehri ile birleşir. ALP II Projesi kapsamındaki Alpaslan II HES, 98m uzunluğunda brüt düşe ve 344m 3 /s miktarında proje akışına sahip olacak şekilde inşa edilecektir. HES, 280MW toplam kapasite sağlayacaktır. 1 EBRD Greenhouse Gas Assessment Methodology. Version 7, 6 July 2010.Correct on 29/11/13.

7 ALP II projesinin Murat Nehri yağış alanındaki baraj ekseni ,00 km 2 genişliğindedir. Havzada, plan aşamasında ya da inşaat halinde olan bir dizi proje ve hali hazırda işletme aşamasında olan ALPASLAN I Barajı ve HES gibi projeler mevcuttur. Bu, enerji üretimi ve taşkın kontrolü açısından en büyük projedir ve ALP II projesinin membasında yer almaktadır. Alpaslan II Barajı, savak ve derivasyon yapıları, enerji tüneli, enerji iletim hattı ve ALPASLAN II HES binalarının inşaatı proje kapsamı içerisindedir. İnşaat sürecinin beş yıl sürmesi planlanmıştır. Kil-dolgu, çakıllı-kum ya da bazalt gibi inşaat için ihtiyaç duyulan malzemelerin büyük çoğunluğu, yerel malzeme ocaklarından temin edilecektir. Maksimum su kotu oluşacak olan rezervuar, hektarlık bir alanı kapsayacaktır. Mevcut arazi kullanımı ağırlıklı olarak çayır ve tarım alanlarını içerse de, proje alanı genelinde küçük çaplı orman ve ekili olmayan alanlar da mevcuttur. 1.3 Sera Gazı Emisyonlarının Ön İncelemesi Değerlendirmenin başında, ALP II projesinin AİKB sera gazı ayak izine sağlayacağı katkının önemini göstermek adına bir sera gaze emisyonu incelemesi yer almaktadır. Bu değerlendirmenin amacı, AİKB yatırımlarıyla kurulacak tesislerin işletimi sırasında açığa çıkacak olan sera gazı emisyonu seviyesini ve yatırım sayesinde bu emisyonlarda meydana gelmesi beklenen değişiklikleri açıklığa kavuşturmaktır. AİKB gelecekteki emisyonların ölçeğini, kiloton bazında CO 2 eşdeğeri yıllık emisyonlara dayanarak ve önerilen gelişmelere bağlı olarak sınıflandırır. Aşağıdaki kategoriler, tipik AİKB projelerinin 2 önceki analizlerine dayanmaktadır: Önemsiz (dikkate değer bir sera gazı emisyonu mevcut değildir) Düşük (< 20 kt/y CO 2 -yıllık eşdeğer). Orta-Düşük ( ktco 2 -y/e) Orta-Yüksek (100 kt 1MtCO 2 -y/e) Yüksek (>1 MtCO 2 -y/e) Ön değerlendirme, ALP II projesinin ulusal şebeke gibi kaynaklardan ihtiyaç duyabileceği enerji açısından işletme tesislerini değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye göre HES işletme süreci boyunca yıllık 1,250,000 kwh enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar santralin işletme sırasında enerji açısından kendi kendine yeterli (diğer bir değişle üretilen yenilenebilir enerji, kendi enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir) olacağı varsayılmış olsa da, ulusal şebekeden enerji alımına ihtiyaç duyulacak durumlar, örneğin bakım dönemleri, ortaya çıkabilir. Bu sebeple, ALP II projesine dair tahmini yıllık işletim emisyonu miktarı ktco 2 e olarak tahmin edilmiştir. Bu değerlendirmede emisyon faktörü olarak, AİKB Sera Gazı Değerlendirme Metodolojisi, Tablo GN4 içinde yer alan, Türkiye için şebeke enerji üretimi emisyon faktörü (0.605 tco 2 ) kullanılmıştır. Bu sonuçlar ALP II projesini Orta- Düşük ( ktco 2 -y/e) kategorisine sokmaktadır. Bu sebeple proje için zorunlu bir sera gazı emisyon değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olması sebebiyle, projenin gelecekteki işletim sera gazı emisyonu etkileri oldukça önemsizdir (örn. proje her yıl önemli miktarda CO 2 emisyonunun önüne geçecektir). Ancak inşaat aşaması, bu süreçte kullanılacak yüksek enerji kullanımı 2 EBRD Greenhouse Gas Assessment Methodology. Version 7, 6 July Correct on 29/11/13.

8 gerektiren malzemeler (beton, çelik ve bitum gibi) ve sahada kullanılacak ekipmanlar sebebiyle, ALP II projesinin genel sera gazı emisyonu etkileri önem kazanmaktadır.

9 2 Metodoloji 2.1 Giriş Sera gazı emisyonu hesaplama ve raporlama esasları, 2005 yılında Dünya Kaynakları Enstitüsü (DKİ) ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi'nin (SKDİK), Proje Hesaplamaları için Sera Gazı Protokolü'nü yayınlamaları ile beraber netlik kazanmıştır. Sera Gazı Protokolü, an itibariyle dört temel rehber ilkeden oluşur. Proje Hesaplama Protokolü ve Rehber, belirli sera gazı azaltma projeleri temelinde sera gazı emisyonundaki azalmaların hesaplanması ve Şebekeye Bağlı Elektrik Projeleri için Rehber ile paralel olarak düzenlenmiştir ve bu rehberler ALPASLAN II Barajı ve HES için en uygun sera gazı emisyonu hesaplaması için temel teşkil eder. İkinci olarak değerlendirme, özellikle elektrik hatları üzerinden iletilen elektrik tüketimine sebep olan ya da azaltan projeler üzerinde durmaktadır. Sera gazı protokolü rehberinin yanı sıra, emisyon dönüşüm faktörünü belirlemek için güvenilir veri kaynakları da kullanılmıştır. Uygulanan katsayılar ve veri seti üzerine yapılmış varsayımların ayrıntılı açıklaması, bu raporun Ek B kısmında verilmiştir. Şekil 1 ALP II Projesinin sera gazı emisyon etkilerinin değerlendirilmesinde uygulanan çalışma adımlarını göstermektedir. Şekil 1: Sera Gazı Emisyon Değerlendirilmesine Yaklaşım 2.2 Değerlendirme Kapsamı ALP II Projesinin sera gazı emisyonu değerlendirmesi üç aşamada ele alınmaktadır; inşaat aşaması, işletme aşaması ve hizmetten kaldırma aşaması. Bu üç aşamadaki emisyonların incelenmesi, projenin kullanım ömrü boyunca neden olacağı emisyon etkilerine dair bir tahminin yapılabilmesine olanak sağlar. Bu incelemenin sonucu, projenin üreteceği elektrik miktarı ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak önüne geçeceği toplam emisyon miktarı ile

10 karşılaştırılacaktır. Şekil 2, ALP II Projesinin dikkat edilmesi gereken emisyon ilkelerini sunmaktadır. Şekil 2: Sera Gazı Değerlendirmesi Kapsamı İnşaat Aşaması İnşaat aşaması, inşaat malzemelerindeki gömülü enerji, alandaki yakıt tabanlı ekipman kullanımı ve bölgeye malzeme temini amacıyla yapılan taşımacılıktan doğan emisyonlar sebebiyle toplam sera gazı emisyonu miktarını önemli derece artırır. Malzemeler Sera gazı emisyonu hesaplamalarında kullanılan malzemelerin miktarı; iletim hattı, baraj, HES ve relokasyon yolları gibi farklı inşaat özellikleri için temin edilen malzemelerin sunulmuş olan faturalarına dayanmaktadır. Sera gazı emisyonları, inşaat verileri ve yayımlanmış olan emisyon faktörleri temel alınarak hesaplanmıştır. Bath Üniversitesi tarafından yayınlanmış olan Karbon & Enerji Envanteri (KEE) Versiyon 2, inşaat malzemeleri ile ilgili hesaplamalarda kullanılan karbon ve enerji kaysayıları için temel kaynak olarak alınmıştır. KEE, kamu alanındaki ikincil kaynaklardan toplanan verilerden oluşmuştur ve seçilen metodolojiye bağlı olarak, kullanılabilir "en iyi" kaysayıları sağladığı addedilir. İnşaat malzemeleri için, karbondioksit eşdeğeri değişim katsayıları, tutarlı bir ölçüm birimi sağlamak için kullanılmaktadır. Ekipman Ekskavatörler, jeneratörler ve beton mikserleri gibi ekipmanların inşaat alanında kullanımı, inşaat süresi boyunca yakıt ile ilgili emisyonların artışına katkıda bulunacaktır. Sera gazı emisyonlarının tahmininde, kullanılan ekipmanların türlerini ve sayısını içeren ayrıntılı bir ekipman listesi kullanılmıştır. Emisyon hesaplamalarında, inşaat aşaması boyunca ekipmanların kullanım süreleri, ekipmanların kaç beygir gücünde olduğu ve ekipmanlarla ilgili emisyon katsayıları gibi faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Uygulanan emisyon oranları, Oklahoma State Üniversitesi tarafından 2010 yılında yapılan, etkin ve etkin olmayan

11 CO 2 emisyonları belirlemek için karayolu dışında kullanılan dizel inşaat malzemelerini ele alan bir saha çalışmasına dayanmaktadır 3. Taşıma Bölge malzemelerinin taşınması, malzemelerin yerel taş ocaklarından ya da malzeme ocaklarından temin edilmelerinden dolayı inşaat aşamasının önemli bir kısmını oluşturur. İnşaat alanına ya da alanın dışına çok miktarda malzeme taşınması yapılacaktır ve bu rakam dış etmenlerin ve belirsizlik durumunun yoğunluğundan dolayı tam olarak hesaplanamamaktadır. Bununla birlikte, yerel taş ocaklarından alınacak olan çok büyük miktarlarda agrega malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemelerin taşınmasında alınacak yol uzaklığı, taşınmada kullanılacak olan araç tipleri ve yapılacak sefer sayısı hakkındaki tahminlerle ilgili veriler, taşımanın sebep olacağı emisyon miktarının hesaplanması için temel hazırlar. Taşıma sürecinde kullanılacak araç tiplerinin emisyon faktörleri, Defra 2013 Dönüşüm Katsayıları temel alınarak belirlenmiştir İşletme Aşaması Enerji Kullanımı Önerilen Gelişme sürecinde, iletme faaliyetlerini destekleyebilmek amacıyla ulusal şebekeden elektrik enerjisi desteğine ihtiyaç duyulabilir. Bu temelde yılık kullanım miktarı tahmini olarak hesaplanmış ve sunulmuştur. İşletme aşamasında ulusal elektrik şebekesinden kanaklı emisyonların hesaplanmasında GN 4 Türkiye için ithal elektrik ve ısı emisyonları tahmini 5 içinde verilmiş olan AİKB emisyon faktörleri kullanılmıştır. Rezerv Yaratımındaki Sera Gazı Emisyonları ALP II projesi dahilinde hektarlık alana yayılan bir rezervin kurulması da yer alır. Rezerv sebebiyle büyük çoğunlukla mera, çayır ve tarım arazileri su altında kalacaktır (Tablo 3.4.3). Bu araziler sus baskınlarından önce boşaltılacaktır. Arazinin su altında kalması, kimi biyokimyasal işlemin gerçekleşmesine ve bu işlemlerin sonucunda sera gazı emisyonunun meydana gelmesine yol açacaktır. Nisan 2013 tarihinde Dünya Bankası'nın yayınladığı "Su Raporu: Geçici Teknik Not: Rezervlerde Oluşan Biyokimyasal Tepkimeler Sebebiyle Oluşan Sera Gazları" ile baraj altyapısı oluşturma projelerinde, rezervlerden kaynaklı sera gazlarının hesaplanması için bir kaynak yaratmıştır. Teknik not, rezervlerde oluşan sera gazı emisyonları araştırmalarının nispeten yakın dönemde başlamış sayılabileceğini ve mevcut bilgilerin son on yıl içerisinde gelişme gösterdiğini belirtmiştir. Ancak, bu güne kadar yapılan araştırmalar ekosistemlerin ve coğrafi alanların oldukça küçük bir aralığını kapsar ve bu nedenle rezerv kaynaklı sera gazı emisyonlarının hesaplanması sırasında bazı varsayımların yapılması gereklidir. Bu değerlendirmelerde, Dünya Bankası'nın kabul ettiği metodoloji kullanılmıştır. Hesaplamalar yapılırken, Yer-Üstü Biyokütle ve Yer-Altı Biyokütle, yüzeydeki organik debris, toprağın 3 Lewis, P. M., (2010) Characterization of CO2 Emissions from Nonroad Diesel Construction Equipment. Oklahoma State University, School of Civil and Environmental Engineering. 4 Defra (2013) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository. Correct on 29/11/ EBRD Greenhouse Gas Assessment Methodology. Version 7, 6 July Correct on 29/11/13.

12 karbon yükü, ayrışma ve karbon yutakları dahil edilmiştir. Dönüşüm katsayıları için referanslar ve kaynakların bir listesi Ek- A'da verilmiştir. Kaçak Emisyonlar HES, yalıtkan olarak Kükürthekzaflorit (SF 6 ) kullanan ve Yüksek Voltajlı (HV) bir şalter içeren bir YV elektrik iletim ekipmanı içerecektir. Muhtemel SF 6 emisyon salınımı ile ilgili tahminlere ilişkin veriler verilmiştir. Emisyon salınımı miktarı, şalter içindeki SF6 miktarına ve IEC 694 (1996) 6. ile %1 olarak tanımlanmış olan izin verilen maksimum salınım oranına bağlıdır. Eşdeğer CO2 emisyonu hesaplamalarında, Defra 2013 dönüşüm katsayısı temel alınmıştır. Bakım Projenin işletme ömrü süresince, malzeme ya da ekipman değişimi gerektiren bakım faaliyetleri olacaktır ve bu durum, işletim aşaması için hesaplanmış olan sera gazı emisyonu değerlerinin üzerinde etkili olacaktır. Ancak, bakım faaliyetlerinin içeriği tam olarak öngörülemeyeceği için emisyon hesaplamalarına dahil edilmemiştir. Bakım faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının, projenin ömrüne kıyasla oldukça az olacağı söylenebilir. 2.3 Varsayımlar Sunulan veriler için bir dizi varsayımlar yapılmıştır. Gerçek sera gazı emisyonlarını belirlemek için hala oldukça fazla belirsizliğin mevcudiyeti, verilerin kesinliğini sınırlamaktadır. Varsayımların yapıldığı noktalarda, en uygun dönüşüm faktörünün uygulanması gibi, en uygun uygulama seçeneği tercih edilmiş ve bunun için en güvenilir kaynaklardaki dönüşüm katsayıları ve sera gazı protokolleri tercih edilmiştir. Mevcut varsıyımların ayrıntılı listesi Ek B içinde yer almaktadır. 6 IEC 694:1996. Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards. Nonconventional auxillary equipment (IEC document 17A/486/CD)

13 3 3.1 Giriş Bu sera gazı emisyonu değerlendirmesi, ALP II projesinin gelişim sürecindeki büyük emisyon kaynaklarını inceler. İnşaat süreci, yoğun enerjili malzemelerin ve inşaat uygulamalarının kullanımını içerir. ALP II yapılarının inşası için gerekli olan malzemelerin etkisi, bu emisyon değerlendirmesinin önemli bir birleşenidir. Örneğin, çelik, beton ya da bitüm gibi malzemeler, kullanılacak nihai ürünü oluşturmak için enerji gerektiren hammaddeler ya da işlemlere ihtiyaç duyarlar. Bir başka etmen ise, bu yapı malzemelerinin oluşuturulması, işlenmesi ve taşınması için sahada kullanılan ekipmanların varlığıdır. İnşaat alanının genişliği sebebiyle çeşitli sayıda ve büyüklükte inşaat araçları ve ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır ve bu araç ve ekipmanların çalıştırılması için beş yıllık inşaat sürecinde yakıt gerektiren birçok jeneratöre ihtiyaç duyulacaktır. İşletim aşamasında sera gazı emisyonlarının ana sebepleri, ihtiyaç durumunda ulusal şebekeden alınacak olan enerji kullanımı, YG şalterden salınan SF 6 ile ilgili kaçak emisyonları ve ALP II rezervinin oluşturulması olarak özetlenebilir. Her ne kadar ALP II Projesinin inşaat ve işletim aşamalarında bir çok emisyon kaynağı oluşacak olsa da, aşağıda verilen emisyon kaynakları deneyim ve benzer çalışmaların gözden geçirilmelerine dayanarak en önemli emisyon kaynakları olarak kabul edilmiştir. Aşağıda listelenen emisyon kaynakları en önemlileri sayılır ve ALP II projesi sebebiyle ortaya çıkacaktır; Fosil Yakıt Tüketimi (CO 2 ) Elektrik İletim Ekipmanları (SF 6 ) Çimento Üretimi (CO 2 ) Demir ve Çelik Üretimi (CO 2 ) Taşıma (CO 2 ) (N 2 O) Tüm emisyon verileri, ton bazında ve karbon dioksit eşdeğeri (tco 2 e) olarak verilmiştir ve verilerin tamamı Ek A içerisindeki tablolarda mevcuttur. 3.2 Potansiyel Emisyon Tedbirleri ALP II projesinin temel ilkesi, Türkiye için yenilenebilir ve ekonomik bir enerji kaynağı sağlamak ve gelecekteki tahmin edilen enerji tüketim ihtiyacını karşılamakta yardımcı olmaktır. HES için tahmin edilen çalışma ömrü 100 yıldır ve bu süre zarfında santralin 88,000,000 GWh değerinde elektrik sağlayacağı ön görülmektedir. ALP II Projesinin kabul edilmeyip aynı miktarda elektriğin Türkiye'nin ulusal şebekesinden alınması istendiğinde, oluşacak emisyonun 61,864,000 tco 2 e değerinde olacağı hesaplanmıştır.. Bu hesaplamada, ülkelere özel şebeke elektriği emisyon katsayılarını içeren AİKB rehberi " GN 4 - Türkiye için ithal elektrik ve ısı emisyonları tahmini " temel alınmıştır. Bu hususta kullanılan emisyon katsayısının değeri asd olarak seçilmiştir. Bu emisyon katsayısı, kullanılan her birim elektrik için, daha büyük miktarda elektriğin üretilmesini gerektirir ve

14 böylelikle üretilen elektriğin bir kısmının iletim ve dağıtım sırasında kaybolmuş olması gerekliliğini sağlar. Her ne kadar uzun vadeli, yenilenebilir bir enerji kaynağı projesi olsa da, ALP II Projesi inşaat, işletme ve hizmetten çıkarma aşamalarında emisyon etkisi oluşturacaktır. Aşağıdaki bölümlerde, bu aşamaların sonucunda açığa çıkacak olan sera gazı emisyonu için tahminler raporlanmıştır. 3.3 İnşaat Aşaması Alpaslan II ve HES projesinin inşaat aşaması aşağıdaki öğeleri içermektedir; Derivasyon ve alt çıkış yapıları; Dolusavak; Enerji Sulama yapıları ve kapak şaftı; Enerji tüneli; Denge bacası; Vana odası ve cebri; Şalter binası ve kuyruk suyu kanalı; Türbin gücü, birim kuvvet ve miktarı; ve Şalter bölgesi. İnşaat aşaması; inşaat malzemelerinin kullanımından, yakıt temelli ekipmanların alanda kullanımından ve bölgeye malzeme temini sırasında taşımadan kaynaklı emisyonlar sebebiyle, genel sera gazı emisyonu miktarını önemli ölçüde artıracaktır Malzemeler İnşaat malzemelerinin faturası, inşaat aşamasının üç ana adımı olan iletim hattı, baraj ve HES ile relokasyon yolları hakkında miktar bilgilerini sunmaktadır. Tablo ve 3.3.3, inşaat aşaması için bu malzemelerin kullanımı kaynaklı emisyon değerkerini sunmaktadır. Bath Üniversitesi tarafından yayınlanmış olan Karbon & Enerji Envanteri (KEE) Versiyon 2, inşaat malzemeleri ile ilgili hesaplamalarda kullanılan karbon ve enerji kaysayıları için temel kaynak olarak kullanılmıştır. Tablo Sera Gazı Emisyonları İletim Hattı İnşaatı Malzemeler 50km mesafe için Toplam (kg) Yoğunlaşmış Karbon (kgco 2 e/kg) Toplam (tco 2 e) Kaynak Destek Barı , KEE Beton , KEE Galvanizli Çelik Parçalar , KEE 1272 MCM iletken , KEE 96 mm² koruyucu letken , KEE OPGW kablosu , KEE Toplam tco 2 e

15 Tablo Sera Gazı Emisyonları Baraj ve HES İnşaatı Malzemeler Miktar (kg) Yoğunlaşmış Karbon (kgco 2 e/kg) Toplam (tco 2 e) Kaynak Beton , KEE Kaya dolgu , KEE Kil dolgu , KEE Kalıp , KEE Destek Barı , KEE Çelik Destek (Tüneller için) , KEE Tünel Çelik Kaplama , KEE Dolusavak Radyal Kapağı ve Gömülü Parçalar , KEE Toplam tco 2 e Tablo Sera Gazı Emisyonları Relokasyon Yolları İnşaatı Malzemeler Miktar (kg) Yoğunlaşmı ş Karbon (kgco 2 e/kg) Toplam (tco 2 e) Kaynak Bitum , KEE Beton , KEE Kalıp , KEE Geri dolgu , KEE Destek Barı , KEE Ekipmanlar Toplam tco 2 e İnşaat ekipmanlarından kaynaklanan emisyon miktarını hesaplamak için, inşaat sürecinde kullanılacak olan ekipmanların sayısı ve türünü belirten bir liste kullanılmıştır. Yakıt kullanan ya da sahadaki jeneratörlerde üretilen enerjiyi kullanan ekipmanlar emisyon salınımına sebep olacaklardır. Şu anda ekipmanların türü, örneğin yapımı ve modelleri, tamamen bilinmemektedir ancak ekipmanların kaç saat çalışacağı ve kaç beygir gücünde olacağına dair tahminler yapılabilmiştir. Çalışmada kullanılan emisyon oranları, Oklahoma State Üniversitesi'nin 2010 yılında yapmış olduğu saha çalışmasına dayanmaktadır.

16 Tablo Sera Gazı Emisyonları İnşaat Ekipmanları Ekipman Türü Miktar Beygirgücü Görev Süresi (Saat) Emisyon Faktörü (g/bg-sa) Toplam (kgco 2 e) Toplam (tco 2 e) Damperli Kamyonlar Ekskavatörler Buldozerler Yükleyiciler (paletli) Greyder Jeneratörler (ortalama kapasiteli) Öğütücü Beton Santrali (100m3/sa) Beton Mikseri Beton Pompası Silindir Kule Vinç Mobil Vinç Sprinkler Batık Pompa Toplam tco 2 e Temel İnşaat Malzemelerinin Taşınması ALP II projesinin inşaatında kayda değer miktarlarda malzemeye ihtiyaç duyulacaktır ve bu malzemelerin bir kısmı yerel malzeme ocaklarından temin edilecektir. Geçirimli, geçirimsiz ve kaya-dolgu malzemeler malzeme ocaklarından çıkarılacaktır. Malzemelerin malzeme ocaklarından, sahadaki kırma-eleme-yıkama tesislerine taşınması için çok sayıda vagon turuna ihtiyaç duyulmaktadır. Malzeme ocaklarından temin edilecek malzemeler arasında kildolgu, kum-çakıl ve bazalt da bulunmaktadır. Kaya (bazalt) çıkarılan malzeme ocakları, kildolgu bölgelerinden uzakta yer aldığı için, bu bölgeler arasında gerçekleşecek taşınma işlerinde ortaya çıkacak olan emisyonlar hesaplanmıştır. Kil-dolgu ve kaya çakıl taşınması ile ilgili emisyon değerleri, bölüm 3.3.2'de belirtilmiş olan ekipman emisyon değerlerinin içine dahil edilmiştir. Kaya (bazalt) taşınması ile ilgili tahmini emisyon değerleri, Tablo içinde verilmiştir. Malzeme ocakları ile kırma-eleme-yıkama tesisi arasındaki ortalama mesafe hesaplanmış ve

17 malzemeleri taşıyacak olan kamyonların türleri hakkında varsayımlarda bulunulmuştur. Defra içerisinden uygun bir yakıt verimliliği emisyon dönüşüm katsayısı seçilmiştir 7. Diğer temel inşaat malzemeleriyle alakalı kamyon kaynaklı emisyonlar da Tablo içerisinde verilmiştir. Tablo Sera Gazı Emisyonları Temel Malzemelerin Taşınması (Kamyon) Kamyonla Taşınan Malzemeler Kamyon Kapasitesi (ton) Yaklaşık mesafe (km) Toplam (ton) Gereken tur sayısı Tüm kamyonlarca alınacak toplam mesafe (km) Dönüşüm Katsayısı (kgco 2 e) Toplam (tco 2 e) Agrega , Çimento , Destek Barı , Tünel Destek Çelikleri , Toplam İnşaat süresince yapılacak olan taşıma işlemlerinin büyük kısmı kamyonlarla yapılacak olsa da, destek barı ve tünel destek çelikleri gemi yoluyla taşınacaktır. Bu malzemelerin Romanya'dan İskenderun Limanı'na nakliyesinde açığa çıkacak tahmini emisyon değerleri Tablo içerisinde verilmiştir. Tablo Sera Gazı Emisyonları Temel Malzemelerin Taşınması (Gemi) Gemiyle Taşınan Malzemeler Toplam (ton) Toplam Mesafe (km) Ton/km Dönüşüm Katsayısı (kgco 2 e) Toplam (kgco 2 e) Toplam (tco 2 e) Destek Barı , , Tünel Destek Çelikleri , , Toplam Kamyon ve gemi yoluyoa yapılacak olan temel inşaat malzemelerinin nakliyesinden kaynaklanan tahmini toplam emisyon değeri 14,121 tco 2 e olarak hesaplanmıştır. 3.4 İşletme Aşaması ALP II projesinin işletim aşamasında, dikkate değer ve hesaplamaya uygun miktarda veriye sahip üç çeşit sera gazı emisyonu kaynağı mevcuttur. İşletim aşamasında açığa çıkacak emisyonların kaynağı; ulusal şebekeden kullanım amaçlı enerji alımına ihtiyaç duyulması, YG şalterdeki sızıntılardan kaynaklanan kaçak emisyonlar ve rezerv oluşturulması 7 Defra (2013) Greenhouse Gas Conversion Factor Repository. Correct on 29/11/13.

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43

ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ALPASLAN II BARAJI ve HES PROJESİ Sayfa 1 / 43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Sayfa 1/43 ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TARİFİ... 3 1.1 Alpaslan II Barajı ve HES Projesi Ana Hatları... 6 1.2 Proje Bileşenleri ve İnşaat İşlerinin Tanımı...

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com

Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com 1 Giriş ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet IPCC nin Üçüncü Değerlendirme Raporu na göre; Son 50 yıl boyunca gözlenen ısınmanın büyük

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) IP Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) 2000-2010 GRI Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Çevre Performans Göstergeleri Unsur: Malzemeler Unsur: Biyoçeşitlilik T E M E L T E M E L EN1 EN2

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı