Bingazi de Türkiye ve Batı Algısı: Saha Araştırmasına Dayalı Bir Çalışma *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bingazi de Türkiye ve Batı Algısı: Saha Araştırmasına Dayalı Bir Çalışma *"

Transkript

1 Libya halkının şimdi Türkiye gibi dost ülkelerin yardımına daha fazla ihtiyacı var. Bingazi de Türkiye ve Batı Algısı: Saha Araştırmasına Dayalı Bir Çalışma * Perception of Turkey and West in Benghazi : A Study Based on the Field Search Hakan DEMİR ORSAM Enerji Danışmanı Turkish Petroleum International Company Uluslararası Ticaret Şefi Abstract Abstract After Tunusia and Egypt another social movement has break out in Libya against Gaddafi s ruleship and regime following the 15th February events. Like the others the Benghazi-centered social movement have also been effected the political, economic and social side of globalization. In the course of time the social movement has transformed into the civil war in in Libya. As a result of these the process paved the way to the UN Security Council s interference and under the rule of NATO a military action has been implemented limited with only air strike to Gaddafi s armed forces. In general, the political and economic demands of the Benghazi and National Transitional council (NTC) basic principles are compatible. In addition to this, after Gaddafi, especially during the capacity building process the improvement of the relations with USA, European countries and Turkey is a prevalent opinion both in public and NTC authoties. *Temmuz ve Ağustos 2011 içerisinde Bingazi ye yapılan seyahatler, özellikle Temmuz ayında yapılan seyahat,sırasında gerek vatandaşlarla kurulan diyaloglar gerekse de bu seyahat esnasında ve sonrasında Bingazi yönetiminin Ekonomi Bakanlığı, Finans ve Petrol Bakanlığı, Ulusal petrol Şirketleri yetkilileri ile yapılan görüşmelerden edinilen izlenimleri içermektedir. 49

2 Türkiye Libya da yeniden inşa sürecinde etkin yer alma konusunda Batılı ülkelerden geri bir durumda değildir. Tersine Ulusal Geçiş Konseyi ile en etkin ve somut bir şekilde ilişkilerini sürdüren ve desteğini gösteren ülkelerdendir. Giriş 1969 darbesi ile iktidara ele geçiren ve bu tarihten itibaren rejimi kendi idealleri ve ideolojisine göre dönüştüren Muammer Kaddafi ye karşı Bingazi de 15 Şubat 2011 patlak veren olaylar sonrasında Bingazi merkezli toplumsal bir hareket başlamıştır. Halk tarafından 17 Şubat devrimi olarak da adlandırılan Bingazi merkezli Kaddafi karşıtı hareket tarafından 5 Martta Ulusal Geçiş Konseyi(UGK) nin kurulduğunu ilan edilmiş ve bu konsey çeşitli ülkelerce tanınmıştır. Libya da ortaya çıkan bu sancılı değişim talebinin ortaya çıkışında, Tunus ta ve Mısır da yaşanan toplumsal hareketlerin etkisinden bağımsız olmayıp aksine hareketin odağında olan özellikle genç ve orta yaş nüfusun Kaddafi nin baskıcı ve keyfi yönetimine tepki olarak demokrasi, özgürlük, adalet, ekonomik kaynaklardan yeterince pay alınması vs. içeren talepleri Tunus ve Mısır daki halk hareketi ile benzeşmektedir.bu nedenledir ki demokrasi, adalet ve özgürlük halkın geçmişine tepkisini ve gelecekten beklentilerini özetlercesine UGK nın temel ilkeleri olarak ilan edilmiştir. Libya daki iktidar karşıtı hareketi Mısır ve Tunus takinden farklı kılan yönü ise Libya da zaman içerisinde iktidar yanlısı ve karşıtı aileler arasında bir iç çatışmaya hatta iç savaşa dönüşmesi ve dış müdahalenin yaşanmasıdır. Bu süreçte BM Güvenlik Konseyi soruna yönelik genel hatlarıyla Libya yönetimine iç savaşı durdurma ve sivil halka karşı güç kullanma politikasından vazgeçilmesini içeren 26 Şubat tarihli 1970 sayılı kararı ve çatışmaların sürmesi nedeniyle BM şartının 7. Bölümü çerçevesinde uçuşa yasak bölge uygulanmasına, sivillerin korunması için askeri güç kullanılmasına ayrıca BM ye üye tüm ülkelere, BM Genel Sekreteri ile işbirliği halinde olmak kaydıyla Libya da saldırı tehdidi altında olan sivilleri korumak üzere, Libya nın hiçbir yerinde, herhangi şekilde bir yabancı işgalci güç oluşturmadan, gerekli tüm önlemleri almalarına yetki veren 17 Mart tarihli 1973 sayılı kararları almıştır. 1 BM nin bu kararında NATO uygulayıcı olmuştur. Neticede içinde bulunduğumuz süreçte UGK iç savaşta Kaddafi ye karşı yürütülen silahlı mücadelede üstünlük sağlamış ve başkent Trablus dahil önemli petrol ve rafineri bölgeleri kontrol altına alınmıştır.ancak halihazırda taraflar arasında çatışmalar örneğin Sirte bölgesinde olduğu gibi hala devam etmekte ve tam kontrol sağlanmış değildir.söz konusu çalışma Temmuz ve Ağustos aylarında Bingazi ye yapılan seyahatler esnasında gerek UGK nın icracı yetkilileri gerekse de halk ile kurulan iletişimde edinilen izlenimleri içermektedir.bu çerçevede, Bingazi de örneğinden hareketle halkın talepleri, beklentileri, UGK ile halk arasındaki uyum olup olmadığı, Batılı ülkeler ve Türkiye ile ilişkilere yönelik algılamalara değinilmiştir. 1-Bingazi de Genel Görünüm ve Tahrir Meydanı Bingazi sokakalarında ve Tahrir Meydanında kurulan diyaloglar ve edinilen izlenimler Bingazi merkezli toplumsal hareket hakkında genel bir bakış açısı vermektedir. Bu çerçevedesöz konusu toplumsal hareket tarafından simgesel olarak Sanusi dönemindeki ulusal marşı ve bayrağı kullanılmaktadır.bunun yanısıra dikkat çeken 50

3 Dışişleri Bakanı Davudoğlu, Türkiye nin Libya Ulusal Geçiş Konseyi ne ve Abdul Jelil e tam destek verdiğini bildirdi. bir diğer simge ise Ömer Muhtar dır.nitekim Ömer Muhtar söz konusu hareket tarafından Kaddafi ye karşı sürdürülen mücadelede motive edici bir faktör olarak ön plana çıkarılmaktadır. Ancak Ömer Muhtar 1. Dünya Savaşı sonrasında İtalya ya, yabancı işgaline, karşı mücadele eden libyalı kutsal bir figür iken bugün bu figür Kaddafi ye karşı sürdürülen mücadelenin simgesi olarak da pankartlarda ve meydanlarda yerini almıştır. Bu ise söz konusu Bingazi nin Kaddafi rejimine ve destekçilerine bakışını da bir ölçüde göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Dolayısıyla da Kaddafi dönemi bir anlamda 1969 dan itibaren gayrimeşru ilan edilmektedir.bu çerçevede Bingazi merkezli hareketin Kaddafi ye karşı yürüttüğü mücadele basit bir ayaklanmanın ötesinde anlam taşımaktadır.zira, UGK kendi kontrolündeki bölgeleri özgürleşmiş bölge olarak nitelemektedir. Bingazi nin Tahrir Meydanında, sokaklarında demokrasiye özgürlüğe, seçimlere, diktatörlüğün reddine vurgu açık bir şekilde görülmektedir.öyleki Amerikalı Martin Luther in 1963 yılında halka yaptığı konuşmasındaki meşhur bir hayalim var söylemi, Bingazi nin sokaklarındaki büyük ilan panolarındabir hayalimiz var şeklinde tekrar canlanmıştır. Nitekim sokaklardaki bu talepler UGK nin resmi sitesinde de ilan edilmektedir: Kaddafi devriminin özgürlük, sosyalizm ve birlik sloganına karşılık adalet, özgürlük ve demokrasi Geçici Konsey in 3 sloganı olarak ilan edilmiştir. 2 Buna ek olarak Konsey, Demokratik Libya vizyonu adlı yayınında da Kaddafi dönemi diktatoryal bir dönem olarak tanımlanıp, Libya halkının uluslararası insan hakları hukukuna ve beyannamelerine saygıyı içeren özgür ve demokratik bir toplum inşasından başka bir alternatifinin olmadığı kabül edilmiştir. Aynı bildirgede 8 maddelik bir yükümlülükler listesi de ilan edilmiştir: özetle yeni bir sivil anayasa yapılacağı, politik partilerin sivil toplum örgütlerinin kurulmasına ve faaliyetlerine izin verileceği, ayrımcılık yapılmayacağı, şiddete ve terörizme, 51

4 Türkiye sektörel açıdan da Libya tarafından kabul görmekte ve Libya Türk firmalarının en yoğun faaliyette bulunduğu ülkelerden biri olmaktadır. Pazarın tanınması ve kabul görmesi de yeniden yapılanma sürecinde Türkiye açısından bir avantaj sunmaktadır. aşırılığa karşı durulacağı, ifade özgürlüğü tanınacağı, azınlıkların haklarına saygı gösterileceği, ekonomik zenginlikten Libyalıların faydalanacağı, komşu ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterileceği vurgulanmıştır. 3 Ayrıca, Tahrir Meydanında geceyarısı 3 lere kadar halkın moral motivasyonunu canlı tutmak amacıyla oturumlar, söyleşiler, dinletiler, canlı yayınlar ve tartışma programları yapılmakta ve bu etkinliklere halktan da önemli katılım sağlanmaktadır. Tahrir Meydanı bir anlamda Kaddafi karşıtlığının toplumsal adresi durumundadır. Bu etkinliklere özellikle gençler ve orta yaş grupları yoğun ilgi göstermektedir. Zira bu kesimler toplumsal hareketin başlıca taşıyıcıları konumunda olup, gençlik birliklerinin Kaddafi karşıtı örgütlenmede yoğun faaliyetleri bulunmaktadır.bu kesimlerin moral ve motivasyonun güçlü olması da neticede Geçiş Konseyi nin en önemli itici gücü olmaktadır. Gençlik Birlikleri bu nedenle UGK da sandalye sahibidir. Ayrıca gerek gençler gerekse orta yaş grubu, kenar mahalleden üniversiteye devlet görevlilerinden serbest meslek sahiplerine yurtdışında yaşayıpta Mart sonrasında Bingaziye dönenlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 4 Dolayısıyla da söz konusu hareketin siyasal, toplumsal ve ekonomik taleplerini büyük ölçüde bu kesimlerin bakışı ve beklentileri yansıtıyor denilebilir. Bu taleplerin şekillenmesine meşruiyet katan hususlar ise Kaddafi rejiminin yıllardır süren baskıcı uygulmaları, Soğuk Savaş sonrasında liberal değelerlerin kitle iletişim araçlarının da etkisiyle daha hızlı yayılma ve kabul edilme imkanı bulması, ABD ve Avrupa da yurtdışı öğrenimi ve ticari faaliyetler de dahil tüm bu etkenlerin etkisiyle dış dünya ile etkileşim kurulması bireylerde bir farkındalığın ortaya çıkması ve bunun sonucunda da içsel bir sorgulama ve tepkisel ifade şeklinde belirtilebilir. Bu tepkisel ifade siyasal, sosyal ve ekonomik taleplerin, yine siyasal otorite ile toplum arasında sağlıklı ve tatmin edici bir şekilde işleyen iletişim yollarının (parlamento, muhalefet, sivil toplum kuruluşları, basın ve ifade özgürlüğü vs.) kapalı olmasına hatta mevcut olmamasına bağlı olarak, şiddetli sokak hareketlerine hatta iç savaşlara dönüşmesine götürmüştür. Tabii ki aileler arasında güç mücadelelerinin ve bunun bireyler üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.libya nın bu özelliği kendisini Tunus ve Mısır daki hareketlerden ayırmaktadır. Daha öncede belirtildiği üzere bu talepler demokrasi, özgürlük, adalet, ekonomik kaynaklardan daha fazla pay almak şekilnde somutlaşmakta ve sloganlaşmaktadır. Halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu, zamanını geçirdiği Tahrir Meydanı, dubai ve pepsi caddelerinde ve diğer bölgelerde vatandaşlar ile kurulan diyaloglarda da işsizlik, petrol gelirlerinden yeterince pay alınamaması, eğitimsizlik, kalkınma sorunlarının Kaddafi rejiminin bürokrasisinin keyfi ve baskıcı uygulamaları, özgürlüklerden yoksun olma en çok vurgu yapılan konular olmuştur. Bu noktada halkın yaklaşımı ile UGK yetkililerinin bakış açısı arasında bir paralellik olduğu görülmektedir. Bu çerçevede UGK nın icracı bakanlar kurulu yetkilileri Kaddafi rejiminin keyfi ve baskıcı politikaları nedeniyle sadece politik muhaliflerin değil aynı zamanda zengin tüccarların, iş adamlarının ve çoçuklarına iyi bir eğitim sağlamak amacıyla çok sayıda ailenin ABD, Avrupa ve BAE ne göç ettikleri ve bu kesimlerin Kaddafi sonrasında ülkenin yeniden ya- 52

5 pılanması sürecinde geri dönüşlerinin mutlaka teşvik edileceğini belirtmektedirler. 5 Bu çerçevede Trablus un hem ekonomik kaynaklardan en çok pay aldığı, iş dünyasının merkezi konumuna getirildiği, diğer bölgelerin örneğin Bingazi nin ciddi şekilde ihmal edildiği, ülkenin gelir kaynaklarının Kaddafi ve ailesinin, yakın çevresinin elinde olduğu bunların keyfiyetine göre yönetildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Zira Kaddafi karşıtı kesimlerin çizdiği tablo bu şekildedir. Bu nedenle de UGK yetkilileri uluslararası sistemde yaşanan gelişmelere paralel olarak Libya nın sahip olduğu önemli petrol ve doğal gaz gelirlerinin ülke kurumlarının yeniden yapılandırılması, kalkınması, özel sektör girişimlerin canlandırılması, halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için kullanılmasının gerekli olduğunu ve Libya nüfusunun yaklaşık 6 milyon gibi düşük bir seviyede olmasının da bu açıdan bir avantaj sağladığını ifade etmektedirler. 6 UGK nın Kaddafi sonrasında karşılaşacağı en önemli sorunlardan biri de böylelikle dile getirilmiş olmaktadır.kapasite inşası olarak da adlandırılan bireysel ve kurumsal iyileştirme-geliştrime kapsamında anayasa yapımı, bakanlıklar dahil devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması buna yönelik olarak kanun ve yönetmeliklerin hazırlanması, bankacılık ve finans sisteminin kurulması, personel eğitimi vs. Kaddafi sonrası süreçte en öncelikli konular arasında yer almakta ve bu konuyla ilgili olarak Türkiye dahil çeşitli devletler nezdinde şimdiden taleplerde bulunulmaktadır. Ayrıca Temmuz ayı içerisinde edinilen izlenim bağlamında halk nezdinde Kaddafi rejiminin yıkılacağına olan inanç tam olmakla birlikte Kaddafi ailesinin herhangi bir ferdiyle kesinlikle bir uzlaşmaya da sıcak bakılmadığı görülmüştür. Yeni Libya da Kaddafi ve çevresine yer verilmeyeceği sürekli dile getirilmektedir. Bu ise UGK yı olası bir uzlaşma girişiminde psikolojik olarak baskı altına alabilecek hatta kendi içerisinde ihtilafların çıkmasına da yol açabilecektir.özellikle Kaddafi ve Bingazi güçleri arasında çatışmaların uzaması, derinleşmesi ve can kayıplarının artması dikkate alındığında zaman zaman gündeme gelen ve dış baskılar neticesinde olası bir uzlaşma ihtimalini de zayıflatmaktadır. Böylesi bir uzlaşma denemesinde toplumsal hafızalara yer edinmiş can kayıplarıyla birlikte kabile gelenekleri de göz önünde bulundurulursa güvenlik ikilemi veya endişesi, kabileler arasında olası iktidar ve güç çatışmasının patlak vermesi kontrol dışı ani ve toplu kıyımlara da yol açabilecektir. Bu nedenle dir ki her nekadar halk ve UGK yetkililerinin ayrı bir devlet kurulmasını kesinlikle istemediklerini, Bingazi nin geçici merkez olduğunu asıl başkentlerinin Trablus olduğunu vurgulamış olsalar da Kaddafi iktidarının devrilememesi durumunda UGK nın nasıl bir politika izleyeceği akıllarda duraksamaya yol açmıştır.ancak beklenmeyen veya istenmeyen politik tablonun ortaya çıkması UGK yı kendi yönetimindeki bölgede ayrı bir devlet ilanına da zorlayabilirdi.kaldı ki bugün ülke içinde iki ayrı yönetim mevcuttur.bingazi yönetiminin de kendi kurumları, ekeonomik kaynakları, marşı, bayrağı ve askeri birliği bulunmaktadır.ayrıca kendi uluslararası ilişkilerini yürütmekte ve ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, Almanya, BAE, Katar, Kanada, Ürdün, İtalya, Senengal, Gambia, Moritanya nın da yer aldığı yaklaşık 30 yakın devlet tarafından tanınmıştır. Birçok ülke resmi temsilcilik açmaya başlamıştır. Yeni bir devletin politik, ekonomik ve sosyal açıdan inşasında ihtiyaç duyulan önemli bir kayakta finanstır. Bu açıdan bakıldığında; Libya petrolünün yaklaşık %80 ini sağlayan Sirte havzasınınen önemli petrol kaynakları UGK kontrolündeki bölgelerde özellikle Libya nın doğu kısmında, yer almakta olup bunun psikolojik açıdan ayrı bir devlet kurulması yönünde bir güven duygusu verdiği de göz ardı edilmemelidir. Ancak bölge ülkelerinin ve Batı dünyasının politik tutumu da mutlaka böyle bir bölünmenin gündeme getirilip getirilmemesinde etkili bir faktör olacaktır. UGK nın meşru Kabul edilmesi ve tanınması neticede Kaddafi nin Libya nın meşru yönetimi olmadığına yönelik kabulün ilanı anlamı taşımaktadır.bu nedenledir ki Libya nın diğer ülke dışı bankalar nezdindeki parasal değerleri dondurulmuşancak halihazırda UGK kullanımına sunulmuş değildir.ancak tekrar hatırlatmak gerekirse Kaddafi yönetiminin ve rejiminin yıkılacağı yönünde güçlü bir motivasyon mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte muhalif güçler Trablus a girmiş olmakla beraber Kaddafi ve ya- 53

6 Libya yeniden inşa ve imar için yabancı şirketleri bekliyor. Türk şirketlerine daha önce olduğu gibi yine büyük roller düşüyor. kın çevresindekiler ele geçirilemediği gibi oğlu Sefül İslam ın sokaklarda görünmesi de tutuklanma haberinin asılsız olduğunu göstermiştir. 7 Kaddafi sonrası çatışma yönetimi-çözümü de ülke içi istikrar ve güvenliğin tesisi için büyük önem taşımaktadır. Zira iç savaş esnasında Kaddafi cephesinde muhaliflere karşı silah kullanan ailelere yönelik bir takım baskıcı, cezalandırıcı politikalar izlenebilir veya aileler arasında çatışmalar kendini gösterebilir.bu nedenle de Kaddafi sonrası çatışma yönetimi-çözümü sürecinde Kaddafi saffında yer almış veya almak zorunda kalmış kabilelerin yeni kurulacak sisteme adapte olmasına yönelik politikaların tesisi de önem taşımaktadır.bunun yanısıra iktidar güç ilişkisi denkleminde UGK nın çatısı altında mücadeleye destek veren aileler, politik gruplar arasında rekabet ve çatışmalar da ortaya çıkabilecektir.bu konuda Bingazi yönetiminde genel kanı temel motivasyonun mevcut koşullarda Kaddafi rejiminin ve yönetiminin devrilmesi olduğu ancak bu amaca ulaşılmasıyla sorunların bitmeyeceğinin bilincinde olunduğu da görülebilmektedir. Bu çerçevede 23 Ağustos ta Bingazi de düzenlenen basın toplantısında UGK Başkanı Abduljelil, adalete ve adil yargılamaya güçlü bir vurgu yapmak suretiyle Kaddafi ve yandaşlarının kendi dönemlerinde ve Şubat 2011 sonrasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanacaklarını ve yargının vereceği karara göre hareket edileceğini belirtmiştir. 8 Abdul Jelil böylelikle Kaddafi yandaşı kabilelere karşı olası saldırıların veya intikam girişimlerinin önüne yargıyı bir set ve bir çözüm olarak koymaktadır.bu tutum bir anlamda, Kaddafi sonrası süreçte ülkede iç istikrar ve güvenlik tesisinin taşıdığı hassasiyet dikkate alındığında, kabilelere karşı bir çağrı anlamına da gelmektedir denilebilir. Bunun yanısıra siyasete yönelik olarak bakıldığında UGK temsilcilerinin Kaddafi sonrasında 5 yıl süreyle siyasete girmeyecekleri konusunda bir yaklaşım olduğu hatta mutabık kalındığı görülmekte ve bu karar ile amaçlananın demokrasiye işlerlik kazandırmak ve partileri teşvik etmek olduğu ifade edilmektedir. 9 Ancak bu kararın uygulanması bir ölçüde Kaddafi sonrası süreçte 54

7 ülke içi politik istikrarınve güvenliğin tesis derecesine bağlı olacağı aşikardır. Bu kapsamdageçiş sürecinin yönetilmesi adına seçimler yapılıncaya kadar UGK başka ad altında daha geniş katılımlı kurucu konsey şeklinde de varlığını sürdürebilir veya UGKbünyesinde bir parti vucuda da getirilebilir. Dolayısıyla da UGK nın görevinin sona ermesi, politik çerçeveyi şekillendiren yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ve uygulamaya alınması, buna bağlı olarak parlamentonun ve partilerin kurulması gerekmektedir. 2-Bingazi de Batı ve Türkiye Algısı A- Batı Algısı Bingazi de vatandaşlar ve yetkililer ile kurulan iletişim, şehirdeki yabancı misyon, hükümet dışı örgütlerin ve basının hareketliliği aynı zamanda Batılı ve diğer ülkeler ile olan ilişkilere yaklaşım hakkında da bir algı ortaya koymuş ve gözlem imkanı sağlamıştır. Bu çerçevede, UGK için Kaddafi ye karşı yürüttüğü mücadelede başarılı olabilmesi için olmazsa olmazlar ise meşru otorite olarak kabul edilme ve tanınma, dolayısıyla da politik destek, mevcut koşullarda temel ihtiyaçların karşılanması için finansal kaynak sağlanması ve savunma konularında teknik destektir denebilir. Bu nedenle de UGK için Batılı ülkeler ile diyalog kurulması ve geliştirmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, UGK nın belirlemiş olduğu özgürlük, serbest piyasa, demokrasi, insan haklarına saygı vs. politik ve ekonomik değelerin Batı orijinli olması, ülkenin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kapasite inşası sürecinde altyapı kurulumu,sanayi tesislerinin modernizasyonu, personel eğitimine ihtiyaç duyulması, UGK ve bağlı kurumlar bünyesinde Kaddafi rejiminden dolayı ülkeyi terketmiş ancak Şubat sonrasında Bingazi ye geri dönüş yapmış bir çok üst düzey yetkilinin bulunması, Kaddafi rejimine ait paraların ülke dışında genelde Batı bankalarında bulunması doğal olarak dış dünya ile özelde ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi Batılı ülkeler ve Türkiye ile diyalog kurulması doğal aynı zamanda kaçınılmaz görülmektedir. Ancak bu UGK bünyesinde bu konuda bir mutabakat olduğu veya fikir ayrılığının olmadığı anlamına gelmemelidir. Zira kimi üyeler Batı dünyasıyla kimiler de Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasından yana olurken bazıları da tüm taraflardan bağımsız olunmasını savunmaktadır. Ancak yürütülen ilişkilerde denge faktörünün rol oynadığı görülebilmektedir. BM Güvenlik Konsey nin 1970 ve 1973 sayılı kararları ve NATO müdahalesi halk nezdinde Batıya yönelik olumlu bir havanın oluşmasına olanak sağlamıştır. 10 Bu açısından bakıldığında Fransa nın özel bir yere sahip olduğu hissi algılanmaktadır.buna gerekçe olarak da Kaddafi güçlerinin Bingazi ye 40 km mesafedeyken Fransız güçlerince etkisiz hale getirilmesi sunulmaktadır. Halka ve yetkililere göre bu müdahale Bingazi yi ve dolayısıyla da Kaddafi ye karşı bugunkü mücadeleyi ayakta tutmuştur.bu nedenle de Tahrir Meydanında Sarkosy nin resmi üstüne Fransa ya teşekkür sunan büyük bir pankart asılı durmaktadır.fransa nın ardından İngiltere ve ABD ye da halkın bir sempatisi bulunmaktadır. Tabi bu süreç Ömer Muhtar imgesini ve bu imgenin taşıdığı anlamı da bir anlamda tersine dönüştürmüştür.bu süreç bir ölçüde mevcut savaş koşullarının bireyler üzerindeki psikolojik etkisi dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla da bu psikolojik havanın, ilerleyen dönemlerde taraflar arasında veya kendi içinde olası bir iktidar güç rekabetinde Batılı güçlerin oynayacağı role göre nasıl bir şekil alacağı da bugünden belirgin olmamaktadır. Ayrıca, Avrupa ve ABD nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar bu ülkelerin Libya sorununa ve UGK ya destek konusunda politik, askeri ve ekonomik açıdan yoğunlaşmasını zayıflatabilecektir.özellikle Libya ve benzeri ülkelere sağlanan ekonomik ve askeri desteğin maliyetlerine katlanılmamasının dile getirilmeye başlanması bu yoğunlaşmanın önündeki önemli bir kısıt olmaktadır.ancak bu noktada Libya gibi ülkelerin yeniden yapılandırılması aşamasında ülke pazarlarının kendi sektörlerine açılması doğal olarak ekonomileri açısından bir canlanma imkanı sağlayacaktır. Bu nedenle de katlanılan maliyetlerin daha fazla artmamasını temin edecek politik, ekonomik ve askeri tedbirler gündeme gelebilecektir. Ancak bunun için UGKve halkın bu yöndeki talebinin daha baskın bir şekilde gündeme getirilmesi de politik açıdan ihtiyaç duyulan önemli bir faktördür.bunun en önem- 55

8 li gerekçesi olarak anti-batıcılık oluşumalarına meşruiyet sağlayacak koşulların ortaya çıkmasının bir ölçüde önüne geçilmesi şeklinde görülebilir. Çin, Rusya, Güney Afrika gibi ülkelerin UGK ya tepkisel yaklaşımı salt BM Güvenlik Konseyi nin daimi üyeleri arasındaki çıkar çatışmasından kaynaklanmayıp aynı zamanda Batı müdahaleciliğinin etkisi de bu tepkisel yaklaşıma sebep olmaktadır. Zira BM bünyesinde kararlar alınması ve bu kararlara göre hareket edilmesi bu yaklaşımın bir göstergesi olmaktadır. Batı nın desteğine meşruiyet sağlayan husus ise halkların demokrasi, özgürlük, serbest piyasa, insan hakları vs. talepleridir.bu talepler neticede Batının liberal değerler çemberini oluşturmaktadır. Soğuk Savaş ın Batı lehine sona ermesi de neticede bu değerlerin yayılmasına kendi açılarından meşruiyet katmaktadır. Ayrıca Fransa, Almanya tarafından kredi sağlanmaktadır. 11 Bu destek kredi şeklinde veya dondurulmuş varlıklar karşılığında sağlanmaktadır.dolayısıyla da UGK nın elde edeceği bir galibiyet, Batının bölgeye yönelik etkinliğini güçlendirecek ve genişletecek koşullara ivme katabilecektir. Aksi durumda isebuetkinliği sınırlandırma anlamı taşıyabilecek ve diğer bölgesel hareketleri ve ülke yönetimlerinin Batı ile olan ilişkilerini etkileyebilecektir. Dolayısıyla da Libya da UGK nın desteklenmesi ve başarıya ulaşması Batı için petrolün ötesinde bir anlam taşımaktadır denebilir özellikle petrol arzı çeşitliliği ve rafineri teknolojisindeki gelişmelerde dikkate alındığında. Başka bir deyişle petrol resmin sadece bir parçası olmaktadır. B-Türkiye Algısı Türkiye bağlamında bakıldığında; Bingazi de 15 Şubat sonrasında patlak veren olaylardan sonra yaşanan politik gelişmeler Bingazi de ilk etapta halk nezdinde Türkiye karşıtı bir tutum sergilenmesineyol açmıştır. 12 Ancak bu süreçte Türkiye bir yandan Türk vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını öncekli ilke olarak benimsemiş ve aynı zamanda Libya halkın taleplerinin barışçıl yöntemlerle dikkate alınması adına Kaddafi yönetimi ile sürekli temas halinde olmuştur. Gelinen noktada Kaddafi nin tutumunda bir değişiklik olmaması Türkiye ile temasların kesilmesine yol açmıştır.türkiye nin bu tutumu Bingazi nezdindeki olumsuz havayıtürkiye lehine değiştirmiştir.buna ek olarak, Türkiye nin insani kurtarma yönetimi, Libyalıhastaların Türkiye ye transferi ve Kızılay ve Sağlık Bakanlığı nın Bingazi ve çevre bölgelerdeki yardımları ve hizmetlerihalkın Türkiye ye yakınlaşmasını sağlamıştır. Nitekim Bingazi Başkonsolosluğuna kurtarma operasyonunda başarılı kriz yönetimi nedeniyle UGK tarafından takdir plaketi sunulmuştur. Ancak özellike Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu nun 3 Temmuz daki Bingazi ziyareti ve bu tarihte Tahrir Meydanında halka seslenişi büyükilgi görmüştür.bu ziyaret esnasında dikkat çeken bir husus ise Ulusal Geçiş Konseyi üyeleri tanıtırken ait oldukları temsil ettikleri bölge ve aileye de atıf yapılmasıdır.bölge ve aileye atıf ile Libya nın siyasal hayatında iktidar-güç ilişkileri açısından kabileciliğin oynadığı rolün önemi dolaylı yoldan ifade edilirken aynı zamanda Kaddafi ye karşı oluşan muhalefetin arkasındaki toplumsal tabanı ve meşruiyetinin derecesi gösterilmiştir. Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye UGK nın acil talep edilen temel ihtiyaçların karşılanması vs. konusunda en somut çalışmaları yapan ülke konumundadır.türkiye 6 Temmuz da UGK ile 200 milyon dolarlık kredi anlaşması yapmış ve insani yardım amaçlı 100 milyon dolarlık hibe imkanı sunmuştur.bunun yanısıra BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Kaddafi nin mal varlığına el konulmuş ve Arab Türk Bankası da TMSF ye devredilmiştir. 13 Buna ek olarak Katar dan sonra Bingazi ye akaryakıt tedariki yapan ikinci ülke olmuştur.türkiye nin butürk firmalarının Libya topraklarında yapmış oldukları tüm ticari faaliyetler UGK tarafından da sıcak karşılanmakta ve daha fazlasının da talep edileceği ifade edilmektedir.ayrıca 15 Temmuz daki Temas Grubu toplantılarına ev sahipliği yaparak da Türkiye aktif rolünü ve bu rolün meşruiyetini ortaya koymuştur. 14 Buna ek olarak Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu 23 Ağustos 2011 de Bingazi ye bir ay içerisinde ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş ve ortak basın toplantısı düzenlemiştir. Yapılan toplantıda Abdul Jelil başkanlığında UGK nın halkın demokratik ve meşru taleplerinin karşılanacağına, geçiş sürecinin de Abdul Jelil başkanlığında UGK nın iyi bir yönetim sergileyeceğine, ülkenin birlik ve beraberliğinin sağlanacağına olan inancı ve Türkiye nin bu süreçte Abdul Jelil e ve 56

9 Ulusal Geçiş Konseyi nde kimi üyeler Batı dünyasıyla kimileri de Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasından yana olurken bazıları da tüm taraflardan bağımsız olunmasını savunmaktadır. Ancak yürütülen ilişkilerde denge faktörünün rol oynadığı görülebilmektedir. UGK ya tam destek verdiği Sayın Davutoğlu tarafından ilan edilmiştir. Dolayısıyla da geçiş sürecinde Kaddafi sonrası geçiş sürecinde liderlik sorunun gündeme getirilmesi suretiyle UGK nın etkisizleştirilmesi çabalarına ve bu politikanın yol açacağı ülke içi istikrarsızlığın ve güvenlik sorununun önüne geçilmesi amacıyla liderlik konusunda gerek iç dinamikleri gerekse diğer ilgili devletleri yönlendirici önleyici bir girişim Türkiye tarafından yerinde sergilenmiştir.fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy de UGK Başkanı Abdul Jelil i davet etmiştir.ayrıca Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu tarafından Türkiye nin girişimi neticesinde Temas Grubu ndan 10 ülke dışişleri bakanıyla acil görüşme yapıldığı ve son gelişmelerin değerlendirilmesi için acilen İstanbul da bir toplantı düzenlenmesinin kabul edildiği, NATO nun tüm ülkede güvenlik sağlanana kadar operasyonlarına devam edeceği, ülke ekonomisine destek olmak ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için BM nezdinde en kısa sürede girişimlerin başlatılması konularında temas grubu ülkeleriyle mutabık kalındığını açıklamıştır. Bu açıklama Abdul Jelil başkanlığında UGK ya Türkiye ve Batı desteğinin bir ilanı olarak kabul edilebilir. Türkiye nin sorunun vuku bulduğu dönemden bugüne kadar sergilediği aktif tutumu Avrupa ülkelerince de yakından izlenmektedir. Başka bir deyişle Türkiye izleyen ve takip eden değil tersine izlenen ve etkileyen belirleyici ülke konumunda olmuştur. Bingazi sokaklarda Türk vatandaşlarına doğal bir yakınlık gösterilmektedir.türk dizileri büyük ilgiyle izlenmekte, Türk menşei mallar yoğun talep görmektedir. Türk Kızılayı ile Bingazi Kızılayı işbirliği halinde çalışmakta, Türkiye nin yaptığı yardımlar yerel basında halka duyurulmakta, zaman zaman cuma namazlarında ilan edilmektedir. Bu yakın ilgide ortak tarihsel,kültürel ve dinsel bağların etkisi göz ardı edilmemelidir. Ancak Bingazi de bulunan Osmanlı tarihine ait yapıların çürümeye yüz tuttuğu da görülmektedir.tarihin canlı tutulması için bu yapıların onarılması Türkiye nin politik açılımının bir parçası olmalıdır. Bu durum Türkiye nin ilişkileri açısından köklü bir meşruiyet katmaktadır. Buna ek olarak gerek Konsey bünyesinde gerekse bakanlık yetkilileri arasında Libyalı Türk kökenli temsilciler ve görevliler de bulunmaktadır. Ayrıca özellikle Misrata bölgesinde Kaddafi ye karşı silahlı direnişte yine Türk kökenli ailelerin deönemli rol aldığı Bingazi yetkililerince ifade edilmektedir. Türkiye kendi bölgesinde demokratik, serbest piyasa ilkelerine gore işleyen bir ekonomiye, kişi haklarının hukuksal garantiye alındığı anayasal ve parlamenter bir sisteme sahiptir. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda liberal değerler zincirinin bir parçası olmakla birlikte Batılı ülkelere kıyasla ek bir özelliğe sahiptir. Bu da Libya halkı nezdinde Türkiye için olumluluk sunan ortak tarihsel, kültürelve dinsel bağdır. Bu nedenle de Türkiye nin Libya da kalıcı ve sürdürülebilir bir etkinlik sağlaması için Kaddafi sonrasında ülkenin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak kapasite inşası kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik, bankacılık, askeri, iç güvenlik, belediyecilik vs. alanlarda personel eğitimlerinde, bakanlıkların kurulması ve yapılandırılmasında, mevzuatların düzenlenmesi sürecinde vs. temel hassas alanlarda ve olası çatışma yönetimi-çözümü sürecinde Türkiye nin doğrudan katkıda bulunması, hükümet dışı örgütlenmelerde ve uluslararası örgütler nezdinde yürütülecek proje ve çalışmalarda Türkiye nin aktif bir rol alması büyük önem taşımaktadır. Böyle bir rol Bingazi tarafından da olumlu karşılanacaktır. 57

10 Sonuç Bingazi de başlayan ve tüm Libya ya sirayet eden toplumsal muhalafet hareketine yol açan sebepler, toplumsal talepler ve bağlantılı olarak ortaya çıkan içsel ve bölgesel gelişmeler dikkate alındığında; politik, ekonomik ve sosyal açıdan küresel iletişim ve etkileşimin bu derece etkinleştiği günümüzde toplumsal taleplere yönelik kitlesel hareketlilik, ortaya çıktığı siyasal ve bölgesel çevrenin özelliklerine göre etki derecesi, taşıdığı anlam ve sonuçları bakımından farklılık göstermektedir. Libya örneğinden hareketle totaliterotoriter yapılarda toplumsal talepler, iktidarlar açısından köklü bir değişim anlamı taşımakta ve siyasal sistemin iletişim kanallarına yer vermemesi nedeniyle de neticede iç çatışmalara dönüşmektedir. Dolayısıyla barışçıl bir değişim yerine toplumsal yıkıma yol açan savaşçıl değişim ön plana çıkmaktadır. Değişim hangi şekilde gerçekleşirse gerçekleşşin neticede toplumlar iktidara karşı kitlesel ve örgütlü bir şekilde tepkisel hareketlerde bulunabilme cesaretini ortaya koymakta ve bu özgüven takip eden iktidarlar tarafından da dikkate alınacak kritik bir toplumsal güç olmaktadır. Bingazi merkezli hareketin politik, ekonomik ve sosyal taleplerine cevap verecek şekilde ülkenin kurumsal şekillenişinde veya inşasında Batılı ülkeler ile ilişkilerin kurulması doğal bir seyir gibi görünmektedir. Libya da politik hayata ilişkin kurumsal tecrübe dikkate alınrsa teorik olarak dile getirilen demokrasi, özgürlükler, piyasa ekonomisi, adalet vs değerler pratik açıdan arzulanan şekilde doğal olarak hayat bulması zor görünmektedir. Ancak bu süreç anayasa yapımından kurumsal yapıların inşasına kadar tüm aşamalarda Batılı ülkelerden her türlü desteği beraberinde getirecektir. Bu destek hükümet kuruluşlarından olabileceği gibi profösyönel şirketler vasıtasıyla da olacaktır. Örneğin bankacılık sisteminin kurulması, personel eğitimi, altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi vs. Elbetteki bu durum Batılı ülkelerin de politik ve ekonomik çıkarlarına hizmet eden bir koşul olmaktadır. Türkiye de Libya da yeniden inşa sürecinde etkin yer alma konusunda Batılı ülkelerden geri bir durumda değildir. Tersine UGK ile en etkin ve somut bir şekilde i- lişkilerini sürdüren ve desteğini gösteren ülkelerdendir. Bu durum doğal olarak Türkiye ye gerek bağımsız gerekse de uluslararası örgütler ve organizasyonlar kapsamında Libya nın yeniden yapılanmasına yönelik oluşumlarda önemli bir rol verecektir. Buna ek olarak, Türkiye sektörel açıdan da Libya tarafından kabul görmekte ve Libya Türk firmalarının en yoğun faaliyette bulunduğu ülkelerden biri olmaktadır. Pazarın tanınması ve kabul görmesi de yeniden yapılanma sürecinde Türkiye açısından bir avantaj sunmaktadır. Kaldı ki Türkiye mevcut koşullarda Libya nın kurumsal iyileştirme taleplerini karşılayacak kabiliyete sahip olduğunu somut olarak göstermiştir. O DİPNOTLAR Temmuz ayında UGK gençlik birlikleri temsilcilerinden F.T ile yapılan söyleşi 5 Temmuz ayında Kültür ve Toplum Bakanlığı yetkilisi A.L ile yapılan söyleşi 6 Temmuz ayında Finans ve Petrol Bakanlığı yetkilisi N.B ile yapılan söyleşi 7 8 T.C Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile yapılan tarihli UGK basın ve toplantı merkezindeki basın toplantısı 9 Temmuz ayında Ekonomi Bakanlığı yetkilisi M.T. ile yapılan söyleşi Almanya UGK ya 100 EURO kredi vermeyi kabul etti.http://www.iol.co.za/news/world/germany-to-give-libyaopposition-credit , 23 Ağustos 2011 de T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile UGK Başkanı Sayın Abdul Jelil in ortak basın toplantısı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı CM/Rec(2010)7 sayılı Tavsiye Kararı Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı (Bakanlar Komitesinde,

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI VE TÜRKİYE

İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI VE TÜRKİYE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI VE TÜRKİYE Organisation for Economic Co-operation and Development OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa nın

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ İÇ POLİTİKA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ OCAK 2007 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye)

7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) 7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi (İstanbul, Türkiye) DEĞİŞEN ZORLUKLAR YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Küresel Kongresi, 24 ila 26 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

SLOW FOOD: SAĞLIKLI BESLENME ADINA TOPLUMSAL BİR TEPKİ

SLOW FOOD: SAĞLIKLI BESLENME ADINA TOPLUMSAL BİR TEPKİ SLOW FOOD: SAĞLIKLI BESLENME ADINA TOPLUMSAL BİR TEPKİ İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve 1980 li yıllarda zirveye ulaşan endüstri ve ticaretteki gelişme, öncelikle Amerika da yeni bir yaşam

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

HALK İRADESİNE KARŞI DARBE SÜRECİNİN GÖLGESİNDE DÜNYA KONFERANSININ SONUÇ BİLDİRİSİ

HALK İRADESİNE KARŞI DARBE SÜRECİNİN GÖLGESİNDE DÜNYA KONFERANSININ SONUÇ BİLDİRİSİ HALK İRADESİNE KARŞI DARBE SÜRECİNİN GÖLGESİNDE DÜNYA KONFERANSININ SONUÇ BİLDİRİSİ 19-20 Zi lkade 1434/25-26 Eylül 2013 Çarşamba ve Perşembe günleri İstanbul/Türkiye de ( ) Royal Otelde Halk iradesine

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

İstanbul Finans Merkezi

İstanbul Finans Merkezi İstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul Zirvesi Attila Köksal, CFA TSPAKB Başkanı 11 Mayıs 2012 İçindekiler TSPAKB İstanbul Finans Merkezi Projesi Global Finans Merkezleri İstanbul un Potansiyeli İFM ve Gayrimenkul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış

Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış Dr. Aytekin Keleş Son yirmi yılda dünya hızla global bir ekonomik yapı haline dönüşmektedir. Her bir ülkenin ekonomisi ve ekonomik değişimleri birçok ülkeyi

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU

İsrail. 08 Haziran 2010 TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ. Yaralıların Tahliye Operasyonu. Afet Yönetimi Müdürlüğü FAALİ YET RAPORU İsrail Yaralıların Tahliye Operasyonu FAALİ YET RAPORU TÜRK KIZILAYI MÜDAHALE FAALİYETİ 08 Haziran 2010 Afet Yönetimi Müdürlüğü A. GENEL DURUM Ulusal ve uluslararası çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından

Detaylı