9. SINIF ÖRNEK STS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015"

Transkript

1 1

2 2

3 TÜRKÇE TESTi 1. Bu testte, Türkçe (1-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yazıldığı dönemde yere göğe sığdırılamayan nice yapıt vardır ki ortamın geçici isteklerini yansıtmaktan öteye geçemedikleri için zaman ırmağının acımasız akıntıları içinde kaybolup gitmiştir. Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıtların gelecek nesillerce anlaşılamayacak olması B) Okurun ihtiyaçlarına cevap verememesi C) Çağının ilerisine taşınamaması D) Evrensel özellikler gösterememesi E) Güncel olanı yakalayamaması 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamdadır? A) Bir ağacın en diri dalları hep uçlarda bulunur. B) Daldaki kuş, kafesteki kuştan iyidir. C) Annesi her zaman babasından daha çok çalıştırırdı. D) Kullanılan bu yöntemler günümüzde geçerli değil. E) Sokağın başından dönünce onu hemen tanıdım. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içinde verilen kavramın anlamı bulunmamaktadır? A) Yapılanlara ses çıkarmadığı için iş bu noktaya geldi. (Gerekçe) B) İnsanlığa katkısı olacak, gün yüzüne çıkmamış eserleri okuyucu ile buluşturmayı düşünüyorum. (Tahmin) C) Biriktirdiğin bu parayla araba alabileceğini mi düşünüyorsun. (Azımsama) D) Ola ki işlerin umduğun gibi gitmedi, başka planların var mı? (Varsayım) E) Sanatçı ulusal yaşamı ve gelenekleri aktardığı müddetçe başarıyı yakalayabilir. (Koşul) 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapamak sözcüğü birlikte verilen açıklamaya uygun kullanılmıştır? A) Geçişi engellemek: Bu çukurları kapamazsanız insanlar zarar görebilir. B) Bir şeyin görünmesine engel olmak: Belediye fırınların çoğunu kapatmış. C) Bir yeri çalışamaz hâle getirmek: Yakalanan hırsızları içeriye kapamak lazım. D) Tıkayarak içini doldurmak: Gece boyunca yağan kar, bütün yolları kapadı. E) Karşılamak, denk getirmek: Alacağım para, borçlarımın hepsini kapar. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce farklı sözlerle yinelenmiştir? A) Okura kök söktüren yapıtlar raflardaki yerini koruyamaz. B) Toplum sorunlarına kendi penceresinden bakmayı tercih eder. C) Zamanın zincirini kırmış, her çağda adından söz ettirmeyi başarmıştır. D) Dönemin akımlarına ayak uydurmakla sıradanlaşmış olmazsın. E) Tiyatrolarına gösterdiği özeni romanlarında bulmak neredeyse imkânsızdır. 6. Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Bu cümleden kesin çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tiyatro oyunculuğu televizyon oyunculuğundan daha zordur. B) İyi bir oyuncu seyirci karşısında oynayabilir. C) Tiyatro oyunculuğu sinema oyunculuğuna benzemez. D) Oyunculuğunu kanıtlayabileceğin yer tiyatrodan başka bir yer değildir. E) Usta oyuncular rekabetin kişiyi geliştirdiğini bilirler. 9. SINIF ÖRNEK STS 3

4 7. Hayat ancak geriye bakarak kavranabilir ama ileriye bakarak yaşanır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A) Geçmişe saplanıp kalan insan, yaşanması gereken güzellikleri kaçırır. B) İnsan hayatını geleceği görerek sürdürmeli, geçmişe bakarak anlamalıdır. C) Geçmişle yüzleşmeden geleceğin sırrına ermek mümkün değildir. D) Hayat geçmişle geleceğin birlikte düşünülerek değerlendirilmesidir. E) Mutlu olmak isteyen insan, hatalarından ders çıkarmalı; gelecekle ilgili plan yapmalıdır. 9. Toroslar ovayı bir ay gibi çepeçevre kuşatır ve Çukurova, Akdeniz le dağların arasında kalır. Ovayı kuşatan dağlar kat kattır. Ta görünmeze kadar açık maviden, mordan, laciverde uzanır, çok uzaklarda da göğün belli belirsizliğinin içine karışır gider. Bu parçanın anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme B) Tartışma C) Öyküleme D) Açıklama E) Tanımlama 8. Taş, bir şehre bu kadar yakışır ancak diye geçirdi içinden. Taş evlerin bahçelerinden ağaçlar bile sanki kül rengindeydi. Bu hâliyle Halep, külden bir şehri andırıyordu. Farid, başını yukarıya çevirdi bir an. Halep in üzerinden kuşlar geçiyordu. Evin taraçasında bir genç, güvercinlerini uçuruyor, başka bir taraçada ise bir çocuk, kardeşini el arabasına koymuş oyun oynamaktaydı. Güvercinler havalanarak daire çizerken, yavruları özgürlük denemesi yapmaktaydı. Derken uzaklardan karga sesleri ve sert esen rüzgâr Farid i adeta başka bir dünyaya götürmüştü. Ağaçlar bile taşın rengini almıştı. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İzlenimlerin aktarıldığı B) Farklı duyulardan yararlanıldığı C) Niteleyici sözcükler kullanıldığı D) Benzetmelere yer verildiği E) Örneklemeye başvurulduğu 10. Sanat hakkında sık sık ne düşünüyorum biliyor musun? Başaramamış olsam bile, yine de yaptığım işlerin devam ettirileceğini düşünüyorum. Açıkça değil belki, ama insan doğru olana inanırken yalnız değildir. Öyleyse bunun kişisel olarak bir değeri yok. İnsanların hikâyelerinin de buğdaylarınkine benzediğine inancım çok büyük; eğer filizlenmek için toprağa ekilmiyorsan ne önemin var, sonunda ekmek olmak üzere değirmen taşlarının arasında öğütülüyorsun. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrulara olan inancını kaybetmeyen, kendini çoğaltan sanatçı zamana karşı koyabilir. B) Başarısızlık sanatçıyı yıldırmamalı aksine başarabileceğine olan inancını kamçılamalıdır. C) Sadece bir doğru vardır ve büyük sanatçılar o doğruya ulaşmak için kalem oynatır. D) Evrensele ulaşmak isteyen sanatçılar kişisel başarılarla yetinmemelidir. E) Üretken olamayan yazar bir süre sonra edebiyat çevrelerince kabul görmez olur. 4

5 11. Kavga adlı hikâyesiyle Muzaffer Buyrukçu, Sait Faik Hikâye Armağanı nı aldı. (I) Buyrukçu, daha önce de Bulanık Resimler le TDK den ödül almıştı. (II) Buyrukçu adı, Türk öyküsündeki sınıflamada gerçekçi öyküler arasında yer alır. (III) Edebiyata başladığı ve yazmayı sürdürdüğü çizgi bunu açıkça göstermektedir. (IV) Sonraları öykücü, böylesine bir gerçekliği kendince yeterli bulmadı. (V) Ne var ki kalın çizgili gerçekçilikle ince ayrıntılara inen psikolojik çözümlemeleri kaynaştıramadı. Verilen parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlatılmalıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. Edip Cansever, Önce kapalılıkla, anlamsızlıkla suçlanan yeni şiirler, giderek göze seslenici niteliği kazanmış, şimdi de yeni bir öz-biçim anlayışına ulaşmıştır. Bu yeni anlayış şudur: Şiirin içeriği, aynı zamanda şiirin hareketini belirlemekte; ayrıca hareket de özü koşullandırmakta, onu kalkındırıcı bir rol oynamaktadır. Bu çakışık durumda ne biçimdir artık, ne de içerik, olsa olsa şiirin kendisidir. demiştir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yeni şiirin bir özelliğidir? A) Biçem ve konunun birlikte ele alınması B) Açık bir anlatıma sahip olması C) İçeriğin ağırlıklı olarak düşünceyle ifade edilmesi D) Şiirin ahenk kurallarının önem kazanması E) Estetik kaygıdan uzaklaştırılması 12. Son kitabımı yazdıktan sonra bana sıkça sorulan sorulardan biri de şuydu: ---- O zamanlar kitaplarımın bir bütün olarak onlardan söylemelerini istediğim her şeyi söyledikleri yanıtını verirdim. Yine de bugün odamda bir başıma oturup karşımda duran yazı masama baktığımda o eski gerilimi yeniden hissettim, demek ki söyleyecek bir şeyler kalmıştı hâlâ içimde ve bu gerilimden kurtulmak için mutlaka bunları söylemeliydim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kitaplarınızın satışından memnun musunuz? B) Yazar olmanızın sebebi nedir? C) Bundan sonra ne yazacaksınız? D) Ünlü olmak nasıl bir duygu? E) Eserlerinizle ilgili eleştirilere katılıyor musunuz? 14. (I) Hikâye, gerçek ya da gerçeğe yakın olayları, durumları yer, zaman ve kişi göstermek suretiyle, okuyucuda heyecan veya hoşlanma duygusu uyandıracak şekilde anlatan yazı türüdür. (II) Ancak bu tanım bütün hikâyeler için geçerli değildir. (III) Bazı hikâyeler bir olaya dayandığı hâlde belirgin bir olaya ve duruma dayanmayan hikâyeler de vardır; bu tür hikâyeler hayatın sadece bir kesitini, bir anını gösterir. (IV) Hikâye ile roman dış görünüş itibariyle birbirine benzer. (V) Fakat hikâyede ve romanda olay, kişiler, zaman ve mekânın ele alınış ve işleniş tarzları farklıdır. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede hikâyenin ne olduğu belirtilmiştir. B) II. cümlede, genelleştirilemeyecek bir tanımdan söz edilmektedir. C) III. cümlede, farklı türde hikâyeler olduğu ifade edilmiştir. D) IV. cümlede, hikâye ve romanın ayırt edilemeyecek benzerlikte olduğu belirtilmiştir. E) V. cümlede, hikâyenin ve romanın hangi yönlerinin farklı olduğu belirtilmiştir. 5

6 15. Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in talebesi ve dostu olan Ahmet Hamdi, Batı edebiyatından Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstat olarak seçmiştir. Tanpınar ın onlardan farkı, boya ve ses yerine, insanı ve hayatı anlatmada bu iki vasıtadan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır. Tanpınar şiiri hayatının en büyük ihtirası hâline getirmiş, fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı mensur eserlerde göstermiştir. Geniş okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarına ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" şiiri ile tanır. Altmış kadar şiirinden ancak otuz yedisi ile tek şiir kitabını ölümüne yakın çıkardı: Şiir, hikâye ve romanlarında da başta zaman teması olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Kimlerden etkilendiğine B) Şiirlerinde imaj ve müzik kaygısı taşıdığına C) Farklı türde eserler yazdığına D) Çok sayıda okura seslendiğine E) Öykülerinde zamana ve bilinçaltına önem verdiğine 16. Birine yalnız olduğunuzu söylediğinizde, elbette duygudaş görünürler ama çok dikkatli baktığınızda bir ellerinin arkalarına uzandığını ve yalnızlığın kendisi bulaşıcı bir şeymiş gibi, kaçmaya hazırlanarak, kapı tokmağını aradığını görebilirsiniz. Verilen parçadaki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz değişimi C) Ünsüz sertleşmesi D) Kaynaştırma sesi E) Ünlü aşınması 17. Mizahçı her zamanki ustalığını hissettirirken toplumumuzda gündelik en iğneli ama öğretici kesitini bize vermiş. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünlü türemesi D) Ulama E) Ünsüz yumuşaması 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Kendini bir çok konuda geliştirmiş bir gençti. B) Bugün halletmem gereken işler var. C) Arkadaşlarımın hiçbiri zor zamanlarımda beni yalnız bırakmadı. D) Çalışanlarımızın pek çoğu şirketimizde daha yeni. E) Herhangi bir sorunumuz olmasa da gülmeyi beceremiyoruz. 19. Anlatamam derdimi dertsiz insana I Dert çekmiyen dost kıymetini bilmezmiş II III Derdim bana derman imiş bilmedim IV Hiçbir zaman gül dikensiz olmaz V Bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V. 20. Warburg un kütüphanesindeki kitaplar( ) alfabetik sıraya göre dizilmemiş veya konuya göre kataloglandırılmamıştır( ) aralarındaki ilişkiye göre düzenlenmiştir( ) Çünkü Warburg un asıl ölçütü şuydu( ) O, kitaplar arasında saptadığı ilişkileri not ediyordu. Bu bilgilere göre her kitap( ) bitişiğindeki kitabın yani komşusunun içerdiği bilgileri tamamlamada birer adımdı. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) (,) (,) (;) (,) (,) B) (,) (;) (.) (:) (,) C) (,) (,) (;) (:) (,) D) (;) (,) (;) (:) (,) E) (,) (;) (.) (;) (;) TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ. 6

7 SOSYAL BiLiMLER TESTi 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-10) Coğrafya (11-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. İstanbul'un fethi II. Yazının bulunması III. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması IV. Ateşin bulunması Yukarıdaki olaylardan hangisi, tarihin çağlara ayrılmasında belirleyici olmamıştır? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 5. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Yukarıdaki tanımda, tarih biliminin hangi özelliğinden söz edilmemiştir? A) Yer B) Zaman C) Nedensellik D) Belge E) Toplumsal etkileşim 2. Eski Mısır'da ekonominin tarıma dayanması ve tarımın Nil havzasında yapılması, Nil'in taşma zamanlarının önceden saptanmasını gerektiriyordu. Aşağıdakilerden hangisi, verilen durumun sonucunda gelişmiş olabilir? A) Hiyeroglif yazısının kullanılması B) Mimaride abartının görülmesi C) Halktan kişilerin labirentlere gömülmesi D) Firavunların sınırsız yetkilere sahip olması E) Güneş takviminin oluşturulması 3. Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları, ilk Çağ'dan başlayarak Orta Çağ sonlarına kadar devam eden süreçte, değişik bölgelere göç etmişlerdir. Bu göç hareketlerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı savunulamaz? A) Türk siyasi birliğinin sağlanmak istenmesi B) Türk boyları arasındaki mücadeleler C) İklim değişikliği, doğal afetler D) Nüfus artışının yeni sorunlara yol açması E) Çevre uygarlıklarla yapılan egemenlik mücadelesi 4. Tarihi bir olayla ilgili bir bilginin değişebilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşebilir? A) Olayın gerçekleştiği zamanın koşullarının dikkate alınmasına B) Günümüzden hareketle geçmişle ilgili yargılarda bulunulmasına C) İnceleme ve araştırmalar sonucunda yeni belgeler elde edilmesine D) Geçmişteki bilgi birikiminin bugün ve gelecekte kullanılmasına E) Tarihsel olaylarla ilgili yeni görüşlerinin ortaya atılmasına 6. Urartular, mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmışlardır. Mezarlarda ölen kişinin eşyalarına da rastlanılmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Mezar şekillerine önem verilmesiyle B) Ölümden sonraki yaşama inanılmasıyla C) Bölge insanının mezar yapma isteğiyle D) Urartu halkının eşyalarını korumak istemesiyle E) Toplumun tanrılara bağlılık göstermesiyle 7. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın ülkeyi, on bir oğlu arasında paylaştırmasının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olabileceği söylenemez? A) Taht kavgalarının artmasında B) Merkez otoritenin zayıflamasında C) Siyasi bölünmüşlüğün giderilmesinde D) Politik istikrarsızlığın artmasında E) Devletin kısa ömürlü olmasında 8. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, Büyük Selçuklulardaki gibi yöneticilere geniş yetkiler tanınmamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak B) Veraset anlayışını devam ettirmek C) Özel mülkiyeti güçlendirmek D) Toprak sistemini değiştirmek E) Halkı siyasetten uzak tutmak 9. SINIF ÖRNEK STS 7

8 9. Türk-İslam devletlerinde hanedan üyelerine yönetim deneyimi kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır? A) Meliklerin illere yönetici olarak atanması B) Siyasette şeriatın esas alınması C) Ordu komutanlarının melikler arasından seçilmesi D) İkta sisteminin uygulanması E) Veraset uygulamasının devam ettirilmesi 10. Emeviler, kendilerini Arap olmayan müslümanlardan daima üstün görmüşler, onlardan haraç ve cizye almayı sürdürmüşlerdir. Emevilerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Merkezi yapının güçlü olmasına B) Askeri sistemin gelişmesine C) Devlete karşı muhalefetin oluşmasına D) Sosyal sorunların yaşanmasına E) Kendilerine has kültürel birikimin görülmesine 13. Aşağıda özel konumları aynı olan 5 bölge verilmiştir I IV II 10 V III 11 Bu bölgelerin hangilerinde kuzeye doğru gidildikçe soğuma, güneye doğru gidildikçe ısınma olduğu savunulabilir? A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve V D) I, II ve V E) III ve V km 5 cm Yukarıdaki çizgi ölçeğin kullanıldığı bir haritada 6 cm olarak gösterilen iki yer arasındaki kuş uçumu uzaklık gerçekte kaç km'dir? A) 40 B) 80 C) 120 D) 160 E) Mart günü Londra'da saat iken, aynı paralel üzerindeki K ve L merkezlerinde Güneş'in ufuktaki konumu aşağıdaki gibidir. B K D B L D Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) K merkezinde yerel saat, L merkezinden ileridir. B) L merkezi, K merkezine göre daha batıdadır. C) K merkezinde Güneş, L merkezine göre daha erken doğmuştur. D) L merkezi Greenwich'e göre daha doğudadır. E) Her iki merkez aynı ortak saati kullanmaktadır. 14. I. Yıllık sıcaklık farkı Kuzey Yarım Küre'de Güney Yarım Küre'ye göre daha fazladır. II. Kuzey Yarım Küre'nin yıllık ortalama sıcaklık değeri Güney Yarım Küre'ninkinden 2 C fazladır. III. Orta Kuşak karalarının batı kıyıları doğu kıyılarından daha sıcaktır. IV. Kuzey Yarım Küre'de deniz ve okyanuslar eylül, ekim aylarında ısınır. Yukarıda sıcaklığın dağılımı ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangileri kara ve denizlerin Yer Küre üzerindeki dağılımının sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) Yalnız IV 8

9 15. Enlem faktörüne bağlı olarak sıcaklıklar kutuplara gidildikçe azalır, ancak bu azalma yerşekillerinden dolayı düzenli değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz? A) Kışın Rize'nin Erzurum'dan sıcak olması B) Yazın Konya Ovası'nda kar görülmezken Toroslar'da kar bulunması C) Samsun'daki ürünlerin Ankara'dan erken olgunlaşması D) Çukurova'nın Bafra Ovası'ndan daha sıcak olması E) Iğdır Ovası'nın güneyindeki Yüksekova'ya göre daha sıcak olması 18. İç kuvvetler yeryüzü şekillerini oluşturan kuvvetlerdir. Enerjisini yerin altındaki mağmadan alan iç kuvvetlerin aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda etkili olduğu söylenemez? A) Nemrut Krater gölü B) Ürgüp Peribacaları C) Batı Anadolu fay hatları D) İç Anadolu plâtoları E) Pamukkale travertenleri 19. I II III IV V Bir fiziki haritada Çatalca, Haymana ve Ardahan plâtolarının farklı renklerle gösterilmiş olması, bu plâtoların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir? A) Jeolojik yapı B) Yükselti C) Bitki örtüsü D) Toprak türü E) Yıllık yağış tutarı 20. Yukarıdaki haritada verilen noktalardan hangilerinde tarımsal faaliyetleri sınırlandıran temel faktör yağış azlığıdır? A) I ve IV B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V 17. Nem miktarının az olduğu ve sıcaklığın 0 C'nin altına düştüğü zamanlarda hissedilen sıcaklık çok düşüktür. Bu duruma "hava ayaz" denir. Buna göre, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi ayaz havanın yaşandığı bir bölge için doğru değildir? A) Alçalıcı hava hareketleri görülür. B) Atmosferde ısı kaybı fazladır. C) Yüksek basınç etkindir. D) Bulutlanma fazladır. E) Hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur. Yukarıdaki haritada taranmış alanlar dünyadaki aktif deprem alanlarını göstermektedir. Bu alanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Jeotermal kaynaklar B) Volkanik alanlar C) Levha sınırları D) Tsunami dalgaları E) Kanyon vadiler 9 SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

10

11

12 MATEMATİK TESTi 1. Bu testte, Matematik (1-15) Geometri (16-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz : işleminin sonucu kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere, s(a) = 27 s(b ı ) = 26 s(a ı B) = 6 eşitliklerine göre, A B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 2. x negatif, y pozitif birer tam sayı olmak üzere, I. x y II. x.y III. x y IV. x + y işlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman negatif bir tam sayıdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 6. Meriç 3 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıları yazarak M kümesini, Elif ise 2 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıları yazarak E kümesini oluşturuyor. Buna göre, M E kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) ,01+ 0,04 + 0,06 + 0,09 ifadesinin değeri kaçtır? A) 0,9 B) 0,8 C) 0,4 D) 0,3 E) 0,1 7. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesi veriliyor. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinin tüm elemanları asal sayıdır? A) 32 B) 31 C) 16 D) 15 E) 8 4. x = 0 2 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. a ve b pozitif tam sayılardır. a = (0,6) b 12 eşitliğine göre, a + b toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 23 B) 28 C) 33 D) 38 E) SINIF ÖRNEK STS 12

13 9. Bir yarışmada 1. olan kişi toplam para ödülünün yarısını, 2. olan kişi toplam para ödülünün üçte birini alıyor. Geriye kalan para ise ve 5. olan kişilere eşit olarak dağıtılıyor. Buna göre, 1. olan kişinin aldığı para ödülü 5. olan kişinin aldığının kaç katıdır? A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) a 9 a + 9 b ( 3a 3 b + 3b 3 a ) ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 a D) 3 b E) 3 b 11. p, r ve s birer pozitif tam sayı olmak üzere, p = (r 1) (s + 5) eşitliği veriliyor. p bir asal sayı olduğunda, r + s toplamının p türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) p 4 B) p 3 C) p + 1 D) p + 2 E) p Bir restoranda satılan bazı menülerde promosyon yapılmıştır. Bu menülerin türünden normal fiyatları ve belirli sayıda menü alanlara uygulanan promosyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Menüler Normal Fiyat ( ) Promosyon Döner + ayran 10 4 menü 37 Köfte + tatlı 9 3 menü 25 Hamburger + kola 7 3 menü 20 Promosyonlu fiyattan 12 döner + ayran menü ve 3 köfte + tatlı menü alan bir öğrenci grubu normal fiyattan kaç daha az para öder? A) 15 B) 14 C) 12 D) 11 E) Tek sayılar 1 den başlayarak yan yana yazılıp her grup, grup sayısı kadar sayı içerecek şekilde aşağıdaki sayı dizisi oluşturuluyor grup grup grup grup Buna göre, 12. grupta bulunan ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 133 B) 135 C) 137 D) 139 E) Ege, bölümleri sırasıyla oynanan ve kırk bölümden oluşan bir bilgisayar oyununun her bölümünü, bölümün sıra numarası n olmak üzere, n dakikada bitiyor. Buna göre, Ege oyunu kaç dakikada bitirir? A) 24 B) 22 C) 20 D) 16 E) Aşağıda verilen halkalardan oluşan sistemlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Her sistemde halkaların içinde bulunan pozitif tam sayılar birbirinden farklıdır. Birbirine bağlı bulunan halkalardan üstte bulunan halkadaki sayı, altta bulunan halkadaki sayının birden büyük bir tam sayı katıdır. Örneğin; Buna göre, 3 Yandaki sistemde 3 ve 5 1 in katı 15 ise 3 ve 5 in katıdır. S 1 yukarıdaki sistemde verilen S, V ve C pozitif tam sayılarının toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 30 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20 C 2 V 13

14 Şekildeki daire biçimindeki saat üzerinde 5, 9 ve 11 sayıları arasına çizilen doğru parçalarının arasında kalan açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 90 B) 105 C) 120 D) 135 E) A ò10 D 5ñ2 x C 3 B ABCD bir dörtgen [CB] [AB] [CD] [AD] CB = 3 cm AB = 5ñ2 cm AD = ò10 cm DC = x Yukarıdaki verilere göre, DC = x kaç cm dir? A) 6 B) ò43 C) ò46 D) ò47 E) x1 2x2 3x3 Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak 1x1, 2x2, 3x3 boyutlarında kareler oluşturulmuştur. Yukarıdaki örüntüye uygun olarak yapılacak 4x4 birimkarelik bir kare için kullanılacak kibritler ile kullanılan kibrit çöpü bir daha kullanılmamak şartıyla 1x3 şeklinde 1x3 birim karelik kaç tane dikdörtgen oluşturabiliriz? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) B ı 20. A E 8 cm D ABC ve EKD üçgenlerinde AE = EB EF = FK 6 C B F C [ED] // [BC] ED = 8 cm C ı x A Şekildeki ABC üçgeni, A köşesi etrafında saatin tersi yönünde 90 döndürülünce AB ı C ı dik üçgeni elde ediliyor. CB ı = 6 cm ve C ı B = 16 cm olduğuna göre, CC ı = x kaç cm dir? A) 2ñ5 B) 3ñ5 C) 5ñ2 D) 6ñ2 E) 12ñ2 B K Yukarıdaki verilere göre, BF kaç cm'dir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14 MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 14

15 FEN BiLiMLERİ TESTi 1. Bu testte, Fizik (1-7) Kimya (8-14) Biyoloji (15-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir yılda 36,5 m 3 su akıtan bir musluk, bir günde ortalama kaç cm 3 su akıtır? A) 1x10 1 B) 1x10 5 C) 0,1x10 7 D) 0,1x10 4 E) 1x br 4br 4br 3br 4br 6br Aynı cins maddeden yapılmış şekildeki küp ve dikdörtgenler prizmasının kütleleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir hipotezdir? A) Tüm sıvılar aynı sıcaklıkta kaynar. B) Ay tutulması uğursuzluk getirir. C) Tüm sıvılar içerisinde bulunan cisme kaldırma kuvveti uygular. D) İnsanlar trafik kurallarına uyar. E) Kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Dikdörtgenler Küp Prizması A) 16m 27m B) 20m 20m C) 36m 30m D) 18m 16m E) 32m 36m 3. İstanbul - Ankara arası otobüs yolu 600 km dir. Bu iki şehir arası kuş uçumu mesafe ise 400 km dir. Bu mesafeyi sabit süratle 5 saatte alan otobüsün ortalama süratinin ve ortalama hızının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? 5. m(g) d K Y Sürati(km/h) Hız büyüklüğü (km/h) A) B) C) D) E) V(cm 3 ) Şekildeki grafikte Y sıvısı ile X ve Y sıvılarından eşit kütlede alınarak oluşturulan karışımın kütlehacim grafiği verilmiştir. Karışımdaki X sıvısının hacminin Y sıvısının hacmine oranı nedir? A) 3 B) 6 C) 1 D) 1 E) SINIF ÖRNEK STS 15

16 6. Kılcal borudaki bir sıvının kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden daha büyüktür. Bu sıvı için, I. Islatmayan bir sıvıdır. II. Kılcal boruda yükselmez. III. Yüzey gerilimi oluşmaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. Aynı tür atomlardan oluşan maddeye element denir. Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi bir element değildir? A) Mn B) N C) Br 2 D) HF E) Co 10. : N : O cm 3 50 cm 3 Molekül modeli şekilde verilen bileşiğin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Triazotdioksit B) Azotoksit C) Diazottrioksit D) Azottrioksit E) Diazotpentaoksit İçinde 50 cm 3 sıvı bulunan kaba bir cisim bırakıldığında kaptan 20 cm 3 sıvı taşıyor. Cismin kütlesi 210 g olduğuna göre cismin özkütlesi kaç g/cm 3 tür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) XY kütlesi (g) X kütlesi (g) 8. Madde ve maddede meydana gelen değişimleri inceleyen kimya bilimi, çalışma alanlarına göre farklı disiplinlere ayrılır. Karbon (C) temelli bileşiklerin yapısı, özellikleri ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? A) Analitik Kimya B) Biyo Kimya C) Organik Kimya D) Fiziko Kimya E) Çevre Kimyası Şekildeki grafik XY bileşiğinin kütlesine karşılık, bileşiği oluşturan X elementi kütlesinin değişimini göstermektedir. Buna göre, X 3 Y 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X m Y kaçtır? A) 1 4 B) 3 4 C) 1 2 D) 2 1 E)

17 12. Z 9. SINIF ÖRNEK STS X Şekildeki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X bütün bileşiklerinde +2 yüklüdür. B) Z suyla şiddetle tepkime vererek H 2 gazı oluşturur. C) Y nin atom numarası 17 dir. D) T kararlı yapıda olup bileşik oluşturmaz. E) Y nin atom hacmi Z den büyüktür. Y T 15. Aşağıda protein, karbonhidrat ve yağlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir. I. Sindirimle monomerlerine ayrılma II. Hücre zarının yapısına katılma III. Genetik şifreye uygun olarak sentezlenme IV. Ribozom organelinde üretilme Buna göre, bu özelliklerden hangileri proteinleri, yağlar ve karbonhidratlardan ayırır? A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 13. Yalnızca kimya değil başka uğraş alanları da maddenin yapısını, değişimlerini ve etkilişemlerini inceler. Buna göre kimya, I. Sağlık, II. Gıda, III. Tarım, IV. Enerji, gibi bilim alanlarından hangileriyle yakından ilgilidir? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 14. Aşağıda verilen atom modellerinden hangisinde elektronların çekirdeğin etrafındaki belirli enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hareket ettiğinden söz edilir? A) Rutherford Atom Modeli B) Thomson Atom Modeli C) Bohr Atom Modeli D) Dalton Atom Modeli E) Modern Atom Modeli 16. Lizozom organeline ait enzimlerin sitoplazmaya dağılması sonucu hücrenin parçalanmasına otoliz denir. Buna göre; I. insanın embriyonik gelişimi sırasında parmaklarının oluşması II. denizde uzun süre kalan insanların el ve ayak parmaklarının buruşması III. kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bırakması IV. kurbağanın başkalaşımı sırasında solungaçlarının eriyip kaybolması olaylarından hangileri otoliz sonucu gerçekleşir? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 17

18 17. Nişastayı sindiren enzim Nişastayı sindiren enzim Yağı sindiren enzim 19. DNA ve RNA moleküllerinin yapısına katılan iki farklı nükleotit molekülünde aşağıda verilen yapı birimlerinden hangisi kesinlikle ortak olarak bulunur? Protein Nişasta Yağ A) Riboz B) Deoksiriboz C) Urasil + Aminoasit + Glikoz + Gliserol D) Timin E) Fosfat ayıracı ayıracı ayıracı I II III Yukarıdaki üç deney tüpüne protein, nişasta ve yağ konularak her tüpe içerisindeki besin monomerlerinin ayıraçları eklenmiştir. I. ve II. tüpe nişastayı sindiren enzim, III. tüpe ise yağı sindiren enzim eklenerek uygun koşullarda bir süre bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda II. ve III. tüpte renk değişikliği gözlenirken I. tüpte herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Bu deneyin sonuçlarına göre, enzimlerin I. Substrata özgü olduğu II. Hücre dışında çalışabileceği III. Reaksiyona girip etkilenmeden çıktığı özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 18. Bir bitki hücresinde; I. glikoz amino asit II. yağ asidi glikoz III. amino asit gliserol IV. glikoz temel amino asit dönüşümlerinden hangileri gerçekleşirken azotlu inorganik moleküllerin tüketimi olur? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 20. İnsan vücudunda sürekli gerçekleşen metabolizma reaksiyonları ve çevresel faktörler sonucunda vücut içinde bir takım değişimler gerçekleşir. İnsanın değişen vücut dengesini düzeltmesine homeostasi (iç denge) denir. Buna göre, bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi homeostasiyi korumak için gerçekleştirilmez? A) Hızlı hareket eden bir kişinin terlemesi B) Aşırı karbonhidratlı besinler ile beslenen bir insanda sindirim olayının tamamlanması sonrasında kanda insülin hormonunun artışı C) Kandaki CO 2 derişiminin artışına bağlı olarak insanın solunum sisteminde hızlanmanın meydana gelmesi D) Açlık durumunda karaciğerde depo edilen glikojenin, glikoza yıkılarak kana verilmesi E) Yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirerek yumurtayı oluşturması 18

19 19

20 20

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir.

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI. Bu soru kitapçığı 18 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIĞI Bu soru kitapçığı 8 Haziran 2000 ÖSS soru kitapçıklarında bulunan soruları içermektedir. Bu

Detaylı

ALES. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20. 63 35 x 67 47.

ALES. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20. 63 35 x 67 47. 1. % 0,8 i 11 olan sayı kaçtır? 11 125 A) B) C) 44 D) 880 E) 1375 25 11 3. Ardışık beş çift sayının toplamı 100 dür. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 4. 63 35 x 67

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI

2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI 1 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Bana yardım eder mi ki? B) Öylesine yorulduki bayıldı. C) Oysaki ben

Detaylı

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün 1. B üç basamaklı sayısı kendi rakamları küpleri toplamına eşit ise bu sayıya rmstrog sayı denir. 3 3 3 Örnek: 3713 7 1 olduğundan 371 bir rmstrog sayıdır. Buna göre, 15x sayısı rmstrong sayı ise, x kaçtır?

Detaylı

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR

Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Ortaöğretim BİYOLOJİ 9. Sınıf YAZARLAR Dr. Seda ERCAN AKKAYA Osman ALBAYRAK Emine ÖZTÜRK Şermin CAVAK DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI...2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4560 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...:

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 15 MART 2015 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı

Detaylı