9. SINIF ÖRNEK STS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015"

Transkript

1 1

2 2

3 TÜRKÇE TESTi 1. Bu testte, Türkçe (1-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yazıldığı dönemde yere göğe sığdırılamayan nice yapıt vardır ki ortamın geçici isteklerini yansıtmaktan öteye geçemedikleri için zaman ırmağının acımasız akıntıları içinde kaybolup gitmiştir. Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıtların gelecek nesillerce anlaşılamayacak olması B) Okurun ihtiyaçlarına cevap verememesi C) Çağının ilerisine taşınamaması D) Evrensel özellikler gösterememesi E) Güncel olanı yakalayamaması 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamdadır? A) Bir ağacın en diri dalları hep uçlarda bulunur. B) Daldaki kuş, kafesteki kuştan iyidir. C) Annesi her zaman babasından daha çok çalıştırırdı. D) Kullanılan bu yöntemler günümüzde geçerli değil. E) Sokağın başından dönünce onu hemen tanıdım. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içinde verilen kavramın anlamı bulunmamaktadır? A) Yapılanlara ses çıkarmadığı için iş bu noktaya geldi. (Gerekçe) B) İnsanlığa katkısı olacak, gün yüzüne çıkmamış eserleri okuyucu ile buluşturmayı düşünüyorum. (Tahmin) C) Biriktirdiğin bu parayla araba alabileceğini mi düşünüyorsun. (Azımsama) D) Ola ki işlerin umduğun gibi gitmedi, başka planların var mı? (Varsayım) E) Sanatçı ulusal yaşamı ve gelenekleri aktardığı müddetçe başarıyı yakalayabilir. (Koşul) 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapamak sözcüğü birlikte verilen açıklamaya uygun kullanılmıştır? A) Geçişi engellemek: Bu çukurları kapamazsanız insanlar zarar görebilir. B) Bir şeyin görünmesine engel olmak: Belediye fırınların çoğunu kapatmış. C) Bir yeri çalışamaz hâle getirmek: Yakalanan hırsızları içeriye kapamak lazım. D) Tıkayarak içini doldurmak: Gece boyunca yağan kar, bütün yolları kapadı. E) Karşılamak, denk getirmek: Alacağım para, borçlarımın hepsini kapar. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce farklı sözlerle yinelenmiştir? A) Okura kök söktüren yapıtlar raflardaki yerini koruyamaz. B) Toplum sorunlarına kendi penceresinden bakmayı tercih eder. C) Zamanın zincirini kırmış, her çağda adından söz ettirmeyi başarmıştır. D) Dönemin akımlarına ayak uydurmakla sıradanlaşmış olmazsın. E) Tiyatrolarına gösterdiği özeni romanlarında bulmak neredeyse imkânsızdır. 6. Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Bu cümleden kesin çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tiyatro oyunculuğu televizyon oyunculuğundan daha zordur. B) İyi bir oyuncu seyirci karşısında oynayabilir. C) Tiyatro oyunculuğu sinema oyunculuğuna benzemez. D) Oyunculuğunu kanıtlayabileceğin yer tiyatrodan başka bir yer değildir. E) Usta oyuncular rekabetin kişiyi geliştirdiğini bilirler. 9. SINIF ÖRNEK STS 3

4 7. Hayat ancak geriye bakarak kavranabilir ama ileriye bakarak yaşanır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A) Geçmişe saplanıp kalan insan, yaşanması gereken güzellikleri kaçırır. B) İnsan hayatını geleceği görerek sürdürmeli, geçmişe bakarak anlamalıdır. C) Geçmişle yüzleşmeden geleceğin sırrına ermek mümkün değildir. D) Hayat geçmişle geleceğin birlikte düşünülerek değerlendirilmesidir. E) Mutlu olmak isteyen insan, hatalarından ders çıkarmalı; gelecekle ilgili plan yapmalıdır. 9. Toroslar ovayı bir ay gibi çepeçevre kuşatır ve Çukurova, Akdeniz le dağların arasında kalır. Ovayı kuşatan dağlar kat kattır. Ta görünmeze kadar açık maviden, mordan, laciverde uzanır, çok uzaklarda da göğün belli belirsizliğinin içine karışır gider. Bu parçanın anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme B) Tartışma C) Öyküleme D) Açıklama E) Tanımlama 8. Taş, bir şehre bu kadar yakışır ancak diye geçirdi içinden. Taş evlerin bahçelerinden ağaçlar bile sanki kül rengindeydi. Bu hâliyle Halep, külden bir şehri andırıyordu. Farid, başını yukarıya çevirdi bir an. Halep in üzerinden kuşlar geçiyordu. Evin taraçasında bir genç, güvercinlerini uçuruyor, başka bir taraçada ise bir çocuk, kardeşini el arabasına koymuş oyun oynamaktaydı. Güvercinler havalanarak daire çizerken, yavruları özgürlük denemesi yapmaktaydı. Derken uzaklardan karga sesleri ve sert esen rüzgâr Farid i adeta başka bir dünyaya götürmüştü. Ağaçlar bile taşın rengini almıştı. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İzlenimlerin aktarıldığı B) Farklı duyulardan yararlanıldığı C) Niteleyici sözcükler kullanıldığı D) Benzetmelere yer verildiği E) Örneklemeye başvurulduğu 10. Sanat hakkında sık sık ne düşünüyorum biliyor musun? Başaramamış olsam bile, yine de yaptığım işlerin devam ettirileceğini düşünüyorum. Açıkça değil belki, ama insan doğru olana inanırken yalnız değildir. Öyleyse bunun kişisel olarak bir değeri yok. İnsanların hikâyelerinin de buğdaylarınkine benzediğine inancım çok büyük; eğer filizlenmek için toprağa ekilmiyorsan ne önemin var, sonunda ekmek olmak üzere değirmen taşlarının arasında öğütülüyorsun. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrulara olan inancını kaybetmeyen, kendini çoğaltan sanatçı zamana karşı koyabilir. B) Başarısızlık sanatçıyı yıldırmamalı aksine başarabileceğine olan inancını kamçılamalıdır. C) Sadece bir doğru vardır ve büyük sanatçılar o doğruya ulaşmak için kalem oynatır. D) Evrensele ulaşmak isteyen sanatçılar kişisel başarılarla yetinmemelidir. E) Üretken olamayan yazar bir süre sonra edebiyat çevrelerince kabul görmez olur. 4

5 11. Kavga adlı hikâyesiyle Muzaffer Buyrukçu, Sait Faik Hikâye Armağanı nı aldı. (I) Buyrukçu, daha önce de Bulanık Resimler le TDK den ödül almıştı. (II) Buyrukçu adı, Türk öyküsündeki sınıflamada gerçekçi öyküler arasında yer alır. (III) Edebiyata başladığı ve yazmayı sürdürdüğü çizgi bunu açıkça göstermektedir. (IV) Sonraları öykücü, böylesine bir gerçekliği kendince yeterli bulmadı. (V) Ne var ki kalın çizgili gerçekçilikle ince ayrıntılara inen psikolojik çözümlemeleri kaynaştıramadı. Verilen parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlatılmalıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. Edip Cansever, Önce kapalılıkla, anlamsızlıkla suçlanan yeni şiirler, giderek göze seslenici niteliği kazanmış, şimdi de yeni bir öz-biçim anlayışına ulaşmıştır. Bu yeni anlayış şudur: Şiirin içeriği, aynı zamanda şiirin hareketini belirlemekte; ayrıca hareket de özü koşullandırmakta, onu kalkındırıcı bir rol oynamaktadır. Bu çakışık durumda ne biçimdir artık, ne de içerik, olsa olsa şiirin kendisidir. demiştir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yeni şiirin bir özelliğidir? A) Biçem ve konunun birlikte ele alınması B) Açık bir anlatıma sahip olması C) İçeriğin ağırlıklı olarak düşünceyle ifade edilmesi D) Şiirin ahenk kurallarının önem kazanması E) Estetik kaygıdan uzaklaştırılması 12. Son kitabımı yazdıktan sonra bana sıkça sorulan sorulardan biri de şuydu: ---- O zamanlar kitaplarımın bir bütün olarak onlardan söylemelerini istediğim her şeyi söyledikleri yanıtını verirdim. Yine de bugün odamda bir başıma oturup karşımda duran yazı masama baktığımda o eski gerilimi yeniden hissettim, demek ki söyleyecek bir şeyler kalmıştı hâlâ içimde ve bu gerilimden kurtulmak için mutlaka bunları söylemeliydim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kitaplarınızın satışından memnun musunuz? B) Yazar olmanızın sebebi nedir? C) Bundan sonra ne yazacaksınız? D) Ünlü olmak nasıl bir duygu? E) Eserlerinizle ilgili eleştirilere katılıyor musunuz? 14. (I) Hikâye, gerçek ya da gerçeğe yakın olayları, durumları yer, zaman ve kişi göstermek suretiyle, okuyucuda heyecan veya hoşlanma duygusu uyandıracak şekilde anlatan yazı türüdür. (II) Ancak bu tanım bütün hikâyeler için geçerli değildir. (III) Bazı hikâyeler bir olaya dayandığı hâlde belirgin bir olaya ve duruma dayanmayan hikâyeler de vardır; bu tür hikâyeler hayatın sadece bir kesitini, bir anını gösterir. (IV) Hikâye ile roman dış görünüş itibariyle birbirine benzer. (V) Fakat hikâyede ve romanda olay, kişiler, zaman ve mekânın ele alınış ve işleniş tarzları farklıdır. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede hikâyenin ne olduğu belirtilmiştir. B) II. cümlede, genelleştirilemeyecek bir tanımdan söz edilmektedir. C) III. cümlede, farklı türde hikâyeler olduğu ifade edilmiştir. D) IV. cümlede, hikâye ve romanın ayırt edilemeyecek benzerlikte olduğu belirtilmiştir. E) V. cümlede, hikâyenin ve romanın hangi yönlerinin farklı olduğu belirtilmiştir. 5

6 15. Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in talebesi ve dostu olan Ahmet Hamdi, Batı edebiyatından Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstat olarak seçmiştir. Tanpınar ın onlardan farkı, boya ve ses yerine, insanı ve hayatı anlatmada bu iki vasıtadan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır. Tanpınar şiiri hayatının en büyük ihtirası hâline getirmiş, fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı mensur eserlerde göstermiştir. Geniş okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarına ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" şiiri ile tanır. Altmış kadar şiirinden ancak otuz yedisi ile tek şiir kitabını ölümüne yakın çıkardı: Şiir, hikâye ve romanlarında da başta zaman teması olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Kimlerden etkilendiğine B) Şiirlerinde imaj ve müzik kaygısı taşıdığına C) Farklı türde eserler yazdığına D) Çok sayıda okura seslendiğine E) Öykülerinde zamana ve bilinçaltına önem verdiğine 16. Birine yalnız olduğunuzu söylediğinizde, elbette duygudaş görünürler ama çok dikkatli baktığınızda bir ellerinin arkalarına uzandığını ve yalnızlığın kendisi bulaşıcı bir şeymiş gibi, kaçmaya hazırlanarak, kapı tokmağını aradığını görebilirsiniz. Verilen parçadaki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz değişimi C) Ünsüz sertleşmesi D) Kaynaştırma sesi E) Ünlü aşınması 17. Mizahçı her zamanki ustalığını hissettirirken toplumumuzda gündelik en iğneli ama öğretici kesitini bize vermiş. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünlü türemesi D) Ulama E) Ünsüz yumuşaması 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Kendini bir çok konuda geliştirmiş bir gençti. B) Bugün halletmem gereken işler var. C) Arkadaşlarımın hiçbiri zor zamanlarımda beni yalnız bırakmadı. D) Çalışanlarımızın pek çoğu şirketimizde daha yeni. E) Herhangi bir sorunumuz olmasa da gülmeyi beceremiyoruz. 19. Anlatamam derdimi dertsiz insana I Dert çekmiyen dost kıymetini bilmezmiş II III Derdim bana derman imiş bilmedim IV Hiçbir zaman gül dikensiz olmaz V Bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V. 20. Warburg un kütüphanesindeki kitaplar( ) alfabetik sıraya göre dizilmemiş veya konuya göre kataloglandırılmamıştır( ) aralarındaki ilişkiye göre düzenlenmiştir( ) Çünkü Warburg un asıl ölçütü şuydu( ) O, kitaplar arasında saptadığı ilişkileri not ediyordu. Bu bilgilere göre her kitap( ) bitişiğindeki kitabın yani komşusunun içerdiği bilgileri tamamlamada birer adımdı. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) (,) (,) (;) (,) (,) B) (,) (;) (.) (:) (,) C) (,) (,) (;) (:) (,) D) (;) (,) (;) (:) (,) E) (,) (;) (.) (;) (;) TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ. 6

7 SOSYAL BiLiMLER TESTi 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-10) Coğrafya (11-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. İstanbul'un fethi II. Yazının bulunması III. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması IV. Ateşin bulunması Yukarıdaki olaylardan hangisi, tarihin çağlara ayrılmasında belirleyici olmamıştır? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 5. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Yukarıdaki tanımda, tarih biliminin hangi özelliğinden söz edilmemiştir? A) Yer B) Zaman C) Nedensellik D) Belge E) Toplumsal etkileşim 2. Eski Mısır'da ekonominin tarıma dayanması ve tarımın Nil havzasında yapılması, Nil'in taşma zamanlarının önceden saptanmasını gerektiriyordu. Aşağıdakilerden hangisi, verilen durumun sonucunda gelişmiş olabilir? A) Hiyeroglif yazısının kullanılması B) Mimaride abartının görülmesi C) Halktan kişilerin labirentlere gömülmesi D) Firavunların sınırsız yetkilere sahip olması E) Güneş takviminin oluşturulması 3. Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları, ilk Çağ'dan başlayarak Orta Çağ sonlarına kadar devam eden süreçte, değişik bölgelere göç etmişlerdir. Bu göç hareketlerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı savunulamaz? A) Türk siyasi birliğinin sağlanmak istenmesi B) Türk boyları arasındaki mücadeleler C) İklim değişikliği, doğal afetler D) Nüfus artışının yeni sorunlara yol açması E) Çevre uygarlıklarla yapılan egemenlik mücadelesi 4. Tarihi bir olayla ilgili bir bilginin değişebilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşebilir? A) Olayın gerçekleştiği zamanın koşullarının dikkate alınmasına B) Günümüzden hareketle geçmişle ilgili yargılarda bulunulmasına C) İnceleme ve araştırmalar sonucunda yeni belgeler elde edilmesine D) Geçmişteki bilgi birikiminin bugün ve gelecekte kullanılmasına E) Tarihsel olaylarla ilgili yeni görüşlerinin ortaya atılmasına 6. Urartular, mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmışlardır. Mezarlarda ölen kişinin eşyalarına da rastlanılmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Mezar şekillerine önem verilmesiyle B) Ölümden sonraki yaşama inanılmasıyla C) Bölge insanının mezar yapma isteğiyle D) Urartu halkının eşyalarını korumak istemesiyle E) Toplumun tanrılara bağlılık göstermesiyle 7. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın ülkeyi, on bir oğlu arasında paylaştırmasının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olabileceği söylenemez? A) Taht kavgalarının artmasında B) Merkez otoritenin zayıflamasında C) Siyasi bölünmüşlüğün giderilmesinde D) Politik istikrarsızlığın artmasında E) Devletin kısa ömürlü olmasında 8. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, Büyük Selçuklulardaki gibi yöneticilere geniş yetkiler tanınmamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak B) Veraset anlayışını devam ettirmek C) Özel mülkiyeti güçlendirmek D) Toprak sistemini değiştirmek E) Halkı siyasetten uzak tutmak 9. SINIF ÖRNEK STS 7

8 9. Türk-İslam devletlerinde hanedan üyelerine yönetim deneyimi kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır? A) Meliklerin illere yönetici olarak atanması B) Siyasette şeriatın esas alınması C) Ordu komutanlarının melikler arasından seçilmesi D) İkta sisteminin uygulanması E) Veraset uygulamasının devam ettirilmesi 10. Emeviler, kendilerini Arap olmayan müslümanlardan daima üstün görmüşler, onlardan haraç ve cizye almayı sürdürmüşlerdir. Emevilerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Merkezi yapının güçlü olmasına B) Askeri sistemin gelişmesine C) Devlete karşı muhalefetin oluşmasına D) Sosyal sorunların yaşanmasına E) Kendilerine has kültürel birikimin görülmesine 13. Aşağıda özel konumları aynı olan 5 bölge verilmiştir I IV II 10 V III 11 Bu bölgelerin hangilerinde kuzeye doğru gidildikçe soğuma, güneye doğru gidildikçe ısınma olduğu savunulabilir? A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve V D) I, II ve V E) III ve V km 5 cm Yukarıdaki çizgi ölçeğin kullanıldığı bir haritada 6 cm olarak gösterilen iki yer arasındaki kuş uçumu uzaklık gerçekte kaç km'dir? A) 40 B) 80 C) 120 D) 160 E) Mart günü Londra'da saat iken, aynı paralel üzerindeki K ve L merkezlerinde Güneş'in ufuktaki konumu aşağıdaki gibidir. B K D B L D Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) K merkezinde yerel saat, L merkezinden ileridir. B) L merkezi, K merkezine göre daha batıdadır. C) K merkezinde Güneş, L merkezine göre daha erken doğmuştur. D) L merkezi Greenwich'e göre daha doğudadır. E) Her iki merkez aynı ortak saati kullanmaktadır. 14. I. Yıllık sıcaklık farkı Kuzey Yarım Küre'de Güney Yarım Küre'ye göre daha fazladır. II. Kuzey Yarım Küre'nin yıllık ortalama sıcaklık değeri Güney Yarım Küre'ninkinden 2 C fazladır. III. Orta Kuşak karalarının batı kıyıları doğu kıyılarından daha sıcaktır. IV. Kuzey Yarım Küre'de deniz ve okyanuslar eylül, ekim aylarında ısınır. Yukarıda sıcaklığın dağılımı ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangileri kara ve denizlerin Yer Küre üzerindeki dağılımının sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) Yalnız IV 8

9 15. Enlem faktörüne bağlı olarak sıcaklıklar kutuplara gidildikçe azalır, ancak bu azalma yerşekillerinden dolayı düzenli değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz? A) Kışın Rize'nin Erzurum'dan sıcak olması B) Yazın Konya Ovası'nda kar görülmezken Toroslar'da kar bulunması C) Samsun'daki ürünlerin Ankara'dan erken olgunlaşması D) Çukurova'nın Bafra Ovası'ndan daha sıcak olması E) Iğdır Ovası'nın güneyindeki Yüksekova'ya göre daha sıcak olması 18. İç kuvvetler yeryüzü şekillerini oluşturan kuvvetlerdir. Enerjisini yerin altındaki mağmadan alan iç kuvvetlerin aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda etkili olduğu söylenemez? A) Nemrut Krater gölü B) Ürgüp Peribacaları C) Batı Anadolu fay hatları D) İç Anadolu plâtoları E) Pamukkale travertenleri 19. I II III IV V Bir fiziki haritada Çatalca, Haymana ve Ardahan plâtolarının farklı renklerle gösterilmiş olması, bu plâtoların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir? A) Jeolojik yapı B) Yükselti C) Bitki örtüsü D) Toprak türü E) Yıllık yağış tutarı 20. Yukarıdaki haritada verilen noktalardan hangilerinde tarımsal faaliyetleri sınırlandıran temel faktör yağış azlığıdır? A) I ve IV B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V 17. Nem miktarının az olduğu ve sıcaklığın 0 C'nin altına düştüğü zamanlarda hissedilen sıcaklık çok düşüktür. Bu duruma "hava ayaz" denir. Buna göre, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi ayaz havanın yaşandığı bir bölge için doğru değildir? A) Alçalıcı hava hareketleri görülür. B) Atmosferde ısı kaybı fazladır. C) Yüksek basınç etkindir. D) Bulutlanma fazladır. E) Hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur. Yukarıdaki haritada taranmış alanlar dünyadaki aktif deprem alanlarını göstermektedir. Bu alanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Jeotermal kaynaklar B) Volkanik alanlar C) Levha sınırları D) Tsunami dalgaları E) Kanyon vadiler 9 SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

10

11

12 MATEMATİK TESTi 1. Bu testte, Matematik (1-15) Geometri (16-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz : işleminin sonucu kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere, s(a) = 27 s(b ı ) = 26 s(a ı B) = 6 eşitliklerine göre, A B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 2. x negatif, y pozitif birer tam sayı olmak üzere, I. x y II. x.y III. x y IV. x + y işlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman negatif bir tam sayıdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 6. Meriç 3 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıları yazarak M kümesini, Elif ise 2 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıları yazarak E kümesini oluşturuyor. Buna göre, M E kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) ,01+ 0,04 + 0,06 + 0,09 ifadesinin değeri kaçtır? A) 0,9 B) 0,8 C) 0,4 D) 0,3 E) 0,1 7. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesi veriliyor. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinin tüm elemanları asal sayıdır? A) 32 B) 31 C) 16 D) 15 E) 8 4. x = 0 2 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. a ve b pozitif tam sayılardır. a = (0,6) b 12 eşitliğine göre, a + b toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 23 B) 28 C) 33 D) 38 E) SINIF ÖRNEK STS 12

13 9. Bir yarışmada 1. olan kişi toplam para ödülünün yarısını, 2. olan kişi toplam para ödülünün üçte birini alıyor. Geriye kalan para ise ve 5. olan kişilere eşit olarak dağıtılıyor. Buna göre, 1. olan kişinin aldığı para ödülü 5. olan kişinin aldığının kaç katıdır? A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) a 9 a + 9 b ( 3a 3 b + 3b 3 a ) ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 a D) 3 b E) 3 b 11. p, r ve s birer pozitif tam sayı olmak üzere, p = (r 1) (s + 5) eşitliği veriliyor. p bir asal sayı olduğunda, r + s toplamının p türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) p 4 B) p 3 C) p + 1 D) p + 2 E) p Bir restoranda satılan bazı menülerde promosyon yapılmıştır. Bu menülerin türünden normal fiyatları ve belirli sayıda menü alanlara uygulanan promosyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Menüler Normal Fiyat ( ) Promosyon Döner + ayran 10 4 menü 37 Köfte + tatlı 9 3 menü 25 Hamburger + kola 7 3 menü 20 Promosyonlu fiyattan 12 döner + ayran menü ve 3 köfte + tatlı menü alan bir öğrenci grubu normal fiyattan kaç daha az para öder? A) 15 B) 14 C) 12 D) 11 E) Tek sayılar 1 den başlayarak yan yana yazılıp her grup, grup sayısı kadar sayı içerecek şekilde aşağıdaki sayı dizisi oluşturuluyor grup grup grup grup Buna göre, 12. grupta bulunan ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 133 B) 135 C) 137 D) 139 E) Ege, bölümleri sırasıyla oynanan ve kırk bölümden oluşan bir bilgisayar oyununun her bölümünü, bölümün sıra numarası n olmak üzere, n dakikada bitiyor. Buna göre, Ege oyunu kaç dakikada bitirir? A) 24 B) 22 C) 20 D) 16 E) Aşağıda verilen halkalardan oluşan sistemlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Her sistemde halkaların içinde bulunan pozitif tam sayılar birbirinden farklıdır. Birbirine bağlı bulunan halkalardan üstte bulunan halkadaki sayı, altta bulunan halkadaki sayının birden büyük bir tam sayı katıdır. Örneğin; Buna göre, 3 Yandaki sistemde 3 ve 5 1 in katı 15 ise 3 ve 5 in katıdır. S 1 yukarıdaki sistemde verilen S, V ve C pozitif tam sayılarının toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 30 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20 C 2 V 13

14 Şekildeki daire biçimindeki saat üzerinde 5, 9 ve 11 sayıları arasına çizilen doğru parçalarının arasında kalan açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 90 B) 105 C) 120 D) 135 E) A ò10 D 5ñ2 x C 3 B ABCD bir dörtgen [CB] [AB] [CD] [AD] CB = 3 cm AB = 5ñ2 cm AD = ò10 cm DC = x Yukarıdaki verilere göre, DC = x kaç cm dir? A) 6 B) ò43 C) ò46 D) ò47 E) x1 2x2 3x3 Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak 1x1, 2x2, 3x3 boyutlarında kareler oluşturulmuştur. Yukarıdaki örüntüye uygun olarak yapılacak 4x4 birimkarelik bir kare için kullanılacak kibritler ile kullanılan kibrit çöpü bir daha kullanılmamak şartıyla 1x3 şeklinde 1x3 birim karelik kaç tane dikdörtgen oluşturabiliriz? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) B ı 20. A E 8 cm D ABC ve EKD üçgenlerinde AE = EB EF = FK 6 C B F C [ED] // [BC] ED = 8 cm C ı x A Şekildeki ABC üçgeni, A köşesi etrafında saatin tersi yönünde 90 döndürülünce AB ı C ı dik üçgeni elde ediliyor. CB ı = 6 cm ve C ı B = 16 cm olduğuna göre, CC ı = x kaç cm dir? A) 2ñ5 B) 3ñ5 C) 5ñ2 D) 6ñ2 E) 12ñ2 B K Yukarıdaki verilere göre, BF kaç cm'dir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14 MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 14

15 FEN BiLiMLERİ TESTi 1. Bu testte, Fizik (1-7) Kimya (8-14) Biyoloji (15-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir yılda 36,5 m 3 su akıtan bir musluk, bir günde ortalama kaç cm 3 su akıtır? A) 1x10 1 B) 1x10 5 C) 0,1x10 7 D) 0,1x10 4 E) 1x br 4br 4br 3br 4br 6br Aynı cins maddeden yapılmış şekildeki küp ve dikdörtgenler prizmasının kütleleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir hipotezdir? A) Tüm sıvılar aynı sıcaklıkta kaynar. B) Ay tutulması uğursuzluk getirir. C) Tüm sıvılar içerisinde bulunan cisme kaldırma kuvveti uygular. D) İnsanlar trafik kurallarına uyar. E) Kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Dikdörtgenler Küp Prizması A) 16m 27m B) 20m 20m C) 36m 30m D) 18m 16m E) 32m 36m 3. İstanbul - Ankara arası otobüs yolu 600 km dir. Bu iki şehir arası kuş uçumu mesafe ise 400 km dir. Bu mesafeyi sabit süratle 5 saatte alan otobüsün ortalama süratinin ve ortalama hızının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? 5. m(g) d K Y Sürati(km/h) Hız büyüklüğü (km/h) A) B) C) D) E) V(cm 3 ) Şekildeki grafikte Y sıvısı ile X ve Y sıvılarından eşit kütlede alınarak oluşturulan karışımın kütlehacim grafiği verilmiştir. Karışımdaki X sıvısının hacminin Y sıvısının hacmine oranı nedir? A) 3 B) 6 C) 1 D) 1 E) SINIF ÖRNEK STS 15

16 6. Kılcal borudaki bir sıvının kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden daha büyüktür. Bu sıvı için, I. Islatmayan bir sıvıdır. II. Kılcal boruda yükselmez. III. Yüzey gerilimi oluşmaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. Aynı tür atomlardan oluşan maddeye element denir. Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi bir element değildir? A) Mn B) N C) Br 2 D) HF E) Co 10. : N : O cm 3 50 cm 3 Molekül modeli şekilde verilen bileşiğin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Triazotdioksit B) Azotoksit C) Diazottrioksit D) Azottrioksit E) Diazotpentaoksit İçinde 50 cm 3 sıvı bulunan kaba bir cisim bırakıldığında kaptan 20 cm 3 sıvı taşıyor. Cismin kütlesi 210 g olduğuna göre cismin özkütlesi kaç g/cm 3 tür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) XY kütlesi (g) X kütlesi (g) 8. Madde ve maddede meydana gelen değişimleri inceleyen kimya bilimi, çalışma alanlarına göre farklı disiplinlere ayrılır. Karbon (C) temelli bileşiklerin yapısı, özellikleri ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? A) Analitik Kimya B) Biyo Kimya C) Organik Kimya D) Fiziko Kimya E) Çevre Kimyası Şekildeki grafik XY bileşiğinin kütlesine karşılık, bileşiği oluşturan X elementi kütlesinin değişimini göstermektedir. Buna göre, X 3 Y 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X m Y kaçtır? A) 1 4 B) 3 4 C) 1 2 D) 2 1 E)

17 12. Z 9. SINIF ÖRNEK STS X Şekildeki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X bütün bileşiklerinde +2 yüklüdür. B) Z suyla şiddetle tepkime vererek H 2 gazı oluşturur. C) Y nin atom numarası 17 dir. D) T kararlı yapıda olup bileşik oluşturmaz. E) Y nin atom hacmi Z den büyüktür. Y T 15. Aşağıda protein, karbonhidrat ve yağlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir. I. Sindirimle monomerlerine ayrılma II. Hücre zarının yapısına katılma III. Genetik şifreye uygun olarak sentezlenme IV. Ribozom organelinde üretilme Buna göre, bu özelliklerden hangileri proteinleri, yağlar ve karbonhidratlardan ayırır? A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 13. Yalnızca kimya değil başka uğraş alanları da maddenin yapısını, değişimlerini ve etkilişemlerini inceler. Buna göre kimya, I. Sağlık, II. Gıda, III. Tarım, IV. Enerji, gibi bilim alanlarından hangileriyle yakından ilgilidir? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 14. Aşağıda verilen atom modellerinden hangisinde elektronların çekirdeğin etrafındaki belirli enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hareket ettiğinden söz edilir? A) Rutherford Atom Modeli B) Thomson Atom Modeli C) Bohr Atom Modeli D) Dalton Atom Modeli E) Modern Atom Modeli 16. Lizozom organeline ait enzimlerin sitoplazmaya dağılması sonucu hücrenin parçalanmasına otoliz denir. Buna göre; I. insanın embriyonik gelişimi sırasında parmaklarının oluşması II. denizde uzun süre kalan insanların el ve ayak parmaklarının buruşması III. kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bırakması IV. kurbağanın başkalaşımı sırasında solungaçlarının eriyip kaybolması olaylarından hangileri otoliz sonucu gerçekleşir? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 17

18 17. Nişastayı sindiren enzim Nişastayı sindiren enzim Yağı sindiren enzim 19. DNA ve RNA moleküllerinin yapısına katılan iki farklı nükleotit molekülünde aşağıda verilen yapı birimlerinden hangisi kesinlikle ortak olarak bulunur? Protein Nişasta Yağ A) Riboz B) Deoksiriboz C) Urasil + Aminoasit + Glikoz + Gliserol D) Timin E) Fosfat ayıracı ayıracı ayıracı I II III Yukarıdaki üç deney tüpüne protein, nişasta ve yağ konularak her tüpe içerisindeki besin monomerlerinin ayıraçları eklenmiştir. I. ve II. tüpe nişastayı sindiren enzim, III. tüpe ise yağı sindiren enzim eklenerek uygun koşullarda bir süre bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda II. ve III. tüpte renk değişikliği gözlenirken I. tüpte herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Bu deneyin sonuçlarına göre, enzimlerin I. Substrata özgü olduğu II. Hücre dışında çalışabileceği III. Reaksiyona girip etkilenmeden çıktığı özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 18. Bir bitki hücresinde; I. glikoz amino asit II. yağ asidi glikoz III. amino asit gliserol IV. glikoz temel amino asit dönüşümlerinden hangileri gerçekleşirken azotlu inorganik moleküllerin tüketimi olur? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 20. İnsan vücudunda sürekli gerçekleşen metabolizma reaksiyonları ve çevresel faktörler sonucunda vücut içinde bir takım değişimler gerçekleşir. İnsanın değişen vücut dengesini düzeltmesine homeostasi (iç denge) denir. Buna göre, bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi homeostasiyi korumak için gerçekleştirilmez? A) Hızlı hareket eden bir kişinin terlemesi B) Aşırı karbonhidratlı besinler ile beslenen bir insanda sindirim olayının tamamlanması sonrasında kanda insülin hormonunun artışı C) Kandaki CO 2 derişiminin artışına bağlı olarak insanın solunum sisteminde hızlanmanın meydana gelmesi D) Açlık durumunda karaciğerde depo edilen glikojenin, glikoza yıkılarak kana verilmesi E) Yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirerek yumurtayı oluşturması 18

19 19

20 20

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER

KE YT 9. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI L STELER Ürün Detaylar 0 - KE00-.0YT YAPRAK TEST ve B LG DE ERLEND RME SINAVLARI Bu müfredatlar Yaprak Test ve lerin yan s ra anlat m kitaplar n ve soru kitaplar n da kapsar. 5 Ürün Detaylar 0- // 9. S n f Program

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI

KE DS 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DA ILIMLARI Ürün Detaylar 0-0 Ürün Detaylar 0-0 // 9. S n f Program - Dil Ve Anlat m // 0 0 0 0 0 DİL ve ANLATIM 0 0 0 0 0 0 İletişim, Dil ve Kültür Dillerin Sınıflandırılması ve Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ses Bilgisi

Detaylı

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES

EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES 41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR

2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI BİTİRİLEN KAYNAKLAR 2018 TYT TÜRKÇE KONU LİSTESİ - KAYNAK BİTİRME PLANI 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu - Ana Düşünce

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI 4. + :. 4 7 7 7 =? + : 6 4. x, y, z, a, b, c Z olmak üzere x+a = y+b = z+c= - bağıntısı vardır. x,y,z sayılarının aritmetik ortalaması olduğuna göre, a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? A)

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X . < a < b < < c 2 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre, a+c toplamı kaçtır? 3. X=.+3.3+5.5+ +5.5 Y=.3+3.9+5.5+ +5.53 ise Y X farkının X cinsinden değeri kaçtır?

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI YGS TEMEL MATEMATİK YGS TEMEL MATEMATİK DERSİN ADI : TEMEL MATEMATİK--YGS 1 Doğal Sayılar ve Tamsayılar 9 4 3 3 3 3 3 3 2 Basamak Kavramı ve Taban Aritmetiği 7 2 2 1 1 1 1 1 3 Bölme ve Bölünebilme Kuralları 7 4 2 1 2 1 2

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 0 Haziran 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. 5 9 işleminin sonucu kaçtır? 0, 0,5 A) 9 B) 0 C) D) 5 E) 6 Çözüm 5 9 5 0 9 000.( ).( ) 0,

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI ., x x 0,,4 0,7 eşitliğinde x kaçtır? 4. a b b c 3 olduğuna göre a b c ifadesinin değeri kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0, D) 0,5 A) 9 B) 8 C) D) 4 3. x.y 64, y.x 6 olduğuna göre, x.y ifadesinin değeri kaçtır?

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

26 Nisan 2009 Pazar,

26 Nisan 2009 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2009 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 26 Nisan 2009 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort.

SINIF KARNESİ. YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 Sınıf Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Türkiye Ort. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İBRAHİM ÇALIK ANADOLU LİSESİ 12 ML 3. DENEME SINAVI Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji 22, 9, 19,75 9,5 2,5 8,88 6,, 6, 4,5 1,5 4,13 8, 4, 7,,,,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış)

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış) ÖNEMLİ Plan MF_3 puan türü baz alınarak 11 lere yöneliktir.tm öğrencileri dağılımda Matematik ve Türkçe soru sayılarını arttırarak fen bilimleri yerine sosyale ağırlık vermelidirler. Yaz dönemi sosyal

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-201 7.SINIF FEN SORULARI 1. Kimyanın temel kanunları ile ilgili olarak etkinlikte verilen kişiler ve düşünceleri arasındaki eşleştirme çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

YERYÜZÜNDE YAŞAM. Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. YERYÜZÜNDE YAŞAM COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1- MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI BİRİNCİ AŞAMA SORULARI A A A A A A A SINAV TARİHİ VESAATİ:16 NİSAN 2011 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,04 25 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 40 E) 60 Çözüm

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir.

Aşağıda mitoz bölünme safhaları karışık olarak verilmiştir. 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖRNEK 8.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI Adı Soyadı : No: Sınıf: Resimdeki türlerin bazı hücrelerindeki kromozom sayılarını yazınız. (4x2p) Aşağıda mitoz bölünme

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #7 1) 48 saat karanlıkta bekletilen bir saksı bitkisinden bu sürenin sonunda bir yaprak kopartılmış (1. yaprak) ve bitki aydınlık ortamda 12 saat bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı