9. SINIF ÖRNEK STS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. SINIF ÖRNEK STS 2014-2015"

Transkript

1 1

2 2

3 TÜRKÇE TESTi 1. Bu testte, Türkçe (1-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Yazıldığı dönemde yere göğe sığdırılamayan nice yapıt vardır ki ortamın geçici isteklerini yansıtmaktan öteye geçemedikleri için zaman ırmağının acımasız akıntıları içinde kaybolup gitmiştir. Bu cümlede altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yapıtların gelecek nesillerce anlaşılamayacak olması B) Okurun ihtiyaçlarına cevap verememesi C) Çağının ilerisine taşınamaması D) Evrensel özellikler gösterememesi E) Güncel olanı yakalayamaması 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamdadır? A) Bir ağacın en diri dalları hep uçlarda bulunur. B) Daldaki kuş, kafesteki kuştan iyidir. C) Annesi her zaman babasından daha çok çalıştırırdı. D) Kullanılan bu yöntemler günümüzde geçerli değil. E) Sokağın başından dönünce onu hemen tanıdım. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraç içinde verilen kavramın anlamı bulunmamaktadır? A) Yapılanlara ses çıkarmadığı için iş bu noktaya geldi. (Gerekçe) B) İnsanlığa katkısı olacak, gün yüzüne çıkmamış eserleri okuyucu ile buluşturmayı düşünüyorum. (Tahmin) C) Biriktirdiğin bu parayla araba alabileceğini mi düşünüyorsun. (Azımsama) D) Ola ki işlerin umduğun gibi gitmedi, başka planların var mı? (Varsayım) E) Sanatçı ulusal yaşamı ve gelenekleri aktardığı müddetçe başarıyı yakalayabilir. (Koşul) 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapamak sözcüğü birlikte verilen açıklamaya uygun kullanılmıştır? A) Geçişi engellemek: Bu çukurları kapamazsanız insanlar zarar görebilir. B) Bir şeyin görünmesine engel olmak: Belediye fırınların çoğunu kapatmış. C) Bir yeri çalışamaz hâle getirmek: Yakalanan hırsızları içeriye kapamak lazım. D) Tıkayarak içini doldurmak: Gece boyunca yağan kar, bütün yolları kapadı. E) Karşılamak, denk getirmek: Alacağım para, borçlarımın hepsini kapar. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce farklı sözlerle yinelenmiştir? A) Okura kök söktüren yapıtlar raflardaki yerini koruyamaz. B) Toplum sorunlarına kendi penceresinden bakmayı tercih eder. C) Zamanın zincirini kırmış, her çağda adından söz ettirmeyi başarmıştır. D) Dönemin akımlarına ayak uydurmakla sıradanlaşmış olmazsın. E) Tiyatrolarına gösterdiği özeni romanlarında bulmak neredeyse imkânsızdır. 6. Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Bu cümleden kesin çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tiyatro oyunculuğu televizyon oyunculuğundan daha zordur. B) İyi bir oyuncu seyirci karşısında oynayabilir. C) Tiyatro oyunculuğu sinema oyunculuğuna benzemez. D) Oyunculuğunu kanıtlayabileceğin yer tiyatrodan başka bir yer değildir. E) Usta oyuncular rekabetin kişiyi geliştirdiğini bilirler. 9. SINIF ÖRNEK STS 3

4 7. Hayat ancak geriye bakarak kavranabilir ama ileriye bakarak yaşanır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A) Geçmişe saplanıp kalan insan, yaşanması gereken güzellikleri kaçırır. B) İnsan hayatını geleceği görerek sürdürmeli, geçmişe bakarak anlamalıdır. C) Geçmişle yüzleşmeden geleceğin sırrına ermek mümkün değildir. D) Hayat geçmişle geleceğin birlikte düşünülerek değerlendirilmesidir. E) Mutlu olmak isteyen insan, hatalarından ders çıkarmalı; gelecekle ilgili plan yapmalıdır. 9. Toroslar ovayı bir ay gibi çepeçevre kuşatır ve Çukurova, Akdeniz le dağların arasında kalır. Ovayı kuşatan dağlar kat kattır. Ta görünmeze kadar açık maviden, mordan, laciverde uzanır, çok uzaklarda da göğün belli belirsizliğinin içine karışır gider. Bu parçanın anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme B) Tartışma C) Öyküleme D) Açıklama E) Tanımlama 8. Taş, bir şehre bu kadar yakışır ancak diye geçirdi içinden. Taş evlerin bahçelerinden ağaçlar bile sanki kül rengindeydi. Bu hâliyle Halep, külden bir şehri andırıyordu. Farid, başını yukarıya çevirdi bir an. Halep in üzerinden kuşlar geçiyordu. Evin taraçasında bir genç, güvercinlerini uçuruyor, başka bir taraçada ise bir çocuk, kardeşini el arabasına koymuş oyun oynamaktaydı. Güvercinler havalanarak daire çizerken, yavruları özgürlük denemesi yapmaktaydı. Derken uzaklardan karga sesleri ve sert esen rüzgâr Farid i adeta başka bir dünyaya götürmüştü. Ağaçlar bile taşın rengini almıştı. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İzlenimlerin aktarıldığı B) Farklı duyulardan yararlanıldığı C) Niteleyici sözcükler kullanıldığı D) Benzetmelere yer verildiği E) Örneklemeye başvurulduğu 10. Sanat hakkında sık sık ne düşünüyorum biliyor musun? Başaramamış olsam bile, yine de yaptığım işlerin devam ettirileceğini düşünüyorum. Açıkça değil belki, ama insan doğru olana inanırken yalnız değildir. Öyleyse bunun kişisel olarak bir değeri yok. İnsanların hikâyelerinin de buğdaylarınkine benzediğine inancım çok büyük; eğer filizlenmek için toprağa ekilmiyorsan ne önemin var, sonunda ekmek olmak üzere değirmen taşlarının arasında öğütülüyorsun. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrulara olan inancını kaybetmeyen, kendini çoğaltan sanatçı zamana karşı koyabilir. B) Başarısızlık sanatçıyı yıldırmamalı aksine başarabileceğine olan inancını kamçılamalıdır. C) Sadece bir doğru vardır ve büyük sanatçılar o doğruya ulaşmak için kalem oynatır. D) Evrensele ulaşmak isteyen sanatçılar kişisel başarılarla yetinmemelidir. E) Üretken olamayan yazar bir süre sonra edebiyat çevrelerince kabul görmez olur. 4

5 11. Kavga adlı hikâyesiyle Muzaffer Buyrukçu, Sait Faik Hikâye Armağanı nı aldı. (I) Buyrukçu, daha önce de Bulanık Resimler le TDK den ödül almıştı. (II) Buyrukçu adı, Türk öyküsündeki sınıflamada gerçekçi öyküler arasında yer alır. (III) Edebiyata başladığı ve yazmayı sürdürdüğü çizgi bunu açıkça göstermektedir. (IV) Sonraları öykücü, böylesine bir gerçekliği kendince yeterli bulmadı. (V) Ne var ki kalın çizgili gerçekçilikle ince ayrıntılara inen psikolojik çözümlemeleri kaynaştıramadı. Verilen parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlatılmalıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 13. Edip Cansever, Önce kapalılıkla, anlamsızlıkla suçlanan yeni şiirler, giderek göze seslenici niteliği kazanmış, şimdi de yeni bir öz-biçim anlayışına ulaşmıştır. Bu yeni anlayış şudur: Şiirin içeriği, aynı zamanda şiirin hareketini belirlemekte; ayrıca hareket de özü koşullandırmakta, onu kalkındırıcı bir rol oynamaktadır. Bu çakışık durumda ne biçimdir artık, ne de içerik, olsa olsa şiirin kendisidir. demiştir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yeni şiirin bir özelliğidir? A) Biçem ve konunun birlikte ele alınması B) Açık bir anlatıma sahip olması C) İçeriğin ağırlıklı olarak düşünceyle ifade edilmesi D) Şiirin ahenk kurallarının önem kazanması E) Estetik kaygıdan uzaklaştırılması 12. Son kitabımı yazdıktan sonra bana sıkça sorulan sorulardan biri de şuydu: ---- O zamanlar kitaplarımın bir bütün olarak onlardan söylemelerini istediğim her şeyi söyledikleri yanıtını verirdim. Yine de bugün odamda bir başıma oturup karşımda duran yazı masama baktığımda o eski gerilimi yeniden hissettim, demek ki söyleyecek bir şeyler kalmıştı hâlâ içimde ve bu gerilimden kurtulmak için mutlaka bunları söylemeliydim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kitaplarınızın satışından memnun musunuz? B) Yazar olmanızın sebebi nedir? C) Bundan sonra ne yazacaksınız? D) Ünlü olmak nasıl bir duygu? E) Eserlerinizle ilgili eleştirilere katılıyor musunuz? 14. (I) Hikâye, gerçek ya da gerçeğe yakın olayları, durumları yer, zaman ve kişi göstermek suretiyle, okuyucuda heyecan veya hoşlanma duygusu uyandıracak şekilde anlatan yazı türüdür. (II) Ancak bu tanım bütün hikâyeler için geçerli değildir. (III) Bazı hikâyeler bir olaya dayandığı hâlde belirgin bir olaya ve duruma dayanmayan hikâyeler de vardır; bu tür hikâyeler hayatın sadece bir kesitini, bir anını gösterir. (IV) Hikâye ile roman dış görünüş itibariyle birbirine benzer. (V) Fakat hikâyede ve romanda olay, kişiler, zaman ve mekânın ele alınış ve işleniş tarzları farklıdır. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede hikâyenin ne olduğu belirtilmiştir. B) II. cümlede, genelleştirilemeyecek bir tanımdan söz edilmektedir. C) III. cümlede, farklı türde hikâyeler olduğu ifade edilmiştir. D) IV. cümlede, hikâye ve romanın ayırt edilemeyecek benzerlikte olduğu belirtilmiştir. E) V. cümlede, hikâyenin ve romanın hangi yönlerinin farklı olduğu belirtilmiştir. 5

6 15. Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in talebesi ve dostu olan Ahmet Hamdi, Batı edebiyatından Paul Valery ile Marcel Proust'u kendisine üstat olarak seçmiştir. Tanpınar ın onlardan farkı, boya ve ses yerine, insanı ve hayatı anlatmada bu iki vasıtadan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır. Tanpınar şiiri hayatının en büyük ihtirası hâline getirmiş, fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı mensur eserlerde göstermiştir. Geniş okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarına ve antolojilere giren "Bursa'da Zaman" şiiri ile tanır. Altmış kadar şiirinden ancak otuz yedisi ile tek şiir kitabını ölümüne yakın çıkardı: Şiir, hikâye ve romanlarında da başta zaman teması olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Kimlerden etkilendiğine B) Şiirlerinde imaj ve müzik kaygısı taşıdığına C) Farklı türde eserler yazdığına D) Çok sayıda okura seslendiğine E) Öykülerinde zamana ve bilinçaltına önem verdiğine 16. Birine yalnız olduğunuzu söylediğinizde, elbette duygudaş görünürler ama çok dikkatli baktığınızda bir ellerinin arkalarına uzandığını ve yalnızlığın kendisi bulaşıcı bir şeymiş gibi, kaçmaya hazırlanarak, kapı tokmağını aradığını görebilirsiniz. Verilen parçadaki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz değişimi C) Ünsüz sertleşmesi D) Kaynaştırma sesi E) Ünlü aşınması 17. Mizahçı her zamanki ustalığını hissettirirken toplumumuzda gündelik en iğneli ama öğretici kesitini bize vermiş. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünlü türemesi D) Ulama E) Ünsüz yumuşaması 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A) Kendini bir çok konuda geliştirmiş bir gençti. B) Bugün halletmem gereken işler var. C) Arkadaşlarımın hiçbiri zor zamanlarımda beni yalnız bırakmadı. D) Çalışanlarımızın pek çoğu şirketimizde daha yeni. E) Herhangi bir sorunumuz olmasa da gülmeyi beceremiyoruz. 19. Anlatamam derdimi dertsiz insana I Dert çekmiyen dost kıymetini bilmezmiş II III Derdim bana derman imiş bilmedim IV Hiçbir zaman gül dikensiz olmaz V Bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V. 20. Warburg un kütüphanesindeki kitaplar( ) alfabetik sıraya göre dizilmemiş veya konuya göre kataloglandırılmamıştır( ) aralarındaki ilişkiye göre düzenlenmiştir( ) Çünkü Warburg un asıl ölçütü şuydu( ) O, kitaplar arasında saptadığı ilişkileri not ediyordu. Bu bilgilere göre her kitap( ) bitişiğindeki kitabın yani komşusunun içerdiği bilgileri tamamlamada birer adımdı. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A) (,) (,) (;) (,) (,) B) (,) (;) (.) (:) (,) C) (,) (,) (;) (:) (,) D) (;) (,) (;) (:) (,) E) (,) (;) (.) (;) (;) TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ. 6

7 SOSYAL BiLiMLER TESTi 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-10) Coğrafya (11-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. İstanbul'un fethi II. Yazının bulunması III. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması IV. Ateşin bulunması Yukarıdaki olaylardan hangisi, tarihin çağlara ayrılmasında belirleyici olmamıştır? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 5. Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Yukarıdaki tanımda, tarih biliminin hangi özelliğinden söz edilmemiştir? A) Yer B) Zaman C) Nedensellik D) Belge E) Toplumsal etkileşim 2. Eski Mısır'da ekonominin tarıma dayanması ve tarımın Nil havzasında yapılması, Nil'in taşma zamanlarının önceden saptanmasını gerektiriyordu. Aşağıdakilerden hangisi, verilen durumun sonucunda gelişmiş olabilir? A) Hiyeroglif yazısının kullanılması B) Mimaride abartının görülmesi C) Halktan kişilerin labirentlere gömülmesi D) Firavunların sınırsız yetkilere sahip olması E) Güneş takviminin oluşturulması 3. Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları, ilk Çağ'dan başlayarak Orta Çağ sonlarına kadar devam eden süreçte, değişik bölgelere göç etmişlerdir. Bu göç hareketlerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı savunulamaz? A) Türk siyasi birliğinin sağlanmak istenmesi B) Türk boyları arasındaki mücadeleler C) İklim değişikliği, doğal afetler D) Nüfus artışının yeni sorunlara yol açması E) Çevre uygarlıklarla yapılan egemenlik mücadelesi 4. Tarihi bir olayla ilgili bir bilginin değişebilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşebilir? A) Olayın gerçekleştiği zamanın koşullarının dikkate alınmasına B) Günümüzden hareketle geçmişle ilgili yargılarda bulunulmasına C) İnceleme ve araştırmalar sonucunda yeni belgeler elde edilmesine D) Geçmişteki bilgi birikiminin bugün ve gelecekte kullanılmasına E) Tarihsel olaylarla ilgili yeni görüşlerinin ortaya atılmasına 6. Urartular, mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmışlardır. Mezarlarda ölen kişinin eşyalarına da rastlanılmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Mezar şekillerine önem verilmesiyle B) Ölümden sonraki yaşama inanılmasıyla C) Bölge insanının mezar yapma isteğiyle D) Urartu halkının eşyalarını korumak istemesiyle E) Toplumun tanrılara bağlılık göstermesiyle 7. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın ülkeyi, on bir oğlu arasında paylaştırmasının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olabileceği söylenemez? A) Taht kavgalarının artmasında B) Merkez otoritenin zayıflamasında C) Siyasi bölünmüşlüğün giderilmesinde D) Politik istikrarsızlığın artmasında E) Devletin kısa ömürlü olmasında 8. Anadolu Selçuklu Devleti'nde, Büyük Selçuklulardaki gibi yöneticilere geniş yetkiler tanınmamıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Merkezi otoriteyi güçlü tutmak B) Veraset anlayışını devam ettirmek C) Özel mülkiyeti güçlendirmek D) Toprak sistemini değiştirmek E) Halkı siyasetten uzak tutmak 9. SINIF ÖRNEK STS 7

8 9. Türk-İslam devletlerinde hanedan üyelerine yönetim deneyimi kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır? A) Meliklerin illere yönetici olarak atanması B) Siyasette şeriatın esas alınması C) Ordu komutanlarının melikler arasından seçilmesi D) İkta sisteminin uygulanması E) Veraset uygulamasının devam ettirilmesi 10. Emeviler, kendilerini Arap olmayan müslümanlardan daima üstün görmüşler, onlardan haraç ve cizye almayı sürdürmüşlerdir. Emevilerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Merkezi yapının güçlü olmasına B) Askeri sistemin gelişmesine C) Devlete karşı muhalefetin oluşmasına D) Sosyal sorunların yaşanmasına E) Kendilerine has kültürel birikimin görülmesine 13. Aşağıda özel konumları aynı olan 5 bölge verilmiştir I IV II 10 V III 11 Bu bölgelerin hangilerinde kuzeye doğru gidildikçe soğuma, güneye doğru gidildikçe ısınma olduğu savunulabilir? A) I ve III B) II ve IV C) I, III ve V D) I, II ve V E) III ve V km 5 cm Yukarıdaki çizgi ölçeğin kullanıldığı bir haritada 6 cm olarak gösterilen iki yer arasındaki kuş uçumu uzaklık gerçekte kaç km'dir? A) 40 B) 80 C) 120 D) 160 E) Mart günü Londra'da saat iken, aynı paralel üzerindeki K ve L merkezlerinde Güneş'in ufuktaki konumu aşağıdaki gibidir. B K D B L D Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) K merkezinde yerel saat, L merkezinden ileridir. B) L merkezi, K merkezine göre daha batıdadır. C) K merkezinde Güneş, L merkezine göre daha erken doğmuştur. D) L merkezi Greenwich'e göre daha doğudadır. E) Her iki merkez aynı ortak saati kullanmaktadır. 14. I. Yıllık sıcaklık farkı Kuzey Yarım Küre'de Güney Yarım Küre'ye göre daha fazladır. II. Kuzey Yarım Küre'nin yıllık ortalama sıcaklık değeri Güney Yarım Küre'ninkinden 2 C fazladır. III. Orta Kuşak karalarının batı kıyıları doğu kıyılarından daha sıcaktır. IV. Kuzey Yarım Küre'de deniz ve okyanuslar eylül, ekim aylarında ısınır. Yukarıda sıcaklığın dağılımı ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangileri kara ve denizlerin Yer Küre üzerindeki dağılımının sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) Yalnız IV 8

9 15. Enlem faktörüne bağlı olarak sıcaklıklar kutuplara gidildikçe azalır, ancak bu azalma yerşekillerinden dolayı düzenli değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz? A) Kışın Rize'nin Erzurum'dan sıcak olması B) Yazın Konya Ovası'nda kar görülmezken Toroslar'da kar bulunması C) Samsun'daki ürünlerin Ankara'dan erken olgunlaşması D) Çukurova'nın Bafra Ovası'ndan daha sıcak olması E) Iğdır Ovası'nın güneyindeki Yüksekova'ya göre daha sıcak olması 18. İç kuvvetler yeryüzü şekillerini oluşturan kuvvetlerdir. Enerjisini yerin altındaki mağmadan alan iç kuvvetlerin aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda etkili olduğu söylenemez? A) Nemrut Krater gölü B) Ürgüp Peribacaları C) Batı Anadolu fay hatları D) İç Anadolu plâtoları E) Pamukkale travertenleri 19. I II III IV V Bir fiziki haritada Çatalca, Haymana ve Ardahan plâtolarının farklı renklerle gösterilmiş olması, bu plâtoların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir? A) Jeolojik yapı B) Yükselti C) Bitki örtüsü D) Toprak türü E) Yıllık yağış tutarı 20. Yukarıdaki haritada verilen noktalardan hangilerinde tarımsal faaliyetleri sınırlandıran temel faktör yağış azlığıdır? A) I ve IV B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V 17. Nem miktarının az olduğu ve sıcaklığın 0 C'nin altına düştüğü zamanlarda hissedilen sıcaklık çok düşüktür. Bu duruma "hava ayaz" denir. Buna göre, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi ayaz havanın yaşandığı bir bölge için doğru değildir? A) Alçalıcı hava hareketleri görülür. B) Atmosferde ısı kaybı fazladır. C) Yüksek basınç etkindir. D) Bulutlanma fazladır. E) Hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur. Yukarıdaki haritada taranmış alanlar dünyadaki aktif deprem alanlarını göstermektedir. Bu alanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Jeotermal kaynaklar B) Volkanik alanlar C) Levha sınırları D) Tsunami dalgaları E) Kanyon vadiler 9 SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

10

11

12 MATEMATİK TESTi 1. Bu testte, Matematik (1-15) Geometri (16-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz : işleminin sonucu kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 5. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere, s(a) = 27 s(b ı ) = 26 s(a ı B) = 6 eşitliklerine göre, A B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 2. x negatif, y pozitif birer tam sayı olmak üzere, I. x y II. x.y III. x y IV. x + y işlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman negatif bir tam sayıdır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV 6. Meriç 3 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıları yazarak M kümesini, Elif ise 2 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıları yazarak E kümesini oluşturuyor. Buna göre, M E kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) ,01+ 0,04 + 0,06 + 0,09 ifadesinin değeri kaçtır? A) 0,9 B) 0,8 C) 0,4 D) 0,3 E) 0,1 7. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesi veriliyor. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinin tüm elemanları asal sayıdır? A) 32 B) 31 C) 16 D) 15 E) 8 4. x = 0 2 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. a ve b pozitif tam sayılardır. a = (0,6) b 12 eşitliğine göre, a + b toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 23 B) 28 C) 33 D) 38 E) SINIF ÖRNEK STS 12

13 9. Bir yarışmada 1. olan kişi toplam para ödülünün yarısını, 2. olan kişi toplam para ödülünün üçte birini alıyor. Geriye kalan para ise ve 5. olan kişilere eşit olarak dağıtılıyor. Buna göre, 1. olan kişinin aldığı para ödülü 5. olan kişinin aldığının kaç katıdır? A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) a 9 a + 9 b ( 3a 3 b + 3b 3 a ) ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 a D) 3 b E) 3 b 11. p, r ve s birer pozitif tam sayı olmak üzere, p = (r 1) (s + 5) eşitliği veriliyor. p bir asal sayı olduğunda, r + s toplamının p türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) p 4 B) p 3 C) p + 1 D) p + 2 E) p Bir restoranda satılan bazı menülerde promosyon yapılmıştır. Bu menülerin türünden normal fiyatları ve belirli sayıda menü alanlara uygulanan promosyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Menüler Normal Fiyat ( ) Promosyon Döner + ayran 10 4 menü 37 Köfte + tatlı 9 3 menü 25 Hamburger + kola 7 3 menü 20 Promosyonlu fiyattan 12 döner + ayran menü ve 3 köfte + tatlı menü alan bir öğrenci grubu normal fiyattan kaç daha az para öder? A) 15 B) 14 C) 12 D) 11 E) Tek sayılar 1 den başlayarak yan yana yazılıp her grup, grup sayısı kadar sayı içerecek şekilde aşağıdaki sayı dizisi oluşturuluyor grup grup grup grup Buna göre, 12. grupta bulunan ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 133 B) 135 C) 137 D) 139 E) Ege, bölümleri sırasıyla oynanan ve kırk bölümden oluşan bir bilgisayar oyununun her bölümünü, bölümün sıra numarası n olmak üzere, n dakikada bitiyor. Buna göre, Ege oyunu kaç dakikada bitirir? A) 24 B) 22 C) 20 D) 16 E) Aşağıda verilen halkalardan oluşan sistemlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Her sistemde halkaların içinde bulunan pozitif tam sayılar birbirinden farklıdır. Birbirine bağlı bulunan halkalardan üstte bulunan halkadaki sayı, altta bulunan halkadaki sayının birden büyük bir tam sayı katıdır. Örneğin; Buna göre, 3 Yandaki sistemde 3 ve 5 1 in katı 15 ise 3 ve 5 in katıdır. S 1 yukarıdaki sistemde verilen S, V ve C pozitif tam sayılarının toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 30 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20 C 2 V 13

14 Şekildeki daire biçimindeki saat üzerinde 5, 9 ve 11 sayıları arasına çizilen doğru parçalarının arasında kalan açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 90 B) 105 C) 120 D) 135 E) A ò10 D 5ñ2 x C 3 B ABCD bir dörtgen [CB] [AB] [CD] [AD] CB = 3 cm AB = 5ñ2 cm AD = ò10 cm DC = x Yukarıdaki verilere göre, DC = x kaç cm dir? A) 6 B) ò43 C) ò46 D) ò47 E) x1 2x2 3x3 Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak 1x1, 2x2, 3x3 boyutlarında kareler oluşturulmuştur. Yukarıdaki örüntüye uygun olarak yapılacak 4x4 birimkarelik bir kare için kullanılacak kibritler ile kullanılan kibrit çöpü bir daha kullanılmamak şartıyla 1x3 şeklinde 1x3 birim karelik kaç tane dikdörtgen oluşturabiliriz? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) B ı 20. A E 8 cm D ABC ve EKD üçgenlerinde AE = EB EF = FK 6 C B F C [ED] // [BC] ED = 8 cm C ı x A Şekildeki ABC üçgeni, A köşesi etrafında saatin tersi yönünde 90 döndürülünce AB ı C ı dik üçgeni elde ediliyor. CB ı = 6 cm ve C ı B = 16 cm olduğuna göre, CC ı = x kaç cm dir? A) 2ñ5 B) 3ñ5 C) 5ñ2 D) 6ñ2 E) 12ñ2 B K Yukarıdaki verilere göre, BF kaç cm'dir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14 MATEMATİK TESTİ BİTTİ. FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ. 14

15 FEN BiLiMLERİ TESTi 1. Bu testte, Fizik (1-7) Kimya (8-14) Biyoloji (15-20) ile ilgili 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir yılda 36,5 m 3 su akıtan bir musluk, bir günde ortalama kaç cm 3 su akıtır? A) 1x10 1 B) 1x10 5 C) 0,1x10 7 D) 0,1x10 4 E) 1x br 4br 4br 3br 4br 6br Aynı cins maddeden yapılmış şekildeki küp ve dikdörtgenler prizmasının kütleleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir hipotezdir? A) Tüm sıvılar aynı sıcaklıkta kaynar. B) Ay tutulması uğursuzluk getirir. C) Tüm sıvılar içerisinde bulunan cisme kaldırma kuvveti uygular. D) İnsanlar trafik kurallarına uyar. E) Kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Dikdörtgenler Küp Prizması A) 16m 27m B) 20m 20m C) 36m 30m D) 18m 16m E) 32m 36m 3. İstanbul - Ankara arası otobüs yolu 600 km dir. Bu iki şehir arası kuş uçumu mesafe ise 400 km dir. Bu mesafeyi sabit süratle 5 saatte alan otobüsün ortalama süratinin ve ortalama hızının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? 5. m(g) d K Y Sürati(km/h) Hız büyüklüğü (km/h) A) B) C) D) E) V(cm 3 ) Şekildeki grafikte Y sıvısı ile X ve Y sıvılarından eşit kütlede alınarak oluşturulan karışımın kütlehacim grafiği verilmiştir. Karışımdaki X sıvısının hacminin Y sıvısının hacmine oranı nedir? A) 3 B) 6 C) 1 D) 1 E) SINIF ÖRNEK STS 15

16 6. Kılcal borudaki bir sıvının kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden daha büyüktür. Bu sıvı için, I. Islatmayan bir sıvıdır. II. Kılcal boruda yükselmez. III. Yüzey gerilimi oluşmaz. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 9. Aynı tür atomlardan oluşan maddeye element denir. Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi bir element değildir? A) Mn B) N C) Br 2 D) HF E) Co 10. : N : O cm 3 50 cm 3 Molekül modeli şekilde verilen bileşiğin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Triazotdioksit B) Azotoksit C) Diazottrioksit D) Azottrioksit E) Diazotpentaoksit İçinde 50 cm 3 sıvı bulunan kaba bir cisim bırakıldığında kaptan 20 cm 3 sıvı taşıyor. Cismin kütlesi 210 g olduğuna göre cismin özkütlesi kaç g/cm 3 tür? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) XY kütlesi (g) X kütlesi (g) 8. Madde ve maddede meydana gelen değişimleri inceleyen kimya bilimi, çalışma alanlarına göre farklı disiplinlere ayrılır. Karbon (C) temelli bileşiklerin yapısı, özellikleri ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir? A) Analitik Kimya B) Biyo Kimya C) Organik Kimya D) Fiziko Kimya E) Çevre Kimyası Şekildeki grafik XY bileşiğinin kütlesine karşılık, bileşiği oluşturan X elementi kütlesinin değişimini göstermektedir. Buna göre, X 3 Y 2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı m X m Y kaçtır? A) 1 4 B) 3 4 C) 1 2 D) 2 1 E)

17 12. Z 9. SINIF ÖRNEK STS X Şekildeki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X bütün bileşiklerinde +2 yüklüdür. B) Z suyla şiddetle tepkime vererek H 2 gazı oluşturur. C) Y nin atom numarası 17 dir. D) T kararlı yapıda olup bileşik oluşturmaz. E) Y nin atom hacmi Z den büyüktür. Y T 15. Aşağıda protein, karbonhidrat ve yağlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir. I. Sindirimle monomerlerine ayrılma II. Hücre zarının yapısına katılma III. Genetik şifreye uygun olarak sentezlenme IV. Ribozom organelinde üretilme Buna göre, bu özelliklerden hangileri proteinleri, yağlar ve karbonhidratlardan ayırır? A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) II, III ve IV 13. Yalnızca kimya değil başka uğraş alanları da maddenin yapısını, değişimlerini ve etkilişemlerini inceler. Buna göre kimya, I. Sağlık, II. Gıda, III. Tarım, IV. Enerji, gibi bilim alanlarından hangileriyle yakından ilgilidir? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 14. Aşağıda verilen atom modellerinden hangisinde elektronların çekirdeğin etrafındaki belirli enerjiye sahip dairesel yörüngelerde hareket ettiğinden söz edilir? A) Rutherford Atom Modeli B) Thomson Atom Modeli C) Bohr Atom Modeli D) Dalton Atom Modeli E) Modern Atom Modeli 16. Lizozom organeline ait enzimlerin sitoplazmaya dağılması sonucu hücrenin parçalanmasına otoliz denir. Buna göre; I. insanın embriyonik gelişimi sırasında parmaklarının oluşması II. denizde uzun süre kalan insanların el ve ayak parmaklarının buruşması III. kertenkelenin tehlike anında kuyruğunu bırakması IV. kurbağanın başkalaşımı sırasında solungaçlarının eriyip kaybolması olaylarından hangileri otoliz sonucu gerçekleşir? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 17

18 17. Nişastayı sindiren enzim Nişastayı sindiren enzim Yağı sindiren enzim 19. DNA ve RNA moleküllerinin yapısına katılan iki farklı nükleotit molekülünde aşağıda verilen yapı birimlerinden hangisi kesinlikle ortak olarak bulunur? Protein Nişasta Yağ A) Riboz B) Deoksiriboz C) Urasil + Aminoasit + Glikoz + Gliserol D) Timin E) Fosfat ayıracı ayıracı ayıracı I II III Yukarıdaki üç deney tüpüne protein, nişasta ve yağ konularak her tüpe içerisindeki besin monomerlerinin ayıraçları eklenmiştir. I. ve II. tüpe nişastayı sindiren enzim, III. tüpe ise yağı sindiren enzim eklenerek uygun koşullarda bir süre bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda II. ve III. tüpte renk değişikliği gözlenirken I. tüpte herhangi bir değişiklik görülmemiştir. Bu deneyin sonuçlarına göre, enzimlerin I. Substrata özgü olduğu II. Hücre dışında çalışabileceği III. Reaksiyona girip etkilenmeden çıktığı özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 18. Bir bitki hücresinde; I. glikoz amino asit II. yağ asidi glikoz III. amino asit gliserol IV. glikoz temel amino asit dönüşümlerinden hangileri gerçekleşirken azotlu inorganik moleküllerin tüketimi olur? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 20. İnsan vücudunda sürekli gerçekleşen metabolizma reaksiyonları ve çevresel faktörler sonucunda vücut içinde bir takım değişimler gerçekleşir. İnsanın değişen vücut dengesini düzeltmesine homeostasi (iç denge) denir. Buna göre, bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi homeostasiyi korumak için gerçekleştirilmez? A) Hızlı hareket eden bir kişinin terlemesi B) Aşırı karbonhidratlı besinler ile beslenen bir insanda sindirim olayının tamamlanması sonrasında kanda insülin hormonunun artışı C) Kandaki CO 2 derişiminin artışına bağlı olarak insanın solunum sisteminde hızlanmanın meydana gelmesi D) Açlık durumunda karaciğerde depo edilen glikojenin, glikoza yıkılarak kana verilmesi E) Yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirerek yumurtayı oluşturması 18

19 19

20 20

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından

-...sentezlenemezse; - ortamda... birikir. - ortamda... oluşmadığından 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi:12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi canlılarda

Detaylı

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR

MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI MAFETYA MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI AÇIKLAMALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadır. Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 26 kesri 13 ile sadeleştirilince : 2 = _ = 5 ise _ = 2. 1 = 5 ise = 5. 2 = kesri elde edilir.

MATEMATİK TESTİ. 26 kesri 13 ile sadeleştirilince : 2 = _ = 5 ise _ = 2. 1 = 5 ise = 5. 2 = kesri elde edilir. TETİ TESTİ 1. 6 kesri 1 ile sadeleştirilince 9 6 = kesri elde edilir. 9 5. 10 : = 5 + _ = 5 ise _ =. 1 = 5 ise = 5 _ + = + 5 =. 9 büyük harf 9 = T 6. +8 küçük harf = 14 T + 14 = 41 T + ( + 8) = 88 +8.

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 3. ANKARA İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 30 MART 2013 4. SINIF B KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin . (- 3) -2 saısı aşağıdaki saılardan hangisi ile çarpılırsa sonuç 3 olur? 3 3 B) 3 C) 3 2 D) ( ) - 3-3 4. Bir basketbol sahasında orta uvarlak denilen ve alanı 9, 72 m 2 olan dairesel bölgenin çapı kaç

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ -A- EMFO

ÖZEL ENVAR FEN LİSESİ -A- EMFO 0 0 0 MATEMATİK Bu bölümde 0 adet soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı optik formdaki MATEMATİK bölümüne işaretleyiniz. ) b, m 0, n 0 m n a m b ise n a nin b cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016

8. Sınıf. TEOG Tutarlılık. Fen ve Teknoloji 2015-2016 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık Fen ve Teknoloji Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum için büyük bir güven,

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 5 30 C deki 10 g suyun 100 C de buhar olması A ) 5,4 B ) 6,1 C ) 6,7 D ) 4,7 E ) 0,7

Yarışma Sınavı A ) B ) C ) D ) E ) 5 30 C deki 10 g suyun 100 C de buhar olması A ) 5,4 B ) 6,1 C ) 6,7 D ) 4,7 E ) 0,7 1 şağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4 Bir cismin hızının birim zamandaki değişimine o cismin ivmesi denir. 1 kg kütleli cisme 1 m/s 2 lik ivme veren kuvvet 1 Newton'dur Bir cismin üzerine etki eden toplam

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü B SINAV TARİHİ

Detaylı

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI

5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI 5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI Ders Kodu Ders Adı Soru Sayısı Kitapçık Sayısı Satır No TRK TÜRKÇE 19 1 MAT MATEMATİK 16 1 FEN FEN BİLGİSİ 16 1 SOS SOSYAL BİLGİLER 16 1

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 5. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI 1. "Eğrelti otu ve...,... bitkilerdir. Bu bitkilerin kalıntıları

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Fen ve Teknoloji MİTOZ -. Ünite 6. Deniz yıldızının kopan parçasının yenilenmesi (onarım), ağaç gövdesinin büyümesi (büyüme) ve zigotun embriyoya dönüşmesi mitoz bölünme ile gerçekleşirken insanlarda yumurta hücresinin

Detaylı

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir.

Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. SELİN HOCA Ökaryotik canlılarda klorofil pigmentini taşıyan plastidtir. Fotosentezle görevlidir. Kloroplastta dış ve iç olmak üzere iki tane zar bulunur. İç zar düzdür. İki zar arasındaki boşluğa zarlar

Detaylı