TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi"

Transkript

1 TEST: Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35 C) 7x+5y=1 D) 5x+7y=35 E) 5x-7y=35 A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) x eksenini 2 de, y eksenini -1 de kesen doğruya dik olan ve (4,2) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y=2x+10 B) x+2y=8 C) 2x+y=10 D) y= -2x+8 E) x+2y=10 7. A(7,2) noktasından geçen ve 4x+2y=7 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x+y=16 B) 2x-y=16 C) x+2y=16 D) x-2y=3 E) x+2y=3 8. A(7,2) noktasından geçen ve 4x+2y=7 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x+y=16 B) 2x-y=16 C) x+2y=16 D) x-2y=3 E) x+2y=3 9. A(7,2) noktasından geçen ve y=5 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y=2 B) x=2 C) y=7 D) x=7 E) x+y=9 162

2 10. A(7,2) noktasından geçen ve y=5 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 15. A) y=2 B) x=2 C) y=7 D) x=7 E) x+y=9 11. (-3,5) ve (-2,-3) noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) (-1/2, 1) B) (1/2, -4) C) (1/2, 1) D) (-5/2, 1) E) (-5/2, -4) Verilenlere göre AB kaç birimdir? 17 A) 17 B) 4 C) D) 3 E) (-2,5) ve (3,2) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 16. A) 2 2 B) 10 C) 34 D) 8 E) (-2,5) ve (3,2) noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir? A) -5/3 B) -3/5 C) 3/5 D) 5/3 E) 3 P, y ekseninde, Q, x eseninde olmak üzere en kısa APQB yolu kaç birimdir? A) 7 B) 8 C) 65 D) 5 3 E) Verilenlere göre m(bde)=x kaç derecedir? A) 40 B) 48 C) 56 D) 64 E) 72 ABCD yamuğunda A(ABCD) değerinin en büyük olması için AB =x kaç olmalıdır? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2 E) 2,5 1.B 2.D 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.A 10.D 11.D 12.C 13.B 14.D 15.C 16.C 17.D 163

3 TEST: Verilenlere göre PB kaç birimdir? A) 74 B) 81 C) 99 D) 100 E) 144 A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) Bir konveks çokgenin iç açılarının ölçüleri 4 5,,,... gibi bir aritmetik dizi 3 3 oluşturmaktadır. Bu çokgen en çok kaç kenarlıdır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 Verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? A) 1/2 B) 2/3 C) 3/4 D) 5/8 E) 4/ y=x-2 ve y=mx+3 doğrularının analitik düzlemde I. bölgede kesişmeleri için m in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? Verilenlere göre A(DCEP) kaç birim karedir? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 3 ten fazla A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E)

4 Verilenlere göre CE kaç birimdir? A) B) 5 C) 2 3 D) E) 2 ABCD kare. EF, A merkezli çeyrek çembere D de teğet. x=m(fae) kaç derecedir? A) 22,5 B) 30 C) 36 D) 45 E) Yüz köşegenlerinin uzunlukları 5, 6 ve 7 br. olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni kaç birimdir? A) 5 2 B) 55 C) 6 3 D) 8 E) Kenar uzunlukları pozitif tamsayı olan dik üçgenler içinde alanı en küçük olan kaç birimkaredir? D içteğet çemberin değme noktası olmak üzere A(DEBF)=? A) 1 B) 2,5 C) 2,88 D) 3 E) A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 D) Bir kübün 5 yüzü boyanıyor. Bu küp 125 eş kübe ayrılıyor. Küçük küplerden kaç tanesinin iki yüzü boyalıdır? A) 8 B) 24 C) 32 D) 40 E) 48 Verilenlere göre AE =? A)12 B)125/9 C)13 D) 15 E)225/16 1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.C 7.B 8.B 9.B 10.D 11.D 12.C 13.B 165

5 TEST: AOB diliminin çevresi 12 birim ise alanı en çok kaç birim kare olabilir? İç içe verilen üç karede, köşeler kenarları 1:3 oranında ayırmaktadır. BC =3 AB, DE =3 BD En büyük karenin alanı 64 br 2 ise En küçük karenin alanı kaç br 2 dir? A) 40 B) 36 C) 32 D) 25 E) A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) Bir kenarının uzunluğu 6 cm. olan eşkenar üçgeni taban kabul eden piramidin diğer ayrıtları 10 ar cm.dir. Piramidin hacmi kaç cm 3 tür? A) B) 72 C) D) 25 7 E) A) B) 9 5 D) 2+ 5 E) 4 C) Çevresi 12 cm. olan dikdörtgen bir kenarı etrafında döndürülerek silindir elde ediliyor. Bu silindirin hacminin en büyük değeri kaç cm 3. olabilir? A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 40 ABC ikizkenar üçgeninde; AB = AC =15 ve BC =24 ABC üçgeninin çevrel çember yarıçapı kaç birimdir? A) 15 B) 14 C) 27/2 D) 13 E) 25/2 166

6 Şekildeki A, B, C, D, E noktalarından hangisi x, y y x x, y y x x, y y kümesinin analitik düzlemdeki görüntüsünün bir elemanıdır? 0 A) 12 B) 15 C) 18 D) 22 E) A) A B) B C) C D) D E) E 8. A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) (2,-3) noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi hangisidir? A) x=2 B) x=-3 C) y=2 D) y=-3 E) y=2x A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E)24 1.D 2.C 3.D 4.B 5.E 6.E 7.B 8.B 9.C 10.D 11.B 12D 13.C 167

7 TEST: A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) İç açılarının ölçüleri 5,7, 12 sayıları ile orantılı olan üçgenin kenar uzunlukları arasındaki bağıntı hangisidir? 6. A) a=b=c B) a=b >c C) a 2 =b 2 +c 2 D) a=2b= 3 c E) 5a=7b=12c 3. A) 100 B) 108 C) 110 D) 112 E) A) 1 B) 4/3 C) 3/2 D) 5/3 E) 2 4. A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) A) 1 B) 3/2 C) 4/3 D) 5/4 E) 6/5 A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E)

8 A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48 A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) Çevreleri eşit eşkenar üçgen ve kareden, eşkenar üçgenin alanı 32 3 cm2. ise karenin bir köşegen uzunluğu kaç cm.dir? A) 8 B) 9 C) 1O D) 12 E) 14 A)3 7 B) 8 C)5 3 D) 9 E) Bir eşkenar üçgenin iç teğet çemberi ile çevrel çemberi arasındaki alan 16π br 2 ise eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir? 15. A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) Çevresi 12 cm. ve kenar uzunlukları tamsayı olan üçgensel bölgeler içinde alanı EN BÜYÜK olan kaç cm 2 dir? Taralı alan aπ+b 3 ise a+b=? A)2 6 B) 6 C)4 3 D)5 2 E) 7 A) 36 B) 42 C) 48 D) 60 E) 72 1.C 2.C 3.B 4.D 5.B 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D 11.E 12.A 13.C 14.A 15.D 16.C 169

9 TEST: Küçük küplerden kaç tanesinin hiçbir yüzü boyanmamıştır? A) 8 B) 16 C) 24 D) 27 E) İç teğet çemberin yarıçapı kaç birimdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 E) 3/ A)3+2 3 B) 2 D)2 E)3 3 2 C) 3 3 A) 8/3 B) 4(2-2 ) C) 8( 2-1) D) 2 2 E)3 3. Kenar uzunlukları 8, x, 19 birim olan üçgende ; 8 < x < 19 olmak üzere x in alabileceği tam sayı değerlerinden EN KÜÇÜĞÜ kaçtır? 7. A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) y=0, y=x, y=-x+5 doğruları ile sınırlı üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? A) 448/9 B) 128( 2-1) C) 64(2-2 ) D) 48 E)52 A) 6 B) 6,25 C) 6,5 D) 6,75 E) 7 170

10 Kenar uzunlukları 3, 4, 6 birim olan bir üçgene benzeyen ve bir kenarının uzunluğu 12 birim olan bir başka üçgenin çevresi EN AZ kaç birimdir? A) 19,5 B) 26 C) 39 D) 45,5 E) 52 A) 11 B) 23/2 C) 5 5 D) 6 3 E) Alanı sayı değeri olarak çevresine eşit üçgenin, iç teğet çemberinin yarı çapı kaç birimdir? A) 1 B) 3/2 C) 2 D) 5/2 E) Verilenler göre; m(ebc)+m(edc) toplamı kaç derecedir? A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 67,5 E) A) B) 2 D)1 E)3/2 C)1/2 11. Üçgenin iç bölgesinde, köşelerden eşit uzaklıkta bulunan nokta hangisidir? A) Ağırlık merkezi. B) Diklik merkezi. C) İç teğet çember merkezi. D) Çevrel çember merkezi. E) Orta tabanın orta noktası. A) 60 B) 72 C) 75 D) 90 E) tane köşegeni olan konveks bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 720 B) 900 C) 1080 D) 1260 E) A 2.C 3.D 4.B 5.B 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.D 12.B 13.C 14.D 15.C 171

11 TEST: A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 A) 1 B) 1,25 C) 1,5 D) 1,75 E) 2 2. İki kenarının uzunlukları 6 ve 7 birim olan üçgensel bölgenin alanı EN ÇOK kaç birim karedir? A) 6 B) 7 C) 21/2 D) 13 E)21 6. Bir dikdörtgen tam olarak 4 farklı kare ve boyutları 1 ve 2 birim olan bir dikdörtgene ayrılabilmektedir. Büyük dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? A) 104 B) 106 C) 106 D) 108 E) A) 5 B) 6 C) 13/2 D) 11 E) A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 8. ADE üçgeninin çevresi kaç birimdir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E)

12 9. İki kenarının uzunlukları x+10 ve x+40 birim olan ikizkenar üçgenin çevresi 420 birimdir. x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 110 B) 140 C) 170 D) 200 E) Üç çember düzlemi EN ÇOK kaç bölgeye ayırır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Yanal alanı 10 cm 2, yüksekliği 10 cm. olan silindirin hacmi kaç cm 3 tür. A) 2π B) 5π C) 2 D) 5 2 E) π A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) A) 10 B) 11 C)2 3 D) 13 E) 14 ( O, Köşegenlerin kesim noktasıdır. ) A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 18 1.A 2.E 3.E 4.B 5.B 6.A 7.D 8.A 9.E 10.D 11.C 13.D 14.B 15.B 173

13 TEST: A) 60 B) 62 C) 66 D) 72 E) 80 A) D) 5 B) 5 28 E) 5 C) Bir koni ile bir silindirin yükseklikleri ve hacimleri eşittir. Taban yarıçaplarının oranı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 E) 3 2. Kenar uzunlukları tamsayı ve çevresi 81 birim olan kaç tane farklı ikizkenar üçgen vardır? 7. A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 A) 2 B) 5/2 C) 3 D) 7/2 E) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)8 A) 1 B) 2 C) 2 D) 2 2 E) 3 174

14 A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 A(A B C )=? A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) A) 3/2 B) 4/3 C) 5/4 D) 6/5 E) 7/6 DF 2 + CG 2 =k. AE 2 kaçtır? eşitliğini sağlayan k A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 CD 2 =k.r 2 eşitliğini sağlayan k kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 1.A 2.C 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A 11.D 12.D 13.A 14.E 175

15 TEST: AB 2 + AC 2 =k. BC 2 eşitliğini sağlayan k kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. A ve B noktalarında kesişen iki çemberde; CA, A noktasında küçük çembere, DE, E noktasında diğer çembere teğet. C, B ve D noktaları doğrusal. CA =12 br. DE =6 br. ise CD =? A) 13 B) 6 5 C) 14 D) 10 2 E) PR 2 + QS 2 toplamı kaçtır? A) 64 B) 72 C) 100 D) 104 E) C noktasında dıştan teğet A ve B merkezli çemberlerin yarı çapları 9 cm. ve 7 cm. dir. Büyük çember üzerindeki D noktasından diğer çembere DE teğeti çizilmiştir. DC =3 cm. ise DE =? A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 6. BP PC oranı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A)90 o B)100 o C)120 o D)135 o E)150 o 176

16 7. Taban yarıçapları 2 ve 6 cm. olan dik kesik koni içine yerleştirilen küre yanal yüzeye ve tabanlara teğet olduğuna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm. dir? A) 2 2 B) 3 C) 2 3 D) 4 E) ABCD yamuğunda ; A(ABCD)=25 br 2 A(AEB)-A(DEC)=5 br 2 ise A(ADE)=? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) D merkezli, r yarıçaplı çember AB doğrusuna C de, O merkezli [AB] çaplı çembere E de teğettir. OC = CB =4 birim ise r kaç birimdir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 9. ABCD, AEFG dikdörtgen. BE = EC, A(ABCD)=24 A(AEFG)=? A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) AD = DC = CE = EB =3 [AC], [CB] ve [AB] çaplı çemberler O merkezli çembere teğet. O merkezli çemberin yarıçapı=? A) 1 B) 3/2 C) 2 D) 5/2 E) İç teğet çemberinin yarı çapı 1 birim olan bir dik üçgenin alanı en az kaç birim karedir? A) 2 2 B) C) 3 D) E)4 A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 1.C 2.D 3.C 4.B 5.B 6.D 7.C 8.B 9.C 10.D 11.C 12.C 13.A 177

17 TEST: Bir üçgenin iki yüksekliği 8 ve 12 birimdir. Bu üçgenin üçüncü yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) Denklemleri; mx+4y-5=0 ve 6x+py+10=0 olan doğruların çakışık olduğu bilindiğine göre m+p toplamı kaçtır? A) -6 B) -8 C) -10 D) -11 E) Çevrel çemberinin yarıçapı 2 birim olan bir dik üçgenin alanı en çok kaç birim karedir? 6. A) 2 2 B) C) 3 D) E)4 3. A) 3 B)2 3 C) 13 D) 4 E) A) 112 B) 124 C) 138 D) 142 E) Analitik düzlemde; A(k-2, k+7) ve B(3k- 4, k-3) olmak üzere, [AB] d0ğru parçalarının orta noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 32 B) 40 C) 48 D) 50 E) A) x+3y-7=0 B) 3x-y-4=0 C) x-2y+7=0 D) x-y+7=0 E) x+2y-7=0 A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E)

18 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 A) 4 B) 5 C) 4 2 D)4 3 E) Bir üçgenin yükseklikleri 3, 4 ve 6 sayılarıyla orantılıdır. Bu üçgenin çevresi 18 cm. olduğuna göre en kısa kenarının uzunluğu kaç cm.dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) Verilenlere göre BC = 6 2 br. ise AB = AC =x kaç birimdir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 12 B) 12 2 C) 12 3 D) 16 E) A 2.E 3.D 4.C 5.D 6.C 7.B 8.E 9.C 10.C 11.C 12.B 13.B 14.A 179

19 TEST: Verilenlere göre m(bad) kaç derecedir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 Verilenlere göre AC yayının uzunluğu kaç Π cm.dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) A) 3 B) 2 C) 1 D) 1/2 E) 1/3 Düzlemler içinde kalmak koşulu ile A dan D ye gidecek karıncanın alacağı en kısa yol kaç birimdir? 6. A) 20 B) 21 C) 24 D) 25 E) Soruda E F ise AD kaç birimdir? A) 10 2 B) 5 10 C) 15 D) 345 E) 17 ABCD dikdörtgen, A(FCD)=9.A(FBE) dir. A(ABCD)=k.A(EFC) eşitliğini sağlayan k sayısı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 180

20 Bir ikizkenar yamuğun kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden dörtgen aşağıdakilerden hangisidir? Şekilde ; 0 [BC] olup [AB] ve [AC] kenarları O merkezli yarım çembere teğettir. AB =5 br., AC =8 br. ve çemberin yarıçapı 2 br. ise A(ABC) kaç birim karedir? A) dikdörtgen B) eşkenar dörtgen C) kare D) yamuk E) herhangi bir dörtgen 12. A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) Çevrel çember yarıçapı 12 cm. olan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm.dir? A) 1 B) 2 C) 2 1 D) E) 3 A) 6 3 B) 9 C) D) 12 3 E) [AB] ve [AC] çaplı çemberlerin A dan başka ortak noktaları D ise AD kaç cm.dir? A) 2 B) 2,2 C) 2,25 D) 2,4 E) 2,5 A) D) 4 3 B) E) C) Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir tuğlanın ağırlığı 4 kg.dır. Boyutları bu tuğlanın boyutlarının ¼ ü olan ve aynı maddeden yapılmış başka bir tuğlanın ağırlığı kaç kg.dır? 1.B 2.D 3.D 4.C 5.B 6.D 7.D 8.D 9.D 10.E 11.B 12.D 13.A A) 1 B) 1/2 C) 1/4 D) 1/8 E) 1/16 181

21 TEST: IA =2. ID olduğuna göre BC kaç cm.dir? A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 9 Q cismi 7 cm. aşağıya çekildiğinde, P noktası kaç cm. yukarıya çıkar? 5. A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) A) 200 B) 204 C) 220 D) 225 E) 250 Şekildeki ABCD karesinde B, C, D x 2 noktaları sırasıyla y=, y= x ve 6 3 y=mx doğruları üzerinde bulunduklarına göre m kaçtır? A) 3/4 B) 5/6 C) 1 D) 4/3 E) 6/ Verilenlere göre A(ABC) kaç cm 2 dir? 9 A)9(3+ 3 ) B) (3 3) C)6(2+ 3 ) 2 5 D) (1 3) E) Buna göre f -1 (2.f(x)) ifadesinin eşiti hangisidir? A) 8x+6 B) 6x+8 C) 2x-2 D) 2x+2 E) 6x-8 182

22 Verilenler göre m(bac) kaç derecedir? A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 ABCD dikdörtgeninde; BE =3 cm. CE =5 cm. m(aed)=m(edc) olduğuna göre A(DFC)=? A) 6,25 B) 7 C) 9 D) 12,5 E) ABC üçgeninde; [BD] kenar ortay, G kenarortayların kesim noktası ve EF//BC dir. Taralı alanlar toplamı 5 cm 2. ise A(ABC)=? A) 20 B) 25 C) 27 D) 30 E) 32 Verilenlere göre ; BD 2 + BE 2 toplamı kaç cm 2 dir? A) 81 B) 125 C) 144 D) 169 E) CD içteki çemberlere E ve F de teğet olduğuna göre m(cod) kaç derecedir? A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.D 9.D 10.A 11.B 183

23 TEST: Taban daireleri aynı merkezli dik koni ve silindirde; AC = AP =R ve AB = BD =r olarak verilmiştir. Silindirin hacminin, koninin hacmine oranı kaçtır? O ve C merkezli çemberler içten teğettir. AP, C merkezli çembere E de teğet ve PD ortak teğettir. Verilenlere göre PD kaç cm.dir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A) 3 1 B) 8 3 C) 2 1 D) 3 2 E) [AB] çaplı yarım çember; ABCD dikdörtgeninin [CD] kenarına E de teğet, [AC] köşegenini F de kesiyor. EF =1 birim olduğuna göre A(ABCD) kaç birim karedir? A) 5 B) 6 C) 8 D) 5 2 E) ABCD dörtgeninde; ma=45 o, mb=md=90 o ve BD =8 cm. ise AC kaç cm.dir? A) 8 B) 8 2 C) 12 D) 8 3 E) 16 A) 15 B) 9 3 C) D) E)

24 6. 8. Tamamen su ile dolu dik silindir şeklindeki kap 3. AB =4. BC olacak şekilde eğildiğinde dışarıya 60 cm 3 su dökülmektedir. Kapta kalan su kaç cm 3 tür? A) 5 B) 5 2 C) 7 D) 7 2 E) A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) A) 1/8 B) 3/8 C) 5/8 D) 1/4 E) 1/2 10. ABC ve BCD eşkenar üçgenlerinin oluşturdukları düzlemlerin ölçek açısının ölçüsü 60 0 dir. AC =12 3 cm. olduğuna göre AD =x kaç cm.dir? A) 12 B) 12 3 C) 18 D) 18 3 E) 24 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 1.B 2.B 3.D 4.A 5.D 6.E 7.C 8.B 9.B 10.A 185

25 TEST: A) C) E) 2 1 a 2a 2 1 a 4a 2 1 B) a 4a 2 1 D) 1 4a 1 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 6 2 E) 5 3 ABCD dikdörtgen, PE//KF//TG, AB =12, AG =? 6. A) 10 B) 2,5 C) 4 D) 2 2 E) 3 3. A) 50 B) 52,5 C) 55 D) 57,5 E) A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 67,5 A) 42 B) 44 C) 49 D) 63 E)

26 A( AEDC ) A( BDE)? A) 2 B) 3/2 C) 3 D) 2 E) 5/2 A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) A) 12 B) 18 C) 20 D) 30 E) ABCD eşkenar dörtgen. AB =10 br. A merkezli, AC yarıçaplı çember ile, B merkezli, BD yarıçaplı çember içten teğet. Verilenlere göre A(ABCD) kaç br 2. dir? A) 50 B) 60 C) 75 D) 80 E) 100 A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) Kenar uzunlukları (1-x) cm. ve (x+5) cm. olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç cm 2 dir? A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 12 A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 1.C 2.E 3.C 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.E 10.B 11.E 12.D 13.C 14.D 187

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 PRİZMA 1. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3,5,7 ile orantılıdır. Bu prizmanın tüm alanı 568 cm 2 olduğuna göre hacmi kaç cm 3 dür? A) 440 B) 540 C) 840 D) 740 E) 640 6. Bir

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI PİRAMİT, KNİ VE KÜRENİN ALANLARI KAZANIMLAR Piramit kavramı Piramitin yüzey alanı Kesik piramitin yüzey alanı Düzgün dörtyüzlü kavramı Piramitin dönme simetri açısı Koni kavramı Koninin yüzey alanı Kesik

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

sözel geometri soruları

sözel geometri soruları YAYINLARI sözel geometri soruları LYS Konu Testi: 01 1. Bir üçgenin bir iç aç s n n ölçüsü di er iki iç aç s n n ölçüleri toplam na eflittir. Bu üçgen için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur?

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / Nisan 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0,0 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 7 C) 0 8 D) E) Çözüm 0, 0,0 0, = 0,00 0,0 0, = 0,7 0, 000 7 7. = = 000 00 0... işleminin

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2008 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 27 Nisan 2008 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri 1 Ülkemizin kongre ve fuar merkezlerinden biri, Antalya daki Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi dir. Renkli ısıcamlı uzay çatı ile örülerek piramit şeklinde inşa edilmiştir. 2 Şekildeki piramidin tabanı

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 7 Mart 0 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 0 C) 6 D) 4 E) Çözüm + + 4 4 + 4 + 6. 5 5.(.0 ) işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,

Detaylı

9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİYE GİRİŞ Nokta: Herhangi bir büyüklüğü olmayan ve yer belirten geometrik terimdir.

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 I 5. SINIF MATEMATİK VE İŞLEMLER 1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

... 2.Adım 3. Adım 4. Adım

... 2.Adım 3. Adım 4. Adım 1-.... 2.Adım 3. Adım 4. Adım Yukarıda verilen şekillerdeki üçgen sayısı ile örüntülü bir sayı dizisi oluşturulmuştur. İki basamaklı doğal sayılardan rastgele seçilen bir sayının bu sayı dizisinin elemanı

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D ÇIR / TST-1 P = [P] m( P ) = //,, doğrusal m( ) = 30 // m( ) m( ) = = 30 d3 // d3 // d4 m( ) = Verilenlere göre, + + ) 250 ) 260 ) 270 ) 280 ) 300 Verilenlere göre, m( ) ) 25 ) 30 ) 35 ) 40 ) 50 10 Verilenlere

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -1- Bu ders materyali.05.015 09:35:4 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından SAYI KÜMESİ TAMAMLAYARAK BÖLÜNEBİLME KURALLARINI UYGULAMA SORU-1) "Rakamları kalansız bölünebilen sayılara TEKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

Temel Matematik Testi - 10

Temel Matematik Testi - 10 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI . 3007 (30 305) (3006 300) işleminin sonucu kaçtır? A) 304 B) 305 C) 306 D) 307 3. 8 kesri tanımsızdır. a b 5a 2b = 8 ise, a kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 4. a değeri değiştikçe b değerinin de a ya bağlı

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm:

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm: ., -< 0 önermesinin olumsuzu, aşağıdakilerden, - 0 B), -> 0, -> 0, - 0 E ), - 0, -< 0 önermesinin olumsuzu, +- 0 dir.. a A önermesi p, b B önermesi q ve c C önermesi de r ile gösterildiğine göre A = B

Detaylı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin GEOMETRİ KPSS 206 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 204 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 00'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KAZANIMLAR KASIM EKİM EYLÜL Ay Hafta D.Saat i 0 04 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE SÜRE ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI Örüntü Süslemeler si KAZANIMLAR.Doğru, çokgen

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

10. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

10. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 10. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÜZLEM GEOMETRİDE TEMEL ELEMANLAR VE İSPAT BİÇİMLERI Temel Postulatlar İspatlanamayan ve ispatına gerek duyulmayan ancak doğru

Detaylı

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 10,25 3,1 1. 0,5 0,2 işleminin sonuu kaçtır? ) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 3. a 12 8 b 27 18 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır? ) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 2 3 6 4.6 2 3 3 2.3 işleminin sonuu kaçtır?

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Geometrik Çizimler-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Geometrik Çizimler-1 2/32 Geometrik Çizimler - 1 Geometrik Çizimler-1 T-cetveli ve Gönye kullanımı Bir doğrunun orta noktasını bulma

Detaylı

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır?

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır? İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU DURUM 1 PARALEL DOĞRULAR ve doğruları paralel doğrular ise eğimleri eşittir. Yani / / m 1 =m 2 Ayr ıca : a 1 x+b 1 y+c 1 =0 =0} / / a 1 a 2 = b 1 c 1 c 2 Örnek...1 :

Detaylı

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin

Detaylı

GEOMETRİ. 1.1 Benzer Üçgenler. Gösterimler:

GEOMETRİ. 1.1 Benzer Üçgenler. Gösterimler: GEOMETRİ 1 Üçgenler Gösterimler: Bir ABC üçgeni için aşağıdaki gösterimleri kullanacağız: Kenar uzunlukları: BC = a, CA = b, AB = c Açılar: Â, ˆB, Ĉ (Trigonometrik ifadelerde açı işareti kullanılmayacak.)

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI

ÜNİTELENDİRME ŞEMASI LENDİRME ŞEMASI ÜNİTE DOĞRULAR VE AÇILAR. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder.. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

12. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

12. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 12. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni ÜNİTE 1: UZAYDA VEKTÖRLER Hepsi birden aynı düzlemde olmayan tüm noktaların kümesine uzay denir. Uzayda farklı iki noktadan bir ve yalnız

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A . Yandaki tahtada yazılmış olan sayılardan hangisi silinirse kalan sayıların tamamı rasyonel sayı olur? 3, 5 45 44-8 4. 5-, _ 0,09-0,64 i işleminin sonucu kaçtır? A),6 B) C) D) 0,4 A) - 8 B) 44 C) 45 D)

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

+ = 11+111+10-111 = 21 2. 10 + işleminin sonucu kaçtır? Ö.S.S. 2003. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. + 111 A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21.

+ = 11+111+10-111 = 21 2. 10 + işleminin sonucu kaçtır? Ö.S.S. 2003. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. + 111 A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21. Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ,, 0,05 1. + 111 0, 0, 0,005 + işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 1 Çözüm 1 50 + 111 5 + 11+111+10-111 1. 5 ( 0,005.10 ) + 10 (0,8.10 ) işleminin

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA. (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN. Örnek çözümlü. Deneme sınavlı GEOMETRİ-2.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA. (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN. Örnek çözümlü. Deneme sınavlı GEOMETRİ-2. LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN Konu anlatımlı Örnek çözümlü Test çözümlü Test sorulu Deneme sınavlı GEOMETRİ-2 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin

8. SINIF MATEMATİK A. 4. Bir basketbol sahasında orta yuvarlak denilen 2 olan dairesel bölgenin . (- 3) -2 saısı aşağıdaki saılardan hangisi ile çarpılırsa sonuç 3 olur? 3 3 B) 3 C) 3 2 D) ( ) - 3-3 4. Bir basketbol sahasında orta uvarlak denilen ve alanı 9, 72 m 2 olan dairesel bölgenin çapı kaç

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 3-12,14,15,18,19,17,20,20,21,22,26,28,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44

MATEMATİK SORULARI 3-12,14,15,18,19,17,20,20,21,22,26,28,30,33,35,36,38,40,41,42,43,44 MATEMATİK SORULARI 1- sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 81 C) 3 D)6 2-Köşe noktalarının koordinatları A(-2,-5),B(-4,-5) ve C(-1,-1) olan üçgenin y eksenine göre yansıması alındıktan

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 4A < 457 olduğuna

Detaylı

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun.

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun. Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 16 Temmuz 006 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 8 1 kesrinin yüzde

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 5 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri. + işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) C) 4 D) 2 E) Çözüm + = + = 4 2 = 4. 2

Detaylı

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2.

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine teğettir. Bu çemberler arasındaki a- lan kaç cm 2 dir? A) π. E) π+ 2 3. Çözüm: üçgendir. 2. . + - + + - x y x y x y x y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) - B) - C) - x y x y x y D) - E ) 5 - x y x y + - + + - 5 - x y x y x y x y x y. Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

1 ) 3 1 ) 3 2 = 9 Ö.S.S. 2004. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. isleminin sonucu kaçtır? D) 5 C) 6 E) 1 A) 9 B) 9. Çözüm 1 = 10. 9

1 ) 3 1 ) 3 2 = 9 Ö.S.S. 2004. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. isleminin sonucu kaçtır? D) 5 C) 6 E) 1 A) 9 B) 9. Çözüm 1 = 10. 9 Ö.S.S. 004 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ..( + + 4 ) isleminin sonucu kaçtır? A) 9 0 B) 9 C) 5 D) 5 E) Çözüm.( + + 4 ) 5. 9 0. 9 9 0..(0,+ 0,0+ 0,00) 0,.0 isleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) C) 0 D) 00

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Sınav : MATEMATĐK (TÜRKÇE) ÖĞRETMENĐ-GOÖD-MTÖD. Yarışma Sınavı A ) B ) C ) E ) 4 1200 sayısının asal olmayan tamsayı bölenlerinin

Sınav : MATEMATĐK (TÜRKÇE) ÖĞRETMENĐ-GOÖD-MTÖD. Yarışma Sınavı A ) B ) C ) E ) 4 1200 sayısının asal olmayan tamsayı bölenlerinin 1 Üç basamaklı XYZ doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 6 dır. Buna göre X ve Y rakamları 4 arttırılır, Z rakamı 8 azaltılırsa elde edilen sayının 7 ile bölümünden kalan kaç olur? 1 3 2 0 4 3 2 Đki basamaklı

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı