TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi"

Transkript

1 TEST: Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35 C) 7x+5y=1 D) 5x+7y=35 E) 5x-7y=35 A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) A) 24 B) 32 C) 36 D) 40 E) x eksenini 2 de, y eksenini -1 de kesen doğruya dik olan ve (4,2) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y=2x+10 B) x+2y=8 C) 2x+y=10 D) y= -2x+8 E) x+2y=10 7. A(7,2) noktasından geçen ve 4x+2y=7 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x+y=16 B) 2x-y=16 C) x+2y=16 D) x-2y=3 E) x+2y=3 8. A(7,2) noktasından geçen ve 4x+2y=7 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x+y=16 B) 2x-y=16 C) x+2y=16 D) x-2y=3 E) x+2y=3 9. A(7,2) noktasından geçen ve y=5 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y=2 B) x=2 C) y=7 D) x=7 E) x+y=9 162

2 10. A(7,2) noktasından geçen ve y=5 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 15. A) y=2 B) x=2 C) y=7 D) x=7 E) x+y=9 11. (-3,5) ve (-2,-3) noktalarını birleştiren doğru parçasının orta noktası aşağıdakilerden hangisidir? A) (-1/2, 1) B) (1/2, -4) C) (1/2, 1) D) (-5/2, 1) E) (-5/2, -4) Verilenlere göre AB kaç birimdir? 17 A) 17 B) 4 C) D) 3 E) (-2,5) ve (3,2) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 16. A) 2 2 B) 10 C) 34 D) 8 E) (-2,5) ve (3,2) noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir? A) -5/3 B) -3/5 C) 3/5 D) 5/3 E) 3 P, y ekseninde, Q, x eseninde olmak üzere en kısa APQB yolu kaç birimdir? A) 7 B) 8 C) 65 D) 5 3 E) Verilenlere göre m(bde)=x kaç derecedir? A) 40 B) 48 C) 56 D) 64 E) 72 ABCD yamuğunda A(ABCD) değerinin en büyük olması için AB =x kaç olmalıdır? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2 E) 2,5 1.B 2.D 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.A 10.D 11.D 12.C 13.B 14.D 15.C 16.C 17.D 163

3 TEST: Verilenlere göre PB kaç birimdir? A) 74 B) 81 C) 99 D) 100 E) 144 A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) Bir konveks çokgenin iç açılarının ölçüleri 4 5,,,... gibi bir aritmetik dizi 3 3 oluşturmaktadır. Bu çokgen en çok kaç kenarlıdır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 Verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? A) 1/2 B) 2/3 C) 3/4 D) 5/8 E) 4/ y=x-2 ve y=mx+3 doğrularının analitik düzlemde I. bölgede kesişmeleri için m in alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? Verilenlere göre A(DCEP) kaç birim karedir? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 3 ten fazla A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E)

4 Verilenlere göre CE kaç birimdir? A) B) 5 C) 2 3 D) E) 2 ABCD kare. EF, A merkezli çeyrek çembere D de teğet. x=m(fae) kaç derecedir? A) 22,5 B) 30 C) 36 D) 45 E) Yüz köşegenlerinin uzunlukları 5, 6 ve 7 br. olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni kaç birimdir? A) 5 2 B) 55 C) 6 3 D) 8 E) Kenar uzunlukları pozitif tamsayı olan dik üçgenler içinde alanı en küçük olan kaç birimkaredir? D içteğet çemberin değme noktası olmak üzere A(DEBF)=? A) 1 B) 2,5 C) 2,88 D) 3 E) A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 D) Bir kübün 5 yüzü boyanıyor. Bu küp 125 eş kübe ayrılıyor. Küçük küplerden kaç tanesinin iki yüzü boyalıdır? A) 8 B) 24 C) 32 D) 40 E) 48 Verilenlere göre AE =? A)12 B)125/9 C)13 D) 15 E)225/16 1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.C 7.B 8.B 9.B 10.D 11.D 12.C 13.B 165

5 TEST: AOB diliminin çevresi 12 birim ise alanı en çok kaç birim kare olabilir? İç içe verilen üç karede, köşeler kenarları 1:3 oranında ayırmaktadır. BC =3 AB, DE =3 BD En büyük karenin alanı 64 br 2 ise En küçük karenin alanı kaç br 2 dir? A) 40 B) 36 C) 32 D) 25 E) A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) Bir kenarının uzunluğu 6 cm. olan eşkenar üçgeni taban kabul eden piramidin diğer ayrıtları 10 ar cm.dir. Piramidin hacmi kaç cm 3 tür? A) B) 72 C) D) 25 7 E) A) B) 9 5 D) 2+ 5 E) 4 C) Çevresi 12 cm. olan dikdörtgen bir kenarı etrafında döndürülerek silindir elde ediliyor. Bu silindirin hacminin en büyük değeri kaç cm 3. olabilir? A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 40 ABC ikizkenar üçgeninde; AB = AC =15 ve BC =24 ABC üçgeninin çevrel çember yarıçapı kaç birimdir? A) 15 B) 14 C) 27/2 D) 13 E) 25/2 166

6 Şekildeki A, B, C, D, E noktalarından hangisi x, y y x x, y y x x, y y kümesinin analitik düzlemdeki görüntüsünün bir elemanıdır? 0 A) 12 B) 15 C) 18 D) 22 E) A) A B) B C) C D) D E) E 8. A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) (2,-3) noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi hangisidir? A) x=2 B) x=-3 C) y=2 D) y=-3 E) y=2x A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E)24 1.D 2.C 3.D 4.B 5.E 6.E 7.B 8.B 9.C 10.D 11.B 12D 13.C 167

7 TEST: A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) İç açılarının ölçüleri 5,7, 12 sayıları ile orantılı olan üçgenin kenar uzunlukları arasındaki bağıntı hangisidir? 6. A) a=b=c B) a=b >c C) a 2 =b 2 +c 2 D) a=2b= 3 c E) 5a=7b=12c 3. A) 100 B) 108 C) 110 D) 112 E) A) 1 B) 4/3 C) 3/2 D) 5/3 E) 2 4. A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) A) 1 B) 3/2 C) 4/3 D) 5/4 E) 6/5 A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E)

8 A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48 A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) Çevreleri eşit eşkenar üçgen ve kareden, eşkenar üçgenin alanı 32 3 cm2. ise karenin bir köşegen uzunluğu kaç cm.dir? A) 8 B) 9 C) 1O D) 12 E) 14 A)3 7 B) 8 C)5 3 D) 9 E) Bir eşkenar üçgenin iç teğet çemberi ile çevrel çemberi arasındaki alan 16π br 2 ise eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir? 15. A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) Çevresi 12 cm. ve kenar uzunlukları tamsayı olan üçgensel bölgeler içinde alanı EN BÜYÜK olan kaç cm 2 dir? Taralı alan aπ+b 3 ise a+b=? A)2 6 B) 6 C)4 3 D)5 2 E) 7 A) 36 B) 42 C) 48 D) 60 E) 72 1.C 2.C 3.B 4.D 5.B 6.B 7.D 8.D 9.C 10.D 11.E 12.A 13.C 14.A 15.D 16.C 169

9 TEST: Küçük küplerden kaç tanesinin hiçbir yüzü boyanmamıştır? A) 8 B) 16 C) 24 D) 27 E) İç teğet çemberin yarıçapı kaç birimdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 E) 3/ A)3+2 3 B) 2 D)2 E)3 3 2 C) 3 3 A) 8/3 B) 4(2-2 ) C) 8( 2-1) D) 2 2 E)3 3. Kenar uzunlukları 8, x, 19 birim olan üçgende ; 8 < x < 19 olmak üzere x in alabileceği tam sayı değerlerinden EN KÜÇÜĞÜ kaçtır? 7. A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) y=0, y=x, y=-x+5 doğruları ile sınırlı üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? A) 448/9 B) 128( 2-1) C) 64(2-2 ) D) 48 E)52 A) 6 B) 6,25 C) 6,5 D) 6,75 E) 7 170

10 Kenar uzunlukları 3, 4, 6 birim olan bir üçgene benzeyen ve bir kenarının uzunluğu 12 birim olan bir başka üçgenin çevresi EN AZ kaç birimdir? A) 19,5 B) 26 C) 39 D) 45,5 E) 52 A) 11 B) 23/2 C) 5 5 D) 6 3 E) Alanı sayı değeri olarak çevresine eşit üçgenin, iç teğet çemberinin yarı çapı kaç birimdir? A) 1 B) 3/2 C) 2 D) 5/2 E) Verilenler göre; m(ebc)+m(edc) toplamı kaç derecedir? A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 67,5 E) A) B) 2 D)1 E)3/2 C)1/2 11. Üçgenin iç bölgesinde, köşelerden eşit uzaklıkta bulunan nokta hangisidir? A) Ağırlık merkezi. B) Diklik merkezi. C) İç teğet çember merkezi. D) Çevrel çember merkezi. E) Orta tabanın orta noktası. A) 60 B) 72 C) 75 D) 90 E) tane köşegeni olan konveks bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) 720 B) 900 C) 1080 D) 1260 E) A 2.C 3.D 4.B 5.B 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.D 12.B 13.C 14.D 15.C 171

11 TEST: A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 A) 1 B) 1,25 C) 1,5 D) 1,75 E) 2 2. İki kenarının uzunlukları 6 ve 7 birim olan üçgensel bölgenin alanı EN ÇOK kaç birim karedir? A) 6 B) 7 C) 21/2 D) 13 E)21 6. Bir dikdörtgen tam olarak 4 farklı kare ve boyutları 1 ve 2 birim olan bir dikdörtgene ayrılabilmektedir. Büyük dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? A) 104 B) 106 C) 106 D) 108 E) A) 5 B) 6 C) 13/2 D) 11 E) A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 8. ADE üçgeninin çevresi kaç birimdir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E)

12 9. İki kenarının uzunlukları x+10 ve x+40 birim olan ikizkenar üçgenin çevresi 420 birimdir. x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 110 B) 140 C) 170 D) 200 E) Üç çember düzlemi EN ÇOK kaç bölgeye ayırır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) Yanal alanı 10 cm 2, yüksekliği 10 cm. olan silindirin hacmi kaç cm 3 tür. A) 2π B) 5π C) 2 D) 5 2 E) π A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) A) 10 B) 11 C)2 3 D) 13 E) 14 ( O, Köşegenlerin kesim noktasıdır. ) A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 18 1.A 2.E 3.E 4.B 5.B 6.A 7.D 8.A 9.E 10.D 11.C 13.D 14.B 15.B 173

13 TEST: A) 60 B) 62 C) 66 D) 72 E) 80 A) D) 5 B) 5 28 E) 5 C) Bir koni ile bir silindirin yükseklikleri ve hacimleri eşittir. Taban yarıçaplarının oranı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 E) 3 2. Kenar uzunlukları tamsayı ve çevresi 81 birim olan kaç tane farklı ikizkenar üçgen vardır? 7. A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 A) 2 B) 5/2 C) 3 D) 7/2 E) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)8 A) 1 B) 2 C) 2 D) 2 2 E) 3 174

14 A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 A(A B C )=? A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) A) 3/2 B) 4/3 C) 5/4 D) 6/5 E) 7/6 DF 2 + CG 2 =k. AE 2 kaçtır? eşitliğini sağlayan k A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 CD 2 =k.r 2 eşitliğini sağlayan k kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 1.A 2.C 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A 11.D 12.D 13.A 14.E 175

15 TEST: AB 2 + AC 2 =k. BC 2 eşitliğini sağlayan k kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. A ve B noktalarında kesişen iki çemberde; CA, A noktasında küçük çembere, DE, E noktasında diğer çembere teğet. C, B ve D noktaları doğrusal. CA =12 br. DE =6 br. ise CD =? A) 13 B) 6 5 C) 14 D) 10 2 E) PR 2 + QS 2 toplamı kaçtır? A) 64 B) 72 C) 100 D) 104 E) C noktasında dıştan teğet A ve B merkezli çemberlerin yarı çapları 9 cm. ve 7 cm. dir. Büyük çember üzerindeki D noktasından diğer çembere DE teğeti çizilmiştir. DC =3 cm. ise DE =? A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 6. BP PC oranı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A)90 o B)100 o C)120 o D)135 o E)150 o 176

16 7. Taban yarıçapları 2 ve 6 cm. olan dik kesik koni içine yerleştirilen küre yanal yüzeye ve tabanlara teğet olduğuna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm. dir? A) 2 2 B) 3 C) 2 3 D) 4 E) ABCD yamuğunda ; A(ABCD)=25 br 2 A(AEB)-A(DEC)=5 br 2 ise A(ADE)=? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) D merkezli, r yarıçaplı çember AB doğrusuna C de, O merkezli [AB] çaplı çembere E de teğettir. OC = CB =4 birim ise r kaç birimdir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 9. ABCD, AEFG dikdörtgen. BE = EC, A(ABCD)=24 A(AEFG)=? A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) AD = DC = CE = EB =3 [AC], [CB] ve [AB] çaplı çemberler O merkezli çembere teğet. O merkezli çemberin yarıçapı=? A) 1 B) 3/2 C) 2 D) 5/2 E) İç teğet çemberinin yarı çapı 1 birim olan bir dik üçgenin alanı en az kaç birim karedir? A) 2 2 B) C) 3 D) E)4 A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 1.C 2.D 3.C 4.B 5.B 6.D 7.C 8.B 9.C 10.D 11.C 12.C 13.A 177

17 TEST: Bir üçgenin iki yüksekliği 8 ve 12 birimdir. Bu üçgenin üçüncü yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) Denklemleri; mx+4y-5=0 ve 6x+py+10=0 olan doğruların çakışık olduğu bilindiğine göre m+p toplamı kaçtır? A) -6 B) -8 C) -10 D) -11 E) Çevrel çemberinin yarıçapı 2 birim olan bir dik üçgenin alanı en çok kaç birim karedir? 6. A) 2 2 B) C) 3 D) E)4 3. A) 3 B)2 3 C) 13 D) 4 E) A) 112 B) 124 C) 138 D) 142 E) Analitik düzlemde; A(k-2, k+7) ve B(3k- 4, k-3) olmak üzere, [AB] d0ğru parçalarının orta noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 32 B) 40 C) 48 D) 50 E) A) x+3y-7=0 B) 3x-y-4=0 C) x-2y+7=0 D) x-y+7=0 E) x+2y-7=0 A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E)

18 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 A) 4 B) 5 C) 4 2 D)4 3 E) Bir üçgenin yükseklikleri 3, 4 ve 6 sayılarıyla orantılıdır. Bu üçgenin çevresi 18 cm. olduğuna göre en kısa kenarının uzunluğu kaç cm.dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) Verilenlere göre BC = 6 2 br. ise AB = AC =x kaç birimdir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 12 B) 12 2 C) 12 3 D) 16 E) A 2.E 3.D 4.C 5.D 6.C 7.B 8.E 9.C 10.C 11.C 12.B 13.B 14.A 179

19 TEST: Verilenlere göre m(bad) kaç derecedir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 Verilenlere göre AC yayının uzunluğu kaç Π cm.dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) A) 3 B) 2 C) 1 D) 1/2 E) 1/3 Düzlemler içinde kalmak koşulu ile A dan D ye gidecek karıncanın alacağı en kısa yol kaç birimdir? 6. A) 20 B) 21 C) 24 D) 25 E) Soruda E F ise AD kaç birimdir? A) 10 2 B) 5 10 C) 15 D) 345 E) 17 ABCD dikdörtgen, A(FCD)=9.A(FBE) dir. A(ABCD)=k.A(EFC) eşitliğini sağlayan k sayısı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 180

20 Bir ikizkenar yamuğun kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden dörtgen aşağıdakilerden hangisidir? Şekilde ; 0 [BC] olup [AB] ve [AC] kenarları O merkezli yarım çembere teğettir. AB =5 br., AC =8 br. ve çemberin yarıçapı 2 br. ise A(ABC) kaç birim karedir? A) dikdörtgen B) eşkenar dörtgen C) kare D) yamuk E) herhangi bir dörtgen 12. A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) Çevrel çember yarıçapı 12 cm. olan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç cm.dir? A) 1 B) 2 C) 2 1 D) E) 3 A) 6 3 B) 9 C) D) 12 3 E) [AB] ve [AC] çaplı çemberlerin A dan başka ortak noktaları D ise AD kaç cm.dir? A) 2 B) 2,2 C) 2,25 D) 2,4 E) 2,5 A) D) 4 3 B) E) C) Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir tuğlanın ağırlığı 4 kg.dır. Boyutları bu tuğlanın boyutlarının ¼ ü olan ve aynı maddeden yapılmış başka bir tuğlanın ağırlığı kaç kg.dır? 1.B 2.D 3.D 4.C 5.B 6.D 7.D 8.D 9.D 10.E 11.B 12.D 13.A A) 1 B) 1/2 C) 1/4 D) 1/8 E) 1/16 181

21 TEST: IA =2. ID olduğuna göre BC kaç cm.dir? A) 6 B) 7 C) 7,5 D) 8 E) 9 Q cismi 7 cm. aşağıya çekildiğinde, P noktası kaç cm. yukarıya çıkar? 5. A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) A) 200 B) 204 C) 220 D) 225 E) 250 Şekildeki ABCD karesinde B, C, D x 2 noktaları sırasıyla y=, y= x ve 6 3 y=mx doğruları üzerinde bulunduklarına göre m kaçtır? A) 3/4 B) 5/6 C) 1 D) 4/3 E) 6/ Verilenlere göre A(ABC) kaç cm 2 dir? 9 A)9(3+ 3 ) B) (3 3) C)6(2+ 3 ) 2 5 D) (1 3) E) Buna göre f -1 (2.f(x)) ifadesinin eşiti hangisidir? A) 8x+6 B) 6x+8 C) 2x-2 D) 2x+2 E) 6x-8 182

22 Verilenler göre m(bac) kaç derecedir? A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 ABCD dikdörtgeninde; BE =3 cm. CE =5 cm. m(aed)=m(edc) olduğuna göre A(DFC)=? A) 6,25 B) 7 C) 9 D) 12,5 E) ABC üçgeninde; [BD] kenar ortay, G kenarortayların kesim noktası ve EF//BC dir. Taralı alanlar toplamı 5 cm 2. ise A(ABC)=? A) 20 B) 25 C) 27 D) 30 E) 32 Verilenlere göre ; BD 2 + BE 2 toplamı kaç cm 2 dir? A) 81 B) 125 C) 144 D) 169 E) CD içteki çemberlere E ve F de teğet olduğuna göre m(cod) kaç derecedir? A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.D 9.D 10.A 11.B 183

23 TEST: Taban daireleri aynı merkezli dik koni ve silindirde; AC = AP =R ve AB = BD =r olarak verilmiştir. Silindirin hacminin, koninin hacmine oranı kaçtır? O ve C merkezli çemberler içten teğettir. AP, C merkezli çembere E de teğet ve PD ortak teğettir. Verilenlere göre PD kaç cm.dir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) A) 3 1 B) 8 3 C) 2 1 D) 3 2 E) [AB] çaplı yarım çember; ABCD dikdörtgeninin [CD] kenarına E de teğet, [AC] köşegenini F de kesiyor. EF =1 birim olduğuna göre A(ABCD) kaç birim karedir? A) 5 B) 6 C) 8 D) 5 2 E) ABCD dörtgeninde; ma=45 o, mb=md=90 o ve BD =8 cm. ise AC kaç cm.dir? A) 8 B) 8 2 C) 12 D) 8 3 E) 16 A) 15 B) 9 3 C) D) E)

24 6. 8. Tamamen su ile dolu dik silindir şeklindeki kap 3. AB =4. BC olacak şekilde eğildiğinde dışarıya 60 cm 3 su dökülmektedir. Kapta kalan su kaç cm 3 tür? A) 5 B) 5 2 C) 7 D) 7 2 E) A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) A) 1/8 B) 3/8 C) 5/8 D) 1/4 E) 1/2 10. ABC ve BCD eşkenar üçgenlerinin oluşturdukları düzlemlerin ölçek açısının ölçüsü 60 0 dir. AC =12 3 cm. olduğuna göre AD =x kaç cm.dir? A) 12 B) 12 3 C) 18 D) 18 3 E) 24 A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 1.B 2.B 3.D 4.A 5.D 6.E 7.C 8.B 9.B 10.A 185

25 TEST: A) C) E) 2 1 a 2a 2 1 a 4a 2 1 B) a 4a 2 1 D) 1 4a 1 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 6 2 E) 5 3 ABCD dikdörtgen, PE//KF//TG, AB =12, AG =? 6. A) 10 B) 2,5 C) 4 D) 2 2 E) 3 3. A) 50 B) 52,5 C) 55 D) 57,5 E) A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 67,5 A) 42 B) 44 C) 49 D) 63 E)

26 A( AEDC ) A( BDE)? A) 2 B) 3/2 C) 3 D) 2 E) 5/2 A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) A) 12 B) 18 C) 20 D) 30 E) ABCD eşkenar dörtgen. AB =10 br. A merkezli, AC yarıçaplı çember ile, B merkezli, BD yarıçaplı çember içten teğet. Verilenlere göre A(ABCD) kaç br 2. dir? A) 50 B) 60 C) 75 D) 80 E) 100 A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) Kenar uzunlukları (1-x) cm. ve (x+5) cm. olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç cm 2 dir? A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 12 A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 1.C 2.E 3.C 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.E 10.B 11.E 12.D 13.C 14.D 187

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8.

ÇEMBERDE AÇILAR. 5. O merkez. 9. AB çap, AE = ED = DC. 6. O merkez. 10. AB çap, DC//AB. 2. O merkez. 7. AB çap. 11. O merkez 3. O merkez 8. ÇMR ÇILR. merkez. çap, = =. 0 0. merkez 0. çap, //. merkez 0 0. çap K. merkez. merkez 0 0 T 0 0. =. çap 00 0. P teğet, = 0 P . merkez. merkez, =. = = 0 0 0. çap, =. merkezli çeyrek çember. merkez, = 0.

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. bir üçgen =

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

YGS GEOMETRİ DENEME 1

YGS GEOMETRİ DENEME 1 YGS GTİ 1 G 1) G ) şağıdaki adımlar takip edilerek geometrik çizim yapıl- bir üçgen mak isteniyor = = m() = 7 o = 9 cm, = 1 cm, m() = 90 olacak şekilde dik üçgeni çiziliyor = eşitliğini sağlayan Î [] noktası

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

ÇEMBER KARMA / TEST-1

ÇEMBER KARMA / TEST-1 ÇMR RM / S-... Verilenlere göre, m( ) ) ) 0 ) ) 0 ) Verilenlere göre, m(g ) ) ) ) 6 ) 0 ) 60 0 0 G 0 ) ) ) ) ) 8 L 0 [] [] = {} m( ) = 0 m() = 0 ve üçgenlerinin çevrel çemberi m( ) = 0 m() = 0 m() = üçgen

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

TEK ve ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER ve KATI CİSİMLER 1 TEST

TEK ve ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER ve KATI CİSİMLER 1 TEST ve Ç ÜLİ PLI ÜLR ve S I İSİMLR.. P(a,, ) ukarıdaki dik koordinat sisteminde (,, ) olduğuna göre, dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br tür? nalitik uzayda yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal.

KATI CİSİMLER DİK PRİZMALARIN ALAN VE HACİMLERİ 1. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI. Uyarı PRİZMA. Üst taban. Ana doğru. Yanal. Yanal Alan. yüz. Yanal. TI İSİM İZM İZM irbirine paralel iki düzlem içinde yer alan iki eş çokgensel bölgenin tüm noktalarının karşılıklı olarak birleştirilmesiyle elde edilen cisme İZM denir. İ İZMIN N V HİMİ Tüm dik rizmalarda

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000

1998 ÖSS A) 30 B) 27 C) 18 D) 9 E) 5 A) 8000 B) 7800 C) 7500 D) 7200 E) 7000 998 ÖSS. Rakamları sıfırdan farklı, beş basamaklı bir sayının yüzler ve binler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı ile eski sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir? 6. ve

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 PRİZMA 1. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3,5,7 ile orantılıdır. Bu prizmanın tüm alanı 568 cm 2 olduğuna göre hacmi kaç cm 3 dür? A) 440 B) 540 C) 840 D) 740 E) 640 6. Bir

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 7 MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * (+i) işleminin sonucu nedir? A) + 8i B) - 8i C) 8 + i

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan 997 Matematik Soruları ve Çözümleri. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 10

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 10 Ö.S.S. 99 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 Çözüm. 0, 0, 0,44. 00 0, 0 0,44 00.( )..( )..( ) 0, 00 0 00 00 44.. 0 00 0 0,4 0. + 4 + + 6 işleminin

Detaylı

29 Nisan 2007 Pazar,

29 Nisan 2007 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: 15. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2007 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 Çözüm. 0, 0, 0,44. 00 0, 0 0,44 00.( )..( )..( ) 0, 00 0 00 00 44..

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

26 Nisan 2009 Pazar,

26 Nisan 2009 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2009 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 26 Nisan 2009 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 13 E) 11 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 2000 Matematik Soruları ve Çözümleri. 2, 0,2 2, + işleminin sonucu kaçtır? 0, 2 A) B) C) 2 D) E) Çözüm 2, 0,2 2, + = 0, 20 2 + = 0 + 2 = 2 2. + : 2 işleminin sonucu

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI 10.01.2014-17.01.2014 2 1. Tuğba üç test yapar. İlkinde, 25 sorudan %60 ını, ikinci de 30 sorudan ve %70 ini ve son olarak 45 sorudan

Detaylı

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI PİRAMİT, KNİ VE KÜRENİN ALANLARI KAZANIMLAR Piramit kavramı Piramitin yüzey alanı Kesik piramitin yüzey alanı Düzgün dörtyüzlü kavramı Piramitin dönme simetri açısı Koni kavramı Koninin yüzey alanı Kesik

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM 1 MTMTÝK OMTRÝ NMLRÝ 1. o o = 75 ve y = 5 olduğuna göre,. 3 + 8 = 0 sin( y)cos( + y) + sin( + y)cos( y) sin( y)sin( + y) cos( + y)cos( y) denkleminin kaç tane farklı reel kökü vardır? ifadesinin eşiti

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 8 Haziran 0 Geometri Soruları ve Çözümleri. Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarının her birinin uzunluğu 0 cm ve üçüncü kenarının uzunluğu 4 cm olduğuna göre, alanı kaç

Detaylı

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ OLİMPİK GEOMETRİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2014 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL ÇİZİMLER... 7 2. ÜÇGENLER... 21 (Üçgende Açılar, Üçgende

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

PİRAMİTLER ENFORMATİK BİLGİSAYAR DERSİ

PİRAMİTLER ENFORMATİK BİLGİSAYAR DERSİ 2011 PİRAMİTLER ENFORMATİK BİLGİSAYAR DERSİ 15.12.2011 ĠÇĠNDEKĠLER ÜNİTE HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 KONULAR... 4 PİRAMİTLER... 4 KARE PİRAMİT... 5 EŞKENAR ÜÇGEN PİRAMİT... 6 DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ... 6 DÜZGÜN

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan 996 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,09 ın karekökü kaçtır? A) 0,008 B) 0,08 C) 0,8 D) 0, E) 0,0 Çözüm 0,09 9 00 ² 0² ( )² 0, 0 0 0. Rakamları faklı, üç basamaklı

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010)

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) 1) Bir ABC dik üçgeninde B açısı diktir. AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası için m( BCD) m( DCA) dır. BC kenarı üzerinde alınan bir E noktası için

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ İKKT! SRU KİTPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ LRK VP KÂĞIINIZ İŞRTLMYİ UNUTMYINIZ. MTMTİK SINVI GMTRİ TSTİ 1. u testte 30 soru vardır. 2. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 7. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 00 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A 1. Bir ikizkenar

Detaylı

sözel geometri soruları

sözel geometri soruları YAYINLARI sözel geometri soruları LYS Konu Testi: 01 1. Bir üçgenin bir iç aç s n n ölçüsü di er iki iç aç s n n ölçüleri toplam na eflittir. Bu üçgen için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur?

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI ., x x 0,,4 0,7 eşitliğinde x kaçtır? 4. a b b c 3 olduğuna göre a b c ifadesinin değeri kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0, D) 0,5 A) 9 B) 8 C) D) 4 3. x.y 64, y.x 6 olduğuna göre, x.y ifadesinin değeri kaçtır?

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1 . merkezli R yarıçaplı Ç çemberi ile merkezli R yarıçaplı ve noktasından geçen Ç çemberi veriliyor. Ç üzerinde, T Ç K T Ç, ve K K T K olacak şekilde bir T noktası alınıyor. Buna göre, uzunluklarından birinin

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSNS YRLŞTİRM SINVI - 1 GMTRİ TSTİ ÖRN d Soyad : T.. imlik No: u testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı izni olmadan

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 11

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 11 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI- MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI BU SORU KİTAPÇIĞI LYS- MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. . Bu testte 50 soru vardýr. MATEMATİK TESTİ. Cevaplarýnýzý,

Detaylı

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ.

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6.

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6. ik Prizmalar 8. Sınıf Matematik Soru ankası TEST 75 1. yrıtlarının uzunlukları, 1 cm ve 1 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kolinin bütün yüzeyleri kağıt ile kaplanacaktır. 4. 8 cm 1 una göre,

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

14 Nisan 2012 Cumartesi,

14 Nisan 2012 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2012 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 14 Nisan 2012 Cumartesi,

Detaylı

25 Nisan 2010 Pazar,

25 Nisan 2010 Pazar, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 25 Nisan 2010 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır?

2000 ÖSS. 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K+M toplamı. İşleminin sonucu kaçtır? kaçtır? 000 ÖSS., 0,, 0, İşleminin sonucu A) B) C) D) E) 7. Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının katıdır. Buna göre, K+M toplamı A) B) C) 5 D) 6 E) 9. : İşleminin sonucu 8. Toplamları 6 olan a ve

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı