TEMEL MRG FİZİĞİ. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL MRG FİZİĞİ. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 TEMEL MRG FİZİĞİ Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2

3 Ders Planı Giriş MRG Cihazı Manyetizma Relaksasyon Rezonans Görüntü oluşumu

4

5

6

7 Magnet MRG sisteminin kalbi Güçlü; Homojen; Sabit bir manyetik alan oluşturur

8 Magnet MRG sistemlerinin çoğunda manyetik alan gücü Tesla arasında Sinyal, Tesla gücü ile orantılı artar Deneysel amaçlı ünitelerde bu değer çok daha yüksek

9 Homojenite

10 Soru 1 MRG cihazlarında homojenite birimi nedir? A) Gauss / cm B) ppm C) Tesla D) watt/kg E) hpa

11 Soru 1 MRG cihazlarında homojenite birimi nedir? A) Gauss / cm B) ppm C) Tesla D) watt/kg E) hpa

12 Ppm: parts per million Ne kadar küçük ise homojenite o kadar iyi

13 Magnet tipleri Manyetik alan gücüne göre Düşük Tesla lı (low-field): 0.2 T altı Orta Tesla lı (mid-field): T Yüksek Tesla lı (high-field): 1.5 T üstü

14 Magnet tipleri Manyetik alanın oluşturulma şekline göre Sabit (permanent) magnet Rezistif magnet Süperiletken magnet

15 Açık MR Magnet

16 Kapalı MR Magnet

17 Manyetik alan oluşumu Permanent magnetler doğal mıknatıs Rezistif ve süper iletken magnetlerde ise elektrik akımı ile manyetik alan oluşturulmakta

18 Faraday ın indüksiyon yasası

19 Süperiletken Magnet Günümüzde kullanılan sistemlerin çok büyük kısmı Yüksek Tesla gücüne yalnızca süperiletken magnetler ulaşabilir

20 Süperiletkenlik Süperiletkenlik, iletken bir maddenin 4 K ( C) ye kadar soğutulması sonrası elektrik akımına olan direncinin sıfıra yaklaşması olayıdır. Direnç sıfıra yakın, akım bir kez uygulandıktan sonra elektrik tüketimi çok az

21 Süperiletken Magnet Kriyojen: Kaynama derecesi -160 C (110 K) nin altında olan sıvılar (azot, helyum gibi) Kriyostat: İçinde kryojenleri ve bakır iletkenleri bulunduran, iç içe geçmiş ünitelerden oluşan, vakumlu, termos benzeri yapı

22 GANTRİ Vücut sarmalı Gradient sarmallar Magnet: -kriyojen -iletkenler -shim sargılar

23 Gradient koiller Manyetik alan gücünü 3 değişik düzlemde değiştiren koillerdir y z x

24 Gradient koiller Alıcı koil Hasta

25 Gradient koiller MRG de sinyalin nereden geldiğinin saptanmasını ve dolayısı ile kesit alınabilmesini sağlayan koillerdir

26 Soru 2 MRG cihazının merkezinde gürültü düzeyi ne kadardır? A) 20 db B) 50 db C) 72.3 db D) 110 db E) Sessizlik hakimdir

27 Soru 2 MRG cihazının merkezinde gürültü düzeyi ne kadardır? A) 20 db B) 50 db C) 72.3 db D) 110 db E) Sessizlik hakimdir

28 Gradient koiller Tetkik sırasında oluşan gürültünün ana kaynağı 110 db 90 db 140 db

29 RF koiller Dokudaki protonları uyarmak için RF pulsunu gönderen ve gelen sinyali algılayan bakır sargılar.

30 Koil= sargı=sarmal=bobin

31 RF koiller Kullanıldıkları anatomik bölgeye göre Kafa, vücut, ekstremite, spine, TME,.

32 Manyetik Rezonans Görüntüleme

33 Manyetizma

34 Manyetizma İki cismin arasındaki çekme veya itme kuvveti

35 Manyetizma Mikroskopik (Nükleer) manyetizma Eksternal (dışsal) manyetizma

36 Mikroskopik (nükleer) manyetizma Elektrik yüklü parçacıkların hareketi ile oluşur

37 elektrik yük + rotasyon + manyetizma

38 Nötron (yüksüz) Proton (pozitif yüklü) Elektron (negatif yüklü) ATOM

39 proton elektron HİDROJEN ATOMU

40 proton HİDROJEN İYONU

41

42 + Spin

43 Salınım (Presesyon) +

44 Dışsal Manyetik Alan (B 0 ) Gauss / Tesla birimi ile ölçülür 1 Gauss = 1 santimetrekarede 1 manyetik alan çizgisi Yerkürenin manyetik alan gücü 0.5 Gauss tur Gauss = 1 Tesla

45

46 Net manyetik kuvvet N P B o A S

47 Rezonans

48

49

50 Rezonans Belirli bir frekansta titreşen sisteme (aynı frekans ile) enerji aktarımı MRG pratiğinde protonların salınım frekansına eşit frekansta radyo dalgaları ile enerji aktarılması ya da uyarılmasıdır

51 Protonların salınım frekansı kaçtır? +

52 Larmor Denklemi ω 0 =γ. B 0 Frekans = Sabit x Dış manyetik alan gücü

53 Soru 3 Hidrojen için γ değeri nedir? A) 11,1 MHz B) 23,2 MHz C) 43,6 MHz D) 63,9 MHz E) Ölçülemez

54 Soru 3 Hidrojen için γ değeri nedir? A) 11,1 MHz B) 23,2 MHz C) 43,6 MHz D) 63,9 MHz E) Ölçülemez

55 1 Tesla: proton salınım frekansı 42.6 MHz (γ) 1 Hz = Saniyede bir salınım SORU: 1.5 T da salınım frekansı ne olur? 63.9 Mhz

56 RF pulsu Güçlü manyetik alan (B 0 ) içindeki protonlar, Larmor frekansına eşit frekansta radyofrekans (RF pulsu) ile uyarılır (enerji aktarılır)

57 RF dalgası, radyo istasyonlarının kullandıkları frekans spektrumu içinde kalan bir elektromanyetik dalga türüdür.

58 Elektrikle çalışan birçok aygıt benzer radyo dalgaları üretir (asansör, otomobil vb gibi hareketli olanlarda daha belirgin). Dış kaynaklı RF dalgaları manyetik inhomojeniteyi bozabilir. Bu nedenle çekim odaları izole edilir (Faraday kafesi).

59 Shielding (kalkanlama) Faraday kafesi prensibi

60 Shielding (kalkanlama) Faraday kafesi prensibi İletken tellerden örülmüş kafes yapısı, içerideki hacme elektriksel alanların geçişine izin vermez

61 Shielding (kalkanlama) Çekim odasının duvarları bu tip iletken teller ve levhalar ile sarılır (pasif kalkanlama)

62

63

64 Relaksasyon?

65 Relaksasyon Rezonans sonucu dokuya aktarılan enerjinin sonlandırılması ile dokudaki protonların eski enerji seviyesine dönmesidir

66

67 Görüntü oluşumuna devam. 67

68 Net manyetik kuvvet N B o S

69 B 0 yönündeki aksa z aksı veya longitudinal aks, buna dik olan düzleme de x,y düzlemi ya da transvers düzlem denir.

70 y z x

71

72 M=doku manyetik vektörü

73 RF pulsu RF pulsu verilince iki etki meydana gelir Protonlardan bir kısmı yüksek enerji seviyesine ( anti-paralel konum) geçer, longitudinal manyetik vektörü küçülür. Diğer bir etki de protonların in-phase konumuna geçmesidir

74

75 In-phase / Out-of-phase RF uygulamasının önemli bir sonucu da protonların out-of-phase konumundan inphase konumuna geçmesidir. Transvers manyetizasyonun oluşumu bu sayede olur.

76 Diğer bir etki de protonların in-phase konumuna geçmesidir out of phase

77 Diğer bir etki de protonların in-phase konumuna geçmesidir in phase

78 M z küçüldü, M x,y oluştu out of phase in phase

79 Transvers (x,y) düzlemde oluşan manyetik vektör neden bu kadar önemli??

80 Faraday ın indüksiyon yasası

81

82 MR Sinyali

83 Neyi ölçüyoruz? Doku manyetizasyonundaki bu değişim süreci, RF antenlerinde Larmor frekansına eşit frekanslı bir alternatif elektrik akımı oluşturur. Böylece dokudan gelen sinyal ölçülebilir ve bu sinyallere göre görüntüler oluşturulabilir.

84 Her zaman transvers düzlemdeki manyetizasyon ölçülür Longitudinal düzlemden ölçüm yapma imkanı yoktur.

85 Longitudinal relaksasyon RF PULS A B C D E Spin-lattice relaksasyon

86 Transvers relaksasyon RF PULS A B C D E Spin-spin relaksasyon

87 90 RF PULS A B C D E

88 sinyal zaman Longitudinal relaksasyon (T1 relaksasyon)

89 sinyal A B zaman Longitudinal relaksasyon (T1 relaksasyon)

90 sinyal A A B %63 B zaman T1 zamanı (A dokusu) T1 zamanı (B dokusu)

91 sinyal zaman Transvers relaksasyon (T2 relaksasyon)

92 sinyal A B zaman Transvers relaksasyon (T2 relaksasyon)

93 sinyal A B %37 A B T2 zamanı (A dokusu) T2 zamanı (b dokusu)

94 T1 ve T2 relaksasyonları, aynı anda başlayıp birlikte devam eden, ancak devam etme süreleri birbirinden farklı olan süreçlerdir. T1 değeri sıfırdan başlar, maksimum seviyesine doğru ilerler, T2 ise maksimumdan başlayarak sıfıra doğru azalma gösterir.

95 Görüntü Oluşumu

96 MRG de Nasıl Kesit Alınır? 96

97 63,9 Mhz +gradient - gradient kesit

98 Kesit kalınlığı Kesit kalınlığı iki şekilde değiştirilebilir: RF pulsunun band genişliği değiştirilerek (64-65 Mhz yerine MHz) Gradient sargı gücü değiştirilebilir (1 gauss/cm yerine 2 gauss/cm)

99 Kesit kalınlığı: RF BW / (. GA) RF BW: RF band genişliği : gyromanyetik sabit GA : Gradient amplitüdü

100 z ekseni tamam, ya x,y?? 100

101

102 FREKANS KODLAMA

103 FREKANS KODLAMA FAZ KODLAMA

104 Frekans farklı zaman

105 Faz farklı zaman

106 FREKANS KODLAMA FAZ KODLAMA

107

108 K-space Sekans elde edilirken, sayısal MR sinyallerinin biriktiği geçici görüntü deposu K-space dolduğunda görüntünün son haline ait tüm veri mevcut

109 Fourier transformasyon Jean Baptiste Joseph Fourier ( )

110 Fourier transformasyon

111 Fourier transformasyon

112 K-space faz frekans

113

114 114

115 K-space K-space in merkez kısımları görüntünün kontrast (ve SNR) bilgisini içerir (=düşük frekanslı sinyaller) K-space in dış kısımları ise görüntünün çözünürlük (kenar keskinliği) bilgisini içerir (=yüksek frekanslı sinyaller)

116 k = max Faz 0 KONTRAST ÇÖZÜNÜRLÜK k = min frekans

117 Perifer Tüm Merkez

118 Teşekkür Prof. Dr. Utku Şenol a Slaytlardaki desteği için teşekkür ederim

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI BÖLÜM 1.2 DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI Doppler US Fiziği Doppler US Tekniği Renkli Doppler Parametreleri Spektral Doppler Parametreleri Doppler Ölçümleri Hemodinami ve Doppler Spektrumu Akım Tipleri DOPPLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ 522EE0243 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı

Ünite 4 SES Sayfa No SES

Ünite 4 SES Sayfa No SES Ünite 4 SES SES Sayfa No Dalgaları... 184 Test 1... 184 Test 2... 185 Dalgalarının Özellikleri... 186 Test 3... 188 Test 4... 190 Etkinlik (1 5)... 192 193 Müzik ve Fen... 194 Test 5... 194 Test 6... 196

Detaylı

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isı Enerjisi Kullanarak Şekil Verme Prof. Dr. Akgün ALSARAN Isıl enerji kullanarak şekil verme İş parçasından malzeme kaldırmak için yoğunlaştırılmış ısıl enerji kullanan yöntemlerdir. Isı enerjisi kaynağı

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast MR ANJİYOGRAFİ TEKNİKLERİ Dr. Hasan YİĞİT Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast maddeye dayanan kontrastlı

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı