MR Sekansları ve görüntü kalitesi. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Radyoloji ABD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MR Sekansları ve görüntü kalitesi. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Radyoloji ABD"

Transkript

1 MR Sekansları ve görüntü kalitesi Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Radyoloji ABD

2 Küçük bir hatırlatma

3 RF pulsu RF pulsu verilince iki etki meydana gelir Protonlardan bir kısmı yüksek enerji seviyesine ( anti-paralel konum) geçer, longitudinal manyetik vektör küçülür. Diğer bir etki de protonların in-phase konumuna geçmesidir

4 Diğer bir etki de protonların in-phase konumuna geçmesidir out of phase

5 Diğer bir etki de protonların in-phase konumuna geçmesidir in phase

6 Diğer bir etki de protonların in-phase konumuna geçmesidir in phase

7 MR Sinyali

8 Neyi ölçüyoruz? Doku manyetizasyonundaki bu değişim süreci, RF antenlerinde Larmor frekansına eşit frekanslı bir alternatif elektrik akımı oluşturur. Böylece dokudan gelen sinyal ölçülebilir ve bu sinyallere göre görüntüler oluşturulabilir.

9 Her zaman transvers düzlemdeki manyetizasyon ölçülür Longitudinal düzlemden ölçüm yapma imkanı yoktur.

10 MR sekansı? RF dalgaları Gradient pulsları Belli süre Belli zaman

11 Sekanslar Eko tipine göre: Spin eko & Gradient eko Uzaysal kodlama tipine göre: 2D & 3D Hızlarına göre: Rutin, hızlı, çok hızlı

12 Görüntü Parametreleri Dokudan gelen sinyallerin longitudinal relaksasyon ağırlıklı ( T1 ) ya da transvers realksasyon ağırlıklı ( T2 ) olmasını puls sekansı adı verilen ve RF dalgasını gönderme ve sinyali toplama zamanları belirler

13 Spin eko (SE) sekanslar Tipik olarak 90 derece ve ardından 180 derece RF pulslarından oluşur 90 derece RF puls ile birlikte kesit belirleme gradienti (ss) uygulanır

14 Spin eko (SE) sekanslar

15 Neden 180 RF puls? 180 RF puls, 90 RF pulstan sonra uygulanır ve defaze olmaya başlayan protonları yeniden in-phase konumuna getirir, sinyal toplama anında, spinlerin çoğu in-phase konumundadır. Manyetik alan inhomojenitesine bağlı etkiyi ortadan kaldırır.

16

17 180 RF puls Dephasing

18 Rephasing

19 90 ve 180 derece RF pulslar kesit görüntüsü elde edilirken faz kodlama sayısı kadar tekrar edilir. Faz kodlama sayısı, matriks ebatlarını belirten değerlerde ilk rakamdır.

20 TR (time to repeat): 90 derece pulslar arasındaki zaman (ms) TE (time to echo): 90 derece puls ile eko sinyali arasındaki süre (ms)

21 Spin eko sekanslarda görüntünün T1, T2 ya da PD ağırlıklı olmasını TR ve TE değerleri belirler. Dokular arasında longitudinal relaksasyon farkları açığa çıkartılacaksa (T1 ağırlıklı), TR kısa tutulmalıdır.

22 T1-ağırlıklı sekans Longitudinal relaksasyonu hızlı olan doku parlak görünsün

23 sinyal A A B %63 B zaman T1 zamanı (A dokusu) T1 zamanı (B dokusu)

24 sinyal A A B %63 B zaman A B

25 T1 ağırlığının mümkün olduğunca fazla olması için TR nin kısa tutulması dışında, TE nin de kısa olması gereklidir. TE kısalması görüntünün T2 ağırlığını azaltır.

26 T2-ağırlıklı sekans Transvers relaksasyonu uzun süren doku parlak görünsün

27 sinyal A B %37 A B T2 zamanı (b dokusu) T2 zamanı (A dokusu)

28 sinyal A B A B A B

29 TR (time to repeat) RF pulsları arasındaki süre Milisaniye olarak belirtilir Görüntüdeki T1 ağırlığı ile direkt ilişkilidir TR süresi kısaldıkça görüntünün T1 ağırlığı artar

30 TE (time to echo) RF pulsu ile sinyal kaydı arasındaki süre Milisaniye olarak belirtilir Görüntüdeki T2 ağırlığı ile direkt ilişkilidir TE süresi uzadıkça görüntünün T2 ağırlığı artar

31 Proton yoğunluğu İnceleme alanındaki proton yoğunluğu sinyal ve kontrasta direkt etki eder T1 ve T2 ağırlığının en aza indirildiği görüntüler proton dansite ağırlıklıdır (PD) TR uzun, TE kısa

32 TR...T1 ağırlık TE...T2 ağırlık (Pratikte, PD görüntüde T1 ve T2 ağırlığı vardır, ya da T1 görüntüde PD vet2 ağırlığı vardır. Eğer sekansta TR var ise T1 etkisi, TE var ise T2 etkisi olacaktır ve sinyal de her zaman proton yoğunluğundan etkilenecektir)

33 T1 : Kısa TR, Kısa TE T2: Uzun TR, Uzun TE PD: Uzun TR, Kısa TE

34 Soru 1 Siyah alan neyi ifade eder? A) Artefakt B) Satürasyon bandı C) Kesit dışı kalan alan D) Negatif kontrast madde E) Barsak gazları

35 Soru 1 Siyah alan neyi ifade eder? A) Artefakt B) Satürasyon bandı C) Kesit dışı kalan alan D) Negatif kontrast madde E) Barsak gazları

36 Dual Eko görüntüleme Spin eko sekansında 90 RF pulstan sonra iki kez 180 RF puls uygulanır. Aynı sekansta T2 ve PD görüntüler elde edilir. İlk eko (kısa TE): PD görüntü İkinci eko (uzun TE): T2 görüntü

37 Turbo Spin Eko TSE, Fast spin eko (FSE) Temel fark, 90 RF pulstan sonra k uzayına birden fazla faz çizgisi doldurulmasıdır. 90 puls sonrası belli sayıda 180 RF puls uygulanır, her 180 pulsta faz kodlama adımı değiştirilir.

38 Turbo Spin Eko TSE factor (Turbo Factor, Echo train length; ETL) her 90 RF puls sonrasında taranan k uzayı satır sayısı=180 RF puls sayısı= elde edilen eko sayısı TSE factor 2-32 arasında değişir Echo space (ESP): 180 pulslar arası süre (echo spacing).

39

40 Turbo Spin Eko TE effective (etkin TE); k space in ortasında bulunan ekoyu tanımlar ve görüntü kontrastının ana unsurudur. TE eff= ESP x ETL/2 İnceleme süresi TR x TSE faktörü ile orantılıdır.

41

42 Turbo Spin Eko Avantajı spin ekoya göre belirgin kısa sürede görüntü alınmasıdır. Doku kontrastı spin ekoya yakındır. Özellikle T2 sekansların süresinin azaltılmasında kullanılır. Yağ dokusu hiperintenstir. Kan yıkım ürünleri daha az belirgindir. SAR değerleri yüksektir. Dual TSE sekanslarda özellikle PD görüntülerde bulanıklık olabilir.

43 SE Süre: 6:16 TSE Süre: 1:38 TSE fact 15

44 TSE fact 15 Süre: 1:47 RSL: % 100 TSE fact 25 Süre: 1:18 RSL: % 78

45 TSE fact 15 Süre: 1:47 RSL: % 100 TSE fact 35 Süre: 1:16 RSL: % 64

46 UTSE Ultrashort TSE TSE faktörü çok yüksek ESP çok düşük (4-6 ms) SNR daha düşük bir görüntü Artefaktlar daha fazla

47 Inversion Recovery (IR) Önce 180 RF puls uygulanır. Bu puls sonrasında protonlar, longitudinal relaksasyon sürelerine göre eski konumlarına dönerler Belli bir süre sonra 90 RF puls uygulanır. Sekans SE gibi devam eder

48 Inversion Recovery (IR) Bu süreçte 90 RF puls, longitudinal manyetizasyonun sıfır olduğu anda uygulanırsa hiç transvers manyetizasyon oluşmaz. Dokunun 90 RF pulsa cevap vermediği bu noktaya null point denir. Yaklaşık olarak T1 zamanının %69 una eşittir.

49

50

51 Inversion Recovery (IR) Null point yağ dokusu için ayarlanırsa (140 ms) yağ dokusundan gelen sinyal baskılanır. Bu sekans STIR (short tau inversion recovery) olarak yağ baskılamada yaygın olarak kullanılır.

52

53 Inversion Recovery (IR) Null point serbest sıvı için ayarlanırsa ( ms) sıvılardan gelen sinyal baskılanır. Bu sekans FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) olarak bilinir.

54

55 Inversion Recovery (IR) Inversion time (TI): İlk 180 puls ile 90 puls arasındaki zamandır. Görüntü kontrastını sağlayan esas parametre TI dır. İkinci 180 puls spin ekodaki ile aynı etkiyi yapar. TR: İlk 180 ile üçüncü 180 puls arası süre TE: 90 puls ile eko zamanı arası süre

56 SPIR / fat-sat Yağ baskılama Yağ dokusundaki hidrojen protonları salınım frekansı farklı ( 220 Hz, 1,5 T) Bu frekansa uygun prepuls uygulaması ve çok kısa süre sonra normal sekansın başlatılması Yağdaki protonlar sinyal verecek zaman bulamaz

57 T1-SPIR (fat-sat)

58 STIR / SPIR? Geniş alanlarda STIR daha homojen yağ baskılar Düşük Teslalı cihazlarda fat-sat olanağı yok (suyağ arası proton salınım farkı çok az) 1,5 T üstü ve özellikle T1 imajlarda (post kontrast) SPIR / fat-sat ideal

59 Gradient eko 90 den küçük değerde tek bir RF puls uygulanır. Flip angle < puls yoktur, bunun yerine gradient sistem (frekans kodlama gradienti) kullanılarak aynı etki sağlanmaya çalışılır.

60 Gradient eko RF pulslar arası süre TR değeridir ve çok küçük değerlerdedir (50 ms). Flip angle 90 den küçük olduğu için her zaman bir longitudinal manyetizasyon vardır.

61

62 FA (flip angle) Gradient eko sekanslarda sapma açısı Derece olarak belirtilir FA TE Kısa ( < 15 ms) Uzun ( > 20 ms) Küçük ( < 40) PD T2 Büyük (> 50) T

63

64 Gradient eko Gradient ekoda kullanılan TR süresi içinde birçok dokuda transvers relaksasyon tamamlanamaz. Dolayısı ile longitudinal manyetizasyon ile birlikte her zaman transvers manyetizasyon da vardır. Bu duruma steady state konumu denir.

65 FLASH (Fast low angle shot) T1-FFE (Philips), SGPR (GE) Steady state konumundaki protonların transvers manyetizasyonunu ortadan kaldıran gradient (spoiler gradient) uygulanır. (Spoiled FLASH, SPGR) Kısa TR ve flip angle ile T1 görüntüler elde edilir.

66

67 Avantajları: Gradient eko Süre SE sekanslara göre kısa (TR kısa) SAR değeri düşük (yüksek tesla cihazlar için uygun) Hızlı görüntüleme yöntemleri, fonksiyonel incelemeler MR anjiyografi 3 boyutlu inceleme sekansları

68 Dezavantajları Gradient eko SNR daha düşük Daha çok gürültü Manyetik duyarlılık engel yaratabilir

69 Gradient eko Dezavantajı, sekansın kendine özgü doku kontrast özellikleri olduğundan spin eko sekanslarda elde edilen kontrast sağlanamaz. Manyetik duyarlılık etkileri çok fazladır.

70 Blooming

71 3 Boyutlu sekanslar Bir kesit için uygulanan RF pulsu incelenecek tüm dokuya uygulanır. Sinyal amplitüdü fazladır, bu nedenle çok ince (1 mm) kesitlere olanak tanır. Kesitler, kesit alınacak düzlem boyunca uygulanan ikinci bir faz kodlama gradienti ile elde edilir (32-256).

72

73 EPI sekansları Echo planar imaging Çok hızlı sekanslar grubundadır Tüm k uzayı 1 kesit için 1 saniye gibi sürelerle taranabilir Tek RF puls Sonrasında frekans ve faz gradyentleri çok hızlı ve kademeli değiştirilir Difüzyon AG temel sekansıdır

74 EPI sekansları SNR düşük Çözünürlük az T1 ve PD için uygun değil

75 TOF sekansları Time-of-flight Gradient eko rubundan Hareketli protonları durağandan ayırt eder

76 TOF sekansları Kısa TR ler ile durağan protonlar satüre edilir Kesite yeni giren taze protonlarda transvers manyetizasyon oluşur Satürasyon bantları ile arteryel veya venöz yapılar incelenebiir

77

78

79 MIP (maximum intensity projection)

80

81

82 Görüntü Kalitesi ve Sekans optimizasyonu Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Radyoloji

83 TR TE FOV rfov Matrix Scan percentage FA TI Halfscan WFS Thk ETL

84

85 Soru 2 Optimize sekans ne anlama gelir? A) Uygun SNR B) Uygun CNR C) Uygun çözünürlük D) Yeterli sinyal E) Hepsi

86 Soru 2 Optimize sekans ne anlama gelir? A) Uygun SNR B) Uygun CNR C) Uygun çözünürlük D) Yeterli sinyal E) Hepsi

87 ZAMAN KONTRAST REZOLÜSYON SİNYAL

88 Bir MRG kesitinde, herhangi bir detayın görülebilmesi için gerekli üç bileşen: Kontrast Uygun SNR ve CNR Çözünürlük

89 Kontrast Kelime anlamı= Zıtlık, karşıtlık Bir görüntüleme yönteminde herhangi bir doku ya da organın, kullanılan enerji türüne gösterdiği yanıtın, çevresindeki oluşumlara göre, farklı olması

90 Kontrast MRG de kontrast; bir doku ya da organdan elde edilen sinyalin çevreden farklı olma derecesidir C= (S a S b ) / (S a + S b )

91

92

93

94 Soru 3 Bu lezyon için kontrast değeri ne kadardır? a)10 b)5 c)2 d)0,33 e)0,5

95 Soru 3 Bu lezyon için kontrast değeri ne kadardır? a)10 b)5 c)2 d)0,33 e)0,5

96 C= (S a S b ) / (S a + S b ) C= ( 10-5) / ( ) C= 5 / 15 C= 0, 33

97 Soru 4 MRG de, doku ve organların özellikleri dışında; kontrastı hangi parametre belirler? A)TR B)TE C)Flip angle (sapma açısı) D)Dokunun proton yoğunluğu E)Hepsi

98 Soru 4 MRG de, doku ve organların özellikleri dışında; kontrastı hangi parametre belirler? A)TR B)TE C)Flip angle (sapma açısı) D)Dokunun proton yoğunluğu E)Hepsi

99 ZAMAN KONTRAST REZOLÜSYON SİNYAL

100 Sinyal Voksel bilgisi görüntüye aktarıldığındaki parlaklık derecesi Kontrasta etki eden parametreler sinyali de etkiler (TR, TE, TI, flip angle..)

101 Sinyal Uygun koil (sargı, sarmal) seçimi uygun sinyal elde etmek için son derece önemlidir

102 Sinyal Hastanın gantriye uygun yerleştirilmesi

103 SNR Signal-to-noise ratio= sinyal / gürültü oranı Optimizasyonda en önemli aşamalardan biri uygun SNR elde edilmesidir Düşük SNR küçük detaylardaki kontrastın kaybolmasına yol açabilir

104 Soru 5 SNR de sözü edilen gürültünün kaynağı nedir? A) Gradient koillerin sesi B) Elektrik akımındaki gelişigüzel (random) fluktuasyonlar C) Manyetik alanın gücündeki azalma D) Çekim odasının yetersiz ses izolasyonu E) Rekostrüksiyon bilgisayarında yanlış kodlamalar

105 Soru 5 SNR de sözü edilen gürültünün kaynağı nedir? A) Gradient koillerin sesi B) Elektrik akımındaki gelişigüzel (random) fluktuasyonlar C) Manyetik alanın gücündeki azalma D) Çekim odasının yetersiz ses izolasyonu E) Rekostrüksiyon bilgisayarında yanlış kodlamalar

106 Gürültü Elektronik gürültü olup tüm iletken tiplerinde bulunur, Elektrik akımındaki gelişigüzel fluktuasyonlara ve elektronların random (Brownian) hreketlerine bağlıdır Dokulardaki iyonlar (Na, K, Cl) da manyetik alanda fluktuasyonlar yaparak gürültüye katkıda bulunur

107 SNR İdeal olarak SNR 20 nin üzerinde olmalıdır SNR= S a / Noise

108 Soru Lezyon için SNR değeri kaçtır? A)2 B)5 C)10 D)15 E)20

109 Soru Lezyon için SNR değeri kaçtır? A)2 B)5 C)10 D)15 E)20

110 CNR Contrast-to-noise ratio Kontrast / gürültü oranı Görüntü kalitesindeki en önemli parametredir

111 CNR CNR ab = (S a S b ) / noise

112 Soru Lezyon için CNR değeri kaçtır? A)2 B)5 C)10 D)15 E)20

113 Soru Lezyon için CNR değeri kaçtır? A)2 B)5 C)10 D)15 E)20

114 Soru Lezyon için CNR değeri kaçtır? A)2 B)5 C)10 D)15 E)20 ( 10-5) / 1

115 B A noise

116 Sinyal İnceleme alanındaki proton miktarı arttıkça sinyal de artar; Sinyal, görüntü boyutu ile ilgili parametrelerden etkilenir FOV rfov Thk

117 Sinyal Sinyal, diğer parametrelerden bazılarınca da etkilenir Faz kodlama değeri Frekans kodlama değeri NSA (NEX)

118 Boyut ile ilgili parametreler FOV RFOV Thk

119 FOV (Field of view) Görüntülenen alanı belirleyen parametredir FOV x FOV mm 2 SNR bu alan ile doğru orantılı artar SNR FOV 2

120 FOV (Field of view) FOV artışı ile SNR çok kuvvetli artar, çözünürlük ise azalır (piksel boyutu artışı!) Ör: FOV, 200 mm den 300 mm ye artırılırsa; SNR artışı (300/200) 2 = 2.25 % 125 artış (1 2.25)

121 FOV 180 mm RSL : % mm RSL: % 23

122 FOV 175 mm RSL: % mm RSL: %118

123 RFOV (Rectangular Field of View) Katlama ( faz kodlama) yönündeki adım sayısı azaltılması Süre doğru orantılı azalır İncelenen bölgenin anatomik özellikleri önemli Katlamaya dikkat, Fold-over suppression ile birlikte kullanılabilir

124

125 RFOV % 100 Süre: 2:25 RSL: % 100 RFOV % 70 Süre: 1:47 RSL: % 83

126 RFOV % 100 Süre: 2:25 RSL: % 100 RFOV % 50 Süre: 1:19 RSL: % 73

127 Kesit kalınlığı (slice thickness) SNR, kesit kalınlığı ile doğru orantılı artar Ör: Kesit kalınlığı 6 dan 10 mm ye çıkarılırsa SNR artışı 10/6=1.67 (1 1.67) % 67

128 Kesit kalınlığı (slice thickness) Kesit kalınlığı artışı : çözünürlüğü azaltır, parsiyel volüm etkileri artar, manyetik duyarlılık gibi bazı artefaktlar daha geniş alanlarda etkili olur

129 Kesit kalınlığı= 5 mm RSL: % 100 Kesit kalınlığı= 2 mm RSL: % 40

130 Interslice gap Kesitler arası boşluk Komşu kesitlerin aynı RF pulsundan etkilenmesi sonucu oluşan sinyal kaybını (cross-talk) azaltmaya yönelik Pratikte kesit kalınlığının % u kadar gap yeterli

131 Kesit kal.= 5 mm Gap= 0 RSL: % 57 Kesit kal.= 5 mm Gap 1 mm RSL: % 100

132 SNR Sinyal, voksel içindeki protonların sayısı ile doğru orantılı artar Voksel hacmi

133 I. Kesit kalınlığı II. FOV III. Faz ve frekans kodlama değerleri IV. NSA (NEX) A)I B)I ve II C)I, II, III D)I, II, III ve IV Soru 8 Voksel hacmini hangileri etkiler?

134 I. Kesit kalınlığı II. FOV III. Faz ve frekans kodlama değerleri IV. NSA (NEX) A)I B)I ve II C)I, II, III D)I, II, III ve IV Soru 8 Voksel hacmini hangileri etkiler?

135 Piksel boyutu / voksel hacmi Piksel boyutları faz ve frekans yönündeki FOV değerlerinin matriks değerlerine bölünmesi ile bulunur Bu değer kesit kalınlığı ile çarpılırsa da voksel hacmi bulunur

136 Matriks Ör: 320 mm FOV 192 x 256 (r) matriks Kesit kalınlığı 5 mm

137 320 mm Matriks x 256 (r) 320 mm

138 320 mm. Matriks x 256 (r) 320 mm

139 1.25 mm Matriks Ör: 320 mm FOV 192 x 256 (r) matriks Kesit kalınlığı 5 mm 1.67 x 1.25 x 5 mm mm

140 Voksel hacmi Voksel hacmi artınca: Sinyal artar Çözünürlük azalır

141 ZAMAN KONTRAST REZOLÜSYON SİNYAL

142 Rezolüsyon=Çözünürlük Birbirinden ayırt edilebilen iki nokta arası uzaklık; ne kadar az ise çözünürlük o kadar fazladır

143 Çözünürlük Çözünürlüğü etkileyen parametreler: Piksel boyutu ya da voksel hacmini etkileyen parametrelerdir FOV Thk Faz kodlama adım sayısı ( N PE ) Frekans kodlama adı sayısı (N FE )

144 Matriks Faz kodlama X Frekans kodlama Genelde ikinci değer daha büyük Cihazlar arası farklılıklar Frekans kodlama=readout (read) gradient (r) Piksel boyutu/voksel volümü

145 Matriks Piksel boyutu küçüldükçe görüntünün çözünürlüğü artar. Görüntü alanındaki matriks değerleri artırılınca piksel alanı azalır, çözünürlük artar

146 640 x x piksel piksel

147 640 x x 2160

148 Matriks Ancak, matriks sayısını artırmak SNR azalmasına yol açar (voksel volümü azalması nedeni ile)

149 235 x 512 (r) Süre: 1: x 512 (r) Süre: 0:56 RSL: % 150

150 235 x 512 (r) Süre: 1: x 512 (r) Süre: 0:56 RSL: % 150

151 SİNYAL ÇÖZÜNÜRLÜK

152 ZAMAN KONTRAST REZOLÜSYON SİNYAL

153

154 Soru 9 Sekans süresi Sekans süresini hangi parametreler etkiler I. NSA (NEX) II. FOV III. Thk IV. TR A) I ve II B) I, III ve IV C) III ve IV D) I ve IV E) Tümü

155 Soru 9 Sekans süresi Sekans süresini hangi parametreler etkiler I. NSA (NEX) II. FOV III. Thk IV. TR A) I ve II B) I, III ve IV C) III ve IV D) I ve IV E) Tümü

156 Sekans süresi Süreyi etkileyen parametreler TR N PE ( faz kodlama ) NSA (NEX)

157 NSA (Number of Signals Averaged) NEX (Number of Excitations Görüntü oluşturmak için faz kodlama adımlarının kaç kere ölçüldüğünü gösterir SNR, NSA (NEX) nın karekökü ile doğru orantılı artış gösterir SNR NEX Hareket ve akıma bağlı artefaktlar azalır

158 NSA (Number of Signals Averaged) NEX (Number of Excitations İnceleme süresi ise NSA ile doğru orantılı artar Ör: NSA nın 2 den 4 e çıkarılması SNR de % 40 artış sağlar (4/2)=1.4 İnceleme süresi ise 2 katına çıkar

159 NSA: 4 Süre: 3:53 RSL: % 141 NSA: 2 Süre: 1:59 RSL: % 100

160 NSA:? NSA:?

161 NSA: 4 Süre: 4:20 NSA: 2 Süre: 2:12

162 Soru 10 Süre azaltma Sekans süreleri genelde nasıl azaltılır? A) TR ve TE süreleri değiştirilir B) K space doldurma şekillerinde değişiklik yapılır C) FOV değiştirilir D) Kesit kalınlığı azaltılır E) MRG yerine BT önerilir

163 Soru 10 Süre azaltma Sekans süreleri genelde nasıl azaltılır? A) TR ve TE süreleri değiştirilir B) K space doldurma şekillerinde değişiklik yapılır C) FOV değiştirilir D) Kesit kalınlığı azaltılır E) MRG yerine BT önerilir

164

165

166 K-space Sekans elde edilirken, sayısal MR sinyallerinin biriktiği geçici görüntü deposu K-space dolduğunda görüntünün son haline ait tüm veri mevcut

167 K-space faz frekans

168

169 K-space

170 K-space K-space in merkez kısımları görüntünün kontrast (ve SNR) bilgisini içerir (=düşük frekanslı sinyaller) K-space in dış kısımları ise görüntünün çözünürlük (kenar keskinliği) bilgisini içerir (=yüksek frekanslı sinyaller)

171 k = max Faz 0 KONTRAST ÇÖZÜNÜRLÜK k = min frekans

172 Perifer Tüm Merkez

173 düşük frekanslar Yüksek frekanslar Tüm frekanslar

174 Soru 11 K space in sadece yarısının doldurularak diğer yarının bilgisayar tarafından tamamlandığı, böylece sürenin yarıya yakın azaltıldığı teknik hangisidir? A) Rectangular FOV B) Scan percentage C) Zero filling D) Halfscan E) Shotokan

175 Soru 11 K space in sadece yarısının doldurularak diğer yarının bilgisayar tarafından tamamlandığı, böylece sürenin yarıya yakın azaltıldığı teknik hangisidir? A) Rectangular FOV B) Scan percentage C) Zero filling D) Halfscan E) Shotokan

176 Half Fourier (Halfscan, Half NEX) K-space de faz kodlama adımlarının yarısı (!) elde edilir Diğer yarısı matematiksel yöntemlerle (kompleks konjuge sentez) tamamlanır Süre yaklaşık yarı yarıya azalır SNR azalması % 30 kadar Çözünürlük etkilenmez

177 k = max 0,625 Faz 0 k = min frekans HALFSCAN (HALF FOURIER)

178 Half Fourier / Halfscan k y 256 k x k y k x 256 tam çözünürlük

179 Half Fourier (Halfscan) NSA (NEX) 1 den fazla ise half fourier (halfscan) yerine NSA azaltmak daha uygundur Manyetik duyarlılık ve akıma bağlı artefaktlar belirginleşir

180 NSA: 1 HS: No Süre: 2:10 NSA: 1 HS: Yes Süre: 1:17

181 NSA: 3 HS: No Süre: 2:52 NSA: 3 HS: Yes Süre: 2:36

182 Soru 12 K space de periferdeki yüksek frekanslı kısımlara 0 (sıfır) değeri atanarak sürenin kısaltıldığı uygulama hangisidir? A) Scan percentage B) Foldover suppression C) Rumble in the Jungle D) Time of flight E) PRESS

183 Soru 12 K space de periferdeki yüksek frekanslı kısımlara 0 (sıfır) değeri atanarak sürenin kısaltıldığı uygulama hangisidir? A) Scan percentage B) Foldover suppression C) Rumble in the Jungle D) Time of flight E) PRESS

184 Rumble in the Jungle

185 Scan Percentage Reduced matrix (azaltılmış matriks) Zero filling Image interpolation

186 Scan Percentage K-space de merkezden perifere doğru profiller örneklenir En dış kesimlerdeki değerler sıfır olarak atanır (zero filling) Sekans süresi orantılı olarak kısalır SNR bir miktar artar (değişimin karekökü ile orantılı)

187 Scan Percentage Scan percentage uygulandığında çözünürlük azalır (k-space de yüksek frekans değerleri yok) Ringing (Gibbs) artefaktları oluşabilir TSE (FSE) sekanslarda %80 in altındaki değerlerde görüntülerde bulanıklaşma oluşabilir

188 k = max % 15 Faz 0 k = min frekans % 15 SCAN PERCENTAGE (REDUCED ACQUISITION) % 70

189 k y k x 256 azalmış rezolüsyon

190 Scan Percentage % 70 Süre: 1:47 RSL: % 100 Scan Percentage % 30 Süre: 0:37 RSL: % 172

191 Scan Percentage % 70 Süre: 1:38 RSL: % 100 Scan Percentage % 25 Süre: 0:40 RSL: % 189

192 Turbo (Fast) Spin Echo TSE, Fast spin echo (FSE) Temel fark, 90 RF pulstan sonra k uzayına birden fazla faz çizgisi doldurulmasıdır. 90 puls sonrası belli sayıda 180 RF puls uygulanır, her 180 pulsta faz kodlama adımı değiştirilir.

193 FSE / TSE TSE factor (Turbo Factor, Echo train length; ETL) her 90 RF puls sonrasında taranan k uzayı satır sayısı=180 RF puls sayısı= elde edilen eko sayısı TSE factor 2-32 arasında değişir Echo space (ESP): 180 pulslar arası süre (echo spacing).

194 FSE / TSE Avantajı spin ekoya göre belirgin kısa sürede görüntü alınmasıdır. Doku kontrastı spin ekoya yakındır. Özellikle T2 sekansların süresinin azaltılmasında kullanılır.

195 FSE / TSE Yağ dokusu hiperintenstir. (Bebeklerde myelinizasyon değerlendirilmesi için uygun değil!!!!!!!) Kan yıkım ürünleri daha az belirgindir. SAR değerleri yüksektir. Dual TSE sekanslarda özellikle PD görüntülerde bulanıklık olabilir.

196 SE Süre: 6:16 TSE Süre: 1:38 TSE fact 15

197 TSE fact 15 Süre: 1:47 RSL: % 100 TSE fact 35 Süre: 1:16 RSL: % 64

198 UTSE Ultrashort TSE TSE faktörü çok yüksek ESP çok düşük (4-6 ms) SNR daha düşük bir görüntü Artefaktlar daha fazla

199 Paralel Görüntüleme Aynı anatomik bölgeden bilgi toplayan birden fazla yüzeyel sarmal; sonuçta volüm bilgisi elde edilir Sinyal ve çözünürlük bilgisi yeterli

200 Paralel Görüntüleme K-space undersampling K-space domain C O I L 1 Katlanmış görüntüler C O I L 2 C O I L 3 2DFFT / coil Processing Son görüntü C O I L 4 k y 1 FOV y Raw data Rekonstrüksiyon Son görüntü Azim Çelik, GE healthcare

201 Paralel Görüntüleme SENSE (ASSET, ipat) faktörü= 2-4 arası Arttıkça, süre orantılı olarak azalır, ancak SNR de azalır

202 Paralel görüntüleme Standart head coil 12 kanal ipat 15 dak 8 dak Doç. Dr. Ercan Karaarslan ın arşivinden

203 Antalya

TEMEL MRG FİZİĞİ. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

TEMEL MRG FİZİĞİ. Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi TEMEL MRG FİZİĞİ Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ders Planı Giriş MRG Cihazı Manyetizma Relaksasyon Rezonans Görüntü oluşumu Magnet MRG sisteminin kalbi Güçlü; Homojen; Sabit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MR KURULUM HAZIRLIKLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ Klinik Şefi: Doç. Dr. Adem KIRIŞ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanlık Tezi Dr. N. Emre EVREN

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MR DONANIMLARI 523EO0236 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ : MULTISLICE BT DE SANAL LARİNGOSKOPİK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYODİAGNOSTİK KLİNİĞİ ŞEF: Rad.Dr.Bülent ÖNER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE İMAJ OLUŞUMU / GÖSTERİMİ, ÜÇ BOYUTLU (3D) İMAJ İŞLEME VE GÖSTERİM TEKNİKLERİ

Detaylı

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast

MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast MR ANJİYOGRAFİ TEKNİKLERİ Dr. Hasan YİĞİT Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi MR anjiyografiyi diğer anjiyografik yöntemlerden ayıran en önemli özellik eksojen bir kontrast maddeye dayanan kontrastlı

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI

AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. V. DR. YILDIRAY SAVAŞ AKUT İSKEMİK OLAYDA DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME VE FİBER TRAKTOGRAFİ UYGULAMASI Radyoloji Uzmanlık

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI BÖLÜM 1.2 DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI Doppler US Fiziği Doppler US Tekniği Renkli Doppler Parametreleri Spektral Doppler Parametreleri Doppler Ölçümleri Hemodinami ve Doppler Spektrumu Akım Tipleri DOPPLER

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Röntgende Görüntü Oluşumu Görüntü kaydı ve röntgen filmi Röntgen filminin kalitesi, saklanması, taşınması Görüntü

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONKOLOJİK VAKALARDA 2D VE 3D MODUNDA YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMEDE SUV DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Beyza KOCABAŞ ANKARA

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound 1 SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound Levent GÜNER Prof.Dr. İclal ERGENÇ ÖZET : Bu bölümde, ses nasıl oluşur, nasıl duyarız, yapısı nasıldır, bilim adamlarının bu konular üzerindeki çalışmaları

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

1.Bölüm. Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları. İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar.

1.Bölüm. Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları. İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar. 1.Bölüm Radyo Elemanları ve Frekans Tayfları İletişim teknolojisinin altındaki tekniğin bilinmesinin değeri, bir kablosuz ağ kurarken ortaya çıkar. Haluk Tanrıkulu & Ali Kaplan (Taslak, Tüm hakları saklıdır.)

Detaylı

3. KÜTLE ANALİZÖRÜ. çok hafif iyonlar fazla eğilir. hızlandırıcı levha 5. DATA SİSTEMİ VE KAYIT

3. KÜTLE ANALİZÖRÜ. çok hafif iyonlar fazla eğilir. hızlandırıcı levha 5. DATA SİSTEMİ VE KAYIT 1 KÜTLE SPEKTROMETRESİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Kütle spektrumu, örnekteki bileşiklerin kolaylıkla hareket edebilen iyonlara (çoğunlukla pozitif) dönüştürülmesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

Dr. SUR--1. MR Defekografi (MRD)

Dr. SUR--1. MR Defekografi (MRD) Dr. SUR--1 MR Defekografi (MRD) Pelvik tabanın radyolojik görüntülemesi inkontinans, kabızlık, dışkılama güçlüğü ve pelvik organ prolapsus gibi şikayeti olan hastaların değerlendirilmesinde faydalıdır.

Detaylı

BÖLÜM 3. Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur.

BÖLÜM 3. Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 3 BOBİNLER SABİT BOBİNLER VE YAPILARI Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. Kullanım yerine göre, makara içerisi boş kalırsa

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ İLE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİNKARŞILAŞTIRILMASI MERVE KÜÇÜKULU YÜKSEK LİSANS Fizik Anabilim Dalını

Detaylı

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür

DYCOTE* MANUEL. Kalıpta eşit dolum. Konrtollü ısı transferi. Düzgün döküm yüzeyi. Uzun ömür BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR DYCOTE* MANUEL Kalıpta eşit dolum Konrtollü ısı transferi Düzgün döküm yüzeyi Uzun ömür Giriş Kokil kalıba

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR KONTROL SİSTEMLERİ

PROGRAMLANABİLİR KONTROL SİSTEMLERİ BÖLÜM 2 2. PLC ELEMANLARI Programlanabilir denetleyiciler olarak adlandırılan sistemler, günümüzde yaygın olarak, otomatik kontrol düzenlerinde kullanılmakta olan mikroişlemci tabanlı endüstriyel otomasyon

Detaylı