SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ"

Transkript

1 SODA KÜLÜ VE EKONOMİSİ Dr. Ahmet ÜNSAL Eti Holding A.Ş. Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Başuzman ÖZET Soda külü; kimya sanayiinde gerek üretim miktarı, gerekse kullanım alanı açısından asit ve amonyaktan sonra gelmektedir. Endüstride kullanım açısından, hafif, orta ve ağır soda külü olmak üzere üç türde üretimi söz konusudur. Soda külü (Na 2 CO 3 ); beyaz, kristal yapıda, nem çekici ve kuvvetli alkalin reaksiyon veren bir kimyasaldır. Erime noktası C'dir. Dünyadaki soda külü tüketimi 35 milyon Ton/Yıl olup parasal değeri ise 4,5 milyar $/Yıl civarındadır. Bir ülkenin GSMH sı ile yakından ilgili olan cam ve deterjan üretiminde kullanılan soda külü tüketimi, o ülkenin refah seviyesinin önemli bir göstergesidir. Dünya soda üretim kapasitesi 2001 yılı için yaklaşık 45 milyon ton olup 35 milyon ton civarında üretim gerçekleşmiştir. Dünyada üretilen sodanın % 65,44 ü sentetik yollarla, % 34,46'si ise doğal sodadan üretilmektedir. Önümüzdeki yıllarda soda külüne olan yeni taleplerin sentetik sodadan çok doğal sodaya olacağı tahmin edilmektedir. Üretilen sodanın 6-8 milyon tonu ithalat-ihracat yapılmakta diğerleri ise iç pazarlarda tüketilmektedir. Türkiye de soda külü sektöründe tek üretici olan Soda Sanayii AŞ ton/yıl kapasitesi ile Dünya soda külü kapasitesinin (2001) % 1,67'sine sahiptir. Şişe Cam Holding AŞ. nin Bulgaristan Sodi deki payı olan ton ile bu oran % 2,34 e çıkmıştır yılında Soda Sanayii AŞ. tarafından ton soda ve bikarbonat üretimi gerçekleştirilmiştir. Dünyanın en büyük trona rezervine sahip ABD den sonra ikinci büyük trona rezervlerine sahip olan ülkemizdeki trona yatağını değerlendirecek olan Beypazarı Trona Projesi kapsamında yılları arasında 300 milyon $ lık yatırım yapılacaktır. Bu yatırım ile yer altı işletmecilik yöntemleri ile 1.8 milyon Ton/yıl civarında trona madeni çıkartılıp, 1 milyon ton doğal soda külü elde edilecektir. ABSTRACT In chemical industry with regard to production and usage, soda ash follows acid and amonium. In industrial usage, there are three different kinds of soda ash production, namely light, medium and heavy. Soda ash (Na2CO3) is a chemical which is white, cyristalline, hydroscopic and it gives strong alkaline reaction. It s melting point is 8510 C. Overall soda ash production in the world is 35 million tonnes and it s value is 4,5 billion USD/year. Soda ash consumption in glass and detergent production, which is indicator of a country s GDP, is a very important indicator of that country s prosperty level. Soda ash production capacity in the world is approximately 45 million tonnes/year for the year of 2001 and 35 million tonnes of production has been realised in the same year. 65,44 % of soda has been produced synthetically and 34,46 % of it has been produced as a natural soda ash. It is estimated that there will be more demand to natural ash than to synthetic ash in soda ash production in coming years. 6-8 million tonnes of produced ash is imported-exported and the rest is consumed in domestic markets. Soda Sanayii A.Ş. is the only producer of soda ash in Turkey and it s capacity is tonnes/year, which is 1,67 % of world soda ash capacity in This amount has increased to 2,34 % with the tonnes addition of Şişe Cam Holding A.Ş. s share in Sodi Bulgaria. Soda Sanayii A.Ş. has produced tonnes soda ash and bicarbonate in There will be 300 millions $ of investment in the years of in Beypazarı Trona Project, which has the second largest deposit, after USA, which has the largest deposit. With this project 1,8 million tonnes/year of trona will be extracted by underground mining, and consequently 1 million ton of natural soda ash will be produced. 1

2 1.GİRİŞ Ankara ili Beypazarı ilçesinde bulunan Trona yatağı Beypazarı nın km kuzeybatısında yer almakta olup Ankara ya 115 km uzaklıktadır. Yatak; 1979 yılında MTA tarafından Çayırhan linyitlerinin doğu sınırını tespit etmek amacıyla yapılan sondajlar sırasında, sondaj suyunun köpürmesiyle bulunmuş ve araştırmaların ilerletilmesiyle de büyük bir trona rezervinin varlığı ortaya konmuştur. 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Trona Trona, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanıdır. Ancak trona çok kolay eridiği için tabiatta hiç mostra vermemekte ve genç Tersiyer havzalarında bulunabilmektedir. Oluşumu çok özel şartlar gerektiren trona yataklarının hemen hemen hepsi başka amaçla yapılan arama çalışmalarında tesadüfen ortaya çıkmıştır. Trona; monoklinal ve prizmatik sistemde kristalleşen, doğal olarak oluşmuş sodyum seskikarbonatın (Na 2 CO 3.NaHCO 3.2H 2 O) saf olmayan şeklidir. Cevherin içerdiği organik maddeye bağlı olarak rengi kahverengiden koyu sarıya kadar değişir. Saf numunelerinde ise renk beyazdan şeffafa kadar değişmektedir. Tronanın sertliği; Mohs ölçeğine göre 2,5-3.0, yoğunluğu 2,14 gr/cm 3 'dür. Suda çözünür, asitte köpürür, ısının etkisi ile Na 2 CO 3 'e dönüşür. Saf trona % 70,4 Na 2 CO 3 içerir. 1 ton soda külü üretmek için 1.8 ton trona gerekmektedir. Yapılan çok çeşitli araştırma ve incelemelerin sonucunda trona yataklarının oluşumu esnasındaki etkenler şu şekilde sıralanabilir: a) Kapalı göl havzalarında, volkanik faaliyetlerden direk olarak gelen sodyumca zengin küller ve göl civarında volkanik faaliyetler esnasında oluşan sıcak su kaynaklarının göle boşalması ve bol sodyum iyonu taşıması, b) Göl toplanma havzasına yayılan volkanizma ürünlerinden gelen yerüstü sularının sodyumca zengin birimlerden geçerken iyon alışverişi türünden meydana getirdikleri kimyasal tepkimeler, c) Bütün bu olaylar esnasında ortamdaki iklimin yarı kurak olması, d) Gölün içinde trona yataklanmasını sağlayacak fay ve kıvrımla oluşan, setlerin sağladığı paleocoğrafik çukurluğun olması, e) Tronanın çökelmesi ve kristallenebilmesi için gerekli jeokimyasal şartların oluşması gerekir. Bunlarda suyun ph'nın 12'den büyük olması, su derinliğinin az olması, su sıcaklığının ılık olması gibi şartlardır. Dünyada bilinen fosil yatakları; Wyoming teki (ABD) Green River Formasyonu, Beypazarı ndaki (Türkiye) Hırka Formasyonu ve Wusheng teki (Çin) Wulidui Formasyonu içinde tespit edilmiştir. Soda içeren güncel alkalin göl ve playaların ise Searles Gölü (ABD), Magadi Gölü (Kenya), San Cristobal (Meksika) Ecatepec'teki Texcoco Gölü ve Sua Pan Playası (Botswana) olduğu bilinmektedir. En büyük trona yatağı ABD de bulunan Güneybatı Wyoming'in Green River havzasında bulunan yataklardır. Tablo 1: Dünyada Soda Külüne Elverişli Rezervler (milyon ton) ÜLKELER ABD BÖLGE ADI BAZ ALINAN REZERV TENÖR % Wyoming, Green River, trona ,0 Colorado, Piceance Deresi, nahkolit ,0 Colorado, dawsonite ,0 California Searles Gölü, trona,burkeit ,0 California Searles Gölü, salamura 6,0 California Owens Gölü, trona,burkeit 50 82,0 2

3 California Owens Gölü, salamura 9,0 Farson, Eden, Wyoming, salamura 100 4,5 Utah, Uinta Baseni, wegscheiderit ,0 Avusturalya Denison Trough, Salamura 500 2,0 Rusya Khibıny Masifi, karbonatit ,0 Lovozero Masifi, karbonatit ,0 Botswana Sua Pan, salamura 233 2,5 Çad Chad Gölü, trona 50 50,0 İç Moğolistan, Chaganor, trona 11 27,0 Çin İç Moğolistan, Hetongchahanor, trona 2 20,0 Henan, Wucheng, trona, nahkolit 37 70,0 Henan, Anpeng, trona, nahkolit 55 85,0 Kenya Magadi Gölü, trona ,0 Magadi Gölü, salamura 17,0 Meksika Texcoco Gölü, salamura 80 3,7 Manyara Gölü, salamura 70 1,9 Tanzanya Natron Gölü, trona ,0 Natron Gölü, salamura 17,0 Türkiye Beypazarı, trona ,0 Van Gölü, salamura 340 1,6 Uganda Katwe Gölü, salamura 18 5,2 GENEL TOPLAM Kaynak: Natural Soda Ash, 1991, 1.Uluslararsı Soda Kurultayı, 1998 Trona, esas itibari ile ticari bir mal değildir. Ancak, işlenip soda külüne dönüştürülerek, ticari bir değer kazandırılmaktadır. Dünyadaki trona üretimi 17 milyon tonun üzerinde olup tamamı doğal soda külü ve eşdeğeri ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Tronanın yalnızca baca gazı desülfirizasyonunda ve hayvan yemi olarak ticarete konu olmayacak düzeyde direk kullanımı mevcuttur Soda Soda külü; kimya sanayi içinde yer almaktadır. Gerek üretim miktarı, gerekse kullanım alanı açısından asit ve amonyaktan sonra gelmektedir. Soda külü (Na 2 CO 3 ); beyaz kristal yapıda, nem çekici ve kuvvetli alkalin reaksiyon veren bir kimyasaldır. Soğuk suda orta derecede çözülebilir (14 gr/100 gr çözücüde ve 15 o C'de), 33 0 C'deki suda çözelti ağırlığının yaklaşık (32 gr/100 gr) % 30'u çözünebilir. Yüksek sıcaklıklarda çözünürlüğü az miktarda eksilir. Erime noktası C'dir. Genellikle soda külü, soda veya kalsine soda şeklinde adlandırılırken kristal suyu içeren hidratlı şekilleri yıkanmış soda veya soda kristalleri adını alır. Endüstride hafif, orta ve ağır olmak üzere üç türde soda külü üretimi söz konusudur. Hafif Soda Külü: Sentetik soda külü üretim metodu ile elde edilmektedir. Dökme yoğunluğu 0,51-0,62 gr/cm 3 arasında değişir. Karbonasyon kulelerinden veya vakum kristalizatörlerinden kazanılan çökmüş sodyum külü daha ince taneli ve daha az serbest akışkanlıdır. Düşük ısılarda çabuk çözünme özelliğinden dolayı suda çözünme gerektiren sabun, deterjan, yağ ve tekstil endüstrilerinde kullanılır. Orta Soda Külü: Doğal soda külü üreticileri tarafından hafif soda külüne alternatif olarak üretilmektedir. Dökme yoğunluğu 0, gr/cm 3 arasında değişir. Seskikarbonat prosesinde direkt olarak elde edilir. Deterjan üretiminde hafif soda külüne eşit veya daha üstün özelliklere sahiptir. Suda ağır soda külüne göre daha hızlı çözülür ve hafif soda külüne göre daha az toz 3

4 içermektedir. Bu özelliklerinden dolayı deterjanlar, cam bardak, sodyum silikat, sodyum bikarbonat elde edilmesinde kullanılmaktadır. Ağır Soda Külü: Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm 3 arasında değişir. Doğal soda külü üretiminde ağır soda külü üretimi direkt olarak, sentetik soda külü üretiminde ise hafif soda külünün hidratasyonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz ihtiva eden serbest akışlı bir maddedir ve daha pahalı olmasına rağmen genel olarak toz oranının dezavantaj olarak kabul edildiği cam ve demir çelik endüstrilerinde kuru olarak kullanılmaktadır Tüketim Alanları Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Diğer önemli kullanım alanları ise inorganik kimyasallar, sabun ve deterjan sanayidir. Soda; cam ve metallurji sanayinde sodyum oksit (Na 2 O) kaynağı olarak, diğer sanayilerde ise alkali kimyasal reaktif olarak kullanılmaktadır. Soda külünün kullanım alanları şunlardır; Cam sanayinde düz cam, cam kap, fiber cam ve diğer camların üretiminde, Kimya sanayiinde çeşitli maddelerin üretiminde; Sabun ve deterjan sanayinde, Su sertliğini gidermede, Baca gazı desülfürizasyonunda, Selüloz ve kağıt sanayinde, Alümina üretiminde, Sondaj çamurlarında, Galvaniz kaplama banyolarında, Kurşun rafinasyonunda, Bakır flotasyon konsantrelerinden telleryum'un geri kazanılmasında, Rafine edilmiş diatomit'in üretiminde, Fotoğrafçılıkta, Bromine'in üretiminde, Katran distilasyonunda, Hidrojen sülfitin geri kazanılmasında, Döküm kumlarında, Tekstil sanayiinde. Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde %50'lık bir payla en önemli kullanım alanı durumundadır. Bunu %21 gibi bir payla kimya sanayii takip etmektedir İkame Ürünler Soda külü talebini azaltan ikame ürünler olarak; Cam kapların yerine alternatif olarak teneke kutu, PET şişe ve PEN (Polyethylene naphthalate) şişeler kullanılmaya başlanılmıştır. PET şişelerin soğuk içeceklerin yanı sıra sıcak içeceklerde de kullanılmaya başlanması ve PEN şişelerin son yıllarda sıcak yiyecekler için çok uygun olması nedeniyle kullanımının artması, Son yıllarda hafif cam olarak bilinen Dura Camın kullanılmaya başlanılması ile birlikte soda külü talebinin azalması, Sabun ve deterjan sanayiinde kullanılan Sodyum Trifosfatın çevre problemleri nedeni ile kullanımının azalması, Sıvı deterjan kullanımının artması ile birlikte soda külünün kullanımının azalması sayılabilir. Cam kap sanayiinde geri kazanım olgusunun artması da soda külü talebinin azalmasına neden olmuştur. Soda külü ile Bor ürünleri ayni sektörlerde (cam, kimya, deterjan v.b.) farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak otomatik çamaşır makinelerinde kullanılmaya başlanan, sıkıştırılmış ve konsantrasyonu artırılmış tabletli deterjanlarda, diğer deterjanlarda kullanılan sodyum perborat 4

5 yerine soda külünden yapılan sodyum silikat ile sentetik zeolit içeren ürünler tüketilmeye başlanılmıştır. Yani başka bir ifadeyle bir kısım deterjan üretiminde soda külü türevi olan sodyum silikat, bor türevi olan sodyum perborat yerine ikame ürün olarak kullanılmaya başlamıştır. 3. JEOLOJİ Trona sahasında bulunan formasyonlar alttan üste doğru; Boyalı, Hırka, Karadoruk, Sarıağıl, Çakıloba ve Zaviye Formasyonları şeklindedir. Çakıloba ve Karadoruk formasyonu Akifer özellikli Formasyonlardır. Akiferlerin yıllık su beslenimi 2001 yılında 6 milyon m 3 tür. Trona yatağı esas olarak Hırka Formasyonu olarak adlandırılan, Orta - Üst Miyosen yaşlı, gölsel karakterli, volkanosedimanter birimin alt seviyelerinde bulunur. Formasyonun genel litolojisi; bitümlü şeyl, kiltaşı, tüfit ve silttaşıdır. Sahada yataklanma iki zon şeklinde görülür. Üst zon 40 m. kalınlığında olup zonda 6 damar mevcuttur. Damarların net kalınlığı 19.2 metredir. Alt zon da 40 m. kalınlığında olup burada da 6 damar bulunmaktadır. Buranın net cevher kalınlığı 21.2 metredir. İki zon arasında metrelik steril zon mevcuttur. Her iki zonda kalınlıkları 0,50-9,45 metre arasında değişen 12 trona damarı mevcuttur. Bu damarların ortalama kalınlıkları 0.78 (L3) m. ile 3.55 (U4) m. arasında değişmektedir. Cevherleşme yüzeyden 200 ile 450 m arasında değişen derinlikte yer almaktadır. Trona zonlarındaki damar eğimleri ortalama arasındadır. Trona yatağı; Başören, Çakıloba ve Bağözü köyleri arasında kalan, kuzeyde Çakıloba fayı, güneyde Zaviye fayı ile çevrili bölgede yer alır. Yaklaşık olarak 1.7 km.eninde, 4.7 km. Boyunda 8 km 2 lik bir alanı kaplamaktadır. Kanlıceviz fayı, sahayı Arıseki (Doğu kısım) ve Elmalıbeli (Batı kısım) sektörü olmak üzere iki ana bölüme ayırmaktadır Trona Yatağı nda % 87 tenörlü 200 milyon ton jeolojik rezerv mevcuttur. Rezervin % 33 ü Elmabeli sektöründe, % 67 si ise Arıseki sektöründe yer almaktadır. Yatağı oluşturan ana cevher minerali Tronadır. Yatağın kenarları ile üst seviyelerinde yer yer Nakolit e rastlanır. Gaylussit ve Pirsonit, soda seviyeleri arasındaki bitümlü şeyl içerisinde kapanımlar halinde gözlenen ender cevher minerallerini oluşturur. Termonatrit ve Natron da yatakta eser miktarda rastlanan diğer soda mineralleri arasındadır. Tali mineraller ise dolomit, kalsit, kuvars, manyezit, pirit, analsim, klinoptilolit kaolinit, Nasaponit, saerlesit ve brugnatelittir 4. ÜRETİM Trona cevheri, dünyada göllerden yapılan üretim dışında ABD'de Wyoming Eyaletinin Green River havzasında üretilmektedir. Wyoming tronasının yeraltı madenciliği, kömür madenciliğinin aynısıdır. Ancak trona kömürden daha sert bir mineraldir. Wyoming'de esas olarak kullanılan üretim yöntemleri oda-topuk, uzun ayak, kısa ayak ve çözelti madenciliğidir. Beypazarı Trona projesinde üretim metodu mekanize uzunayak olup pano genişlikleri yaklaşık 180 metre alınmıştır. Pano uzunlukları ise 450 ila 1350 metre arasında değişmektedir. 5. PROSES Doğal soda külü tronadan elde edilmekte olup bu üretimde en çok bilinen yöntemler Monohidrat ve Seskikarbonat prosesleridir. Monohidrat prosesi Seskikarbonat prosesinden daha yeni olup, Beypazarı Trona Projesinde Monohidrat prosesi kullanılacaktır. Bu proseste nihai ürün ağır soda külüdür. 5.1.Monohidrat prosesi Bu proses basit olarak tanımlanacak olursa, trona cevherinin kalsinasyonunu takiben elde edilen saf olmayan sodanın saflaştırılmasıdır. Prosesin ana hatları aşağıda verilmiştir. 5

6 Kırılan trona cevheri döner fırına verilerek º C sıcaklıkta kalsine edilir ve soda külü ile yan ürün olarak karbondioksit ve su elde edilir. 2Na2CO3.NaHCO3.2H2O 3 Na2CO3 + 5H2O + CO2 + Çözünmeyenler Trona Soda Su Karbondioksit Kalsine edilen malzeme C sıcaklıkta su ile liç edilir. Çözme ünitesinden gelen çözelti tiknerlerden geçirilerek çözünmeyen iri malzemenin (istenmeyen empüritelerin) çözeltiden ayrılması sağlanır. Tiknere çözelti ile birlikte, ppm arasında değişen miktarlarda uygun flokülant ilave edilir. Tiknerlerden gelen çözelti basınçlı filtrelerden geçirilerek ince malzemenin çözeltiden ayrışması sağlanır. Çözelti kristalizatörlere gönderilip buharlaştırılarak sodyum karbonat monohidrat kristalleri (Na 2 CO 3.H 2 O) elde edilir. Kristaller ve çözelti ise santrifüj işlemi ile birbirinden ayrıştırılırlar. Sodyum karbonat monohidrat kristalleri C'de dehidratasyona tabi tutulur. Bu yöntemle üretilen sodyum karbonat kristalleri soğutulup yüklemeden önce çok az bir elemeye ihtiyaç gösterir. Çünkü kristal boyutları buharlaştırıcı kristalizatörde özenle kontrol edilmektedir. 5.2.Seskikarbonat prosesi Bu proseste ise kırılmış trona bir seri çözücü tankından geçirilerek doymuş ana çözelti haline getirilir, berraklaştırılır, filtrelenir, konsantre elde edilir. Seskikarbonat vakum kristalizatörlerinde evaporasyona tabi tutulur ve 40 0 C'ye kadar soğutularak çöktürülür. Çökelen seskikarbonat kristalleri seperatörlerle ana çözeltiden ayrılır ve ana çözelti tekrar çözelti tanklarına beslenir. Seskikarbonat kristalleri C deki döner kalsinasyon fırınlarında ayrıştırılarak sodyum karbonat elde edilir. Susuz soda külü hafif ve orta yoğunlukta üretilir ve ağır soda külü eldesi için hidratlamayı takiben kalsine edilebilir. Kalsinasyondan sonra soğutulur ve nihai ürün (ağır soda külü) elde edilmiş olur. 6. SODA KÜLÜ EKONOMİSİ 6.1. Kapasite C 2001 yılında dünyada soda külü üretim kapasitesi 45,1 milyon tondur. Bu kapasite 31 ülkeye yayılmış durumdadır. Kapasitenin % 65,44 ü sentetik, % 34,56 sı doğal soda külü oluşturmaktadır. Tablo 2:Dünya Soda Külü Üretim Kapasitesi (2001) (Bin ton) Bölgeler Doğal Sentetik Toplam % si Kuzey Amerika ,6 Asya ,9 Orta/Doğu Avrupa ,3 Batı Avrupa ,5 Afrika ,5 Latin Amerika ,5 Okyanusya ,7 TOPLAM ,0 % si 34,6 65,4 100,0 Kaynak: The Economics of Soda Ash 2001 Türkiye de soda külü sektöründe tek üretici olan Soda Sanayii AŞ ton/yıl kapasitesi ile Dünya soda külü kapasitesinin (2001) % 1,67'sine sahiptir. Şişe Cam Holding AŞ. nin Bulgaristan Sodi deki payı olan ton ile bu oran % 2,34 e çıkmıştır. 6

7 Tablo 3:Sektöründe Faaliyette Bulunan Önemli Ülkeler (Bin ton) Ülkeler Doğal Sentetik Toplam Dünya % si ABD ,96 Çin ,44 Rusya ,86 Hindistan ,39 Almanya ,49 Ukrayna ,34 Fransa ,88 Bulgaristan ,66 Polonya ,55 İtalya ,22 TOPLAM ,79 Kaynak: The Economics of Soda Ash 2001 Tablo 4: Sektörde Üretim Yapan Önemli Üreticiler (Bin ton). Üretici Firmalar Doğal Sentetik Toplam Dünya % si Solvay ,74 FMC ,75 JSC Soda-Sterlitamak ,73 OCI Chemical ,06 Brunner Mond ,77 IMC Global ,21 Anadarko Petrol ,87 General Chemical ,87 JSC Berezniki ,39 Şişecam ,33 Ciech ,28 Kaynak: The Economics of Soda Ash Üretim Kuzey Amerika 1988 yılından beri dünyanın en büyük üretim bölgesi haline gelmiştir. Kuzey Amerika daki üretiminin % 96,2'sini ABD üretir. ABD dünyada en fazla soda külü üretimini gerçekleştiren ülkedir. ABD üretimi 1990 yılındaki 9,2 milyon tondan 2000 yılında 10,2 milyon tona çıkmıştır yılları arası ortalama yıllık büyüme oranı % 0,5 olmuştur. Kanada da General Chemical firmasına ait 420 bin ton kapasiteli Amhersburg tesisi 2001 yılında kapatılmıştır. Asya'da ise yılları arasında üretim 9,6 milyon tondan 10,9 milyon tona (ortalama yılık artış oranı % 2,2 ile) ulaşmıştır. En fazla büyüme Çin'de gerçekleşmiştir yılları arasında ortalama yıllık % 6,0'lık artışla üretim 6,0 milyon tondan 7,8 milyon tona ulaşmıştır. Bu bölgede üretim azalması yalnızca Japonya da gerçekleşmiş olup yılları arasında üretim 1,05 milyon tondan 0.7 milyon tona düşmüştür. Bunda Japonya daki firmaların iç üretimi büyütmekten ziyade ucuz ve kaliteli ABD menşeli soda külününün avantajlarından faydalanmak için ABD soda külü üreticilerine ortak olmaya yönelmesi etkili olmuştur. Tosoh Corporation 1992 yılında ABD General Chemical firmasının %24 hissesini satın almış ve 1996 yılında Japonya da faaliyet gösteren Nanyo tesisini kapatmıştır. Asahi Glass ise ABD Solvay Minerals firmasının %20'sinin kontrolünü elinde tutmakta olup 1997 yılında Japonya da faaliyet gösteren 200 bin ton kapasiteli Chiba tesisini, Mart 2001 de de 350 bin ton kapasiteli Kitakyushu tesisini kapatmıştır. 7

8 Batı Avrupa da 2000 yılında 6,3 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir. 1990'lı yıllarda Avrupa soda külü sanayinde kapanmalar, birleşmeler ve el değiştirmeleri yaşanmış olup Avrupa nın en büyük üreticisi olan Solvay bölgede üstün olan pozisyonunu daha da sağlamlaştırmıştır. Solvay Avrupa da 5,1 milyon ton kapasiteye sahiptir. Solvay 1997 yılında Bulgaristan daki Sodi şirketine Şişecam ile beraber ortak olarak etki alanı içine Ortadoğu, Türkiye, İran, Körfez ülkeleri ve Orta Asya pazarlarını da dahil etmiştir. Almanya da 2000 yılında IMC Chemicals firmasına ait 285 bin ton kapasiteli Duisburg tesisi kapanmıştır. Orta ve Doğu Avrupa bölgesi en büyük üçüncü üretim bölgesidir yılında 5,6 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir. Eski Doğu Avrupa Blokunda sentetik soda külü endüstrisi çok büyük, çok kötü ve verimsiz tesislerdi. Bu tesislerden; ucuz enerji ve ucuz hammaddeye sahip olanlar, işçilikleri az olanlar, denize yakın olanlar ve yeni teknolojileri alıp yeniden yapılananlar ayakta kalabilmiştir. Güney Amerika, Ortadoğu / Afrika ve Avustralya'da soda külü üretimi düşük seviyede ve stabil kalmıştır. Buna karşı birkaç kapasite artırımı projesi devam etmektedir. Mevcut tesislerin genişletilmesi dışında yeni sentetik soda tesisinin inşa edilmesi (Çin hariç) beklenilmemektedir. Bölgeler bazında dünya soda külü üretimi Tablo 5'de verilmiştir. Tablo 5:Dünya Soda Külü Üretimi (Bölgeler bazında) (Bin ton) BÖLGELER Asya Kuzey Amerika Batı Avrupa Doğu Avrupa Afrika Güney America Okyanusya TOPLAM Büyüme Hızı % 1,49 9,21 1,25 3,17-1,71 1,79 1,67 The Economics of Soda Ash Soda Maliyet Sentetik soda prosesinde enerji ve işgücü maliyeti, doğal soda prosesine göre daha yüksektir. Bunun nedeni solvay prosesinde monohidrat prosesine göre 2-2,5 katı kadar enerji sarfiyatı, 2,5-3,5 katı kadarda işçiliklerde fazlalık söz konusudur. Ancak enerji ve işçiliklerin ucuz olduğu ülkelerde bu dezavantaj biraz azalmaktadır. Sentetik soda külü sınaii maliyetleri $/ton iken tronadan soda külü elde edilmesindeki maliyet $/ton arasındadır. Çözelti madenciliğinde maliyetler biraz daha düşüktür. Sentetik yöntemlerle yapılan soda külü üretimi sırasında ortaya çıkan sıvı ve katı atıklar nedeniyle dünya kamuoyu çevre korumacı tedbirleri beraberinde getirmektedir. Bu durum sentetik yolla yapılan soda külü üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir Soda külü fiyatları Soda külü fiyatları Dünya ekonomik konjöktürüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle cam sanayii ve ilişkisi nedeniyle otomobil ve inşaat sanayileriyle ve kimya sanayisi ile yakından ilişkilidir. Fiyatların belirlenmesinde; üretim maliyetleri, müşteriye ulaştırma maliyetleri, büyük tüketicilerin (cam, kimya ve deterjan sanayii) ve büyük üreticilerin fiyat belirleme politikaları önemli rol oynamaktadır. 8

9 Soda külünün büyük bir oranı piyasanın büyük tüketicilerine (% 50 camcılar) uzun dönemli sözleşmeler ile satılır. Ağır ve hafif soda külü fiyatları karşılaştırıldığında hafif soda külü, ağır soda külünden yaklaşık %15 kadar daha ucuzdur. Piyasada açıklanan liste fiyatları, çoğunlukla gerçekleşen sözleşme fiyatlarından yüksek olmaktadır. Bu nedenle yayınlanan liste fiyatları ile gerçekleşen satış fiyatları arasında farklılık olmaktadır. Ayrıca ağır ve hafif soda fiyat farklılığının yanı sıra bunların torbalı veya dökme oluşlarına ve satış yerine (Yerinde, FOB, CIF) göre de fiyatlar arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Soda külü fiyatları Avrupa da ve Amerika da farklılıklar göstermektedir. Bunun nedeni ABD de doğal soda, Avrupa da ise sentetik soda üretiliyor olmasıdır. Avrupa da fiyatlar 1980 ila 1998 yılları arasında 140 $/t ile 245 $/t arasında değişmiştir. İlk defa 1985 yılında çok düşerek alt limit olan 140 $/t a kadar inmiştir yılında soda külü fiyatları yine düşmüş ancak fiyatlar bu sefer 155 $/t da kalmıştır yılındaki Asya ve Rusya krizinde fiyatlar 120 $/t a kadar düşmüştür. Hatta Ukrayna ve Romanya gibi ülkelerde kalitesiz sodanın fiyatları 1999 yılında FOB Karadeniz limanları teslim 85 $/ton ve CIF teslim $/ton olmuştur. Tablo 6 da yılları arasındaki Avrupa spot sentetik ağır ve hafif soda külü ortalama fiyatları verilmiştir. Burada 1998 krizinden sonraki değişimi görmek mümkündür. Satış fiyatları, krizle birlikte 40 ila 95 DM/ton arasında düşmüştür. Ancak fiyatların 2001 yılından itibaren normale dönmeye başladığı ve satış fiyatlarının da 20 Euro/ton civarlarında arttığı görülmektedir. ABD de ise; 1959 ila 1998 yılları arasında doğal soda külünün satış fiyatları; 72 ila 175 $/t arasında değişmiştir. En düşük seviyeye 1986 yılında (72 $/t) ulaşmış olup fiyatlar 1996 yılında 91 $/t a yükselmiş ve 1998 krizinden sonra da fiyatların 73 $/t a kadar düştüğü görülmüştür yılındaki fiyatlar ise 79 $/t civarındadır (Tablo 7) yılında ise fiyatların $/t civarında artması beklenmektedir. Türkiye de soda külü sanayiinde tek üretici olan Soda Sanayii A.Ş. fiyatları iç ve dış piyasaya göre ayrı ayrı belirlemektedir. İç ve dış piyasaya satış fiyatları arasında dış piyasanın lehine olmak üzere $/t fark bulunmaktadır. Tablo 8 de de görüleceği üzere 1996 yılında fiyatlarda biraz artış, 1998 yılından itibaren ise Asya ve Rusya da görülen mali krizlerin etkisiyle önemli düşüşler görülmektedir yılında ise yerinde ortalama dış satış fiyatı ise 96 $/t civarlarında seyretmiştir. Beypazarı nda üretilecek olan sodanın doğal soda olması, Avrupa pazarına coğrafi yakınlığı ve gümrük birliği sayesinde okyanus ötesi rakiplerine karşı nakliye, fiyat ve gümrük avantajına sahip olması önemli avantajlardır. Tablo 6: Avrupa Soda Külü Fiyatları Yıl Ortalama Fiyat DM/t Şubat Eylül Ocak Şubat Şubat Ağustos Nisan Mart Yıl Ortalama Fiyat Euro/t Temmuz Nisan Mart 2001* Kaynak: Industrial minerals, * Anorganica,Soda-Chlorine Tablo 7: ABD Soda Külü Fiyatları Liste Fiyatları Yıl (Ağır soda, $/short ton) Ortalama Fiyatlar Wyoming California $/ton $/short t ,00 106,25 100,52 91,19 9

10 6.5. Talep Projeksiyonu ,00 107,25 97,39 88, ,00 92,25 84,82 76, ,00 109,25 73,85 67, ,00 113,25 74,76 67, ,00 113,25 71,97 65, ,00 117,25 73,61 66, ,00 123,00 73,81 66, ,00 123,00 84,96 77, ,00 123,00 91,33 82, ,00 123,00 92,79 84, ,00 123,00 89,21 80, ,00 123,00 81,95 74, ,00 130,00 77,65 70, ,00 130,00 82,12 74, ,00 130,00 91,05 82, ,00 130,00 85,15 77, ,00 130,00 83,00 75, ,00 130,00 76,00 69, ,00 130,00 73,00 66, * 105,00 130,00 79,00 71,67 Kaynak: Industrial Minerals, The Economics of Soda Ash-2001, *Anorganica,Soda-Chlorine Tablo 8: Soda Sanayii A.Ş. Fabrika Satış Fiyatları ($/ton) HAFİF SODA AĞIR SODA YILLAR Yurt içi Satış fiyatı Yurt dışı Satış fiyatı Yurt içi Satış fiyatı Yurt dışı Satış fiyatı ,85 135,24 188,58 137, ,65 148,40 212,66 153, ,36 140,84 205,38 151, ,72 129,94 193,83 128, ,23 109,13 143,61 104,79 Kaynak: Soda Sanayii A.Ş yılında başlayan Asya krizinin sona ermesi ve Rusya nın da krizden kurtulma dönemine girmesi nedenleriyle soda külü sektörü 2001 yılında toparlanmış ve soda külü tüketiminde normal büyüme seyrine girilmiştir yılları arasındaki soda külü talep artışının daha önceden de olduğu gibi en çok Doğu Asya ve Güney/Güneydoğu Asya da olacağı ve bu artışın % 6-7 civarlarında gerçekleşeceği, Batı Avrupa da ise % 1-1,5 luk büyüme beklendiği, Dünyadaki ortalama talep artışının ise % 2,5-3,0 olacağı tahmin edilmektedir arası Dünya arz talep dengesi Tablo 5 de verilmiş olup kapasitenin 43 milyon tondan 50 milyon ton mertebelerine artacağı, üretimin de 33 milyon tondan 40 milyon ton mertebesine çıkacağı, kapasite kullanım oranının ise 2004 yılından itibaren % 80 lere ulaşacağı, ithalat ve ihracat büyüklüklerinin de 9,9 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 9: Soda Külü Dünya Arz Talep Dengesi (Bin ton) Kapasite Sentetik üretim Doğal Üretim Toplam Üretim

11 Kapasite kul. % 74,1 74,0 73,6 75,2 77,6 79,8 80,3 Tüketim İhracat İthalat Kaynak: Tecnon DEĞERLENDİRME Beypazarı Trona Projesi kapsamında; Yılda 1,8 milyon ton trona, 1 milyon ton soda külü üretimi planlanmaktadır. Projeden yılda milyon $ brüt satış geliri milyon $ faaliyet karı beklenmektedir. Projede yaklaşık 700 kişi istihdam edecektir. Projenin Avantajları; Büyük pazarlara yakın oluşu, Avrupa pazarına coğrafi yakınlığının yanı sıra gümrük avantajı, Düşük üretim maliyeti: Sentetik soda külü sınaii maliyetleri $/ton iken tronadan soda külü elde edilmesindeki maliyet $/ton arasındadır. Hedef müşterilere rakiplerinden 10 ila 40 $/Ton daha az sinaii maliyetle ulaşabilmesi, Kaliteli ürün üretebilme imkanı, Ekonomik işletmecilik açısından yeteri kadar rezerv olması, Projenin Sinerji Etkisi; Soda külü, ülkemizde üretilip çoğu yurtdışına ihraç edilen Bor ürünleri ile aynı sektörlerde tüketilmektedir. Bu durum pazarlama açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Projenin Dezavantajları; Projenin, dünyada 10 milyon ton/yıl kapasite fazlalığı olduğu bir zamanda devreye girecek olması, Rakiplerin tesislerinde genelde amortisman süreleri dolmuş iken, bu projede 9 yıl süreli önemli miktarda anapara ve faizlerin ödenecek olması, Türkiye de Şişe Cam gibi hem soda külü üreten hem de soda külü tüketen bir firmanın bulunması, Şişe Camın; Ton/Yıl Mersin de, Ton/Yıl Bulgaristanda (Sodi-devny) olmak üzere Ton/Yıl kapasitesi ile hem içeride hem de dışarıda rakibimiz olması, Şişe camın, Solvay firması ile olan ilişkisi nedeniyle avantajlı durumu, Sektörde ANSAC, Çin ve Solvay gibi çok büyük kapasiteli tekellerin olması ve hedef pazarlarda rakiplerimiz olması, Dünya soda külü tüketimi 35 milyon Ton/Yıl olmasına rağmen ithalat-ihracat olarak işlem gören soda külü miktarı 6-8 milyon Ton/Yıl olması, Rakiplerimizin ürün yelpazeleri geniş olmasına karşın başlangıçta tek ürün çeşidi ile piyasaya girilmesi. 11

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2629 - ÖİK: 640 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU METAL MADENLER ALT KOMİSYONU DİĞER METAL MADENLER ÇALIŞMA GRUBU RAPORU - ANTİMUAN - TUNGSTEN - NİKEL -

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli üyelerimiz ve kimya sektör temsilcileri, Bilindiği üzere, ihracatçı birlikleri, 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2006 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2617 - ÖİK: 628 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ III (POMZA-PERLİT-VERMİKÜLİT-FLOGOPİT-GENLEŞEN KİLLER)

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2619 - ÖİK: 630 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU GENEL ENDÜSTRİ MİNERALLERİ II (MİKA-ZEOLİT-LÜLETAŞI) ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014

DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye DEMİR ÇELİK SEKTÖR RAPORU 2014 www.dogaka.gov.tr 2014 2 Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı İÇİNDEKİLER TABLO İNDEKSİ...3 Harita İNDEKSİ...3 ÖNSÖZ...4 1- GİRİŞ......6 1.1 Demir-Çelik

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma

1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma 50 1. GİRİŞ 1.1. Tanım ve Sınıflandırma Perlit asidik bir volkanik camdır. Perlit ismi bazı perlit tiplerinin kırıldığı zaman inci parlaklığında küçük küreler elde edilmesi nedeni ile inci anlamına gelen

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2618 - ÖİK: 629 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU GENEL ENDÜSTRİ MİNERALLERİ I (ASBEST-GRAFİT-KALSİT-FLUORİT-TİTANYUM)

Detaylı

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey)

TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 150-185 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE BEYAZ EŞYA SANAYİ (The Appliance Industry in Turkey) Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2606 - ÖİK: 617 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENERJİ HAMMADDELERİ ALT KOMİSYONU PETROL-DOĞALGAZ ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2826-5 (basılı

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($)

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($) Şirket Raporu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Dünyada artan çelik fiyatları ile birlikte Türkiye de de çelik fiyatlarında daha hızlı artışlar yaşanmaktadır. 27 yılı i- çerisinde Erdemir de çelik

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2011 ÇALIŞMA YILI RAPORU İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Değerli Üyelerimiz ve Kimya Sektörü Temsilcileri, Türkiye ihracatının Cumhuriyet Tarihi nin rekorunu kırdığı 2011 yılı,

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

FERRO BOR ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ

FERRO BOR ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FERRO BOR ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ PLANLAMA VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mayıs 2003 ANKARA HAZIRLAYAN : M.HİLMİ ANGIN ( Araştırma ve Planlama Müdürü) ONAYLAYAN: ALİ SAPMAZ

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal )

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal ) kömür Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş, kahverengiden siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen

Detaylı