DEVLET Birinci Kitabın Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET Birinci Kitabın Analizi"

Transkript

1 DEVLET Birinci Kitabın Analizi Adalet konusunun gündeme gelmesini sağlayan soru: Cevap: Zengin olmakla elde ettiğin en büyük nimet nedir? İnsanlar, ya ihtiyarlığın verdiği dermansızlık yüzünden ya da kendilerini öteki dünyaya daha yakın gördüklerinden orada olup bitenler üzerinde kafa yorarlar, kuşku, korku dolar içlerine; kimlere kötülük ettiklerini araştırmaya başlarlar. ömrü doğrulukla (adaletle), imanla geçmiş bir adam ise hep umutludur. İşte ben bunun için para kazanmayı önemli bir iş sayıyorum. Ama herkes için değil, aklı başında olanlar için. İstemeyerek de olsa kimseyi aldatmamak, kimseye yalancı çıkmamak, Tanrıya kurban, insana para borçlu olup Hades e korka korka gitmemek gerek. İşte bunu sağlar para. Daha başka işlere de yarar, ama ben ölçtüm biçtim, aklı başında bir insan için zenginlik en çok bu işe yarar derim. Bu noktada Sokrates sorar: Güzel söylüyorsun Kephalos, ama şu senin doğruluk (adalet) dediğin şeyi nasıl anlatacağız? Adalet için verilen birinci tanım (Kephalos): doğruluk (adalet) gerçeği söylemek, aldığını vermektir. (331 d) Sokrates in birinci tanıma getirdiği itiraz: gerçeği söyleyen kim ve emanetin sahibi kim?: Örneğin aklı başında bir arkadaştan silahını alsak, bu arkadaş çıldırsa, emanetini de geri istese, vermek doğru mudur? Geri verene doğru adam denebilir mi? Bir çılgına, gerçeği olduğu gibi söyleyene de doğru adam denemez. (331 c) Bu itirazdan sonra tanım düzeltiliyor: A. Alanla veren dostsalar tanım: Doğruların (adillerin) borcu dostlara iyilik etmektir, kötülük etmek değil. Alanla veren dostsalar, alınanın geri verilmesi de, alınması da zararlı oluyorsa, aldığını geri veren borcunu ödemiş olmaz. (332 b) B. Alanla veren düşmansalar tanım: Ne borçluysak onu vermeliyiz, insan da düşmanına sadece kötülük borçludur; düşmana layık olan budur.

2 Düzeltilmiş tanım ikinci tanım: Simonides, doğruluk (adalet) herkese hakkını vermektir, demek istiyor, buna da borç diyor. doğruluk (adalet) dosta iyilik, düşmana kötülük etmektir (332 d) Sokrates in ikinci tanıma getirdiği itirazlar: 1. savaş olmadığında adil adam faydasızdır (332 e) 2. barış zamanı ise adalet sadece kullanılmayan şeylerde faydalıdır (333 e): İyi ama dostum, doğruluk, yalnız kullanılmayan şeylerde faydalıysa, pek fazla işe yaramıyor demektir. Sokrates in ikinci tanıma getirdiği itirazlar: 3. doğru (adil) adamın bir hırsız olduğu sonucuna varıyoruz: çünkü bir şeyin en iyi koruyucusu, en iyi bekçisi, o şeyin en usta hırsızıdır da. öyleyse, doğru adam, paraya bekçilik etmesini bildi mi, çalmasını da bilir. Elenchus sanatının sergilenişi (334b): Sokrates: Anlaşılıyor ki, sana, Homeros a, Simonides e göre doğruluk, bir çeşit hırsızlık sanatıdır. Tabii dosta faydalı, düşmana zararlı olmak şartıyla... Bu mu senin söylemek istediğin? Polemarkhos: Hiç olur mu? Zeus korusun! Ama ne dediğimi bilmiyorum artık. Bir bildiğim varsa, o da doğruluğun dosta yararlı, düşmana zararlı olduğudur. Sokrates in ikinci tanıma getirdiği itirazlar: 4. yanılma durumu: kimin dost kimin düşman olduğunu nasıl bileceğiz? Şu var ki Polemarkhos, insan sık sık aldanır. Doğruluğu (adaleti), kötü sandığı dostlarına zarar vermekte, iyi sandığı düşmanlarına da iyilik etmekte görür. Böyle olunca da, Simonides in deminki sözünün tam tersini söylemiş oluyoruz. (334e) Düzeltilmiş ikinci tanım (335b): Dosta, iyiyse iyilik etmek, düşmana kötüyse, kötülük etmek doğrudur (adildir). Sokrates in bu düzeltilmiş tanıma itirazı: Bu tarife göre, doğru insan başka insanlara kötülük edebilecek demek? Evet, hem kötü hem de düşman olana edecek. Sokrates in son tanıma getirdiği itiraz (335b 335e):

3 Sonuç: Kötüleri kötülükle iyi edemeyiz, daha kötü ederiz. Oysa kötülük adil insanın işi değildir. İyilik adil insanın işidir. Öyleyse, şu sonuca varıyoruz: Biri çıkar da, doğruluk, herkese borçlu olduğumuzu vermektir, derse, bundan da doğru adamın borcu düşmana kötülük, dosta iyilik olduğunu anlarsa, bu sözü söyleyen, akla uygun söz söylemiş olmaz. Söylediği gerçeğe aykırıdır; çünkü bir kimseye kötülük etmenin hiçbir durumda doğru olmadığını gördük. (335e) Soru hala ortada duruyor: mademki doğruluğun da (adaletin) doğrunun da (adil insanın) bu son dediğimiz olmadığı anlaşıldı, o halde ne olabilir? (336a) Thrasymakhos un araya girmesi: Ey Sokrates, dedi, nedir bu sizin deminden beri ettiğiniz boş sözler? Karşı karşıya geçmiş, budalaca sorular; cevaplarla birbirinizin önünde yerlere yatıyorsunuz? Doğruluğun ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorsan, yalnız sormakla kalma, başkasının verdiği cevabı da alkış toplamak için çürütmeye kalkma. Sormak, cevap vermekten kolaydır, bilirsin; sen de cevap ver bakalım. Söylesene neymiş sence doğruluk? Ama öyle tutup bana, doğruluk borçmuş, yok faydaymış, yok insanın işine gelenmiş, falanmış filanmış demek yok. Bir söyleyeceğin varsa, açıkça, dobra dobra söyle, böyle ıvır zıvır laflar kabul etmem. (336c-d) Thrasymakhos un elenchus yöntemine karşı çıkışı: 337a 338a (okunacak) Sonunda Thrasymakhos dayanmayıp (kızgınlıkla) kendi tanımını yapar üçüncü tanım: Dinle öyleyse, dedi: Doğruluk, güçlünün işine gelendir. İşte benim düşüncem. Haydi övsene? Övemezsin tabii! (338d) Sokrates in bu tanıma ilk itirazı alaycı: Örneğin pehlivan Pulydamas bizden güçlüdür. Güçlü olduğu için de, öküz eti yemek onun işine gelir; öyleyse bizim için de en doğrusu öküz eti yemektir. Bunu mu demek istiyorsun? Güç ile kastedilen fiziksel güç değil: Her toplumda yönetim kimdeyse güçlü odun, değil mi? Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlık demokratlığa uygun kanunlar, zorbalık zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle. Bu kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yönetilenler için de doğru olduğunu söylerler; kendi işlerine gelenden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar. İşte dostum, benim dediğim bu. Doğruluk her yerde birdir: Yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, düşünmesini bilen bir adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir. (339a)

4 Sokrates in üçüncü tanıma getirdiği itirazlar: 1. yanılma durumu: - Yönetenler, yönetilenlere şunu bunu yapmayı buyururken, arada kendi gerçek çıkarlarının ne olduğunda yanıldıkları, fakat yönetilenlerin gene de baştakilerin buyruğunu yerine getirmelerinin doğru olduğu üzerinde anlaşmamış mıydık? - Anlaşmıştık. - Öyleyse, dedim, yönetenler kendileri için zararlı şeyler buyururlarsa, sen de bu buyrukların yerine getirilmesini doğru bulursan, yönetenlerin, güçlülerin işine gelmeyeni de yapmasının doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsun. O zaman bundan şöyle bir sonuç çıkmaz mı ister istemez: Doğruluk, senin söylediğinin tam tersini yapmaktır. Çünkü, güçlünün işine yaramayanı, güçsüzlerin yapması gerekiyor. Thrasymakhos un cevabı düzeltilmiş üçüncü tanım: Sanat adamlarının hiçbiri yanılmaz; yanılan, bilgisi yetmeyince yanılır, yanıldığı anda da artık sanat adamı değildir. Hiçbir sanat adamı, hiçbir bilgin, hiçbir yönetmen, yönetmen oldukça yanılmaz; ama herkes, hekimyanıldı, yönetmen yanıldı diyebilir. İşte benim verdiğim cevabı böyle anlamalısın. Daha açıkçası, şudur düşüncem: Yönetmen, yönetmen oldukça yanılmaz, yanılmadığı için de kendine en faydalı olanı buyurur; yönetilene de bunu yapmak düşer. Görüyorsun ya, daha baştan söylediğim gibi, doğruluk, güçlünün işine geleni yapmaktır. (341a) Thrasymakhos tan elenchus yöntemine eleştiriler (341b): - Öyle mi, Thrasymakhos? Sözlerini ben çevirdim demek? - Elbette. - Demek ki sen, benim sorduklarımı, sana oyun oynamak için kötü niyetle soruyorum sanıyorsun, öyle mi? - Sanmak değil, biliyorum bunu; ama bir şey elde edemeyeceksin; çünkü ne oyununu benden gizleyebilirsin ne de -gizleyemediğin için- beni söz gücüyle yenebilirsin. Sokrates in üçüncü tanıma getirdiği itirazlar: 2. her bilgi, kendinden üstün olanın işine geleni değil, kendi yönetimi altında olanın, yani güçsüzün işine geleni gözetir ve buyurur. (342d): sanat dediğin, herkesin işine geleni arayıp bulması için icat edilmiştir sanatın kusursuz olmaktan başka işine gelen bir şey yoktur hekimlik sanatı bedenin gereksediği şeyi karşılar, bunun için icat edilmiştir. Beden tek başına yetersizdir. Bu sanat bedenin işine geleni, ona yarayan neyse onu sağlar.

5 bir sanat, kendi bütünlüğü içinde kaldıkça, hiçbir kusura, hiçbir bozukluğa yer vermez. hekimlik, hekimliğin işine geleni değil bedenin işine geleni gözetir. binicilik, biniciliğin işine geleni değil atların işine geleni gözetir. (341c-342d) Sokrates in itirazının özeti: Her hekim, hekim oldukça kendi işine geleni gözetmez. Hastanın işine geleni gözetir. Kimse hiçbir konuda, yönetmen oldukça kendi işine geleni gözetmez. Yönettiği, uğrunda çalıştığı kimsenin işine geleni gözetir ve buyurur. Bu adam her söylediğini, her yaptığını bu amaçla, yani yönetilenin işine geleni gözeterek söyler ve yapar. Thrasymakhos un bu itiraza cevabı: 343b-344d (okunacak) Thrasymakhos burada güçlünün yeni ve tam tanımını yapıyor. Sokrates açısından zor bir mesele var burada: Thrasymakhos bu sözleri bir kova su gibi başımıza boca ettikten sonra çekilip gitmek istedi. Bırakmadılar ama. Söylediklerinin üstünde durulması için kalmaya zorladılar. Ben de katıldım onlara: - Yüce Thrasymakhos, dedim; ortaya böyle bir mesele attıktan sonra, dediklerin doğru mu, değil mi anlamadan nasıl bırakıp gidersin? Yaşadıkça tutacağımız, bizi daha iyi bir hayata ulaştıracak yol buna bağlı. Küçük bir e mesele mi sanıyorsun sen bunu? eğriliğin kârlı olduğunu ileri sürerken, birçokları gibi sen de onu kötüleyip ayıplasaydın iş kolaydı... O zaman belli ölçülere başvururduk. Ama sen, eğriliği açıkça aklın ve üstün değerlerin sırasına koyuyorsun. Anlaşılan onu güçlü olduğu kadar da güzel bir şey sayacaksın. Bizim doğrulukta gördüğümüz değerlerin topunu ona mal edeceksin. (349a) Thrasymakhos un bu uzun cevabında üç tane meydan okuma var: 1. Adalet güçlünün işine gelendir. 2. Adil olmayan insan adil olandan daha iyi yaşar. 3. Adaletsiz insan iyi değilse de diğerlerinden daha akıllıdır. Sokrates in birinci meydan okumayı çürütüşü (345c-347d): Çobanı, koyunlarının iyiliğini düşünen bir kimse gibi değil, yemek için onları besleyen boğazına düşkün biri ya da onları satabilmek için gözeten bir tüccar gibi gösteriyorsun. Oysa ki çobanlık sanatı, güttüğü koyunlara en büyük iyiliği nasıl sağlayacağını düşünür, başka tasası da yoktur. Sanatları birbirinden nasıl ayırırız? Her birinin kendi özelliğine bakarak değil mi?

6 Örneğin hekimlik iyileşmemizi sağlar; kaptanlık da bizi denizlerde korur. Öteki sanatlar için de böyle değil midir? Öyleyse para kazanmak sanatı da para sağlar değil mi? Biri para kazanırken iyileşirse, para kazanma sanatına hekimlik der misin? Peki, biri hastaya bakar da para kazanırsa, hekimliğe para kazanma sanatı diyebilir misin? Sokrates in birinci meydan okumayı çürütüşü: İşte biz de diyoruz ki, sanat adamlarının, para kazanarak sanatlarından faydalanmaları, kendilerinin ayrıca para kazanma sanatıyla uğraşmalarından ileri geliyor. anlaşılıyor ki hiçbir sanat, hiçbir yönetim kendisine yarayanı sağlamaz. Deminden beri söylediğimiz gibi, güçlü kendi yararını değil güçsüzün yararını gözetir. Sokrates in ikinci meydan okumayı çürütüşü (349b-350d): Doğru adam, herhangi bir işte, doğru bir adamı aşmak istemez. Doğru adam kendine benzeyeni değil, benzemeyeni aşmak ister. Eğri adamsa, hem kendine benzeyeni hem de benzemeyeni. Sokrates in ikinci meydan okumayı çürütüşü: bir bilgili yaptığında ya da söylediğinde başka bir bilgiliyi aşmak ister mi, yoksa aynı işte benzerinin elde ettiğini elde etmekle yetinir mi? - Yetinmesi gerekir. - Ya bilgisiz adam, bilgiliyi de bilgisizi de aşmak istemez mi? - Belki ister. - Ama bilgili, akıllı değil midir? - Akıllıdır. - Akıllı olan da iyi değil midir? - İyidir. - O halde, iyi ve akıllı olan, kendine benzeyeni değil benzemeyeni, karşıt olanı aşmak isteyecektir. - Öyle. - Ama kötü ve bilgisiz olan, hem benzerini hem de karşıtını aşmak isteyecek. Sokrates in ikinci meydan okumayı çürütüşü:

7 Böylece, doğrunun akıllı, değerli, eğrinin de bilgisiz ve kötü olduğu çıkıyor ortaya. (350d) Sokrates in üçüncü meydan okumayı çürütüşü (350d-352d): bir şehirde, bir orduda haydutlar, hırsızlar arasında, eğriliği amaç edinen her türlü topluluk içinde yaşayanlar, birbirlerine eğrilik edecek olurlarsa iş görebilirler mi dersin? Demek ki, eğrilik, aralarına geçimsizlik, kin, kavga sokuyor. Doğruluksa, iyi geçimi, dostluğu sağlıyor değil mi? Eğrilik, bulunduğu yerde hır çıkarıyorsa hür insanları da, köleleri de birbirinden nefret ettirmez mi? Aralarına geçimsizlik sokmaz mı, birlikte çalışamayacak hale getirmez mi onları? Sokrates in üçüncü meydan okumayı çürütüşü: Ya eğrilik iki kişi arasına girerse, onların da araları açılmaz mı? Birbirinden nefret etmezler mi? Doğrulara karşı olduğu kadar birbirlerine de düşman olmazlar mı? eğrilik bir tek adamda olunca etkisi değişir mi? Demek, eğriliğin öyle bir gücü var ki, nerede olursa olsun bir şehirde, bir ailede, bir orduda ya da başka herhangi bir toplulukta, kendini gösterir. İnsanları iş göremez hale sokar. Kendine de karşıtına da, yani doğruya da düşman kesilir. Sokrates in üçüncü meydan okumayı çürütüşü: Tanrılar doğru değil midir? Demek, eğri insan Tanrıların da düşmanıdır. Oysa ki doğru adam Tanrıların dostudur değil mi? Sokrates in üçüncü meydan okumayı çürütüşü: Son kanıt: Biri çıkar da, eğrilerin bir araya gelip iş gördükleri de olur derse, gene de tam doğru bir şey söylemiş olmaz; çünkü, onlar büsbütün eğri olsalardı birbirlerini gözetmezlerdi. Düşmanlarına kötülük ederken birbirlerine de kötülük ederlerdi. Bunu önleyen, onları ortak amaçlarına ulaştıran bir şey var demek. İşte o doğruluktur. Eğri işlere girişenler, kendilerini yarı kaptırmışlardır eğriliğe. Büsbütün kötü, eğri olan insanlar iş görme gücünden yoksundurlar. Demek eğriler, ancak doğrulukla iş görebiliyorlar, bunu şimdi anlıyorum. (352d) (her organ gibi) Kafanın da, başka hiçbir şeyin yapamayacağı, kendine özgü bir iş var mıdır? Araştırmak, karar vermek, yönetmek gibi işler onun işidir diyebilir miyiz? Diyebilirsek, bu işi kafadan başka bir şeyin yapamayacağını da söyleyebilir miyiz? - Söyleyebiliriz.

8 - Peki yaşamak, kafanın işidir diyemez miyiz? - Elbette deriz. - Kafanın da iyisi kötüsü vardır, değil mi? - Vardır. - Peki, Thrasymakhos, kafa kendine özgü değerden e yoksun olunca işlerini iyi görebilir mi? Son kanıt: - Göremez. - Bundan şu çıkar: Kötü bir kafanın yönetmesi de kötü olur, iyi kafanınkiyse iyi. - İster istemez. - Biz doğruluğa iyilik, eğriliğe de kötülük dememiş miydik? - Demiştik. - Öyleyse doğru kafa, doğru insan iyi yaşar. Kötü kafa, eğri insan da kötü yaşar. - İşi böyle alınca, doğru. - Doğruysa, iyi yaşayan en büyük mutluluğa erer, yaşamayınca eremez. - Eremez tabii. Son kanıt: Doğru adam mutlu, eğri adam mutsuzdur. - Öyle diyelim. - Peki, mutsuz olmak zararlı, mutlu olmak da yararlıdır, diyebiliriz değil mi? - Deriz.

DEVLET PLATON I. KĐTAP

DEVLET PLATON I. KĐTAP DEVLET PLATON I. KĐTAP Aristotales in oğlu Glaukon ile Pire ye inen Sokrates burada Polemarkhos ve Glaukon un kardeşi Adeimantos ile karşılaşır. Onu kalması için ikna ederler ve Polemarkhos un evine giderler.

Detaylı

Sunu. Dikkat: Bu e-kitapçığı görüntü ayarınızı %100 e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir.

Sunu. Dikkat: Bu e-kitapçığı görüntü ayarınızı %100 e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir. Dikkat: Bu e-kitapçığı görüntü ayarınızı %100 e ayarlayarak okumanız tavsiye edilir. Sunu "The Secret", tarihte ilk kez tüm dünyaya açıklanan ve insanlığın yeni bir döneme girişini simgeleyen "Gizli Yasa"

Detaylı

Çocuklar için Eleştirel Düşünme

Çocuklar için Eleştirel Düşünme Çocuklar için Eleştirel Düşünme Mini Kılavuzu (daha iyi düşünebilmenize yardım etmek için) Önyargısız Özlem (ve Linda Elder) Merhaba! Ben Önyargısız Özlem. Düşünme konusunda iyiyim. İyiyim çünkü çok pratik

Detaylı

DEVLET. Platon un Hayatı. Tarihsel Bağlam

DEVLET. Platon un Hayatı. Tarihsel Bağlam DEVLET Devlet (ing. The Republic, yun. Politeia) Platon un MÖ. 380 lerde kaleme aldığı bir Sokratik diyalogdur. Konusu, başta adaletin tanımı olmak üzere, adil kentin ve adil insanın nitelikleridir. Platon

Detaylı

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI Yakın zamanda yaşadıklarımı düşünüyorum da kendi kendimden daha doğrusu insanlığımdan utanıyorum. Gerçekten bizde insan mıyız diyorum. Ben

Detaylı

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır.

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Bir hikâyeye göre bir felsefe adamı bedevi olan cahil bir çiftçiye Sen Allah a

Detaylı

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler,

vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına Yaklaşıp İsa nın ayaklarına sarılarak Gidip kardeşlerime haber verin, Celile ye gitsinler, 25 ÖLÜM YENİLDİ Kutsal Yazılar, Adem in öldüğünü söylerler. (Yaratılış 5:5) ve onun yersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının beşinci bölümünde onların

Detaylı

ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ

ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ Dr. Russell Conwell Editör: Melik Duyar www.megahafiza.com Çağların Değişmez Klasiği ELMAS TARLALARI VE ZENGİN OLMA HAKKINIZ Dr. Russell Conwell Editör: Melik Duyar

Detaylı

SOKRATES İN YURTSEVERLİĞİ: SÖZ VERMEK, SÖZÜNDE DURMAK VE İNSANA SAYGI Ogün ÜREK

SOKRATES İN YURTSEVERLİĞİ: SÖZ VERMEK, SÖZÜNDE DURMAK VE İNSANA SAYGI Ogün ÜREK SOKRATES İN YURTSEVERLİĞİ: SÖZ VERMEK, SÖZÜNDE DURMAK VE İNSANA SAYGI Ogün ÜREK ÖZET Bu makalenin konusu Sokrates in yurtseverliğidir. Makale, Sokrates in Atina yasalarına bağlılığından kaynaklanan yurtseverliğinin

Detaylı

Oyun teorisi: Ders 23 Transkript

Oyun teorisi: Ders 23 Transkript Oyun teorisi: Ders 23 3 Aralık 2007 Profesör Ben Polak: Bugün asimetrik bilgi çalışacağız. Bu son haftamız ve bugün sinyalleşmeye odaklanacağız. Amerikalılara taviz verip bunu tek L ile heceleyeceğim (signalling

Detaylı

Diyaloglar. Rev 2. Sayfa 1 / 34

Diyaloglar. Rev 2. Sayfa 1 / 34 Diyaloglar Rev 2 Sayfa 1 / 34 ÖNSÖZ İleriki sayfalarda okuyacağınız diyaloglar, Sorunların İntikamı: Çözemeyeni Çözerler adlı kitabı okuyup aklında birçok soru oluşan bir kişi ile, kitabın yazarı arasında

Detaylı

Psikolojiye Giriş Ders 15

Psikolojiye Giriş Ders 15 Psikolojiye Giriş Ders 15 İnsanların Dünyasında Birey Olmak: Ahlak Profesör Paul Bloom: Öncelikle bu derste hangi noktada olduğumuzu, bugüne kadar neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapacağımızı hatırlatmak

Detaylı

Sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklandır. Dolayısıyla, yaşamı onların yönetmesi gerekir. Wilhelm Reich.

Sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklandır. Dolayısıyla, yaşamı onların yönetmesi gerekir. Wilhelm Reich. DİNLE KÜÇÜK ADAM WILHELM REICH Resimleyen: William Steig İngilizceden çeviren: ŞEMS A YEĞİN www.iskenderiyekutuphanesi.com Sevgi, çalışma ve bilgi yaşamımızın tükenmez kaynaklandır. Dolayısıyla, yaşamı

Detaylı

Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz

Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz Daha İyi Yargı için Uyuşmazlıklarda Dürüstlük İlkesi Tam ve Doğru İfşa - İbraz Av. Mehmet GÜN Gün Avukatlık Bürosu Kurucu/Partner Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sunumum açılırken

Detaylı

UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ. İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma.

UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ. İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma. UFUK HATTI 4. BÖLÜM FAİZ VE FAİZİN YIKICI ETKİLERİ İyi akşamlar kıymetli seyirciler değerli dostlarımız. Bu gün 15 Mart 2013 Cuma. Mutat olduğu üzere on beş günde bir yayınladığımız Ufuk Hattı programımıza

Detaylı

BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI

BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI ABDULLAH ÖCALAN DEMOKRATİK DEVRİMDE HALK SERHILDANLARI (DEVAMI) BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI 207 Her Şey Ülke İçin, Halk İçin, İnsanlık İçindir Sovyet Kürtlerinden gelen bazı dostlar için bir konuşma yapmak

Detaylı

Dr. Kiril Temkov A H L Â K VI. SINIFLAR İÇİN

Dr. Kiril Temkov A H L Â K VI. SINIFLAR İÇİN Dr. Kiril Temkov A H L Â K VI. SINIFLAR İÇİN Yapımcı: Prof. Dr. Kiril Temkov Düzenleyenler: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Mr. Gordana Nikçevska Duşanka Goluboviç-Neşoska Lektör: Violeta Karacovska-Stoyanova

Detaylı

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır:

Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: Unutulmamalıdır ki müminlerin hayatında maruz kaldıkları sıkıntıların dört ana amacı vardır: 1. Bazen musibetler mümin iman seviyesini ölçebilsin diye gelirler. Bazıları buna şaşırabilirler. Kendi iman

Detaylı

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım,

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Bu kitap, hepimize, bir hayat amacımız olduğunu göstermek için yazıldı Bu kitabı yazan da aslında bir zamanlar kaybolmuştu 40 yaşına geldiğinde, kaybolduğu

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

DOĞAN CÜCELOĞLU KONUŞTU: GENÇLER MIŞ GİBİ YAPMASINLAR! DOĞAN CÜCELOĞLU İLE YURTDIŞI EĞİTİM RÖPORTAJI

DOĞAN CÜCELOĞLU KONUŞTU: GENÇLER MIŞ GİBİ YAPMASINLAR! DOĞAN CÜCELOĞLU İLE YURTDIŞI EĞİTİM RÖPORTAJI DOĞAN CÜCELOĞLU KONUŞTU: GENÇLER MIŞ GİBİ YAPMASINLAR! DOĞAN CÜCELOĞLU İLE YURTDIŞI EĞİTİM RÖPORTAJI Yaşamı anlama üzerine yazdığı pek çok kitapla 7 den 70 e hepimize seslenen Doğan Cüceloğlu, günlük hayatta

Detaylı

AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER

AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER AA ların kurucularından biri, üyelerin nasıl iyileştiklerini ve grubun nasıl çalıştığını anlatıyor. ONİKİ BASAMAK İÇİNDEKİLER Birinci basamak. Maddeye karşı güçsüz olduğumuzu ve hayatımızın kontrolümüzden

Detaylı

RAHİP PAİSİOS. AYNAROZ (a)

RAHİP PAİSİOS. AYNAROZ (a) 1 RAHİP PAİSİOS AYNAROZ (a) MUCİZELER GİRİŞ BİYOGRAFİ Aynaroz da, hayatının çoğunu münzevi bir hayat sürerek geçirdi. Allah ın ta kendisi, ona birçok yetenek vermişti. Tedavi istidadına sahipti (çeşitli

Detaylı

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı.

Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Tanrı yı İşitmek Benjamin Dixon Telif Hakkı/Copyright Benjamin Dixon, 2015 Originally Published by GDK E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ Yönetmen Berat İlk Kurgu-Montaj Mehmet Kocaoğlu Çizer Oğuz Demir Tasarım Pelin Telyak Seslendiren; Gülce Şengül Bu çalışma İstanbul Hollanda Konsolosluğu nun ve İstanbul

Detaylı

ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK

ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK ÇATIŞMALARI İYİ İDARE ETMEK Kardeşlerin birlik içinde yaşamaları ne kadar iyi ve hoştur. Tanrı ya hizmet etmemizin etkinliği başkaları ile nasıl ilişki kurduğumuza dayanır.

Detaylı

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÜÇ ÖYKÜ GOGOL Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÖNSÖZ Burada çevirisini verdiğimiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol'un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol'un dehasının

Detaylı

ONLİNE EMLAKÇILIĞIN ÖYKÜSÜ

ONLİNE EMLAKÇILIĞIN ÖYKÜSÜ ONLİNE EMLAKÇILIĞIN ÖYKÜSÜ Okuyacağınız bu araştırma yazısı, bir çok mücadele sonunda sıfırdan kurulan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bir iş modelinin öyküsüdür. İşine ciddiyetle sarılan ve çok para kazanmak

Detaylı

MUTLULUK ÜZERİNE Özel günlerde kullandığımız bir dilek cümlesi vardır. "Mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmanı dilerim." diye biter genelde, başında ne

MUTLULUK ÜZERİNE Özel günlerde kullandığımız bir dilek cümlesi vardır. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmanı dilerim. diye biter genelde, başında ne MUTLULUK ÜZERİNE Özel günlerde kullandığımız bir dilek cümlesi vardır. "Mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmanı dilerim." diye biter genelde, başında ne olursa olsun. Aslın bu dilek cümlesi genel olarak hayattan

Detaylı