İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI"

Transkript

1 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI Ekim 2013

2 Atılım Üniversitesi Yayınları Copyright Atılım Üniversitesi İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI Yapım Remark İletişim ve Tanıtım Hizmetleri Hilal Mah. Aleksander Dupçek Cad. No: 28/9 Yıldız / ANKARA T: F: Baskı Sincan Matbaası Zübeyde Hanım Mahallesi Büyük San. 1. Cadde Elif Sokak Sütçü Kemal İş Merkezi No: 7/241 İskitler - Ankara T: F: Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ARGEDA Koordinatörlüğü Adres: Mühendislik Fakültesi C Blok Kat 3 T: Yazılı izin alınmadan, kaynak gösterilse dahi, eğitim-öğretim dahil hiçbir gerekçeyle kitaptan alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz. Kitabın formatı taklit edilerek, farklı metinlerle ve örneklerle, anlatım değiştirilerek, benzer bir kitap oluşturulamaz. Eserin herhangi bir yabancı dile çevrilmesi için de yazılı izin şarttır.

3 4 Seralarda Kesme Gül Hasatı Robotu (Gülderen Robot) Prof. Dr. Abdülkadir Erden 6 Elektromanyetik Şişirme İşleminde Bobin Tasarımı ve Şişirme İşleminin Sayısal ve Deneysel Analizi 10 Kesici Takımlar ve Kalıplar İçin Kübik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi 12 Yüksek Dayanımlı Çelik Malzemelerde, Flanş Bölgesenin Isıtılarak Derin Çekme Sınır Oranının Geliştirilmesi ve Uygulanan Tutucu Kuvvet Etkisinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr Besim Baranoğlu Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu 14 Bilgisayar Destekli Isıl İşlem Tasarımı Caner Şimşir 16 RFID ve WI-FI Modem Uygulamaları İçin Yama Antenlerinin, Tasarım, Optimizasyon ve Ölçümü Doç. Dr. Elif Aydın 18 Boya-Sentezli Güneş Pili Üretimi Doç. Dr. Jongee PARK 20 Mekanik Bilyalı Öğütmeyle Yüksek Etkinlikte Fotokatalitik TİO 2 Tozu Üretimi Doç. Dr. Jongee PARK 21 Fen ve Teknoloji Derslerindeki Deney Setlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Doç. Dr. Jongee PARK 22 İki Tekerlekli İnsanlı / İnsansız- Robotik Taşıt Yrd. Doç. Dr. Kutluk Bilge ARIKAN 26 Kalıpsız Şekillendirme Yöntemleri ile Daha Ekonomik Düşük Adetli İmalat Omer Music

4 4 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI SERALARDA KESME GÜL HASATI ROBOTU (GÜLDEREN ROBOT) PROJE KÜNYESİ Proje Kodu: TÜBİTAK TEYDEB Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Mone Tarım A.Ş. Proje Süresi: 24 Ay Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abdülkadir Erden Yürütücünün İlgi Alanları: E-posta Adresi: Projenin Tematik Alanı: Proje Aşaması: Mühendislik Tasarımı, Yaratıcı Tasarım, Kavramsal Tasarım, Mekanik ve Mekatronik Tasarım Tarım Hasat Robotları Araştırma, Geliştirme, Uygulama PROJE EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Bursiyer Araş. Gör. Cahit Gürel Atılım Üniversitesi Bursiyer M. Hassan G. Zadeh PROJE ÖZETİ Bu projenin amacı gül bitkisinin yetiştig i seralarda insana bag ımlı hasat işlemi yerine, makinalaşmış ve tam otomasyona hazır bir hasat robotu geliştirmektir. Böylece daha verimli, daha kaliteli ve hızlı bir üretim ve c alışma ortamı sag lanacaktır. Firmanın kurulu seraları halen 10 dekar ve üretim kapasitesi adet/gün olup, planlanan yatırımlarla 20 dekar sera alanına genişletilecektir. Bu durumda dig er sektörlerde fabrika ortamında robot uygulamaları ile sag lanan tüm kazanımlar, gül kesme/toplama robotu ic in de gec erli olacaktır. Bu proje sonunda aşağıda belirtilen kazanımların sağlanması beklenmektedir: 1. İnsan performansına bag ımlı üretim tamamen deg işecektir. Bu nedenle insan kaynaklı yorgunluk, dikkat dag ınıklıg ı, hastalık vb sorunlar ortadan kaldırılacaktır. 2. Üretim kalitesi iyileştirilecek, üründe makinalaşmış ürün kalitesi sag lanacaktır. Bu kapsamda gül c ic eg i hasat formu, sap boyu, kesme ac ışı, göz sayısı vb teknik parametrelerde en uygun deg erler elde edilecek, ürünlerin benzer standart özelliklere sahip olması sag lanacaktır. 3. Robotun günlük giderleri insana bag ımlı hasat giderleri yanında yüksek oranlarda tasarruf sag layacaktır. 4. Üretim hızı artacak, sera ortamında gün boyu kesintisiz üretim sag lanabilecektir. Bu robot gül kesme/toplama alanında dünyada yapılmış ikinci robot olacaktır. Robotun teknolojik olarak ilk örneg inden daha yüksek bir teknolojik düzeyde olması planlanmaktadır.

5 5 Proje-Pazar Analizi Kesme c ic ek üretimi, ülkemiz ic in oldukc a yeni bir konudur. Bugüne kadar Akdeniz ve Ege sahil kesiminde iklimsel deg erlerin uygun oldug u bölgelerde küc ük aile işletmeleri şeklide yapılan üretim son yıllarda jeotermal su kaynaklarının bulundug u alanların seracılık faliyetlerine ayrılması ve bu konuda sag lanan devlet desteklerinin arttırılması, yurt ic i kesme c ic ek tüketiminin yerli üretim ile karşılanamaması Yatırımcıların bu konuda yatırım yapmaya teşvik etmiş durumdadır. O zellikle Kesme gül üretiminde ülkemizde üretim miktarının yetersiz oluşu yatırımcıların bu konudaki ilgisini arttırmıştır. O zelde kesme gül hasatında, genelde tarım ürünleri hasatında otomasyon uygulaması yaygın olmadıg ı ic in proje kapsamında planlanan uygulama Türkiye deki tek örnek uygulama olacaktır. Bu durum % 100 pazar payı olarak tanımlanabilir.

6 6 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI ELEKTROMANYETİK ŞİŞİRME İŞLEMİNDE BOBİN TASARIMI VE ŞİŞİRME İŞLEMİNİN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ PROJE KÜNYESİ Proje Kodu: Destekleyen Kuruluş: Proje Süresi: Proje Yürütücüsü: Yürütücünün İlgi Alanları: E-posta Adresi: Projenin Tematik Alanı: Proje Aşaması: ATÜ-BAP-A Atılım Üniversitesi 18 ay Yrd. Doc. Dr Besim Baranog lu, Eş yürütücü: Doc. Dr. Elif Aydın Üretim Yöntemleri, Sürekli Ortam Mekanig i, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sonlu Eleman / Sınır Eleman Bag laşımı, Sınır Elemanlar Yöntemi, Sac Metallerin Şekillendirilmesi, Metal Şekillendirme Teorisi Ve Teknolojisi, Elektromanyetik Şekillendirme Metal Şekillendirme Araştırma PROJE EKİBİ Bu projede lisans öğrencileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği öğrencileri gönüllü veya araştırmacı olarak yer almıştır : Cenk Yıldız, Gökhan İnanan, K.Yiğit Kocaman,Salim Annak, Şeyma Tütüncü, Kerem Çizmeci, Elif Koşucu, Mert Nazmi Serin, Selen Yürük, Tolga Yılmaz, Onur Coşkun. Ünvanı Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Proje yürütücüsü Yrd. Doc. Dr Besim Baranog lu Atılım Üniversitesi Proje eş yürütücüsü Doc. Dr. Elif Aydın Atılım Üniversitesi

7 7 PROJE ÖZETİ Elektromanyetik şekillendirme, özellikle sac metal ya da cidarlı boru malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan yüksek hızlı bir şekillendirme teknolojisidir. Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen Elektromanyetik Şişirme: Sac malzemeler üzerinde elektromanyetik alan kullanılarak şekillendirme uygulaması konulu Lisans Araştırma Projesi (LAP) kapsamında elektromanyetik şekillendirmeye yönelik basit bir sistem oluşturulmuş ve bu sistemin c alıştıg ı ve tekrarlanabilir sonuc lar ürettig i gösterilmiştir. Bu LAP projesinin devamı olan bu Bilimsel Araştırma Projesinde (BAP) sayısal benzetimler ve deneysel gerc eklemeler yolu ile elektromanyetik şekillendirme sisteminin mekanig i araştırılmaktır. Deg işik bobin geometrilerinin ve şarj frekanslarının, farklı güc te yüklemelerin; şekillendirme geometrisine, malzemede oluşan eşdeg er genlemeye, malzemenin mekanik özelliklerine, malzemenin şekillendirme sınırlarına ve malzemenin mikroyapı özelliklerine etkisi deg işik malzemeler kullanılarak incelenmektedir. Elektromanyetik şekillendirme işlemleri, kullanılan indüksiyon bobinine ve elektromanyetik alanın şekillendirme ic in kullanıldıg ı malzemenin geometrisine göre deg işik amac larla yapılmaktadır: (a) bir boru c apı küc ültülebilir, (b) bir boru c apı ac ılabilir, (c) sac malzeme bir kalıp ic ine ya da serbest olarak şekillendirilebilir. Bunların yanında, sac metali kesmek ic in de elektromanyetik alan kullanımı literatürde mevcuttur ancak bu konuda c alışmalar nispeten azdır. Benzer şekilde, elektromanyetik şekillendirme yöntemi ile birleştirme teknolojileri de söz konusudur. Proje kapsamında oluşturulmakta olan şekillendirme sistemi, pek c ok araştırmaya öncülük edebilecek bir altyapı imkanı sag layacaktır. Elektromanyetik şekillendirme, uzun bir süredir akademik ilgi odag ı olmuştur. O zellikle sistemin mekanig i ve şekillendirme yapısı hala c alışılmakta ve dünya üzerinde yayınlara konu olmaktadır. Dünya literatüründe de hala araştırılmakta olan ya da henüz araştırılmamış bazı alanlar arasında; 1. Elektromanyetik şekillendirmenin sayısal ve deneysel olarak karşılaştırmalı analizi 2. Sayısal analiz ve deneysel gerc ekleme ile bobin tasarımı 3. Şekillendirme sonrası malzeme mekanik özellikleri 4. Şekillendirme sonrası (elektromanyetik etkiye maruz kalan) malzeme ic yapı analizleri 5. Progresif (birden fazla aşamada) şekillendirme 6. Şekillendirme sınırları 7. Farklı kalıp geometrilerini doldurma c alışmaları başlıca konular olarak öne c ıkmaktadır. Bu projede sayısal benzetimler ve deneysel gerc eklemeler yolu ile elektromanyetik şekillendirme sisteminin mekanig i araştırılmaktır. Dig er taraftan, bu yöntem sanayide, özellikle otomotiv ve savunma sanayilerinde, belirli kalıp sistemlerinin denenmesi şeklinde uygulamalar bulmuştur. Sistemin dog ru analizi ve anlaşılması, özellikle belirli patentler ile sonuc lanabilecek bir araştırmanın başlangıc noktasını oluşturmaktadır. Bu yönden proje gerek farklı akademik alanlarda araştırmalara yönelebilecek (örneg in ön indükleme ile ısıtılan panellerin elektromanyetik şekillendirilmesi), ya da sanayi ölc eg inde uygulama bulacak şekilde (TEYDEB ve benzeri projelerle) genişletilebilecek bir yapı ic ermektedir.

8 8 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI

9 9 Proje-Pazar Analizi Sac şekillendirme işlemleri, dig er metal şekillendirme işlemleri arasında, özellikle ülkemizde önemli yer tutmaktadır. O zellikle otomotiv, uc ak ve beyaz eşya sektörlerinde sac şekillendirme işlemleri yog un olarak kullanılmaktadır. Bahsi gec en sektörlerdeki yog un rekabet koşulları göz önüne alındıg ında, üretim hızının arttırılması, metal yüzeyine dokunulmadıg ı ic in pürüzsüz yapıların elde edilebilmesi, yine aynı sebepten dolayı şekillendirme sınırlarının daha yüksek olması (yırtılmaların daha az olması) dolayısı ile, elektromanyetik şekillendirme, dig er yöntemler arasında tercih edilebilir bir alternatif oluşturmaktadır. Proje kapsamında c alışılacak olan Elektromanyetik şekillendirme yöntemi, bazı amatör c alışmalar dışında Türkiye de henüz uygulanmış bir yöntem deg ildir. Bu konuda Türkiye ölc eg inde ya da uluslararası yayın yapılmamıştır. Ayrıca, imalat sektöründeki herhangi bir Türk firmasında bu yöntem prototip ya da seri üretim amac lı olarak kullanılmamaktadır (ya da kullanılıyorsa da bu c ok gizli tutulabilmiş bir şirket sırrı nitelig indedir). Bu anlamda, yöntem, Türkiye ic in yenilikc i bir imalat yöntemidir. Proje kapsamındaki c alışmalar ayrıca bu yönde bir imalat sistemi konusunda da bilgi altyapısının oluşmasını sag layacaktır. Bu, gerek sanayi gerekse akademik olarak önemli bir kazanımdır. Bu yönde bir bilgi altyapısı ülkemizde yoktur. Bu anlamda bu proje öncü nitelik taşımaktadır.

10 10 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI KESİCİ TAKIMLAR VE KALIPLAR İÇİN KÜBİK BOR NİTRÜR (CBN) KAPLAMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJE KÜNYESİ Proje Kodu: 2011.Ç0286 Destekleyen Kuruluş: Proje Süresi: Proje Yürütücüsü: Yürütücünün İlgi Alanları: E-posta Adresi: Proje web Adresi: Projenin Tematik Alanı: Proje Aşaması: BOREN 24 Ay Prof. Dr. Bilgin Kaftanog lu Metal Şekillendirme, CAD/CAM, Kaplama Bor Nitrür Kaplama, İmalat, Kesici Takımlar, Kalıplar Araştırma, Geliştirme, Uygulama PROJE EKİBİ Araştırmacı: Y. Doc. Dr. C. Merih Şengönül, Araştırma Mühendisi: Nihan Dökmetaş Ünvanı Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Araştırmacı Y. Doc. Dr. C. Merih Şengönül ATILIM Üniversitesi Bursiyer Araştırma Mühendisi Nihan Dökmetaş BOREN

11 11 PROJE ÖZETİ Bu araştırmanın amacı yeni geliştirilen Bor Nitrür kaplamaların kesici takımlar ve metal şekillendirme kalıplarında kullanımını sag lamaktır. Günümüz küresel market koşullarında, kesici takımlar yüksek kesme hızlarında(>100m/dak) oluşan aşırı basınc ve sıcaklık deg erlerine karşı dayanıklı olmalı ve bunun ic inde yüksek sag lamlıg a ve uzun takım ömrüne ihtiyac duymaktadır. Sog utma sıvıları ve yag ları endüstride kesme işlemi sırasında termal ve tribolojik koşulları sag lamak amacıyla sıklıkla kullanılır.ancak bu sıvıların c evre üzerinde ve maliyet ac ısından olumsuz etkileri vardır. Çevresel zararları en aza indirgemek ve sürdürülebilir talaşlı imalat da maliyeti düşürmek ic in sog utma sıvıları veya yag ların kullanımı azaltılmalı veya tamamen kaldırılmalıdır. Bunun ic in kesme takımlarının performansı arttırılmalı, yüksek termal dayanıklılık ve düşük sürtünme gibi özellikler c eşitli kaplamalarla kazandırılmalıdır. Bor Nitrür yeni geliştirilen bir kaplama malzemesi olarak kesici takımlara uygulanmaktadır, bu sayede kesici takımlar yüksek sıcaklıklarda kesim işlemi sırasında yüksek dayanım ve kararlılık, düşük sürtünme katsıyısı gibi olag anüstü özellikler kazanırlar, bununla birlikte sog utma sıvılarının ve yag larının kullanımının azaltılmasına veya tamamen kesilmesine olanak sag larlar. Sinterlenmiş kübik Bor Nitrür(c-BN) kesme takımlarının kullanımı son yıllarda artmaktadır, ancak düşük c atlama sertlikleri, kompresif kalıntı gerilimler, zayıf yapışma ve kaplama kalınlıg ı limitleri hâla c özülmemiş ve sinter c-bn kesme takımlar ic in sınırlı bir kullanım alanı sunmaktadır. Bu araştırmada önerilen, kübik veya hegzagonal kristal yapıdaki bor nitrür kaplamayı kesme takımlarının veya metal şekillendirme kalıplarının yüzeylerine hegzagonal Bor Nitrür(h-BN) hedef plaka kullanarak uygulamaktır. Bu amac ic in yenilikc i bir yöntem olan magnetron sac tırma teknig ine dayanan Fiziksel Buharlaştırma Yöntemi ile Büyütme (FBYB) işlemi sonucunda malzeme hedef plakadan kaplanacak yüzeye transfer edilir. İlk olarak kaplama c elik ve silikon örnekler üzerine yapılır, bu şekilde kaplamanın karakterizasyonu ic in c eşitli analizler ve uygulamalar yapılabilir. Daha sonra c eşitli özellikteki kesici takım ve kalıplar BN katmanlarıyla kaplanır, kaplanan takım ve kalıpların performansı ayrıntılı bir şekilde incelenir. Bor Nitrür (BN) kaplamada beklenen, kesici takım ve kalıpların, talaşlı imalat ve metal şekillendirme işlemleri sirasında performansının artması, aynı zamanda aşınma direnci, dayanıklılık ve güvenilirlik gibi özelliklerde artış göstermesidir. Bu yeni kaplama malzemesinden beklenen, kesici takım ile işlenen parc a arasındaki sürtünmeyi düşürmesi ve termal ısı yayılımını yükseltmesidir, bu sayede enerji gereksimini azaltarak modern imalatta sürdürülebilirlik geliştirililebilir. Proje-Pazar Analizi Bor Nitrür kaplanmış kesici takımlar ve sog uk/sıcak işlem kalıplarından örnekler sanayide denenmeye başlanmıştır. Genellikle dört katına kadar ömür artışları sag lanmıştır. Bu nedenle, Bor Nitrür kesici takımların ve kalıpların kaplanmasında kullanılabilir. Yüzey sürtünme katsayısı da azaldıg ı ic in, sog utucu yag kullanımı azalabilir veya kalkabilir. Bu da c evre sorunları yaratan kullanılmış yag lar ac ısından olumlu bir gelişmedir. Ayrıca, dünyadaki Bor rezervinin büyük c og unlug unun Türkiye de oldug u düşünülürse, borun kullanımındaki katma deg er artışı ülkemize bir kazanc getirecektir. CBN ic eren Bor Nitrür kaplamanın yerli bir teknoloji olarak geliştirilmesi ve sanayide, aşınan makina parc alarına, kesici takımlara ve kalıplara uygulanması önerilmektedir.

12 12 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI YÜKSEK DAYANIMLI ÇELİK MALZEMELERDE, FLANŞ BÖLGESENİN ISITILARAK DERİN ÇEKME SINIR ORANININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANAN TUTUCU KUVVET ETKİSİNİN İNCELENMESİ PROJE KÜNYESİ Proje Kodu: Destekleyen Kuruluş: Proje Süresi: Proje Yürütücüsü: Yürütücünün İlgi Alanları: E-posta Adresi: Projenin Tematik Alanı: Proje Aşaması: 111M448 TÜBİTAK İki Yıl Prof. Dr. Bilgin Kaftanog lu Metal Şekillendirme, Derin Çekme, Kaplama İmalat, Metal Şekillendirme, Sıcak Şekillendirme Araştırma, Geliştirme, Uygulama PROJE EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Araştırmacı Y. Doc. Dr. Besim Baranog lu ATILIM Üniversitesi Bursiyer Araştırma Görevlisi Erdem Kayhan ATILIM Üniversitesi

13 13 PROJE ÖZETİ Projeniz hakkındaki bilgileri olası bir sanayi-üniversite işbirlig ine yönelik olacak şekilde ifade ediniz. Form proje künyesi ve Pazar bilgileriyle birlikte iki sayfayı gec meyecek şekilde hazırlanmalıdır. Sıcak sac metal şekillendirme üzerine yapılan bilimsel c alışmaların birc og u ise son yıllarda gerc ekleştirilmiştir. Bunun en önemli nedeni, yüksek dayanımlı c elikler gibi yeni malzemelerin geliştirilmiş olması ve daha yüksek hasasiyette parc alara ihtiyac duyulmasıdır. Son yıllarda sıcak baskılama yönteminin yararlarının araştırıldıg ı projeler yapılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, baskı flanş bölgesenin ısıtılarak yada eş sıcaklık dag ılımsız flanş bölgesenin ısıtılarak sac metal malzemelerin derin c ekmesinin araştırıldıg ı c ok sınırlı sayıda bilimsel c alışma yapıldıg ı gözlemlenmiştir. Çelik malzemelerin sog uk kalıcı (plastik) şekillendirilebilme kabiliyetleri sınırlıdır. Yüksek dayanıma sahip c elik (AHSS) sac malzemelerin sog uk şekillendirilmeleri ic in gereken yüksek baskı kuvvetlerini sag layacak yüksek kapasitede preslere ihtiyac vardır. Yüksek kapasitedeki preslerin tasarım, üretim ve işletme maliyetleri c ok yüksektir. Dig er yandan, sog uk şekillendirilenmiş parc alarda bazı önemli sorunlar mevcuttur. Bunlar, parc anın istenilen mukavemet deg erlerinde olmaması, baskı sonrası oluşan yüksek kalıntı gerilimleri, malzeme geri yaylanmasından kaynaklanan şekil ve ölc ü bozukluklarıdır. Sac metal şekillendirme işleminin uygun sıcaklıklarda uygulanması, yukarıda belirtilen sorunları en aza indirilmesini sag layabilecek bir c özüm yöntemidir. Bununla birlikte, modern otomotiv endüstrisinde yüksek dayanım (AHSS) c elik malzemeler son birkac on yılda baskın konuma gelerek hakim olmaktadır. Yüksek dayanım (AHSS) c elik malzemeleri yüksek akma ve kopma dayanımlarına sahip olmasıyla birlikte oda sıcaklıg ında şekillendirilme kabiliyetleri düşüktür. Buna bag lı olarak, sıcak şekillendirme işlemi bu malzemelerin şekillendirilme kabiliyetlerini c ok büyük bir oranda geliştirir, zımba/baskı kuvvetlerini ve geri yaylanma oranlarını düşürür. Bu olumlu sebeplerden dolayı, sıcak şekillendirme, yüksek dayanım (AHSS) c eliklerinin kullanıldıg ı durumlar ic in yenilikc i şekillendirme yöntemi olarak öne c ıkmaktadır. Yüksek dayanım (sac) c elik malzemelerin derin c ekme sınır oranının geliştirilmesi ic in test parc asının sadece baskı flanş bölgesi yeniden kristalleşme sıcaklıg ının altındaki bir sıcaklıg a kadar ısıtılacaktır. Bu c özüm, endüstri uygulamalarında şekillendirilecek parc anın bir fırın ic inde ısıtma yöntemine karşılık olarak geliştirilmiş yeni bir yöntemdir. Isıtma işlemi elektrik indüksiyon ile kalıp dışında ve yakın bir bölgede gerc ekleştirilecektir. Daha sonra derin c ekme deneyleri yapılacaktır. Proje-Pazar Analizi Yüksek dayanımlı c eliklerin (AHSS) şekillendirebilirlikleri zor oldug undan, derin c ekme işleminde flanj bölgesi ısıtılarak, zımba ve orta bölgesi sog utularak şekillendirebilme oranı artırılabilmektedir. Bu yöntem, otomotiv, savunma ve imalat sektöründe verimlilig i artırabilecektir. Bu nedenle bu sektörlerde uygulaması olabilir.

14 14 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ISIL İŞLEM TASARIMI PROJE KÜNYESİ Proje Süresi: Proje Yürütücüsü: Yürütücünün İlgi Alanları: E-posta Adresi: Projenin Tematik Alanı: Proje Aşaması: 3 yıl Caner Şimşir Isıl/Yüzey İşlem, Sıcak Metal Şekillendirme, Aşırı Plastic Deformasyon Sürec leri, Çoklu- Fizik ve Çok-O lc ekli Sürec lerin Modellenmesi Ve Simülasyonu, İc yapısal Modelleme İmalat Uygulama, Ticarileştirme PROJE EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Araştırmacı Yrd.Doc.Dr. Caner Şimşir Atılım Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı Prof.Dr. C. Hakan Gür ODTÜ Bursiyer Mekatronik Müh. Elif Günhan Evcil Atılım Üniversitesi Bursiyer Metalurji Müh. Henüz belli deg il Atılım Üniversitesi Bursiyer Metalurji Müh. Henüz belli deg il ODTÜ

15 15 PROJE ÖZETİ Projeniz hakkındaki bilgileri olası bir sanayi-üniversite işbirlig ine yönelik olacak şekilde ifade ediniz. Form proje künyesi ve Pazar bilgileriyle birlikte iki sayfayı gec meyecek şekilde hazırlanmalıdır. Yüksek mukavemet gerektiren birc ok mühendislik bileşeni imalat zincirinde en az bir kere ısıl ısıl işleme tabii tutulmaktadır. Fakat, ısıl işlem süreci tipik bir imalat zincirinde en ag ır kayıpların yaşandıg ı sürec olarak bilinmektedir. İstenmeyen boyut deg işiklikleri (c arpılma), c atlama, istenilen ic yapı ve özelliklerin ısıl işlem sürecinde elde edilememesi endüstride sıkc a yaşanan bir problemdir. Bu problem genelde imalat zincirinin sonlarına dog ru meydana geldig i ic in önceki imalat sürec lerinin de maliyetlerini barındıran kümülatif bir zarara sebep oldug undan genelde imalat zincirinin en ag ır kayıplarına sebep olmaktadır. Isıl işlem sürec lerinin tipik bir imalat zincirlerinde c og unlukla en uzun süren, en c ok enerji gerektiren ve en c ok CO2 emisyonuna sebep olan sürec oldug u düşünülürse ısıl işlem verimlilig inin hem ekonomik, hem de c evresel nedenlerden arttırılması gerekmektedir. Isıl işlem problemlerini gidermek yükselmekte olan yöntemlerden birisi ısıl işlem sürec lerinin sanal ortamda simülasyonudur. Isıl işlem simülasyonları sürecin başından sonuna iş parc asındaki sıcaklık, alaşım elementi, mikroyapı ve ic -gerilmelerin dag ılımlarını takip etmemizi sag layarak yaşanan problemi analiz etmemizi, olası c özüm stratejilerini deneme yanılma yapmadan sanal ortamda test edebilmemizi sag layarak ısıl işlem tasarımı konusunda güc lü bir arac sag lamaktadırlar. Ayrıca, ısıl işlem simülasyonları kalıntı gerilmeleri iyileştirerek daha uzun ömürlü parc a imalatı, işlevsel katmanlı bileşenlerin imalatı gibi inovatif sürec lerin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. Isıl işlem simülasyonu konusundaki c alışmalar yaklaşık olarak 30 sene önce başlamıştır ve günümüzde konu üzerine bazı ticari yazılımlar mevcuttur. Proje yürütücüsü de konu hakkında 12 senelik deneyime sahiptir ve bu alanda c eşitli yazılımlar geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Fakat ulusal sanayimiz ısıl işlem simülasyonu konusundan oldukc a uzaktadır. Uluslararası platformda durum daha iyi olsa da ısıl işlem simülasyonlarının endüstriyel yaygınlıg ının arttırılması hala ASM Vision 2020, DFG Vision 2020 programlarında hedef olarak gösterilmektedir. Bu projede ısıl işlem simülasyonları konusunda tanınırlık ve farkındalıg ın arttırılması, akademik ortamda kendisini ispatlamış model ve arac ların endüstriyel ortamda uygulanabilirlig inin iyileştirilmesi ic in metodlar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje-Pazar Analizi Proje sonuc ları ısıl işlem gerektiren her tür metal ürün ic in faydalı oldug undan c ok geniş bir sektöre hitap etmektedir. Yüksek mukavemet, uzun ömür ve hassas boyutsal toleransların öne hayati oldug u transmisyon sistemi parc aları (dişli, şaft, mil, rulman), havacılık/savunma sanayi bileşenleri imalatı, kalıp imalat sektörü en üst düzeyde ilgili alanlar olarak deg erlendirilebilir. O rneg in Almanya da transmisyon bileşenleri imalatında ısıl işlem problemleri yüzünden olan kayıplar 1996 yılında yaklaşık 1 milyar Avro olarak raporlanmıştır. Benzer şekilde SKF firmasının 2008 yılında yayınladıg ı rapora göre dünya rulman imalat sektöründe aynı kayıplar yaklaşık 1 milyar dolar olarak belirtilmiştir. Benzer dig er parc aların ısıl işlem kayıpları, kalıp sektörü, havacılık ve savunma sanayi sektörleri de göz önüne alınırsa kayıpların c ok daha büyük oldug u aşikardır. Ülkemizde bu konuda istatistiki bir c alışma yapılmamış olsa da ısıl işlem kayıplarının sanayileşmiş ülkelerden c ok daha fazla oldug u bilinmektedir. Hatta, c arpılma gibi ısıl işlem problemleri kac ınılamaz olarak görülmektedir. Bütün bu sebeplerden hem ulusal, hem uluslarası imalat sanayinin sanal ortamda ısıl işlem tasarımı arac larına ve bunlara işlevsellik kazandıracak prosedürlere ihtiyacı vardır.

16 16 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI RFID VE Wİ-Fİ MODEM UYGULAMALARI İÇİN YAMA ANTENLERİNİN, TASARIM, OPTİMİZASYON VE ÖLÇÜMÜ PROJE KÜNYESİ Proje Kodu: Destekleyen Kuruluş: Proje Süresi: Proje Yürütücüsü: Yürütücünün İlgi Alanları: E-posta Adresi: Projenin Tematik Alanı: Proje Aşaması: ATÜ-BAP-A Atılım Üniversitesi 12 ay Doc. Dr. Elif Aydın Elektromanyetikte Nümerik Yöntemler, Elektromanyetik Şekillendirme, Genetik Algoritma, Antenler ve Uzaktan Laboratuvar Uygulamaları Antenler Araştırma PROJE EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Proje yürütücüsü Doc. Dr. Elif Aydın Atılım Üniversitesi Yardımcı Araştırmacı Yüksek Mühendis Kamil Yavuz Kapusuz Atılım Üniversitesi PROJE ÖZETİ RFID (radio frequency identification), Wi-Fi (wireless fidelity ) modem uygulamalarını günümüz haberleşme teknolojisinde önemli yer teşkil etmektedir ve bu uygulamaların etkinlig i sistemlerde kullanılan antenlerin etkinlig i ile dog rudan bag lantılıdır. Etkin anten tasarlama ise yama antenlerin dar bantta c alışması nedeniyle tasarım ac ısından ciddi zorluklar ic ermektedir. Sözü gec en sistemlerin radyo kısmı göz önüne alındıg ında dar bantta istenilen frekanslarda c alışabilecek ve fiziksel olarak küc ük bir boyuta sahip olan derli toplu antenlerin tasarlanması gerekmektedir. Literatürdeki c alışmalar istenilen frekanslarda c alışacak farklı geometrilere sahip yama antenler üzerinde yog unlaşmaktadır. Eşkenar üc gen, daire, dikdörtgen vb. antenler olarak da tanımlanan bu anten geometrilerine eklenen her bir yarık, kısa devre elemanı gibi etkenler ve anten geometrisinde deg işen her bir parametre antenlerin yayılım parametrelerini, c alışma frekanslarını deg iştirmektedir. Bu nedenle gerekli uygulamaların şartlarını sag layacak etkin antenlerin tasarımı c eşitli geometrilerin araştırılmasına ve bu geometrilerde kullanılacak malzemelerin özelliklerinin araştırılmasına bag lıdır. Bu projede, günümüz haberleşme sistemlerinde önemli bir payı olan Wi-Fi ve RFID uygulamaları ic in farklı materyal ve şekillerde, farklı bantlarda yama anten tasarımı ve prototip üretimi gerc ekleştirilmektedir. Anten parametreleri optimize edilmekte, tasarlanmakta ve ilk örnekleri üretilmektedir. Bu proje ile RFID ve Wi-Fi uygulamalarında kullanılmak üzere ülkemizde ürüne dönüşebilecek ve ulusal üretime katkı sag layabilecek antenlerin tasarımı amac lanmaktadır. Proje sonucunda ortaya c ıkan prototip antenler, ileri aşamada Wi-Fi modem ve RFID sistem prototiplerinin geliştirilmesine yönelik takipc i projelerin başlatılmasını sag layacaktır.

17 17 Proje-Pazar Analizi Ülkemizde haberleşmeye yönelik hizmet ve araştırma c alışmaları daha c ok binalara ve evlere bu servisi sag lamaya yönelmektedirler. Wi-Fi ve RFID uygulamalarında kullanılacak antenler ise büyük bir oranda yabancı menşeili olup, ülkemizdeki araştırma-geliştirme c alışmaları bu bakımdan nispeten geri durumdadır. Bu nedenle üretim ac ısından da geri kalınmış bir alandır. Bu nedenle sanayi bakanlıg ı hibe programlarında da desteklendig i bilinmekte ve ülkemizde Ar-ge ve üretim c alışmalarının başlanması ve katma deg er sag lanması ic in teşvik edilmektedir. Türkiye de anten üzerine kuramsal anlamda birc ok Ar-ge c alışması yapılmasına karşın üretim kısmında eksiklikler yaşanmaktadır. Bu yüzden yapılan kuramsal c alışmaların gerc ek sonuc lar karşısındaki tutarlılıg ı her zaman karşılaştırılamamaktadır. Bu projenin önemi yapılan kuramsal c alışmalar ile laboratuvarda üretimi yapılan antenlerin karşılaştırılabilecek seviyede olmasıdır. Ayrıca bu c alışma literatürde bulunmayan veya nadir bulunan geometriye sahip anten geometrileri hakkında olması ac ısından c ok önemlidir. Yapılan c alışmalar hem endüstrinin ihtiyac larını karşılayabilecek hem de literatürün geliştirilmesine yardımcı olabilecek niteliktedir.

18 18 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI BOYA-SENTEZLİ GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİ PROJE KÜNYESİ Proje Kodu: 2011/3 Destekleyen Kuruluş: Proje Süresi: Proje Yürütücüsü: Yürütücünün İlgi Alanları: E-posta Adresi: Projenin Tematik Alanı: Proje Aşaması: KOSGEB 24 Ay Doc. Dr. Jongee PARK Nano seramik tozların üretimi Boya Sentezli Güneş Pilinde Kullanılan Titanya Tozunun ve Macunun Üretimi Uygulama (Ar-Ge yapılmış ve uygulama aşamasına gec mek üzere hazırlanılmaktadır.) PROJE EKİBİ Ünvanı Adı Soyadı Çalıştığı Kurum/Kuruluş Araştırmacı Mühendis Tug c e O ZTAŞ AP Nanoteknoloji Ltd. Şti. Yardımcı Araştırmacı Tasarımcı Chan Woo YOU AP Nanoteknoloji Ltd. Şti.

19 19 PROJE ÖZETİ Projeniz hakkındaki bilgileri olası bir sanayi-üniversite işbirlig ine yönelik olacak şekilde ifade ediniz. Form proje künyesi ve Pazar bilgileriyle birlikte iki sayfayı gec meyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bu projenin amacı yüksek etkinlikte fotokatalitik TiO 2 tozu üretmek ve bu tozları kullanarak boya-sentezli güneş enerjisi pili üretmektir. Bir başka amac boya-sentezli güneş enerjisi pili üretimi ic in pratik ve ekonomik bir yöntem bulabilmektir. TiO 2 (titanya) fotokatalistin endüstriyel gelişmesi üzerine yapılan temel araştırmalar hala güncellig ini korumaktadır. TiO 2 nin fotokatalitik malzeme olarak istenilen özellikleri sag laması, ve bu özelliklerin sag lanabileceg i üretim tekniklerinin belirlenmesi bakımından sistematik olarak yürütülen araştırmalar hem bilimsel hemde teknolojik önem arz etmektedir. Titanya, ışık altında radikaller vererek organik kirleticileri parc alayan fotokatalitik bir malzemedir. Aynı zamanda, otomobil aynalarının, duvarların veya tekstil ürünlerinin yüzeyine uygulanarak kendi kendini temizleme özellig inden faydalanılmaktadır. Titanyanın boya sentezli güneş enerjisi pillerinde (dye-sensitized solar cells, DSSC) kullanılmasının temel nedeni ise, boşluklu yapıda nano boyutlu titanya üretiminin kolay olmasıdır. Serbest elektronlara bir gec iş yolu oluşturması sebebiyle boşluklu yapıya sahip malzemelerin elektrotlarda kullanılması, DSSC uygulamalarında önemlidir. Bununla birlikte boşluklu yapı sayesinde boyanın yüzeyden daha fazla emilimi gerc ekleşir. Titanyanın tercih edilmesinin dig er nedenleri ise; kimyasal kararlılıg ı, toksik olmaması ve düşük maliyetli olmasıdır. Birc ok c alışmada, nano boyutlu TiO 2 tozu sol-gel veya hidrotermal işlemlerle elde edilmiş olsada, bu metotlarda kullanılan başlangıc malzemeleri pahalı olup ekstra tec hizatlara gereksinim duyulması mailyeti yükseltmektedir. TiO 2 tozunun mekanik bilyalı ög ütmeyle nano boyutlara kadar ög ütülebildig i ve aynı zamanda gec iş metalleriyle alaşımlandırılarak fotokatalitik etkisinin arttırdıg ı gözlemlemiştir. Proje süresince yapılan araştırmalarda c eşitli boyutlardaki TiO 2 tozları karıştırılarak tozların arasında deg işik boyutlarda gözeneklerin oluşturulması sag lanmıştır. Boya-sentezli güneş enerjisi pilleri, güneş enerji ile ilgili c alışmalarında yer alan c ok güncel bir konudur. Yakın gelecekte, enerji konusu en c ok tartısılan gündem maddelerinden bir tanesi olacaktır. Bu nedenle, Ar-Ge ye veya alternatif enerji sistemlerine yatırım yapılması önemlidir. Bu proje daha ucuz olarak geliştirilecek boya sentezli güneş enerjisi pillerinin ülkemizde üretilebilmesine yönelik olarak know how oluşturulmasını sag lanabilir. Üretilen pillerin yurtic inde satışı yurtdışına döviz kaybını engelleyeceg i gibi yurtdışına yapılacak satışlar da ülkemize döviz girdisi sag layacaktır. Boya-sentezli güneş pilleriyle ilgili üniversite-sanayi işbirlig i isteyen firmalar da bu konunun devamında c eşitli projelere ortak başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Proje-Pazar Analizi Projenin ilgili oldug u pazar hakkında ve projenin hayata gec irilmesi halinde pazardaki yeri hakkında bilgi veriniz. Projede elde edilen boya-sentezli güneş pilleri üretildikten sonra, bu piller güneş enerjisiyle c alışan oyuncak üretiminde kullanılabilecektir. Dolayısıyla oyuncak yapımcıları potansiyel müşterilerdir. Ancak esas hedef müşteriler lise ve kolejlerde eg itim gören ög renciler olacaktır. Çünkü üretilen pillerden liselere ve kolejlere yönelik güneş enerjisinin nasıl c alıştıg ını uygulamalı olarak gösteren eg itim setleri hazırlanabilecektir. O g renciler eg itim setlerindeki parc aları biraraya getirerek sistemi kuracaklar ve nasıl c alıştıg ını anlayabileceklerdir.

20 20 İNOVASYON TR 13 ATILIM ÜNİVERSİTESİ PROJE PAZARI MEKANİK BİLYALI ÖĞÜTMEYLE YÜKSEK ETKİNLİKTE FOTOKATALİTİK TİO 2 TOZU ÜRETİMİ PROJE KÜNYESİ Proje Kodu: ATÜ BAP Destekleyen Kuruluş: Atılım Üniversitesi Proje Süresi: 12 Ay Proje Yürütücüsü: Doc. Dr. Jongee PARK Yürütücünün İlgi Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendislig i E-posta Adresi: Projenin Tematik Alanı: Fotokatalitik Nano Tozlar Proje Aşaması: Araştırma (Son günlerde yaygın olan fotokatalitik titanya tozlarının Ar-Ge yapılması) PROJE ÖZETİ Projeniz hakkındaki bilgileri olası bir sanayi-üniversite işbirlig ine yönelik olacak şekilde ifade ediniz. Form proje künyesi ve Pazar bilgileriyle birlikte iki sayfayı gec meyecek şekilde hazırlanmalıdır. Titanyum dioksit, TiO 2, oldukc a yüksek fotokatalitik aktiviteye, biyolojik ve kimyasal kararlılıg a sahip oldug u ic in fotokatalitik malzeme olarak en fazla araştırma konusu olmuş bir malzemedir. Ayrıca zehirli deg ildir ve ucuzdur. Morötesi ışıg a maruz kaldıg ında ışıg ı emerek yüksek enerjili bir hale dönüştürür ve bu enerjiyi etrafındaki reaktif maddelere transfer ederek kimyasal tepkimeyi başlatır. Ortaya c ıkardıg ı yüksek oksitlenme gücü ile temas halinde oldug u mikrop, küf ve kötü koku gibi bazı zararlı maddeleri oksitleyerek onların karbon dioksit, su ve dig er küc ük moleküllere ayrışıp parc alanmasını ve yok olmalarını sag lar. TiO 2 fotokatalistin etkinlig i faz kompozisyonu, kristalleşme seviyesi, kristal boyutu ve yüzey özellikleri gibi birc ok faktöre bag lıdır ve fotokatalistin üretim teknig i ve hazırlanma koşulları ile deg işmektedir. Bu özelliklerin fotokatalistin üretim teknig i ve hazırlama koşullarından etkilendig i bilinmektedir. Etkinlig i arttırmak ic in genellikle kullanılan bir yol TiO 2 tozunun yüzeyine soy metal yüklemektir. Fakat soy metal ilavesi üretim maliyetlerini önemli ölc üde arttırmaktadır. TiO 2 fotokatalistin endüstriyel gelişmesi üzerine yapılan temel araştırmalar hala güncellig ini korumaktadır. TiO 2 nin fotokatalitik malzeme olarak arzu edilen özellikleri sag laması, ve bu özelliklerin sag lanabileceg i üretim tekniklerinin belirlenmesi bakımından sistematik olarak yürütülen araştırmalar bilimsel oldug u kadar teknolojik olarak da önem arz etmektedir. Nanokristal malzemeler kendilerine özgü fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı kataliz uygulamalarında oldukc a ilgi c ekmişlerdir. Yıg ınsal ve toz ile kıyaslandıg ında, boyut küc ültülmüş malzemeler yüksek yüzey alanları ve kuvvetli sog urma kabiliyetleri nedeniyle yüksek fotokatalitik etkinlik göstermektedirler. Bu nedenlerden dolayı bu malzemeler c ok geniş uygulama alanları bulmaktadırlar. Mikronaltı boyutlarda TiO 2 tozu kendi kendini sterilize eden ve kendi kendini temizleyen uygulamalarda kullanılabilmektedir. Aynaların, seramik karoların veya tıbbi arac gerec lerin üzerine kaplanabilir. Aynı zamanda yakıt hücrelerinde kullanılan alternatif bir fotokatalist film olabilir. Bu proje sonucu elde edilen bulgular klimalarda hava temizleyici filtre olarak deg erlendirilebilir. Türkiyedeki klima üreticileri ürettikleri klimalara antibakteriyel ve fotokatalist filtreler takmaktadır. Bu filtreler kötü kokuları ve uc ucu organik bileşikleri parc alayarak veya yok ederek odadaki hava kirlilig ini temizler. Proje-Pazar Analizi Fotokatalist uygulamalarının c eşitlilig i günden güne artmaktadır. O nerilen proje sonuc ları bu bakımdan akademik, teknolojik ve endüstriyel olarak önem arz etmektedir. Yurtic inde üretilen klimalar yurt dışındada üretilen klimalara göre daha üstün özellikler sag layabilecek be daha ucuza mal olabilecektir. Bu da ülkemize döviz kazancı sag layacaktır. Ayrıca elde edilen bilgilerin know how olarak deg erlendirilmesi sözkonusu olabilecektir.

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler

TEKSTİLDE ÇEVRE. Temiz Üretim Uygulamaları. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Enerji Verimliliği. Ekolabel. Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler Temiz Üretim Uygulamaları Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) TEKSTİLDE ÇEVRE Enerji Verimliliği Ekolabel Sürdürülebilir Üretim Çevresel Etkiler ULUDAĞ TEKSTİL İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ TEKSTİLDE ÇEVRE TEKSTİL

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2 SAYI 38 EKİM 2012 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017 www.boren.gov.tr 2 www.boren.gov.tr İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...4 SUNUŞ...6 TANIMLAR...9 GİRİŞ...11 1.ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA...12 1.1. Kurumun Tarihçesi...12

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL AR-GE PROJE PAZARI VE AR-GE PROJE YARIŞMASI 30 Nisan 2014 PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KANCA KAPAK TASARIMI Hasan

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde

Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde AĞUSTOS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Zor Sınav korhan@ostim.com.tr Arap Baharı nın ardından İslam ülkelerinde başlayan değişim rüzgarı, o ülkelerde yaşayanların yıllardır süregelen isteklerine

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013)

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) DERGİDEN FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Özgür Emekli ozgur.emekli@figes.com.tr

Detaylı

2007-5. TICARET. ODASı

2007-5. TICARET. ODASı YAYıNNO : 2007-5. İSTANBUL TICARET ODASı İSTANBUL TİcARET ODASı... TURKIYE'DE KALIPÇILIK......... SEKTORUNUN BUGUNU VE YARıNı SEMİNER 05.10.2007 YAYıN NO: 2007-5 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar

Detaylı

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim-

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim- DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-3 / Sayı: 6 (Ekim-Kasım-Aralık 2014) SSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA

TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye de Mevcut Durum...3 3. Türkiye 2023

Detaylı