Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması,"

Transkript

1 üzerinden bu tür ödemelerin yapılabildiği, dolayısıyla benim yaşamımı kolaylaştıran sistemlerin kullanılabilmesi gerekiyor. Coğrafi Bilgi Sistemleri, bu tür bütün bilgilerin entegre edilmesini sağlayan bir çağdaş araç olarak önümüzde ve karşımızda duruyor. Tabi bunu yaparken, yerel yönetimlerin kendi içlerindeki bir sistemi de oluşturmaları gerekiyor. Öte yandan bugün bilginin paylaşılması kavramından söz ediliyor. Yani belediyenin emlak vergisi bilgilerini emlakistimlak işlerinde, yerine göre sağlık işlerinde, fen işlerinde kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla yerel yönetimlerin birimlerinin bu paylaşımı olanaklı kılacak bir bilgi altyapısını, sistem altyapısına kavuşturması gerekiyor. Çok değişik kaynaklardan bilgilerin değerlenmesi, toparlanması gibi bir görevle karşı karşıyayız. Yani yerel yönetimlerde yeni bir bilgi atmosferinin yaratılması gerekiyor. Kent Bilgi Sistemi gibi sistemlerin kurulmasına nasıl başlamanıalı? diye bir soruyu sormak istiyorum. Sormak istiyorum, çünkü bizde bu tür sistemlerin kurulumuna bütün masaların üzerine bilgisayar koymakla ve birkaç tane program almakla başlanması gibi bir eğilim var. Her masanın üzerinde bilgisayar varsa sistem kurulmuş sanılıyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Biz, sonunda parasal kaynaklan çok fazla olmayan bir ülkeyiz ve bu kısıtlı kaynaklan iyi kullanmak zorundayız. Eğer program ve bilgisayar almakla başlayamayacaksak, o zaman nasıl başlamalıyız? Bizim önümüzdeki dönemde, yaşadığımız mekanlarla ilgili rüyamız, hayallerimiz nedir? Nasıl bir Antalya hayalimiz var? O hayalleri gözden geçirmek ve yeniden kurmak zorundayız. Bu düşten sonra, önümüze koyacağımız amacın tanımlanması, sınırlandırılması ve netleştirilmesi gerekiyor. Bu amaçlara yönelik analizlerin ve tasarımların yapılması gerekiyor. Bunlar olmadan tıpkı Konyaaltı Belediyesindeki başlangıç gibi, bir şeyler satın almaya girişmek, Kent Bilgi Sistemleri açısından en yanlış başlangıç olacaktır. Geriye doğru yaşamınızı düşünün. Renksiz televizyonları, merdaneli çamaşır makinaları herbirimizin evinde birer adet vardı. Sonra renkli televizyonları renksizin yanına koyduk. Daha sonra uzaktan kumandalılar gelince birde ondan aldık. Size soruyorum, biz renksiz televizyonları alırken Avrupa'da uzaktan kumandalı renkli televizyonlar kullanılmıyor muydu? Her birisi için milli servet harcadık. Şu anda belediye ve kurumların almış olduğu bilgisayar ve yazılımlarda aynı konumdadır. Bunu neden söylüyorum? Bunu söylememin nedeni şu. Genel olarak yapılan değerlendirmelere göre bilgisayar dediğimiz donanımların ömürleri birkaç yılla, 1-3 yılla sınırlı. Çok çabuk eskiyor artık ve donanımlar giderekte ucuzluyor. Onların üzerinde koşan ve bizim bazı işlemleri yapmamızı sağlayan en iyi yazılımların ömrü 5 yılla 10 yıl arasında. Daha sonra onlarında kendilerini yenilemeleri gerekiyor. Ama veriler yaşatılırsa eğer, sistemde en az 50 yıl kalabiliyorlar. Dolayısıyla, bizim Kent Bilgi Sistemi gibi sistemlerin kurulumuna, donanımdan ve yazılımdan; yani platformlardan bağımsız olarak verilerin yapılandırılmasıyla başlamamız gerekiyor. Bu işler çerçevesindeki iş kalemlerinin Antalya'da 2 yıllık bir süre içerisinde gerçekleştirebileceklerini söyleyebiliriz. Bu konunun ayrıntılarına girmiyorum. Burada vurgulamak istediğim olay şu: Veri tabanı olayından söz edildi. Bilgi sistemlerini otomasyonla karıştırmamız gerekiyor.

2 Yani Coğrafi Bilgi Sistemi ile Yönetim Bili şim Sisteminin (Tek Sicil Otomasyonunun) enteg rasyonu, Sizlere dostlarım demek istiyorum müsaadenizle, zira bir tatil günü bu saatte burada Antalya için var olanlara dostum demek selivor içimden. Ben şekli değiştirmek istiyorum. Şu ana kadar bildiricilere, siz katılımcılar soru sordunuz, şimdi ben bildiriye başlamadan soru soracağım size;» Aramızda kaç kişi Antalya' da oturuyor? Kaç kişi kendi maliki olduğu meskende oturuyor? 8 Kimler oturduğu daireyi satın aldı? Kimler bahçeli evde oturmak ister? Görüyorum ki istediğimiz farklı yaptığımız farklı şeyler, bahçeli evde oturmak istiyorsunuz ancak apartman dairesi satın alıyorsunuz. O halde Antalya'nın çarpıklığından sizlerde sorumlusunuz. Kentlerde yolların oluşumu imar planlarıyla oluşmakta, yani şu anki yolların caddelerin planlarını bir şehir plancısı oluşturmuştur. Binaların projelerini de mimar arkadaşlar hazırlamıştır ve inşaat mühendisleri arkadaşlarla da yapılar yapılmıştır. O halde Antalya'nın çarpıklığından kimler sorumlu olacaktır. Meclis üyeleri seçmenlerini memnun etmek isteyecektir, onların önüne teknik insanların durması gerekmektedir. Yani sizlerin ve bizlerin, hepimizin suçu var. Yalnızca meclis üyelerinin değil. Nedir Kent Bilgi Sistemi? Uzun bir tanımını yaparsak: Kent bilgi sistemi, belediye (ve varsa mücavir alan) sınırları içinde yaşayan hemşehrilere ve bu sınırlar içindeki mekansal objelere ilişkin güncel durumdaki sözel ve grafik tüm verilerin sağlanması, işlenmesi ve entegrasyonu yoluyla, tüm belediye faaliyetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütümünün olanaklı kılınması. Yeni kararlar için yöneticilere güncel verilere dayalı entegre destek altyapısının kurulması, Öncelikle belediyenin birimleri arasında, gide rek yerel ölçekteki kurumlar arasında elektronik ileti şimin gerçekleştirilmesi, Verilerin bir kerede depolanması ve güncelliği nin sağlanması yoluyla belediye çalışanlarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, güvenin pekiştirilmesi, Belediye ile ilgili verilere, yetki ve ilgi tanımı yapılmak koşuluyla internet üzerinden erişimlerin olanaklı olması, yeni açılımlara uyum altyapısının temellendirilmesi amacıyla kurulan çağdaş sistem lerdir. Kent Bilgi sistemleri, tanımdan da anlaşılacağı üzere, Coğrafi Bilgi Sistemini ve Yönetim Bilişim Sistemini birlikte içermek zorunda... Yani bir Kent Bilgi Sistemi iki boyutu olmadan olamıyor: Grafik veriler ve sözel veriler denilen verilerden oluşuyor. Grafik veriler bölümünü Coğrafi Bilgi Sistemleri oluşturuyor. Onun içinde hangi bilgiler var? Kadastro bilgileri, imar planı bilgileri, halihazır haritalar, teknik altyapılar, zemin bilgileri, orman bilgileri gibi bilgiler. Bu bilgiler, öyle yapılandırılmalı ki bunlar önümüzdeki sürecin diğer beklentilerini de karşılayabilsin. Artık internet diye bir olay var. Onsuz yaşayamıyoruz. Dolayısıyla, yerel yönetimlerde halkın yaşamını kolaylaştırmak için internet de içinde olmak üzere bütün çağdaş olanaklardan yararlanmayı düşünmek zorundalar. Yani ben Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı belediyelerinde emlak vergimi ödeyeceksem kuyruğa girmek zorunda değilim. İnternet

3 ATSO E ŞUBEMİZDEN ORTAK PANEL Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Şubemiz tarafından "Kent Bilgi Sistemleri" konulu ortak bir panel düzenlendi. ATSO'nun panel hakkındaki haberleri ve ATSO'da görev yapan odamız üyesi Ertuğrul YILMAZHAN'ın görüşleri ve Şube Başkanımızın açılış konuşmasını sizlere iletiyoruz. ATSO'dan; Dünya Kenti Antalya'nın, Kentsel yaşam kalitesini, doğal dengesini bozmadan geliştirmek; bu gelişmeye sürdürülebilir bir yapı kazandırmak, Kentin tüm özelliklerine en kısa sürede ve doğru bir şekilde ulaşabilmek için bir sisteme gereklilik duyuyoruz. Bu paneli; Bizlerin, bu sistemi en anlaşılabilir bir şekilde algılayabilmemizi kolaylaştırmak için düzenlemiş bulunuyoruz. Yerel yönetimler, bu konuya olan duyarlılıklarını, uygulamaya yönelik yatırımlarla destekleyecekler, bugünün en önemli ve stratejik ihtiyacı olan BİLGİYE ULAŞIMIN ve bunu Kent insanı ile tüm insanların esenliği ve refahı için kullanmanın yanısıra, gelecek kuşaklara en güzel mirası bırakacak bir çalışmaya önayak olacaklardır. Biz de, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu çalışmaların her aşamasında destekçi ve katılımcı olacağız. Su, kanalizasyon sistemlerinin daha hızlı ve az maliyetle yapılabilmesi, altyapı planlamasında yeni projeler, kent trafiğinin daha iyi yönetimi, kurumlar arasında sağlıklı ve yaygın bilgi akışı, imar durumlarının bilgisayardan otomatik verilmesi, emlak ve çöp vergileri gibi kaçakların önlenmesinin sağlanması ve en önemlisi, Kente ait tüm bilgilerin, bir MERKEZE bağlanarak ilgili kurumların kendi bilgisayarlarından bu verilere ulaşabilmelerinin sağlanması, KENT BİLGİ SİSTEMİNİ tanımlayan bazı özelliklerdir. Yepyeni bir kurumlaşmayı başlatacak olan bu güzel panelin son derece başarılı sonuçlar vereceğine olan inancımızı bir kez daha ifade ederek bu panelin düzenlenmesinde ATSO'ya her türlü yardım ve desteği veren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına Genel Başkan Sayın Hüseyin ÜLKÜ'ye ve değerli panelistlerimize, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz. ATS O Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen, kentleşmede altyapı, üstyapı ile tüm bölge planlamasının önemini belirten Kent Bilgi Sistemleri paneli, Cam Piramit / Meltem Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelin oturum başkanlığını Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Ülkü yaparken, diğer panelistler; Prof. Dr. Derya Maktav (İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü), Nihat Şahin (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı), Belma Tekinbaş (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TAUGM İmar Dairesi Başkanı / Şehir ve Bölge Plancısı), Doç. Dr. Enver Ülger (Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fot. Müh. Bölümü) Kent Bilgi Sistemleri konusunda sunuş yaptılar. Panelistler, sağlıklı bir kent için bütün sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin işbirliğine gitmesi gereğine işaret ederek, bu konuda veri tabanlarının oluşturulması ile kentler için bilgisayar ortamında bir envanter hazırlanması gereğine değindiler. Oluşturulacak envanter ve veri tabaları ile o kentin elektrik, su, trafik, nüfus, diğer altyapı ve üstyapı dahil bütün faaliyetlerin daha kontrol edilebilir, verimli ve kullanılabilir olacağını vurgulayan panelistler, bu sistemle kentlerin daha yaşanabilir olacağını ifade ettiler. Kent Bilgi Sistemleri Paneli Ertuğrul YILMAZHAN Harita ve Kadastro Mühendisi 45

4 bu kaynakların internete verilmesini istediği, 10.sorunun cevaplarına göre öğrencilerin müfredatlarında olmayan fakat almak istedikleri dersler arasında bilgisayar derslerinin ilk sırada yer aldığı (%39) ve 12.sorunun cevaplarına göre oda yayınlarına kısmen ulaşabilen veya hiç ulaşamayan öğrencilerin bu yayınların internete verilmesini istediklerini (%1) belirttiğini görüyoruz. 8 ) Öğrencinin kültürel yapısına ilişkin profil: Bu gruba dahil olan sorularda (16,17. sorular) öğrencinin takip edebildiği gazete ve en son okuduğu üç kitap ile ilgili bir profil çıkarabiliriz. Verilen cevaplara göre bir profil oluşturulacak olunursa; öğrencilerin en çok Posta ve Sabah gazetelerini tercih ettiği (her ikisi de % 15), en son okudukları üç kitap arasında ilk sırada Ayşe Kulin'in "Adı : Aylin" isimli kitabının yer aldığı (7 kişilik okunma oranı ile), en son okuduğu üç kitabın yazarları arasında ilk sırayı Ayşe Kulin ve Reşat Nuri Güntekin'in paylaştığı (7'şer kişilik okunma oranları ile), daha çok yerli yazarları tercih ettikleri (%56,92), sorulan soruya tam olarak üç kitap ismi verebildiği (%56), verdiği kitap isimleriyle birlikte yazar adını vermediği (%83,88) ortaya çıkıyor. Öğrencinin kültürel yapışma ilişkin direkt olarak sorulmuş soruların cevapları dışında diğer sorulara verilen cevaplar üzerinden de öğrencinin kültürel yapısına ilişkin profili geliştirilebilir. 14.sorunun cevapları incelendiğinde ; öğrencilerin odadan beklentileri arasında %2 oranıyla sosyal - kültürel etkinliklere yer verilmesini istediklerini görüyoruz. 9 ) Öğrencinin bölüme bakışına ilişkin profil : Anketin hazırlanışındaki eksiklikler nedeniyle öğren cinin bölüme bakışma ilişkin profilinin çıkarılabile ceği yalnız bir soru elde edilebilmiştir (18. soru) Pro fil bu soruya verilen cevaplar üzerinden şekillendirilecektir. Öğrenciler Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nü isteyerek seçmiştir (%88,89).Bölüm ile ilgili direkt olarak sorulmuş olan bu sorunun dışında diğer sorulara verilen cevaplar üzerinden de öğrencinin bö lüme bakışına ilişkin profili geliştirilebilir. 7.sorunun cevaplan incelendiğinde ; meslek derslerine kısmen kaynak bulabilen yada hiç bulanmayan öğrencilerin %11'i bölümlerine bir kütüphane kurulmasını istediklerini ve %4'ü bölümdeki öğretim üyelerinin kaynak sağlamasını istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca 9.sorunun cevaplarına göre okul kütüphanesinden yararlanamayan öğrencilerin %5'i bölüme bir kütüphane kurulmasını istediklerini belirtmişlerdir. Son olarak lo.sorunun cevapları incelendiğinde ; öğrencilerin müfredatlarında olmayan fakat almak istedikleri dersler arasında bölüme ilişkin derslerin %32'lik bir paya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu %32'lik pay Uygulamalı Jeodezi ve Fotogrametri (%3), Kent Bilgi Sistemleri (%26), Mesleki Tanıtım (%3) derslerine aittir. SONUÇ Sonuç olarak, bu araştırma raporu Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü öğrencileri hakkında bize genel bir bakış açısı sağlamaktadır. Anketin 18 sorusuna verilen cevaplar istatistiksel olarak incelenmiş, konuyu daha iyi anlatacağı düşünülen grafikler verilmiştir. Anket sorulan birbirleriyle olan ilişkinleri üzerinden gruplandmlmış ve bu sayede 9 farklı başlıkta öğrenciye dair profiller elde edilmiştir. Bu profillere ilişkin özet sonuçlar yukanda verilmiştir. Anket çalışması üzerine yaptığımız araştırma ve projelendirmenin bir özeti olan bu rapor umuyoruz ki öğrenciler hakkında merak edilen sorulannızı cevaplandıracağı gibi öğrenci - oda ilişkilerine de farklı bir bakış açısı sağlayacaktır. Gelecekte yapılacak diğer anket çalışmalarına yanlışları ve doğrulan ile ışık tutması dileklerimizle ODESK Araştırma ve Projelendirme Grubu 44

5 ğu ortaya çıkıyor. Okulla ilgili direkt olarak sorulmuş soruların cevapları dışında diğer sorulara verilen cevaplar üzerinden de öğrencinin okula bakışma ilişkin profili geliştirilebilir. Anketin 2.sorusunun cevap şıklarından biri olan "okul" 'un üniversite olup olmadığı belirtilmemiştir. Bu şıkkın üniversiteyi kastettiğini varsayarak incelememize devam ediyoruz. Bilgisayar kullanmayı bilen öğrencilerin %29,85'i bilgisayar kullanmayı okulda öğrenmiştir. Anketin 7.sorusunun cevaplarıda öğrencinin okula bakışma ilişkin profiline katkı yapmaktadır. Meslek derslerine kısmen kaynak bulabilen ve hiç bulamayan öğrencilerin %27'si okul kütüphanesi aracılığıyla,%12'si de okulun öğrencilere kaynak sağlaması aracılığıyla meslek dersi kaynaklarına tamamen ulaşmayı istediklerini belirtmişlerdir. 4. ve 5. sorularda öğrencinin kullandığı bilgisayarın internet bağlantısı olup olmadığı ve varsa internetten faydalanıp faydalanamadığı sorulmuştur. Bu iki sorunun cevaplarını öğrencinin okula bakışma ilişkin profiline dahil edemiyoruz çünkü sorularda söz konusu olan bilgisayarın okulun sağladığı bilgisayar olup olmadığı belirtilmemiştir. 5 ) Öğrencinin oda ile ilişkilerine dair profil : Bu gruba dahil olan sorularda (11,12,13,14. sorular) öğrencinin odanın yayınlarına ulaşıp ulaşamadığı ulaşamıyor yada kısmen ulaşabiliyorsa bu konudaki önerileridir bilgisayar kursu açılırsa hangi ayda açılmasını istediği ve odadan beklentileri ile ilgili bir profil çıkarabiliriz. Verilen cevaplara göre bir profil oluşturulacak olunursa; öğrencilerin oda yayınlarına ulaşamadığı (%42,85) veya kısmen ulaşabildiği (%41,67), bu konuda öneri getirmediği (%39), öneri getirenlerinse dağıtımın geliştirilmesini (%22) veya okula yada bölüme posta yoluyla ulaştırılmasını (%21) istediği, oda Ankara'da bir bilgisayar kursu açarsa Temmuz (%31,25) veya Ağustos (%30,73) aylarını tercih edeceği ve odadan en çok "öğrencilerle daha fazla ilgilenilmesini, destek ve yardımcı olunmasını (%37)" istediği ortaya çıkıyor. Oda ile ilgili direkt olarak sorul- muş soruların cevapları dışında diğer sorulara verilen cevaplar üzerinden de öğrencinin oda ile ilişkilerine dair profili geliştirilebilir. Anketin 7. sorusunun cevaplarını incelediğimizde ; meslek derslerine kısmen kaynak bulabilen ya da hiç bulamayan öğrencilerin %7 si bu kaynaklan odanın sağlamasını istediğini belirttiğini görüyoruz. 6 ) Öğrencinin ekonomik durumuna ilişkin profil : Anketin hazırlanışmdaki eksiklikler nedeniyle öğ rencinin ekonomik durumuna ilişkin profilinin çıkarı labileceği yalnız bir soru elde edilebilmiştir (15.soru). Profil yalnızca bu soruya verilen cevaplar üzerinden şekillendirilebilir. Öğrencilerin öğrenim giderleri ai leleri tarafından karşılanmaktadır (%87) 7 ) Öğrencinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin profil : Bu gruba dahil olan sorularda (1,2,3,4,5, 13. sorular) öğrencinin bilgisayar kullan mayı bilip bilmediği,biliyorsa nerede öğrendiği,okul da faydalanabileceği bir bilgisayar olup olmadığı.kul landığı bilgisayarın internet bağlantısı olup olmadı ğı,varsa internetten faydalanıp faydalanamadığı ve oda Ankara'da bir bilgisayar kursu verecek olursa hangi aylarda katılabileceğine ilişkin bir profil çıka rabiliriz. Verilen cevaplara göre bir profil oluşturulacak olunursa; öğrencilerin bilgisayar kullanmayı bildiği (%79,76), bilgisayar kullanmayı bilenlerin bunu okul yada özel kursta değil diğer yerlerde öğrendiği (56.72), okulda kısmen yararlanabileceği bir bilgisa yar olduğu (77,38), kullandıkları bilgisayarların in ternet bağlantısı olmadığı (%85,72), internet bağlan tısına sahip bilgisayar kullananların internetten yarar lanabildikleri (%58,34) ve oda Ankara'da bir bilgisa yar kursu verirse Temmuz (31,25) veya Ağustos (30.72) aylarını tercih edeceği ortaya çıkıyor. Bilgisa yar ve internetle ilgili direkt olarak sorulmuş cevapla rı dışında diğer sorulara verilen cevaplar üzerinden de öğrencinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin profili geliştirilebilir. Anketin 7.sorusunun cevapları nı incelediğimizde ; meslek derslerine kısmen kaynak bulabilen yada hiç bulamayan öğrencilerin % 12'sinin 43

6 ve Sabah gazetelerini takip ettiği (her ikisi de %15), en son okunan üç kitap içinde en çok Adı : Aylin isimli kitabı okuduğu (7 kişilik okunma oram ile) ve Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nü isteyerek seçtiği (%88,89) sonuçlarına ulaşılıyor.öğrenciye ilişkin genel profili bu şekilde özetleyebiliriz. 2 ) Öğrencilerin imkanlarına ilişkin profil : Bu gruba dahil olan sorularda (3,4,5,6,8,10,11,15. soru lar) öğrencinin okulda faydalanabileceği bir bilgisa yar olup olmadığıjcullandığı bilgisayarın internet bağlantısının olup olmadığı ve var ise internetten fay dalanıp faydalanamadığı,meslek dersleri için yeteri kadar kaynak bulup bulamadığı, okul kütüphanesin den yeteri kadar faydalanıp fay dalanamadığı müfre datta olmayan fakat almak istediği ders olup olmadı ğı,odanın yayın organlarına ulaşıp ulaşamadığı ve öğ renim giderlerini nasıl karşıladığı araştırılmıştır. Bu sorulara verilen cevapları inceleyerek öğrencinin teknolojiden,okuldan,odadan ve gelirden yeteri kadar faydalanıp faydalanamadığma ilişkin profili çıkarıla bilir. Verilen cevaplar incelendiğinde ;öğrencilerin okulda kısmen faydalanabildikleri bir bilgisayar bulunduğu (%77,38), kullandıkları bilgisayarların internet bağlantısına sahip olmadığı (%85,72), kullandıkları bilgisayarda internet bağlantısı olanların internetten faydalanabildikleri (%58,34), öğrencilerin meslek derslerine kısmen kaynak bulabildiği (%47,62), okul kütüphanesinden faydalanamadıkları (%90,48), müfredatlarında olmayıp almak istedikleri ders olmadığı (%62), odanın yayın organlarına ulaşamadıkları ya da kısmen ulaşabildikleri (sırasıyla %42,85 ve %41,67), öğrenim giderlerinin aileleri tarafından karşılandığı (%87) ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin imkanlarına ilişkin genel profili bu şekilde özetleyebiliriz. 3 ) Öğrencinin isteklerine, çözüm önerilerine iliş kin profil : Bu gruba dahil olan sorularda (7,9,10,12,13, 14. sorular ) öğrencinin ulaşamadığı mesleki kaynaklara ne şekilde ulaşmak istediği,okul kütüphanesinden faydalanmaya yönelik önerile- ri.müfredatında olmayan fakat almak istediği ders varsa bunun konusunun ne olmasını istediği, odanın yayın organlarına ulaşma konusundaki önerileri,oda Ankara'da bilgisayar kursu verirse hangi aylarda gelmeyi tercih edeceği, odadan beklentileri sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar ışığında öğrencinin mevcut problemlerine getirdiği çözüm yolları ve istekleri hakkında genel bir profil çıkarmak mümkündür. Verilen cevaplara göre bir profil oluşturulacak olunursa; öğrencilerin ;kısmen bulabildikleri ya da bulamadıkları mesleki kaynaklara okul kütüphanesi aracılığıyla ulaşmak istedikleri (%27), okul kütüphanesinden faydalanamayan öğrencilerin kütüphanenin yakın bir yere kurulmasını öneri olarak getirdiği (%44), müfredatta olmayan fakat almak istediği ders olan öğrencilerin bu dersin bilgisayar dersi olmasını istediği (%39), odanın yaym organlarına ulaşamayan yada kısmen ulaşabilen öğrenciler dağıtımın geliştirilmesi veya okula/bölüme postalanması için öneri getirdiği (sırasıyla %22 ve %21), oda Ankara'da bir bilgisayar kursu verirse Temmuz veya Ağustos aylarını tercih ettiği (sırasıyla %31,25 ve %30,73), odadan öğrencilerle daha fazla ilgilenilmesi, öğrencilere destek olunması,yardım yapılması şeklinde beklentileri olduğu (%37) ortaya çıkıyor. 4 ) Öğrencinin okula bakışma ilişkin profil : Bu gruba dahil olan sorularda (3,8,9,10. sorular) okulda fay dalabilecek bilgisayar olup olmadığı,okul kütüphanesinden faydalanabilip fay dalanamadığı, faydalanamıyorsa çözüm önerileri,müfredatında olmayan fakat almak istediği ders varsa bunun konusunun ne olmasını istediği gibi konular sorulmuştur.verilen cevaplar doğrultusunda öğrencinin okuldan beklentileri ve okula bakışı ile ilgili bir profil çıkarabiliriz. Verilen cevaplara göre bir profil oluşturulacak olunursa; öğrencilerin faydalanabileceği bir bilgisayar olduğu (%77,38), öğrencilerin okul kütüphanesinden faydalanamadıkları (%90,48), faydalanabilmeleri için kütüphanenin yakın bir yere kurulmasını istedikleri (%44), öğrencilerin müfredatlarında olmayan ama almak istedikleri ders olmadığı (%62) oldu- 42

7 HKİVİO Bülteni Aralık 2001 İstatistik etiğinin gerektirdiği üzere, sorulara yaklaşımda tamamen tarafsız bir yöntem izlenilmiştir. Cevapların yorumlanması sırasında öznel yargılardan kaçınılmış, sübjektif bir perspektif takip edilmiştir. Anketin hazırlanışı sırasında ortaya çıkan eksiklikler ve yanlışlıklardan dolayı araştırma raporunun ve projenin kapsamı dar tutulmak durumunda kalınmıştır. Bu bültenimizde sadece ikinci bölüm olan "Profillerin Çıkarılması" kısmına yer vereceğiz. ANKET SORULARI Soru 1: Bilgisayar kullanmayı biliyor musunuz? Soru 2: Birinci soruya cevabınız evet ise nerede öğrendiniz? Soru 3: Okulunuzda sizin de faydalanabileceğiniz bilgisayar var mı? Soru 4: Kullandığımız bilgisayarın internet bağlantısı var mı? Soru 5: Dördüncü soruya cevabınız evet ise internetten faydalanabiliyor musunuz? Soru 6: Meslek derslerinize yeteri kadar kaynak bulabiliyor musunuz? Soru 7: Altıncı soruya cevabınız kısmen ya da hayır ise bu kaynaklara ulaşmayı nasıl isterdiniz? Soru 8: Okul kütüphanesinden yeteri kadar faydalanabiliyor musunuz? Soru 9 : Sekizinci soruya cevabınız hayır ise öneriniz nelerdir? Soru 10: Müfredatınızda olmayan fakat almak istediğiniz ders var mı? Var ise konusu ne olmalıdır? Soru 11: Odamızın yayın organlarına (ders, bülten, kitap vs.) ulaşabiliyor musunuz? Soru 12: On birinci soruya yanıtınız evet değil ise önerileriniz nelerdir? Soru 13: Odanızca sizler için bilgisayar kursu Ankara'da var ise hangi ayları tercih edersiniz? Soru 14: Odamızdan beklentileriniz nelerdir? Soru 15: Öğrenim giderlerinizi nasıl karşılıyorsunuz? Soru 16: Takip edebildiğiniz gazetelerin adını yazar mısınız? Soru 17 : En son okuduğunuz üç kitabın adını yazar mısınız? Soru 18 : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini isteyerek mi seçtiniz? PROFİLLERİN ÇIKARILMASI Bu bölümde, ankette yer alan soruların birbirleriyle ilişkisi, verilen cevaplar arasındaki bağlantı ve bağımlılık incelemeleri yer almaktadır. Bu bağlantılara göre öğrencilerin belirli başlıklarda genel bir profili oluşturulacaktır. Araştırmanın anketi grubumuz tarafından hazırlanmamış olduğundan profillerin çıkarılmasına dair incelemeler kısıtlı tutulmak durumunda kalmıştır,bunun sebebi; elimize cevaplandırılmış halde gelen anket çalışmasının hazırlanışında kimi yanlışlıklar ve eksikliklerin mevcut olmasıdır. Yine de ileri incelemeler yapmak ve genel bir profil çıkartmak mümkündür.bu amaçla sorular gruplandmlmış ve aşağıdaki başlıklara dair profiller çıkarılmıştır. 1 ) Öğrencinin genel özelliklerine ilişkin profil 2 ) Öğrencinin imkanlarına ilişkin profil 3 ) Öğrencinin isteklerine,çözüm önerilerine iliş- kin profil 4 ) Öğrencinin okula bakışına ilişkin profil 5 ) Öğrencinin oda ile ilişkilerine dair profil 6 ) Öğrencinin ekonomik durumuna ilişkin profil 7 ) Öğrencinin bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin profil 8 ) Öğrencinin kültürel yapışma ilişkin profil 9 ) Öğrencinin bölüme bakışına ilişkin profil 1 ) Öğrencinin genel özelliklerine ilişkin profil : Bu gruba dahil olan sorularda (1,2,16,17,18. sorular) öğrencinin bilgisayar kullanmayı bilip bilmediği biliyorsa nerede öğrendiği,takip edebildiği gazeteler,en son okuduğu üç kitap ve Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nü isteyerek seçip seçmediği araştırılmıştır. Tüm bu sorular öğrencinin teknik donanım açısından, kültürel donanım açısından ve mesleğine/bölümüne bakışı açısından incelenmesini sağlayacak olan genel hatların,bir profilin çıkarılabileceği tarzdadır. Verilen cevaplar incelendiğinde ;öğrencilerin çoğunlukla bilgisayar kullanmayı bildikleri (%79,76), bilgisayar kullanmayı okul ya da özel kursta değil de diğer yerlerde öğrendiği (%56,72), çoğunlukla Posta 41

8 HKıviO Hulusi! Aıaiık A N K A R A 5 Ü 3 E S i TMMOB ANKARA İKK ÇALIŞMALARI Ankara İKK toplantısına periyodik olarak katılınmış ve katkı konulmuştur. 22 Eylül 2001 tarihinde TMMOB 3. Danışma Kurulu Toplantısına Genel Merkez ile Ankara Şube Yönetimi ve üyelerimiz katılmışlardır. Bu toplantıda, dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar tartışılarak, IMF ve Dünya Bankasının ülkemize dayatmaları gündeme gelmiş çözüm olarakta emekten yana ekonomik ve siyasal bağımsızlıklara, insan haklarına önem veren demokratik kurum ve kurallara saygılı iktidarların oluşması için mücadele edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca yakın zamanda yapılacak TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayına hazırlık çalışmaları ile ilgili öneriler ve çalışma programları ele alınarak tartışma ortamı yaratıldı. Bu bağlamda bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayına hazırlık amacıyla toplantılar düzenlenmiş meslektaşlarımızın sürece katılımı için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 9 Kasım 2001 tarihinde DİSK ve KESK'in öncülüğünde yapılan, Emek Platformunun da desteklediği "İşsizliğe, Yoksulluğa ve Savaşa Karşı; Küresel Eşitlik, Adalet ve Barış" mitingine Oda ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile meslektaşlarımız katılarak alanları doldurdu. 15 Kasım 2001 tarihinde Emek Platformunun Güvenpark'ta gerçekleştirdiği "Ülkemize, Geleceğimize, Çocuklarımızın Geleceğine Sahip Çıkıyoruz" konulu basın açıklamasına destek verdik. 24 Kasım 2001 tarihinde Yılmaz Güney Sahnesinde yaklaşık 350 TMMOB üyesinin katıldığı Ankara Mühendislik Mimarlık Kurultayı başarıyla gerçekleştirildi. Gün boyu süren kurultayda konu başlıkları üzerine dayanan tartışmalar yapıldı. Öneriler TMMOB'ye iletildi. 1 Aralık 2001 tarihinde, Ankara Valiliğinin Kızılay meydanında mitinge izin vermemesi nedeniyle, Mithatpaşa Caddesinde yapılan Emek Platformunun düzenlendiği Mitinge "Emekçiye Değil, Soygunculara Barikat" sloganlarıyla katılarak ülkenin içinde bulunduğu ortama ilişkin görüşler belirtildi. ANKET ÇALIŞMASI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ JE- ODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİ- Ğİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE ŞUBEMİZ TARAFINDAN UYGULANMIŞ OLAN ANKET SONUÇLARI ODESK ARAŞTIRMA VE PRO- JELENDİRME GRUBU TARAFINDAN DE- ĞERLENDİRİLDİ. GİRİŞ Bu araştırma; Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından uygulanmış olan anketin istatistiksel incelenmesi ve projelendirilip öğrenciler hakkında profillerin çıkarılmasını amaçlamaktadır. Anket, oda tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır. Denek sayısı 84 tür. Uygulanmış olan ankette isim kısmı isteğe bağlı kılınmış haldedir. Öğrencilerin %38.1'i isimlerini vermemeyi tercih etmiştir; bu öğrencilerin %33,3'ü hangi sınıfta olduklarıyla ilgili bilgiyi de vermezken %1,2'si 1. sınıf; %7,1'i 2. sınıf; %29.8'i 3. sınıf; %28,6'sı da 4. sınıf öğrencisi olduklarını belirtmiştir. Elde bulunan 84 adet cevaplanmış anket, tüm Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini temsil etmeye yeterlidir. Analizlerde ortaya çıkan sonuçlar tüm öğrencileri kapsayacak sonuçlar olarak ele alınabilir. Araştırma raporu iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan "Soru Analizleri" bölümünde soruların direkt cevaplarına dair incelemeler yer alırken ikinci bölüm olan "Profillerin Çıkarılması" kısmında daha ileri incelemeler ve anketin belli başlıklarda sonuçlandırılması yapılmıştır. 40

9 Yeni eğitim döneminin başlamasıyla Ankara Şube etkinlik alanı içindeki üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü öğrencilerine yönelik 20 Ekim 2001 tarihinde teknik gezi, Anıtkabir ziyareti ve moral konseri etkinliklerini düzeledi. Bu etkinliklerimize Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden öğrencilerimizin yanısıra İstanbul YTÜ ve İTÜ'den de konuk öğrenci arkadaşlarımız katıldılar. programlan, GPS, GIS, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama gibi konulardaki son gelişmeler tanıtıldı. Saat 14'te HKMO Genel Merkez ve Ankara Şube Yöneticileriyle birlikte Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğrencileri Anıtkabir' de Ata'nın huzurunda ilkelerine ve emaneti olan Cumhuriyete bağlılıklarını ifade ettiler. Akşam da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde, Kültür Bakanlığı Sanatçılarından Sanat Müziği Sanatçısı Esra Dilekli, Türk Halk Müziği Sanatçılarından Nahide Tokköz ve Kamil Sönmez tarafından verilen konserde birlikte eğlenip moral tazeledik. Geleneksel Giz Yemeği Ankara Şubemizin bu yılki Geleneksel Güz yemeği 2 Kasım 2001 tarihinde, Ankara Ticaret Odasının Twin Towers Balo Salonunda gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramının hemen arkasından düzenlediğimiz ve Cumhuriyetimizin 78 inci yıl kutlamaları coşkunluğu içinde geçen gecemize, güzel türküleriyle ses sanatçısı Gülsen Kutlu neşe kattı. iü 20 Ekim Cumartesi sabahı okullarından hareket eden öğrenciler gündüz, mesleğimize yönelik yazılım ve donanım hizmeti veren firmalara, dönüşümlü olarak gruplar halinde giderek teknik bilgi aldılar. Ankara'da hizmet veren firmalarca CAD tabanlı Harita Genel Merkezimiz tarafından her yıl mesleğimizde 30 yılını tamamlayan meslektaşlarımıza 30. Yıl Plaketlerinin verildiği töreninin de yapıldığı gecemize katılan büyüklerimiz, konuklarımız ve Ankaralı üyelerimizle birlikte bir Geleneksel Güz Yemeğinde daha birlikte olduk. 39

10 TMMOB Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı 'nda tartışılmak üzere TMMOB tarafından hazırlanan karar taslakları tarihinde İMO Adana Şubesi toplantı salonunda tartışılmıştır. TMMOB Yönetim Kurulundan Dursun YILDIZ, M. Sıtkı ÇİĞ- DEM, Oğuz GÜNDOĞDU, Hakkı ATIL'm katıldığı toplantının gündemi; ŞUBEMİZİN GELENEKSEL YEMEĞİ Şube Geleneksel Yemeğimiz 27 Ekim 2001 tarihinde Çukurova Sürmeli Oteli'nde yapılmıştır. Son günlerde yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle, katılımın az olması tahmin ediliyordu. Ancak beklentilerimizin üzerinde bir katılımla, coşkulu bir 1- Açılış 2- Divan 3- Sürece İlişkin Genel Bilgilendirme 4- Kurultay Konuları Üzerinde Görüşme, 4-1 Mesleki etkinlik, mesleki yeterlilik 4-2 Mesleki Denetim 4-3 Örgüt birimlerinin hizmet üretimi 4-4 Mesleki Davranış İlkeleri 5- Genel Konular Şeklinde oluşturuldu. Gündem dahilinde söz alan konuşmacılar, gündemde yer alan konularla ilgili olarak görüşlerini sundular. Karar Taslakları üzerinde Adana'da faaliyet gösteren Mühendis ve Mimarların görüşlerinin yer aldığı toplantı sonucunda, oluşturulacak olan sonuç bildirgesi TMMOB Mühendislik - Mimarlık Kurultayına sunulacaktır. 38

11

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır.

TMMOB Bülteni ve Web Sitesi TMMOB Bülteninin yayınlanması ve web sitesinin sürekli güncelleştirilmesi Yürütme Kurulunca yapılacaktır. HKMO B ü l t e n i Kasım 2002 Grupları, ilgili Odaların ortak çalışması olarak yürütülecektir. Gruplar uzmanlık alanına göre görüş üretip, gelişen olgular doğrultusunda raporlar hazırlarken, zamanlaması

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ Tebliğler ve Görüşler 25 Ocak 2013 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR?

İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? Yıl: 3 Saye 12 EYLÜL 1992 İMÂR YASASINDA UY6ULÂMÂ KARMAŞASI MI VAR? > 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesinin uygulanması bu konudaki "İmar Yasasının 18 nci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA TÜRKİYE DE BÜYÜK KENTLERİN GECEKONDU VE ÇÖKÜNTÜ MAHALLELERİNDE YAŞANAN YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Fikret Adaman (Ekonomi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) Çağlar Keyder (Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi)

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 10 FUARLAR... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Bu çalıșmada, Türkiye deki ilk İl Gelișme

Bu çalıșmada, Türkiye deki ilk İl Gelișme Türkiye deki İlk İl Gelișme Planı Girișimi: Mersin İl Gelișme Planı Burak BEYHAN Bu çalıșmada, Türkiye deki ilk İl Gelișme Planı (İGP) olan Mersin İGP deneyimini ortaya çıkaran bağlamın irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı