ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı Aksaray/Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı Aksaray/Türkiye Eğitim Durumu Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı (Tez aşaması) Tez konusu: Kentsel Risklerin Planlama Temelinde Analizi, Güvenli (Dirençli) Kent Planlama Yaklaşımı Yüksek Lisans (Tezli), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi: Metropoliten Çevreye Yayılım Sürecinde Mevzi İmar Planları ve Plan Değişikliklerinin Kentsel Mekan ve Kentsel Rant Etkileri: Ankara Çayyolu Örneği (Danışman: Prof.Dr.Feral EKE) Genel ortalama: 3.81 (4 lük Sistem) (100 lük Sistem) Lisans, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, , Ankara Genel Ortalama: 3.39 (4 lük Sistem) (100 lük Sistem) Mezuniyet Derecesi: Bölüm 3.sü

2 Deneyimler Araştırma Görevlisi, Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilimdalı Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Güz Yarıyılı Öğrenci Asistanı, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Yaz Dönemi Kamu Stajı Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi, Yaz Dönemi Kamu Stajı Yayınlar SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafindan Taranan Bilimsel Dergilerde Yapılan Yayın Balta M.Özge., Eke F, Spatial Reflection of Urban Planning in Metropolitan Areas and Urban Rent; a case study of Cayyolu, Ankara, European Planning Studies (SSCI), Volume 19, Issue 10, p , 2011 Balta M.Özge., Tekel A., Tekel İ., Urban Development Process of Buılt Envıronments in Metropolitan Areas in Turkey: a Case Study of Angora Settlement, Ankara, Journal of Urban Planning and Development-ASCE (SCI), Volume 138, Issue 1, p , 2012 Diğer İndexler Tarafından Taranan Yayın Aras M.Özge., Tekel A., Tekel İ. Aktörlerarası Güç İlişkileri Üzerine; Angora Evleri, Mimarlık (Avery Index) 358-Nisan-Mayıs sayısı, s.51, 2011 Kitapta Bölüm ARAS, M. Özge, Yönetimden Yönetişime Geçiş; Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama, Prof. Dr. Feral Eke ye Armağan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 2010

3 ARAS, M. Özge, İmalat Sanayinin Mekansal Dağılımı Gaziantep Metropoliten Alanı Örneği, Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar, Prof. Dr. Orhan Kuntay a Armağan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası, 2007, Ankara Uluslarası Bildiriler Eke F, Özüduru B, Aras M.Ö.., At the Verge of Urban Sprawl: Exploring the Peripheral Expansion of Ankara with Case Studies of Batikent and Cayyolu, A Suburban World Global Decentralization and the New Metropolis International Conference, Reston, 2008, Virginia/USA Yenigül S.B., Cihangir Çamur K., Balta M. Ö., An Assessment of Impacts of Turkish Urban Development Policy and Practices Focusing on Rural to Urban Transformation at Fringes: Case of Ankara Aesop2012 E-Book of Abstracts, 26th Annual Congress of the Association of European Schools of Planning, 2012, METU, Ankara Cihangir Çamur K, Yenigül S.B., Balta M. Ö., Branded Mega Housing Projects in Istanbul-Turkey; an Assesment of Transformation in Space, Society and Planning Agenda Aesop2012 E-Book of Abstracts, 26th Annual Congress of the Association of European Schools of Planning, 2012, METU, Ankara Tam Metni Basılmış Ulusal Bildiriler Aras M. Ö., Eke F, Parçayı Planlamak-Planlamayı Parçalamak, 33. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Bildiriler Kitabı, 2009, Antalya, s Aras, M. Ö. Alkan L, Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Ankara Kent Makroformu Üzerinde Ekonomik, Politik, Sosyo-Kültürel Etkilerinin İrdelenmesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, Ankara Polat, S., Aras, M. Ö, Yerel Yönetimlerde Demokrasi Sorunsalı; Yerel Katılım, Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ekim 2007, Ankara Eke F., Aras, M. Ö., Kentsel Dönüşümün Değişen Anlamı Ahlatlıbel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Kasım 2007, Antalya Özeti Basılmış Ulusal Bildiriler Kaplan, H., Aras, M. Ö., Planlama - Uygulama Çelişkisinde Kaybolan Değerler; Açık Yeşil Alanlar, Uluslararası Katılımlı 2. Kent ve Sağlık Sempozyumu Sağlıklı Kent Planlama, 7-8 Haziran 2007, Bursa

4 Tamamlanmış Projeler Araştırmacı, Metropoliten Saçaklanma Alanlarında Gelişmeler ve Kentsel Rant, Ankara Çayyolu Örneği Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (06/ ), Yürütücü: Prof. Dr. Feral EKE, 2009 Mesleki Seminerler Gazi University, Club of Vienna Seminar for Practitioners, Decision Markers, Consultants, Towards a Sustainable Transport and Urban Future, Institute for Transport Planning and Traffic Engineering Technical University of Vienna, 2007 TMMOB Şehir Plancıları Odası Sürekli Eğitim Merkezi Yeni Fırsatlar Programı Coğrafi Bilgi Sistemleri (ARCGIS 9.0) Eğitimi ve Pilot Proje Uygulaması, 2005 Yayınlanan ve Sergilenen Projeler: Çevre Tasarımı Projesi Kapsamında hazırlanan Ulus-Hacıbayram Camii ve Çevresi ni kapsayan alanda hazırlanan Koruma Projesi nin plan, maket ve açıklamalı sunuşuyla Plancı Adaylarının Ankara Düşleri başlığı ile yayını (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Ankara nın Sökükleri Eylül, 2004, sayı:24, s.34) Güz Yarıyılı Şehircilik Projesi Çalışmaları Sergisi - ŞBP 461 B Gaziantep Atölyesi 1/50000 ölçekli Gaziantep Metropoliten Alanı Çevre Düzeni Planı, 2005 Etkinlikler 13-17/06/2005 Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Uluslararası Yaz Okulu Kaybolan Değer: Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Konulu Organizasyon Komite Üyesi Verilen Dersler Şehircilik Projesi V Asistanlığı Şehircilik Projesi VI Asistanlığı Şehir Yönetimi Dersi Asistanlığı İmar Hukuku Dersi Asistanlığı Wg3: Kamusal Arazi Yönetimi ve Planlama (AOÇ) Katılımcısı

5 Kent Coğrafyası Dersi Asistanlığı Güncel Şehircilik Yaklaşımları Dersi Asistanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Dersi Asistanlığı Şehir Planlamaya Giriş Dersi Diğer Üniversitelerden Özel Öğrenci Olarak Alınan Dersler Space Concepts and Organization in the New Age, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Anabilimdalı, 2009 (Prof. Dr. İlhan Tekeli) Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent ve Çevre Bilimleri Anabilimdalı, 2006 (Prof.Dr. Ayşegül Mengi) Hakemlikler: European Planning Studies, Yabancı Dil: İngilizce: KPDS(Aralık 2010): 79 İlgi Alanları: Kentsel politikalar, Metropoliten gelişme, Kentsel rant, Kentsel riskler ve dirençlilik

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sunay İl 2. Doğum Tarihi: 05.05.1962 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma 8 Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma Sertaç GÜNGÖR 1*, Ahmet Tuğrul POLAT 1 1 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama

Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama Araş. Gör., ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Burak BELGE Kentsel Arkeoloji terimi II. Dünya Savaşı

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim GENEL ÖĞRENİM ALANI. Doktoraa Y. Lisans Lisans. Selçuk Üniversitesi 2003-2010 2000-2003 1996-2000

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim GENEL ÖĞRENİM ALANI. Doktoraa Y. Lisans Lisans. Selçuk Üniversitesi 2003-2010 2000-2003 1996-2000 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Cemal Özer YİĞİT GENEL Doğum tarihi : 23.08.1977 Doğum yeri : Silifke Görevi /Ünvanı : Öğretim Üyesi / Doç. Dr. Yabacı Dil : İngilizce Medeni Durumu : Evli 1 Kız babası Yazışmaa Adresi

Detaylı

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar KAMU KURUMLARI Çalışmalar ve Projeler Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi-Dalyan Kanalları nda Seyreden Tekneler Đçin Yenilenebilir Enerji Tabanlı Tahrik Sistemi Yapılabilirlik Araştırma Projesi.

Detaylı

ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr

ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ (YA/EM) ULUSAL KONGRELERĐ: GÖZLEMLER, ÖNERĐLER ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr ÖZET: Bu satırların

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Volkan BASER, Cemal BIYIK Key Words: Land Management, Coastal and Marine Zone Administration,

Detaylı

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar *

Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * MAKALE / ARTICLE Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Ürünleri: Rezidanslar * The New Products of Consumption-Oriented Architecture in Recent Years: Residences * Uygar YÜKSEL, 1 M. Tolga AKBULUT

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ *

GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi 7 GİRİŞİMCİLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: GİRİŞİMCİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ * Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Yrd.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı