DAĞITIM. Kasaplık canlı hayvan ithalatında :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞITIM. Kasaplık canlı hayvan ithalatında :"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18/ Konu : Kasaplık ve Besilik Canlı Sığır İthalatı DAĞITIM Yurtdışından kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkında tebliğ (2010/31) 16/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile ilgili olarak; Kasaplık canlı hayvan ithalatında : 1- Kasaplık canlı hayvan ithal etmek isteyen firmaların kendilerinin veya sözleşme yaptıkları kombina/kesimhaneye ait çalışma izin belgesi suretinin onaylanması amacıyla İl Müdürlüğüne müracaatlarında söz konusu kombina/kesimhane faaliyette ise çalışma izin belgesi tarih belirtilerek onaylanacaktır. 2- Kasaplık hayvanlar fiili ithalattan sonra kesim için doğrudan Kontrol Belgesinde belirtilen kombina/kesimhaneye sevk edilecek, kombina/kesimhanenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne mutlaka faks ve resmi yazı ile durum bildirilecektir. 3- Sevk edilen hayvanların kesimleri kombina/kesimhanenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü bilgisi ve denetimi altında yapılacak, hangi tarihlerde kaç baş hayvan kesildiğine dair kesim raporu düzenlenecek, kesim raporunun (Ek-1) bir sureti onaylanarak ithalatçıya verilecektir. 4- Kesimhane/kombinanın bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından BSE taraması için kontrol belgesindeki toplam hayvan miktarının % 5 inden tesadüfî örnekleme yolu ile tekniğine uygun şekilde beyin numunesi alınarak laboratuara gönderilecek, sonuçlar elde edilinceye kadar canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmemesi sağlanacaktır. Pozitif bir bulgu tespit edilmesi halinde, söz konusu hayvan ve bu hayvan ile teması muhtemel tüm hayvanlar ve bunlardan elde edilen tüm ürünler derhal imha edilecek olup durum Bakanlığımıza bildirilecektir. 5- Her yaştaki hayvanların spesifik risk materyali olarak adlandırılan tonsil ve distal ileum ları uygun bir şekilde uzaklaştırılarak imha edilecek, bu durum kesimhane/kombinanın bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek tutanak altına alınacaktır. 6- Kesimhane/kombinanın bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından kontrol belgesindeki toplam hayvan miktarın % 0.25 inden (400 adet ve altı için en az bir numune) tesadüfî örnekleme yolu ile tekniğine uygun şekilde, hayvanların kesilmelerinden önce plazma ve kesimlerinden sonra kas doku örneklerinin alınarak Ek-2 de belirtilen maddeler yönünden laboratuvara usulüne uygun şekilde gönderilmesi, sonuçlar alınıncaya kadar canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmemesi Akay Cad. No:3 Bakanlıklar ANKARA İnternet Sitesi : Tel: (312) e-posta : Fax: (312)

2 T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü sağlanacaktır. Kayıtlar kesimhane/kombinanın bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından tutulacak ve aylık olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Besilik canlı hayvan ithalatında : 1- Besilik canlı hayvan ithalatı yapacak firmaların İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat etmeleri durumunda İl/İlçe Müdürlüğü tarafından besi işletmesi ve karantina yerinin kontrol ve tespitleri yapılarak buraya ait işletme tescil belgesi, işletme uygunluk belgesi (Ek-3) ve karantina yeri uygunluk belgesi (Ek-4) (Karantina ve besi aynı işletmede yapılacaksa işletme uygunluk belgesi düzenlenmesi yeterlidir.) düzenlenecektir. 2- Besilik canlı hayvan ithalatı yapacak firmanın, karantina yerinin tespitinde toplu bir yerde ve boş olması hususuna dikkat edilecek, karantina yerinin müracaat sahibine ait olduğuna dair belge veya kira sözleşmesi 1. maddede belirtilen belgelere eklenecektir. 3- Karantina başlangıcı ve bitiminde karantina yerinin temizlik ve dezenfeksiyonu ithalatçı firma tarafından yapılacak, yapılan bu işlem İl/İlçe Müdürlüğü tarafından tutanak altına alınacak, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmamış karantina yerlerine kesinlikle hayvan sokulmayacaktır. 4- Besilik hayvanlar fiili ithalatı yapacak İl Müdürlüğü/Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü tarafından Kontrol Belgesi ekinde belirtilen karantina yerine sevk edilecek, karantina yerinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne mutlaka faks ve resmi yazı ile durum bildirilecektir. 5- Karantina yerinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü gelen hayvanların hangi tarihte karantina yerine geldiğini ve kaç baş olduğunun tespitini yapacaktır. Masrafları ithalatçı firma tarafından karşılanmak üzere karantina başlangıcında hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacaktır. 6- Kontrol amacıyla karantinadaki hayvanların %5 inden numune alınarak sağlık sertifikasında belirtilen testlerin yeniden analizleri yapılacaktır. 7- Hayvanlar karantina yerinde 21 gün süre ile tutulacak, bu yerlere bakıcılarından başkasının girmemesi sağlanacak ve karantina yerinin girişinde dezenfeksiyon tedbirleri alınacaktır. 8- Karantina süresi içerisinde hayvanların ölmeleri halinde, BSE taraması için ölen hayvanların tümünden tekniğine uygun şekilde beyin numunesi alınarak laboratuara gönderilecektir günlük karantina dönemi sonunda hayvanların sağlıklı bulunması ve analiz sonuçlarının uygun olması halinde ithalat prosedürlerinin tamamlanması konusunda fiili ithalatın yapılacağı İl e bilgi verilecektir. Karantina süresince yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıt tutulacaktır. Akay Cad. No:3 Bakanlıklar ANKARA İnternet Sitesi : Tel: (312) e-posta : Fax: (312)

3 T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 10- Fiili ithalat prosedürleri tamamlandıktan sonra, hayvanlar en az 120 gün süreyle aynı yerde beside kalması sağlanacaktır. Eğer besi işletmesi ile karantina yeri farklı ise besi işletmesinin bulunduğu yere sevk sözkonusu olduğunda, yurtiçi sevk hükümleri uygulanarak, besi işletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne mutlaka faks ve resmi yazı ile durum bildirilecektir. 11- Besi işletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğünce besilik hayvanlar veri tabanına kaydedilecektir. 12- Besi işletmesinde bulunan ithal besilik sığırların ilgili tebliğ hükümleri uyarınca periyodik kontrolleri yapılacaktır. İl/İlçe Müdürlüklerine sevk edildiği bildirilen hayvanların kesim veya karantina için gelip gelmedikleri takip edilecek, gelmediği tespit edilen sevkler Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yukarıda bahsedilen hususlara azami özenin gösterilmesi konusunda gereğini önemle rica ederim. Doç.Dr. Muzaffer AYDEMİR Bakan a. Genel Müdür EKLER : 1- Kesim Raporu 2- Analizi yapılacak maddeler ve gönderilecek laboratuvarlar 3- İşletme Uygunluk Belgesi 4- Karantina Yeri Uygunluk Belgesi DAĞITIM : - 81 İl Valiliği - Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü (Sarp/Artvin, Habur/Şırnak, İzmir, Mersin, Cilvegözü/Hatay, Sabiha Gökçen Havalimanı/İstanbul) - Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüğü (Kapıkule/Edirne, Ağrı/Gürbulak) / / 2010 Vet.Hekim : A.E.CANITEZ / / 2010 Şb.Md. : K.YILMAZ / / 2010 Dai.Bşk.. : Dr.S.YURTALAN / / 2010 Gn.MdYrd. : H.CAN Akay Cad. No:3 Bakanlıklar ANKARA İnternet Sitesi : Tel: (312) e-posta : Fax: (312)

4 Ek-1 KESİM RAPORU İthalatçı Firma Adı, Adresi ve Telefonu : Kontrol Belgesi Tarih ve Numarası : Kesimhane/Kombina Adı, Adresi ve Telefonu : Kesilen Hayvan Miktarı : Kesimin Başlama - Bitiş Tarihi : Yukarıda adı, adresi ve telefon numarası yazılı ithalatçı firmanın ithal ettiği hayvanlar kesimhane/kombinamızda kesilerek sağlık kontrolleri yapılmıştır. / /2010 Kesimhane/Kombina Sorumlu Yöneticisi Adı-Soyadı-İmza Veteriner Hekim Adı-Soyadı-İmza Yukarıda adı, adresi ve telefon numarası yazılı ithalatçı firmanın ithal ettiği canlı hayvanları yukarıda adı, adresi ve telefonu yazılı kesimhane/kombinada İl/İlçe Müdürlüğümüz bilgisi ve denetimi altında kestirildiği tasdik olunur. / / İl/İlçe Müdürlüğü Adı Soyadı İmza * İthal hayvanların kesimlerinin hangi kesimhane/kombinada yapıldığını belgelemekte kullanılır.

5 Ek-2 Analizi Yapılacak Maddeler ve Gönderilecek Laboratuvarlar A1. STİLBENLER Dienoestrol Diethylstilbesterol(DES) Hexoestrol A3. STEROİD HORMONLAR Ethynyloestradiol 17 alfa oestradiol 17 beta oestradiol Progesterone Testosterone Trenbelone A4. ZERANOL VE METABOLİTLERİ Zearalanone Alfa Zearalenol Beta Zearalenol Beta zearalanol alfa zearalanol Yapılacağı Laboratuvar: TÜBİTAK MAM Örnek: Plazma A.5 BETA AGONİSTLERİ Brombuterol Cimaterol Cimbuterol Clenbuterol Mabuterol Mapenterol Salbutamol A.6. Chloramphenicol B.1.SÜLFONAMİDLER Tetrasiklin Sülfanamid Betalaktam kinolon makrolit fenikol Yapılacağı Laboratuvar: Bornova VKAE Örnek: Kas Dokusu

6 Ek-3 BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATI İÇİN İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ İthalatçı Firma veya Kişi (Adı, Soyadı, Adresi) Telefon No Faks No İşletmenin Bulunduğu İl İlçe Köy Mevki/Mahalle, Sokak No İşletme No İşletmenin Kaç Başlık Olduğu ( Kapasitesi) İşletme Hakkında İlave Bilgiler İşletmenin Kime Ait Olduğu (Kiralık İse Kira Sözleşmesi Eklenecektir.) İl/İlçe Müdürlüğü Telefon No İl/İlçe Müdürlüğü Faks No 1) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2000/32 nolu tebliğ ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/31 nolu tebliğ kapsamında ithal edilecek olan besilik hayvanlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmede yapmış olduğumuz denetimler sonucunda;.tescil numaralı işletme;.baş kapasiteli, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olup, bulaşıcı hayvan hastalık mihraklarının bulunduğu ve hastalık için oluşturulmuş güvenlik kordonunun dahilindeki bölge/bölgelerde bulunmamaktadır. Söz konusu işletme ithal edilecek hayvanların en az 120 gün sürecince bakım ve beslenmesi için uygundur. 2) Karantina aynı işletmede yapılacaksa, söz konusu işletme ithal edilecek hayvanların 21 süre ile karantina altında bulundurulması için uygun mudur? EVET HAYIR ( ) ( ) Denetimi Yapan: Onaylayan: Hayvan Sağ.Şb.Md/Veteriner Hekim İl/İlçe Müdürü Adı-Soyadı: Sic.No : İmzası : Bu formun bir nüshası İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

7 Ek-4 İTHAL EDİLECEK BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İÇİN KARANTİNA YERİ UYGUNLUK BELGESİ İthalatçı Firma veya Kişi (Adı, Soyadı, Adresi) Telefon No Faks No Karantina yerinin ya da İşletmenin Bulunduğu İl İlçe Köy Mevki/Mahalle, Sokak No Varsa İşletme No Karantina Yerinin/İşletmenin Kaç Başlık Olduğu ( Kapasitesi) Karantina yeri/ işletme Hakkında İlave Bilgiler Karantina yerinin/işletmenin Kime Ait Olduğu (Kiralık İse Kira Sözleşmesi Eklenecektir.) İl/İlçe Müdürlüğü Telefon No İl/İlçe Müdürlüğü Faks No tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2000/32 nolu tebliğ ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/31 nolu tebliğ kapsamında ithal edilecek olan besilik hayvanlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmede/karantina yerinde yapmış olduğumuz denetimler sonucunda; İli.İlçesi..Köyü/Mahallesi nde bulunan Karantina yeri/ işletme.baş kapasiteli olup, ithal edilecek hayvanların 21 süre ile karantina altında bulundurulması için uygundur. Denetimi Yapan: Onaylayan: Hayvan Sağ.Şb.Md/Veteriner Hekim İl/İlçe Müdürü Adı-Soyadı: Sic.No : İmzası : Not: Bu formun bir nüshası İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04 T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 Konu : 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü 05.02.2010-004025././2010 VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Bu talimat; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 28. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ, CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR, KURBAĞA BACAĞI VE KARA SALYANGOZU İŞLETMELERİNE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ, DENETİMİ VE BU İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİ İLE BAZI SU ÜRÜNLERİNE SAĞLIK SERTİFİKASI

Detaylı

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 16/03/2012 Genelge No : 09 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Veteriner

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Gıda İşyeri Denetim İsteği 2 3 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 4 Gıda Üretim İzni

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05 Sayı : B.12.0.KKG.0.02.01-325.01.[56]-1448 10/5/2011 019440 Konu : Ari ĠĢletmeler ve Onaylı Çiftlikler DOSYA Genelge No: 2011 / 09 Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Esasları gereğince

Detaylı

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28152 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ 3 4 5 ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ 2645 HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.2.1989, No : 89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8.5.1986, No : 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.3.1989, No :

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

BĠTKĠ PASAPORTU SĠSTEMĠ VE OPERATÖRLERĠN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMA TALĠMATI

BĠTKĠ PASAPORTU SĠSTEMĠ VE OPERATÖRLERĠN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMA TALĠMATI BĠTKĠ PASAPORTU SĠSTEMĠ VE OPERATÖRLERĠN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMA TALĠMATI Bu Talimat, Bitki Pasaportu Yönetmeliği ne yönelik esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. I.

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MEVZUAT: Kozmetik Kanun No: 3977 Kabul Tarihi: 23.02.1994 Kozmetik Yönetmeliği: 08.04.1994/21899 sayılı Resmi Gazete Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.1998/23244 Sayılı

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı