İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Zekası Sistemi Veriyi Stratejik Bilgiye Dönüştürür"

Transkript

1 İş Zekası Sistemi

2 İş Zekası Sistemi İş Zekâsı Sistemi kolay kullanılır, zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirir, yöneticilere çok boyutlu, kurumsal bir görüş sağlar. Bilişim İş Zekâsı Sistemi kolay kullanılır, görsel bakımdan zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirerek yöneticilere çok boyutlu bir görüş sağlayan özgün bir yazılım ürünüdür. Yalnızca büyük kuruluşların değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de gereksinimlerine uygun, sık kullanılan çözümlemeleri sistemde kullanıma hazır olarak sunan, hızlı biçimde işletime alınabilen, yalın ve işlevsel bir karar destek uygulamasıdır. Geleneksel iş zekâsı ve veri ambarı projelerinde görülen uzun proje geliştirme ve işletime alma süreleri, pahalı danışmanlık hizmetleri, iş çözümlemelerine kısıtlı erişim, sürdürülebilirlik için kurumlarda sürekli ve geniş kadrolu bilgi işlem birimlerine gerek duyulması, sistemi kısıtlı sayıda kullanıcının teknik yardımla kullanabilmesi gibi sorunlu alanlar için, ulusal düzeyde olduğu kadar uluslar arası düzeyde de ses getirecek nitelikte çözümler içerir. KAPSAM Bilişim İş Zekâsı Sistemi Piramiti Bilişim Ltd in İş Zekâsı ürün ailesi, büyük kurumlar kadar endüstriyel ortamda üretim yapan KOBİ lerde de başarıyla kullanılabilecek bir İş Zekası sisteminin temel bileşenlerini içerir. Bunlar, Üst Veri Havuzu, bütünleşik OLTP veri tabanları üzerinde gerçek zamanlı sorgulamaların hiç SQL bilgisi gerektirmeden yapılabildiği Görsel Sorgu Aracı, veri ambarı ve OLAP küpleri için Çekme, Dönüştürme ve Yükleme (İng. Extract, Transform and Load (ETL) Sihirbazı ve etkileşimli çözümlemelerin özelleştirilebilir çalışma sayfaları (dashboard) içinde gösterildiği Çok Boyutlu Çözümleme Aracı dır.

3 Üst Veri Havuzu İş Zekası Sisteminin anlam katmanı İş terimleriyle oluşturulabilen veri sözlüğü Rollere göre farklı terimler Hesaplama ve gözatma alanları tanımlama olanağı Etkin kullanılan ve işletim verilerini içeren herhangi bir veri tabanını alarak, veri tabanı öğelerini (tablo, görüntü (view), veri alanı, anahtar vb.) çözümleyen, sistem yöneticisi ya da veri tabanı yönetmeni rolündeki kullanıcıların gireceği bilgiler ışığında bir üst veri havuzunu otomatik biçimde üreten yazılım aracıdır. Üst Veri Havuzu (İng. Meta Data Repository), veriye erişimi, hem uç kullanıcılar hem de sistem yöneticileri için kolaylaştırmak amacıyla, başka birçok tanımın yanı sıra veri ambarındaki her bir veri alanının tanımını, iş yaşamında ne anlama geldiğini ve ilgili iş kurallarını da içerir. Üst Veri Havuzu, kurumda değişik görevleri yürüten kişilere göre özelleşebilir. Örneğin, veri tabanındaki bir çalışan kaydı, kurumunuzdaki farklı bölümler için değişik biçimde adlandırılabilir. İnsan Kaynakları bölümü, çalışan kaydını personel olarak adlandırırken, Bilgi İşlem bölümü aynı kaydı, kullanıcı olarak görebilir. Görsel Sorgu Aracı Gerçek zamanlı veriyi izleme olanağı Bilişim İş Zekâsı uygulamasının anlık sorgulama (İng. ad-hoc query) aracıdır. Veri tabanının fiziksel özelliklerini ya da SQL dilini bilmeniz gerekmez. Görsel Sorgu Aracı içinde Veri Kaynağı olarak görüntülenen bütün kurumsal veri öbeklerinizi, üzerine tıklama ya da sürükle-bırak türü işlevlerle istediğiniz biçimde gerçek zamanlı olarak çözümleyebilirsiniz.

4 Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı İşletimsel veriden hareketle, üst veri havuzunu kullanarak veri ambarını veriyle birlikte otomatik biçimde oluşturabilen bir araçtır. Veri Çekme, dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı, yalnızca teknik uzmanların yürütebildiği, veriyi çok boyutlu analiz için çekme, dönüştürme, modelleme ve veri ambarı oluşturma çalışmalarını, bir İş Zekası Danışmanının, iş alanını bilen bir kullanıcıyla birlikte etkileşimli bir biçimde birkaç adımda tamamlayabileceği, kolay ve izlenebilir bir sürece dönüşür.

5 Çok Boyutlu Analiz Aracı (Dashboard) Tablo, özet tablo (pivot tablo), sütun, pasta, halka, çubuk, çizgi alan, radar gibi çeşitli grafik gösterimlerle veri ambarı verilerinin çok boyutlu biçimde çözümlenebildiği, etkileşimli çalışma sayfalarından oluşur. Ayrıntıya inme (drill-down) Genel görüntü (roll-up) Etkileşimli grafik ve tablolar Özgün MDX Editörü Özelleşebilir çalışma sayfaları

6 Farkı Kolay Kullanım Kolay Kurulum, Yalın Mimari Sihirbaz Türü Ekranlar Önceden Yapılandırılmış Hazır İçerik Gerçek Zamanlı Veri Analizi Kural Tabanlı Veri Kalitesi Denetimi

7 Farkı İş zekası ürünlerimizin en benzerlerinden büyük farkı, büyük kurumların yanında küçük boyutlu işletmelerin de rahat kullanabilmesi amacıyla geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalardır. Kolay Kullanım Hazır İçerik Kural Tabanlı Veri Kalitesi Kullanım kolaylığı, işletim ve bakım sürecinde teknik bir uzmanın hizmetini en az düzeyde gerektirecek biçimde iki ilke benimsenerek sağlanmıştır: 1- Görsel bakımdan zengin ve çekici bir kullanıcı arabiriminin sezgisel yöntemlerle algılanarak kullanılabilmesi, bir başka deyişle kullanımın teknik uzmanlar eliyle değil son kullanıcı tarafından neredeyse hiç eğitim almadan (sıfır eğitimle) yapılabilmesi, 2- Teknik terimlerin kullanılmadığı, karmaşık işlemlerden soyutlanmış etkileşim ortamı Geleneksel iş zekası sistemlerinin işletime geçirilmesi ve gelişkin çözümlemelerin oluşturulması sırasında yapılan mühendislik çalışmalarının, hiçbir teknik terimin kullanılmadığı sihirbaz türündeki ekranlarla, tümüyle müşteri ortamında kullanıcı tarafından yapılması sağlanmıştır. Örneğin çok boyutlu karmaşık bir çözümleme alanı (analysis domain) veri yapısını, kurumsal verisini tanıyan bir karar alıcı, günlük yaşamında kullandığı terimlerle etkileşimli bir biçimde otomatik biçimde oluşturabilir ve sonuçları istediği biçimde görselleştirebilir. Hem gerçek zamanlı veri analizinde hem de çok boyutlu analiz aracında yer alan özgün fonksiyon editorleri ile çözümlemelerinizde her türlü matemetiksel ve istatistiksel hesaplamaları kolayca yapabilirsiniz. Kolay Kurulum, Yalın Mimari bilişim, web tabanlı, açık standartlara dayalı, ölçeklenir ve genişleyebilir yapıda tasarlanmış bir yazılım mimarisine sahiptir. Kolay kurulur, kolay yapılandırılır. Sistem yazılımlarından bağımsızdır. Bu nedenle, toplam sahip olma maliyeti düşüktür. Yöneticinin bir çözümlemeyi alıp yorumlamak için çok az zamanı vardır. Kararlarının %80 inini alırken belli çözümlemelere ve sonuçlara hızlı biçimde bakmak ister. Yöneticilere ve karar alıcılara, stratejik ve taktik düzeydeki kararlarını verirlerken hiçbir zaman kullanmayacakları işlevler yerine, gereksinim duydukları çözümlemelere ve stratejik bilgiye hızlı erişmeleri için, bilişim ile birlikte, önceden yapılandırılmış hazır çözümlemeleri de sunuyoruz. Sihirbaz Türü Ekranlar İş Zekası ve veri ambarı teknolojilerinin yalın bir sistem mimarisi ile KOBİ ölçeğindeki kurumlarda da kullanılabileceğini kanıtlayan Çekme-Dönüştürme-Yükleme (ETL) Sihirbazı, sistemin teknik karmaşıklığını soyutlayan kolay kullanılır bir analitik anlam katmanı niteliğindedir. Böylelikle veri ambarı ve OLAP küplerinin oluşturulması başka ürünlerde önemli düzeyde mühendislik ve teknik uzmanlık isteyen bir iş iken, bizim sistemimizde kullanıcı eliyle yapılabilen bir işe dönüştürülmüştür. Çekme-Dönüştürme-Yükleme işlemleriyle veri ambarının ve OLAP küplerinin otomatik biçimde üretilmesi, ülkemizde olduğu kadar, uluslar arası düzeyde de ses getirecek türde farklı, yeni ve özgün bir çözümdür.(*) (*) Ürünümüzün bu ve benzeri yenilikçi uygulamaları, Architecturing Business Intelligence for SMEs başlıklı bilimsel bildiride özetlenmiş, IEEE Computer Software and Applications Conference (COMPSAC) adlı uluslar arası konferansta sunulmuş ve konferans yayınlarında yayınlanmıştır. Kullanım kolaylığı, işletim ve bakım sürecinde teknik bir uzmanın hizmetini en az düzeyde gerektirecek biçimde iki ilke benimsenerek sağlanmıştır: 1- Görsel bakımdan zengin ve çekici bir kullanıcı arabiriminin sezgisel yöntemlerle algılanarak kullanılabilmesi, bir başka deyişle kullanımın teknik uzmanlar eliyle değil son kullanıcı tarafından neredeyse hiç eğitim almadan (sıfır eğitimle) yapılabilmesi, 2- Teknik terimlerin kullanılmadığı, karmaşık işlemlerden soyutlanmış etkileşim ortamı Geleneksel iş zekası sistemlerinin işletime geçirilmesi ve gelişkin çözümlemelerin oluşturulması sırasında yapılan mühendislik çalışmalarının, hiçbir teknik terimin kullanılmadığı sihirbaz türündeki ekranlarla, tümüyle müşteri ortamında kullanıcı tarafından yapılması sağlanmıştır. Örneğin çok boyutlu karmaşık bir çözümleme alanı (analysis domain) veri yapısını, kurumsal verisini tanıyan bir karar alıcı, günlük yaşamında kullandığı terimlerle etkileşimli bir biçimde otomatik biçimde oluşturabilir ve sonuçları istediği biçimde görselleştirebilir. Hem gerçek zamanlı veri analizinde hem de çok boyutlu analiz aracında yer alan özgün fonksiyon editorleri ile çözümlemelerinizde her türlü matemetiksel ve istatistiksel hesaplamaları kolayca yapabilirsiniz. Gerçek Zamanlı Veri Analizi bilişim sisteminin Görsel Sorgu Aracı, Üst veri havuzundaki bilgileri kullanarak hem kaynak veri tabanının, hem de Excel ortamındaki gerçek zamanlı verilerin sorgulanmasına izin verir. İşiniz için acil alınması gereken önlemler ve kararlar için veri ambarı oluşturmadan günlük verilerinize dayalı gelişkin çözümlemelere erişebilirsiniz. Üstelik, veri tabanı teknolojisini, SQL i, verinin fiziksel olarak nerede olduğunu, veri tabanın fiziksel yapısını bilmenize gerek yoktur. Görsel Sorgu Aracı nda verinin anlamı, iş dünyasının kullandığı terimlerle sunulur. Çözümleme sonuçlarını Excel, pdf gibi ortamlara aktararak paylaşabilirsiniz.

8 ERP, HR ERP HR ve/ya da sistemlerini kullanmakta olan müşteriler, bilişim İş Zekâsı sistemini devreye aldıklarında, önceki sistem yatırımlarını da koruyarak verilerini, karar alma süreçlerini destekleyen değerli bir varlığa dönüştürürler., ERP Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ni ve HR İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ni kullanan Müşterilerimiz e bu ürünlerin veri modellerinden hareketle kısa süreli bir eğitimle iş zekası uygulamasına geçişi sağlayacak önceden yapılandırılmış hazır içerik (İng. Preconfigured content) sunar. İş Zekasına yönelik bu hazır içerik, - ERP ya da HR için Üst Veri Havuzu, - ERP ya da HR için Veri Ambarı, - ERP ya da HR verilerine ilişkin sık kullanılan çözümlemelerden oluşur. Bilişim İş Zekâsı Sistemiyle birlikte sunulan hazır içerik, ERP ve/ya da HR ürününü kullanmakta olan müşterilere, daha az maliyetle ve daha kısa süreli danışmanlık hizmetleriyle yeni bir sisteme sahip olma şansı verir. ERP ve/ya da HR sistemlerini kullanmakta olan müşteriler, bilişim İş Zekası sistemini devreye aldıklarında, önceki sistem yatırımlarını da korumuş olurlar. Çünkü bilişim İş Zekası Sistemi, kurumsal kaynak planlama sistemlerinin ürettiği işletimsel veriyi, o kurumlar için yeniden modelleyerek, karar alma süreçlerini destekleyen değerli bir varlığa dönüştürürler.

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

Standartların bir adım ötesinde

Standartların bir adım ötesinde Standartların bir adım ötesinde 3 2 Logo Mind İle hızlı entegrasyon, anlık raporlama ve analiz! Logo tarafından alanında öncü bir teknolojik altyapıyla sunulan Logo Mind, standartları bir adım öteye taşıyarak

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP BusinessObjects Portfolio BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ. SAP BusinessObjects Portfolio SAP BusinessObjects Portfolio İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Web Inteligence 7 Crystal Reports 13 Xcelsius Enterprise 17 Dashboard Builder 21 Explorer 25

Detaylı

Bir Türk Dünya ya Bedeldir.

Bir Türk Dünya ya Bedeldir. Bilişim Teknolojileri, Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri İnş. San.Tic. Ltd. Şti. Bir Türk Dünya ya Bedeldir. Bilişim Teknolojileri, Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri, 20 yıllık deneyimi barındıran farklı disiplinlerden

Detaylı

Microsoft Access ve Veritabanı. İstanbul Üniversitesi

Microsoft Access ve Veritabanı. İstanbul Üniversitesi Microsoft Access ve Veritabanı Veritabanı 1. Nitelik: kişi, isim, yerveyabilgiileilgiliaçıklama 2. Kayıt: tanımileilgilibilgiler, sayımı? tarihmi? karaktermi? 3. Anahtar: özelliğindeğeriveyaaçıklaması

Detaylı

ALDIĞINIZ KARARLARDAN EMİN OLUN

ALDIĞINIZ KARARLARDAN EMİN OLUN 2012 SAYI 16 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇİNDEKİLER EN DOĞRU KARARI VERİN Verilerinizin kontrolü sizde olsun ANALİTİĞE YENİ BİR BAKIŞ İşe bakış açınızı değiştirin MOBİL HALDEYKEN ZEKİ ÇALIŞIN Sürekli

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

her trex, bir fidan...

her trex, bir fidan... trex ERP Çözümleri ve Sistem Entegrasyonu Üretimden Online Veri Toplama ve Otomasyon Sistemleri her trex, bir fidan... Kullandığınız her TREX yazılımı; size, ülkemize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza

Detaylı

Sigorta şirketleri için InsFocus Avantajı

Sigorta şirketleri için InsFocus Avantajı Sigorta şirketleri için InsFocus Avantajı Tanıtıcı Özet InsFocus Nedir? Etkili bir yönetim için gerekli tüm veri ambarı (DW) ve iş zekâsını araçlarını sunan InsFocus, sigorta şirketleri için eksiksiz bir

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager IBM Yazılım WebSphere Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Business Process Manager İlk projeden kurumsal çaptaki programlara kolaylıkla ölçeklenebilen tek, kapsamlı iş süreci yönetimi platformu 2 IBM

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil

Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil Microsoft Dynamics AX 2012 ERP'de Yeni Bir Nesil Mike Ehrenberg Teknik Uzman Microsoft Corporation Nisan 2011 Microsoft Dynamics AX 2012 yalnızca harika bir ürünün yeni sürümü değildir. Gerçekte, iş yazılımlarında,

Detaylı

Veri Ambarina Genel Bir Bakis

Veri Ambarina Genel Bir Bakis Veri Ambarina Genel Bir Bakis Haziran 2003 Oguz ASLANTÜRK Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Ahmet MUTLU Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisligi Bölümü i IÇINDEKILER DIZINI SEKILLER

Detaylı

ERP Kullanılabilirliğinin Arttırılması

ERP Kullanılabilirliğinin Arttırılması Sage ERP I Tanıtım Yazısı ERP Kullanılabilirliğinin Arttırılması Kullanımı kolay ERP nin Üretkenliği Etkilemesi, Yatırım Geri Dönüşünü arttırması ve İşbirliğini zenginleştirmesi İçindekiler 1. Özet 3 2.

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan geleceğin liderlerine özel! Türkiye uygulama yazılımları pazarı

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ!

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ! TIGER PLUS TIGER PLUS Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel! Dünyanın 41 den

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi

İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi İş Zekası için Dört-Katmanlı Veri Modellemesi Gerçekleştirimi Blind Author 1,2, Blind Author 1, Blind Author 2, Blind Author 2 1 Instution 1 2 Instution 2 abc@abc, abc@abc, abc@abc, abc@abc Özet: İş zekası

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı