MASAÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTĐP ĐMALATI DEKSTOP CNC MILLING DESING AND PROTOTYPE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASAÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTĐP ĐMALATI DEKSTOP CNC MILLING DESING AND PROTOTYPE"

Transkript

1 MASAÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTĐP ĐMALATI DEKSTOP CNC MILLING DESING AND PROTOTYPE Ahmet KOLERĐ a ve Kerim ÇETĐNKAYA b, * a K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, b,* K.Ü. Teknoloji Fakültesi, Karabük, Türkiye, ÖZET Bu çalışmada eğitim amaçlı masaüstü 3 eksen CNC freze tasarımı, prototip imalatı ve hassasiyet kontrolü yapılmıştır. Tezgah tablası sabit olup, kesici takımı taşıyan köprü tipindeki başlık Y ekseninde tezgah tablası boyunca hareketlidir. X ve Z eksenleri sanayide router olarak bilinen tezgah tipindedir. Kontrol devresinde Toshıba T66560 entegreli sürücü kart kullanılmıştır. Arayüz programı olarak Mach3 kullanılmıştır. Çalışmada ahşap,straforve kestamit malzemeler üzerinde dairesel, dogrulsal ve serbest yüzey işleme yapılmıştır. CAD programlarında modellenen ve CAM programlarında işleme kodları çıkartılan örnek uygulama parçaları, prototipi yapılan 3 eksen masaüstü CNC freze de işlenmiştir. Çalışma parametreleri değiştirilerek malzemeye göre prototip sistemin en uygun işleme parametreleri belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Masaüstü CNC freze, CAD/CAM, MACH3 ABSTRACT In this study, the desing of educational purpose desktop 3-axis CNC milling, prototyping, and precision was tested. Bench is fixed plate, the cutter head Y-axis bench-type desk of the bridge team is moving along X and Z axes know as a router machine type in industry. T66560 Toshiba integrated drive control circuit card is used. Mach3 is used as a interface program. In this study it is processed by using wood and kestamit materials, CAD and CAM programs processing codes, extracted from the modeled sample application programs, components, machined prototypes were built in 3 axis CNC milling, Operating parameters of the optimaş processing parametres were determined by changing the prototype of the system. Keys Word: Desktop CNC milling,cad/cam/mach3

2 1. GĐRĐŞ Teknolojisinin gelişmesi özellikle imalat endüstrisinde üniversal imalat tezgâhları yerini bilgisayar kontrollü (CNC) tezgâhlara bırakmıştır. CNC tezgâhlara geçilmesi imalat sektörüne büyük kolaylıklar sağlamıştır. CNC kullanılan tezgaha göre; CNC treze, CNC torna, CNC matkap, CNC lazer, CNC plazma gibi adlandırılır. Bu tezgahlar program şeklinde hazırlanan G-M kodlarıyla çalışırlar, bu kodlar elle yazılabildiği gibi CAM programları kullanılarak ta oluşturulabilir. Tezgahlar ve kullanılan araç gereçlerin yüksek maliyetinden dolayı okullarda çok az sayıda bulunmakta veya bulunmamaktadır. Kaygısız çalışmasında, eğitim amaçlı üç eksenli masaüstü CNC freze tezgahı tasarlamış ve prototip imalatını gerçekleştirmiştir. CNC nin üç eksen yüzey işleme kabiliyetini test etmek için Atatürk rölyefini başarı ile işlemiştir [1]. Kutlu çalışmasında, tasarlayıp ürettiği üç eksenli masa tipi CNC freze tezgahının ahşap, polyamid ve mdf gibi malzemeler üzerinde çeşitli yazı ve şekil işleyerek tezgahın çalışabilirliğini kanıtlamıştır [2]. Büyükşahin çalışmasında, gerekli konstrüksiyon hesaplamalarının ardından üç eksenli CNC tezgahını imal etmiştir [3]. Kaygısız ve Çetinkaya çalışmalarında eğitim amaçlı üç eksenli CNC freze tezgahı ve interaktif eğitim yazılımı geliştirmişlerdir [4]. Köbeloğlu çalışmasında, eğitim amaçlı iki eksenli masaüstü CNC torna tezgahı tasarlamış ve prototip imalatını gerçekleştirmiştir [5]. Kabas çalışmasında, masaüstü dik işleme tezgahı tasarımı ve toğutma sıvısı uygulaması gerçekleştirmiştir [6]. Başboğa ve Arkadaşları çalışmasında, eğitim amaçlı en ekonomik üç eksenli cnc freze tasarlamış ve prototip imalatını gerçekleştirmiştir [7]. Bu çalışmada lisans seviyesinde eğitim amaçlı masaüstü 3 eksen CNC freze tasarımı, prototip imalatı yapılarak CNC router mantığında bir model geliştirilmiştir. Böylece mesleki teknik eğitim alan her öğrenci benzer bir CNC üretebilir. 2.Malzeme-Metot: Bir ürünün tasarımında malzeme seçimi çok önemlidir. Malzeme seçimi maliyeti ve ürünün başarısını doğrudan etkiler [8]. CNC Router mantığıyla geliştirilen tezgah modeli Şekil.1a da ve prototipi Şekil.1b de görülmektedir. Şekil.1.a :CNC Freze Modeli Şekil.1.b CNC Freze Prototip Đmalatı Tezgâh gövdesi sistemin hareket elemanlarının montajının yapıldığı bölümdür. Titreşimin olmaması için rijit bir yapıya sahip olması gerekir. Gövde sac parçalardan oluşmaktadır. Sac parçalar lazer kesim resimleri oluşturularak, CNC lazer de kestirilmiştir. Y ve Z eksenlerinde kesici takımın, X ekseninde ise köprünün hareketli olduğu router tipi tezgah gövdesi tasarlanmıştır. Kızaklar; tabla ve diğer eksenlerin doğrusal yataklanmasını sağlayan parçalardır. CNC tezgahlarda ağırlıklı olarak lineer bilyeli kızak ve mil sistemleri yada lineer bilyeli araba ray sistemleri kullanılır. Bu çalışmada 3 eksende de delrin yatak ve mil kullanılmıştır (Şekil 2).

3 Şekil.,2 Üç eksende millerin yataklanması Vidalı mil ve somunlar; kızaklar ile yataklanmış kafa ve diğer eksenlerin hareket ettirilmesini sağlayan parçalardır. Tasarlanan CNC frezede M16 vidalı mil kullanılmıştır. Vidalı miller delrin malzemeden yapılan rulman kapakları ile yataklanmıştır. Tezgahın boyutları Şekil.3 de olduğu gibi 650x560x520mm tezgah boyutları görülmektedir. Şekil,3 Tezgahın Boyutları Masaüstü CNC frezenin kontrol kısmında Toshıba T66560 entegreli sürücü kart kullanılmıştır (Şekil.4a).Tahrik sistemi olarak 3 adet 1.5 A 1,8 Deg step motor kullanılmıştır(şekil.4b). Şebeke gerilimini karta uygun hale getirmek için 24v 250W güç kaynağı kullanılmıştır (Şekil.4c). Şekil.4a Şekil.4b Şekil.4c Şekil.4 a)cnc Kontrol Kartı b)step Motor c)güç Kaynağı Kontrol yazılımı olarak Mach3 programı kullanılmıştır. Bu program yüklenen kodlara göre makineye yön vermektedir. Mach3 programı paralel porta çıkış verebilen 6 eksene kadar CNC lerin kontrol edilmesine imkan tanıyan, dxf ve image importuna sahip her türlü CNC kodlarını tanıyabilen kullanışlı bir CNC kontrol programıdır[9]. Programın arayüzü ve kodların doğru bir şekilde aktarılması için yapılması gereken ayarlar gösterilmiştir (Şekil.5). Şekil.5 a: Mach3 Arayüzü

4 Şekil.5b:Makine Eksen Seçimi ve hız secimi Şekil.5c:Motor Çıkış Pin Ayarları Şekil.5d: Motor Giriş Sinyali Ayarları Şekil.5e: Motor Çıkış Sinyali Ayarları Kesici takım motoru olarak 125 W ile çalışan, dev/dk arası devir sayısına sahip, 1-6 mm çapları arasında kesici takımın takılabildiği kalıpçı el breyzi kullanılmıştır (Şekil 1b). 3.Deneysel Çalışmalar: 3.1 Sistemin Hassasiyeti: Hassasiyet tezgahın hareket sınırları içinde komut olarak verilen pozisyona gitme kabiliyetidir[10]. Buna göre hassasiyeti formülize edilecek olursa; Hassasiyet = Birim Doğrusal Đlerleme / Motorun Birim Adım Sayısı denilebilir. Buna göre; Hareket millerinin hatvesi: 2 mmadım motorlar adım sayısı: 200 adım (1,8 derece) Adım motorları sürüş tekniği: 1/1 adım Hassasiyet: 200x1 = 200 (motorların 1 tur için adım sayısı) 2/200 = 0,01mm bulunur. 3.2 Doğruluk Kontrolü: Đmalat hataları, makinenin oturma yüzeyindeki pürüzlülükler, eksenleri taşıyan millerdeki eğilmeler, tahrik veren vidalı millerdeki aşınmalar tezgahtaki imal edilen parça üzerine doğrudan etki eder. Prototip makinenin ilk aşamada eksenlerindeki hatayı hesaplaya bilmek için X,Y ve Z eksenlerine ayrı ayrı ve farklı ölçülerde şekiller işlenmiştir. Bu farklı ölçülerdeki işlemler ölçülerek makinenin hata payı hesaplanmıştır X Ekseni Doğruluk Kontrolü: X ekseninin doğruluk kontrolü için Şekil 6 deki ölçülere göre Şekil 7 de görülen ahşap malzeme üzerine 3 adet kanal açılmış ve Şekil 8 de görüldüğü gibi ölçüleri alınmıştır, ölçüm sonuçları Tablo 1 de verilmiştir.

5 Şekil.6: X ekseninde Açılan kanal Öçlüleri Şekil.7: X ekseninde Açılan kanallar Şekil.8: X ekseninde Açılan kanallardan ölçü alınması Y Ekseni Doğruluk Kontrolü: Y ekseninin doğruluk kontrolü için Şekil 9 deki ölçülere göre Şekil 10 de görülen 3 adet kanal açılmış ve Şekil 11 de görüldüğü gibi ölçüleri alınmıştır, ölçüm sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Şekil.9: Y ekseninde Açılan kanal Öçlüleri Şekil.10:Y ekseninde Açılan kanallar Şekil.11: Yekseninde Açılan kanallardan ölçü alınması XY Ekseni Doğruluk Kontrolü: XY ekseninin doğruluk kontrolü için Şekil 12 deki ölçülere göre Şekil 13 de görülen 3 adet kanal açılmış ve Şekil 14 de görüldüğü gibi ölçüleri alınmıştır, ölçüm sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Masaüstü CNC frezenin dairesel ve serbest yüzey örnekleri Şekil 15 de görülmektedir. Şekil.12: XY ekseninde Açılan kanal Öçlüleri Şekil.13:XY ekseninde Açılan kanallar Şekil.14: XYekseninde Açılan kanallardan ölçü alınması 4.Bulgular ve Tartışma: Eksenlerin yataklanmasından, ortam koşullarından vb sebeplerden dolayı oluşan hatalar hesaplanmıştır. Bu hatalar kullanılan malzemenin kalitesi, montaj şekli, en önemlisi Tasarımın doğru olması gibi etmenler değiştirilerek azaltılabilir. Đmalattan ve ortam koşullarından oluşan eksen hataları grafiklerle Şekil 16 de açıklanmaya çalışılmıştır. X eksenine ait grafik ve Y eksenine ait grafik Tablo1 de görülmektedir. Şekil.16: X ve Y Ekseni Karşılaştırılması Tablo1: XY ekseninde Açılan kanal Öçlüleri Şekil.15: XY eksenlerindeki yapılan örnek çalışmalar

6 5.Sonuçlar: Bu çalışmada eğitim amaçlı masaüstü 3 eksen CNC freze tasarımı, prototip imalatı ve hassasiyet kontrolü yapılmıştır. Tasarımda Nasıl ve ne şekilde bir CNC freze imal edebiliriz? sorusunun cevabı verilmiştir. CNC tezgahın kontrol eden 1.5 A 1,8 Deg step motor ve Toshıba T66560 entegreli sürücü kart piyasadan hazır olarak temin edilmiştir. Masaüstü CNC freze tezgahı ile ilgili parametreler doğrultusunda ahşap ve plastik malzemeler üzerine istenilen her türlü form işlenebilir.tezgahın 3 ekseninin de aynı anda hareket kabiliyeti olduğundan dolayı işlenebilecek bu formlara serbest yüzey işlemleri de dahildir. Ayrıca bu çalışma lisans öğrencilerinin benzer çalışma yapmalarına örnek olabilecek niteliktedir. 6.Teşekkür: Bu çalışmada elektronik kart bağlantı ve güç kaynagı konusunda bilgisini esirgemeyen Elfatek Elektronik Ltd. Şti den Süleyman CANAN a, Gövde ve şasi yapımında çalışma ortamı sağladığı için Alpinoks End. Mutfak ve Soğt. Sis. San. den M.KADIOĞLU ve H. KADIOĞLU na teşekkürü bir borç bilirim. 7.Kaynaklar: [1] Kaygısız, H., Eğitim amaçlı üç eksenli masaüstü cnc freze tasarımı ve prototipi, YL Tezi, Karabük Üniv., Fen Bil. Enstitüsü, Karabük, (2010). [2] Kutlu, M., Üç eksenli masa tipi cnc freze tezgâhı tasarım ve imalatı, YL Tezi, Kocatepe Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, (2006). [3] Büyükşahin, U., 3 Eksenli cnc tezgah tasarımı ve uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul, (2005). [4] Kaygısız H. ve Çetinkaya K., Cnc freze eğitim seti tasarımı ve uygulaması, SDU International Journal of Technologic Sciences, 2 (3): (2010). [5] Köbeloğlu, A., Eğitim amaçlı iki eksenli masaüstü cnc torna tasarımı ve prototipi, Y L Tezi, Karabük Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, 90 (2011). [6] Kabaş K. Çetinkaya K. Masaüstü Dik Đşleme Tezgahı Tasarımı ve Sogutma Sıvısı uygulaması 6 th Internatioal Advanced Technologies Symposium Elazığ (2011) [7] Başboğa G ve Arkadaşları Masaüstü Cnc Freze Tasarımı Ve Đmalatı VI. Makina Tasarım ve Đmalat Teknolojileri Kongresi Konya 2011 [8] Ljungberg,L., Edwards,K., Design, Metarials and Marketing of Successful Products Metarials and Design [9] Art Soft Using Mach III Mill, ( ) [10] Mamur,T., Yüksek Hızda Đşleme Ve Makine Mekaniği 2010

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ANGLE CONTROLLING BY THE USE OF DIVIDING HEAD WITH SERVO MACHINE FOR UNIVERSAL MILLING MACHINE Mehmet Ali DÖNERTAŞ, Çankırı

Detaylı

XYZ Kartezyen Robot ve 2B CAD-CAM Çizici Yazılımı Tasarımı

XYZ Kartezyen Robot ve 2B CAD-CAM Çizici Yazılımı Tasarımı XYZ Kartezyen Robot ve 2B CAD-CAM Çizici Yazılımı Tasarımı Cengiz Balta, Cüneyt Oysu, Zafer Bilgül, Sıtkı Öztürk Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, 41380, Kocaeli, Türkiye

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt Sayı, (1999), 1-1 BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Faruk MENDİ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (15-24) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (15-24) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2) 86-94 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI İlhami ÇOLAK a,*, Ramazan BAYINDIR

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI TEKNOLOJİ, Cilt, (00), Sayı 3, 50515 TEKNOLOJİ ÖZET ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI Cevdet GÖLOĞLU* İrfan BUNARBAŞI** *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALAŞEHİR YÖRESİNDE BAĞ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE BAZI KÜLTÜREL İŞLEMLERİN UYGULAMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hüseyin YENER ¹, Şenay AYDIN ², Nuray CEBECݹ ÖZET Manisa ili ve çevresi özellikle

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0168 ENGINEERING SCIENCES İsmail Temiz Received: October 010 Sezai Taşkın Accepted: January 011 Yalçın

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI DESIGN OF RAPID PROTOTYPING MACHINE FOR FDM TECHNOLOGY

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI DESIGN OF RAPID PROTOTYPING MACHINE FOR FDM TECHNOLOGY T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI Bilim Alanı FEN BİLİMLERİ Proje No FEN-YYP-250405-01041 DESIGN OF RAPID PROTOTYPING MACHINE FOR FDM TECHNOLOGY PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Detaylı

Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi

Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi M. Doğanlı * Y. Çakırca Krea Teknik Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Metsan Metal Kalıp Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli İstanbul Özet Başta kargo ve

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR

PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ. İbrahim ÇAYIROĞLU *, Mehmet ŞİMŞİR Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 1-16 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PIC VE STEP MOTORLA SÜRÜLEN BİR MOBİL ROBOTUN UZAKTAN KAMERA SİSTEMİ İLE KONTROLÜ İbrahim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ferhat Güngör Emine Taşcı, Kübra Tozluklu, Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DENEYSEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE BENZETİŞİM (SIMULATION) KULLANIMI

DENEYSEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE BENZETİŞİM (SIMULATION) KULLANIMI DENEYSEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE BENZETİŞİM (SIMULATION) KULLANIMI Yard.Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1 KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM İlker TEKE* Tanfer YANDAYAN** Recep KARADAYI* * AAT Otomasyon Yazılım,

Detaylı

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 247-256

Detaylı

FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Umut GÜLEÇ

FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Umut GÜLEÇ FARKLI TİP KÜLTİVATÖR UÇ DEMİRLERİNİN MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Umut GÜLEÇ Yüksek Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı Prof Dr Ebubekir Altuntaş 2012 Her hakkı saklıdır TC GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

BSD TORNALAMADA İŞLEME HATALARI VE DÜZELTME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI. Eyüp Sabri TOPAL a*, Can ÇOĞUN b ÖZET

BSD TORNALAMADA İŞLEME HATALARI VE DÜZELTME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI. Eyüp Sabri TOPAL a*, Can ÇOĞUN b ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22(1-2) 142-151 (2006) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 BSD TORNALAMADA İŞLEME HATALARI VE DÜZELTME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Detaylı

İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik

İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik Ý leme artlar ve Ý Parças Özelliklerine Uygun CNC Tak m Tezgah Seçimini Hedefleyen Bir Karar Destek Sistemi Y usuf Tansel Ç, Dr., Ziraat Bankası A.Ş., Ticari-Kurumsal Krediler Daire Ba kanl ığı Mustafa

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı