MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ ÖZET"

Transkript

1 MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ Neslin HASAR 1, Ali İbrahim TOKAT 2, Kerim ÇETİNKAYA 3 1 K.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük 2 K.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük 3 K.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük ÖZET Bu çalışmada tasarımı ve imalatı Karabük Üniversitesi tez çalışması olarak tamamlanmış masaüstü 4 eksen bir CNC de ahşap ve strofor malzeme kullanılarak, CAD programı ile modellenmesi oluşturulmuş ve CAM programında takım yolları oluşturulmuş helisel konik dişli işleme çalışması yapılmıştır. Tezgahın 4. Ekseninde (dönel eksen) hareket aktarımı ½ olan triger kayış kasnak çifti kullanılarak oluşturulmuş bu eksende, helisel konik dişli işleme uygulaması yapılmıştır. Strofor ve ahşap malzemeler, tasarımı yapılan dişliler için uygun boyutlarda tezgahın 4. Ekseninde öncelikle tornalarak işlemeye hazır hale getirilerek, mach 3 arayüz programı ile tezgaha aktarılarak helisel konik dişli işleme uygulaması tamamlanmıştır. Dişlilerin yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrelerin ise 4.eksen ayna dönme miktarı, iş mili devri ve kesme hızı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Helisel Konik Dişli, 4 Eksen CNC, Strofor ve Ahşap ABSTRACT Thesis of this study was completed as the design and manufacture desktop Karabük University is a four-axis CNC-using wood and strophor materials, CAD and CAM software program created with the modeling of helical-bevel gear machining operation, tool paths are generated. The counter, the fourth axis (rotary axis) motion transmission timing belt pulley pair is created by using ½ the axis, helical-bevel gear machining is performed. Expandable Polystyrene and wood materials, the design of suitable dimensions for the machine's gears turning machines ready to commit, first by making the fourth axis, helical-bevel gear is transferred to the counter with mach 3 processing application program interface has been completed. The most effective parameters on surface roughness of the gears in the amount of the fourth axis of rotation, the spindle speed and cutting speed were determined. Keywords: Helical-bevel gear, 4 Axis CNC, Expandable Polystyrene and Wood 1.GİRİŞ Bir tasarımın oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde bilgisayar desteği kullanılması CAD (Computer Aided Design), tezgah kontrolü, işlem (süreç) planlama, malzeme akışı, montaj, kalite kontrol gibi üretim işlemlerinde kullanılan bilgisayar desteği ise CAM olarak adlandırılır. CAD ve 299

2 CAM, bir CIM, sistemi içerisinde entegre edilmesi gereken en önemli iki unsurdur. Bu iki unsur, genellikle Bilgisayar Destekli İşlem Planlama (CAPP) olarak bilinen sistemler ile birleştirilebilmektedir. Bir ham mamulün ürün haline dönüştürülmesi için gerekli tüm işlem, metot ve parametrelerin belirlenmesini içeren CAPP, CAD ile CAM arasında bir köprü işlevini görmektedir [1].CNC sistem yazılımı, başlıca üç yazılım programını içermektedir. Bunlar; parça programlama, servis programlama ve kontrol programlamadır. Parça programlama, imal edilecek parça geometrisinin tanımlanması ile birlikte, ilerleme hızı, kesme hızı ve talaş derinliği gibi kesme parametrelerinin seçimini içerir. Servis programı, tezgah çalıştırma, parça programı denetleme ve düzeltme gibi fonksiyonları yürütür. Kontrol programı ise, parça programını girdi kabul eder ve tezgahın hareketlerini sağlayan eksen sürücülere sinyal üretir [2]. Suh Vd., tarafından yapılan çalışmalarda, konik helis dişlilerin imalatlarının döner tablaya sahip bir CNC freze tezgahında nasıl yapılabileceği gösterilmiştir. İmalat işlemleri için; konik helisel dişlilerin geometrik modellemesi, NC de işlemek için öncelikle planlama ve takım yolu çıkarmak gibi üç aşamalı bir sistem geliştirmişlerdir [3]. Sevil ve Çetinkaya, yaptığı bir çalışmada masaüstü dört eksen CNC freze imal edilmiş olup, tezgah ölçüsü 670x910x660, tezgah kurs boyu 300x350x130 mm dir. Dönel eksen(a) ya Ø40x300mm ye kadar parça bağlanabilmektedir. CNC tezgahında silindirik parça üzerine desen işleme, T kanalı açma, kama kanalı açma gibi örnek çalışmalar yapmışlardır [4]. Zaitsev tarafından yapılan çalışmalarda, dişli çark imalatı için kullanılan kesicilerin; kesici ağız ve geometrik şekillerine bağlı olan kesme parametrelerinin diş yüzeyleri üzerindeki etkileri incelenmiştir [5]. Bu çalışmada ise işleme malzemesi olarak ahşap ve strofor seçilerek helisel konik dişli işleme yapılmıştır. Helisel konik dişlinin modellenmesi öncelikle CAD programında yapılmış olup, CAM programında ise takım yolu çıkartılmıştır. Mach 3 arayüz programı ile G kodları entegre sürücü kartlarına iletilerek masaüstü 4 eksen CNC de helisel konik dişli işlenmiştir. 2. MALZEME VE METOT Bu çalışmada tasarımı ve imalatı Karabük Üniversitesi tez çalışması olarak tamamlanmış masaüstü 4 eksen bir CNC de ahşap ve strofor malzeme kullanılarak, CAD programı ile modellenen ve CAM programında takım yolları oluşturulmuş helisel konik dişli işleme çalışması yapılmıştır. Yatay olarak tasarlanan 4. Eksen, helisel konik dişli işlemek için yatay olarak konumlandırılmıştır. Bunun için ise 4. Eksen tablaya sigma profiller kullanılarak civata ve pabuçlarla sabitlenmiştir. Yapılan çalışmada, imalatı yapılacak olan helisel konik dişlinin malzemesi olarak kolay işlenmesi sebebi ile strofor ve ahşap malzeme seçilmiştir. Stroforun yoğunluğu 28 dansite olan pembe renkli strofor seçilmiştir [12]. Bu malzemeler işlenecek olan helisel konik dişli ebatlarına uygun boyutlarda 4eksen CNC de öncelikle tornalanarak dişli işlemeye hazır hale getirilmiştir (Şekil 1-2). 300

3 Şekil 1. Strofor malzemesinin işlemeye hazır hale getirilmesi Şekil 2. Ahşap malzemenin işlemeye hazır hale getirilmesi 3. CAD- CAM PROGRAMLARI: Helisel konik dişlinin imalatı için öncelikle modül (m= 3) ve diş sayısı (z= 9) seçimi yapılarak dişli boyutlandırması yapılmıştır. İmalatı yapılan helisel konik dişli için gerekli temel büyüklükler 301

4 hesaplanarak dişli taslağı oluşturulmuştur. Bu ölçütler dikkate alınarak pro engineer çizim programında helisel konik dişli yapılan hesaplamalar doğrultusunda modellenerek tel kafes örüntüsü ile çizilen dişlinin taslağı oluşturulmuştur (Şekil 3). Tel kafes örüntüsü ile yüzeyler birbiri ile tamamlanmıştır (Şekil 4). Son olarak ise yüzey modeli oluşturulmuş dişlinin katı modeli çıkartılmıştır (Şekil 5). Şekil 3. Helisel konik dişlinin pro engineer programında tel kafes örüntüsü [9] Şekil 4. Helisel konik dişlinin pro engineer programında yüzey modellenmesi [9] 302

5 Şekil 5. Helisel konik dişlinin pro engineer programında katı modellenmesi [9] Oluşturulan helisel konik dişli modeli mastercam programında kullanılabilmesi için igs formatında farklı kaydedilmiştir. Mastercam programında [10], öncelikle modeli oluşturulmuş dişli açılarak, işleme yapılacak yüzeyler seçilmiştir (Şekil 6). Dişli modelinin üzerine silindirik katı model örüntüsü giydirilerek, işleme yapılacak yüzey tanıtılır (Şekil 7). Tezgahın sıfır noktası mastercam programında belirlenerek CNC nin işlemeye başlayacağı nokta tanıtılmış olmaktadır. Şekil 6. Mastercam programında işleme yapılacak yüzeylerin seçimi [10] 303

6 Şekil 7. Mastercam programında dişliye katı modelin tanıtılması[10] Yüksek hızlı işlemede, yüzey kalitesi üzerine yapılan ilk çalışmalar, küresel uçlu frezelerin etkili kullanımına yönelik olmuştur. Bu çalışmada ise mastercam programında 4 eksen tezgah seçimi yapılarak, Ø3 lük freze çakısı ile işleme yapılmıştır. Gaida ve arkadaşları [7], 32 HRc sertliğinde AISI P20 plastik enjeksiyon kalıp çeliğinin 10 0, 15 0, 20 0, 30 0 ve 40 0 eğim açılarıyla işlenmesini incelemiştir. Farklı işleme açılarında en iyi kesme uzunluğu 15 0 açıyla işlemede olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yüksek kesme hızlarında ve düşük talaş derinliklerinde takımın daha az aşındığı ve daha iyi yüzey kalitesinin elde edildiği ortaya çıkmıştır. Bo H. Kim ve Byoung K. Choi [8], yaptıkları çalışmada, BSD tezgâhlarının hızlanma ve yavaşlama ivmelerini dikkate alan bir işleme zamanı modeli geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu modelin kullanılmasıyla yaygın olarak kullanılan üç tip direkt takım yolu (tek yönde, zig zag yönde ve yumuşatılmış zig zag yönde) ile çevre paralel takım yolunun işleme verimliliği karşılaştırılmıştır. Helisel konik dişlinin işleme parametrelerinden bir diğer önemli husus ise mastercam programındaki kesici takım yolunun seçilmesidir. Program içerisinde bulunan rotary 4 axis menüsünden axial cut yani eksenel kesme seçilerek kesicinin zigzag ve climb olarak çevre kesme işlemi tanımlanmış olup, kesme toleransını ise mm olarak vermek uygun görülmüştür (Şekil 8). 304

7 Şekil 8. Mastercam programında çevre kesme işlemi parametrelerinin seçimi Mastercam programı ile belirlenen uygun tezgah seçimi, kesme parametreleri ve 4. Eksen tanımlama gibi değerler belirlendikten sonra takım yolu çıkarılmıştır (Şekil 9). Sanal olarak bu programda parça işlenmiş ve takım yolunun çarpmalara neden olmadığı, dişlinin simülasyonu ile görülmüştür (Şekil 10). Şekil 9. Helisel konik dişli parametreleri tanıtılması 305

8 Şekil 10. Helisel konik dişlinin simülasyonu 4. BULGULAR VE TARTIŞMA Kontrol Yazılımı olarak Mach3 Programı kullanılmıştır. Bu program yüklediğimiz kodlara göre makineye yön vermektedir [6]. Programın arayüzü ve kodların doğru bir şekilde aktarılması için yapılması gereken ayarlar gösterilmiştir (Şekil 11). Dördüncü eksenin de (tabloda görülen A ekseni) mach 3 programından gerekli ayarları aşağıdaki gibi yapılmaktadır (Şekil 12). Şekil 11. Mach3 programı eksenler arası kontrol ayarları 306

9 Şekil 12. Mach3 programı 4. eksen (A ekseni) kontrol ayarları Mastercam programı ile oluşturulan G kodları, mach 3 programı ile sürücü kontrol devresine aktarılarak CNC nin işlemesi başlatılmış olmaktadır (Şekil 13). Şekil 13. G kodlarının mach 3 programına aktarılması [11] Uygulama malzemesi olarak seçilen strofor ve ahşap malzemeden helisel konik dişli işlemesi modelini oluşturduğumuz ölçülerde masaüstü 4 eksen CNC de işlenmiştir ( Şekil 14-15). 307

10 Şekil 14. Strofor malzemenin işlenerek helisel konik dişli oluşturulması Şekil 15. Ahşap malzemenin işlenerek helisel konik dişli oluşturulması Dişlinin yüzey hassasiyeti için 4. Eksende bulunan aynanın her adımdaki dönme açısı ne kadar az olursa hassasiyet o kadar iyi olacağı tesbit edilmiştir. Bunun için ise aynanın dönme derecesi 1 olarak seçilmiştir. Strofor ve ahşap olarak seçilen deney malzemeleri için gerekli parametreler aşağıdaki Çizelge 1 de verilmektedir. 308

11 Çizelge 1. Deney malzemeleri için gerekli parametreler DENEY MALZEMELERİ STROFOR AHŞAP PARAMETRELER KABA FİNİSH KABA FİNİSH Takım Çapı (D), mm D3 D3 D3 D3 Kesici Ağız Sayısı (z) Takım Boyu (L), mm Devir Sayısı (N), dev/dak Takım Dönüş Yönü Saat Yönünde Saat Yönünde Saat Yönünde Saat Yönünde İlerleme (F), mm/dak Hızlı İlerleme (Fmax), mm/dak Talaş Derinliği (a d ), mm 2 0, ,025 Yanal Kayma (a e ), mm Talaşa Giriş Şekli (α) Giriş Mesafesi (Lg), mm Çıkış mesafesi (Lc), mm Güvenli Z Mesafesi, (Z), mm Talaştan Talaşa Takım Kalkışı Güvenli Z Düzlemi Güvenli Z Düzlemi Güvenli Z Düzlemi Güvenli Z Düzlemi İşleme Yönü Aynı Yönlü Aynı Yönlü Aynı Yönlü Aynı Yönlü Güvenli Yaklaşma Mesafesi, mm Stok Miktarı, mm İşleme Toleransı, mm 0,025 0,01 0,025 0,01 5. SONUÇLAR Bu çalışmada 4 eksenli CNC freze tezgahında helisel konik dişli işleme uygulaması yapılmıştır. Helisel konik dişliyi açmak için gerekli kontrol devresi ayarları yapılmıştır. Helisel konik dişlinin modellemesi pro engineer programında yapılarak, G takım yollarının çıkartılması ise mastercam programı kullanılarak yapılmıştır. Strofor ve ahşap malzemeler uygun seçilerek bu malzemelerde helisel konik dişli işlenmiştir. Helisel konik dişli işlemede ahşap ve strofor malzeme için uygun parametreler belirlendi. CNC de işlemede ise arayüz programı olan mach3 programı tercih edilerek uygulama tamamlanmıştır. Eğitim ortamlarında 4. Eksen çok fazla kullanılmamakta olup, bu çalışma ile 4. Eksen kullanılabilirliği sağlanmış olmaktadır. 6. KAYNAKLAR [1] DERELİ, T., FİLİZ, İ.H., Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Sistemlerinde Bilgi Değişimi ve Standartları, Mühendis ve Makine, cilt 38, sayı 452, s

12 [2] ASM Metals Handbooks, 1997, Ninth Edition, Volume 16, Machining, ASM International, p, USA. [3] SUH, S, H., JIH, W,S., HONG, D. H., Sculptured surface machining of spiral bevel gears with CNC milling, Machine Tool Manufacture, 41, , [4] SEVİL, S., KAYGISIZ, H., ÇETİNKAYA, K., Dört Eksenli Masaüstü Cnc Freze Tasarımı ve Prototip İmalatı, International Iron & Steel Symposium, Nisan 2012, Karabük, Türkiye [5] ZAITSEV, V.V., Calculation of the geometrical parameters of the gear cutting heads, Soviet Engineering Research, 7, 7, 70-71, 1987 [6] HASAR, N., TOKAT, A., ÇETİNKAYA, K., Masaüstü 4 Eksen CNC İle Silindirik Düz Konik Dişli İşleme, Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ÜAS 2012 [7] GAIDA, W.R., RODRIGUEZ, C.A., ATLAN, T., AND ALTİNTAS, Y., Preliminary experiments for adaptive finish milling of Surface on Cutting conditions, Journal of Mechanical Working Technology, 20: , (1995) [8] BO, H.KIM., BYOUNG, K.CHOI., Machining effciency comparision direction parallel tool path with contour-parallel tooll path, Computer Aided Design, 34: (2002). [9] (Erişim tarihi: ) [10] (Erişim tarihi: ) [11] (Erişim tarihi: ) [12] (Erişim tarihi: ) 310

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ

ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ÜNĐVERSAL FEREZE TEZGÂHLARI ĐÇĐN SERVO MOTORLU DĐVĐZÖR YARDIMIYLA AÇI KONTROLÜ ANGLE CONTROLLING BY THE USE OF DIVIDING HEAD WITH SERVO MACHINE FOR UNIVERSAL MILLING MACHINE Mehmet Ali DÖNERTAŞ, Çankırı

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BSD TORNALAMADA İŞLEME HATALARI VE DÜZELTME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI. Eyüp Sabri TOPAL a*, Can ÇOĞUN b ÖZET

BSD TORNALAMADA İŞLEME HATALARI VE DÜZELTME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI. Eyüp Sabri TOPAL a*, Can ÇOĞUN b ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22(1-2) 142-151 (2006) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 BSD TORNALAMADA İŞLEME HATALARI VE DÜZELTME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt Sayı, (1999), 1-1 BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Faruk MENDİ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC ile Denetimi

Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC ile Denetimi Elektroerozyon Tezgâhlarında İşleme Parametrelerinin PLC ile Denetimi Mehmet Fatih IŞIK 1, Halil AYKUL 2, Erhan ÇETİN 2* 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Hitit Üniversitesi, Çorum mehmetfatih@hitit.edu.tr

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI

ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI TEKNOLOJİ, Cilt, (00), Sayı 3, 50515 TEKNOLOJİ ÖZET ÜÇ EKSENLİ DOĞRUSAL HAREKET MEKANİZMASI TASARIMI VE İMALATI Cevdet GÖLOĞLU* İrfan BUNARBAŞI** *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik

İşleme merkezi iş parçasının farklı yüzeylerinde değişik Ý leme artlar ve Ý Parças Özelliklerine Uygun CNC Tak m Tezgah Seçimini Hedefleyen Bir Karar Destek Sistemi Y usuf Tansel Ç, Dr., Ziraat Bankası A.Ş., Ticari-Kurumsal Krediler Daire Ba kanl ığı Mustafa

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 581-586, 2006 Vol 21, No 3, 581-586, 2006 İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 3 : 306-314

Detaylı

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0168 ENGINEERING SCIENCES İsmail Temiz Received: October 010 Sezai Taşkın Accepted: January 011 Yalçın

Detaylı

SINUMERIK. 840D solution line ShopMill ile frezeleme. Önsöz. Giriş. Sisteme genel bakış. İşparçası ve Takım Ayarları.

SINUMERIK. 840D solution line ShopMill ile frezeleme. Önsöz. Giriş. Sisteme genel bakış. İşparçası ve Takım Ayarları. Önsöz Giriş SINUMERIK 840D solution line Sisteme genel bakış İşparçası ve Takım Ayarları Takım yönetimi Takım Tezgahlarının satışı için Sisteme Genel Bakış Program yönetimi, Kullanıcı hafızası Simülasyon

Detaylı

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ferhat Güngör Emine Taşcı, Kübra Tozluklu, Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş metinkok@ksu.edu.tr

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı