ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II."

Transkript

1 2013CÖ CÖ Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. 3. Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKÖĞRETİM PROGRMLRI YRIYIL SONU SINVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: II. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. Bu kitapçıkta dalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans, Çocuk Gelişimi Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Lojistik Önlisans, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, Sosyal Hizmet Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyoloji Lisans programlarına ait dersler yer almaktadır. Çalışma İlişkileri ve Etik 25 1 Gruplarla Sosyal Hizmet 25 4 Hukukun Temel Kavramları 25 8 İktisada Giriş İslam Sanatları Tarihi Maliyet Muhasebesi I Özel Eğitimi I Temel Bilgi Teknolojileri I Tıbbi Sosyal Hizmet Türk Dili I Yabancı Dil I Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013CÖ12-1

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çalışma İlişkileri ve Etik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve "Endüstri İlişkileri Sistemi" adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? ) Karl Marx B) John Dunlop C) uguste Comte D) Friedrich Hegel 5. şağıdakilerden hangisi bir kişilik pi olarak ifade edilmez? ) Bilinçli p B) Kanaatkâr p C) Deneyci p D) Uyumlu p E) Dışa dönük p 2. E) Saint Simon İşletmeyi, yöne cinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etra nda bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 6. Bir durum, olay ya da olgu karşısında bireyin ortaya koyması beklenen olası davranışın öncülü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? ) Gelenek B) Değer ) Üniter (tekil) anlayış C) İnanç B) Plüralist (çoğulcu) anlayış D) Tutum C) Radikal (Marksist) anlayış E) Davranış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış 7. Duyguların doğası ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış r? 3. şağıdaki dönemlerden hangisi, çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında en son aşamayı (üye sayısındaki azalma veya yok olma tehlikesi) ifade eder? ) Duyguların tanımlanması zordur. B) Duygular, güdüler ve dürtüler gibi davranışların şekillenmesinde yönlendirici bir etki yapar. ) Kitle Üre mi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem C) Duygular, bireyin ih yaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir. D) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır. D) Neo-liberal Dönem E) Duygular, bireyin toplumsallaşmasında etkin değildir. E) Sendikasızlık Dönemi 8. şağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biri değildir? 4. Bir insanın ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü ve çevreye uyumu gibi özelliklerinin bütününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Grupları bir arada tutan grup normları vardır. B) Grubun kendi dinamikleri vardır. ) Kişilik B) Tutum C) Etnisite C) Kendilerini bir grup olarak algılayan bireylerin "biz" duygusu zamanla yerini "ben" duygusuna bırakır. D) Grup üyeleri grup normlarına uydukları sürece grubun üyesi olarak kalmaya devam ederler. D) Mizaç E) Tavır E) Bir grup, sınıf, kültür veya toplum tara ndan benimsenen, paylaşılan ve yaşanan değerler, kurallar ve davranışlar bütünüdür. 2013CÖ12-1 1

4 9. Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayriresmî gruplar 13. Sendikaların bir ülke sınırları içinde ve o ülkenin ulusal çerçevesi kapsamında en üst mesleki örgütlenmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Birlik B) Federasyon C) Konfederasyon D) Temsilcilik E) Koopera f I. Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar. II. Sorunun karşılıklı tar şılmasını sağlar. III. Soruna karşı ilgiyi ar rır, sorun çözme yeteneğini geliş rir. IV. Sorunların artması neden olur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ça şmanın olumsuz özelliklerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen ça şmaların yıkıcı olduğuna inanan yöne m anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? ) Modern yöne m anlayışı B) Klasik yöne m anlayışı C) Etkileşimci yöne m anlayışı D) Ça şmacı yöne m anlayışı E) Postmodern yöne m anlayışı Nevro k kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? ) Ti z B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üre m kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? ) Uzlaşmacı model B) Sosyalist model C) merikan modeli D) Japon modeli E) vrupa modeli İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? ) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş anlaşması C) Toplu görüşme D) Toplu iş sözleşmesi E) Toplu anlaşma şağıdaki stratejilerden hangisi toplu pazarlık stratejileri arasında yer almaz? ) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) yarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi şağıdakilerden hangisi toplu pazarlık düzeylerinden biri değildir? ) İşletme düzeyinde toplu pazarlık B) İş kolu düzeyinde toplu pazarlık C) Tek iş yeri düzeyinde toplu pazarlık D) Uluslararası düzeyde toplu pazarlık E) Ulusal düzeyde toplu pazarlık 2013CÖ12-1 2

5 şağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöne mi süreçlerinden biri değildir? ) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Mo vasyon Kitle üre mi, üre mde standardizasyon, bilimsellik, disiplin ve net iş tanımları gibi özellikler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder? ) Esnek anlayış B) Modern anlayış C) Taylorizm D) Fordist anlayış E) Post-Fordist anlayış İş yerinde anahtar konumundaki kişilerden boşalan pozisyonlara, vakit kaybetmeden yeni işgörenlerin yerleş rilebilmesi için yapılan planlamaya ne ad verilir? ) Kariyer dengeleri B) Örgütsel yedekleme C) Kariyer durağanlığı D) Kariyer hareketliliği E) Kariyer seçimi şağıdaki kavramlardan hangisi "iş ahlakı" kavramı ile örtüşmez? ) Firma ahlakı B) Yöne ci ahlakı C) Grup dinamiği D) İşgören ahlakı E) Ticaret e ği 20. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde sektörel anlamda en fazla is hdam sağlayan çalışma sektörü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kamu B) Tarım C) Hizmet D) Sanayi 25. şağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? ) Örgütsel standartların belirlenmesi B) Performans kriterlerinin oluşturulması C) İş önerilerinin verilmesi D) Performans ölçümü E) Düzel ci faaliyetler E) İnşaat 21. Kariyer basamaklarında belli bir aşamaya gelinmesi, iş yaşamının monotonlaşmaya başlaması, yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) kariyer platosu B) kariyer haritası C) kariyer seçimi D) kariyer hareketliliği E) kariyer dengeleri 22. şağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? ) Kayıt dönemi B) Keşif dönemi C) İlerleme dönemi D) Sürdürme dönemi E) Düşüş dönemi 2013CÖ12-1 3

6 Gruplarla Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gruplarla Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Grupların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Sosyal hizme eki grup kavramı oldukça basi r. B) Grup, belirli ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelen kişiler topluluğudur. 4. I. Veri Toplama - Değerlendirme Becerileri II. Eylem Becerileri III. Gözlem Becerileri IV. Grup Sürecini Kolaylaş rma Becerileri C) Grup, olup bitenleri anlamamızı sağlayacak büyüklükte olmalıdır. D) Grupta üyelerin diğerleri ile yüz yüze ile şim kurması gerekmektedir. Ön değerlendirme basamağında sosyal hizmet uzmanının grup lideri olarak sahip olması gereken becerilerle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? ) I ve II E) Grubun parçaları bütününden daha büyüktür. B) I ve III 2. I. Eği m II. Değişme III. Gelişme C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV IV. Kendine yardım 5. şağıdakilerden hangisi eylem becerilerinden biri değildir? Gruplar yukarıdaki amaçlardan hangileri için kullanılabilir? ) Grubu yönetme becerisi ) I ve II B) İkna etme becerisi B) I ve III C) Yüzleş rme becerisi C) I ve IV D) Sentez yapma becerisi D) I, II ve III E) Grup üyelerini destekleme becerisi 3. E) I, II, III ve IV Üyelerin sosyal hizmet uzmanına, diğer üyelere ve grubun kullanacağı plana uyum sağlaması; belirsizlik ve endişe duygularının azalmasına, grubun değerli hâle gelmesine ve üyelerin ih yaçlarını karşılamak için grubu kullanmasına imkân tanır. Sosyal hizmet uzmanlarının, grupla sosyal hizmet uygulaması sürecinde yapması gereken hazırlık aşamasıyla ilgili verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine ai r? ) Tanışma/Bağlan Kurma B) Gruba Üye Seçimi C) Grup Öncesi Görüşmeler D) Hizmet nlaşması 6. Bu aşamanın gereklerinin yerine ge rilmesi sosyal hizmet uzmanının kendine güvenini ar rır. Bunun sonucunda sosyal hizmet uzmanı, üyelerini daha iyi dinler, daha cevap verici olur, daha az ka ve daha fazla esnek olur. İyi bir grup çalışması için bu aşama kri k öneme sahip r. Tanımda özellikleri verilen grupla sosyal hizmet aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Planlama aşaması B) İle şim aşaması C) Karar aşaması D) Eylem aşaması E) Sonlandırma aşaması E) İçerme-Oryantasyon 2013CÖ12-1 4

7 Grup üyelerini seçme aşaması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış r? ) Bu sürecin etkili olabilmesi için gruba ka lacak yeterli sayıda olası üye bulunmalıdır. B) Önerilen bir grubun hayata geçirilmesinde grup üyelerini seçme önemli bir basamak r. C) Sosyal hizmet uzmanlarının gruba alma ve dışlama ölçütleri oluşturması gereksizdir. D) Gruba ka lım için kurum içinden ve dışından havale kaynakları belirlenmelidir. E) Olası müracaatçılarla doğrudan temas, üyeleri seçmek için en etkili yöntemlerden biridir. I. Grubun boyutu II. Görüşmelerin sıklığı ve süresi III. Zaman sınırları IV. Üyelerin demografik özellikleri V. Grubun yapılacağı yer Yukarıdakilerden hangileri grup oluştururken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alır? ) IV ve V B) I, II ve IV C) I, IV ve V D) II, IV ve V E) I, II, III, IV ve V Kurt Lewin ve arkadaşlarının teorisi belki de küçük gruplar ile ilgili uygulamalı yaklaşımların en bilinenidir. Kurt Lewin'in temel tezi bir bireyin davranışının onun yaşam alanıyla ilgili bir işlevi olduğudur. Lewin, birey ve çevrenin zaman içerisinde birbirine bağlı faktörleri içeren bir takım olduğu görüşünü savunur. Davranış, kişinin çevre ile olan etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir işlevdir. Kurt Lewin ve arkadaşlarının dayandığı kuram aşağıdakilerden hangisidir? ) lan Kuramı B) Psikanali k Kuram C) Varoluşcu Kuram D) Gestalt Kuramı E) Transaksiyonel naliz Kuramı Eric Berne tara ndan geliş rilen bu yaklaşım, bir yönüyle kişilik ve sosyal etkileşim kuramı, diğer yönüyle de bir psikoterapi kuramı olan çağdaş bir modeldir. Eric Berne tara ndan geliş rilen kuram aşağıdakilerden hangisidir? ) Transaksiyonel naliz Kuramı B) Psikanali k Kuram C) Varoluşcu Kuram D) Gestalt Kuramı E) lan Kuramı..., bir dizi hedefi veya görevi gerçekleş rmek amacıyla daha çok kurumlarda ve örgütlerde kurulan ve dolaylı hizmet sunumu uygulamarında yaygın olarak kullanılan gruplardır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Görev grupları B) Sosyal eylem grupları C) Tedavi grupları D) Gelişme grupları E) Eği m grupları Bu grupların amacı fiziksel ya da sosyal çevreyi değiş rmek r. Bu değişimden hem grubun üyeleri hem de grup üyesi olmayan kişiler yararlanabilir. Bu gruplarda sosyal hizmet uzmanı grubun üyesi olabilir veya grubun lideri olarak işlev görebilir. Özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tedavi Grupları B) Sosyal Eylem Grupları C) Görev Grupları D) Gelişme Grupları E) Eği m Grupları 2013CÖ12-1 5

8 I. Üyelerinin duygusal ve toplumsal gereksinimlerine odaklanır. II. Gelişme, terapi, eği m, sosyalleş rme ve destek grupları bu grup türü içerisinde yer alır. III. Üyelerinin grubun varlığından doğrudan yarar sağlayacağı varsayılır. IV. Grup üyelerinde bireysel değişme meydana gelir. Özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Görev grupları B) Sosyal eylem grupları C) Tedavi grupları D) Gelişme grupları E) Eği m grupları Bu aşamada ar k üyeler grubun bir parçasıdır ve gruba "ait" olmaktansa grubu kendilerinin bir parçası yapmaya çabalarlar. Başka bir deyişle, grup tara ndan hükmedilmeye karşı savaşırlar ve bir özerklik arayışına girerler. Bu aşamada uyuşmazlık oluşması muhtemeldir. nderson'a göre grubun faaliyetleri sürecinde çözülmesi gereken sorunlarla ilgili yukarıda verilen özellikler hangi aşamada gerçekleşir? ) Bağlanma öncesi/güven B) Güç ve kontrol/özerklik C) Samimiyet/yakınlık D) Farklılaşma/bağımsızlık E) yrılık/sonlanma Çoğu grup üyesi başarılı bir etkileşimsel grup uygulamasının sonunda ruhsal işleyişin, semptomların anlamlarının, bireyler arası ve grup dinamiklerinin ve grup sürecinin pek çok noktasını öğrenir. Birçok kendine yardım grubu bilginin aktarımını güçlü bir biçimde vurgulamaktadır. Karşılıklı destek sunmanın yanı sıra genellikle grup üyesinin rahatsızlığının doğası ve yaşam durumu hakkında açık bir talimat önererek ve grup üyelerinin yanlış anlamalarıyla sorunlarına verdikleri öz yıkıcı tepkiler incelenerek bir tedavi yaklaşımı oluşturulmuştur. Yukarıda özellikleri verilen ve Irwın Yalom tara ndan geliş rilen grupta terapö k/iyileş rici etmen hangisidir? ) Umut şılama B) Evrensellik C) Bilgi ktarımı D) Öğre ci Talimat E) Doğrudan Öğüt Verme , ahenk sağlayıcı, uzlaş rıcı, destekleyici, teşvik edici, takip edici, gerginlik azal cı ve dinleyici olarak sıralanabilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Görev rolleri B) Sürdürme rolleri C) Saldırgan roller D) Onay arayıcı roller E) Şamaroğlanı rolleri Kişisel bir sorun çözme ya da grup için eyleme geçme ile ilgili olan ve grubun üzerinde anlaşmaya vardığı amaçları gerçekleş rmesine yardım eden roller aşağıdakilerden hangisidir? ) Onay arayıcı roller B) Sürdürme rolleri C) Saldırgan roller D) Görev rolleri E) Şamaroğlanı rolleri şağıdakilerden hangisi grupta etkinlik kullanımının amaçlarından biri değildir? ) Grubu kaynaş rma B) Grupta dirençle başa çıkma C) Transferansla başa çıkma D) Duygular ve fikirlerin sözel olarak ifade edilmesini sağlama E) Grubu eğlendirme I. Grubun aşamalarına göre etkinliklerin sınıflandırılması II. Grup türlerine göre etkinliklerin sınıflandırılması III. Etkinliğin grupta yararına göre sınıflandırılması IV. Grubun büyüklüğüne göre etkinliklerin sınıflandırılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri grupların sınıflandırılması için kullanılır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) III ve IV 2013CÖ12-1 6

9 I. Değerlendirme aşaması grup ak vitelerinin sonlandırılmasından sonra veya önce yapılabilir. II. Değerlendirme sosyal hizmet uzmanının grup sürecini etkili gerçekleş rip gerçekleş remediğini gösterir. III. Değerlendirme sosyal hizmet müdahalesinin nasıl planlanması gerek ğini gösterir. IV. Değerlendirme kurumun verdiği hizmetlerin kalitesi hakkında bilgi sağlar. V. Değerlendirme her bir üyenin kat e ği gelişimi ölçer. Grubun değerlendirme aşaması ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlış r? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) IV ve V E) I, II ve IV şağıdakilerden hangisi gruplarda son değerlendirme aşamasında a lması gereken adımlardan biri değildir? ) maç ve hedeflerin ortaya çıkarılması B) Ne tür bilgi ve kaynakların toplanacağına karar verilmesi C) Bilgi toplama I. Grubun başarılı olması II. Grubun başarısız olması III. Bir üyenin gruptan ayrılması IV. Bir üyenin havale edilmesi V. Sosyal hizmet uzmanının ayrılması Yukarıda verilen nedenlerden hangileri grubun sonlandırılması için yeterlidir? ) I ve II B) I, II ve III C) I, III ve V D) I, II, III ve IV E) I, II, III, IV ve V şağıdakilerden hangisi eleş rel düşünmenin boyutlarından biri değildir? ) Tutarlık B) yrış rma C) Birleş rme D) Uygulanabilme E) Yeterlilik D) Bilgilerin analiz edilmesi E) Elde edilen bilgilerin grup üyeleri ile paylaşılması 22. şağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kuruluşları tara ndan verilen hizmetlerin değerlendirilmesi aşamasında yararlanılabilecek konu alanlarından biri değildir? ) Üyelerin gruba ka lma nedeni B) Grupta tar şılan konulardan kendisi için en uygun olanları C) Grupta değiş rilmesi gereken konular D) Gruba ka lma sonrasında kendisinde meydana gelen değişimler E) Grubu yöneten sosyal hizmet uzmanının mesleki yetkinlik düzeyi 23. şağıdakilerden hangisi sonlandırma aşamasında sosyal hizmet uzmanlarının değerlendirmesi gereken hususlardan biri değildir? ) Sonlandırmaya ilişkin üyelerin doğrudan ve dolaylı tepkilerini belirlemesi B) Sonlandırmaya ilişkin duygularını kendinde saklaması C) Üyeleri uzmana geri bildirim vermeleri konusunda teşvik etmesi ve desteklemesi D) Bireysel ve grup gelişimi konusunda değerlendirme yapması E) Grup deneyiminin her bir grup üyesi ve dış çevre üzerindeki etkisinin belirlenmesi 2013CÖ12-1 7

10 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Hukukun Temel Kavramları DİKKT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hukukun Temel Kavramları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Toplum içinde uzun zamandan beri sürekli biçimde tekrarlanıyor olması 5. şağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir? II. Uyulmasının zorunlu olduğuna dair toplumda genel bir inancın var olması III. Uyulmaması hâlinde maddi nitelikte bir yap rımla karşılaşılması ) Sağlık hakkı B) Dilekçe hakkı C) Konut hakkı Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin varlığı ile bir örf ve âdet kuralı, örf ve âdet hukuku kuralına dönüşür? ) Yalnız I D) Sosyal güvenlik hakkı E) Eği m ve öğrenim hakkı B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III 6. şağıdakilerden hangisi devir kabiliye açısından in fa hakkı ile aynı özelliğe sahip r? ) İr fak hakkı B) Mülkiyet hakkı C) Rehin hakkı 2. Resmî Gazete, düsturlar, tutanak dergileri gibi yayınlar hukukun hangi kaynağını oluşturur? ) Bilgi kaynağı D) Üst hakkı E) Sükna (oturma) hakkı B) sli kaynak C) Yazılı olmayan kaynak 7. Bir kimsenin bir diğerinin gözlüğünün kırılmasına neden olması aşağıdakilerden hangisi varsa, haksız fiil sorumluluğuna yol açmaz? D) Sosyolojik kaynak ) Kast E) Bağlayıcı kaynak B) Hafif ihmal 3. nayasaları kendi belirledikleri usul çerçevesinde değiş ren ik dara ne ad verilir? C) Zarar görenin rızası D) Zararın azlığı ) Yapıcı kurucu ik dar E) Sınırlı ehliyetsizlik B) Usuli kurucu ik dar C) Devrimci kurucu ik dar 8. şağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir zarar türünün örneğidir? D) sli kurucu ik dar ) Elektriğin kesilmesinden dolayı 'nın işletmesini açamaması E) Tali kurucu ik dar B) B'nin rla ğı şişenin 'nın vitrininin camını kırması 4. şağıdaki yazılı hukuk kurallarından hangisinin Danıştayın incelemesinden geçirilmesi zorunludur? C) Yaralanan B'nin cari taksisini kullanamaması D) Kolu kırılan sanatçı 'nın keman konserini iptal etmesi ) Uluslararası antlaşma E) Tezgâhına araba çarpan T'nin on gün simit satamaması B) Kanun C) Kanun hükmünde kararname D) Tüzük E) Yönetmelik 2013CÖ12-1 8

11 9. Bir hukuk kuralı kamunun, devle n ve toplumun yararını göze yorsa kamu hukukuna ai r. Yukarıdaki açıklama, kamu hukuku - özel hukuk ayrımını sağlamaya yönelik ölçütlerden hangisini ifade eder? ) Sınırlı erk B) İrade özgürlüğü C) Eşitlik D) Menfaat 13. şağıdakilerden hangisi görev ve yetkileri düşünüldüğünde organik anlamda idare kavramına dâhil edilmemektedir? ) TBMM B) Cumhurbaşkanı C) Başbakan D) Bakanlar Kurulu E) Bakanlar 10. E) Egemenlik Uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütünü aşağıdaki hukuk dallarından hangisini ifade eder? ) Devletler Umumi Hukuku B) Ceza Hukuku C) nayasa Hukuku D) Genel Kamu Hukuku 14. Güçlü bir devlet yöne mi, bölgeler arasında eşitlik ve hizmetlerin daha rasyonel ve gerçekçi yürütülmesini sağlayan yöne m türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Sınırlı yöne m B) Bölgesel yöne m C) Mahallî yöne m D) Yerinden yöne m E) Merkezden yöne m 11. E) Medeni Hukuk Hükümdarın tek yanlı iradesinden kaynaklanan ve onun iradesi ile yürürlüğe giren anayasalar hangi adla anılmaktadır? ) Ka anayasa B) Ferman anayasa C) İk dar anayasası 15. şağıdaki hukuk dallarından hangisinde kıyas yasak r? ) Ticaret hukuku B) İdare hukuku C) Borçlar hukuku D) Ceza hukuku E) Medeni hukuk 12. D) Toplu anayasa E) Kadük anayasa nayasa değişikliklerinin ve kanunların şekil bakımından nayasa'ya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açmak için gerekli en az milletvekili sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri B) TBMM üye tam sayısının en az dör e biri C) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri D) TBMM üye tam sayısının en az onda biri E) TBMM üye tam sayısının en az yirmide biri 16. I. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belir len ne cesinin öngörülmeyerek gerçekleş rilmesi II. Kişinin öngördüğü ne ceyi istememesine karşın, ne cenin meydana gelmesi III. Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleş rilmesi Ceza hukukundaki suçun manevi unsurları ile ilgili yukarıdaki durumları karşılayan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ) Kast - basit taksir - saik B) Saik - basit taksir - kast C) Basit taksir - bilinçli taksir - kast D) Bilinçli taksir - kast - saik E) Bilinçli taksir - basit taksir - kast 2013CÖ12-1 9

12 Devle n ülke üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiilî güce ne ad verilir? ) Verginin konusu B) Vergilendirme yetkisi C) Vergi mükellefliği D) Vergi sorumluluğu E) Vergi matrahı Verginin tahakkukundan önce gerçekleşmesi gereken aşamalar aşağıdakilerden hangisidir? ) Tahsil - tarh B) Tebliğ - tarh C) Tebliğ - tahsil D) Tarh - tahsil E) Tarh - tebliğ şağıdakilerden hangileri arasında evlenme yasağı yoktur? ) ile evlatlığı B) ile evlatlığının çocuğu C) 'nın annesi ile 'nın evlatlığı D) 'nın oğlu ile 'nın evlatlığı E) 'nın evlatlığının (sonradan boşanan) eşi ile şağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nda caret hukukunun dalları arasında düzenlenmemiş r? ) Şirketler hukuku B) Ticari işletme hukuku C) Sigorta hukuku D) Elektronik caret hukuku E) Kıymetli evrak hukuku , ana rahmine düşmüş çocuk demek r. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Cenin B) Kişi C) Küçük D) Gaip 24. Çekişmesiz yargı işleri kural olarak hangi mahkemede görülür? ) sliye hukuk mahkemesi B) Sulh hukuk mahkemesi C) ile mahkemesi D) İcra mahkemesi E) Kadastro mahkemesi 20. E) Bebek Miras hukukunda, haklarında birlikte ölüm karinesi uygulanan kişiler açısından doğan sonuç aşağıdakilerden hangisidir? ) Birbirlerine hısım olamama B) Kişi sıfa nı kazanamama C) Vasiyetname düzenleyememe D) Birbirlerine mirasçı olamama E) Miras bırakamama 25. Mahkeme kaleminin başında bulunup bütün kalem işlerinin düzen içinde yürütülmesini sağlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir? ) dli işler şefi B) Güvenlik amiri C) Yazı işleri müdürü D) Zabıt kâ bi E) Mübaşir 21. M öldüğünde hısımlarından sadece annesi ile babası haya adır. M'nin eşi de haya a olduğuna göre, M'nin babasının M'nin mirasından alacağı pay ne kadardır? ) Mirasın tamamı B) Mirasın 1/2'si C) Mirasın 1/3'ü D) Mirasın 1/4'ü E) Pay alamaz 2013CÖ

13 İktisada Giriş DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İktisada Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi klasik ik sadın varsayımları arasında yer almaz? 5. şağıdakilerden hangisi maliye poli kasının amaçlarından biri değildir? ) Ekonomi sürekli tam is hdamda dengeye gelir. ) Fiyat is krarı B) Her arz kendi talebini yara r. B) Tam is hdam C) Ücretler ve fiyatlar esnek değildir. C) İk sadi kalkınma D) Devlet ekonomiye müdahale etmemelidir. D) İk sadi büyüme E) Ekonomik birimler rasyonel davranır. E) Faizleri düşürme 2. Keynesyen ik sada göre aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ekonomide talep olmadıkça arzın bir işe yaramayacağı kabul edilir. B) Para talebinin en önemli kısmını spekülasyon amaçlı para talebi oluşturur. C) Durgunluk ve şişkinlik dönemlerinde devlet ekonomiye müdahale etmelidir. D) Ekonomi eksik is hdamda da dengeye gelebilir. E) Ya rım kararı sadece faiz oranına göre belirlenir. 6. Mali araçların gelir dağılımına etkilerine yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Transfer ödemeleri, gelir dağılımında adale sağlamada önemli etkiye sahip r. B) Reel harcamalar, durgunluk dönemlerinde düşük gelirli sosyal tabakaların gelirini ar rır. C) Herkes elindeki tahvil nispe nde vergi ödüyorsa borçlanma gelir dağılımını olumsuz etkilemez. D) Vergi, tabana yayılmışsa borçlanma gelir dağılımını olumsuz etkilemez. 3. şağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sola kaydıran nedenlerden biri değildir? E) Toplam vergi hasıla içinde dolaysız ve subjek f vergilerin payının artması gelir dağılımını olumsuz etkiler. ) Hane halkının tüke m harcamalarının azalması 7. şağıdakilerden hangisi gelir dağılımı ölçütlerinden biri değildir? B) Firmaların ya rım harcamalarının azalması ) Yapısal gelir dağılımı C) Kamu harcamalarının kısılması B) Kişisel gelir dağılımı D) İhraca n azalması C) Sektörel gelir dağılımı E) Vergi oranlarının azalması D) Fonksiyonel gelir dağılımı 4. şağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir? ) Üre min devlet tara ndan teşvik edilmesi 8. E) Bölgesel gelir dağılımı şağıdakilerden hangisinde M1 para arzının tanımı doğru verilmiş r? B) İhracat yapılan ülkelerdeki gelir ar şları ) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadeli Mevduat C) Üre cilerin geleceğe dönük beklen lerinin olumlu olması B) M1 = Dolaşımdaki Para - Vadeli Mevduat D) Emek başta olmak üzere girdi fiyatlarının artması C) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat E) Teknolojik gelişmelerle verimliliğin artması D) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat + Vadeli Mevduat E) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat - Vadeli Mevduat 2013CÖ

14 9. şağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörler arasında yer almaz? ) Gelir düzeyi B) Enflasyon beklen si C) Faiz oranı D) Menkul kıymet ge ri oranı E) Vergi oranı 13. Dış care n nedenini, ih yaç duyulan mal ve hizmetlerin yurt içinde üre lememesine dayandıran teori aşağıdakilerden hangisidir? ) Teknoloji çığı Teorisi B) Mamulün Hayat Seyri Teorisi C) Varlık Teorisi D) Ye şkin İş Gücü Teorisi E) Monopollü Rekabet Teorisi şağıdakilerden hangisinde verilen para poli kası araçlarının kullanımı, para arzını azal cı etkide bulunur? ) Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi, reeskont oranının azal lması B) Merkez Bankasının piyasaya menkul kıymet satması, zorunlu rezerv oranının yüksel lmesi C) Merkez Bankasının piyasadan menkul kıymet sa n alması, reeskont oranının azal lması D) Zorunlu rezerv oranının yüksel lmesi, reeskont oranının azal lması E) Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi, reeskont oranının yüksel lmesi şağıdakilerden hangisi Karşılaş rmalı Üstünlükler Teorisi'nin eksikliklerinden biri değildir? ) Tek üre m faktörü olarak emeğin alınması B) Emek hareketlerinin ülkeler arasında serbest olması C) Üre min sabit maliyet koşullarında gerçekleşeceğinin varsayılması D) Ulaş rma maliyetlerinin sı r kabul edilmesi E) nalizde, talep koşullarına yer verilmemesi şağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Modeli'nden elde edilen teorilerden biri değildir? ) Ye şkin İş Gücü Teoremi B) Faktör Dona mı Teoremi C) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi D) Stolper-Samuelson Teoremi E) Rybczynski Teoremi şağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin makroekonomik etkilerinden biri değildir? ) Yetersiz döviz kaynaklarının op mal kullanımı B) Yerli üre min korunması C) İs hdam ar şı D) Millî gelir ar şı E) Enflasyonun düşmesi şağıdakilerden hangisi tarife dışı, dış caret poli kası araçları arasında yer almaz? ) İhracat vergileri B) İthalat sübvansiyonları C) Resmî ihracat sigortası D) Direkt ya rımların teşviki E) Uluslararası kartelleşme şağıdakilerden hangisi dış caret poli kasının amaçlarından biri değildir? ) Döviz açığının giderilmesi B) İk sadi kalkınma C) Bütçe dengesini sağlama D) Dünya ekonomisi ile bütünleşme E) Tam is hdamı sağlama şağıdakilerden hangisi klasik büyüme modelinin varsayımlarından biri değildir? ) Sermaye birikiminin kaynağı kârlardır. B) Sanayi kesiminde teknik gelişme hızı yüksek r. C) Tarım kesiminde artan verimler kanunu geçerlidir. D) Ücretler, uzun dönemde asgari ücret düzeyinde sabi r. E) Ekonomi, sürekli tam is hdamda çalışır. 2013CÖ

15 şağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin temel özelliklerinden biri değildir? ) Gelir düzeyinin düşüklüğü B) Gelir dağılımı dengesizliği C) Eği m seviyesinin düşüklüğü D) Yüksek insani gelişme indeksi E) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği Ekonomide, 2011'de reel GSMH TL iken 2012'de bu değer TL'ye yükselmişse reel GSMH büyüme hızı ne kadardır? ) % 2 B) % 5 C) % 10 D) % 15 E) % 20 şağıdakilerden hangisi ik sadi mal sınıflandırmalarından biri değildir? ) Maddi mallar - Maddi olmayan mallar B) Tamamlayıcı mallar - İkame mallar C) Dayanıklı tüke m malları - Dayanıksız tüke m malları D) Düşük mallar - Fakir mallar E) Özel mallar - Kamu malları şağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mallara örnek olarak verilebilir? ) Çay - kahve B) Tereyağı - zey nyağı C) raba - las k I. Monopol II. Tam rekabet III. Pür oligopol IV. Monopollü rekabet V. Farklılaş rılmış oligopol Yukarıdaki piyasalardan hangilerinde homojen mal üre lir? ) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve V D) II, III ve IV E) III, IV ve V Üre m faktörlerinden sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? ) Sermayenin kaynağı kişisel tasarruflardır. B) Faizler yükseldiğinde sermaye arzı artar. C) Faizler yükseldiğinde sermaye talebi artar. D) İk satçılar, sermayeyi üre lmiş üre m araçları olarak tarif eder. E) Sermaye talebi, sermayenin marjinal faktör maliye ne ve marjinal ürün gelirine bağlıdır. şağıdakilerden hangisinde GSYH'yi ölçme yöntemleri doğru olarak verilmiş r? ) Üre m yöntemi - Tüke m yöntemi - Harcama yöntemi B) Gelir yöntemi - Tasarruf yöntemi - Harcama yöntemi C) Üre m yöntemi - Tüke m yöntemi - Ya rım yöntemi D) Üre m yöntemi - Harcama yöntemi - Gelir yöntemi E) Üre m yöntemi - Harcama yöntemi - Borçlanma yöntemi D) Pirinç - bulgur E) Tükenmez kalem - kurşun kalem 22. Firmaların bir karşılık ödeyerek sahip oldukları faktörlerin maliye ne ne ad verilir? ) lterna f maliyetler B) Örtülü maliyetler C) çık maliyetler D) Sosyal maliyetler E) Sabit maliyetler 2013CÖ

16 İslam Sanatları Tarihi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam Sanatları Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. mr b. Âs'ın kurduğu ve Fa milerin idaresindeki Mısır'ı 1046 yılında ziyaret eden ünlü gezgin Nasır-ı Hüsrev'in zenginliğini, ileriliğini, insanlar için güven ve adale ni anla ğı şehir aşağıdakilerden hangisidir? 5. İran'da, payeli, avlulu cami pinin yılları arasına tarihlendirilen örneği aşağıdakilerden hangisidir? ) Târıhâne Camii ) Fustat B) Mescid-i Tarih B) Fes C) Ebu Dülef Camii C) Rabat D) Caferiye Sarayı D) Kurtuba E) Samerra Camiu'l-Kebiri 2. E) Marekeş şağıdakilerden hangisi, yapıların kubbe ve külah gibi yerlerinin tepesinde ve sancaklarda kullanılan, çoğunlukla yarım aya benzer formdaki bezeme elemanıdır? ) Kubbe B) lem C) Yıldız D) Tonoz 6. bbasi Halifesi Mansur'un planını bizzat çizerek 762 yılında kurdurduğu şehrin adı nedir? ) Şam B) Basra C) Kudüs D) Bağdat E) Sana'a 3. E) Tromp şağıdakilerden hangisi şifahane, hastane gibi sağlık kuruluşlarına verilen eski adlardan biridir? 7. Doğuda Çin Se 'nden, ba da kdeniz sahiline kadar geniş bir coğrafyaya yılları arasında hükmeden Türk-İslam devle aşağıdakilerden hangisidir? ) Büyük Selçuklu Devle ) Cami B) Karahanlılar B) Türbe C) Gazneliler C) Medrese D) Harzemşahlar D) Kervansaray E) İlhanlılar E) Darüşşifa 8. şağıdakilerden hangisi Zengiler Dönemi eseridir? 4. Küp şeklinde nesne anlamına gelen ve 624 yılından i baren Müslümanların kıblesi olması nedeniyle önem kazanan yapı aşağıdakilerden hangisidir? ) Leşker-i Bazar Ulu Camii B) Kümbet-i leviyan ) Mescid-i Nebevi C) Kümbet-i Kabud B) Mescid-i Haram D) Bosra Gümüştekin Medresesi C) Mescid-i ksa E) Şah Fazıl Türbesi D) Kâbe E) Emeviye Camii 2013CÖ

17 9. şağıdakilerden hangisi Şam'da Nureddin Zengi tara ndan 1172 yılında Hanefi mezhebi için yap rılan medresenin adıdır? ) Kalavun Medresesi B) Sargıtmış Medresesi C) Nuriye Medresesi D) el-sâdâtü'l-sa'âlebe Medresesi E) Salihiye Medresesi 13. nadolu'da enine gelişen, mihrap önü kubbeleri, revaklı avluları, minareleri ve zengin taş işçilikleri ile dikkat çeken camiler hangi dönemde inşa edilmiş r? ) Saltuklu B) Mengücekli C) kkoyunlu D) İlhanlı E) rtuklu 10. Erzurum Yaku ye Medresesi hangi dönemde inşa e rilmiş bir medresedir? ) rtuklu B) İlhanlı C) nadolu Selçuklu D) Saltuklu E) Büyük Selçuklu 14. Osmanlı Devle 'nde yılları arasındaki dönem hangi adla anılmaktadır? ) Erken Osmanlı B) Ba lılaşma C) Lale D) Tanzimat E) Klasik 11. kkoyunlular döneminde hlat'ta 1492'de yapılan ve gövdesinin sütunlar üzerine oturan kemerlerle dışarıya açılması yönünden dikkat çeken türbe hangisidir? ) II. İzze n Keykavus Türbesi B) Usta Şagirt Kümbe C) Zeynel Bey Türbesi D) Emir Bayındır Kümbe E) Emir Saltuk Kümbe 15. Tabhaneli camilerin ilk önemli uygulaması olarak 1339 yılında Bursa'da yap rılan ve imaret, han, hamamdan oluşan külliye içerisindeki cami aşağıdakilerden hangisidir? ) Bursa Orhan Gazi Camii B) İznik'teki Nilüfer Hatun İmare C) Bilecik Orhan Gazi Camii D) Bursa laeddin Bey Camii E) İznik Hacı Özbek Camii 12. nadolu'nun ilk çini mozaik mihrabına sahip camisi aşağıdakilerden hangisidir? ) Erzurum Ulu Camii B) Silvan Ulu Camii C) Siirt Ulu Camii D) Diyarbakır Ulu Camii E) Mardin Ulu Camii 16. şağıdakilerden hangisi menzil külliyelerine bir örnek değildir? ) Lüleburgaz Sokullu Külliyesi B) Payas Sokullu Külliyesi C) Havsa Sokullu Külliyesi D) Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi E) Fa h Külliyesi 2013CÖ

18 17. Ba sanatlarına karşı ilgi uyanması ve Fransa ile yakın ilişkiler sonucunda Ba etkilerinin Osmanlı sana nda görüldüğü arasındaki döneme ne ad verilir? ) Lale B) Klasik C) mpir D) Barok E) Erken 21. Yazma kitaplarda, murakka adı verilen yazı albümlerinde, fermân ve hüsn-i hat levhalarında, boya ve al nla yapılan her türlü süsleme işine ne ad verilir? ) Tığ B) Nokta C) Minyatür D) Cilt E) Tezhip 18. şağıdakilerden hangisi XVIII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı'ya gelen ba lı ressamlardan birisi değildir? ) ntoine de Favray B) Van Mour C) Melling D) Hilarie E) Michalengelo 22. M.Ö. III. binyılın ilk yarısında Mısır'daki Sakara Piramidi'nde görülen süsleme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Tezhip B) Fresko C) Mozaik D) Çini E) Mermer Emevilerin Şam'da hilafe ilan edip İslam devle nin başına geçmesiyle rap yazısı hangi adı almış r? ) Şâmî B) Celî C) Tumar D) Sülüs E) Nısf Kûfe'ye ait, Kûfe şehrinde gelişen, düzenli, köşeli, dik ve yatay harfleriyle geometrik çizgilere dayanan bir rap yazısı olarak tarif edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kitâbe B) Sikke C) Nesih D) Mushaf E) Kû nadolu Selçuklu döneminde ön cephesinin tamamen çini süslemeye sahip olmasıyla nadir bir örnek olma özelliğine sahip türbe aşağıdakilerden hangisidir? ) Sivas Keykavus Türbesi B) Olcayto Hüdavend Türbesi C) Kazvin Hamdullah Türbesi D) Nahcıvan'daki Mümine Hatun Kümbe E) Maraga şehrindeki Kümbet-i Kabud Dokumanın en basit şekline ne ad verilir? ) Bez veya bezayağı B) tkı yüzlü dokuma C) Yüzlü dokuma D) Yer sergisi E) Cicim 25. Orta sya Türk Halı Sana hakkında ilk önemli buluntu hangi kurganda ortaya çıkmış r? ) Lou-lan B) Lop-nor C) Kuça/Koço D) V. Pazırık Kurganı E) Şibe 2013CÖ

19 Maliyet Muhasebesi I DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Maliyet Muhasebesi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Birim maliyetlerin belirlenmesi 5. I. Pazarlama Maliyetleri II. İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespit edilmesi II. Fırsat Maliye III. Gider kontrolünün sağlanması III. Standart Maliyetler IV. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit edilmesi IV. Endirekt Maliyetler Yukarıdakilerin hangilerinde maliyet muhasebesinin amaçları doğru verilmiş r? Yukarıdakilerin hangilerinde kontrol ve karar alma amacına yönelik maliyetler doğru verilmiş r? ) I ve II ) I ve II B) I ve III B) I ve III C) II ve III C) II ve III D) II ve IV D) II ve IV E) III ve IV E) III ve IV 2. Üre m amacıyla varlık tüke ldiğinde, tüke len varlığın maliyet değeri aşağıdakilerden hangisine dönüşmektedir? 6 ve 7. sorular tabloya göre cevaplandırılacaktır. ) Zarara B) Ödemeye C) Maliyet giderine 3. D) Üre m maliye ne E) Harcamaya Tekdüzen Hesap Planı'na göre aşağıdaki hesap gruplarının hangisi giderler fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış r? ) 3 nolu grupta B) 5 nolu grupta C) 6 nolu grupta D) 7/ grubunda E) 7/B grubunda 6. Tablodaki verilere göre stok değerleme yöntemlerinden Ortalama Maliyet Yöntemi'ni kullanan işletmenin tarihinde üretime gönderilen 250 adet ürünün birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? ) 4,30 TL B) 5,30 TL C) 5,50 TL D) 5,70 TL E) 6,50 TL 4. Tekdüzen Hesap Planı'na göre aşağıdakilerden hangisi 7/B grubunda yer alan hesaplardan biridir? ) Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri B) Direkt İşçilik Giderleri Hesabı C) Genel Yöne m Giderleri Hesabı D) Genel Üre m Giderleri Hesabı E) Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı 2013CÖ

20 Tablodaki verilere göre stok değerleme yöntemlerinden İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi'ni (FİFO) kullanan işletmenin tarihinde üre me gönderilen 250 adet ürünün toplam maliye aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 8 ve 9. sorular aşağıda verilen bilgiye göre cevaplandırılacaktır. İşletmede yapılan teknik çalışmalar sonucu bir işçinin normal şartlar al nda saa e 3 adet mamul üretebileceği belirlenmiş r. Toplu İş Sözleşmesi gereği işletmede uygulanan saat ücre 9 TL'dir. Kasım ayı içerisinde 160 saat normal çalışma yapan bir işçi 500 adet mamul üretmiş r. Zaman esası ücret sistemine göre işçinin kasım ayı brüt ücre aşağıdakilerden hangisidir? ) 480 TL B) TL C) TL D) TL E) TL kort ücret sistemine göre işçinin kasım ayı brüt ücre aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL I. Giderler, gider yerlerinde dağı lmaktadır. II. Esas üre m gider yerlerinde toplanan üre m giderleri, mamullere yüklenmektedir. III. Yardımcı üre m ve hizmet gider yerlerinde toplanan giderler, esas üre m giderleri yerlerine dağı lmaktadır. Yukarıda verilen Genel Üre m Giderlerinin dağı m aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmış r? ) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I D) II, I, III E) III, II, I Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi Gider Yerleri gruplarından biri değildir? ) Esas Üre m Gider Yerleri B) Yardımcı Üre m Gider Yerleri C) Yardımcı Hizmet Gider Yerleri D) Bütçeleme Gider Yerleri E) raş rma ve Geliş rme Gider Yerleri şağıdakilerden hangisi II. Dağı m Yöntemlerinden biri değildir? ) Basit (Doğrudan) Dağı m B) Kademeli Dağı m C) Endirekt Dağı m D) Matema ksel Dağı m E) Planlı Dağı m şağıdakilerden hangisi üre m işletmelerindeki kalite kontrol faaliyetlerinden biridir? ) Sa n lma Siparişlerinin Verilmesi B) Ekipman Bakım ve Onarım C) Tesislerin Bakımı D) Sa ş Tahminleri E) Müşteri Şikâyetleri 2013CÖ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Final WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... ÇLIŞM İLİŞKİLERİ VE ETİK DİKKT! Bu testte

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I DİKKAT

Detaylı

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR

LİSANS TAMAMLAMA ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Final LİSNS TMMLM ÇIKMIŞ SORULR e-mail: lisans.tamamlama@hotmail.com iletişim: 0551 129 5735 facebook

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Çalışma İlişkileri ve Etik DİKKT!

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Çalışma İlişkileri ve Etik Sınav Türü : Final Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... https://www.facebook.com/groups/lisans.tamamlama.sorular/

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... 2015CS12-1 2015CS12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri II

Temel Bilgi Teknolojileri II Temel Bilgi Teknolojileri II DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Zamanlama provası II.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir

1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 1-) Word 2007 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı