Hotel Equipments. find your idea

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hotel Equipments. find your idea"

Transkript

1 find your idea Hotel Equipments 8/84 Gulu Guliyev str. AZ1007, Baku, Azerbaijan Tel.: (+99412) Mob.: (+99450) Mob.: (+99455) E mail:

2

3 2009 ürün kataloðu / product catalog

4 otel ürünleri / hotel amenities

5 þiþeli ürünler / bottle products

6 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

7 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

8 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T T T T T T

9 þiþeli ürünler / bottle products T T T T T T T GR TUBE 30 GR TUBE-ABL 35 GR TUBE 40 GR TUBE-ABL 50 GR TUBE-PBL 12

10 L L þiþeli ürünler / bottle products L L L L L L L

11 sabunlar / soaps

12 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S S S

13 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

14 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

15 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S S S S S

16 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

17 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

18 sabunlar / soaps S TS TS TS S S S S S S S

19 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

20 sabunlar / soaps S S S S S S S S S S S S

21 sabunlar / soaps S S S S S S S S S

22 sabunlar / soaps S S S S S S S S

23 sabunlar / soaps S S S

24 kutulu ürünler / products in box

25 duþ boneleri / shower caps K K K K K K K K K K K K

26 traþ setleri/ shaving kits K K K K K K K K K K K K

27 diþ setleri / dental kits K K K K K K K K K K K K K K K K

28 kulak pamuklarý / cotton buds K K K K K K K

29 makyaj pamuklarý / make-up cottons K K K K K K K K K K K K K K

30 törpüler / nail file K K K K

31 taraklar / combs K K K K K K

32 dikiþ setleri / sewing kits K K K K K K K K K K

33 ayakkabý cilalarý / shoe polishes K K K K K K K K

34 kibritler / matches K K K K K K K K K K K K K K

35 kibritler / matches K K K K K K K

36 banyo lifleri / bath fibers K K K K K K K K K K K K K K

37 kutulu diðer ürünler / other products in box K K K K K

38 terlikler / slippers

39 terlikler / slippers H H H H H H H H H

40 terlikler / slippers H H H H H H H H H

41 terlikler / slippers H H H H H H H H H

42 ayakkabý bakým ürünleri / shoe care products

43 ayakkabý çekecekleri / shoehorn G G G G G G G G G G G

44 ayakkabý temizleme ürünleri / shoe cleaning products G G G G G G G Tela Renkleri/ Non-woven Colors 48

45 temizlik ve hijyen ürünleri clean and hygiene products

46 çamaþýr poþetleri / laundry bags G G G G G G G G G G Tela Renkleri/ Non-woven Colors 51

47 hijyen poþetleri / sanitary bags G G G G G G G G

48 koruma poþetleri / protection bags G G G G G G G G G

49 klozet bantlarý - dnd kartlarý / hygienic band - dnd card G G G G G G G G

50 masaüstü ve dolap içi ürünler desk and wardrobe products

51 bardak altlarý - kutulu mendiller / coaster - paper tissue G G G G G G G G G

52 kalemler / pencils G G G G G G G G G G

53 kalemler / pencils G G G G G G G

54 minibar açacaklarý - bardak kapaklarý/ bottle opener - glass covers G G G G G G G G G G G

55 keseli ürünler / bags G G G G G G G G G

56 matbaa ürünleri / printed materials G G G G G

57 sepet ve tepsiler / basket & trays G G G G G G G G G G G

58 kolonyalý ve hijyenik mendiller / refreshment towels G G G G G G G G G G G G

59 kol bantlarý - genel ürünler / wrist bants - general products G G G G G G G G G G G

60 askýlar / hangers G G G G G G G G G G G G G

61 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri personel hygiene and baby products

62 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri / personel hygiene and baby products G G G G G G G G G G G G G G G G

63 kiþisel hijyen ve bebe ürünleri / personel hygiene and baby products G G G G G G G G G G G G G G G

64 özel kutularda otel ürünleri hotel amenities in special boxes

65 özel kutularda otel ürünleri / hotel amenities in special boxes OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND OND

66 özel kutularda otel ürünleri / hotel amenities in special boxes OND OND OND OND OND OND kutu renkleri / boxes colors 74

67 poþet içinde otel ürünleri hotel amenities in polybag

68 poþetlerde otel ürünlerý/ hotel amenities in polybag PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS

69 referans otel setleri reference hotel sets

70 referans otel setleri - reference hotel sets 79

71 referans otel setleri - reference hotel sets 80

72 referans otel setleri - reference hotel sets 81

73 hediye setleri - gift sets

74 banyo setleri/ bath sets SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 83

75 banyo setleri/ bath sets SET 7 SET 8 SET 9 SET 10 SET 11 SET 12 84

76 banyo setleri/ bath sets SET 13 SET 14 SET 15-1 SET 15-2 SET 15-3 SET

77 banyo setleri/ bath sets SET 16-2 SET 16-3 SET 17 SET 18 86

78 banyo setleri/ bath sets SET 20 SET 19 SET 21 SET 22 87

79 banyo setleri/ bath sets SET 24 SET 23 SET 25 SET 26 88

80 hamam / turkish bath HM HM HM HM HM HM HM

81 luxury / luxury LX.001 LX.002 LX.003 LX.004 LX.005 LX.006 LX

82 promosyon ürünleri / promotion sets PRM PRM PRM PRM

83 promosyon ürünleri / promotion sets PRM PRM PRM PRM PRM

84 süs sabunlarý - fancy soaps

85 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

86 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

87 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

88 süs sabunlarý / fancy soaps FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS FS

89 özel markalý ürünler private label

90 101 özel markalý ürünler/ private label

91 Egeria

92 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGERÝA DOÐAL ÜRÜNLER DÜNYASINA HOÞ GELDÝNÝZ! EGERÝA doðal ürünler serisi; üstün kalitede hammaddeler, saf bitkisel özler, aromaterapi yaðlardan oluþmuþ ve cildinizde mucizeler yaratmak için hazýrlanmýþtýr. Ürünlerimiz saðlýk ve güzellik için doðanýn bizlere sunmuþ olduðu en deðerli malzemeleri kullanarak formüle edilmiþ ve 20 yýllýk sabun üretim deneyimimizle sizlere sunulmuþtur. Ürünlerimizin aromaterapi özelliði sayesinde cildiniz ve bedeniniz rahatlayacak, ferahlayacak ve dinlenecektir. Aromaterapi saf bitkisel yaðlarýn kullanýmý ve cilde yayýlmasý yoluyla yapýlan iyileþtirme ve rahatlatma yöntemidir. Bu temel yaðlar insan saðlýðýný çeþitli yollarla güçlendirmede kullanýlan yapraklardan, meyvelerden ve bitki tohumlarýndan çýkartýlýr. Yan etkileri yoktur ve alýþkanlýk yapmazlar. Aromaterapi, bizlere bu yaðlarýn; sinirlilik, gerginlik, sinüs ve solunum sistemi problemleri, stres, baþ aðrýsý, uykusuzluk, tansiyon, burun týkanýklýklarý gibi durumlarýn tedavisinde nasýl kullanýlabileceðini gösterir. Kokular burun siniri yoluyla beyne direkt ulaþýr. Saf temel yaðlarýn kokusundan yapýlan basit bir teneffüs etkisini hemen göstermektedir. Ürünlerimiz içinde kullanýlan bu saf temel yaðlar, sizlerin daha rahat, huzurlu ve dingin bir banyo yapmanýzý saðlayarak, cildinizi besleyip, nemlendirecektir. Ayrýca cildinizi koruyup yenileyerek daha saðlýklý bir hayat yaþamanýza katkýda bulunacaktýr. Sürekli kullanýmda ürünlerimizin rahatlatýcý etkisini yoðun olarak hissedeceksiniz. EGERÝA doðal ürünleri; doðal zeytinyaðý, zeytin yapraðý özü, sarmaþýk özü, lavanta özü, tarçýn özü, portakal özü, E vitamini, Hindistan cevizi sütü ve doðal nemlendiriciler ile zenginleþtirilmiþtir. Sabunlarýmýz lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirecek ve laktik asit ile cildinizin ph dengesini koruyacaktýr. WELCOME TO NATURAL PRODUCTS WORLD, EGERIA! The series of natural products; EGERIA, are composed with high quality raw materials, pure botanic extracts, aromatherapical oils and prepared for creating miracles on your skin. Our products are formulated for health and beauty purposes and by using the most precious materials of nature which God donated us and presented to your good sides with our 20 years soap production experiences. Thanks to aromatherapical features of our products, your skin and your body will be calmed down, freshen and rest. Aromatherapy is the method of curing and relief of the body by using pure botanical oils and the way of spreading them whole skin. These basis oils are subtracted from the leaves that strengthen the human body in various way, from fruits and herb seed. There are neither side- reaction and nor arise addiction. Aromatherapy indicates us the way how these oils are used for cure of fever, stress, sinus and respiratory tract problems, headache, insomnia, blood pressure and nasal obstruction also. Odours reach brain directly through nose rib. A simple breath practiced with the odour of pure base oil shows the instant effect. These basic pure oils applied in our products provide you rest, calmy and exhausted bath, feed and dampen your skin, additionally, it contributes to lead your life with health by protecting and renewing your skin. You will feel dense of relaxing effection of our products when ceaseless using. EGERIA natural products enriched with natural olive oil, olive leaf extract, ivy extract, lavender extract, cinnamon extract, coconut extract and natural moisturiser. Our Soaps will dampen your skin with lanolin additive and protect ph balance of your skin with lactic acid. 103

93 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.500ML.SG.E EGR.500ML.BF.E EGR.500ML.SG.L EGR.500ML.BF.L EGR.500ML.SG.O EGR.500ML.BF.O EGR.500ML.BS.E EGR.500ML.BL.E EGR.500ML.BS.L EGR.500ML.BL.L EGR.500ML.BS.O EGR.500ML.BL.O Deniz mineralleri ve E vitamini özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal E Vitamini ile zenginleþtirilmiþtir. Vitamin eksikliði cildin cansýz, kuru veya fazla yaðlý olmasýna sebep olabilir. E vitamini cildimizin saðlýðýný korumasý için vazgeçilmezdir. E vitamini cildimizin güneþ ýþýnlarý, çevre kirliði vs. tarafýndan gördüðü zararý tedavi eder. Sea minerals and Natural vitamin E extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural E vitamin extracts. Absence of vitamin can cause the skin lifeless, dry or extra fat.vitamin E is essential for protecting the health of our skin. Vitamin E also treats the injuries caused by sun rays, environment pollution etc. Lavanta özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal lavanta özü ile zenginleþtirilmiþtir. Lavanta tüm cilt tipleri için temizleyici, toksinlerden arýndýrýcý özelliðe sahiptir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini saðlar. Ayrýca yoðun lavanta esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi sakinleþtirir, dingin bir banyo yapmanýzý ve rahat uyumanýzý saðlar. Lavender extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural lavender water extracts. Lavender has special feature of cleansing and purity from all kinds of toxins, provides to renew the skin cells, besides calm you down, bathe inert also sleep in peace and quite. Portakal özlü; Duþ jeli, banyo köpüðü, vücut losyonu, vücut ve banyo yaðý, masaj yaðý, banyo tuzu Doðal portakal özü ile zenginleþtirilmiþtir. Portakal çok iyi bir C vitamini deposudur. Ýdeal bir bakým ürünüdür. Portakal çiçeklerinin nefis kokusu yorgunluðu giderir ve sinir bozukluklarýna iyi gelir. Zihin, beden ve ruh titreþimlerini birleþtiricidir. Orange extracted; Shower gel, bath foam, body lotion, body and bath oil, massage oil, bath salt It has been riched with natural orange extracts. Orange is a store of vitamin C in plenty and ideal care product. Excellent odour of its flowers remove fatigue and dogood for nerve defects and uniting vibrations of intelligence, body and spirit. 104

94 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.S Lavanta sabunu; Doðal lavanta özü ile zenginleþtirilmiþtir. Lavanta tüm cilt tipleri için temizleyici, toksinlerden arýndýrýcý özelliðe sahiptir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini saðlar. Ayrýca yoðun lavanta esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi sakinleþtirir ve dingin bir banyo yapmanýzý, rahat uyumanýzý saðlar. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Lavender Soap; enriched with natural lavender extract. Lavender possesses cleansing and purifier form toxins characteristics for all kinds of skin types. It provides to renew the skin cells. Also, owing to its heavy essence aromatherapic character, it makes you calm, provide you take an exhausted bath and sleep you in rest. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. Zeytinyaðý sabunu; Doðal zeytin yapraðý özü ile zenginleþtirilmiþtir. Doðal E vitamini olan zeytinyaðý sabunu cildinizi derinlemesine temizler, besler ve parlaklýk verir. Yoðun esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi zindeleþtirir yorgunluk ve halsizliðinizi giderir. Her türlü cilt için uygundur. Lanolin katkýsý ile cildinizi ayrýca nemlendirir ve besler. EGR.S Olive-oil Soap; enriched with natural oliver- leaf extract. Olive oil soap which is natural vitamin, clean your skin in-depth, feed and give brightness. It provides you to be exhilarate, remove your fatigue and exhaustion owing to its heavy essence aromatherapic character. It is appropriate for all kinds of kin It dampens and feeds your skin also with lanolin additive. EGR.S Bebe sabunu; Hiç bir kimyasal katkýsý olmayan doðal sabundur. Su bazlý esanslar kullanýlmýþtýr, dolayýsýyla alkol içermezler. Hindistancevizi sütü ve lanolin katkýsý ile bebeðinizin cildini besler ve nemlendirir. Baby Soap; It is a natural soap which does not content any chemical admixture. It is applied water-based extract. Hence they never contain alcohol. Owing to coconut milk and lanolin additives it dampens and feed your baby s skin. 105

95 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.S Tarçýn sabunu; Doðal tarçýn özü ile zenginleþtirilmiþtir. Tarçýn cildinizi sýkýlaþtýrýr. Yaðlý ve karma cilt tipleri için antiseptik ve dengeleyici özelliðe sahiptir. Cildinizi besler ve gerginleþtirir. Ayrýca yoðun tarçýn esansý aromaterapi özelliði sayesinde sizi zindeleþtirir, yorgunluk ve halsizliðinizi giderir. Hassas ciltler için uygun deðildir. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Cinnamon Soap; enriched with natural cinnamon extract. Cinnamon thickens your skin. For fatty and hybrid skin types. It possesses as stabilizer and disinfectant character, tighten and feed your skin. Besides, it provides you to be exhilarated, remove your fatigue and exhaustion owing to its heavy cinnamon essence aromatherapic character. It is not appropriate for sensitive skins. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. Sarmaþýk sabunu; Doðal sarmaþýk özü ile zenginleþtirilmiþtir. Sarmaþýk cildinizi sýkýlaþtýrýr. Cilt sirkülasyonunu uyarýcý etkisinden dolayý ödem oluþumunu engeller. Selülit tedavisi için birebirdir. Ayrýca yoðun sarmaþýk esansý aromaterapi özelliði sayesinde yorgunluðunuzu alýr, dinlendirir. Sarmaþýk ayrýca bakteri ve mantar karþýtýdýr. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. EGR.S Ivy Soap; enriched with natural ivy extract. Ivy thickens your skin. It prevents from edema owing to its actuator effection of skin circulation. It is the most efficacious for cellulite cure. Additionally, owing to its ivy essence aromatherapic character, it removes your fatigue and makes you relaxable. Besides, Ivy is contrary of bacteria and mycetes also. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. EGR.S Kükürt sabunu; Kükürt katkýlý sabun, yüz ve sýrt sivilceleri, siyah noktalar, týkanýk gözenekler ve akneler için mükemmel temizleyicidir. Kepeklenmeye karþýdýr. Antibakteriyel esansý sayesinde cildinize canlýlýk ve ferahlýk verir. Lanolin katkýsý ile cildinizi nemlendirir, besler. Sulphur Soap; containing an additive sulphur soap, is a perfect cleansing for face and dorsum acnes, black maculas and obstructed pores. It is contrary of creation dundruff. By means of antibacterial essence it applies activity and relief to your skin. It dampens and feeds your skin with lanolin additive. 106

96 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.5KG.BL EGR.5KG.FS EGR.5KG.HC EGR.5KG.LS EGR.5KG.SG EGR.5KG.SH 107

97 markamýz Egeria / our brand is Egeria EGR.30KG.BL EGR.30KG.FS EGR.30KG.HC EGR.30KG.LS EGR.30KG.SG EGR.30KG.SH 108

98 indeks / index

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

2009 ürün kataloðu / product catalog BÝZ KÝMÝZ Tim Kozmetik in kurumsal ve yapýsal temeli, 1989 yýlýnda Ýstanbul da atýlmýþtýr. Turizm sektörüne, Otellere yönelik firma logolu promosyon malzemesi yani

Detaylı

Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum

Dead Sea Hakkında. Dead Sea de bulunan önemli minerallerin temel i levleri kısaca a a ıdaki gibidir. Magnezyum. Potasyum Dead Sea Hakkında Antik ça lardan beri dünyanın sa lık ve güzellik hazinesi olan Dead Sea, sa lı ı destekleyici ve dengeleyici sonsuz bir kaynaktır. Ömrü arttırıcı mineraller açısından zengin Dead Sea

Detaylı

SINCE 1986. Mutlu konuklar için... For happy guests...

SINCE 1986. Mutlu konuklar için... For happy guests... SINCE GÜNO nun yılında pazarlama firması olarak başlayan öyküsü, bugün otel buklet malzemeleri üretiminden, otelinizin konseptine uygun ürün yaratılmasına, kozmetik ürünlerin imalat ve şişelenmesine kadar

Detaylı

BEAUTYANGEL www.redist.com.tr

BEAUTYANGEL www.redist.com.tr www.red i st.c om.tr BEAUTYANGEL Türkiye nin önde gelen yenilikçi kuaförleri tarafından Redist Professional ürünlerinin tercih edilmesinin en önemli nedeni; yaratıcılık, ortak çalışma ve yenilik... Yurt

Detaylı

» THE HOTTEST FOCUS » POWDER ROOM WHERE POWDER GAINS A NEW MEANING » REFRESH & MOISTURE. » General Director Olga Şerbetcioğlu

» THE HOTTEST FOCUS » POWDER ROOM WHERE POWDER GAINS A NEW MEANING » REFRESH & MOISTURE. » General Director Olga Şerbetcioğlu . N 22 AUTUMN 2014 Publisher Tu r k i s h C o s m e t i c s P r o m o t i o n G r o u p, on behalf of İKMİB (Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association) and AKMİB (Mediterranean Chemical

Detaylı

For a more relaxing and healthier lifestyle

For a more relaxing and healthier lifestyle spa menü spa menu daha rahat ve sağlıklı bir hayat için For a more relaxing and healthier lifestyle Keyif ve kalite... Mutluluğumuz, bu iki kavramı yaşamımıza ne kadar kattığımızla ilgilidir. Kaliteli

Detaylı

Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi.

Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi. Artık erkek berberlerinin kendine ait bir markası var; Profesyonel RedOne Erkek Serisi. Çevreci ve yenilikçi teknolojilerle profesyonel berberler ve bakımın bir uzmanlık işi olduğuna inanan erkekler için

Detaylı

Spa Wellness Fitness BEDENİNİZİ VE ZİHNİNİZİ YENİLEYİN REVITALIZE YOUR BODY AND MIND

Spa Wellness Fitness BEDENİNİZİ VE ZİHNİNİZİ YENİLEYİN REVITALIZE YOUR BODY AND MIND Spa Wellness Fitness BEDENİNİZİ VE ZİHNİNİZİ YENİLEYİN REVITALIZE YOUR BODY AND MIND " CVK Safira Spa nın profesyonel hizmet anlayışı ve özel uygulamaları ile kendinizi ayrıcalıklı hissedeceksiniz." CVK

Detaylı

menu of spa services spa menüsü

menu of spa services spa menüsü GRAND HYATT ISTANBUL Taşkışla Caddesi, No.1 Istanbul, 34437 Turkey istanbul.grand.hyatt.com HYATT name, design and related marks are trademarks of Hyatt Hotels Corporation. 2015 Hyatt Hotels Corporation.

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Ürünleri Industrial Cleaning Products

Endüstriyel Temizlik Ürünleri Industrial Cleaning Products Endüstriyel Temizlik Ürünleri Industrial Cleaning Products AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya

Detaylı

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue

2014 / 2015. EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue 2014 / 2015 EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ KATALOĞU Professional Products Catalogue Mutfak Hijyeni Kitchen Hygiene Çamaşır Hijyeni Laundry Hygiene Genel Temizlik ve Kişisel Bakım Hijyeni General Hygiene and

Detaylı

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti.

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. 0 Sevgili üyelerimiz, 0 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. PH Farma 0 te yirminci yılını doldururken, Propa ise yedinci yılının ortalarına geldi. 007 yılı sonrası

Detaylı

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi 5 99 Yılından bu yana Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 9 Kategoride 00 ü aşkın ürün %00 Türk Sermayesi ISO 76 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ISO 900 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ULUSLARARASI AKREDİTE

Detaylı

STUNNING PRODUCTS. Turkish Designers. Trendsetter Illuminate your beauty! Beauty Report Essential oils. AUTUMN 2010 s TURKEY

STUNNING PRODUCTS. Turkish Designers. Trendsetter Illuminate your beauty! Beauty Report Essential oils. AUTUMN 2010 s TURKEY 03-2010 issue 7. A Complimentary copy from IKMIB. ISSN 1309-0445 Beautyland Turkey /MAGAZINE OF TURKISH COSMETICS EXPORTERS TURKEY Trendsetter Illuminate your beauty! Turkish Designers Beauty Report Essential

Detaylı

Asla unutmaz! Nobody Forgets! A good night sleep. İyi bir uykuyu

Asla unutmaz! Nobody Forgets! A good night sleep. İyi bir uykuyu Bir resepsiyonistin güler yüzü ve ilgisini, Kat sorumlusunun her sabah odaları pırıl pırıl yapan titizliğini, Bir şefin lezzete lezzet katan mükemmel dokunuşunu, Tüm yılın stresini alan masörün maharetli

Detaylı

30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi. 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center

30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi. 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 IFM İstanbul Fuar Merkezi th nd 2015, April 30 - May 2 IFM İstanbul Expo Center İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Ekonomi ve Sanayi Kalkınma Bakanlığı na bağlı bir

Detaylı

Your Partner in Health

Your Partner in Health Specifications & Manufacturing Process Control According to GMP / GLP / GHP Uluslararas Protokollere Göre Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z Your Partner

Detaylı

AROMATHERAPY. Turkish Bath in Luxury Hotels DESIGN TURKEY 2010 AWARDS BEST BUYS 0F THE YEAR 2011 TURKEY A TOUCH OF HEALTH & BEAUTY

AROMATHERAPY. Turkish Bath in Luxury Hotels DESIGN TURKEY 2010 AWARDS BEST BUYS 0F THE YEAR 2011 TURKEY A TOUCH OF HEALTH & BEAUTY 01-2011 issue 9. A Complimentary copy from IKMIB. ISSN 1309-0445 Beautyland Turkey /MAGAZINE OF TURKISH COSMETICS EXPORTERS TURKEY Turkish Bath in Luxury Hotels 04 BEST BUYS 0F THE YEAR 2011 iessential

Detaylı

fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness

fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness fall winter 2013 fashion hair skin cosmetics trends beauty wellness fall winter 2013 2 PANTONE: FALL WINTER 2013 PALETTE 4 beautyaddicts lipaddiction 6 THE POWER OF THE THREAD 8 OILS: TODAY S SECRET BEAUTY

Detaylı

WINTER 2015 WHERE BEAUTY HAPPENS. free of charge. WHITE WHITE WHITE» p46 WINTER GARDEN» p52 PSST! YOU SMELL GOOD» p64 NATURAL DELICACIES» p66

WINTER 2015 WHERE BEAUTY HAPPENS. free of charge. WHITE WHITE WHITE» p46 WINTER GARDEN» p52 PSST! YOU SMELL GOOD» p64 NATURAL DELICACIES» p66 WHERE BEAUTY HAPPENS free of charge. N 23 WINTER 2015 THE LIQUID GOLD» p08 THE HISTORY OF A FRAGRANCE» p12 HOW TO MOISTURIZE LIKE A PRO» p16 EXPRESS YOURSELF» p22 SLOW LIFE SLOW CITIES A SLOW LIFE IS POSSIBLE»

Detaylı

Yoğun hayat temponuza huzurlu bir mola A peaceful retreat from the hustle and bustle of the city...

Yoğun hayat temponuza huzurlu bir mola A peaceful retreat from the hustle and bustle of the city... Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 Söğütözü 06520 Ankara, Turkey Tel : +90 312 248 88 88 Fax : +90 312 248 88 99 KarmaSpa.com.tr JWMarriottAnkara.com Yoğun hayat temponuza huzurlu bir mola A

Detaylı

Güzelliğiniz için gereken her şey... For all your beauty treatments...

Güzelliğiniz için gereken her şey... For all your beauty treatments... Güzelliğiniz için gereken her şey... For all your beauty treatments... 1 Cilt Bakımları / Facial Treatments Cilt tipinize en uygun bakım için lütfen uzman kozmetoloğumuza danışın. Please see our cosmetologist

Detaylı

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 www.berkemann.com ÇOK SATANLAR PROGRAMI 2015/2016 BEST-SELLER PROGRAM 2015 2016 KURULUŞ 1885 yılında Heinrich Ad. Berkemann, Berkemann şirketini Hamburg

Detaylı

FOREVER. pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU

FOREVER. pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU FOREVER pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU yeni ürünler Sağlıklı yaşam ve yenilikler en büyük tutkumuz. İşte bu nedenle, dünya üzerinde ki sağlık, güzellik ve besin tamamlayıcı özellikli en iyi aloe vera

Detaylı

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler

Solutions For Healthcare Environments. Sağlık Alanları İçin Çözümler Solutions For Healthcare Environments Sağlık Alanları İçin Çözümler 2 Contents İçindekiler 01 02 03 04 Ideal solution suggestions for special needs Innovative solutions for improving life Product details

Detaylı

Hakkımızda Sabun Üretimi Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz Diğer Ticari Mamuller Kozmetik Üretimi Ambalajlama ve Sevkiyat Pleksiglass ve Ahşap Üretimi

Hakkımızda Sabun Üretimi Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz Diğer Ticari Mamuller Kozmetik Üretimi Ambalajlama ve Sevkiyat Pleksiglass ve Ahşap Üretimi www.tanay.net 1 Hakkımızda 5.000 m 2 kapalı alanda faaliyet gösteren firmamız, tek çatı altında, entegre, seri ve butik üretime uygun makina parkı, ERP-CRM ve Barkod tabanlı bilgi yönetim sistemi ile faaliyetlerini

Detaylı

SARPLAST SARPLAST SIZ ISTEYIN YETER SINCE YOU DEMAND

SARPLAST SARPLAST SIZ ISTEYIN YETER SINCE YOU DEMAND URUN KATALOGU PRODUCT CATALOGUE 2 SIZ ISTEYIN YETER 1928 yilinda Hamdi SAR tarafindan kurulan SAR TI- CARET firmasi ile bir sure gida, hirdavat ve nalburiye sektorlerinde yer edinerek ticari faaliyetine

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı