ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Alman Dili ve Edebiyatı Yandal: Avrupa Sanat Tarihi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Alman Dili ve Edebiyatı Yandal: Avrupa Sanat Tarihi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı"

Transkript

1 1- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : F. Sakine Eruz 2. Doğum Tarihi : Kastamonu 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Doktora Alman Dili ve Edebiyatı Yandal: Avrupa Sanat Tarihi Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı İstanbul Üniversitesi 1977 İstanbul Üniversitesi 1992 İstanbul Üniversitesi Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2000 Doçentlik Tarihi : 2004 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1) Çotuk, E. Otomatif Sektöründe Çeviri Faaliyetleri, Çeviri Sorunları ve Önerileri, ) Kasabalıgil, A. Alan Uzmanlarınca Yapılan Çevirilerde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir İnceleme, ) Metin Gelgör, A. Hukuk Metinleri Örneğinde Erek Metnin Alımlanması Sürecinde Oluşan Çeviri Sorunları, ) Aydın, A., Akademik Çeviri Eğitiminin Uygulama Sürecinde Kültür- Çeviri Etkileşimi, 2010

2 5) Naçi, V., Türk Yazınında Yunanca Çeviri Eserlere Yaklasımlar :Alınan Çeviri Kararlarının Değerlendirilmesi, ) Demez, N., Osmanlı İmparatorluğu'nda Yenileşme Hareketleri Ve Çeviri: Encümen-Daniş Örneğinde Tanzimat Dönemi Çeviri Yaklaşımları, ) Bataklar, S., Türkiye'deki Çeviri Bölümlerinin Çok Dillilik Profilleri Avrupa Birliği Kurumlarında Çevirmenlik ve Türkiye'deki Çeviri Bölümlerinin Çok Dillilik Açısından İncelenmesi, ) Gültekin, E., Çeviri Eğitimi-Çeviribilimde Paradigma Değişimi Sonrası Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Uygulamalar, Doktora Tezleri 1) Kahraman, R., Göç ve Çeviri: İltica Başvurularında Sözlü Çeviri Uygulamaları ve Toplum Çevirmeninin Rolü, ) Demez, N., Çeviribilimde Yaşanan Paradigma Değişikliği, 2007 Yazım Aşamasındaki Tezler 1) Selcen, A., Avrupa Birliği Metinleri Çevirisinde Kavram Unsuru: Sorunlar ve Öneriler, ) Meriç, A., Akademik Çeviri Eğitiminde Ders Araçlarının Çeviri Edincine Katkısı- Öneriler, Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1) Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi: Çeviri Eğitimine Yeni Başlayan Öğrencilere Uygulanan Bir Ders Modeli, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Journal of Translation Studies, Revue de Traduction et d Interprétation, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim- Tercümanlık Bölümü Sayı 10, s ) Uzmanlık Metinleri Ne Denli Kültür odaklıdır? Hukuk Metinleri Örneğinde Çeviride Kültürel Boyut ve Çevirmen Kültürel Edinci Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Journal of Translation Studies, Revue de Traduction et D interprétation, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü Sayı 11, s ) Hukuk Alanında Bir Çeviri Dersinin Sahneye Konması Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Journal of Translation Studies, Revue de Traduction d Iınterprétation, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Sayı 12, s Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

3 1) Rechtstexte aus der textlinguistischen Perspektive am Beispiel der Ehescheidungsurteile in dem Sprachpaar Türkisch-Deutsch Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: XIX, Studien zur deutschen Sprache und Literatur, Hrsg. Abt. f. Deutsche Sprache und Literatur, Philosophische Fakultät, s ) "Uzmanlık Metinleriyle Okuma- Anlama Etkinliğinin Geliştirilmesi", İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi IX, s Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1) Das Reich der Osmanen? Das poliethnische Imperium der Übersetzung und der Verdolmetschung - Die Kulturträger, ihre Werke und ihr Verhältnis zum System 7th EST (European Society for Translation Studies) CONGRESS GERMERSHEIM 2013, 29 August 1 September 2013, Translation Studies: Centres and Peripheries 2) Akademik Çeviri Eğitimi Programlarında Geçmişte ve Günümüzde Çeviri Etkinliklerine Yönelik Derslerin İşlevi, XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Trakya Üniversitesi ) The Cradle of 1001 Cultures and the Homeland of Translators :The Ottoman Empire; Napoli, L'Orientale Üniversitesi, Procida Adası. 6 ortaklı "Europe as a Space of Translation" başlıklı AB projesi kapsamında L Orientale Üniversitesi nde sunulan bildiri 4) Translationsbezogene Eigenschaften von Rechtstexten - Die Translation in dem Sprachenpaar Türkisch-Deutsch, Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)- Warschau, 30. Juli 07. August 2010 s ) "Akademik Çeviri Eğitimi Programında Hukuk Çevirisi - İşlevi ve Dört Yıllık Eğitim Programına Yansıtılması" I. ULUSLARARASI ÇEVİRİBİLİM VE TERİMBİLİM KURULTAYI Avrupa Birliği ne Giriş Sürecinde Türkiye de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, yay. hz. İ. Sığırcı, A. Güneş, Z. Tok, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, s ) "Osmanlı Devleti'nde Çokkültürlülük Serüveni, 1001 Kültür Başkenti İstanbul ve 1001 Kültürün Başaktörleri Tercümanlar" Dinsel ve Kültürel Farkındalıkların Birarada Yaşaması İstanbul Tecrübesi, Uluslararası Sempozyum, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, s ( Nisan 2010) 7) "Translationsausbildung und die Funktion der Projektarbeiten (Am Beispiel der Abteilung für Translationswissenschaften -Lehrgang Deutsch - der Universität İstanbul)", XI. Uluslararası Germanistik Kongresi, Ege Üniversitesi, Mayıs 2009, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, s ) "Das polykulturelle Imperium der tausend Zungen: Das Osmanische Reich und seine Kulturexperten", Viyana Üniversitesi, "Europe as a Space of Translation. A Long-

4 lasting Cultural Program and a Festival altı ortaklı Avrupa Projesi kapsamında (Proje kapsamında bildiri özetleri yayımlanmıştır) 9) Kulturspezifik der Fachtexte als Bezugsgrösse in der Translation, Translation und Transgression, Formen und Verfahren, interkulturelle Probleme und Chancen der Übersetzung. Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik, Universität Vilnius, 1-4 November 2001, İçinde : Cross Cultural Communikation, Differenzen, Vol. 13, Publikation der GIG Vol. 13, Hrsg. E. W. B. Hess-Lüttich u.a., Frankfurt: Peter Lang, s ) Übersetzung als Möglichkeit der Überwindung kultureller Differenzen, Interkulturelle Möglichkeiten und Probleme in Sprache, Literatur und Kultur, Üniversität Salzburg September 2002, Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik, İçinde : Cross Cultural Communikation Vol. 14, Publikation der GİG Vol. 9, Hrsg. E. W. B. Hess-Lüttich u.a., Frankfurt: Peter Lang, s ) Öğrenci Potansiyeli Açısından Çeviri Eğitiminin Değerlendirilmesi (Ok. İ.Birkandan ile birlikte), Germanistik Sempozyumu, , Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Ekim 1997, Yay. Haz. A. Keskin, Açılımlar, Olanaklar ve Erekler, Mersin, s ) Türkiye de Uzmanlık Alanında Almanca Türkçe Çeviri Uygulamaları ve Çevirmenlik Mesleğinin Konumu, V. Germanistik Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, , s ) Übersetzung juristischer Texte im Rahmen der Übersetzerausbildung, IV. Germanistik Sempozyumu, Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, 1994, s Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1) Çeviri Eğitiminde Bir Ders Modeli: Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesine Giriş Litera, Sayı:15, İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi, s: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1) Çeviri Eğitiminde Metindilbilimin İşlevi Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Sürecinde Dilbilimsel Çalışmalar, XII ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI 8 9 Mayıs 2008, 100. Yıl Üniversitesi Van 2) Türkiye de (Yeminli) Çevirmenin Konumu Ya Da Konumsuzluğu Noter Çevirilerinin Etik Boyutu, Çeviri Etiği Toplantısı, 7-8 Aralık 2006, Yay. Hz.: Betül Parlak, İstanbul Üniversitesi Yayınları 4739, s ) Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Dilbilimsel Çalışmalara Eleştirel Bir Yaklaşım, XIV Dilbilim Kurultayı, , Çukurova Üniversitesi, Adana, s ) Çeviri Eğitiminde Piyasaya Dönük Çalışmalar, (4. sınıf öğrencisi A. Karakaya ile birlikte) İçinde: Hacettepe Üniversitesi Çeviri Semineri 6-7 Mayıs 1998, Çeviribilim ve

5 Uygulamaları, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Anısına Çeviribilim ve Uygulamaları Semineri Bildirileri, Yay. Kurulu: Berrin AKSOY, Ayfer ALTAY, İbrahim YILMAZ, s ) Kastamonulu Olmayı Ayrıcalık Sayan Bir Sülâlenin 17. Yüzyıldan Günümüze Gelen Öyküsü, II. Kastamonu İl Kültür Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kastamonu Valiliği Eylül 2004, s Diğer yayınlar Kitaplar 1) İSTANBUL ve ÖTESİ: Gerçeklik Öyküleri, İstanbul: Toroslu Kitaplığı, 226 sayfa 2) TURGAY KURULTAY'A BİR ARMAĞAN. ÇEVİRİBİLİMDEN KESİTLER / Ein Kaleideskop der Translationswissenschaft, Festsschrift für Turgay Kurultay, İstanbul: Multilingual, Yayına hz.: Eruz, Sakine / Şan, Filiz, 384 sayfa 3) ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇEVİRİ. Osmanlı Devleti'nde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler (Dünyada ve Türkiye'de Çeviri Tarihi) İstanbul: Multilingual, 270 sayfa 4) AKADEMİK ÇEVİRİ EĞİTİMİ Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi. İstanbul: Multilingual, 303 sayfa 5) ÇEVİRİDEN ÇEVİRİBİLİME. Yüzyılımız Penceresinden Çeviribilimsel Gelişmelere Bir Bakış, İstanbul: Multilingual, 355 sayfa 6) ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE KOŞUT METİNLER. İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümü. Rektörlük Yayınları No. 4238, 254 sayfa Diğer Makaleler 1) Akademik Çeviri Eğitimi ve Şiir Çevirisi, Von Generation zu Generation: Germanistik, Festschrift für Kasım Eğit, (Kasım Eğit Armağan Kitap), yay. hz. Uysal- Ünalan, Taniş-Polat, Öncü, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s ) Çeviri Derneği ve Türkiye de Çevirmenlik Mesleğinin Statüye Kavuş(a)m(a)(ma)sı Üzerine On Üç Yıllık Gel Gitli Bir Öykü, Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Platformu, s ) Osmanlı Devleti nde Basın 2, Çevirmenin Notu 14, Ocak-Şubat 2011, s ) Bugün İstanbul u Nasıl Dinlersem Doğru (?) Dinlemiş Olurum?" Lacivert Şiir ve Öykü Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011, s ) Bitlis te Beş Minare ya da Çevirinin ABC si Metinlerarasılık Olgusu Çevirmenin Notu No. 15

6 6) Bir ÇAMÇ İncelemesi Saturn ün Geiz ist geil! Sloganı ( ) 7) Tarihte Kadın ve Çeviri, Çeviribilim Dergisi Sayı 05,Temmuz-Ağustos ) Çeviri Eğitiminin Neresindeyiz, Çeviribilim Dergisi, Sayı 4, Mart-Nisan 2011, s.3 9) Ya tutsaydı Baleybelen ve Esperanto, Çeviribilim Dergisi, Sayı 3, Ocak-Şubat ) Osmanlı Devleti nde ve Kastamonu da Çokkültürlülük, Kastamonu Sıla Dergisi, Yıl:2, Sayı: 4, Ocak-Şubat 2010, s ) Napoli de San Martin Müzesi nde (Museo di San Martino) yerelleşme, yabancılaşma / domestication üzerine ( ) 12) ÇEVİRİBİLİM- Bir Giriş in Oluşum Öyküsü Editör ve Yayına Hazırlayan: Sakine Eruz (14 sayfa), Çeviribilim Programı Doktora öğrencileriyle birlikte hazırlanmıştır (Neslihan Demez, Filiz Şan, Eylem Alp, Meral Camcı, Başak Ergil) ) Osmanlı Devleti nde Basın 1, Çevirmenin Notu 12/13, Çeviri Edebiyatı Dergisi, 10/2010, s ) Kuran-ı Kerim Çevirileri Üzerine: Din İçtenliktir ) Yüzünü Çeviribilime Dönen Yayınlar, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü doktora öğrencileri Sibylla Wolfgarten, Dolunay Kumlu, Oktay Eser, Zuhal Karaca, Sinem Canım ve Özge Çelik le birlikte yaptığı bir çalışma ) Almanya da ve Türkiye de Yeminli Çevirmenlik, 9 17) Çeviri Nedir? Su gibi berhudar/ aziz ol, Evladım!, Sözcükler, Sayı 17, Ocak, Şubat 2009, Yazı İşleri Sorumlusu: Turgay Fişekçi, s ) Duraksız Kültürler Diyarı: Fablların Gizemli Yolculuğu" Çevirmenin Notu,12-13 Çeviri Edebiyatı Dergisi, Sayı 7, 2009, s ) Birlikte Hareket Etmezsek ) Öncesi ve Sonrası Çevirmen Hak ve Sorumlulukları Çeviri Derneği Paneli, Tüyap Kitap Fuarı, ) ÇEVİRMEN INGRİD İREN. Türkçeden Almancaya yazınsal çeviri yapan yaşayan yılların tanınmış çevirmeni İngrid İrenle ilgili yazının yayına hazırlanması

7 Dil: Kültürü Besleyen Toprak Sprache: Nährboden der Kultur ) "İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümü'nün Kuruluş Öyküsü İçinden Nilüfer Tapan-Gökberk Geleneği ve Çeviri Etkinliğinin Özgüllüğü", Gençliğin İzdüşümü, Nilüfer Tapan Armağan Kitabı (yy. hz. Nilüfer Kuruyazıcı) İstanbul:Multilingual, s ) Uzmanlık Metinleri Çevirisi. Varlık Dergisi, Çevirinin Sınırları ve Çevirmenin Sorumlulukları, Haziran 2006, s ) Çevirmenler Forumunun Ardından,8/ , ) "Çeviri Eğitimi'nde Uzmanlık Alanı olarak Hukuk Alanı", Forum I: Türkiye'de Çeviri Eğitimi, Nereden Nereye? Yay. hz. T. Kurultay, İ. Birkandan, İstanbul: Sel, s ) Die Übersetzung: Das kreative Spiel mit der Sprache. Reise ins Abenteurland der Übersetzung Almanca Dil Dergisi, , İstanbul: Türkiye Almanca Öğretmenleri Derneği, (Çevirmen Ingrid İren ile birlikte), s ) Die Kulturkompetenz des Translators, Begriffliche Grundlegung und Didaktisierung. Witte, Heidrun. Info DaF, Nr. 2/3, 29. Jahrgang, s ) Übersetzung von Rechtstexten, Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Hrsg.Sandrini,Peter Info DaF, Nr. 2/3, 28.Jahrgang, s ) Aus einer Schreibwerkstatt mit Renate Welsh. Dialog Juli 1/1993, s , (Araş. Gör. Canan Ayata-Şenöz ile birlikte)

8 7.7.3 Çeviriler 1) Erich Fried, "Wenn ich dich küsse" / Seni öptüğümde 31 2) Mayıs Çevat Çapan Kış Bitti / Vorbei ist der Winter 3) Yaşar Miraç Kapılar / Das Tor, Çevirmenin Notu, Tozan Alkan, İstanbul: Delta Yayinları, s / s. 22 4) Haziran Türkçeye çeviri: Wolfgang Borchert ten iki kısa öykü: Lesebuchgeschichten / Okuma Kitabından Öyküler; Radi / Radi, Turgay Fişekçi, s / 32 5) Rüçhan Şahinoğlu nun resim sergisi kataloğunun çevirisi Katolog metni Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Hüsamettin Koçan tarafından yazılmıştır. 6) Künstler, die ihr Gehäuse verlassen Yasemin Zümrüt Radau un Sergi Katoloğu önsözü, Türkçe metin Prof. Hüsamettin Koçan a aittir 7) Bir Bilim İşçisinin Yanıt Arayan Soruları Alman üniversite öğretim üyesi Prof. Dr, N. Mecklenburg un Kasım 1993 te Neuer Merkur adlı Alman gazetesinde çıkan yazısının Çevirisi, Cumhuriyet gazetesi 8) Konrad, Konserve Kutusundan Çıkan Çocuk, Christina Nöstlinger, İstanbul:Düzlem Yayınevi (Kitap) 9) Wir sind zwar jung, aber in uns ist das unerschöpflich Alte Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ın ressam Z. Radau un sergisi için yazdığı Biz yeniyiz, fakat içimizde hiç tükenmeyen bir eski var adlı metnin çevirisi, Sergi Kataloğu 7.8. Uluslararası Atıflar 1) Dizdar, Dilek. Translation: Um-und Irrwege. Vol. 1. Frank & Timme GmbH, ) Akalın, Rahman, and Mehmet Gündoğdu. "Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler: Uygulanan Ders İzlenceleri Bağlamında Hedefler ve Beklentiler." Mersin University Journal of the Faculty of Education 6.1 (2010): ) Kaya, Hülya. "STRATEGISCHER AUFBAU DER DOLMETSCHKOMPETENZ: SIMULTANDOLMETSCHEN AUS DER C-ARBEITSSPRACHE." İÜ Çeviribilim Dergisi (IU Journal of Translation Studies) 2.4 (2011). 4) Aktaş, Tahsin, and Muhammet Koçak. "Çeviri İşleminin Yabancı Dil Öğretimine Katkısı." Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 32.1 (2012). 5) Eruz, Sakine. Rechtstexte aus der textlinguistischen Perspektive am Beispiel der Ehescheidungsurteile in dem Sprachpaar Türkisch-Deutsch. Studien zur deutschen Sprache und Literatur 19 (2012):

9 6) Tosun, Muharrem, and Sevinc Kabukcik. The Profile of Academically Taught Translators And Their Role In The Practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences 55 (2012): ) Şan, Filiz. The Use of Technology in Academic Translator Training in the Restructuring Process of Higher Education. The Online Journal of Distance Education and e- Learning (2013). 8) Uras Yılmaz, Arsun, and Selim Yılmaz. "ÇEVIRMEN NASIL BIR OKURYAZAR OLMALIDIR? (DİLBİLİM-ÇEVİRİBİLİM İLİŞKİSİ AÇISINDAN). Humanitas- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 02 (2013): ) Kasımoğlu, Fikret Nazım. Sur La Situation De La Pratique Actuelle De La Traduction Des Textes Journalistiques. Cukurova University Faculty of Education Journal 43.1 (2014): ) LIST, CUEFJ. CUFEJ VOL: 43 NO: 1 ALL ARTICLES. Cukurova University Faculty of Education Journal 43.1 (2014): Ulusal & Uluslararası Projeler 8.1. Çeviri Tarihi Sergileri 1) Çokkültürlülük ve Osmanlı Devleti'nin Kültür Uzmanları Çevirmenler Trakya Üniversitesi, 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 2) "Geçmişte Çevirmenler ve Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler" "2012'de elim bir tren peronu kazası sonucunda çok erken yitirdiğimiz Ebru Gültekin Ilıcalı ile bir hastalığa yenik düşen Dr. Elif Daldeniz'i Anma Panoları" Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği, Çeviri Derneği, Çeviri İşletmeleri Derneği ve ÇEVBİR'in ortaklaşa etkinliği, DEPO İstanbul, Tophane 3) "Osmanlı Devleti, Çoğulculuk ve Devletin Baş Aktörleri Çevirmenler" İstanbul Üniversitesi, Bilim ve Sanat Günleri, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası 4) "The Multicultural Colours of the Ottoman Empire The Main Actors of Pluralism: The Translators and Interpreters" İ.Ü. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı nın Tübitak, Federal Araştırma Bakanlığı ve Paderborn Üniversitesiyle birlikte yürüttüğü Proje etkinlikleri, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası 5) "Çeviri Tarihi, Osmanlı Devleti'nde Çevirmenler ve Çeviri; The Role of Translators and Translation, A Story of Civilisation ", Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Sergi Salonu, Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 6) "Osmanlı Devleti'nde Çokkültürlülük ve Devletin Kültür Uzmanı Tercümanlar", Çok dillilik ve Çeviri Açısından 2010 Kültür Başkenti İstanbul, Bir Retrospektif, Tarık Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Çeviri Derneği 7) Translation History in the Ottoman Empire - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü

10 8) Multiculturalism in the Ottoman Empire, Expressions of Diversity and the Role of Translation; İstanbul Orient Enstitüsü ve Bamberg Üniversitesi'nin düzenlediği uluslararası Sempozyum, İstanbul Almanya Başkonsolosluğu 9) The Cradle of 1001 Cultures and the Homeland of Translators :The Ottoman Empire; Napoli, L'Orientale Üniversitesi, Procida Adası. 6 ortaklı "Europe as a Space of Translation" başlıklı AB projesi kapsamında L Orientale Üniversitesi mekânlarında açılan sergi 10) Binbir Kültürün Başkenti İstanbul ve Çokkültürlü Tercümanları / Istanbul, the Capital of 1001 Cultures and her Multilingual Translators; İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Uluslararası Sempozyum, Ali Emiri Kültür Merkezi 11) Anadolu da ve Osmanlı Devleti nde Çokkültürlülük Dil Oğlanları ve Tercümanlar; (Multicultural Life in Anatolia and in the Ottoman Empire - The Role and Relevance of Dragomans and Translators); İstanbul Universitesi, Rektörlük Binası, Uluslararası Çeviribilim Kolokyumu (2010 Kültür Başkenti Projesi kapsamında) 12) Translation Education and the Funktion of Final Projects in Turkish Translation Departments (Using the Example of the German Programme Department of Translation Studies at the University Istanbul), Poster: Akademik Çeviri Eğitimi ve Bitirme Projelerinin İşlevi (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı nda öğretim yılları arasında yapılan proje çalışmaları örneğinde) , Uluslararası Çeviribilim Kolokyumu, İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Çeviri Derneği 8.2 Seminer, Söyleşi ve Konferanslar 1) 21 Mart 2013 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile Çeviri Çalışmaları Üzerine Workshop 2) Geçmişten Günümüze Çevirmenlik - Çeviri Derneği 2012 Çeviri Ödülleri, Alayköşkü - Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi, Gülhane Parkı, İstanbul 3) Medeniyet, Kültür ve Bilim Tarihi: Osmanlı Devleti nde ve Türkiye Cumhuriyeti nde ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ve ÇEVİRİ, Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilim ve Sanat Günleri, Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 4) "Farklı Metin Türleri, Çeviri ve Kültür Edinci", Doğuş Üniversitesi, Çeviribilim Yüksek Lisans Programı 5) "Türkiye Cumhuriyeti Hukuksal Düzenlemelerinde Çevirinin ve Alman Hukuk Kültürünün Rolü" Özyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 6) Osmanlı Devleti nde Çokkültürlülük ve Devletin Vazgeçilmez Kültür Uzmanları Çevirmenler. Çırağan Sarayı, Hotel Kempinski İstanbul. 7) "Kültürlerin Uçsuz Bucaksız Yolculuğu, Upuzun Yollar Kat Eden Şiirler, Şiirlerin Baş Kahramanları Şairler ve Bu Seyahati Olanaklı Kılan Çevirmenler" IV. Asya Şiir Festivali, Çin Türkye Şiir Günleri, düzenleyen: Tozan Alkan, Nazım Hikmet Kültür

11 Merkezi, Kadıköyü , Dil, Kültür, Çokkültürlülük ve Çevirinin Gücü, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüksek Lisans Programı 8) Das Osmanische Reich und seine Übersetzer und Dolmetscher, İstanbul Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Paderborn Üniversitesi 9) Çeviri Tarihi, Osmanlı Devleti'nin Çokkültürlü Başaktörleri Çevirmenler - Marmara Üniversitesi, Almanca, İngilizce, Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümleri 10) Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nde Çokkültürlülük ve Çeviri Etkinliği, Ekonomi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, İzmir 11) Osmanlı Devleti'nde Çokkültürlülük ve Çevirmenler - Kitap Tanıtımı Söyleşisi - Bilim ve Sanat Vakfı - İstanbul 12) Türkiye'de Çeviri Eğitimi ve Çevirmenlik Mevzuatı - Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB), Arel Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü 13) Osmanlı Devleti'nde Çokkültürlülük ve Çeviri Tarihi - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü 14) "Osmanlı Devleti nde 1001 Dil, 1001 Kültür ve Çevirmenler", Haliç Üniversitesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Slayt gösterili söyleşi 15) "Anadolu da ve Osmanlı İmparatorluğu nda Çevirmenlik Çevirmenlerin Doğu Kültürü ile Batı Kültürü arasındaki Aracı Rolü", İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına yönelik sunum, İSAM, Prof. Dr. İdris Bostan ve Nazlı Pişkin in organizesiyle 16) "Osmanlı Döneminde Çeviri" Çeviri ve Şiir Şenliği, Düzenleyen: Tozan Alkan'ın (Çevirmenin Notu) organizesiyle NHKM, ÇN, sunumlu konferans 17) "Osmanlı İmparatorluğu nda Çokkültürlülük Doğu daki Batı / Batı daki Doğu: Osmanlı İmparatorluğu nda Dil Oğlanları ve Tercümanlar", Yıldız Teknik Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, Çeviri Derneği 18) : "Osmanlı da Çokkültürlülük. Dil Oğlanları ve Çevirmenler" Pera Festivali, Pera Müzesi, Çevbir Etkinliği 19) "Schlarraffenland der Übersetzungsgeschichte" Grazer Morgenlaendische Gesellschaft, Karl-Franzens- Universität, Gerichtliches Institut, Graz, Avusturya, 85 slaytlı Türkiye'de çokkültürlülüğü ve çeviriyi tarihsel boyutuyla (M.Ö günümüze) anlatan powerpoint gösterisi 20) "Anadolu'da ve Osmanlı'da Çeviri Etkinliği", Okan Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü 21) Yapı Kredi Kültür Merkezinde, Cogito Söyleşisi'nin düzenlediği Çeviriye Kuramsal Bakış Konferanslar dizisinde "Çeviri Öğretimi: Çeviri Bir Sanat mı?" başlıklı konferans (Doç. Dr. Alev Bulut ile birlikte)

12 22) / İstanbul Goethe Enstitüsünde Yazın Çevirisi Üzerine Çalıştay (Çevirmen İngrid İren ile birlikte) 23) Boğaziçi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Çeviribilim Bölümü) Çeviri Eğitiminin Özerkliğinin ve Kurumsallaşmasının Gerekliliği, Koşulları ve Sorunları" (Turgay Kurultay ve Veysel Atayman ile birlikte) 24) Değişik Metin Türlerinde Çeviri Uygulamaları, Edirne, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 8.3 AB Projesi ve Diğer Etkinlikler 1) 21 Mayıs 2010 Panel organizesi ve moderatörlük: "Die Leiden des Übersetzers" ÜbersetzerInnen und ihre Werke", "Çevirmenin Çilesi" Çevirmenler ve Eserleri, İstanbul Orient Enstitü (Dr. Richard Wittmann) ile birlikte altı çevirmenle deneyimleri üzerine söyleşi ve panel, Edebiyat Fakültesi, Kurul Odası, , Çevirmenler: İngrid İren, Yadigar Eğit, Kasım Eğit, Senail Özkan, Vedat Çorlu, Çağlar Tanyeri 2) 5 Mart 2010 Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salih Akdemir'in verdiği "Türkiye'de ve Dünyada Yayınlanmış Kur'an Çevirilerinin Çeviribilim Açısından Değerlendirilmesi " başlıklı konferansın organizasyonu 3) Europa as a Space of Translation, Napoli Üniversitesi öncülüğünde altı ortaklı iki yıllık ( ) Avrupa Birliği Projesi (Napoli, Viyana, Paris, Budapeşte, Dresden ve İstanbul Üniversiteleri - İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü, Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Proje Koordinatörü: Sakine Eruz) 4) (Erasmus Değişim Programı Kapsamında) Mainz Gutenberg Üniversitesi Germersheim Çeviribilim Fakültesinden Çevri Eğitimi, Çeviri Tarihi, Hukuk Metinleri, Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi üzerine Almanca verilen farklı dersler ve 01 Temmuz 2008 tarihinde "M.Ö 'a değin Anadolu'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Çeviri Etkinliği ve Çevirmen Kimliği" başlıklı sunumlu Almanca Konferans 5) Bahar Dönemi 2005: Graz Karl Franzens Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, Türkçe Anabilim Dalı'nda konuk öğretim üyesi. Türkçe Bölümünde ve Toplum Çevirmenliği Proje Programında lisans ve yüksek lisans dersleri 6) Graz Üniversitesi, Çeviri ve Çeviribilim Fakültesi, Erasmus Sözleşmelerinin imzalanması için ilk girişimler. Hâlen Avusturya'da Graz Üniversitesi, Almanya'da Bonn ve Mainz Gutenberg Üniversiteleri ve İtalya'da Napoli Üniversiteleriyle Erasmus Sözleşmelerimiz öğrenci ve öğretim üyesi düzeyinde devam etmektedir. 7) Türkiye'deki çeviribilimsel yayınların BENJAMINS Translation Studies Bibliography ye işlenmesi için organizasyon 8) Çeviribilimci Prof. Dr. Hans Vermeer in İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalları seminerinin düzenlenmesi

13 9. İdari Görevler 1) İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ( ) 2) İ.Ü. Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı ( ) 3) İ.Ü. Çeviribilim Bölümü, İngilizce ve Fransızca Anabilim Dalı başkan vekili 4) İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü (Erasmus Programlarının kuruluş aşamasının gerçekleştirilmesi ( ) 5) İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Farabi Koordinatörü ( ) 6) İ.Ü. Almanca Mütercim Tercümanlık Erasmus Koordinatörü ( ) 7) Yaşar Üniversitesi Mütercim- Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı (2013- devam ediyor) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1) European Society for Translation Studies (EST), Aston University, Birmingham B4 7ET, 2) Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (GIG), Universität Salzburg 3) Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) UNIVERSITÉ DE PARIS - SORBONNE 4) Grazer Morgenländische Gesellschaft (Graz Doğu Bilimleri Derneği) 5) GERDER Germanistler Derneği - Ankara 6) Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kültürü Araştırmacıları Derneği (ÇİKEDAT) - İstanbul 7) Çeviri Derneği kurucu üyesi (1999) 8) Çeviri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ( ) 9) Aytaç Eruz Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İstanbul 10) Çeviri Derneği Başkan Yardımcısı 11. Ödüller 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir Çeviribilim Doktora programı Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Bahar Çeviribilim ve Çokkültürlülük Bahar Çeviribilim ve Çokkültürlülük Öğrenci Sayısı

14 Çeviribilim Yüksek Lisans Programı Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Tarihte Çeviri Yaklaşımları Lisans Programı Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Güz Edebiyat Metinleriyle Çeviri 3 0 Öğrenci Sayısı Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Bahar II Bahar Sosyal Sorumluluk Projesi Bahar Çeviri Projesi II

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : Ali Turgay Kurultay 2. Doğum Tarihi : 27.12.1955- Gaziantep 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ --------------------------------------------------------------------------------------- 1. ADI SOYADI: Ayşe Banu Karadağ ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 3.0.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil Tasarımı D. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 1977

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: Eylül 2013, İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: Eylül 2013, İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SENEM ÖNER 2. Doğum Tarihi: 15.8.198. Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çeviribilim Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 22 Y. Lisans Kültürel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Prof. Dr. Ayten Genç dogu@hacettepe.edu.tr Akademik Görevler Yıl 01.12.2004-12.06.1998-24.12.2004 30.07.1990-12.06.1998 25.11.1985-30.07.1990 06.11.1979-25.11.1985 Görev Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Profesör,

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurcan PERDAHCI Doğum Tarihi: 08 10 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 S.Yeterlik

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü obkula@hacettepe.edu.

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü obkula@hacettepe.edu. 1 Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü obkula@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri, 08.03.1954 Öğrenim ve Akademik Gelişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı