ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: Tel: Doğum Tarihi: Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Hastalığı Algılaması Ve Anksiyete- Depresyona Etkisinin İncelenmesi, Liman T Psikiyatri Tanısı Alan Ergen Ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Taşçı D Dinlenme Ve Bakımevinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri Ve Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi, Karahüseyin A Psikiyatri Ve Psikiyatri Dışı Kliniklerde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Bireylere İlişkin Görüşleri,Işık S.,2010 1

2 5. Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Köksal H Hemşirelerin Kişilik Özellikleri Ve Tükenmişlik Düzeyleri İle Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi Malak B Elektrokonvülsif Tedaviye Yönelik Verilen Eğitimin Hemşirelik Uygulamalarına Ve Hasta Memnuniyetine Etkisinin İncelenmesi, Arkan B, Üniversitelerde Hemşirelik Eğitimi Alan Öğrencilerin Sigara Kullanımı ve Kişilik Özelliklerinin Saptanması, Durmaz A Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ÖğrencilerininStresle Başa Çıkma Tarzları ve İntihar Olasılıkları Arasındaki İlişki, Günüşen N Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başetme ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi, Binboğa, D, Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Empatik Beceri ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Çıtak, G Psikiyatri Servislerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Acil Psikiyatrik Durumlarda Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması, Özcan, S, Zonguldak İl Merkezinde Yaşayan Bireylerin Ruh Hastalıklarına Karşı Tutumları, Çamkuşu, B, Akciğer Tüberkülozu Olan Hastaların Tedavilerini Uygulama Durumları, Atay, T Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastaların Psikolojik Gereksinimleri, Kocaman, N, Doktora Tezleri: 1. Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoeğitim Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi, Altıok ÖH Başetme Grubu İle Sosyal Destek Grubunun Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyine Etkisi, Günüşen N Devam Eden Doktora Tezleri 1. Meme Kanseri Hastalarına Tedavi Sonrasında Evde Yapılan Psikoeğitimin Distres, Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Şengün F.(Devam ediyor) 2. Onkoloji Hemşirelerinin Eşduyum Yorgunluğu, İş Doyumu, Tükenmişlik Ve Travma Sonrası Gelişim Düzeylerine Psikoeğitimin Etkisi. Yılmaz G. (Devam ediyor) 2

3 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Öner H.Üstün B.(2013) Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynakları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.13(2) Günüşen N, Şengün İnan F, Üstün B,"Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping Factors", Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 14 (5): , Arkan B, Ustun B,Güvenir T. (2013) An analysis of two evidence-based parent training programmes and determination of the characteristics for a new programme model. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20, Sungur M, Soygür H,Güner P,Ustun B,Çetin İ,Falloon IR.Identifying an optimal treatment for schizophrenia: A 2-year randomized controlled trial comparing integrated care to a highquality routine treatment, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. June 2011, Vol. 15, No. 2, Günüşen, NP, Üstün, B.(2010) "A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses", International Nursing Review, 57, Günüşen N,Üstün B.(2009) Turkısh Nurses Perspectıves On A Program To Reduce Burnout.International Nursing Review, 56(2): Üstün B, Eileen Gigliotti,"Nursing Research in Turkey", Nursing Science Quarterly, Volume 22, Number 3 July 2009, , Günüşen NP, Besti Üstün, Eileen Gigliotti,"Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model", Nursing Science Quarterly, 22(3): , Seren Ş, Ustun B,"Confilict Resolition Skills of Nursing Students in Problem-Based Compared to Conventional Curricula", Nurse Education Today, Ustün B,"Communication Skills Training as Part of The Problem-Based Learning Cirriculum at Dokuz Eylül University School Of Nursing", Journal of Nursing Education, 45 (10) Durmaz A, Ustün B,"Determınatıon of Smokıng Habıts And Personalıty Traıts Among Nursıng Students", Journal of Nursing Education, 4 (8)

4 12. Bahar, Z., Okçay, H., Özbıçakçı, F.Ş., Beşer, A., Üstün, B., Öztürk, M.,"The Effects of Islam and Traditional Practice on Women's Health", Nursing Ethics, 12(6), , Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Arkan B, Ustün B,"Examination of the Effect of Education About Electroconvulsive Therapy on Nursing Practice and Patient Satisfaction", Journal of ECT, 24(4) Sungur,M,Guner P,UstunB,Çetinİ,Soygür H.Optimal Treatment Project for Schizophrenia,Psychiatria Et Neurologia Japonica,Annus 105,Numerus 9,1175, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Şengün İnan F, Akpınar Söylemez B, Üstün B,"Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives",8 th Orpheus Conference, Çek Cumhuriyeti, Nisan Ustun B, Bahar.What are the Quality of PHD Supervision? 8 th Orpheus Conference, Çek Cumhuriyeti, Nisan Şengün İnan F, Akpınar Söylemez B, Üstün B,"Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives", Quality Indicators of Nursing PhD Education:International Symposium, İzmir, Şengün İnan F, Üstün B,"Using Model / Theory in Psychiatric Nursing PhD Theses", Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium, İzmir, Şengün F, Hatice Ö. Altıok, Üstün B,"Kanıta Dayalı Uygulama:Psikoeğitim", I.Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Şengün F, Üstün B,"Araştırmalar Etik Açıdan Uygun mu?",i. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Hatice Ö.Altıok, Şengün F, Üstün B,"Bakım:Kavram Analizi",Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Besti Üstün, Zekiye Çetinkaya Duman, Neslihan Günüşen,"Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu",i. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Liman T.Üstün B.Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Hastalık Algılarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki.I.Uluslarası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,İstanbul,

5 10. Taşçı D.Psikiyatri Tanısı Alan Ergen ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,İstanbul, Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün, Eileen Gigliotti,"Theoretical Concerns: Burnout as a core response",12.th International Biennial Nueman Systems Model Symposium, USA, May Elçigil A, Üstün B, Küçükkaya P,"Complementary and Alternative Medicine in Pediatric Oncology",Workshop on Psycho-Oncology, Cyprus May (J Pediatr Hematol Oncol, Vol 30, Suplemet 1, November 2008) 13. Küçükkaya P, Elçigil A, Üstün B,"Breast Cancer Patients' İnitial Reactions To Their Diagnosis", Workshop on Psycho-Oncology, Cyprus. May (J Pediatr Hematol Oncol, Vol 30, Suplemet 1, November Günüşen N, Üstün B,"A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession", 2nd International Nursing Conference in Kosovo, New Focus to Eupropean Clinical Nursing, Binboğa D, Ustun B.Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yolları ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi,İzmir, Üstün B, Akgün, E, Günüşen N,"Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumlarının incelenmesi", 2. Uluslar arası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya. Eylül 2003, Kongre Kitabı, Öz, F, Üstün, B,"Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi", III.Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu,İstanbul, III.Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Terakye, G, Öz, F, Üstün, B,"Huzurevinde ÇalışanPersonelin Yaşlılığa Bakış Açısı",, Ankara, Sağlıklı Yaşlanma. Uluslararası Hemşireler Birliği Teması Sempozyumu Bildiri Kitabı, Terakye, G, Öz, F, Üstün, B,"Gelin-Kayınvalide Yaşantısı", Sağlıklı Yaşlanma, Uluslar arası Hemşireler Birliği Teması Sempozyumu, Ankara, Sağlıklı Yaşlanma, Uluslar arası Hemşireler Birliği Teması Sempozyumu Bildiri Kitabı, Üstün B.,"Atılganlık ve Ruh Sağlığı", Uluslar arası Hemşireler Birliği ICN Teması Ruh Sağlığı ve Hemşirelik Sempozyumu, Ankara. Kasım Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 5

6 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Şengün İnan F, Üstün B,"Meme Kanserinde Tedavi Sonrası Dönemde Biyopsikososyal Değişimler",Meme Sağlığı Dergisi, 2013; 9: 48-51, İnan FŞ.Ustun B.Meme Kanseri ve Travma Sonrası Gelişim Meme Sağığı Dergisi (Yayına kabul edildi) 3. Şengün İnan F, Üstün B, Bademli K,"Türkiyede Kuram/Modele Dayalı Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16 (2): , Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün,"Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012; 15: 3: , Malak B. Üstün B,"Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, cilt 18,sayı 11,s Hatice Mert, Özlem Bilik, Hatice Yıldırım Sarı, Besti Üstün,"Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection)", Dokuz Eylül üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, / Hatice Öner Altıok, Şengün F, Üstün B,"Bakım: Kavram Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4 (3): , Şengün F, Hatice Öner Altıok, Üstün B,"Kanıta Dayalı Uygulama: Psikoeğitim", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 27 (3): 66-74, Demet taşçı, Üstün B,"Psikiyatrik Bozukluğu Olan Ergen ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Psikiayatri Hemşireliği Dergisi,2(3): , Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün,"Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İlişki", DEUHYO ED, 4 (2), 72-77, Arkan B, Üstün, B "Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, DEUHYO ED, 3 (2), , Günüşen N P, Üstün B,"Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: Literatür İncelemesi", DEUHYO ED, 3(1):40-51, Arkan B, Üstün B,"Davranım Bozukluğu Olan Çocuklara Psikiyatrik Yaklaşımda Anne- Baba Eğitim Programları: İki Örnek Bağlamında Bir Değerlendirme", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar -Current Approaches in Psychiatry, 2009; 1: , Günüşen N P, Üstün B,"Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: Intention to Treat Analizi", DEUHYO ED, 6

7 1(1):46-56, Kanbay Y, Üstün B,"Kars ve Artvin İllerinde Hemşirelerin İş Ortamı ile İlgili Stresörleri ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (4), , Üstün B, Bahar Z, Öztürk M,"Effects of Nursing Care on The Level of Depression and Nursing Diagnoses of Elderly People", DEUHYO ED, 1(2)/ / Günüşen N, Üstün B,"Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (4):48-59, Arkan B, Üstün B,"Elektrokonvülsif Tedavi de (EKT) Hemşirelik Uygulamaları", Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12 (3), var 19. Üstün B,"Çünkü İletişim Çok Şeyi Değiştirir", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik, Vol:8, No:2, 88-94, Üstün, B, Akgün, E, Partlak, N,"Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi", Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim ve Araştırma Dergisi, 1/2/34-42, Üstün, B, Bahar, Z, Partlak, N, Akgün, E, Öztürk,M, Umut Malay,"Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi", Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 1/1/26-34, Üstün B,"Hemşirelik ve Tükenmişlik", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 17,sayı 1-3, 87-96, Terakye, G, Üstün, B,"Kararları Temellendirme ve Profesyonellik", Anadolu Tıp Dergisi, Özel Sayı 1,75-79, Bayraktar, N, Üstün, B,"Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Rehberlerinden Beklentileri",Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt.5, Sayı 1-2, Üstün B."Kanser Hastasına Nasıl Yardım Edilebilir", Hemşirelik Formu, Cilt. 1, Sayı 5, Üstün B,"Bireye Özgü Baş Etme Yolları", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt.5 Sayı 1-2, Erdem, Y, Üstün, B,"Hemşirelerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Şiddet Durumları", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:4 Sayı: 2, Üstün, B, Yavuzarslan, F,"Öfkenin Gücü", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:2 Sayı:2,

8 29. Üstün, B "Hastanede İlk Gün", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:3,Sayı:1, Gürhan, N, Üstün, B,"Rehabilitasyon Hizmetleri", Hemşirelik Bülteni, Cilt:8 Sayı:31, Öz, F, Üstün, B,"Hiçbir Şey İçin Geç Kalmadınız", Türk Hemşireler Dergisi, Cilt:43 Sayı:1, Üstün, B "Özkıyım ve Hemşirelik Yaklaşımı", Türk Hemşireler Dergisi, Cilt:42 Sayı:1, Üstün, B "Ergenlik Dönemi ve Aile İlişkileri", Türk Hemşireler Dergisi, Cilt:39, Sayı: 3, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1.Şengün F, Hatice Ö.Altıok, Üstün B,"Kültüre Özgü Başetme:Bir Film örneği",i. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Eylül Günüşen N, Üstün B,"Başetme Grubu İle Sosyal Destek Grubunun Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyine Etkisi",IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Haziran Üstün B, Şengün F,"Psikiyatri Hemşireliği Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi",12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Eylül Günüşen NP, Üstün B,"Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme"). Ulusal Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, Arkan B, Üstün B,"Davranım Bozukluğu Ve Üç P (Pozitif Ebeveyn Eğitim) Programı", 13. Ergen Günleri Kongresi, Kuşadası. Kasım Günüşen N, Üstün B,"Hemşirelik Öğrencilerinin Kontrol Odağı İle Problem Çözme Beceri Düzeyleri Ve Arasındaki İlişki", 5. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, Haziran Kocaman G, Üstün B, Dicle A, Akgün E, Probleme Dayalı Öğrenim ve Klasik Eğitim Programı Uygulanan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinde Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri., II.Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, Haziran Azman, A, Üstün, B,"Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözme Eğilim Seviyelerinin Belirlenmesi.", II.Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir,II Aktif Eğitim Kurultayı Bildiri Kitabı,68,Haziran Kasabalı B.Üstün B."Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi", II.Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir., 2. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiri Kitabı,24,Haziran

9 10. Üstün, B, Akgün, E, Partlak, N,"Bir Gecekondu Örnekleminde Kadınların Öfke İfadeleri", I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, İstanbul L, Mart Partlak, N, Üstün, B, Akgün, E,"Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme", 4. Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, Aralık Alp, N, Arslan, İ, Mete, S, Üstün, B,"Etik Ve Perinatolojide Etik", Perinatal Tıp 2003, İzmir, Ekim Üstün, B, Bahar, Z, Öztürk, M,"Yaşlılara Verilen Hemşirelik Bakımının Depresyon Belirti Düzeyine Etkisi", Başkent Üniversitesi Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Ankara, Eylül Üstün B."Kemoterapinin Beden İmajı Üzerine Etkileri", I.DEÜ Onkoloji Günleri, İzmir,I.DEÜ Onkoloji Günleri Bildiri Özeti Kitabı,37,Eylül Yalnız, Ö, Çetin, İ, Üstün, B, Güner, P, Kuzugüdenlioğlu, D, Soygür, H, Sungur, M,"Şizofreni Tedavisinde Kognitif Davranışçı Stratejiler ve Bir Uygulama:Optimal Tedavi Projesi", 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Eylül Terakye, G, Üstün, B,"Kişilerarası İlişkiler Dersine Atılganlık İletişim Becerileri Eğitiminin Bütünleştirilmesi Modeli", V. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, V. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı,121,Temmuz Terakye, G, Üstün, B,"Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyine Kişilerarası İlişkiler Dersinin Etkisi", IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Üstün, B, Kum, N,"Hemşirelerin Atılganlık ve Tükenmişlik Düzeyleri", IV.Ulusal Hemşirelik Kongresi.Ankara, Kasım Üstün, B, Yurt, V, Özdağ, Ş,"Psikiyatri Kliniklerinde Hastası olan Ailelerin Taburculuk Sonrası Karşılaşabilecekleri Durumlara Yaklaşmalarının İncelenmesi", XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı, Üstün, B, Özdağ, Ş, Ançel, G, Uçar, N,"Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde Yürütülen Hastaları İşe Yöneltme Toplantılarının Görevliler ve Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi", XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı, Diğer yayınlar Yazılan Ulusal Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler 1. Üstün B,Arkan B.Gençlik Stresle Nasıl Başediyor?Başetme Yöntemini Etkileyen Riskler ve Koruyucu Etkenler Nelerdir?In:Türkiye de Gençlik,Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği yayınları:5,

10 2. Üstün B." Meme Kanseri ve Cinsellik.In: Meme Kanserli Hasta Ve Yakınları İçin Bir Rehber",Dokuz Eylül Yayınları,58-69, Akgün E.,Üstün B.Meme Kanseri ve Başetme In: Meme Kanserli Hasta Ve Yakınları İçin Bir Rehber", Dokuz Eylül Yayınları,55-58, Üstün P, Akgün E, Partlak N."Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi", Okullar Yayınevi, İzmir Üstün B. "Atılgan Davranış",in: Hasta Hemşire İlişkileri. Zirve Ofset Ltd.Şti.Ankara, Projeler 1. "Training Requirements and Nursing Skills for Mobility", Araştırma Projesi Koordinatörü: Dr.Carol Hall, "Avrupa Birliği" destekli proje, Proje Çalışanı, Kasım Temmuz Onkolojide Hemşireler, Hastalar Ve Aileleri İçin Psikoeğitim Birimi Oluşturma Projesi Proje Koordinatörü, 2010 (Devam ediyor) 3. Bilişim Destekli Danışmanlık Modelinin Onkoloji Hastaları İle Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Bakım Alanındaki Gelişimlerine Etkisi. Araştırmacı "Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi", Proje Çalışanı, Katılımcı, "Şizofrenide Optimal Tedavi Projesi: Randomize Çok Merkezli Uluslararası Bir Çalışma", Proje Çalışanı, İdari Görevler 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Senatör (Fakültenin Seçilmiş Üyesi) Ekim Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011-Ekim Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başkan Yardımcısı Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs Hemşirelik Fakültesi Akademik Kurulu Üyesi, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Bolonya Çalışma Grubu Üyesi DEÜ Hemşirelik Fakültesi Lisansüstü Bolonya Komisyonu Üyesi Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Eylül 2007-Eylül

11 13. Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Eylül Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı,Eylül2007- Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan Nisan Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart Mart Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Hemşireler Derneği Üyeliği, Onkoloji Hemşireliği Derneği, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği, Şizofreni Hasta ve Aileleri Dayanışma Derneği, 1998 İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği, Psikiyatri Hemşireliği Derneği, İzmir Çağdaş Hemşireler Araştırma Geliştirme Derneği, Hemşire Eğimciler Derneği Ödüller 1."Şengün İnan F, Akpınar Söylemez B, Üstün B"Quality Indicator in PhDEducation: "QualityIndicator in PhD Education: Student's Perspectives"", Quality Indicators of Nursing PhD Education:Internatioanal Symposium, "En iyi bildiri ödülü", "IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü", IV.Ulusal PsikiyatriHemşireliği Kongresi, Birincilik Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, John Crawford Award Conceptualization of Burnoutfrom the perspective of the Neuman System Model,The City University of New York, "Onkoloji Hemşireliği Leman Birol Ödülü", Onkoloji Hemşireliği Leman Birol Ödülü, Diğer,Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, "The Lily Schizofrenia Reintegrasyon Awards", Optimal Treatment Project of Schizofrenic Disorders in Turkey, Araştırma Ödülü, Uluslararası Düzeyde Ödül, Grup Ödülü,

12 12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. LİSANS DERSLERİ Akademi k Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teori Uygulama k Öğrc. Sayısı Güz Bahar Güz Bahar HYO 3031 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik III HYO 3036 Stresle Baş etme (Seç) HYO 4053 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi I HEF 3052 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik IV HEF 4042 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi II HEF 3031 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik III HEF 3025 Stresle Baş etme (Seç) HEF 3046 Evde Bakım HEF 4053 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi I HEF 3052 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik IV HEF 4042 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi II YÜKSEK LİSANS DOKTORA DERSLERİ Akademi k Yıl Dönem Güz Bahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Teori Uygulama k Öğrc. Sayısı YL-Hemşirelikte Araştırma I (Teo) 2 30 YL-Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Teo) 3 22 YL-Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş I (Uyg) 8 2 YL-Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemş (Teo) 2 2 DR-Psikiyatri Hemşireliği Felsefesi ve Uygulamaları (Teo) 2 2 DR-Konsültasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği (Teo) 2 2 DR-Konsültasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 YL-Hemşirelikte Araştırma II (Teo) 2 30 YL-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi (Teo) 2 30 PSH 5002 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II HEM 6039 Hemşirelikte Araştırma 3 7 SBE 6042 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik aile İçi Şiddet 2 12 HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I 2 30 PSH 5003 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I

13 Bahar PSH 6019 Aile Dinamikleri ve Psikiyatri Hemşireliği 2 2 PSH 6015 Psikiyatri Hemşireliği Felsefesi ve Uygulamaları 2 2 HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 30 HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II 2 30 HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi 2 30 PSH 5004 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliği II PSH 6018 Psikiyatri Hemşireliği Kuram ve Modelleri PSH 6017 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması 4 2 HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Güz İlkbahar 13. Diğer bilimsel etkinlikler Görev Yerleri Profesör: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Nisan 2006-Ekim Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mayıs 2000-Nisan Yardımcı Doçent: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Haziran Mayıs Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. Ocak Haziran

14 Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi HEMAR-G Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Çalıştığı Bölümün Dışında Dersler Verdiği Kurumlar Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ekim 2013-Ocak 2014 (Emeklilik sonrası- Part time profesör) DEÜ Denizcilik Yüksekokulu İletişim Dersi 2007(Ek görevli) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi KTÜ Giresun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik/Ebelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hemşireliği 1999 (Ek görevli) Hastalıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,1989(Ek görevli) Bilimsel Etkinlikler: Davetli Konuşmacı/Konferans/Kurs 1. "Is Psychiatric Nursing In Turkey Real Or a Myth?" HORATIO,European Psychiatric Nursing Congress,İstanbu,2013 (Davetli konuşmacı) 2. Öğrenci,Preceptör,Hasta İletişimi.Rehber Hemşire Eğitim Programı.DEÜHemşirelik Fakültesi,İzmir,18-20 Mart 2013 (Eğitimci) 3. Çatışma Yönetimi.Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Haftası Programı 13 Mayıs 2013 (Davetli Konuşmacı) 4. Çatışma Yönetimi.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası Programı 8 Mayıs 2013 (Davetli Konuşmacı) 5. "Grup Dinamikleri".Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu II. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İşbirliğiyle Ocak 2011 (Eğitimci) 6. İletişimde Güçlenme: Kendimizle Tanışmak Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,27 Eylül 2012 (Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı, Eğitimci) 7. Dünyada Psikiyatri Hemşireliği Lisansüstü Eğitimi.Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayı II. 4-5 Şubat 2013 (Davetli Konuşmacı ) 14

15 8. Kurum Kültürü Dr.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hizmet İçi Eğitim programı, (Davetli Konuşmacı) 9. Ülkemizde Bakım Hizmetlerini Etkileyen Faktörler: İletişim ve Değerler,13.Ulusal Hemşirelik Kongresi,19-21 Ekim 2011 (Panelist) 10. Çatışma Yönetimi (Kurs) 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi,18 Ekim 2011 (Davetli Konuşmacı-Katılımcı) 11. "Meme Kanserli Hastaların Bakımında Psikolojik Boyutlar ve hastaların Desteklenmesinde kanıta Dayalı Uygulamalar,2.Karadeniz Meme Kongresi" 30 Mart- 3 Nisan 2011 (Davetli Konuşmacı) 12. "Çatışma Yönetimi" konulu konferans 2010(Davetli Konuşmacı) 13. Kurum Kültürü, Stres ve İletişim İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir,20 Mayıs 2010 (Davetli Konuşmacı) 14. Taking Care of Yourself. 7.EONS7.EONS Spring Convention, Netherlands,15-16 April 201(Davetli Konuşmacı) 15. "Onkolojide Hemşire Olmak: Yaşanan Sorunlar ve Nedenler."III. Tıbbi Onkoloji Kongresi" (Davetli Konuşmacı) 16. "Onkolojide Hemşire Olmak: Başetme Yolları."III. Tıbbi Onkoloji Kongresi" (Davetli Konuşmacı) 17. "Onkoloji Hemşireliği Derneği I.Araştırma Kursu" Şubat 2010 (Davetli Konuşmacı) 18. "Çatışma Yönetimi (Kurs),12.Ulusal Hemşirelik Kongresi",Sivas, 21 Ekim 2009 (Eğitimci) 19. "Çatışma Yönetimi Pamukkale Üniversitesi, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Denizli,12-13 Mayıs 2009 (Davetli Konuşmacı) 20. Evidence-Informed Decision Making for Nursing Policy and Practice. 12.Ulusal Hemşirelik Kongresi",Sivas Ekim 2009 (Eğitimci) 21. "Ben ve Çatışma Çözümü İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşireleri Eğitim Becerileri Kursu, İzmir,7-11 Aralık 2009 (Davetli Konuşmacı) 22. Psikososyal Sorunlara Yaklaşım. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi" 2009 (Davetli Konuşmacı) 23. Psikososyal Sorunlara Yaklaşım "5.Uludağ İç Hastalıkları Kongresi-3.Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu" Bursa, 2009 (Davetli Konuşmacı) 24. " Psikososyal Sorunlara Yaklaşım 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi",Ekim 2008 (Davetli Konuşmacı) 15

16 25. Gençlik Stresle Nasıl Başediyor? 13.Ergen Günleri, ADÜ ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği,13-15 Kasım 2008 (Davetli Konuşmacı) 26. İletişim Becerileri Acil Bakım Hemşireliği Kursu, SB İzmir tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,26 Mayıs-27 Haziran 2008(Davetli Konuşmacı) 27. Jinekolojik Onkoloji Hemşirelerinin Güçlendirilmesi,11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 1-3 Mayıs 2008 (Davetli Konuşmacı) 28. "Hemşirelikte Araştırma Öğretiminde Dokuz Eylül Modeli IV. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, HEMAR-G, 4-5 Nisan 2008 (Davetli Konuşmacı) 29. İletişim teknikleri ve Geribildirim Verme DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Hemşirelik Yüksekokulu Reber Hemşire Eğitim Programı, İzmir, Şubat 2007, (Davetli Konuşmacı) 30. "Meme Kanserli Hastaların Psikososyal Sorunları, 9.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007 (Davetli Konuşmacı) 31. Uyum Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, Türk Toraks Derneği, İzmir,28-30 Mayıs 2007(Davetli Konuşmacı) 32. "17.Ulusal Kanser Kongresi" 2007(Panelist) 33. İletişim Becerileri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bakım Hemşireliği Kursu, İzmir,5 Mart 2007(Davetli Konuşmacı) 34. Tükenmişlik, X.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi' Antalya, 18/04/ /04/2006 (Davetli Konuşmacı) 35. Madde Bağımlılığı Alaçatı Belediyesi,2006 (Davetli Konuşmacı ) 36. Kendini Tanıma ve İletişim, İzmir, 2005 (Davetli Konuşmacı ) 37. Üstün B."Psikososyal Sorunlarla Baş Etme Yolu", : İletişim Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresi(EACLPP) & 8.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresi, İstanbul, 2005 (Davetli Konuşmacı ) 38. "Psikososyal Sorunlarla Baş Etme Yolu", KLP Kongresi, İstanbul, 2005 (Davetli Konuşmacı ) 39. "Yaşlıyla İletişim Sorunları", 4. Ulusal Geriatri Kongresi / 31 Ağustos - 4 Eylül 2005 Antalya (Davetli Konuşmacı) 40. Acilde İletişim Sorunları ve Başetme, 4.Acil Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2005 (Davetli Konuşmacı) 41. Yoğun Bakımda Hemşire Olmak,Yoğun Bkım Hemşireliği Sertifika programı, İzmir, 2005 (Davetli Konuşmacı) 16

17 42. İletişim ve Hemşirelik, Kocaeli Ünivesitesi, 12 Mayıs Etkinlikleri, 2005 (Davetli Konuşmacı) 43. "Stresle Başetme", Karaburun Belediyesi, 2005(Davetli Konuşmacı) 44. "Kendi Duygularını Anlama ve Stresle Başetm"e, İzmir, 2005(Davetli Konuşmacı) 45. "Aile İçi Çatışma ve Çözümü", Balçova Belediyesi, İzmir, 2005(Davetli Konuşmacı) 46. Sağlık Çalışanları ve İletişim, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir, 2004(Davetli Konuşmacı) 47. "İletişim Kursu", İzmir, DEUHYO,2004 (Davetli Konuşmacı) 48. "Sağlık Çalışanları ve İletişim", İzmir, 2004 (Davetli Konuşmacı) 49. "Stigma ve Şizofreni", İzmir, İlk Kurşun Lisesi 2004 (Konuşmacı) 50. "Yaşlıyla İletişim", İzmir, 2004 (Davetli Konuşmacı) 51. Probleme Dayalı Öğrenim Müfredatı ve Toplumsal Duyarlılık Bir Mezun Değerlendirmesi ve Değişim Süreci, DEÜ,I.Aktif Eğitim Kurultayı,İzmir, Mayıs 2004 (Davetli Konuşmacı) 52. Kemoterapinin Beden İmajı Üzerine Etkileri,2.DEÜOnkoloji Günleri,23-26 Haziran 2004 (Davetli Konuşmacı) 53. "Sosyal Yaşamda Diyabetli Olmak, Başetme, Uyum",DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi İzmir, 26 Mart 2003;30 Nisan 2003 (Davetli Konuşmacı) 54. Kendini Tanıma ve Etkili İletişim Kurma Uluslar arası Katılımlı I.TSK hemşirelik Kongresi, Ankara,22-24 Ekim 2003 (Davetli Konuşmacı) 55. İnsan İlişkileri ve Kendini Tanıma, İzmir Diyabet Hemşireliği Kursu, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu ve Diyabet Hemşireliği Derneği,İzmir,23-27 Haziran 2003 (Davetli Konuşmacı) 56. Hasta Hemşire İletişimi 28 Mart 2003, İzmir, 2003 (Davetli Konuşmacı) 57. Kendini Tanıma, İzmir, Dr.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hizmet İçi Eğitim programı 2003(Davetli Konuşmacı) 58. Stres ve Başetme 21 Şubat 2003, İzmir, 2003 (Davetli Konuşmacı) 59. Stres ve Başetme, Dr.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hizmet İçi Eğitim programı,izmir, 9 Nisan 2003 (Davetli Konuşmacı) 60. "Yoğun Bakımda Hemşire Olmak", İzmir, 2003(Davetli Konuşmacı) 61. Diyabetli Hastanın Uyumuna Yardım, Diyabet Hemşireliği Kursu, DEÜ Hemşirelik 17

18 Yüksekokulu ve Diyabet Hemşireliği Derneği, İzmir,23-27 Haziran, 2003 (Davetli Konuşmacı) 62. "Kemoterapinin Beden İmajı Üzerine Etkileri",1.Dokuz Eylül Onkoloji Günleri, İzmir, 11 Eylül 2002 (Davetli Konuşmacı) 63. Alzheimer Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Güçlükler, Alzheimer Derneği, İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 64. "Stres ve Başetme", 09 Haziran 2002., İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 65. "Kendini Tanıma ve İletişim Kurma", Kıbrıs, 2002 (Davetli Konuşmacı) 66. "Stres ve Başetme", İzmir, 2002(Davetli Konuşmacı) 67. "Madde Bağımlılığını Önleme", Avni Akyol Lisesi, İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 68. "Stres ve Başetme", İzmir,İl Sağlık Müdürlüğü, 2002 (Davetli Konuşmacı ) 69. "Adölesan ve Madde Bağımlılığı", İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 70. "Aile İçi İletişim", İzmir,Balçova Belediyesi, 2002(Davetli Konuşmacı) 71. "Stres ve Başetme", İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı ) 72. "Madde Bağımlılığını Önleme", Avni Akyol Lisesi,İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı ) 73. "Atılganlık ve İletişim Becerileri Kursu", İstanbul, 2001(Davetli Konuşmacı) 74. "Çocukla İletişim",Alaçatı, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 75. "Öfkeyi İfade Etme", İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 76. "Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri", İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı ) 77. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, Erciyes Üniversitesi Hastanesi,Kayseri, Mayıs 2001(Davetli Konuşmacı) 78. Stresle Başetme Konak Doğumevi, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 79. Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi, Avni Akyol Lisesi,İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 80. Kendini Tanıma Konak Doğumevi, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 81. Danışmanlık Onkoloji Hemşireliği Kemoterapi Temel Eğitimi,Ege üniversitesi ve SB Kanser Daire Başkanlığı, İzmir, Mart 2001(Davetli Konuşmacı) 82. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, Adana, 2001(Davetli Konuşmacı) 83. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 18

19 84. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, Ankara, 2001(Davetli Konuşmacı) 85. Atılganlık ve Hemşirelik, Giresun, 1999 (Davetli Konuşmacı) 86. Kanserde Yaşam Kalitesi ve Semptom Kontrolü, Ankara, 1999 (Davetli Konuşmacı) 87. İletişim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1999 (Davetli Konuşmacı) 88. Güvenli İletişim ve Ekip Çalışması, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 1999 (Davetli Konuşmacı) 89. İletişim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1999 (Davetli Konuşmacı ) 90. Atılganlık Eğitimi, Ankara, 1999 (Davetli Konuşmacı) 91. Tükenmişlik ve Başetme Yolları, Ankara, 1998 (Davetli Konuşmacı) 92. Tükenmişlik ve Hemşirelik-Tükenmişlik ve Başetme Yolları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1998 (DavetliKonuşmacı) 93. Yetişkin Olma ve Girişimci İletişim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1998 (Davetli Konuşmacı) 94. Türkiye'de Psikiyatri Hemşireliğinin Konumu, Psikiyatri Kongresi, Antalya, 1-4 Ekim 1997 (Panelist) 95. Tükenmişlik ve Hemşirelik, Ankara, 1998 (Davetli Konuşmacı) 96. Kendini Tanıma ve Atılganlık, Ankara, 1998 (Davetli Konuşmacı) 97. Kendim, Ailem, İşim, Mesleğim ve Toplum ile İletişim, Sinop Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 1998 (Davetli Konuşmacı) 98. İletişim, Ankara,Sağlık Bakanlığı,İl Sağlık Müdürlüğü (Davetli Konuşmacı ) 99. Atılganlık ve Hemşirelik, Ankara, 1997(Davetli Konuşmacı) 100. Ergenlik Dönemi ve Aile İlişkileri, Lise Eğitimleri, Ankara, 1990 (Davetli Konuşmacı) Bilimsel Etkinlikler: Katılımcı 1. HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress,İstanbul,2013 ( Oturum başkanıkatılımcı) Ulusal Psikiyatri Kongresi,İzmir,

20 3. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayı-III,İstanbul,2013 (Katılımcı) 4. Ethics in Health Care (Kurs) Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi, 4-6 Mart 2013 (Katılımcı) 5. Towards International PhD Standarts, ORPHEUS,Praque,2013 (Katılımcı) 6. Proje: Düşünceden Eyleme (Kurs) Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi, Kasım 2012 (Düzenleme Kurulu Başkanı) 7. İletişimde Güçlenme: Kendimizle Tanışmak Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,27 Eylül 2012 (Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı, Katılımcı) 8. " Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium", Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi, İzmir,28-30 Kasım 2012 (Katılımcı-Sempozyum Eş Başkanı) 9. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu II İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İşbirliğiyle Ocak 2011 (Eğitimci) 10. I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, Eylül 2011(Bilimsel Kurul Üyeliği) 11. The Care of Pallative at Home (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 6-7 Ekim 2011(Katılımcı) 12. Qualitative Research, (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 3-5 Ekim 2011(Katılımcı) 13. Evde Bakım Hemşireliği (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Eylül 2012 (Katılımcı) 14. How to Design and Conduct Clinical Research (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,27-29 Mayıs 2012,(Katılımcı) 15. Türk Hemşireler Derneği Şiddet Komisyonu Toplantısı, 2012(Komisyon üyesi-katılımcı) 16. TRANSFORM Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, Uluslararası Ortaklar Toplantısı, Belçika, ( Katılımcı) 17. Günlük Yaşamın İçinden Güçlü Olma Örnekleri " I.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu" OHD, Ankara,1-3 Mart 2012 (Panel Oturum Başkanı) 18. TRANSFORM Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, Uluslararası Ortaklar Toplantısı, İngiltere, ( Katılımcı) 19. TRANSFORM Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, Uluslararası Ortaklar Toplantısı, Almanya, ( Katılımcı) 20

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999 Adı Soyadı:Birgül ÖZKAN Doğum Tarihi: 25.05.1974 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999 Y. Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. BELGİN YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1995 Lisans İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 1996-1999

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZGEÇMİş 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3.Unvan : Gülzade UYSAL : 03.02.1982 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Universite Yıl Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi 1999-2004 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU

Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU Yrd.Doç.Dr. AYLA TUZCU ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 Diğer T: 24231069146914 F: 2422261258 atuzcu@akdeniz.edu.tr

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975. Y. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Failatun SARI ORHAN 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1975

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması.

ÖZGEÇMİŞ. Hemşirelerin Kemoterapi Uygulamaları Sırasında Almaları Gereken Önlemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVA GÖKDERE ÇİNAR 2. Doğum Tarihi : 14/12/1980 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik Celal Bayar 2001

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim Uzm. Hemşire Begüm Yalçın Doğum Tarihi: 12.02.1985 beyalcin@ku.edu.tr Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Koç Üniversitesi HYO 2008 Y. Lisans Hemşirelikte Yönetim Doktora Hemşirelikte Yönetim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER

Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Yrd.Doç.Dr. NURDAN GEZER Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1998-2000 2001-2003

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zehra Kan Öntürk 2. Doğum Tarihi: 15.01.1982 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Kocaeli Üniversitesi 2003-2007 Yüksek Lisans

Detaylı

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ

SEVCAN AVCI IŞIK EĞİTİM BİLGİLERİ Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Başkent Üniversitesi, Ankara Başkent Üniversitesi, Ankara İŞ DENEYİMİ SEVCAN AVCI IŞIK CV Ad-Soyad : Sevcan AVCI IŞIK Adres: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, Bağlıca Kampüsu 06530 Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) 246 66 66

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI

BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE ÖZGÜVEN ÖZTORNACI İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Seyhan Mh. 556/6 Sk. No:4 D:8 Buket Apt. Akıncılar Buca-İzmir Telefon: 0555 453 63 05 E-mail: besteozguven@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans-1990 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek Lisans1990 Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin Uslu Doğum Tarihi: 08.02.1986 e-mail: yasemin.uslu@acibadem.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇİN (KISA) IŞIK Doğum Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Fatma TURAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 23.01.1980 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Uludağ Üniversitesi 1997-2001 Y. Lisans Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Dr. Birgül ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Projelerde Yaptığı Görevler : (proje çalışanı) 1. Hemşirelerin Atılganlık Düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi 2004 1- Adı Soyadı: Burcu Arkan 2- Doğum Tarihi: 23.10.1981 3- Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi 2004 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Görevler Görev Dönemi Görev 2008-01.02.2012 Müdür Yardımcısı Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Öğr.Gör.Türkan AKYOL GÜNER AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenleme Tarihi : 30.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Rehberlik ve Psikolojik Yakın Doğu Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Rehberlik ve Psikolojik Yakın Doğu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Güley Bilgi Abatay. Doğum Tarihi : 04.0.97. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Rehberlik ve Psikolojik Yakın Doğu Üniversitesi 006-0 Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doç.Dr. ZEYNEP GÜNEŞ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Bilgileri 1992-1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1997-2003 Doktora Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Detaylı

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı 4 Lisans Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 1 Ünvan Ad Soyad: Öğr. Gör. Sevda Bayhan Anabilim Dalı: Sağlık Programları Düzenleme Tarihi : 28.11.2012 İletişim Bilgileri Yazışma Adresi Telefon Faks E-mail :Z.K.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mikrobiyoloji GATA Tıp Fakültesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Mikrobiyoloji GATA Tıp Fakültesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : 18. 11. 1969 3. Unvanı : Öğretim Üyesi -Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik GATA Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora)

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora) ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Anita KARACA 2.Doğum Tarihi: 06.02.1972 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Lisansüstü (Doktora) Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Nilgün AVCI Doğum Tarihi: 11 Temmuz 1983 Doğum Yeri: İstanbul Akademik Unvanı: Yrd.Doç.Dr İş Telefonu: 444 8 276 (1213) Cep Telefonu: 0538 987 66 26

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans STRESLE BAŞETME 1 Ders Adi: STRESLE BAŞETME 2 Ders Kodu: HEM3015 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon : Mail EK 4A ÖZGEÇMİŞ : ODİSE VUÇİNA : : o.voutsinas@gmail.com 2.Doğum Tarihi : 23/08/1962 3.Unvanı Öğrenim 4. Durumu : Sosyal Hizmet Uzman : Yüksek Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Bahar (VARDAR) İNKAYA Ünvanı: Yard. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2001-2002 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hatice ŞEN 2. Doğum Tarihi: 03.03.1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Sağlık

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ Öğretim Görevlisi arzuuzgul@gmail.com İngilizce (ÜDS:73). Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (2006).

Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ Öğretim Görevlisi arzuuzgul@gmail.com İngilizce (ÜDS:73). Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (2006). Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Akademik Unvanı e-posta Adresi Yabancı Dil Eğitim Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ Öğretim lisi arzuuzgul@gmail.com İngilizce (ÜDS:73). Doktora Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : FİLİZ ALBAYRAK 2. Doğum tarihi / İli : 15 Mayıs 1957 / Düzce 3. Unvanı : Öğr.Gör.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK

Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Sağlık

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özlem IŞIL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özlem IŞIL 1. Adı Soyadı : Özlem IŞIL ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 10.03.1959 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1981 Yüksek Lisans Hemşirelik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aylin ÖZAKGÜL

Yrd.Doç.Dr. Aylin ÖZAKGÜL Yrd.Doç.Dr. Aylin ÖZAKGÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1979 ANKARA T: 212 4400000 27086 F: 212 2244990

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 2007-2011 Hastalıkları Hemşireliği) Enstitüsü Mesleki Deneyimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nazan KILIÇ AKÇA 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 16.06.1977/Kayseri/Tomarza 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Yabancı Dili: İngilizce 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı