ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: Tel: Doğum Tarihi: Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Hastalığı Algılaması Ve Anksiyete- Depresyona Etkisinin İncelenmesi, Liman T Psikiyatri Tanısı Alan Ergen Ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Taşçı D Dinlenme Ve Bakımevinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri Ve Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi, Karahüseyin A Psikiyatri Ve Psikiyatri Dışı Kliniklerde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Bireylere İlişkin Görüşleri,Işık S.,2010 1

2 5. Hemşirelerin Empatik Eğilim ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Köksal H Hemşirelerin Kişilik Özellikleri Ve Tükenmişlik Düzeyleri İle Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi Malak B Elektrokonvülsif Tedaviye Yönelik Verilen Eğitimin Hemşirelik Uygulamalarına Ve Hasta Memnuniyetine Etkisinin İncelenmesi, Arkan B, Üniversitelerde Hemşirelik Eğitimi Alan Öğrencilerin Sigara Kullanımı ve Kişilik Özelliklerinin Saptanması, Durmaz A Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ÖğrencilerininStresle Başa Çıkma Tarzları ve İntihar Olasılıkları Arasındaki İlişki, Günüşen N Osman Gazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başetme ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi, Binboğa, D, Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Empatik Beceri ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi, Çıtak, G Psikiyatri Servislerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Acil Psikiyatrik Durumlarda Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması, Özcan, S, Zonguldak İl Merkezinde Yaşayan Bireylerin Ruh Hastalıklarına Karşı Tutumları, Çamkuşu, B, Akciğer Tüberkülozu Olan Hastaların Tedavilerini Uygulama Durumları, Atay, T Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastaların Psikolojik Gereksinimleri, Kocaman, N, Doktora Tezleri: 1. Profesyonel Sosyalizasyon Teorisine Temellendirilen Psikoeğitim Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi, Altıok ÖH Başetme Grubu İle Sosyal Destek Grubunun Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyine Etkisi, Günüşen N Devam Eden Doktora Tezleri 1. Meme Kanseri Hastalarına Tedavi Sonrasında Evde Yapılan Psikoeğitimin Distres, Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Şengün F.(Devam ediyor) 2. Onkoloji Hemşirelerinin Eşduyum Yorgunluğu, İş Doyumu, Tükenmişlik Ve Travma Sonrası Gelişim Düzeylerine Psikoeğitimin Etkisi. Yılmaz G. (Devam ediyor) 2

3 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Öner H.Üstün B.(2013) Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynakları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.13(2) Günüşen N, Şengün İnan F, Üstün B,"Experiences of Turkish Women with Breast Cancer During the Treatment Process and Facilitating Coping Factors", Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 14 (5): , Arkan B, Ustun B,Güvenir T. (2013) An analysis of two evidence-based parent training programmes and determination of the characteristics for a new programme model. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20, Sungur M, Soygür H,Güner P,Ustun B,Çetin İ,Falloon IR.Identifying an optimal treatment for schizophrenia: A 2-year randomized controlled trial comparing integrated care to a highquality routine treatment, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. June 2011, Vol. 15, No. 2, Günüşen, NP, Üstün, B.(2010) "A RCT of Coping and Support Groups to Reduce Burnout among Nurses", International Nursing Review, 57, Günüşen N,Üstün B.(2009) Turkısh Nurses Perspectıves On A Program To Reduce Burnout.International Nursing Review, 56(2): Üstün B, Eileen Gigliotti,"Nursing Research in Turkey", Nursing Science Quarterly, Volume 22, Number 3 July 2009, , Günüşen NP, Besti Üstün, Eileen Gigliotti,"Conceptualization of Burnout From the Perspective of the Neuman Systems Model", Nursing Science Quarterly, 22(3): , Seren Ş, Ustun B,"Confilict Resolition Skills of Nursing Students in Problem-Based Compared to Conventional Curricula", Nurse Education Today, Ustün B,"Communication Skills Training as Part of The Problem-Based Learning Cirriculum at Dokuz Eylül University School Of Nursing", Journal of Nursing Education, 45 (10) Durmaz A, Ustün B,"Determınatıon of Smokıng Habıts And Personalıty Traıts Among Nursıng Students", Journal of Nursing Education, 4 (8)

4 12. Bahar, Z., Okçay, H., Özbıçakçı, F.Ş., Beşer, A., Üstün, B., Öztürk, M.,"The Effects of Islam and Traditional Practice on Women's Health", Nursing Ethics, 12(6), , Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Arkan B, Ustün B,"Examination of the Effect of Education About Electroconvulsive Therapy on Nursing Practice and Patient Satisfaction", Journal of ECT, 24(4) Sungur,M,Guner P,UstunB,Çetinİ,Soygür H.Optimal Treatment Project for Schizophrenia,Psychiatria Et Neurologia Japonica,Annus 105,Numerus 9,1175, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Şengün İnan F, Akpınar Söylemez B, Üstün B,"Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives",8 th Orpheus Conference, Çek Cumhuriyeti, Nisan Ustun B, Bahar.What are the Quality of PHD Supervision? 8 th Orpheus Conference, Çek Cumhuriyeti, Nisan Şengün İnan F, Akpınar Söylemez B, Üstün B,"Quality Indicator in PhD Education: Students Perspectives", Quality Indicators of Nursing PhD Education:International Symposium, İzmir, Şengün İnan F, Üstün B,"Using Model / Theory in Psychiatric Nursing PhD Theses", Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium, İzmir, Şengün F, Hatice Ö. Altıok, Üstün B,"Kanıta Dayalı Uygulama:Psikoeğitim", I.Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Şengün F, Üstün B,"Araştırmalar Etik Açıdan Uygun mu?",i. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Hatice Ö.Altıok, Şengün F, Üstün B,"Bakım:Kavram Analizi",Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Besti Üstün, Zekiye Çetinkaya Duman, Neslihan Günüşen,"Psikiyatri hemşireliği kavramlarının probleme dayalı öğrenme müfredatına entegrasyonu",i. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Eylül Liman T.Üstün B.Kronik Hastalığı Olan Ergenlerin Hastalık Algılarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki.I.Uluslarası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,İstanbul,

5 10. Taşçı D.Psikiyatri Tanısı Alan Ergen ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,İstanbul, Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün, Eileen Gigliotti,"Theoretical Concerns: Burnout as a core response",12.th International Biennial Nueman Systems Model Symposium, USA, May Elçigil A, Üstün B, Küçükkaya P,"Complementary and Alternative Medicine in Pediatric Oncology",Workshop on Psycho-Oncology, Cyprus May (J Pediatr Hematol Oncol, Vol 30, Suplemet 1, November 2008) 13. Küçükkaya P, Elçigil A, Üstün B,"Breast Cancer Patients' İnitial Reactions To Their Diagnosis", Workshop on Psycho-Oncology, Cyprus. May (J Pediatr Hematol Oncol, Vol 30, Suplemet 1, November Günüşen N, Üstün B,"A Review of the Causes of Burnout in the Nursing Profession", 2nd International Nursing Conference in Kosovo, New Focus to Eupropean Clinical Nursing, Binboğa D, Ustun B.Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yolları ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi,İzmir, Üstün B, Akgün, E, Günüşen N,"Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ve genel sağlık durumlarının incelenmesi", 2. Uluslar arası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya. Eylül 2003, Kongre Kitabı, Öz, F, Üstün, B,"Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulama Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi", III.Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu,İstanbul, III.Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Terakye, G, Öz, F, Üstün, B,"Huzurevinde ÇalışanPersonelin Yaşlılığa Bakış Açısı",, Ankara, Sağlıklı Yaşlanma. Uluslararası Hemşireler Birliği Teması Sempozyumu Bildiri Kitabı, Terakye, G, Öz, F, Üstün, B,"Gelin-Kayınvalide Yaşantısı", Sağlıklı Yaşlanma, Uluslar arası Hemşireler Birliği Teması Sempozyumu, Ankara, Sağlıklı Yaşlanma, Uluslar arası Hemşireler Birliği Teması Sempozyumu Bildiri Kitabı, Üstün B.,"Atılganlık ve Ruh Sağlığı", Uluslar arası Hemşireler Birliği ICN Teması Ruh Sağlığı ve Hemşirelik Sempozyumu, Ankara. Kasım Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 5

6 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Şengün İnan F, Üstün B,"Meme Kanserinde Tedavi Sonrası Dönemde Biyopsikososyal Değişimler",Meme Sağlığı Dergisi, 2013; 9: 48-51, İnan FŞ.Ustun B.Meme Kanseri ve Travma Sonrası Gelişim Meme Sağığı Dergisi (Yayına kabul edildi) 3. Şengün İnan F, Üstün B, Bademli K,"Türkiyede Kuram/Modele Dayalı Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16 (2): , Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün,"Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitimde Verilen Geribildirime Yönelik Görüşleri", Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012; 15: 3: , Malak B. Üstün B,"Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, cilt 18,sayı 11,s Hatice Mert, Özlem Bilik, Hatice Yıldırım Sarı, Besti Üstün,"Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection)", Dokuz Eylül üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, / Hatice Öner Altıok, Şengün F, Üstün B,"Bakım: Kavram Analizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4 (3): , Şengün F, Hatice Öner Altıok, Üstün B,"Kanıta Dayalı Uygulama: Psikoeğitim", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 27 (3): 66-74, Demet taşçı, Üstün B,"Psikiyatrik Bozukluğu Olan Ergen ve Ebeveynlerinin Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Psikiayatri Hemşireliği Dergisi,2(3): , Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün,"Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeyleri İle Kontrol Odağı Arasındaki İlişki", DEUHYO ED, 4 (2), 72-77, Arkan B, Üstün, B "Ebeveyn Eğitim Programlarını Değerlendirme Rehberi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, DEUHYO ED, 3 (2), , Günüşen N P, Üstün B,"Türkiye'de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerde Tükenmişlik: Literatür İncelemesi", DEUHYO ED, 3(1):40-51, Arkan B, Üstün B,"Davranım Bozukluğu Olan Çocuklara Psikiyatrik Yaklaşımda Anne- Baba Eğitim Programları: İki Örnek Bağlamında Bir Değerlendirme", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar -Current Approaches in Psychiatry, 2009; 1: , Günüşen N P, Üstün B,"Randomize Kontrollü Çalışmalarda Örnekleme Giren Bireyler Kaybedildiğinde Gerekli Bir Analiz: Intention to Treat Analizi", DEUHYO ED, 6

7 1(1):46-56, Kanbay Y, Üstün B,"Kars ve Artvin İllerinde Hemşirelerin İş Ortamı ile İlgili Stresörleri ve Kullandıkları Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2 (4), , Üstün B, Bahar Z, Öztürk M,"Effects of Nursing Care on The Level of Depression and Nursing Diagnoses of Elderly People", DEUHYO ED, 1(2)/ / Günüşen N, Üstün B,"Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (4):48-59, Arkan B, Üstün B,"Elektrokonvülsif Tedavi de (EKT) Hemşirelik Uygulamaları", Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12 (3), var 19. Üstün B,"Çünkü İletişim Çok Şeyi Değiştirir", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik, Vol:8, No:2, 88-94, Üstün, B, Akgün, E, Partlak, N,"Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi", Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim ve Araştırma Dergisi, 1/2/34-42, Üstün, B, Bahar, Z, Partlak, N, Akgün, E, Öztürk,M, Umut Malay,"Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi", Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 1/1/26-34, Üstün B,"Hemşirelik ve Tükenmişlik", Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 17,sayı 1-3, 87-96, Terakye, G, Üstün, B,"Kararları Temellendirme ve Profesyonellik", Anadolu Tıp Dergisi, Özel Sayı 1,75-79, Bayraktar, N, Üstün, B,"Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Rehberlerinden Beklentileri",Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt.5, Sayı 1-2, Üstün B."Kanser Hastasına Nasıl Yardım Edilebilir", Hemşirelik Formu, Cilt. 1, Sayı 5, Üstün B,"Bireye Özgü Baş Etme Yolları", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, Cilt.5 Sayı 1-2, Erdem, Y, Üstün, B,"Hemşirelerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Şiddet Durumları", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:4 Sayı: 2, Üstün, B, Yavuzarslan, F,"Öfkenin Gücü", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:2 Sayı:2,

8 29. Üstün, B "Hastanede İlk Gün", Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:3,Sayı:1, Gürhan, N, Üstün, B,"Rehabilitasyon Hizmetleri", Hemşirelik Bülteni, Cilt:8 Sayı:31, Öz, F, Üstün, B,"Hiçbir Şey İçin Geç Kalmadınız", Türk Hemşireler Dergisi, Cilt:43 Sayı:1, Üstün, B "Özkıyım ve Hemşirelik Yaklaşımı", Türk Hemşireler Dergisi, Cilt:42 Sayı:1, Üstün, B "Ergenlik Dönemi ve Aile İlişkileri", Türk Hemşireler Dergisi, Cilt:39, Sayı: 3, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1.Şengün F, Hatice Ö.Altıok, Üstün B,"Kültüre Özgü Başetme:Bir Film örneği",i. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Eylül Günüşen N, Üstün B,"Başetme Grubu İle Sosyal Destek Grubunun Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyine Etkisi",IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Haziran Üstün B, Şengün F,"Psikiyatri Hemşireliği Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi",12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Eylül Günüşen NP, Üstün B,"Tükenmişlik Kavramı ve Ölçümü Üzerine Bir gözden Geçirme"). Ulusal Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, Arkan B, Üstün B,"Davranım Bozukluğu Ve Üç P (Pozitif Ebeveyn Eğitim) Programı", 13. Ergen Günleri Kongresi, Kuşadası. Kasım Günüşen N, Üstün B,"Hemşirelik Öğrencilerinin Kontrol Odağı İle Problem Çözme Beceri Düzeyleri Ve Arasındaki İlişki", 5. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, Haziran Kocaman G, Üstün B, Dicle A, Akgün E, Probleme Dayalı Öğrenim ve Klasik Eğitim Programı Uygulanan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinde Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri., II.Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, Haziran Azman, A, Üstün, B,"Hemşirelik Öğrencilerinin Çatışma Çözme Eğilim Seviyelerinin Belirlenmesi.", II.Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir,II Aktif Eğitim Kurultayı Bildiri Kitabı,68,Haziran Kasabalı B.Üstün B."Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi", II.Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir., 2. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiri Kitabı,24,Haziran

9 10. Üstün, B, Akgün, E, Partlak, N,"Bir Gecekondu Örnekleminde Kadınların Öfke İfadeleri", I. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, İstanbul L, Mart Partlak, N, Üstün, B, Akgün, E,"Zor Görev: Olumsuz Bilgi Verme", 4. Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, Aralık Alp, N, Arslan, İ, Mete, S, Üstün, B,"Etik Ve Perinatolojide Etik", Perinatal Tıp 2003, İzmir, Ekim Üstün, B, Bahar, Z, Öztürk, M,"Yaşlılara Verilen Hemşirelik Bakımının Depresyon Belirti Düzeyine Etkisi", Başkent Üniversitesi Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, Ankara, Eylül Üstün B."Kemoterapinin Beden İmajı Üzerine Etkileri", I.DEÜ Onkoloji Günleri, İzmir,I.DEÜ Onkoloji Günleri Bildiri Özeti Kitabı,37,Eylül Yalnız, Ö, Çetin, İ, Üstün, B, Güner, P, Kuzugüdenlioğlu, D, Soygür, H, Sungur, M,"Şizofreni Tedavisinde Kognitif Davranışçı Stratejiler ve Bir Uygulama:Optimal Tedavi Projesi", 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Eylül Terakye, G, Üstün, B,"Kişilerarası İlişkiler Dersine Atılganlık İletişim Becerileri Eğitiminin Bütünleştirilmesi Modeli", V. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, V. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı,121,Temmuz Terakye, G, Üstün, B,"Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyine Kişilerarası İlişkiler Dersinin Etkisi", IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Üstün, B, Kum, N,"Hemşirelerin Atılganlık ve Tükenmişlik Düzeyleri", IV.Ulusal Hemşirelik Kongresi.Ankara, Kasım Üstün, B, Yurt, V, Özdağ, Ş,"Psikiyatri Kliniklerinde Hastası olan Ailelerin Taburculuk Sonrası Karşılaşabilecekleri Durumlara Yaklaşmalarının İncelenmesi", XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı, Üstün, B, Özdağ, Ş, Ançel, G, Uçar, N,"Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde Yürütülen Hastaları İşe Yöneltme Toplantılarının Görevliler ve Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi", XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kongre Kitabı, Diğer yayınlar Yazılan Ulusal Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler 1. Üstün B,Arkan B.Gençlik Stresle Nasıl Başediyor?Başetme Yöntemini Etkileyen Riskler ve Koruyucu Etkenler Nelerdir?In:Türkiye de Gençlik,Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği yayınları:5,

10 2. Üstün B." Meme Kanseri ve Cinsellik.In: Meme Kanserli Hasta Ve Yakınları İçin Bir Rehber",Dokuz Eylül Yayınları,58-69, Akgün E.,Üstün B.Meme Kanseri ve Başetme In: Meme Kanserli Hasta Ve Yakınları İçin Bir Rehber", Dokuz Eylül Yayınları,55-58, Üstün P, Akgün E, Partlak N."Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi", Okullar Yayınevi, İzmir Üstün B. "Atılgan Davranış",in: Hasta Hemşire İlişkileri. Zirve Ofset Ltd.Şti.Ankara, Projeler 1. "Training Requirements and Nursing Skills for Mobility", Araştırma Projesi Koordinatörü: Dr.Carol Hall, "Avrupa Birliği" destekli proje, Proje Çalışanı, Kasım Temmuz Onkolojide Hemşireler, Hastalar Ve Aileleri İçin Psikoeğitim Birimi Oluşturma Projesi Proje Koordinatörü, 2010 (Devam ediyor) 3. Bilişim Destekli Danışmanlık Modelinin Onkoloji Hastaları İle Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Bakım Alanındaki Gelişimlerine Etkisi. Araştırmacı "Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi", Proje Çalışanı, Katılımcı, "Şizofrenide Optimal Tedavi Projesi: Randomize Çok Merkezli Uluslararası Bir Çalışma", Proje Çalışanı, İdari Görevler 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Senatör (Fakültenin Seçilmiş Üyesi) Ekim Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011-Ekim Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başkan Yardımcısı Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs Hemşirelik Fakültesi Akademik Kurulu Üyesi, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu Bolonya Çalışma Grubu Üyesi DEÜ Hemşirelik Fakültesi Lisansüstü Bolonya Komisyonu Üyesi Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Eylül 2007-Eylül

11 13. Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Eylül Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı,Eylül2007- Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart Eylül Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Nisan Nisan Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart Mart Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Hemşireler Derneği Üyeliği, Onkoloji Hemşireliği Derneği, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği, Şizofreni Hasta ve Aileleri Dayanışma Derneği, 1998 İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği, Psikiyatri Hemşireliği Derneği, İzmir Çağdaş Hemşireler Araştırma Geliştirme Derneği, Hemşire Eğimciler Derneği Ödüller 1."Şengün İnan F, Akpınar Söylemez B, Üstün B"Quality Indicator in PhDEducation: "QualityIndicator in PhD Education: Student's Perspectives"", Quality Indicators of Nursing PhD Education:Internatioanal Symposium, "En iyi bildiri ödülü", "IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü", IV.Ulusal PsikiyatriHemşireliği Kongresi, Birincilik Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, John Crawford Award Conceptualization of Burnoutfrom the perspective of the Neuman System Model,The City University of New York, "Onkoloji Hemşireliği Leman Birol Ödülü", Onkoloji Hemşireliği Leman Birol Ödülü, Diğer,Özel Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, "The Lily Schizofrenia Reintegrasyon Awards", Optimal Treatment Project of Schizofrenic Disorders in Turkey, Araştırma Ödülü, Uluslararası Düzeyde Ödül, Grup Ödülü,

12 12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. LİSANS DERSLERİ Akademi k Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teori Uygulama k Öğrc. Sayısı Güz Bahar Güz Bahar HYO 3031 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik III HYO 3036 Stresle Baş etme (Seç) HYO 4053 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi I HEF 3052 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik IV HEF 4042 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi II HEF 3031 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik III HEF 3025 Stresle Baş etme (Seç) HEF 3046 Evde Bakım HEF 4053 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi I HEF 3052 Sağlık ve Hastalıkta Hemşirelik IV HEF 4042 Sağlık Hizmetlerinde Bakım Yönetimi II YÜKSEK LİSANS DOKTORA DERSLERİ Akademi k Yıl Dönem Güz Bahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Teori Uygulama k Öğrc. Sayısı YL-Hemşirelikte Araştırma I (Teo) 2 30 YL-Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Teo) 3 22 YL-Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemş I (Uyg) 8 2 YL-Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemş (Teo) 2 2 DR-Psikiyatri Hemşireliği Felsefesi ve Uygulamaları (Teo) 2 2 DR-Konsültasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği (Teo) 2 2 DR-Konsültasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 YL-Hemşirelikte Araştırma II (Teo) 2 30 YL-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi (Teo) 2 30 PSH 5002 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II HEM 6039 Hemşirelikte Araştırma 3 7 SBE 6042 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik aile İçi Şiddet 2 12 HEM 5029 Hemşirelikte Araştırma I 2 30 PSH 5003 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I

13 Bahar PSH 6019 Aile Dinamikleri ve Psikiyatri Hemşireliği 2 2 PSH 6015 Psikiyatri Hemşireliği Felsefesi ve Uygulamaları 2 2 HEM 5097 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 30 HEM 5030 Hemşirelikte Araştırma II 2 30 HEM 5098 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi 2 30 PSH 5004 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri hemşireliği II PSH 6018 Psikiyatri Hemşireliği Kuram ve Modelleri PSH 6017 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması 4 2 HEM 6049 Hemşirelikte Araştırma Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Güz İlkbahar 13. Diğer bilimsel etkinlikler Görev Yerleri Profesör: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Nisan 2006-Ekim Doçent: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mayıs 2000-Nisan Yardımcı Doçent: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Haziran Mayıs Araştırma Görevlisi: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. Ocak Haziran

14 Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergi Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi HEMAR-G Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Çalıştığı Bölümün Dışında Dersler Verdiği Kurumlar Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ekim 2013-Ocak 2014 (Emeklilik sonrası- Part time profesör) DEÜ Denizcilik Yüksekokulu İletişim Dersi 2007(Ek görevli) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi KTÜ Giresun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik/Ebelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hemşireliği 1999 (Ek görevli) Hastalıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,1989(Ek görevli) Bilimsel Etkinlikler: Davetli Konuşmacı/Konferans/Kurs 1. "Is Psychiatric Nursing In Turkey Real Or a Myth?" HORATIO,European Psychiatric Nursing Congress,İstanbu,2013 (Davetli konuşmacı) 2. Öğrenci,Preceptör,Hasta İletişimi.Rehber Hemşire Eğitim Programı.DEÜHemşirelik Fakültesi,İzmir,18-20 Mart 2013 (Eğitimci) 3. Çatışma Yönetimi.Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Haftası Programı 13 Mayıs 2013 (Davetli Konuşmacı) 4. Çatışma Yönetimi.Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Haftası Programı 8 Mayıs 2013 (Davetli Konuşmacı) 5. "Grup Dinamikleri".Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu II. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İşbirliğiyle Ocak 2011 (Eğitimci) 6. İletişimde Güçlenme: Kendimizle Tanışmak Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,27 Eylül 2012 (Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı, Eğitimci) 7. Dünyada Psikiyatri Hemşireliği Lisansüstü Eğitimi.Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayı II. 4-5 Şubat 2013 (Davetli Konuşmacı ) 14

15 8. Kurum Kültürü Dr.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hizmet İçi Eğitim programı, (Davetli Konuşmacı) 9. Ülkemizde Bakım Hizmetlerini Etkileyen Faktörler: İletişim ve Değerler,13.Ulusal Hemşirelik Kongresi,19-21 Ekim 2011 (Panelist) 10. Çatışma Yönetimi (Kurs) 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi,18 Ekim 2011 (Davetli Konuşmacı-Katılımcı) 11. "Meme Kanserli Hastaların Bakımında Psikolojik Boyutlar ve hastaların Desteklenmesinde kanıta Dayalı Uygulamalar,2.Karadeniz Meme Kongresi" 30 Mart- 3 Nisan 2011 (Davetli Konuşmacı) 12. "Çatışma Yönetimi" konulu konferans 2010(Davetli Konuşmacı) 13. Kurum Kültürü, Stres ve İletişim İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir,20 Mayıs 2010 (Davetli Konuşmacı) 14. Taking Care of Yourself. 7.EONS7.EONS Spring Convention, Netherlands,15-16 April 201(Davetli Konuşmacı) 15. "Onkolojide Hemşire Olmak: Yaşanan Sorunlar ve Nedenler."III. Tıbbi Onkoloji Kongresi" (Davetli Konuşmacı) 16. "Onkolojide Hemşire Olmak: Başetme Yolları."III. Tıbbi Onkoloji Kongresi" (Davetli Konuşmacı) 17. "Onkoloji Hemşireliği Derneği I.Araştırma Kursu" Şubat 2010 (Davetli Konuşmacı) 18. "Çatışma Yönetimi (Kurs),12.Ulusal Hemşirelik Kongresi",Sivas, 21 Ekim 2009 (Eğitimci) 19. "Çatışma Yönetimi Pamukkale Üniversitesi, Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Denizli,12-13 Mayıs 2009 (Davetli Konuşmacı) 20. Evidence-Informed Decision Making for Nursing Policy and Practice. 12.Ulusal Hemşirelik Kongresi",Sivas Ekim 2009 (Eğitimci) 21. "Ben ve Çatışma Çözümü İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşireleri Eğitim Becerileri Kursu, İzmir,7-11 Aralık 2009 (Davetli Konuşmacı) 22. Psikososyal Sorunlara Yaklaşım. XVIII. Ulusal Kanser Kongresi" 2009 (Davetli Konuşmacı) 23. Psikososyal Sorunlara Yaklaşım "5.Uludağ İç Hastalıkları Kongresi-3.Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu" Bursa, 2009 (Davetli Konuşmacı) 24. " Psikososyal Sorunlara Yaklaşım 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi",Ekim 2008 (Davetli Konuşmacı) 15

16 25. Gençlik Stresle Nasıl Başediyor? 13.Ergen Günleri, ADÜ ve Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği,13-15 Kasım 2008 (Davetli Konuşmacı) 26. İletişim Becerileri Acil Bakım Hemşireliği Kursu, SB İzmir tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,26 Mayıs-27 Haziran 2008(Davetli Konuşmacı) 27. Jinekolojik Onkoloji Hemşirelerinin Güçlendirilmesi,11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 1-3 Mayıs 2008 (Davetli Konuşmacı) 28. "Hemşirelikte Araştırma Öğretiminde Dokuz Eylül Modeli IV. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, HEMAR-G, 4-5 Nisan 2008 (Davetli Konuşmacı) 29. İletişim teknikleri ve Geribildirim Verme DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Hemşirelik Yüksekokulu Reber Hemşire Eğitim Programı, İzmir, Şubat 2007, (Davetli Konuşmacı) 30. "Meme Kanserli Hastaların Psikososyal Sorunları, 9.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007 (Davetli Konuşmacı) 31. Uyum Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, Türk Toraks Derneği, İzmir,28-30 Mayıs 2007(Davetli Konuşmacı) 32. "17.Ulusal Kanser Kongresi" 2007(Panelist) 33. İletişim Becerileri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bakım Hemşireliği Kursu, İzmir,5 Mart 2007(Davetli Konuşmacı) 34. Tükenmişlik, X.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi' Antalya, 18/04/ /04/2006 (Davetli Konuşmacı) 35. Madde Bağımlılığı Alaçatı Belediyesi,2006 (Davetli Konuşmacı ) 36. Kendini Tanıma ve İletişim, İzmir, 2005 (Davetli Konuşmacı ) 37. Üstün B."Psikososyal Sorunlarla Baş Etme Yolu", : İletişim Avrupa Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresi(EACLPP) & 8.Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Kongresi, İstanbul, 2005 (Davetli Konuşmacı ) 38. "Psikososyal Sorunlarla Baş Etme Yolu", KLP Kongresi, İstanbul, 2005 (Davetli Konuşmacı ) 39. "Yaşlıyla İletişim Sorunları", 4. Ulusal Geriatri Kongresi / 31 Ağustos - 4 Eylül 2005 Antalya (Davetli Konuşmacı) 40. Acilde İletişim Sorunları ve Başetme, 4.Acil Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2005 (Davetli Konuşmacı) 41. Yoğun Bakımda Hemşire Olmak,Yoğun Bkım Hemşireliği Sertifika programı, İzmir, 2005 (Davetli Konuşmacı) 16

17 42. İletişim ve Hemşirelik, Kocaeli Ünivesitesi, 12 Mayıs Etkinlikleri, 2005 (Davetli Konuşmacı) 43. "Stresle Başetme", Karaburun Belediyesi, 2005(Davetli Konuşmacı) 44. "Kendi Duygularını Anlama ve Stresle Başetm"e, İzmir, 2005(Davetli Konuşmacı) 45. "Aile İçi Çatışma ve Çözümü", Balçova Belediyesi, İzmir, 2005(Davetli Konuşmacı) 46. Sağlık Çalışanları ve İletişim, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir, 2004(Davetli Konuşmacı) 47. "İletişim Kursu", İzmir, DEUHYO,2004 (Davetli Konuşmacı) 48. "Sağlık Çalışanları ve İletişim", İzmir, 2004 (Davetli Konuşmacı) 49. "Stigma ve Şizofreni", İzmir, İlk Kurşun Lisesi 2004 (Konuşmacı) 50. "Yaşlıyla İletişim", İzmir, 2004 (Davetli Konuşmacı) 51. Probleme Dayalı Öğrenim Müfredatı ve Toplumsal Duyarlılık Bir Mezun Değerlendirmesi ve Değişim Süreci, DEÜ,I.Aktif Eğitim Kurultayı,İzmir, Mayıs 2004 (Davetli Konuşmacı) 52. Kemoterapinin Beden İmajı Üzerine Etkileri,2.DEÜOnkoloji Günleri,23-26 Haziran 2004 (Davetli Konuşmacı) 53. "Sosyal Yaşamda Diyabetli Olmak, Başetme, Uyum",DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi İzmir, 26 Mart 2003;30 Nisan 2003 (Davetli Konuşmacı) 54. Kendini Tanıma ve Etkili İletişim Kurma Uluslar arası Katılımlı I.TSK hemşirelik Kongresi, Ankara,22-24 Ekim 2003 (Davetli Konuşmacı) 55. İnsan İlişkileri ve Kendini Tanıma, İzmir Diyabet Hemşireliği Kursu, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu ve Diyabet Hemşireliği Derneği,İzmir,23-27 Haziran 2003 (Davetli Konuşmacı) 56. Hasta Hemşire İletişimi 28 Mart 2003, İzmir, 2003 (Davetli Konuşmacı) 57. Kendini Tanıma, İzmir, Dr.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hizmet İçi Eğitim programı 2003(Davetli Konuşmacı) 58. Stres ve Başetme 21 Şubat 2003, İzmir, 2003 (Davetli Konuşmacı) 59. Stres ve Başetme, Dr.Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Hizmet İçi Eğitim programı,izmir, 9 Nisan 2003 (Davetli Konuşmacı) 60. "Yoğun Bakımda Hemşire Olmak", İzmir, 2003(Davetli Konuşmacı) 61. Diyabetli Hastanın Uyumuna Yardım, Diyabet Hemşireliği Kursu, DEÜ Hemşirelik 17

18 Yüksekokulu ve Diyabet Hemşireliği Derneği, İzmir,23-27 Haziran, 2003 (Davetli Konuşmacı) 62. "Kemoterapinin Beden İmajı Üzerine Etkileri",1.Dokuz Eylül Onkoloji Günleri, İzmir, 11 Eylül 2002 (Davetli Konuşmacı) 63. Alzheimer Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Güçlükler, Alzheimer Derneği, İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 64. "Stres ve Başetme", 09 Haziran 2002., İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 65. "Kendini Tanıma ve İletişim Kurma", Kıbrıs, 2002 (Davetli Konuşmacı) 66. "Stres ve Başetme", İzmir, 2002(Davetli Konuşmacı) 67. "Madde Bağımlılığını Önleme", Avni Akyol Lisesi, İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 68. "Stres ve Başetme", İzmir,İl Sağlık Müdürlüğü, 2002 (Davetli Konuşmacı ) 69. "Adölesan ve Madde Bağımlılığı", İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı) 70. "Aile İçi İletişim", İzmir,Balçova Belediyesi, 2002(Davetli Konuşmacı) 71. "Stres ve Başetme", İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı ) 72. "Madde Bağımlılığını Önleme", Avni Akyol Lisesi,İzmir, 2002 (Davetli Konuşmacı ) 73. "Atılganlık ve İletişim Becerileri Kursu", İstanbul, 2001(Davetli Konuşmacı) 74. "Çocukla İletişim",Alaçatı, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 75. "Öfkeyi İfade Etme", İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 76. "Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri", İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı ) 77. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, Erciyes Üniversitesi Hastanesi,Kayseri, Mayıs 2001(Davetli Konuşmacı) 78. Stresle Başetme Konak Doğumevi, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 79. Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi, Avni Akyol Lisesi,İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 80. Kendini Tanıma Konak Doğumevi, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 81. Danışmanlık Onkoloji Hemşireliği Kemoterapi Temel Eğitimi,Ege üniversitesi ve SB Kanser Daire Başkanlığı, İzmir, Mart 2001(Davetli Konuşmacı) 82. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, Adana, 2001(Davetli Konuşmacı) 83. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, İzmir, 2001(Davetli Konuşmacı) 18

19 84. Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Kursu, Ankara, 2001(Davetli Konuşmacı) 85. Atılganlık ve Hemşirelik, Giresun, 1999 (Davetli Konuşmacı) 86. Kanserde Yaşam Kalitesi ve Semptom Kontrolü, Ankara, 1999 (Davetli Konuşmacı) 87. İletişim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1999 (Davetli Konuşmacı) 88. Güvenli İletişim ve Ekip Çalışması, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 1999 (Davetli Konuşmacı) 89. İletişim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1999 (Davetli Konuşmacı ) 90. Atılganlık Eğitimi, Ankara, 1999 (Davetli Konuşmacı) 91. Tükenmişlik ve Başetme Yolları, Ankara, 1998 (Davetli Konuşmacı) 92. Tükenmişlik ve Hemşirelik-Tükenmişlik ve Başetme Yolları, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1998 (DavetliKonuşmacı) 93. Yetişkin Olma ve Girişimci İletişim, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 1998 (Davetli Konuşmacı) 94. Türkiye'de Psikiyatri Hemşireliğinin Konumu, Psikiyatri Kongresi, Antalya, 1-4 Ekim 1997 (Panelist) 95. Tükenmişlik ve Hemşirelik, Ankara, 1998 (Davetli Konuşmacı) 96. Kendini Tanıma ve Atılganlık, Ankara, 1998 (Davetli Konuşmacı) 97. Kendim, Ailem, İşim, Mesleğim ve Toplum ile İletişim, Sinop Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 1998 (Davetli Konuşmacı) 98. İletişim, Ankara,Sağlık Bakanlığı,İl Sağlık Müdürlüğü (Davetli Konuşmacı ) 99. Atılganlık ve Hemşirelik, Ankara, 1997(Davetli Konuşmacı) 100. Ergenlik Dönemi ve Aile İlişkileri, Lise Eğitimleri, Ankara, 1990 (Davetli Konuşmacı) Bilimsel Etkinlikler: Katılımcı 1. HORATIO: European Psychiatric Nursing Congress,İstanbul,2013 ( Oturum başkanıkatılımcı) Ulusal Psikiyatri Kongresi,İzmir,

20 3. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Uygulaması Çalıştayı-III,İstanbul,2013 (Katılımcı) 4. Ethics in Health Care (Kurs) Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi, 4-6 Mart 2013 (Katılımcı) 5. Towards International PhD Standarts, ORPHEUS,Praque,2013 (Katılımcı) 6. Proje: Düşünceden Eyleme (Kurs) Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi, Kasım 2012 (Düzenleme Kurulu Başkanı) 7. İletişimde Güçlenme: Kendimizle Tanışmak Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,27 Eylül 2012 (Kurs Düzenleme Kurulu Başkanı, Katılımcı) 8. " Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium", Dokuz Eylül ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi, İzmir,28-30 Kasım 2012 (Katılımcı-Sempozyum Eş Başkanı) 9. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu II İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İşbirliğiyle Ocak 2011 (Eğitimci) 10. I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, Eylül 2011(Bilimsel Kurul Üyeliği) 11. The Care of Pallative at Home (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 6-7 Ekim 2011(Katılımcı) 12. Qualitative Research, (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 3-5 Ekim 2011(Katılımcı) 13. Evde Bakım Hemşireliği (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Eylül 2012 (Katılımcı) 14. How to Design and Conduct Clinical Research (Kurs) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,27-29 Mayıs 2012,(Katılımcı) 15. Türk Hemşireler Derneği Şiddet Komisyonu Toplantısı, 2012(Komisyon üyesi-katılımcı) 16. TRANSFORM Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, Uluslararası Ortaklar Toplantısı, Belçika, ( Katılımcı) 17. Günlük Yaşamın İçinden Güçlü Olma Örnekleri " I.Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu" OHD, Ankara,1-3 Mart 2012 (Panel Oturum Başkanı) 18. TRANSFORM Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, Uluslararası Ortaklar Toplantısı, İngiltere, ( Katılımcı) 19. TRANSFORM Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi, Uluslararası Ortaklar Toplantısı, Almanya, ( Katılımcı) 20

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı