BURDUR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ"

Transkript

1 BURDUR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ GİRİŞ Yönetim Kurulu olarak dönem içinde yaptığımız çalışmalarda maksimum faydayı sağlamak amacıyla Oda Kurulları ve komisyonlarımızın yanında siz değerli üyelerimizin de katkılarını alarak meslek yasamız ve yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süre zarfında Yönetim Kurulumuz 28 defa gündemli olarak toplanarak kararlar almıştır. Yönetim Kurulumuz çalışmalarını yaparken gündemli toplantılarının yanı sıra gündemsiz olarak da toplanarak Oda çalışmalarına yön vermiştir. Zaman zaman tüm Kurullarımızın katılımıyla istişare toplantıları düzenlenmiştir. Bu çalışmalarla Oda faaliyetlerine yön vermiştir. Her zaman olduğu gibi Yönetim Kurulumuz bu toplantılarda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik sınavlarında başarılı olan meslek mensubu adaylarımızın ruhsat çalışmalarını ve üyelik kayıtlarını, Odamıza nakil olmak isteyen ve Odamızdan başka bir ile nakil talebinde bulunan, sınavla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan üyelerimizin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler kütüğüne aktarılma işlemlerini, çalışanlar listesine kayıt olmak ve silinmek isteyen üyelerimizin işlemlerini, Odamıza üyelerimiz hakkında yapılan şikâyetleri inceleyerek karara bağlamak üzere gerekli görülen şikâyetlerle ilgili görüşmelerin yapılmasını, gerekli görülen dosyaların disiplin kuruluna sevk edilmesi yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların Odamıza yapmış oldukları müracaatları inceleyerek cevaplandırılması ve hizmetlerin verilmesi yönünde kararları almıştır. Meslek mensuplarımıza ve meslek mensubu adaylarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Odamızı ve eğitim salonumuzu teknolojiye uygun bir şekilde modern hale getirdik. Isınma sisteminde doğal gaza geçitik. Ayrıca Odamızda muhasebe meslek müzesi oluşturmaya başladık. TOPLANTI SEMİNER VE EĞİTİM FAALİYETLERİ: Odamızın en asli görevlerinden saydığımız eğitim çalışmalarımızı gerek meslek mensuplarımızın meslek içi eğitimlerine, gerekse mesleğimizin gelecekteki üyelerini oluşturacak meslek mensubu adayı stajyerlerimize çeşitli konularda Seminerler düzenledik. Aynı zamanda bir kamu kurumu niteliğinde olan Odamızın sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bilgilendirmeyi bir görev sayarak bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vererek yürüttük. TOPLANTI VE SEMİNER FAALİYETLERİ: Toplantı ve Eğitim çalışmalarımızı kısa başlıklarla belirtecek olursak; Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı- Bucak/Burdur, Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı-Bucak/Burdur, 1

2 Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı-Bucak/Burdur, Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı-Merkez/Burdur, Matrah Arttırımı Toplantısı-Bucak/Burdur, Sayılı Yasa SGK Bilgilendirme Toplantısı-Merkez/Burdur, Luca Eğitim Semineri-Bucak/Burdur, Vergi İadeleri ve Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı -Bucak/Burdur, Luca Eğitim Semineri-Merkez/Burdur, Luca Eğitim Semineri-Merkez/Burdur, Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı Toplantısı-Bucak/Burdur, Yılı Hazırlık Giderleri ve Hazırlık İşlemleri Top-Merkez/Burdur, Mesleki sorunlar kamu gözetimi denetim standarları kurumu Dönem sonu işlemleri semineri-merkez/burdur, Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı-Merkez/Burdur. PERSONEL DURUMU: Odamızda biri Genel İdare Müdürü, diğeri Personel olmak üzere toplam 2 çalışmaktadır. personel TOPLUMSAL RAPORLAR : Odamız sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli çalışmalar yapmıştır, İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, Belediye Kent Konseyi Toplantılarına katılmıştır. Yapılan çalışmalar; 1. İlimiz Valiliğince Düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılınmış ve İlimizin gelişimi konusunda Odamız görüşleri dile getirilmiştir. 2. Belediye Kent konseyi Toplantılarına katılınmış ve Burdur un gelişimi konusunda Odamız görüşleri dile getirilmiştir. 3. Burdur Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ne kardeş kurum protokolü kapsamında TL yardımda bulunulmuştur. 4. Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle TÜRMOB tarafından başlatılan yardım kampanyası üyelerimize duyurulmuştur. MUHASEBE-MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN DURUMU: Ülkemizde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği tarihinde 3568 sayılı "Serbest muhasebecilik, Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin amacı, kanunun 1. maddesinde " işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, "serbest muhasebecilik", "Serbest Muhasebeci

3 Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odaları birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet, denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemek" olarak ifade edilmektedir. Meslek yasası örgütlenme, unvanların oluşması ve meslek mensuplarının sorumlulukları açısından önem arz etmiş ve etkin olmuştur. Dünyanın saygın mesleklerinden biri olan muhasebecilik mesleğini ülkemizde hakkı olan saygınlığını kazanma mücadelesi devam etmektedir. Globalleşme sürecindeki dünyada hızla gelişen teknoloji ve bilgi ihtiyacı meslek mensuplarına önemli görevler yüklemektedir. Muhasebecilik mesleğini icra edecek olan meslek mensuplarının sağlıklı bir örgütlenme içerisinde ve toplumsal fayda bilinciyle faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için mükelleflerin bilinçlenmesi ve meslek odalarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Muhasebecilik mesleği önemli bir kariyer hedefi olarak görülmekte ve gelecekteki önemini korumaktadır. Tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması gibi önemli bir görevi üstlenmiş olan meslek mensuplarının günümüz dünyasında, uluslar arası gelişmeler, sektörel ilerlemeler ve teknolojinin gelişimine paralel olarak kişisel gelişimlerine yön vermeleri gerekmektedir. Meslek mensuplarından mükellef beklentileri artmış, maliye ise gün geçtikçe meslek mensuplarına önemli yetkiler ve sorumluluklar vermiştir. Meslek mensuplarının bu yetki ve sorumlulukları doğrultusunda mesleğin geleceğine katkıda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu yıl uygulanacak olan Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe mesleği ikinci miladına başlayacaktır. Finansal tabloların tfrs ve ufrs ye göre düzenlenecektir. Meslek mensupları artık bağımsız denetçi olabilecektir. Bu nedenle Muhasebe mesleği artık bir denetim mesleği haline gelecektir. Sonuç olarak geniş bir vizyona sahip olan muhasebecilik mesleği günümüzde asıl işlevini korumakla birlikte yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Meslek mensuplarını meslek etiğinden ve sosyal sorumluluklarından ödün vermeden, mükellef ile devlet arasındaki iletişim rolünü en etkin şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. BURDUR İLİNDE MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ: SM-SMMM: Odamızda kayıtlı 51 SM ile 165 SMMM olmak üzere Toplam 216 üyemiz mevcuttur. YMM: İlimizde faaliyet gösteren 3 YMM mevcuttur. 3

4 ÜYE/STAJYER İSTATİSTİKİ VE SINAV BİLGİLERİ: ÜYELER Bu çalışma döneminde Odamıza 1 SMMM ve 4 SM olmak üzere toplam 5 üyenin kayıt işlemleri yapılmıştır. Bu üyelerimizin üyelik kayıtlarıyla birlikte ruhsat işlemleri yürütülmüştür. 1 üye nakil gelerek üye olmuştur. Ayrıca, 7 üyemizin kendi talepleri ile ruhsatları iptal edilerek üyelik kayıtları silinmiştir. Odamızda kayıtlı 51 SM ile 165 SMMM olmak üzere Toplam 216 üyemiz mevcuttur. Bu üyelerden 132 si çalışan üyeler, 84 ü çalışmayan ya da bağımlı çalışan üyelerden oluşmaktadır. STAJYERLER : SM Stajyeri : 4 SMMM Stajyeri :29 Stajı devam eden toplam 33 Stajyer bulunmaktadır. SINAV BİLGİLERİ Bu döneme ait sınav bilgileri aşağıdaki gibir. ÖZEL SMMM SINAVI DÖNEM SINAV TARİH BAŞVURU YAPAN KATILAN SINAVI KAZANAN 2011/ / / AÇIKLANMADI SM STAJYERLERİ e-use A-B GRUBU DÖNEM SINAV SINAVI BAŞVURU YAPAN KATILAN TARİH KAZANAN 2011/1-B /2-A-B YOK YOK YOK 2011/3-A-B YOK YOK YOK

5 C GRUBU DÖNEM SINAV SINAVI BAŞVURU YAPAN KATILAN TARİH KAZANAN 2011/ / / AÇIKLANMADI SMMM MESLEKİ YETERLİK SINAVI DÖNEM SINAV TARİH BAŞVURU YAPAN KATILAN SINAVI KAZANAN 2011/ / / AÇIKLANMADI SGS- STAJA GİRİŞ SINAVINA KATILANLAR DÖNEM SINAV TARİH BAŞVURU YAPAN KATILAN SINAVI KAZANAN 2010/ ARALIK / NİSAN /AĞUSTOS SM ÜYELERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ: Serbest Muhasebeci üyelerimize "Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı' nın Usul ve Esasları" çerçevesinde "Mesleki Uyum Eğitimi" süreci hakkında Odamız web sayfasında ve sms yoluyla bilgilendirmede bulunulmuştur. Pratik Eğitimin yürütülmesini sağlamak üzere Odamızda TÜRMOB tarafından oluşturulan "Eğitim Komisyonu" görevine devam etmiştir. Öncelikle SM olan meslektaşlarımızın Teorik Eğitimi için Internet portalına kayıt olmaları sağlanmış, Eğitim ve Sınav Materyalleri dağıtılmış ve interaktif eğitimleri başlatılmıştır. İnteraktif eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımızın sınavlara iyi bir şekilde hazırlanabilmeleri için Odamızda gerçekleştirilen yüz yüze eğitim ile üyelerimizin eksik bilgileri tamamlanmıştır. Daha sonra değerlendirme sınavları yapılmış ve değerlendirme notları verilmiştir. TÜRMOB-TESMER tarafından gerçekleştirilen Özel SMMM sınavıları sonunda 15 üyemiz SMMM ünvanı nı almışlardır. 5

6 AİDATLARIN TAHSİLÂTI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ: Odamızın gelir kaynağı olan aidatların zamanında tahsil edilmesi için üyelerimize aidat ile ilgili yazılar gönderilmiş, web sayfasında duyurular yapılmış, yoğun iş ve çalışma temposu nedeniyle aidatlarını ödemeyi unutan üyelerimize telefon yoluyla hatırlatmalar yapılmıştır. Ayrıca bir banka ile protokol imzalanarak bloke süresi kısa olan bir pos makinası alınmıştır. Odamıza borcu bulunan üyelerimize, 6111 Sayılı Yapılandırma Kanunu ndan yararlanmaları için gerek web sayfamızda gerekse sms yoluyla bilgilendirme yapılmıştır sayılı kanundan yararlanıp borcunu ödeyen üyelerimizden ,08- TL. gecikme faizi silinmiştir. Geçmiş yılara ait olan bu faizler geçmiş yıl karlarından düşülmüştür Sayılı Kanundan sonra yönetim olarak yapacağımız bir şey kalmamıştır. Borcunu süresinde ödeyen Üyeler arasında da haksız rekabete yol açmamak ve Yönetim Kurulu sorumluluğumuz gereği artık icra takibine geçilecektir. ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMALARIMIZ: Yönetmelik gereği Odamızca her yıl belirlenen mesleki ücret tarife taslağı hazırlanarak TÜRMOB 'a iletilmiştir Yılı Ücret Tarifemiz Maliye Bakanlığınca yayınlanmıştır. DİĞER ODALARLA İLİŞKİLER: SMMM ve YMM Odalarımızın yapmış oldukları eğitim çalışmalarına ve sosyal etkinliklerine katılarak odalar arasındaki mesleki dayanışmaya önem verilmiştir. Bu dönemde: *13 Ocak 2011 tarihinde İZMİR de yapılan EGE Odaları Başkanlar Kurulu toplantısına katılındı. *27 Ekim 2011 tarihinde Antalya YMM Odasın tarafından düzenlenen KDV İadesi ve Mahsup işlemlerinde Risk Analiz Sistemi konulu toplantıya katılındı. BİRLİK İLE İLİŞKİLER: Bu çalışma döneminde Yönetim Kurulu olarak genel merkezimiz TÜRMOB ve Temel eğitim ve Staj merkezimiz TESMER 'in çalışmalarına aktif olarak iştirak edilmiştir. Mesleğimiz ve üyelerimizin genel sorunları genel merkezimize iletilmiş, yapılan çalışmalara katılınmış ve Odamızın görüşleri iletilmiştir.

7 İştirakler; Dünya Muhasebe Kongresine katılındı Nisan 2011 Hatay da yapılan 3 Haksız Rekabet Mücadele ve Etik Komisyonu Kongresine ilgili kurul ve komisyon üyeleri katıldı Mart 2011 tarihinde Ankara da yapılan TÜRMOB Başkanlar Kurulu toplantısına katılındı Mayıs 2011 tarihinde Ankara da yapılan TÜRMOB 7.Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısına katılındı Mayıs tarihlerinde Türmob tarafından Gaziantep te düzenlenen 6.Türkiye Muhasebe Forumuna katılındı. 6-4 Haziran 2011 tarihinde Ankara da yapılan TÜRMOB 61.Başkanlar Kurulu toplantısında görüşülecek Odaları İdari ve Mali konularda Uygulama Birlikteliğinin sağlanması çalıştayına katılındı Eylül 2011 tarihinde Ankara da yapılan 2.Odalar arası Uygulama Birlikteliği Çalıştayı na katılındı, 8-24 Kasım 2011 tarihinde Ankara da yapılan TÜRMOB 63.Başkanlar Kurulu toplantısına katılındı. TÜRMOB-TESMER STAJ GELİR PAYI: 2011/3.Dönemi, TESMER Staj Gelir Payı tarihi itibariyle TESMER tarafından hesabımıza yansıtılmadığından dolayı ilgili döneme ait staj gelir payı 2012 yılına aktarılacaktır. DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER: Çalışma dönemimizde özellikle mesleğimizle yakından ilgili olan kuruluşlarla, Burdur Vergi Dairesi Müdürlüğü, Defterdarlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile yakın ilişkiler kurulmuştur. Üyelerimizin bu kurumlarla olan ortak sorunlarına görüşmelerle çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma döneminde Ticaret ve Sanayi Odası ile Odamız ortaklaşa çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalardan biri de 6111 Sayılı Yapılandırma Yasası semineridir. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurularak toplumsal olaylarda Odamızın görüşleri dile getirilmiştir. Burdur Gölü nün kurumasının önlenmesi için doğa derneğinin yapmış olduğu çalışmalara destek sağlanmıştır. 7

8 MESLEK MENSUPLARINI DENETİM FAALİYETLERİ: Öncelikle yeni işe başlayan üyelerimizin işyerlerinde denetimler yaparak üyemizin bizzat mesleği kendisinin yapıp yapmadığı ve çalışanlar listesine kayıt olan üyemizin 3568 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler gereğince yerine getirmesi gereken hususlar hakkında tespitler yaparak üyemizin eksiklerini tamamlaması hususunda çalışmalar yapmıştır. Üyelerimizden, mükelleflerden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen şikâyetler, Kurulumuzca görevlendirilen raportör üyeler tarafından incelenmiş ve araştırılmıştır. Raportörler tarafından hazırlanan raporlar dâhilinde üyelerimiz hakkında yasa ve yönetmelikler gereğince işlem yapılmıştır. Aday Meslek Mensuplarının (Stajyerlerin) Denetim Faaliyetleri: Mesleğimizin gelecekteki üyeleri olacak meslek mensubu adaylarımızın başarılı bir staj ve sınav dönemi geçirmeleri için Yönetim Kurulumuz adayların mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip birer meslek mensubu olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışma döneminde stajyerlerimizin staj ve sınav işlemlerinin takibi için tarafından web tabanlı TEOS Proğramı kullanılmaya başlanmıştır. TESMER MESLEKİ DÜZENLEME FAALİYETLERİ: Meslek Yasası ve Yönetmelikler: Yönetim Kurulu olarak çıkarılan yasalar ve yasalarda yapılan değişikler ile yapılacak değişiklikler konusunda her zaman hazırlıklı ve etkin olmaya çalıştık. Yasa ve yönetmeliklere ilişkin görüş ve önerilerimizi en hızlı bir biçimde ilgili kurumlara, kuruluşlara ve TÜRMOB' a ilettik. Yasa ve yönetmeliklerde yapılacak değişikler üzerinde yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra özellikle sizlerden bizlere yansıyan mesleğimiz ve meslek örgütlenmemizle ilgili sorunlar üzerinde titizlikle üzerinde durulmuştur. HUKUK VE DİSİPLİN İŞLERİ: Yazılı olarak sizlerin ve mükelleflerin ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu şikâyetler Yönetim Kurulumuzca incelenerek raportör üyelere havale edilmiş ve raportör üyeler şikayetleri incelemiş, gerekli görülenler hakkında Yönetim Kurulunca gerekli inceleme ve soruşturma yapılmıştır. Yapılan soruşturmalar sonucunda disiplin kurulana sevk edilmesi gereken üyelerimiz hakkında disiplin dosyası oluşturularak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bu dönemde Kurulumuzda soruşturması tamamlanan; - 4 üyemiz hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına

9 - 1 üyemiz hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına karar verilmiştir, - 1 üyemiz hakkında ise hâlâ soruşturma devam etmektedir. KRİZ YÖNETİMİ: Krizi çözmek hem kriz öncesi durum tahmin etmeye hem de problemlerin çözümü için uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır. Kriz yönetimi; olası kriz durumuna karşılık kriz sinyallerini yakalanarak değerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanmasını gerektirir. ODA HİZMET BİNAMIZ: Hizmet binamız teknolojinin ve görselliğin mevcut olduğu çağdaş bir hizmet bınası haline dönüştürülmüş olup, meslektaşlarımıza uzun yıllar hizmet verecektir. Ayrıca bu yıl ısınmada doğal gaza geçilmiştir. DİĞER FAALİYETLER: Odamızda hizmetlerin hızlı bir şekilde verilmesinde teknoloji, iletişim ve internet in faydası tartışılmazdır. Teknolojinin ve yazılımların hızlı bir biçimde gelişmesi Oda olarak bu gelişmelere ayak uydurmak bilgiye en hızlı bir şekilde ulaşmak ve sizleri bilgilendirmek temel hedeflerimizden biri olmuştur. Bu nedenle alt yapımızı güçlendirerek, yenilenen Web sayfamızla daha çok bilgiye daha kolay ulaşım imkânı sağlanmıştır. Özellikle eğitim çalışmalarımıza kolaylık sağlayacak bilgisayar donanımı ve diğer araç gereçleri aldık. SMS SİSTEMİ: SMS sistemi etkin bir şekilde kullanılarak üyelerimiz her türlü gelişmelerden anında haberdar edilmiştir. Üyelerimizi ve meslek mensubu adaylarımızı yakından ilgilendiren ve kısa surede ulaştırılması gereken bilgileri, süratli bir şekilde cep telefonlarına ulaştıran kısa mesaj servisi ile hizmet verilmeye devam etmektedir. MESLEK MÜZEMİZ: Muhasebe meslek müzesi oluşturulmasına karar verilmiş olup, dünden günümüze kadar gelen belgeler, bildirgeler, beyannameler, formlar, eski mekanik hesap makineleri, el ile ve kesik uçlu kalemle hat sanatının ustalıklarının sergilendiği Amerikan yevmiye defterleri, mürekkep kalem ile yazılan ve pul yapıştırılan faturalar, fajitler müzede yerini alacaktır. Amacımız, Muhasebe mesleğinin, bugünkü geldiği yeri yeni nesillere daha iyi göstermektedir. Bu yüzden katkılarınızı bekliyoruz. 9

10 İNTERNET SAYFAMIZ: Odamız adresimizin alt yapısı daha da güçlendirilerek web sayfası daha işlevli ve yararlı hale getirilmiştir. Sayfamızın güncellenmesinin daha sağlıklı yapılabilmesi sizleri ve kamuoyunu hızlı ve güvenilir bir biçimde bilgilendirilmesi için gerekli hizmetleri dışarıdan sağladık. Tüm güncel mevzuat konusundaki gelişmeleri sizlere anında ve zamanında aktarmaya çalıştık. Meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren linkler ve programlara sayfamızda yer vermeye çalıştık. Bu sayede üyelerimizin sürekli yayınları takip etme zahmetinden ve maddi külfetten de kurtarmayı amaçladık Günlük olarak güncellenen web sayfamız üyelerimize ve ilgilenenlere hizmet vermektedir. Web sayfamız devamlı olarak diğer meslek Odalarımız ve üyeleri tarafından da sürekli takip edilmekte ve olumlu eleştiriler almaktadır. Web sayfamızı ziyaret edenlerin oranı % 150 artmıştır. MESLEKİ ETKİNLİKLER: Panel/Kongre/Sempozyumlar: Oda olarak İlimizde ve diğer illerde düzenlenmiş olan panel, kongre ve sempozyumlara katıldık. Kamuoyunu yakından ilgilendiren olaylarda ve konularda Odamızın görüş ve düşünceleri ile önerilerini görsel ve yazılı basın yoluyla dile getirdik. Özellikle yerel gazetelerde basın açıklamalarında bulunuldu. 1 Mart Dünya Muhasebeciler Günü: 1 Mart Muhasebeciler günü kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da artarak devam eden bir coşku ile kutlandı. Yaptığımız Basın toplantısı ile tüm kamuoyu nezdinde meslektaşlarımızın gününü kutladıktan sonra, üyelerimize çay ve pasta ikram edildi. Mesleki Sorunlar Toplantıları: Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren sorunlara çözüm üretmek amacıyla sık sık mesleki bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılarda dile getirilen sorunlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde görüşmeler yapılarak sorunların aşılmasına gayret gösterilmiştir. Büro Ziyaretleri: Yönetim Kurulumuzca yeni büro açan üyelerimiz ziyaret edilerek bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuz hissettirilmiştir. Ayrıca Gölhisar, Yeşilova, Çavdır, Tefenni ve Karamanlı ilçelerimizdeki çalışan meslek mensuplarımız ziyaret edilmiş ve sorunları dinlenmiştir.

11 DİĞER ETKİNLİKLER: Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimiz bu yıl da meslektaşlarımızın çok yoğun bir katılımı ile gerçekleşmiştir. TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın üyelerimizin günleri sms yoluyla kutlanarak mesleki ve özel hayatlarında başarı temennilerinde bulunulmuştur. 29 Ekim 29 Ekim de Protokoldeki yerimiz alınarak tüm resmi kurum ve kuruluşlar ve STK lar ile birlikte Cumhuriyet Meydanında yapılan çelenk sunma proğramına katılınmış ve çelenk imiz sunulmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere yardımcı olan, yol gösteren Denetleme Kurulu' muza, Disiplin Kurulu' muza, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu' muza, Etik Komisyonu muza ve diğer komisyonlarımıza ve sizlere teşekkür ederiz. YÖNETİM KURULU Cihat ÇAVUŞOĞLU Önder DUTLU Serkan VURGUN Başkan Bşk. Yrd. Oda Sekreteri Mesut GÜLENAY Sayman Mehmet ŞENOL Koor. Üye 11

Genç bir meslek kuruluşu olmamıza rağmen 24 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul gören ve takdir edilen bir oda haline geldik.

Genç bir meslek kuruluşu olmamıza rağmen 24 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul gören ve takdir edilen bir oda haline geldik. GİRİŞ Odamız Yönetim Kurulu olarak yapacağımız çalışmaların geniş katılımlı olması amacıyla, oluşturulan Kurul ve komisyonlarla birlikte bir meslek odası olarak tüm üyemizi ve mesleğimizin gelecekteki

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

VAN SMMM ODASI 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE SAYISI

VAN SMMM ODASI 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE SAYISI Meslek camiası olarak mesleki anlamda oldukça hareketli, birçok belirsizliğin yaşandığı mesleki beklentilerin zirvede olduğu bir yılı geride bıraktık. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ülkemizde yaklaşık

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Dünya siyasi, ekonomik sorunların daha da arttığı, kutuplaşmanın ve karşıtlığın güçlendiği bir dönemi yaşıyor. Ortadoğu da yaşanan sorunlar ve istikrarsız ortam başta Türkiye olmak

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ODA SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ Yönetim Kurulumuz 01.01.2014 31.12.2014 tarihleri arasında haftalık olağan toplantılarını

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SAKARYA SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; 2014 yılı faaliyetlerimizi içeren bir dizi çalışmayı ve 2015 yılı programında yapılmasını planladığımız çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU

2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU 2014 MALİ YILI MECLİS DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETLENEN KURUM : Meram Belediyesi BELEDİYE BAŞKANI : Fatma TORU KURUM : Meram Belediyesi YAPILAN DENETİM : Meram Belediyesinin 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleşen

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

İÇİNDEKİLER MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İDARE KARARLARI YARGI KARARLARI SORU-CEVAP PRATİK BİLGİLER

İÇİNDEKİLER MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İDARE KARARLARI YARGI KARARLARI SORU-CEVAP PRATİK BİLGİLER İÇİNDEKİLER Demokrasinin kalbi BAOB yerleşkesinde atacak Otistik çocuklar destek bekliyor 10 36 7 13 17 18 20 22 24 26 27 28 30 31 32 34 38 48 50 52 54 56 58 61 64 69 72 Sözleşme alışkanlığımızı sürdürmeliyiz

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI

ERCİYES KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI 10 NİSAN 2013 KSMMMO ERCİYES Sayı: 10 NİSAN 2013 KAYSERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 3 AYLIK YAYIN ORGANI CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ABDULLAH GÜL Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİK III. TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı