Genç bir meslek kuruluşu olmamıza rağmen 24 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul gören ve takdir edilen bir oda haline geldik.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genç bir meslek kuruluşu olmamıza rağmen 24 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul gören ve takdir edilen bir oda haline geldik."

Transkript

1 GİRİŞ Odamız Yönetim Kurulu olarak yapacağımız çalışmaların geniş katılımlı olması amacıyla, oluşturulan Kurul ve komisyonlarla birlikte bir meslek odası olarak tüm üyemizi ve mesleğimizin gelecekteki üyelerini oluşturacak stajyerimizi kucaklayarak ve bunun yanında mükelleflerimizin bağlı olduğu ilgili dairelerle uyum içerisinden çalışarak meslek mensuplarımızın ve devletin menfaatlerini bir arada tutarak uyumlu bir çalımsa başarısı gösterdik Mayıs 2013 tarihlerinde Odamız 21. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve Seçilen yeni kurul üyeleri arasında görev dağılımı yapılarak, Oda komisyonları oluşturulmuştur. Yönetim Kurulumuzun siz değerli meslektaşlarımızdan almış olduğu güçle öncelikli hedefimiz, mesleğimizi geleceğe taşımak mesleki sorunların çözümünde katkılar sunmak üyelerimizin haklarını korumak, mesleki faaliyetlerini sürdürürken değişen kanunların uygulaması ile ilgili eğitim seminerler ile eksikliklerimizi gidermek olmuştur. Genç bir meslek kuruluşu olmamıza rağmen 24 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Tüm kamuoyunca kabul gören ve takdir edilen bir oda haline geldik. Mesleğimize olan talep her geçen gün artmaktadır. Meslek mensuplarımızın ülke ekonomisine sağladığı katma değerden hak ettiğimiz payı almanın gayreti içinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yönetim kurulumuz çalışmalarını yaparken gündemli toplantılarının yanı sıra gündemsiz olarak toplanarak oda çalışmalarına yön vermiştir. Yönetim Kurulumuz bu toplantılarda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik sınavlarında başarılı olan meslek mensubu adaylarımızın ruhsat çalışmalarını ve üyelik kayıtlarını, Odamıza nakil olmak isteyen ve Odamızdan başka bir il e nakil talebinde bulunan, sınavla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan üyelerimizin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler kütüğüne aktarılması işlemlerini, çalışanlar listesine kayıt yaptırmak ve silinmek isteyen üyelerimizin işlemlerini, Odamıza mükellefler ve üyelerimiz hakkında yapılan şikâyetleri inceleyerek karara bağlanması gerekli görülen şikâyetlerle ilgili görüşmelerin yapılmasını, gerekli görülen dosyaların disiplin kuruluna sevk edilmesi yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların Odamıza yapmış oldukları müracaatları inceleyerek cevaplandırılması ve hizmetlerin verilmesi yönünde kararlar almıştır. 1

2 *Birliğimiz ve diğer Odalarla olan ilişkilerimize daha da önem vererek, mesleki sorunlarımız ve çözüm önerileri birlikte paylaşılmıştır. *Çalışma dönemimizde özellikle mesleğimizle yakından ilgili olan kurum ve kuruluşlarla, yakın ilişkilere devam edilmiştir. * Üyelerimizi ve meslek mensubu adaylarımızı yakından ilgilendiren ve kısa sürede ulaştırılması gereken bilgileri, süratli bir şekilde cep telefonlarına ulaştıran kısa mesaj servisi ile hizmet verilmeye devam edilmiştir. * Odamızın adresli web sitesinin alt yapısı güçlendirilerek,sayfa daha yararlı ve işlevli hale getirilmiştir. Ayrıca facebook sayfasında üye ve stajyerlerimize yönelik bir platform oluşturularak Odamız tarafından tüm güncel mevzuat konusundaki gelişmeleri sizlere anında ve zamanında aktarmaya çalıştık. *Bazı Odalarımızın eğitim seminerlerine, bazı Odalarımızın hizmet binası açılışlarına katılım gerçekleşmiştir. *Yıl içerisinde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantılarına katılıp; Mesleki sorunlarımız görüşülmüş, Odamız görüş ve önerileri de Başkanlar Kurulu Toplantılarında dile getirilmiştir. *Staja Giriş Sınavlarına, YMM, SMMM ve A-B-C Grubu sınavlara katılan meslektaş ve aday meslek mensubu arkadaşlarımızın ilgili evrakları tamamlatılmış olup, sınavları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. *Serbest Muhasebeciliğin kalkması sebebiyle Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel SMMM sınavı nın Usul ve Esasları çerçevesinde yapılan Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM sınav süreci devam etmektedir. SM üyelerimizin gireceği Özel SMMM Sınavı başvurusu,eğitim ve sınav sürecinin takvime uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli duyuru,bilgilendirme çalışmaları ve pratik eğitimin yürütülmesi Yönetim Kurulumuzca sağlanmaktadır. Öncelikle SM olan meslektaşlarımızın teorik eğitim için internet portalına kayıt olmaları sağlanmış, eğitim materyalleri dağıtılmış ve interaktif eğitimleri başlatılmıştır. İnteraktif eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımızın sınavlara iyi bir şekilde hazırlanabilmeleri için Odamızda gerçekleştirilen pratik eğitim ile üyelerimizin eksik bilgileri tamamlanmıştır. Daha sonra değerlendirme sınavları yapılarak, değerlendirme notları verilmiştir. Unutulmamalı ki Mesleki Uyum Eğitimleri bu yıl (2014 Yılında) son kez yapılacaktır. *Odalarımızın gelir kaynağı olan aidatların zamanında tahsil edilmesi için üyelerimize aidat ödemeleri ile ilgili yazılar gönderilmiştir. * Meslek Yasamızın kabulü ve 1-7 Mart Muhasebe Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Üye ve stajyerlerimize hizmet vermenin heyecanı ve mutluluğu ile dolu dolu bir yılı geride bırakarak 2013 Yılı Faaliyet Raporu muzu hazırladık. 2

3 TOPLANTI SEMİNER VE EĞİTİM FAALİYETLERİ: Bu dönemde de Odamızın toplantı, seminer ve eğitim faaliyetleri devam etmiştir. Gerek meslek mensuplarımızın meslek içi eğitimlerine, gerekse mesleğimizin gelecekteki üyelerini oluşturacak meslek mensubu adayı stajyerlerimize çeşitli konularda eğitimler ve Seminerler düzenledik. Aynı zamanda bir kamu kurumu niteliğinde olan Odamızın sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bilgilendirmeyi bir görev sayarak bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vererek yürüttük. TOPLANTI, SEMİNER ve EĞİTİM FAALİYETLERİ: Toplantı ve eğitim çalışmalarımızı kısa başlıklarla belirtecek olursak; tarihinde 6111 Sayılı Kanunla Getirilen Sgk İşveren Teşvikleri Toplantısı, tarihinde Iş Sağliği Ve Güvenliği Ile Ilgili Toplantısı, tarihinde Basit Usul Mükelleflere Yönelik Toplantısı, tarihinde Işsağliği Ve Iş Güvenliği Hk.Bürolarda Risk Analizi Toplantısı, tarihinde Bucak ta iş Sağliği Ve Güvenliği Toplantısı, tarihinde bucak ta Bilgilendirme Toplantısı, tarihinde bucak ta 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güveliği Toplantısı, tarihinde Ltd.ve A.Ş. Lerde Özellikli Durumlar Semineri, tarihinde Yeni TTK AŞ/.Ltd. Şirket Sözleşme Değişiklikleri ve Mersis Toplantısı, tarihlerinde KGK - Bağimsiz Denetim Eğitimleri, tarihinde Hayvancılık Desteklemeleri Toplantısı, tarihinde Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı, tarihinde Mesleki Bilgi Paylaşımı Toplantısı, Mesleki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı, tarihinde 2014 Yılı Hazırlık Giderleri ve Bilgilendirme Toplantısı, tarihinde Bucak ta 2014 Yılı Hazırlık Giderleri ve Bilgilendirme Toplantısı, tarihinde Maliye Bakan Yrd. Sn. Abdullah Erdem CANTIMUR un Ziyareti ve Mesleki Sorunlar Toplantısı. PERSONEL DURUMU: Odamızda iki Personel çalışmaktadır. MUHASEBE-MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN DURUMU: Ülkemizde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği tarihinde 3568 sayılı "Serbest muhasebecilik, Serbest muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin amacı, kanunun 1. maddesinde " işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet 3

4 sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, "serbest muhasebecilik", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odaları birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet, denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemek" olarak ifade edilmektedir. Meslek yasası örgütlenme, unvanların oluşması ve meslek mensuplarının sorumlulukları açısından önem arz etmiş ve etkin olmuştur. Dünyanın saygın mesleklerinden biri olan muhasebecilik mesleğini ülkemizde hakkı olan saygınlığını kazanma mücadelesi devam etmektedir. Globalleşme sürecindeki dünyada hızla gelişen teknoloji ve bilgi ihtiyacı meslek mensuplarına önemli görevler yüklemektedir. Muhasebecilik mesleğini icra edecek olan meslek mensuplarının sağlıklı bir örgütlenme içerisinde ve toplumsal fayda bilinciyle faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için mükelleflerin bilinçlenmesi ve meslek odalarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Muhasebecilik mesleği önemli bir kariyer hedefi olarak görülmekte ve gelecekteki önemini korumaktadır. Tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması gibi önemli bir görevi üstlenmiş olan meslek mensuplarının günümüz dünyasında, uluslar arası gelişmeler, sektörel ilerlemeler ve teknolojinin gelişimine paralel olarak kişisel gelişimlerine yön vermeleri gerekmektedir. Meslek mensuplarından mükellef beklentileri artmış, maliye ise gün geçtikçe meslek mensuplarına önemli yetkiler ve sorumluluklar vermiştir. Meslek mensuplarının bu yetki ve sorumlulukları doğrultusunda mesleğin geleceğine katkıda bulunmaları gerekmektedir. Sonuç olarak geniş bir vizyona sahip olan muhasebecilik mesleği günümüzde asıl işlevini korumakla birlikte yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Meslek mensuplarını meslek etiğinden ve sosyal sorumluluklarından ödün vermeden, mükellef ile devlet arasındaki iletişim rolünü en etkin şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. BURDUR İLİNDE MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ: SM-SMMM: Odamızda kayıtlı 46 SM ile 174 SMMM olmak üzere Toplam 220 üyemiz mevcuttur. Bu üyelerden çalışan sayısı 129, çalışmayan&bağımlı üye sayısı 91 dir 4

5 ÜYE/STAJYER İSTATİSTİKİ VE SINAV BİLGİLERİ ÜYE & STAJYER DAĞILIM TABLOSU ÜYE DAĞILIMI STAJYER DAĞILIMI ÇALIŞAN ÜYE ÇALIŞMAYAN GENEL SMMM SM TOP. SMMM SM TOP. TOP. SM SMMM TOP. MERKEZ BUCAK GÖLHİSAR YEŞİLOVA TEFENNİ KARAMANLI ÇAVDIR AĞLASUN ÇELTİKÇİ İL DIŞI İKA TOPLAM ÜYELER; YENİ ÜYELİK KAYDI YAPTIRANLAR ÜNVANI SINAV İLE NAKİL TOPLAM SM 2 2 SMMM 6 6 TOPLAM 8 KAYDI SİLİNEN ÜYELER ÜNVANI TOPLAM SM 3 SMMM 1 TOPLAM 4 Bu üyelerimizin üyelik kayıtlarıyla birlikte ruhsat işlemleri yürütülmüştür. SINAV BİLGİLERİ Bu döneme ait sınav bilgileri aşağıdaki gibidir. 5

6 1. SGS- STAJA GİRİŞ SINAVINA KATILANLAR DÖNEM BAŞVURAN SAYISI BAŞARILI OLANLAR 2013/ / / TOPLAM ÖZEL SMMM SINAVI DÖNEM SINAV TARİH BAŞVURU YAPAN KATILAN SINAVI KAZANAN 2013/ / / AÇIKLANMADI 3. SM & SMMM STAJYERLERİ DÖNEM BAŞVURAN SAYISI BAŞARILI OLANLAR 2013/ / /3 0 0 TOPLAM 1 1 e-use A-B GRUBU : YOK C GRUBU DÖNEM SINAV TARİH BAŞVURU YAPAN KATILAN SINAVI KAZANAN 2013/ / YOK YOK YOK 2013/ YOK YOK YOK 6

7 SMMM MESLEKİ YETERLİK SINAVI DÖNEM SINAV TARİH BAŞVURU YAPAN KATILAN SINAVI KAZANAN 2013/ / / AÇIKLANMADI 4. YMM SINAVI SINAVI DÖNEM SINAV TARİH BAŞVURU YAPAN KATILAN KAZANAN 2013/ / SM ÜYELERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ: Serbest Muhasebeci üyelerimize "Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı' nın Usul ve Esasları" çerçevesinde "Mesleki Uyum Eğitimi" süreci hakkında Odamız web sayfasında ve sms yoluyla bilgilendirmede bulunulmuştur. Pratik Eğitimin yürütülmesini sağlamak üzere Odamızda TÜRMOB tarafından oluşturulan "Eğitim Komisyonu" görevine devam etmiştir. Öncelikle SM olan meslektaşlarımızın Teorik Eğitimi için Internet portalına kayıt olmaları sağlanmış, Eğitim ve Sınav Materyalleri dağıtılmış ve interaktif eğitimleri başlatılmıştır. İnteraktif eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarımızın sınavlara iyi bir şekilde hazırlanabilmeleri için Odamızda gerçekleştirilen yüz yüze eğitim ile üyelerimizin eksik bilgileri tamamlanmıştır. Daha sonra değerlendirme sınavları yapılmış ve değerlendirme notları verilmiştir. TÜRMOB-TESMER tarafından gerçekleştirilen Özel SMMM sınavları sonunda 3 üyemiz SMMM ünvanı nı almışlardır. AİDATLARIN TAHSİLÂTI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ: Odamızın gelir kaynağı olan aidatların zamanında tahsil edilmesi için üyelerimize aidat ile ilgili yazılar gönderilmiş, web sayfasında duyurular yapılmış, yoğun iş ve çalışma temposu nedeniyle aidatlarını ödemeyi unutan üyelerimize telefon yoluyla hatırlatmalar yapılmıştır. Borcunu süresinde ödeyen Üyeler arasında da haksız rekabete yol açmamak için süresi geçmiş borçlarını ödemeyen üyeler hakkında icra-i takibat başlatılmıştır. 7

8 ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMALARIMIZ: Yönetmelik gereği Odamızca her yıl belirlenen mesleki ücret tarife taslağı hazırlanarak TÜRMOB 'a iletilmiştir Yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücret Tarifesi, Maliye Bakanlığınca yayınlanmıştır. DİĞER ODALARLA İLİŞKİLER: Diğer illerdeki SMMM ve YMM meslek Odalarının, Odamızın yapmış olduğu çalışma ve faaliyetlerine destekleri devam etmiştir. Bu kapsamda Odamızca, SMMM ve YMM Odalarının yapmış oldukları eğitim çalışmalarına ve sosyal etkinliklerine katılarak odalar arasındaki mesleki dayanışmaya önem verilmiştir. Bu dönemde: * tarihinde Manisa da Ege Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısına, * tarihinde İzmir de Ege Odaları Başkanlar Kurulu Toplantısına, *Ayrıca, 2013 yılında Isparta, Kütahya ve Manisa SMMM Odalarının Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantılarına katılınmıştır. BİRLİK İLE İLİŞKİLER: Her dönem de olduğu gibi bu çalışma döneminde de Yönetim Kurulu olarak genel merkezimiz TÜRMOB ve Temel eğitim ve Staj merkezimiz TESMER 'in çalışmalarına aktif olarak iştirak edilmiştir. Mesleğimiz ve üyelerimizin mesleki sorunları genel merkezimize iletilmiştir. İştirakler; tarihinde Ankara da yapılan TÜRMOB 64.Başkanlar Kurulu Toplantısına, Mart 2013 tarihlerinde Ankara da yapılan Etik Eğitici Eğitimine, tarihlerinde Antalya da yapılan 8.Türkiye Muhasebe Forumuna, tarihinde Türmob 70. Başkanlar Kurulu Toplantısına, Ekim 2013 tarihlerinde Ankara da Türmob 21. Olagan Genel Kurul Toplantısına katılım sağlanmıştır. TÜRMOB-TESMER STAJ GELİR PAYI: 2013/3.Dönemi, TESMER Staj Gelir Payı tarihi itibariyle TESMER tarafından hesabımıza yansıtılmadığından dolayı ilgili döneme ait staj gelir payı 2014 yılına aktarılacaktır. 8

9 DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER: Odamız kuruluşundan bu yana ilke edindiği, mesleğimize yön veren, gelişmelere öncülük eden, saygın bir kuruluş olma hedefine yürüyüşünde, mesleğimizle ilgili karşılaşabileceğimiz sorunları çözümlemede ve çözümü ile ilgili yöntemlerin belirlenmesinde bilgi alışverişinde bulunulabilmesi için diğer kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle diyaloglarımızın sağlam tutulması için birtakım ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu kurumlar tarafından da Odamıza yapılan ziyaretlerde Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çalışma dönemimizde özellikle mesleğimizle yakından ilgili olan kuruluşlarla, Burdur Vergi Dairesi Müdürlüğü, Defterdarlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile yakın ilişkiler devam etmiştir. İlgili Kurumlarla olan ortak sorunlar ve çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurularak toplumsal olaylarda Odamızın görüşleri dile getirilmiştir. MESLEK MENSUPLARINI DENETİM FAALİYETLERİ: Üyelerimizden, mükelleflerden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen şikâyetler, Kurulumuzca görevlendirilen raportör üyeler tarafından incelenmiş ve araştırılmıştır. Raportörler tarafından hazırlanan raporlar dâhilinde üyelerimiz hakkında yasa ve yönetmelikler gereğince işlem yapılmıştır. MESLEKİ DÜZENLEME FAALİYETLERİ: Meslek Yasası ve Yönetmelikler: Yönetim Kurulu olarak çıkarılan yasalar ve yasalarda yapılan değişikler ile yapılacak değişiklikler konusunda her zaman hazırlıklı ve etkin olmaya çalıştık. Yasa ve yönetmeliklere ilişkin görüş ve önerilerimizi en hızlı bir biçimde ilgili kurumlara, kuruluşlara ve TÜRMOB' a ilettik. Yasa ve yönetmeliklerde yapılacak değişikler üzerinde yapmış olduğumuz çalışmaların yanı sıra özellikle sizlerden bizlere yansıyan mesleğimiz ve meslek örgütlenmemizle ilgili sorunlar üzerinde titizlikle üzerinde durulmuştur. MESLEKİ KOMİSYONLAR Odamızın 21. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı Mayıs 2013 tarihlerinde yapılmış ve bu toplantının akabinde Odamızın yeni kurul ve komisyonları oluşturulmuştur. Bu kurul ve komisyonlar şunlardır; 1. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, 2. Etik Komisyonu, 9

10 3. Mevzuat ve Danışma Komisyonu, 4. Basın İnternet ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu, 5. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, HUKUK VE DİSİPLİN İŞLERİ: Yazılı olarak sizlerin ve mükelleflerin ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu şikâyetler Yönetim Kurulumuzca incelenerek raportör üyelere havale edilmiş ve raportör üyeler şikayetleri incelemiş, gerekli görülenler hakkında Yönetim Kurulunca gerekli inceleme ve soruşturma yapılmıştır. Yapılan soruşturmalar sonucunda disiplin kurulana sevk edilmesi gereken üyelerimiz hakkında disiplin dosyası oluşturularak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bu dönemde Kurulumuzda 5 üye hakkında soruşturma açılmış olup, soruşturma sonucunda; - 3 üyemiz hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına - 2 üyemiz hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına karar verilmiş, KRİZ YÖNETİMİ: Krizi çözmek hem kriz öncesi durumu tahmin etmeye hem de problemlerin çözümü için uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır. Kriz yönetimi; olası kriz durumuna karşılık kriz sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve uygulanmasını gerektirir. SMS SİSTEMİ: SMS sistemi etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilerek, üyelerimiz her türlü gelişmelerden anında haberdar edilmiştir. Üyelerimizi ve meslek mensubu adaylarımızı yakından ilgilendiren ve kısa surede ulaştırılması gereken bilgileri, süratli bir şekilde cep telefonlarına ulaştıran kısa mesaj servisi ile hizmet verilmeye devam edilmiştir. İNTERNET SAYFAMIZ: Odamızın adresli web sitesinin alt yapısı güçlendirilerek,sayfa daha yararlı ve işlevli hale getirilmiştir. Ayrıca facebook sayfasında üye ve stajyerlerimize yönelik bir platform oluşturularak Odamız tarafından tüm güncel mevzuat konusundaki gelişmeleri sizlere anında ve zamanında aktarmaya çalıştık. 10

11 MESLEKİ ETKİNLİKLER: Panel/Kongre/Sempozyumlar: Oda olarak İlimizde ve diğer illerde düzenlenmiş olan panel, kongre ve sempozyumlara katıldık. Kamuoyunu yakından ilgilendiren olaylarda ve konularda Odamızın görüş ve düşünceleri ile önerilerini görsel ve yazılı basın yoluyla dile getirmeye devam ettik. Özellikle mesleki sorunlarımız, mesleki gelişmeler ve mesleğimizle ilgili işverenleri ilgilendiren konularda İlimiz kamuoyu yerel gazetelerdeki basın açıklamalarımız bilgilendirilmiştir. 1-7 Mart Muhasebe Haftası: 1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da artarak devam eden bir coşku ile kutlandı. Yaptığımız Basın toplantısı ile tüm kamuoyu nezdinde meslektaşlarımızın gününü kutladıktan sonra bazı etkinliklerde bulunuldu. Bu etkinliklerden birisi de birlik ve beraberliğin artması ve mesleğe yeni giren üyelerimiz ile meslekte 30 yılını dolduran üyelerimizin onure edilmesi ve kaynaşması için düzenlemiş olduğumuz muhasebeciler gecesi yemeği ve akabinde yapılan Fidanlarımız ve Çınarlarımız plaket Töreni proğramıydı. Mesleki Sorunlar Toplantıları: Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren sorunlara çözüm üretmek amacıyla sık sık mesleki bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmiştir. Bu çalışma dönemimizde özellikle mesleğimizle yakından ilgili olan kuruluşlarla, Burdur Vergi Dairesi Müdürlüğü, Defterdarlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile yakın ilişkiler devam etmiştir. İlgili Kurumlarla olan ortak sorunlar ve çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda üyelerimiz ile İl Defterdarımız, Vergi Dairleri Müdürleri ve Mal Müdürlerinin de katılımı ile mesleki sorunlarımız ve çözüm önerileri toplantısı gerçekleştirilmiştir. Büro Ziyaretleri: Yönetim Kurulumuzca yeni büro açan üyelerimiz ziyaret edilerek bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuz hissettirilmiştir. DİĞER ETKİNLİKLER: Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeği yerine bu yıl Birlik ve Dayanışma Pikniği düzenlenmiştir. Bu piknik meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir. 11

12 TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın üyelerimizin günleri sms yoluyla kutlanarak mesleki ve özel hayatlarında başarı temennilerinde bulunulmuştur. SONUÇ; Bu bir yıllık çalışma süremizde tüm çabamız mesleğimizin hak ettiği çağdaşlığı, değeri, saygınlığı ve gelişimi yakalaması için olmuştur. Bu gün gelinen noktada, tüm sorunlara karşın, geriye dönülüp bakıldığında bu yolda harcanan çabanın boşa gitmediğini ve çok olumlu gelişimler yaşandığını söyleyebiliriz. Bu çalışmalar da amacımız; Siz değerli meslektaşlarımızdan almış olduğumuz güçle mesleğimizi geleceğe taşımak, mesleki sorunların çözümünde katkılar sunmak, üyelerimizin haklarını korumak, mesleki faaliyetlerini sürdürürken değişen kanunların uygulaması ile ilgili eğitim seminerler ile eksikliklerimizi gidermek olmuştur. Hedefimiz ise; eğitimli, sosyal, iletişimi güçlü, saygın, vizyon sahibi, hukuk bilinci gelişmiş bir meslek mensubu profili yetiştirmektir. Bu yolda yürürken de meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmasında katkı sağlamaktır. Odaların, mesleğin gelişmesinde rolü çok büyük ve önemlidir. Küreselleşen ve kapitalistleşen dünyada enteğrasyonun sağlıklı ve güvenilir bir şekilde sağlanması, meslektaşların hak ve sorumluluklarının korunması güçlü meslek örgütleri sayesinde olacaktır. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere yardımcı olan, yol gösteren Denetleme Kurulu' muza, Disiplin Kurulu' muza, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu' muza, Etik Komisyonu muza ve diğer komisyonlarımıza ve sizlere teşekkür ederiz. Y Ö N E T İ M K U R U L U Cihat ÇAVUŞOĞLU Mustafa GÖNEN Serkan VURGUN Başkan Bşk. Yrd. Oda Sekreteri ve Saymanı Mehmet ŞENOL Koor. Üye Salih ŞİMŞEK Koor. Üye 12

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

VAN SMMM ODASI 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE SAYISI

VAN SMMM ODASI 31.12.2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE SAYISI Meslek camiası olarak mesleki anlamda oldukça hareketli, birçok belirsizliğin yaşandığı mesleki beklentilerin zirvede olduğu bir yılı geride bıraktık. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ülkemizde yaklaşık

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı

BAŞKAN DAN. SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı BAŞKAN DAN SMMM. Suat ÖZSOY Kayseri SMMM Odası Başkanı Çok Değerli Meslektaşlarım, Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 21. Vergi Haftası nı ve Muhasebeciler Günü nü kutladık. Vergi Haftası münasebetiyle

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014)

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2014 31.12.2014) A) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ODA SEKRETERLİĞİ İŞLEMLERİ Yönetim Kurulumuz 01.01.2014 31.12.2014 tarihleri arasında haftalık olağan toplantılarını

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRMOB SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2008 YILI FAALİYET RAPORU (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ) TÜRMOB SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER SI 8 YILI FAALİYET RAPORU 8 YILI FAALİYET RAPORLARI (CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ) BAŞKANIN MESAJI

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38 ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ KURULUŞ: İSTANBUL, 03 MAYIS 2007 DERNEK KÜTÜK NO: 34-293496 ADRES: EĞİTİM MAH. MURAT PAŞA CAD. NO: ¼ ZİVERBEY, KADIKÖY, İSTANBUL WEB ADRES: www.dedektif.org.tr

Detaylı