REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI"

Transkript

1 REKABET HUKUKUNDA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI A. HAKİM DURUM KAVRAMI 1. GENEL OLARAK RKHK un 6. maddesinde hakim durumun kötüye kullanma yasağı şöyle ifade edilmiştir: Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde veya bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar yada birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır Madde kapsamından kötüye kullanma için üç hususun varlığı gerekmektedir: teşebbüs olmalı, hakim durumda olmalı ve bunu kötüye kullanmalıdır. RKHK da anılan yasak sadece teşebbüslere getirilmiştir. O halde hakim durumda olabilmek için önce teşebbüs olmak gerekmektedir. Yine teşebbüs birlikleri de bu madde kapsamında birer tebbüs olarak kabul edilmektedirler.bu nedenle teşebbüs birliği niteliğinde olan ve üyeleri şarkıcılar,besteciler, yapımcılar ve söz yazarları olan MESAM, MÜYAP, MÜYORBİR ve RATEM Rekabet Kurulu tarafından kendi aralarında hakim durumda birer teşebbüs olarak kabul edilmişlerdir maddenin varlığı için ikinci husus ise hakim durumda olmaktır. RKHK un 3. maddesinde hakim durum tanımlanmıştır. Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün rakipleri veya müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat,arz,üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü ifade eder. Hakim durum tanımı RKHK dışında başka mevzuatta da yer almıştır. Telekomünikasyon Kurumu tarafından çıkarılan Hakim Durumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de hakim durum: İlgili Telekomünikasyon pazarında bir veya birden fazla 1 ASLAN, Yılmaz, Rekabet Hukuku Dersleri, 2006, s.121

2 işletmecinin rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü ifade eder şeklinde tanımlanarak RKHK da ki tanıma benzer bir tanım yapılmıştır(tebliğ madde 4) 2. Kanun un 6. maddesinde yer alan bu düzenlemenin, Avrupa Birliği Hukukundaki karşılığı, Roma Antlaşması nın 86. maddesinde yer almaktadır. Bu iki madde genel olarak birbirine benzemekle beraber, Roma Antlaşması nda yer almayan, başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar şeklindeki ifade, 6. maddenin anlaşılması ve 4. maddeyle 6. madde arasındaki tamamlayıcı ilişkinin kavranmasında, potansiyel bir karışıklık sebebidir. Bunun yanı sıra, 86. maddenin örnek kötüye kullanma halleri bahsinde de oldukça farklı düzenlemeler bulunmaktadır maddenin ihlal edilebilmesi için öncelikle hakim durumda olan bir teşebbüsün varlığı gerekmektedir. Teşebbüs hakim durumda değil ise 6. maddenin uygulanması beklenemez. Ancak 6. maddenin uygulanmasında en önemli kriter hakim durumda olmak değil bu hakim durumu kötüye kullanmaktır. Türk Rekabet hukukunda hakim durumda olmak değil, hakim durumu kötüye kullanmak yasaklanmıştır. Öncelikle hakim durum kavramını daha sonra kötüye kullanma hallerini inceleyelim. 2. HAKİM DURUM Az önce yukarıda ifade ettiğim gibi hakim durum kavramı RKHK un 3. maddesinde yer almıştır.piyasada hakim durumda olabilmek için ekonomik güç, bağımsızlık ve ekonomik gücün sürekliliği gerekmektedir. Yine hakim durumun belirlenmesinde ilgili piyasa, talep yoğunluğu, ilgili coğrafi piyasa, zaman ve dönem unsurları, rekabet, Pazar payı hususlarını da dikkate almak gerekecektir. 2 GÜVEN, Pelin, Rekabet Hukuku,Ankara 2005,s SANLI, Kerem Cem, yüksek lisans tezi,rekabet.gov.tr., s.2

3 a. EKONOMİK GÜÇ: Hakim durum kavramının en önemli unsuru teşebbüsün belli bir ekonomik güce sahip olmasıdır. Ancak bu gücün ne kadarlık bir sınırı aşması gerektiği konusunda tam bşr rakam vermek mümkün değildir. Bu gücü teşebbüsün bulunduğu ülkeye, sektöre göre düşünmek gerekecektir. Hakim durumda olduğu kanaatine varabilmek için teşebbüsün tek başına pazarı yönlendirmesi ve keyfi hareket etmesine olanak sağlaması gerekmektedir.ancak bu durumu tekel piyaasası gibi anlamamak lazım. Tekel ile hakim durum birbirine benzese de birbirinden farklı kavramlardır. Tekel durumda pazarda tek bir teşebbüs faaliyet göstermekte ve doğal olarak bu teşebbüs hakim durumda iken, tekelin sözkonusu olmadığı yani pazarda birden fazla teşebbüsün bulunduğu durumlarda da tekel sözkonusu olmasa dahi hakim durum sözkonusu olabilmektedir. Bir de Pazar da lider durumda olma kavramı vardır. Yine bu kavram da hakim durumdan farklıdır. Pazarda lider durumda bulunmada, lider konumdaki teşebbüs genelde pazardaki ilgili diğer teşebbüslerin davranışlarını dikkate alarak hareket ettiğinden, rekabet baskısı altında olduğundan piyasa şartlarını serbestçe belirleyemeyecektir. Oysa hakim durum RKHK da belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat,arz,üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü olarak tanımlanmıştır. Şüphesiz pazarda lider durumda olan teşebbüs hakim durumda olabilir ancak her zaman pazarda lider durumda olan teşebbüsün aynı zamanda hakim durumda olduğunu söylemek doğru olmayacaktır 4. Hakim durum için ekonomik gücün ne olacağını belirlemek için 4. maddenin göz önünde tutulması gerekir. 4. maddeye göre iki veya daha fazla işletmenin aralarında anlaşarak yapabilecekleri kısıtlamayı bir işletme tek başına yapabiliyorsa o işletme hakim durumdadır. Böylece 6. maddenin gerektirdiği ekonomik güç, 4. maddenin yasaklarına bir 4 GÜVEN,Pelin, s.205

4 işletmenin tek yanlı davranışlarıyla ulaşılabilmesini sağlayacak ekonomik güçtür. Böylece bu iki madde ile sistemin tamamlanması sağlanabilir, aksi halde sistemde bu iki madde arasında bir boşluk olacaktır. b. BAĞIMSIZLIK VE PİYASA PAYI :Hakim durum ölçütlerinden biri de teşbbüsün bağımsızlığı ve pazardaki büyüklüğüdür. ATAD ve komisyon tüm kararlarında işletmenin akim durumda sayılabilmesi için sağlayıcılardan, müşterilerden ve rakiplerden bağımsız olarak davranabilme gücü olması gerektiğini vurgulamaktadır. Rekabet Kuruluna göre ise: Kanundaki tanım bir teşebbüsün hakim durumda kabul edilmesi için sadece müşterisi üzerinde değil, aynı zamanda tüm ilgili ürün pazarı bakımından ekonomik parametreleri belirleyebilme gücüne sahip olabilmesini gerekli kılmaktadır. Şikayet konusu bu açıdan değerlendirildiğinde, binlerce kitabın basımını yapıldığı ve yine birçok yayınevinin bulunduğu yayıncılık sektöründe bir yayınevinin tek bir kitap üzerinde münhasır basım ve dağıtım yetkisinden dolayı rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek ekonomik parametreleri belirleyebilme gücüne sahip olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir 5. Hakim durumun belirlenmesinde Pazar payı da önemli ölçütlerden biridir. Pazar payının çok yüksek olması halinde başka etkenlere bakılmadan hakim durumun belirlenebilmesi mümkün iken, Pazar payının düşük olması halinde diğer unsurlar da dikkate alınır. Ancak teşebbüslerin Pazar paylarının büyüklüğü her zaman hakim durumda oldukları sonucunu ortaya koymaz. Çoğu kez hakim durumda bulunan teşebbüsler aynı zamanda da büyük Pazar paylarına sahip olduklarından doğal olarak Pazar paylarının yüksekliği hakim durumun belirlenmesinde önemli kriterlerden birisi olarak değerlendirilmektedir 6. Piyasa payı kriteri, bazı hallerde diğer kriterleri dikkate almaksızın hakimliğin göstergesi sayılabilir. Bu duruma verilebilecek en tipik örnek, ilgili piyasada monopol konumunda faaliyet gösteren teşebbüslerdir. Avrupa Birliği 5 ASLAN, Dersler, s GÜVEN, s.237

5 Hukukunda monopolün yanı sıra, çok yüksek piyasa payları da, belirli bir süre boyunca devam etmeleri kaydıyla, başlı başına hakim durumun varlığı için yeterli görülmekte, fakat yüksek payın ne kadar olması gerektiği hususunda kesin bir ölçü verilmemektedir. Diğer taraftan, söz konusu teşebbüsün çok düşük piyasa payına sahip olması halinde de, diğer faktörler dikkate alınmaksızın, hakim durumun bulunmadığı kabul edilmektedir 7. Hakim durumun belirlenmesinde ilgili teşebbüslerin Pazar payı konusunda RKHK da ve Rekabet Kurulu tebliğlerinde herhangi bir oran yer almamıştır. Kurul un hangi Pazar payına sahip olunmasını, hakim durumun bir göstergesi olarak kabul ettiği kararlarında açık değildir. Ekmek Piyasası ile ilgili bir olayda, Afyon İli Merkez İlçesinde faaliyet gösteren on büyük ekmek fabrikası sahibi bir araya gelerek afyon Ekmek, Un Mamülleri, Gıda san ve tic. Ltd. şti. Ünvanlı bir teşebbüs oluşturmuşlardır. Kurul oluşturulan teşebbüsün Afyon ekmek piyasasında sahip olduğu Pazar payının %22 civarında olmasının hakim durum oluşturmayacağını belirtmiştir. Kararda teşebbüsün maiyet, fiyat, toplam üretim miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleme ve rakipleri ile müşterilerinden bağımsız hareket etme gücünün olmadığı söylenerek hakim durumda olduğu kabul edilmemiştir 8. c. SÜREKLİLİK: Bir teşebbüsün hakim durumda sayılabilmesi için Pazar payının büyüklüğü yetmez. Bu hakimiyetin devamlılığı da önemlidir. Geçici bir güç hakimlik ölçüsü olamaz.bir işletme tek başına bir Pazar sahip olsa bile yeni girişler mümkünse bu geçici tekel durumu hakim durumu göstermez. Ancak bu sürekliliğin ne kadar olduğu konusunda bir açıklık yoktur 9. Hakim durumda bulunma süresi,avrupa Birliği uygulamasında beş yıldan fazla olarak kabul edilmektedir. Süreler somut olayın özelliklerine göre değerlendirilir SANLI,s.4 8 GÜVEN, s ASLAN,Dersler, s GÜVEN, s.238

6 d. REKABET ÖLÇÜTÜ: Hakim durumun saptanmasında sadece ilgili teşebbüsün değil diğer rakip firmaların Pazar payı ve ilgili teşebbüsün bunlarla rekabet gücüde önemlidir. Örneğin Rekabet Kurulu tarafından gazlı alkolsüz içecekler pazarında %60 Coca Cola, %30 Pepsi, %10 diğer firmalar bulunduğu ve Coca Cola nın marka imajı, uluslar arası gücü, marka bağımlılığı tespit edilmiş olmasına karşın Pepsi nin varlığı Coca Colanın sahip olduğu Pazar gücü üzerinde önemli ölçüde baskı yaptığından Coca Cola nın hakim durumda olmadığına karar verilmiştir 11. Demek ki hakim durumun varlığını ilgili teşebbüsün Pazar payının büyük olması kafi değildir. Ayrıca diğer firmaların pazarda rekabet gücü var olup olmadığı hususu araştırılmalıdır. Rekabeti ayrıca fiili rekabet ve potansiyel rekabet olarak iki şekilde incelemek mümkündür. Potansiyel rekabet ilgili piyasa veya diğer bir ifade ile ilgili Pazar tanımında dikkate alınmaz, ancak hakimiyetin belirlenmesinde önem taşır. Potansiyel rekabette, potansiyel rekabetin gerçekleşme olasılığı ve fiili rekabete dönüşmesi için gerekli olan zaman önem taşımaktadır 12. Potansiyel rekabetin ortaya çıkma olasılığı ve ortaya çıkma süresi değerlendirilirken yasal engeller, yatırımın büyüklüğü, yeni pazarlama, dağıtım ve hizmet ağlarının oluşturulması, marka bağımlılığı, uzun dönemli tedarik anlaşmaları, hammadde kaynaklarına ulaşım, komşu pazarlardan gelebilecek rekabet,diğer coğrafi pazarlardan yapılabilecek ithalat gibi durumlar dikkate alınır KOLLEKTİF (OLİGOPOL) HAKİMLİK : Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 6. maddesine göre, sadece tek başına hakim durumda olan teşebbüsün kötüye kullanma eylemi değil, aynı zamanda birden fazla teşebbüsün, birlikte hakim durumda olması halindeki kötüye kullanma eylemleri de hukuka aykırı kabul edilmektedir ASLAN, Dersler,s GÜVEN, s GÜVEN, s SANLI, s.9

7 Birlikte hakimlikte iki soru vardır. Bunlardan birincisi: Birlikte hakimliğin hangi durumlarda ortaya çıkacağı, ikincisi ise birlikte hakimlik halinde işletmeler sadece kollektif davranışları nedeniyle mi sorumlu tutulacaklar, yoksa bireysel davranışlarından da sorumlu olacaklar mı? Eğer birlikte hakimliği iddia edilen işletmeler arasında ekonomik bağ varsa bu işletmeler tek bir işletme kabul edileceği için birlikte hakimlik araştırmasına gerek yoktur. Eğer birlikte hakimlik anlaşmayla veya birlikte davranışla kurulmuşsa ki; bunu 6. madde açıkça düzenliyor, her şeyden önce böyle bir anlaşma 4. maddeye de aykırı olacağı için zaten yasaklanacaktır. Şu kadar ki, bir anlaşmaya yada birlikte davranışla yaratılan hakim durum sonucunda ortaya çıkan kötüye kullanma fillinin 4. madde ile yasaklanmadığı hallerde 6. maddenin uygulanması düşünülebilir 15. Türk Rekabet Hukuku bakımından birlikte hakimlik kavramıyla ana yavru ortaklık ilişkisinin bulunduğu durumların, daha açık bir ifadeyle, aralarındaki ilişkilerde bağımsız olmayan teşebbüslerin oluşturduğu grupların kastedilmediği açıktır. Burada kastedilen, Rekabet Hukuku anlamındaki bağımsız teşebbüslerin oluşturduğu birliktelik ve bu birlikteliğin ilgili piyasada hakim durumda bulunmasıdır. Bu bağlamda, bir gruplaşma veya beraberliğin hangi şartlar altında 6. madde anlamında birlikte hakimliğe yol açacağının ve bu teşebbüsler arasındaki ilişkilerin mahiyetinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca bu belirlemeye bağlı olarak, teşebbüsler arasındaki ilişkilerin, aynı zamanda 4. madde kapsamında değerlendirilmesi ve bu teşebbüslerin gruptan ayrı olarak tek başlarına, kötüye kullanma eylemini gerçekleştirmelerinin mümkün olup olmadığına dair meselelerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir 16. Avrupa Birliği Hukukunda da, birlikte hakimliğin uygulanmasında bu tip sorunlar ortaya çıkmış olmakla beraber, daha öncelikli sorun olarak bu kavramın ne anlama geldiği tartışılmış ve bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Birlikte hakimliği dar yorumlayanlara göre, bu kavram sadece anayavru ortaklık ilişkisinin bulunduğu durumları kapsamakta ve bu teşebbüsler 86. maddenin uygulanması bakımından birlikte hakim olarak kabul edilmektedirler. Adalet Divanı ve Komisyon, ise özellikle ilk yıllardaki kararlarında, bu yorum 15 ASLAN, Dersler,s SANLI, s.11

8 şekline bağlı kalmış; buna karşılık daha sonraki yıllarda, birlikte hakimlik kavramını daha geniş yorumlamak suretiyle, Rekabet Hukuku anlamında bağımsız olarak faaliyet gösteren teşebbüsleri ve özellikle oligopol piyasalarını da 86. maddenin uygulama kapsamına almıştır. Bu yaklaşım tarzı, yukarıda da ifade edildiği gibi hangi şartlar altında birliktelik koşulunun gerçekleşeceği sorununu beraberinde getirmiş ve son yıllarda verilen yargı kararlarına rağmen, bu sorun henüz kesin ve net bir şekilde çözümlenememiştir 17. Rekabet Kurulunun birlikte hakimlikle ilgili belki de en ilginç kararı Tukcell/Telsim (Roaming) kararıdır. Rekabet Kuruluna göre iki GSM operatörü olan Turkcell ve Telsim her ikisi de %100 kapsama sağlamış olmaları ve böylece alt yapılarını tamamlamış olmaları nedeniyle roaming Pazarı bakımından her ikisi de ayrı ayrı hakim durumdadır. Çünkü yeni giriş yapan ve roaming yapmak isteyen şirketler bakımından herhangi biri ile sözleşme yapılması roaming sağlanması roaming sağlanması bakımından yeterli olmaktadır. Bu nedenle roaming pazarında Turkcell ve Telsim birlikte hakim durumdadırlar. Bu karar bir pazarda iki ayrı şirketin ayrı ayrı hakim durumda olabilip olamayacağı sorununu ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Eğer GSM operatörünün %100 kapsama sağlamış olması yeterli bir unsur ise %100 kapsama sağlayan tüm GSM operatörlerinin, roaming pazarı bakımından ayrı ayrı hakim duurmda olması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Örneğin %100 kapsama sağlamış olan dört GSM operatörü roaming pazarında ayı ayrı hakim durumda kabul edileceğinden aynı pazarda dört hakim işletme var olacaktır. Rekabet Kurulu tarihli kararında ise basın piyasasında birlikte hakimlik analizi yapmış ve Doğan ve Sabah gurubunun bu pazarda hakim durumda olduğunu tespit etmiştir. Rekabet Kurulu toplam Pazar payları %40 civarında olan iki teşebbüsün oluşturdukları şirket aracılığı ile rakiplerinden birisinin faaliyetlerini zorlaştırması 4. maddeye aykırılık teşkil etse bile, pazardaki yoğun rekabet nedeni ile aşırı indirimler yapmak zorunda 17 SANLI,s.11

9 kalmalarının, ekonomik parametreleri belirleyebilme güçlerinin olmadığını göstermesi nedeni ile birlikte hakim durumda olmayacaklarına karar vermiştir 18. B. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İLE UYUMLU EYLEMLER ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR: Uyumlu eylem tanımı RKHK da tanımlanmış değildir. Keza ATA madde 81 de de bir tanıma rastlanamaz. Bunun nedeni uyumlu eylemlerin tanımındansa, çoğu zaman, rekabet hukukundaki işlevi ve düzenleme amacının ön plana çıkmasıdır. Uyumlu eylemler anlaşma veya birlik kararı niteliği taşımayan tüm teşebbüs eylem ve faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından denetlenmesine olanak sağlayacak bir potansiyele sahiptir. Uygulama alanı bu kadar geniş olunca yapılacak katı bir tanımın bu yelpazeyi daraltacak bir etki doğuracağı endişesi haliyle oluşmaktadır 19. Hakim durumun kötüye kullanılması ise, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemler, bunun yanında birleşme ve devralmalarla birlikte Kanunumuzda sayılan yasaklanan faaliyetlerdendir. RKHK madde 4 ve ATA madde 81 anlamında bir uyumlu eylem yoluyla da teşebbüslerin birlikte hakim duruma gelmesi ve bu durumu kötüye kullanarak rekabeti sınırlamaları mümkündür. Bununla birlikte RKHK madde 6 da sözü edilen anlaşma ve birlikte davranışların terim özelliği taşımadığı ve günlük dildeki anlamıyla kullanıldığı kabul edilmelidir. Bir başka deyişle; 6 maddede geçen anlaşma ve uyumlu eylemlerle karıştırılmaması gerekir. Türk hukuku açısından bu iki hükmün bir arada bulunması için gerek madde 4 gerekse madde 6 açısından rekabete aykırılık gerçekleşmiş olmalıdır. Yani bir yandan teşebbüslerin birbiriyle bağlantıya geçerek rekabeti sınırlayacak şekilde Pazar politikalarını paralelleştirdiğine, bir yandan da kurulan ilişki ve doğan sonuçtan birlikte hakim duruma gelindiğinde ve bunun kötüye kullanıldığına hükmedilebilmesi gerekir. Bununla birlikte teşebbüslerin uyumlu eylemlere girişerek birlikte hakim duruma gelmesi ve bunu kötüye kullanması yanında 18 ASLAN,Yılmaz,Rekabet Hukuku,2007,s İKİZLER,Metin,Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler,Ankara 2005,s.56

10 birlikte hakim durumdayken uyumlu eylemlere girişerek rekabeti sınırlamaları da mümkündür. Türk Rekabet Kanunundan doğan tazminat taleplerinin hem 4 hem de 6 maddeye dayandırılabilmesi, hakların yarışması temeline dayanan mütelahik davalara örnek teşkil eder. Mütelahik davalarda talep, bu talebi haklı gösteren iki veya daha fazla hukuki sebebe dayanır. C. KÖTÜYE KULLANMA: 1. GENEL OLARAK Kanun un 6. maddesi AB Antlaşmasının 82. maddesi gibi hakim durumu değil onun kötüye kullanılmasını yasaklar. Bununla birlikte her ikisinde de kötüye kullanma tanımlanmamış sadece bazı kötüye kullanma örnekleri sayılmakla yetinilmiştir. Hukuka aykırılık olarak kabul edilen kötüye kullanma kavramı, oldukça geniş ve muğlak bir kavramdır ve bu itibarla uygulamada yol gösterici olması bakımından, ikinci fıkrada, belli başlı kötüye kullanma örneklerinin belirtilmesi yerinde olmuştur. Genel anlamı itibarıyla kötüye kullanmadan bahsedildiğinde, bir fiili durumun, yetkinin veya hakkın, dürüstlük kurallarına aykırı olarak veya başkalarını istismar edecek şekilde ya da amacına aykırı olarak kullanılması gibi, temeli ahlaka dayanan davranış biçimleri karşımıza çıkar. Bu bağlamda, 6. madde anlamında hakim durumun kötüye kullanılması kavramının da genel olarak, ekonomik gücün sağladığı avantajların "ticari etik" kurallarına aykırı surette kullanılması şeklinde yorumlanması mümkündür. hakim teşebbüs tarafından ekonomik güce dayanarak gerçekleştirilen ve serbest rekabetin azalması veya kısıtlanması sonucunu doğuran her türlü davranışın, 6. madde anlamında kötüye kullanma olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu ifadeyi somutlaştırdığımızda, rekabeti sınırlayıcı kötüye kullanma kavramına ilişkin olarak, hem ekonomik ve hem de kavramsal açıdan ilk akla gelen durum, hakim durumda bulunan teşebbüsün, istismar ve sömürüye dayanan davranışlarıdır. Bu tip davranışlar, hakim durumda bulunan teşebbüsün doğasından kaynaklanmaktadır. Zira teşebbüs, daha fazla menfaat sağlama uğruna, hakim durumun kendisine sağladığı imkanları daha fazla

11 kullanmak isteyecek ve bu amaçla kendisine ticari açıdan bağımlı durumda bulunan teşebbüsleri daha fazla istismar etme yolunu tercih edecektir 20. Rekabet Kurulu kötüye kullanma sayılan faaliyetlerin hakim durumda olan teşebbüsün yararına olmasa bile kötüye kullanma sayılacağına karar vermiştir. Kötüye kullanmanın şu şekilde tanımlanması mümkündür: bir hakim işetmenin rekabeti sınırlayıcı, bozucu, veya engelleyici olan veya kendisine haksız avantajlar sağlayabilecek olan her türlü davranışı kötüye kullanmadır. Kötüye kullanma sadece hakim durumdaki işletmeler için söz konusudur. Hakim durumda olmayan bir firmanın kötüye kullanma fiillerini işlemesi sözkonusu olamaz: Rekabet Kurulu hakim durumda olmayan bir tüp gaz satıcısı olan Demirören Gurubu şirketlerinin Konya da hakim durumda olan yerel rakibini iş dışına atmak amacıyla yıkıcı fiyatlama yaptığı yolundaki iddiaları incelemeye değer görmeyerek, yıkıcı fiyatlandırma olabilmesi için hakim durumun ön koşul olduğu gerekçesi ile soruşturma açmayı reddetmiştir KÖTÜYE KULLANMA HALLERİ Hakim durumun kötüye kullanılması hallerini girişleri engellemek ve rakipleri zor durumda bırakmak, Mal vermeyi kesmek, tekelden temin yükümlülüğü koymak, haksız ticari koşullar koymak, ayırımcılık, indirim sistemleri, ek yükümlülük koymak, bir pazardaki hakim durumun diğer pazarda kötüye kullanılması, zorunlu unsurun verilmemesi, fiyatlar yoluyla kötüye kullanmalar, üretim ve teknolojinin kısıtlanması olarak tasnifleyebiliriz. Şimdi bu sınıflandırmalara kısaca değinelim. a. Girişleri engellemek: Hakim durumda olan bir teşebbüsün diğer yeni firmaların pazara girişini engellemesi rekabeti bozucu bir davranış olarak değerlendirilir. Buna örnek olarak şu karar gösterilebilir: Türk basın piyasasında iki ana yayıncı ve bunların sahip olduğu iki ana dağıtıcı bulunmaktadır. Bunlar aralarında birleşerek BİRYAY isimli yeni bir 20 SANL,s ASLAN,Rekabet Hukuku,s.466

12 dağıtım şirketi oluşturmuşlardır. BİRYAY oluşturulduktan sonra kendileri ile yapılan tüm sözleşmeleri fesih etmişler ve müşterilerine BİRYAY ile yeniden sözleşme yapmalarını söylemişlerdir. BİRYAY aracılığı ile rakip gazete ve dergilerin dağıtım komisyon ve ücretlerinin arttırılması BİRYAY ile sözleşme yapmak istemeyenlerin ürünlerinin dağıtılmaması ve böylece piyasadaki faaliyetlerinin engellenmesi bazı rakiplerin piyasa dışına itilmeleri, Siyah Beyaz gazetesi, Akşam Gazetesi gibi yayınların piyasa dışına itilmesi kötüye kullanma teşkil eder 22. b. Mal vermeyi kesmek: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Roma Antlaşması nda bu hususta herhangi bir açık düzenleme bulunmamakla beraber; Avrupa Birliği Hukuku uygulaması ve doktrinde, mal vermeyi kesme veya reddetme, bir kötüye kullanma hali olarak mütalaa edilmektedir. Mal vermeyi reddetmek, somut olay kapsamında giriş engeli oluşturabileceği gibi, rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve bu suretle rekabeti dışlayıcı bir görünüm alabilir 23. c. Tekelden Temin Yükümlüğü Koymak: Hakim işletmenin kendi ürünlerini satmak için kendi satış ağını kurması veya çeşitli satıcılarla tekelden temin anlaşmaları yapması, eğer rakiplerin bu pazara girmesini çok zorlaştırıyorsa hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. d. Haksız ticari koşullar koymak: Karşılıklı sözleşmenin amacını aşan ve neticeyi elde etmeye yönelik olmayan şartların konulması da kötüye kullanma olarak yorumlanabilir. e. Ayırımcılık: Hakim durumda olan bir teşebbüsün en sık uyguladığı rekabet ihlallerinden bir diğeri eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, edim ve yükümlülükler için farklı şartlar ileri sürerek doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılmasıdır. Hakim durumdaki teşebbüsün alıcılarına ayrımcılık yaparak rekabeti etkilemesi iki ayrı şekilde gerçekleşebilir. İlki hakim durumda bulunan teşebbüsün alıcıları kendisine bağlı hale getirerek rakip teşebbüslerin alıcılara mal yada 22 YILMAZ, Rekabet Hukuku, s SANLI, s.14

13 hizmet sunmasını engellemesi, ikincisi ise farklı uygulama ile alıcılar arasındaki rekabetin bozulması durumudur 24. f. İndirim sistemleri: İndirim sistemleri açık ve net olmalı, çok uzun süreye yayılmamalı, alıcıyı bu süre içinde daha çok almaya özendirmemeli, ve herkese aynı somut koşullarda uygulanmalıdır. g. Ek Yükümlülük koymak: Rekabet kanununda bu konuda yapılan düzenlemenin amacı, hakim teşebbüs tarafından, pazarlık imkanı olmayan teşebbüslere karşı sözleşme özgürlüğüne aykırı olarak dayatılan istismara dayalı uygulamaların önüne geçilmesidir. Bu uygulamaların tespit edilmesinde belirleyici olması gereken ise, ticari teamüller ve antlaşmanın niteliği kıstaslarıdır. h. Bir pazardaki hakim durumun başka bir pazarda kötüye kullanılması: Bir mal pazarında hakim durumda olan bir işletme ona bağlı başka bir malın satışını artırmak için bu gücünü kötüye kullanabilir. Örneğin AB Komisyonu Kodak firmasının üretmiş olduğu teknolojik bakımdan çok üstün yeni bir filmi sadece kendi makinelerine uyacak şekilde imal etmesini, film pazarındaki hakim durumunu makine pazarında kötüye kullandığı şeklinde yorumlanmıştır. i. Zorunlu unsurun verilmemesi: Zorunlu unsur; bir faaliyette bulunabilmek için mutlaka yararlanılması gereken ve hakim durumda bulunan teşebbüs dışında yani sözkonusu zorunlu unsura sahip bulunan teşebbüs dışında zorunlu unsurun başka bir alternatifinin bulunmaması veya ekonomik ve rasyonel olarak yeni bir zorunlu unsurun oluşturulamaması anlamına gelmektedir. Bu şekilde genel bir zorunlu unsura sahip olan bir teşebbüs imkanları nispetinde ve makul şartlarla her isteyene bu mal veya hizmeti (zorunlu unsuru) satmak zorundadır 25 j. Fiyatlar yönünden kötüye kullanma: Bu yolla kötüye kullanmaya örnek olarak aşırı indirimler, fahiş fiyat uygulamaları, ayrımcı fiyatlar gösterilebilir. k. Üretim ve teknolojinin kısıtlanması: Kanunda belirtilen en son kötüye kullanma hali, 86. maddenin b bendi ile tamamen paralel olan, 24 GÜVEN, s ASLAN, Rekabet Hukuku, s.298

14 Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması şeklinde kaleme alınan e bendidir. Bu düzenleme genel olarak, rekabet baskısının bulunmadığı durumlarda rekabet kavramından beklenen yararların gerçekleşmeyeceği ve bu nedenle de, ekonomik gelişmenin duraksayabileceği varsayımına dayanır. Hakim konumdaki teşebbüs, özellikle yüksek giriş engellerinin bulunduğu durumlarda, aktüel ve potansiyel rekabet baskısını dikkate almayacak ve bu nedenle, verimlilikten uzaklaşabilecektir. Böylelikle, özellikle üretim, pazarlama veya teknoloji gibi alanlarda gelişme yavaşlayacak ve bu durum, genel ekonomi ve dolayısıyla da tüketicilerin zararına sonuçlar doğuracaktır 26. D. SONUÇ Görüldüğü üzere RKHK nun 6. maddesi ile hakim durumda olan teşebbüslerin rekabeti bozucu davranışlarının önüne geçilmek istenmiştir. Ancak kanunun bu maddesi çok geniş yorumlanmamalı her hakim durumda olan teşebbüsün önü kesilmemelidir. Çünkü kanun düzenlemesi hakim durumun değil hakim durumun kötüye kullanılmasının önünü kesmek istemiştir. 26 SANLI,s18

TÜRKİYE DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ PANELİ. Rekabet Hukuku Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar

TÜRKİYE DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ PANELİ. Rekabet Hukuku Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar TÜRKİYE DE TÜM YÖNLERİYLE ATIK YÖNETİMİ PANELİ Rekabet Hukuku Kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 20.10.2016 Burak BÜYÜKKUŞOĞLU* Mesleki Koordinatör Rekabet Kurumu *Bu sunuşta yer verilen görüşler Rekabet

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI REKABET HUKUKUNDA HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HÂKİM DURUM: Avukat Salih TUYGUN Hâkim durum, bir ekonomik gücün ifadesidir. Roma Anlaşması nın 86. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklar.

Detaylı

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Av. Selda ULUKAYA DENİZ ULAŞTIRMASINDA REKABET HUKUKU SORUNLARI: HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm DENIZ TAŞIMACILIĞI

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002-4-3 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 02-26/271-110 Karar Tarihi : 30.4.2002 Dosya Konusu : Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. ve

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054

Detaylı

1.Rekabet Hukuku Açısından Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

1.Rekabet Hukuku Açısından Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 05.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/6 Ali ÇAKMAKCI Ertürk YMM ve Bağımsız Denetim AŞ E. Hesap Uzmanı, Bağımsız Denetçi KONU: Petrol Piyasasında Hakim Durum ve

Detaylı

REKABET HUKUKU ve KOBİLER. Neşe Nur Onuklu

REKABET HUKUKU ve KOBİLER. Neşe Nur Onuklu REKABET HUKUKU ve KOBİLER Neşe Nur Onuklu Sunum Planı Rekabet Nedir? 4054 sayılı RKHK genel hükümleri KOBİ ler ve Rekabet 2 Rekabet Nedir? 3 Rekabet Nedir? Firmaları maliyetlerini ve fiyatlarını aşağıya

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D2/1/M.B.-00/1 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 00-33/356-200 Karar Tarihi : 05.09.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan: Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU Üyeler: Dr. Kemal

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (7. Dönem) 4 Kasım 16 Aralık 2017

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (7. Dönem) 4 Kasım 16 Aralık 2017 Rekabet Hukuku Sertifika Programı (7. Dönem) 4 Kasım 16 Aralık 2017 Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı,

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 REKABET KURULU 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7.12.1994

Detaylı

Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları

Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII VORWORT... IX

Detaylı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (6. Dönem)

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (6. Dönem) Rekabet Hukuku Sertifika Programı (6. Dönem) 22 Ekim 3 Aralık 2016 Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı,

Detaylı

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Şeref ACAR Yeminli Mali Müşavir Mustafa DÜNDAR Yeminli Mali

Detaylı

Temsilcisi: Dr. Kemal Tahir SU Turan Güneş Bulvarı 100/20 Yıldız Ankara D. İLGİLİ TARAF: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık

Temsilcisi: Dr. Kemal Tahir SU Turan Güneş Bulvarı 100/20 Yıldız Ankara D. İLGİLİ TARAF: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-2-9 (Menfi Tespit/Muafiyet) Karar Sayısı : 14-29/612-265 Karar Tarihi : 20.08.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr.

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

' T.C. DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2008/3117 Karar No : 2011/5424 w.

' T.C. DANIŞTAY ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2008/3117 Karar No : 2011/5424 w. ' T.C. DANIŞTAY Karar No : 2011/5424 w. Davacılar 1-Ferit Keskin iğ'jsg 2- İsmail Keskin S 1~ ' 5i \ * -» -' / 'i 5S?. "t.:, s:- 1 X.- Vekili. Av. Ercan Korkmaz ' " i Ulu Cad. Sezen Sk. No:9 Kat: 1,2,3,4

Detaylı

III. Dönem Rekabet Hukuku Sertifika Programı 3 Kasım-15 Aralık 2012

III. Dönem Rekabet Hukuku Sertifika Programı 3 Kasım-15 Aralık 2012 III. Dönem Rekabet Hukuku Sertifika Programı 3 Kasım-15 Aralık 2012 Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı,

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI 1. KONU: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-3-23 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-22/388-122 Karar Tarihi : 7.4.2011 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, 10 20 30 40 REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-4-9 (Devralma) Karar Sayısı : 10-18/202-77 Karar Tarihi : 18.2.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Doç.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : (Menfi Tespit) Karar Sayısı : 03-76/ Karar Tarihi :

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : (Menfi Tespit) Karar Sayısı : 03-76/ Karar Tarihi : Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2003-4-169 (Menfi Tespit) Karar Sayısı : 03-76/933-391 Karar Tarihi : 4.12.2003 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Mustafa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY Doğuş Üniversitesi Hukuku Fakültesi Ticaret Hukuku ABD May 2016-Trier

Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY Doğuş Üniversitesi Hukuku Fakültesi Ticaret Hukuku ABD May 2016-Trier Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY Doğuş Üniversitesi Hukuku Fakültesi Ticaret Hukuku ABD May 2016-Trier Rekabet Hukukuna Giriş 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK) un Genel Gerekçesi Haksız

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM UYUMLU EYLEM KAVRAMI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM UYUMLU EYLEM KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ V VII IX XIX GİRİŞ 1 I- KONU VE SINIRLARI 1 II- PLAN 3 III-MEVZUAT 4 A- Türk Rekabet Hukuku Mevzuatı...: 4 1-1/95 Sayılı Gümrük Birliği Kararı m.37/41

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D3/1/O.S.-00/1 (Devralma) Karar Sayısı : 00-13/126-61 Karar Tarihi : 4.4.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER II. Başkan : Dr. Kemal EROL Üyeler : Mehmet Zeki UZUN, Sadık

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

B. RAPORTÖRLER : Hakan Deniz KARAKOÇ, Osman Tan ÇATALCALI, Yusuf ÜLKER, Mesut KOÇ C. BAŞVURUDA BULUNAN : Gizlilik talebi bulunmaktadır

B. RAPORTÖRLER : Hakan Deniz KARAKOÇ, Osman Tan ÇATALCALI, Yusuf ÜLKER, Mesut KOÇ C. BAŞVURUDA BULUNAN : Gizlilik talebi bulunmaktadır Rekabet Kurumu Başkanlığından; REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2013-3-87 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 14-15/274-117 Karar Tarihi : 16.04.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar

Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar Semih Sırrı ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Haksız Rekabet Kavramı Açısından Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-49 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 15-37/568-190 Karar Tarihi : 06.10.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı İle İlgili Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz Taslağını Kamuoyunun Görüşüne Sunuldu. Rekabet Kurulu, son dönemde

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, 10 20 30 40 REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-4-176 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 21.10.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA İZNİN KOŞULA BAĞLANMASI

BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA İZNİN KOŞULA BAĞLANMASI BİRLEŞME VE DEVRALMALARDA İZNİN KOŞULA BAĞLANMASI 1.BİRLEŞME VE DEVRALMA KAVRAMI Bir teşebbüsün mallarının, haklarının veya borçlarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki mülkiyet veya yararlanma haklarını

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-4-75 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-03/36-20 Karar Tarihi : 15.01.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Başkan Rekabet Kurumu Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İstanbul, 14 Aralık 2010 Ref: CBS/mç/2010-1891 Sayın KALDIRIMCI, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu ndan İzin

Detaylı

AKARYAKITTA SERBEST FİYAT UYGULAMASI

AKARYAKITTA SERBEST FİYAT UYGULAMASI AKARYAKITTA SERBEST FİYAT UYGULAMASI 20/12/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı petrol piyasası kanunu çerçevesinde petrol ürünleri fiyatlandırılmasında yılbaşından itibaren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D3/2/T.E.-01/2 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 01-54/533-M. Karar Tarihi : 6.11.2001 Dosya Konusu : Meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren Aroma Bursa Meyve Suları ve

Detaylı

2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz

2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz 22.03.2017/İstanbul 1 SÜREÇ VE AMAÇLAR Satış ve satış sonrası pazarların

Detaylı

Rekabet Kurumu - Gerekçeli Kurul Kararları

Rekabet Kurumu - Gerekçeli Kurul Kararları Page 1 of 2 Kararlar Rekabet Kurulu Kararları-Arama Rekabet Kurulu Kararları-Arama Danıştay Kararları Rekabet Kurulu Kararları - Gerekçeli Kararlar Başlık : Başlık içerisinde ara... : Tüm Karar Türleri

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 08-3-244 (Devralma) Karar Sayısı : 09-02/17- Karar Tarihi : 14.1.09 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

Detaylı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı Taslağı Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan 09.09.2015 tarihli da değişiklik yapmak üzere, Taslağı ( Kılavuz Taslağı ) hazırlanmıştır. Kılavuz Taslağı nda ağırlıklı olarak, Avrupa Komisyonu tarafından

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V. Dönem) 24 Ekim-5 Aralık

Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V. Dönem) 24 Ekim-5 Aralık Rekabet Hukuku Sertifika Programı (V. Dönem) 24 Ekim-5 Aralık Amaç Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından vazgeçilmez hukuk dallarından biridir. Bu hukuk dalı, günümüzde

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ Ufuk ÜNLÜ 43 * ÖZ Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009-3-159 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-56/1327-333 Karar Tarihi : 18.11.2009 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2003-1-143 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 04-32/369-92 Karar Tarihi : 4.5.2004

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2003-1-143 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 04-32/369-92 Karar Tarihi : 4.5.2004 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2003-1-143 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 04-32/369-92 Karar Tarihi : 4.5.2004 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Mustafa PARLAK

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-63 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-42/688-245 Karar Tarihi : 02.12.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-75 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-09/153-68 Karar Tarihi : 10.03.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, Dosya Sayısı : 2014-1-69 Karar Sayısı : 15-28/315-93 Karar Tarihi : 07.07.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler REKABET KURULU KARARI : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası. Evrim Özgül KAZAK 19.04.2011/2011 Atık Yönetimi Sempozyumu-Antalya eokazak@rekabet.gov.

Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası. Evrim Özgül KAZAK 19.04.2011/2011 Atık Yönetimi Sempozyumu-Antalya eokazak@rekabet.gov. Atık Yönetimi Piyasalarında Rekabet Politikası Evrim Özgül KAZAK 19.04.2011/2011 Atık Yönetimi Sempozyumu-Antalya eokazak@rekabet.gov.tr Rekabet Kanunu 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun: Tanımlar

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMALARI SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Nihai Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MART 2014 ANKARA 1 Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Fiyat

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2007-2-166 (Devralma) Karar Sayısı : 07-85/1052-411 Karar Tarihi : 8.11.2007 10 20 30 40 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler :

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

4054 Sayılı REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN UYGULAMA ESASLARI

4054 Sayılı REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN UYGULAMA ESASLARI 4054 Sayılı REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN UYGULAMA ESASLARI ESC Consulting Ltd. First Turkish European Law Firm ESC Consulting Ltd./Legal Dept. 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 GİRİŞ... 12 BİRİNCİ

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

Rekabet Kurumu'nun Ceza Yönetmeliği Taslağı: AB'ye Geri Dönüş

Rekabet Kurumu'nun Ceza Yönetmeliği Taslağı: AB'ye Geri Dönüş Rekabet Kurumu'nun Ceza Yönetmeliği Taslağı: AB'ye Geri Dönüş Rekabet Kurumu, geçtiğimiz günlerde Şubat 2009'dan bu yana yürürlükte bulunan Ceza Yönetmeliği'ni değiştirmek üzere hazırlanmış olan bir taslağı

Detaylı

: Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok.

: Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok. Davacı Vekili Davalı : Mutlu Süt Gıda İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. : Av. Sait Akdağ ;',noi- OSİÜS Ferhuniye Mah. Hastane Cad. Darüşşifa Sok. No:6/301 : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza, B-3 Blok Bilkent/ANKARA

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

Av. Hikmet Koyuncuoğlu - İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı

Av. Hikmet Koyuncuoğlu - İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı 16 Ocak Pazartesi Finansal Hizmetler Sektörü 12.45-13.00 Konferans Açılış Konuşması Av. Hikmet Koyuncuoğlu - İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı 13.00-13.45 Genel

Detaylı

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir.

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir. TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI VE YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRILMASI RAPORU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1-İlişkili kişiler arasındaki

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2008-1-39 (Devralma) Karar Sayısı : 08-33/430-155 Karar Tarihi : 15.5.2008 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-27 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-34/513-161 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? Soner ALTAŞ 20 * ÖZ Anonim ve limited şirketler açısından bir anlamda anayasa işlevini haiz şirket sözleşmesinde,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Mevcut Metin Önlisans süresi içerisinde tamamlanması gereken iş ve işlemler MADDE 17 (2) Önlisans sahibi tüzel kişiler,

Detaylı

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına belli bir dönemde

Detaylı

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [Hukukî Mütalâalar] Kitap 14: 2010-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V [161] ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar- Acentelik

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyası, ıslahçı hakkı veya yazılım üzerindeki hakkı

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

Rekabet Kurumu Başkanlığından, Rekabet Kurumu Başkanlığından, 10 20 30 40 REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009-4-300 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 18.3.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-5-19 (Devralma) Karar Sayısı : 15-27/299-84 Karar Tarihi : 30.06.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/069 Ref: 4/069. Konu: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/069 Ref: 4/069. Konu: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2016 Sayı: 2016/069 Ref: 4/069 Konu: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 16.03.2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete de Araştırma

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 200 5-4-215 (Devralma) Karar Sayısı : 05-67/949-256 Karar Tarihi : 13.10.2005

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 200 5-4-215 (Devralma) Karar Sayısı : 05-67/949-256 Karar Tarihi : 13.10.2005 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 200 5-4-215 (Devralma) Karar Sayısı : 05-67/949-256 Karar Tarihi : 13.10.2005 10 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR Melisa KORKMAZ Giriş Motorlu taşıtlar sektöründe yapılan dağıtım anlaşmaları,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır.

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. BASIN YAYIN ORGANLARINCA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GİRİŞ M. Aykut KELECİOĞLU Gelirler Kontrolörü

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı