Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 510

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3981331"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Windows,MicrosoftWindowsletimSisteminiifade edenkisaltilmibirterimdir.diertümirketveyaürünisimler,kendiilgiliirketlerininticarimarkalariveyatescilliticarimarkalaridir. Ticari Marka Bilgisi 4 GÜVENLK TALMATLARI Fotorafmakinesinikendibainizasökmeyiveyabakimyapmayi denemeyin. Fotoraf makinesini neme veya yüksek sicakliklara maruz birakmayin. Düüksicakliklardanyükseksicakliklarageçerkenfotorafmakinesininisinmasinibekleyin. Fotorafmakinesiobjektifinedokunmayin. Objektifiuzunsüredorudangüneiiinamaruzbirakmayin. Ürünü temizlemek için aindirici kimyasallar, temizlik çözeltileri veyagüçlüdeterjanlarkullanmayin.ürününemliyumuakbirbezlehafifçesilin. Fotorafmakinesiuzunsürekullanildiindafotorafmakinesigövdesinin isinmasinormaldir. Fotorafmakinesiniuzunsüreliinekullanmayacaksaniztümresimlerinizi bilgisayarakaydedinvefotorafmakinesininpiliniçikartin. Fotorafmakinenizdefarklitipteveyaarjiazalmipilkullanmanizobjektifintakilikalmasinanedenolabilirböylebirdurumlakarilamamakiçin aynitiptevetamarjolmupilkullanmayadikkatedin. Ambalaj çin Uyari! UlusalÇevreMevzuatimizgereiAmbalajlar,geridönütürülebilirmalzemelerdenüretilmitir.Ambalajlarinnormalevçöpüneatilmamasi,yerel otoriteninbelirttiiambalajtoplamanoktalarinaatilmasisalanmalidir. UlusalÇevreMevzuatimizgereiÜründebulunanPiluygunekildegeri dönütürülmeliveyayerelotoriteninbelirttiiatikpilkutusunaatilmalidir. Pilikullanimkilavuzundabelirtildiiekildearjedinizveyadeitiriniz. 5 Piligeridönütürmekiçinlütfenyerelyetkiliservisebavurun. TÜRKÇE Pil çin Uyari! GÜVENLK TALMATLARI WEEE Elektronik Atiklarin Bertarafi: Buürün,geridönüümlüvetekrarkullanilabiliryüksekkalitelimalzeme ve parçalardan üretilmitir. Bu sebepten, artik kullanilamayacak duruma geldiinde, normal ev çöpüne atilmamali, elektrikli ve elektronik cihazlaringeridönüümüiçinkullanilanbirtoplamanoktasinaverilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanim kilavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfenbulunduunuzyöredekiyerelyönetimesorunuz.eskicihazlarigeri kazanimavererek,çevrekorumasinaönemlibirkatkidabulunursunuz. EEE Yönetmeliine Uygundur. Aldiiniz ürün, T.C.Çevre ve Orman Bakanliitarafindan tarihve26891sayiliResmiGazete'de yayimlanan Elektrikli ve Elektronik Eyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin Sinirlandirilmasina Dair Yönetmelikte belirtilen zararli ve yasaklimaddeleriiçermez. Yasakli Madde Kullaniminin Kisitlanmasina Uyum : PCB Uygunluu: "PCB(Poliklorlubifenil)içermez." Enerji Tasarrufu çin Yapilmasi Gerekenler Güç tasarrufu amaciyla Güneli ortamlarda flai devreden çikariniz. Zoomfonksiyonunungüçtüketimipilperformansinietkileyeceinden gereksizkullanimindankaçininiz. Aralikli kullanimlarda tekrar cihazin kapanip açilmasi zoom motorunungüçtüketimineyolaçacaindangüçtasarrufunuyüksek dakikayaayarlayiniz. arjli pil kullanildiinda ilk kullaniminda pil talimatlarinda belirtilenilkarjsüresiniuygulayiniz.tamamenbitmedentekrararj etmeyiniz.arjcihazininvepillerinmahdeerlerininvecinslerinin (LiIonvs)ayniolmasinaözengösteriniz. 6 Menei:P.R.C. GR Bu kilavuz, fotoraf makinenizi nasil kullanacainiz hakkinda adim adim talimatlar içerir ve sadece bavuru için kullanilmak üzere hazirlanmitir. Sistem Gereklilikleri Fotorafmakinenizieniyiekildekullanabilmekiçinbilgisayarinizin aaidakisistemgereksinimlerinikarilamasigerekir: Windows için: Windows98/98SE/2000/XP/ME/Vista lemci:pentiumii450mhzveyaüstü(pentium800mhztavsiye edilir Bellek:512MBveya1GBustutavsiyeedilir. HDDalani:200MBveyaüstü 1024X768piksel,16bitrenkliekranlimonitör MicrosoftDirectX9.0C USBbalantinoktasiveCD-ROMsürücü Macintosh için: PowerMacG3yadaüstü MacOS Bellek:64MBveyaüstü HDDalani:110MBveyaüstü USBbalantinoktasiveCD-ROMsürücüMplayer Ana Özellikler 3inçrenklidokunmatikekranLCDmonitör 12Megapikselçözünürlük 1/2,3inçCCDgörüntüsensörü 3xoptikyakinlatirmave5xdijitalyakinlatirma TürkçeMenü GülümsemeAlgilama YüzAlgilama&Takibi KirmiziGözDüzeltme TitreimEngelleme,DijitalSabitleyici SesliVideoKaydi(MJPEG) steebaliharicisd/sdhckartile32mbdahiliflabellek 4GB'akadarSDkartive16GB'akadarSDHCkartidestekler Metalalaimlidigövde,Zarifmetalikboya Kullanimikolaydümearayüzü DCF,DPOF,PictBridgeuyumu Resimlerinizivefilmlerinizigörüntülemekiçinslaytgösterisiözellii Resimlerinizi ve filmlerinizi televizyonda görüntülemek için A/V çikii Fotoraflarinizi ve filmlerinizi bilgisayariniza aktarmak için USB 7 balantinoktasi TÜRKÇE GR Ambalaj Kutusunda Bulunan Parçalar Lütfen fotoraf makinesi ambalajinda bulunan parçalari kontrol edin.kutudauparçalarbulunmalidir: Dijitalfotorafmakinesi Lityumiyonpil Pilarjcihazi Bilekaskisi USBkablosu DJTAL FOTORAF MAKNES KULLANIM KILAVUZU Güçkablosu tr en CD-ROM KullanimKilavuzu Fotorafmakinesi çantasi AVkablosu Fotoraf Makinesi Görünümleri Önden Görünüm Fla 2. Oto deklanör /AF Yardimci Ledi 3. YakinlatirmaObjektifi 3X ZOOM TICAL LE OP 4. Mikrofon F= mm F= NS GR Arkadan Görünüm 5. Yaklatirma/uzaklatirma dümeleri 6. Oynatmadümesi 7. Ekrandümesi 8. LCDekran DISP 8 Üstten Görünüm Deklanör 10. Sabitleyicidümesi 11. Güçdümesi 12. LEDGöstergesi 12 Üstten Görünüm Pil/SDkartyuvasi 14. USB/TVÇikii 15. Tripod(Üçayak)soketi 16. Hoparlör Soldan Görünüm 17. Askihalkasi TÜRKÇE 9 17 GR Fotoraf Makinesi Dümeleri Düme Güç Sabitleyici Deklanör Açiklama Cihaziaçmak/kapatmakiçinbasin.

3 Sabitleyici,fotorafmakinesisallantisinidengelemekiçiniikseviyelerinegöreeniyiISO deeriniayarlar.sabitleyiciaçmak/kapatmakiçinbasin. Bir resmi çekmek veya video ya da ses klipini kaydetmeyi balatmak/durdurmak için basin. FotorafmakinesikapatilmisafotorafmakinesiniOynatmamodundaaçmakiçin0. 3 saniyeliinebasilitutun. FotorafmakinesiaçiksafotorafmakinesiniOynatmaveyaKayitmoduarasinda deitirmekiçinbasin. Yakinlatirma odaini deitirmek için T(yakinlatirma)/W(Uzaklatirma) dümelerine basin. LCD ekran görüntüsünü OSD simgelerini ve kilavuzlari gösterecek ekilde deitirmek içinbasin. Fotoraf makineniz, kullanim kolaylii için farkli dümelerle donatilmitir. Oynatma5 BüyütT/W Ekran(DISP) Bildirimler Fotorafmakineniz,kullanicilaraikiekildegeribildirimverir: LEDGöstergeleri ÇalimaSesi Led Göstergeleri Fotorafmakineniz,2LEDgöstergesiyledonatilmitir: Çalima Lambasi, fotoraf makinenizin üstünde yer alir. Çalima Lambasininkonumunubulmakiçin"ÜsttenGörünüm"baliinabakin,ve KendindenZamanlayiciLambasi,fotorafmakinesinarbellek kartiyuvasinaitin. DIS P Pilarjsüresi2saattir. LCDekrandaki» «pilsimgesi,pilseviyesinigösterir. 13 "LCDEkranYerleimi"baliklikonuyabakin. TÜRKÇE CK LO 4. Pilbölmesinikapatin. DIS P DIS P Not: SD/SDHC karti çikartmak için yerinden çikincaya kadar hafifçe itin.kartidikkatleçekipçikartin. Pilin arj Edilmesi Paketinizlebirliktegelenpildoludeildir.Fotorafmakinesinikullanmadanöncepiliarjetmenizgerekir. 1. Pili,gösterildiigibipilarjcihazinatakin. 2. Elektrikkablosunupilarjcihazinabalayin. 3. Elektrikkablosunubirduvarprizinetakin. BALARKEN Cihazi Açma ve Kapatma Fotorafmakinesiniaçmaninikiyoluvardir: Power(Güç)» «dümesinebasip0,3saniyebasilitutun.kisabir açili görüntüsü görüntülenir ve etkinletirilmise açili sesi çalar. Yakinlatirma/uzaklatirmamerceidiariçikarvefotorafmakinesiKayitmodundaaçilir. Playback(Oynatma)»5«dümesinebasip0,3saniyebasilitutun. FotorafmakinesiOynatmamodundaaçilir.Yakinlatirmamercei diariçikmaz. Fotoraf makinesini kapatmak için Power (Güç)» «dümesine basin. KayitveOynatmamoduhakkindadahafazlabilgiiçin"Modlar" baliklikonuyabakin. Balangiç Ayarlari Fotorafmakineniziilkdefaaçtiinizzamanfotorafmakinesinin ilkayarlariniyapmanizistenecektir. CihaziaçtiinizdaekrandiliniayarlamaniziçinLCDekrandaDil Menüsügörüntülenir. Dilin Ayarlanmasi 1. Seçenekler arasinda dolamak için»«,»«dümesine dokunun. 2. Seçmekistediinizdiledokunun. Tarih ve Saatin Ayarlanmasi 1. Tarihvesaatarasindageçiyapmakiçinekranadokunun. 2. Tarihvesaatdeerinideitirmekiçin»«veya»«dümesine dokunun. 3. UygulamakiçinSET(AYAR)seçeneinedokunun. Artikresimçekmeyevevideokaydetmeyehazirsiniz. Not: Pillerçikartilirve48saattenuzunbirsüretakilmazsa,TarihveSaatinyenidenayarlanmasigerekir. Modlar Fotorafmakinenizdeikimodvardir: 14 Kayit Modu ResimçekmekvevideolarlaseskliplerikaydetmekiçinKayitmodunuayarlayin. BALARKEN Kayitmoduaaidakileriçindeayarlanabilir: nstantaneresimmodu.sabitgörüntüleriçekmekiçinbumodu E kullanin.diersahnemodlari,enstantanemodundanseçilebilir. Videokameramodu.Videokaydetmekiçinbumodukullanin. es Kaydedici modu. Ses kliplerini kaydetmek için bu modu S kullanin. Aaidaki "Kayit modu seçeneklerinin seçilmesi" balikli konuya bakin. Oynatma Modu Çekilen resimleri görüntüleyip düzenlemek ve videolarla ses kliplerini oynatmak için fotoraf makinenizi Oynatma moduna ayarlayin.bumoddaaynizamandaresimlereseslikisanotlarda ekleyebilirsiniz. Güç dümesini kullanarak fotoraf makinenizi açtiiniz zaman otomatikolarakkayitmodunageçirilirsiniz. Kayit Modu ile Oynatma Modu Arasinda Geçi Kayit modundayken Oynatma moduna geçmek için Oynatma dümesinebasin. OynatmamodundaykenKayitmodunageridönmekiçinOynatma dümesinebasin Kayit Modu Seçeneklerinin Seçilmesi Farkli mod seçeneklerini kullanarak fotoraf makinenizin kalitesini ve kullanim kolayliini maksimum düzeye çikartin. Mod seçenekleri, sahne koullarina göre önceden yapilan ayarlarla resim&ccedihizliilerisarma/geri sarmadokunmadümeleri. Oynatmadurumu Oynatmadurumunugösterir. Oynatmasüresi Oynatmasüresinigösterir. 10 Ses klibi playback (çalma) modu: 1 2 No Öe Pil Dosyanumarasi/ Toplamsayi Seslikisanot HizliAyarÇubuu Açiklama Pilseviyesinigösterir. Depolamakartindakitoplam dosyasayisiüzerindendosya numarasinigösterir. Dosyaninbirsesdosyasi olduunugösterir. 27/ :00:53/00:01: HizliAyarÇubuunubalatmak içindokunun. Birsonrakidosyayigörüntülemek Sonraki içindokunun. Slaytgösterisinibalatmakiçin Slaytgösterisi dokunun. Biröncekidosyayigörüntülemek Önceki içindokunun. Koru Dosyaninkorunduunugösterir. Ses Sesseviyesiniayarlarvegösterir. Sesioynatma/duraklatma/ Oynatmadümeleri durdurma/hizliilerisarma/geri sarmadokunmadümeleri. Oynatmadurumu Oynatmadurumunugösterir. Çalmasüresi Çalmasüresinigösterir. 18 LCD EKRANIN KULLANILMASI LCD Ekran Görüntüsünün Deitirilmesi LCD ekranda görüntülenen bilgilerin türü, Display (Ekran) dümesinikullanarakdeitirilebilir. LCDekraninibirtürdendierinedeitirmekiçinardiardinaDisplay(Ekran)dümesinebasin. Record (Kayit) modunda LCD ekran aaidakilerden herhangi birisinedeitirilebilir: M M 0.0EV 1600 OSDKapali OSDAçik TamOSDAçik puçlariaçik Not: OSDbilgileri,kayitmodutürünebaliolarakdeiebilir. Çekilecekgörüntüyüdoruekildeayarlamakiçin"puçlari"bölümünükullanin. Playback (Oynatma) modunda LCD ekran aaidakilerden herhangi birisinedeitirilebilir: 27/27 27/27 F / EV M OSDAçik TamOSDAçik OSDKapali Not: LCDekran,aaidakidurumlardadeitirilemez: Filmveyaseskliplerinikaydetme Filmveyaseskliplerinioynatma Slaytgösterisinioynatma TÜRKÇE 19 LCD EKRANIN KULLANILMASI Hizli Ayar Çubuunun Kullanilmasi M HizliAyarÇubuu,KayitveOynatmaModundatemel ayarlariayarlamadabirkisayolmenüsüolarakgörev yapar.

4 Menüsimgeleri,herbirilevingeçerliayarlarini gösterir.simgeler,seçilenmodavemodunayarlarina göredeiir. Hizli Ayar Çubuunu balatmak için» dokunun. «simgesine «simgesine HizliAyarÇubuusimgesi Hizli Ayar Çubuunu kapatmak için» dokunun. Enstantane Resim Modu Enstantane Resim modundaki Hizli Ayar Çubuu, üçü kullanici tanimliolandokuzmenüseçeneiiçerir. Bazimenüfonksiyonlarininkullanilabilirlii,seçilensahnemoduna balidir. Kullanilamayan fonksiyonlar veya ön ayarli fonksiyonlar, gri simgelerolarakgörünür No. 1 A AF 1 12M ISO AUTO Öe SahneModu Fla Netletirme Modu Denklanör Modu AnaMenü KisayolTuu Kapat Açiklama Sahnemodunuseçmekiçindokunun. Flaayarlarinideitirmekiçindokunun. Netletirmemoduayarlarinideitirmek içindokunun. Denklanörmoduayarlarinideitirmek içindokunun. EnstantaneResimveAyarlarMenüsüne gitmekiçindokunun. Seçilenfonksiyonunayarlarinideitirmek içindokunun.üçkisayoltuu,kullanici tarafindandeitirilebilir."kisayoltuunun Ayarlanmasi"konusunabakin. HizliAyarÇubuunukapatmakiçin dokunun A AF 1 12M ISO AUTO Fonksiyonaltmenüsünegirmekiçinilgilisimgeyedokunun. ÖrneinFlamodualtmenüsüneerimekiçinFla modu simgesine tiklayin, alt menü seçenekleri açilir. Soldakiçizimebakin. Seçeneiseçmekiçinistenenayarlarsimgesinedokunun. Altmenüdençikmakiçin» «simgesinedokunun. 20 LCD EKRANIN KULLANILMASI Video Kamera Modu VideokameradakiHizliAyarÇubuu,9menüseçeneiiçerir.Buradakimenüseçeneklerinikullanaraktemelvideoayarlarinikolaycayapabilirsiniz. Önayarlifonksiyonlar,grisimgelerolarakgörünür.Fonksiyonalt menüsünüetkinletirmekiçinfonksiyonsimgesinedokunun. Dier video kamera ayarlarina erimek için Main Menü (Ana Menü)simgesinedokunun No. 1 6 Öe SahneModu FilmBoyutu KareHizi BeyazDengesi AnaMenü Kalite Netletirme Modu Efekt Kapat AF N AWB Açiklama Sahnemodunuseçmekiçindokunun. Boyutayarlarinideitirmekiçindokunun. Karehiziayarlarinideitirmekiçin dokunun. Beyazdengesiniayarlamakiçindokunun. VideoKameraveAyarlarMenüsünegitmekiçindokunun. Kaliteayarlarinideitirmekiçindokunun. Netletirmemoduayarlarinideitirmek içindokunun. Efekteklemekiçindokunun. HizliAyarÇubuunukapatmakiçin dokunun. Ses Kaydedici Modu SesKaydedicimodundakiHizliAyarÇubuu,üçmenüseçenei içerir. AyarlarmenüsüneerimekiçinMainMenü(AnaMenü)simgesine dokunun. 1 No Öe SahneModu AnaMenü Kapat Açiklama Sahnemodunudeitirmekiçindokunun. AyarlarMenüsünegitmekiçindokunun. HizliAyarÇubuunukapatmakiçindokunun. TÜRKÇE LCD EKRANIN KULLANILMASI Playback (Oynatma) Modu Oynatma modundaki Hizli Ayar Çubuu, 10 menü seçenei içerir.kullanilamayanfonksiyonlarveyaönayarlifonksiyonlar,gri simgelerolarakgörünür. Fonksiyon alt menüsünü etkinletirmek için fonksiyon simgesine dokunun. Dier oynatma ayarlarina erimek için Main Menü (Ana Menü) simgesinedokunun No. Öe Açiklama Efekt Döndür ZAydinlatma Koru AnaMenü KisaNotEkle Fotoraf Çerçevesi DPOF Silme Kapat Resmeefekteklemekiçindokunun. Resmidöndürmekiçindokunun. Zaydinlatmaayarlariniayarlamakiçin dokunun. Resmikilitlemekiçindokunun. AnaMenüyegitmekiçindokunun. Resmebirkisanotdiyalogueklemekiçin dokunun. Resmefotorafçerçevesieklemekiçin dokunun. Resmiyazdirmaküzereiaretlemekiçin dokunun. Resmisilmekiçindokunun. HizliAyarÇubuunukapatmakiçin dokunun. 22 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Fotoraf Çekme M Artik fotoraf makinenize aina olduunuza göre fotoraf çekmeyehazirsinizdemektir. Fotorafmakinenizlefotorafçekmekçokkolaydir. 1. Power (Güç) dümesine basarak fotoraf makinesini açin.buekildefotorafmakinenizaynizamandakayit modunadaayarlanir. 2. LCDekrandakinetletirmebraketinikullanarakgörüntüyü çerçeveleyin.sadakiçizimebakin. 3. Deklanöre yarim basin. Fotoraf makinesi otomatik olaraknetletirmeyivepozlamayiayarlar.fotorafmakinesi fotorafi çekmeye hazir olduunda çerçeve braketi yeile döner ve deklanör hiziyla diyafram deeri görüntülenir. 4. Resmiçekmekiçindeklanöretambasin. F / Sallanmauyarisimgesi» «göründüündebulanikresimleriengellemekiçinkollarinizyandaolacakekildefotorafmakinesini dengelitutunveyabirüçayakkullanin Sabitleyicinin Kullanilmasi Sabitleyicifonksiyonu,sallanmadankaynaklananbulanikresimleri önler. BufonksiyonsadeceISOAuto(Otomatik)olarakayarlandiinda kullanilabilir. ISO ayarlarini nasil yapacainizi örenmek için "ISO"konusunabakin. Sabitleyicidümesi Sabitleyiciyietkinletirmekiçin Sabitleyiciyietkinletirmek/devrediibirakmakiçinfotoraf makinenizinüstündekistabilizer(sabitleyici)dümesinebasin. Fotoraf makineniz, 3x optik yakinlatirma ve 5x dijital yakinlatirmaya sahiptir. Optik yakinlatirma, mercein mekanik olarak ayarlanmasi ile elde edilir. Dijital Yakinlatirmakiçinbasin. yakinlatirmaisemenüayarlarindanetkinletirilir. Dijital yakinlatirmanin nasil kurulacai ile ilgili Uzaklatirmakiçinbasin. bilgi için lütfen "Dijital Yakinlatirma Ayari" konusunabakin. 23 TÜRKÇE Yakinlatirma/Uzaklatirma Kumandasinin Ayarlanmasi FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Optik Yakinlatirmayi Ayarlamak çin: M 1. Bir resmi yakinlatirmak ya da uzaklatirmak için Zoom (yakinlatirma)dümelerinebasin. 2. LCDekrandayakinlatirmagöstergesigörünür.» «0. 0EV 1600 Optikyakinlatirma Dijital Yakinlatirmayi Ayarlamak çin: M 1. Dijital yakinlatirmayi etkinletirin. "Filmlerin Kaydedilmesi"baliklikonuyabakin. 2. Duruncaya kadar maksimum deere optik olarak yakinlatirmakiçintdümesinebasin. 3. Dümeyibirakin. 4. Otomatik olarak dijital yakinlatirmaya geçmek için tekrar T dümesine basin. Yakinlatirma devam eder.

5 » «Dijitalyakinlatirma 0.0EV 1600 Sahne Modunun Ayarlanmasi Scene (Sahne) modunun ayarlanmasi, sahne veya ortama göre öncedenyapilanayarlarlaresimçekmenizeolanaktanir. 1. Sahne Modu alt menüsünü balatmak için»» «simgesinedokunun. 2. Seçmekistediinizsahneyedokunun. Not: Sahne Modu simgesi, geçerli ayarlara bali olarak deiebilir. Açiklama Temelgörüntüleriçekmeninenkolayyoludur.Ayarlar otomatikolarakyapilir. Fotorafmakinesi,deklanörhizivediyaframaçiklii gibienuygunçekimayarlarinimanuelyapmasina olanaktanir. Fotorafmakinesiçekimkoullarinialgilarveotomatik olarakuygunsahnemodunageçer."akillisahne ModununKullanilmasi"baliklikonuyabakin. Fotorafmakinesi,nesneüzerineodaklanmakiçinarka planibulaniklatirir. Buözellik,genimanzaragörünümlerinivurgulamak içinkullanilir. «> A AF 1 12M ISO AUTO Simge Öe Otomatik Program AkilliSahne Portre 24 Manzara FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Simge Öe Günbatimi Arkaiik Çocuklar Gece Sahnesi Havaifiek Kar Spor Parti Mumiii Gece Portresi Açiklama Buözellik,günbatimigörüntülerinikaydetmekiçinkirmizi tonuiyiletirir. Buözellik,ölçümüdeitirerekbirarkaplannesnesinin resminiçekmedekullanilir. Buözellik,hareketliçocuklarinsabitresimleriniçekmekiçin kullanilir. Buözellik,arkaplandagecesahnesiolanresimleriçekmek içinkullanilir. Buözellik,havaifieklerinpatlamasiniçekmekiçin deklanörhiziniyavalatir. Buözellik,karlihavalardasabitresimçekimiiçinkullanilir. Buözellik,sabitgörüntüleriyüksekhizdaçeker. Buözellikdüünveyakapalimekandakipartiortamlari içinkullanilir. Buözellik,sicakmumiiiefektleriniçekmekiçinkullanilir. Buözellik,geceveyakaranlikarkaplaniolanportre resimleriçekmekiçinkullanilir. Buözellikcilttonunuiyiletirir,buekildeyüzdaha YumuakCilt pürüzsüzgörünür. YavaAkan Buözelliksuveyaipekgibiakiciefektleriiyiletirir. Su Buözellik,yiyecekresimleriniçekmekiçinkullanilir.Bu Yiyecek moddakidahayüksekdoygunluk,çekilenresmindaha cazipolmasinisalar. Bina Metin Buözellik,çekilenresminkenarlariniiyiletirir. Buözellik,metinresimleriniçekerkennormaldekullanilan siyahvebeyazkontrastiniiyiletirir. Müzayedemodundaçekilenresimler,otomatikolarak Müzayede "_AUCT"isimlibirklasörekaydedilir.Dahafazlabilgiiçin "KlasörYapisi"konusunabakin. Buözellik,çekilecekyüzleriotomatikolarakalgilamakiçin Gülümseme gülümsemeizlemeyikullanir.gülümsemealgilandiinda Algilama sürekliolarakresmiçeker."gülümsemealgilamamodunun Kullanilmasi"baliklikonuyabakin. Buözellik,resimçekilirkençekilenkiiningözünükirpmasi GözKirpma durumunualgilarvekullaniciyaburesmikaydedip Algilama kaydetmemeseçeneinisunar."gözkirpmaalgilama ModununKullanilmasi"baliklikonuyabakin. Video Bumod,filmkliplerinikaydetmekiçinkullanilir. kamera Ses Bumod,seskliplerinikaydetmekiçinkullanilir. Kaydedici TÜRKÇE 25 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Akilli Sahne Modunun Kullanilmasi Akilli sahne simgesi. Fotorafmakinesiçekimkoullarini algiladiktansonrabusimge,algilanansahne modunugösterecekekildedeiir. AF M AkilliSahneModuilefotorafmakinesiotomatikolarakçekimartlarinialgilarveresmiçekileceknesnehedeflendiinde uygunsahneveayarlarageçer.buözellik,genellikletemel fotorafçilik bilgilerine sahip olmayan yeni kullanicilarin mükemmelresimlerçekebilmesiaçisindankullanilidir. Akilli Sahne Modunu etkinletirmek için 1. SahneModualtmenüsünden» «öesiniseçin. 2. Fotoraf makinesini resmi çekilecek nesne üzerine odaklayin. Portre Modu Simgesi AF M 3. Fotorafmakinesiçekimkoullarinialgilarveuygunbir sahnemodunageçer. 4. Çekileceknesneyiodaklamakiçindeklanöreyariyakadarbasin.Odakayarininyapildiinigösterecekekilde çerçeveninrengiyeiledöner. 5. Fotorafiçekmekiçindeklanörebasin. Biryüzalgilandiindafotorafmakinesinde beyazbirçerçevegörüntülenir. AaidakitablodaAkillisahnenindesteklediimodlargösterilmektedir: Simge Öe Portre Arkaiik Açiklama Bumodbiryüzalgilandiindaayarlanir. Bumod,EVayari2,5'tenbüyükkenbiryüz algilandiindaayarlanir. Bumodaaidakidurumlardaayarlanir: üzalgilanmamitir. Y dakmesafesi1,5metredenfazladir. O Vayari11veya10,5'tenbüyüktür. E Bumodaaidakidurumlardaayarlanir: üzalgilanmamitir Y dakmesafesimakroaraliidahilindedir.bu O modyalnizcadeklanöreyarimbastiinizda algilanabilir. Bumodaaidakidurumlardaayarlanir: üzalgilanmamitir. Y dakmesafesi1,5metredenfazladir. O Vayari5veya4,5'tenküçüktür. E Manzara Makro Gece Sahnesi 26 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Gülümseme Algilama Modunun Kullanilmasi Gülümseme Algilama modu, resimleri otomatik olarak çekmek için gülümseme izlemeyi kullanir. Deklanöre basilmasi, bir gülümseme algilandii anda fotoraf makinesinin sürekli olarak çekim yapmasini salar. Bu özellik, hareket halindeki kiilerin farkli açilarinivegülümsemeleriniçekmedeçokkullanilidir.birdenfazla kiininolduubirresimçekilirkenfotorafmakinesiekraninüzerindekienyakinkiiningülümsemesinialgilar. Gülümseme Algilamayi etkinletirmek için 1. SahneModualtmenüsünden» «öesiniseçin. 12M GülümsemeAlgilamaSimgesi AF Fotoraf makinesini resmi çekilecek nesne üzerine odaklayin. Bir yüz algilandiinda beyaz bir çerçeve görünür. 3. Gülümsemealgilamayibalatmakiçindeklanörebasin. Biryüzalgilandiindabeyazçerçeveyeiledönervegülümsemealgilamasimgesi,fotorafmakinesininfaaliyetini göstermeküzerehersaniyedebiryanipsöner. 4. Gülümseme algilandiinda fotoraf makinesi çekilecek nesneyeodaklanirvesariçerçeveyeiledöner.fotoraf makinesi otomatik olarak görüntünün resmini çeker. Ne zaman bir gülümseme algilansa sürekli olarak çekim yapacaktir.

6 5. Çekimidurdurmakiçintekrardeklanörebasin.Gülümseme algilama simgesi, fotoraf makinesinin faaliyetinin durduunugöstermeküzereyanipsönmesinidurdurur. Gülümsemealgilandiindafotoraf makinesiçerçeveyigösterir. Not: Birden fazla yüzün olduu bir görüntünün resmini çekerken, yüz izlemefonksiyonununilkseferdeyüzleriizlemesidahauzunsürebilir. Göz Kirpma Algilama Modunun Kullanilmasi GözKirpmamodununyüzleriizlerveçekilenkiileringözkirptii resimlerialgilar.resimçekildiktensonrafotorafmakinesiçekilen kiinin gözünü kirptiini algilarsa, kullaniciya resmi kaydetmek isteyip istemediini soran bir menü seçenei belirir. Bu özellik, bellee kaydedilecek veya bellekten silinecek fotoraflarin yönetilmesiaçisindanzamankazandirir. TÜRKÇE 27 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Göz Kirpma Algilama Simgesi AF M Göz Kirpma Algilamayi etkinletirmek için 1. SahneModualtmenüsünden» «öesiniseçin. 2. Çekileceknesneyiodaklamakiçindeklanöreyariyakadarbasin.Odakayarininyapildiinigösterecekekilde çerçeveninrengiyeiledöner. 3. Fotorafiçekmekiçindeklanörebasin.Fotorafherhangibirkiiningözünükirptiinialgilamazsaresimotomatik olarak kaydedilir. Bu durumda sadaki ekran görüntülenir. 4. Resmi Kaydetmek için Yes'i (Evet), silmek için No'yu (Hayir)seçin. Algilananyüzlerçerçeveiçinealinir. Save this image? Yes No Flain Ayarlanmasi Zoraydinlatmakoullarindaresimçekerkendorupozlamayielde etmek içinflai kullanin. Bu fonksiyon film kaydinda veya sürekli çekimdeetkinletirilemez. 1.» «>Flamodusimgesinedokunun. 2. stediinizflamodunadokunun.fotorafmakineniz, altiflamoduiledonatilmitir: A AF 1 12M ISO AUTO» «Otomatik fla.ekstraaydinlatmaningerekli olduuherdurumdaflaotomatikolarakpatlar.» «Flasiz çekim. Flakapalidir. Otomatikflaetkinlemitir.» «Flali çekim.aydinlatmakoullarineolursaolsun deklanöreherbastiinizdaflapatlar. 12M 307» «Otomatik Kirmizi Göz.Gerektiindekirmizi gözetkisiniazaltmakiçinflaikikezpatlar.» «Flali Kirmizi göz düzeltmesi.kirmizigözetkisiniazaltmakiçinflaikikezpatlar. 28» «Yava senkron.flayavadeklanörhizinda patlar FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Enstantane Resim Menüsünün Ayarlanmasi Enstantane menüsü, dier çekim ayarlarini yapmaniza olanak tanir. Geçerlisahnemodunabaliolarakbazimenüfonksiyonlari devrediiolabilir. Enstantaneresimmodunda, 1. Sonraki/önceki menü seçenekleri sayfasina gitmek için»«veya»«öesinedokunun. 3. Seçmekistediinizöeninsimgesinedokunun. 4. Alt menü ayarlarini deitirmek için istenen ayarin simgesinedokunun. 5. Altmenüdençikmakiçin» «simgesinedokunun. Çözünürlük Kalite ISO Metraj 1/5 12M ISO AUTO Oandakisayfanumarasini/toplammenü sayfasisayisinigösterir. Çözünürlük Çözünürlük 12M 3:2 8M 4000x x x2448 1/3 Çözünürlük fonksiyonu, resmi çekmeden önce çözünürlüü ayarlamakiçinkullanilir.çözünürlüündeitirilmesi,bellek kartina kaydedilebilecek resimlerin sayisini etkiler. Çözünürlüknekadaryüksekseokadarbellekalanigerekir. Aaidakitablosabitresimleriçinçözünürlükdeerlerini gösterir Yazdirma Boyutu Önerisi A2Boyut A2Boyut A3Boyut A4Boyut Yazdirma Boyutu Önerisi 4" x 6" HDTV E-posta Simge Piksel Boyutu 4000 x 3000 Simge Piksel Boyutu 3M 16: x x x 480 3:2 8M 5M 4000 x x x 1944 VGA Kalite Kalite Ç.yi yi Normal 1/1 Sabitgörüntüleriçinmevcutayarlarunlardir:» «Çokiyi,» «yive» «Normal. TÜRKÇE 29 Kalite fonksiyonu, çekmeden önce fotoraflarinizin kalite ayarlarini yapmaniza olanak tanir. Kalite, fotoraflariniza uygulanan sikitirma miktarini belirler. Daha az sikitirma, dahaayrintilibirgörüntüsalar.ancak,kalitenekadaryükseksebellekkartinizdaokadaralangerekir. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES ISO ISO ISO AUTO ISO 80 ISO 100 Oto /3 ISO fonksiyonu, çevrenizdeki aydinlatma seviyesine bali olarak sabit görüntülerin kaydinda ISO hassasliini ayarlamanizisalar. LoortamlardadahayüksekbirISOayariveparlakdurumlardadahadüükbirISOayarikullanin. Kullanilabilirayarlarunlardir:Otomatik,80,100,200, 400,800,1600ve3200. Metraj Metraj Çoklu Merkez Spot 1/1 Metraj fonksiyonu, fotoraf makinesinin sabit görüntüleri veya filmleri kaydetmek için ölçtüü iikta nesne veya çerçeveninalaniniseçmenizeolanaktanir. Simge Öe Çoklu Merkez Spot Açiklama Fotorafmakinesi,nesnealanindakibirçok noktadanpozlamadeerleriniölçer. Fotorafmakinesi,tümçerçevedenortalama iiiölçer,ancakortayayakinyerleredaha fazlaönemverir. Fotorafmakinesi,resminizinmerkezinegöre pozlamadeeriniseçer. Beyaz Dengesi Beyaz Denge AWB Beyaz Dengesi fonksiyonu, sabit resimleri ve filmleri kaydederken beyaz iia göre fotoraf makinesi ayarlarinizi yapmanizaolanaktanir. BirseçeneedokunduunuzdaLCDekrandaönizlemeyi ezamanliolarakgörebilirsiniz. AyarlarikaydedipuygulamakiçinSET(AYAR)seçeneine dokunun. SET Simge Öe Otomatik Gündüz Bulutlu Ampul Flüoresan Özel AWB Açiklama Fotorafmakinesiotomatikolarakbeyazdengesini ayarlar. dealolarakparlakgünelidurumlardakullanilir. dealolarakbulutludurumlardakullanilir. dealolaraktungstenyadahalojenaydinlatmali kapalimekanfotoraflariniflasizçekmekiçin kullanilir. dealolarakflüoresanaydinlatmakoullarindakapali mekanfotoraflariiçinkullanilir. Iikkaynaibelirlenemediindekullanilir.Kullanicibu simgeyedokunduunda WBsimgesigörünür. 30 WB BeyazDenge BeyazdengesiniManuelolarakölçmekiçinkullanilir. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Efekt Efekt N V S BW R G B Efekt fonksiyonu, sabit resimleri veya filmleri kaydetmenize ve daha sanatsal bir etki için farkli renkler veya tonlar uygulamanizaolanaktanir.

7 LCD ekrandaki etkisini görüntülemek için bir seçenee dokunun. AyarlarikaydedipuygulamakiçinSET(AYAR)seçeneine dokunun SET Simge Öe Normal Vivid (Canli) Sepia (Sepya) Açiklama Fotorafmakinesinormalekildekaydeder. Fotorafmakinesicanlirenklerevurguyaparak görüntüyüdahakontrastvedoygunluklaçeker. Görüntülersepyatonlarindaçekilir. Resmisiyah/beyazçeker. N V S B&W BW (Siyah/Beyaz) Çekilenresimlerkirmizilair.dealolarakçiçekve VividRed R (ParlakKirmizi) otomobilgibiresimleridahacanliyaparakkaydetmek içinkullanilir. Çekilenresimleryeilleir.dealolarakdavebahçe Vividgreen gibiresimleridahacanliyaparakkaydetmekiçin G (ParlakYeil) kullanilir. B VividBlue (ParlakMavi) Çekilenresimlermavileir.dealolarakgökyüzüve okyanusgibiresimleridahacanliyaparakkaydetmek içinkullanilir. AF Alani AF Alani Merkez Geni Manuel 1/2 OtomatikNetletirme(AF),fotorafmakinesininodaklandii alanibelirler. Aaidakitablo,mevcutAFalaniayarlarinigösterir. Simge Öe Center(Merkez) Wide(Geni) Açiklama Odakalani,merkezesabitlenmitir. Fotorafmakinesiotomatikolarakgeniçerçeve içindeodakalaniniseçer. TÜRKÇE 31 Manual KullanicilarodakalaniniManuelolarakbelirler. (Manuel) TouchShot Kullanicilar,deklanörebasmaksizinodakalanini (DokunarakÇekim) manüelolarakbelirlerveresmiçeker. FaceTracking (Yüzzleme) Fotorafmakinesiotomatikolarakbiryüzünkonumunubelirlerveodaiayarlar. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES AF M Manuel ve Dokunarak Çekim AF Alani modlarinin kullanilmasi Manuel modu seçtikten sonra menüden çiktiinizda LCD ekrandasaribirodakçerçevesigörünür. 1. Talimat çerçevesini görüntülemek için Sari odak çerçevesinedokunun. SariOdakÇerçevesi AF 2. Odaknesnesinimanuelolarakseçmekiçinsariodakçerçevesinitalimatçerçevesiiçinesürükleyin. 12M Resmiçekin. anüelmodunda,parmainiziçekinveardindanresm miçekmekiçindeklanörebasin. okunarak Çekim modunda parmainizi çekin, D fotorafmakinesiresmiotomatikolarakçekecektir. Resmi çektikten sonra sari odak çerçevesi parmainizi çektiinizandakikonumdakalir. TalimatÇerçevesi Fla Younluu FlaYounluufonksiyonu,kullanicinindahaparlakveyadahalo biretkiyleresimçekmesiiçinflayounluunuayarlamasinaolanaktanir.aaidakitablo,mevcutayarlarigösterir Simge Öe Yüksek Normal Düük Açiklama Resimleridahaparlakiiklaçeker. Normalaydinlatmauygulanir. Resimleridahaloiiklaçeker. EV Dengeleme EV Dengeleme 0EV SET 32 Kötüaydinlatmakoullarindafotorafmakinenizinotomatikpozlamafonksiyonuyanlideerlerverecekekildeyanliyönlenebilir. PozlamaDeeri(EV)fonksiyonupozlamadeeriniayarlamaniza vegörüntülerinizidoruekildepozlamanizaolanaktanir.sadece sabitresimleriçinkullanilabilir. EV ayarlariniyapmak için» «ve» «öelerinedokunun,deeriarttirmak/azaltmakiçinkaydirmaliçubuusürükleyin veya çubua dokunun. Ayarlari yaparken LCD ekran ezamanliolarakevayarlariniuygulayarakresmigösterir. Deiiklikleri kaydedip uygulamak için SET (AYAR) seçeneinedokunun. Kullanilabilir ayarlar unlardir: +2.0EV, +1.7EV, +1. 3EV, +1.0EV, +0.7EV, +0.3EV, 0EV, -0.3EV, -0.7EV, -1.0EV, -1.3EV,-1.7EVve-2.0EV. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Fotoraf Karesi Fotoraf çerçevesi fonksiyonu daha vurgulu bir etki için kullanicilarinresmikapalibirçerçevedeçekmesineolanaktanir. FotorafÇerçevesinietkinletirmekiçin: On(Açik)seçeneinedokunun. LCD ekran çerçeveyi gösterir. Dier çerçeve seçenekleri arasindadolamakiçin»«veya»«öesinedokunun. Seçilençerçeveyleresmiçekmekiçindeklanörebasin. Netlik Bufonksiyonfotoraflarinizinincedetaylariniiyiletirmenizeveya yumuatmaniza olanak tanir. Aaidaki tablo, mevcut Keskinlik ayarlarinigösterir. Simge Öe High(Yüksek) Normal Low(Düük) Açiklama Görüntüyükeskinletirir. Normalkeskinlik. Resmiyumuatir. Doygunluk Doygunluk fonksiyonu fotoraflarinizdaki renk doygunluunu ayarlamaniza olanak tanir. Zengin renkler için daha yüksek bir doygunluk ve daha doal tonlar için daha düük bir doygunluk ayarikullanin. Aaidakitablo,mevcutDoygunlukayarlarinigösterir Simge Öe High(Yüksek) Normal Low(Düük) Açiklama Doygunluuarttirir. Normaldoygunlukuygulanir. Doygunluuazaltir. Karitlik Bu fonksiyon fotoraflarinizin kontrastini ayarlamaniza olanak tanir.aaidakitablo,mevcutkontrastayarlarinigösterir. Simge Öe High(Yüksek) Normal Low(Düük) Açiklama Kontrastiarttirir. Normalkontrast. Kontrastiazaltir. TÜRKÇE 33 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Kayitli Tarih ve Saat Tarih Etiketi fonksiyonu fotoraflariniza kayitli tarih ve saati eklemenizeolanaktanir. Kayitlitarihvesaat,fotorafmakinenizinsaatayarlarinagöredir. Tarihvesaatfotorafaiaretlendiktensonrasilinemezveyadüzenlenemez. TarihEtiketifonksiyonlarininsinirlamalariunlardir: Sadecesabitresimleriçinkullanilabilir. arihetiketi,aeb/seriçekimmodundaetkinletirildiindeaeb/ T sürekliçekimiyavalatabilir. ikeyveyadöndürülmüresimlerdefotoraflarinizdakitarihve D saathalayataygörünür. Kullanilabilirayarlarunlardir:» «Tarih,» «TarihveSaat,» «Kapali. Bu fonksiyon kullanicilarin resmi çekmek için kullanilacak netletirmetürünübelirlemesineolanaktanir. Aaidakitablo,mevcutayarlarigösterir. Simge Açiklama Fotorafmakinesiotomatikolarakbelirli birnesneyeodaklanir. Fotorafmakinesiçokyakinbirgörüntünün ayrintisinavekeskinliineodaklanir.makmakro roetkinletirilmiselcdekranindamakro simgesigörüntülenir. Panoramik Fotorafmakinesibütünnesnelere Odak odaklanir. Fotorafmakinesiuzaktakinesnelere Sonsuzluk odaklanir. Öe Otomatik Odak Odak Modu AF PF INF Zamanlayici Fotoraf makinenizde deklanör modu fonksiyonunda ayarlanabilen Otomatik Zamanlayici ve Seri çekim özellikleri vardir. Otomatik Zamanlayici, fotoraflari önceden belirlenen bir gecikme sonrasi çekmenize imkan tanir.

8 Seri çekimse birbiri ardina çekim yapmanizisalar.bufonksiyonyalnizcasabitresimlerinkaydinda kullanilabilir.fotorafmakinesinikapattiinizdasürümoduayari otomatikolarakkapanir. Aaidakitablo,mevcutSürümoduayarlarinigösterir. Simge Öe Kapali 10Saniyelik Zamanlayici Açiklama Zamangecikmesiolmadanresmiçeker. Deklanörebastiktansonraresmi çekmekiçin10saniyelikbirgecikme ayarlar FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Simge 2 Öe Açiklama 2Saniyelik Deklanörebastiktansonraresmiçekmekiçin Zamanlayici 2saniyelikbirgecikmeayarlar. Burst(Seri Deklanörebasildiindasürekliçekimyapar. Çekim) Deklanörbirakildiindaçekimidurdurur. AEB Otomatik Pozlama Braketi (AEB) ayni resmi üçfarklipozlamaayariylaçeker:standart,az pozlamavefazlapozlama. HizliSeri Aynigörüntününresminidurmaksizin12kez Çekim çeker. AF Lamba AF Lamba Oto Kapali AF lambasi fonksiyonu, karanlik ortamlarda bile resim çekmenizeolanaktanir. AF Lambasi Otomatik olarak ayarlanirsa deklanöre yarim basildiinda"öndengörünüm"baliindagöreceinizgibi fotorafmakinesininönündeyeralanaflambasikirmizibir iik yayarak fotoraf makinesinin kolayca odaklanmasina olanak tanir. Kullanilabilir ayarlar unlardir: Otomatik ve Kapali 1/1 Filmlerin Kaydedilmesi 00:10:00 Fotoraf makinesiyle film kaydedebilirsiniz, kayit süresi, bellekkartininkapasitesinebalidir. Maksimumbellekkapasitesineulailanadekvideolarkaydedilebilir.Ancakfotoraf makinesininmodelinebaliolaraktekbirvideonunuzunluu sinirlanabilir. 1. Video kamera modunu seçmek için Sahne Modu menüsünden» «öesinedokunun. 2. Fotoraf makinenizi çekmek istediiniz nesneye odaklayin. 3. Kaydibalatmakiçindeklanörebasin. 4. Görüntüyüyakinlatirmakyadauzaklatirmakiçin» kumandasinikullanin. 5. KaydidurdurmakiçinDeklanörebasin. «Tekbirvideoiçinmaksimumkapasiteyeulaildiinda,kaydetmeye devametmekiçinsadecedeklanörebasmanizyeterlidir.» «kumandasinabasarkenseskaydiyapilamaz. TÜRKÇE 35 Not: Bellek kapasitesi bitince, fotoraf makinesi otomatik olarak kayit ileminidurdurur. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Fotoraf Makinesinin Film Kaydina Ayarlanmasi AF N Fotoraf makinesi video ayarlarini deitirmek için Hizli Ayar Çubuunu kullanin. Hizli Ayar Çubuu, aaidaki menü seçenekleriniiçerir:kalite,filmboyu,karehizi,netletirmemodu, BeyazDenge,EfektveAnaMenü. Biraltmenüyüseçmekiçinsimgeyedokunun. AWB Film Boyutu Kalite Kalite Orani Beyaz Denge 1/3 30 Yandakiler gibi dier ayarlari deitirmek için Video Kamera Menüsünü kullanin: Keskinlik, Doygunluk, Kontrast, Netletirme Modu, Video Kamera Menüsüne erimek için HizliAyarÇubuundanAnaMenüyüaçmaküzere» «simgesinedokunun. AWB Film Boyutunun Ayarlanmasi : Film Boyutu fonksiyonu simgesi sadece Film Modunda görünür. Film kliplerinin çözünürlüünü ve kalitesini ayarlamakiçinbufonksiyonukullanin. Aaidaki tablo, mevcut boyutlari ve ilgili resim kalitesi ayarlarinigösterir 30 AF N AWB Simge Çerçeve Boyutu 640 x x x x 234 Resim Kalitesi Normal Yüksek Düük YouTubeModu YouTube Modu YouTubeModu,YouTubewebsitenizekolaycayüklemekiçinönceden belirlenenvideoayarlariylafilmlerikaydetmenizeolanaktanir. YouTube,ikidosyayüklemestandardinidestekler: ek Dosya Yükleyici. Maksimum film dosyasi boyutu 100 MB'a T kadardir. outube Yükleyici. Maksimum film dosyasi boyutu 1 GB'a Y kadardir. 36 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Yüklenen çou filmin uzunluu 5 dakikaya kadardir, ama maksimum10dakikauzunluundabirfilmiyükleyebilirsiniz. Bu ekilde YouTube modunu kullanarak kayit yaptiinizda aaidakistandartlartakipedilir: aydedilen filmler, YouTube standart çözünürlüü olan 480 X K 234'eayarlanir. osya100mb'aulatiindakayitotomatikolarakdurur. D YouTube modunda kaydedilen filmler DCF kuralini takip ederek saklanir,ancakfilmler"utube"isimliözelklasörekaydedilir. Daha fazlabilgiiçinlütfen"klasöryapisi"bölümünebakin. iryoutubefilminikaydetmekiçinfilmboyufonksiyonundan B» «simgesiniseçin. BirYouTubefilmiiçinmevcutkayitsüresimaksimum10dakikadir Kare Hizinin Ayarlanmasi AF N Kare Hizi fonksiyonu sadece Video Kamera modunda görünür. Saniyede çekilecek kare sayisini (fps) belirlemek içinbufonksiyonukullanin.karehizinekadaryükseksefilm oynatimi da o kadar akici olacaktir. Kullanilabilir ayarlar» «15fpsve» 30 AWB «30fps'dir. KarehiziniayarlamaküzereHizliAyarÇubuunubalatmak için» «simgesinedokunun.karehizisimgesinedokunup seçeneiseçin. White Balance (Beyaz Dengesi) Ayari balatmakiçin» görüntülemekiçin» Beyaz Dengesi ayarini yapmak üzere Hizli Ayar Çubuunu «simgesinedokunun.beyazdengesiekranini «simgesinedokunun. "BeyazDengesi"baliklikonuyabakin. Quality (Kalite) Ayari 640 Kalite,filmeuygulanansikitirma miktarinibelirler.dahaaz sikitirma,dahaayrintilibirgörüntüsalar.ancak,kalitene kadaryükseksebellekkartinizdaokadaralangerekir. Kaliteyi ayarlamak üzere Hizli Ayar Çubuunu balatmak için» «simgesinedokunun. Kalitesimgesinedokunupbir seçeneiseçin. Kullanilabilirayarlarunlardir:» «Çokiyi,» «yive» «Normal. TÜRKÇE AF N AWB FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Odak Modu Ayari Bufonksiyon,kullanicilarin,filmlerikaydederkenkullanilacak netletirmetürünübelirlemesineolanaktanir. Odak modunu ayarlamak üzere Hizli Ayar Çubuunu balatmakiçin» «simgesinedokunun. Odakmodusimgesinedokunupseçeneiseçin. Aaidakitablo,mevcutayarlarigösterir. Simge Öe Otomatik Odak Makro Panoramik Odak Sonsuz Açiklama Fotorafmakinesiotomatikolarakbelirlibir nesneyeodaklanir. Fotorafmakinesiçokyakinbirgörüntünün ayrintisinavekeskinliineodaklanir.makro etkinletirilmiselcdekranindamakrosimgesigörüntülenir. Fotorafmakinesibütünnesnelereodaklanir.

9 Fotorafmakinesiuzaktakinesnelere odaklanir. 640 INF PF 30 AF AF N AWB Efekt Ayari BirefektayarlamaküzereHizliAyarÇubuunubalatmakiçin» «simgesinedokunun.efektekraniningörüntülenmesiiçin» «simgesinedokunun. "Efekt"konusunabakin. Seslerin Kaydedilmesi 00:10:00 Kayita hazir 00:00:00 1. VideoKayitmodunuseçmekiçinSahneModumenüsünden» «öesinedokunun.lcdekrandaseskaydihizli AyarÇubuugörüntülenir. 2. SeskaydiekranyerleiminigörüntülemekiçinHizliAyar Çubuunukapatin.Soldakiresmebakin. 3. Kaydi balatmak için» Deklanörebasin. 4. Kaydi durdurmak için» tekrardeklanörebasin. «simgesine dokunun veya «simgesine dokunun veya Not: Maksimum bellek kapasitesi dolunca ses kaydi otomatik olarak durur. 38 OYNATMA Fotoraf makinenizin Oynatma modundan resimleri, videolari ve seskayitlarinigörüntüleyin. Tekli Dolamada Görüntüleme Teklidolaimmodu,resimleriLCDekrandatektekgörüntüler.Resimleri/videolari/ses kayitlarini görüntülemek için aaidaki adimlari takipedin. 1. FotorafmakineniziOynatmamodunaayarlamakveyabumoddaaçmakiçinOynatma» «dümesinebasin. 2. LCDekranbirresmigösterir.Ekrandakisimgelerivedierbilgileri anlamak için lütfen "Oynatma Modu Ekran Yerleimi" balikli konuyabakin. 27/27 27/27 27/27 SabitGörüntü Film SesKlipi 3. Bir önceki/sonraki resme/videoya/ses kaydina gitmek için»«veya»«öesinedokunun. 4. HizliAyarÇubuunaerimekiçin» «simgesinedokunun. 5. BirvideoyuveyaseskaydinioynatmakiçinLCDekrandaherhangi biryeredokunun.dahafazlabilgiiçin"filmlerinoynatilmasi"ve "SesKaydininÇalinmasi"baliklikonularabakin Slayt Gösteriminde Görüntüleme Slaytgösterisiniizlemekiçin» SlaytGösterisifonksiyonukayitlitümresim/videokayitlarinikesintisiz birsiralamadasabitresimformatindagörüntülemenizeolanaktanir. «simgesinedokunun. Slayt gösterisini durdurmak için LCD ekranda herhangi bir yere dokunun. Sürükle ve Oynat Modunda Görüntüleme 1. DosyalariSürükleveOynatmodundagörüntülemekiçin»W«dümesinebasin. TÜRKÇE 2. Ekrani bir önceki/sonraki dosyaya deitirmek için parmainizi sola/saa gezdirin veya»«ya da»«simgesinedokunun. 3. Normalekildegörüntülemek/oynatmakiçinresme/vid39 eoya/seskaydinadokunun. OYNATMA Küçük Resimlerin Görüntülenmesi 1. Teklidolaimmodundan12küçükresmigörüntülemekiçinikikez Wdümesinebasin. 2. Bir önceki/sonraki sayfayi görüntülemek için»«veya»«öesinedokunun. 3. Normalekildegörüntülemekiçinküçükresmedokunun. Küçük Resimlerin Görüntülenmesi Küçükresimlerigörüntülerkenbaziresimlerdesimgelerolabilir. Busimgelerdosyaveyakayittürünügösterir. Simgeler Tür SesliKisa Not Film Kilitli Dosya SesKaydi DPOF Dosyasi Dosya Hatasi Açiklama Resmebirseslikisanotunekli olduunugösterir. Kayitlibirfilmigösterir.Görüntülenen resim,filmklipininilkçerçevesidir. Resminkilitliolduunugösterir. Kilitlidosyalardüzenlenemezveya silinemez. Birseskaydidosyasinigösterir. Dosyaninyazdirmaiçin iaretlendiinigösterir. Birhatadosyasinigösterir. Resimlerin Büyütülmesi Yakinlatirmakonumunu gösterir. Yakinlatirilmi görüntü fonksiyonu sadece sabit resimlerde çaliir. Normalgörünümdeyakinlatirmafonksiyonunuetkinletirmek içintdümesinebasin,aaidakiresmebakin. 2.0x Bir resmi 1 kattan 12 kata kadar büyüterek görüntüleyebilirsiniz. stenen yakinlatirma görünümünü elde etmek için yakinlatirmayi arttirmak üzere ardi ardina»t«dümesine basin.yakinlatirmayiazaltmakiçin»w«dümesinebasin. Aynizamandayakinlatirmadeeriniazaltmak/arttirmakiçin» «veya» «simgesinededokunabilirsiniz. Seçilenyakinlatirmagörünümünegörebirresmikesmekiçin» «simgesinedokunun. 40 Yakinlatirma fonksiyonundan çikmak için» dokunun. «simgesine OYNATMA Resmin Kesilmesi Kesmefonksiyonuresmibakabirresimboyutunakesmenizeolanaktanir. Bufonksiyonyalnizcasabitresimleriçingeçerlidir. 1. Kesilecekresmigörüntüleyin. 2. Yakinlatirmafonksiyonunuetkinletirmekiçin»T«dümesinebasin. 3. stenen resim kesilecek görüntüde oluncaya kadar ardi ardina»t/w«dümesineveya» «yada» «simgesinebasin. 4. Resmikesmekiçin» «simgesinedokunun. 5. Kesimionaylayipaaidakiseçeneklerdenbirisiniseçin: Evet:Deiiklikleriyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üzerineyaz:Deiikliklerigeçerlidosyayakaydederveuygular. Filmlerin Oynatilmasi 27/27 1. Oynatilacakvideoyuseçin. Ekrandavideosimgesiolan birvideodosyasigörüntülenir.soldakiresmebakin. 2. Videoyu oynatmak için LCD ekranda herhangi bir yere dokunun. 3. Oynatma sirasinda video araç çubuunu görüntülemek içinlcdekrandaherhangibiryeredokunun. 4. Oynatma sirasinda sesi kontrol etmek için» «simgesini kullanin.sesiarttirmak/azaltmakiçin»t/w«dümesinebasin. 5. ilmihizligeriyadailerisarmakiçin» «veya» «F simgesineyadakaydirmaçubuunadokununvekaydirin. 00:30/00:50 6. Oynatmayiduraklatmakiçin» «simgesinedokunun. Oynatmayi yeniden balatmak için» «simgesine dokunun. 7. Oynatmayi durdurmak için» «simgesine dokunun. LCDekranfilmçerçevesigörüntüsünüTeklidolaimmodundagösterir. Ses Kaydinin Çalinmasi 1. Çalinacakseskaydidosyasiniseçin. 2. KaydiçalmakiçinLCDekrandaherhangibiryeredokunun. 00:30/00:50 4. Seskaydinihizligeriyadailerisarmakiçin»«veya» «simgesineyadakaydirmaçubuunadokununve 41 kaydirin. TÜRKÇE 3. Çalmasirasindasesikontroletmekiçin» «simgesinikullanin. Sesiarttirmak/azaltmakiçin»T/W«dümesinebasin.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) OYNATMA 5. Çalmayiduraklatmakiçin» yenidenbalatmakiçin» «simgesinedokunun.çalmayi «simgesinedokunun. 6. Çalmayidurdurmakiçin» «simgesinedokunun.lcd ekranfilmçerçevesigörüntüsünüteklidolaimmodunda gösterir. Sesli Notun Çalinmasi Seslikisanotkaydedilipçekilenbirresmeayriolarakeklenir.Sesli kisanotunnasilkaydedileceihakkindabilgiiçin"sesli Kisa Not" baliklikonuyabakin. 1. Seslikisanotuolanbirresimseçin.Seslikisanotluolan resimdosyasi,lcdekraninsoltarafindayeralanbirsesli kisanotsimgesinesahiptir. 2. Seslikisanotuçalmakiçinseslikisanotsimgesinedokunun. 3. Çalma sirasinda sesi kontrol etmek için» «simgesini kullanin.sesiarttirmak/azaltmakiçin»t/w«dümesine basin. 4. Seskaydinihizligeriyadailerisarmakiçin» «veya» «simgesineyadakaydirmaçubuunadokununve kaydirin. 27/27 00:30/00:50 5. Çalmayi duraklatmak için» Çalmayiyenidenbalatmakiçin» «simgesine dokunun. «simgesinedokunun. 6. Çalmayidurdurmakiçin» «simgesinedokunun.lcd ekranfilmçerçevesigörüntüsünüteklidolaimmodunda gösterir. Çizimlerim Öesinin Kullanilmasi Çizimlerimfonksiyonu,sabitresimlereserbestçizimyapmanizive bakaduvarresimlerieklemenizisalar.bufonksiyonvga3:2ve 16:9HDçözünürlükteçekilenresimlerdekullanilamaz. 1. Çizimeklemekiçinresimlerigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerine dokunun. LCD ekraninda My Drawing(Çizimlerim)araççubuugörüntülenir. 3. Fonksiyonu kullanmak için bir simgeye dokunun. Örnein resmeserbestçizimyapmakiçinkalemsimgesinedokunun. 4. AraççubuunusaklamakiçinDisplay(Ekran)dümesine basin. 42 OYNATMA 5. Resmeçizmeyebalayin.Soldakiresmebakin. 6. TamamladiinizdaaraççubuunugörüntülemekiçinDisplay(Ekran)dümesinebasin. 7. Deiikliklerikaydetmekiçin» «simgesinedokunun. 8. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Deiiklikleriyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üstüne yaz: Deiiklikleri geçerli dosyaya kaydeder veuygular. Farkli Kyd Evet Hayir Üstüne Yaz Çizimlerim Araç Çubuunun Kullanilmasi Simge Açiklama Simge Açiklama Araççubuusimgeleri,seçilenfonksiyonabaliolarakdeiebilir. Fotorafaserbestçizim yapmakiçindokunun. Fotorafanoteklemek içindokunun. Fotoraftakiçizimleri silmekiçindokunun. Kalemvuruunuseçmek içindokunun. Damgavuruunuseçmek içindokunun. Rengiseçmekiçindokunun. Sonilemigerialmak/yeniden yapmakiçindokunun. Tümilemlerisifirlamakiçin dokunun. Deiikliklerikaydetmekiçin dokunun. Çizimlerinfonksiyonundan çikmakiçindokunun. Bir Resme Not Eklenmesi NotEklemefonksiyonusabitbirresmebirnoteklemenizeolanak tanir. Bu fonksiyon VGA ve 16:9 HD çözünürlükte çekilen resimlerdekullanilamaz. 1. Noteklenecekresmigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerine dokunun. LCD ekraninda My Drawing(Çizimlerim)araççubuugörüntülenir. TÜRKÇE 3. Noteklemefonksiyonunukullanmakiçin» dokunun.diyalogvuruunuseçmekiçin» dokunun. «simgesine «simgesine 4. AraççubuunusaklamakiçinDisplay(Ekran)dümesine 43 basin. OYNATMA 5. Not diyalogunu eklemek üzere LCD ekranda konuma dokunun.soldakiresmebakin. 6. TamamladiinizdaaraççubuunugörüntülemekiçinDisplay(Ekran)dümesinebasin. 7. Deiikliklerikaydetmekiçin» «simgesinedokunun. 8. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Deiiklikleriyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üzerine yaz: Deiiklikleri geçerli dosyaya kaydeder veuygular. Farkli Kyd Evet Hayir Üzerine Yaz? Resimlerin Döndürülmesi Döndürme fonksiyonu kaydedilen bir fotorafin yönünü deitirmenize olanak tanir. Bu fonksiyon yalnizca sabit resimler için geçerlidir.döndürülenresimler,geçerlidosyaolarakkaydedilir. 1. Döndürülecekresmigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerinedokunun. 3. Resmisaatintersiyönde/saatyönünde90 döndürmek için» «veya» «simgesine dokunun. stenen yön elde edilinceye kadar simgelere ardi ardina dokunun. LCDekrandakiönizlemeezamanliolarakdeiir. 4. Deiiklikleri uygulayip kaydetmek için SET (AYAR) seçeneinedokunun. SET Fotoraf Çerçevesi Eklenmesi Daha sanatsal bir etki için Fotoraf Çerçevesi fonksiyonunu kullanarak sabit resimlerinizi çerçeveleyebilirsiniz. Bu fonksiyon yalnizcasabitresimleriçingeçerlidir.ancak16:9hdçözünürlükte çekilenresimleriçinfotorafçerçevesikullanilamaz. 1. Fotoraf çerçevesi eklemek istediiniz resmi görüntüleyin. 2.» «>» «öelerinedokunun.lcdekrandaçerçevelenenresimgösterilir. SET Fotoraf çerçevesi seçenekleri arasinda dolamak için»«veya»«öesinedokunun. OYNATMA Farkli kyd 4. Seçilen fotoraf çerçevesini eklemek için SET (AYAR) öesinedokunun. 5. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Resmiyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üzerine yaz: Deiiklikleri geçerli dosyaya kaydeder veuygular. Evet Hayir Üstüne yaz Z-Aydinlatmanin Ayarlanmasi Z Aydinlatma fonksiyonu yetersiz aydinlatma koullarini telafi etmekiçinpozlamayimanuelolarakayarlamanizaolanaktanir.bu fonksiyonyalnizcasabitresimleriçingeçerlidir.düzenlenenresim yenibirdosyaolarakkaydedilebilir. 1. Aydinlatmayiayarlamakiçinresmigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerinedokunun. 3. Deeri arttirmak/azaltmak için» «veya» «simgesineyadakaydirmaçubuunadokunun. Ayarlari yaparken LCD ekran ezamanli olarak yeni ayarlari uygulayarakresmigösterir. Kullanilabilir ayarlar unlardir: 0.0, 1.0, 2.0, 3. 0 ve DevametmekiçinSET(AYAR)seçeneinedokunun. 5. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Bakabirdosyaolarakkaydeder.

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3981330

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3981330 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3981332

Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3981332 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 510

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 510 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 510 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 4 ÖNSÖZ 4 Ticari Marka Bilgisi 5-6 GÜVENLİK TALİMATLARI 5 Pil Kullanımı Hakkında Bilgiler 5 Ambalaj İçin Uyarı! 5 Pil İçin

Detaylı

LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2. Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar

LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2. Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2 Yeni fonksiyonlarla ilgili talimatlar D-LUX 4 Bellenim Güncellemesi ile ilgili notlar Aşağıdaki fonksiyonlar 2.2 ve daha sonraki bellenim versiyonlarına eklenmiş veya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu)

Genel Bilgiler Aksesuarlar Genel Bilgiler Dış Görünüş Üst Yan Buton fonksiyonları MENU Arka Mod Düğmesi(Çalışma modu) mm+- Aksesuarlar Dijital Fotoğraf Makinası Driver CD & Ulead Yazılımı Hızlı Kullanım Kılavuzu x AA Pil USB Kablo Kılıf El Kayışı Kullanma Kılavuzu Video Kablosu Dış Görünüş Üst Kayıt Butonu Power Butonu

Detaylı

1. Kutu içeriği. 2. Cihaz Genel Görünümü

1. Kutu içeriği. 2. Cihaz Genel Görünümü 1. Kutu içeriği 1. Prestigio Araç DVR 4. USB kablosu 7. Şarj edilebilir pil 2. Vakumlu Ayaklık 5. HDMI kablosu 8. Hızlı Başlangıç Kılavuzu 3. Araç Şarjı 6. AV kablosu 9. Taşıma Kılıfı 2. Cihaz Genel Görünümü

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 520

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 520 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 520 tr en İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK TALİMATLARI 3 Güvenlik ve Kullanımla İlgili Önlemler 3 Pil Bilgisi 5 GİRİŞ 5 Sistem Gereksinimleri 5 Kutunun İçindekiler

Detaylı

Dijital Fotoğraf Makinesi GSC 530

Dijital Fotoğraf Makinesi GSC 530 Dijital Fotoğraf Makinesi GSC 530 TR EN İÇİNDEKİLER 4 GÜVENLİK TALİMATLARI 4 Güvenlik ve Kullanımla İlgili Önlemler 5 Pil Bilgisi 7 GİRİŞ 7 Sistem Gereksinimleri 7 Kutunun İçindekiler 8 Fotoğraf makinesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 120

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 120 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 120 tr en İÇİNDEKİLER 4 GÜVENLİK TALİMATLARI 4 Bu Kılavuz Hakkında 4 Güvenlik ve Kullanımla İlgili Önlemler 4 Pil Bilgisi 6 GİRİŞ 6 Sistem Gereksinimleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP HD-3110 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP HD-3110 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 110

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 110 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GSC 110 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 4 ÖNSÖZ 5 GÜVENLİK TALİMATLARI 6 GİRİŞ 6 Sistem Gereklilikleri 6 Ambalaj Kutusunda Bulunan Parçalar 6 Ana Özellikler 7 DİJİTAL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CASIO EXILIM EX-Z29 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2169129

Kullanım kılavuzunuz CASIO EXILIM EX-Z29 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2169129 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS VG-110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823876

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS VG-110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823876 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Güç Tasarruf Ayarı... 53 LCD Tasarruf Ayarı... 54 Tarih & Saat Ayarı... 54 Dil Ayarı... 54 Dosya Numaralandırma Ayarı... 54 TV Çıkış Ayarı...

Güç Tasarruf Ayarı... 53 LCD Tasarruf Ayarı... 54 Tarih & Saat Ayarı... 54 Dil Ayarı... 54 Dosya Numaralandırma Ayarı... 54 TV Çıkış Ayarı... İçindekiler Önsöz... 3 Bu Kılavuz Hakkında... 3 Güvenlik ve Koruma Önlemleri... 3 Bu Menünün Kullanımı... 4 Giriş... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Ana Özellikler... 5 Paket İçeriği... 6 Kamera Görünümleri...

Detaylı

İçindekiler Fotoğraf makinenizi kullanmaya başlama 2 Ürüne genel bakış, özellikler 13 Fotoğraf makinenizle daha fazlasını gerçekleştirme 16

İçindekiler Fotoğraf makinenizi kullanmaya başlama 2 Ürüne genel bakış, özellikler 13 Fotoğraf makinenizle daha fazlasını gerçekleştirme 16 İçindekiler Fotoğraf makinenizi kullanmaya başlama 2 Ni-MH şarj edilebilir pillerin şarj edilmesi 2 Pillerin takılması 3 Aksesuar SD/SDHC Kart kullanılması 4 Fotoğraf makinesinin açılması 5 Dil, tarih/saat

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY DSC-W320 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2806724

Kullanım kılavuzunuz SONY DSC-W320 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2806724 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha ActiveHD X Type kamera için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha ActiveHD X Type kamera için geçerlidir. activehd x type Bu kullanma kılavuzu Piranha ActiveHD X Type kamera için geçerlidir. Önsöz Değerli Piranha Dostu, Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GENUIS P5143 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2863332

Kullanım kılavuzunuz GENUIS P5143 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2863332 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GENUIS P5143 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Daha fazla bilgi için, ürünle birlikte gelen CD-ROM'daki kullanıcı kılavuzuna bakın.

Daha fazla bilgi için, ürünle birlikte gelen CD-ROM'daki kullanıcı kılavuzuna bakın. Türkçe Daha fazla bilgi için, ürünle birlikte gelen CD-ROM'daki kullanıcı kılavuzuna bakın. Ürüne Genel Bakış Önden Görünüş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Deklanşör 2. Güç düğmesi 3. Hoparlör 4. Otomatik zamanlayıcı

Detaylı

İçindekiler Fotoğraf makinenizi kullanmaya başlama 2 Ürüne genel bakış, özellikler 17 Fotoğraf makinenizle daha fazlasını gerçekleştirme 19

İçindekiler Fotoğraf makinenizi kullanmaya başlama 2 Ürüne genel bakış, özellikler 17 Fotoğraf makinenizle daha fazlasını gerçekleştirme 19 İçindekiler Fotoğraf makinenizi kullanmaya başlama 2 Pilin takılması ve şarj edilmesi 2 Aksesuar SD/SDHC Kart kullanılması 5 Fotoğraf makinesinin açılması 6 Dil, tarih/saat ayarlarının yapılması 7 Fotoğraf

Detaylı

Cyber-shot El Kitabı DSC-W35/W55. İçindekiler. İndeks VTIKLAYIN!

Cyber-shot El Kitabı DSC-W35/W55. İçindekiler. İndeks VTIKLAYIN! VTIKLAYIN! İçindekiler Temel İşlemler Menüyü kullanma Dijital Fotoğraf Makinesi Cyber-shot El Kitabı DSC-W35/W55 Birimi çalıştırmadan önce, lütfen bu El Kitabı'nı ve Kullanma Kılavuzu kitabını iyice okuyarak

Detaylı

Araç Kamerası, Full HD 1080 p

Araç Kamerası, Full HD 1080 p Araç Kamerası, Full HD 1080 p Kullanıcı kılavuzu 87234 1. Paket İçindekiler TR Araç DVR 1,2 m güç kablosu Vantuz Kullanıcı kılavuzu Araç şarj cihazı 2. Ürüne Genel Bakış Başlarken 3. Açma/Kapatma Vantuzu

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Önsöz. Bu Kılavuz Hakkında. Güvenlik ve Kullanma Önlemleri. Telif hakkı. Federal Communications Commission (FCC) Uyumu.

Önsöz. Bu Kılavuz Hakkında. Güvenlik ve Kullanma Önlemleri. Telif hakkı. Federal Communications Commission (FCC) Uyumu. Önsöz Bu Kılavuz Hakkında Bu kılavuzun ve birlikte verilen Temel Referansın içerikleri, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bu Kullanıcı Kılavuzu'nda gösterilen örnek ekranların ve ürün resimlerinin,

Detaylı

Projektör Kamera Hızlı kullanım kılavuzu

Projektör Kamera Hızlı kullanım kılavuzu Hızlı kullanım kılavuzu İçindekiler FCC Bildirisi... 5 WEEE Uyarısı... 6 CE Düzenleyici Bildirimi... 6 Güvenlik Talimatları... 7 Pil Güvenlik Talimatları... 8 1 Giriş... 9 1.1 Sistem Gereksinimleri...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG EX1 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379612

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG EX1 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3379612 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG EX1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG EX1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GENIUS DV815Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/2861409

Kullanım kılavuzunuz GENIUS DV815Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/2861409 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 220P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 220P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

İçindekiler Önsöz... 3 Bu Kılavuz Hakkında... 3 Güvenlik ve Koruma Önlemleri... 3 Bu Menünün Kullanımı... 4 Giriş... 5 Sistem Gereksinimleri...

İçindekiler Önsöz... 3 Bu Kılavuz Hakkında... 3 Güvenlik ve Koruma Önlemleri... 3 Bu Menünün Kullanımı... 4 Giriş... 5 Sistem Gereksinimleri... İçindekiler Önsöz... 3 Bu Kılavuz Hakkında... 3 Güvenlik ve Koruma Önlemleri... 3 Bu Menünün Kullanımı... 4 Giriş... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Ana Özellikler... 5 Paket İçeriği... 6 Kamera Görünümleri...

Detaylı

1. Kameranızı tanıyın. 2. Fonksiyonel parçalar

1. Kameranızı tanıyın. 2. Fonksiyonel parçalar ÖNEMLİ - Su altında pil kapağını açmayın. - En iyi su sızdırmazlık için doğru pil kapağını kapatın. - Temiz su ile durulayın kullanılan sonra ve depolama için kuru tutun. 1. Kameranızı tanıyın 3M su geçirmez

Detaylı

Kolay Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım ı telefonunuzu ilk açtığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda yönlendirmeleri takip ederek seçebilirsiniz. Kilitli Ekran Bu ekran cihazınızın en temel fonksiyonlarına

Detaylı

sentry360 2013 Ürün Kataloğu

sentry360 2013 Ürün Kataloğu sentry360 2013 Ürün Kataloğu Hakkında Sentry360 sentry360 Sentry360 uygulama odaklı bir lider geliştiricisi ve üreticisi çok megapiksel güvenlik kameraları ve video yönetim yazılımı ticari ve hükümet pazarlar.

Detaylı

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kapı Deliği Görüntüleyicisi Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kullanım Kılavuzu WEEE Yönetmeliği & Ürünün İmha Edilmesi Bu ürün, kullanım süresinin sonunda standart ev atıkları gibi imha

Detaylı

10.02.2010 İçindekiler

10.02.2010 İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 3 Güvenlik Uyarıları... 6 Kılavuz hakkında... 6 Güvenlik Uyarıları ve Emniyet Tedbirleri... 7 Giriş... 13 Sistem gereksinimleri... 13 Ambalaj içeriği... 13 Cihazın görünümü...

Detaylı

Cyber-shot El Kitabı DSC-T100. İçindekiler. İndeks VTIKLAYINIZ!

Cyber-shot El Kitabı DSC-T100. İçindekiler. İndeks VTIKLAYINIZ! VTIKLAYINIZ! İçindekiler Temel İşlemler Çekim fonksiyonlarını kullanma Dijital Fotoğraf Makinesi Cyber-shot El Kitabı DSC-T100 Üniteyi çalıştırmadan önce, bu El kitabını, Kullanma Kılavuzu ve Cyber-shot

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GENIUS DV5131 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2861279

Kullanım kılavuzunuz GENIUS DV5131 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2861279 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuşlar OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuş Ad Tuş Fonksiyonu Güç OTDR'yi açmak veya kapatmak için basın ve basılı tutun (yaklaşık 1 san.) Test ve Muayene veya VFL Menu L ve R Sekme tuşları Ok tuşları

Detaylı

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif VideoCAM GE111 özellikleri 1 Snapshot (Çekim) Tuşu 2 LED Göstergesi 3 Objektif VideoCAM GE111 in Kurulumu 1. Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM GE111 ı USB portuna bağlayın. 2. VideoCAM GE111 sürücüsünün

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS VR-360 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4292629

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS VR-360 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4292629 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 420P http://tr.yourpdfguides.com/dref/3645393 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 420P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 420P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. FUN SAVER Dijital Fotoğraf Makinesi FD3. Hazırlıklar. Temel çalışma. Fotoğraf makinesi işlev kumandaları.

Kullanım Kılavuzu. FUN SAVER Dijital Fotoğraf Makinesi FD3. Hazırlıklar. Temel çalışma. Fotoğraf makinesi işlev kumandaları. Kullanım Kılavuzu FUN SAVER Dijital Fotoğraf Makinesi FD3 Temel çalışma Hazırlıklar Fotoğraf makinesi işlev kumandaları Oynatma Menülerin kullanılması Fotoğraf makinesi bağlantısı Ek UYARI Yangın tehlikesini

Detaylı

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İlgili bölümü göstermesi için içindekiler tablosundaki bir başlığı tıklayın 1. GİRİŞ... 3 2. TRAVELLING ZOOM ÖZELLİĞİ... 5 3. CHAT AND SHOW FOTOĞRAF/VİDEO/MÜZİK

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Eye 320 ile gerçek tak ve çalıştır özelliğini yaşayın! Bu USB Video Sınıfı web kamerası için hiçbir sürücü gerekmez. Her yerde, her türlü dizüstü, masaüstü

Detaylı

Uyum, özen, düzenlilik ve temizlik

Uyum, özen, düzenlilik ve temizlik Uyum, özen, düzenlilik ve temizlik Eskiden gereken meziyetlerdir. Bununla birlikte, bunun tek nedeni PISA nın öğrenci ve öğretmenlere benzer şekilde medyanın kullanım biçimlerindeki değişikliklere maruz

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Testo Termal Kameralar 885 & 890 Full Radyometrik Video

Testo Termal Kameralar 885 & 890 Full Radyometrik Video Testo Termal Kameralar 885 & 890 Full Radyometrik Video Testo 885&890 video çekimi Termal kamera ile bağlantı kur 2/23 Otomatik odaklama Otomatik deklanşör açık/kapalı Deklanşörü manuel kullanma Sıcaklık

Detaylı

Sony Alpha Eğitim Dökümanı. Fotoğraf Makinesini bilgisayar aracılığı ile uzaktan kullanmak

Sony Alpha Eğitim Dökümanı. Fotoğraf Makinesini bilgisayar aracılığı ile uzaktan kullanmak Sony Alpha Eğitim Dökümanı Fotoğraf Makinesini bilgisayar aracılığı ile uzaktan kullanmak Sony Alpha serisi fotoğraf makinenizi yapacağınız profesyonel işlerinizde bilgisayar aracılığı ile uzaktan kontrol

Detaylı

Cyber-shot El Kitabı DSC-S930. İçindekiler. Dizin VTIKLATIN!

Cyber-shot El Kitabı DSC-S930. İçindekiler. Dizin VTIKLATIN! VTIKLATIN! İçindekiler Temel İşlemler Çekim işlevlerini kullanma Dijital Fotoğraf Makinesi Cyber-shot El Kitabı DSC-S930 Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu El Kitabı nı Kullanma Kılavuzu ve Cybershot Gelişmiş

Detaylı

1 1. Pil yuvası kapağını açın.

1 1. Pil yuvası kapağını açın. ÜRÜN BİLGİLERİ Ön Arka Üst. Zamanlayıcı LED göstergesi. Flaş 3. Mercek 4. Kayış deliği Yan. Mod düğmesi. Anahtar işlev düğmesi 3. Üçayak soketi 4. TFT LCD monitör. Deklanşör' düğmesi. Güç düğmesi 3. Mikrofon

Detaylı

Moto Mod aksesuarınızı takma

Moto Mod aksesuarınızı takma 360 CAMERA Moto Mod aksesuarınızı takma Telefonunuzun arkasındaki kamera lensini 360 Camera ile hizalayın, ardından telefonun yan ve alt taraflarını Moto Mod ile birbirlerine geçinceye kadar hizalayın.

Detaylı

Bitkisel Araştırmalarda Görüntü İşleme Teknikleri. Cengiz Sancak

Bitkisel Araştırmalarda Görüntü İşleme Teknikleri. Cengiz Sancak Bitkisel Araştırmalarda Görüntü İşleme Teknikleri Cengiz Sancak Temel Fotografi Fotograf nedir? Fotograf makinesi (kamera) çeşitleri SLR (Single Lens Reflex) Basçek (Compact) Görüntü alma çeşitlerine göre:

Detaylı

İçindekiler İşlem Arama. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-W350/W360/W380/W390. 2010 Sony Corporation 4-162-399-61(1)

İçindekiler İşlem Arama. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-W350/W360/W380/W390. 2010 Sony Corporation 4-162-399-61(1) Cyber-shot El Kitabı DSC-W350/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-162-399-61(1) TR Bu el kitabını kullanma Sağ üst bölümdeki düğmeleri tıklatarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Bu yöntem, görmek istediğiniz

Detaylı

User Manual ST5000. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler.

User Manual ST5000. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler. Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın User Manual ST5000 Sıkça sorulan sorular

Detaylı

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KULLANIM KILAVUZU 1. Dokunmatik ekran açıklaması (Touch LCD Wall Controller) Dokunmatik ekran LCD duvara kontrol paneli dokunmatik LCD ekran üzerinden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

User Manual ST100. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler.

User Manual ST100. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler. Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın User Manual ST100 Sıkça sorulan sorular

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS X-960 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4294688

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS X-960 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4294688 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

E-620. Olympus E-620 ile sınır gökyüzüdür. Teknik Özellikler. Vizör. Tip. Görüntü Algılayıcı. Motor. Filtre

E-620. Olympus E-620 ile sınır gökyüzüdür. Teknik Özellikler. Vizör. Tip. Görüntü Algılayıcı. Motor. Filtre E-620 Dahili görüntü sabitleyici ve taşınabilir yaratıcı stüdyo ile dünyanın en küçük ve en hafif D-SLR'ı!* Yüksek hızlı 12,3 Megapiksel Live MOS sensör 7 nokta AF sistem Yüksek kaliteli dahili görüntü

Detaylı

Cyber-shot El Kitabı DSC-S730. İçindekiler. İndeks V TIKLAYIN!

Cyber-shot El Kitabı DSC-S730. İçindekiler. İndeks V TIKLAYIN! V TIKLAYIN! İçindekiler Temel İşlemler Menüyü kullanma Dijital Fotoğraf Makinesi Cyber-shot El Kitabı DSC-S730 Birimi çalıştırmadan önce lütfen bu El Kitabı yla birlikte Kullanma Kılavuzu nu ve Cyber-shot

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GENIUS P534 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3067253

Kullanım kılavuzunuz GENIUS P534 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3067253 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GENIUS P534 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Cyber-shot El Kitabı DSC-S750/S780. İçindekiler. İndeks V TIKLAYIN!

Cyber-shot El Kitabı DSC-S750/S780. İçindekiler. İndeks V TIKLAYIN! V TIKLAYIN! İçindekiler Temel İşlemler Menüyü kullanma Dijital Fotoğraf Makinesi Cyber-shot El Kitabı DSC-S750/S780 Birimi çalıştırmadan önce lütfen bu El Kitabı yla birlikte Kullanma Kılavuzu nu ve Cyber-shot

Detaylı

Bu Kılavuz Hakkında... 3 FCC Bildirisi... 3 WEEE Uyarısı... 3 Kurulum ile ilgili Notlar... 4

Bu Kılavuz Hakkında... 3 FCC Bildirisi... 3 WEEE Uyarısı... 3 Kurulum ile ilgili Notlar... 4 İçindekiler Bu Kılavuz Hakkında... 3 FCC Bildirisi... 3 WEEE Uyarısı... 3 Kurulum ile ilgili Notlar... 4 1 Giriş...5 1.1 Sistem Gereksinimleri... 5 1.2 Özellikler... 5 1.3 Paket İçerikleri... 6 1.4 Dış

Detaylı

İçindekiler İşlem Araması. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-W270/W275/W290. 2009 Sony Corporation 4-130-214-62(1)

İçindekiler İşlem Araması. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-W270/W275/W290. 2009 Sony Corporation 4-130-214-62(1) Cyber-shot El Kitabı DSC-W270/W275/W290 2009 Sony Corporation 4-130-214-62(1) TR Bu el kitabının nasıl kullanılacağı hakkında Sağ üstteki bir düğmeye tıklayarak, karşılık gelen sayfaya atlayın. Bu, görmek

Detaylı

DC C750/C850 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz

DC C750/C850 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz DC C750C850 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Hoş Geldiniz Telif Hakları Telif Hakkı 2008 - BenQ Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü yayın sahibi şirketten önceden izin

Detaylı

E PL mm Kit Champagne Gold

E PL mm Kit Champagne Gold E PL1 14-42mm Kit Champagne Gold Canlı Rehber ve ienhance 4 farklı renkte ultra ile daha kolay kullanım kompakt tasarım HD Video ve HDMI Kontrol Sanat Filtreleri, Çoklu Pozlama, Çoklu Açı Aksesuar Portu

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu. Araç Kamerası

Kullanıcı kılavuzu. Araç Kamerası Kullanıcı kılavuzu Araç Kamerası 87230 1. Paket İçindekiler Ednet araç için DVR 1,2 m güç kablosu Vantuz Kullanıcı kılavuzu Araç şarj cihazı 2. Ürüne Genel Bakış 1 2 3 4 5 6 7 Lens düğmesi HDMI Bağlantı

Detaylı

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: bir efsane geri döndü. Teknik Özellikler. Canlı İzleme. Tip. Görüntü Algılayıcı. Görüntü Sabitleme. Motor.

E P1 14-42mm Kit. Olympus Pen: bir efsane geri döndü. Teknik Özellikler. Canlı İzleme. Tip. Görüntü Algılayıcı. Görüntü Sabitleme. Motor. E P1 14-42mm Kit Sanat Filtreleri, Çoklu Pozlama, Çoklu Açı Yüksek kaliteli dahili görüntü sabitleyici İzlemede gerçek zaman etkisi Öncelikli yakalanan görüntünün üzerine mevcut görüntünün çoklu pozlama

Detaylı

DC C1000 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz

DC C1000 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz DC C1000 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Hoş Geldiniz Telif Hakları Telif Hakkı 2006 - BenQ Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü yayın sahibi şirketten önceden izin alınmadan

Detaylı

User Manual ST80. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler.

User Manual ST80. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler. Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın Sıkça sorulan sorular User Manual ST80 Hızlı

Detaylı

Önemli Teknolojik Özellikler

Önemli Teknolojik Özellikler Gerçek 1.3 Mega Piksel Otomatik Odaklamalı Web Kamerası Genius, yenilikçi bir web kamerası olan Slim 1322AF yi sunmaktan gurur duyar. Optik, otomatik odaklamalı bir merceğe sahiptir ve gerçek zamanlı,

Detaylı