Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 510

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz GRUNDIG GSC 510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3981331"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Windows,MicrosoftWindowsletimSisteminiifade edenkisaltilmibirterimdir.diertümirketveyaürünisimler,kendiilgiliirketlerininticarimarkalariveyatescilliticarimarkalaridir. Ticari Marka Bilgisi 4 GÜVENLK TALMATLARI Fotorafmakinesinikendibainizasökmeyiveyabakimyapmayi denemeyin. Fotoraf makinesini neme veya yüksek sicakliklara maruz birakmayin. Düüksicakliklardanyükseksicakliklarageçerkenfotorafmakinesininisinmasinibekleyin. Fotorafmakinesiobjektifinedokunmayin. Objektifiuzunsüredorudangüneiiinamaruzbirakmayin. Ürünü temizlemek için aindirici kimyasallar, temizlik çözeltileri veyagüçlüdeterjanlarkullanmayin.ürününemliyumuakbirbezlehafifçesilin. Fotorafmakinesiuzunsürekullanildiindafotorafmakinesigövdesinin isinmasinormaldir. Fotorafmakinesiniuzunsüreliinekullanmayacaksaniztümresimlerinizi bilgisayarakaydedinvefotorafmakinesininpiliniçikartin. Fotorafmakinenizdefarklitipteveyaarjiazalmipilkullanmanizobjektifintakilikalmasinanedenolabilirböylebirdurumlakarilamamakiçin aynitiptevetamarjolmupilkullanmayadikkatedin. Ambalaj çin Uyari! UlusalÇevreMevzuatimizgereiAmbalajlar,geridönütürülebilirmalzemelerdenüretilmitir.Ambalajlarinnormalevçöpüneatilmamasi,yerel otoriteninbelirttiiambalajtoplamanoktalarinaatilmasisalanmalidir. UlusalÇevreMevzuatimizgereiÜründebulunanPiluygunekildegeri dönütürülmeliveyayerelotoriteninbelirttiiatikpilkutusunaatilmalidir. Pilikullanimkilavuzundabelirtildiiekildearjedinizveyadeitiriniz. 5 Piligeridönütürmekiçinlütfenyerelyetkiliservisebavurun. TÜRKÇE Pil çin Uyari! GÜVENLK TALMATLARI WEEE Elektronik Atiklarin Bertarafi: Buürün,geridönüümlüvetekrarkullanilabiliryüksekkalitelimalzeme ve parçalardan üretilmitir. Bu sebepten, artik kullanilamayacak duruma geldiinde, normal ev çöpüne atilmamali, elektrikli ve elektronik cihazlaringeridönüümüiçinkullanilanbirtoplamanoktasinaverilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanim kilavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir. Bu toplama yerlerini, lütfenbulunduunuzyöredekiyerelyönetimesorunuz.eskicihazlarigeri kazanimavererek,çevrekorumasinaönemlibirkatkidabulunursunuz. EEE Yönetmeliine Uygundur. Aldiiniz ürün, T.C.Çevre ve Orman Bakanliitarafindan tarihve26891sayiliResmiGazete'de yayimlanan Elektrikli ve Elektronik Eyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin Sinirlandirilmasina Dair Yönetmelikte belirtilen zararli ve yasaklimaddeleriiçermez. Yasakli Madde Kullaniminin Kisitlanmasina Uyum : PCB Uygunluu: "PCB(Poliklorlubifenil)içermez." Enerji Tasarrufu çin Yapilmasi Gerekenler Güç tasarrufu amaciyla Güneli ortamlarda flai devreden çikariniz. Zoomfonksiyonunungüçtüketimipilperformansinietkileyeceinden gereksizkullanimindankaçininiz. Aralikli kullanimlarda tekrar cihazin kapanip açilmasi zoom motorunungüçtüketimineyolaçacaindangüçtasarrufunuyüksek dakikayaayarlayiniz. arjli pil kullanildiinda ilk kullaniminda pil talimatlarinda belirtilenilkarjsüresiniuygulayiniz.tamamenbitmedentekrararj etmeyiniz.arjcihazininvepillerinmahdeerlerininvecinslerinin (LiIonvs)ayniolmasinaözengösteriniz. 6 Menei:P.R.C. GR Bu kilavuz, fotoraf makinenizi nasil kullanacainiz hakkinda adim adim talimatlar içerir ve sadece bavuru için kullanilmak üzere hazirlanmitir. Sistem Gereklilikleri Fotorafmakinenizieniyiekildekullanabilmekiçinbilgisayarinizin aaidakisistemgereksinimlerinikarilamasigerekir: Windows için: Windows98/98SE/2000/XP/ME/Vista lemci:pentiumii450mhzveyaüstü(pentium800mhztavsiye edilir Bellek:512MBveya1GBustutavsiyeedilir. HDDalani:200MBveyaüstü 1024X768piksel,16bitrenkliekranlimonitör MicrosoftDirectX9.0C USBbalantinoktasiveCD-ROMsürücü Macintosh için: PowerMacG3yadaüstü MacOS Bellek:64MBveyaüstü HDDalani:110MBveyaüstü USBbalantinoktasiveCD-ROMsürücüMplayer Ana Özellikler 3inçrenklidokunmatikekranLCDmonitör 12Megapikselçözünürlük 1/2,3inçCCDgörüntüsensörü 3xoptikyakinlatirmave5xdijitalyakinlatirma TürkçeMenü GülümsemeAlgilama YüzAlgilama&Takibi KirmiziGözDüzeltme TitreimEngelleme,DijitalSabitleyici SesliVideoKaydi(MJPEG) steebaliharicisd/sdhckartile32mbdahiliflabellek 4GB'akadarSDkartive16GB'akadarSDHCkartidestekler Metalalaimlidigövde,Zarifmetalikboya Kullanimikolaydümearayüzü DCF,DPOF,PictBridgeuyumu Resimlerinizivefilmlerinizigörüntülemekiçinslaytgösterisiözellii Resimlerinizi ve filmlerinizi televizyonda görüntülemek için A/V çikii Fotoraflarinizi ve filmlerinizi bilgisayariniza aktarmak için USB 7 balantinoktasi TÜRKÇE GR Ambalaj Kutusunda Bulunan Parçalar Lütfen fotoraf makinesi ambalajinda bulunan parçalari kontrol edin.kutudauparçalarbulunmalidir: Dijitalfotorafmakinesi Lityumiyonpil Pilarjcihazi Bilekaskisi USBkablosu DJTAL FOTORAF MAKNES KULLANIM KILAVUZU Güçkablosu tr en CD-ROM KullanimKilavuzu Fotorafmakinesi çantasi AVkablosu Fotoraf Makinesi Görünümleri Önden Görünüm Fla 2. Oto deklanör /AF Yardimci Ledi 3. YakinlatirmaObjektifi 3X ZOOM TICAL LE OP 4. Mikrofon F= mm F= NS GR Arkadan Görünüm 5. Yaklatirma/uzaklatirma dümeleri 6. Oynatmadümesi 7. Ekrandümesi 8. LCDekran DISP 8 Üstten Görünüm Deklanör 10. Sabitleyicidümesi 11. Güçdümesi 12. LEDGöstergesi 12 Üstten Görünüm Pil/SDkartyuvasi 14. USB/TVÇikii 15. Tripod(Üçayak)soketi 16. Hoparlör Soldan Görünüm 17. Askihalkasi TÜRKÇE 9 17 GR Fotoraf Makinesi Dümeleri Düme Güç Sabitleyici Deklanör Açiklama Cihaziaçmak/kapatmakiçinbasin.

3 Sabitleyici,fotorafmakinesisallantisinidengelemekiçiniikseviyelerinegöreeniyiISO deeriniayarlar.sabitleyiciaçmak/kapatmakiçinbasin. Bir resmi çekmek veya video ya da ses klipini kaydetmeyi balatmak/durdurmak için basin. FotorafmakinesikapatilmisafotorafmakinesiniOynatmamodundaaçmakiçin0. 3 saniyeliinebasilitutun. FotorafmakinesiaçiksafotorafmakinesiniOynatmaveyaKayitmoduarasinda deitirmekiçinbasin. Yakinlatirma odaini deitirmek için T(yakinlatirma)/W(Uzaklatirma) dümelerine basin. LCD ekran görüntüsünü OSD simgelerini ve kilavuzlari gösterecek ekilde deitirmek içinbasin. Fotoraf makineniz, kullanim kolaylii için farkli dümelerle donatilmitir. Oynatma5 BüyütT/W Ekran(DISP) Bildirimler Fotorafmakineniz,kullanicilaraikiekildegeribildirimverir: LEDGöstergeleri ÇalimaSesi Led Göstergeleri Fotorafmakineniz,2LEDgöstergesiyledonatilmitir: Çalima Lambasi, fotoraf makinenizin üstünde yer alir. Çalima Lambasininkonumunubulmakiçin"ÜsttenGörünüm"baliinabakin,ve KendindenZamanlayiciLambasi,fotorafmakinesinarbellek kartiyuvasinaitin. DIS P Pilarjsüresi2saattir. LCDekrandaki» «pilsimgesi,pilseviyesinigösterir. 13 "LCDEkranYerleimi"baliklikonuyabakin. TÜRKÇE CK LO 4. Pilbölmesinikapatin. DIS P DIS P Not: SD/SDHC karti çikartmak için yerinden çikincaya kadar hafifçe itin.kartidikkatleçekipçikartin. Pilin arj Edilmesi Paketinizlebirliktegelenpildoludeildir.Fotorafmakinesinikullanmadanöncepiliarjetmenizgerekir. 1. Pili,gösterildiigibipilarjcihazinatakin. 2. Elektrikkablosunupilarjcihazinabalayin. 3. Elektrikkablosunubirduvarprizinetakin. BALARKEN Cihazi Açma ve Kapatma Fotorafmakinesiniaçmaninikiyoluvardir: Power(Güç)» «dümesinebasip0,3saniyebasilitutun.kisabir açili görüntüsü görüntülenir ve etkinletirilmise açili sesi çalar. Yakinlatirma/uzaklatirmamerceidiariçikarvefotorafmakinesiKayitmodundaaçilir. Playback(Oynatma)»5«dümesinebasip0,3saniyebasilitutun. FotorafmakinesiOynatmamodundaaçilir.Yakinlatirmamercei diariçikmaz. Fotoraf makinesini kapatmak için Power (Güç)» «dümesine basin. KayitveOynatmamoduhakkindadahafazlabilgiiçin"Modlar" baliklikonuyabakin. Balangiç Ayarlari Fotorafmakineniziilkdefaaçtiinizzamanfotorafmakinesinin ilkayarlariniyapmanizistenecektir. CihaziaçtiinizdaekrandiliniayarlamaniziçinLCDekrandaDil Menüsügörüntülenir. Dilin Ayarlanmasi 1. Seçenekler arasinda dolamak için»«,»«dümesine dokunun. 2. Seçmekistediinizdiledokunun. Tarih ve Saatin Ayarlanmasi 1. Tarihvesaatarasindageçiyapmakiçinekranadokunun. 2. Tarihvesaatdeerinideitirmekiçin»«veya»«dümesine dokunun. 3. UygulamakiçinSET(AYAR)seçeneinedokunun. Artikresimçekmeyevevideokaydetmeyehazirsiniz. Not: Pillerçikartilirve48saattenuzunbirsüretakilmazsa,TarihveSaatinyenidenayarlanmasigerekir. Modlar Fotorafmakinenizdeikimodvardir: 14 Kayit Modu ResimçekmekvevideolarlaseskliplerikaydetmekiçinKayitmodunuayarlayin. BALARKEN Kayitmoduaaidakileriçindeayarlanabilir: nstantaneresimmodu.sabitgörüntüleriçekmekiçinbumodu E kullanin.diersahnemodlari,enstantanemodundanseçilebilir. Videokameramodu.Videokaydetmekiçinbumodukullanin. es Kaydedici modu. Ses kliplerini kaydetmek için bu modu S kullanin. Aaidaki "Kayit modu seçeneklerinin seçilmesi" balikli konuya bakin. Oynatma Modu Çekilen resimleri görüntüleyip düzenlemek ve videolarla ses kliplerini oynatmak için fotoraf makinenizi Oynatma moduna ayarlayin.bumoddaaynizamandaresimlereseslikisanotlarda ekleyebilirsiniz. Güç dümesini kullanarak fotoraf makinenizi açtiiniz zaman otomatikolarakkayitmodunageçirilirsiniz. Kayit Modu ile Oynatma Modu Arasinda Geçi Kayit modundayken Oynatma moduna geçmek için Oynatma dümesinebasin. OynatmamodundaykenKayitmodunageridönmekiçinOynatma dümesinebasin Kayit Modu Seçeneklerinin Seçilmesi Farkli mod seçeneklerini kullanarak fotoraf makinenizin kalitesini ve kullanim kolayliini maksimum düzeye çikartin. Mod seçenekleri, sahne koullarina göre önceden yapilan ayarlarla resim&ccedihizliilerisarma/geri sarmadokunmadümeleri. Oynatmadurumu Oynatmadurumunugösterir. Oynatmasüresi Oynatmasüresinigösterir. 10 Ses klibi playback (çalma) modu: 1 2 No Öe Pil Dosyanumarasi/ Toplamsayi Seslikisanot HizliAyarÇubuu Açiklama Pilseviyesinigösterir. Depolamakartindakitoplam dosyasayisiüzerindendosya numarasinigösterir. Dosyaninbirsesdosyasi olduunugösterir. 27/ :00:53/00:01: HizliAyarÇubuunubalatmak içindokunun. Birsonrakidosyayigörüntülemek Sonraki içindokunun. Slaytgösterisinibalatmakiçin Slaytgösterisi dokunun. Biröncekidosyayigörüntülemek Önceki içindokunun. Koru Dosyaninkorunduunugösterir. Ses Sesseviyesiniayarlarvegösterir. Sesioynatma/duraklatma/ Oynatmadümeleri durdurma/hizliilerisarma/geri sarmadokunmadümeleri. Oynatmadurumu Oynatmadurumunugösterir. Çalmasüresi Çalmasüresinigösterir. 18 LCD EKRANIN KULLANILMASI LCD Ekran Görüntüsünün Deitirilmesi LCD ekranda görüntülenen bilgilerin türü, Display (Ekran) dümesinikullanarakdeitirilebilir. LCDekraninibirtürdendierinedeitirmekiçinardiardinaDisplay(Ekran)dümesinebasin. Record (Kayit) modunda LCD ekran aaidakilerden herhangi birisinedeitirilebilir: M M 0.0EV 1600 OSDKapali OSDAçik TamOSDAçik puçlariaçik Not: OSDbilgileri,kayitmodutürünebaliolarakdeiebilir. Çekilecekgörüntüyüdoruekildeayarlamakiçin"puçlari"bölümünükullanin. Playback (Oynatma) modunda LCD ekran aaidakilerden herhangi birisinedeitirilebilir: 27/27 27/27 F / EV M OSDAçik TamOSDAçik OSDKapali Not: LCDekran,aaidakidurumlardadeitirilemez: Filmveyaseskliplerinikaydetme Filmveyaseskliplerinioynatma Slaytgösterisinioynatma TÜRKÇE 19 LCD EKRANIN KULLANILMASI Hizli Ayar Çubuunun Kullanilmasi M HizliAyarÇubuu,KayitveOynatmaModundatemel ayarlariayarlamadabirkisayolmenüsüolarakgörev yapar.

4 Menüsimgeleri,herbirilevingeçerliayarlarini gösterir.simgeler,seçilenmodavemodunayarlarina göredeiir. Hizli Ayar Çubuunu balatmak için» dokunun. «simgesine «simgesine HizliAyarÇubuusimgesi Hizli Ayar Çubuunu kapatmak için» dokunun. Enstantane Resim Modu Enstantane Resim modundaki Hizli Ayar Çubuu, üçü kullanici tanimliolandokuzmenüseçeneiiçerir. Bazimenüfonksiyonlarininkullanilabilirlii,seçilensahnemoduna balidir. Kullanilamayan fonksiyonlar veya ön ayarli fonksiyonlar, gri simgelerolarakgörünür No. 1 A AF 1 12M ISO AUTO Öe SahneModu Fla Netletirme Modu Denklanör Modu AnaMenü KisayolTuu Kapat Açiklama Sahnemodunuseçmekiçindokunun. Flaayarlarinideitirmekiçindokunun. Netletirmemoduayarlarinideitirmek içindokunun. Denklanörmoduayarlarinideitirmek içindokunun. EnstantaneResimveAyarlarMenüsüne gitmekiçindokunun. Seçilenfonksiyonunayarlarinideitirmek içindokunun.üçkisayoltuu,kullanici tarafindandeitirilebilir."kisayoltuunun Ayarlanmasi"konusunabakin. HizliAyarÇubuunukapatmakiçin dokunun A AF 1 12M ISO AUTO Fonksiyonaltmenüsünegirmekiçinilgilisimgeyedokunun. ÖrneinFlamodualtmenüsüneerimekiçinFla modu simgesine tiklayin, alt menü seçenekleri açilir. Soldakiçizimebakin. Seçeneiseçmekiçinistenenayarlarsimgesinedokunun. Altmenüdençikmakiçin» «simgesinedokunun. 20 LCD EKRANIN KULLANILMASI Video Kamera Modu VideokameradakiHizliAyarÇubuu,9menüseçeneiiçerir.Buradakimenüseçeneklerinikullanaraktemelvideoayarlarinikolaycayapabilirsiniz. Önayarlifonksiyonlar,grisimgelerolarakgörünür.Fonksiyonalt menüsünüetkinletirmekiçinfonksiyonsimgesinedokunun. Dier video kamera ayarlarina erimek için Main Menü (Ana Menü)simgesinedokunun No. 1 6 Öe SahneModu FilmBoyutu KareHizi BeyazDengesi AnaMenü Kalite Netletirme Modu Efekt Kapat AF N AWB Açiklama Sahnemodunuseçmekiçindokunun. Boyutayarlarinideitirmekiçindokunun. Karehiziayarlarinideitirmekiçin dokunun. Beyazdengesiniayarlamakiçindokunun. VideoKameraveAyarlarMenüsünegitmekiçindokunun. Kaliteayarlarinideitirmekiçindokunun. Netletirmemoduayarlarinideitirmek içindokunun. Efekteklemekiçindokunun. HizliAyarÇubuunukapatmakiçin dokunun. Ses Kaydedici Modu SesKaydedicimodundakiHizliAyarÇubuu,üçmenüseçenei içerir. AyarlarmenüsüneerimekiçinMainMenü(AnaMenü)simgesine dokunun. 1 No Öe SahneModu AnaMenü Kapat Açiklama Sahnemodunudeitirmekiçindokunun. AyarlarMenüsünegitmekiçindokunun. HizliAyarÇubuunukapatmakiçindokunun. TÜRKÇE LCD EKRANIN KULLANILMASI Playback (Oynatma) Modu Oynatma modundaki Hizli Ayar Çubuu, 10 menü seçenei içerir.kullanilamayanfonksiyonlarveyaönayarlifonksiyonlar,gri simgelerolarakgörünür. Fonksiyon alt menüsünü etkinletirmek için fonksiyon simgesine dokunun. Dier oynatma ayarlarina erimek için Main Menü (Ana Menü) simgesinedokunun No. Öe Açiklama Efekt Döndür ZAydinlatma Koru AnaMenü KisaNotEkle Fotoraf Çerçevesi DPOF Silme Kapat Resmeefekteklemekiçindokunun. Resmidöndürmekiçindokunun. Zaydinlatmaayarlariniayarlamakiçin dokunun. Resmikilitlemekiçindokunun. AnaMenüyegitmekiçindokunun. Resmebirkisanotdiyalogueklemekiçin dokunun. Resmefotorafçerçevesieklemekiçin dokunun. Resmiyazdirmaküzereiaretlemekiçin dokunun. Resmisilmekiçindokunun. HizliAyarÇubuunukapatmakiçin dokunun. 22 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Fotoraf Çekme M Artik fotoraf makinenize aina olduunuza göre fotoraf çekmeyehazirsinizdemektir. Fotorafmakinenizlefotorafçekmekçokkolaydir. 1. Power (Güç) dümesine basarak fotoraf makinesini açin.buekildefotorafmakinenizaynizamandakayit modunadaayarlanir. 2. LCDekrandakinetletirmebraketinikullanarakgörüntüyü çerçeveleyin.sadakiçizimebakin. 3. Deklanöre yarim basin. Fotoraf makinesi otomatik olaraknetletirmeyivepozlamayiayarlar.fotorafmakinesi fotorafi çekmeye hazir olduunda çerçeve braketi yeile döner ve deklanör hiziyla diyafram deeri görüntülenir. 4. Resmiçekmekiçindeklanöretambasin. F / Sallanmauyarisimgesi» «göründüündebulanikresimleriengellemekiçinkollarinizyandaolacakekildefotorafmakinesini dengelitutunveyabirüçayakkullanin Sabitleyicinin Kullanilmasi Sabitleyicifonksiyonu,sallanmadankaynaklananbulanikresimleri önler. BufonksiyonsadeceISOAuto(Otomatik)olarakayarlandiinda kullanilabilir. ISO ayarlarini nasil yapacainizi örenmek için "ISO"konusunabakin. Sabitleyicidümesi Sabitleyiciyietkinletirmekiçin Sabitleyiciyietkinletirmek/devrediibirakmakiçinfotoraf makinenizinüstündekistabilizer(sabitleyici)dümesinebasin. Fotoraf makineniz, 3x optik yakinlatirma ve 5x dijital yakinlatirmaya sahiptir. Optik yakinlatirma, mercein mekanik olarak ayarlanmasi ile elde edilir. Dijital Yakinlatirmakiçinbasin. yakinlatirmaisemenüayarlarindanetkinletirilir. Dijital yakinlatirmanin nasil kurulacai ile ilgili Uzaklatirmakiçinbasin. bilgi için lütfen "Dijital Yakinlatirma Ayari" konusunabakin. 23 TÜRKÇE Yakinlatirma/Uzaklatirma Kumandasinin Ayarlanmasi FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Optik Yakinlatirmayi Ayarlamak çin: M 1. Bir resmi yakinlatirmak ya da uzaklatirmak için Zoom (yakinlatirma)dümelerinebasin. 2. LCDekrandayakinlatirmagöstergesigörünür.» «0. 0EV 1600 Optikyakinlatirma Dijital Yakinlatirmayi Ayarlamak çin: M 1. Dijital yakinlatirmayi etkinletirin. "Filmlerin Kaydedilmesi"baliklikonuyabakin. 2. Duruncaya kadar maksimum deere optik olarak yakinlatirmakiçintdümesinebasin. 3. Dümeyibirakin. 4. Otomatik olarak dijital yakinlatirmaya geçmek için tekrar T dümesine basin. Yakinlatirma devam eder.

5 » «Dijitalyakinlatirma 0.0EV 1600 Sahne Modunun Ayarlanmasi Scene (Sahne) modunun ayarlanmasi, sahne veya ortama göre öncedenyapilanayarlarlaresimçekmenizeolanaktanir. 1. Sahne Modu alt menüsünü balatmak için»» «simgesinedokunun. 2. Seçmekistediinizsahneyedokunun. Not: Sahne Modu simgesi, geçerli ayarlara bali olarak deiebilir. Açiklama Temelgörüntüleriçekmeninenkolayyoludur.Ayarlar otomatikolarakyapilir. Fotorafmakinesi,deklanörhizivediyaframaçiklii gibienuygunçekimayarlarinimanuelyapmasina olanaktanir. Fotorafmakinesiçekimkoullarinialgilarveotomatik olarakuygunsahnemodunageçer."akillisahne ModununKullanilmasi"baliklikonuyabakin. Fotorafmakinesi,nesneüzerineodaklanmakiçinarka planibulaniklatirir. Buözellik,genimanzaragörünümlerinivurgulamak içinkullanilir. «> A AF 1 12M ISO AUTO Simge Öe Otomatik Program AkilliSahne Portre 24 Manzara FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Simge Öe Günbatimi Arkaiik Çocuklar Gece Sahnesi Havaifiek Kar Spor Parti Mumiii Gece Portresi Açiklama Buözellik,günbatimigörüntülerinikaydetmekiçinkirmizi tonuiyiletirir. Buözellik,ölçümüdeitirerekbirarkaplannesnesinin resminiçekmedekullanilir. Buözellik,hareketliçocuklarinsabitresimleriniçekmekiçin kullanilir. Buözellik,arkaplandagecesahnesiolanresimleriçekmek içinkullanilir. Buözellik,havaifieklerinpatlamasiniçekmekiçin deklanörhiziniyavalatir. Buözellik,karlihavalardasabitresimçekimiiçinkullanilir. Buözellik,sabitgörüntüleriyüksekhizdaçeker. Buözellikdüünveyakapalimekandakipartiortamlari içinkullanilir. Buözellik,sicakmumiiiefektleriniçekmekiçinkullanilir. Buözellik,geceveyakaranlikarkaplaniolanportre resimleriçekmekiçinkullanilir. Buözellikcilttonunuiyiletirir,buekildeyüzdaha YumuakCilt pürüzsüzgörünür. YavaAkan Buözelliksuveyaipekgibiakiciefektleriiyiletirir. Su Buözellik,yiyecekresimleriniçekmekiçinkullanilir.Bu Yiyecek moddakidahayüksekdoygunluk,çekilenresmindaha cazipolmasinisalar. Bina Metin Buözellik,çekilenresminkenarlariniiyiletirir. Buözellik,metinresimleriniçekerkennormaldekullanilan siyahvebeyazkontrastiniiyiletirir. Müzayedemodundaçekilenresimler,otomatikolarak Müzayede "_AUCT"isimlibirklasörekaydedilir.Dahafazlabilgiiçin "KlasörYapisi"konusunabakin. Buözellik,çekilecekyüzleriotomatikolarakalgilamakiçin Gülümseme gülümsemeizlemeyikullanir.gülümsemealgilandiinda Algilama sürekliolarakresmiçeker."gülümsemealgilamamodunun Kullanilmasi"baliklikonuyabakin. Buözellik,resimçekilirkençekilenkiiningözünükirpmasi GözKirpma durumunualgilarvekullaniciyaburesmikaydedip Algilama kaydetmemeseçeneinisunar."gözkirpmaalgilama ModununKullanilmasi"baliklikonuyabakin. Video Bumod,filmkliplerinikaydetmekiçinkullanilir. kamera Ses Bumod,seskliplerinikaydetmekiçinkullanilir. Kaydedici TÜRKÇE 25 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Akilli Sahne Modunun Kullanilmasi Akilli sahne simgesi. Fotorafmakinesiçekimkoullarini algiladiktansonrabusimge,algilanansahne modunugösterecekekildedeiir. AF M AkilliSahneModuilefotorafmakinesiotomatikolarakçekimartlarinialgilarveresmiçekileceknesnehedeflendiinde uygunsahneveayarlarageçer.buözellik,genellikletemel fotorafçilik bilgilerine sahip olmayan yeni kullanicilarin mükemmelresimlerçekebilmesiaçisindankullanilidir. Akilli Sahne Modunu etkinletirmek için 1. SahneModualtmenüsünden» «öesiniseçin. 2. Fotoraf makinesini resmi çekilecek nesne üzerine odaklayin. Portre Modu Simgesi AF M 3. Fotorafmakinesiçekimkoullarinialgilarveuygunbir sahnemodunageçer. 4. Çekileceknesneyiodaklamakiçindeklanöreyariyakadarbasin.Odakayarininyapildiinigösterecekekilde çerçeveninrengiyeiledöner. 5. Fotorafiçekmekiçindeklanörebasin. Biryüzalgilandiindafotorafmakinesinde beyazbirçerçevegörüntülenir. AaidakitablodaAkillisahnenindesteklediimodlargösterilmektedir: Simge Öe Portre Arkaiik Açiklama Bumodbiryüzalgilandiindaayarlanir. Bumod,EVayari2,5'tenbüyükkenbiryüz algilandiindaayarlanir. Bumodaaidakidurumlardaayarlanir: üzalgilanmamitir. Y dakmesafesi1,5metredenfazladir. O Vayari11veya10,5'tenbüyüktür. E Bumodaaidakidurumlardaayarlanir: üzalgilanmamitir Y dakmesafesimakroaraliidahilindedir.bu O modyalnizcadeklanöreyarimbastiinizda algilanabilir. Bumodaaidakidurumlardaayarlanir: üzalgilanmamitir. Y dakmesafesi1,5metredenfazladir. O Vayari5veya4,5'tenküçüktür. E Manzara Makro Gece Sahnesi 26 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Gülümseme Algilama Modunun Kullanilmasi Gülümseme Algilama modu, resimleri otomatik olarak çekmek için gülümseme izlemeyi kullanir. Deklanöre basilmasi, bir gülümseme algilandii anda fotoraf makinesinin sürekli olarak çekim yapmasini salar. Bu özellik, hareket halindeki kiilerin farkli açilarinivegülümsemeleriniçekmedeçokkullanilidir.birdenfazla kiininolduubirresimçekilirkenfotorafmakinesiekraninüzerindekienyakinkiiningülümsemesinialgilar. Gülümseme Algilamayi etkinletirmek için 1. SahneModualtmenüsünden» «öesiniseçin. 12M GülümsemeAlgilamaSimgesi AF Fotoraf makinesini resmi çekilecek nesne üzerine odaklayin. Bir yüz algilandiinda beyaz bir çerçeve görünür. 3. Gülümsemealgilamayibalatmakiçindeklanörebasin. Biryüzalgilandiindabeyazçerçeveyeiledönervegülümsemealgilamasimgesi,fotorafmakinesininfaaliyetini göstermeküzerehersaniyedebiryanipsöner. 4. Gülümseme algilandiinda fotoraf makinesi çekilecek nesneyeodaklanirvesariçerçeveyeiledöner.fotoraf makinesi otomatik olarak görüntünün resmini çeker. Ne zaman bir gülümseme algilansa sürekli olarak çekim yapacaktir.

6 5. Çekimidurdurmakiçintekrardeklanörebasin.Gülümseme algilama simgesi, fotoraf makinesinin faaliyetinin durduunugöstermeküzereyanipsönmesinidurdurur. Gülümsemealgilandiindafotoraf makinesiçerçeveyigösterir. Not: Birden fazla yüzün olduu bir görüntünün resmini çekerken, yüz izlemefonksiyonununilkseferdeyüzleriizlemesidahauzunsürebilir. Göz Kirpma Algilama Modunun Kullanilmasi GözKirpmamodununyüzleriizlerveçekilenkiileringözkirptii resimlerialgilar.resimçekildiktensonrafotorafmakinesiçekilen kiinin gözünü kirptiini algilarsa, kullaniciya resmi kaydetmek isteyip istemediini soran bir menü seçenei belirir. Bu özellik, bellee kaydedilecek veya bellekten silinecek fotoraflarin yönetilmesiaçisindanzamankazandirir. TÜRKÇE 27 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Göz Kirpma Algilama Simgesi AF M Göz Kirpma Algilamayi etkinletirmek için 1. SahneModualtmenüsünden» «öesiniseçin. 2. Çekileceknesneyiodaklamakiçindeklanöreyariyakadarbasin.Odakayarininyapildiinigösterecekekilde çerçeveninrengiyeiledöner. 3. Fotorafiçekmekiçindeklanörebasin.Fotorafherhangibirkiiningözünükirptiinialgilamazsaresimotomatik olarak kaydedilir. Bu durumda sadaki ekran görüntülenir. 4. Resmi Kaydetmek için Yes'i (Evet), silmek için No'yu (Hayir)seçin. Algilananyüzlerçerçeveiçinealinir. Save this image? Yes No Flain Ayarlanmasi Zoraydinlatmakoullarindaresimçekerkendorupozlamayielde etmek içinflai kullanin. Bu fonksiyon film kaydinda veya sürekli çekimdeetkinletirilemez. 1.» «>Flamodusimgesinedokunun. 2. stediinizflamodunadokunun.fotorafmakineniz, altiflamoduiledonatilmitir: A AF 1 12M ISO AUTO» «Otomatik fla.ekstraaydinlatmaningerekli olduuherdurumdaflaotomatikolarakpatlar.» «Flasiz çekim. Flakapalidir. Otomatikflaetkinlemitir.» «Flali çekim.aydinlatmakoullarineolursaolsun deklanöreherbastiinizdaflapatlar. 12M 307» «Otomatik Kirmizi Göz.Gerektiindekirmizi gözetkisiniazaltmakiçinflaikikezpatlar.» «Flali Kirmizi göz düzeltmesi.kirmizigözetkisiniazaltmakiçinflaikikezpatlar. 28» «Yava senkron.flayavadeklanörhizinda patlar FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Enstantane Resim Menüsünün Ayarlanmasi Enstantane menüsü, dier çekim ayarlarini yapmaniza olanak tanir. Geçerlisahnemodunabaliolarakbazimenüfonksiyonlari devrediiolabilir. Enstantaneresimmodunda, 1. Sonraki/önceki menü seçenekleri sayfasina gitmek için»«veya»«öesinedokunun. 3. Seçmekistediinizöeninsimgesinedokunun. 4. Alt menü ayarlarini deitirmek için istenen ayarin simgesinedokunun. 5. Altmenüdençikmakiçin» «simgesinedokunun. Çözünürlük Kalite ISO Metraj 1/5 12M ISO AUTO Oandakisayfanumarasini/toplammenü sayfasisayisinigösterir. Çözünürlük Çözünürlük 12M 3:2 8M 4000x x x2448 1/3 Çözünürlük fonksiyonu, resmi çekmeden önce çözünürlüü ayarlamakiçinkullanilir.çözünürlüündeitirilmesi,bellek kartina kaydedilebilecek resimlerin sayisini etkiler. Çözünürlüknekadaryüksekseokadarbellekalanigerekir. Aaidakitablosabitresimleriçinçözünürlükdeerlerini gösterir Yazdirma Boyutu Önerisi A2Boyut A2Boyut A3Boyut A4Boyut Yazdirma Boyutu Önerisi 4" x 6" HDTV E-posta Simge Piksel Boyutu 4000 x 3000 Simge Piksel Boyutu 3M 16: x x x 480 3:2 8M 5M 4000 x x x 1944 VGA Kalite Kalite Ç.yi yi Normal 1/1 Sabitgörüntüleriçinmevcutayarlarunlardir:» «Çokiyi,» «yive» «Normal. TÜRKÇE 29 Kalite fonksiyonu, çekmeden önce fotoraflarinizin kalite ayarlarini yapmaniza olanak tanir. Kalite, fotoraflariniza uygulanan sikitirma miktarini belirler. Daha az sikitirma, dahaayrintilibirgörüntüsalar.ancak,kalitenekadaryükseksebellekkartinizdaokadaralangerekir. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES ISO ISO ISO AUTO ISO 80 ISO 100 Oto /3 ISO fonksiyonu, çevrenizdeki aydinlatma seviyesine bali olarak sabit görüntülerin kaydinda ISO hassasliini ayarlamanizisalar. LoortamlardadahayüksekbirISOayariveparlakdurumlardadahadüükbirISOayarikullanin. Kullanilabilirayarlarunlardir:Otomatik,80,100,200, 400,800,1600ve3200. Metraj Metraj Çoklu Merkez Spot 1/1 Metraj fonksiyonu, fotoraf makinesinin sabit görüntüleri veya filmleri kaydetmek için ölçtüü iikta nesne veya çerçeveninalaniniseçmenizeolanaktanir. Simge Öe Çoklu Merkez Spot Açiklama Fotorafmakinesi,nesnealanindakibirçok noktadanpozlamadeerleriniölçer. Fotorafmakinesi,tümçerçevedenortalama iiiölçer,ancakortayayakinyerleredaha fazlaönemverir. Fotorafmakinesi,resminizinmerkezinegöre pozlamadeeriniseçer. Beyaz Dengesi Beyaz Denge AWB Beyaz Dengesi fonksiyonu, sabit resimleri ve filmleri kaydederken beyaz iia göre fotoraf makinesi ayarlarinizi yapmanizaolanaktanir. BirseçeneedokunduunuzdaLCDekrandaönizlemeyi ezamanliolarakgörebilirsiniz. AyarlarikaydedipuygulamakiçinSET(AYAR)seçeneine dokunun. SET Simge Öe Otomatik Gündüz Bulutlu Ampul Flüoresan Özel AWB Açiklama Fotorafmakinesiotomatikolarakbeyazdengesini ayarlar. dealolarakparlakgünelidurumlardakullanilir. dealolarakbulutludurumlardakullanilir. dealolaraktungstenyadahalojenaydinlatmali kapalimekanfotoraflariniflasizçekmekiçin kullanilir. dealolarakflüoresanaydinlatmakoullarindakapali mekanfotoraflariiçinkullanilir. Iikkaynaibelirlenemediindekullanilir.Kullanicibu simgeyedokunduunda WBsimgesigörünür. 30 WB BeyazDenge BeyazdengesiniManuelolarakölçmekiçinkullanilir. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Efekt Efekt N V S BW R G B Efekt fonksiyonu, sabit resimleri veya filmleri kaydetmenize ve daha sanatsal bir etki için farkli renkler veya tonlar uygulamanizaolanaktanir.

7 LCD ekrandaki etkisini görüntülemek için bir seçenee dokunun. AyarlarikaydedipuygulamakiçinSET(AYAR)seçeneine dokunun SET Simge Öe Normal Vivid (Canli) Sepia (Sepya) Açiklama Fotorafmakinesinormalekildekaydeder. Fotorafmakinesicanlirenklerevurguyaparak görüntüyüdahakontrastvedoygunluklaçeker. Görüntülersepyatonlarindaçekilir. Resmisiyah/beyazçeker. N V S B&W BW (Siyah/Beyaz) Çekilenresimlerkirmizilair.dealolarakçiçekve VividRed R (ParlakKirmizi) otomobilgibiresimleridahacanliyaparakkaydetmek içinkullanilir. Çekilenresimleryeilleir.dealolarakdavebahçe Vividgreen gibiresimleridahacanliyaparakkaydetmekiçin G (ParlakYeil) kullanilir. B VividBlue (ParlakMavi) Çekilenresimlermavileir.dealolarakgökyüzüve okyanusgibiresimleridahacanliyaparakkaydetmek içinkullanilir. AF Alani AF Alani Merkez Geni Manuel 1/2 OtomatikNetletirme(AF),fotorafmakinesininodaklandii alanibelirler. Aaidakitablo,mevcutAFalaniayarlarinigösterir. Simge Öe Center(Merkez) Wide(Geni) Açiklama Odakalani,merkezesabitlenmitir. Fotorafmakinesiotomatikolarakgeniçerçeve içindeodakalaniniseçer. TÜRKÇE 31 Manual KullanicilarodakalaniniManuelolarakbelirler. (Manuel) TouchShot Kullanicilar,deklanörebasmaksizinodakalanini (DokunarakÇekim) manüelolarakbelirlerveresmiçeker. FaceTracking (Yüzzleme) Fotorafmakinesiotomatikolarakbiryüzünkonumunubelirlerveodaiayarlar. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES AF M Manuel ve Dokunarak Çekim AF Alani modlarinin kullanilmasi Manuel modu seçtikten sonra menüden çiktiinizda LCD ekrandasaribirodakçerçevesigörünür. 1. Talimat çerçevesini görüntülemek için Sari odak çerçevesinedokunun. SariOdakÇerçevesi AF 2. Odaknesnesinimanuelolarakseçmekiçinsariodakçerçevesinitalimatçerçevesiiçinesürükleyin. 12M Resmiçekin. anüelmodunda,parmainiziçekinveardindanresm miçekmekiçindeklanörebasin. okunarak Çekim modunda parmainizi çekin, D fotorafmakinesiresmiotomatikolarakçekecektir. Resmi çektikten sonra sari odak çerçevesi parmainizi çektiinizandakikonumdakalir. TalimatÇerçevesi Fla Younluu FlaYounluufonksiyonu,kullanicinindahaparlakveyadahalo biretkiyleresimçekmesiiçinflayounluunuayarlamasinaolanaktanir.aaidakitablo,mevcutayarlarigösterir Simge Öe Yüksek Normal Düük Açiklama Resimleridahaparlakiiklaçeker. Normalaydinlatmauygulanir. Resimleridahaloiiklaçeker. EV Dengeleme EV Dengeleme 0EV SET 32 Kötüaydinlatmakoullarindafotorafmakinenizinotomatikpozlamafonksiyonuyanlideerlerverecekekildeyanliyönlenebilir. PozlamaDeeri(EV)fonksiyonupozlamadeeriniayarlamaniza vegörüntülerinizidoruekildepozlamanizaolanaktanir.sadece sabitresimleriçinkullanilabilir. EV ayarlariniyapmak için» «ve» «öelerinedokunun,deeriarttirmak/azaltmakiçinkaydirmaliçubuusürükleyin veya çubua dokunun. Ayarlari yaparken LCD ekran ezamanliolarakevayarlariniuygulayarakresmigösterir. Deiiklikleri kaydedip uygulamak için SET (AYAR) seçeneinedokunun. Kullanilabilir ayarlar unlardir: +2.0EV, +1.7EV, +1. 3EV, +1.0EV, +0.7EV, +0.3EV, 0EV, -0.3EV, -0.7EV, -1.0EV, -1.3EV,-1.7EVve-2.0EV. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Fotoraf Karesi Fotoraf çerçevesi fonksiyonu daha vurgulu bir etki için kullanicilarinresmikapalibirçerçevedeçekmesineolanaktanir. FotorafÇerçevesinietkinletirmekiçin: On(Açik)seçeneinedokunun. LCD ekran çerçeveyi gösterir. Dier çerçeve seçenekleri arasindadolamakiçin»«veya»«öesinedokunun. Seçilençerçeveyleresmiçekmekiçindeklanörebasin. Netlik Bufonksiyonfotoraflarinizinincedetaylariniiyiletirmenizeveya yumuatmaniza olanak tanir. Aaidaki tablo, mevcut Keskinlik ayarlarinigösterir. Simge Öe High(Yüksek) Normal Low(Düük) Açiklama Görüntüyükeskinletirir. Normalkeskinlik. Resmiyumuatir. Doygunluk Doygunluk fonksiyonu fotoraflarinizdaki renk doygunluunu ayarlamaniza olanak tanir. Zengin renkler için daha yüksek bir doygunluk ve daha doal tonlar için daha düük bir doygunluk ayarikullanin. Aaidakitablo,mevcutDoygunlukayarlarinigösterir Simge Öe High(Yüksek) Normal Low(Düük) Açiklama Doygunluuarttirir. Normaldoygunlukuygulanir. Doygunluuazaltir. Karitlik Bu fonksiyon fotoraflarinizin kontrastini ayarlamaniza olanak tanir.aaidakitablo,mevcutkontrastayarlarinigösterir. Simge Öe High(Yüksek) Normal Low(Düük) Açiklama Kontrastiarttirir. Normalkontrast. Kontrastiazaltir. TÜRKÇE 33 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Kayitli Tarih ve Saat Tarih Etiketi fonksiyonu fotoraflariniza kayitli tarih ve saati eklemenizeolanaktanir. Kayitlitarihvesaat,fotorafmakinenizinsaatayarlarinagöredir. Tarihvesaatfotorafaiaretlendiktensonrasilinemezveyadüzenlenemez. TarihEtiketifonksiyonlarininsinirlamalariunlardir: Sadecesabitresimleriçinkullanilabilir. arihetiketi,aeb/seriçekimmodundaetkinletirildiindeaeb/ T sürekliçekimiyavalatabilir. ikeyveyadöndürülmüresimlerdefotoraflarinizdakitarihve D saathalayataygörünür. Kullanilabilirayarlarunlardir:» «Tarih,» «TarihveSaat,» «Kapali. Bu fonksiyon kullanicilarin resmi çekmek için kullanilacak netletirmetürünübelirlemesineolanaktanir. Aaidakitablo,mevcutayarlarigösterir. Simge Açiklama Fotorafmakinesiotomatikolarakbelirli birnesneyeodaklanir. Fotorafmakinesiçokyakinbirgörüntünün ayrintisinavekeskinliineodaklanir.makmakro roetkinletirilmiselcdekranindamakro simgesigörüntülenir. Panoramik Fotorafmakinesibütünnesnelere Odak odaklanir. Fotorafmakinesiuzaktakinesnelere Sonsuzluk odaklanir. Öe Otomatik Odak Odak Modu AF PF INF Zamanlayici Fotoraf makinenizde deklanör modu fonksiyonunda ayarlanabilen Otomatik Zamanlayici ve Seri çekim özellikleri vardir. Otomatik Zamanlayici, fotoraflari önceden belirlenen bir gecikme sonrasi çekmenize imkan tanir.

8 Seri çekimse birbiri ardina çekim yapmanizisalar.bufonksiyonyalnizcasabitresimlerinkaydinda kullanilabilir.fotorafmakinesinikapattiinizdasürümoduayari otomatikolarakkapanir. Aaidakitablo,mevcutSürümoduayarlarinigösterir. Simge Öe Kapali 10Saniyelik Zamanlayici Açiklama Zamangecikmesiolmadanresmiçeker. Deklanörebastiktansonraresmi çekmekiçin10saniyelikbirgecikme ayarlar FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Simge 2 Öe Açiklama 2Saniyelik Deklanörebastiktansonraresmiçekmekiçin Zamanlayici 2saniyelikbirgecikmeayarlar. Burst(Seri Deklanörebasildiindasürekliçekimyapar. Çekim) Deklanörbirakildiindaçekimidurdurur. AEB Otomatik Pozlama Braketi (AEB) ayni resmi üçfarklipozlamaayariylaçeker:standart,az pozlamavefazlapozlama. HizliSeri Aynigörüntününresminidurmaksizin12kez Çekim çeker. AF Lamba AF Lamba Oto Kapali AF lambasi fonksiyonu, karanlik ortamlarda bile resim çekmenizeolanaktanir. AF Lambasi Otomatik olarak ayarlanirsa deklanöre yarim basildiinda"öndengörünüm"baliindagöreceinizgibi fotorafmakinesininönündeyeralanaflambasikirmizibir iik yayarak fotoraf makinesinin kolayca odaklanmasina olanak tanir. Kullanilabilir ayarlar unlardir: Otomatik ve Kapali 1/1 Filmlerin Kaydedilmesi 00:10:00 Fotoraf makinesiyle film kaydedebilirsiniz, kayit süresi, bellekkartininkapasitesinebalidir. Maksimumbellekkapasitesineulailanadekvideolarkaydedilebilir.Ancakfotoraf makinesininmodelinebaliolaraktekbirvideonunuzunluu sinirlanabilir. 1. Video kamera modunu seçmek için Sahne Modu menüsünden» «öesinedokunun. 2. Fotoraf makinenizi çekmek istediiniz nesneye odaklayin. 3. Kaydibalatmakiçindeklanörebasin. 4. Görüntüyüyakinlatirmakyadauzaklatirmakiçin» kumandasinikullanin. 5. KaydidurdurmakiçinDeklanörebasin. «Tekbirvideoiçinmaksimumkapasiteyeulaildiinda,kaydetmeye devametmekiçinsadecedeklanörebasmanizyeterlidir.» «kumandasinabasarkenseskaydiyapilamaz. TÜRKÇE 35 Not: Bellek kapasitesi bitince, fotoraf makinesi otomatik olarak kayit ileminidurdurur. FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Fotoraf Makinesinin Film Kaydina Ayarlanmasi AF N Fotoraf makinesi video ayarlarini deitirmek için Hizli Ayar Çubuunu kullanin. Hizli Ayar Çubuu, aaidaki menü seçenekleriniiçerir:kalite,filmboyu,karehizi,netletirmemodu, BeyazDenge,EfektveAnaMenü. Biraltmenüyüseçmekiçinsimgeyedokunun. AWB Film Boyutu Kalite Kalite Orani Beyaz Denge 1/3 30 Yandakiler gibi dier ayarlari deitirmek için Video Kamera Menüsünü kullanin: Keskinlik, Doygunluk, Kontrast, Netletirme Modu, Video Kamera Menüsüne erimek için HizliAyarÇubuundanAnaMenüyüaçmaküzere» «simgesinedokunun. AWB Film Boyutunun Ayarlanmasi : Film Boyutu fonksiyonu simgesi sadece Film Modunda görünür. Film kliplerinin çözünürlüünü ve kalitesini ayarlamakiçinbufonksiyonukullanin. Aaidaki tablo, mevcut boyutlari ve ilgili resim kalitesi ayarlarinigösterir 30 AF N AWB Simge Çerçeve Boyutu 640 x x x x 234 Resim Kalitesi Normal Yüksek Düük YouTubeModu YouTube Modu YouTubeModu,YouTubewebsitenizekolaycayüklemekiçinönceden belirlenenvideoayarlariylafilmlerikaydetmenizeolanaktanir. YouTube,ikidosyayüklemestandardinidestekler: ek Dosya Yükleyici. Maksimum film dosyasi boyutu 100 MB'a T kadardir. outube Yükleyici. Maksimum film dosyasi boyutu 1 GB'a Y kadardir. 36 FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Yüklenen çou filmin uzunluu 5 dakikaya kadardir, ama maksimum10dakikauzunluundabirfilmiyükleyebilirsiniz. Bu ekilde YouTube modunu kullanarak kayit yaptiinizda aaidakistandartlartakipedilir: aydedilen filmler, YouTube standart çözünürlüü olan 480 X K 234'eayarlanir. osya100mb'aulatiindakayitotomatikolarakdurur. D YouTube modunda kaydedilen filmler DCF kuralini takip ederek saklanir,ancakfilmler"utube"isimliözelklasörekaydedilir. Daha fazlabilgiiçinlütfen"klasöryapisi"bölümünebakin. iryoutubefilminikaydetmekiçinfilmboyufonksiyonundan B» «simgesiniseçin. BirYouTubefilmiiçinmevcutkayitsüresimaksimum10dakikadir Kare Hizinin Ayarlanmasi AF N Kare Hizi fonksiyonu sadece Video Kamera modunda görünür. Saniyede çekilecek kare sayisini (fps) belirlemek içinbufonksiyonukullanin.karehizinekadaryükseksefilm oynatimi da o kadar akici olacaktir. Kullanilabilir ayarlar» «15fpsve» 30 AWB «30fps'dir. KarehiziniayarlamaküzereHizliAyarÇubuunubalatmak için» «simgesinedokunun.karehizisimgesinedokunup seçeneiseçin. White Balance (Beyaz Dengesi) Ayari balatmakiçin» görüntülemekiçin» Beyaz Dengesi ayarini yapmak üzere Hizli Ayar Çubuunu «simgesinedokunun.beyazdengesiekranini «simgesinedokunun. "BeyazDengesi"baliklikonuyabakin. Quality (Kalite) Ayari 640 Kalite,filmeuygulanansikitirma miktarinibelirler.dahaaz sikitirma,dahaayrintilibirgörüntüsalar.ancak,kalitene kadaryükseksebellekkartinizdaokadaralangerekir. Kaliteyi ayarlamak üzere Hizli Ayar Çubuunu balatmak için» «simgesinedokunun. Kalitesimgesinedokunupbir seçeneiseçin. Kullanilabilirayarlarunlardir:» «Çokiyi,» «yive» «Normal. TÜRKÇE AF N AWB FOTORAFLARIN, VDEOLARIN VE SESLERN KAYDEDLMES Odak Modu Ayari Bufonksiyon,kullanicilarin,filmlerikaydederkenkullanilacak netletirmetürünübelirlemesineolanaktanir. Odak modunu ayarlamak üzere Hizli Ayar Çubuunu balatmakiçin» «simgesinedokunun. Odakmodusimgesinedokunupseçeneiseçin. Aaidakitablo,mevcutayarlarigösterir. Simge Öe Otomatik Odak Makro Panoramik Odak Sonsuz Açiklama Fotorafmakinesiotomatikolarakbelirlibir nesneyeodaklanir. Fotorafmakinesiçokyakinbirgörüntünün ayrintisinavekeskinliineodaklanir.makro etkinletirilmiselcdekranindamakrosimgesigörüntülenir. Fotorafmakinesibütünnesnelereodaklanir.

9 Fotorafmakinesiuzaktakinesnelere odaklanir. 640 INF PF 30 AF AF N AWB Efekt Ayari BirefektayarlamaküzereHizliAyarÇubuunubalatmakiçin» «simgesinedokunun.efektekraniningörüntülenmesiiçin» «simgesinedokunun. "Efekt"konusunabakin. Seslerin Kaydedilmesi 00:10:00 Kayita hazir 00:00:00 1. VideoKayitmodunuseçmekiçinSahneModumenüsünden» «öesinedokunun.lcdekrandaseskaydihizli AyarÇubuugörüntülenir. 2. SeskaydiekranyerleiminigörüntülemekiçinHizliAyar Çubuunukapatin.Soldakiresmebakin. 3. Kaydi balatmak için» Deklanörebasin. 4. Kaydi durdurmak için» tekrardeklanörebasin. «simgesine dokunun veya «simgesine dokunun veya Not: Maksimum bellek kapasitesi dolunca ses kaydi otomatik olarak durur. 38 OYNATMA Fotoraf makinenizin Oynatma modundan resimleri, videolari ve seskayitlarinigörüntüleyin. Tekli Dolamada Görüntüleme Teklidolaimmodu,resimleriLCDekrandatektekgörüntüler.Resimleri/videolari/ses kayitlarini görüntülemek için aaidaki adimlari takipedin. 1. FotorafmakineniziOynatmamodunaayarlamakveyabumoddaaçmakiçinOynatma» «dümesinebasin. 2. LCDekranbirresmigösterir.Ekrandakisimgelerivedierbilgileri anlamak için lütfen "Oynatma Modu Ekran Yerleimi" balikli konuyabakin. 27/27 27/27 27/27 SabitGörüntü Film SesKlipi 3. Bir önceki/sonraki resme/videoya/ses kaydina gitmek için»«veya»«öesinedokunun. 4. HizliAyarÇubuunaerimekiçin» «simgesinedokunun. 5. BirvideoyuveyaseskaydinioynatmakiçinLCDekrandaherhangi biryeredokunun.dahafazlabilgiiçin"filmlerinoynatilmasi"ve "SesKaydininÇalinmasi"baliklikonularabakin Slayt Gösteriminde Görüntüleme Slaytgösterisiniizlemekiçin» SlaytGösterisifonksiyonukayitlitümresim/videokayitlarinikesintisiz birsiralamadasabitresimformatindagörüntülemenizeolanaktanir. «simgesinedokunun. Slayt gösterisini durdurmak için LCD ekranda herhangi bir yere dokunun. Sürükle ve Oynat Modunda Görüntüleme 1. DosyalariSürükleveOynatmodundagörüntülemekiçin»W«dümesinebasin. TÜRKÇE 2. Ekrani bir önceki/sonraki dosyaya deitirmek için parmainizi sola/saa gezdirin veya»«ya da»«simgesinedokunun. 3. Normalekildegörüntülemek/oynatmakiçinresme/vid39 eoya/seskaydinadokunun. OYNATMA Küçük Resimlerin Görüntülenmesi 1. Teklidolaimmodundan12küçükresmigörüntülemekiçinikikez Wdümesinebasin. 2. Bir önceki/sonraki sayfayi görüntülemek için»«veya»«öesinedokunun. 3. Normalekildegörüntülemekiçinküçükresmedokunun. Küçük Resimlerin Görüntülenmesi Küçükresimlerigörüntülerkenbaziresimlerdesimgelerolabilir. Busimgelerdosyaveyakayittürünügösterir. Simgeler Tür SesliKisa Not Film Kilitli Dosya SesKaydi DPOF Dosyasi Dosya Hatasi Açiklama Resmebirseslikisanotunekli olduunugösterir. Kayitlibirfilmigösterir.Görüntülenen resim,filmklipininilkçerçevesidir. Resminkilitliolduunugösterir. Kilitlidosyalardüzenlenemezveya silinemez. Birseskaydidosyasinigösterir. Dosyaninyazdirmaiçin iaretlendiinigösterir. Birhatadosyasinigösterir. Resimlerin Büyütülmesi Yakinlatirmakonumunu gösterir. Yakinlatirilmi görüntü fonksiyonu sadece sabit resimlerde çaliir. Normalgörünümdeyakinlatirmafonksiyonunuetkinletirmek içintdümesinebasin,aaidakiresmebakin. 2.0x Bir resmi 1 kattan 12 kata kadar büyüterek görüntüleyebilirsiniz. stenen yakinlatirma görünümünü elde etmek için yakinlatirmayi arttirmak üzere ardi ardina»t«dümesine basin.yakinlatirmayiazaltmakiçin»w«dümesinebasin. Aynizamandayakinlatirmadeeriniazaltmak/arttirmakiçin» «veya» «simgesinededokunabilirsiniz. Seçilenyakinlatirmagörünümünegörebirresmikesmekiçin» «simgesinedokunun. 40 Yakinlatirma fonksiyonundan çikmak için» dokunun. «simgesine OYNATMA Resmin Kesilmesi Kesmefonksiyonuresmibakabirresimboyutunakesmenizeolanaktanir. Bufonksiyonyalnizcasabitresimleriçingeçerlidir. 1. Kesilecekresmigörüntüleyin. 2. Yakinlatirmafonksiyonunuetkinletirmekiçin»T«dümesinebasin. 3. stenen resim kesilecek görüntüde oluncaya kadar ardi ardina»t/w«dümesineveya» «yada» «simgesinebasin. 4. Resmikesmekiçin» «simgesinedokunun. 5. Kesimionaylayipaaidakiseçeneklerdenbirisiniseçin: Evet:Deiiklikleriyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üzerineyaz:Deiikliklerigeçerlidosyayakaydederveuygular. Filmlerin Oynatilmasi 27/27 1. Oynatilacakvideoyuseçin. Ekrandavideosimgesiolan birvideodosyasigörüntülenir.soldakiresmebakin. 2. Videoyu oynatmak için LCD ekranda herhangi bir yere dokunun. 3. Oynatma sirasinda video araç çubuunu görüntülemek içinlcdekrandaherhangibiryeredokunun. 4. Oynatma sirasinda sesi kontrol etmek için» «simgesini kullanin.sesiarttirmak/azaltmakiçin»t/w«dümesinebasin. 5. ilmihizligeriyadailerisarmakiçin» «veya» «F simgesineyadakaydirmaçubuunadokununvekaydirin. 00:30/00:50 6. Oynatmayiduraklatmakiçin» «simgesinedokunun. Oynatmayi yeniden balatmak için» «simgesine dokunun. 7. Oynatmayi durdurmak için» «simgesine dokunun. LCDekranfilmçerçevesigörüntüsünüTeklidolaimmodundagösterir. Ses Kaydinin Çalinmasi 1. Çalinacakseskaydidosyasiniseçin. 2. KaydiçalmakiçinLCDekrandaherhangibiryeredokunun. 00:30/00:50 4. Seskaydinihizligeriyadailerisarmakiçin»«veya» «simgesineyadakaydirmaçubuunadokununve 41 kaydirin. TÜRKÇE 3. Çalmasirasindasesikontroletmekiçin» «simgesinikullanin. Sesiarttirmak/azaltmakiçin»T/W«dümesinebasin.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) OYNATMA 5. Çalmayiduraklatmakiçin» yenidenbalatmakiçin» «simgesinedokunun.çalmayi «simgesinedokunun. 6. Çalmayidurdurmakiçin» «simgesinedokunun.lcd ekranfilmçerçevesigörüntüsünüteklidolaimmodunda gösterir. Sesli Notun Çalinmasi Seslikisanotkaydedilipçekilenbirresmeayriolarakeklenir.Sesli kisanotunnasilkaydedileceihakkindabilgiiçin"sesli Kisa Not" baliklikonuyabakin. 1. Seslikisanotuolanbirresimseçin.Seslikisanotluolan resimdosyasi,lcdekraninsoltarafindayeralanbirsesli kisanotsimgesinesahiptir. 2. Seslikisanotuçalmakiçinseslikisanotsimgesinedokunun. 3. Çalma sirasinda sesi kontrol etmek için» «simgesini kullanin.sesiarttirmak/azaltmakiçin»t/w«dümesine basin. 4. Seskaydinihizligeriyadailerisarmakiçin» «veya» «simgesineyadakaydirmaçubuunadokununve kaydirin. 27/27 00:30/00:50 5. Çalmayi duraklatmak için» Çalmayiyenidenbalatmakiçin» «simgesine dokunun. «simgesinedokunun. 6. Çalmayidurdurmakiçin» «simgesinedokunun.lcd ekranfilmçerçevesigörüntüsünüteklidolaimmodunda gösterir. Çizimlerim Öesinin Kullanilmasi Çizimlerimfonksiyonu,sabitresimlereserbestçizimyapmanizive bakaduvarresimlerieklemenizisalar.bufonksiyonvga3:2ve 16:9HDçözünürlükteçekilenresimlerdekullanilamaz. 1. Çizimeklemekiçinresimlerigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerine dokunun. LCD ekraninda My Drawing(Çizimlerim)araççubuugörüntülenir. 3. Fonksiyonu kullanmak için bir simgeye dokunun. Örnein resmeserbestçizimyapmakiçinkalemsimgesinedokunun. 4. AraççubuunusaklamakiçinDisplay(Ekran)dümesine basin. 42 OYNATMA 5. Resmeçizmeyebalayin.Soldakiresmebakin. 6. TamamladiinizdaaraççubuunugörüntülemekiçinDisplay(Ekran)dümesinebasin. 7. Deiikliklerikaydetmekiçin» «simgesinedokunun. 8. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Deiiklikleriyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üstüne yaz: Deiiklikleri geçerli dosyaya kaydeder veuygular. Farkli Kyd Evet Hayir Üstüne Yaz Çizimlerim Araç Çubuunun Kullanilmasi Simge Açiklama Simge Açiklama Araççubuusimgeleri,seçilenfonksiyonabaliolarakdeiebilir. Fotorafaserbestçizim yapmakiçindokunun. Fotorafanoteklemek içindokunun. Fotoraftakiçizimleri silmekiçindokunun. Kalemvuruunuseçmek içindokunun. Damgavuruunuseçmek içindokunun. Rengiseçmekiçindokunun. Sonilemigerialmak/yeniden yapmakiçindokunun. Tümilemlerisifirlamakiçin dokunun. Deiikliklerikaydetmekiçin dokunun. Çizimlerinfonksiyonundan çikmakiçindokunun. Bir Resme Not Eklenmesi NotEklemefonksiyonusabitbirresmebirnoteklemenizeolanak tanir. Bu fonksiyon VGA ve 16:9 HD çözünürlükte çekilen resimlerdekullanilamaz. 1. Noteklenecekresmigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerine dokunun. LCD ekraninda My Drawing(Çizimlerim)araççubuugörüntülenir. TÜRKÇE 3. Noteklemefonksiyonunukullanmakiçin» dokunun.diyalogvuruunuseçmekiçin» dokunun. «simgesine «simgesine 4. AraççubuunusaklamakiçinDisplay(Ekran)dümesine 43 basin. OYNATMA 5. Not diyalogunu eklemek üzere LCD ekranda konuma dokunun.soldakiresmebakin. 6. TamamladiinizdaaraççubuunugörüntülemekiçinDisplay(Ekran)dümesinebasin. 7. Deiikliklerikaydetmekiçin» «simgesinedokunun. 8. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Deiiklikleriyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üzerine yaz: Deiiklikleri geçerli dosyaya kaydeder veuygular. Farkli Kyd Evet Hayir Üzerine Yaz? Resimlerin Döndürülmesi Döndürme fonksiyonu kaydedilen bir fotorafin yönünü deitirmenize olanak tanir. Bu fonksiyon yalnizca sabit resimler için geçerlidir.döndürülenresimler,geçerlidosyaolarakkaydedilir. 1. Döndürülecekresmigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerinedokunun. 3. Resmisaatintersiyönde/saatyönünde90 döndürmek için» «veya» «simgesine dokunun. stenen yön elde edilinceye kadar simgelere ardi ardina dokunun. LCDekrandakiönizlemeezamanliolarakdeiir. 4. Deiiklikleri uygulayip kaydetmek için SET (AYAR) seçeneinedokunun. SET Fotoraf Çerçevesi Eklenmesi Daha sanatsal bir etki için Fotoraf Çerçevesi fonksiyonunu kullanarak sabit resimlerinizi çerçeveleyebilirsiniz. Bu fonksiyon yalnizcasabitresimleriçingeçerlidir.ancak16:9hdçözünürlükte çekilenresimleriçinfotorafçerçevesikullanilamaz. 1. Fotoraf çerçevesi eklemek istediiniz resmi görüntüleyin. 2.» «>» «öelerinedokunun.lcdekrandaçerçevelenenresimgösterilir. SET Fotoraf çerçevesi seçenekleri arasinda dolamak için»«veya»«öesinedokunun. OYNATMA Farkli kyd 4. Seçilen fotoraf çerçevesini eklemek için SET (AYAR) öesinedokunun. 5. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Resmiyenibirdosyayakaydeder. Hayir:Deiikliklerigözardieder. Üzerine yaz: Deiiklikleri geçerli dosyaya kaydeder veuygular. Evet Hayir Üstüne yaz Z-Aydinlatmanin Ayarlanmasi Z Aydinlatma fonksiyonu yetersiz aydinlatma koullarini telafi etmekiçinpozlamayimanuelolarakayarlamanizaolanaktanir.bu fonksiyonyalnizcasabitresimleriçingeçerlidir.düzenlenenresim yenibirdosyaolarakkaydedilebilir. 1. Aydinlatmayiayarlamakiçinresmigörüntüleyin. 2.» «>» «öelerinedokunun. 3. Deeri arttirmak/azaltmak için» «veya» «simgesineyadakaydirmaçubuunadokunun. Ayarlari yaparken LCD ekran ezamanli olarak yeni ayarlari uygulayarakresmigösterir. Kullanilabilir ayarlar unlardir: 0.0, 1.0, 2.0, 3. 0 ve DevametmekiçinSET(AYAR)seçeneinedokunun. 5. Aaidakilerdenbirisiniseçin: Evet:Bakabirdosyaolarakkaydeder.

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS X-960 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4294688

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS X-960 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4294688 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS SP-560 UZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/1084990

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS SP-560 UZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/1084990 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC DMCFX70EB http://tr.yourpdfguides.com/dref/2751408

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC DMCFX70EB http://tr.yourpdfguides.com/dref/2751408 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

İçindekiler Önsöz... 3 Bu Kılavuz Hakkında... 3 Güvenlik ve Koruma Önlemleri... 3 Bu Menünün Kullanımı... 4 Giriş... 5 Sistem Gereksinimleri...

İçindekiler Önsöz... 3 Bu Kılavuz Hakkında... 3 Güvenlik ve Koruma Önlemleri... 3 Bu Menünün Kullanımı... 4 Giriş... 5 Sistem Gereksinimleri... İçindekiler Önsöz... 3 Bu Kılavuz Hakkında... 3 Güvenlik ve Koruma Önlemleri... 3 Bu Menünün Kullanımı... 4 Giriş... 5 Sistem Gereksinimleri... 5 Ana Özellikler... 5 Paket İçeriği... 6 Kamera Görünümleri...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

SH-1. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SH-1. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-1 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı

Detaylı

SH-50. Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SH-50. Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-50 Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce en iyi performansı

Detaylı

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ XZ-1 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları

Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları Dijital Fotoğraf Makinesi Model No. DMC-SZ8 Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere bu kılavuzu saklayın.

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-11 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

User Manual ST550. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler.

User Manual ST550. Bir başlığı tıklatın. Sıkça sorulan sorular. Hızlı başvuru. İçindekiler. Temel işlevler. Gelişmiş işlevler. Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın User Manual ST550 Sıkça sorulan sorular

Detaylı

DC C520 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz

DC C520 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu. Hoş Geldiniz DC C520 Dijital Fotoğraf Makinesi Kullanım Kılavuzu Hoş Geldiniz Telif Hakları Telif Hakkı 2005 - BenQ Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü yayın sahibi şirketten önceden izin alınmadan

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-21 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

Türkçe FCC AÇIKLAMASI. Ürün Bilgileri -1-

Türkçe FCC AÇIKLAMASI. Ürün Bilgileri -1- FCC AÇIKLAMASI Türkçe Bu cihaz FCC Kuralları nın 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışma biçimi aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1). Bu cihaz zararlı elektromanyetik dalga yaymaz, ve (2). Bu cihaz dışarıdan gelen,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler İşlem Arama. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-61(1)

İçindekiler İşlem Arama. MENU/Ayar Arama. İndeks. Cyber-shot El Kitabı DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-61(1) Cyber-shot El Kitabı DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-61(1) TR Bu el kitabını kullanma Sağ üst bölümdeki düğmeleri tıklatarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Bu yöntem, görmek istediğiniz bir işlevi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi

Kullanım Kılavuzu. Dijital Fotoğraf Makinesi Dijital Fotoğraf Makinesi Tr Kullanım Kılavuzu Bu CASIO ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-06 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212633

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-06 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212633 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA C5-06 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

SH-25MR. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SH-25MR. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SH-25MR Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bu Olympus dijital fotoğraf makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce, optimum

Detaylı

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun. Bir başlığı tıklatın Sıkça Sorulan Sorular Hızlı başvuru İçindekiler

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Kullanım kılavuzu

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ. Kullanım kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ Kullanım kılavuzu Tr Ticari Marka Bilgileri Microsoft, Windows ve Windows Vista, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar ya da tescilli markalardır.

Detaylı

DMC-TZ58. Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları. Dijital Fotoğraf Makinesi

DMC-TZ58. Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları. Dijital Fotoğraf Makinesi Gelişmiş özelliklerle ilgili Kullanım Talimatları Dijital Fotoğraf Makinesi Model No.DMC-TZ57 DMC-TZ58 Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve ileride kullanmak üzere bu kılavuzu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HTS 3261 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4127194

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HTS 3261 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4127194 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-E200B http://tr.yourpdfguides.com/dref/805275

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-E200B http://tr.yourpdfguides.com/dref/805275 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu DİJİTAL KAMERA. Hızlı Başlama Kılavuzu Bu kılavuz, kamerayı hemen kullanmaya başlamanızı sağlayacaktır.

Kullanım Kılavuzu DİJİTAL KAMERA. Hızlı Başlama Kılavuzu Bu kılavuz, kamerayı hemen kullanmaya başlamanızı sağlayacaktır. DİJİTAL KAMERA TR Kullanım Kılavuzu Hızlı Başlama Kılavuzu Bu kılavuz, kamerayı hemen kullanmaya başlamanızı sağlayacaktır. Düğmeli işlemler Menü işlemleri Resimlerin bastırılması OLYMPUS Master ın kullanılması

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 2263UW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805342

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 2263UW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DCR-HC62E. Kullanma Kılavuzu. Dijital Video Kamera Kaydedici. Kayıt/ Oynatma 17. Başlarken 8. Menü Kullanımı 31. Kasetten Kopyalama/ Düzenleme 53

DCR-HC62E. Kullanma Kılavuzu. Dijital Video Kamera Kaydedici. Kayıt/ Oynatma 17. Başlarken 8. Menü Kullanımı 31. Kasetten Kopyalama/ Düzenleme 53 3-286-463-91(2) Dijital Video Kamera Kaydedici Kullanma Kılavuzu Başlarken 8 Kayıt/ Oynatma 17 Menü Kullanımı 31 DCR-HC62E Kasetten Kopyalama/ Düzenleme 53 Bilgisayarı Kullanma 61 Sorun Giderme 67 Ek Bilgiler

Detaylı