ÖNSÖZ. Paris, Cenevre, 28 temmuz 2005 F. RIBOUD R. OSWALD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Paris, Cenevre, 28 temmuz 2005 F. RIBOUD R. OSWALD"

Transkript

1 ÖNSÖZ 20 yıl önce, Grup DANONE ve IUF, uluslararası seviyede sosyal diyalogun öncüleriydiler. Grup DANONE ile IUF arasındaki ilk sözleşmeden beri, ekonomik ve sosyal ortam ve Grup DANONE un çapı çok değişti. Karşılıklı taahhüdümüzü yenilememiz ve özünü muhafaza etmek kaydıyla 1988 den bu yana akdedilmiş 6 sözleşmeyi 1 yeniden yazarak dünya çapındaki yeni dinamik yaklaşımda yerimizi almamız gerekli oldu. Bu sözleşmelerdeki konular, hem Grup DANONE için hem de IUF için hala güncelliğini koruyorlar. Bu yeni sözleşmeler kitapçığı aynı zamanda dünya sosyal izlenirlik göstergelerini de içeriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO nun Temel sosyal prensipleri şu anda Danone IUF Sözleşmeleri kitapçığının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyorlar. Bu metin, Grup DANONE un, yalnızca kendi kuruluşlarının yönetimleri tarafından değil, aynı zamanda Grubun hisselerinin azınlıkta olduğu şirketler, başlıca tedarikçileri ve taşeronları tarafından uyulacağını taahhüt ettiği temel sosyal hakları tanımlıyor. İmzalayan taraflar, bu hakları ve kişilik hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeleri temel alan bütün diğer hakları, tartışmasız bir şekilde evrensel biçimde uygulanır olarak değerlendiriyorlar. Bunlar, DANONE IUF sözleşmelerinin üzerinde inşa edilmiş olduğu değiştirilemez kaideyi oluşturuyorlar. Paris, Cenevre, 28 temmuz 2005 F. RIBOUD R. OSWALD Grup DANONE Başkanı IUF Genel Sekreteri 1 Referans metin Fransızca metindir. İşbu belge aşağıdaki metinleri güncelleştirmektedir 23 Ağustos 1988 tarihli BSN / IUF müşterek bildirisi 26 Eylül 1989 tarihli BSN Grubu Şirketleri ekonomik ve sosyal bilgi platformu 26 Eylül 1989 tarihli kadın/erkek mesleki eşitliği destekleme platformu 12 Nisan 1992 tarihli BSN / IUF beceri eğitimi uygulama platformu 25 Mayıs 1994 tarihli sendikal hakların kullanılmasına dair IUF/BSN müşterek beyannamesi 9 Mayıs 1997 tarihli istihdamı veya çalışma koşullarını etkileyen faaliyet değişikliği halinde uygulanacaklara dair müşterek bildiri. Türkçe - Turc 18-1

2 1999 ÖNSÖZÜNÜN TEKRARI Bu kitapçıkta bulunan anlaşmalar, Grup DANONE bünyesindeki kuruluşların yönetimleriyle Grup DANONE çalışanlarını temsil eden demokratik ve bağımsız sendikalar arasında işyerlerinde yapıcı ilişkilerin değerinin DANONE Grubu ve IUF tarafından somut biçimde tanınmasına işaret etmektedir. Bu anlaşmalar aynı zamanda IUF ve Grup DANONE un çalışma ortamındaki bu ilişkilerin sosyal değerini bildiğinin de ispatıdır. Anlaşmalar, Grup DANONE un tüm işletmelerindeki asgari standartları belirlemekte ve Grup DANONE tarafından insan kaynaklarının yönetimine ilişkin yaklaşımının merkezi bir parçasını oluşturmaktadır. Bu anlaşmalar, IUF e gıda ve içecek sektöründeki önemli bir uluslararası şirketle asgari sosyal standartlar konusunda varılacak sonuca giden yolu açmaktadır. Anlaşmalar, Grup DANONE faaliyetlerindeki düzenlemeleri tamamlayacak biçimde geliştirilmiş olup sadece var olan düzenlemelerin seviyesi Grup DANONE / IUF in anlaşmalarına dahil olan düzenlemelerden daha düşük ise bu anlaşmalardan etkilenecektir. Grup DANONE /IUF anlaşmalarına yönelik bir kitapçığın çıkarılmasıyla Grup DANONE ve IUF nın bu anlaşmaları Grup çapında yaymaya yönelik ortak istekleri açıkça sergilenmektedir. Grup DANONE un olduğu kadar IUF de Grup DANONE dahilinde yönetimin her kademesinde bütün Grup DANONE ndaki sendikal yapıların bu anlaşma hükümlerinin tam olarak uygulanmaları ve mümkün olan her durumda iyileştirilmelerini sağlamak üzere yapıcı biçimde çalışmalarını kuvvetle istemektedir. Paris, Cenevre, 26 Eylül F. RIBOUD R. OSWALD Grup Danone Grubu Başkanı IUF Genel Sekreteri Türkçe - Turc 18-2

3 GRUP DANONE ŞİRKETLERİNİN EKONOMİK VE SOSYAL BİLGİ PLATFORMU Grup DANONE bünyesindeki her şirketin işleyişini ve karşılaştıkları konuları herkes tarafından anlaşılır kılmak ve bu alanlarda kaliteli bilgi sağlamak için, aşağıda belirtilen ekonomik ve sosyal bilgiler çalışan ve temsilcilerine açıklanacaktır. Bu bilgiler, şirketlerinin ekonomik ve sosyal performansını bilmeleri için çalışan ve temsilcilerine gereklidir. Göstergelerin, bilginin içeriğinin, sunum şeklinin ve paylaşım (en az yıllık) sıklığını tanımı her bir şirkete ayrı ayrı uyarlanmalıdır. Bu bilgilerin bazıların kesin gizli niteliktedir. Çalışanlar ve temsilcilerinin dikkatini bu noktaya çekmek uygun olacaktır. EKONOMİK VERİLER TİCARİ VERİLER Pazar : şirketin pozisyonu ve gelişim eğilimleri Ürün tipine göre satış hacimleri İhracata yönelik satışlar (grup dahilindeki satış rakamları) Geçen iki yıl zarfında piyasaya sürülen yeni ürün lerin toplam rakamı MALİ VERİLER Ciro Konsolide kazançlar veya vergi öncesi kazançlar (her ülkeye göre) Ülkelere özel muhasebe kuralları uyarınca, Şirketler mali durumlarını (nakit akışı, net kâr,...) değerlendirmeyi mümkün kılacak göstergeleri seçeceklerdir. Gerçekleştirilen endüstriyel yatırım tutarları Gerçekleştirilen reklam yatırımları tutarı Her Dünya İş Birimi (Worldwide Business Unit) için Araştırma / Geliştirme harcamaları Şirket bünyesinde uygulandığında katılım ve kârdan pay verme olarak yatırılan tutarlar Türkçe - Turc 18-3

4 SOSYAL VERİLER İSTİHDAM Ortalama aylık kadrolu eleman sayısı Şirket bünyesinde var olan her türlü yardımcı sınıflandırmalar (örneğin, müdür olmayanlar, müdürler, erkekler, kadınlar, kıdem) Sürekli / Geçici kadro ÜCRET VE SOSYAL KATKI PAYLARI Müdürlerin / Müdür olmayanların ücret tutarları İşveren tarafından çalışanlar için ödenen vergiler tutarı ÇALIŞMA SAATLERİ Yıl içinde çalışılan toplam saat sayısı Devamsızlık oranı Kısmi çalışma yapan çalışan sayısı Gece çalışanlar dahil, vardiyalı olan çalışanların sayısı. İŞ GÜVENLİĞİ Sıklık oranı: Çalışma süresi kaybı olan kaza sayısı x Çalışılan saat sayısı Ciddiyet oranı: Kaybedilen takvim günü sayısı x Çalışılan saat sayısı Ölümcül kaza sayısı İş koşullarını iyileştirmek için alınan önlemler ve bunların maliyeti (örnek: önleyici yatırımlar tutarı, güvenlik planının yürürlüğe konulması) EĞİTİM Eğitime ayrılan TOPLAM TUTAR Eğitim saat sayısı (kadın / erkek ve müdürler/müdür olmayanlar kategorileri şeklinde sınıflandırma) Mümkün olduğu ölçüde, eğitimin kariyer gelişimi ve şirketteki becerilerin gelişimi üzerindeki etkisinin analizi. Türkçe - Turc 18-4

5 ÇALIŞMA ORTAMINDA KADIN / ERKEK EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEME PLATFORMU Grup DANONE ve IUF, Gruo DANONE bünyesindeki şirketlerde çalışan kadın ve erkekler arasında mesleki eşitliği destekleyici aksiyonları gerçekleştirmenin önemini kabul etmektedirler. Her bir şirkette, çalışan temsilcileriyle temas içinde mesleki eşitlik konusundaki hedefleri tanımlamak için tartışmalar başlatılacaktır. Şirket içerisindeki kadın ve erkeklerin göreceli durumunu incelemek için sistematik bir yaklaşım aranacaktır. Bu yaklaşım, eşit işe eşit ücret prensibinin yürürlüğe konulması, terfi imkânları, eğitimlere katılım, hamilelik ve doğum dönemine özgü sorunlar ve doğumdan sonra işe dönüş konularını olduğu kadar aile hayatı / iş hayatı dengesini kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerle de ilgili olacaktır. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi çalışan temsilcileriyle temas içinde izlenecektir. Türkçe - Turc 18-5

6 Türkçe - Turc 18-6

7 GRUP DANONE / IUF BECERİ EĞİTİMLERİ PLATFORMU Şirketler, çalışan temsilcileriyle temas içinde, istihdamın ve becerilerin gelişimini önceden tahmin etmeye çalışacaklar, görevde kalmak için gerekli beceri düzeylerinin korunmasına ve ücretlilerin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmaya yönelik eğitim programları tanımlayacaklardır. Çalışanlar nezdinde eğitimin kendi gelecekleri için önemi hakkında farkındalığı artırıcı aksiyonlar alınacaktır. Mesleki değerlendirme gibi yeni atılımlar sendikalarla konuşulduktan sonra yapılacaktır. Beceri eğitimleriyle ilgili aksiyonlar, öngörülebilir gelişmeler çerçevesinde en az beceriye sahip çalışanı özellikle dikkate alacak ve bunların istihdam edilebilmelerini gözetecektir. Yabancı dil eğitimlerine öncelik verilebilir. Beceri eğitimi programları, şirketin ve çalışanların istek ve ihtiyaçlarını (Şirket ve Grup DANONE içindeki coğrafi ve/veya mesleki hareketlilik) dikkate alacaktır. Beceri eğitimi programları, ilgili kişilerin yeni yetkinliklerini kabul gören sertifikalar aracılığıyla göstermelerine olanak tanıyacak şekilde onaylanmalıdır. Bu şekilde, Grup DANONE içinde iç transferler de kolaylaşabilir. Eğitime katılan çalışanın bu eğitim nedeniyle parasal yönden cezalandırılmasını önlemek amacıyla eğitimin işleyiş koşullarına özellikle dikkat edilecektir (gelirin sürdürülebilmesi ve eğitime ilişkin masrafların karşılanması gibi). Her yıl, çalışan temsilcileri eğitimin genel yönü ve aksiyonları hakkında bilgi edineceklerdir. Türkçe - Turc 18-7

8 Türkçe - Turc 18-8

9 SENDİKAL HAKKLARLA İLGİLİ GRUP DANONE / IUF ORTAK BİLDİRİSİ Grup DANONE ve IUF Her çalışanın kendi seçeceği bir sendika örgütü tarafından temsil edilip savunulmasına yönelik temel hakkının olduğunun altını çizmektedir, Sendikal organizasyonların oluşturduğu karşı grubun çalışanların dilek ve ihtiyaçlarının Şirket yöneticilerince dikkate alınmasında katkı sağladığını onaylamaktadır, Karşılıklı olarak her iki taraf da; yasalar, toplu sözleşmeler veya diğer standart sözleşmelere uygun biçimde kendi sorumluluklarını devam ettirirken diğer tarafın ekonomik alanda olduğu kadar sosyal alanda da müdahale hakkının yasallığını kabul etmektedir, Kuruluş içinde işbirliğinin demokratik modellerinin uygulanmasında sorumluluğun her iki tarafa ait olduğunu ve yapılan müzakerelerde de çözüme ulaşmak amacıyla farklı yaklaşımların ve kararlarda farklılıkların tanınmasını kabul etmektedir; Bu hedefe ulaşılabilmesi için ilgili tüm çalışanlara temsilcilerle birlikte ( ) kuruluşun sorunları, sıkıntıları ve risklerini daha iyi kavramak için ekonomik ve sosyal eğitim ve bilgi verilmesinin gerekeceğini tespit edilmiştir. Bu anlayış içinde, DANONE Grubu ve IUF: 1. Sırasıyla : çalışanların kendi seçtikleri bir sendikal organizasyonuna katılma hakları, sendikal hakların kısıtlanmasına yolaçabilecek tüm ayrımcı hareketlere karşı çalışanların korunması, tüm işçi temsilcilerinin durumları ya da çalışmalarının bir sonucu olarak yasalar, -toplu sözleşmeler veya diğer standart sözleşmelere uygun biçimde hareket ettikleri sürece, işten çıkarma dahil önyargılı tüm önlemlere karşın korunması hususlarını ilgilendiren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün 87, 98 ve 135 sayılı anlaşmalarının tüm Grup DANONE un Şirketlerinde doğru uygulanmasını denetlemeyi, İşçi temsilcileriyle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nün 135 sayılı Anlaşmasının 3. Maddesinde verilen tanım anlaşılmaktadır: İşçi temsilcileri terimi, mevzuat veya ulusal uygulama tarafından bu şekilde tanınmış kişileri kastetmektedir; bunlar: a) sendika temsilcileri, yani sendikalar veya sendika üyeleri tarafından atanmış veya seçilmiş kişiler olabileceği gibi, b) seçilmiş temsilciler, yani kuruluş çalışanları tarafından ulusal mevzuat düzenlemeleri veya toplu sözleşmeler uyarınca serbestçe seçilmiş ve görevleri ilgili ülkelerde sendikalara ayrıcalık tanıdığı bilinen faaliyetleri kapsamayan temsilciler olabilir. Türkçe - Turc 18-9

10 2. Yönetimin ve sendikaların anlaşmalara yönelik müzakere yapmasını teşvik etmek için bu anlaşmaları olabildiğince çalışanlara tanıtmayı 3. Eğitime katılım, ücret artışı ve terfi konularında bütün çalışanlara tanınan imkanlardan sendika temsilcileriyle çalışan temsilcilerinin de yetenekleri oranında yararlanmalarını ve bu temsilciler görevlerini bırakmak istediklerinde mesleki gelişimlerinin devamının güvence altına alınmasını hedefleyen anlaşmaları müzakere etmeleri ve sonuca bağlamalarını teşvik etmeyi üstlenmektedir. Grup DANONE ve IUF, DANONE / IUF anlaşmalarının iyi bir şekilde uygulanmasının güvence altına alınması için sendika temsilcileriyle işçi temsilcilerinin eğitim ve bilgilerinin, Grup DANONE un her şirketinde geliştirilmesi gerektiğini teyit etmektedir. Türkçe - Turc 18-10

11 İSTİHDAM VE ÇALIŞMA ŞARTLARINI ETKİLEYEN İŞ FAALİYET DEĞİŞİMİNDE UYGULANABİLİR ANLAŞMA Bu ortak bildiri, istihdam ve çalışma koşullarına ilişkin Grup Danone Bilgi ve Danışma Komitesi nin oluşturulmasına yönelik anlaşma protokolünün uygulanması prosedürünü tanımlamaktadır. Ekonomik ve sosyal veriler, beceri eğitimi, çalışma ortamında eşitlik ve sendikal haklara ilişkin anlaşmaların devamı niteliğindeki bu metnin amacı, Grup şirketlerinde zaten mevcut olanları tamamlayıcı nitelikte yeni kriterleri eklemektir. Bu kriterler, yeni teknikler ve organizasyonel süreçler, üretim hacmindeki önemli değişiklikler, üretimin önemli bir kısmının transferi, bir kuruluşun bir kısmı veya tamamının kapatılması durumunda ve daha genel olarak çalışma koşulları veya iş sözleşmelerinin niteliklerini ciddi biçimde etkileyen herhangi bir durum karşısında uygulanacaktır. Burada tanımlanan genel ilkelerin pratik uygulamalar haline getirilmesi, yerel yönetimlerle sendikalar veya bunların yokluğunda Grup Danone un çalışan temsilciliğine ait olacaktır. Bu koşullar, hiçbir şekilde Grup şirketlerinde mevcut daha iyi düzenlemelerin yerine koyulamaz. 1. EĞİTİM Bildiriyi imzalayan taraflar, öngörülen yönetim yetkinliklerinin bir parçası olarak eğitimi teknolojik veya ekonomik değişimlere hazırlanma yoluyla istihdamın korunması yönünde hayati önem taşıyan önleyici bir yaklaşım olarak görmektedir. Bildiriyi imzalayan taraflar, aşağıdaki ilkelerden ilham alınması için yönetim ve sendikalara çağrıda bulunmaktadır : çalışma koşullarının önemli değişimi veya pozisyonların kaldırılmasını beraberinde getiren faaliyet değişiklikleri durumunda ilgili çalışanlar gerek Grup Danone da gerek dışında istihdam sorunlarını kolaylaştıracak bir eğitimden yararlanmalıdır; bu eğitimin koşulları hakkında bilgi (süre, maliyet, hedefler), ilgili sendikalara veya sendikalar olmadığında çalışan temsilcilerine aktarılacaktır, bu durumda yönetim, çalışanın eğitime ilişkin hiçbir masrafı üstlenmemesini sağlamalıdır; eğer durum bunun aksiyse bu masrafları Şirket üstlenecektir. 2. DANIŞMA Her bir ülkede geçerli olan yasal düzenlemeler ve mevzuat uyarınca Şirketin veya Kuruluşların idaresi, çalışanları temsil eden sendikaları veya bunlar olmadığında çalışan temsilcilerine danışmayı üstlenmektedir. Bu danışma, aşağıdaki maddeleri kapsamalıdır: Türkçe - Turc 18-11

12 bu gibi bir değişiklik önemli sayıda görevi etkilediğinde (kısmi veya tam kapama) danışma en kısa sürede ve öngörülen değişiklikten önce devreye girmelidir. Bu konuda referans alınacak süre 3 aydır. Bu prensibin her istisnası IUF Genel Sekretaryası ve Grup DANONE Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir yazışmanın konusunu teşkil edecektir. kararı açıklığa kavuşturan ve bu gibi bir kararın hedeflerini ve gerekçelerini açıklayan belgelerle desteklenmelidir; iş akitleri veya çalışma koşullarının değiştirilmesi veya pozisyonların kaldırması gibi, kararın çalışanlara yapacağı etkileri açıkça belirtmelidir; başka herhangi bir önlemden önce bu karardan etkilenen çalışanların Grup DANONE içinde transfer olmaları durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Grup DANONE içinde yapılacak bu transferler, olabildiğince yakın coğrafi bir bölgede aranmalıdır; sendikalar veya bunlar olmadığında çalışan temsilcilerine yönetimin planına alternatif olacak teklifler getirme olanağını sağlanmalıdır (çalışma süresinin düzenlenmesi ve kısaltılması, fazla mesailerin azaltılması, vb). Bu çalışmayı gerçekleştirmek için sendikalara yardımcı olunması olanağı tanınacaktır. Yönetim, bu gibi teklifleri makul bir süre içinde (bir ayı geçmemek koşuluyla) incelemeli ve kararlarını yetkili heyetler huzurunda gerekçelendirmelidir; kadronun azaltılması durumunda sürekli istihdamı olduğu düzeyde tutan aksiyonlara öncelik verilmelidir. 3. İŞ BULMA YARDIMI Yönetim kararına göre çalışanların işlerini kaybetmesi durumunda özel bir yöntem uygulanacaktır. Bu yöntemin amacı, işini kaybetmiş kişilere nitelikleri, becerileri ve ücret düzeyleri, çalışma koşulları ve oturdukları yerlere göre uygun iş arayışlarında destek olmaktır. Bu yapı, yasal düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla karar alınır alınmaz devreye alınma durumunda olup kararın devreye alınmasından sonra da işlemeye devam edebilecektir. Sendikalar veya olmadığında çalışan temsilcileri, iş bulma sürecinin yürütülmesine katılabilecektir. Mevcut kadronun azaltılmasına gidilen yerlerdeki ekonomik faaliyetlerin sonuçlarının bilincinde olarak yönetim, yeni işlerin yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla yerel firmaların geliştirilmesine ve büyümesine yönelik destekleyici aksiyonlar önerecektir. Eğer uygunsa bu destek, -danışmanlık hizmetleri, pazar araştırma ya da fizibilite analizleri, tabii ki finansal yardım- yerel kamu yetkilileriyle işbirliği içinde verilebilir 4. SENDİKA HAKKI Bir işyerinin kısmen veya tamamen kapanması durumunda temsilci durumdaki sendikalara, yürürlükteki yönetmelik ve anlaşmalar öngörmediği takdirde, görevlerini yerine getirmek için ücretli izin verilecektir. Bu istisnai durum, yerel yönetimle müzakere edilecektir. Türkçe - Turc 18-12

13 GRUBUN SOSYAL GÖSTERGELERİ HAKKINDA DANONE / IUF BİLDİRİSİ Grup DANONE un daha uluslararası olduğu, Grubun ve yeni bölgelerde de faaliyete geçtiği bu durum göz önüne alınarak, en önemli göstergeleri bir bütün olarak yeniden tanımlama gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bilgi ve Danışma Komitesi (CIC) üyelerine ve IUF e bağlı sendikalar için olan bu göstergeler Grup DANONE un sosyal politikasının temel konularda gerçekleşen ilerlemeleri ölçme isteğimizi yansıtmaktadır. Bu bilgiler Grup DANONE un tüm faaliyetlerini kapsamaktadır; bunlar aşağıdaki listeye göre ilgili tüm düzeylerde (Grup, Dünya İş Grubu (WWBU), coğrafi bölgeler veya ilgili ülkeler) konsolide bir biçimde sunulmuştur. Bu bilgiler CIC üyelerinin dikkatine CIC nin yıllık toplantısından önce IUF kanalıyla sunulmuş olup n-1 yılıyla ilgilidir. İşbu anlaşma 2005 yılında ilk defa olarak uygulamaya konulacaktır. Taraflar bu anlaşmanın uygulanmasını 2007 yılında değerlendirme ve gerektiğinde içeriğini revize etme konusunda mutabıktırlar. Türkçe - Turc 18-13

14 GRUP DANONE UN YILLIK SOSYAL GÖSTERGELERİ KADROLAR VE İŞGÜCÜ 31/12 tarihi itibariyle kayıtlı maaşlı çalışanlar Yıllık ortalama kadrolu / geçici işgücü 31/12 itibariyle kadrolu müdürler / müdür olmayanlar 31/12 itibariyle, müdür kadrosu haricindeki erkek / kadın çalışan oranı 31/12 itibariyle yaş 2 gruplarına göre kadrolu çalışanlar Kadrolu çalışanların dönüşüm oranı 3. Grup WWBU Bölgeler 1 Ülkeler SOSYAL DİYALOG İŞ GÜVENLİĞİ ÜCRETLER EĞİTİM Birçok alanı kapsayan toplu sözleşme ya da sektörlere göre olan toplu sözleşme kapsamında olan çalışanların yüzdesi Toplu temsil hakkından (temsilcileri bir sendika örgütü tarafından seçilmiş veya atanmış) yararlanan çalışanların yüzdesi İş durmasına neden olan ihtilaf sayısı Çalışma kaybına neden olan iş kazası sayısı Ölümcül kaza sayısı İş kazalarının sıklık oranı 4 Toplu kardan paylaşım sisteminden yararlanan çalışanların yüzdesi Müdür olmayanlarınların ülkedeki yasal asgari ücretle veya yerel piyasa ortalamasıyla karşılaştırılması (birkaç pozisyon referans alınarak ülke bazında karşılaştırma). Deneysel ve ileriye yönelik yöntem. Büyük risklere (ölüm-sakatlık) karşı sigortalı olan çalışanların yüzdesi Yıl içerisinde eğitimden yararlanan çalışan sayısı Yıl içerisinde eğitimlerden yararlanan müdür/müdür olmayan çalışan sayısı Yıl içerisinde eğitimlerden yararlanan erkek/kadın ücretli yüzdesi Yıl içerisinde ortalama eğitim saat sayısı Yıl içerisinde ortalama eğitim saat sayısı (müdürler / müdür olmayanlar ) Açıklama = koyu mavi renkli bilgiler 2005 te, açık mavi olanlar ise daha sonraki yıllarda sağlanacaktır. 1 5 bölge : Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Afrika Orta Doğu 2 6 yaş grubu : 18 yaş altı, 18 ila 25, 26 ila 35, 36 ila 45, 45 ila 55, 55 yaş üstü 3 İşgücü dönüşüm oranı : (işe giren çalışan sayısı + işten ayrılan çalışan sayısı) / (ortalama çalışan sayısı x 2) 4 Sıklık oranı = çalışılan her milyon saat içerisinde çalışma durmasına neden olan kaza sayısı

15 TEMEL SOSYAL (ÇALIŞMA İLE İLGİLİ) İLKELER 1. ÇOCUKLARIN ÇALIŞMASI Şirket, 15 yaşından küçük çocukları çalıştırmaz. Yasanın belirlediği yaş sınırı bunun altında ise ya da zorunlu öğrenim yaşı 15 in üzerinde ise bu limitler uygulanır (Uluslararası Çalışma Örgütü Anlaşması nın 138. maddesi) Eğitim ve öğrenim programları bu sınırlamaya girmezler. 2. ZORLA ÇALIŞTIRMA Şirket zorla ya da zorunlu olarak, yani bir kişiden herhangi bir ceza tehdidi altında istenilen veya bir kişinin rıza göstermediği hiç bir işe veya hizmete başvurmaz (Uluslararası Çalışma Örgütü Anlaşması nın 29. ve 105. maddeleri). 3. AYRIMCILIK YAPMA Şirket, ulusal yasalarla uyum içinde, her türlü ayrımcı uygulamayı reddeder. Ayrımcılıktan, amacı fırsat veya davranış eşitliğini sınırlayan her türlü ayırım, hariç tutma veya tercih anlaşılır. Bu ayrımcılık, kökene, ırka, cinsiyete, cinsel yönelime, dine, siyasal görüşe, yaşa, milliyete, ailevi yükümlülüklere veya başka etmenlere dayalı olabilir (Uluslararası Çalışma Örgütü Anlaşması nın 100. ve 111. maddeleri). 4. BİRLİK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU PAZARLIK HAKKI Şirket, çalışanlarının birlik kurma ve temsilcilerini özgürce seçme hakkını tanır ve buna saygı gösterir. Aynı zamanda çalışanların toplu pazarlık hakkını da tanır (Uluslararası Çalışma Örgütü Anlaşması nın 87. ve 98. maddeleri). Şirket, çalışan temsilcilerinin hiçbir ayırıma konu olmadığından emin olur (Uluslararası Çalışma Örgütü Anlaşması nın 135. maddesi). Türkçe - Turc 18-15

16 5. İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Şirket, çalışma yerinin ve çevresinin, çalışanların fiziksel bütünlüğü ve sağlığı için tehlike yaratmamasını garantiye alır (Uluslararası Çalışma Örgütü Anlaşması nın 155. maddesi). Kaza nedenlerinin azaltılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sürekli eğitim programlarının hedefidir. Çalışanlar için olan sağlık ekipmanları, yemekhane ve çalışma mekanları, ülkede yürürlükte olan yasal standartlara uygun olarak inşa edilir ve bakımları yapılır. Şirket, asgari standartlar olarak yeterli miktarda içme suyu, temiz tuvalet, iyi havalandırma, acil çıkış kapıları, iyi aydınlatma ve tıbbi tedavilere erişim sağlamak zorundadır. 6. ÇALIŞMA SÜRESİ Şirket, çalışma süresiyle ilgili ulusal yasaların, fazla mesailer de dahil olmak üzere, uygulandıklarından emin olacaktır. İstisnai haller dışında ve sınırlı bir süre için hariç, işçiler haftada en az bir günlük bir tatilden yararlanırlar. 7. ÜCRET Şirket, hiçbir maaşın, ülke tarafından tespit edilmiş olan yasal asgari ücretten düşük olmadığından, bütün işçilerin bir maaş bordrosu aldıklarından, işçilerin, ülkede uygulanan ücretler esas alınarak, uygun şekilde ücretlendirildiklerinden, fazla mesailerin normal çalışma saatinden tüm durumlarda daha yüksek ücretlendirilmesini sağlar. Türkçe - Turc 18-16

17 Remarques - Bemerkungen - Comments - Забележки - Observaciones Huomautuksia Megjegyzések Tanggapan-tanggapan Osservazioni Keterangan Opmerkingen Uwaga Comentários Remarci Примечание Poznámky Poznámky Açıklamalar Примітки - 注 意 - Le texte de référence des conventions est le texte en français. Bezugstext der Rahmenvereinbarungen ist der französische Text The reference text for conventions is the French text. Референтен текст на споразуменията е текстът на френски език. El texto de referencia de las convenciones es el texto redactado en francés. Sopimusten ranskankielinen teksti on sitova. A megállapodások alapszövege francia nyelven készült. Naskah acuan dari konvensi-konvensi adalah naskah bahasa Perancis. Il testo di riferimento delle convenzioni è quello in lingua francese. Perjanjian referensi adalah perjanjian dalam Bahasa Perancis De referentietekst van de afspraken is de Franse tekst. Wersja francuska umów jest wersją nadrzędną. O texto de referência das convenções é o texto em francês. Textul de referinţă al convenţiilor este textul în franceză. Официальным текстом соглашений является текст на французском языке. Referenčný text dohôd je text vo francúzštine. Francouzský text je právoplatným textem všech dohod. Anlaşmaların referans metni Fransızca metindir. Основним текстом угод вважається текст французькою мовою. 法 文 文 本 为 协 议 的 参 考 性 文 本

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı

İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı Sıra No Konular Süresi 1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 2 Dünya da ve Türkiye de İSG nin Mevcut Durumu ve Gelişmeler 1

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

WE ARE ALL DIFFERENT PIRELLI GRUBU EŞİT FIRSATLAR BEYANNAMESİ. Özellikle Pirelli:

WE ARE ALL DIFFERENT PIRELLI GRUBU EŞİT FIRSATLAR BEYANNAMESİ. Özellikle Pirelli: P1688H_160x180_PirelliPeople_TUR@1.qxd 16-11-2007 9:29 Pagina 1 INTERNAL USE ONLY markası logosu P harfinin yerine kullanılmamalıdır. Bu logonun, "People" kelimesinin içinde harf olarak kullanılması, sadece

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri İş denetiminin bir dayanağında ILO nun 19.06.1947 tarihli ve 81 nolu Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Güvenlik, yapılan işin ve/veya çalışma şartlarının zarar ve/veya tehlike içermeme durumudur. Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır; 1- Güvenliği

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Fırsat Eşitliği Modeli FEM

Fırsat Eşitliği Modeli FEM Fırsat Eşitliği Modeli FEM IPRA Altın Küre Ödülleri 2014 FEM Fırsat Eşitliği Modeli IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Altın Küre Ödülleri nde 2014 yılı Sivil Toplum Kuruluşları Kurumiçi Kampanyası

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

ERA AKADEMİ İNSAN KAYNAKLARI Kayışdağı Cad. Uğur Bey Apt. No:98 Kat:3 Daire:8 Ataşehir /İSTANBUL Tel: 0216 577 79 76-77 Faks: 0216 577 79 78

ERA AKADEMİ İNSAN KAYNAKLARI Kayışdağı Cad. Uğur Bey Apt. No:98 Kat:3 Daire:8 Ataşehir /İSTANBUL Tel: 0216 577 79 76-77 Faks: 0216 577 79 78 KADROLU PERSONEL VE DÖNEMSEL İŞGÜCÜ TEMİNİ Günümüz iş dünyasında her konuda olduğu gibi insan kaynakları konusunda da esnek uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarında benimsenecek

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN RAPOR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ NEDİR?...

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE (GEMİADAMLARI) İLİŞKİN 134 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 14 Ekim 1970 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4935 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine,

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 15.10.1985 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye anlaşmaya 21.11.1988 tarihinde imza koymuş, anlaşma 9.12.1992 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ

ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ ŞİRKETLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YAPILAN YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ A. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HEDEF 1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) programlarının amacı, çalışanların maddi ve manevi yararı için

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi

XBRL. Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi Şükrü ŞENALP Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Baş Denetçi XBRL dünya çapında iş dünyasıyla finansal veriler arasında elektronik iletişimi sağlayan devrimsel nitelikte bir dildir. Hazırlık aşamasında,

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Sağlığı, Güvenliği ve Hijyeni AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Misyon ve teşkilat AB Mevzuatı ve AB Stratejisi Ortaklar Başlıca güçlükler ve inisiyatifler

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Aralık 2013 İçerik 1. Amaç... 2 2. Yetki ve Kapsam... 2 3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli... 2 4. Görevler... 3 5. Yürürlük... 4

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI

ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI ELEKTRONİK İMZALARA İLİŞKİN UNCITRAL MODEL KANUN TASARISI (2001) (UNCITRAL Elektronik Ticaret Çalışma Grubunun 18 19 Eylül 2000 tarihinde Viyana da yapılan 37. toplantısında onaylanan şekliyle) Uygulama

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SEKTÖREL EĞİTİM PROGRAMI (USEP) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SEKTÖREL EĞİTİM PROGRAMI (USEP) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI SEKTÖREL EĞİTİM PROGRAMI (USEP) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1: Amaç Süleyman Şah Üniversitesi nde düzenlemektir. (SSU) Uygulamalı Sektörel Eğitim

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı