ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI"

Transkript

1 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE

2 BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR? HOW TO APPLY? BaĢvuru Süresi: 18 Mart 19 Nisan 2013 Dates for Application: 18 March 19 April ĠÜYÖS Kılavuzunu adresinden edinebilirsiniz. The İÜYÖS Manual can be found in the following link: BaĢvuru formunu eksiksiz doldurunuz, ilgili alana elektronik ortama aktarılmıģ fotoğrafınızı ekleyiniz ve kaydediniz. Aday numaranız e-postanıza gönderilecektir. Fill in the Application Form completely, upload your digital photograph to the relevant section and do not forget to save it. Your application number will be sent to you via . Sınav ücretini, ĠÜ hesabına Aday Numaranız ile baģvuru süresi içinde yatırınız. Pay the examination fee into IU bank account providing your application number within the due date of application. Sisteme girerek banka dekontunuzun numarasını, tarihini ekleyiniz ve pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini yükleyiniz. Log in the system and add the bank receipt number, the date and upload the image of the page of your passport showing your identity information. Sınav ücretinizin banka hesabına geçtiği tespit edildikten sonra Sınava GiriĢ Belgenizi yazıcıdan alabilirsiniz. Sınava gireceğiniz yer Sınava GiriĢ Belgesi üzerinde yer almaktadır. When your examination fee is transferred to the bank account, you can print your Examination Admission Document. The place where you are going to take the examination is written on the Examination Admission Document.

3 BAġVURU TAKVĠMĠ BaĢvuru 18 Mart 2013, Pazartesi 19 Nisan 2013, Cuma ĠÜYÖS Sınav Tarihi ve Saati 18 Mayıs 2013, Cumartesi Sınav Sonuçları 3 Haziran 2013, Pazartesi Sınav Ücreti 180 TL (Türk Lirası) veya 100 USD (Yüz ABD Doları) veya 75 (Euro) Banka Adı Halk Bankası, Beyazıt Şubesi SWIFT Kodu TRHBTR2AXXX Hesap No. TL USD EUR IBAN No. TL - TR USD - TR EURO - TR Hesap Adı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ĠletiĢim Tel: (dahili 10046) Faks: E-posta: Web: Adres İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Merkez Bina Beyazıt-İstanbul/TÜRKİYE APPLICATION CALENDAR Application Period 18 March 2013, Monday 19 April 2013, Friday ĠÜYÖS Examination Date and Time 18 May 2013, Saturday Announcement of Examination Results 3 June 2013, Pazartesi Examination Fee 180 TL (One Hundred Eighty Turkish Liras) or 100 $ (One Hundred American Dollars) or 75 (Seventy Five Euros) Bank Halk Bankasi, Beyazit Branch SWIFT Code TRHBTR2AXXX Account No. TL USD EUR IBAN No. TL - TR USD - TR EURO - TR Account Name (Beneficiary) Uzaktan Egitim Uygulama ve Arastirma Merkezi Contact Information Tel: (ext ) Fax: Web: Address Istanbul University Rectorate Student Affairs Office Central Building Beyazit-Istanbul/TURKEY

4 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR 1.1. İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını İstanbul Üniversitesi (İÜ) yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. İÜYÖS 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat de yapılacaktır Bu kılavuz, eğitim ve öğretim yılı için İstanbul Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır İÜYÖS belgesi sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir İstanbul Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe ve İngilizce kullanılır Sınava başvurular 18 Mart 19 Nisan 2013 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Sınav başvuru formunun doldurulmasından sonra sistem otomatik olarak Aday Numaranızı e-postanıza gönderir. Sınav ücretini, ĠÜ hesabına banka dekontunun açıklama bölümüne Aday Numaranızı yazdırarak baģvuru süresi içinde yatırınız. Sisteme girerek banka dekontunuzun numarasını, tarihini ekleyiniz ve pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini yükleyiniz. 1. GENERAL INFORMATION, FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RULES 1.1. İÜYÖS is an examination for foreign or overseas students who wish to receive education in İstanbul University. The results obtained from this exam can be used for applying for İstanbul University (İU) foreign or overseas students quotas. This examination is conducted by Istanbul University. İÜYÖS will be held on 18 May 2013 at This examination guide covers the rules to be followed by foreign or overseas candidates who would like to apply to İstanbul University for receiving education in academic year The İÜYOS document is valid for 1 (one) academic year following the examination date The languages to be used for the communication and the correspondence between İstanbul University and the applicants are English and Turkish The applications for the examination will be accepted between 18 March and 19 April 2013 and can only be made online. After the application form has been filled, the system will automatically send your Application Number to your address. You must pay the exam fee into the IU account within the application period and have your application number written on the receipt. Log in the system and add the bank receipt number, the date and upload the image of the page of your passport showing your identity information.

5 Sınava girmeye hak kazanan adaylar; kendilerine verilmiģ Aday Numarasıyla sistem üzerinden Sınava GiriĢ Belgesi nin çıktısını yazıcıdan almak ve sınava gelirken, Sınava GiriĢ Belgesi ile pasaportlarını ve pasaportlarının kimlik bilgileri bulunan sayfasının fotokopisini yanlarında bulundurmak zorundadırlar Sınava GiriĢ Belgesini kaybedenler, Aday Numarasıyla sisteme tekrar giriş yaparak bu belgelerini yeniden çıkarabilirler İÜYÖS sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmaz İÜYÖS e girmek için gelen adaylar, ikamet izni, barınma, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar Adayların İÜYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri ödenmez. The applicants who have been accepted to take the examination must print the Examination Admission Document using the given Application Number and must have their Examination Admission Documents and their valid passports with them in addition to a photocopy of the passport page showing their identity information on the examination day The applicants who have lost their Examination Admission Document can reprint their documents by logging in the system again with their Application Numbers The İÜYÖS result can only be used for applying for the quotas of Associate Degree and Undergraduate Degree Programs. It cannot be used in the transfer transactions of those who have been studying at an institution of higher education (undergraduate transfer) or in the selection and placement transactions of those who would like to receive post-graduate education The applicants who have to travel for taking İÜYÖS meet their own needs such as residence permit, accommodation, subsistence etc The application fee paid by the applicants cannot be transferred to the following years. The application is considered to be invalid if the examination fee has not been paid. The fees paid by the applicants who desist from applying in spite of having paid the admission fee, those who have paid the examination fee more than once, those whose applications are considered invalid, those who do not or cannot take the examination, those who are not accepted to the examination or dismissed from the exam, those who fail or whose examination papers are considered invalid in addition to those who have paid an amount for a transaction that is free of charge Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, The rules prescribed in this guide can be changed if it is necessitated by the decision taken by the legislative, executive and judicial bodies, by the Higher Education Council and the Assessment

6 İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, İÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için İÜ Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır. Council and by İU Administration Council and Senate after the publication of this guide. The procedure to be followed under these circumstances is to be determined by İU. Actions regarding the issues not covered in this guide are to be taken in accordance with the decisions of İU Senate İÜYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. 2. BAġVURU KOġULLARI Yurtiçinden ve yurtdışından sınava başvurular, adresinden yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir The İUYOS exam guide will not be published or distributed. 2. APPLICATION REQUIREMENTS Applications from Turkey and from abroad will be made using the following link: The applications which have not been made during the application period will not be accepted Başvuracak adayların: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların, 4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların 2.1. Of all the applicants aiming to attend the examination: a) On condition that they either final year students or graduates, 1) Those who have a foreign nationality, 2) Those who were born as Turkish citizens but later were permitted by the Ministry of the Interior of Turkey to leave Turkish citizenship, including their underage children who are registered in the document of leaving Turkish citizenship and who can certificate that they have the document regarding the Exercise of Given Rights, pursuant to the Turkish Nationality Law, (The 7 th article of the Turkish Nationality Law numbered 5901 prescribes that (1) an infant born from the marriage of a mother or a father having Turkish citizenship inside or outside Turkey is a Turkish citizen ; applicants who would like to apply for the quotas of foreign admission should further review the Turkish Nationality Law.) 3) Those who used to have a foreign citizenship but later have attained Turkish citizenship/those who have a dual citizenship under these circumstances, 4) Those who have Turkish citizenship and have received secondary education entirely in a foreign

7 (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), 5) KKTC uyruklu olup, KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir. b) Adaylardan: 1) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, 2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 3) Bu kılavuzun 2.1./a-2 maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), 4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 5) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu kılavuzun 2.1./a-2 maddesinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların country except for Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) (including those who have received secondary education entirely at a Turkish school located in a foreign country except for TRNC), 5) Those who have TRNC citizenship, reside in TRNC, have received secondary education in TRNC and have obtained GCE AL degrees (The General Certificate of Education Advanced Level), and those who registered in the colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010 and currently have or will obtain GCE AL degrees are eligible for application. b) Of all the applicants: 1) Those who have Turkish citizenship and have received secondary education entirely in Turkey or in TRNC, 2) Those who have TRNC citizenship (excluding those who have received secondary education entirely at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and those registered in the colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010 and currently have or will obtain GCE AL degrees), 3) Dual citizens whose first citizenship is Turkish from birth, as prescribed in article 2.1./a-2 of this guide (excluding those who have received secondary education entirely in foreign countries except for TRNC and those who have received secondary education entirely at a Turkish school located in a foreign country except for TRNC), 4) Dual citizens who have TRNC citizenship (excluding those who have received secondary education entirely at TRNC high schools and have obtained GCE AL degree and those registered in the colleges or high schools in other countries between 2005 and 2010 and currently have or will obtain GCE AL degrees), 5) Those who have studied or are currently studying at schools subject to the embassies in Turkey or at foreign high schools in Turkey and dual citizens whose first citizenship is Turkish as prescribed in the article 2.1./a.2 of this guide are

8 başvuruları kabul edilmez. ineligible. ÖNEMLĠ AÇIKLAMA: Bu kılavuzun BaĢvuru KoĢulları baģlıklı 2. maddesinin (b) bendinde belirtilen durumda olan adaylar sınava girseler bile tespit edildiğinde sınavları geçersiz sayılır. IMPORTANT NOTICE: The exams of the applicants who are in one of the conditions mentioned in paragraph (b) of Article 2 under the title of Application Requirements in the exam guide are considered invalid even if they have taken the exam. 3. ĠÜYÖS TABAN PUANI Adayların Temel Öğrenme Becerileri Testinden en düşük 40 standart puan almaları zorunludur. Adayların Türkçe yeterlilik düzeyi: a) İÜYÖS ten aldıkları Türkçe Testi düzeyine, b) İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinden veya YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu ispatlayan bir belgeye, c) Eğitim ve öğretim yılı başında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya, göre belirlenir. Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi: 1. (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. 2. (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (A) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B) düzeyinde olanlar dil düzeyini (A) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemezler. 3. ĠÜYOS BASE POINT Applicants must get 40 standard points from the Basic Learning Skills Test. The Turkish Language Competence of the applicants is determined according to: a) The level of the Turkish Test they have received from İÜYÖS, b) A document received from İstanbul University Language Center or from Turkish teaching centers acknowledged by YÖK, certifying that the applicant has been successful. c) The grade that the applicant gets from The Turkish Proficiency Test conducted by İstanbul University Foreign Languages Department at the beginning of the academic year. The Turkish Language Proficiency levels of the applicants: 1. (A) Level: Applicant s Turkish level is adequate. S/he can be placed into the program which s/he has obtained the right to attend. 2. (B) Level: Applicant s Turkish level is inadequate but can be improved. S/he can be placed into the program which s/he has obtained the right to attend, on the condition that s/he attends a Turkish language course. The student must certify that s/he has improved his or her Turkish level to (A) level before the beginning of the 3 rd academic year. At the end of this period, those who still have (B) level in Turkish cannot continue receiving education unless they improve their level of Turkish to (A).

9 3. (C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (A) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır. İÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir. 3. (C) Level: Applicant s Turkish level is not adequate and s/he must take a Turkish course. Those who are in this state must certify that s/he has increased his or her Turkish proficiency level to (A) or (B) level before the beginning of the 3 rd academic year at the latest. The first subsection of this paragraph is applicable for those who have improved their level to (A), whereas the second subsection of this paragraph is applicable for those who have improved their level to (B). Below is the correspondence between İÜYÖS Language Competence Levels and Turkish Competence Levels of European Language Portfolio (ELP). ĠÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi ADP Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi Açıklamalar A C1 Türkçesi yeterli B B2 Türkçesi kısa zamanda B B1 yeterli duruma gelebilir C A2 Türkçesi yetersiz C A1 Türkçesi hiç yok ĠÜYÖS Turkish Language Competence Level ELP Turkish Language Competence Level Explanation A C1 Adequate Turkish B B2 Can be adequate in B B1 Turkish in a short time C A2 Inadequate Turkish C A1 No Turkish knowledge at all 4. BAġVURU ĠġLEMLERĠ Aday BaĢvuru Formunun Doldurulması ve Aday Numarasının Edinilmesi 4.1. Adaylar başvuru süresi içinde adresinden Aday Başvuru formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup Aday Numaralarını çevrimiçi almalıdır Aday başvuru formuna girilecek bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile baģka adaylar adına yazıģma/iģlem yapılmamalıdır. 4. APPLICATION PROCEDURE Filling the Application Form and getting Applicant Number 4.1. Applicants must carefully fill in the Application Form online at between the application dates to get their Applicant Number The responsibility of the consequences resulting from misinformation while filling the application form belongs entirely to the applicant. When filling the sections related to identity information in the form, the identity information of the applicant must not be changed or contracted The address required in the application form must belong to the applicant and every applicant must provide only one address. The address in question must not be used for correspondence or transactions on behalf of other applicants.

10 4.4. Aday başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü bu fotoğraftaki tanınmada önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği göz önünde tutulmalıdır Başvuru formunu doldurup kaydeden adayın e-postasına sistem tarafından Aday Numarası gönderilecektir Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sınavda hem de adayın İÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır Aday numarası verildikten sonra, İÜ ile yapılacak her türlü yazışmada Aday Numarası nın belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz. Sınav Ücretinin Yatırılması 4.8. İÜYÖS e başvuracak adaylar, sınav ücretini baģvuru süresi içinde aşağıda belirtilen bilgilerle ödeyecektir The digital version of the applicant s self-photo must be attached to the relevant section on the application form. As this photo is going to be printed on the Examination Admission Document and the Examination Result Document, the photo must be taken in the last three months and from the front view, ensuring that the applicant is easily recognizable. The applicant must avoid making significant changes in his or her appearance in a way which can make him or her less recognizable on the exam day. It must be taken into consideration that if the Head of the Examination Hall finds difficulty in recognizing the identity of the applicant, s/he has the right to exempt the applicant from the examination Once the application is filled and saved, an applicant number is going to be sent to the applicant s address by the system The Applicant number can only be acquired once. As the applicant number will be necessary both for the examination and for all the transactions to be made with İU virtually, it must be kept carefully After being given an applicant number, it is obligatory to indicate the Applicant Number in all kinds of correspondence carried out with İU. The petitions lacking the Applicant Number are not to be put into effect. Paying the Examination Fee 4.8. The applicants who would like to apply for IÜYÖS must pay the examination fee within the application period providing the following information: a) Tutar: 180 TL (Türk Lirası) veya 100 USD (Yüz ABD Doları) veya 75 (Euro) b) Banka Adı: Halk Bankası, Beyazıt Şubesi a) a) Amount: b) 180 TL (Turkish Liras) or 100 USD (One hundred US dollars) or 75 (Seventy Five Euros) b) Bank: Halk Bankası, Beyazit Branch

11 c) Hesap No: TL USD EURO d) IBAN No: TL - TR USD - TR EURO - TR e) SWIFT Kodu: TRHBTR2AXXX f)hesap Adı: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi c) Account No: TL USD EURO d) IBAN No: TL - TR USD - TR EURO - TR e) SWIFT Code: TRHBTR2AXXX f) Account Name (Beneficiary): Uzaktan Egitim Uygulama ve Arastirma Merkezi g) Açıklama: Aday Numaranız Ödeme sırasında lütfen bu açıklama bilgisini yazdırmayı unutmayınız! 4.9. Sınav ücretini yatırdıktan sonra sisteme girerek banka dekontunuzun numarasını, tarihini ekleyiniz ve pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini yükleyiniz. g) Description: Applicant Number Please do not forget to have this information written as the description during the payment process! 4.9. After paying the exam fee, do not forget to log in the system to add your bank receipt number and the date in addition to uploading the passport page which shows your identity information Yurtdışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir Yurtiçinden ve yurtdışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. b) Bankanın masraf alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır. c) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen The applicants who will apply from abroad will be able to pay the examination fee through a correspondent bank or through banks working internationally The following points must be taken into consideration while paying the examination fee inside or outside Turkey: a) The amount sent by an applicant is considered as a paid fee only after the sum is transferred to the relevant account. The examination fee must not be sent as a private cheque, or in an envelope, or as a postal cheque or through similar means. b) The amount to be charged by the bank in return for the money transfer service must be considered separately from the examination fee. c) The applicants who have paid the application fee should carefully check the bank receipt before

12 banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir. 5. SINAVA ÇAĞRI 5.1. Adayların başvuruları İÜ tarafından incelenir. Bu incelemede, bilgilerin tamam olup olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin tespiti yapılır. İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların, kendilerine daha önce verilmiş aday numarası ile Sınava GiriĢ Belgesi nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınava GiriĢ Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir Adaylar İÜYÖS e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. İÜ, adayların sınava giriş için izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz. 6. SINAV 6.1. İÜYÖS, 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat de yapılacaktır. leaving the bank and have the mistakes corrected if there are any. 5. INVITATION TO THE EXAM 5.1. Applicants applications are evaluated by İU. In addition to checking whether the information provided by the applicant is complete or not, whether the application fee has been transferred to the relevant bank account is also determined during the evaluation process. The applicants who have been granted the right to take the examination following the evaluation process must print the Examination Admission Document bearing the applicant number on it and bring it with themselves on the day of examination. The building and the hall where the applicant is going to take the examination are to be stated in the Examination Admission Document Applicants must carry out the procedures of taking İÜYÖS examination and departure from their countries in accordance with the rules of their countries. İU does not assume any responsibilities or act as a mediator concerning applicants allowance for the exam or for obtaining a passport. 6. THE EXAMINATION 6.1. İÜYÖS is going to be held on Saturday 18 May, 2013 at Sınava girerken adayların, 2013 ĠÜYÖS Sınava GiriĢ Belgesi ile Pasaportlarını ve Pasaportlarının kimlik bilgileri bulunan sayfasının fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur Adaylar, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı bulundurmak zorundadırlar. Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır On the examination day, applicants must bring the 2013 IÜYÖS Examination Admission Document and their Passports with them in addition to a photocopy of the passport page showing their identity information Applicants must have soft pointed lead pencil(s), an eraser and a pencil-sharpener for the exam. Applicants are definitely not allowed to bring cell phones and calculators to the exam.

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI İKÇÜYÖS KILAVUZU BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR? Başvuru Süresi: 7 Nisan 2 Mayıs 2014 2014 İKÇÜYÖS Kılavuzunu http://ikc.edu.tr

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU

2015-RTEÜYÖS KILAVUZU 2015-RTEÜYÖS KILAVUZU İÇİNDEKİLER BAŞVURU TAKVİMİ 2 GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 5 BAŞVURU KOŞULLARI 6 BAŞVURU İŞLEMLERİ 8 SINAVA ÇAĞRI 10 SINAV 11 SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 13 SINAV

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (NÜYÖS),

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI. Skor 290/350 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOŞULLARI Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 (1-4) ACT (American College Test) Sınavı Fen (Scientific Reasoning),

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI SINAV TABAN PUAN Abitur (Alman Bakaloryası)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDAN ĠTĠBAREN YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI

2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDAN ĠTĠBAREN YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDAN ĠTĠBAREN YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 (1-4) ACT (American College Test) Sınavı Afganistan Ulusal

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor.

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. IDP IELTS Test Merkezleri- Istanbul IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. İngilizce dil yeterlilikte nitelik kazanmakta amacınız ister yurt içi ya da yurtdışında

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ 2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1. 1.29 MAYIS-YÖS 2015 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 27.05.2014 SENATO 2014 /5-VII ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki önlisans

Detaylı