İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN"

Transkript

1 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları KARABURUN

2 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı

3 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları Vatandaş Toplantısı Kalkınma Çalıştayı Sektörel ve Tematik Çalışmalar

4 1. Planlama Sürecinin Duyurulması İzmir Bölge Planlama İnternet Portalı: - Sürecin Duyurulması: Toplantılar ve sonuçları hakkında bilgiler - Dinamik Katılım: Doğrudan vatandaş katkısının alınması - Haberler, Duyurular, Bültenler - Plan Ana Başlıkları: Görüş ve önerilerin alınması - MDA yailişkin bilgilendirme ve ilgili kurumlardan katkı alınması - Planlama Süreci: Plan belgesi ve planlama süreci için görüş ve önerilerin alınması -

5

6 1. Planlama Sürecinin Duyurulması 1.2. İzmir Bölge Planı Bilgilendirme Toplantısı - Amaç: Bölge planı çalışmaları ile ilgili bölgede farkındalık oluşturmak

7 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.1. Vatandaş Toplantısı: rastsal olarak davet edilen 500 vatandaş -Amaç: -Hedef tanımlarının değerlendirilmesi ve ağırlıklandırılması -Plana doğrudan vatandaş katılımının sağlanması ve -Planın bilinirliğinin geliştirilmesiyle kalkınma gündeminin sahiplenilmesi - Girdi:Mevcut Durum Analizi özeti ile öncelik ve hedeflerin sunumu - Çıktı: Paydaşların İzmir in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, öncelik ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri ve ağırlıklandırılmış hedefler - Analiz: Toplantı sonucunda kalkınma ekseni, öncelik, hedef ve faaliyet dizgesi oluşturulacaktır

8 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.2. Kalkınma Çalıştayı: kurumsal paydaşların katılımıyla - Amaç: - Belirlenmiş gelişme eksenleri ve önceliklerin değerlendirilmesi, - Öncelikler çerçevesinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve - Bölge vizyonunun tartışmaya açılması - Girdi:Mevcut Durum Analizi özeti ve yeni dönem için belirlenen taslak gelişme eksenleri ve önceliklerinin sunumu - Çıktı: Paydaşların İzmir in gelecek gündemine ilişkin görüşleri, yeni gelişme eksenleri ve önceliklere ilişkin değerlendirmeleri ve proje fikirleri - Analiz: Toplantı sonucunda ortaya koyulan proje fikirleri gruplanacak, analiz edilecek ve hedef tanımlarına dönüştürülecektir

9 2. Kalkınma Gündeminin Tanımlanması 2.3. Tematik ve Sektörel Çalışmalar: - Mevcut Çalışmalar ve Platformlar: Kümelenme Komitesi, Yenilik Komitesi - Yeni Çalışmalar ve Platformlar: Kalkınma Kurulu üyeleri ve diğer paydaşların katılımıyla oluşturulacak yeni sektörelve tematik platformlar - Taslak hedefler ve faaliyetlerin detaylı çalışılması - İlgili Kurumların (İl Müdürlükleri, Odalar) platformların organizasyonunu yürütmesi ve sürekliliğini sağlaması - Platformların kendi gündemlerini, uygulama aşamasına girdi sağlayacak biçimde oluşturması

10 3. İlçelere Yönelik Çalışmalar 3.1. İlçe toplantıları: - Kurumsal paydaşlarla birlikte ilçe önceliklerinin tartışılması 3.2. İlçe Kalkınma Platformları: - İlçeler özelinde kalkınma gündeminin oluşturulması - İlçelerin kendi gündemlerini, uygulamaya dönük bir biçimde oluşturması

11 İzmir Bölge Planı Sektörel ve Tematik Analizler

12 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Modeli Oluşturulması ve Analizi (Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti (Prof. Dr. Sezai Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü) İzmir Sivil Toplum Araştırması (Prof. Dr. Gülgün TOSUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi) İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi (Doç. Dr. Şebnem GÖKÇEN DÜNDAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

13 Bölgesel Analiz Çalışmaları İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi (Yrd. Doç. Dr. Tuğkan TUĞLULAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu (Ömür Genç, Kalkınma Bankası) İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi (Ussal SAHBAZ, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) İzmir Turizm Stratejisi (Prof. Dr. İge PIRNAR Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisi (Prof. Dr. Ahmet Adem TEKİNAY, Katip Çelebi Üniversitesi) Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi (Yar.Doç Koray Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

14 DİĞER STRATEJİ ÇALIŞMALARIMIZ Bölge planına girdi sağlayacak farklı analiz ve strateji geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi İzmir Kentsel Pazarlama Stratejisi İzmir Ekoverimlilik(Temiz Üretim) Stratejisi İzmir Kümelenme Stratejisi

15 Çalıştaylar Paydaşların görüş ve katkılarının alınması için sektörel ve tematik çalıştaylar düzenlendi. Turizm sektörü, kültür ekonomisi, bilişim sektörü, turizm sektörü ve su ürünleri sektöründe strateji ve eylem planının belirlenmesi için düzenlenen bir günlük çalıştaylarasektör temsilcileri ağırlıklı olmak üzere gerekli ilgi ve katılım sağlandı.

16 2014 İzmir Mevcut Durum Analizi İZBP yealtlık olması amacıyla MDA nın hazırlanmasına başlandı İzmir Mevcut Durum Analizi çalışması, gerçekleştirilen sektörel ve tematik analiz çalışmaları ışığında tekrar incelendi. Yeni bir içerik belirlenerek bu doğrultuda çeşitli bölgesel, ulusal ve uluslararası raporlar, veri kaynakları, tezler, istatistiki çalışmalar incelendi. Eksik ve güncellenecek veriler belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlardan veri temini yapıldı yılı sonu itibari ile MDA taslağı ortaya çıktı.

17 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

18 Mevcut Durum Analizi ve Diğer Analiz Çalışmaları KARABURUN için ne diyor?

19 NÜFUS ve Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 484,33 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 18 kişi Şehirleşme Oranı, 2012: % 31 İl merkezine uzaklığı : 100 km İlçenin rakımı: 50m Coğrafi konumu: Doğusunda Urla, Güneyinde Çeşme ile komşudur. Batısında yer alan Yunanistan' ınsakız Adasına (Xios) sadece 15 mil mesafededir. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Durumu, DPT, 2004: Türkiye de 872 ilçe arasında gelişmişlik açısından 84. Sıradadır. İzmir de merkez ilçeler dışındaki ilçeler arasında ise gelişmişlik açısından ise 9.sırada yer almaktadır.

20 Karaburun Nüfus projeksiyonu, 2026 Yaş Grubu Toplam

21 Karaburun Nüfus Piramitleri, Nüfus piramitleri incelendiğinde doğacak çocuk sayısı gözönünealınarak yapılan projeksiyonlarda; Karaburun da toplam nüfusun 2023 yılında 2011 yılına göre %10 azalış göstereceği görülmektedir. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en fazla düşüşün %30 luk bir oranla yaş arasında olacağı, bunu da % 24 lük oranla yaş arasındaki nüfusun takip edeceği buna karşılık yaş arasındaki nüfusun da%27 artacağı görülmektedir.

22 İSTİHDAM İlçe Düzeyinde Sektörel İşgücü Oranları ve Projeksiyonları( ) Sektör Karaburun 2000 Karaburun 2023 İzmir 2000 İzmir 2023 Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık 61.74% 44.95% 28.54% 17.32% Madencilik ve Taş Ocakçılığı 0.04% 0.01% 0.15% 0.05% İmalat Sanayi 4.60% 5.96% 20.09% 21.70% Elektrik, Gaz ve Su 0.32% 0.64% 0.34% 0.56% İnşaat 5.46% 10.12% 5.29% 8.18% Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller 7.58% 11.03% 14.54% 17.63% Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 2.52% 3.53% 4.39% 5.14% Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri 4.55% 6.64% 4.59% 5.59% Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 13.13% 17.09% 21.94% 23.81% İyi Tanımlanmamış Faaliyetler 0.06% 0.01% 0.11% 0.02% Toplam 100% 100% 100% 100%

23 EĞİTİM İLÇE ADI İLKOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI ORTAOKULDA DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI GENEL LİSE DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI MESLEK LİSESİ DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI KARABURUN İZMİR eğitim dönemi verileri

24 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK

25 2012 yılı İlçelere göre 15 ve üzeri yaş okuma yazma bilmeyen oranı (%), TÜİK-devam

26 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİK

27 2012 yılı İlçelere göre Yükseköğretim ve üstü okul mezunu oranı (%), TÜİKdevam

28 TARIM Tarım Alanlarının Kullanış Amaçlarına Göre Dağılımı (hektar), 2012 İlçeler Tarla Alanı Ekilen Nadas Toplam Sebze Meyve Alanı Alanı Kavaklık Süs Boş Toplam Tarım Tarım Alanı Bitkileri Arazi Alanı Oranı % Karaburun ,1 İzmir ,2

29 TARIM İlçelere Göre Sulanan Tarım Alanları (Hektar) (2011) İlçeler Toplam Sulanan Sulanmayan Tarım Alanı Alan Alan Sulanan Alan/Toplam Tarım Alanı (%) Karaburun 3, , İzmir 341, , ,

30 Karaburun İlçesi Küçükbaş Hayvan Varlığı (2011) İlçe Adı Koyun % Keçi % Karaburun 1, , İzmir 415, ,

31 Tarım Değerlendirme Kesme çiçekçilik İzmir de açık ve kapalı alanlarda toplam 397 hektar alanda yapılmakta. Ağırlıklı olarak Urla, Menderes, Bayındır, Balçova ilçelerinden sonra Karaburun 5. sırada yer almaktadır. Üretim alanı ve üretim değeri açısından karanfil, gül, gerbera, kasımpatı ve nergis en fazla üretimi yapılan çeşitlerdir. İzmir de organik tarım alanlarının il tarım alanı içindeki payı %2.7 olup, Organik tarım alanlarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla Menderes, Tire, Bergama, Karaburun ve Beydağ dır. Toplam arazi içinde tarım alanlarının az olduğu ilçelerin başında Karaburun (% 8,1) ve metropol ilçeler gelmektedir. İl keçi varlığı başta Karaburun olmak üzere, (Merkez ilçe) Menemen, Kınık ve Menderes ilçelerinde bulunmaktadır. Bu dört ilçe, il keçi varlığının yaklaşık olarak%56 sına sahip bulunmaktadır. İzmir, Türkiye enginar üretiminde % 32,48 lik payı ile öne çıkmaktadır. İhracat açısından büyük öneme sahip olan enginar özellikle Karaburun ilçesinde yetiştirilmektedir.

32 Kültür Mekanları, Tarihi ve Kültürel Değerler Karaburun da; Çeşitli Arkeolojik Kalıntılar, Büyükada Arkeolojik Sit Alanı, Antik Taş Ocağı, Kale Kalıntısı yer almaktadır. Karaburun da 8 tane sit alanı; 9 tane taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Karaburun da; 1 tane kütüphane 1 amatör tiyatro topluluğu (Kavimler Kapısı) 19 tane kültür-sanat ile ilgilenen dernek bulunurken 2 tane vakıf bulunmaktadır. (toplam 21 tane faal dernek olmak üzere) Karaburun da sergi salonu ve müze, sinema ve kültür etkinlik mekanı bulunmamaktadır. Zeybek ezgileri; kıyı Ege bölgesinin karakteristik yerel müziğidir. Bölgede kullanılan çalgılar davul, zurna, klarnet, bağlama, kabak kemane, üç telli, dilsiz kaval, çığırtma (kemik düdük), sipsi ve Karaburun gaydasıdır.

33 Kültürel Etkinlikler ve Kütüphane İlçe Etkinlik Düzenleyen Kuruluş Tarih Kaç Yıldır Düzenlendiği İlçe Topla mı Karaburun Hıdrellez Şenliği Karaburun Şenliği Kurtuluş Şenlikleri Karaburun Belediyesi 5 Mayıs 7-9 Ağustos 17 Eylül Karaburun Denizle Buluşma Şenliği Mordoğan Belediyesi 9-11 Eylül 8

34 Mordoğan Belediyesi tarafından her yılın Ağustos ayında Uluslararası Mordoğan Karikatür Yarışması düzenlenmektedir. Kütüphane Adı Kitap Sayısı Okuyucu Sayısı Üye Sayısı Ödünç Verilen Materyal Sayısı Personel Sayısı Karaburun MordoğanHalk Kütüphanesi İZMİR TOPLAM

35 TURİZM Karaburun da 2 tane mavi bayraklı plaj bulunmaktadır: En çok bilinen ve yoğun olarak kullanılan plajlar; Çeşme-Ilıca, Dikili, Çandarlı, Foça, Karaburun, Özdere-Gümüldür, Selçuk-Pamucak, Seferihisar-Akkum, Urla-Çeşmealtı, YassıcaadaPlajlarıdır. Deniz ve kıyı alanları ile ilgili önemli bir konu ise ulusal ve uluslararası öneme sahip koruma alanlarıdır. Özellikle Karaburun ve Foça bütünleşik kıyı yönetimi yaklaşımının esas alınması gereken en önemli kıyı alanlarıdır.

36 Turizm İşletme Belgeli Tesislerin İlçeler İtibarıyla Dağılımı (Ağustos 2012) İlçe Adı Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Adet % Dağılım Karaburun İzmir ,322 28,

37 İlçeler İtibariyle Turizm İşletme Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Tesise Geliş Geceleme Ortalama Kalış Sayısı Sayısı (Gün) Doluluk (%) Karaburun İzmir ,5 49,02

38 İlçeler İtibariyle Belediye Belgeli Tesislerdeki Konaklama ve Geceleme İstatistikleri (2011) Tesise Geliş Geceleme Ortalama Kalış Doluluk Sayısı Sayısı (Gün) (%) Karaburun 49,580 73, İzmir ,0 31,4

39 SAĞLIK Karaburun da sağlık hizmetleri; birinci basamak sağlık hizmetleri ve gezici sağlık hizmetleri ile karşılanmaktadır. Karaburun da özel hastane bulunmamaktadır. 10 yataklı Karaburun 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Binası yatırımı ise planlanan yatırımlar arasındadır.

40 YENİLENEBİLİR ENERJİ İlçeler bazında bakıldığında; Aliağa, Foça, Bergama, Kınık, Dikili, Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından oldukça iyi durumdadır. Karaburun da Yapımı Devam Eden Rüzgâr Enerji Santralleri Şirket Proje Adı Proje Yeri Ayen En. A.Ş. Mordoğan RES- Karaburun Kurulu Güç (MW) Mordoğan 30,75 16 Tribün sayısı

41 ÇEVRE 2010 yılı TÜİK verileri incelendiğinde Bayındır, Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde kanalizasyon şebekesi ile hizmet alan nüfusun belediye nüfusu oranlarının görece düşük olduğu görülmektedir. Kişi başı ortalama belediye atık miktarlarına bakıldığında Karaburun ve Çeşme de (4,77-3,52 kg/kişi-gün) bu rakamların çok yüksek olduğu, dolayısıyla turistik faaliyetlerden kaynaklı atıkların geri dönüşüm süreçleri ile azaltılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. (izmir: 1,26) Arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfus oranı açısından Karaburun un % 22 ile geri sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet açısından Karaburun yatırım öncelikli alan olarak ortaya çıkmaktadır Deniz ve kıyı alanları ile ilgili bir diğer konu ise ulusal ve uluslararası öneme sahip koruma alanlarıdır. Özellikle Karaburun ve Foça bütünleşik kıyı yönetimi yaklaşımının esas alınması gereken en önemli kıyı alanlarıdır.

42 İzmir in faunasında en önemli konu, İzmir kıyılarının, dünyanın en nadir 12 memelisinden biri ve Avrupa nın en nadir canlı türü olan Akdeniz Foku na yaşama, beslenme ve üreme alanı oluşturmasıdır. Koruma statüsü olan Foça ve herhangi bir koruma statüsü bulunmayan Karaburun Yarımadası da Akdeniz fokuna yaşama, beslenme ve üreme alanı oluşturmaktadır. Foklar, Karaburun da bulunan Ayıbalığı Mağarası nı uyumak ve yavrularını dünyaya getirmek için kullanırlar.

43 BANKACILIK İlçeler İtibariyle Banka Şubeleri, İlçe Karaburun İzmir Toplam

44 LOJİSTİK Yeni gemilerin çalışmaya başlaması ile birlikte, özellikle yaz sezonunda talep durumuna bağlı olarak Urla, Foça, Mordoğan, Karaburun gibi ilçelere de sefer yapılması deniz yolu kullanımının artmasını sağlayacaktır. İzmir'i yat turizmi konusunda merkez haline getirebilmek için Karşıyaka, Bayraklı, İnciraltı, Urla-Çeşme ve Şakran Yat Limanları'nda proje ihalesine çıkılmıştır. YİD modeli ile Karaburun, Yenifoça, Şifne, Seferihisar Ürkmez Yat Limanı ihaleleri yapılacaktır.

45 ÖNCEKİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN KONULAR İlçe kaynak açısından turizm potansiyeli taşımasına rağmen tanıtım ve yatırım açısından geri kalmış ve pazardan pay alamamıştır. Deniz turizminin kitle turizmi dışındaki çeşitleri -yüksek gelir düzeyine sahip turistlere hitap eden yat turizmi ve deniz sporları turizmi gibi-geliştirilecek ve tanıtıma ağırlık verilmesi önem taşımaktadır. Karaburun ilçesinde kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfus oranı düşüktür ilçenin mavi bayraklı plaj potansiyeli düşünüldüğünde bu sorunun ivedilikle ele alınması gerektiği görülmektedir. Herhangi bir koruma statüsü bulunmamasına rağmen, Karaburun Yarımadası Akdeniz fokuna yaşama, beslenme ve üreme alanı oluşturmaktadır. Foklar, Karaburun da bulunan Ayıbalığı mağarasını uyumak ve yavrularını dünyaya getirmek için kullanırlar. Çeşme ile Karaburun Yarımadası arasında yer alan Eşek Adası İzmir deki yaban hayatı koruma alanlarından bir tanesidir. İlçede önemli endemik bitki türleri bulunmaktadır.

46 TEŞEKKÜRLER

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Menemen İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 694,49 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 138.143 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 198 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 571,96 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 44.009 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 77 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ

YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ MEVCUT DURUM ANALĠZĠ RAPORU -TASLAK- Eylül, 2013 İZMİR 2 URLA-ÇEġME-KARABURUN YARIMADASI SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA STRATEJĠSĠ Bu çalışma

Detaylı

Karşıyaka İlçe Raporu

Karşıyaka İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 65,7 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 315.294 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 4.800 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Bayındır ın

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/ Birlik Plaza K: 5 Gümrük İZMİR T: () 489 8 8 F: () 489 85 5 www.izka.org.tr info@izka.org.tr Mevcut Durum Analizi İZMİR

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI DİDİM İLÇE RAPORU

TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI DİDİM İLÇE RAPORU EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi DİDİM İLÇE RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 4 1.3 YÖNTEM...

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011

2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 7 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Çeşme İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 7 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ 2 İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 İnş.Müh. Hasan ARSLAN ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yönetim alanında hızlı

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013 EKİM 2013 ĠZMĠR KALKINMA AJANSI ġehit Fethi Bey Caddesi No: 49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük ĠZMĠR/TÜRKĠYE T: 0232 489 81 81 F: 0232 489 85 05 www.izka.org.tr, www.izmiriplanliyorum.org

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı