Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz."

Transkript

1 HER YERDE KADIN CĠNAYETĠ MECLĠS OLAĞANÜSTÜ TOPLANSIN! 17 Temmuz 2014 Her hafta, kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak istediği kocası/sevgilisi, müşterisi tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz. Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, erkekler tarafından öldürülüyor. Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını gözler önüne seriyor. Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor. Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz. İki gün içinde 6 erkek kadınlar tarafından öldürülseydi, devlet refleksi harekete geçerdi, hükümetten olağanüstü tedbirler alması beklenirdi. Türkiye de her gün kadınlar öldürülüyor. Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızıtehdit eder hale gelmişken, meclis nerede? Meclis olağanüstü toplansın! Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımıdayatmalarına kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanmasıiçin ses çıkarıyoruz; Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor! Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor! Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor! Ailenin korunmasına dair değerleriniz boş; kadın bedenini denetleyen, tahakküm altına alan politikalarınız ve erkek şiddeti ile mücadele ediyormuş(!) gibi yapan söylemleriniz erkek şiddetine arka çıkıyor, şiddet uygulayan erkekleri koruyor ve kolluyor. Devlet kadın cinayetlerinden sorumludur! Kadınlara ilişkin nadiren konuşurken gördüğümüz Aile Bakanı Ayşenur İslam, erkek şiddeti konusunda konuşmuyor; konuştuğunda ise, kadın cinayetlerini normalleştiren bir dil kullanıyor. Kadınlar koruma altındayken öldürülmüyor diyen Aile Bakanı, 6284 Sayılı Yasa dan habersiz olduğu gibi, aynı zamanda kadın cinayetleri açısından bakanlığını temize çekmeye çalışan bir söylem geliştiriyor. Bir sözümüz var Aile Bakanı na: Devlet, kadın cinayetlerini gündeme almayan ve etkili mücadele yöntemleri kurmayan yasama ve yürütmesi ile, haksız tahrik indirimleri ile, erkeklere teşvikler sunan yargısı ile kadın cinayetlerinden sorumludur.

2 Hükümet kadın cinayetlerinden sorumludur! Hükümetin büyük reklam çalışmaları ile yürürlüğe koyduğu 6284 sayılı yasa kağıt üzerinde kaldı. İstanbul Sözleşmesi nin ilk imzacısı olmakla övünedursunlar, kadınların öldürülmesi karşısında ne kadar siyasi irade yoksunu olduklarını gördük. Mekanizmalarıhâlâ kurulmamış, cinsiyetsizleştirilmiş 6284 sayılı yasa, şiddete karşı koruma ve önleme talep eden kadınların talepleri karşısında, gereği gibi inceleme ve değerlendirme yapmayan mahkemeler tarafından kopyala-yapıştır kararlarla uygulanıyor. Erkek şiddetine karşı etkili yöntemler ile mücadele etmeyen sisteme, şiddetle cinayetin ne ilgisi var? diyen erkek egemen yargımercilerine, şunu söylüyoruz: Kadın cinayeti bir tokatla, aşağılamakla başlıyor! Ailenin kadından önce geldiği, kadın yerine ailenin ikame edildiği bir anlayış, aile merkezlerinden, aile avukatlarına, aile hekimlerine kadar herkes tarafından bize dayatılmak isteniyor; kadınların içinde öldürüldüğü, şiddet gördüğü, emeğinin sömürüldüğü, dışına çıkmak istediğinde öldürüldüğü aile, devletin erkek egemenliğinin yansıması olarak bir devlet kurumu olarak işliyor. Devlet sığınakları, hâlâ bir mekanizma ya evrilememiş ve Şiddeti Önleme veizleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların ya şiddet ortamına geri dönmesine neden olmuş ya da erkek şiddeti karşısında kadınları daha da savunmasız bırakmıştır. Hayatlarının her alanında ayrımcılık ile karşı karşıya kalan trans kadınlar, seks işçileri her an öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya. Şiddete uğradıklarında sessiz kalan polis devleti seks işçilerini gittikçe daha güvencesiz koşullarda çalışmaya iterek ve keyfi para cezalarına çarptırarak cinayetleri ve şiddeti meşrulaştırıyor. Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatistiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz. Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temelşartları doğrultusunda acil bir eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz! Biliyoruz ki biz kadınlar bir araya gelebilirsek cinayetleri önleyebiliriz. Bu yüzden meclis, kadın ve trans cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplanana kadar sokakları boş bırakmıyoruz! 20 Temmuz da kadın cinayetlerine karşıisyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına da kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Herkesi de olduğu yerde sokaklara çıkmaya çağırıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz! #KadınKatliamıVar

3 Ġmzacılar: 1 Adana Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği 2 Adıyaman Yaşam Derneği 3 AKDAM Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği 4 Amargi İzmir 5 Anarşist Kadınlar 6 ANKA LGBT 7 Ankara Feminist Kolektif 8 Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği 9 Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi 10 Bağımsız Kadın Derneği - Mersin 11 Bağlar Kadın Kooperatifi-Diyarbakır 12 Barış İçin Kadın Girişimi 13 Batman Selis Kadın Danışmanlık Merkezi 14 Batman Hevî Umut Kadın Atölyesi 15 Berfin Kadın Merkezi -Siirt 16 Berjin Amara Kadın Merkezi-Viranşehir 17 Bodrum Kadın Dayanışma Derneği 18 Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi 19 Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 20 Ceren Kadın Derneği-Diyarbakır 21 Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi (ÇEKEV) 22 Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) 23 Dersim Yaşam Kadın Merkezi 24 Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği 25 Didim Kibele Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 26 DİKASUM-Diyarbakır Büyükşehir 27 Ekin Ceren Kadın Merkezi-Diyarbakır Kayapınar 28 Ekmek ve Gül Programı ve Dergisi 29 Elder Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği 30 Egeli Kadın Yazarlar/EKYAZ Platformu 31 EPİDEM-Diyarbakır Yenişehir 32 Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği 33 Eşit Yaşam Derneği 34 Eşitlik İzleme Kadın Grubu - EŞİTİZ 35 Ev Kadınları Derneği - Adana (EVKAD) 36 Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu 37 Filmmor Kadın Kooperatifi 38 Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD) 39 Göçmen Dayanışma Mutfağı Kadın Grubu 40 Gökkuşağı Kadın Derneği 41 Gülşilaw Kadın Merkezi-Nusaybin 42 Halkevci Kadınlar 43 İlerici Kadınlar Derneği 44 İmece Ev İşçileri Sendikası 45 İmece Kadın Dayanışma Derneği 46 İstanbul Feminist Kolektif

4 47 İştar Kadın Merkezi-Mersin 48 İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi 49 İzmir Kadın Dayanışma Derneği 50 İzmir Feminist Kolektif 51 Jinwar Kadın Merkezi-Çınar 52 KADEM Diyarbakır-Sur 53 Kadın Adayları Destekleme Derneği - KA.DER 54 Kadın Dayanışması 55 Kadın Dayanışma Vakfı 56 Kadın Emeği Kolektifi 57 Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu 58 Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği 59 Kadınlarla Dayanışma Vakfı 60 Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 61 Kampüs Cadıları 62 Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği 63 Kardelen Kadın Merkezi-Diyarbakır Bağlar 64 Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 65 Karya Kadın Derneği 66 Kayseri Kadın Dayanışma Derneği 67 Kazdağı Kadın Dayanışma Grubu 68 Keskesor LGBTİ Diyarbakır Oluşumu 69 Kırmızı Biber Derneği 70 Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 71 Koza Kadın Derneği 72 Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu 73 Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği 74 Malatya Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gençlik İnisiyatifi 75 Mavi Kalem Derneği 76 Maya Kadın Merkezi-Bostaniçi 77 Mersin Kadın Emeği Kolektifi Derneği 78 Mersin LGBTİ 7 Renk Derneği 79 Meya Kadın Merkezi-Silvan 80 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 81 MorEl Eskişehir LGBTİ 82 MSGSÜ Kadın Araştırmaları Kulübü 83 Muğla Kadın Dayanışma Grubu 84 Muş Kadın Derneği (MUKADDER) 85 Nujen Kadın Merkezi-Bismil 86 Nujiyan Kadın Merkezi-Lice 87 ODTÜ LGBTİ 88 Özgür Genç Kadın 89 Peljin Kadın Merkezi-Derik 90 Petrol-iş Kadın Dergisi 91 Pembe Caretta LGBTQ 92 Selis Kadın Derneği-Diyarbakır 93 Selis Kadın Merkezi-Ergani 94 Sınır Tanımayan Kadınlar

5 95 Sitiya zin Kadın Merkezi-Cizre 96 Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği 97 Sosyalist Feminist Kolektif 98 Sosyalist Kadın Meclisleri 99 SPoD LGBTİ (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) 100 Şiddete Son Platformu (271 örgüt) 101 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 102 Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 103 Uluslararası Kadın Hakları & Kalkınma Forumu (AWID) 104 Urfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği 105 VAKASUM-Van 106 Van Kadın Derneği (VAKAD) 107 Van Mavi Göl Kadın Derneği 108 Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Koop. 109 Yeni Demokrat Kadın 110 Yoğurtçu Kadın Forumu 111 Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Kadın Komisyonu 112 DİSK Kadın Komisyonu 113 EMEK Parti li Kadınlar 114 Genel-iş Sendikası ndan Kadınlar 115 Hak ve Özgürlükler Partisi / Hak-Par Kadın Komisyonu 116 Halkların Demokratik Kongresi / HDK Kadın Meclisleri 117 İnsan Hakları Derneği / İHD Kadın Komisyonu 118 İnsan Hakları Derneği / İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu 119 İstanbul Eğitim-sen 2 Nolu Şube Kadın Komisyonu 120 İstanbul Eğitimsen 3 No'lu Şube Kadın Komisyonu 121 İstanbul Eğitim-sen 5 Nolu Şube Kadın Komisyonu 122 İstanbul Eğitim-sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Kadın Komisyonu 123 İstanbul Eğitim-sen LGBTİ Komisyonu 124 İşci Demokrasisi Partisi nden Kadınlar 125 İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi 126 Kadın Partisi 127 Mahalle Yaşam Dayanışma Derneği nden Kadınlar 128 Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi 129 ÖDP Kadın Koordinasyonu- İzmir 130 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Kadın Meclisi 131 TMMOB li Kadınlar 132 Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu 133 Türk Tabibler Birliği / TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 134 Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın Komisyonu 135 Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi 136 Yeşil Sol Kadınlar liler Federasyonu ndan Kadınlar

6

Yerel Yönetimler ve kreş 11-14 KEİD ile söyleşi 17-20

Yerel Yönetimler ve kreş 11-14 KEİD ile söyleşi 17-20 Sayı: 5 Şubat 2014 Kadın hareketi olarak yeni yıla hızlı bir şekilde başladık. Kadın cinayetleri haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündeme taşındı. Kadın istihdam paketi

Detaylı

mor bülten Yerel Seçimlerde Feminist Adayımız Var!

mor bülten Yerel Seçimlerde Feminist Adayımız Var! Mart 2009, Sayı 7 Kadınlarla mor bülten Kadınlarla Mor Bülten, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı nın (KİHEP) düzenli yayınıdır. 1995 yılında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilmiş

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Dayanışma merkezi çalışmaları 2 B. Sığınak çalışmaları..8 C. Bilgi ve deneyim paylaşımları.10 D. Ekler 24 2 A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI Mor Çatı Dayanışma

Detaylı

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 kadın emeği ve istihdamı girişimi women's labor and employment initiative 02 BELEDİYELERİN STRATEJİK

Detaylı

Yerel Yönetimler ve kreş 8-11 Mikrokredi masalı 12-13

Yerel Yönetimler ve kreş 8-11 Mikrokredi masalı 12-13 Sayı: 6 Nisan 2014 Altıncı sayımızla, yine bir aradayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü geride bıraktık. 8 Mart ta Türkiye nin her yerinde kadınlar gece ve gündüz sokaklardaydı. 8 Mart ın öncesinde başlayan

Detaylı

Tüm Milletvekili Adaylarına Çağrımız Var: Çocuk Hakları Manifestosu nu İmzalayın Çocukların Milletvekili olun!

Tüm Milletvekili Adaylarına Çağrımız Var: Çocuk Hakları Manifestosu nu İmzalayın Çocukların Milletvekili olun! Tüm Milletvekili Adaylarına Çağrımız Var: Çocuk Hakları Manifestosu nu İmzalayın Çocukların Milletvekili olun! www.cocuklarinvekiliyim.org Türkiye de her üç kişiden biri çocuk. Bu, 25 milyon çocuk, bir

Detaylı

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014

Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Esnekleşme ve Enformelleşme Kıskacında Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz Eylül 2014 Eylül 2014 KEİG Yayınları Dizisi: Rapor ESNEKLEŞME VE ENFORMELLEŞME KISKACINDA

Detaylı

Özgür bir yaşamı birlikte kurabiliriz. Çünkü biz yüzde elliyiz!

Özgür bir yaşamı birlikte kurabiliriz. Çünkü biz yüzde elliyiz! ÖZGÜR KADINLA 1 2 Özgür bir yaşamı birlikte kurabiliriz. Çünkü biz yüzde elliyiz! Kadınlar için yeni bir Türkiye hayal ediyoruz: Erkek şiddetine maruz kalmadığımız, öldürülmediğimiz, taciz edilmediğimiz,

Detaylı

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme STK Görüşmeleri Raporu 05.12.2010 Anadolu Kültür Giriş: Türkiye 1980 lerin ilk yarısından itibaren ülkenin sırf doğu ve güneydoğusuyla

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

ARALIK 2012. "Sendikalı olmak yalnız olmamak demek" Kadınız biz el ele vermeliyiz. Kadınlar için değişen bir şey yok. "Arkadaşlarım beni şevklendirdi"

ARALIK 2012. Sendikalı olmak yalnız olmamak demek Kadınız biz el ele vermeliyiz. Kadınlar için değişen bir şey yok. Arkadaşlarım beni şevklendirdi 44 ARALIK 2012 KADINIZ, SENDİKALIYIZ, ŞİDDETE İSYANDAYIZ! Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu'nun 25 Kasım'da hedefi işyerinde kadına yönelik şiddet idi DHL DE DİRENİŞ DEVAM EDİYOR... Kadınız

Detaylı

8 Mart'ın Tarihçesi. Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi HABER BÜLTENİ BİR KONU BİR GÖRÜŞ

8 Mart'ın Tarihçesi. Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi HABER BÜLTENİ BİR KONU BİR GÖRÜŞ 8 Mart'ın Tarihçesi Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi Clara Zetkin Neden 8 Martları Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutluyoruz. 8 Mart çok anlamlı ve çok özel bir gündür. Çünkü kadınların insanlık

Detaylı

B U S A Y I D A. Av. Şenay Tavuz

B U S A Y I D A. Av. Şenay Tavuz Sahibi: İzmir Barosu Adına Başkan Av. Sema PEKDAŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Av. A. Haşim Öztürk Editör: Av. Şenay Tavuz Yönetim Yeri: İZMİR BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / İZMİR Tel: 0232 463

Detaylı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP)

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI (KSEP) K S E P B Ü L T E N İ S A Y I 5 - M A R T 2 0 1 4 Ev işçisi kadınlar Her sabah otobüste karşılaştığımız, yolda giderken başımızı kaldırdığımızda büyük apartmanların

Detaylı

Kadınların yüzyıllar önce başlattığı isyan bugün de sürüyor. Yaşasın 8 Mart

Kadınların yüzyıllar önce başlattığı isyan bugün de sürüyor. Yaşasın 8 Mart sayı 257/ 15 mart 2015 15 Mart 2015 1 Kadınların yüzyıllar önce başlattığı isyan bugün de sürüyor Yaşasın 8 Mart!... 2 de Şubelerde Yapılarda Alçı Kullanımı semineri düzenlenecek... 3 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Bülten. Bize ulaşmak için: Söyleşi s.18. Keig den haberler s.2 Sosyal politikalar ve bakım hizmetleri s.8

Bülten. Bize ulaşmak için: Söyleşi s.18. Keig den haberler s.2 Sosyal politikalar ve bakım hizmetleri s.8 Bülten KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ Sayı:3 Nisan 2013 2013 geldi diyorduk, iki ayı daha geride bıraktık bile. Bir baktık, bahar gelmiş. Geçtiğimiz iki ay, kadınların mücadelesi açısından oldukça yoğun

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Kaos GL ANTİ-HOMOFOBİ KİTABI / 3. LGBT Realitesi Tanınsın! Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Anayasa ya Eklensin!

Kaos GL ANTİ-HOMOFOBİ KİTABI / 3. LGBT Realitesi Tanınsın! Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Anayasa ya Eklensin! ULUSLARARASI HOMOFOBİ KARŞITI BULUŞMA 1 ANTİ-HOMOFOBİ KİTABI / 3 LGBT Realitesi Tanınsın! Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Anayasa ya Eklensin! Anayasal Eşitlik için cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği

Detaylı

Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015

Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015 Bülten Sayı: 14 Ağustos 2015 Bu sayı, günemeki yoğun terör ve savaş tartışmalarının gölgesine çıkıyor. Türkiye e kaın hareketi yıllarır oluğu gibi bu öneme e çatışmaların, savaşın kaınları aha farklı biçimlere

Detaylı

KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI

KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI KATILIMCI ANAYASA İÇİN SİVİL TOPLUMUN YOL HARİTASI Önsöz Vatandaşlar olarak bizlerin taleplerini, isteklerini yansıtacak, daha özgür, demokratik bir ülkede

Detaylı

2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

2012 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 29 Aralık 2012 de Şanlıurfa nın Ceylanpınar İlçesi nde Suriye deki şiddet ortamından Türkiye ye sığınanların kaldığı çadır kentte 24 Aralık 2012 de bir çadırda çıkan yangında yaralanan 5 çocuktan Mahmut

Detaylı

Bülten Sayı: 13 Haziran 2015

Bülten Sayı: 13 Haziran 2015 Bülten Sayı: 13 Haziran 2015 KEİG Bülten in 13 üncü sayısıyla bir araayız. 7 Haziran aki genel seçimlerin hemen öncesine baskıya göneriğimiz bu sayı elinize ulaştığına seçimler sonuçlanmış olacak. 7 Haziran

Detaylı

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu CEDAW Komitesi nin 46. Oturumu için Temmuz 2010 CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın

Detaylı

Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi

Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi Ankara Aldino Otel 16-18 Mart 2007 KADIN DAYANIŞMA VAKFI Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi Ankara Aldino

Detaylı

Türkiye de 1983 den beri yasal olan isteğe bağlı gebelik sonlandırma. nasıl tartışmaya açıldı? Neler yaşandı?...2

Türkiye de 1983 den beri yasal olan isteğe bağlı gebelik sonlandırma. nasıl tartışmaya açıldı? Neler yaşandı?...2 Yeniden, Mayıs 2012 de Zühre yi yayınlamak için hazırlık yaptık. Konularımızı seçtik ve yazılarımızı hazırladık ve tam baskı aşamasına geçerken Türkiye nin hareketli gündemine kürtaj hakkı mıza yönelik

Detaylı

SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI FAŞİZME EMEK SÖMÜRÜSÜNE KADIN KATLİAMLARINA KARŞI YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ

SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI FAŞİZME EMEK SÖMÜRÜSÜNE KADIN KATLİAMLARINA KARŞI YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI FAŞİZME EMEK SÖMÜRÜSÜNE KADIN KATLİAMLARINA KARŞI YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ KADIN 8 MART A GİDERKEN Belkıs YURTSEVER / SES Kadın Sekreteri Toplumsal tarihin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı