ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ"

Transkript

1 Akademik Yılı Dönem III 9. Ders Kurulu Halk Sağlığı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN :Yrd. Doç. Dr. Ahmet ULUDAĞ :Yrd. Doç. Dr. Sibel CEVİZCİ :Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞEN :Doç. Dr. Coşkun BAKAR :Prof.Dr.Can DUMAN Eğitim Süresi :4 Hafta Ders Kurulu Tarihleri :12 Mayıs- 6 Haziran 2014 Üniversite kredisi: AKTS kredisi: :8 kredi :8 kredi Pratik sınav : YOK Teorik sınav :6 Haziran 2014 Kurulda Dersleri Olan Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. C.DUMAN Prof. Dr. M.OTKUN Doç. Dr. C.BAKAR Doç. Dr. S.AKGÖZ Doç. Dr. N. KILINÇ Doç. Dr. E.M.ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. A. ŞENER Yrd. Doç. Dr. S. CEVİZCİ Yrd. Doç. Dr. E. KALKAN Yrd. Doç. Dr. N. TOPALOĞLU Yrd. Doç. Dr. A. ULUDAĞ Yrd. Doç. Dr. M. TEKİN Yrd. Doç. Dr. N. ERDAL Yrd. Doç. Dr. Y. ERTEKİN

2 Ders ve Soru Sayıları Ders Sayısı SORU SAYISI Anabilim Dalı / Dersin Adı Kuramsal Uygulama TOPLAM TEORİK UYGULAMA HALK SAĞLIĞI 55 10(x2) AİLE HEKİMLİĞİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BİYOİSTATİSTİK ADLİ TIP KLİNİK BİYOKİMYA TIBBİ PATOLOJİ Toplam (x2) Ders Kurulunun Amacı: Öğrenciler komite bitiminde öğrenciler, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde halk sağlığı sorunlarını izleyebilmeli, sorunları tanımlayabilmeli ve çözüm önerisi geliştirebilmeli ve çözüm önerilerini izleyip uygulayabilmeli, koruyucu hekimlik ve sağlığın geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmalı, tutum ve davranış geliştirebilmeli, bu ların kullanılmasında istatistiksel yöntemleri kullanabilmeli, yaşlanma konusunda farkındalık geliştirebilmeli ve sosyal pediatri larını tanımlayabilmelidir. Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri: Öğrenciler, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temel sağlık önceliklerini ve sorunlarını sayabilmeli, Türkiye deki sağlık sistemini tanımlayabilmeli, finansman ve sağlık sunumunda etkin olan kurumları sayabilmeli, Sağlık önceliklerine yönelik çözüm önerilerini tanımlayabilmeli, Temel epidemiyolojik yöntemleri ve araştırma tekniklerini sayabilmeli ve bu araştırmalarda elde edilen ölçütleri tanımlayabilmeli, Bilimsel araştırmanın planlanma başmaklarını sayabilmeli, Salgın sırasında uygulanacak müdahale basamaklarını tanımlayabilmeli, Çevre sağlığı sorunlarını tanımlayabilmeli ve bunlara yönelik çözümler geliştirebilmeli, İş yeri hekiminin ve iş yeri ortak sağlık güvenliği birimlerinin görevlerini sayabilmeli, Temel istatistik yöntemleri sayabilmeli ve kullanabilmeli, Hekimlerin yasal ve adli sorumluluklarını sayabilmeli, en çok karşılaşılan adli ölüm olgularında keşif, olay yeri incelemesi ve otopside dikkat edilecek hususları uygulayabilmeli, Yaşlanmanın biyokimyasal mekanizma ve etkilerini sayabilmeli, Sosyal pediatri ları tanımlayabilmeli, Toplumda enfeksiyon hastalıkları ile mücadele yöntemlerini sayabilmeli, Sağlığın korunması ve geliştirilmesi konularında aile hekimliği larını anlatabilmeli,.

3 Ders Kurulunun İçeriği: Dünya da ve Türkiye de temel sağlık sorunları Sağlığın sosyal belirleyicileri Türkiye sağlık sistemi Sağlık politikaları ve reformu ile Sağlıkta Dönüşüm ları Üreme sağlığı Çevre sağlığı Zehirlenmeler Enfeksiyon hastalıkları ve salgın Ani ve doğal ölüm mekanizması Kronik hastalıklar epidemiyolojisi İstatistiksel yöntemler, parametrik ve non-parametrik testler, korelasyon analizleri Örneklem büyüklüğünün hesaplanması k araştırma yöntemleri Sağlık ölçütleri Bilimsel araştırmanın planlanması ve uygulanması Koruyucu sağlık bakımı ve sağlığı geliştirilmesi Sağlam çocuk takibi Anne sütü ve beslenme İmmünizasyon Büyüme ve gelişme Hasta ve sağlık eğitimi İş sağlığı ve güvenliği Çevresel hastalıklar patolojisi Ölçme değerlendirme: Ders kurulu sonunda her biri 1 puan değerinde ve kuramsal ders içeriklerine dengeli dağıtılmış 100 çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgi sınavı yapılır. Soruların dağılımı üstteki tabloda verilmiştir. Sayılan sınavlarda elde edilen puanların birleştirilmesi ile 100 puanlık ders kurulu notu hesaplanır. En Önerilen Kaynak Kitaplar Akdağ R.(Editör)(2012) TC Sağlık Bakanlığı. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu( ). Herkes İçin Sağlık. Atun R, Aydın S, Charkraborty S, Sümer S, Aran M, Gürol İ, Nazlıoğlu S, Özgülcü Ş, Aydoğan Ü, Ayar B, Dilmen U, Akdağ R. (2013) Universal health coverage in Turkey: enhancement of equity. The Lancet. 382(9886): Bakar C, Akgün S. (2005) Türkiye de Sağlık Reformları: Sonu Gelmeyen Hikâye. Toplum ve Hekim. 20(5): Belek İ. (2012) Sağlıkta Dönüşüm, Halkın Sağlığına Emperyalist Saldırı. Yazılama Yayınları. İstanbul. Hamzoğlu O. (2006) Sağlıkta Eşitsizlikler ve Kullanılan Ölçütler. Toplum ve Hekim. 21(1):73-78.

4 Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008, Ankara. Kılıç B. (2013) Sağlıkta Dönüşüm Programının evrensel kapsayıcılık ve eşitlik iddiaları üzerine bir eleştiri. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 28. Erişim Tarihi: Mollahaliloğlu S, Başara Bora B, Eryılmaz Z. (2011) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara. OECD, The World Bank. (2008) OECD Sağlık İncelemeleri Türkiye. Şimşek H ve Kılıç B. (2012) Sağlıkta eşitsizliklerle ilgili temel kavramlar Türkiye Halk Sağlığı Dergisi.10(2): TC Sağlık Bakanlığı. (2012) Türkiye sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi Ankara. TC Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2011) Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü. Ankara. Terzi C.(2011) Turkish healthcare reforms. Article was a gift to minister of health just before general election(can autors or editors publish an article as gift to a minister of health just before the general election?). BMJ. 29:342. UNDP. (2013) Human Development Report The Rise of South: Human Progress in a Diverse World. New York, Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (eds). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Nobel Tıp Kitabevi, 2008 Tıbbi Mikrobiyoloji. Çeviri ed: A. Başustaoğlu, 2010 Finci R. Demiriz M. Çevresel Hastalıklar. Kumar V, Cotran R, Robins SL (Çeviri Editörü: Çevikbaş U) Temel Patoloji. 6.Edisyon. Nobel Kitapevi, 2000: Textbook of family [edited by] Robert E. Rakel, David P. Rakel.Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2011 : 8th ed. Textbook of Family Medicine [Paperback] Ian R McWhinney (Author), Thomas Freeman (Author) Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. Biyoistatistik. 12. Baskı, Hatipoğlu Yayınları No= 53, Dişçi, R. Temel ve Klinik Biyoistatistik. 1. Baskı İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008 Kan, İ. Biyoistatistik. 4. Baskı, Nobel Yayın N=873,Bursa, 2006.

5 DÖNEM III HALK SAĞLIĞI DERS KURULU 1. HAFTA 12 MAYIS 16 MAYIS Mayıs 2014 Pazartesi HSAD_1 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri HSAD_2 Dünya da ve Türkiye deki sağlık göstergeleri morbidite ve mortalite HSAD_3 Çocuk sağlığı sorunları HSAD_4 Bağışıklama 13 Mayıs 2014 Salı HSAD_6 Üreme sağlığı ve nüfus sorunları HSAD_7 Üreme sağlığı ve nüfus sorunları HSAD_8 Çevre sağlığı 1 HSAD_9 Çevre sağlığı 2- İçme ve kullanma suları 14 Mayıs 2014 Çarşamba BK_1 Yaşlılık Biyokimyası Dr. C. Duman BK_2 Yaşlılık Biyokimyası Dr. C. Duman HSAD_11 Çevre sağlığı 3- Küresel Isınma ve sağlık HSAD_12 Çevre sağlığı 4- Katı atıklar, Tıbbi atıklar 15 Mayıs 2014 Perşembe HSAD_16 Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi HSAD_17 Hava yolu, su, besinlerle temas ve vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadele BİYOİST_1 Normal dağılım ve Z testleri BİYOİST_2 Normal dağılım ve Z testleri 16 Mayıs 2014 Cuma HSAD_18 ye giriş HSAD_19 k veri kaynakları, Hız, oran, prevalans ve insidans HSAD_20 Tanımlayıcı araştırmalar Kesitsel araştırmalar HSAD_21 Vaka-kontrol araştırmaları AT_1 Ani ve Doğal Ölüm Mekanizması AT_2 Travma Biyomekaniği HSAD_5 Kronik hastalıkların epidemiyolojisi PED_1 Sağlam Çoçuk Takibi Dr. N.Erdal PED_2 Anne Sütü ve Emzirme Dr. N.Erdal HSAD_10 Yaşlı Sağlığı AT_3 Adli Ölüm Olgularına Hukuki Yaklaşım HSAD_13 Çevre sağlığı 5- Hava kirliliği, Gürültü kirliliği HSAD_14 Özürlüler HSAD_15 Ruh sağlığı ENF_1 Enfeksiyon hastalıklarında taşıyıcılık Dr. M. Otkun ENF_2 İşçi sağlığı yönünden enfeksiyon hastalıkları Dr. M. Otkun PED_3 İmmünizasyon Dr.N.Erdal BİYOİST_3 Normal dağılım ve Z testleri BİYOİST_4 t dağılımı ve testleri PED_4 Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi Dr. N.Erdal PED_5 Büyüme ve Gelişmenin Değerlendirilmesi Dr. N.Erdal

6 TATİL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mayıs 2014 Pazartesi DÖNEM III HALK SAĞLIĞI DERS KURULU 2. HAFTA 19 MAYIS 23 MAYIS Mayıs 2014 Salı HSAD_22 Kohort araştırmaları Müdahale araştırması HSAD_23 Tanı ve tedavi testlerinin seçimi HSAD_24 de neden kavramı HSAD_25 Kanıta dayalı tıp 21 Mayıs 2014 Çarşamba HSAD_26 HSAD_27 HSAD_28 HSAD_29 22 Mayıs 2014 Perşembe HSAD_30 Bildirim ve sürveyans sistemleri HSAD_31 Bildirim ve sürveyans sistemleri BİYOİST_5 t dağılımı ve testleri BİYOİST_6 Varyans Analizi (Bir Yönlü) 23 Mayıs 2014 Cuma HSAD_33 Grup 3 HSAD_34 Grup 3 HSAD_35 Grup 3 HSAD_36 Grup AT_4 Ölüm Nedeni AT_5 Ölü Muayenesi PAT_1 Çevresel Hastalıklar Patolojisi Dr.N.Kılınç PAT_2 Çevresel Hastalıklar Patolojisi Dr.N.Kılınç HSAD_26 HSAD_27 HSAD_28 HSAD_29 AT_6 Ölüm Zamanının Belirlenmesi HSAD_32 Veri toplama ve anket hazırlama tekniği BİYOİST_7 Korelasyon analizi BİYOİST_8 Örneklem büyüklüğü HSAD_37 Grup 4 HSAD_38 Grup 4 HSAD_39 Grup 4 HSAD_40 Grup 4

7 Mayıs 2014 Pazartesi HSAD_41 Bilimsel araştırmaların planlanması HSAD_42 Bilimsel Bir Makalenin Yayımlanması DÖNEM III HALK SAĞLIĞI DERS KURULU 3. HAFTA 26 MAYIS 30 MAYIS Mayıs 2014 Salı HSAD_47 Sağlık ölçütleri HSAD_48 Sağlık ölçütleri 28 Mayıs 2014 Çarşamba HSAD_51 Salgın (1) HSAD_52 Salgın (2) 29 Mayıs 2014 Perşembe HSAD_57 Salgın (1) HSAD_58 Salgın (2) 30 Mayıs 2014 Cuma AH_7 Aile içi Şiddet Dr. M.Tekin AH_7 Aile içi Şiddet Dr. M.Tekin HSAD_43 Zoonozlar HSAD_44 Zoonozlar HSAD_49 Olağan dışı durumlarda sağlık yönetimi HSAD_50 Olağan dışı durumlarda sağlık yönetimi HSAD_53 Salgın (3) HSAD_54 Salgın (4) HSAD_59 Salgın (3) HSAD_60 Salgın (4) AT_7 Ölüm kavramına Bütüncül Yaklaşım Dr. E. Akgül AT_8 Ölüm kavramına Bütüncül Yaklaşım Dr. E. Akgül AH_3 Hasta ve sağlık eğitimi Dr. A. Uludağ AH_4 Hasta ve sağlık eğitimi Dr. A. Uludağ HSAD_45 Toplum Beslenmesi ve antropometrik ölçümler HSAD_46 Okul sağlığı BİYOİST_9 Ki-Kare dağılımı ve testleri BİYOİST_10 Ki-Kare dağılımı ve testleri HSAD_55 Salgın (5) HSAD_56 Salgın (6) AH_5 Aile hekimliği temel prensipleri Dr. Y.Ertekin AH_6 Aile hekimliği temel prensipleri Dr. Y.Ertekin HSAD_61 Salgın (5) HSAD_62 Salgın (6) AH_1 Koruyucu sağlık bakımı ve Sağlığın İyileştirmesi Dr. M.Tekin AH_2 Koruyucu sağlık bakımı ve Sağlığın İyileştirmesi Dr. M.Tekin AH_9 Sağlıkla iniltili davranış değişikliği Dr. A. Uludağ AH_10 Sağlıkla iniltili davranış değişikliği Dr. A. Uludağ AH_11 Düşük prevalans hekimliği ve ayrışmamış hastaya yaklaşım Dr. Y.Ertekin

8 Haziran 2014 Pazartesi HSAD_63 Sağlık ekonomisi HSAD_64 Sosyal güvenlik ve sağlık HSAD_65 Sağlık yönetimi ve sorunları HSAD_66 Dünyada ve politikaları BİYOİST_11 Non-Parametrik testler BİYOİST_12 Non-Parametrik testler AT_9 Ölümün Fizyopatoloji AT_10 Ölümün Fizyopatoloji DÖNEM III HALK SAĞLIĞI DERS KURULU 4. HAFTA 02 HAZİRAN 06 HAZİRAN Haziran 2014 Salı HSAD_67 örgütlenmesi ve kurumları HSAD_68 örgütlenmesi ve kurumları HSAD_69 örgütlenmesi ve kurumları HSAD_70 örgütlenmesi ve kurumları HSAD_71 reformları ve dönüşüm ENF_3 Toplumda enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele/karantina ve izolasyon Dr. A. Şener ENF_4 Salgınlar ve afet durumlarında enfeksiyonun önlenmesi Dr. A. Şener 04 Haziran 2014 Çarşamba HSAD_72 Eşitsizlik ve sağlık ilişkisi HSAD_73 Eşitsizlik ve sağlık ilişkisi HSAD_74 Türkiye de İş sağlığı ve güvenliği HSAD_75 İş sağlığı ve güvenliği HSAD_76 İşyeri hekimliği ları AH_12 Sosyo-kültürel etmenlerin sağlığa etkileri Dr. A.Uludağ AH_13 Sosyo-kültürel etmenlerin sağlığa etkileri Dr. A.Uludağ 05 Haziran 2014 Perşembe 06 Haziran 2014 Cuma Ders Kurulu SINAVI (Saat )

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V SPSS İLE TEMEL BİYOİSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli Staj Eğitim Programı (08 19 Haziran 2015) Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Dönem Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Koordinatör

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu

2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2013 Mali Yılı Bütçesi nin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı nın 10. Yılı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 14 Aralık 2012 İçindekiler Açıklamalar A-

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

21 HEDEF TE TÜRKİYE: SAĞLIKTA GELECEK

21 HEDEF TE TÜRKİYE: SAĞLIKTA GELECEK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ 21 HEDEF TE TÜRKİYE: SAĞLIKTA GELECEK EDİTÖRLER Uzm. Dr. Nazan YARDIM Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Dr. Ünal HÜLÜR

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü

2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü 2007, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Bu kitap, Sağlık Bakanlığı'nın (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü-HMM) kullanımı, basımı ve yayımı amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018

2014-2018 STRATEJİK PLANI RİZE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 1 STRATEJİK PLAN 2014-2018 2 GİRİŞ Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir atasözünde vurgulandığı gibi geleceğe ümitle bakmak sağlıklı bir toplumun özelliğidir. Dünyada sağlık alanında

Detaylı

MALİYET ETKİLİLİK FİNAL RAPOR

MALİYET ETKİLİLİK FİNAL RAPOR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HASTALIK YÜKÜ VE -ETKİLİLİK PROJESİ ETKİLİLİK FİNAL RAPOR ARALIK - 2004 2004,

Detaylı