EYLÜL HABER BÜLTENİ. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Corporate Social Responsibility Association of Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL HABER BÜLTENİ. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Corporate Social Responsibility Association of Turkey WWW.KSSD.ORG"

Transkript

1 EYLÜL HABER BÜLTENİ Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Corporate Social Responsibility Association of Turkey

2 Sayfa 2 Bülten Tarihi: Cilt2, Sayı 09 Medya ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eylül Haber Bülteni ne Başlarken Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak sizlere Haber Bültenimiz in Eylül sayısını sunuyoruz. Bültenimizde yer alan haberlerimizi eşzamanlı olarak yenilenen web sayfamızda da bulabilirsiniz: Bu çerçevede paylaşmak istediğiniz KSS haberleri, konuları, gündemleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz. KSSD Haber Bülteni nin bu sayısında aşağıdaki makale ve haberleri bulacaksınız: Önsöz 3 Cumhuriyet Gazetesi Röportaj-Özlem Yüzak 4 Türkiye de Medya ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Uygulamaları Medya Sektörü için KSS Konuları 11 Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Geleneksel Medya ve Modern 14 Sahibi: Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği - Yayın Sorumlusu: M. Feride Doğan CSR Europe ta yer alan KSS Haberleri 16 Endüstriyel Tasarımcıların Çevre Dostu Tasarımlar ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Hakkında Motive Edilmesi projesi Medya için Bilinç Geliştirme ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı 21 Türkiye KSS Çözümleri Pazar Yeri Etkinliği 24 Türkiye KSS Çözümleri Pazaryeri Etkinliği ne Katılan Editör: Göksel Topçu Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Hakkında 29

3 Sayfa 3 Medya için Bilinç Geliştirme ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Hürriyet, İstanbul 5 Ekim 2009-Pazartesi Bir çok ülkede medya kamuoyu oluşturmada ve bilinç geliştirmede önemli bir lokomotiftir. Bu sebeple, toplumda KSS nin d a h a y a y g ı n t a n ı n m a s ı v e b i l i n ç g e l i ş t i r m e bağlamında medyanın tartışılmaz bir rolü vardır. KSS nin tüketici ve yatırımcı tarafından tanınması ve desteklenmesi firmaların daha sorumlu tutumlar benimsemesi ve uygulamasında hızlandırıcı bir etki yaratacaktır. Tüketicinin bilinçli olması son derece önemlidir ve daima KSS konusunda bilgi aktaran ve konuyu güncel tutan medyanın bu bilinci oluşturabileceğine inanılmaktadır. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği bu kapsamda Temmuz 2008-Kasım 2009 tarihleri arasında CSR Europe ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluğu Hızlandırılması projesi içinde medya ve KSS ye yer vermektedir. KSS konusunu medyada gündeme çekmeyi ve bir farkındalık yaratmayı amaçlayan Çalıştay, Avrupa Birliği nde KSS konuları ile ilgili yakın çalışmalar sürdüren Profesyonel Basın Mensupları ve KSS Uzmanları ile işbirliği halinde 5 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlenecektir. Bu faaliyetler sadece medyayı KSS konusunda aydınlatmak ve yönlendirmekle kalmayacak aynı zamanda her iki ülkeden gelen ve KSS konusu ile ilgilenen basın mensupları için bir ağ kurma fırsatı yaratacaktır. Medya için düzenlenecek bilinç geliştirme ve deneyim paylaşımı çalıştayı Türk medya temsilcisinin KSS konusunda daha iyi iletişim sağlamak amacıyla araçlar öğrenmek, tartışmak ve geliştirmek ve daha net bir kamuoyu oluşturma konusunda 5 Ekim 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Basın temsilcilerinden katılmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlardan Proje Koordinatörü Göksel Topçu ile adresinden irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Saygılarımızla, Serdar Dinler Genel Başkan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

4 Sayfa 4 Cumhuriyet Gazetesi-Özlem Yüzak Röportaj Günümüzde Medya nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarına (insan hakları, çalışma standartları, etik ve ekolojik çözümler) yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Küreselleşen dünyada gelir dağılımındaki uçurumun derinleşmesi, çevresel tahribatın artık alarm verici boyuta ulaşması ve küresel ısınmanın ciddi bir tehdit haline gelmesi, eğitimde eşitsizlikler, endemik hastalıklar insanlarda yaşadığım dünyaya, içinde bulunduğum ortama ben de katkıda bulunmalıyım arayışını ortaya çıkardıkça sosyal sorumluluk kavramını sahiplenenlerin sayısı da artmaya başladı. Şirketlerin de konuya el atmaları ile KSS kavramı giderek gelişti. Çok uluslu şirketlerle başlayan çalışmalar giderek yerel büyük şirketlerin hatta birçok orta ölçekli şirketin de faaliyet alanları içine girdi. Farkındalık ve duyarlılık arttıkça medya da KSS uygulamalarına daha geniş yer vermeye ve daha fazla ilgi göstermeye başladı. Şirketler KSS projelerinin kendilerine de artı değer yarattığını gördükçe gerek marka konumlandırma gerekse pazarlama stratejilerinin içine daha fazla yerleştirdikçe doğal olarak bu durum reklam faaliyetlerinde de kendisini göstermeye başladı. Bu da medyanın ilgisini daha da cezp etti. Ancak duyarlılığı ve farkındalığı arttırması açısından son derece önemli olan medyanın KSS projelerine yer verirken ne kadar titiz davrandığı maalesef soru işareti. Örneğin çevresel korumaya, ekolojik standartlara önem verdiğini söyleyen hatta bunu somut verilerle ve çalışmalarla gündeme getiren bir şirketin kötü çalışma koşulları sendikal hakların tırpanlanması gibi konular nedense örtbas edilebiliyor. KSS nin Türkiye deki temel algılama biçimi daha çok sponsorluk temelli. Oysa hayat standartlarına ve eşitliğe yaptığı katkısı, o şirketin kendi iş kültürüne, stratejisine ve yapısına uyumlu olması da son derece önemli. Bu konuda belli bir bilincin ve duyarlılığın kazanılması zaman aldığı gibi toplumun paydaşlarının da bu konudaki beklentilerini sıklıkla dile getirmeleri gerekiyor. KSS nin Türkiye deki temel algılama biçimi daha çok sponsorluk temelli. KSS nin etik değerleri açısından Türkiye de medya özgürlüğünün mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Medyanın tekelleşmesi, birkaç büyük medya grubunun yazılı basın radyo ve televizyonculuğa hakim olması medyadaki bağımsızlığı nasıl etkilliyor? Bu sorunun yanıtını vermeden önce KSS nin etik boyutunun tam olarak ortaya konmasının önemine dikkat çekmek istiyorum. Dünya Kurumsal Yönetim Konseyi nin (World Council for Corporate Governance) Başkanı Dr. Madhav Mehra yıllar önce tam da bu konuya değinmişti:

5 Sayfa 5 Özlem Yüzak Röportaj "Philip Morris 1,5 milyon pound luk bir bütçeyle eğitim alanında bir sosyal sorumluluk projesi yürüttü. Sonra bu projenin reklamı için 13 milyon pound para harcadı. İnsanlar iki bütçeyi karşılaştırarak bu sosyal sorumluluk projesinin gerçek olmadığını anladıklarında markanın ürünlerini almamaya başladı. Şirketin hissesi yüzde 15 değer kaybetti. Bu da şirkete verilen en büyük ders oldu" "Philip Morris 1,5 milyon pound luk bir bütçeyle eğitim alanında bir sosyal sorumluluk projesi yürüttü. Sonra bu projenin reklamı için 13 milyon pound para harcadı. KSS nin etik değerleri ortaya konduktan sonra bunlara ne kadar uyulup uyulmadığının ortaya konmasında medyanın önemi büyük. Medya şirketlerin olumsuz ya da etik dışı davranışları karşısında kamuoyu duyarlılığı yaratan en önemli aktörlerden biri. Ancak medyanın birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de hızla monopolleşmesi, birkaç büyük medya grubunun yazılı basın, radyo ve televizyonculuğa hakim olması medyanın bağımsızlığını da derinden etkilemiş durumda. Bu tartışılmaz ancak toplumun diğer paydaşlarının da buna sahip çıkmaları gerekiyor. İlgili sivil toplum kuruluşları, tüketiciler de etik değerlerin korunmasında önemli bir baskı aracı. Ticari faaliyette bulunan şirketlerin aynı zamanda medyada yer almalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?...dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de medya patronluğu yerini patronun medyalarına bıraktı. Basında tekelleşme ve medya sahiplerinin (patronlarının) basın dışı işlerde faaliyet göstermesi günümüz medyasının basın özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri ve ne yazık ki günümüzün gerçeği. Medyanın, kamuoyu ve iktidarlar nezdinde büyük bir güç oluşturması, yeni ekonomik anlayış çerçevesinde patronların medyaya bakışını da giderek değiştirdi. Patronlar, pek çok şeyin yanında bir de medya patronu olmayı rekabet ve güç oyununun bir parçası olarak görmeye başladı. Bu şekilde, dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de medya patronluğu yerini patronun medyalarına bıraktı. Şurası bir gerçek ki ticarî medyanın egemen olduğu medya düzeninde, etik değerlerle tek amacı daha çok kâr etmek olan serbest pazar değerleri birbiriyle pek örtüşmez, hatta çoğu kere çatışır. Çünkü çoğunlukla gazete sahipleri medyayı kendi iktidar ve zenginlik arayışlarını tatmin edecek bir araç olarak kullanırlar. Reklâm verenlerin çıkarları doğrultusunda haber yapılması veya gerçeklerin gizlenmesi de etik kodlarla bağdaşmamaktadır. Buna bir de son yıllarda siyasi iktidarların medyayı ele geçirme girişimlerinin de eklenmesiyle basın ikili bir kıskaç altına girdi.

6 Sayfa 6 Özlem Yüzak Röportaj Türkiye de medya organlarının doğru, tarafsız ve etkili olması için basın kanunu dışında herhangi bir oluşum var mı? (Medya organları arasında üzerinde uzlaşılan etik kod vb.) Bugün hemen hemen bütün ülkelerde medyanın uyması gereken birtakım etik kodlar mevcuttur. Aynı şekilde Türkiye de de basının etik kodları bulunmaktadır. Bu etik kodların uygulanıp uygulanmadığını veya ihlâlini tespit eden ve gerekli tedbiri almakla görevli olan iki temel müessese bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bu etik kuralların pek çoğunu ortaya koyan ve kabul eden meslekî örgütler olup, genellikle de iletişim konseyleridir. Diğeri ise, medya organlarının kendi içlerinde uygulamaya koydukları ombudsman uygulamasıdır. Türkiye de bu iki sistemde var almasına karşın ne kadar etkin çalıştıkları ya da medya organları üzerinde ne kadar ağırlıklarının olup olmadığı soru işaretidir. Medyada yer alan KSS haberleri ağırlıklı olarak olumlu konuları gündeme taşıyor, şirketlerin neden olduğu olumsuz etkiler ise basına fazla yansımıyor. Medya KSS yi teşvik ve savunuculuk yönünde daha etkin bir rol üstlenebilir mi? Medya KSS yi teşvik ve savunuculuk yönünde tabii ki daha etkin bir rol üstlenebilir. Toplumsal sorumluluk görevi nedeni ile üstlenmelidir de. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi medyada yer alan KSS haberleri ağırlıklı olarak olumlu konuları gündeme taşıyor, şirketlerin neden olduğu olumsuz etkiler ise basına fazla yansımıyor. Bunun en önemli nedeni medya bağımsızlığının (reklam ilişkilerinin de etkisiyle) tehdit altında olması. Bunun aşılması kolay değil ancak toplumun KSS kavramından beklentilerinin doğru olarak ortaya konması sivil toplumun ve tüketicilerin bu konuda bir baskı aracı işlevini görmesi medyayı da görevini daha doğru yapmaya yönlendirecektir.... toplumun KSS kavramından beklentilerinin doğru olarak ortaya konması sivil toplumun ve tüketicilerin bu konuda bir baskı aracı işlevini görmesi medyayı da görevini daha doğru yapmaya yönlendirecektir. Sürdürülebilir Yaşam Dergisinden bahseder misiniz? Bu dergiyle kimlere ulaşmak istiyorsunuz, okuyucularınız dergiyi nasıl buluyor? İleriki hedefleriniz neler olacak? Biz Cumhuriyet Gazetesi olarak yaklaşık 2 yıldan beri Sürdürülebilir Yaşam Dergisi ni okurlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız sürdürülebilir kalkınma kavramı konusunda farkındalığı ve bilinci arttırmak. Dergimizin her sayısında ana tema olarak belli bir konuyu işliyoruz. Bugüne kadar küresel ısınma, çevre, tarihi ve kültürel miras, su, yoksulluk ve mikrokredi konularını ele aldık.

7 Sayfa 7 Özlem Yüzak Röportaj Hedefimiz ve dileğimiz bunu önce ayda bir, daha sonra ise 15 günde bir yayınlanan bir dergi haline getirmek ve içeriğini daha da zenginleştirmek. Bir temayı işlerken hem sorunun boyutunu ortaya koymayı hem de sorun kapsamında kimlerin ne tür çalışmalar yaptığına yer veriyoruz. Dergimizin içinde KSS projeleri, ilgili sivil toplum kuruluşlarının neler yaptığı, gençlerin konuya bakışı, akademisyenlerin değerlendirmeleri, hükümetlerin uygulamaları ve dünyada aynı konuda ne tür çalışmalar yapıldığı da yer alıyor. Anlayacağınız bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Bugüne kadar hep olumlu tepkiler aldık. Dergimizin sorunu 2 ayda bir okuyucu ile buluşması. Bu süre farkındalığın yaratılması açısından çok uzun bir süre. Hala Cumhuriyet Gazetesi nin böyle bir yayınından haberdar olmayan çok kişi ve kuruluş var. Hedefimiz ve dileğimiz bunu önce ayda bir, daha sonra ise 15 günde bir yayınlanan bir dergi haline getirmek ve içeriğini daha da zenginleştirmek. Röportaj: Özlem Yüzak Sürdürülebilir Yaşam Eki Cumhuriyet Gazetesi

8 Sayfa 8 Türkiye de Medya ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Uygulamaları Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı anlayışı ve uygulamaları son dönemde tüm kurumlar üzerinde etkili olmak ile birlikte basın yayın organlarının çalışmaları ile gönüllü olarak KSS uygulamaları teşvik edilmektedir. Birçok ülkede medya, kamuoyu oluşturmada ve bilinç geliştirmede önemli bir araçtır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının da tüm toplum tarafından tanınması ve bilinç geliştirmede medyanın tartışılmaz bir rolü vardır. Medya aracılığı ile Kurumsal Sosyal Sorumluluğun tüketici ve yatırımcı tarafından tanınması ve desteklenmesi, firmaların daha sorumlu tutumlar benimsemesi ve uygulamasında hızlandırıcı bir etki yaratmaktadır. Tüketicinin bilinçli olması ve daima kurumsal sosyal sorumluluk konusunda bilgi aktaran ve konuyu güncel tutan medyanın bu bilinci sürekli kılacağı muhakkaktır. Medya da kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kurum ve kuruluşların iş üretme süreçlerindeki kurumsal sosyal sorumluluk uygulama(ma)larını raporlamaları olabileceği gibi kendi bünyelerindeki kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile de sosyal alanda değer yaratabilmektedir. Bu kapsamda Türk Medya sında örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Özgürlük treni çocuklar için kalktı Hürriyet Gazetesi ve Türkiye Cumhuryeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliği ile ilk kez geçen yıl 1 Temmuz da Kars tan yola çıkan ``Hürriyet Hakkımızdır/ Tren Özgürlüktür'' yolculuğu, bu yıl kurtuluşunun 87 inci yıldönümünü kutlayan İzmir den yola çıktı. Geçen yıl 60 ıncı yaşını kutlayan Hürriyet Gazetesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin de 60 ıncı yıldönümü olması tesadüfünden yola çıkarak, Devlet Demiryolları işbirliğinde önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan İnsan Hakları Treni ni hayata geçirdi. 34 şehir merkezi ve 8 ilçeden oluşan 42 durağı ziyaret edecek olan Hürriyet Treni nin yolculuğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nda Haydarpaşa da tamamlanacak. Trenin bu yılki ana teması ise çocuk hakları ve çevre.yolculuğun amacı, hak kavramını insanların gündelik hayatına sokmak ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye nin de imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan haklar konusunda toplumu bilgilendirmek, çeşitli etkinliklerle bu konuyu gündemde tutmak... Aile İçi Şiddete Son! kampanyası da bu yolculuğun gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Medya da kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kurum ve kuruluşların iş üretme süreçlerindeki kurumsal sosyal sorumluluk uygulama(ma)larını raporlamaları olabileceği gibi kendi bünyelerindeki kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile de sosyal alanda değer yaratabilmektedir..

9 Sayfa 9 Türkiye de Medya ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Uygulamaları Cumhuriyet Gazetesi Eki: Sürdürülebilir Yaşam Dergisi Cumhuriyet Gazetesi tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Yaşam" Dergisi'nde Türkiye'de kentleşme olgusu, tarihi ve kültürel miras ve çeşitli şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri ele alınıyor. Ekte, üye şirketlerin farklı gönüllülük projelerini takip edebilirsiniz. Diğer haberlere ve Gönüllü Panosuna Cumhuriyet Gazetesi ve ekinden ulaşabilirsiniz. Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin TV Açtı Sahibi olduğu iki tematik kanalla aile adını medyaya da taşıyan MediaSa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, ZTV ekranlarından ÖSS ve SBS'ye hazırlanan öğrencileri eğitiyor.. Amacı da eğitimde fırsat eşitliği. 2007'de bir sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendirdiği Türkiye'nin ilk gençlik ve eğitim kanalı ZTV'yi kuran Demet Sabancı Çetindoğan, eğitimde fırsat eşitliğini amaç edinerek ücretsiz eğitimi her yere taşıyor. 'Odak Noktası' adlı programda, SBS, YGS ve LYS'ye hazırlanan öğrencilere her konuda rehberlik veriliyor. 'Genç Kariyer' programı, mesleğinde başarılı olmuş insanların hikayelerini konu ediniyor.ztv'deki dersleri takip ederek sınava giren öğrencilerden tıp fakültesini kazananlar olduğunu ve ilk 2 bine girenler bulunduğunu da anlatan Çetindoğan, 24 saatlik yayın süresinin yetmediğini, ileride liselere hazırlananlarla üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik yayınları ayırabilmek için ikinci bir eğitim kanalı daha açabileceğini söyledi. Milliyet Gazetesi 'Baba Beni Okula Gönder' kampanyasını yürütüyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Milliyet gazetesinin birlikte yürüttüğü BBOG, 23 Nisan 2005 te yola çıkıldığından bu yana, 110 binin üzerinde destekçi tarafından 30 milyon TL ye yaklaşan bir kaynak sağladı. Kampanya kapsamında 28 kız öğrenci yurdu, 10 ilköğretim okulu yapıldı ve 7 bin 156 kız öğrencinin üç yıllık bursları karşılandı. Yurtlardaki toplam öğrenci kapasitesi 3 bin 185 e ulaştı, yurtlarda barınan 96 lise son sınıf öğrencisinden 26 sı üniversiteyi kazandı eğitim öğretim döneminin ilk yarı yıl karneleri dağıtıldığında, kampanya kapsamında burs alan ve yurtlarda kalan kız öğrenciler, 2 bin 331 teşekkür, 1182 takdir ve 88 adet onur belgesi aldı. Kampanya kapsamında sosyal konularda da pek çok faaliyet gerçekleştirildi.

10 Sayfa 10 Türkiye de Medya ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Uygulamaları AÇEV le işbirliği içinde 5 ilde yaklaşık 500 anne babaya Çocuğum ve Ben Seminerleri, 81 YİBO ve PİO yöneticisine Özel Okullar Birliği Derneği yle birlikte 2 günlük özel bir yatılı okul yönetimi semineri, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı ile birlikte yurtlarda kalan kızlara ve öğretmenlere Ergenlik Dönemi ve Hijyen eğitimi verildi. Ayrıca, 12 kız öğrenci yurdunun sosyal odaları, bilgisayar, müzik ve resim araçlarıyla donatıldı, kız öğrenci yurt kütüphanelerine kitap gönderildi, köy okullarına 19 bin kitap ulaştırıldı. NTV de Yeşil Ekran Geçen yıl başlattığı Yeşil Ekran ile NTV, projesini daha da geliştirerek bu yaz da devam etti. Doğuş Yayın Grubu nun bütün yayınlarıyla destek vereceği NTV Yeşil Ekran da çevre belgeselleri, Türkiye nin doğal ve kültürel değerlerini anlatan özel yapımlar, çevreci kullanım alışkanlıklarına yönelik eğilimleri, projeleri ve uygulamaları tanıtan programlar, ünlü çevreciler ekrana geldi. Bunların yanında haber bültenlerinde özel dosyalar, çevreci tatil alternatifleri, yeşile adanmış mini programlar, doğal olarak NTV nin Yeşil Ekran ında yer aldı. Ekrandan taşanlar ise NTVMSNBC nin web sayfası yesil.ntvmsnbc.com dan (www.ntvmsnbc.com/id/ /)takip edilebilecek. NTV nin Yeşil Ekranı na Doğuş Yayın Grubu nun tüm mecraları tam destek verecek. CNBC-e, NTV Radyo başta olmak üzere gruba bağlı televizyon, radyo, dergiler ve web siteleri, çevre konulu yayınlarıyla Yeşil Ekran ı destekleyecek. Ayrıca bilgi bandında çevre ve ekosistemle ilgili faydalı bilgiler aktarılacak. Tüm DYG TV ve radyolarında da çevreyle ilgili ilgi çekici istatistikler, çarpıcı gerçekler ve çok kolay uygulanabilecek çevresel davranışlardan örnekleri anlatan kısa dosyalar ekrana gelecek. Denizlerimizin kirlilik oranı, barajlardaki son durum, havadaki oksijen oranı, en yüksek ve düşük sıcaklıklar gibi günlük yaşamımızı ilgilendiren kısa bilgi notları bilgi ekranında yer alacak. Kaynaklar Araştırma: Gökçe Ahi Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

11 Sayfa Medya Sektörü için KSS Konuları 2001 yılında kurulan Medya KSS Forumu İngiltere deki medya şirketleri arasında KSS konularını tartışmak, geliştirmek ve teşvik etmek için kurulmuş şemsiye bir organizasyondur. Forumda yer alan şirketler, Aegis Group, BBC, Channel Guardian Media Group, Informa, IPC Media, ITV, News International, Nickelodeon, Reed Elsevier, Sky, Trinity Mirror, Turner Broadcasting, United Business Media, Virgin Media, WPP ve Yell dir. Organizasyonun faaliyetleri arasında medya şirketleri için KSS uygulamalarını anlama; medya için öncelikli KSS konularını belirleme; en iyi KSS uygulamalarını paylaşma, paydaş yükümlülüğü ve önemli konular üzerinde ortak projeler geliştirme yer almaktadır. Kurum 2008 yılında yaptığı anket için bir rapor hazırlamıştır ve medya sektörü için grafikte yer alan KSS konularını güncellemiştir. Anketin amacı hangi konuların ön plana çıktığı, hangilerine ilginin azaldığı ve hangilerinin en önemli hale geldiğini anlamaktır. Ankete katılan toplam 100 KSS uzmanı ve medya organı çalışanı internette yapılan anketi doldurduktan sonra e-posta, blog spot ve posta yoluyla daha detaylı yorum yapma şansına sahip oldular. Yapılan anket stratejiye ve yenilikçi ürün gelişimine katkıda bulunabileceği gibi ürün hizmet sınıfında en iyileri de ön plana çıkarabilir. Medya KSS Forumu da bu anketle belirlenen önemli kavramlar üzerine duracaktır.

12 Sayfa Medya Sektörü için KSS Konuları Tablonun sol tarafında belirtilen yerler (koyu mavi): Tüm sektörler için geçerli olan KSS konularıdır. (toplumsal yatırım, çevre yönetimi, iklim değişikliği, kurumsal yönetim vb.) Metodolojideki en büyük değişiklik 2003 yılında yapılan araştırmada çevresel sorumluluk bölümünün altında yer alırken 2008 yılında kendi başına bir kategori olan iklim değişikliği olmuştur. Orta kısımda (beyaz) yer alan genel KSS konuları medya için belirgin etkisi olan konulardır. (iletişimin etkinliğinin farkındalığı, eğitim, sorumlu reklamcılık, sürdürülebilir kalkınmanın teşviki, insan hakları, bilgi doğruluğu, ve vatandaşlık vb. ) Bu bölümdeki önemli hususlardan biri medya şirketlerinin bireyleri ve vatandaşları sürdürülebilirlik konusunda doğru bilinçlendirmek ve olumsuz etkileri en az düzeye indirmek için teşvik etmektir. Tablonun sağ tarafındaki (açık mavi) bölüm ise sadece medyayı ilgilendiren KSS konularıdır. (Yaratıcı Özgürlük (creative independence), ürün çeşitliliği, ifade Özgürlüğü, tarafsız, her tarafa eşit mesafeli medya, medya okur yazarlığı, şeffaf ve sorumlu yayın politikaları, yaratıcılığa değer verme) İklim değişikliği, çalışan çeşitliliği, sorumlu reklamcılık ve iletişim etkisinin farkındalığı 2008 de yeni çıkan konulardır. En önemli konular olarak ise toplum yatırımı, kurumsal yönetim, müşteri ilişkileri, şeffaf sermaye, sürdürülebilir kalkınmanın teşviki, insan hakları, bilgi doğruluğu, vatandaşlık, şeffaf ve sorumlu yayın politikaları, ifade özgürlüğü, tarafsız ve her tarafa eşit mesafede duran medya. Sadece medyayı ilgilendiren KSS konuları hakkında kısa bilgi: En önemli konular olarak ise toplum yatırımı, kurumsal yönetim, müşteri ilişkileri, şeffaf sermaye, sürdürülebilir kalkınmanın teşviki, insan hakları, bilgi doğruluğu, vatandaşlık, şeffaf ve sorumlu yayın politikaları, ifade özgürlüğü, tarafsız ve her tarafa eşit mesafede duran medya. Yaratıcı Özgürlük: Medya şirketlerinin yaratıcılığı, üreticiliği desteklemesi, (reklam gelirlerinin artması ya da düşmesi sonucu oluşan ticari kaygının bu yaratıcılığın önüne geçmemesi) Ürün çeşitliliği: Cinsiyet, etnik ayrım, yaş, inanç, sosyo-ekonomik düzeye bakmadan çok kültürlü-çeşitli toplumun yansıtılması İfade Özgürlüğü: Medyada sansür koyulmamış, yasaklanmamış fikirlerin olması. tartışma ve diyaloğun kısıtlanmadan yapılması Tarafsız, her tarafa eşit mesafede duran medya: Medya sahiplikten bağımsız, adil, önyargısız olmalıdır

13 Sayfa Medya Sektörü için KSS Konuları Medya okur yazarlığı: Medya izleyicisinin de eleştirel bir bakış açısına sahip olması ve eleştirilerini mümkün olan her mecrada ifade etmesi. (Hem medyanın kendisi, hem de toplum için 'optimum' faydayı bulmada yararlı olacaktır.) Şeffaf ve sorumlu yayın politikaları: Medya şirketlerinin yayın politikalarına, normlara, kodlara uyması Yaratıcılığa değer vermek: Çalışanların yenilikçi ve girişimci olmaları için teşvik edilmesi Ayrıntılı bilgi için: Çeviri: M. Feride Doğan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

14 Sayfa 14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Geleneksel Medya&Modern Medya Geleneksel medya; haber servislerini (wires), film, yazılı basın ile radyotv kanallarını içerir. Modern medya; internet, cep telefonları, kişisel yazıların yazıldığı web sayfalarını içerir ve bu Vatandaş Gazeteciliği olarak bilinir. Kurumsal sorumluluğun medyada yer alması son yıllarda bir artış gösterdi; ancak bunların çoğunda belirgin bir şekilde kurumsal sorumluluk kavramına değinilmediği gibi işletmeden müşteriye e-ticaret (B2C) medyasında da yer almamıştır. Konunun medyada yer alma kalitesi degişiklik göstermektedir. Kurumsal Sorumluluğun temalarının nasıl tartışıldıgı, iş ve yönetim medyası ile genel medya arasında farklılık göstermektedir. Daha fazla miktarda ve kalitede kurumsal sorumluluğa yer veren yayınlar ile iş aktiviteleriyle ilgili soru sormayan ve eleştirel olmayan, gerçekdışı makaleler için gözetilecek kanuni istekler arasında farklılık olmalıdır. Bazıları gibi kurumsal sorumluluğun medyada sınırlı ya da olumsuz yer almasını medyanın karşıtlığı ya da iş cehaleti olarak eleştirmek yerine medyanın ve iş dünyasının okuyucuların ilgisini çekebilecek sorumlu işletmecilik ve kurumsal sürdürülebilirlik konularını anlatmak için beraber çalışmaları gerektiği gibi daha dengeli ve sofistike bir değerlendirme önerilebilir. Ciddi gazeteciler, kurumsal sorumluluk hedeflerini ve başarısızlıklarını ve bu konuları nasıl çözmeye çalışacaklarını açıkça tanımlayan şirketlere, kurumsal yayınların eleştirmemesini bekleyen şirketlerden daha yakındır. Kendileri de birer işletme olan medya şirketlerinin, başka sektörlerde ve başka diğer şirketlerde olduğu gibi sorumlu davranmaları gerekir; en esaslı ve önemli çevresel, sosyal ve yönetim etkilerini ve sorunlarını anlamaları ve olumlu etkilerini arttırmak, olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmeye çalışmaları lazımdır. Medya şirketleri için başlıca kurumsal sorumluluk konuları, saydam ve sorumlu yayın politikalarını, tarafsız ve eşit mesafeli haberi, ifade özgürlüğünü, medya okur yazarlığını ve bilgi teknolojilerine erişimde eşitliği içerir. Medya şirketleri için başlıca kurumsal sorumluluk konuları, saydam ve sorumlu yayın politikalarını, tarafsız ve eşit mesafeli haberi, ifade özgürlüğünü, medya okur yazarlığını ve bilgi teknolojilerine erişimde eşitliği içerir. Tüm dünyada bloglar, RSS, Google kitapları, podcast, vidcast, çevrimiçi videolar (Youtube, blimptv, vs.), sosyal ağlar, arama motorları, ilişki kurma programları, word of mouth, viral pazarlama, ikinci hayat, çevrimiçi oyunlar, sanal ticaret gösterileri, çevrimiçi topluluklar, elektronik kitaplar gibi yeni medyada artış olmuştur.

15 Sayfa 15 Kurumsal Sosyal Sorumluluk- Geleneksel Medya&Modern Medya Pratikte, yeni medya ve geleneksel medya arasında sınırlar silikleşmektedir. Gazeteler ve yayın kuruluşlarının web siteleri ve gazetecilerin blogları vardır - geleneksel medya, kökeni yeni medyaya olan malzemeleri gittikçe daha çok oluşturmaktadır. Yeni medyanın gelişmesi, daha fazla sorumluluk ve saydamlık için ve daha fazla bilgiye daha hızlı erişim için önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Yine de yeni medyayla ilintili; dünyanın bazı bölümlerinde bilgi hürriyeti açısından gizlilik, doğruluk ve erişilebilirlik gibi ve bunun tersine belli web sitelerine ve belli bilgilere erişimde savunmasız grupların korunması (örneğin çocukların pornografik internet sitelerine erişiminin engellenmesi) gibi belirli kurumsal sorumluluk çıktıları da mevcuttur...yeni medyayla ilintili; dünyanın bazı bölümlerinde bilgi hürriyeti açısından gizlilik, doğruluk ve erişilebilirlik gibi ve bunun tersine belli web sitelerine ve belli bilgilere erişimde savunmasız grupların korunması (örneğin çocukların pornografik internet sitelerine erişiminin engellenmesi) gibi belirli kurumsal sorumluluk çıktıları da mevcuttur. Global medya, beklenmedik yollarda hızlıca ve potansiyel olarak gelişmeye devam edecektir. Kabul edilmektedir ki, şirketlerin ve kurumsal sorumluluğu destekleyenlerin, işlerinin amaçlarını, sorumlu iş yapmanın etkilerini, ve bireysel işletmelerin, olumsuz çevresel ve sosyal etkileri nasıl en aza indirmeye çabaladıklarını ifade etmekte, daha fazla girişimci olmaları gerekecektir. David Grayson, Doughty Centre for CSR, Cranfield School of Management, UK Yönetici Özeti Dökümanın aslına ulaşmak için: dinamic-content/research/doughty/crandthemediafinal.pdf Çeviri: Gizem Çinçin Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

16 Sayfa 16 KSS AVRUPA DA YER ALAN KSS HABERLERİ İş Dünyasındaki Üyelerden Haberler Alcatel-Lucent in Çin de faaliyet gösteren şirketi Alcatel-Lucent Shangai Bell, dezavantajlı insanlara yardım etmek üzere yerel yardım derneklerinin desteğiyle birlikte 1000 den fazla çalışanıyla toplam 31 yerel toplum programında yer aldı. Çalışanlar deprem bölgelerini yeniden inşa etme; göçmen çocuklara, evsizlere ve hastalara bakım sağlama ve çevre koruma programlarına katkıda bulundu. Tüm bu projeler dünya genelinde çalışanların, müşterilerin ve emeklilerin toplum hizmet projelerine katılımını teşvik etmek için hayata geçirilen Alcatel- Lucent in Uluslararası Bakım Günleri projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Almanya da nisan-kasım ayları boyunca Keşif Geleceği adıyla dolaşacak olan gezici sergi genç insanları yenilikçilik ve teknoloji öğrenmeleri konusunda cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Max-Planck Gesellschaft tarafından hayata geçirilen 300 metre uzunluğundaki tren, 12 farklı konusuyla toplam 62 durağa uğrayacak yılının bilim yılı olması münasebetiyle Volkswagen in sergiye yaptığı katkılar büyük önem taşıyor. HP çevresel girişimlerinde gösterdiği ilerlemeleri raporlarken aynı zamanda operasyonlarındaki ve ürünlerindeki enerji kullanımı ve karbon yoğunluğunu azaltmak için koyduğu yeni hedefleri açıkladı. HP şimdiden 2010 yılına kadar toplam enerji tüketimini ve ortak operasyon ve ürünlerdeki sera gazı emisyonlarını 2005 teki seviyenin yüzde 25 altına çekme hedefine ulaştı. Şirketin yeni hedefi ise enerji tüketimini ve ürünlerdeki ortak sera gazı emisyonunu 2011 yılının sonunda kadar 2005 seviyesinin yüzde 40 altına indirebilmek. KSS Raporu Yayınlanan Şirketler: The Dow Kimya nın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) ilerleme bildirimiyle beraber çıkan 2008 Küresel raporlama İnisiyatifi Sürdürülebilirlik raporu, KİS ten A+ aldı. KİS ten yararlanarak hazırlanan Dow raporu, 2015 hedefleri, enerji,iklim değişikliği ve şirketin diğer dünya sorunlarına yaklaşımlarını yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için:

17 Sayfa 17 KSS AVRUPA DA YER ALAN KSS HABERLERİ Derecelendirmeler ve Ödüller Medya ve pazarlama endüstrisi yeşil ödülleri, insanları yeşil konularda, ürünlerle ve hayat seçimleriyle bilinçlendiren yeşil pazarlamanın ve sürdürülebilirliğin oynadığı önemi bir kez daha gösteriyor. 16 kategorinin yer aldığı ödül programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: Avrupa Birliği nden KSS Haberleri Almanya parlamentosu 2020 yılı için yollara 1 milyon elektrikli araba koyma hedefini onayladı; böylece Almanya elektrikli araçlarda dünyanın en büyük piyasası haline gelecek. Planın bir parçası olarak hükümet, pil teknolojisi geliştirme ve Almanya içinde şarj etme istasyonları ağı kurmak için 500 milyon euro harcayacak. Hükümetin amacı Almanya yı uluslararası rekabette bir inovasyon devi haline getirmek. Responsible Investor ın raporuna göre 276 milyar euro hacmindeki Norveç Hükümet Emekli Fonu ileride yapacağı yatırımları planlamak için fazla su kullanan binden fazla şirketi kullandığı su miktarını raporlamaya zorluyor. Norveç fon varlıklarını idare eden ve yaklaşık 1100 şirkette aktif toplam piyasa değeri 33 milyar euro olan Norges Bankası Yatırım Yönetimi (NBIM), su riski yönetiminin gelecek değerlendirmeleri için önemli olabileceğini belirtti. Şirketlerin su yönetim raporlamasındaki eksiklikler şirket operasyonlarından ya da tedarik zincirlerinden doğan risk derecesini değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Bu Yıl Gerçekleşecek KSS Avrupa Etkinlikleri Eylül 2009 EABIS Yıllık Konferans Serisi, Barselona 23 Eylül 2009 KSS günü, respact, Viyana Ekim 2009 Uluslararası KSS Konferansı09, Bükreş 23 Ekim 2009 BirinciTürkiye KSS Çözümleri Pazar Yeri Etkinliği, CSR Turkey ve CRS Europe, İstanbul Kasım 2009 Sürdürülebilir Ekonomi için Lille Dünya Forumu Kasım 2009 Kriz zamanında ulusal ve küresel düzeyde KSS, Belgrad

18 Sayfa 18 KSS AVRUPA DA YER ALAN KSS HABERLERİ Dünyadan KSS Haberleri Bu yıl yayınlanan İklim değişikliği Pusulası: Copenhagen yolunda raporu FTSE Dünya Endeksinde yer alan 300 büyük şirketin 2008 yılına göre iklim değişikliğine olan duyarlılığını inceledi yılında şirketlerin iklim değişikliğiyle ilgili olan kısa dönem hedefleri %48 iken bu rakamın 2009 yılında %55 e çıktığı gözlemlendi. Yine de yönetim, strateji, performans gibi önemli indikatörler göz önüne alındığında halen 300 şirketin üçte birinin iklim bazlı risk taşıdığı görülüyor yılında 7 milyara yaklaşacak olan dünya nüfusundaki artışın büyük bir bölümü gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak. Ancak şirketlerin KSS alanında sürdürülebilir topluma katkı sağlayabileceği henüz tam anlaşılamadı. Özellikle toplumlarda görülen son 20 yıldaki büyüme, genç nüfusun sayısını arttırdı. Sağlığa, eğitime, kırsal tarım gelişimine girişimciliğe ve eğitime yapılacak doğru yatırımlarla, bu genç nüfusun büyük bir kısmı gelişim ve ekonomik büyüme için önemli bir fırsat olabileceği gibi eğitim fırsatları ve sağlıklı bir istihdamın desteklenmediği ekonomilere sahip olan ülkelerde gençlik sorun yaratabilir. New York Times ın haberine göre, ABD deki öğrenciler sürdürülebilirlik konusuyla yakından ilgileniyor. Harvard daki çevre konulu derslere olan ilginin iki yıl öncesine göre %70 den daha fazla artması buna bir örnek. Üniversite sıfır karbon ve çevresel ekonomi gibi alanlarda istek alıyor. Birçok üniversite, programlarını şirket yöneticilerine adapte ederken niş konulardan bir diğeri de yenilenebilir enerji teknisyenlerini eğitmek. ( KSS Avrupa üyeleri için yayınlanan The Newsbundle, 28 Ağustos 2009, sayı190 den ve 25 Eylül 2009, sayı 192 den faydalanılarak hazırlanmıştır.) Derleme&Çeviri: M. Feride Doğan Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

19 Sayfa 19 Endüstriyel Tasarımcıların Çevre Dostu Tasarımlar ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Hakkında Motive Edilmesi projesi-26 Eylül, ANKARA Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği nin Hollanda Büyükelçiliği ve Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi nin (Vekam) desteğiyle sürdürdüğü, Endüstriyel Tasarımcıların Çevre Dostu Tasarımlar ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Hakkında Motive Edilmesi projesinin ilk etkinliği Vekam da gerçekleşti. Çoğunluğunu endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu geniş bir yelpazeden 32 katılımcı, 26 Eylül de gün boyu Vekam da çeşitli seminerler ve çalıştaylara katıldılar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden Dr. Gaye Teksöz ün verdiği seminerlerde katılımcıların; çevre ve sürdürülebilir kaynak kullanımı, artan kirlilik, azalan çeşitlilik, küresel ısınma ve aşırı tüketim konuları hakkında bilgilendirilmesi amaçlandı. Ayrıca seminer katılımcılarına ekolojik ayak izi kavramı hakkında bilgi verilerek, sürdürülebilir bir geleceğin nasıl sağlanabileceği ve dünya kaynaklarının toplumsal, ekonomik ve çevresel konularla ilişkisi konuları hakkında beyin fırtınasına imkan veren bir ortam hazırlanmaya çalışıldı. Etkinlik katılımcıları, Keçiören semtinin eski yaşam alışkanlıklarını ve Ankara Bağ Evi geleneğini yaşatan Vekam hakkında olumlu yargılarda bulundular. Ayrıca Vekam tarafından etkinliğin anlamına uygun şekilde katılımcılara verilmek üzere hazırlanan üzerinde incelikle düşünülmüş tanıtıcı ve eğitime yardımcı materyaller ve ikramlar beğeni topladı. Etkinliğin sonunda katılımcılara 7 Ekim de yine Vekam da gerçekleşecek Çevre Dostu Seçimler ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Tasarımlar Sergisi hakkında bilgi verildi. Katılımcılardan etkinlikte üzerinde fikir yürütülen konularla ilgili olarak bir tasarım çözümü oluşturmaları istendi. Buna göre her katılımcı kendi sürdürülebilir gelecek ve çevre dostu tasarım ile ilgili fikrini özgürce yansıtacağı bir poster tasarlayacak. Katılımcıların tasarladıkları posterlerden oluşacak sergi 7 Ekim de gerçekleştirilecek kokteylde ziyaret edilebilecek. Ayrıca kokteyl sırasında her konuk sergideki tasarımlara oy verebilecek. Böylece kokteyl davetlilerinin oylarıyla belirlenecek bir tasarım birinci seçilecek. Birinci seçilecek tasarımcıya TKSSD ve Vekam ın küçük birer hediyeleri olacak. Bunun yanı sıra tüm katılımcılara etkinliğimize katıldıklarına dair katılım belgesi verilecek.

20 Sayfa 20 Endüstriyel Tasarımcıların Çevre Dostu Tasarımlar ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Hakkında Motive Edilmesi projesi-26 Eylül, ANKARA Sizleri de etkinliğimizi sonuçlandıracağımız, çevre dostu ve sürdürülebilir bir gelecek için tasarımlar sergisine bekliyoruz. Tarih : 7 Ekim 2009 Çarşamba Saat: 18.30, Sergi Açılışı ve Kokteyl Yer : Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Pınarbaşı Mahallesi, Şehit Hakan Turan Sokak No:9 Keçiören Ankara LCV : 0(530) Yazı: Berkay Orhaner Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

21 Sayfa 21 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ Medya için Bilinç Geliştirme ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş/Güneşli-İstanbul 5 Ekim 2009 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD), Türkiye de kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yerleşerek yaygınlaşması için gerçekleştirdiği çalışmalarına önemli bir artı daha katıyor. Avrupa Birliği nin Sivil Toplum Diyaloğu nun Geliştirilmesi Fonu kapsamında 5 Ekim 2009 tarihinde Medya için Bilinç Geliştirme ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı etkinliğini Hürriyet Gazetesi nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Avrupa da kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının öncüsü olarak tanınan CSR Europe ile ortaklaşa gerçekleşen Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Hızlandırılması Projesi kapsamındaki çalıştay Türk medya temsilcileri arasında KSS konusunda daha iyi iletişim sağlamak amacıyla araçlar öğrenmek, tartışmak ve geliştirmek ve ayrıca daha net bir kamuoyu oluşturma konularını içermektedir. Türk basın mensupları ile yapılacak çalıştay Avrupa Birliği nde KSS konuları ile ilgili yakın çalışmalar sürdüren Basın Mensupları ve KSS Uzmanları ile işbirliği halinde düzenlenecektir. Bu faaliyetler sadece medyayı KSS konusunda aydınlatmak ve yönlendirmekle kalmayacak aynı zamanda her iki ülkeden gelen ve KSS konusu ile ilgilenen basın mensupları için bir ağ kurma fırsatı yaratacaktır. Ayrıntılı Bilgi için; Proje Koordinatörü :Göksel Topçu GSM : Tel :0 (212) Web :www.kssd.org - Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

22 Sayfa 22 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. MEDYA ÇALIŞTAYI PROGRAM: Açılış Konuşmaları ve Proje Sunumu :30 Avrupa Medyasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ Laura Maanavilja - CSR Europe İletişim Koordinatörü Gündem ve Atölye Amaçlarının Açıklanması Dr Ralph Tench - Leeds Metropolitan University Asaah Raza Balkhi - Redaksiyon Direktörü, KSS ve Sürdürülebilirlik Danışmanı KSS ye giriş: KSS nedir ve iyi bir KSS çalışması nedir? Dr. Ralph Tench - Leeds Metropolitan University Medyada CSR: Benim için ne anlam ifade ediyor ve neden gazeteciler bunun üstünde çalışmalı? Dr Ralph Tench - Leeds Metropolitan University Öğle Yemeği KSS Raporlaması: Genel Karşılaştırma Kuralları ve kurumsal davranış için yerel kurallar Asaah Raza Balkhi - Redaksiyon Direktörü, KSS ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

23 Sayfa 23 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ MEDYA ÇALIŞTAYI PROGRAM: KSS Raporlaması: Genel Karşılaştırma Kuralları ve kurumsal davranış için yerel kurallar Asaah Raza Balkhi - Redaksiyon Direktörü, KSS ve Sürdürülebilirlik Danışmanı KSS Konusunda Türkiye için öncelikli alanlar Asaah Raza Balkhi - Redaksiyon Direktörü, KSS ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Soru ve Cevap Dr Ralph Tench - Leeds Metropolitan University Uygulamalı Atölye Öğrenimi Asaah Raza Balkhi - Redaksiyon Direktörü, KSS ve Sürdürülebilirlik Danışmanı Tartışma Gelecek Toplantı için Görüşler Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

24 Sayfa 24 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ Türkiye nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazar Yerinde Buluşuyor Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu nun Geliştirilmesi Fonu kapsamında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve CSR Europe İşbirliğinde 23 Ekim de İstanbul da gerçekleştirilecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri etkinliği şirketlere kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanındaki çalışmalarını paylaşarak, bilgi alışverişinde bulunmak için dinamik bir platform sunuyor. KSS, başta büyük şirketler ve müşterileri olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından önemi her geçen gün daha iyi anlaşılarak 21. yüzyılın yükselen değerlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirketlerin, toplumdan kazandıklarını topluma geri vermek felsefesiyle geliştirdikleri projeler KSS kavramının sürekli yeni boyutlar kazanması ve şirketlerin KSS algısının değişmesiyle daha kapsamlı hale gelirken, tüketiciler de satın alma tercihlerini yaparken şirketlerin bu yöndeki adımlarını daha fazla göz önünde tutuyor. 23 Ekim de Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde gerçekleşecek KSS Çözümleri Pazaryeri etkinliği kapsamında 27 Kurum 36 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümü ile 10 Kategoride yüzlerce katılımcıya sunumlarını gerçekleştirecek. Bir gün sürecek etkinlik boyunca çeşitli sektörlerden pek çok firma hükümet temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine, KSS uzmanlarına ve diğer şirket temsilcilerine KSS projelerini anlatarak, diğer şirketlerin KSS alanındaki çözümlerini dinleyecek. Ayrıntılı Bilgi için; Proje Koordinatörü :Göksel Topçu GSM : Tel :0 (212) Web :www.kssd.org - Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

25 Sayfa 25 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri Etkinliği Program 8:30 09:30 Kayıt 09:30 10:30 Serdar Dinler Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Genel Başkanı Açılış Konuşmaları Lettemieke Mulder Corporate Social Responsibility-Europe Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Dodd KSS Politika Danışmanı, European Commission Richard Howitt, AB Parlamenteri Egemen Bağış, Devlet Bakanı, Baş Müzakereci 10:30 16:30 KSS Çözümleri Pazaryeri Açılışı 10:00 12:00 KSS Laboratuarları Parelel Oturumlar KSS ve Finansal Katılım KSS ve İstihdam Edilebilirlilik Yılın KSS Çözümleri Ödüllerinin Açıklanması Serdar Dinler, Genel Başkan, Türkiye Kurumsal Sosyal Sosrumluluk 17:00 18:00 Derneği Kerstin Born, Corporate Social Responsibility Europe, İcra Direktörü 18:00 19:30 Kapanış Kokteyli Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

26 Sayfa 26 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri ne Katılan Kurumlar ve KSS Çözümleri Kurumu Proje İsmi Kategori Akıllı Çözümler İnsan Kay. ve Yön. Dan. Ltd.Şti Eğiticinin Psiko-Eğitim Programı Beceri ve Yetkinlik Geliştirme AstraZeneca İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti. İlk Yardıma İlk Adım Sağlık ve İş Güvenliği Aviva Sigorta A.Ş. Trafikte Yaşamını Seç Sağlık ve İş Güvenliği Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri Grubu Kariyerimin Kontrolü Bende Ocak 2007 Mart 2008 GRI Coca Cola İçecek A.Ş. Raporlaması Dizayn Teknik Plastik Boru ve Elemanları San. Beyin Göçüne Karşı Beyin ve Tic. A.Ş. Gücünü Destekliyoruz projesi Eczacı Başı Holding Eczacı Başı Hijyen KSS nin Yaygınlaştırılması Beceri ve Yetkinlik Geliştirme İletişim ve Raporlama İnovasyon KSS nin İş Süreçlerine Dahil Edilmesi Eromer Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Finansbank Bilinçliyim Çevre Frito Lay Cheetos Gelişim Merkezleri Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Hürriyet Aile İçi Şiddete Son HürriyetHakkımızdır/Tren Özgürlüktür Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

27 Sayfa 27 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri ne Katılan Kurumlar ve KSS Çözümleri Kurumu Proje İsmi Kategori IBM Türk Kurumsal Hizmet Gücü Inovasyon İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Paydaş Eğitimi Paydaşların Katılımı Intel Corporation (UK) Ltd. Intel Öğrenci Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Intel Öğretmen Programı Beceri ve Yetkinlik Geliştirme İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. Kuruçayırlı Sanayi Sitesi Mapfre Genel Yaşam Sigorta A.Ş. Benim Okulum Zeytinciliği Geliştirme Hizmet ve Temsil Eşitliği nin Sağlanmasına yönelik KSS Uygulaması Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Beceri ve Yetkinlik Geliştirme KSS nin Yaygınlaştırılması Bilgili Ol, Bağımlı Olma Sağlık ve İş Güvenliği Mikado Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Gelecek Daha Net Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. Procter and Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Poşetler Kutuya Çocuklar Okula Ergenlik Döneminde Değişim Çevre Sağlık ve İşgüvenliği Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

28 Sayfa 28 Bu proje ABGS koordinasyonunda Türkiye Kurumsal Sosyal Derneği tarafından, CSR Europe ortaklığında yürütülmektedir. Bu proje Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. TÜRKİYE DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN HIZLANDIRILMASI PROJESİ Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri ne Katılan Kurumlar ve KSS Çözümleri Sanofi-aventis Soyak Holding Şeyh Zayed Vigiflu Geleceğe Bir Damla Sakla Beceri ve Yetkinlik Geliştirme Sağlık ve İş güvenliği Çevre TEB KOBİ Akademi Paydaşların Katılımı KOBI TV Inovasyon TeknoSA TeknoSA Akademi Beceri ve Yetkinlik Geliştirme ToyotaSA Sıfır Emisyon Çevre Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Gönül Köprüsü Kardelenler Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Unilever Türkiye Yarının İzleri Çöp Adam Çevre Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Yüksel İnşaat Alacahöyük Hitit Barajı KSS nin Yaygınlaştırılması Bu projenin faydalanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Haziran 2010. www.kssd.org

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği. e-haber bülteni. Haziran 2010. www.kssd.org Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği e-haber bülteni Haziran 2010 www.kssd.org Haziran 2010 Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak sizlere haber bültenimizin Haziran sayısını sunuyoruz.

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında...

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2014 Sayı: 13 ISSN 2147-6179 yaşında... TTNET 2013 yılında 4.000 kişiye internet eğitimi verdi Kurumsal sosyal sorumluluk stratejisini, bilgiye

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6 Sessiz kaldıkça hızla sona yaklaşıyoruz İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

çözümün parçası olmak

çözümün parçası olmak CSR Turkey Magazine Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Eylül-Ekim 2012 Sayı: 5 sorunun ya da çözümün parçası olmak Merhaba, KSS Türkiye Dergisi nin yeni sayısıyla tekrar beraberiz. Kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Sayı: 75 Mart 2012 Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Podcastlarımızı yayınlayan radyo sayısı 11 e yükseldi Küresel İnsani Gelişme Forumu

Detaylı

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye deki 5 Şirket ve 5 STK nın İncelemesi Peren Özturan Koç Üniversitesi

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2013-2014 Vodafone İçindekiler 4 Vodafone Türkiye 5 Ekonomiye Katkımız 6 Sürdürülebilirliğe Yaklaşımımız 11 Müşterilerimiz ve Toplum 18 İnovasyon 19 Baz İstasyonları

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 Paydaş iletişimi sağlanmadıkça KSS politikası sürdürülebilir değildir Güçlü bireyler. Gelecek Turizmde, gelecek sizde.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları. Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Proje Destekçileri* * Bu kitap, TÜSEV tarafından yürütülen, Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish

Detaylı

Sayı: 102 Haziran 2014

Sayı: 102 Haziran 2014 Sayı: 102 Haziran 2014 Kalkınma açık havada: #bencemümkün Düşük salımlı kalkınma stratejisi devreye sokulmalı Startup Women ilk kez Türkiye de, Ankara da düzenlendi Sürdürülebilir enerji çözümleri ve özel

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları

Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar Gelişim Alanları ile Yazar: S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio Şirketlerin Topluma Yatırım Programları Yenilikçi Yöntemler İyi Uygulamalar

Detaylı

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3 İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3 6 Başkan ın Mesajı Orhan TURAN İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Farklılaşarak rekabetçiliğimizi

Detaylı

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 28 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI...

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 28 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI... KAPAK_EKO_girisim_AGUSTOS.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 8/14/15 2:25 PM Page 1 DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 28 İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI... EKONOMİST DERGİSİ NİN PARASIZ EKİDİR. TÜSİAD dan KAGİDER e, Türkiye Girişimcilik

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı