Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı"

Transkript

1 M.S.G.S.Ü. Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı

2 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Yüksek Tezi Veya OĞUZ CEYLAN Prof. Dr. : Koruma Yenileme, Tarihi Çevre Değerlendirme : 1989 Mimar Sinan Üniversitesi : MSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilimdalı nda Geleneksel Türk Osmanlı Çarşı Yapılarının Oluşumu, Gelişimi ve Yakın Doğu Kültürleri İle Olan Etkileşimleri : 1977 İDGSA Yüksek Mimarlık Bölümü : - : - Yayınlar Mimar Alexandre Vallaury ve İki Yapısı, Yapı, sayı: 140, İstanbul, Temmuz 1993, s Alexandre Vallaury ve İki Yapısı, Tıp Tarihi Araştırmaları, İstanbul, 1995, s Rum Yetimhanesi, Ahşap, sayı: 4, İstanbul, 1995, s Koruma Grupları Üzerine Gözlem ve Düşünceler, Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, 7-10 Mart 1994, İstanbul, 2000, s Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımında Uygulanabilecek Edilgen Yangın Korunumu Çözümlemeleri, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 9-13 Ekim 2002, İstanbul, 2002, s Çinili Köşk Onarımında Geleneksel ve Çağdaş Malzeme Birlikteliği, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 9-13 Ekim 2002, İstanbul, 2002, s (Ökten, S. ile) Top Döküm Binaları ( Tophane-i Amire ) ve Onarımları, Tasarım + Kuram, sayı: 3, 2003, İstanbul, s Fatih Camii nin Koruma Uygulamaları, 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul, İstanbul, 5 Mayıs Panel ve Konferanslar Korunması Gereken Kültür Varlıkları İçin Alınması Gereken Acil Önlem Yangın Yalıtımı, Yangın Yalıtımı Dergisi Konferans Salonu, İstanbul, 22 Mayıs Osman Hamdi Bey Dönemi Mimarlık Ortamı ve A. Vallaury, MSÜ Oditoryumu, İstanbul, 20 Şubat Sur-u Sultani İçinde İki Hastane ve Tıp Fakültesi, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türk Tıp Tarihi Kurumu Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, 18 Aralık Koruma Uygulamalarında Bilim Kurullarının Önemi, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kayseri, 05 Nisan Kargir Yapılarda Güçlendirme Uygulamaları, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IV, KUDEB, İstanbul, Kasım Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Edilgen Yangın Korunumu, Koruma ve Onarım Semineri, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, Şubat Araştırmalar 1982 Fütüvvet Ahilik ve Osmanlı Sosyo Ekonomik Yapısına Etkileri 1996 Abbas Halim Paşa Köşkü, Bir Restitüsyon Denemesi, Heybeliada 1996 Geleneksel Alanya Evleri Üzerine Bir Değerlendirme 1997 Top Döküm Binaları, Tarihsel Gelişim, Mimari, Onarım Çalışmaları 2003 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Edilgen Yangın Korunumu (Profesörlük Aşaması Çalışması)

3 DEMET BİNAN Prof. Dr. : Tarihi Çevre Değerlendirilmesi, Koruma ve Yenileme Doktora / Sanatta Yeterlilik : 1994 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik : Güzelyurt Örneğinde, Kapadokya Bölgesi Yığma Taş Konut Mimarisinin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması : 1985 Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü : Kapadokya Bölgesi Güzelyurt (Gelveri) da Geleneksel Yapım Sistemleri : 1982 İ.D.M.M.A. K.M.M.F. Makaleler A Systematic Aproach to Documentation of Anatolian Seljuk Period Mason s Marks: A Case Study of Ağzıkara Han/Ağzıkara Han Örneğinde Anadolu Selçuklu Dönemi Taşçı İşaretlerinin Belgelenmesi Üzerine Sistematik Bir Yaklaşım, ISSN: , Adalya Dergisi, no:xii/2009, İstanbul, (ISI: ) Mimar Sinan İstanbul da Palladio yu Ağırlıyor Sergisi Üzerine, Mimarlık, Sayı 358, Mart-Nisan 2011, Mimarlar Odası Genel Merkezi Yay.,Şubat 2011, İstanbul, ( ISSN ) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, Bir Yapı Çözümlemesi Beykoz İshakağa Çeşmesi/Anallysis of a Building Beykoz İshak Ağa Fountain, Tasarım + Kuram Dergisi, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, C.3, S.4, İstanbul, Mayıs 2006, Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümlerden bazıları Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve Yerin Ruhu, Mimari Korumada Güncel Konular, Ed: Nuray Özaslan, Deniz Özkut, Anadolu Üniversitesi Yay, no.11, ISBN , 2010, Eskişehir, Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Yapım Etkinliği Ve Taşçı İşaretlerinin Tanımlama Ve Belgelenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yayına hazır), Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri, (Türkiye Bilimler Akademisi - Türkiye Kültür Sektörü Türkiye Kültür Envanteri Projesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yayına hazır), Bergama : Gelenekselden Evrensele Mimari, Türkiye Kültür Sektörü Kültürle Büyümek 2005, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Eylül 2006, Ankara, Bergama: From Traditional to Universale, Turkey s Cultural Sector Developing with Culture 2004, Turkish Academy of Sciences Yay, 2006, İstanbul, Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Taşçı İşaretleri ve Koruma Sorunları, T.A.Ç. Vakfının 25 Yılı Anı Kitabı Türkiye de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, T.A.Ç. Vakfı Yayını, 2001, İstanbul, Ödüller Ödül, Kapadokya Bölgesi Bir Geleneksel Konutun Çözümleme, Koruma - Sağlıklaştırma Projesi, O.D.T.Ü. Kam 1988 Sempozyumu Konut Stokunda Sağlıklaştırma Projeleri Sergisi,19-21 Ekim Teşvik Ödülü, Yıldız Sarayı -Tarihsel Süreklilik İçinde Fiziksel Oluşum Sürecinin Belgesel Nitelik Açısından Çözümlenmesi, T.B.M.M. Vakfı Kültür Sürekliliği İçinde Milli Sarayların Önemi Konulu Bilimsel Araştırma Yarışması,1987. Başarı Ödülü, Güzelyurt Emin Koç Evi Rölöve Ve Restorasyon Projesi,T.A.Ç. Vakfı Koruma Amaçlı Proje Ödüllendirmesi,1985.

4 Z. HALE TOKAY Doç. Dr. Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik : Restorasyon, Yenileme Koruma, Tarihi Çevre Değerlendirme : 1994 Mimar Sinan Üniversitesi : Osmanlı Külliyelerinin Temel Özellikleri Ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmeleri. : 1982 Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü(5 Yıl) : - : 1982 Mimar Sinan Üniversitesi (5 Yıl) Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, Z. Hale Tokay, Haluk Sezgin, TAÇ Vakfı'nın 25 Yılı, Anı Kitabı, "Türkiye'de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras" (Osmanlı Külliyelerinin Günümüzdeki Durumları ve Koruma Sorunları), pp., İstanbul, Türkiye, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 2001 Z. Hale Tokay, Oktay Belli- Belma Barış Kurtel, 60. Yaşına Sinan Genim'e Armağan Makaleler (Beyoğlu'nda Bilinmeyen Bir İtalyan Yapısı: "İtalyan İşçi Derneği- La Società Operaia İtaliana"), pp., İstanbul, Türkiye, Ege yayınları, 2005 Z. Hale Tokay, Isabella Caneva-Gülgün Köroğlu, Yumuktepe, Dokuzbin Yıllık Yolculuk (Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Bir Mimari Gelenek: Dal Örgü Ahşap Yapı Tekniği: "Huğ Evi"), pp., İstanbul, Türkiye, Ege yayınları, 2010 Z. Hale Tokay, Isabella Caneva-Gülgün Köroğlu, Yumuktepe, Un Viaggio Di Novemila Anni (Una Tradizione Architettonica dalla Preistoria ad Oggi: La Tecnica a Incannucciata e La Casa "Huğ"), pp., İstanbul, Türkiye, Ege yayınları, 2010 Z. Hale Tokay, Pınar Doğu, Scienza e Beni Culturali XVIII İ Mosaici, Cultura,Tecnologia,Conservazione konferansı dahilinde "Scienza e Beni Culturali XVIII İ Mosaici,Cultura,Tecnologia,Conservazione" bildiri kitapçığındaki "Tile Mosaic Technique in Anatolian Seljuk And Ottoman Architecture", pp., Bressanone, İtalya, Temmuz Roberto Bugini, Luisa Forni, Z. Hale Tokay, Colore e Arte: Storia e Tecnologia Del Colore Nei Secoli konferansı dahilinde "A.I.Ar. Colore e Arte: Storia e Tecnologia Del Colore Nei Secoli" bildiri kitapçığındaki "Dipingere Col Marmo: I Marmi Colorati Microasiatici in Lombardia", pp., Floransa, İtalya, 28 Şubat-2 Mart 2007 Bilimsel Araştırma Projeleri Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve Yerin Ruhu, Mimari Korumada Güncel Konular, Ed: Nuray Özaslan, Deniz Özkut, Anadolu Üniversitesi Yay, no.11, ISBN , 2010, Eskişehir, Marmara, Trakya Ve Batı Karadeniz de Dal Örgü Ve Hafif Kerpiç Yapım Sistemleri (tamamlandı), Proje yürütücüsü yüzyıl Bağlarbaşı Üsküdar Saint Vincent de Paul Fransız Okulu Restorasyon Projesi ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmesi (tamamlandı), Proje yürütücüsü. Ödüller Ankara Kalesi Koruma Geliştirme İmar Planı Proje Yarışması, Ankara Altındağ Belediyesi, 1988 (Satın Alma Ödülü).

5 TÜLAY ÇOBANCAOĞLU Yrd. Doç. Dr. : Tarihi Çevre Değerlendirilmesi, Koruma ve Yenileme Doktora / Sanatta Yeterlilik : 199, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Programı Doktora Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik : Türkiye de Ahşap Ev in Bölgelere Göre Yapısal Olarak İncelenmesi ve Restorasyonlarında Yöntem Önerileri : 1988, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Programı : Tarihi İstanbul Çeşmelerinin İncelenmesi ve Korunması Konusunda Bir Araştırma : 1983, Mimar Sinan Üniversitesi Makale Bir Yapı Çözümlemesi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi Tasarım-Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını, Sayı5, 2006.( D.Binan, B.Büken) Hımış Construction system in traditional Turkish wooden houses, Structural Analysıs of Hıstorıcal constructıons III Internatıonal Semınar,2001,Portugal. Eyüp Sultan Yerleşme Dokusu İçinde Yer Alan Restorasyon Geçirmiş Geleneksel Konut Örneklerinin İrdelenmesi., Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Mayıs (B. Büken Cantimur ile) Ayvalık Kenti nde, Geleneksel Dokunun Değişim Nedenleri ve Kentsel Koruma Yaklaşımları.", Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu 2007: "Medi-3ology-Akdeniz Üçlemesi: Kıyı Yerleşimleri, Kültür, Koruma", Ed. U.U.Dağlı, M.Faslı, Ö.O. Türker, K.Güley, C.Boğaç, P.Uluçay. Gazimağusa- K.K.T.C: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi Ekim ISBN: (B. Büken Cantimur ile) The Evaluation of Timber Houses in Istanbul within the Example of Suleymaniye, Structures en bois dans le patrimoine bâti: Actes des journées techniques internationales Bois, Metz-Fransa: Les Cahiers D ICOMOS France,, Mayıs ISSN: (B. Büken Cantimur ile) Diğer yayınlar Doğal ve Kültürel Değerleri ile Havza İlçesi nin Turizm Açısından Değerlendirilmesi TAÇ Vakfı nın 25 Yılı Anı Kitabı, TAÇ Vakfı Yayını, İstanbul,2001. Çeşmeleri ile Beyoğlu Yaşayan Beyoğlu Dergisi, Beyoğlu Güzelleştirme Derneği Yayını, İstanbul, Şubat 1994.(H.Tokay ile) Ulusal/ Uluslararası Projeler MSÜ ve İSKİ Gn. Müd. Arasında yapılan protokol kapsamında bazı çeşme ve sebillerin Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin hazırlanma çalışması: Beykoz İshak Ağa Çeşmesi (On Çeşmeler) Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesi. (Diğer katılımcılar: D. Binan ve B. Büken), Gülhane Askeri ve Teşvikiye Hastanesi nin Topkapı Sarayı Etnografya Müzesi olarak Restorasyonuna yönelik Tadilat Projesi, Ekim (Restorasyon Ana Bilim Dalı Elemanları ile) T.C. İş Bankası Beyoğlu Şubesi Müze Projesi: Rölövesinin hazırlanma çalışması. Restorasyon Ana Bilim Dalı Elemanları ile)

6 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı MEVLÜDE KAPTI Yrd. Doç. Dr. : Restorasyon, Yenileme Koruma, 19.yy sivil kârgir mimari : 1999, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü : İstanbul da 19.Yy Sivil Kârgir Mimarinin Korunması İçin Fener Bölgesi Örneğinde Bir Yöntem Geliştirilmesi : 1988, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi (5 yıl) Çalısması Adı : - : Mimar Sinan Üniversitesi Makaleler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, Sayı 3, 2004 İstanbul, s (ortak) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, (ortak) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, (ortak) Monografik Bir İnceleme; Silahtarağa Elektrik Santrali, VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu, Mayıs 2004 İstanbul, s (B. Kıraç ile ortak). İstanbulHaliç te 20. Yüzyıl başı yapım teknolojilerini yansıtan Galata Köprüsü ve Silâhtarağa Köprüsü Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 2, Diyarbakır, Ekim 2009 (B. Kıraç ile ortak). An Approach to Define and Evaluate the Traditional Houses in Western Anatolia Accordance to the Urban Cultural Heritage Inventory Project of BERGAMA, First EuroMediterranean Regional Conference,Traditional Mediterranean Architecture Present and Future, Barselona, İstanya, Temmuz 2007, s BERMİRAS: Dünya Miras Listesine Doğru Uluslararası Bergama Sempozyumu, tarih, Arkeoloji ve Sanat tarihi, Tıp ve Eczacılık, Çok Kültürlülük, Dil Bilimi, Turizm, Tarım ve Hayvancılık, Kentleşme ve Peyzaj, Çevre, Halk Bilimi ve Günlük Yaşam, Bölgesel Kalkınma, Bergama 79 Nisan 2011, , (Ortak Bildiri) Diğer yayınlar İstanbul Fener de Sosyal Yapı ve Fiziksel Yapı Değişimi, Bölgenin Yeniden Canlandırılması,TAÇ Vakfı nın 25 Yılı, Anı Kitabı, Türkiye de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yayını, İstanbul 2001, s Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Tasarım sayı 154, Eylül 2005, İstanbul, s (D.Binan ile ortak) Ulusal/ Uluslararası Projeler Gülhane Askeri ve Teşvikiye Hastanesi nin Topkapı Sarayı Etnografya Müzesi olarak Restorasyonuna yönelik Tadilat Projesi, Ekim (Restorasyon Ana Bilim Dalı Elemanları ile) Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Sektörü (TÜBA-TÜKSEK) Türkiye Kültür Envanteri Projesi-Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Bergama(İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri (D. Binan Başkanlığı nda) Bergama daki Anıtsal Kültür Varlıklarının Korunması ve Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Proje No: )( B. Kıraç, T. Töre).

7 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı Çalısması Adı A. BİNNUR KIRAÇ Yrd. Doç. Dr. : Restorasyon (Koruma ve Yenileme) Tarihi Çevre Değerlendirme : 2001, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü : Türkiye deki Tarihi Sanayi Yapılarının Günümüz Koşullarına Göre Yeniden Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Araştırması : 1992, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü : Sur-u Sultaninin Marmara Yönünde Sura Dayalı Olarak Gelişen İshakpaşa Sokağı nın İncelenmesi : 1989, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Makaleler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, (ortak çalışma) Bermiras: Dünya Miras Listesine Doğru.., Uluslar arası Bergama Sempozyumu, Bergama(İzmir), Türkiye 7-9 Nisan 2011, I.Cilt, s (ortak çalışma) MİMAR SİNAN İZİ ni Tanımlama, Koruma ve Sürdürülebilir Kılma: Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi, VII.Uluslararası Sinan Sempozyumu Nisan 2011, Trakya Üniversitesi Edirne/ Türkiye, s.1-14, ( D.Binan ile birlikte) An Approach to Define and Evaluate the Traditional Houses in Western Anatolia Accordance to the Urban Cultural Heritage Inventory Project of BERGAMA, First Euro-Mediterranean Regional Conference,Traditional Mediterranean Architecture Present and Future, Barselona, İspanya, Temmuz 2007, s ( ortak çalışma ). The Role of Silahtarağa Power Plant in the Rehabilitation of Halic Historic Industrial District in İstanbul, XII International Congress The Transformation of Old Industrial Centres and the Role of Industrial Heritage, Moskova Temmuz The Old Power Plant at Silahtarağa in Istanbul, The First International Congress On Construction History, Madrid Şubat 2003, s (M.Kaptı ve S.Ökten ile ortak) The Preservation and Rehabilitation of Haliç (The Golden Horn) District in Istanbul as Industrial Heritage, 11 th Biennial International Conference on Built Heritage Conservation, Romanya Mart 2003, s , (M.Kaptı ile ortak) Kitap içi Bölümler Endüstri Mirasının Korunması ve Yeniden Değerlendirilmesi, ed. Nuray Özaslan &Deniz Özkut, Mimari Korumada Güncel Konular, Anadolu Üniversitesi, 2010, s Sanayi Devrimi nin İstanbul daki İlk Parlak Ürünü BEYOĞLU, Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II, TAÇ Vakfı, 2002 İstanbul, s (Prof. Ö. Küçükerman ile birlikte). Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, (ortak çalışma) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, Sayı 3, 2004 İstanbul, s.31-73, ortak çalışma)

8 SİM BURCU BÜKEN CANTİMUR Yrd.Doç. Dr. Tarihi Çevre Değerlendirme Bilim Dalı Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 2006, Bir Yapı Çözümlemesi Beykoz İshakağa Çeşmesi/Anallysis of a Building Beykoz İshak Ağa Fountain, Tasarım + Kuram Dergisi, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, C.3, S.4, İstanbul, Mayıs 2006, (Binan D., Çobancaoğlu, T. İle birlikte) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 2005, Eyüp Sultan Yerleşme Dokusu İçinde Yer Alan Restorasyon Geçirmiş Geleneksel Konut Örneklerinin İrdelenmesi., Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Mayıs (Çobancaoğlu, T. İle birlikte) : Mimari Koruma, Tarihi Çevre Değerlendirmesi Doktora / Sanatta Yeterlilik : 2011 MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı : Tarihi Kentlerin Canlandırılmasına Yönelik Sürdürülebilir Yönetim Stratejileri: Balıkesir-Ayvalık : 2003 MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü : İznik Gölü Çevresindeki Yerleşimlerin İncelenmesi ve Yeni Sölöz Geleneksel Yerleşim Dokusunun Korunması Üzerine Bir Araştırma : 1999, Mimar Sinan Üniversitesi Kitap İçinde Bölüm 2010, Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve Yerin Ruhu, Mimari Korumada Güncel Konular, Anadolu Üniversitesi Yay, no.11, ISBN , Eskişehir, (Binan D, ile birlikte). 2007, Ayvalık Kenti nde, Geleneksel Dokunun Değişim Nedenleri ve Kentsel Koruma Yaklaşımları.", Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu 2007: "Medi-3ology-Akdeniz Üçlemesi: Kıyı Yerleşimleri, Kültür, Koruma", Gazimağusa- K.K.T.C: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi Ekim ISBN: (Çobancaoğlu, T. İle birlikte) 2008, The Evaluation of Timber Houses in Istanbul within the Example of Suleymaniye, Structures en bois dans le patrimoine bâti: Actes des journées techniques internationales Bois, Metz-Fransa: Les Cahiers D ICOMOS France,, Mayıs ISSN: (Çobancaoğlu, T. İle birlikte) 2012, Kültür varlıklarına Yeni İşlev Verme ve Yeni Yapı Koruma Sempozyumu II,Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamaları Çalıştayı, Mersin Üniversitesi,Restorasyon ve Koruma Merkezi, Eylül 2012, Mersin. (Aşkun, İ. ile birlikte) 2013, The effects of socio-economic change on vernacular architecture International Conference On Vernacular Heritage & Earthen Architecture, 2013 ICOMOS CIAV, Vila Nova de Cerveira, Portugal Ulusal & Uluslararası Projeler SEEB-TR, İstanbul Kalkınma Ajansı, MSGSÜ, Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Projesi, Devam ediyor.

9 BURCU SELCEN COŞKUN Araş. Gör. Dr. Uluslararası Medi3ology Sempozyumu, Kıyı Yerleşimleri, Kültür ve Koruma, Sosyo- Kültürel Değişimlerin Mekan Kimliği Üzerindeki Belirleyiciliği Bir Örnek: İstanbul (Prens) Adaları, Gazi Mağusa, KKTC, Ekim 2007 Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları- Bir Sedad Hakkı Eldem Tasarımı; Büyükada Rıza Derviş Villası başlıklı posterle katılım, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kasım 2007 IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri- SERES e GÖBEKLİ CAM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MİMARİDE KULLANIMI isimli bildiriyle katılım, (Arş. Gör. Ceren BAYKAN ve Arş. Gör. Nil ORBEYİ ile ortak), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Kasım 2007 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı Çalısması Adı : Mimari koruma, Tek yapı koruma : MSGSÜ- (Doktora tezi aşamasında) : Restorasyon Müdahale Yöntemlerinden Bütünleme : Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. Restorasyon Programı : Beyoğlu Ahududu sokağı ve sokakta yer alan 31 no'lu Arapoğlu evinin korunması için öneriler : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uluslararası ENHR Konferansı, Sürdürülebilir Kentsel Alanlar, Gentrification in a Globalising World isimli bildiriyle katılım (Nihal Coşkun la ortak), Hollanda Rotterdam, Haziran 2007 Uluslararası Rehabimed (Geleneksel Akdeniz Mimarlığının Rehabilitasyonu) Sempozyumu, Poster ve Bildiriyle katılım (Yrd. Doç. Dr. Hale Tokay la ortak), Barselona, İspanya, Temmuz Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları- Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2-4 Aralık 2010, İstanbul Kaplancalı Apartmanı ve İstanbul Reks Sineması başlıklı posterlerle katılım, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Mekân ve Kültür, 8-10 Eylül 2011, Düz.:Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Kültürel Kümelerin [cultural clusters] mekânı şekillendirmesi: Galata örneği, Arbil Ötkünç ve Burcu Selcen Coşkun Makaleler Ulusal dergide makale: 50 Yaşında Bir Sedad Hakkı Eldem Tasarımı; Büyükada Rıza Derviş Villası, Burcu Selcen Yalçın, 2007, Mimarist, kış 2007, sayı 26, İstanbul Mimarlar Odası yayını, İstanbul Ulusal dergide makale: Kültürel Peyzaj Alanları ve Yöresel Mimarinin Bütünleşik Korunması, Muğla Çomakdağ Köyü örneği, Burcu Selcen Yalçın, 2008, Mimarist, bahar 2009, sayı:31, İstanbul Mimarlar Odası yayını, İstanbul Ulusal hakemli dergide makale: Bir Yaratıcı Küme Örneği: Galata, Arbil Ötkünç ve Burcu Selcen Coşkun, İdealkent, Neoliberalizm ve Yeni Kentsel Eşitsizlikler, Sayı:7, Eylül 2012, Ankara.

10 TİGİN TÖRE Araş. Gör. Koruma ve Yenileme Bilim Dalı : Koruma ve Yenileme; Tarihi Çevre Değerlendirme; Sanal Gerçeklik; Zenginleştirilmiş Gerçeklik; Miras; Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tespit ve Belgeleme Teknikleri Doktora / Sanatta Yeterlilik : - Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı : - : MSGSÜ. FBE. Koruma ve Yenileme Programı, 2010 Çalısması Adı : MSGSÜ. MB : Sanal Gerçeklik Ve Mimari Koruma (Anlatım ve Sunum Bağlamında Bir Değerlendirme) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler An approach to define and evaluate the traditional houses in western Anatolia accordance to the urban cultural heritage inventory project of Bergama, REHABIMED 1ST EURO-MEDITERANEAN REGIONAL CONFERENCE, Temmuz 2007 A Method Proposal for Lighting the of the Monuments in Sultanahmet Square, Eylül 2007, Light Pollution and Urban Lighting, pp Tc. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, ISBN , İstanbul 2007 Bermiras:Dünya Miras Listesine Doğru 7-9 Nisan 2011 Uluslararası Bergama Sempozyumu ISBN , Cilt II, s , Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, Aralık 2011 Documenting Meaning : A Participant Model For Tangible Heritage Documentation By Social Media, Digital Heritage Ek. 01 Kas. Marsilya, Fransa 2013 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler A GIS Centered Database Model Proposal For The Conservatıon Of Buıld Herıtage: Datça Example, Temmuz 2010, WOCMES 2010 /Barcelona World Congress for Middle Eastern Studies, Barselona / İspanya Divanhane Binası Restorasyonunda Alınan Fiziksel Çevre Kararlarının Enerji Kullanımına Etkisinin Değerlendirilmesi, Uluslararası GreenAge II Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Nisan 2012 Ulusal Hakemli Dergide Editörlük tasarım+kuram Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını ( ). Ulusal Proje Yarışması Düzenleme Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması konulu serbest, ulusal, tek aşamalı bir mimari fikir projesi yarışması, Raportör, ilan 04 Ocak 2010 ve kolokyum ve ödül töreni 09 Nisan 2010 Proje (Ar-Ge) İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi, Proje Ekibi Üyesi,15 Mart Aralık 2010, İstanbul Mimari Koruma Alanında Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımı ve Değerlendirmesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Örneği; MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri,Nisan 2013-Nisan 2014 Döner Sermaye Kapsamında Yapılan Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projeleri Çalışmaları Gülhane Askeri ve Teşvikiye Hastanesi nin Topkapı Sarayı Etnografya Müzesi olarak Restorasyonuna yönelik Tadilat Projesi, (Ortak Çalışma) İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Birgi Nahiyesi, Sandıkoğlu Konağı, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Heybeli Ada Değirmenburnu mevkiinde Değirmene ait Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2013

11 KORAY GÜLER Araş. Gör. Conservation Problems and Recommendations on Architectural Heritage of Kastamonu Hanönü Z.C.Keçici, A.Acaralıoğlu ve Y.Saluk ile birlikte: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERNACULAR HERITAGE & EARTHEN ARCHITECTURE, 2013 ICOMOS CIAV, Vila Nova de Cerveira, Portugal Arkeolojik Alan Çalışması İzmir Symrna Arkeolojik Kazıları Belgeleme Çalışmaları: yılları. Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı : Miimari Koruma, Kırsal Mimari, Tek Yapı Koruma : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 2013 başlangıç : : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 2012 : Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisi Örneklerinden Rize- Fındıklı Aydınoğlu Evi Restorasyon Projesi : 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Koruma Alanında Yapılmış Proje ve Atölye Çalışmaları İzmir-Symrna Agorası Arkeolojik Kazıları Y1-28 Y1-29 ve Z1-28 Z1-29 Gridinde Bulunan Roma Dönemi Yapısı Rölöve Çizimleri, Manisa-Kula Şerife Urlu Evi Restorasyon Projesi, İzmir-Konak Kemeraltı Çarşısı Kentsel Koruma Projesi, Tekirdağ-Marmara Ereğlisi Metropolit Evi Restorasyon Projesi, İzmir-Ödemiş Kasaphali ve Çevresindeki Sit Alanı için Koruma Önerileri, İstanbul-Karaköy Perşembe Pazarı ve Çevresi Kentsel Rehabilitasyon Projesi, İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Rölövesinin Çıkarılması, İstanbul-Fatih(Balat) Özden Yüce Evi Restorasyon projesi, Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisinden Bir Örnek: Rize-Fındıklı Aydınoğlu Evi 8. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye Nisan s: Construction Techniques of the Vernacular Architecture of the Eastern Black Sea Region Ayşe Ceren Bilge ile birlikte: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERNACULAR HERITAGE & EARTHEN ARCHITECTURE, 2013 ICOMOS CIAV, Vila Nova de Cerveira, Portugal

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık

Üniversite. 1995 Bölümü/Mimarlık. 2000 Bölümü/Mimarlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sultan Şimşek Doğum Tarihi:.1.1973 Öğrenim Durumu :Yüksek Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Erciyes Üniversitesi 1995 Bölümü/Mimarlık

Detaylı

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

8. Yayınlar 8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Tarihi : 03.03.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık

Detaylı

fsonmez@erciyes.edu.tr

fsonmez@erciyes.edu.tr 1- ÖZGEÇMİŞ Yard.Doç.Dr. Filiz SÖNMEZ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri: İş Adresi: Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 39039, Melikgazi/Kayseri Telefon: 0 352 207 6666/35161 Faks:

Detaylı

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu.

3. İletişim : : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Tel : 90 352 324 00 00-4253 : kirazmim@gmail.com, fkiraz@nny.edu. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatih KİRAZ 2. Doğum Yeri Tarihi : KAYSERİ 1976 3. İletişim : Adres : Erkilet Dere Mah, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Soyadı, Adı: Önge, Mustafa Akademik Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Uyruğu: Türk (TC) Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1976 Medeni durumu: Evli E-posta adresi: onge@cankaya.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Konut Mimarisi Sözlüğü Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2017 Yılı Yatırımı 2018 Yılı Yatırımı 2019 Yılı Yatırımı Hazine

YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2017 Yılı Yatırımı 2018 Yılı Yatırımı 2019 Yılı Yatırımı Hazine ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 20.000 20.000 17.109 0 17.109 18.118 18.118 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2014H040000 Muhtelif Etüd-Proje 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Doktora Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Programı. Y.

Doktora Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Programı. Y. 1. Adı Soyadı: Ayşe Gülşah 2. Doğum Tarihi: 14.04.1974 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. İletişim Bilgileri: gulsahkutukcuoglu@beykent.edu.tr 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2015 Yılı Yatırımı 2016 Yılı Yatırımı 2017 Yılı Yatırımı Hazine

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2015 Yılı Yatırımı 2016 Yılı Yatırımı 2017 Yılı Yatırımı Hazine ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 5.000 5.000 5.300 5.300 6.095 6.095 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI 2.000 2.000 2.000 2.000 1.095 1.095 b) 2015'den Sonraya Kalanlar 2.000 2.000 2.000 2.000

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1997 Resim-İş Eğitimi ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU Vesikalık resim 1. Adı Soyadı: Muhammed KESKİN Doğum Tarihi: 09.07.1971 2. Unvan: Öğrt. Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüzüncü

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN

Arş. Gör. Muhammet ARSLAN Arş. Gör. Muhammet ARSLAN E-Mail Adres : muhammetarslan25@gmail.com : Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 1. Adı Soyadı : Muhammet ARSLAN 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Genel Restorasyon Teknikleri Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans ÖZGEÇMİŞ: 1. Ad, Soyad: Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi: 11.03.1974 3. Doğum Yeri: Tebriz, İRAN 4. Eğtim: Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ankara Üniversitesi 2006

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ankara Üniversitesi 2006 Öğr. Gör. Kenan ALTINKAYA Bölüm: Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Program: Mimari Restorasyon Programı Unvan: Öğretim lisi Adı Soyadı: Kenan ALTINKAYA E-posta: k.altinkaya@hotmail.com kaltinkaya@aksaray.edu.tr

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Rüya ile Gerçek Arasında: San Gimigniano, Yapı Dergisi, Mayıs 2002,

Rüya ile Gerçek Arasında: San Gimigniano, Yapı Dergisi, Mayıs 2002, Yrd. Doç. Dr. Gevher Gökçe 21 Kasım 1963 te İstanbul da doğdu. 1984 te İstanbul Alman Lisesi ni, 1988 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 3. AKADEMİK DENEYİM GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

ÖZGEÇMİŞ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 3. AKADEMİK DENEYİM GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ Aralık, 2010 ÖZGEÇMİŞ 10 SOYADI, ADI : KARAOĞLU, A. SULTAN DOĞUM TARİHİ : 1969 YAZIŞMA ADRESİ : Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Meral BATUR 2. Doğum Tarihi : 09.05.1986/Çanakkale 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora/Sanatta Yeterlik Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 1961-1966 Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Bina Bilgisi Anabilim Dalı-Çevre Düzenleme. Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü. 2006-2010 Yardımcı Doçent

Derece Alan Üniversite Yıl Bina Bilgisi Anabilim Dalı-Çevre Düzenleme. Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü. 2006-2010 Yardımcı Doçent 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : ŞEN YÜKSEL 2. Ünvanı : Doktor 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans Mimari Tasarım Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu. PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanı ismet.alptekin@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

ÖZET BİLGİLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA FORMATI

ÖZET BİLGİLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA FORMATI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA FORMATI ÖZET BİLGİLER Adı Soyadı : Münevver Dağgülü Unvanı : Öğr.Gör.Dr Bölümü : Mimarlık Anabilim Dalı : Bina Bilgisi Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü

B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü B.Ü. TUYGAR Merkezi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Türkiye de Toplum için Arkeoloji ve Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Seminer Salonu-1 2 Nisan 2015 Perşembe Saat 13.30-17.30 Bursa Aktopraklık

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Rölöve IV Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR232 IV Seçmeli

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR

Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 ERZURUM T: 352207666635405 F: 3524376554

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Arzu EVECEN 2. Doğum Tarihi : 01.01.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum : Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali ULU. (Şehir Plancı)

Yrd. Doç. Dr. Ali ULU. (Şehir Plancı) ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI Yrd. Doç. Dr. Ali ULU (Şehir Plancı) Anadolu Üniversitesi M.M.Fakültesi Mimarlık Bölümü ESKİŞEHİR alulu@anadolu.edu.tr Tel:0 222 226 22 99

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2016 Yılı Yatırımı 2017 Yılı Yatırımı 2018 Yılı Yatırımı Hazine

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2016 Yılı Yatırımı 2017 Yılı Yatırımı 2018 Yılı Yatırımı Hazine ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 15.000 15.000 16.958 16.958 18.839 18.839 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2014H040000 Muhtelif Etüd-Proje 1.000

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması KOR

Detaylı

KAMURAN ÖZLEM SARNIÇ Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü Kampus/Antalya İş: 242.3106291 e-mail: kosarnic@akdeniz.edu.

KAMURAN ÖZLEM SARNIÇ Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü Kampus/Antalya İş: 242.3106291 e-mail: kosarnic@akdeniz.edu. KAMURAN ÖZLEM SARNIÇ Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü Kampus/Antalya İş: 242.3106291 e-mail: kosarnic@akdeniz.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 15-05-1974 Doğum Yeri:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI Lisans Ankara Peyzaj Mimarlığı Üniversitesi

PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI Lisans Ankara Peyzaj Mimarlığı Üniversitesi PROF.DR. İSMET VİLDAN ALPTEKİN 1. Adı Soyadı : İsmet Vildan ALPTEKİN 2. Doğum Tarihi : 01.01. 1943 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 1961-1966 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon E-posta : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul : : 2. Doğum Tarihi : 09.04.1983 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler. 7.2 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı : Ali Rıza Parsa 2. Doğum Tarihi : 27 Aralık 1956 3. Unvanı : Y.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Devlet Güzel Sanat. A. 1981 Y.Lisans Mimarlık

Detaylı

Tez adı: Kırklareli'nin mevcut sivil mimarisinde pencerelerin analizi (2004) Tez Danışmanı:(NEVNİHAL ERDOĞAN)

Tez adı: Kırklareli'nin mevcut sivil mimarisinde pencerelerin analizi (2004) Tez Danışmanı:(NEVNİHAL ERDOĞAN) İZZET YÜKSEK DOÇENT E-Posta Adresi : izzetyuksek@gmail.com Telefon (İş) : 2362348280-8008 Telefon (Cep) : 5052602315 Faks : 2362371675 Adres : Anafartalar Mah. Tümen Caddesi No:33 Da:10 Mesken Apt. Şehzadeler

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROGRI I.YARIYIL Y. YIL ÖN KOŞUL KODU DERSİN ADI Z/M/S T U TOPL MIM14101 TEMEL TASARIM Z 2 4 6 4 8 MIM14103 ANLATIM VE SUNUM TEKNİKLERİ I

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Geleneksel Yapılarda Detay Uygulamaları Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HASAN KORKMAZ 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Marmara Üniversitesi Güzel 2004 Sanatları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayla ATASOY 2. Doğum tarihi : 06.01.1941 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis-Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 Lisansüstü Mühendis-Mimar

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on

A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Osmanağaoğlu Ş., Kalkan M., Menteş Gürler A., Sardoğan M. E., A Study on Determining the Opinion of Veterinarians on Continuing Education,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : GÜL YILMAZ 2. Doğum tarihi : 19.05.1963 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Edebiyatı Marmara Üniv. 1984 Lisansüstü Turizm

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : mcilingiroglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Gebze Teknik Üniveristesi, Kocaeli. Yardımcı Doçent (tam zamanlı) Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İstanbul.

Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Gebze Teknik Üniveristesi, Kocaeli. Yardımcı Doçent (tam zamanlı) Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, İstanbul. Ö Z G E Ç M İ Ş Adı Soyadı : Levent Arıdağ Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 20.05.1969 Yazışma Adresi : Kartaltepe mah. Baharlı Bahçe sok. Çiçek Apt. No:10/11 Bakırköy / İSTANBUL E-posta : leventaridag@yahoo.com

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esin KULELİ 2. Doğum Tarihi: 1962 - Gaziantep 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esin KULELİ 2. Doğum Tarihi: 1962 - Gaziantep 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esin KULELİ 2. Doğum Tarihi: 1962 - Gaziantep 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 1983 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Az 3 AZ. İngilizce I G Öğr. Gör.

Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi Az 3 AZ. İngilizce I G Öğr. Gör. Kodu Dersin Adı T U AKTS Z/S Dil Öğretim Üyesi Gün Saat Yer Bölüm içi MIM103 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK - İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ BÜTÜNLEME PROGRAMI 2014-2015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 20.05.1969 : Kartaltepe mah. Baharlı Bahçe sok. Çiçek Apt. No:10/11 Bakırköy / İSTANBUL : leventaridag@yahoo.

Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 20.05.1969 : Kartaltepe mah. Baharlı Bahçe sok. Çiçek Apt. No:10/11 Bakırköy / İSTANBUL : leventaridag@yahoo. Ö Z G E Ç M İ Ş Adı Soyadı : Levent Arıdağ Doğum Yeri ve Tarihi : Bursa, 20.05.1969 Yazışma Adresi : Kartaltepe mah. Baharlı Bahçe sok. Çiçek Apt. No:10/11 Bakırköy / İSTANBUL E-posta : leventaridag@yahoo.com

Detaylı

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BAKIM (Maintenance)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968. Y. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968. Y. Lisans Mimarlık İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 14.3. Görevli Öğretim Elemanları nın Özgeçmişleri 1. Adı Soyadı: Hasan ŞENER 2. Doğum Tarihi: Anamur, 1947 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık İstanbul Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir.

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir. SERPİL ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997-1998 akademik yılında Arslanbey Yerleşkesi nde eğitime başlamış ve Ağustos 1999 da İzmit ve çevresinde yaşanan büyük deprem felaketinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :0216 449 42 42 GSM:0533 764 09 34 :ismdyz@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :0216 449 42 42 GSM:0533 764 09 34 :ismdyz@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İSMAİL DOĞANYILMAZ Y. MİMAR İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Caddesi Kemerdere Sk. Ekşioğlu Merkez 3 Sitesi F Blok D:4 Ümraniye/İSTANBUL :0216 449

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1994 1 1. Adı ve Soyadı : ŞEN YÜKSEL ÖZGEÇMİŞ 2. Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans Mimari Tasarım Yıldız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ürün BİÇER ÖZKUN

Yrd. Doç. Dr. Ürün BİÇER ÖZKUN Yrd. Doç. Dr. Ürün BİÇER ÖZKUN Doğum Yeri Yılı : Adana 1979 Medeni Hal : Evli İletişim : ueozkun@gmail.com İlkokul : Adana Cebesoy İlkokulu - 1989 Adana Özel Yeni Lise - 1990 Ortaokul : Adana Özel Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Ders İzlencesi 2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program adı : MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI Dersin adı: GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ VE ELEMANLARI Dersin veriliş şekli: YÜZ-YÜZE; PROJEKSİYON İLE TAHTAYA YANSITMA

Detaylı