Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Restorasyon Anabilim Dalı Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı"

Transkript

1 M.S.G.S.Ü. Tarihi Çevre Koruması Bilim Dalı Restorasyon Bilim Dalı

2 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Yüksek Tezi Veya OĞUZ CEYLAN Prof. Dr. : Koruma Yenileme, Tarihi Çevre Değerlendirme : 1989 Mimar Sinan Üniversitesi : MSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilimdalı nda Geleneksel Türk Osmanlı Çarşı Yapılarının Oluşumu, Gelişimi ve Yakın Doğu Kültürleri İle Olan Etkileşimleri : 1977 İDGSA Yüksek Mimarlık Bölümü : - : - Yayınlar Mimar Alexandre Vallaury ve İki Yapısı, Yapı, sayı: 140, İstanbul, Temmuz 1993, s Alexandre Vallaury ve İki Yapısı, Tıp Tarihi Araştırmaları, İstanbul, 1995, s Rum Yetimhanesi, Ahşap, sayı: 4, İstanbul, 1995, s Koruma Grupları Üzerine Gözlem ve Düşünceler, Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, 7-10 Mart 1994, İstanbul, 2000, s Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımında Uygulanabilecek Edilgen Yangın Korunumu Çözümlemeleri, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 9-13 Ekim 2002, İstanbul, 2002, s Çinili Köşk Onarımında Geleneksel ve Çağdaş Malzeme Birlikteliği, 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 9-13 Ekim 2002, İstanbul, 2002, s (Ökten, S. ile) Top Döküm Binaları ( Tophane-i Amire ) ve Onarımları, Tasarım + Kuram, sayı: 3, 2003, İstanbul, s Fatih Camii nin Koruma Uygulamaları, 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul, İstanbul, 5 Mayıs Panel ve Konferanslar Korunması Gereken Kültür Varlıkları İçin Alınması Gereken Acil Önlem Yangın Yalıtımı, Yangın Yalıtımı Dergisi Konferans Salonu, İstanbul, 22 Mayıs Osman Hamdi Bey Dönemi Mimarlık Ortamı ve A. Vallaury, MSÜ Oditoryumu, İstanbul, 20 Şubat Sur-u Sultani İçinde İki Hastane ve Tıp Fakültesi, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türk Tıp Tarihi Kurumu Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, 18 Aralık Koruma Uygulamalarında Bilim Kurullarının Önemi, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kayseri, 05 Nisan Kargir Yapılarda Güçlendirme Uygulamaları, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IV, KUDEB, İstanbul, Kasım Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Edilgen Yangın Korunumu, Koruma ve Onarım Semineri, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa, Şubat Araştırmalar 1982 Fütüvvet Ahilik ve Osmanlı Sosyo Ekonomik Yapısına Etkileri 1996 Abbas Halim Paşa Köşkü, Bir Restitüsyon Denemesi, Heybeliada 1996 Geleneksel Alanya Evleri Üzerine Bir Değerlendirme 1997 Top Döküm Binaları, Tarihsel Gelişim, Mimari, Onarım Çalışmaları 2003 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Edilgen Yangın Korunumu (Profesörlük Aşaması Çalışması)

3 DEMET BİNAN Prof. Dr. : Tarihi Çevre Değerlendirilmesi, Koruma ve Yenileme Doktora / Sanatta Yeterlilik : 1994 Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik : Güzelyurt Örneğinde, Kapadokya Bölgesi Yığma Taş Konut Mimarisinin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması : 1985 Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü : Kapadokya Bölgesi Güzelyurt (Gelveri) da Geleneksel Yapım Sistemleri : 1982 İ.D.M.M.A. K.M.M.F. Makaleler A Systematic Aproach to Documentation of Anatolian Seljuk Period Mason s Marks: A Case Study of Ağzıkara Han/Ağzıkara Han Örneğinde Anadolu Selçuklu Dönemi Taşçı İşaretlerinin Belgelenmesi Üzerine Sistematik Bir Yaklaşım, ISSN: , Adalya Dergisi, no:xii/2009, İstanbul, (ISI: ) Mimar Sinan İstanbul da Palladio yu Ağırlıyor Sergisi Üzerine, Mimarlık, Sayı 358, Mart-Nisan 2011, Mimarlar Odası Genel Merkezi Yay.,Şubat 2011, İstanbul, ( ISSN ) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, Bir Yapı Çözümlemesi Beykoz İshakağa Çeşmesi/Anallysis of a Building Beykoz İshak Ağa Fountain, Tasarım + Kuram Dergisi, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, C.3, S.4, İstanbul, Mayıs 2006, Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümlerden bazıları Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve Yerin Ruhu, Mimari Korumada Güncel Konular, Ed: Nuray Özaslan, Deniz Özkut, Anadolu Üniversitesi Yay, no.11, ISBN , 2010, Eskişehir, Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Yapım Etkinliği Ve Taşçı İşaretlerinin Tanımlama Ve Belgelenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yayına hazır), Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri, (Türkiye Bilimler Akademisi - Türkiye Kültür Sektörü Türkiye Kültür Envanteri Projesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yayına hazır), Bergama : Gelenekselden Evrensele Mimari, Türkiye Kültür Sektörü Kültürle Büyümek 2005, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Eylül 2006, Ankara, Bergama: From Traditional to Universale, Turkey s Cultural Sector Developing with Culture 2004, Turkish Academy of Sciences Yay, 2006, İstanbul, Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Taşçı İşaretleri ve Koruma Sorunları, T.A.Ç. Vakfının 25 Yılı Anı Kitabı Türkiye de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, T.A.Ç. Vakfı Yayını, 2001, İstanbul, Ödüller Ödül, Kapadokya Bölgesi Bir Geleneksel Konutun Çözümleme, Koruma - Sağlıklaştırma Projesi, O.D.T.Ü. Kam 1988 Sempozyumu Konut Stokunda Sağlıklaştırma Projeleri Sergisi,19-21 Ekim Teşvik Ödülü, Yıldız Sarayı -Tarihsel Süreklilik İçinde Fiziksel Oluşum Sürecinin Belgesel Nitelik Açısından Çözümlenmesi, T.B.M.M. Vakfı Kültür Sürekliliği İçinde Milli Sarayların Önemi Konulu Bilimsel Araştırma Yarışması,1987. Başarı Ödülü, Güzelyurt Emin Koç Evi Rölöve Ve Restorasyon Projesi,T.A.Ç. Vakfı Koruma Amaçlı Proje Ödüllendirmesi,1985.

4 Z. HALE TOKAY Doç. Dr. Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik : Restorasyon, Yenileme Koruma, Tarihi Çevre Değerlendirme : 1994 Mimar Sinan Üniversitesi : Osmanlı Külliyelerinin Temel Özellikleri Ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmeleri. : 1982 Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü(5 Yıl) : - : 1982 Mimar Sinan Üniversitesi (5 Yıl) Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, Z. Hale Tokay, Haluk Sezgin, TAÇ Vakfı'nın 25 Yılı, Anı Kitabı, "Türkiye'de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras" (Osmanlı Külliyelerinin Günümüzdeki Durumları ve Koruma Sorunları), pp., İstanbul, Türkiye, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 2001 Z. Hale Tokay, Oktay Belli- Belma Barış Kurtel, 60. Yaşına Sinan Genim'e Armağan Makaleler (Beyoğlu'nda Bilinmeyen Bir İtalyan Yapısı: "İtalyan İşçi Derneği- La Società Operaia İtaliana"), pp., İstanbul, Türkiye, Ege yayınları, 2005 Z. Hale Tokay, Isabella Caneva-Gülgün Köroğlu, Yumuktepe, Dokuzbin Yıllık Yolculuk (Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Bir Mimari Gelenek: Dal Örgü Ahşap Yapı Tekniği: "Huğ Evi"), pp., İstanbul, Türkiye, Ege yayınları, 2010 Z. Hale Tokay, Isabella Caneva-Gülgün Köroğlu, Yumuktepe, Un Viaggio Di Novemila Anni (Una Tradizione Architettonica dalla Preistoria ad Oggi: La Tecnica a Incannucciata e La Casa "Huğ"), pp., İstanbul, Türkiye, Ege yayınları, 2010 Z. Hale Tokay, Pınar Doğu, Scienza e Beni Culturali XVIII İ Mosaici, Cultura,Tecnologia,Conservazione konferansı dahilinde "Scienza e Beni Culturali XVIII İ Mosaici,Cultura,Tecnologia,Conservazione" bildiri kitapçığındaki "Tile Mosaic Technique in Anatolian Seljuk And Ottoman Architecture", pp., Bressanone, İtalya, Temmuz Roberto Bugini, Luisa Forni, Z. Hale Tokay, Colore e Arte: Storia e Tecnologia Del Colore Nei Secoli konferansı dahilinde "A.I.Ar. Colore e Arte: Storia e Tecnologia Del Colore Nei Secoli" bildiri kitapçığındaki "Dipingere Col Marmo: I Marmi Colorati Microasiatici in Lombardia", pp., Floransa, İtalya, 28 Şubat-2 Mart 2007 Bilimsel Araştırma Projeleri Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve Yerin Ruhu, Mimari Korumada Güncel Konular, Ed: Nuray Özaslan, Deniz Özkut, Anadolu Üniversitesi Yay, no.11, ISBN , 2010, Eskişehir, Marmara, Trakya Ve Batı Karadeniz de Dal Örgü Ve Hafif Kerpiç Yapım Sistemleri (tamamlandı), Proje yürütücüsü yüzyıl Bağlarbaşı Üsküdar Saint Vincent de Paul Fransız Okulu Restorasyon Projesi ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmesi (tamamlandı), Proje yürütücüsü. Ödüller Ankara Kalesi Koruma Geliştirme İmar Planı Proje Yarışması, Ankara Altındağ Belediyesi, 1988 (Satın Alma Ödülü).

5 TÜLAY ÇOBANCAOĞLU Yrd. Doç. Dr. : Tarihi Çevre Değerlendirilmesi, Koruma ve Yenileme Doktora / Sanatta Yeterlilik : 199, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Programı Doktora Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik : Türkiye de Ahşap Ev in Bölgelere Göre Yapısal Olarak İncelenmesi ve Restorasyonlarında Yöntem Önerileri : 1988, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Programı : Tarihi İstanbul Çeşmelerinin İncelenmesi ve Korunması Konusunda Bir Araştırma : 1983, Mimar Sinan Üniversitesi Makale Bir Yapı Çözümlemesi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi Tasarım-Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını, Sayı5, 2006.( D.Binan, B.Büken) Hımış Construction system in traditional Turkish wooden houses, Structural Analysıs of Hıstorıcal constructıons III Internatıonal Semınar,2001,Portugal. Eyüp Sultan Yerleşme Dokusu İçinde Yer Alan Restorasyon Geçirmiş Geleneksel Konut Örneklerinin İrdelenmesi., Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Mayıs (B. Büken Cantimur ile) Ayvalık Kenti nde, Geleneksel Dokunun Değişim Nedenleri ve Kentsel Koruma Yaklaşımları.", Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu 2007: "Medi-3ology-Akdeniz Üçlemesi: Kıyı Yerleşimleri, Kültür, Koruma", Ed. U.U.Dağlı, M.Faslı, Ö.O. Türker, K.Güley, C.Boğaç, P.Uluçay. Gazimağusa- K.K.T.C: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi Ekim ISBN: (B. Büken Cantimur ile) The Evaluation of Timber Houses in Istanbul within the Example of Suleymaniye, Structures en bois dans le patrimoine bâti: Actes des journées techniques internationales Bois, Metz-Fransa: Les Cahiers D ICOMOS France,, Mayıs ISSN: (B. Büken Cantimur ile) Diğer yayınlar Doğal ve Kültürel Değerleri ile Havza İlçesi nin Turizm Açısından Değerlendirilmesi TAÇ Vakfı nın 25 Yılı Anı Kitabı, TAÇ Vakfı Yayını, İstanbul,2001. Çeşmeleri ile Beyoğlu Yaşayan Beyoğlu Dergisi, Beyoğlu Güzelleştirme Derneği Yayını, İstanbul, Şubat 1994.(H.Tokay ile) Ulusal/ Uluslararası Projeler MSÜ ve İSKİ Gn. Müd. Arasında yapılan protokol kapsamında bazı çeşme ve sebillerin Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin hazırlanma çalışması: Beykoz İshak Ağa Çeşmesi (On Çeşmeler) Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesi. (Diğer katılımcılar: D. Binan ve B. Büken), Gülhane Askeri ve Teşvikiye Hastanesi nin Topkapı Sarayı Etnografya Müzesi olarak Restorasyonuna yönelik Tadilat Projesi, Ekim (Restorasyon Ana Bilim Dalı Elemanları ile) T.C. İş Bankası Beyoğlu Şubesi Müze Projesi: Rölövesinin hazırlanma çalışması. Restorasyon Ana Bilim Dalı Elemanları ile)

6 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı MEVLÜDE KAPTI Yrd. Doç. Dr. : Restorasyon, Yenileme Koruma, 19.yy sivil kârgir mimari : 1999, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü : İstanbul da 19.Yy Sivil Kârgir Mimarinin Korunması İçin Fener Bölgesi Örneğinde Bir Yöntem Geliştirilmesi : 1988, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi (5 yıl) Çalısması Adı : - : Mimar Sinan Üniversitesi Makaleler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, Sayı 3, 2004 İstanbul, s (ortak) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, (ortak) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, (ortak) Monografik Bir İnceleme; Silahtarağa Elektrik Santrali, VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu, Mayıs 2004 İstanbul, s (B. Kıraç ile ortak). İstanbulHaliç te 20. Yüzyıl başı yapım teknolojilerini yansıtan Galata Köprüsü ve Silâhtarağa Köprüsü Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 2, Diyarbakır, Ekim 2009 (B. Kıraç ile ortak). An Approach to Define and Evaluate the Traditional Houses in Western Anatolia Accordance to the Urban Cultural Heritage Inventory Project of BERGAMA, First EuroMediterranean Regional Conference,Traditional Mediterranean Architecture Present and Future, Barselona, İstanya, Temmuz 2007, s BERMİRAS: Dünya Miras Listesine Doğru Uluslararası Bergama Sempozyumu, tarih, Arkeoloji ve Sanat tarihi, Tıp ve Eczacılık, Çok Kültürlülük, Dil Bilimi, Turizm, Tarım ve Hayvancılık, Kentleşme ve Peyzaj, Çevre, Halk Bilimi ve Günlük Yaşam, Bölgesel Kalkınma, Bergama 79 Nisan 2011, , (Ortak Bildiri) Diğer yayınlar İstanbul Fener de Sosyal Yapı ve Fiziksel Yapı Değişimi, Bölgenin Yeniden Canlandırılması,TAÇ Vakfı nın 25 Yılı, Anı Kitabı, Türkiye de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yayını, İstanbul 2001, s Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Tasarım sayı 154, Eylül 2005, İstanbul, s (D.Binan ile ortak) Ulusal/ Uluslararası Projeler Gülhane Askeri ve Teşvikiye Hastanesi nin Topkapı Sarayı Etnografya Müzesi olarak Restorasyonuna yönelik Tadilat Projesi, Ekim (Restorasyon Ana Bilim Dalı Elemanları ile) Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Sektörü (TÜBA-TÜKSEK) Türkiye Kültür Envanteri Projesi-Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri Projesi Bergama(İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri (D. Binan Başkanlığı nda) Bergama daki Anıtsal Kültür Varlıklarının Korunması ve Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Proje No: )( B. Kıraç, T. Töre).

7 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı Çalısması Adı A. BİNNUR KIRAÇ Yrd. Doç. Dr. : Restorasyon (Koruma ve Yenileme) Tarihi Çevre Değerlendirme : 2001, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü : Türkiye deki Tarihi Sanayi Yapılarının Günümüz Koşullarına Göre Yeniden Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Araştırması : 1992, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü : Sur-u Sultaninin Marmara Yönünde Sura Dayalı Olarak Gelişen İshakpaşa Sokağı nın İncelenmesi : 1989, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Makaleler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, (ortak çalışma) Bermiras: Dünya Miras Listesine Doğru.., Uluslar arası Bergama Sempozyumu, Bergama(İzmir), Türkiye 7-9 Nisan 2011, I.Cilt, s (ortak çalışma) MİMAR SİNAN İZİ ni Tanımlama, Koruma ve Sürdürülebilir Kılma: Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi, VII.Uluslararası Sinan Sempozyumu Nisan 2011, Trakya Üniversitesi Edirne/ Türkiye, s.1-14, ( D.Binan ile birlikte) An Approach to Define and Evaluate the Traditional Houses in Western Anatolia Accordance to the Urban Cultural Heritage Inventory Project of BERGAMA, First Euro-Mediterranean Regional Conference,Traditional Mediterranean Architecture Present and Future, Barselona, İspanya, Temmuz 2007, s ( ortak çalışma ). The Role of Silahtarağa Power Plant in the Rehabilitation of Halic Historic Industrial District in İstanbul, XII International Congress The Transformation of Old Industrial Centres and the Role of Industrial Heritage, Moskova Temmuz The Old Power Plant at Silahtarağa in Istanbul, The First International Congress On Construction History, Madrid Şubat 2003, s (M.Kaptı ve S.Ökten ile ortak) The Preservation and Rehabilitation of Haliç (The Golden Horn) District in Istanbul as Industrial Heritage, 11 th Biennial International Conference on Built Heritage Conservation, Romanya Mart 2003, s , (M.Kaptı ile ortak) Kitap içi Bölümler Endüstri Mirasının Korunması ve Yeniden Değerlendirilmesi, ed. Nuray Özaslan &Deniz Özkut, Mimari Korumada Güncel Konular, Anadolu Üniversitesi, 2010, s Sanayi Devrimi nin İstanbul daki İlk Parlak Ürünü BEYOĞLU, Geçmişten Günümüze Beyoğlu I-II, TAÇ Vakfı, 2002 İstanbul, s (Prof. Ö. Küçükerman ile birlikte). Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, (ortak çalışma) Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, Sayı 3, 2004 İstanbul, s.31-73, ortak çalışma)

8 SİM BURCU BÜKEN CANTİMUR Yrd.Doç. Dr. Tarihi Çevre Değerlendirme Bilim Dalı Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 2006, Bir Yapı Çözümlemesi Beykoz İshakağa Çeşmesi/Anallysis of a Building Beykoz İshak Ağa Fountain, Tasarım + Kuram Dergisi, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, C.3, S.4, İstanbul, Mayıs 2006, (Binan D., Çobancaoğlu, T. İle birlikte) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 2005, Eyüp Sultan Yerleşme Dokusu İçinde Yer Alan Restorasyon Geçirmiş Geleneksel Konut Örneklerinin İrdelenmesi., Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, Mayıs (Çobancaoğlu, T. İle birlikte) : Mimari Koruma, Tarihi Çevre Değerlendirmesi Doktora / Sanatta Yeterlilik : 2011 MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı : Tarihi Kentlerin Canlandırılmasına Yönelik Sürdürülebilir Yönetim Stratejileri: Balıkesir-Ayvalık : 2003 MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü : İznik Gölü Çevresindeki Yerleşimlerin İncelenmesi ve Yeni Sölöz Geleneksel Yerleşim Dokusunun Korunması Üzerine Bir Araştırma : 1999, Mimar Sinan Üniversitesi Kitap İçinde Bölüm 2010, Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve Yerin Ruhu, Mimari Korumada Güncel Konular, Anadolu Üniversitesi Yay, no.11, ISBN , Eskişehir, (Binan D, ile birlikte). 2007, Ayvalık Kenti nde, Geleneksel Dokunun Değişim Nedenleri ve Kentsel Koruma Yaklaşımları.", Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu 2007: "Medi-3ology-Akdeniz Üçlemesi: Kıyı Yerleşimleri, Kültür, Koruma", Gazimağusa- K.K.T.C: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi Ekim ISBN: (Çobancaoğlu, T. İle birlikte) 2008, The Evaluation of Timber Houses in Istanbul within the Example of Suleymaniye, Structures en bois dans le patrimoine bâti: Actes des journées techniques internationales Bois, Metz-Fransa: Les Cahiers D ICOMOS France,, Mayıs ISSN: (Çobancaoğlu, T. İle birlikte) 2012, Kültür varlıklarına Yeni İşlev Verme ve Yeni Yapı Koruma Sempozyumu II,Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamaları Çalıştayı, Mersin Üniversitesi,Restorasyon ve Koruma Merkezi, Eylül 2012, Mersin. (Aşkun, İ. ile birlikte) 2013, The effects of socio-economic change on vernacular architecture International Conference On Vernacular Heritage & Earthen Architecture, 2013 ICOMOS CIAV, Vila Nova de Cerveira, Portugal Ulusal & Uluslararası Projeler SEEB-TR, İstanbul Kalkınma Ajansı, MSGSÜ, Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortak Projesi, Devam ediyor.

9 BURCU SELCEN COŞKUN Araş. Gör. Dr. Uluslararası Medi3ology Sempozyumu, Kıyı Yerleşimleri, Kültür ve Koruma, Sosyo- Kültürel Değişimlerin Mekan Kimliği Üzerindeki Belirleyiciliği Bir Örnek: İstanbul (Prens) Adaları, Gazi Mağusa, KKTC, Ekim 2007 Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları- Bir Sedad Hakkı Eldem Tasarımı; Büyükada Rıza Derviş Villası başlıklı posterle katılım, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kasım 2007 IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri- SERES e GÖBEKLİ CAM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE MİMARİDE KULLANIMI isimli bildiriyle katılım, (Arş. Gör. Ceren BAYKAN ve Arş. Gör. Nil ORBEYİ ile ortak), Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Kasım 2007 Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı Çalısması Adı : Mimari koruma, Tek yapı koruma : MSGSÜ- (Doktora tezi aşamasında) : Restorasyon Müdahale Yöntemlerinden Bütünleme : Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. Restorasyon Programı : Beyoğlu Ahududu sokağı ve sokakta yer alan 31 no'lu Arapoğlu evinin korunması için öneriler : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uluslararası ENHR Konferansı, Sürdürülebilir Kentsel Alanlar, Gentrification in a Globalising World isimli bildiriyle katılım (Nihal Coşkun la ortak), Hollanda Rotterdam, Haziran 2007 Uluslararası Rehabimed (Geleneksel Akdeniz Mimarlığının Rehabilitasyonu) Sempozyumu, Poster ve Bildiriyle katılım (Yrd. Doç. Dr. Hale Tokay la ortak), Barselona, İspanya, Temmuz Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları- Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2-4 Aralık 2010, İstanbul Kaplancalı Apartmanı ve İstanbul Reks Sineması başlıklı posterlerle katılım, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Mekân ve Kültür, 8-10 Eylül 2011, Düz.:Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Kültürel Kümelerin [cultural clusters] mekânı şekillendirmesi: Galata örneği, Arbil Ötkünç ve Burcu Selcen Coşkun Makaleler Ulusal dergide makale: 50 Yaşında Bir Sedad Hakkı Eldem Tasarımı; Büyükada Rıza Derviş Villası, Burcu Selcen Yalçın, 2007, Mimarist, kış 2007, sayı 26, İstanbul Mimarlar Odası yayını, İstanbul Ulusal dergide makale: Kültürel Peyzaj Alanları ve Yöresel Mimarinin Bütünleşik Korunması, Muğla Çomakdağ Köyü örneği, Burcu Selcen Yalçın, 2008, Mimarist, bahar 2009, sayı:31, İstanbul Mimarlar Odası yayını, İstanbul Ulusal hakemli dergide makale: Bir Yaratıcı Küme Örneği: Galata, Arbil Ötkünç ve Burcu Selcen Coşkun, İdealkent, Neoliberalizm ve Yeni Kentsel Eşitsizlikler, Sayı:7, Eylül 2012, Ankara.

10 TİGİN TÖRE Araş. Gör. Koruma ve Yenileme Bilim Dalı : Koruma ve Yenileme; Tarihi Çevre Değerlendirme; Sanal Gerçeklik; Zenginleştirilmiş Gerçeklik; Miras; Coğrafi Bilgi Sistemleri, Tespit ve Belgeleme Teknikleri Doktora / Sanatta Yeterlilik : - Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı : - : MSGSÜ. FBE. Koruma ve Yenileme Programı, 2010 Çalısması Adı : MSGSÜ. MB : Sanal Gerçeklik Ve Mimari Koruma (Anlatım ve Sunum Bağlamında Bir Değerlendirme) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , İstanbul, Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S , Ocak 2007, İstanbul, Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler An approach to define and evaluate the traditional houses in western Anatolia accordance to the urban cultural heritage inventory project of Bergama, REHABIMED 1ST EURO-MEDITERANEAN REGIONAL CONFERENCE, Temmuz 2007 A Method Proposal for Lighting the of the Monuments in Sultanahmet Square, Eylül 2007, Light Pollution and Urban Lighting, pp Tc. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, ISBN , İstanbul 2007 Bermiras:Dünya Miras Listesine Doğru 7-9 Nisan 2011 Uluslararası Bergama Sempozyumu ISBN , Cilt II, s , Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, Aralık 2011 Documenting Meaning : A Participant Model For Tangible Heritage Documentation By Social Media, Digital Heritage Ek. 01 Kas. Marsilya, Fransa 2013 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler A GIS Centered Database Model Proposal For The Conservatıon Of Buıld Herıtage: Datça Example, Temmuz 2010, WOCMES 2010 /Barcelona World Congress for Middle Eastern Studies, Barselona / İspanya Divanhane Binası Restorasyonunda Alınan Fiziksel Çevre Kararlarının Enerji Kullanımına Etkisinin Değerlendirilmesi, Uluslararası GreenAge II Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Nisan 2012 Ulusal Hakemli Dergide Editörlük tasarım+kuram Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını ( ). Ulusal Proje Yarışması Düzenleme Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması konulu serbest, ulusal, tek aşamalı bir mimari fikir projesi yarışması, Raportör, ilan 04 Ocak 2010 ve kolokyum ve ödül töreni 09 Nisan 2010 Proje (Ar-Ge) İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi, Proje Ekibi Üyesi,15 Mart Aralık 2010, İstanbul Mimari Koruma Alanında Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımı ve Değerlendirmesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Örneği; MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri,Nisan 2013-Nisan 2014 Döner Sermaye Kapsamında Yapılan Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projeleri Çalışmaları Gülhane Askeri ve Teşvikiye Hastanesi nin Topkapı Sarayı Etnografya Müzesi olarak Restorasyonuna yönelik Tadilat Projesi, (Ortak Çalışma) İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Birgi Nahiyesi, Sandıkoğlu Konağı, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Heybeli Ada Değirmenburnu mevkiinde Değirmene ait Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2013

11 KORAY GÜLER Araş. Gör. Conservation Problems and Recommendations on Architectural Heritage of Kastamonu Hanönü Z.C.Keçici, A.Acaralıoğlu ve Y.Saluk ile birlikte: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERNACULAR HERITAGE & EARTHEN ARCHITECTURE, 2013 ICOMOS CIAV, Vila Nova de Cerveira, Portugal Arkeolojik Alan Çalışması İzmir Symrna Arkeolojik Kazıları Belgeleme Çalışmaları: yılları. Doktora / Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı : Miimari Koruma, Kırsal Mimari, Tek Yapı Koruma : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 2013 başlangıç : : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı, 2012 : Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisi Örneklerinden Rize- Fındıklı Aydınoğlu Evi Restorasyon Projesi : 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Koruma Alanında Yapılmış Proje ve Atölye Çalışmaları İzmir-Symrna Agorası Arkeolojik Kazıları Y1-28 Y1-29 ve Z1-28 Z1-29 Gridinde Bulunan Roma Dönemi Yapısı Rölöve Çizimleri, Manisa-Kula Şerife Urlu Evi Restorasyon Projesi, İzmir-Konak Kemeraltı Çarşısı Kentsel Koruma Projesi, Tekirdağ-Marmara Ereğlisi Metropolit Evi Restorasyon Projesi, İzmir-Ödemiş Kasaphali ve Çevresindeki Sit Alanı için Koruma Önerileri, İstanbul-Karaköy Perşembe Pazarı ve Çevresi Kentsel Rehabilitasyon Projesi, İstanbul Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Rölövesinin Çıkarılması, İstanbul-Fatih(Balat) Özden Yüce Evi Restorasyon projesi, Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisinden Bir Örnek: Rize-Fındıklı Aydınoğlu Evi 8. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye Nisan s: Construction Techniques of the Vernacular Architecture of the Eastern Black Sea Region Ayşe Ceren Bilge ile birlikte: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERNACULAR HERITAGE & EARTHEN ARCHITECTURE, 2013 ICOMOS CIAV, Vila Nova de Cerveira, Portugal

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi)

Doçent Mimarlık, Bina Bilgisi, Đ.K.U (2001-2002 Konuk Öğretim Üyesi, 2002-2003 Kadrolu Öğretim Üyesi) 1. Adı Soyadı: Sercan ÖZGENCĐL YILDIRIM 2. Doğum tarihi: 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Ankara Devlet Mühendislik 1980 Mimarlık Akademisi Y. Lisans Mimarlık-

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 ADI SOYADI Doğan Zafer ERTÜRK DOĞUM TARİHİ 3 Ağustos 1943 UNVANI Profesör Dr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 198 Y Lisans Mühendis Mimar İstanbul

Detaylı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

M.S.G.S.Ü. Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı M.S.G.S.Ü. Doktora / Sanatta Yeterlilik AYLA F. ANTEL Prof.. Dr. ayla.antel@gmail.com Doktora Tezi veya Sanatta Yeterlilik Çalışmasının Başlığı Y. Yüksek Tezi Veya Çalışması Adı : - : Mimarlık Tarihi (ilkçağdan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Latife AKTAN ÖZEL Doğum Tarihi : 01 Nisan 1959 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD

ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD E S K Đ E S E R L E R K O R U M A V E D E Ğ E R L E N D Đ R M E M Đ M A R L I K L T D KURULUŞ NĐSAN 1987 KURUCU VE FĐRMA YÖNETĐCĐSĐ CENGĐZ KABAOĞLU Mimar

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Zihni 2. SOYADI: Turkan 3. DOĞUM YERİ: Baf / Kıbrıs 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 08.08.1958 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: +90(392) 2236464 / 332

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1998-1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A.Nilay Evcil 2. Doğum Tarihi: 05.08.1970 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sehir ve Bolge Plan. Istanbul Teknik Universitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları (Kitap, Tez, Sözlük, Çeviri Kitap vb. yapıtlar kalın puntolarla gösterilmiştir) 1967-12 Haziran 2014 1. 1967 Programlama, U1NIVAC 1005, Devlet İstatistik Enstitüsü,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÇEKÜL VAKFI 2014 ÇALIŞMA RAPORU

ÇEKÜL VAKFI 2014 ÇALIŞMA RAPORU ÇEKÜL VAKFI 2014 ÇALIŞMA RAPORU 22.06.2015 ÇEKÜL Genel Kurul Toplantısı 23/06/2015 1 Şerifler Yalısı İçindekiler Doğal Miras 7 Ağaç Ormanları Eğitim Bilgi Ağacı ÇEKÜL Akademi Kültürel Miras Kent Çalışmaları

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İbrahim NUMAN İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 / Mail : inuman@fsm.edu.tr / numan.ibrahim@gmail.com

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler. Essays in Honour of M. Taner Tarhan AYRIBASIM / OFFPRINT

TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler. Essays in Honour of M. Taner Tarhan AYRIBASIM / OFFPRINT TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M. Taner Tarhan AYRIBASIM / OFFPRINT TARHAN ARMAĞANI M. Taner Tarhan a Sunulan Makaleler Essays in Honour of M. Taner Tarhan Editörler

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU

TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU 1997 yılında bir grup bilim adamı, denizci ve doğa sever tarafından Türkiye deniz ve iç sularında bilimsel araştırma yapmak amacıyla kuruldu. Türkiye deniz ve tatlı sularında

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı