DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 DOĞ.PR /8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen operasyonu hazırlığını genel işleyiş çerçevesinde tanımlamak. 2.KAPSAM: Kadın Doğum Polikliniği, Acil Servis Polikliniği, Kadın Doğum Servisi, Doğumhane birimlerini kapsar. 3.SORUMLULAR: Başhekim Yardımcısı Kadın Doğum Uzman Hekimi Çocuk Hastalıkları Uzman Hekimi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İdari Mali Hizmetler Müdürü İdari Mali Hizmetler Müdürü Müdür Yardımcısı İdari Mali Hizmetler Müdürü Müdür Yardımcısı Servis Sorumlu Hemşiresi Servis Hemşiresi, Ebe, Sağlık Memuru, ATT Kat Sekreteri Vezne Memuru Nöbetçi Memur Poliklinik Sekreteri Bilgi İşlem Elemanı 4.UYGULAMA 4.1 Acil Biriminden Yatış İşlemleri: Muayenesi yapılan hastanın hastane bilgi yönetim sistemine kaydı yapılır. Muayene ve tetkikler sonunda yatışına karar verilen hastanın bilgileri HBYS üzerinden ve yakınlarından doğrulatılarak sistemden Hastane Giriş Kağıdı çıktısı alınır. Hasta veya yakınından imza alınır. HBYS üzerinden ilgili klinik için yatış işlemi yapılarak, çalışma listelerinde belirtilen uzman hekim adına hastanın yatışı yapılır. Hasta/hasta yakınlarına yatırılacağı klinik hakkında bilgilendirme yapılır. Hasta tanımlama bilekliği takılır. Acil servis çalışanları tarafından ilgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerineyatış hakkında bilgi verilir. İlgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine yatış hakkında bilgi verilir. Hastanın acil servisten ilgili birime transferi; YÖN.TL.09 Hasta Transport Talimatına doğrultusunda YÖN.FR.05 Kurum İçi Hasta Transfer Formu doldurularak ilgili birim hemşiresine teslim edilir. 4.2 Poliklinikten Yatış İşlemleri: Hekim hastanın yatışına karar verdiğinde ve hasta bu kararı kabul ettiğinde yatış işlemleri başlar.

2 DOĞ.PR /8 Hastaya hekim tarafından yapılacak tedavi ve girişimsel işlemler ile ilgili bilgi verilerek, ilgili onam formları hasta veya yakınına (hasta kendisi onay veremeyecek durumda ise) okutulur ve onay tarihi, saati yazılarak karşılıklı olarak imzalatılır. Hekim ilgili birimin boş yataklarını sistem üzerinden belirler ya da ilgili birimin sağlık personelinden bilgi alır. Yatışına karar verilen hastaların Hastane Giriş Kağıdı üzerindeki kimlik ve adres bilgileri kontrol edilir, eksiklikleri tamamlanır. Hastanın yatışı yapılan birim ve yatış nedeni hususunda hasta ve hasta sahiplerine bilgi verilir. Poliklinikten hasta yatışı konusunda ilgili birimin sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine bilgi verilir. 4.3 Klinikte Yatış İşlemleri: Hastayı Kadın Doğum Servisinde ebe teslim alır. Kat sekreteri, hastanın cinsiyetine göre oda ve yatak numarasını HBYS üzerinden belirleyerek yatışını yapar. Hastanın birime yatışı ilgili birim sekreteri tarafından TC kimlik numarası otomasyon sistemine girilerek hastanın bilgileri kontrol edilir. Eksik bilgiler hasta ve hasta yakınına sorularak doldurulup, dosyayı düzenleyerek gerekli yerlere hasta veya yakınlarının imzalarını alır. Hastanın yatış dosyası hazırlanır. Doktor uygun görürse, refakat gerektiren hasta yakınlarına refakatçi kartı verilir. Sekreter tarafından, sağlık personeline dosya teslim edilir. Hasta servise geldiğinde ilgili servis hemşiresi tarafından protokol defterine yatış kaydı yapılır, hasta bilekliği YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü uygun olarak takılır. Hastanın alerji öyküsü varsa hasta bilekliği kırmızı renk hasta bilekliği ile değiştirilir. Hasta tabelasına ve hemşire gözlem kağıdına alerji durumu belirtilir. Hastaya kendisinden sorumlu olan ekip tanıtılır. İlgili hemşire HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu doldurulur. Bası yarası risk skoru belirlenir ve hemşire gözlem formuna yazılır. Hastanın düşme riski YÖN.FR.29 İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu ile değerlendirilir, 0-16 yaş yatan hastalarda YÖN.FR.30 Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu kullanılır. Skor hem forma kaydedilir. Değerlendirme sonucunda, risk düzeyine ve düşme riski tespit edilen(var olan) risk faktörlerine göre önlem alınır. Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için, düşme riski yüksek hastalarda "Dört Yapraklı Yeşil Yonca" figürü kullanılır. Düşme riski yüksek olan hastalarda YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına uygun olarak önlemler alınır. Hasta odasını kapısına veya yatağının ayakucuna dört yapraklı yeşil yonca simgesi asılır. Hasta cerrahi operasyon için yatırılmışsa tetkik, konsültasyon ve anestezi onayları kontrol edilir. Hasta odasına yerleştiğinde yatağın kullanımı, hemşire çağrı sistemi, televizyon, telefon, banyo, dolaplar, etajerler gibi ekipmanların nasıl kullanılacağı anlatılarak odanın tanıtımı yapılır. Kahvaltı ve yemek saatleri, hastanenin genel kuralları, hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, ziyaret saatleri, hekimin vizit saatleri gibi genel bilgiler verilir. HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu ve YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna imza alınır, eğitimi veren kişi tarafından da form imzalanır.

3 DOĞ.PR /8 YÖN.PR.17 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedürü da belirtilmiş olan zorunlu eğitimler verilerek YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna imza alınır, eğitimi veren kişi tarafından da form imzalanır. 4.5.NORMAL DOĞUM İÇİN YAPILAN UYGULAMALAR Doğum için yatışı yapılan gebe, ebe tarafından Kadın Doğum Servisinde karşılanıp muayene odasına alınır. Ebe tarafından gebenin yaşı, gebelik ve doğum sayısı, son adet tarihi, daha önce doğum yapmış ise doğum hikayesi, önemli bilinen kronik bir hastalığı olup olmadığı, geçirmiş olduğu ameliyatlar, en son Kadın Doğum Doktoru izlem ve muayenesine dair usg sonucu, hemogram, hematogrit, Hbs Ag, Anti Hbs, HIV, HCV, kan grubu, idrarda rotein gibi tetkik sonuçları hakkında anamnez alır. Gebe çocuk kalp sesleri ve kontraksiyonların değerlendirilmesi için NST cihazına (YÖN.TL.25 NST Cihazı Kullanma Talimatı) bağlanır. Gebe muayene masasına alınır. Ebe vajinal muayenesini yapar. Dilatasyon, efasman, prezantasyon, baş pelvis uygunluğu, önde gelen kısım vs. değerlendirir. Ebe tarafından gebenin vital bulguları alınır. Gebenin fiziksel bulguları ödem, varis, boy ölçümü değerlendirilir. Hastanın doktoru aranarak bulgular ve değerlendirme ile ilgili bilgiler verilir. Gebenin rutin tetkikleri için kan örneği alınır HBYS ne girişi yapılarak laboratuara gönderilir. Vajinal muayeneden ve kadının doğumun aktif evresinde olduğunu yani serviksin en az 4 cm açıldığını saptadıktan sonra, travay odasına alınır Partograf Formuna işlenir. (Dış kaynaklı döküman) Doktor orderına göre doğum gerçekleşene kadar takibi; -Annenin sağlık durumunu değerlendirmek için: -Kan basıncı (her 4 saatte 1) -Nabız (yarım saatte 1) -Vücut ısısı (2 saatte 1) Bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için; -Fetal kalp atım hızı (yarım saatte bir) -Amnion zarlarının varlığı(her vajinal muayene sonrası sıvının rengi) -Bebek başında moulding Doğumun değerlendirilmesi için; Servical açıklık Bebek başının düzeyi Uterus kontraksiyonlarının 10 dakikadaki sıklığı ve süresi izlenir. Travay odasında takibi yapılan gebenin doğum süreci başladığında doğum salonuna alınır. Doğum için gerekli hazırlık yapılır. Radyan ısıtıcı çalıştırılır, altına yeşil örtü açılır. aspiratör ve vakum cihazı kontrol edilir. Çalışma talimatına uygun olarak çalıştırılır. Kullanıma hazır hale getirilir. Hasta doğum masasına alınır. Steril doğum bohçası usulüne uygun olarak açılır. Ebe ve varsa asiste edecek olan ikinci ebe box gömleğini giyer, steril cerrahi eldivenini giyerek koruyucu önlemlerini alır. Hastanın üzerine steril yeşil örtü örtülerek doğum için gerekli alet ve malzemelerin hazırlığı yapılır. İkinci ebe veya varsa personel hasta yakınlarından bebeğin kıyafetlerini ve bezini alarak radyan ısıtıcının altına sererek ısınmasını sağlar.

4 DOĞ.PR /8 Doğum eylemi usulüne uygun olarak ebe tarafından gerçekleştirilir ve doğum sırasında var olan değişiklik ve sorunlar hastanın doktoruna anında haber verilir. Bebek doğar doğmaz ağzı steril kompres ile silinir. Diğer ebenin veya personelin yardımı ile göbeği klemplenerek kesilir. Radyan ısıtıcının altına alınır. Aynı anda gerekli kontrolleri yapılarak kurulanır. Aspirasyon gerekiyorsa yapılır. Göbeğine pansuman yapılır ve steril gaz spanç ile bezinin dışında kalacak şekilde kapatılır. Yeni doğana LİBAVİT-K AMP. ve HEPATİT-B aşısı İM olarak uygulanır. Bebek ayak izi ve annenin başparmak izi ikinci ebe tarafından DOĞ.FR.02 Bebek Ayak İzi Formuna alınır. Bebeğin cinsiyetine göre YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Doğrulama Prosedürüne uygun olarak annenin kimlik tanımlayıcısı değiştirilir. Bebeğe ve anneye erkek bebekiçin mavi renkte, kız bebek için pembe renkte doğum tarihinde belirtecek şekilde aynı seri numarasına sahip bileklikleri takılır. Yenidoğan bebek mesai saatleri içerisinde Uzman Çocuk Hekimi tarafından. Mesai saatleri dışında acil hekimi tarafından değerlendirilir. DOĞ.FR.04 Yeni Doğanın Gözlem Formu ile kayıt altına alınır. Doğumu yaptıran ebe plesenta ve eklerini alır. Kanama kontrolü yapar. Epizyotomi ve perine deşürü var ise usulüne uygun olarak stüre eder. Diğer ebe tarafından doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde anneye bebeği emzirmesi için yardımcı olunur. Emzirme eğitimi verilir. Bebek ex olur ise Çocuk Doktoru tarafından annenin dosyasının arkasına gerekli not düşülür ve HBH.TL.01 EX Hasta İşlemleri Talimatına uygun olarak morga teslim edilir. Doğumu tamamlanan sağlıklı anne ve bebek doğumu yaptıran ebe tarafından kadın doğum servisine çıkartılır. Ebe tarafından 3 nüsha doğum raporu düzenlenir. Kadın Doğum Uzmanı ve Başhekime imzalatılır. Raporun iki nüshası anneye verilir, bir nüshası annenin dosyasına konur. Doğum bilgileri doğum defterine kayıt edilir. Yapılmış olan hepatit B aşısı Hepatit Defterine kayıt edilir. İnternet üzerinden aşı net e girilerek yapılmış olan hepatit b aşısının barkodu okutularak kayıt işlemleri tamamlanır. Eğer doğum eylemi sezaryen ile gerçekleşecekse; HBH.TL.05 Pre-op Hasta Hazırlama Talimatına uygun olarak hasta hazırlanır. YÖN.PR.12 Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Prosedürüne uygun olarak hastadan onam alınır. Sezaryen ameliyatı sonunda bebeğe normal doğum sonrasındaki işlemler uygulanır. Hastaya ameliyat sonrasında HBH.TL.06 Post-Op Hasta Takibi Talimatına uygun olarak servis de bakımı yapılır DOĞUM SONRASI BAKIM UYGULAMALARI Kadın Doğum Servisinde yatağına alınan hastanın genel durumu değerlendirilir. Vital bulguları alınır. KLN.FR.02 Hemşire Gözlem Formunda kayıt altına alınır. İlk bir saat 15 dakikada saat arası servise kabulünde ve 6. Saatte 6-24 saat arası 6 saatte 1 vital bulgular alınır.(doktorunun değerlendirmesine göre ordere yazmış olduğu şekilde değiştirilebilir) Kanama ve uterus involusyonu takibi yapılır. Uterus kontrakte değil ise yumuşak hareketlerle fundus masajı yapılır. Uterusun kontrakte olması ve kanamanın azalması sağlanır. Durumuna uygun olarak HBYS Sistemi üzerinden Hemşirelik Bakım Planı çıkartılarak gerekli izlem ve çalışmalara başlanır. Anneye yardımcı olarak uterin fundusu hissetmesi ve kendi kendine fundus masajı yapması konusunda cesaretlendirilir.

5 DOĞ.PR /8 Perine muayenesi yapılır. Epizyotomi hattı kontrol edilir. Hematom ve kanama yönünden değerlendirilir. Doktorun vizit sonrası uygun gördüğü tedavisine devam edilir. Hasta ve yakınlarına yapması gerekenlerle ilgili bilgi verilir (emzirme, hastayı gezdirme) Annenin kan grubu negatif ise bebek kan grubu istemi yapılarak değerlendirilir. Bebek kan grubu pozitif ise; kan grubu anne dosyasına kayıt edilir. Doktoruna haber verilir. Post partum ilk 72 saat içerisinde anti-d immünizasyonu yapılır. Bebek kan grubu negatif ise; bebek kan grubu anne dosyasına kayıt edilir. Annenin Hbs ag (+) ise ilk 72 saat içerisinde bebeğe hepatit immünglobulini yapılır. Anne dosyasına kaydı yapılır. Taburcu öncesi bebekten fenilketanüri kanı alınır. Neonatal Tarama Programı Formu, fenilketanürü defterine kayıt edilir. Doğum için yatışı yapılmış olan tüm anne adaylarına ve doğum yapmış annelere Anne sütü ve Emzirme eğitimi verilir. YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna ile kayıt altına alınır. Taburcu öncesi anneye evde beslenme epizyotomi yeri bakımı,hijyen, kontrol tarihi. Taburculuk sonrası kullanacağı ilaçlar, herhangi bir sorunla karşılaştığında nerelere başvurulacagı, yapması gereken egzersizler ve sigaranın sağlığa zararları hakkında eğitim verilir. 5.DOĞUMHANEDE MALZEME VE İLAÇ YÖNETİMİ TALİMATI Malzeme ve İlaç İstemi: Doğumhane deposundaki malzeme ve ilaçların maksimum ve minmum değerlerine bakılarak ihtiyaç olan malzeme ve ilaçlar sorumlu ebe teknisyeni tarafından tespit edilir. HBYS üzerinden istemi yapılır. Narkotik ve Anestezik Ajanların İstemi Ve Teslim Alınması: HBYS üzerinden istemi yapılır, eczacı imza karşılığı sorumlu teknisyene teslim eder. Uygulanan ilaçların kayıtları narkotik kayıt defteri ve YÖN.FR.28 Narkotip ve Piskotrop İlaç Kayıt ve Kontrol Formu na kayıt edilir. Malzeme ve İlacın Teslim Alınması: Eczanede bilgisayar sistemi üzerinde görülen istemler eczane tarafından hazırlanır. İstemin iki nüsha halinde çıktısı alınır, imza karşılığında sorumlu ebe tarafından malzeme ve ilaçları teslim alır. Depoya Malzeme ve İlacın Depoya Yerleştirilmesi: Doğumhanede teslim alınan ilaç ve malzemeler sorumlu ebe tarafından depo planına uygun şekilde yerleştirilir. Narkotik ve Anestezik Ajanların Yerleştirilmesi: Eczaneden sorumlu ebe tarafından teslim alınan narkotik ve anestezik ajanlar kilitli dolap içine yerleştirilir. 6.DOĞUMHANENİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON KURALLARI Ameliyathanede ve hastada kullanılan malzemelerin sınıflandırılması, dezenfeksiyon ve sterilisazyon işlemi STE.TL.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatına uygun olarak yapılmaktadır. 5.DOĞUMHANENİN TEMİZLİĞİ Doğumhane temizliği YÖN.PL.25 Doğumhane Temizlik Planına göre yapılır. 6.CERRAHİ ALETLERİN STERİLİSAZYONA GÖNDERİLMESİ Kirli Cerrahi aletler, hemşire tarafından alet yıkama lavabosundaki ağzı kapaklı kaplar içindeki dezenfektan solüsyona aletleri ağzı açık şekilde yerleştirilir. Dezenfektan solüsyonun aletlerin üzerini kapatacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Cerrahi aletler 20 dakika sonunda dezenfektan solüsyonundan çıkartılarak bol su ile yıkanıp, kurulandıktan sonra STE.TL.01 Sterilisazyon ve DezenfeksiyonTalimatına uygun olarak

6 DOĞ.PR /8 hazırlanarak steril edilir. 7.DOĞUMHANEDE HASTA GÜVENLİĞİ Amaç; süreçlerdeki basit hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engellemek, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlamaktır. YÖN.PR.23 Hasta Güvenliği Prosedürüne uygun olarak hasta güvenliği sağlanmaktadır. İlaç hatalarının önlenmesi için hastanın doğru kimliklendirilmesi ve 5 doğru ilkesi önemlidir. Doğumhanede atıklar Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği talimatlar doğrultusunda yapılır. 1.Evsel Atık: Siyah renk çöp torbası 2.Tıbbi Atık: Kırmızı renk çöp torbası 3.Cam ve plastik Atık: Mavi renk çöp torbası 4.Kağıt Atık : Mavi renk çöp torbası 5.Kesici-Delici Atıklar: Kesici delici atık kutusu Hastaların düşmelerden kaynaklanan zarar göreme riskinin azaltılması için YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına göre işlem yapılır. Ameliyat masasında emniyet kemeri ve bantların kullanımı gerekli ise kısıtlama, hastanın yalnız bırakılmaması hasta transferinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. 8.DOĞUMHANEDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ - Enfeksiyonlardan Korunma: Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler Çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatlarında belirtilmiştir. El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, ENF.TL.12 El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatında enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir. Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluluklar ATK.PL.01 Atık Yönetimi Planı ile belirlenmiş olup amaç; tıbbi atıkların hastalarımıza, personelimize ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır. - Personel Sağlık Taramaları Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne şekilde yapılacağı Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan bir programda belirlenmiştir. Personel sağlık taramaları Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından YÖN.FR.47 Kişisel Sağlık Bilgi Formu kaydedilmiş ve Sağlık Personeli Tarama Periyotlarının takipleri yapılmaktadır. Doğumhanede kesici- delici aletlerle yaralanan personel için Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu doldurup, İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu ile takibini yapar. - Kişisel Koruyucu Ekipmanlar: Doğumhanede çalışan personellerimiz ile kan veya vücut sıvısının damlama-sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler (eldiven, maske, bone, önlük vs.) hazır durumda bulundurulmaktadır. Tüm birim sorumluları tarafından bu ekipmanlar eksildiğinde veya yeni ekipmana ihtiyaç olduğunda baştabipliğimize

7 DOĞ.PR /8 talep yapıldığında temin edilecektir. YÖN.FR.44 Koruyucu Ekipman Tablosu na göre koruyucu ekipmanlar kullanılır. - Eğitimler Hastanemiz personellerine; tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik eğitimler verilir. Bu eğitimlerin ne şekilde yapılacağı hastanemiz Eğitim Komitesi, Enfeksiyon Komitesi ve Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından belirlenir ve yıllık eğitim programları ile çalışanlara duyurulur. - Tehlikeli Maddeler Anestezik ajanlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgiler göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. Doğumhanede olduğu sürece ise ilgili birim sorumlusu tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Bu ilaçlar mutlak surette anestezi uzmanının gözetiminde kullanılmalıdır. İlaçların kullanıma hazırlanması sırasında hazırlayan personel eldiven ve maske giyerek çalışmalıdır. Kullanımına ilişkin kayıtlar eczane bilgi sisteminde ve anestezi bölümünde muhafaza edilir. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için eczacı ile irtibata geçirilir ve genel hükümler uygulanır. Doğumhanede atıklar; tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar Atık yönetim Talimatı na uygun olarak toplanır. Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koşulu ile tıbbi; tehlikeli ve ambalaj atıkları ile karıştırılmadan siyah renkli poşetlerde toplanır. Cam malzemeler, ambalaj atıkları olmamak koşulu ile mavi renkli poşetlerde toplanır. Tıbbi atıklar, üzerinde DİKKAT TIBBİ ATIK ve Uluslararası Biyotehlike amblemi bulunan kırmızı renkli poşetlerde ve ERA firması tarafından standart olarak verilen kırmızı renkli tıbbi atık bidonlarında toplanır. Kesici/Delici atıklar; Uluslararası biyotehlike ve Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ibaresi bulunan sarı renkli, özel koşulları olan efekte atık kutu ya da konteynırlarında toplanır. Atıklar bulundukları yerde ayrıştırılarak toplanır. Atık torbaları ağzına kadar doldurulmaz, torbadan torbaya boşaltılmaz, dörtte üç oranında dolmuş atık torbası hemen yenisi ile değiştirilir, toplama ekipmanları atıkların kaynağına yakın yerlerde bulundurulur. Atıkları toplayan personel gerekli koruyucu ek ekipmana (maske, eldiven, gözlük) kullanmalıdır. Atıklar ameliyathanede görevli temizlik personeli tarafından toplanır. Temizlik personeli her vaka sonrası ameliyat odasındaki tıbbi atıkları, evsel ve ambalaj atıkları ile karıştırılmadan toplar ve kirli alan içinde bulunan geçici tıbbi atık toplama odasına getirir. Geçici tıbbi atık toplama odasına getirilen atıklar, ayrı atık toplama kaplarında biriktirilir. Tıbbi atıklar günde 2 kez görevli tıbbi atık toplama elemanı tarafından doğumhaneden alınarak, bu iş için ayrılmış üzerinde DİKKAT TIBBİ ATIK VE Uluslararası Biyotehlike amblemi bulunan tekerlekli, paslanmaz metal veya plastikten yapılmış, kekin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, dezenfeksiyonu kolay taşıma araçları ile geçici atık deposuna götürülür. Evsel ve ambalaj nitelikli atıklar temizlik personeli tarafından geçici atık deposuna götürülür. Yüklenmiş atık taşıma aracı, insan trafiğinin yoğun olmadığı, belirlenmiş bir güzergahı izleyerek geçici depo alanına ulaştırılır.

8 DOĞ.PR /8 9.YANGIN GÜVENLİĞİ Hastanemizde yangına karşı alınacak önlemler ve sorumluları AFT.TL.01 Yangın Tahliye talimatı nda tanımlanmıştır. Hastanemizde yangın alarm sistemi ve yangın algılama ve ihbar sistemi kurulmuş olup, olabilecek yangınlar için önlem alınmıştır. Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, yangın çıkış kapılarının açık olması Baştabip Yardımcı tarafından sağlanmaktadır. Hastane Müdürü tarafından yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş, kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Hastanemizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak içim elektrik sisteminin kontrolleri rutin olarak teknik servis tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar ve hasta/ hasta yakınlarının sigara içmesi kesinlikle önlenir. 10. İLGİLİ DOKÜMANLAR YÖN.TL.09 Hasta Transport Talimatına YÖN.FR.05 Kurum İçi Hasta Transfer Formu YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu YÖN.FR.29 İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu YÖN.FR.30 Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna YÖN.PR.17 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedürü YÖN.TL.25 NST Cihazı Kullanma Talimatı DOĞ.FR.02 Bebek Ayak İzi Formuna DOĞ.FR.04 Yeni Doğanın Gözlem Formu HBH.TL.01 EX Hasta İşlemleri Talimatına HBH.TL.05 Pre-op Hasta Hazırlama Talimatı YÖN.PR.12 Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Prosedürü HBH.TL.06 Post-Op Hasta Takibi Talimatı KLN.FR.02 Hemşire Gözlem Formu YÖN.FR.28 Narkotip ve Piskotrop İlaç Kayıt ve Kontrol Formu STE.TL.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı YÖN.PL.25 Doğumhane Temizlik Planı YÖN.PR.23 Hasta Güvenliği Prosedürü YÖN.TL.04Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatı ENF.TL.12 El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı ATK.PL.01 Atık Yönetimi Planı YÖN.FR.47 Kişisel Sağlık Bilgi Formu İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu YÖN.FR.44 Koruyucu Ekipman Tablosu na AFT.TL.01 Yangın Tahliye talimatı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ YÖN.PR.21 15.01.2014 0 1/6 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesinde çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KLN.PR.01 27.01.2014-1/8 1. AMAÇ: Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan ve yatış kararı verilen hastaların kabul ve yatış-çıkış hizmetlerinin düzenli bir algoritma ile çalışmasını,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI

HASTA KİMLİK TANIMLANMASI VE DOĞRULAMA TALİMATI 1.0 AMAÇ: Hastalara, tanı ve tedavi hizmeti verilirken hastaya ait kimlik bilgilerinin doğru tanımlanması ve kimlik doğrulanması yapılarak; doğru hastaya, doğru işlem ve doğru tedavi yapılmasını sağlamak.

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar.

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar. FTR SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde yapılmasını

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:07 1. AMAÇ:

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ HEMOTOLOJİ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan)

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) Doküman Numarası TBH/603/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.02 YAYIN TRH.MAYIS 2010 REV.TRH.EYLÜL 2012 REV.NO.2 SAYFA NO.1/7

HASTA GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.02 YAYIN TRH.MAYIS 2010 REV.TRH.EYLÜL 2012 REV.NO.2 SAYFA NO.1/7 KOD.YÖN.PR.02 YAYIN TRH.MAYIS 2010 REV.TRH.EYLÜL 2012 REV.NO.2 SAYFA NO.1/7 1. AMAÇ, sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi: KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI Amaç Hasta kimliği doğrulama hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri Kol bandı uygulamasının hasta güvenliği açısından önemini açıklayabilme

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI amaç ve hedefi Tarihi veren kişi e katılacaklar i Yöntemi aşamaları yeri süresi i içerik içi gerekli meteryal Etkinlik değerlendirme yöntem Enfeksiyon önlenmesi Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Özel Kdz. Ereğli Echomar Hastanesi inde hekim tarafından doğumhaneye yönlendirilen kadın-doğum hastalarının doğumhaneye kabulünü, değerlendirilmesini, girişimsel işlemlerini (doğum, ölü doğum,

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası TBH/602/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4.

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI Sayfa No: 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; ların doğru adı soyadı, Kayıt/Kabül

Detaylı

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ 2015 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2015 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2015 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman : PL 008 Yayın Tarihi:06.01.2010 Revizyon : 04 Revizyon Tarihi:.02. Sayfa : 1/11 1 HASTA DÜŞMELERİNİN ÖNLENMESİ Düşme riski değerlendirme ölçeklerini öğrenerek ve uygularak hasta bakım kalitesini

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI 2016 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI Eğitim Konusu Eğitimi Veren Birim/Kişi KATILIMCI Eğitim Süresi Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Panik Değerler & Panik Değer Bildirimi Laboratuvar Birim Sorumlusu

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ YÖN.PR.05 13.09.2013 07.11.2013 01 1/8 1.0 AMAÇ: Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, yatan hasta tedavi işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve taburcu işlemleri

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Rev. Tarihi : S. No : 1/8 ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Hastane Müdürü Savaş AKGÖL Kalite Yönetim Direktörü Savaş AKGÖL Başhekim Dr. Ahmet BİLGİN

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI 206 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri 2 Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI DOĞUM SERVİSİ DOĞUM SALONU HEMŞİRE VE EBE EĞİTİM REHBERİ

KADIN HASTALIKLARI DOĞUM SERVİSİ DOĞUM SALONU HEMŞİRE VE EBE EĞİTİM REHBERİ EY.RH.04 Haziran -2013 00 00 1/6 Hastanemiz birinci katında sağ koridorda Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Kadın Doğum ve Hastalıkları klinikleri, Doğumhane, Genel ve Koroner Yoğun Bakım, Yenidoğan

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman No: ECZ.PR.01 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 29.04.2013 Revizyon No: 02 Sayfa:1 / 5 1.AMAÇ: Eczanede yürütülen faaliyetleri tanımlamak. Hastanemiz eczanemizdeki tanımlama, miad takibi,

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI I.2.ADRESİ : Özel Çevre Hastanesi :Cemal Sair Sok. No:2 Mecidiyeköy Şişli/

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖNCE ZARAR VERME HATA İNSANA ÖZGÜDÜR!! Hasta düşmeleri, tüm Dünya da sağlık bakım kurumlarında önemli bir hasta güvenliği

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YDH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

YIKIM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARINDA ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI Dok No: ENF.TL.030 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı Özel VİTALE Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Polikliniklerinde yapılan yapım, yıkım, onarım

Detaylı

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

ÖZEL ÜNYE ÇAKIRTEPE HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman : PL 008 Yayın Tarihi:06.01.2010 Revizyon : 05 Revizyon Tarihi: 05.02. Sayfa : 1/12 1 ATIKLAR VE ATIK YÖNETİMİ Atıkların doğru ayrıştırılması, uygun transferi ve kurallara uygun berterafının sağlanmasınına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ DokNo:KLN.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 9 1.0 AMAÇ : Kadın doğum servisine gelen hastaların kabulü ve verilen hizmetleri tanımlamak. 2.0 KAPSAM : Bu talimat Kadın Doğum Servislerini

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar Rev. No : 05 Rev.Tarihi : 27 Temmuz 2015 1 / 9 1. Amaç 2. Kapsam UÜ-SK da üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçi ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,

Detaylı

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17

30.12.2014. Doğuma Yardım ve Takip. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 13.Hafta ( 08-12 / 12 / 2014 ) DOĞUMA YARDIM VE TAKİP Slayt No: 17 4 Doğum eylemi, doğum ağrılarının başlamasından, fetüsün doğumu ve plasentanın ayrılmasının

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI DÖK.NO:YÖN.PL.01 YAYIN TARİHİ :01.01.2013 T.C. 2015 YILI HİZMET İÇİ PLANI REVİZYON NO : 2 REVİZYON TARİHİ :08.12.2014 SAYFA NO :1/ TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR HASTA

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI OCAK 1 Isparta İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Doküman Kodu YÖN.PL.02 Yürürlük Tarihi 02.01.2012 Revizyon Tarihi

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

EĞİTİM PLANI Rev. Tar

EĞİTİM PLANI Rev. Tar 00 1/8 EĞİTİM KONUSU Kişisel koruyucu ekipman kullanımı İSG Kurulu Çalışma Prensipleri- Çalışan Temsilcisinin Eğitimi Meslek Hastalıklarının Sebepleri. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.02.02 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.02.02 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KALP DAMAR CERRAHİSİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Hastane ameliyathanesinin ameliyatta hazırlanması, temizliği ve bakımı, ameliyathane ihtiyaçlarının temini, mevcut alet ve malzemenin bakım onarım ve sterilizasyonunun

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

ANESTEZİYE HASTA KABUL VE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ANESTEZİYE HASTA KABUL VE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Anestezi uygulanacak hastaların ameliyathaneye kabulü öncesinde

Detaylı

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81 0.07.0 REVİZYON 07.0.04 SAYFA/ Sayfa / SÖKE ADSM 04 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı 0-0dk Tüm Merkez Personeli 8 Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle. Tüberküloz

Detaylı

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesinin ameliyata hazırlanması, temizliği ve bakımı, ameliyathane ihtiyaçlarının temini, mevcut alet ve malzemenin bakım onarım ve sterilizasyonunun sağlanması

Detaylı

Revizyon No:00/ /5 Form No:HB F 02

Revizyon No:00/ /5 Form No:HB F 02 UYGULAMA UYGULAMA YÖNTEMİ UYGULAYAN KİŞİ UYGULAMA ZAMANI İLK BAŞVURU TEKRAR BAŞVURU HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YATIŞ KARARI HBYS EKRANINA TANI KAYDI, YATIŞ KAYDINININ, YATIŞ HAKKINDA İZLENECEK YOLLAR

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı