DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 DOĞ.PR /8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen operasyonu hazırlığını genel işleyiş çerçevesinde tanımlamak. 2.KAPSAM: Kadın Doğum Polikliniği, Acil Servis Polikliniği, Kadın Doğum Servisi, Doğumhane birimlerini kapsar. 3.SORUMLULAR: Başhekim Yardımcısı Kadın Doğum Uzman Hekimi Çocuk Hastalıkları Uzman Hekimi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İdari Mali Hizmetler Müdürü İdari Mali Hizmetler Müdürü Müdür Yardımcısı İdari Mali Hizmetler Müdürü Müdür Yardımcısı Servis Sorumlu Hemşiresi Servis Hemşiresi, Ebe, Sağlık Memuru, ATT Kat Sekreteri Vezne Memuru Nöbetçi Memur Poliklinik Sekreteri Bilgi İşlem Elemanı 4.UYGULAMA 4.1 Acil Biriminden Yatış İşlemleri: Muayenesi yapılan hastanın hastane bilgi yönetim sistemine kaydı yapılır. Muayene ve tetkikler sonunda yatışına karar verilen hastanın bilgileri HBYS üzerinden ve yakınlarından doğrulatılarak sistemden Hastane Giriş Kağıdı çıktısı alınır. Hasta veya yakınından imza alınır. HBYS üzerinden ilgili klinik için yatış işlemi yapılarak, çalışma listelerinde belirtilen uzman hekim adına hastanın yatışı yapılır. Hasta/hasta yakınlarına yatırılacağı klinik hakkında bilgilendirme yapılır. Hasta tanımlama bilekliği takılır. Acil servis çalışanları tarafından ilgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerineyatış hakkında bilgi verilir. İlgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine yatış hakkında bilgi verilir. Hastanın acil servisten ilgili birime transferi; YÖN.TL.09 Hasta Transport Talimatına doğrultusunda YÖN.FR.05 Kurum İçi Hasta Transfer Formu doldurularak ilgili birim hemşiresine teslim edilir. 4.2 Poliklinikten Yatış İşlemleri: Hekim hastanın yatışına karar verdiğinde ve hasta bu kararı kabul ettiğinde yatış işlemleri başlar.

2 DOĞ.PR /8 Hastaya hekim tarafından yapılacak tedavi ve girişimsel işlemler ile ilgili bilgi verilerek, ilgili onam formları hasta veya yakınına (hasta kendisi onay veremeyecek durumda ise) okutulur ve onay tarihi, saati yazılarak karşılıklı olarak imzalatılır. Hekim ilgili birimin boş yataklarını sistem üzerinden belirler ya da ilgili birimin sağlık personelinden bilgi alır. Yatışına karar verilen hastaların Hastane Giriş Kağıdı üzerindeki kimlik ve adres bilgileri kontrol edilir, eksiklikleri tamamlanır. Hastanın yatışı yapılan birim ve yatış nedeni hususunda hasta ve hasta sahiplerine bilgi verilir. Poliklinikten hasta yatışı konusunda ilgili birimin sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine bilgi verilir. 4.3 Klinikte Yatış İşlemleri: Hastayı Kadın Doğum Servisinde ebe teslim alır. Kat sekreteri, hastanın cinsiyetine göre oda ve yatak numarasını HBYS üzerinden belirleyerek yatışını yapar. Hastanın birime yatışı ilgili birim sekreteri tarafından TC kimlik numarası otomasyon sistemine girilerek hastanın bilgileri kontrol edilir. Eksik bilgiler hasta ve hasta yakınına sorularak doldurulup, dosyayı düzenleyerek gerekli yerlere hasta veya yakınlarının imzalarını alır. Hastanın yatış dosyası hazırlanır. Doktor uygun görürse, refakat gerektiren hasta yakınlarına refakatçi kartı verilir. Sekreter tarafından, sağlık personeline dosya teslim edilir. Hasta servise geldiğinde ilgili servis hemşiresi tarafından protokol defterine yatış kaydı yapılır, hasta bilekliği YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü uygun olarak takılır. Hastanın alerji öyküsü varsa hasta bilekliği kırmızı renk hasta bilekliği ile değiştirilir. Hasta tabelasına ve hemşire gözlem kağıdına alerji durumu belirtilir. Hastaya kendisinden sorumlu olan ekip tanıtılır. İlgili hemşire HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu doldurulur. Bası yarası risk skoru belirlenir ve hemşire gözlem formuna yazılır. Hastanın düşme riski YÖN.FR.29 İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu ile değerlendirilir, 0-16 yaş yatan hastalarda YÖN.FR.30 Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu kullanılır. Skor hem forma kaydedilir. Değerlendirme sonucunda, risk düzeyine ve düşme riski tespit edilen(var olan) risk faktörlerine göre önlem alınır. Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için, düşme riski yüksek hastalarda "Dört Yapraklı Yeşil Yonca" figürü kullanılır. Düşme riski yüksek olan hastalarda YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına uygun olarak önlemler alınır. Hasta odasını kapısına veya yatağının ayakucuna dört yapraklı yeşil yonca simgesi asılır. Hasta cerrahi operasyon için yatırılmışsa tetkik, konsültasyon ve anestezi onayları kontrol edilir. Hasta odasına yerleştiğinde yatağın kullanımı, hemşire çağrı sistemi, televizyon, telefon, banyo, dolaplar, etajerler gibi ekipmanların nasıl kullanılacağı anlatılarak odanın tanıtımı yapılır. Kahvaltı ve yemek saatleri, hastanenin genel kuralları, hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, ziyaret saatleri, hekimin vizit saatleri gibi genel bilgiler verilir. HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu ve YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna imza alınır, eğitimi veren kişi tarafından da form imzalanır.

3 DOĞ.PR /8 YÖN.PR.17 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedürü da belirtilmiş olan zorunlu eğitimler verilerek YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna imza alınır, eğitimi veren kişi tarafından da form imzalanır. 4.5.NORMAL DOĞUM İÇİN YAPILAN UYGULAMALAR Doğum için yatışı yapılan gebe, ebe tarafından Kadın Doğum Servisinde karşılanıp muayene odasına alınır. Ebe tarafından gebenin yaşı, gebelik ve doğum sayısı, son adet tarihi, daha önce doğum yapmış ise doğum hikayesi, önemli bilinen kronik bir hastalığı olup olmadığı, geçirmiş olduğu ameliyatlar, en son Kadın Doğum Doktoru izlem ve muayenesine dair usg sonucu, hemogram, hematogrit, Hbs Ag, Anti Hbs, HIV, HCV, kan grubu, idrarda rotein gibi tetkik sonuçları hakkında anamnez alır. Gebe çocuk kalp sesleri ve kontraksiyonların değerlendirilmesi için NST cihazına (YÖN.TL.25 NST Cihazı Kullanma Talimatı) bağlanır. Gebe muayene masasına alınır. Ebe vajinal muayenesini yapar. Dilatasyon, efasman, prezantasyon, baş pelvis uygunluğu, önde gelen kısım vs. değerlendirir. Ebe tarafından gebenin vital bulguları alınır. Gebenin fiziksel bulguları ödem, varis, boy ölçümü değerlendirilir. Hastanın doktoru aranarak bulgular ve değerlendirme ile ilgili bilgiler verilir. Gebenin rutin tetkikleri için kan örneği alınır HBYS ne girişi yapılarak laboratuara gönderilir. Vajinal muayeneden ve kadının doğumun aktif evresinde olduğunu yani serviksin en az 4 cm açıldığını saptadıktan sonra, travay odasına alınır Partograf Formuna işlenir. (Dış kaynaklı döküman) Doktor orderına göre doğum gerçekleşene kadar takibi; -Annenin sağlık durumunu değerlendirmek için: -Kan basıncı (her 4 saatte 1) -Nabız (yarım saatte 1) -Vücut ısısı (2 saatte 1) Bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için; -Fetal kalp atım hızı (yarım saatte bir) -Amnion zarlarının varlığı(her vajinal muayene sonrası sıvının rengi) -Bebek başında moulding Doğumun değerlendirilmesi için; Servical açıklık Bebek başının düzeyi Uterus kontraksiyonlarının 10 dakikadaki sıklığı ve süresi izlenir. Travay odasında takibi yapılan gebenin doğum süreci başladığında doğum salonuna alınır. Doğum için gerekli hazırlık yapılır. Radyan ısıtıcı çalıştırılır, altına yeşil örtü açılır. aspiratör ve vakum cihazı kontrol edilir. Çalışma talimatına uygun olarak çalıştırılır. Kullanıma hazır hale getirilir. Hasta doğum masasına alınır. Steril doğum bohçası usulüne uygun olarak açılır. Ebe ve varsa asiste edecek olan ikinci ebe box gömleğini giyer, steril cerrahi eldivenini giyerek koruyucu önlemlerini alır. Hastanın üzerine steril yeşil örtü örtülerek doğum için gerekli alet ve malzemelerin hazırlığı yapılır. İkinci ebe veya varsa personel hasta yakınlarından bebeğin kıyafetlerini ve bezini alarak radyan ısıtıcının altına sererek ısınmasını sağlar.

4 DOĞ.PR /8 Doğum eylemi usulüne uygun olarak ebe tarafından gerçekleştirilir ve doğum sırasında var olan değişiklik ve sorunlar hastanın doktoruna anında haber verilir. Bebek doğar doğmaz ağzı steril kompres ile silinir. Diğer ebenin veya personelin yardımı ile göbeği klemplenerek kesilir. Radyan ısıtıcının altına alınır. Aynı anda gerekli kontrolleri yapılarak kurulanır. Aspirasyon gerekiyorsa yapılır. Göbeğine pansuman yapılır ve steril gaz spanç ile bezinin dışında kalacak şekilde kapatılır. Yeni doğana LİBAVİT-K AMP. ve HEPATİT-B aşısı İM olarak uygulanır. Bebek ayak izi ve annenin başparmak izi ikinci ebe tarafından DOĞ.FR.02 Bebek Ayak İzi Formuna alınır. Bebeğin cinsiyetine göre YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Doğrulama Prosedürüne uygun olarak annenin kimlik tanımlayıcısı değiştirilir. Bebeğe ve anneye erkek bebekiçin mavi renkte, kız bebek için pembe renkte doğum tarihinde belirtecek şekilde aynı seri numarasına sahip bileklikleri takılır. Yenidoğan bebek mesai saatleri içerisinde Uzman Çocuk Hekimi tarafından. Mesai saatleri dışında acil hekimi tarafından değerlendirilir. DOĞ.FR.04 Yeni Doğanın Gözlem Formu ile kayıt altına alınır. Doğumu yaptıran ebe plesenta ve eklerini alır. Kanama kontrolü yapar. Epizyotomi ve perine deşürü var ise usulüne uygun olarak stüre eder. Diğer ebe tarafından doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde anneye bebeği emzirmesi için yardımcı olunur. Emzirme eğitimi verilir. Bebek ex olur ise Çocuk Doktoru tarafından annenin dosyasının arkasına gerekli not düşülür ve HBH.TL.01 EX Hasta İşlemleri Talimatına uygun olarak morga teslim edilir. Doğumu tamamlanan sağlıklı anne ve bebek doğumu yaptıran ebe tarafından kadın doğum servisine çıkartılır. Ebe tarafından 3 nüsha doğum raporu düzenlenir. Kadın Doğum Uzmanı ve Başhekime imzalatılır. Raporun iki nüshası anneye verilir, bir nüshası annenin dosyasına konur. Doğum bilgileri doğum defterine kayıt edilir. Yapılmış olan hepatit B aşısı Hepatit Defterine kayıt edilir. İnternet üzerinden aşı net e girilerek yapılmış olan hepatit b aşısının barkodu okutularak kayıt işlemleri tamamlanır. Eğer doğum eylemi sezaryen ile gerçekleşecekse; HBH.TL.05 Pre-op Hasta Hazırlama Talimatına uygun olarak hasta hazırlanır. YÖN.PR.12 Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Prosedürüne uygun olarak hastadan onam alınır. Sezaryen ameliyatı sonunda bebeğe normal doğum sonrasındaki işlemler uygulanır. Hastaya ameliyat sonrasında HBH.TL.06 Post-Op Hasta Takibi Talimatına uygun olarak servis de bakımı yapılır DOĞUM SONRASI BAKIM UYGULAMALARI Kadın Doğum Servisinde yatağına alınan hastanın genel durumu değerlendirilir. Vital bulguları alınır. KLN.FR.02 Hemşire Gözlem Formunda kayıt altına alınır. İlk bir saat 15 dakikada saat arası servise kabulünde ve 6. Saatte 6-24 saat arası 6 saatte 1 vital bulgular alınır.(doktorunun değerlendirmesine göre ordere yazmış olduğu şekilde değiştirilebilir) Kanama ve uterus involusyonu takibi yapılır. Uterus kontrakte değil ise yumuşak hareketlerle fundus masajı yapılır. Uterusun kontrakte olması ve kanamanın azalması sağlanır. Durumuna uygun olarak HBYS Sistemi üzerinden Hemşirelik Bakım Planı çıkartılarak gerekli izlem ve çalışmalara başlanır. Anneye yardımcı olarak uterin fundusu hissetmesi ve kendi kendine fundus masajı yapması konusunda cesaretlendirilir.

5 DOĞ.PR /8 Perine muayenesi yapılır. Epizyotomi hattı kontrol edilir. Hematom ve kanama yönünden değerlendirilir. Doktorun vizit sonrası uygun gördüğü tedavisine devam edilir. Hasta ve yakınlarına yapması gerekenlerle ilgili bilgi verilir (emzirme, hastayı gezdirme) Annenin kan grubu negatif ise bebek kan grubu istemi yapılarak değerlendirilir. Bebek kan grubu pozitif ise; kan grubu anne dosyasına kayıt edilir. Doktoruna haber verilir. Post partum ilk 72 saat içerisinde anti-d immünizasyonu yapılır. Bebek kan grubu negatif ise; bebek kan grubu anne dosyasına kayıt edilir. Annenin Hbs ag (+) ise ilk 72 saat içerisinde bebeğe hepatit immünglobulini yapılır. Anne dosyasına kaydı yapılır. Taburcu öncesi bebekten fenilketanüri kanı alınır. Neonatal Tarama Programı Formu, fenilketanürü defterine kayıt edilir. Doğum için yatışı yapılmış olan tüm anne adaylarına ve doğum yapmış annelere Anne sütü ve Emzirme eğitimi verilir. YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna ile kayıt altına alınır. Taburcu öncesi anneye evde beslenme epizyotomi yeri bakımı,hijyen, kontrol tarihi. Taburculuk sonrası kullanacağı ilaçlar, herhangi bir sorunla karşılaştığında nerelere başvurulacagı, yapması gereken egzersizler ve sigaranın sağlığa zararları hakkında eğitim verilir. 5.DOĞUMHANEDE MALZEME VE İLAÇ YÖNETİMİ TALİMATI Malzeme ve İlaç İstemi: Doğumhane deposundaki malzeme ve ilaçların maksimum ve minmum değerlerine bakılarak ihtiyaç olan malzeme ve ilaçlar sorumlu ebe teknisyeni tarafından tespit edilir. HBYS üzerinden istemi yapılır. Narkotik ve Anestezik Ajanların İstemi Ve Teslim Alınması: HBYS üzerinden istemi yapılır, eczacı imza karşılığı sorumlu teknisyene teslim eder. Uygulanan ilaçların kayıtları narkotik kayıt defteri ve YÖN.FR.28 Narkotip ve Piskotrop İlaç Kayıt ve Kontrol Formu na kayıt edilir. Malzeme ve İlacın Teslim Alınması: Eczanede bilgisayar sistemi üzerinde görülen istemler eczane tarafından hazırlanır. İstemin iki nüsha halinde çıktısı alınır, imza karşılığında sorumlu ebe tarafından malzeme ve ilaçları teslim alır. Depoya Malzeme ve İlacın Depoya Yerleştirilmesi: Doğumhanede teslim alınan ilaç ve malzemeler sorumlu ebe tarafından depo planına uygun şekilde yerleştirilir. Narkotik ve Anestezik Ajanların Yerleştirilmesi: Eczaneden sorumlu ebe tarafından teslim alınan narkotik ve anestezik ajanlar kilitli dolap içine yerleştirilir. 6.DOĞUMHANENİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON KURALLARI Ameliyathanede ve hastada kullanılan malzemelerin sınıflandırılması, dezenfeksiyon ve sterilisazyon işlemi STE.TL.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatına uygun olarak yapılmaktadır. 5.DOĞUMHANENİN TEMİZLİĞİ Doğumhane temizliği YÖN.PL.25 Doğumhane Temizlik Planına göre yapılır. 6.CERRAHİ ALETLERİN STERİLİSAZYONA GÖNDERİLMESİ Kirli Cerrahi aletler, hemşire tarafından alet yıkama lavabosundaki ağzı kapaklı kaplar içindeki dezenfektan solüsyona aletleri ağzı açık şekilde yerleştirilir. Dezenfektan solüsyonun aletlerin üzerini kapatacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Cerrahi aletler 20 dakika sonunda dezenfektan solüsyonundan çıkartılarak bol su ile yıkanıp, kurulandıktan sonra STE.TL.01 Sterilisazyon ve DezenfeksiyonTalimatına uygun olarak

6 DOĞ.PR /8 hazırlanarak steril edilir. 7.DOĞUMHANEDE HASTA GÜVENLİĞİ Amaç; süreçlerdeki basit hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engellemek, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlamaktır. YÖN.PR.23 Hasta Güvenliği Prosedürüne uygun olarak hasta güvenliği sağlanmaktadır. İlaç hatalarının önlenmesi için hastanın doğru kimliklendirilmesi ve 5 doğru ilkesi önemlidir. Doğumhanede atıklar Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği talimatlar doğrultusunda yapılır. 1.Evsel Atık: Siyah renk çöp torbası 2.Tıbbi Atık: Kırmızı renk çöp torbası 3.Cam ve plastik Atık: Mavi renk çöp torbası 4.Kağıt Atık : Mavi renk çöp torbası 5.Kesici-Delici Atıklar: Kesici delici atık kutusu Hastaların düşmelerden kaynaklanan zarar göreme riskinin azaltılması için YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına göre işlem yapılır. Ameliyat masasında emniyet kemeri ve bantların kullanımı gerekli ise kısıtlama, hastanın yalnız bırakılmaması hasta transferinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. 8.DOĞUMHANEDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ - Enfeksiyonlardan Korunma: Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler Çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatlarında belirtilmiştir. El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, ENF.TL.12 El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatında enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir. Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluluklar ATK.PL.01 Atık Yönetimi Planı ile belirlenmiş olup amaç; tıbbi atıkların hastalarımıza, personelimize ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır. - Personel Sağlık Taramaları Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne şekilde yapılacağı Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan bir programda belirlenmiştir. Personel sağlık taramaları Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından YÖN.FR.47 Kişisel Sağlık Bilgi Formu kaydedilmiş ve Sağlık Personeli Tarama Periyotlarının takipleri yapılmaktadır. Doğumhanede kesici- delici aletlerle yaralanan personel için Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu doldurup, İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu ile takibini yapar. - Kişisel Koruyucu Ekipmanlar: Doğumhanede çalışan personellerimiz ile kan veya vücut sıvısının damlama-sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler (eldiven, maske, bone, önlük vs.) hazır durumda bulundurulmaktadır. Tüm birim sorumluları tarafından bu ekipmanlar eksildiğinde veya yeni ekipmana ihtiyaç olduğunda baştabipliğimize

7 DOĞ.PR /8 talep yapıldığında temin edilecektir. YÖN.FR.44 Koruyucu Ekipman Tablosu na göre koruyucu ekipmanlar kullanılır. - Eğitimler Hastanemiz personellerine; tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik eğitimler verilir. Bu eğitimlerin ne şekilde yapılacağı hastanemiz Eğitim Komitesi, Enfeksiyon Komitesi ve Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından belirlenir ve yıllık eğitim programları ile çalışanlara duyurulur. - Tehlikeli Maddeler Anestezik ajanlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgiler göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. Doğumhanede olduğu sürece ise ilgili birim sorumlusu tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Bu ilaçlar mutlak surette anestezi uzmanının gözetiminde kullanılmalıdır. İlaçların kullanıma hazırlanması sırasında hazırlayan personel eldiven ve maske giyerek çalışmalıdır. Kullanımına ilişkin kayıtlar eczane bilgi sisteminde ve anestezi bölümünde muhafaza edilir. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için eczacı ile irtibata geçirilir ve genel hükümler uygulanır. Doğumhanede atıklar; tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar Atık yönetim Talimatı na uygun olarak toplanır. Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koşulu ile tıbbi; tehlikeli ve ambalaj atıkları ile karıştırılmadan siyah renkli poşetlerde toplanır. Cam malzemeler, ambalaj atıkları olmamak koşulu ile mavi renkli poşetlerde toplanır. Tıbbi atıklar, üzerinde DİKKAT TIBBİ ATIK ve Uluslararası Biyotehlike amblemi bulunan kırmızı renkli poşetlerde ve ERA firması tarafından standart olarak verilen kırmızı renkli tıbbi atık bidonlarında toplanır. Kesici/Delici atıklar; Uluslararası biyotehlike ve Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık ibaresi bulunan sarı renkli, özel koşulları olan efekte atık kutu ya da konteynırlarında toplanır. Atıklar bulundukları yerde ayrıştırılarak toplanır. Atık torbaları ağzına kadar doldurulmaz, torbadan torbaya boşaltılmaz, dörtte üç oranında dolmuş atık torbası hemen yenisi ile değiştirilir, toplama ekipmanları atıkların kaynağına yakın yerlerde bulundurulur. Atıkları toplayan personel gerekli koruyucu ek ekipmana (maske, eldiven, gözlük) kullanmalıdır. Atıklar ameliyathanede görevli temizlik personeli tarafından toplanır. Temizlik personeli her vaka sonrası ameliyat odasındaki tıbbi atıkları, evsel ve ambalaj atıkları ile karıştırılmadan toplar ve kirli alan içinde bulunan geçici tıbbi atık toplama odasına getirir. Geçici tıbbi atık toplama odasına getirilen atıklar, ayrı atık toplama kaplarında biriktirilir. Tıbbi atıklar günde 2 kez görevli tıbbi atık toplama elemanı tarafından doğumhaneden alınarak, bu iş için ayrılmış üzerinde DİKKAT TIBBİ ATIK VE Uluslararası Biyotehlike amblemi bulunan tekerlekli, paslanmaz metal veya plastikten yapılmış, kekin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, dezenfeksiyonu kolay taşıma araçları ile geçici atık deposuna götürülür. Evsel ve ambalaj nitelikli atıklar temizlik personeli tarafından geçici atık deposuna götürülür. Yüklenmiş atık taşıma aracı, insan trafiğinin yoğun olmadığı, belirlenmiş bir güzergahı izleyerek geçici depo alanına ulaştırılır.

8 DOĞ.PR /8 9.YANGIN GÜVENLİĞİ Hastanemizde yangına karşı alınacak önlemler ve sorumluları AFT.TL.01 Yangın Tahliye talimatı nda tanımlanmıştır. Hastanemizde yangın alarm sistemi ve yangın algılama ve ihbar sistemi kurulmuş olup, olabilecek yangınlar için önlem alınmıştır. Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, yangın çıkış kapılarının açık olması Baştabip Yardımcı tarafından sağlanmaktadır. Hastane Müdürü tarafından yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş, kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Hastanemizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak içim elektrik sisteminin kontrolleri rutin olarak teknik servis tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar ve hasta/ hasta yakınlarının sigara içmesi kesinlikle önlenir. 10. İLGİLİ DOKÜMANLAR YÖN.TL.09 Hasta Transport Talimatına YÖN.FR.05 Kurum İçi Hasta Transfer Formu YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu YÖN.FR.29 İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu YÖN.FR.30 Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna YÖN.PR.17 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedürü YÖN.TL.25 NST Cihazı Kullanma Talimatı DOĞ.FR.02 Bebek Ayak İzi Formuna DOĞ.FR.04 Yeni Doğanın Gözlem Formu HBH.TL.01 EX Hasta İşlemleri Talimatına HBH.TL.05 Pre-op Hasta Hazırlama Talimatı YÖN.PR.12 Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Prosedürü HBH.TL.06 Post-Op Hasta Takibi Talimatı KLN.FR.02 Hemşire Gözlem Formu YÖN.FR.28 Narkotip ve Piskotrop İlaç Kayıt ve Kontrol Formu STE.TL.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı YÖN.PL.25 Doğumhane Temizlik Planı YÖN.PR.23 Hasta Güvenliği Prosedürü YÖN.TL.04Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatı ENF.TL.12 El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı ATK.PL.01 Atık Yönetimi Planı YÖN.FR.47 Kişisel Sağlık Bilgi Formu İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu YÖN.FR.44 Koruyucu Ekipman Tablosu na AFT.TL.01 Yangın Tahliye talimatı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

Uyum Eğitimi zorunlu konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

Uyum Eğitimi zorunlu konu başlıkları aşağıdaki gibidir. REV. NO 00 REV. TRH. 00 SAYFA NO 1 SAYFA SAYISI 23 AMACIMIZ;Bu rehber, hastanemizde işe yeni başlayan personelimizin, hastanemize ve görevine uyum sürecini kolaylaştırmak, hastanemizin kurum kültürünü,

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ İDARİ HİZMETLER BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1 GENEL TANITIM Birim

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013

HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 2013 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KONYA HASTANE ORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ 201 HASTANEMİZE HOŞ GELDİNİZ. HASTANEMİZDE İŞE YENİ BAŞLAYAN PERSONELE YARDIMCI OLMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı