T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI"

Transkript

1 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili tüm faaliyetleri içermektedir. 3. TANIMLAR 4. SORUMLULAR Eczacı İlgili Hekimler Hemşireler 5. UYGULAMA 5.1 İlaç ve tıbbi malzeme reçetelenmesi ve order edilmesi işlemi sadece hekimler tarafından yapılır. Reçeteleme ve orderlarda kısaltma kesinlikle kullanılmaz. 5.2 İlaç uygulamaları hekimler ve hemşireler tarafından yapılır. 5.3 İlaç ve tıbbi malzeme temini, uygun şekilde saklanması ve dağıtımı ile ilgili hususlar PR 04 Yatan Hasta Prosedürüne ve PR11 Eczane Prosedürüne, T14 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Temini Talimatı, T15 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemenin Depolanması ve Saklanması Talimatı, T16 Son Kullanma Taihi Yaklaşan İlaçlar Talimatı nolu talimatlara göre yapılır. Bu prosedürlerde ve talimatlara uygun olarak ilaç ve tıbbi malzeme, etiketlenmiş ve saklanmış,yasa ve prosedürlere göre hazırlanmış ve dağıtılmış, kontrollü maddelerin dağıtımına ve kullanımına azami dikkat edilerek izlenir. 5.4 Yatan hastalara orderları bizzat ilgili doktor tarafından günlük olarak yazılır.tedavi planı ilaç dozu ve uygulama şekli okunaklı bir şekilde hekim tarafından yazılıp günlük olarak imza ve kaşe yapılır 5.5 T 150 Sözel veya Telefonla Order Alma TalimatıNa göre yapılır. 5.6 Yatan hastalara istenmiş ve kliniğe gelmiş olan ilaçlar ve tıbbi malzeme de T15 İlaç ve Tıbbi Malzeme Depolanması ve Saklanması Talimatına uygun

2 olarak saklanır. Sorumluluk kat sorumlu hemşiresine aittir. 5.7 İlaç hazırlama esnasında order-hasta-ilaç ve ilaç miad kontrolleri ilgili hemşire tarafından yapılır. 5.8 Hemşireler ilaç uygulaması yaparken mutlaka hasta bilekliği-hasta yatak başı kartı-hemşire gözlem kağıdı ve hastanın şuuru açık ise seslenerek kimlik doğrulama işlemini yapmalıdır. Bu işlem sonunda doğru order ile doğru hasta kontrolüde yapılır. 5.9 İlaç uygulama saatleri ve uygulayan kişinin ismi ve imzası yatak başı hemşire gözlem formunda olmalıdır Sahil binasından ilaç istemleri otomasyon sistemi üzerinden yapılır. Eczane bu istemleri hazırlayıp taşınır işlem fişi ile sahil binasından ilgili kişiye teslim edilir Ameliyathane de uygulanan ilaç ve tıbbi malzeme mola yöntemi ile kimlik doğrulaması yapılarak uygulanır. Ameliyathaneye giren her hasta için F147 Pre-Operatif Check List Formu ve F226 Cerrahi Güvenliği Kontrol Formu tam olarak doldurularak kimlik doğrulama işlemi yapılır.(bu formların doldurulması sorumluluğu ilgili klinik ve ameliyathane de görevli ilgili doktor ve anestezi teknisyen /teknikerlerine aittir.) 5.12 İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşim listeleri ve yazılışı okunuşu benzer ilaç listeleri eczane, acil servis ve tüm kliniklerde görünür yerde asılı olmalıdır. Bu listeler eczacı tarafından 1 yılda bir gözden geçirilerek güncellenir Eczane raf yerleşimi kutu ve ambalajları aynı olan ilaçlar yan yana,alt alta ve yakın yerleşimde olmayacak şekilde düzenlenmelidir Kutu ve adı benzer ilaçlara (açık mavi) etiket yapıştırılır Narkotik ilaçlar kilitli dolapta saklanır Yüksek riskli ilaçlar belirlenmiş olup eczane, acil servis tüm kliniklere bildirilmiş olmalı ve görünür şekilde asılmalıdır. Yüksek riskli ilaçların üstüne eczane tarafından verilen kırmızı renkli etiket yapıştılmalıdır. Bu ilaçlar eczane ve kliniklerde ayrı bir yerde saklanmalı ve saklandıkları yerde yüksek riskli ilaç olduğunu belirten ibare olmalıdır Zaman zaman ortaya çıkabilecek yan etki ve istenmeyen etkiler için kliniklerde acil ilaçlar bulundurulur, gerekirse mavi kod kullanılarak gerekli müdahale yapılır. Bu sırada hasta ile ilgili doktora haber verilir. Bu yan etkiler ile ilgili olarak ilaç yan etki bildirim formuna işlenerek, formun bir

3 nüshası hasta dosyasına konur İlaçlarla ilgili gözlemlenen veya etkilerin birçoğu beklenen ve tedavi kesilmesini gerektirmeyecek etkilerdir. Ancak vital parametreleri etkileyecek önemde yan etkiler de gelişebilir. Bu tür ağır yan etkilerin gelişmesi halinde yeterli emniyet şartlarının oluşturulması yan etkilerin zamanında tanınmasıyla mümkündür. Çok defa ilacın kesilmesi yan etki oluşumunu önleyebilir İlaç uygulamasını yapan hemşire/ anestezi teknisyeni, hastaya yapılan ilaçla ilgili herhangi bir yan etkinin gelişip gelişmediğini takip eder Her yan etki mutlaka ilacı uygulayan tarafından değerlendirilmelidir. Bu nedenle ilaç uygulamaları sonrasında gelişen yan etkiler F.240 İlaç Yan Etkilerinin Tanı ve Takip Formu na kayıt edilir Hastanın primer doktoru / kat doktoru haberdar edilir. Çok daha ağır yan etkiler geliştiği taktirde Mavi Kod uyarı sistemi devreye sokulur F.240 İlaç Yan Etkilerinin Tanı ve Takip Formu eksiksiz doldurularak tamamlanır ve eczaneye gönderilir Eczacı, formu Eczane Hizmetleri Komitesi ile birlikte değerlendirmeye alır, gerekiyorsa Hasta Güvenliği Komitesi ne sunar. Komite ilacın uygulanışı, sulandırılışı yöntemlerini irdeler ve bazı kararlar alır. Alınan kararlar komite tutanağında belirtilerek Kalite Müdürlüğü ne iletilir. Gerek görülür ise ilgili firma ile yazışarak ortak çalışmalar planlanır Hastanın ilaç yan etkisi ile ilgili gözlem ve değerlendirme notu hemşire tarafından gözlem notuna, doktor tarafından da hasta izlem notuna kayıt edilir Soğuk zincir ilaçlar alınan ilaç deposundan soğuk zincir kuralları çerçevesinde 2-8 Cde gelir. Bunlar uygun sıcaklıkta (buzdolabında) saklanır. Her gün ölçümleri yapılır ve bunlar ısı çizelgesinde gösterilir.uygun olmayan bir sıcaklık tespit edilirse diğer bir buzdolabına alınıp teknik servisler sorunun giderilmesi için gerekli önlemler alınır. Uygun sıcaklıktaki ilaçlar servislere verilirken soğuk akulerle hemşireye teslim edilir İlaçlar ve tıbbi sarflar miadlarına göre ayrımı yapılır ve dozları da dikkate alınır Miadı yakın olan ilaç ve tıbbi sarflar öncelikle kullanıma

4 verilir.yeşil barkod ile belirtilir.gün ışığından korunacak ilaçlar farklı bir dolapta kutularından çıkarılmadan muhafazası sağlanır.ilaçlar servislere miadı okunacak şekilde imza karşılığ verilir.bu ilaçların hastalara dağıtımında gerekli işlemleri hemşire serviste yapar Yüksek riskli ilaçlar kırmızı etiketlenerek ilaçlar hemşireye imza karşılığı teslim edilir.uyarıcı, uyuşturucu ve narkotik ilaçlarda hemşire aldığı ilaç adı-sayısı ve tarihini ilaç defterine yazıp imza karşılığı alır ve servislerde narkotik ilaç teslim defterine kaydedilip hastanın adı ve soyadı yazılıp narkotik ilaç defterine kaydedilir.narkotik ilaç istem ve kayıt formu düzenlenerek istem yapılır İlaçlar, İlaç- ilaç ve ilaç- besin etkileşimi içinde incelenir.klinikte tabelalar mevcut olup doktorun bilgisi dahilinde değerlendirilir. Benzer kutu ve adlı ilaçlar farklı dolaplarda muhafaza edilip karışıklık olmaması sağlanır Antibiyotikler de enfeksiyon kontrol komitesi çerçevesinde, enfeksiyon kontrol komitesi ve belirttiği sayılarda alıma çıkılıp, bunların dağıtımındaki kurallar çerçevesinde hastalara kullanımı sağlanır Miadı yaklaşan ilaçlar ve sarf listeleri aylık olarak servislere dağıtılıp bunların kullanılması sağlanır Miadı yaklaşan ve kullanımı olmayan ilaçlar ve sarflar, MKYS programında ihtiyaç fazlası ekranına çıkılıp diğer hastanelere devrinin yapılarak kullanımının sağlanması sağlanır İlaç eğer hasta sürekli kullanıyorsa ve yatış sırasında yanında getirdiyse bunlar servis hemşiresi tarafından F 222 Hemşirelik Hizmetleri Ön Değerlendirme Formuna yazılarak teslim alınır, hekime bildirilip ordera yazılımı sağlanır ve hastanın tabelasında kendinden olduğu belirtilip hastaya kullanımı sağlanır ve bu ilaçlar eczaneden çekiminin yapılmaması ve faturaya yansıtılmaması böylelikle sağlar.ayrıca hastanın kullanması gereken tüm ilaçlar klinik hemşiresi tarafından hastaya verilmesi sağlar Ayda 1 kez hasta çalışan ekibinin servisleri dolaşmasına eczacı eşlikeder ve fazla ilaçları tutanakla gelir kaydetmek üzere toplanmasını sağlar. Burada saklanma koşulları-depolama miad kontrollerinide yapar F 12 Taburcu ve eğitim formu ile hastanın taburcusundan sonra alacağı ilaçlarla ilgili adı, dozu,alış şekli formda belirtilip hastanın kendisi veya

5 hasta yakınına taburcu yapılırken teslim edilir.başka hastaneye transferde epikriz formu ve taburcu eğitim formu doldurulup verilir. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR PR.04 Yatan Hasta Prosedürü PR.11 Eczane Prosedürü T.14 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Temini Talimatı T.15 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemenin Depolanması ve Saklanması Talimatı T.16 Son Kullanma Taihi Yaklaşan İlaçlar Talimatı T.150 Sözel veya Telefonla Order Alma Talimatı F.147 Pre Operatif Check List Formu F.226 Cerrahi Güvenliği Kontrol Formu F.240 İlaç Yan Etkilerinin Tanı ve Takip Formu F 222 Hemşirelik Hizmetleri Ön Değerlendirme Formu F 12 Taburcu ve Eğitim Formu