Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Denek No Boy (cm) Ağırlık (kg) BKİ

20

21

22 C grubu A grubu D grubu B grubu E grubu

23 Serbest Zamanların Değerlendirilmesi 6 Televizyon Egzersiz Okuma A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

24

25

26

27

28

29

30

31

32 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE DERSİ ÖĞRENCİ PROJE ÖZETLERİ

33 FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN SEDANTER KİŞİLERDEKİ KUVVET ANTRENMANINA AKUT ETKİLERİ Bu araştırma, statik germe, dinamik germe ve hafif şiddette aerobik egzersizle ısınma egzersizinin kuvvet antrenmanındaki performansa olan akut etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 6 erkek katılımcıda (yaş 20 30, beden ağırlığı kg, boy ) birbirini izlemeyen 3 farklı günde 3 farklı metod kullanılarak ısınma rutini gerçekleştirilmiştir. Isınma protokolleri 5 dakika ısınma koşusu ve dinamik germe 2 set 15 saniyeden süreyle 5 germe egzersizi (Metod 1) 5 dakika ısınma koşusu ve 2 set 15 tekrar boyunca 5 farklı statik tipte germe (Metod 2), ve son olarak sadece 5 ısınma koşusundan (Metod 3) oluşmuştur. Araştırma grubu her ısınma uygulamasından sonra bölgesel kuvvet testlerine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi için ölçümlerde 10 RM Bench Press Test ve 10 RM Leg Press Test i uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda her iki test içinde ulaşılan bulgulara göre dinamik germe methodu kuvvet egzersizlerinde pozitif bir artışa neden olmuştur. Anahtar Kelimeler: Statik Germe, Dinamik Germe, Kuvvet YAŞ GRUBU FUTBOLCULARIN AEROB VE ANAEROB SEVİYELERİNİN PERFORMANSA ETKİSİ Bu çalışmanın amacı, 2 aylık zaman süresince uygulanan çabuk kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının sporculara olan etkisinin incelenmesidir. Futbolcuların aerob ve anaerob çalışmalarda nasıl bir performans ortaya koyduğu değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya, Ferahevler Spor Kulübü U-16 grubu futbolcu kadrosuna Nisan ve Mayıs aylarında yapılmış olup; iki Cooper testi (bir ay arayla) ve 20 m sürat testi olarak uygulanmıştır. Sezonun ortasında yapılan Cooper ve 20 m sürat testi olumlu sonuçlar vermiş, sporcuların eksiklerinin görülmesine yardımcı olmuştur. Genel olarak savunma hattı, forvet ve kaleciler anaerob testte Cooper dan çok daha iyi sonuç elde etmiş, orta saha ve kanat oyuncuları ise aerob testte başarı göstermişlerdir. Anahtar Kelimeler: Futbol, U16 yaş grubu, Cooper test, 20m sürat

34 HENTBOLDA 6.0 VE 5.1 SAVUNMASININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARININ KAZANMAYA ETKİSİ Bu çalışma ortalama yaşları 19 olan Anafen Koleji A takımı hentbolcularının 5-1 ve 6-0 savunmalarının avantajlarını ve dezavantajlarını görebilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kontrol 6.0 savunma denek grubu ise; 5.1 savunmalarını yapmıştır. Çalışmaya 6 sı denek 6 sı kontrol grubu olmak üzere 12 gönüllü hentbol oyuncusu katılmıştır. Haftanın 3 günü 30 dakikalık antrenman maçları ile denek grubunun gelişim süreçleri hedeflenmiştir. Sonuç olarak rakiplerine göre fizik üstünlüğü olan takımların 6.0 savunma yaptığı görülmüş olup hücuma çıkılırken yerleşik hücuma geçilip bununla skor avantajını sağladıkları görülmüştür. 5.1 savunma yapan takımların ise fizik üstünlüğünün 6.0 savunma yapan takıma göre yeterince iyi olmadığını ve kısa ama hızlı adamlarıyla skor bulmaya yönelik oynandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hentbol, 6.0 Savunma, 5.1 Savunma. BASKETBOLDA LİDER OYUNCULARIN ÖZELLİKLERİ DİĞER OYUNCULARLA ARADAKİ TEMEL FARKLAR Araştırmanın amacı, lider oyuncuların yapısını öğrenmek ve başarılarındaki temel faktörleri araştırmaktır. Bu çalışmada, Basketbol da lider oyuncuların özellikleri araştırılıp ve birbirleri arasındaki ortak noktalar incelenip normal oyuncularla karşılaştırılıp, aralarındaki temel farklılıklara bakılmıştır. Çalışmaya ağırlıklı olarak NBA de oynayan oyuncular(toplam 12 basketbolcu) ele alınmıştır. Lider olarak belirlenen oyuncuların tamamı NBA oyuncusu (6 kişi), diğer oyuncular ise aynı sezonlarda oynamış olan rakip oyunculardan (6 kişi) oluşturulmuştur. Veri toplamak için internet ve belgesellerden yararlanılmıştır. Örneklem grubunu temsil eden oyuncuların ortak özellikleri, takımlara olan yararları, gelişimlerindeki ortak noktalar olarak 1.sayı, 2.asist, 3.rebaund istatistikleri dikkate alınarak aralarındaki ortak özellikler ortaya çıkarılmıştır. Bu veriler doğrultusunda liderlikte olması gereken özellikler saptanarak, oyuncular arasındaki ortak noktalar ve takımdaki etkileri değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: NBA, Liderlik, Basketbol.

35 8-10 YAŞ ÇOCUKLARDA SÜRAT ÇALIŞMALARININ FUTBOLDA SÜRAT GELİŞİMİNE ETKİLERİ. Bu çalışmanın amacı 8 10 yaş grubu çocuklarda futbola özgü sürat antrenmanlarının sürat gelişimine etkileri incelenmiştir. Çalışmada 8 10 yaş, Valide Tayfun futbol okulunda oynayan sporculardan 10 denek grubu 10 kontrol grubu 1 seneden beri düzenli spor yapan erkek sporculardan oluşturulmuştur. Araştırma da katılımcıların fiziksel parametrelerden boy, kilo alındıktan sonra sürat hızını ölçmek için, 20 metre sürat testi uygulanmıştır. Denek Grubu araştırmanın başında sürat testinde alınan derecelerden sonra 8 haftalık bir sürede sürat çalışmalarına tabi tutulmuş ve tekrar sürat testi yapılıp aradaki derece farklılıklarına bakılıp gelişip gelişmediğine bakılmıştır. Kontrol grubuna sadece araştırmanın başında ve sonunda sürat testi uygulanmıştır. Sürat çalışması yaptırılmamıştır. Sonuç olarak 8 haftalık bir sürede sürat çalışmalarının 8 10 yaş arası çocuklarda sürat gelişiminde anlamlı bir farklılık gözükmemiştir (p>0.05). Anahtar Kelimeler: Futbol, 20m, Sürat. 12 YAŞ GRUBU GENÇ FUTBOLCULARDA ANTROPOMETRİK TESTLER VE ALAN TESTLERİNİN PERFORMANS AÇISINDAN ÖNEMİ. Bu çalışmanın amacı; futbolcuların performans düzeylerinin belirlenmesinde ve antrenmanın yönlendirilmesinde sıklıkla kullanılan alan testlerinin ve antropometrik testlerin karşılaştırılmasının yanı sıra, bu testlerin performans açısından nasıl bir yapı içerdiklerinin belirlenmesidir ve öneminin kavranmasıdır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek, frekans analizleri yapılmıştır. Elde edilen bilgiler tarafımızdan yorumlanmıştır. Anketörlere birebir anketler verilerek cevaplandırılmıştır. SPSS 16.0 analiz programı ile veriler analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Futbol, Antropometrik Ölçümler, Alan Testleri.

36 22-24 YAŞ TENİSÇİLERİN TENİS PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışma yaş grubu tenisi iyi bilen ve tenise yeni başlayan iki grup arasındaki hewitt test sonuçlarının karşılaştırılması için yapılmıştır. Çalışmada gruplar kontrol ve denek grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Haliç Üniversitesi tenis ihtisas sınıfından 7 kişi Denek grubu (boy ortalaması 180,42, kilo ortalaması 81,42 ), 7 kişi de Kontrol grubu (boy ortalaması 177,14, kilo ortalaması 73 ) olmak üzere toplam 14 kişi katılmıştır. Denek ve araştırma gruplarının hewiit testi sonuçları kayıt edilerek, veriler halinde Excel programında değerlendirilmiştir. Tenisi iyi bilen kişilerin tenise yeni başlayan gruba göre beceri ve isabetliliğinin yüksek olduğu görülmüştür. Antrenörlerin beceri testleri yapmaları önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hewitt testi, Tenis, İsabetlilik. DÜŞÜK VE YÜKSEK ŞİDDETEKİ KARDİOVASKÜLER ANTRENMANLARIN YAĞ YAKIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Araştırmanın amacı, sağlık için spor yapan bireylerde düşük ve yüksek yoğunluklu kardiyovasküler egzersizlerin beden kompozisyonu yağ değerlerinin incelenmesidir. Araştırmaya yaşları 25 45, boyları cm.vücut ağırlıkları70-83 kg.olan 6 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin egzersiz şiddetini hesaplamada Max HRR değerlerinin %70 80 yüksek şiddet grubunu ve %50 60 düşük şiddet grubunu temsil etmektedir. Katılımcılara yürüme bandında 35dk, haftada 3 gün, 6 hafta düzenli aerobik egzersiz yaptırılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce tüm katılımcıların vücut kompozisyonu ölçümleri bio-elektrik empedans ile ölçülmüştür (Tanita BC 418 marka ). Elde edilen veriler Excel/spss paket programında karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak her iki tip egzersizin yağ kaybına sebep olduğu görülmüştür. Fakat yüksek yoğunluklu kardiyo-vasküler egzersizin % yağ oranı ortalamaları arasındaki farklılığın daha fazla olduğu gözlenmiştir. Çalışmada denek sayısının az olmasının böyle bir sonuca ulaşmamızı sağladığını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler egzersiz,

37 BASKETBOL DA AS VE YEDEK OYUNCULARIN MAÇ PERFORMANSLARINA BAĞLI OLARAK KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ Bu çalışmada İstanbul B.B. A takım oyuncularından as ve yedek oyuncular içersinden 10 kişi incelenerek maç sonrası kaygı durumları ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada as ve yedek oyuncuların maç istatistikî bilgileri ortaya koydukları oyun, antrenmanda gösterdikleri performansları, hocalarının hakkında ki görüşleri, as veya yedek olmanın üzerlerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri araştırılmıştır. Bu bilgiler ve araştırmalar doğrultusunda, as oyuncuların performanslarının her maç, ya da antrenmanın aynı düzeyde olup olmadığı, oynadıkları iyi veya kötü maçtan sonra psikolojilerinin nasıl olduğu, yedek oyuncuların ise as seviyeye çıkabilmek için neler yaptıkları, kendilerini antrenmanlara ve maçlara nasıl hazırladıkları, nasıl motive ettikleri de araştırılmıştır. Araştırmada sporcuların maç sonu kaygı durumlarını tespit etmek için durumluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Maç sonrası verilere ise saha komiseri ve masa hakemlerinin tuttukları kayıtlardan ulaşılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak frekans analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, as ve yedek oyuncuların, galibiyet ve yenilgi sonucu kaygı durumları istatistiksel olarak elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Basketbol, kaygı durumu DİRENÇ EGZERSİZLERİNİN ESNEKLİĞE ETKİLERİ. Araştırmanın amacı sağlık için spor yapan bireylerde, kuvvet egzersizlerinin gövde esnekliğine etkilerinin incelenmesidir. Araştırmaya düzenli egzersiz yapamayan, yaş ortalamaları 22 ±2.52, boy ortalamaları 175 ± 5,2, vücut ağırlık ortalamaları 73,1 kg ± 13,5 olan toplam 6 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara bacak egzersizi, diz ektansiyonu(leg extansion) ve gövde egzersizi, gövde fleksiyonu (abdominal crunch) egzersizleri,6 hafta süreyle haftada 3 gün, dört set, 15 tekrar olarak yaptırılmıştır. Bireylerin esneklik ölçümleri için otur uzan testi kullanılmıştır. Değerlendirmeler araştırmanın başında ve sonunda olmak üzere iki kez yapılmıştır. Verilerin ortalama ve ortalamalar arasındaki farklılıklar için t test kullanılmıştır(p<0.05). Sonuç olarak 6 haftalık direnç egzersizlerinin birinci ve ikinci esneklik ortalama değerleri arasında anlamlı fark oluşturduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Esneklik testleri, Kuvvet, Fitness.

38 AMATÖR SPOR KLÜPLERİ ALT YAPI FUTBOLCULARININ SOSYO- EKONOMİK ANALİZİ. Araştırmanın amacı; İstanbul Kağıthane İlçesineki amatör futbol klüplerinin alt yapılarında futbol oynayan sporcuların sosyo-ekonomik düzeylerinin ortaya çıkarılması oluşurmaktır. Araştırmanın evreni İstanbul Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren amatör futbol takımlarının alt yapısında futbol oynayan sporcular, örneği de bu klüplerde futbol oynayan tesadüfi olarak seçilen 100 sporcu oluşturmaktadır. Araştırma futbol oynayan sporcuların sosyo ekonomik yapılarını ortaya çıkaracak olan 20 sorudan oluşan anket formu geliştirilmiş ve araştırmacı tarafından örnek bireylere uygulanarak gerekli veriler toplanarak sonuçlar incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyoekonomi, Futbol, Amatör. GENÇ ERKEK FUTBOLCULARDA (U17) SÜRAT ÇALIŞMALARININ MEVKİLERİNE GÖRE (Merkez Savunma Oyuncuları) FARKLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışma, futbolcuların devre arası hazırlık döneminde ve ikinci müsabaka dönemi sonundaki sürat farklılıklarını görmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Beşiktaş J. K. U-17 Futbol takımından toplam 20 futbolcu katılmıştır.bu oyunculardan sadece merkez defans oyuncuları incelemeye alınacaktır. İlk test ve son son arasındaki antrenmanlar süresi 8 haftalık dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içerisindeki antrenmanlar takımın önceden hazırlanmış planındaki antrenmanlardır. Bu tez için özel bir antrenman programı sporculara uygulanmamıştır. Testlerde sürat performansının farklılılarını görmek için T-drill testi uygulanmıştır. Yaptığımız antrenmanlar sonrasında uyguladığımız T- Testi bize gösteriyor ki sporcular üzerinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Sezon içinde herhangi bir periyod içerisinde (6-8 hafta) bu şekilde yapılan sürat antrenmanlarının sporculara katkı sağladığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Futbol, T-testi, Sürat.

39 ÜSKÜDAR İLÇESİ EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE BEDEN KÜTLE İNDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışmanın amacı emniyet teşkilatında görev yapan aktif ve inaktif personelin Fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenerek, beden kütle indeksi ile ilişkilendirilmesidir. Araştırma grubu birinci grup aktif grup (araç içerisinde çalışan grup) 27 kişi, ikinci grup inaktif grup (büro içerisinde çalışan grup) 25 kişi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Araştırmada, katılımcılara 24 saat aktivite düzeyi ölçüm anketi ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ), yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptırılmıştır. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) 4 ayrı bölüm ve toplam 7 sorudan oluşmaktadır. Ankette son haftada kaç gün ve her bir gün için ne kadar süre ile a) Ağır fiziksel aktiviteler (AFA), b) Orta yoğunlukta fiziksel aktiviteler (OFA), c) Yürüyüş yapıldığını belirlenmektedir (Y). Son soruda ise günlük olarak hareket etmeden (oturarak, yatarak vs) harcanan zaman belirlenmektedir. Her bir kişinin haftada kaç gün ve ne kadar süre ile AFA, OFA ve Y yaptığını tespit ederek bu üç farklı fiziksel aktiviteden harcanan toplam MET miktarı hesaplanmaktadır. Bulguların değerlendirilmesinde SPSS 16.0 programı kullanılarak frekans analizi ve korelasyonlara bakılmıştır(p<0.01 ve p<0.05). Sonuç olarak; Ankete katılan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin yaş ortalamalarının 30.2 olması ve Fiziksel olarak Her türlü aktiviteye uygun olmasına rağmen her iki grubun da Fiziksel Aktivite seviyelerinin yetersiz, inaktivite yaygın olarak görülmüştür. Beden Kütle indeksi ile de aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p< 0,05). Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite düzeyi, BMI FUTBOL VE YÜZME BRANŞINDA DÜZENLİ ANTRENMAN YAPAN ÇOCUKLARIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Farklı ortamlarda yapılan (kara ortamı ve aquatik ortam) düzenli antrenman yapan, 2000 doğumlu 10 yüzücü ve 10 futbol oynayan çocukların antropometrik ölçümleri alınarak fiziksel profilleri ortaya konmuş ve bu iki farklı branş karşılaştırılmıştır. Elde ettğimiz bilgiler sayesinde bu branşların hangi özelliğe sahip ve bu kriterlere uygun olan çocukların daha rahat hangi branşta oynayabildiği ortaya konmuştur. Bu amaçla futbol oynayan ve yüzen grubun

40 boy, kilo, deri kıvrımı ölçümleri ve çevre ölçümleri alındı. Araştırmamızın sonucunda her iki grup arasında fiziksel parametrelerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Yüzme, antropometrik ölçümler. HALİÇ ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞANLARIN WELLNESS DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Wellness düzenli egzersiz ve doğru beslenme alışkanlıkları ile birlikte edinilen fiziksel ve zihinsel olarak iyi olma durumudur. Bu çalışmanın amacı Haliç Üniversitesi nde çalışanların fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak kendilerini iyi hissetme (wellness) hallerinin incelenerek, çalışma süresi ve cinsiyete göre wellness düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Sonuç olarak üniversite çalışalarının çalışma yıllarının artmasıyla beraber, daha mutlu olduğu, daha iyiözsaygısının olduğu, kariyer gelişimiyle daha ilgili olduğu ve boş zaman aktivitelerini daha iyi yapabilecek durumda olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Wellness, Çalışan, İyi hissetme. FUTBOL SEYİRCİSİNİ ŞİDDETE YÖNELTEN FAKTÖRLER. Bu çalışmanın amacı, futbol seyircisini şiddete yönelten faktörlerin incelenmesidir. Özellikle fazla sayıda seyirci kitlesinin katılımıyla gerçekleşen futbol müsabakalarında şiddet ve saldırganlığın önlenmesi yönetici, antrenör, sporcu, medya mensubu, taraftar derneklerine kadar futbolla ilgili her kesimin bilinçlenmesini ve ortak bir spor anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın Evrenini tarihinde Kartal Spor ile Elazığ Büyükşehir Belediye Spor arasında oynanan müsabakayı izlemeye giden 50 erkek kartal spor taraftarı oluşturmaktadır. Çalışma stadyumdaki seyircilerin oturdukları konuma göre tesadüfü örneklem yoluyla 50 seyirciye anket uygulanmıştır. Çalışmada yaş gurupları ile saldırganlık eğilimleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş grupları arttıkça seyircilerin saldırganlık eğilimlerinin azaldığı görülmüştür. Alıntıladığımız araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, futbol seyircilerinin daha çok genç insanların ve erkek seyircilerin oluşturduğu söylenebilir. Yapmış olduğumuz çalışmada spor basını ve

41 yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalarının insanları etkilediği ve şiddet eğilimini artırdığı gözlenmiştir. Dolayısı ile spor yazarlarının konumları itibariyle çok dikkatli davranmaları gerektiği, insanları hem olumlu hem olumsuz şekilde etkilediği, bu nedenle kullandıkları üsluba dikkat ederek yazmaları, olaylara daha iyi niyetli yaklaşmaları gerektiği bilincine varmaları gerektiği söylenebilir. Başkan ve Yöneticilerinde seyircileri kışkırtacak beyanlarda bulunmamalarını daha hoş görülü olmaları gerektiğini önermekteyiz. Anahtar Kelimeler: Futbol, Şiddet, Taraftar, Seyirci YAŞ GRUBU BASKETBOLCULARDA 5 BÖLGEDEN YAPILAN ŞUT ANTRENMANLARININ İSABETLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ Bu çalışmanın amacı, basketbol sahası içerisinde uzak mesafeli şut isabetlerinin hangi bölgede etkin olduğu ve de yaş arasında olan oyuncuların ekstra şut antrenmanı yaptırılarak şut isabetliliğine etkisi araştırılmasıdır. 5 denek grubu basketbol oyuncu ve de 5 kontrol grubu basketbol oyuncusu, bir kapalı basketbol sahası içerisinde, basketbol dış 3 sayı atış çizgi dairesinin üzerinde farklı 5 bölgeden 8 hafta boyunca her antrenman sonrası denek grubu 500 adet şut atışı 5 bölgeden olmak kaydıyla atış kullanmıştır. Bu sırada kontrol grubu herhangi bir ekstra çalışma yapmamıştır. Sonuç olarak, 8 hafta boyunca yaptırılan denek grubu ve kontrol grubu arasındaki şut isabet özelliklerinde fark gözlenmektedir. Yapılan testlerin uygulanmasında, denek ve kontrol isabetlerin 2.bölge de daha isabetli olduğu yönündedir ve bunu yapılan testler ve antrenmanlar sonrası aynı bölge üzerinde isabet sağlandığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Basketbol, İsabetlilik, 5 Bölge. GALATASARAY FUTBOL AKADEMİSİ U 12 TAKIMI FUTBOLCULARININ BASKIN OLMAYAN AYAK ÇALIŞMALARININ İSABETLİLİK ORANINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Çalışmanın amacı, Galatasaray Futbol Akademisi u 12 yaş grubu futbolcularının resesif ayaklarını daha aktif olarak kullanmalarını sağlayarak isabetlilik gelişimleri arasındaki

42 ilişkiye bakmaktır. Çalışmaya 1,5-2 seneden beri Galatasaray alt yapısında futbol oynayan yaş ortalamaları 12,boy ortalamaları 1.49, kilo ortalamaları 37,9 olan 10 erkek futbolcu katılmıştır. Sporcuların hepsine araştırmanın başında ve sonunda isabetlilik testi, slalom testi, top sektirme, ayak içi pas çalışmaları yaptırılmıştır. Grup 8 hafta boyunca haftada 3 gün, 20 dakikalık resesif ayak ile çalışmaları yaptırılmıştır. Araştırma sonucu tablo şeklinde aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Futbolda İsabetlilik, Şut testi. STATİK DENGE ÇALIŞMALARININ İSABETLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Teniste 10 yaş erkek grubu çocuklara statik denge çalışmaları yaptırarak isabet gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırmamıza toplam 20 erkek sporcu katılmıştır. Bu katılımcıların 10 tanesi denek grubu 10 tanesi ise kontrol grubu olarak 2 gruba ayrılmıştır. Gruplara ayırmadan önce 20 sporcuya denge aparati olmadan ön test (seviye belirleme testi) yapılmıştır. Bu testin sonucuna göre grup ayrımı yapılmıştır. Denek grubu sporcularımıza 4 hafta boyunca haftada 3 gün statik denge çalışmaları yaptırılarak denge üzerinde en az 1500 top vurdurularak isabetlilik gelişimleri incelenmiştir. Denek grubu ile antrenman grubu arasında yapılan ön test ve son test sonuçlarına göre gruplararası performanslarında anlamlı farklılıklar meydana gelmiştir (p<0, 05). Sonuç olarak statik denge antrenmanları tenis performansının gelişimine olumlu katkılar sağlamıştır. Anahtar Kelimeler: Tenis, Denge, İsabetlilik. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIP RİSK FAKTÖRÜNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN KADINLARIN MAXVO2 VE VÜCUT KOMPOZİSYONU DEĞERLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Bu araştırmanın amacı düzenli fitness programına dahil olup, risk faktörüne sahip olan ve olmayan kadınların, dayanıklılık ve vücut kompozisyonu değerlerinin ilişkilendirilmesidir. Çalışmaya yaş ortalamaları 37 ± 9,61836, vücut ağırlığı ortalamaları 62,47 kg. ± 10,13 kg, boy ortalamaları ise; 164,4 cm. ± 5,11 cm. olan en az 3-6 aydan beri düzenli egzersiz yapan

43 gönüllü 40 kadın katılmıştır. Çalışmada katılımcıların maxvo2 lerini değerlendirmek için Teknogym submaksimal yürüme testi uygulanmıştır. Kalp atım sayıları; Polar marka kalp atım sayısı monitörü kullanılarak tespit edilmiştir. Katılımcı yürüme bandına çıkarılıp 1.5 dk ısınma yaptıktan sonra, maksimal kalp atım sayısının %75 ine ulaşıp 1600m yi ne kadar sürede kat ettiğine bakıldı. Egzersiz sonunda ulaşılan maksimal nabız ve süre ilişkisinden yola çıkılarak maxvo2 indirekt olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların vücut kompozisyonları X- Scan marka, biyoelektrik empedans yöntemi ile ölçülmüştür. Ölçümler yapılmadan önce katılımcı, yoğun bir egzersiz yapmaması, kafein, sulu ve katı gıda almaması, adet döneminde olmaması, şort ve tişört ile ölçüm yapılacağı konularında bilgilendirilmiştir. Ölçümlerin hepsi standart bir odada gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların risk faktörleri ParQ test ve sağlık riski anketlerinden oluşturulmuş, uygulanan kulübe ait sağlık formu bire bir doldurularak değerlendirme yapılmıştır. Sağlık formunda yer alan sigara ve alkol kullanımı, şişmanlık durumu, aile hikâyesi, kan lipit profili, metabolik ve fiziksel hastalıkları çalışmada dikkate alınmıştır. Sonuçlar Excel programına aktarılmış olup maxvo2 ve vücut kompozisyonu arasında ilişki olup olmadığı SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: MaxVo2, Vücut kompozisyonu, Risk faktörleri. TENİS OYNAYAN YAŞ GURUBU ÇOCUKLARDA REAKSİYON ZAMANI VE RELATİF KUVVETİN İSABETLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu çalışmanın amacı tenis oynayan yaş gurubu çocukların reaksiyon zamanı ve relatif kuvvetin isabetlilik üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya 3 yıldan beri tenis spor okullarında kış sezonunda tenis oynayan 10 kız, 10 erkek sporcu denek ve kontrol grubu olarak katılmıştır. Ölçümler, İstanbul Maçka Tenis Kulübü açık tenis kortlarında gerçekleştirilmiştir. Sporcuların rölatif kuvvet ölçümlerinde handgrip dinamometre kullanılmış ve maksimum izometrik kuvvetlerinin ölçüm sonuçları ön test ve son test olarak değerlendirilmiştir. Denek grubun, ön test ölçümlerinin hemen arkasından 4 hafta süreyle haftada 2 gün olacak şekilde antrenmanlar yaptırılarak son teste tabii tutulmuştur. Sonuç olarak, 4 hafta süreyle yapılan antrenmanların reaksiyon zamanını ve rölatif kuvvetin isabetlilik üzerine etlisinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tenis, Handgrip, Rölatif Kuvvet.

44 12-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ŞUT TESTİ. Bu çalışmanın hedefi her iki gruba Kaleye Şut Testi uygulanarak denek ve kontrol grubunun arasındaki farklılıkları gözlemlemektir. Bu çalışma yaş grubu futbol okulu öğrencileriyle, aynı yaşta futbol okuluna gitmeyen çocukların şut çekme becerilerini kıyaslamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada denekler ve kontrol grubunun boy uzunlukları, ağırlıkları, yaşları ve kaleye şut ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada toplam 20 oyuncu kullanılmıştır. 10 oyuncu Çengelköyspor futbol okulu oyuncusu denek olarak kullanılmıştır. Kıyaslanan diğer 10 kontrol grubu oyuncusu ise Türkan Sedefoğlu İlköğretim Okulu öğrencileridir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi Microsoft Office Excel Programı, Versiyon 2010 kullanılarak yapılmıştır. Verilerin değerlerinin aritmetik ortalaması SPSS Programı ile değerlendirmeye alınmış ve grupların birbiriyle karşılaştırılması gösterilmiştir. Grupların ayrı olarak incelenmesi sonucu toplam şut puanları arasında %95 güven aralığında p<0,04 anlamlı farklılık göze çarpmaktadır. Bu durum futbol okuluna giden çocukların diğerlerine göre gelişimini destekler niteliktedir. Anahtar Kelimeler: Futbol, yaş grubu, Şut testi. 4 HAFTALIK SÜRAT ANTRENMANLARININ 11 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARININ 20M PERFORMANSINA ETKİSİ Çalışmanın amacı, 11 yaş grubu futbol okulunda spor yapan çocukların sürat becerilerinin incelenmesi ve 20 m sürat performansının yaptırılan antrenmanlar drilleri aracılığıyla gelişimlerinin tespit edilmesidir. Çalışmaya, yaşları 11, vücut ağırlığı 35,4± 3,3kg ve boy uzunluğu 141,6±1,8 cm olan 5 erkek futbol okulu öğrencisi denek grubu olarak; yaş ortalamaları 11, vücut ağırlığı 33± 2,7 ve boy uzunluğu 136,8± 2,37 cm olan 5 erkek futbol okulu öğrencisi kontrol grubu olarak, toplam 10 sporcu gönüllü katılmıştır. Sporcuların 20 metre sprint performansları ön test ve son test olarak el kronometresi ile kaydedilmiş ve 4 haftalık egzersizler sonucunda gelişimleri incelenmiştir. Çalışmada yapılan istatistik analizi sonucunda, ön ve son test arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Anahtar Kelimeler:Futbol, Sürat, 20m.

45 FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ FUTBOL YAŞ TAKIMLARININ MÜSABAKALARDA ATTIĞI ŞUT VE GOLLERİNİN BÖLGESEL ANALİZİ. Bu araştırmada futbolda Gol Atma sıkıntısı incelenmiştir. Gol atmayı etkileyen faktörler; teknik, taktik, fiziksel, çevresel faktörler, rakip etkisi, şut bölgesi olarak başlıklara ayrılır. Bu çalışmada gol atmayı etkileyen faktörlerden olan Şut Bölgesi incelenmiştir ve atılan şut ve gollerin bölgelere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Şut incelemesi SportsCode Gamebreaker Elite Görüntülü Analiz Programı ile yapılmıştır. Analiz programı yardımı ile ayıklanan şutlar, yine aynı analiz programının grafiksel analiz desteği ile yerleri tespit edilmiş ve daha sonra da A3 özel boyutlu futbol sahası çizimli kâğıtlara tek tek işaretlenip istatistiği yapılmıştır. Fenerbahçe U14, U15, U16, U17 ve U18 futbol takımlarının 2011/12 futbol sezonunda oynadıkları toplam 61 lig maçına ait toplam 866 şut ve bunun içinde 150 gol incelenmiştir. İncelemenin sonunda başarılı şutların ve gollerin hangi bölgeden geldiği tespit edilmiştir. Gollerin en çok hangi bölgeden geldiğini bilen takımlar, antrenmanlarını ona göre düzenleyebilir, o bölge dışından şut çekmek yerine alternatifler üretip, gollerin en çok geldiği bölgelerden şut çekmenin takıma daha çok katkı sağlayacağı öngörülebilir. Öneri olarak, özellikle futbol altyapı takımları için antrenman programları bu bilgiye göre düzenlenebilir, gold zone dışından şut çekilmesinin azaltılması, bunun yerine gold zone bölgesine giriş yapıp bu bölgeden şut tercihi yapılması takım için faydalı olacaktır. Bu nedenle Gold Zone bölgesine atak yapmak, o bölgeye girmek ve daha sonra da şut tercihinde bulunmak bir takımın ana hedefi olmalıdır. Anahtar Kelimeler: SportsCode Gamebreaker, futbol maç analizi FUTBOLDA 8-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ÇABUKLUK GELİŞİMİ Bu çalışmanın amacı 8-12 yaş grubu futbol oyuncularının çabukluk antrenmanlarıyla çabukluk gelişimine etkilerini gözlemlemektir. Çalışmaya 8-12 yaş, boy, kilo grubu Sultantepe Spor Kulübü nde oynayan oyuncuların 10 denek grubu 10 kontrol gurubu 6 aydan beri düzenli spor yapan erkek sporculardan oluşturmuştur. Araştırmada oyuncuların fiziki ölçümlerinden boy, kilo alındıktan sonra çabukluk sürelerini ölçmek için sekiz koşusu testi uygulanmıştır. Denek Grubu araştırmanın başında çabukluk testinde alınan derecelerden sonra 6 haftalık bir sürede çabukluk çalışmaları uygulanmıştır. 6 hafta sonunda tekrar çabukluk testi

46 yapıp aradaki gelişmeler karşılaştırılmıştır. Kontrol grubuna araştırmanın başında ve sonunda çabukluk testi uygulanarak, çabukluk antrenmanları yaptırılmıştır. Sonuçolarak, 6 haftalık sürede 8-12 yaş futbol oyuncularında çabukluğun, geliştirilip geliştirilmediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Futbol, çabukluk testi. GÖRSEL TEMPO DESTEKLİ VE DESTESİZ ANALİZ DEĞER FARKLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışma yaşları arasındaki milli takım yüzücülerine yapılmıştır.7 yüzücü bulunmaktadır. Yüzücülerin verileri kendi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu testte yüzücülerin kol sayılarını, kol frekanslarını, nabızlarını en iyi hale getirmek amaçlanmıştır. Yapılan testlerin değerleri veriler haline getirilerek Microsoft Excel programında kaydedilmiştir. Antrenman sırasında 7 denek grubuna havuzda haftada 3 gün 1 er saat serbest stil destekli ve desteksiz yüzme tekniklerini geliştirmek için driller uygulanmıştır. Değerler ön test ve son test olarak tablolarda gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Görsel Tempo, Desteksiz Analiz YAŞ GRUBU BASKETBOLCULARDA RESESİF ELİNE YÖNELİK EGZERSİZLERİN İSABETLİLİK ORANINA ETKİSİ. Bu çalışma yaş grubu, yıldız takım basketbolcularının dominant olmayan ellerini hangi verimlilikle kullanıp kullanmadıklarını görebilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada gruplar kontrol ve denek grubu olmak üzere 2 gruba ayırmıştır. Teşvikiye İhtisas kulübünden 6 denek (boy ortalaması178cm ± 6.77, kilo ortalaması 71kg ± 5.32), 6 Kontrol grubu (boy ortalaması 175cm ±6.35, kilo ortalaması 67kg ± 4.97) olmak üzere toplam 12 sporcu katılmıştır. Basketbolun temelini oluşturan isabetli pas, dripling, pota altı atışları içeren antrenman programı 4 hafta, haftanın 3 günü, 30 dakika olarak düzenlenmiştir. Antrenmanlar sırasında denek ve kontrol gruplarının resesif elleriyle yaptıkları dripling, pas ve atışlar kayıt edilerek, veriler halinde Excel programında değerlendirilmiştir. 4 haftalık periyottan sonra denek grubu kontrol grubuna oranla resesif elleriyle yaptıkları pota altı atış, beyzbol pas ve dripling

47 çalışmalarında ortalamalara göre bir farklılık görülmüştür. Resesif ellerini çalıştıran basketbolcuların, diğer basketbolculara oranla ilerlemeleri gözlemlendiğinden antrenörlerin, spor adamlarının ve beden eğitimi öğretmenlerinin sporcuların resesif ellerine yönelik egzersizlerini de uygulama çalışmalarına alması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: : Resesif el, Beysbol pas, Basketbol FUTBOL MAÇLARINA SEYİRCİLERİN KATILMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Seyirciler spor endüstrisinin önemli bir bölümüdür. Dolayısıyla seyircilerin spor etkinliklerine katılım kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi spor endüstrisinin gelişimini sürdürebilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, seyircilerin Türkiye de profesyonel futbol müsabakalarına katılım (seyirci olarak) kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırmaya iki farklı ligde oynanan iki müsabakada yer alan seyirciler (n= 267) katılmıştır. Kapsam geçerliliği çalışmasına dört uzman katılmıştır. Veriler, profesyonel futbol müsabakası seyircilerine uygulanan 24 maddeden oluşan ölçek ile toplanmış ve analiz edilerek 6 farklı boyut, önem sırasına göre, Fiziksel Çevre (FÇ), Rakip Takım (RT), Tuttuğum Takım (TT), Programın Uygunluğu (PU), Müsabakanın Cazibesi (MC), Toplumsallaşma Fırsatı (TF) olarak adlandırılmıştır. Seyircilerin profesyonel futbol müsabakalarına katılım kararını etkileyen bileşenler arasında Tuttuğum Takım, en önemli bileşen olarak saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Futbol, Seyirci, Müsabaka. AVRUPA VE TÜRK YÜZÜCÜLERİN KULAÇ FREKANSLARI İLE MESAFE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Yüzme performansı kuvvet, esneklik ve genel dayanıklılık gibi temel motorik özelliklerin yanında, maksimal hıza ulaşım ve bunun korunması, reaksiyon zamanı ve teknik yeterlilik gibi belirleyici faktörlerin etkisi altındadır. Bu çalışmada, Türkiye Milli Yüzme Takımından, 4 erkek, 4 bayan olmak üzere 8 kişi, ayrıca Avrupada ki yüzücülerden 4 erkek ve 4 bayan sporcularla birlikte toplam 16 kişi denek olarak incelemeye alınmıştır.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 8 HAFTALIK YÜZME EGZERSİZLERİNİN ADÖLESANLARIN AEROBİK GÜÇLERİ, SOLUNUM FONKSİYONLARI VE VÜCUT DENGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Taner YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi*

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Rüçhan İri** Haldun Sevinç*** Emin Süel**** Özet Futbol becerisinin geliştirilmesi

Detaylı

15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA

15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2014, 1(2), 16-38 e-issn: 2148-6786 15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN

Detaylı

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EYLÜL SAYI: 8 2009 İSTANBUL Prof. Dr. Niyazi ENİSELER ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -8 EYLÜL- 2009 İSTANBUL

Detaylı

4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi *

4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 1835-1860 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2065

Detaylı

12 HAFTALIK ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 14 16 YAŞ ERKEK TAEKWONDOCULARIN KAN LAKTAT VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ

12 HAFTALIK ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 14 16 YAŞ ERKEK TAEKWONDOCULARIN KAN LAKTAT VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 12 HAFTALIK ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 14 16 YAŞ ERKEK TAEKWONDOCULARIN KAN LAKTAT VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ Özden KAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

VI. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 19-20 - 21/9/1997 Atatürk Stadı Halkapmar - İzmir BILDIRI ÖZETLERI Düzenleyenler E.Ü.T.F. Spor Hekimliği Anabilim Dalı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Spor Hekimleri

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1: 17-44 Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Orhan Akova Kerim Işık ** Özet:

Detaylı

UHBAB. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

UHBAB. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ekim/Kasım/Aralık Sonbahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl:2012 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER SPOR FEDERASYONU ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 1-8 Mustafa TÜRKMEN Aylin

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİ BİR SPOR ÜRÜNÜ OLARAK KADIN FUTBOLU

TÜRKİYE DE YENİ BİR SPOR ÜRÜNÜ OLARAK KADIN FUTBOLU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE YENİ BİR SPOR ÜRÜNÜ OLARAK KADIN FUTBOLU Yüksek Lisans Tezi ÇİLEM YAŞAR İSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 ANKARA 2014 Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması,

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi

Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 431-438, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 0 Değerlendirmesi Araştırma Proje Raporu Temmuz 2013 Dr. Burçin Hatipoğlu Doç. Dr. Maria D. Alvarez Doç. Dr. Kıvanç İnelmen Doç. Dr. Dilek Ünalan Boğaziçi Üniversitesi, Turizm

Detaylı

Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 1947-2013

Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 1947-2013 Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 947-03 Elif AKÇA * Ebru ÖZTÜRK* Tuğçe AYDOĞAN 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye, eliff.akca@gmail.com

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7266 Status : Original Study NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Nimet Haşıl Korkmaz

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik

Detaylı

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ

TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ 2. Basım Ankara 2014 ISBN : 978-975-590-492-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 940 2. Baskı : Kuban Matbaacılık Yayıncılık İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

ONUR KURULU. Seyfettin AZİZOĞLU (Ardahan Valisi) Faruk KÖKSOY (Ardahan Belediye Başkanı) Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Ardahan Üniversitesi Rektörü)

ONUR KURULU. Seyfettin AZİZOĞLU (Ardahan Valisi) Faruk KÖKSOY (Ardahan Belediye Başkanı) Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Ardahan Üniversitesi Rektörü) ONUR KURULU Seyfettin AZİZOĞLU (Ardahan Valisi) Faruk KÖKSOY (Ardahan Belediye Başkanı) Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Ardahan Üniversitesi Rektörü) SEMPOZYUM BAŞKANI Prof. Dr. Gürkan DOĞAN DÜZENLEME KURULU

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET KARGÜN BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı