Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Denek No Boy (cm) Ağırlık (kg) BKİ

20

21

22 C grubu A grubu D grubu B grubu E grubu

23 Serbest Zamanların Değerlendirilmesi 6 Televizyon Egzersiz Okuma A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu

24

25

26

27

28

29

30

31

32 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE DERSİ ÖĞRENCİ PROJE ÖZETLERİ

33 FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN SEDANTER KİŞİLERDEKİ KUVVET ANTRENMANINA AKUT ETKİLERİ Bu araştırma, statik germe, dinamik germe ve hafif şiddette aerobik egzersizle ısınma egzersizinin kuvvet antrenmanındaki performansa olan akut etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 6 erkek katılımcıda (yaş 20 30, beden ağırlığı kg, boy ) birbirini izlemeyen 3 farklı günde 3 farklı metod kullanılarak ısınma rutini gerçekleştirilmiştir. Isınma protokolleri 5 dakika ısınma koşusu ve dinamik germe 2 set 15 saniyeden süreyle 5 germe egzersizi (Metod 1) 5 dakika ısınma koşusu ve 2 set 15 tekrar boyunca 5 farklı statik tipte germe (Metod 2), ve son olarak sadece 5 ısınma koşusundan (Metod 3) oluşmuştur. Araştırma grubu her ısınma uygulamasından sonra bölgesel kuvvet testlerine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi için ölçümlerde 10 RM Bench Press Test ve 10 RM Leg Press Test i uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda her iki test içinde ulaşılan bulgulara göre dinamik germe methodu kuvvet egzersizlerinde pozitif bir artışa neden olmuştur. Anahtar Kelimeler: Statik Germe, Dinamik Germe, Kuvvet YAŞ GRUBU FUTBOLCULARIN AEROB VE ANAEROB SEVİYELERİNİN PERFORMANSA ETKİSİ Bu çalışmanın amacı, 2 aylık zaman süresince uygulanan çabuk kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının sporculara olan etkisinin incelenmesidir. Futbolcuların aerob ve anaerob çalışmalarda nasıl bir performans ortaya koyduğu değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya, Ferahevler Spor Kulübü U-16 grubu futbolcu kadrosuna Nisan ve Mayıs aylarında yapılmış olup; iki Cooper testi (bir ay arayla) ve 20 m sürat testi olarak uygulanmıştır. Sezonun ortasında yapılan Cooper ve 20 m sürat testi olumlu sonuçlar vermiş, sporcuların eksiklerinin görülmesine yardımcı olmuştur. Genel olarak savunma hattı, forvet ve kaleciler anaerob testte Cooper dan çok daha iyi sonuç elde etmiş, orta saha ve kanat oyuncuları ise aerob testte başarı göstermişlerdir. Anahtar Kelimeler: Futbol, U16 yaş grubu, Cooper test, 20m sürat

34 HENTBOLDA 6.0 VE 5.1 SAVUNMASININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARININ KAZANMAYA ETKİSİ Bu çalışma ortalama yaşları 19 olan Anafen Koleji A takımı hentbolcularının 5-1 ve 6-0 savunmalarının avantajlarını ve dezavantajlarını görebilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kontrol 6.0 savunma denek grubu ise; 5.1 savunmalarını yapmıştır. Çalışmaya 6 sı denek 6 sı kontrol grubu olmak üzere 12 gönüllü hentbol oyuncusu katılmıştır. Haftanın 3 günü 30 dakikalık antrenman maçları ile denek grubunun gelişim süreçleri hedeflenmiştir. Sonuç olarak rakiplerine göre fizik üstünlüğü olan takımların 6.0 savunma yaptığı görülmüş olup hücuma çıkılırken yerleşik hücuma geçilip bununla skor avantajını sağladıkları görülmüştür. 5.1 savunma yapan takımların ise fizik üstünlüğünün 6.0 savunma yapan takıma göre yeterince iyi olmadığını ve kısa ama hızlı adamlarıyla skor bulmaya yönelik oynandığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hentbol, 6.0 Savunma, 5.1 Savunma. BASKETBOLDA LİDER OYUNCULARIN ÖZELLİKLERİ DİĞER OYUNCULARLA ARADAKİ TEMEL FARKLAR Araştırmanın amacı, lider oyuncuların yapısını öğrenmek ve başarılarındaki temel faktörleri araştırmaktır. Bu çalışmada, Basketbol da lider oyuncuların özellikleri araştırılıp ve birbirleri arasındaki ortak noktalar incelenip normal oyuncularla karşılaştırılıp, aralarındaki temel farklılıklara bakılmıştır. Çalışmaya ağırlıklı olarak NBA de oynayan oyuncular(toplam 12 basketbolcu) ele alınmıştır. Lider olarak belirlenen oyuncuların tamamı NBA oyuncusu (6 kişi), diğer oyuncular ise aynı sezonlarda oynamış olan rakip oyunculardan (6 kişi) oluşturulmuştur. Veri toplamak için internet ve belgesellerden yararlanılmıştır. Örneklem grubunu temsil eden oyuncuların ortak özellikleri, takımlara olan yararları, gelişimlerindeki ortak noktalar olarak 1.sayı, 2.asist, 3.rebaund istatistikleri dikkate alınarak aralarındaki ortak özellikler ortaya çıkarılmıştır. Bu veriler doğrultusunda liderlikte olması gereken özellikler saptanarak, oyuncular arasındaki ortak noktalar ve takımdaki etkileri değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: NBA, Liderlik, Basketbol.

35 8-10 YAŞ ÇOCUKLARDA SÜRAT ÇALIŞMALARININ FUTBOLDA SÜRAT GELİŞİMİNE ETKİLERİ. Bu çalışmanın amacı 8 10 yaş grubu çocuklarda futbola özgü sürat antrenmanlarının sürat gelişimine etkileri incelenmiştir. Çalışmada 8 10 yaş, Valide Tayfun futbol okulunda oynayan sporculardan 10 denek grubu 10 kontrol grubu 1 seneden beri düzenli spor yapan erkek sporculardan oluşturulmuştur. Araştırma da katılımcıların fiziksel parametrelerden boy, kilo alındıktan sonra sürat hızını ölçmek için, 20 metre sürat testi uygulanmıştır. Denek Grubu araştırmanın başında sürat testinde alınan derecelerden sonra 8 haftalık bir sürede sürat çalışmalarına tabi tutulmuş ve tekrar sürat testi yapılıp aradaki derece farklılıklarına bakılıp gelişip gelişmediğine bakılmıştır. Kontrol grubuna sadece araştırmanın başında ve sonunda sürat testi uygulanmıştır. Sürat çalışması yaptırılmamıştır. Sonuç olarak 8 haftalık bir sürede sürat çalışmalarının 8 10 yaş arası çocuklarda sürat gelişiminde anlamlı bir farklılık gözükmemiştir (p>0.05). Anahtar Kelimeler: Futbol, 20m, Sürat. 12 YAŞ GRUBU GENÇ FUTBOLCULARDA ANTROPOMETRİK TESTLER VE ALAN TESTLERİNİN PERFORMANS AÇISINDAN ÖNEMİ. Bu çalışmanın amacı; futbolcuların performans düzeylerinin belirlenmesinde ve antrenmanın yönlendirilmesinde sıklıkla kullanılan alan testlerinin ve antropometrik testlerin karşılaştırılmasının yanı sıra, bu testlerin performans açısından nasıl bir yapı içerdiklerinin belirlenmesidir ve öneminin kavranmasıdır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek, frekans analizleri yapılmıştır. Elde edilen bilgiler tarafımızdan yorumlanmıştır. Anketörlere birebir anketler verilerek cevaplandırılmıştır. SPSS 16.0 analiz programı ile veriler analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Futbol, Antropometrik Ölçümler, Alan Testleri.

36 22-24 YAŞ TENİSÇİLERİN TENİS PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışma yaş grubu tenisi iyi bilen ve tenise yeni başlayan iki grup arasındaki hewitt test sonuçlarının karşılaştırılması için yapılmıştır. Çalışmada gruplar kontrol ve denek grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Haliç Üniversitesi tenis ihtisas sınıfından 7 kişi Denek grubu (boy ortalaması 180,42, kilo ortalaması 81,42 ), 7 kişi de Kontrol grubu (boy ortalaması 177,14, kilo ortalaması 73 ) olmak üzere toplam 14 kişi katılmıştır. Denek ve araştırma gruplarının hewiit testi sonuçları kayıt edilerek, veriler halinde Excel programında değerlendirilmiştir. Tenisi iyi bilen kişilerin tenise yeni başlayan gruba göre beceri ve isabetliliğinin yüksek olduğu görülmüştür. Antrenörlerin beceri testleri yapmaları önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hewitt testi, Tenis, İsabetlilik. DÜŞÜK VE YÜKSEK ŞİDDETEKİ KARDİOVASKÜLER ANTRENMANLARIN YAĞ YAKIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Araştırmanın amacı, sağlık için spor yapan bireylerde düşük ve yüksek yoğunluklu kardiyovasküler egzersizlerin beden kompozisyonu yağ değerlerinin incelenmesidir. Araştırmaya yaşları 25 45, boyları cm.vücut ağırlıkları70-83 kg.olan 6 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin egzersiz şiddetini hesaplamada Max HRR değerlerinin %70 80 yüksek şiddet grubunu ve %50 60 düşük şiddet grubunu temsil etmektedir. Katılımcılara yürüme bandında 35dk, haftada 3 gün, 6 hafta düzenli aerobik egzersiz yaptırılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce tüm katılımcıların vücut kompozisyonu ölçümleri bio-elektrik empedans ile ölçülmüştür (Tanita BC 418 marka ). Elde edilen veriler Excel/spss paket programında karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak her iki tip egzersizin yağ kaybına sebep olduğu görülmüştür. Fakat yüksek yoğunluklu kardiyo-vasküler egzersizin % yağ oranı ortalamaları arasındaki farklılığın daha fazla olduğu gözlenmiştir. Çalışmada denek sayısının az olmasının böyle bir sonuca ulaşmamızı sağladığını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler egzersiz,

37 BASKETBOL DA AS VE YEDEK OYUNCULARIN MAÇ PERFORMANSLARINA BAĞLI OLARAK KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ Bu çalışmada İstanbul B.B. A takım oyuncularından as ve yedek oyuncular içersinden 10 kişi incelenerek maç sonrası kaygı durumları ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada as ve yedek oyuncuların maç istatistikî bilgileri ortaya koydukları oyun, antrenmanda gösterdikleri performansları, hocalarının hakkında ki görüşleri, as veya yedek olmanın üzerlerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri araştırılmıştır. Bu bilgiler ve araştırmalar doğrultusunda, as oyuncuların performanslarının her maç, ya da antrenmanın aynı düzeyde olup olmadığı, oynadıkları iyi veya kötü maçtan sonra psikolojilerinin nasıl olduğu, yedek oyuncuların ise as seviyeye çıkabilmek için neler yaptıkları, kendilerini antrenmanlara ve maçlara nasıl hazırladıkları, nasıl motive ettikleri de araştırılmıştır. Araştırmada sporcuların maç sonu kaygı durumlarını tespit etmek için durumluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Maç sonrası verilere ise saha komiseri ve masa hakemlerinin tuttukları kayıtlardan ulaşılmıştır. Veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak frekans analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, as ve yedek oyuncuların, galibiyet ve yenilgi sonucu kaygı durumları istatistiksel olarak elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Basketbol, kaygı durumu DİRENÇ EGZERSİZLERİNİN ESNEKLİĞE ETKİLERİ. Araştırmanın amacı sağlık için spor yapan bireylerde, kuvvet egzersizlerinin gövde esnekliğine etkilerinin incelenmesidir. Araştırmaya düzenli egzersiz yapamayan, yaş ortalamaları 22 ±2.52, boy ortalamaları 175 ± 5,2, vücut ağırlık ortalamaları 73,1 kg ± 13,5 olan toplam 6 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara bacak egzersizi, diz ektansiyonu(leg extansion) ve gövde egzersizi, gövde fleksiyonu (abdominal crunch) egzersizleri,6 hafta süreyle haftada 3 gün, dört set, 15 tekrar olarak yaptırılmıştır. Bireylerin esneklik ölçümleri için otur uzan testi kullanılmıştır. Değerlendirmeler araştırmanın başında ve sonunda olmak üzere iki kez yapılmıştır. Verilerin ortalama ve ortalamalar arasındaki farklılıklar için t test kullanılmıştır(p<0.05). Sonuç olarak 6 haftalık direnç egzersizlerinin birinci ve ikinci esneklik ortalama değerleri arasında anlamlı fark oluşturduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Esneklik testleri, Kuvvet, Fitness.

38 AMATÖR SPOR KLÜPLERİ ALT YAPI FUTBOLCULARININ SOSYO- EKONOMİK ANALİZİ. Araştırmanın amacı; İstanbul Kağıthane İlçesineki amatör futbol klüplerinin alt yapılarında futbol oynayan sporcuların sosyo-ekonomik düzeylerinin ortaya çıkarılması oluşurmaktır. Araştırmanın evreni İstanbul Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren amatör futbol takımlarının alt yapısında futbol oynayan sporcular, örneği de bu klüplerde futbol oynayan tesadüfi olarak seçilen 100 sporcu oluşturmaktadır. Araştırma futbol oynayan sporcuların sosyo ekonomik yapılarını ortaya çıkaracak olan 20 sorudan oluşan anket formu geliştirilmiş ve araştırmacı tarafından örnek bireylere uygulanarak gerekli veriler toplanarak sonuçlar incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyoekonomi, Futbol, Amatör. GENÇ ERKEK FUTBOLCULARDA (U17) SÜRAT ÇALIŞMALARININ MEVKİLERİNE GÖRE (Merkez Savunma Oyuncuları) FARKLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışma, futbolcuların devre arası hazırlık döneminde ve ikinci müsabaka dönemi sonundaki sürat farklılıklarını görmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Beşiktaş J. K. U-17 Futbol takımından toplam 20 futbolcu katılmıştır.bu oyunculardan sadece merkez defans oyuncuları incelemeye alınacaktır. İlk test ve son son arasındaki antrenmanlar süresi 8 haftalık dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içerisindeki antrenmanlar takımın önceden hazırlanmış planındaki antrenmanlardır. Bu tez için özel bir antrenman programı sporculara uygulanmamıştır. Testlerde sürat performansının farklılılarını görmek için T-drill testi uygulanmıştır. Yaptığımız antrenmanlar sonrasında uyguladığımız T- Testi bize gösteriyor ki sporcular üzerinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Sezon içinde herhangi bir periyod içerisinde (6-8 hafta) bu şekilde yapılan sürat antrenmanlarının sporculara katkı sağladığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Futbol, T-testi, Sürat.

39 ÜSKÜDAR İLÇESİ EMNİYET TEŞKİLATINDA ÇALIŞANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE BEDEN KÜTLE İNDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışmanın amacı emniyet teşkilatında görev yapan aktif ve inaktif personelin Fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenerek, beden kütle indeksi ile ilişkilendirilmesidir. Araştırma grubu birinci grup aktif grup (araç içerisinde çalışan grup) 27 kişi, ikinci grup inaktif grup (büro içerisinde çalışan grup) 25 kişi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Araştırmada, katılımcılara 24 saat aktivite düzeyi ölçüm anketi ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ), yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptırılmıştır. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) 4 ayrı bölüm ve toplam 7 sorudan oluşmaktadır. Ankette son haftada kaç gün ve her bir gün için ne kadar süre ile a) Ağır fiziksel aktiviteler (AFA), b) Orta yoğunlukta fiziksel aktiviteler (OFA), c) Yürüyüş yapıldığını belirlenmektedir (Y). Son soruda ise günlük olarak hareket etmeden (oturarak, yatarak vs) harcanan zaman belirlenmektedir. Her bir kişinin haftada kaç gün ve ne kadar süre ile AFA, OFA ve Y yaptığını tespit ederek bu üç farklı fiziksel aktiviteden harcanan toplam MET miktarı hesaplanmaktadır. Bulguların değerlendirilmesinde SPSS 16.0 programı kullanılarak frekans analizi ve korelasyonlara bakılmıştır(p<0.01 ve p<0.05). Sonuç olarak; Ankete katılan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin yaş ortalamalarının 30.2 olması ve Fiziksel olarak Her türlü aktiviteye uygun olmasına rağmen her iki grubun da Fiziksel Aktivite seviyelerinin yetersiz, inaktivite yaygın olarak görülmüştür. Beden Kütle indeksi ile de aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p< 0,05). Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite düzeyi, BMI FUTBOL VE YÜZME BRANŞINDA DÜZENLİ ANTRENMAN YAPAN ÇOCUKLARIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Farklı ortamlarda yapılan (kara ortamı ve aquatik ortam) düzenli antrenman yapan, 2000 doğumlu 10 yüzücü ve 10 futbol oynayan çocukların antropometrik ölçümleri alınarak fiziksel profilleri ortaya konmuş ve bu iki farklı branş karşılaştırılmıştır. Elde ettğimiz bilgiler sayesinde bu branşların hangi özelliğe sahip ve bu kriterlere uygun olan çocukların daha rahat hangi branşta oynayabildiği ortaya konmuştur. Bu amaçla futbol oynayan ve yüzen grubun

40 boy, kilo, deri kıvrımı ölçümleri ve çevre ölçümleri alındı. Araştırmamızın sonucunda her iki grup arasında fiziksel parametrelerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Yüzme, antropometrik ölçümler. HALİÇ ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞANLARIN WELLNESS DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Wellness düzenli egzersiz ve doğru beslenme alışkanlıkları ile birlikte edinilen fiziksel ve zihinsel olarak iyi olma durumudur. Bu çalışmanın amacı Haliç Üniversitesi nde çalışanların fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak kendilerini iyi hissetme (wellness) hallerinin incelenerek, çalışma süresi ve cinsiyete göre wellness düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Sonuç olarak üniversite çalışalarının çalışma yıllarının artmasıyla beraber, daha mutlu olduğu, daha iyiözsaygısının olduğu, kariyer gelişimiyle daha ilgili olduğu ve boş zaman aktivitelerini daha iyi yapabilecek durumda olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Wellness, Çalışan, İyi hissetme. FUTBOL SEYİRCİSİNİ ŞİDDETE YÖNELTEN FAKTÖRLER. Bu çalışmanın amacı, futbol seyircisini şiddete yönelten faktörlerin incelenmesidir. Özellikle fazla sayıda seyirci kitlesinin katılımıyla gerçekleşen futbol müsabakalarında şiddet ve saldırganlığın önlenmesi yönetici, antrenör, sporcu, medya mensubu, taraftar derneklerine kadar futbolla ilgili her kesimin bilinçlenmesini ve ortak bir spor anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın Evrenini tarihinde Kartal Spor ile Elazığ Büyükşehir Belediye Spor arasında oynanan müsabakayı izlemeye giden 50 erkek kartal spor taraftarı oluşturmaktadır. Çalışma stadyumdaki seyircilerin oturdukları konuma göre tesadüfü örneklem yoluyla 50 seyirciye anket uygulanmıştır. Çalışmada yaş gurupları ile saldırganlık eğilimleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaş grupları arttıkça seyircilerin saldırganlık eğilimlerinin azaldığı görülmüştür. Alıntıladığımız araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, futbol seyircilerinin daha çok genç insanların ve erkek seyircilerin oluşturduğu söylenebilir. Yapmış olduğumuz çalışmada spor basını ve

41 yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalarının insanları etkilediği ve şiddet eğilimini artırdığı gözlenmiştir. Dolayısı ile spor yazarlarının konumları itibariyle çok dikkatli davranmaları gerektiği, insanları hem olumlu hem olumsuz şekilde etkilediği, bu nedenle kullandıkları üsluba dikkat ederek yazmaları, olaylara daha iyi niyetli yaklaşmaları gerektiği bilincine varmaları gerektiği söylenebilir. Başkan ve Yöneticilerinde seyircileri kışkırtacak beyanlarda bulunmamalarını daha hoş görülü olmaları gerektiğini önermekteyiz. Anahtar Kelimeler: Futbol, Şiddet, Taraftar, Seyirci YAŞ GRUBU BASKETBOLCULARDA 5 BÖLGEDEN YAPILAN ŞUT ANTRENMANLARININ İSABETLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ Bu çalışmanın amacı, basketbol sahası içerisinde uzak mesafeli şut isabetlerinin hangi bölgede etkin olduğu ve de yaş arasında olan oyuncuların ekstra şut antrenmanı yaptırılarak şut isabetliliğine etkisi araştırılmasıdır. 5 denek grubu basketbol oyuncu ve de 5 kontrol grubu basketbol oyuncusu, bir kapalı basketbol sahası içerisinde, basketbol dış 3 sayı atış çizgi dairesinin üzerinde farklı 5 bölgeden 8 hafta boyunca her antrenman sonrası denek grubu 500 adet şut atışı 5 bölgeden olmak kaydıyla atış kullanmıştır. Bu sırada kontrol grubu herhangi bir ekstra çalışma yapmamıştır. Sonuç olarak, 8 hafta boyunca yaptırılan denek grubu ve kontrol grubu arasındaki şut isabet özelliklerinde fark gözlenmektedir. Yapılan testlerin uygulanmasında, denek ve kontrol isabetlerin 2.bölge de daha isabetli olduğu yönündedir ve bunu yapılan testler ve antrenmanlar sonrası aynı bölge üzerinde isabet sağlandığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Basketbol, İsabetlilik, 5 Bölge. GALATASARAY FUTBOL AKADEMİSİ U 12 TAKIMI FUTBOLCULARININ BASKIN OLMAYAN AYAK ÇALIŞMALARININ İSABETLİLİK ORANINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Çalışmanın amacı, Galatasaray Futbol Akademisi u 12 yaş grubu futbolcularının resesif ayaklarını daha aktif olarak kullanmalarını sağlayarak isabetlilik gelişimleri arasındaki

42 ilişkiye bakmaktır. Çalışmaya 1,5-2 seneden beri Galatasaray alt yapısında futbol oynayan yaş ortalamaları 12,boy ortalamaları 1.49, kilo ortalamaları 37,9 olan 10 erkek futbolcu katılmıştır. Sporcuların hepsine araştırmanın başında ve sonunda isabetlilik testi, slalom testi, top sektirme, ayak içi pas çalışmaları yaptırılmıştır. Grup 8 hafta boyunca haftada 3 gün, 20 dakikalık resesif ayak ile çalışmaları yaptırılmıştır. Araştırma sonucu tablo şeklinde aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Futbolda İsabetlilik, Şut testi. STATİK DENGE ÇALIŞMALARININ İSABETLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Teniste 10 yaş erkek grubu çocuklara statik denge çalışmaları yaptırarak isabet gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırmamıza toplam 20 erkek sporcu katılmıştır. Bu katılımcıların 10 tanesi denek grubu 10 tanesi ise kontrol grubu olarak 2 gruba ayrılmıştır. Gruplara ayırmadan önce 20 sporcuya denge aparati olmadan ön test (seviye belirleme testi) yapılmıştır. Bu testin sonucuna göre grup ayrımı yapılmıştır. Denek grubu sporcularımıza 4 hafta boyunca haftada 3 gün statik denge çalışmaları yaptırılarak denge üzerinde en az 1500 top vurdurularak isabetlilik gelişimleri incelenmiştir. Denek grubu ile antrenman grubu arasında yapılan ön test ve son test sonuçlarına göre gruplararası performanslarında anlamlı farklılıklar meydana gelmiştir (p<0, 05). Sonuç olarak statik denge antrenmanları tenis performansının gelişimine olumlu katkılar sağlamıştır. Anahtar Kelimeler: Tenis, Denge, İsabetlilik. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIP RİSK FAKTÖRÜNE SAHİP OLAN VE OLMAYAN KADINLARIN MAXVO2 VE VÜCUT KOMPOZİSYONU DEĞERLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Bu araştırmanın amacı düzenli fitness programına dahil olup, risk faktörüne sahip olan ve olmayan kadınların, dayanıklılık ve vücut kompozisyonu değerlerinin ilişkilendirilmesidir. Çalışmaya yaş ortalamaları 37 ± 9,61836, vücut ağırlığı ortalamaları 62,47 kg. ± 10,13 kg, boy ortalamaları ise; 164,4 cm. ± 5,11 cm. olan en az 3-6 aydan beri düzenli egzersiz yapan

43 gönüllü 40 kadın katılmıştır. Çalışmada katılımcıların maxvo2 lerini değerlendirmek için Teknogym submaksimal yürüme testi uygulanmıştır. Kalp atım sayıları; Polar marka kalp atım sayısı monitörü kullanılarak tespit edilmiştir. Katılımcı yürüme bandına çıkarılıp 1.5 dk ısınma yaptıktan sonra, maksimal kalp atım sayısının %75 ine ulaşıp 1600m yi ne kadar sürede kat ettiğine bakıldı. Egzersiz sonunda ulaşılan maksimal nabız ve süre ilişkisinden yola çıkılarak maxvo2 indirekt olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların vücut kompozisyonları X- Scan marka, biyoelektrik empedans yöntemi ile ölçülmüştür. Ölçümler yapılmadan önce katılımcı, yoğun bir egzersiz yapmaması, kafein, sulu ve katı gıda almaması, adet döneminde olmaması, şort ve tişört ile ölçüm yapılacağı konularında bilgilendirilmiştir. Ölçümlerin hepsi standart bir odada gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların risk faktörleri ParQ test ve sağlık riski anketlerinden oluşturulmuş, uygulanan kulübe ait sağlık formu bire bir doldurularak değerlendirme yapılmıştır. Sağlık formunda yer alan sigara ve alkol kullanımı, şişmanlık durumu, aile hikâyesi, kan lipit profili, metabolik ve fiziksel hastalıkları çalışmada dikkate alınmıştır. Sonuçlar Excel programına aktarılmış olup maxvo2 ve vücut kompozisyonu arasında ilişki olup olmadığı SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: MaxVo2, Vücut kompozisyonu, Risk faktörleri. TENİS OYNAYAN YAŞ GURUBU ÇOCUKLARDA REAKSİYON ZAMANI VE RELATİF KUVVETİN İSABETLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu çalışmanın amacı tenis oynayan yaş gurubu çocukların reaksiyon zamanı ve relatif kuvvetin isabetlilik üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya 3 yıldan beri tenis spor okullarında kış sezonunda tenis oynayan 10 kız, 10 erkek sporcu denek ve kontrol grubu olarak katılmıştır. Ölçümler, İstanbul Maçka Tenis Kulübü açık tenis kortlarında gerçekleştirilmiştir. Sporcuların rölatif kuvvet ölçümlerinde handgrip dinamometre kullanılmış ve maksimum izometrik kuvvetlerinin ölçüm sonuçları ön test ve son test olarak değerlendirilmiştir. Denek grubun, ön test ölçümlerinin hemen arkasından 4 hafta süreyle haftada 2 gün olacak şekilde antrenmanlar yaptırılarak son teste tabii tutulmuştur. Sonuç olarak, 4 hafta süreyle yapılan antrenmanların reaksiyon zamanını ve rölatif kuvvetin isabetlilik üzerine etlisinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tenis, Handgrip, Rölatif Kuvvet.

44 12-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ŞUT TESTİ. Bu çalışmanın hedefi her iki gruba Kaleye Şut Testi uygulanarak denek ve kontrol grubunun arasındaki farklılıkları gözlemlemektir. Bu çalışma yaş grubu futbol okulu öğrencileriyle, aynı yaşta futbol okuluna gitmeyen çocukların şut çekme becerilerini kıyaslamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada denekler ve kontrol grubunun boy uzunlukları, ağırlıkları, yaşları ve kaleye şut ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada toplam 20 oyuncu kullanılmıştır. 10 oyuncu Çengelköyspor futbol okulu oyuncusu denek olarak kullanılmıştır. Kıyaslanan diğer 10 kontrol grubu oyuncusu ise Türkan Sedefoğlu İlköğretim Okulu öğrencileridir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi Microsoft Office Excel Programı, Versiyon 2010 kullanılarak yapılmıştır. Verilerin değerlerinin aritmetik ortalaması SPSS Programı ile değerlendirmeye alınmış ve grupların birbiriyle karşılaştırılması gösterilmiştir. Grupların ayrı olarak incelenmesi sonucu toplam şut puanları arasında %95 güven aralığında p<0,04 anlamlı farklılık göze çarpmaktadır. Bu durum futbol okuluna giden çocukların diğerlerine göre gelişimini destekler niteliktedir. Anahtar Kelimeler: Futbol, yaş grubu, Şut testi. 4 HAFTALIK SÜRAT ANTRENMANLARININ 11 YAŞ GRUBU FUTBOLCULARININ 20M PERFORMANSINA ETKİSİ Çalışmanın amacı, 11 yaş grubu futbol okulunda spor yapan çocukların sürat becerilerinin incelenmesi ve 20 m sürat performansının yaptırılan antrenmanlar drilleri aracılığıyla gelişimlerinin tespit edilmesidir. Çalışmaya, yaşları 11, vücut ağırlığı 35,4± 3,3kg ve boy uzunluğu 141,6±1,8 cm olan 5 erkek futbol okulu öğrencisi denek grubu olarak; yaş ortalamaları 11, vücut ağırlığı 33± 2,7 ve boy uzunluğu 136,8± 2,37 cm olan 5 erkek futbol okulu öğrencisi kontrol grubu olarak, toplam 10 sporcu gönüllü katılmıştır. Sporcuların 20 metre sprint performansları ön test ve son test olarak el kronometresi ile kaydedilmiş ve 4 haftalık egzersizler sonucunda gelişimleri incelenmiştir. Çalışmada yapılan istatistik analizi sonucunda, ön ve son test arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Anahtar Kelimeler:Futbol, Sürat, 20m.

45 FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ FUTBOL YAŞ TAKIMLARININ MÜSABAKALARDA ATTIĞI ŞUT VE GOLLERİNİN BÖLGESEL ANALİZİ. Bu araştırmada futbolda Gol Atma sıkıntısı incelenmiştir. Gol atmayı etkileyen faktörler; teknik, taktik, fiziksel, çevresel faktörler, rakip etkisi, şut bölgesi olarak başlıklara ayrılır. Bu çalışmada gol atmayı etkileyen faktörlerden olan Şut Bölgesi incelenmiştir ve atılan şut ve gollerin bölgelere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Şut incelemesi SportsCode Gamebreaker Elite Görüntülü Analiz Programı ile yapılmıştır. Analiz programı yardımı ile ayıklanan şutlar, yine aynı analiz programının grafiksel analiz desteği ile yerleri tespit edilmiş ve daha sonra da A3 özel boyutlu futbol sahası çizimli kâğıtlara tek tek işaretlenip istatistiği yapılmıştır. Fenerbahçe U14, U15, U16, U17 ve U18 futbol takımlarının 2011/12 futbol sezonunda oynadıkları toplam 61 lig maçına ait toplam 866 şut ve bunun içinde 150 gol incelenmiştir. İncelemenin sonunda başarılı şutların ve gollerin hangi bölgeden geldiği tespit edilmiştir. Gollerin en çok hangi bölgeden geldiğini bilen takımlar, antrenmanlarını ona göre düzenleyebilir, o bölge dışından şut çekmek yerine alternatifler üretip, gollerin en çok geldiği bölgelerden şut çekmenin takıma daha çok katkı sağlayacağı öngörülebilir. Öneri olarak, özellikle futbol altyapı takımları için antrenman programları bu bilgiye göre düzenlenebilir, gold zone dışından şut çekilmesinin azaltılması, bunun yerine gold zone bölgesine giriş yapıp bu bölgeden şut tercihi yapılması takım için faydalı olacaktır. Bu nedenle Gold Zone bölgesine atak yapmak, o bölgeye girmek ve daha sonra da şut tercihinde bulunmak bir takımın ana hedefi olmalıdır. Anahtar Kelimeler: SportsCode Gamebreaker, futbol maç analizi FUTBOLDA 8-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ÇABUKLUK GELİŞİMİ Bu çalışmanın amacı 8-12 yaş grubu futbol oyuncularının çabukluk antrenmanlarıyla çabukluk gelişimine etkilerini gözlemlemektir. Çalışmaya 8-12 yaş, boy, kilo grubu Sultantepe Spor Kulübü nde oynayan oyuncuların 10 denek grubu 10 kontrol gurubu 6 aydan beri düzenli spor yapan erkek sporculardan oluşturmuştur. Araştırmada oyuncuların fiziki ölçümlerinden boy, kilo alındıktan sonra çabukluk sürelerini ölçmek için sekiz koşusu testi uygulanmıştır. Denek Grubu araştırmanın başında çabukluk testinde alınan derecelerden sonra 6 haftalık bir sürede çabukluk çalışmaları uygulanmıştır. 6 hafta sonunda tekrar çabukluk testi

46 yapıp aradaki gelişmeler karşılaştırılmıştır. Kontrol grubuna araştırmanın başında ve sonunda çabukluk testi uygulanarak, çabukluk antrenmanları yaptırılmıştır. Sonuçolarak, 6 haftalık sürede 8-12 yaş futbol oyuncularında çabukluğun, geliştirilip geliştirilmediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Futbol, çabukluk testi. GÖRSEL TEMPO DESTEKLİ VE DESTESİZ ANALİZ DEĞER FARKLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu çalışma yaşları arasındaki milli takım yüzücülerine yapılmıştır.7 yüzücü bulunmaktadır. Yüzücülerin verileri kendi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu testte yüzücülerin kol sayılarını, kol frekanslarını, nabızlarını en iyi hale getirmek amaçlanmıştır. Yapılan testlerin değerleri veriler haline getirilerek Microsoft Excel programında kaydedilmiştir. Antrenman sırasında 7 denek grubuna havuzda haftada 3 gün 1 er saat serbest stil destekli ve desteksiz yüzme tekniklerini geliştirmek için driller uygulanmıştır. Değerler ön test ve son test olarak tablolarda gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Görsel Tempo, Desteksiz Analiz YAŞ GRUBU BASKETBOLCULARDA RESESİF ELİNE YÖNELİK EGZERSİZLERİN İSABETLİLİK ORANINA ETKİSİ. Bu çalışma yaş grubu, yıldız takım basketbolcularının dominant olmayan ellerini hangi verimlilikle kullanıp kullanmadıklarını görebilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada gruplar kontrol ve denek grubu olmak üzere 2 gruba ayırmıştır. Teşvikiye İhtisas kulübünden 6 denek (boy ortalaması178cm ± 6.77, kilo ortalaması 71kg ± 5.32), 6 Kontrol grubu (boy ortalaması 175cm ±6.35, kilo ortalaması 67kg ± 4.97) olmak üzere toplam 12 sporcu katılmıştır. Basketbolun temelini oluşturan isabetli pas, dripling, pota altı atışları içeren antrenman programı 4 hafta, haftanın 3 günü, 30 dakika olarak düzenlenmiştir. Antrenmanlar sırasında denek ve kontrol gruplarının resesif elleriyle yaptıkları dripling, pas ve atışlar kayıt edilerek, veriler halinde Excel programında değerlendirilmiştir. 4 haftalık periyottan sonra denek grubu kontrol grubuna oranla resesif elleriyle yaptıkları pota altı atış, beyzbol pas ve dripling

47 çalışmalarında ortalamalara göre bir farklılık görülmüştür. Resesif ellerini çalıştıran basketbolcuların, diğer basketbolculara oranla ilerlemeleri gözlemlendiğinden antrenörlerin, spor adamlarının ve beden eğitimi öğretmenlerinin sporcuların resesif ellerine yönelik egzersizlerini de uygulama çalışmalarına alması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: : Resesif el, Beysbol pas, Basketbol FUTBOL MAÇLARINA SEYİRCİLERİN KATILMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Seyirciler spor endüstrisinin önemli bir bölümüdür. Dolayısıyla seyircilerin spor etkinliklerine katılım kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi spor endüstrisinin gelişimini sürdürebilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, seyircilerin Türkiye de profesyonel futbol müsabakalarına katılım (seyirci olarak) kararlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırmaya iki farklı ligde oynanan iki müsabakada yer alan seyirciler (n= 267) katılmıştır. Kapsam geçerliliği çalışmasına dört uzman katılmıştır. Veriler, profesyonel futbol müsabakası seyircilerine uygulanan 24 maddeden oluşan ölçek ile toplanmış ve analiz edilerek 6 farklı boyut, önem sırasına göre, Fiziksel Çevre (FÇ), Rakip Takım (RT), Tuttuğum Takım (TT), Programın Uygunluğu (PU), Müsabakanın Cazibesi (MC), Toplumsallaşma Fırsatı (TF) olarak adlandırılmıştır. Seyircilerin profesyonel futbol müsabakalarına katılım kararını etkileyen bileşenler arasında Tuttuğum Takım, en önemli bileşen olarak saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Futbol, Seyirci, Müsabaka. AVRUPA VE TÜRK YÜZÜCÜLERİN KULAÇ FREKANSLARI İLE MESAFE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Yüzme performansı kuvvet, esneklik ve genel dayanıklılık gibi temel motorik özelliklerin yanında, maksimal hıza ulaşım ve bunun korunması, reaksiyon zamanı ve teknik yeterlilik gibi belirleyici faktörlerin etkisi altındadır. Bu çalışmada, Türkiye Milli Yüzme Takımından, 4 erkek, 4 bayan olmak üzere 8 kişi, ayrıca Avrupada ki yüzücülerden 4 erkek ve 4 bayan sporcularla birlikte toplam 16 kişi denek olarak incelemeye alınmıştır.

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI AKTİVİTE DÜZEYLERİ FARKLI İKİ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMACI: AHMET MİÇOOĞULLARI TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. AYŞE DİCLE TURHANOĞLU

Detaylı

Performans Testleri. Antrenör Nihan DÖNMEZ

Performans Testleri. Antrenör Nihan DÖNMEZ Performans Testleri Antrenör Nihan DÖNMEZ Yetenek seçimi Vücut yapısı Reaksiyon zamanı Güç ve kuvvet testi Anaerobik kapasite Dayanıklılık Sağlık testleri gibi konu başlıkları altında farklı birçok testi

Detaylı

6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 6 HAFTALIK BLOK KONDİSYON ANTRENMANI PLANLAMASININ 16 YAŞ ERKEK BASKETBOLCULARDA AEROBİK KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Murat BİLGE 2011 Basketbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası na katılacak

Detaylı

1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI.

1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI. 1. OKUL /KULÜP TAKIMLARINA SPORCU SEÇİMİ SPORCU ÖĞRENCİ LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI. Her eğitim yılı açılışını takip eden 15 gün içersinde okullarda/kulüpte yapılan yukarıda belirtilen tüm spor branşlarında

Detaylı

Futbol ve Maç Analizi

Futbol ve Maç Analizi Futbol dünyada en çok tercih edilen spor dallarından biridir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, FİFA nın liglere kattığı yenilikler Transfer ücretlerinin yükselişi bu spor dalına olan ilgi ve Başarı

Detaylı

BASKETBOLCU KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA. A 1.1 2014/I

BASKETBOLCU KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA. A 1.1 2014/I TANIM Topu karşı potaya el ile atma kuralına dayanan ve beşer kişiden oluşan iki takım arasında oynanan basketbol oyununu; temel bir eğitim alarak, bir ücret karşılığı sözleşme ile bağlı bulunduğu bir

Detaylı

Tartışılabilir bu özet yetenek seçimi kuramına, sportif oyunlar temel alınarak günümüzdeki çalışmalardan bazı eklemeler yapmak istiyorum.

Tartışılabilir bu özet yetenek seçimi kuramına, sportif oyunlar temel alınarak günümüzdeki çalışmalardan bazı eklemeler yapmak istiyorum. 5. SPORTİF OYUNLARDA YETENEK SEÇİMİ Tartışılabilir bu özet yetenek seçimi kuramına, sportif oyunlar temel alınarak günümüzdeki çalışmalardan bazı eklemeler yapmak istiyorum. 5.1. Yeni bir yaklaşım Holmann

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EĞİTİM YETENEK TESPİTİ. İzleyici Antrenörlük ve Yetenek Tespiti (SCOUTING)

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EĞİTİM YETENEK TESPİTİ. İzleyici Antrenörlük ve Yetenek Tespiti (SCOUTING) TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EĞİTİM YETENEK TESPİTİ İzleyici Antrenörlük ve Yetenek Tespiti (SCOUTING) BU KONU BİZE NE KAZANDIRACAK Genç futbolculardaki Yeteneği Keşfetmek ile ilgili önemli etkenler konusundaki

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

SPKD-UKSCA AKREDİTE KUVVET KONDİSYON UZMANLIĞI SINAVI ÖRNEK SORULARI

SPKD-UKSCA AKREDİTE KUVVET KONDİSYON UZMANLIĞI SINAVI ÖRNEK SORULARI SPKD-UKSCA AKREDİTE KUVVET KONDİSYON UZMANLIĞI SINAVI ÖRNEK SORULARI SCAT-SCS 1. Liseli bayan bir futbol orta saha oyuncusuna antrenman durumunu tespit etmek için bir test bataryası uygulanıyor. Sonuçlar

Detaylı

FUTBOLDA DAYANIKLILIK. Atilla YÜCE

FUTBOLDA DAYANIKLILIK. Atilla YÜCE FUTBOLDA DAYANIKLILIK Atilla YÜCE DAYANIKLILIK DAYANIKLILIK, GENELDE, SPORCUNUN FİZİKİ VE FİZYOLOJİK YORGUNLUĞA DAYANMA GÜCÜ OLARAK TANIMLANABİLİR. BİR BAŞKA TANIMDA İSE, TÜM ORGANİZMANIN, UZUN SÜRE DEVAM

Detaylı

Sürat Antrenmanı. Dr.Ali KIZILET

Sürat Antrenmanı. Dr.Ali KIZILET Sürat Antrenmanı Bu antrenmanlar sürat ve çabukluk çeviklik gelişimi için antrenörler için temel kaynaktır.özel bir sürat antrenmanını takiben gevşeme egzersizleri her zaman kullanılmalıdır. Sürat antrenmanları

Detaylı

10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL.

10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL. 10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL.*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

Yaş Gruplarında Kuvvet. Dr. Alper AŞÇI Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Yaş Gruplarında Kuvvet. Dr. Alper AŞÇI Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yaş Gruplarında Kuvvet Dr. Alper AŞÇI Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi TEKNİK-TAKTİK KONDİSYON Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık, Koordinasyon GENÇ FUTBOLCU PSİKOLOJİK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Algılama,

Detaylı

Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş

Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş Ezgi Tülay Aslıcan Arzuman Ayça Şeyma Aslan Tolga Ateş GİRİŞ Voleybol; interval özellikli yüklenme ve dinlenme periyotlarının ardışık uygulandığı Smaç, blok, file hareketleri ani patlayıcı gücü Voleybol

Detaylı

Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar. Yusuf Köklü

Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar. Yusuf Köklü Futbolda Dar ( Küçük) Alan Oyunları Fizyolojisi ve Antrenmana Çıkarımlar Yusuf Köklü Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 5. Antrenman Bilimi Kongresi 2-4 Temmuz 2013 Beytepe/

Detaylı

FUTBOLDA KUVVET ANTRENMANLARI VE PLYOMETRİK ANTRENMANLAR. Doç.Dr. Güven ERDİL TFF Futbol Gelişim Direktörü

FUTBOLDA KUVVET ANTRENMANLARI VE PLYOMETRİK ANTRENMANLAR. Doç.Dr. Güven ERDİL TFF Futbol Gelişim Direktörü FUTBOLDA KUVVET ANTRENMANLARI VE PLYOMETRİK ANTRENMANLAR Doç.Dr. Güven ERDİL TFF Futbol Gelişim Direktörü FUTBOLDA KUVVET 1- Kuvvetin Genel Tanımlanması 2- Futbolda kuvvet neden önemlidir? 3- Kuvvet Konusunda

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

Şekil 1: Sportif Oyunlarda uzun süreli gelişim amaçlarına göre eğitim aşamaları (Ehret, Spaete und. Schubert, 1994)

Şekil 1: Sportif Oyunlarda uzun süreli gelişim amaçlarına göre eğitim aşamaları (Ehret, Spaete und. Schubert, 1994) 1. HENTBOLDA YETENEK GELİŞTİRME 1. Geliştirme Eğitiminin Yapısı ve İçeriği Hentbolda yetenek seçimi ve geliştirme; uzun dönemli eğitim sürecinde, birbirinden ayrılmayan ve zamansal olarak birbirine paralel

Detaylı

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU EK:1-1- TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU EĞİTİM KURULU ANTRENÖR STAJ EĞİTİM PROGRAMI ESASLARI Bölüm I AMAÇ Madde 1- Antrenör Staj Eğitim Programı Esaslarının amacı; antrenör adaylarının eğitimöğretim programlarında

Detaylı

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Staj Ders Dosyası Ġstenilen Belgeler;

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Staj Ders Dosyası Ġstenilen Belgeler; Antrenörlük Eğitimi Bölümü Staj Dersi Sorumlusu Öğretim Elemanlarına; Antrenörlük Eğitim Bölümü öğrencilerinin son sınıfında kendi branşları ile ilgili kulüplerde iki dönem süresince yaptıkları staj dersi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR Türkiye nin Projesi Türk Futbolu nun Gençlik Geliştirme Programı ile Türkiye deki tüm genç nüfusu özellikle okullardaki öğrencileri kucaklaması hedeflenmektedir. Gençlik Geliştirme

Detaylı

2010 DÖNEMİ 1996 İL KARMALARI TOPLANTISI 08 ARALIK 2009

2010 DÖNEMİ 1996 İL KARMALARI TOPLANTISI 08 ARALIK 2009 2010 DÖNEMİ 1996 İL KARMALARI TOPLANTISI 08 ARALIK 2009 İL KARMALARINDAN BEKLENTİLER Üst düzey bir takımın oluşturulması Dünya çapındaki elit takımların performans analizleri gösteriyor ki erkek ve bayanlarda

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA 1 ESNEKLİK Tanımlar Esneklik Bir eklem ya da bir dizi eklemin kendi hareket genişliğinde tamamen hareket edebilmesi Ya da bir eklemin ya da eklem dizisinin hareket genişliği

Detaylı

HENTBOLDA HEDEF YIL 2020

HENTBOLDA HEDEF YIL 2020 HENTBOLDA HEDEF YIL 2020 Ülkemiz hentbolu için yapılan çalışmalar sonucunda 1980-1995 yılları arasında tüm ülke tarafından tanınmış ve tercih edilen bir spor branşı haline gelmiş ve Türk hentbolu o yıllar

Detaylı

2013'te ilk antrenman

2013'te ilk antrenman 2013'te ilk antrenman Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Beşiktaş Futbol Takımı, 11 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig in ikinci yarısı için

Detaylı

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek).

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek). 3x3 Resmi Oyun Kuralları Ocak 2015 Resmi FIBA Basketbol oyun kuralları sadece bu belgede belirtilen 3x3 oyun kuralları için değil bütün oyun durumları için geçerlidir. Madde 1. Saha ve Top Müsabaka 3x3

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ.

10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. 10-12 YAŞ ARASI TENİSÇİLERE UYGULANAN 8 HAFTALIK KORT İÇİ KOORDİNASYON ÇALIŞMALARIN EL ÖNÜ İLE EL ARKASI VURUŞLARA ETKİSİ. FATİH KESKİN*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi Ve

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA

KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ergenliğe kadar boy, ağırlık ve kuvvet bir cinsiyet farkı göstermezken, ergenlikten sonra cinsiyetler arasındaki bazı değişiklikler belirginleşir.

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

Antagonistik Kas Aktivitesi ve Çeviklik Performansının Farklı Çeviklik Testleri için İncelenmesi

Antagonistik Kas Aktivitesi ve Çeviklik Performansının Farklı Çeviklik Testleri için İncelenmesi Antagonistik Kas Aktivitesi ve Çeviklik Performansının Farklı Çeviklik Testleri için İncelenmesi Bedrettin BULGURU, Pınar ARPINAR AVŞAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara Çeviklik;

Detaylı

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ SPORCU BESLENMESİ SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans

Detaylı

VOLEYBOLCU A-GÖREVLER

VOLEYBOLCU A-GÖREVLER TANIM File ile iki eşit alana bölünmüş bir oyun alanı üzerinde her takımın sahada 6 oyuncu bulundurduğu iki takım arasında oynanan ve topu yere düşürmeden üç pas kullanılarak karşı sahaya geçirme kuralına

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI

İçindekiler. Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI Birinci Bölüm ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ, HAREKET EĞİTİMİ VE ÇOCUK ANTRENMANLARI 1.1. Çocuklukta Fiziksel, Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-Motor Gelişim Dönemleri... 1 1.2. Hareket Kavramı ve Beceri İlişkisi...

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

www.koycegiz-beachhandball.com

www.koycegiz-beachhandball.com 12. ULUSLARARASI ve TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KÖYCEĞİZ YAŞAR SEVİM PLAJ HENTBOL ŞAMPİYONASI 6-10 TEMMUZ 2009 www. koycegiz-beachhandball.com 12. ULUSLARARASI ve TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KÖYCEĞİZ YAŞAR SEVİM PLAJ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken, Yüzme, Basketbol ve Atıcılık

Detaylı

14.12.2010 MOTOR BECERĐLER

14.12.2010 MOTOR BECERĐLER MOTOR BECERĐLER HALTER TAKIM SPORLARI SPRİNT MARATON YRD DOÇ DR MURAT BİLGE KÜ BESYO Beceri kısa süre içerisinde zor hareketleri öğrenebilme ve değişik durumlarda amaca uygun çabuk bir şekilde tepki gösterebilme,

Detaylı

PROF. DR. ERDAL ZORBA

PROF. DR. ERDAL ZORBA PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler, kemik mineral yoğunluğundaki artış, beden suyundaki değişimler,

Detaylı

ŞİRKET GRUP ÜYELİK BİLGİLERİ

ŞİRKET GRUP ÜYELİK BİLGİLERİ ŞİRKET GRUP ÜYELİK BİLGİLERİ Branşlara üyelik ile ilgili Formları Kulübümüzün Ofis bölümünden temin edebilirsiniz. Misafir, Üye ile birlikte günlük giriş yapabilir. Her birim için ayrıntılı bilgileri Halkla

Detaylı

Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan Beşiktaş, yaptı. Bir süre ayak tenisi oynayan oyuncular, şut çalışmasıyla

Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan Beşiktaş, yaptı. Bir süre ayak tenisi oynayan oyuncular, şut çalışmasıyla Kartal kupa mesaisinde BEŞİKTAŞ Ankaragücü'yle Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın ilk idmanını tamamladı. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan Beşiktaş, pas ve top kapma çalışmalarının ardından

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU Ünilig, Türkiye'nin üniversitelerarası ilk çok branșlı, deplasmanlı spor ligi olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-13 sezonunda organize edilmeye bașlandı. İlk

Detaylı

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı?

Günde kaç saat, haftada kaç gün egzersiz yapılmalı? Başarılı bir kilo verme ve daha da önemlisi bu kiloyu korumada en önemli anahtar egzersizdir. Kilo verdikten sonra egzersiz yapmayı bırakanlar yeniden kilo alırken, egzersize devam edenlerde bu ihtimal

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 10-14 Ağustos 2011 İstanbul. Türkiye Yüzme Federasyonu

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 10-14 Ağustos 2011 İstanbul. Türkiye Yüzme Federasyonu Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 10-14 Ağustos 2011 İstanbul Türkiye Yüzme Federasyonu Pazar Sok. No:11/A Anadoluhisarı / Istanbul / TURKEY +90 216 332 41 56 +90 216 332 41 55 Genel Bilgiler MÜSABAKA

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

13.ANGORA KUPASI FUTBOL FİKSTÜRÜ

13.ANGORA KUPASI FUTBOL FİKSTÜRÜ MERKEZ ÇİM SAHA Özel Hususlar / Esnek Kurallar: Not: Tüm müsabakalar Üniversite Sporları Federasyonu Oyun Kurallarına ve Misyonuna Tabidir. Ancak, turnuvanın yapısı ve amacı doğrultusunda bazı esnek kurallar

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FUTBOL SEYİRCİSİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ŞİDDETE ETKİSİ (KARAMANSPOR ÖRNEĞİ)

FUTBOL SEYİRCİSİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ŞİDDETE ETKİSİ (KARAMANSPOR ÖRNEĞİ) 145 FUTBOL SEYİRCİSİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ŞİDDETE ETKİSİ (KARAMANSPOR ÖRNEĞİ) THE EFFECT OF FOOTBALL SPECTATORS SOCIA- ECONOMIC STRUCTURE ON VIOLENCE (SAMPLE OF KARAMANSPOR) Mustafa YILDIZ ** İ.

Detaylı

BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BASKETBOL VE BADMİNTON SPORU YAPAN 12-14 YAŞ ARASINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZGÜR GÜL ONUR DEMİREL ÖZET Bu çalışmanın amacı 12 haftalık antrenmanın 12-14 yaş erkek

Detaylı

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi*

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Rüçhan İri** Haldun Sevinç*** Emin Süel**** Özet Futbol becerisinin geliştirilmesi

Detaylı

FİTNESS STÜDYO PROGRAMLARIMIZ. Kullanım Saatleri

FİTNESS STÜDYO PROGRAMLARIMIZ. Kullanım Saatleri ÜYELİK BİLGİLERİ Kulüp Üyeliği ve branşlara üyelik ile ilgili Formları Kulübümüzün Ofis bölümünden temin edebilirsiniz. Misafir, Asil Üye ile birlikte günlük giriş yapabilir. Her birim için ayrıntılı bilgileri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ REKTÖRLÜK KUPASI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ REKTÖRLÜK KUPASI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI. Turnuvanın yürütülmesinden Beden Eğitimi Bölümü sorumludur. Her türlü olay karşısında Beden Eğitimi Bölümü tarafından alınan kararlar uygulanacaktır..

Detaylı

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA!

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA! PROGRAM Generation adidas International, Dünya nın top futbol kulüpleri ve ulusal federasyonlarla ile imzaladığı spornsorluk anlaşması kapsamında farklı ülkelerin farklı futbol yönetim anlayışlarını, filozofilerini,

Detaylı

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları * 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş(bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular

Detaylı

ENKA SPOR KULÜBÜ BRANŞ ÜYELİK

ENKA SPOR KULÜBÜ BRANŞ ÜYELİK ENKA SPOR KULÜBÜ BRANŞ ÜYELİK 2014-2015 ÜYELİK BİLGİLERİ Kulüp Üyeliği ve branşlara üyelik ile ilgili Formları Kulübümüzün Ofis bölümünden temin edebilirsiniz. Misafir, Asli Üye ile birlikte günlük giriş

Detaylı

Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 21, Aralık 2015, s. 554-560 Mücahit SARIKAYA 1 Burak GÜRER 2 AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BADMİNTON ve TENİSÇİLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI SUNUM HAZİRAN 2014 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN BİLİM KAPISI TEMMUZ 2010 TARİHİNDE KURULDU. ANKARA DA 5 İNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MİSYONUMUZ BİLİMSEL BİLGİNİN ÜRETİLMESİ VE YAYILMASI

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

ELİT BAYAN BASKETBOL VE BAYAN HENTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ELİT BAYAN BASKETBOL VE BAYAN HENTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SAVUCU, Y., ERDEMİR, İ., AKAN, İ., CANİKLİ, A., Elit Bayan Basketbol ve Bayan Hentbol Oyuncularının Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Karşılaştırılması SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,

Detaylı

FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİ DAYANIKLILIK ANTRENMANI. Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri

FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİ DAYANIKLILIK ANTRENMANI. Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri FUTBOL HAZIRLIK DÖNEMİ DAYANIKLILIK ANTRENMANI Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri DAYANIKLILIK Sporda dayanıklılık "Uzun süre devam eden yüklenmelerde

Detaylı

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir ESNEKLİK 1 ESNEKLİK Hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi Hareketlilik olarak da bilinmektedir Bir sporcunun becerileri büyük açılarda ve kolay olarak gerçekleştirmesinde önde gelen temel gerekliliktir

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK ESNEKLİK Bir hareketi eklemlerin müsaade ettiği en geniş açıda yapabilme yeteneğidir Esnekliği Etkileyen Faktörler Eklem Yapısı Merkezi sinir sistemi Kas lifi ve derinin gerilme

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 13 (12 Mayıs 25 Mayıs 2014) Sayfa 1 BASKETBOL KÜÇÜK BASKETBOL Küçük basketbol takımımız başarılı maçlar çıkarmaya devam ediyor. Gelişim ligi maçında rakibi Fenerbahçe Ataşehir basketbol takımını

Detaylı

ENKA ÇALIŞANLARI VE ENKALI ASİL ÜYELİK BİLGİLERİ

ENKA ÇALIŞANLARI VE ENKALI ASİL ÜYELİK BİLGİLERİ ÇALIŞANLARI VE LI ASİL ÜYELİK BİLGİLERİ Kulüp Üyeliği ve branşlara üyelik ile ilgili Formları Kulübümüzün Ofis bölümünden temin edebilirsiniz. Misafir, Asil Üye ile birlikte günlük giriş yapabilir. Her

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER

BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER BÜYÜME VE GELİŞMEDE DÖNEMLER 0-2 Yaş Süt çocukluğu 2-5 Yaş Oyun çocukluğu veya okul öncesi 6-12,14 Yaş Okul çağı veya büyük çocukluk 4-5 yıl Ergenlik dönemi 23-26 Yaş Gençlik veya ergenlik sonu 2-5 YAŞ

Detaylı

ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ:

ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ: ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ: GENÇ ERKEKLER: 2014-2015 SEZONU ANTALYA İLİ BASKETBOL GENÇ ERKEKLER LİG STATÜSÜ 1. 2014-2015 Genç Erkekler Basketbol Ligi

Detaylı

BEDEN VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN VE SPOR EĞİTİMİ BEDEN VE SPOR EĞİTİMİ haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Öğrenciye fiziki etkinlikler sayesinde kendisinin yeteneklerini ifade etme olanağı sunulmalıdır ve onların değerlendirilmesi sayesinde

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AĞRI SPOR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV TARİHLERİ: 29Haziran 03Temmuz 2015 1. YETENEK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU YERİ: Adayların; Ortaokuldan

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I İstatistik Nedir? İstatistik kelimesi ilk olarak Almanyada devlet anlamına gelen status kelimesine dayanılarak kullanılmaya

Detaylı

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Yeşim BULCA : Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket Eğitiminin Amacı Çocuğun spor faaliyetlerinde veya aktiviteler sırasında hareket etme niteliğini artırmak Çocuğun hareket ederken

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

AYAK BİLEĞİ SPORA DÖNÜŞ EGERSİZLERİ. Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

AYAK BİLEĞİ SPORA DÖNÜŞ EGERSİZLERİ. Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü AYAK BİLEĞİ SPORA DÖNÜŞ EGERSİZLERİ Hasan ÇAKMAK Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ayak Bileği - Spora Dönüş Kriterleri Sağlam ayak bileği ile karşılaştırıldığında eklem hareket açıklığı

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ Dünyada 13.5 milyon koroner kalp hastası var. Yılda 1.5 milyon insan kalp krizi geçiriyor.

Detaylı

TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER **

TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER ** TÜRK FUTBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (MALATYA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) Atilla PULUR * Faruk YAMANER ** ÖZET. - Bu çalışmamızın amacı, Türk futbol klasman

Detaylı

ZABITA FUTBOL TURNUVASI MÜSABAKA VE DİSİPLİN TALİMATI

ZABITA FUTBOL TURNUVASI MÜSABAKA VE DİSİPLİN TALİMATI ZABITA FUTBOL TURNUVASI MÜSABAKA VE DİSİPLİN TALİMATI - 2016 Amaç: Madde 1 Bu talimatın amacı, Zabıta Futbol Turnuvası futbol müsabakalarını Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına göre gerçekleştirmek, disiplini

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER/ YÜKSEKOKULLAR ARASI SPOR TURNUVALARI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER/ YÜKSEKOKULLAR ARASI SPOR TURNUVALARI FAKÜLTELER/ YÜKSEKOKULLAR ARASI SPOR TURNUVALARI BRANŞLAR BASKETBOL VOLEYBOL - SALON FUTBOLU - MASA TENİSİ TURNUVA PROGRAMI Kayıt İçin Son Tarih : 15 Ekim 2014 Çarşamba Kura Tarihi : 20 Ekim 2014 Pazartesi

Detaylı

ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ İÇİNDEKİLER 1-KURULUŞ VE AMAÇLAR 2-ANA VE GENEL HEDEFLER 3-HEDEFLER İÇİN YAPILACAKLAR 4-YILLIK PLANLAMA 5-İLK 5 YILLIK PLAN 6-SONUÇ KURULUŞ VE AMAÇLAR Adana Gençlergücü Spor

Detaylı

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler; kemik

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET 10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ MEHMET SARIOĞLU*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

Voleybol, 1895 yılında William Morgan tarafından ABD de mintonette adında eğlence amacıyla oynanan bir oyun olarak tanımlanmıştır.

Voleybol, 1895 yılında William Morgan tarafından ABD de mintonette adında eğlence amacıyla oynanan bir oyun olarak tanımlanmıştır. Voleybol, 1895 yılında William Morgan tarafından ABD de mintonette adında eğlence amacıyla oynanan bir oyun olarak tanımlanmıştır. Mintonette topu yere düşürmeden karşı alana atmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Yarışma Sınavı. 4 Atletizm sporunda aşağıdakilerden hangisi yolda. A ) 50 km yürüyüş B ) Yarı maraton C ) 20 km yürüyüş D ) Maraton E ) 10000m

Yarışma Sınavı. 4 Atletizm sporunda aşağıdakilerden hangisi yolda. A ) 50 km yürüyüş B ) Yarı maraton C ) 20 km yürüyüş D ) Maraton E ) 10000m 1 tletizm sporunda engelli yarışmaların hangisinde su engeli kullanılır? ) 400m engelli B ) 3000m engelli C ) 100m engelli D ) 110m engelli 4 tletizm sporunda aşağıdakilerden hangisi yolda yapılan branşlardan

Detaylı