AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 AKTİVİTE DÜZEYLERİ FARKLI İKİ ÖĞRENCİ GRUBUNUN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİZ KUVVETİNİN İZOKİNETİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI ARAŞTIRMACI: AHMET MİÇOOĞULLARI TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. AYŞE DİCLE TURHANOĞLU

2 ÖZET Bu araştırmada, elit düzeyde sporcu olmayan, iki farklı öğrenci grubunun fiziksel aktivite düzeyleri ile diz kaslarının izokinetik gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Araştırmaya Mustafa Kemal Üniversitesinde öğrenci olan, antrenman düzeyleri farklı, yaş aralığında olan toplam 60 sağlıklı kişi alınmıştır. Sistemik ve kronik hastalığı olanlar, cerrahi işlem geçirenler, özgeçmişinde travma ve kırık olanlar, psikiyatrik rahatsızlığı bulunanlar, kas gücünü etkileyebilecek ilaç kullananlar (steroid, karnitin, vb) çalışmaya dahil edilmemiştir.

3 Katılımcıların demografik özellikleri kaydedilmiş olup, fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların her iki diz fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvvetleri 60 /saniye ve 180 / saniyelik açısal hızlarda ölçülmüştür.

4 GENEL BİLGİLER Atletik performansın doğuştan mı var olduğu, sonradan mı kazanıldığı her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu yeteneklerin ve sonuçta ortaya konulan performansın bir limitinin olup olmadığı günümüzde çok daha önem kazanan ve üzerinde durulan bir konudur. Atletik performans, çok komponentli fizyolojik etkileşimlerin bir bütünü olarak gelişmektedir. Sportif performansın karmaşık yapısı, sonucu etkileyen faktörlerin çokluğu atletik performansı belirlemede önemli rol oynamaktadır.

5 Genel anlamda atletik performansı etkileyen faktörleri intrensek ve ekstrensek faktörler şeklinde sınıflandırabiliriz. İntrensek faktörler, insanda bulunan, kısmen kalıtsal geçiş gösteren, zaman içinde değişikliklerle farklılaşabilen ve dış faktörlerden çok etkilenmeyen durumlardır. Yaş, cinsiyet, genetik, anatomik yapı, lokomotor sistem, kardiyovasküler yapı, otonom sinir sistemi, metabolizma, enerji kullanım mekanizmaları, alerji durumu, salgı bezlerinin fonksiyonları, zeka, psikolojik denge, iç organların durumu, nöromuskuler iletim hızı, içsel faktörlerdendir.

6 Sıcaklık, iklim, ekipman, seyirci, sosyal çevre, arkadaşlık, aile, tüm ekonomik bileşenler, beslenme, geçirilmiş sakatlıklar, doping, ergojenik yardım, dışarıdan gelen olumsuz sözler, saat farkı, antrenman niteliği, niceliği, ısınma, esneklik ve uyku başlıca dışsal faktörlerdendir. Tortop ve Ocak (2010) yaptıkları bir çalışmada dominant ekstremitelerin 60 o /s ve 180 o /s açısal hızlardaki H/Q zirve tork oranları, kontrol grubunda sporcu grubuna göre yüksek bulmuşlardır. Kontrol grubunda H/Q oranlarının tüm açısal hızlarda yüksek olması, sedanterlerin inaktif bir yaşantı içerisinde olmalarıyla açıklamışlardır.

7 Akın ve ark. (2004) yaptıkları bir çalışmada, H/Q oranını 300 /s ve 450 /s açısal hızlarda, amatör futbolcularda profesyonellere göre anlamlı düzeyde yüksek bulmuşlardır. Ayrıca amatör futbolcuların 180 /s açısal hızdaki H/Q oranları, profesyonellere göre yüksek olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı olmadığını saptamışlardır. İzokinetik kuvvet ve şut atışının farklı şut mesafelerindeki ilişkisini araştırmak için liseli basketbol oyuncularına, dominant diz ekstensöründe, omuz flesöründe ve dirsek ekstensöründe 60.sn-1, 180.sn-1, 300.sn-1 de, el bileği fleksöründe 60.sn-1, 180.sn-1, 240.sn-1 de 4 maksimal efor uygulatılmıştır.

8 Sporculara farklı mesafelerden 20 atış yaptırılmış ve kısa şut mesafesinde isabetli şut için el bileği izokinetik kuvveti ile yüksek korelasyon ve uzun şut mesafesinde dirsek ekstensör kuvveti için yüksek korelasyon bulunmuştur. Bu sonuçlar basketbolda şut atışı için antrenmanlarda farklı izokinetik kuvvetlerde antrenman yapılması gerektiğini göstermektedir.

9 İzokinetik kuvvet antrenmanı yöntemi ile farklı açısal hızlarda antrenman yaptırılarak kuvvet gelişimi sağlanmaktadır. Sedanterlerde, 2 günlük izokinetik antrenman sonrası hızlı açısal hız zirve tork değerinde artış görülmüştür. Diğer bir çalışmaya göre ise, sedanterlerde, 2 günlük izokinetik antrenmanın ön kol ekstensör v e fleksörlerindeki kuvvet gelişimine olumlu bir etkisi görülmemiştir.

10 Yaşlılarda izokinetik antrenmanın kuvvet gelişimi sağladığı çalışmalarla desteklenmektedir. Sakatlık sonrası rehabilitasyonda ve sakatlığı önlemek için kas oranlarının belirlenmesi çalışmalarında izokinetik kuvvet değerlerinde artış görülmektedir.

11 İzokinetik kuvvet antrenmanı ve farklı spor branşlarının teknik özelliklerine göre kuvvet ilişkileri araştırılıp (Ör. basketbolda şut atışı için izokinetik cihazında el bileği, dirsek, omuz kuvvet antrenmanı yapmak), branşa özel açı ve hızda izokinetik kuvvet antrenmanı yapmak sportif performans ve teknik gelişimi açısından olumlu sonuçlar doğurabilir.

12 Yenigün ve arkadaşları, voleybol oyuncuları ile kontrol grubu arasında, dizin izokinetik performans değerleri ve H/Q oranlarını karşılaştırdıkları bir çalışmada, 60 /sn 180 /sn ve 300 /sn test protokollerinde gerçekleştirilen sonuçlara göre hamstring ve quadriceps pik tork değerlerinde 180 /sn ve 300 /sn açısal hızlarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptamışlardır.

13 Literatür incelendiğinde, yapılan çalışmalar elit sporcular ile sedanter gruplar üzerine yoğunlaşmakta ve sonuçlar elit düzeyde sporla uğraşanlarda daha iyi çıkmakla birlikte, elit düzeyde spor yapmayan grupların fiziksel aktivite düzeyleri ile kas kuvvetleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan yeterince çalışma yoktur.

14 AMAÇ Araştırmamızda elit düzeyde sporcu olmayan, fiziksel aktivite düzeyleri farklı iki öğrenci grubunun fiziksel aktivite düzeyleri ile diz kaslarının izokinetik kuvvetleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır.

15 MATERYAL-METOT Araştırmaya Mustafa Kemal Üniversitesinde öğrenci olan, antrenman düzeyleri farklı, yaş aralığında olan toplam 60 sağlıklı kişi alınmıştır. Katılımcılar, düzenli egzersiz yaptığı düşünülen BESYO öğrencileri (n=30) ile düzenli egzersiz yapmadığı düşünülen TIP fakültesi öğrencileri (n=30) olarak iki gruba ayrılmıştır.

16 Katılımcıların boy ve kilo ölçümleri test öncesinde yapılmış olup, fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların dominant ve non-dominant diz fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvvetleri 60 /saniye ve 180 / saniyelik açısal hızlarda Humac-Norm marka izokinetik dinamometreyle ölçülmüştür. Katılımcılara test öncesi, 12 dakika sabit bisiklet ile hafif şiddette ısınma programı uygulanmıştır.

17 İzokinetik ölçümler her açısal hızda, dominant ve nondominant bacakta 5 tekrar ısınma hareketi yapılmıştır. Daha sonra aynı açısal hızda ölçüm gerçekleştirilmiştir.. Test için 60 /saniye açısal hızda 5 maximal tekrar yapılarak 20 saniye dinlenme süresi verilmiş ve 180 /saniye açısal hızda 20 maximal tekrar yapılarak diğer ekstremiteye geçilmiştir. Eklem hareket açıklığı 90 olarak ayarlanmıştır. Yapılan testler sonunda quadriceps ve hamstring zirve tork ( PT ) ve hamstring/quadriceps (H/Q) oranları ölçülmüştür.

18 Bu çalışmada bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (International Physical Activity Questionnaire -IPAQ-) uzun formu kullanılmıştır. Uluslararası geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları Craig ve arkadaşları tarafından yapılan bu anket için, Türkiye deki geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları Öztürk tarafından üniversite öğrencilerine yapılmıştır. Bu anket, oturma, yürüme, orta düzeyde şiddetli aktiviteler ve şiddetli aktivitelerde harcanan zaman hakkında bilgi sağlamaktadır.

19 Bütün aktivitelerin değerlendirilmesinde her bir aktivitenin tek seferde en az 10 dk yapılıyor olması ölçüt alınmaktadır. Dakika, gün ve MET değeri (istirahat oksijen tüketiminin katları) çarpılarak MET-dakika/hafta olarak bir skor elde edilmektedir. Fiziksel aktivite düzeyleri, fiziksel olarak aktif olmayan (<600 METdk/hafta), fiziksel aktivite düzeyi düşük olan ( MET-dk/ hafta) ve fiziksel aktivite düzeyi yeterli olan (sağlık açısından yararlı olan) (>3000 MET-dk/hafta) şeklinde sınıflandırıldı (6). Fiziksel aktivitelere ilişkin enerji tüketimlerinin hesaplanmasında her bir aktivitenin haftalık süresi (dakika) ile Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi için oluşturulan MET enerji değerleri çarpılmıştır.

20 Böylece her bir birey için şiddetli, orta, yürüme, oturma ve toplam fiziksel aktivitelerine ilişkin enerji tüketimleri MET-dk/Hafta biriminde elde edilmiştir.

Denek No Boy (cm) Ağırlık (kg) BKİ 1 174 76 25 2 186 73 21 3 181 82 25 4 186 66 19 5 162 71 27 C grubu A grubu D grubu B grubu E grubu Serbest Zamanların Değerlendirilmesi 6 Televizyon Egzersiz Okuma

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 8 HAFTALIK YÜZME EGZERSİZLERİNİN ADÖLESANLARIN AEROBİK GÜÇLERİ, SOLUNUM FONKSİYONLARI VE VÜCUT DENGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Taner YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL.

10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL. 10-12 YAŞ BAYAN TENİSÇİLERE UYGULANAN KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ DEWİTT-DUGAN VE WALL CATCH TENİS TESTLERİNE ETKİSİ EMEL ERTEM*, MİNE GÜL.*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

PİLATES. Hasan ÇAKMAK

PİLATES. Hasan ÇAKMAK PİLATES Hasan ÇAKMAK Spor Eğitmeni İstanbul 2012 ( Pilates, Pilates, Personal Training ) Özel ve Grup Pilates Dersleri İçin İletişim:0535 456 28 61 Anahtar Kelimeler; Pilates Eğitmeni, Çekmeköy Pilates

Detaylı

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FUTBOL, ATLETĐZM VE BASKETBOL TAKIMLARINDAKĐ SPORCULARIN BAZI MOTORĐK VE ANTROPOMETRĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FUTBOL, ATLETĐZM VE BASKETBOL TAKIMLARINDAKĐ SPORCULARIN BAZI MOTORĐK VE ANTROPOMETRĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Đlhan TOKSÖZ TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FUTBOL, ATLETĐZM VE BASKETBOL

Detaylı

15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA

15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSINA Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2014, 1(2), 16-38 e-issn: 2148-6786 15-17 YAŞ GRUBU ERKEK HENTBOLCULARA ÜST VE ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK UYGULANAN PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN

Detaylı

K.K.T.C YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

K.K.T.C YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ K.K.T.C YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC LEFKOŞA BÖLGESİ 15-18 YAŞ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARININ BELİRLENMESİ FURKAN MEMİŞ Beden Eğitimi ve Spor Programı YÜKSEK

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru

Detaylı

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi*

12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 12 14 yaş grubu çocuklara uygulanan futbol beceri antrenmanın temel motorik özelliklere etkisi* Rüçhan İri** Haldun Sevinç*** Emin Süel**** Özet Futbol becerisinin geliştirilmesi

Detaylı

VI. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 19-20 - 21/9/1997 Atatürk Stadı Halkapmar - İzmir BILDIRI ÖZETLERI Düzenleyenler E.Ü.T.F. Spor Hekimliği Anabilim Dalı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Spor Hekimleri

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI AEROBİK VE KOMBİNE AEROBİK DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN AŞIRI KİLOLU VE OBEZ KADIN VE ERKEKLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, KAS

Detaylı

WELLNESS İÇİN EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE (EGZERSİZ TERAPİ)

WELLNESS İÇİN EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE (EGZERSİZ TERAPİ) Nihat AYÇEMAN, M.Sc. WELLNESS İÇİN EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTE (EGZERSİZ TERAPİ) Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Antalya/TÜRKİYE nayceman@akdeniz.edu.tr GİRİŞ Bugünlerde, sağlıklı

Detaylı

TAEKWONDO SPORU YAPAN,7 VE 8 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ

TAEKWONDO SPORU YAPAN,7 VE 8 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 2B0075 Metin Şahin 1 Ali Şahin 2 Zeki Coşkuner 3 SPORTS SCIENCES Oktay Çoban 4 Received: November 2010

Detaylı

Bireysel sporlarla uğraşan yıldızlar kategorisindeki sporcuların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması

Bireysel sporlarla uğraşan yıldızlar kategorisindeki sporcuların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması 192 Dicle Tıp Dergisi / T. Atan ve ark. Sporcuların solunum fonksiyonları 2013; 40 (2): 192-198 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0253 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bireysel

Detaylı

FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Engin KORKMAZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

Amatör sporcularda ısınma alışkanlığı ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Amatör sporcularda ısınma alışkanlığı ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi C. Arslan / ve ark. Amatör sporcularda bilgi düzeyi 2011; 2 (2): 181-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Amatör

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7266 Status : Original Study NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Nimet Haşıl Korkmaz

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

HAZIRLIK PERİYODUNDA UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARIN ÜNİVERSİTE BASKETBOL TAKIMININ PERFORMANS DÜZEYİNE ETKİSİ*

HAZIRLIK PERİYODUNDA UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARIN ÜNİVERSİTE BASKETBOL TAKIMININ PERFORMANS DÜZEYİNE ETKİSİ* InonuUniversity, Journal of PhysicalEducationandSportSciences, 2014, 1(2), 48-67 e-issn: 2148-6786 HAZIRLIK PERİYODUNDA UYGULANAN KOMBİNE ANTRENMANLARIN ÜNİVERSİTE BASKETBOL TAKIMININ PERFORMANS DÜZEYİNE

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 77-86 77 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Alper UĞRAŞ Bilkent Üniversitesi Beden Eğitimi

Detaylı

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN

THE EFFECTS OF 12-WEEK CALISTHENIC-PILATES EXERCISE PROGRAM ON FLEXIBILITY AND BODY COMPOSITION OF SEDENTARY WOMEN Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2012 Cilt 4 Sayı: 1 17-24 SEDANTER KADINLARDA ON İKİ HAFTALIK KALİSTENİK PİLATES EGZERSİZ PROGRAMININ ESNEKLİK VE VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ THE EFFECTS OF 12-WEEK

Detaylı

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET

10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ ÖZET 10-12 YAŞ ARASI ERKEK TENİS SPORCULARDA UYGULANAN FARKLI HEDEF ANTRENMANLARININ VOLE VURUŞ BECERİSİNE ETKİSİ MEHMET SARIOĞLU*, MİNE GÜL*, GAZANFER GÜL* *Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Detaylı

DAHA HIZLI DAHA YÜKSEĞE DAHA İLERİYE ZAFER BURADAN BAŞLAR

DAHA HIZLI DAHA YÜKSEĞE DAHA İLERİYE ZAFER BURADAN BAŞLAR DAHA HIZLI DAHA YÜKSEĞE DAHA İLERİYE ZAFER BURADAN BAŞLAR ANADOLU PARSINI KORUYORUZ Gloria Sports Arena açık hava, kapalı ve su sporları imkanları sunan modern bir spor kompleksidir. 50 den fazla spor

Detaylı

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EYLÜL SAYI: 8 2009 İSTANBUL Prof. Dr. Niyazi ENİSELER ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -8 EYLÜL- 2009 İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU NDA BADMİNTON DERSİ ALAN ERKEK ÖĞRENCİLERİN PATLAYICILIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU NDA BADMİNTON DERSİ ALAN ERKEK ÖĞRENCİLERİN PATLAYICILIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. İlhan TOKSÖZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

Futbolcu ve basketbolcularda akut egzersiz ve C vitamininin karaciğer enzimleri ve plazma lipid düzeylerine etkisi

Futbolcu ve basketbolcularda akut egzersiz ve C vitamininin karaciğer enzimleri ve plazma lipid düzeylerine etkisi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 62-68 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Futbolcu ve basketbolcularda akut egzersiz ve C vitamininin

Detaylı