İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Fiziksel Yapı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2."

Transkript

1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı: Birim Teşkilat Şeması Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler A. Birim Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler: III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Yıllar itibarıyla gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir B- Performans Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUŞ Birimimizin 2013 Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi olarak gören bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu Faaliyet Raporunun yayımlanmasının yasal dayanağını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi teşkil etmektedir. Bu maddeye göre kamu kuruluşlarının yıllık faaliyet raporlarını bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmaları gerekmektedir. Yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu rapor web sitemizde yayımlanmıştır. Fakültemizin, stratejik planda belirtilen hedeflerini gerçekleştirmek için azim ve kararlılık içerisinde çalışacağından ve uygarlık yolunda yorulmadan ilerleyeceğinden kuşku duymuyorum. Fakültemizin 2013 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yer aldığı bu raporda, öncelikle Fakültemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve bu amaçlara yönelik stratejik hedefleri sunulmuştur. Raporda ayrıca Fakültemizin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmuş ve 2013 yılında yürütmüş olduğu faaliyetler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzunda öngörülen başlıklar takip edilerek belirtilmeye çalışılmıştır Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU Dekan 3

4 I-GENEL BİLGİLER Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, gün ve 3837 sayılı kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuş olup, Eğitim-Öğretim yılında Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç akademik bölümle eğitim öğretime başlamıştır. Bu tarihten eğitim öğretim yılına kadar, İl Özel İdaresi ne tahsisli olup Rektörlük tarafından kiralanan 745 m2 arsa üzerindeki bina ile, yine İl Özel İdare Binası nın 3. katındaki ek dersliklerde hizmet vermiştir eğitim öğretim yılından itibaren ise eğitim-öğretimine, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize tahsis edilen Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binası nda devam etmektedir. Şu anda Fakültemize ait toplam saha m2dir. Tahsisi yapılan alan üzerinde, öğrencilere rekreasyon ve spor yapma imkanının sağlanması için voleybol, basketbol ve hentbol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı spor sahası yapılmıştır. Ayrıca Fakültemiz öğrencilerinin uygulama yapmalarına ve mahallenin ihtiyacını karşılamasına yönelik olarak inşaatına başlanılan İlahiyat Fakültesi Camii tarihinde T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın katılımlarıyla ibadete açılmıştır Yılında Fakültemiz sınıflarına ses düzeni kurulmuş, binanın dış cephesi kaplama yapılmış, çevre düzenleme ve aydınlatması yapılarak kurumumuza güzel bir görünüm kazandırılmıştır. Fakültenin eğitim-öğretimi için son derece önemli olan fakülte kütüphanesi kurma çalışmalarına ilk yıldan itibaren önem verilmiş olup; çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların katkılarıyla kütüphane iyi bir konuma gelmiştir yılı sonu itibarıyla Fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı e ulaşmıştır. Başlangıçta 3 öğretim elemanı ile açılan fakültemiz, şu anda 8 Profesör, 4 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 3 Yabancı Uyruklu Yardımcı Doçent ve 24 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 68 Öğretim elemanına sahiptir eğitim- öğretim yılında 32 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Fakültemiz, eğitim-öğretim yılında ise 103 öğrenci ile II. Öğretime başlamıştır eğitim-öğretim yılında Fakültemize devredilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile İlahiyat Fakültesi ndeki toplam öğrenci sayısı 1750 ye ulaşmış olup Eğitim-Öğretim faaliyetine devam etmektedir yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, bu güne kadar 258 Erkek, 287 Kız öğrenci olmak üzere toplam 545 öğrenci mezun vermiştir. 4

5 A-Misyon ve Vizyon Misyon: Fakültemiz; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı; Örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını ve laikliği dikkate alan bir yaklaşımla, Ülkesini, milletini ve mesleğini seven, Toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, Sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, İnsanlara empati ile yaklaşabilen, Etik ve estetik değerlere sahip, İnançlı, bilgili, aydın ve mesleki açıdan yetkin ilahiyatçılar yetiştirmeyi görev edinmiştir. Vizyon: Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü alanlarında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslar arası sahaya taşıyan ve o düzeyde paylaşan; Klasik ve çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış olarak yetiştirdiği ilahiyatçılar, din eğitimcileri ve yetkin din görevlileri örnek gösterilen; Grup çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; Ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş; Sürekli olarak kendisini yenileyen ve mensubu olmaktan onur duyulan seçkin bir ilahiyat fakültesi olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: B.1) Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisidir. Dekan, fakülte kurullarına başkanlık eder. Fakülte kurullarının kararlarını uygular ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirir. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapar. Mali bütçe yönünden Harcama Yetkilisi görevini yürütür. Fakültenin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.(2547 SK.,Md.16-a) 5

6 B.2) Dekan Yardımcısı: Dekanın kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilir. Dekanın görevli, izinli olduğu süre içerisinde dekanlık makamına vekalet eder. (2547 SK.,Md.16-a) B.3) Fakülte Sekreteri: Fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bulunur. Fakültenin büro ve iç hizmet görevlerini yürütür. Mali bütçe yönünden Gerçekleştirme Memurluğu görevini yürütür. Fakülte kurullarının raportörlük görevini yürütür. (2547 SK.,Md.51/b) B.4) Bölüm Başkanı: Bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. (2547 Sk., Md.21 B.5) Fakülte Kurulu : Fakülte kurulu dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç; doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki; yardımcı doçentlerinde kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Görevleri : Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan program ve eğitim takvimini kararlaştırmak, Fakülte Yönetim kuruluna üye seçmek ve kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. B.6) Fakülte Yönetim Kurulu : Fakülte Yönetim kurulu dekanın başkanlığında üç yıl için Fakülte Kurulu nun seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Görevleri : Fakülte kurulunun kararları ile tespit edilen esasların uygulamasında dekana yardımcı olmak, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak. Fakültenin yatırım program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili bütün işlerde karar almak, öğrenci kabulü, ders intibakları ve çıkarmaları ile ilgili eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek; kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Rize Üniversitesi ne tahsis edilen Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binada devam etmektedir. Şu anda Fakültemize ait toplam saha m2dir. Tablo I.1. Taşınmaz Alanların Dağılımı * Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Hazine Diğer TOPLAM (m 2 ) İlahiyat Fakültesi

7 Tablo I.2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar Taşınmaz Alanların m 2 si Öğrenci Sayısı ( Öğretim) Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanların m 2 'si (Taşınmaz Alanların m 2 'si/öğrenci Sayısı) 11,79 8,81 4,22 3,57 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Rize Üniversitesi ne tahsis edilen Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binada devam etmektedir. Tablo I.3. Mevcut Fiziki Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m²) Birim Adı İlahiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Araştırma Sağlık Barınma (Lojman) Beslenme Kültür Spor İdari ve Diğer TOPLAM (m²) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Rize Üniversitesi ne tahsis edilen Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binada devam etmektedir. Şu anda Fakültemize ait toplam kapalı mekânların metresi aşağıdaki gibidir Tablo I.4. Kapalı Alanların Dağılımı * Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Üniversite Maliye Hazine Diğer TOPLAM (m2) İlahiyat Fakültesi

8 eğitim-öğretim yılında Fakültemize devredilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile İlahiyat Fakültesi 1455 öğrenci ile, Eğitim-Öğretim yılında faaliyetine devam etmekte olup öğrenci sayısının artması nedeniyle öğrenci başına düşen kapalı alanların metrekaresi bir hayli azalmış olup aşağıdaki gibidir. Tablo I.5. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanlar Kapalı Alanların m 2 si Öğrenci Sayısı (Toplam Öğrenci) Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanların m 2 si (Kapalı Alan m 2 'si/ Öğrenci Sayısı) 10,33 7,72 3,70 3, TAŞINIR MALZEME LİSTESİ Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Demirbaşlar Grubu Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet 27 8

9 1.3- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler Fakültemize ait, dersliklerin bir kısmı birleştirilmiş olup, eğitim-öğretim yılında Fakültemize devredilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü de dikkate alınarak acilen Fakültemizde dersliğe veya yeni bir fakülte binasına ihtiyaç vardır. Tablo I.8. Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı A nfi (Adet) S ınıf (Adet) Bilgisayar Laboratuvarı (Adet) Diğer Lab (Adet) TOPLA M (Adet) 0 50 Kişilik Kişilik TOPLAM Tablo I.9. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (Adet) * Büro Derslik (Anfi+Sınıf) Laboratuvar (Bilgisayar+Diğer) Diğer TOPLAM eğitim-öğretim yılında Fakültemize devredilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin birinci sınıfları hariç geri kalan öğrencileri fakültemizdeki sınıf sıkıntısından dolayı halen Eğitim Fakültesinde öğrenimlerine devam etmektedirler. İlgili 171 öğrenci aşağıdaki tabloya dahil edilmemişlerdir. Tablo I.10. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları (I.Öğretim) 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Öğrenci Sayısı ( I. Öğretim)

10 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Derslik Sayısı/Öğrenci Sayısı) Dersliklerden bir görünüm. Bilgisayar sınıfından bir görünüm eğitim-öğretim yılında Fakültemize devredilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü ile birlikte bilgisayar dersi sayısının artması nedeniyle 49 kişilik yeni bir bilgisayar laboratuarı yapılmıştır. 10

11 eğitim-öğretim yılında Fakültemize devredilen İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin sadece birinci ve ikinci sınıfları bulunmaktadır. Tablo I.11. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları (II.Öğretim) 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Öğrenci Sayısı (II. Öğretim) Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Derslik Sayısı/Öğrenci Sayısı) Fakültemize ait, dersliklerin fiziki durumu ve dersliklerin doluluk oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo I.12. Dersliklerin Fiziki Durumu Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Dersliklerin Oturak Sayısı I. Öğretim Öğrenci Sayısı Dersliklerin Doluluk Oranı ( Dersliklerin Oturak Sayısı/Örgün Öğretim Öğrenci Sayısı) *100 11

12 15 378x2= ,45 Fakültemize ait, dersliklerin teknolojik donanımında her hangi bir eksiklik olmayıp bütün sınıflarımızda Projeksiyon cihazı ve bilgisayar donanımları mevcuttur. Tablo I.13. Dersliklerin Teknolojik Donanımı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (Derslik Sayısı / Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı)* Tablo I.14. Yıllar İtibariyle Dersliklerin Teknolojik Donanımı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı(Derslik Sayısı/Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı)* Sosyal Alanlar Fakültemiz akademik ve idari personelinin yemekhanesi öğrenci yemekhanesinden ayrılarak düzenlenmiş, kantinde ihaleye verilerek yeniden dizayn edilmiştir. Tablo I.15. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) 12

13 Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya TOPLAM Öğrenci Yemekhanesinden bir görünüm Fakültemiz öğrencilerine eğlendinlen ve spor yapma imkânının sağlanması için voleybol, basketbol ve hentbol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı spor sahası yapılmıştır. Tablo I.16. Spor Tesisleri Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri - - Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel örgüyle) TOPLAM Açık spor sahasından bir görünüm. 13

14 Fakültemize ait, 50 kişilik toplantı salonu ve 340 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Konferans Salonunun ses düzeni 2012 yılında yenilenmiştir. Tablo I.17. Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM 0 50 Kişilik Üzeri Kişilik 1 1 TOPLAM Toplantı Salonundan bir görünüm 14

15 Konferans salonundan bir görünüm 2. Örgüt Yapısı: Birim Teşkilat Şeması Dekan Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU Bölüm Başkanları 1-Prof.Dr. Yavuz KÖKTAŞ(T.İ.B.) 2-Prof.Dr.Ali AKDOĞAN (F.D.B.) 3-Yrd.Doç.Dr.İhsan ARSLAN(İ.T.S. B) 4- Yrd.Doç.Dr. Bayramali NAZIROĞLU (İlköğretim Dinkültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği) Dekan Yardımcıları 1- Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR 2-Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR Fakülte Sekreteri Yusuf KAR Şef Dekan Sekreteri Bölüm Sekreteri Personel İşleri ve Evrak Kayıt Ayniyat ve Maaş İşleri Öğrenci İşleri Kütüphane İşleri 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1-Paket Programlar ve Bilgisayarlar 15

16 Fakültemizde bilgisayarların idari amaçlı, eğitim amaçlı ve araştırma amaçlı olarak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Tablo I.21. Paket Programları ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Paket Programlar Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Fakültemizde bilgisayarların idari amaçlı, eğitim amaçlı ve araştırma amaçlı olarak yıllar itibarıyla bilgisayar durumumuz aşağıdaki gibidir. Tablo I.22. Yıllar İtibariyle Bilgisayar Sayıları Cinsi Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar TOPLAM Tablo I.23. Bilgisayar Laboratuarı Bilgileri Bilgisayar Laboratuarı Sayısı Laboratuarda Bulunan Bilgisayar Sayısı 1 49 Tablo I.24. Bilgisayar Laboratuarlarının Yıllar İtibariyle Gelişimi

17 Bilgisayar Laboratuarı Sayısı Laboratuarda Bulunan Bilgisayar Sayısı Tablo I.25. İnternet Erişimi ve Kullanımı Kablosuz İnternet Erişiminin Yapıldığı Alan(m 2 ) 5475 Kurumsal Web Sayfasının Aldığı Ziyaretçi Sayısı Web Sayfası Olan Birim Sayıs 1 Yıllar itibarıyla İnternet sayfamızı ziyaret edenlerin yaklaşık olarak sayıları aşağıdaki gibidir. Tablo I.26. Yıllar İtibariyle Web Sayfasının Ziyaretçi Sayısı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Öğrencilere daha yaralı olması açısından, derslerin görsel olarak öğrencilerimize aktarılması için gerekli bilgi ve teknolojik kaynaklarımız aşağıdaki gibidir. Tablo I.27. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Projeksiyon Akıllı Tahta 1 Barkot Okuyucu 1 Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi Telefon Makinesi Faks Yazıcı (Barkot Yazıcısı

18 Dahil) Televizyonlar İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Başlangıçta 3 öğretim elemanı ile açılan fakültemiz, şu anda 7 Profesör, 7 Doçent, 16 Yardımcı Doçent, 12 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman 2 Yabancı Uyruklu Yardımcı Doçent ve 18 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 64 Öğretim elemanına sahiptir. Bunun yanında Fakültemizden birçok öğretim üyesi yeni kurulan İlahiyat fakültelerine geçiş yapmış olup, ilgili alanlarda öğretim elemanına ihtiyaç vardır. Tablo I.29. Akademik Personel * Kadroların Doluluk Oranına Göre Unvan Dolu Boş Toplam Profesör 8 8 Doçent 4 4 Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi 9 9 Yabancı Uyruklu 3 3 Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi (ÖYP) 5 5 TOPLAM Başlangıçta 3 öğretim elemanı ile açılan fakültemizin Yıllar itibarıyla akademik personel durumu aşağıdaki gibidir. Tablo I.30. Akademik Personel Değişim Tablosu Unvan 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Profesör Doçent Yardımcı Doçent

19 Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı TOPLAM Eğitim-öğretim yılından itibaren Fakültemizde Arapça derslerini vermek üzere Mısır uyruklu 2, 2012 Yılından itibaren de Suriye uyruklu 1 Öğretim Üyesi olmak üzere 3 yabancı uyruklu ile sözleşme yapılmıştır. Profesör Doçent Tablo I.31. Yabancı Uyruklu Akademik Personel * Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Yrd. Doçent Mısır Temel İslam Bilimleri 2 Yrd. Doçent Suriye Temel İslam Bilimleri 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi TOPLAM 3 Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI 2008 Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup halen süresi devam etmektedir. Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI 2012 Aralık ayı itibarıyla Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununu 40/a maddesi uyarınca dekan olarak atanmıştır. Araştırma Görevlisi Tahsin ALTUNCU, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde Doktora çalışmasına devam etmektedir. Tablo I.32. Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde-Kurumlarda Görevlendirilen Akademik Personel *(2547 s.k. 35.mad.,38.mad. vb) 19

20 Unvan Çalıştığı Bölüm Görevlendirildiği Kurum Kişi Sayısı Profesör Temel İslam Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Diyanet İşleri Başkanlığı Giresun Üni. İslami İlimler Fakültesi Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Doçent Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Temel İslam Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Bilimleri İslam Araştırmaları Merkezi 1 Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. 1 TOPLAM Yılında 3 Öğretim Elemanı ile eğitim-öğretime başlayan Fakültemizin akademik personel sayısı ve yaş profili aşağıdaki gibidir. Tablo I.34. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı * 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde Yılında 3 Öğretim Elemanı ile eğitim-öğretime başlayan Fakültemizin akademik personel sayısı ve hizmet süresi aşağıdaki gibidir. Tablo I.35. Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde Fakültemize 2013 Yılında farklı unvanlarda göreve başlayan Akademik personelimizin göreve başlama tarihleri ve isimleri aşağıdadır. Tablo I.36. Yıl İçinde Üniversitemizde Göreve Başlayan Akademik Personel Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi Arş. Gör. Ersin ÇELİK Arş. Gör. Mustafa TAŞ Arş. Gör. Ahmet KAPLAN

21 Yrd.Doç.Dr Saih JNAIDI Arş. Gör. Zeynep CERAH Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şamil BAŞ Yeni İlahiyat Fakülteleri açılması nedeni ile geçmiş yıllarda birçok öğretim üyesi kaybına uğrayan Fakültemiz 2013 yılında da nakil yolu ile ayrılan akademik personelimiz aşağıdaki gibidir. Tablo I.37. Yıl İçinde Üniversitemizden Ayrılan Akademik Personel Unvanı Adı Soyadı Birimi Nedeni Doç.Dr. Hüseyin KARAMAN Felsefe ve Din Bilimleri Nakil Öğr.Gör. İsmail BAYER Temel İslam Bilimleri Nakil Öğr.Gör. Mücahit ASUTAY Temel İslam Bilimleri Nakil Öğr.Gör. Hasan UÇAR Temel İslam Bilimleri Nakil Okutman Erdoğan ALBAYRAK Temel İslam Bilimleri Nakil Yrd.Doç.Dr. Ahmet-el MERAĞI Temel İslam Bilimleri Nakil 4.2- İdari Personel 2006 Yılında 12 İdari Personel ile idari işlemleri yürüten Fakültemiz, Üniversitemizde yeni birimlerin kurulmasıyla, Fakültemizdeki tecrübeli personelin Yönetici kadrolarına atanması dolayısıyla idari kadromuz bir hayli azalmış olup 2013 yılı personel durumumuz aşağıya çıkartılmıştır. Tablo I.38. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) * Genel İdari Hizmetler Sınıfı (*) Dolu Boş Toplam 8 8 Teknik Hizmetleri Sınıfı (**) 2 2 Yardımcı Hizmetli Sınıfı TOPLAM (*) 1 Kişinin Kadrosu Genel sekreterlikte olup 35 Md. İle Fakültemizde görev yapmaktadır (**)Kadrosu İdari Mali İşler ve Personel Dairesi Başkanlığında olup 35 Md. İle Fakültemizde görev yapmaktadır Yılında 12 İdari Personel ile idari işlemleri yürüten Fakültemiz, Üniversitemizde yeni birimlerin kurulmasıyla, Fakültemizdeki tecrübeli personelin Yönetici kadrolarına atanması dolayısıyla idari kadromuz bir hayli azalmış olup 2013 yılı personel durumumuz kadro unvanlarına göre aşağıdaki gibidir. 21

22 Tablo I.39. İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı Kadro Unvanı Adet Kadro Unvanı Adet Hukuk Müşaviri Şef 1 Personel Dairesi Başkanı Bilgisayar İşletmeni 5 Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilgisayar İşletmeni (**) 1 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Şoför Fakülte Sekreteri 1 Diş Tabibi Yüksekokul Sekreteri Biyolog Laborant Hizmetli Kütüphaneci 1 Hasta Bakıcı Tekniker ( *) 2 Bekçi (*) İdari Mali İşler Kadrosunda olup 35 Md. İle Fakültemizde görev yapmaktadır. (*)Personel Dairesi Kadrosunda olup 35 Md. İle Fakültemizde görev yapmaktadır. (**)Üniversitemiz Genel Sekreterlik Kadrosunda olup 35 Md. İle Fakültemizde görev yapmaktadır. İdari Personelin eğitim durumu ve yüzdelik oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo I.40. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin hizmet süreleri ve yüzdelik oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Tablo I.41. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin yaşı ve yüzdelik oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir Tablo I.42. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 22

23 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde - - Fakültemizde 2013 Yılında göreve başlayan idari personelimiz aşağıdaki gibidir. Tablo I.43. Fakültemizde Göreve Başlayan İdari Personel Listesi Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi Tekniker Mustafa KURU Bilg. İşletmeni Narin CAMUZOĞLU Bilg. İşletmeni Ali KANSIZ İşçiler Tablo I.45. İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre)* Dolu Boş Toplam 1 1 TOPLAM 1 1 Tablo I.46. İşçilerin Hizmet Süresine Göre Dağılımı * 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo I.47. İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı * 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo I.48. Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları * Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel İdari Personel TOPLAM

24 Tablo I.49. Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Özel Güvenlik Elemanı ve Temizlik Elemanı Sayısı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012Yılı 2013Yılı Özel Güvenlik Elemanı Sayısı Özel Temizlik Elemanı Sayısı Tablo I.50. Özel Güvenlik Personeli Başına Düşen Açık Taşınmaz Alan Açık Alan m 2 si 6250 Güvenlik Personel Sayısı 5 Güvenlik Personeli Başına Düşen Açık Alan (Açık Alan /Güvenlik Personel Sayısı) 1250 Tablo I.51. Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan Kapalı Alan m 2 si 5475 Temizlik Personel Sayısı 6 Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan (Kapalı Alan /Temizlik Personel Sayısı) 912,5 5- Sunulan Hizmetler Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve incelemelerin yanında kamuya açık sosyal ve kültürel faaliyetlere (Sempozyum, Panel, Konferans v.b.) önem verilmektedir. Fakültemizde Yükseköğretim Kurulu nun belirlemiş olduğu kriterlere uygun bir Fakülte Dergisinin yayınlanmasına 2012 yılı itibarı ile altı ayda bir olmak üzere başlanmış olup 3. Sayısı basılmıştır. 5.1.Eğitim Hizmetler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bütün İlahiyat Fakültelerini geçerek Türkiye birincisi olmuştur. ÖSYM, her yıl bütün üniversitelerin merakla beklediği ve kendi bölüm ve programlarının Türkiye sıralamasında bulunduğu yeri öğrendikleri Yükseköğretim Programlarına Göre 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları adlı kitabı yayınlamıştır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan 2012 KPSS Lisans Sonuçları kitapçığındaki bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin bünyelerinde yer alan yılların ilahiyat fakültelerini geçerek böyle önemli bir başarı elde etmiştir. Başkanlık tarafından yayımlanan istatistiklere göre 2010 yılında Türkiye dördüncüsü, 2011 yılında Türkiye beşincisi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi her geçen gün başarısını yükseltmiş ve 2012 yılında Türkiye birincisi; 2013 Yılında ise KPSS 24

25 sınavlarında birçok üniversiteyi geride bırakarak Türkiye altıncısı; ÖABT sıralamasında da Türkiye de üçüncü olmuştur. Rize nin en köklü fakültesi olan İlahiyat Fakültesinin bizlere gurur veren bu başarısında emeği bulunan başta öğretim elemanları, idari personeli ve öğrenciler olmak üzere herkese teşekkür ederiz Yılında 20 Öğrenci ile Eğitim-öğretime başlayan Fakültemizin yıllar itibarıyla öğrenci sayıları aşağıya çıkarılmıştır. Tablo I.52. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları * Birim/Bölüm Adı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi ( II. Öğretim) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (II. Öğretim) TOPLAM Fakültemiz 2012 yılında Eğitim Fakültelerine bağlı olan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün Fakültemize devri sonucu öğrenci sayıları aşağıya çıkarılmıştır. Tablo I.53. Öğrencilerin I. ve II. Öğretim Dağılımı * Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Öğr TOPLAM Fakültemizin yıllar itibarıyla lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci sayıları yıllar itibarıyla aşağıya çıkarılmıştır. Tablo I.54. Öğrenci Sayıları Değişim Tablosu 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Lisans Yüksek lisans Doktora TOPLAM

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı