2014 YILI KASIM AYI MECLĠS TOPLANTISI 18. BĠRLEġĠM 1. OTURUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KASIM AYI MECLĠS TOPLANTISI 18. BĠRLEġĠM 1. OTURUM"

Transkript

1 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu : 2014 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) Halil TAġ, Selahattin ÖZĠLĠCE (Gelmedi) 2014 YILI KASIM AYI MECLĠS TOPLANTISI 18. BĠRLEġĠM 1. OTURUM BAġKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Kasım Ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere toplanmıģ bulunmaktayız. Gündem maddelerinin görüģülmesine geçiyorum. Gündemimizin 1. maddesi açılıģ konuģması ve yoklamadır. AçılıĢ konuģması ve yoklama yapıldı, Çoğunluğun mevcut olduğu görüldü. Meclis üyelerinden Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Halil TAġ yoklar, Üyeden Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN nin mazeret dilekçeleri okundu ve mazeretleri OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KATĠBĠ MECLĠS KATĠBĠ 1

2 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu : 2014 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) Halil TAġ, Selahattin ÖZĠLĠCE (Gelmedi) BAġKAN; 5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği 2014 yılı Ekim Ayı Meclis toplantısında alınan karar suretlerinin Meclis üyelerine dağıtımı sayılı kanunun 22. maddesi gereği, 2014 yılı Ekim Ayı Meclis toplantısında alınan kararların suretleri Meclis üyelerine dağıtıldı. Maddi hata itirazı olmadı. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KATĠBĠ MECLĠS KATĠBĠ 2

3 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: Mersin Ġli Anamur Ġlçesi 362 Ada 1 nolu parseldeki Sultan Alaaddin Camii Hakkında tarih ve 3806 sayılı Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararına göre parsel bütünlüğü ve cami alanı koruncak şekilde alan tanımı yapılarak plan tadilatı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, yapılması Hatice Bozkurt, konusunun Ahmet görüşülmesi, TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) Halil TAġ, Selahattin ÖZĠLĠCE (Gelmedi) KARARIN ÖZÜ: Ġmar Komisyonuna havale edilen, Mersin Ġli Anamur Ġlçesi 362 Ada 1 nolu parseldeki Sultan Alaaddin Camii Hakkında tarih ve 3806 sayılı Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararına göre parsel bütünlüğü ve cami alanı koruncak Ģekilde alan tanımı yapılarak plan tadilatı yapılması konusunun görüģülmesi, Komisyon Kararı: UĠP-663,3)Komisyona havale edilen S.Alaaddin Mahallesi 362 ada 1 nolu parselde bulunan S.Alaaddin Cami (Akcami) hakkında / 2806 sayılı Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararına göre; parsel ve caminin bütünlüğü korunacak Ģekilde alan tanımı yapılarak plan tadilatı yapılması belediyemizden talep edilmiģtir. Konu ve plan değerlendirilmiģ 362 ada 1 nolu parselin malikinin vakıflar genel müdürlüğü olduğu, cami ve parselin 1. Grup tescilli taģınmaz kültür varlığı olduğu, caminin restorasyon proje ve raporlarının kurulca olumlu bulunduğu ve restorasyon çalıģmalarının baģlayacağı anlaģılmıģ olup, tescilli yapı ve parseli korunacak Ģekilde hazırlanan plan değiģikliği komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiģtir KARAR: Komisyondan geldiği Ģekli ile OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 3

4 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: Ġmar Komisyonuna havale edilen Sultan Alaaddin Mahallesi 831 ada 5 nolu mülkiyet Anamur Belediyesine ait 359,78 m² yüzölçümlü arsanın satıģının görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Ġmar Komisyonuna havale edilen Sultan Alaaddin Mahallesi 831 ada 5 nolu mülkiyet Anamur Belediyesine ait 359,78 m² yüzölçümlü arsanın satıģının görüģülmesi. Komisyon kararı: komisyona havale edilen S.Alaaddin Mahallesi 831 ada 5 nolu mülkiyeti Anamur Belediyesine ait 359,78 m² yüzölçümlü arsanın satıģı konusu değerlendirilmiģ olup; Parselin gecekondu bölgesinde parselasyon yapılan ve hak sahiplerine satıģının yapıldığı bölgede olduğu, satıģı ile ilgili tarih ve 161 no ile satıģ kararının alındığı, satıģ bedelinin yatırıldığı, komisyonumuzca tesbit edilmiģ olup; S.Alaaddin Mahallesi 831 ada 5 nolu parselin Ġsmail KAPLAN a satıģının yapılması Komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulumuģtur. KARAR: Komisyondan geldiği Ģekli ile üyeden OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 4

5 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: Anamur Ören Mahallesi Denizkent sitesi yöneticiliğinin; site içinde bulunan trafonun TEDAġ a devri yapılabilmesi için site bitiģiği yeģil alana trafo alanı yeri ayrılması ile ilgili müracaatın görüģülmesi Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Anamur Ören Mahallesi Denizkent sitesi yöneticiliğinin; site içinde bulunan trafonun TEDAġ a devri yapılabilmesi için site bitiģiği yeģil alana trafo alanı yeri ayrılması ile ilgili müracaatın görüģülmesi KARAR: Anamur Ören Mahallesi Denizkent sitesi yöneticiliğinin; site içinde bulunan trafonun TEDAġ a devri yapılabilmesi için site bitiģiği yeģil alana trafo alanı yeri ayrılması ile ilgili müracaatın görüģülmesinin Komisyona havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 5

6 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait GöktaĢ 865 ada 12 nolu ve 120,50 m² yüzölçümlü arsanın, bitiģiğindeki 865 ada 6 nolu parsel sahibine satıģı ile ilgili tarih ve sayılı dilekçenin görüģülmesi Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait GöktaĢ 865 ada 12 nolu ve 120,50 m² yüzölçümlü arsanın, bitiģiğindeki 865 ada 6 nolu parsel sahibine satıģı ile ilgili tarih ve sayılı dilekçenin görüģülmesi KARAR: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait GöktaĢ 865 ada 12 nolu ve 120,50 m² yüzölçümlü arsanın, bitiģiğindeki 865 ada 6 nolu parsel sahibine satıģı ile ilgili tarih ve sayılı dilekçenin görüģülmesinin Ġmar Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 6

7 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait GöktaĢ Mahallesi 865 ada 11 nolu ve 81,25 m² yüzölçümlü arsanın, bitiģiğindeki 865 ada 5 nolu parselin Hüseyin KISAALĠOĞLU varislerine tapu devrinin yapılması ile ilgili tarih ve sayılı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, dilekçenin Hatice Bozkurt, görüģülmesi. Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait GöktaĢ Mahallesi 865 ada 11 nolu ve 81,25 m² yüzölçümlü arsanın, bitiģiğindeki 865 ada 5 nolu parselin Hüseyin KISAALĠOĞLU varislerine tapu devrinin yapılması ile ilgili tarih ve sayılı dilekçenin görüģülmesi. KARAR: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait GöktaĢ Mahallesi 865 ada 11 nolu ve 81,25 m² yüzölçümlü arsanın, bitiģiğindeki 865 ada 5 nolu parselin Hüseyin KISAALĠOĞLU varislerine tapu devrinin yapılması ile ilgili tarih ve sayılı dilekçenin görüģülmesinin Ġmar Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 7

8 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 11 Ağustos 2014 / sayılı sera yapıları ile ilgili yazısının görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 11 Ağustos 2014 / sayılı sera yapıları ile ilgili yazısının görüģülmesi. KARAR: Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 11 Ağustos 2014 / sayılı sera yapıları ile ilgili yazısının görüģülmesinin Ġmar Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 8

9 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: tarih ve sayılı dilekçe sahibinin 256 ada 161 nolu parselle ilgili müracaatının görüģülmesi Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: tarih ve sayılı dilekçe sahibinin 256 ada 161 nolu parselle ilgili müracaatının görüģülmesi KARAR: tarih ve sayılı dilekçe sahibinin 256 ada 161 nolu parselle ilgili müracaatının görüģülmesinin Ġmar Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 9

10 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait olan Kalınören Mahallesi 618 nolu parsel üzerine 5393 sayılı Belediye kanununun 18. e) maddesi TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin Meclis Başkanı değiģtirilmesine Mehmet TÜRE nin veya BaĢkanlığında, tahsisli bir Üyeden; taģınmazın Ali Rıza kamu KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, hizmetinde Hatice Bozkurt, ihtiyaç Ahmet duyulmaması TÜRKAY, Berna hâlinde Bahar NEARA, tahsisin Hasan Ali SARICA, Sezai kaldırılmasına; ġġmġek, Derya TUNA, üç yıldan Uğur fazla GÜNGÖR, kiralanmasına Ayhan YILDIZ, ve Ahmet KARAN, Ali Rıza süresi BULUT, otuz Cengiz yılı geçmemek PINAR, Ali YILMAZ, kaydıyla Halil bunlar TAġ, Samet üzerinde ORAL, Yılmaz BULUT, sınırlı Ali aynî Ġlhan hak AYHAN, tesisine Selahattin karar vermek. ÖZĠLĠCE, hükmüne Seda UYSAL, Abdurrahman göre ÇETĠN, ilgili Cenk yere ATEġ, sınırlı Hüsnü ayni CEREN hak tesisi (Katıldı) yöntemiyle Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) çocuk parkı ve spor tesisi yapım ihalesi yapılabilmesi için gerekli iģlemleri yerine getirmek üzere belediye encümenine yetki verilmesi hususunda belediye meclisince bir karara varılması. KARARIN ÖZÜ: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait olan Kalınören Mahallesi 618 nolu parsel üzerine 5393 sayılı Belediye kanununun 18. e) maddesi TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. hükmüne göre ilgili yere sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle çocuk parkı ve spor tesisi yapım ihalesi yapılabilmesi için gerekli iģlemleri yerine getirmek üzere belediye encümenine yetki verilmesi hususunda belediye meclisince bir karara varılması. KARAR: Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait olan Kalınören Mahallesi 618 nolu parsel üzerine 5393 sayılı Belediye kanununun 18. e) maddesi TaĢınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis Ģeklinin değiģtirilmesine veya tahsisli bir taģınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. hükmüne göre ilgili yere sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle çocuk parkı ve spor tesisi yapım ihalesi yapılabilmesi için gerekli iģlemleri yerine getirmek üzere belediye encümenine yetki verilmesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 10

11 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: 27 Kasım 2014 ve 4 Aralık 2014 tarihleri arasında Almanya- Bingen KardeĢ kent Belediyesinin daveti üzerine düzenlenecek olan teknik kapsamdaki inceleme ve çalıģma gezisi için Rehber Burhan Meclis Başkanı SAĞIR ın Mehmet eģliğinde TÜRE nin BaĢkanlığında, Belediyemizi Üyeden; temsilen Ali Rıza Belediye KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, BaĢkan Hatice Bozkurt, Yardımcısı Ahmet Hasan TÜRKAY, Ali Berna SARICA Bahar ve NEARA, Belediyemiz Hasan Ali SARICA, Sezai mühendisi ġġmġek, Derya Barbaros TUNA, Uğur Tahsin GÜNGÖR, Ayhan ALDANOĞLU nun YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza katılımı BULUT, gidiģ Cengiz geliģ PINAR, masraflarının Ali YILMAZ, Halil harcırah TAġ, Samet kanununa ORAL, Yılmaz BULUT, hükümlerine Ali Ġlhan AYHAN, göre Selahattin Belediyemiz ÖZĠLĠCE, bütçesinden Seda UYSAL, Abdurrahman karģılanması ÇETĠN, Cenk ATEġ, hususunda Hüsnü CEREN meclisce (Katıldı) bir karar Ġbrahim alınması. ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: 27 Kasım 2014 ve 4 Aralık 2014 tarihleri arasında Almanya- Bingen KardeĢ kent Belediyesinin daveti üzerine düzenlenecek olan teknik kapsamdaki inceleme ve çalıģma gezisi için Rehber Burhan SAĞIR ın eģliğinde Belediyemizi temsilen Belediye BaĢkan Yardımcısı Hasan Ali SARICA ve Belediyemiz mühendisi Barbaros Tahsin ALDANOĞLU nun katılımı gidiģ geliģ masraflarının harcırah kanununa hükümlerine göre Belediyemiz bütçesinden karģılanması hususunda meclisce bir karar alınması. KARAR: 27 Kasım 2014 ve 4 Aralık 2014 tarihleri arasında Almanya-Bingen KardeĢ kent Belediyesinin daveti üzerine düzenlenecek olan teknik kapsamdaki inceleme ve çalıģma gezisi için Rehber Burhan SAĞIR ın eģliğinde Belediyemizi temsilen Belediye BaĢkan Yardımcısı Hasan Ali SARICA ve Belediyemiz mühendisi Barbaros Tahsin ALDANOĞLU nun katılımı gidiģ geliģ masraflarının harcırah kanununa hükümlerine göre Belediyemiz bütçesinden karģılanması OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 11

12 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: GörüĢülmesi Kasım ayı meclisine ertelenen Anamur Belediye BaĢkanlığı Stratejik Planının Meclisce görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: GörüĢülmesi Kasım ayı meclisine ertelenen Anamur Belediye BaĢkanlığı Stratejik Planının Meclisce görüģülmesi. KARAR: Kasım ayı meclisine ertelenen Anamur Belediye BaĢkanlığı Stratejik Planının meclisce günü görüģülmesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 12

13 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: Ekli listede belirtilen ödenekli gider kodlarından, ödeneği yetersiz gider kodlarına aktarma yapılması konusunun meclisce görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, KARARIN ÖZÜ: Ekli Abdurrahman listede belirtilen ÇETĠN, ödenekli Cenk gider ATEġ, kodlarından, Hüsnü ödeneği CEREN yetersiz (Katıldı) gider Ġbrahim kodlarına ÇITIRKI, aktarma yapılması konusunun meclisce Bora görüģülmesi. GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Ekli listede belirtilen ödenekli gider kodlarından, ödeneği yetersiz gider kodlarına aktarma yapılması konusunun meclisce görüģülmesi. Birim Adı Gider Kodu DÜŞÜLEN Birim Adı Gider Kodu EKLENEN (ÜRETİME PARK,BAHÇE DESTEK HİZ. YÖN.MAL VE ,00 MALZEME ALIMI) (TÜKETİME YÖN. PARK,BAHÇE DESTEK MAL VE MALZEME ,00 HİZ. ALIMI) PARK,BAHÇE (GÖREV DESTEK HİZ ,00 GİDERLERİ) PARK,BAHÇE DESTEK (HİZMET ALIMI) ,00 HİZ. (MENKUL MAL PARK,BAHÇE DESTEK BAKIM ONARIM ,00 HİZ. GİDERİ) PARK,BAHÇE (MAMUL MAL DESTEK ,00 ALIMI) HİZ. SPOR (HİZMET ALIMI) ,00 MÜDÜRLÜĞÜ (TÜKETİME YÖN. SPOR MAL VE MALZEME ,00 MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI) (MAMUL MAL RUHSAT ,00 ALIMI) (GAYRIMENKUL PLAN PROJE SERMAYE ÜRETİM ,00 GİD) YAPI (GÖREV KONTROL ,00 GİDERLERİ) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YAZI İŞLERİ TEMİZLİK İŞLER PLAN PROJE (HİZMET ALIMI) 5.000,00 (MAMUL MAL ALIMI) 7.000,00 (HİZMET ALIMI) 5.000,00 (TÜKETİME YÖN. MAL VE MALZEME ,00 ALIMI) (GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 GİD) DESTEK HİZ. DESTEK HİZ. DESTEK HİZ. DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZ. ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM ÖZEL KALEM DESTEK HİZ. DESTEK HİZ. (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) 5.000,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (HİZMET ALIMI) ,00 (TEMSİL TANITMA GİD.) (TEMSİL TANITMA GİD.) (TEMSİL TANITMA GİD.) (TÜKETİME YÖN. MAL VE MALZEME ALIMI) (MENKUL MAL BAKIM ONARIM GİDERİ) 5.000, , , , ,00 KARAR: Ekli listede belirtilen ödenekli gider kodlarından, ödeneği yetersiz gider kodlarına aktarma yapılması OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 13

14 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: 5393 Sayılı kanunun 62. maddesi gereğince 2015 yılı Belediye Bütçesinin görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN (Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: 5393 Sayılı kanunun 62. maddesi gereğince 2015 yılı Belediye Bütçesinin görüģülmesi. KARAR: 5393 Sayılı kanunun 62. maddesi gereğince 2015 yılı Belediye Bütçesinin görüģülmesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 14

15 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı vergi, harç ve tarifelerin Belediyemiz meclisinde görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN,(Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı vergi, harç ve tarifelerin Belediyemiz meclisinde görüģülmesi. KARAR: Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı vergi, harç ve tarifelerin Belediyemiz meclisinde görüģülmesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KÂTĠBĠ MECLĠS KÂTĠBĠ 15

16 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu : 2014 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet TÜRKAY, Cengiz PINAR, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL Hüsnü CEREN (Mazeretli) 2014 YILI KASIM AYI MECLĠS TOPLANTISI 19. BĠRLEġĠM 1. OTURUM BAġKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Kasım Ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere toplanmıģ bulunmaktayız. Gündem maddelerinin görüģülmesine geçiyorum. Gündemimizin 1. maddesi açılıģ konuģması ve yoklamadır. AçılıĢ konuģması ve yoklama yapıldı, Çoğunluğun mevcut olduğu görüldü. Meclis üyelerinden Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet TÜRKAY, Cengiz PINAR, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Hüsnü CEREN (Mazeretli) Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet TÜRKAY, Cengiz PINAR, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Hüsnü CEREN mazeret dilekçeleri okundu ve mazeretleri OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KATĠBĠ MECLĠS KATĠBĠ 16

17 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: Anamur Belediye BaĢkanlığı Stratejik Planının Meclisce görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet TÜRKAY, Cengiz PINAR, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL Hüsnü CEREN (Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Anamur Belediye BaĢkanlığı Stratejik Planının Meclisce görüģülmesi. KARAR: Anamur Belediye BaĢkanlığı Stratejik Plan çalıģmalarının bitirilemediğinden Aralık Ayı Meclisinde görüģülmesi OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KATĠBĠ MECLĠS KATĠBĠ 17

18 T.C Karar Tarihi : Karar No : Konu: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5393 Sayılı kanunun 62. maddesi gereğince 2015 yılı Belediye Bütçesinin görüģülmesi Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet TÜRKAY, Cengiz PINAR, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL Hüsnü CEREN (Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5393 Sayılı kanunun 62. maddesi gereğince 2015 yılı Belediye Bütçesinin görüģülmesi. KARAR: BaĢkanlık makamının tarihli müzekkeresi ile Encümen e sunulan 2015 yılı ve izleyen iki yıl bütçesi Gelir ve Gider denkliği sağlanarak ve bunlara bağlı cetvellerin tetkik edilmesi sonucunda tarih ve 163 no lu Encümen kararı ile Gider Bütçesi TL (Yirmi beģ milyon yüz bin Türk Lirası), Gelir Bütçesi TL (Yirmi beģ milyon yüz bin Türk Lirası ) olarak Meclise havale edilmiģtir. Bütçe Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, 2014 yılı Bütçesinin 7. ay sonu itibariyle gerçekleģme oranı dikkate alınmıģ, buna göre gelir bütçesi TL (Yirmi beģ milyon yüz bin Türk Lirası) gider bütçesi TL ( Yirmi beģ milyon yüz bin Türk Lirası) olarak Komisyonca kararlaģtırılıp imza altına alınmıģtır. Bütçe Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda 2015 yılı Belediye bütçesi aģağıdaki Ģekliyle oluģmuģtur. BaĢkan; Bütçeyi Komisyondan geldiği Ģekliyle madde madde ad okuyarak oyluyorum. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ: 01- Personel Giderleri: ,00 02-Sos. Güv.Kur.Dev.Prim Gid: , Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,28 04-Faiz Giderleri , Cari Transferler: , Sermaye Giderleri: 2.000,00 Birim Toplamı: ,36 TL olarak 18

19 2015 YILI BÜTÇESĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,07 06-Sermaye Giderleri: 1.791,64 Birim Toplamı: ,71TL olarak HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ: 01-Personel Giderleri: 5,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 04-Faiz Giderleri: 1.000,00 06-Sermaye Giderleri: 2.500,00 Birim Toplamı: ,00 OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edilmiģtir. YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,74 06-Sermaye Giderleri: 500,00 Birim Toplamı: ,74TL olarak 19

20 2015 YILI BÜTÇESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,50 05-Cari Transferler: ,20 06-Sermaye Giderleri: 5.788,13 Birim Toplamı: ,83TL olarak SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: 01-Personel Giderleri: 50,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 06-Sermaye Giderleri: 5.000,00 Birim Toplamı: ,00TL olarak MALĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,12 04-Faiz Giderleri 1.157,63 05-Cari Transferler: 2.613,35 06-Sermaye Giderleri 1.157,63 09-Yedek Ödenekler: ,29 Birim Toplamı: ,02TL olarak 20

21 2015 YILI BÜTÇESĠ TEMĠZLĠK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,43 05-Cari Transferler: 694,57 06-Sermaye Giderleri: ,50 Birim Toplamı: ,50TL olarak ĠMAR MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,01 06-Sermaye Giderleri: ,75 Birim Toplamı: ,76TL olarak FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,82 05-Cari Transferler: 638,14 06-Sermaye Giderleri: 1.407,562,22 07-Sermaye Transferleri: 115,76 09-Yedek Ödenekler: 578,81 Birim Toplamı: ,75TL olarak 21

22 2015 YILI BÜTÇESĠ RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ: 01-Personel Giderleri: 5,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 6.500,00 06-Sermaye Giderleri: 6.000,00 Birim Toplamı: ,00TL olarak KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ: 01-Personel Giderleri: 5,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 05-Cari Transferler: ,00 06-Sermaye Giderleri: ,00 Birim Toplamı: ,00TL olarak ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ: 01-Personel Giderleri: ,82 02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri: ,67 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,18 05-Cari Transferler: ,00 06-Sermaye Giderleri: 2.274,07 Birim Toplamı: ,74 TL olarak 22

23 2015 YILI BÜTÇESĠ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,67 05-Cari Transferler: 1.276,29 06-Sermaye Giderleri: ,63 Birim Toplamı: ,59TL olarak PARK BAHÇE VE FĠDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ: 01-Personel Giderleri: 5,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 04-Faiz Giderleri: 1.000,00 06-Sermaye Giderleri: ,00 Birim Toplamı: ,00 OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edilmiģtir. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ: 01-Personel Giderleri: 5,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 06-Sermaye Giderleri: ,00 Birim Toplamı: ,00 OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edilmiģtir. 23

24 2015 YILI BÜTÇESĠ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ: 01-Personel Giderleri: 5,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: ,00 06-Sermaye Giderleri: 9.000,00 Birim Toplamı: ,00 OYBĠRLĠĞĠ ile KABUL edilmiģtir. GĠDER BÜTÇESĠ: ,00TL 01-VERGĠ GELĠRLERĠ 02-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: ,36 03-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri : ,20 06-Harçlar: ,12 09-BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler: 2.431,02 TOPLAM: ,70 EVET, Ali Ġlhan AYHAN; EVET, Abdurrahman ÇETĠN; EVET, Cenk ATEġ; EVET 03-TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 01-Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri: ,30 06-Kira Gelirleri: ,00 09-Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,25 TOPLAM: ,55 24

25 2015 YILI BÜTÇESĠ 04-ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 04-Kurumlardan ve KiĢilerden Al. Yard.ve Bağ.: ,81 05-Proje Yardımları: ,54 TOPLAM: ,35 05-DĠĞER GELĠRLER 01-Faiz Gelirleri: ,00 02-KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar: ,86 03-Para Cezaları: ,54 09-Diğer ÇeĢitli Gelirler: ,50 TOPLAM: ,90 06-SERMAYE GELĠRLERĠ: 01-TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri: ,00 02-TaĢınır SatıĢ Gelirleri: ,50 TOPLAM: ,50 GELĠR BÜTÇESĠ: ,00TL BAġKAN; 2015 Yılı Gider Bütçesi ,00 TL, Gelir Bütçesi ,00 TL olarak OY BĠRLĠĞĠ ile kabul edilmiģtir. MECLĠS BAġKANI MECLĠS KATĠBĠ MECLĠS KATĠBĠ 25

26 Karar Tarihi : Karar No : T.C Konu: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı vergi, harç ve tarifelerin Belediyemiz meclisinde görüģülmesi. Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Berna Bahar NEARA, Hasan Ali SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Bora GÜVEN Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN,, Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet TÜRKAY, Cengiz PINAR, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL Hüsnü CEREN (Mazeretli) KARARIN ÖZÜ: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2015 yılında uygulayacağı vergi, harç ve tarifelerin Belediyemiz meclisinde görüģülmesi ve YILI ANAMUR BELEDİYESİ MALİ YILI İÇİN TARİFELERİ HARÇLAR ve ÜCRETLER 1. MADDE YILLIK GÜZERGÂH KULLANIM İZİN BELGESİ ÜCRETİ Taksiler için izin belge ücreti 178,00 2. DolmuĢ servis aracı güzergâh kullanım izin belgesi ücreti 212,00 3. Okul servis aracı güzergâh kullanım izin ücreti 265,00 4. Kamu kurum ve kuruluģları personel servis araçlarından 212,00 5. Özel personel servis araçlarından 212,00 6. Turizm servis araçlarından 212,00 7. Ağır tonajlı araçlardan 352,00 8. Ticari taksilerin plaka tahsis ücreti 19,50 9. Öğrenci servislerinin plaka tahsis ücreti 27, M.T S.J plaka tahsis belgesi ücreti 876, T Plaka (Ticari Taksi) ücreti 438, Ticari plaka devirlerinde plaka baģına devir ücreti (EĢ ve çocuklara yapılan hariç) 737,00 2. MADDE GIDA ÜRETİMİ YAPAN İŞYERLERİNDEN GIDA SİCİL BELGESİ ÜCRETİ Belediyemiz ve mücavir alan sınırlarımız içinde gıda üretimi yapanlardan 300,00 26

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 16.10.2009 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/135 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 hakkındaydı. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :194 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI b) MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI GELĠR TARĠFESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

2011 Yılı Ücret Tarifesidir

2011 Yılı Ücret Tarifesidir 1 UĢak Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan 2011 Yılı Ücret Tarifesidir FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSĠN Tel: 0324 616 25 12 Faks: 0324 616 33 34 Alo 7/24 Çağrı: 153 Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: bilgi@tarsus.bel.tr

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ

BELEDĠYE HĠZMETĠ KARġILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDĠRME MEMURLUĞU ÜCRETLERĠ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97- MECLĠS KARARI (TL) 1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti ( 10 kiģi üzerinde ) 70,00 1.2. Mesai saatleri dıģında davet edilen Ģehir merkezinde nikah

Detaylı