2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu Rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde 2014 Hazırlanacak Yılı İdare Faaliyet Faaliyet Raporu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2 1

3 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara

4 3

5 4 Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.

6 5 BAKAN SUNUŞU İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı

7 6 Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler vizyonu ile Stratejik Planını uygulamaya koyan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında halkın hayat kalitesini planlı bir biçimde artırmayı ve çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir ülke emanet etmeyi hedeflemektedir. Türkiye miz kalkınırken bütün evrensel ve insani değerlere bağlı kalarak kalkınma hamlesini yürütmektedir. Çevreyi korumak hem kültürümüzde hem de tarihimizde vardır. Çevreye bu gözden de bakarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hızla kalkınmak, sonraki kuşaklara daha güzel tabiatı olan bir ülke bırakmak ve çevre bilincinde olan insanlarımızın oranını daha da arttırmak için, önümüzdeki dönemde de gerek çevre alanında gerekse şehircilik konularında Bakanlık vizyonumuzun gösterdiği yolda, çözüm ve hizmet odaklı bir yaklaşımla çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Şehirlerimizi huzurlu, mutlu ve özgüven içinde yaşayan insanlardan oluşan bir yaşam merkezi haline dönüştürmek için daha çok çalışacağız Çevreye yapılan yatırımın aslında insanımıza ve gelecek nesillerimize yapılan bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle Bakanlığımızın 2014 yılı faaliyetlerini içeren İdare Faaliyet Raporu nun hayırlı olmasını diliyor, kamuoyunun ve ilgililerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum.

8 7 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar

9 8 Bakanlığımız tüm proje ve faaliyetlerini, Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak misyonu doğrultusunda yürütmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; idari ve mali yapımızda orta ve uzun vadeli planlama yaklaşımını önemseyen, performans sonuçları ile verimliliğe odaklanan ve hesap verme sorumluluğunu öne çıkaran stratejik yönetim yaklaşımını esas almaktadır. Bu itibarla, idare faaliyet raporları kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerini, önceden belirlenmiş performans göstergelerini, hedef ve gerçekleşme durumları ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare hakkında genel ve mali bilgileri içeren raporlardır. Faaliyet raporları ile kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların nasıl kullanıldığı ve kullanılan kaynaklarla, performans programları ile önceden belirlenmiş hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumlarına ilişkin olarak ilgili idarelere ve kamuoyuna hesap verilmiş olacaktır. muzun mali saydamlık ve hesap verilebilirlik esaslarına katkıda bulunacağı temennisiyle, Bakanlığımız mensuplarına özenli çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yapılan faaliyetlerin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

10 9

11 10 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... V MÜSTEŞAR SUNUŞU... VII İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ KISALTMALAR GENEL BİLGİLER Vizyon ve Misyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Tarihçe Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Beşeri Kaynaklar Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Sunulan Hizmetler Bakanlık Taşra Teşkilatı (81 İl) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar AMAÇ ve HEDEFLER Temel Değerler Amaçlar ve Hedefler Politika ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

12 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ GENEL DEĞERLENDİRME

13 12 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Mevcut Kurum Platform Yazılım Envanteri Tablo Yılı Donanım Envanteri Tablo 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı Tablo 4. Bakanlık Personelinin Merkez ve Taşra Birimlerine Göre Dağılımı Tablo 5. Bakanlık Personelinin Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Dağılımı Tablo 6. Bakanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 7. Bakanlık Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı Tablo 8. Bakanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı Tablo Yılı Bütçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Tahsis Edilen Ödenekler Tablo Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Ait Bütçe Gerçekleşmeleri Tablo Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harcama Birimlerinin Ödenek ve Harcama Tablo 12. Birimler Bazında 2014 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşmeleri Tablo 13. Bakanlık Dönemi Hizmet Maliyeti Tabloları Tablo 14. Bakanlığımıza Tahsisi Yapılan Taşınmazlar (Riskli Alan) Tablo 15. Bakanlığımız Tarafından Yapılan Kamulaştırma Bedelleri Tablo 16. Bakanlığımıza Tahsisi Yapılan Taşınmazlar (Rezerv Yapı Alanı) Tablo 17. Teknik Heyet Listesi Tablo 18. Acil Müdahale Planları Onaylanan Kıyı Tesisi Sayısı Tablo 19. Yıllara Göre Katı Atık Tesisi Sayısı, Hizmet Verilen Belediye Sayısı ve Nüfus Tablo 20. Hava Kalitesi İzleme Projeleri Tablo 21. Proje Kapsamında Seçilen Sektörler ve Planlar Tablo Yılında Yetki Devri Yapılmış Olan Kurumlar Tablo Yılında Çevre İzin Konularına Göre Düzenlenen Çevre İzin/Lisans Belge Sayıları Tablo Yılı Sektörlere Göre ÇED/ÇGD Kararları Tablo Yılında Enerji Verimliliği Alanı İle İlgili Veriler Tablo 26. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırım Faaliyetleri Tablo 27. Plan Onayları Tablo 28. Yürütülen Projelerin Gerçekleşme Durumları (1.000 TL) Tablo 29. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Yapım İşlerine Ait Veriler Tablo Yılı Kontrollüğü Merkezce Yapılan İşler Tablo Yılı Merkezce Yapılan İhale İşlemleri Tablo Yılı Kesin Hesap İnceleme İşlemleri Tablo 33. Verilen ve İptal Edilen Belgelere İlişkin Bilgiler Tablo 34. Devlet Eliyle Yapılan Konut Sayıları Tablo Yılında Konularına Göre Görevler ve Raporlar Tablo Yılında Düzenlenen İnceleme Raporları ile İlgili Başkanlık Değerlendirmesi Tablo 37. İç Denetim Programı Kapsamında Yapılan Denetimler

14 13 Tablo 38. İç Denetim Programı Kapsamında ve Program Dışı Danışmanlık Hizmetleri Tablo 39. İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen İzleme Görevleri Tablo 40. Bakanlığımızca Oluşturulan Eylem Planları Tablo 41. Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında Sorumluluklar Tablosu Tablo 42. Alo 181 Çevre ve Şehircilik Hattı Yılı Çağrı Artış Oranları Tablo Yılı İl Müdürlükleri Yapım İşleri Tablo 44. Döner Sermaye İşletmesi Gelir Kalemleri Dağılımı Tablo 45. Döner Sermaye İşletmesi Gider Kalemleri Dağılımı Tablo 46. Yürütülen Projelerin Bilgileri Tablo 47. Projelere İlişkin Gelinen Aşamalar Tablo 48. Yürütülen Projelerin Sözleşme Durumları Tablo 49. Entegre Su Projeleri İçin Teknik Yardım Projesine Ait Projelerin Bilgileri Tablo Yılı Hizmet İçi Eğitimleri Tablo 51. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler Tablo 52. Yemek Servisi Hizmetinden Yararlanan Birimler Tablo Yılına Ait Gelen Evrak Dökümü Tablo 54. Yazılı, Görsel Basın ve İnternet Medyasındaki Haber Sayıları

15 14 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Organizasyon Şeması Şekil 2. Lisanslı Kuruluşların Dağılımları Şekil 3. Bilgi Güvenliği Bileşenleri Şekil 4. Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Aşamaları Şekil 5. Veri Merkezleri Bağlantı Şeması Şekil 6. Veri Merkezi Taşınma Yöntemi Şekil 7. Hava Fotoğrafı Çekimi Yapılacak Alanları İçeren Kroki Şekil 8. Proje Genel Bilgilendirme Faaliyetlerini İçeren Görüntü Şekil 9. Ortofoto Karşılaştırma Şekil 10. ATLAS Arayüzü Şekil 11. ATLAS Kişi Hakları Yönetim Paneli Şekil 12. Web Tabanlı Coğrafi Veri Girişi Yönetimi Yazılımı İşi Şekil 13. Veri Değerlendirme Özet Tablosu Şekil 14. Plan Veri Yapısı Şemaları Şekil 15. Mekânsal Plan Verileri Plan GML Doğrulama Yazılımının Ara Yüzü Şekil 16. Doküman Talep ve Arşiv Yönetim Sistemi Programı Ekran Görüntüsü Şekil 17. Atık Alım Hizmeti Veren Kıyı Tesis Sayıları Şekil 18. Ülkemizde Yıllara Göre Mavi Bayraklı Plaj ve Marina Sayısı Şekil 19. Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı Şekil 20. Atıksu Arıtma Tesisine Bağlı Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%) Şekil 21. Atıksu Arıtma Tesisi Sayıları Şekil 22. Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Şekil 23. Tehlikeli Atık İşleme Tesislerin Yıllara Göre Dağılımı Şekil 24. Yalova İli Armutlu İlçesi Balıkçı Barınağı İmar Planı Şekil 25. Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şekil 26. Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şekil 27. Üst Yöneticilerin Kalite Yönetim Sistemi Semineri Şekil 28. Erdemli Atıksu Projesi Şekil 29. Manavgat İçmesuyu Projesi Şekil 30. Ceyhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İnşaatı Şekil 31. Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Şekil 32. Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi

16 15 KISALTMALAR AAEP Atıksu Arıtımı Eylem Planı AAT Atıksu Arıtma Tesisleri AB Avrupa Birliği AÇA Avrupa Çevre Ajansı AEP Akdeniz Eylem Planı AHP Ayrıntılı Harcama Programı BEP Binalarda Enerji Performansı BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi BMİDÇS Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi CBS Coğrafi Bilgi Sistemleri ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇETAY Çevresel Etiket Altyapısı ÇDP Çevre Düzeni Planı DEA Düzenleyici Etki Analizi EİT Ekonomik İşbirliği Teşkilatı GEF Küresel Çevre Fonu GFB Geçici Faaliyet Belgesi GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı HCFC Hidrokloroflorokarbon HPMP Hidrokloroflorokarbon Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planının Hazırlanması Projesi INSPIRE Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı Direktifi IPA AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı İDKK İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu İLBANK A.Ş. İller Bankası Anonim Şirketi Ortaklığı KDS Kütle Denge Sistemi KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği KEK Karma Ekonomik Komisyonu KENTAIR Kentlerde Hava Kalitesi Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KEYY Kendi Evini Yapana Yardım KİK Körfez İşbirliği Konseyi KHK Kanun Hükmünde Kararname KMYK Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu MVAS Mekânsal Veri Arşiv Sistemi Yazılımı MISGP Merkezi Isıtma Sistemlerinde Gider Paylaşım Yönetmeliği MİT Milli İstihbarat Teşkilatı MLF Ozon ve Çok Taraflı Fon MÜBİS Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi MSP Tamamlanan Mekânsal Strateji Planı MVAS Mekânsal Veri Arşiv Sistemi OTİM Ozon Tabakasını İncelten Maddeler

17 16 ÖÇK PMR PRTR REACH RENA RİP RTP SAYS SÇD SGB SGK TAIEX TBMM THM TOKİ TUCBS TÜBİTAK TÜİK UNDP UNEP UNIDO YAMBİS YDS-2 YTS Özel Çevre Koruma Bölgesi Piyasaya Hazırlık Ortaklığı Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Projesi Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Katılım Ülkeleri İçin Bölgesel Çevre Ağı Resmi İstatistik Programı Bölgesel Eğitim Programı Sit Alanları Yönetim Sistemi Stratejik Çevresel Değerlendirme Strateji Geliştirme Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Programı Türkiye Büyük Millet Meclisi Temiz Hava Merkezi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Çevre Programı Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi Ulusal Yapı Denetim Sistemi Yatırım Takip Sistemi

18 17

19 18

20 19

21 20 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Vizyon ve Misyon VİZYON Yaşanabilir çevre ve marka şehirler MİSYON Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak Yetki, Görev ve Sorumluluklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, uygulamaları denetlemek, dönüşüm çalışmalarını yapmak, mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri belirlenmiştir. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın görevleri şunlardır: Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel

22 21 etkilerini değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek. Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek. Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak. Yapı denetimi sistemini oluşturarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak; yapılarda enerji verimliliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve izlemek; yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak. Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek; Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel

23 22 proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek. Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak. 57 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre olmasını desteklemek. Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak. Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak. Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaları belirlemek. Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek.

24 23 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak İdareye İlişkin Bilgiler Tarihçe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı nın çevre tarafı, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı nın tek çatı altında birleştirilmesiyle tarihinde kurulmuştur. Çok yakın bir geçmişi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın tarihsel gelişimi üç ayrı başlık altında değerlendirilmiştir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1848 yılında "Nafıa Nezareti" adı altında çalışmalarına başlayan Bayındırlık Bakanlığı, tarihli ve 2443 sayılı Kuruluş Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve köprüler inşa etmek, PTT tesislerini kurup işletmek, su işlerini düzenlemek, devlet daire ve müesseselerinin her türlü yapı işlerini yapmakla görevlendirilmiştir yılında, 7116 sayılı Kanun ile İmar ve İskân Bakanlığı kurulmuş olup, bölge, şehir, kasaba ve köylerin planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraşmak, afetlerden önce ve sonra gerekli tedbirleri almak, kentsel altyapıyı gerçekleştirmek ve belediyelerle ilişkileri düzenlemek konularında görevlendirilmiştir tarihli ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığı nın kuruluşu ve görevleri yeniden düzenlenmiştir tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İmar ve İskân Bakanlığı ile birleştirilmesi sonucu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adını almıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, şehirleşme ve yapılaşma alanlarında gerçekleştirdiği alt ve üst yapı hizmetleri ile Ülkemizin kalkınmasında 150 yılı aşkın süre önemli işlevleri yerine getirmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevrenin korunmasına ilişkin çeşitli kanunlarda yer alan hükümler, 1970 li yıllara kadar farklı bakanlık ve kuruluşlar tarafından kendi ilgi alanları ile alakalı olarak uygulanmıştır.

25 24 Çevre alanında ilk bağımsız yapılanma; tarihli ve 7/5836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu nun oluşturulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kurul daha sonra tarihli ve 7/8329 sayılı Kararname ile Çevre Koordinasyon Kurulu na dönüştürülmüştür. Çevrenin korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi, konuyla ilgili plan ve projelerin hazırlanması, bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması maksadıyla tarihli ve 7/16041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Çevre Örgütü kurulmuştur. Ülkemizde çevre konularını bütünleşik olarak ele almak üzere tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğe girmiştir tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip, katma bütçeli bir kurum olarak Çevre Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Çevre Kanunu nu uygulamakla sorumlu kılınmıştır. 389 sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile çevre örgütlenmesi Müsteşarlık düzeyine çıkarılmıştır tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çevre koruma ile ilgili diğer bir kurum olarak Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Çevre Müsteşarlığı, çevre alanında daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak maksadıyla tarihli ve 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Bakanlığı olarak yapılandırılmıştır tarihli 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığın kurulması ile İl Çevre Müdürlüklerinin faaliyete geçmeleri sağlanmıştır. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 1976 tarihinde Barselona da imzalanan Akdeniz in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ne dayalı olarak, tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Başbakanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı geçici olarak ihdas edilmiştir. Söz konusu protokole ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz olan, çevre kirlenme ve bozulmalarına duyarlı alanların, doğal güzelliklerinin gelecek nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça yürütüleceğini belirlemeye haizdir hükmüne göre; tarih sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 383 sayılı KHK ile kurulan Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 444 sayılı KHK ile tarihinde kurulan Çevre Bakanlığına bağlanmıştır. Kurum,

26 25 tarih ve 4856 sayılı Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleşmesi üzerine Çevre ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair Tezkere ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılmış ve aynı KHK ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuş, Bakanlık Makamının tarih ve B.09,0.SGB /2239 sayılı Olur u ile teşkilatlanmıştır Fiziksel Yapı Vekâletler Caddesi nde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Binası; Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcılıkları, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü birimlerinden oluşmaktadır. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ve Kurum Tabipliği; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın Söğütözü Mahallesi 2179 Sokak No:5 Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedirler. Merkez Laboratuvarları Haymana Yolu 5. Km Gölbaşı/ANKARA adresindeki yeni hizmet binasında hizmet vermektedir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Ehlibeyt Mahallesi Sokak No:13 Balgat adresinde yer alan Ek Hizmet binasında hizmet vermektedir. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:276/B Lodumlu adresinde hizmet vermektedir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Dikmen Çetin Emeç Bulvarı ve Başkanlığı Ehlibeyt Mahallesi Sokak No:13 Balgat adresinde görev yapmaktadır Teşkilat Yapısı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat şemasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatı merkez ve taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelmektedir. Bakanlık teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:

27 26 Şekil 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Organizasyon Şeması BAKAN YÜKSEK ÇEVRE KURULU BAKAN YARDIMCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ŞURASI BAKAN DANIŞMANLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BAĞLI KURULUŞ) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ MÜSTEŞAR İLBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ (TAŞRA TEŞKİLATI) İSTANBUL-İZMİR-BURSA KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜSTEŞAR YARDIMCILARI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Bakanlık web sitesinden verilen hizmetler aşağıda sıralanmaktadır. Şehircilik Uygulamaları İnşaat-Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları Yapı Denetim Sistemi Atlas.gov.tr Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi e-kooperatif Yapı Kooperatifleri Sistemi Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması Plan Tadilat Otomasyon Sistemi Plan İşlem Numarası (PİN) Çevre Uygulamaları Atık Ambalaj Bilgi Sistemi Atıkların Sınır Ötesi Hareketi Bilgi Sistemi Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi Atıksu Tarife Hesapları Çevre Referans Laboratuar Bilgi Sistemi Çevrimiçi Çevre İzinleri Deniz ve Kıyı Yönetimi İş Süreçleri Otomasyonu KDS E-ÇED Egzoz Gazı Emisyon Bilgi Sistemi (EGSİS) Eğlence Yerleri Bilgi Sistemi (Gürültü Kontrol Sistemi) Elektrikli ve Elektronik Eşya Üretici Kayıt Uygulaması (EEE) Endüstriyel Uçucu Organik Bileşiklerin Kontrolü Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Finansman Bilgi Sistemi Finansman Bilgi Sistemi v2 Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) Gönül Karbon Piyasası Proje Kayıt Sistemi IPA İklim Değişikliği Ulusal Plan Uygulaması Katı Yakıt Bilgi Sistemi Kimyasal Kayıt Sistemi (REACH) Kimyasal Madde Envanter Bilgi Sistemi (KEBS) SEVESO Bildirim Sistemi Güvenlik Bilgi Formu (GFB) Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (PRTR) Kütle Denge Sistemi

29 28 Maden Atık Tesisleri Yönetim Sistemi Madeni Yağ Bilgi Sistemi Mavikart Atık Takip Sistemi Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT) Ozon Tabakasını İncelten Gazların Kontrolü (OTİM) Ömrünü Tamamlamış Araç Bilgi Sistemi PCB Envanter Sistemi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) Ulusal Emisyon (Baca Gazı) İzleme Ağı Ulusal Gerçek Zamanlı Atık Su İzleme Sistemi Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı HAYAT - Hafriyat ve Yıkıntı Atığı Kontrol ve Takip Sistemi Sit Alanları Yönetim Sistemi Uygulaması (SAYS) Kurumsal Uygulamalar Çevre ve şehircilik Bakanlığı Kurumsal Uygulamalar Portalı Kurumsal E-Posta Sistemi Web Mail Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi Yardım Masası (Kurumsal) Bakanlık Duran Varlık Yönetim Sistemi Dosya Türünü Çevirme Programı Bakanlık Standart Dosya Planı ve Saklama Süreçleri Kurumsal Risk Yönetimi Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Fiyat Listesi tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın platform yazılım envanteri ve donanım envanteri dağılımı aşağıdaki gibidir. Tablo 1. Mevcut Kurum Platform Yazılım Envanteri Yazılım Bileşeni Adet Sunucu İşletim Sistemi (Windows) 237 Sunucu İşletim Sistemi (Diğer) 6 Veri tabanı Yönetim Sistemi (İşlemci Sayısı) 35 Masaüstü İşletim Sistemi Masaüstü Üretkenlik Paketi E-Posta Sunucusu 3 Sunucu Güvenlik Yazılımı 92

30 Beşeri Kaynaklar Tablo Yılı Donanım Envanteri Donanım Bileşeni Adet Sunucu Bilgisayar 281 Depolama Birimi 22 Yedekleme Birimi 3 Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar 745 Diğer Bilişim Cihazı 3 Lazer Yazıcı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı 915 Nokta Vuruşlu Yazıcı 10 Çizici (Plotter) 18 Projeksiyon 186 Tarayıcı 179 Kesintisiz Güç Kaynağı 171 Uç Ağ Cihazı 365 Omurga Ağ Cihazı 4 Kablosuz Yerel Ağ Cihazı 260 Merkez Yönlendirici 6 Taşra Yönlendirici 162 Merkez Güvenlik Duvarı 6 Taşra Güvenlik Duvarı tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın merkez ve taşra teşkilatında toplam personel istihdam edilmektedir. Tablo 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı Personel Merkez Taşra Genel Toplam Sayısı Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Memur /B Sözleşmeli /A Sözleşmeli Personel 6306 Sözleşmeli Personel İşçi /C Geçici İşçi Toplam

31 30 Tablo 3 incelendiğinde toplam Bakanlık kadrolarının yaklaşık %54,5 inin boş olduğu, %45,5 inin ise dolu olduğu görülmektedir. Tablo 4. Bakanlık Personelinin Merkez ve Taşra Birimlerine Göre Dağılımı Birimi Personel Sayısı Oran (%) Merkez ,95 Taşra ,05 Toplam Tablo 4 incelendiğinde; çalışanların yaklaşık 3/4' ünün il müdürlükleri bünyesinde, 1/4 ünün ise merkez birimlerinde görev yaptığı görülmektedir. Tablo 5. Bakanlık Personelinin Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Dağılımı Birimi Personel Sayısı Oran (%) Merkez ,95 Taşra ,05 Toplam Yaş Grubu Arası Arası Arası Arası Arası Arası Arası 60 ve üzeri Toplam Kişi Tablo 5 de personelin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı verilmiştir. Buna göre Bakanlık personelinin yarısından fazlası 45 yaşın altındaki personelden oluşmaktadır. Cinsiyeti "erkek" olan personelin "kadın" çalışanların yaklaşık 2,5 katı olduğu görülmektedir. Bakanlık personelinin öğrenim durumuna göre dağılımı Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6. Bakanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı Öğrenim Durumu Personel Sayısı Oran (%) İlköğretim 780 6,38 Lise ,55 Ön Lisans ,4 Lisans ,54 Lisans Üstü 974 7,96 Toplam

32 31 Öğrenim durumuna göre personel dağılımı incelendiğinde; öğrenim durumu Lisans düzeyinde olanların Bakanlık personelinin yarısından fazlasını oluşturduğu görülmektedir. Bakanlık personelinin istihdam şekline göre dağılımı incelendiğinde; en yüksek payı % 85,88 ile Memur personelin, en düşük payı ise % 0,73 ile Sözleşmeli Personel in aldığı görülmektedir. Memur olarak çalışan personelin yaklaşık yarısından fazlasının teknik personel, 1/4 ü de genel idare personeli olarak hizmet vermektedir. Tablo 7. Bakanlık Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı İstihdam Şekli Personel Sayısı Oran (%) Memur Genel İdare Hizmetleri ,47 Teknik Hizmetleri Sınıfı ,99 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 121 0,99 Yardımcı Hizmetleri Sınıfı 266 2,18 Avukatlık Hizmetleri 30 0,25 Memur Toplamı ,88 İşçi ,42 Geçici Personel 484 3,96 Sözleşmeli Personel 89 0,73 Toplam Bakanlık personelinin hizmet yılına göre dağılımına bakıldığında Bakanlıkta görev yapan personelin yarısından fazlasının 0-5 ve yıllık hizmet aralığında hizmet verdiği görülmektedir. Bakanlık personelinin hizmet yılına göre dağılımı Tablo 8 de verilmektedir. Tablo 8. Bakanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı Yıl Aralığı Personel Sayısı Oran (%) , , , , ,06 25 yıl ve üzeri 637 5,22 Toplam

33 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmıştır. Mali saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı gibi hususlara önem veren yeni kamu mali yönetimi, yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiş olup, üst yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığı ile yerine getirecekleri Kanunda belirtilmiştir. Yasal olarak kamu kurum ve kuruluşlarının gündemine 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile giren iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim; sertifikalı iç denetçiler tarafından, genel kabul görmüş uluslararası standartlara göre, risk odaklı olarak hazırlanan denetim plan ve programlarına göre, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir. Bilindiği üzere, denetimde öncelik, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. Bakanlık yönetimi ve yöneticilerinin faaliyetlerini yürütürken hesap ve işlemlerinin mevzuat düzenlemelerine uygun yürütülüp yürütülmediğinin tespiti ile varsa hata ve noksanlıkların ortaya çıkarılması, bu hata ve noksanlığın sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması, Bakanlıkta etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, personelin eğitim eksikliğinin giderilmesi ile ilgili sorunlara dikkat çekilmesi ve çözüm önerisinde bulunulması denetimlerin esasını oluşturmaktadır. Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, öncelikli olarak denetim kapsamına alınması gereken alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımız birimlerinin gerek faaliyet bazında, gerekse stratejik amaç ve hedefler bazında risklerini tespit edebilmeleri, bu risklere karşı kontroller geliştirebilmeleri ve bu risk ve kontrolleri düzenli olarak izleyerek gerekli tedbirleri alabilmelerini teminen kamuda ilk olan Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi geliştirilmiştir. Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı çalışması, Bakanlığımızın merkez ve aşra teşkilatında eksiksiz olarak uygulamaya konulduğunda, her birim kendi süreçleri için belirlemiş oldukları riskleri yazılım üzerinden etki - olasılık cinsinden puanlayarak, yüksek, orta ve düşük riskli süreçlerini, kontrol önlemi alınmamış süreçlerini vs. görebilme ve gerekli önlemleri alabilme imkânına kavuşmuş olacaktır.

34 33 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarihli sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum hakkındaki Genelgesinde kamu idarelerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarının hazırlanması belirtilmiştir. Başkanlığımızın koordinasyonuyla, anılan Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bütün birimlerimizin görüşleri alınarak 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56 ve 57 nci maddelerini yerine getirmek, Eylem planında tebliğde öngörülen genel şartların sağlanması amacıyla uygulama zamanı yıllarını kapsayan çeşitli eylemler belirlenmiştir. Eylem planında öngörülen eylemlerin uygulama sonuçları Strateji Geliştirme Başkanlığı eylem Planı formatında izlenerek Müsteşarlık makamına sunulacaktır. Sonuç olarak; faaliyetler ve planlanan diğer uygulamalar ile iç kontrol sisteminin Bakanlığımızda geliştirilmesi için gerekli bütün işlemler yapılmaya devam etmekte olup, Bakanlığımız bütün birimlerinin konuya ilişkin hassasiyetinin giderek artması ile de daha başarılı sonuçlar alınabilecektir Sunulan Hizmetler Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak. 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak, bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler yapmak. Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan alanlara ilişkin iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve öncelik sırasına dair usul ve esasları belirlemek. Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, gerektiğinde acele kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, finansman düzenlemelerinde bulunma, dönüşüm alanları içindeki

35 34 gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama, gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak. Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak. Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak. Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek. Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapmak. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek. Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak. Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını sağlamak. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon ve dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek. Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek. Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek; temiz hava eylem planları

36 35 yapmak ve yaptırmak; konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve standartları belirlemek. Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak. Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve ölçütleri belirlemek. Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak. Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu sağlamak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda standartlar geliştirmek. Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartları belirlemek. Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütleri belirlemek. Atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte belirlemek, onay işlemlerini yürütmek. Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji belirlemek ve mevzuat oluşturmak. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atıkların taşınması ile tehlikeli atıkların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarını tespit etmek, çevre ve insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak. Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını hazırlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak. Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik plan, politika ve stratejileri belirlemek amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak. Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek. Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici tedbirler almak.

37 36 Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek ve denetlemek. Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek. Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek. Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili faaliyetleri izlemek, yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak. Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek, izlemek ve denetleme Alıcı ortamları izlemek, buna ilişkin altyapıyı oluşturmak, çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, ve analiz ölçütlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, yaptırmak; alıcı ortamlar konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek. Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek. Bakanlığın görev alanına giren ürünlerin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemelere uygunluğunu ve güvenirliğini tespit etmek amacıyla denetim yapmak, yaptırmak, yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkileri yürütmek. Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak. Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları

38 37 belirlemek, havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak. Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak. Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak. 644 sayılı KHK nın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla ilgili olarak her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke, strateji ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak. İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her türlü etüt, harita ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon planı hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak. Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak. Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak. Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek, bunlara ilişkin her tür ve ölçekteki harita, etüt, plan ve parselasyon planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.

39 38 Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini temin etmek. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek. Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek. Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev alacak bilirkişilerin niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin kullanımının teşvik edilmesi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapıların denetlenmesinde görev alan mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarını denetlemek, ilgili idareler ile denetim ve müşavirlik kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak. Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli ustaların faaliyetlerinin, durumlarına göre, ilgili idarelerce veya meslek kuruluşlarınca denetlenmesini sağlamak. Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek. Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde görev alanların niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

40 39 Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasında, çevre laboratuvarları, çevre danışmanlık firmaları ile belediyelerin çevre koruma tesislerinin projelerinde ve işletilmesinde görev alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis ölçütlerini geliştirmek ve mesleki yetkinliği artırmak. Konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, belirlenmiş politika, plan ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını takip etmek. Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek. Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına uygunluğuna dair esasları belirlemek, koordinasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yürütmek, yapı malzemelerine ilişkin standartların hazırlanıp yayımlanmasını sağlamak. Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil ve kullanma safhalarında her türlü mekânda ve ortamda gözetim ve denetimini yapmak, yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standarda göre yapmak, yaptırmak ve laboratuvar altyapısını geliştirmek. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak. Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak. Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak. Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak,

41 40 kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile etüt ve projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, etüt ve projelerini ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak sayılı Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak sayılı Kanun uyarınca daimi iskân için kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara ilişkin etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, daimi iskân için yaptırılacak her türlü yapıların inşaatlarını yapmak veya yaptırmak sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak. Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlarda dahil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğe uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan yeni fiyat tespiti anlaşmazlıkları hariç olmak üzere diğer anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak ve yeni fiyat tespiti anlaşmazlıklarında ise tarafları bağlayacak şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek. Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin talebine istinaden inceleyip karara bağlamak. Teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen plan ve yapım işleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan idarelerin birlikte talep etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak. Plan, çevre, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek. Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak. Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını, mimarlık ve

42 41 mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve yayımlamak. Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen teknik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak. Bakanlık birimleri arasında teknik konularda uygulama birliği ve koordinasyonu sağlamak. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak. Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak. İç Denetim Birimi Başkanlığı Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yaparak, önerilerde bulunmak. Bakanlığın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimini yapmak. Bakanlığın harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. Bakanlığın malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak. Bakanlık birimlerince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. Strateji Geliştirme Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak. Hukuk Müşavirliği Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak. Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.

43 42 Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek. Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak. Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetler ve Bakanlıktan yurtdışına gönderilecekler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek. İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak. Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak. İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini sağlamak ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Çevre ve şehircilik konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını desteklemek. Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek. Çevre ile ilgili yayın konusunda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

44 43 Çevre ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına çevre konularını katmak için ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek. Çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre eğitimi konusunda uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek. Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek. Personel Dairesi Başkanlığı Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak. Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. Özel Kalem Müdürlüğü Bakanın çalışma programını düzenlemek. Bakanın yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

45 44 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Bakanlığın asli görevlerini yerine getirirken fiyatlandırılabilir nitelikteki hizmetleri yerine getirmek Bakanlık Taşra Teşkilatı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen görev ve yetkiler taşrada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. İl Müdürlükleri tarafından yürütülen hizmetler başlıkları itibariyle aşağıda verilmiştir. İmar ve Planlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Kooperatifler iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Proje ve Yapım İşlerinin yürütülmesi, Yapı Malzemeleri piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Yapı Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ÇED Hizmetlerinin yürütülmesi, Çevre İzinleri ve Çevre Denetimlerinin yürütülmesi, Çevre Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu faaliyetleri ve doğal sit alanlarında iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ile ilgili olarak 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerinin yürütülmesi, İl müdürlüğü bünyesindeki bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve destek hizmetlerinin yürütülmesi. Ayrıca, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri, doğrudan Bakanlığa bağlı olarak kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Bakanlığımızın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşu ise İller Bankası AŞ. Genel Müdürlüğüdür. Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın faaliyetleri ile ilgili kısa bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ile birlikte 22 Bölge Müdürlüğü, 957 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğünden oluşan, toplam personeli ile yılda ortalama 20 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; tapu sicillerini tutan, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri

46 45 ile tescil işlerini yapan, sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlayan, ülkemizin kadastrosunu yaparak değişikliklerini takip eden, tapu planlarının yenilenmesini ve güncellenmesini sağlayarak bunlara ilişkin kontrol ve denetim hizmetlerini yürüten bir kuruluştur. İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğü Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası Anonim Şirketi, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma ve yatırım bankasıdır. Bankanın amacı, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile altyapı ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir. Banka; harita, imar planı, jeolojik ve jeoteknik etüt, içme suyu, kanalizasyon, her türlü arıtma, katı atık, deniz deşarjı, jeotermal enerji uygulamaları, belediye hizmet binaları, soğuk hava deposu, terminal, köprülü kavşak, düğün salonu, işhanı, hal, okul, otel, kaplıca ve peyzaj projeleri gibi geniş bir alanda belediyelerimize yatırım hizmetleri vermekte ve her türlü finansman ihtiyaçlarını orta ve uzun vadeli olarak temin etmektedir.

47 46

48 47

49 48 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. Temel Değerler TEMEL DEĞERLER Çözüm ve Hizmet Odaklılık Öncülük ve Rehberlik Sürdürülebilirlik Korumacılık Güvenilirlik Katılımcılık Yenilikçilik Bilimsellik Verimlilik Şeffaflık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; Paydaş kurumlarına ve vatandaşlarına yönelik çözüm ve hizmet odaklı çalışmayı, Merkez veya yerel tüm idarelere planlama, dönüşüm ve çevre uygulamalarında öncülük etmeyi ve rehberlik yapmayı, Yürüteceği iş ve işlemlerde sürdürülebilirlik ilkesini gözetmeyi, Doğal kaynakların korunması ve akılcı yönetimini temel ilke olarak benimsemeyi, Çevre ve şehircilik konularını kapsayan süreçlerde katılımcı bir yaklaşım sergilemeyi, Plan, proje ve uygulamalarda yenilikçi yaklaşım, bilimsel yöntem ve süreçleri izlemeyi, Tüm plan ve programlarında etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurarak verimlilik tabanlı ve performans esaslı çalışma düzenini yerleştirmeyi, Her düzeyde yürütülen hizmet ve işlerde bilgiyi paylaşmayı, açık ve şeffaf olmayı, benimsemektedir.

50 49 STRATEJİK AMAÇLAR

51 Amaç ve Hedefler AMAÇ 1 PLANLAMA VE DÖNÜŞÜM S.A. 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak Hedef 1.1: Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir. Hedef 1.2: Marka şehirler hedefine ulaşmak üzere her tür ve ölçekteki mekana yönelik harita, planlama ve kentsel tasarıma ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Hedef 1.3: Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen strateji ve eylemler izlenecektir. Hedef 1.4: Yerleşmelerin planlı gelişmesi ve sağlıklı şekilde düzenlenmesi için yerel yönetimler desteklenecek ve rehberlik edilecektir. Hedef 1.5: Jeolojik jeoteknik etüt ve mikrobölgeleme etüt raporları onaylanacak ve seçilecek bölgelerde mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamlanacaktır. Hedef 1.6: Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır. Hedef 1.7: Ülke genelinde teknik altyapının durum tespiti ve envanter çalışması ile ilgili usul ve esaslar tamamlanacak; mahalli idarelere, altyapı tesislerinin yapımı ve verimli işletilmesi için teknik destek verilecek; altyapı birlikleri kurulması konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Hedef 1.8: 2017 yılı sonuna kadar ulusal coğrafi bilgi sistemi kurulacak, coğrafi bilgilere elektronik ağ ortamında erişim, ortak bir altyapı üzerinden sağlanacaktır. Hedef 1.9: Coğrafi verilere ilişkin içerik ve değişim standartları belirlenecek; veri setlerinin ulusal coğrafi bilgi sistemine uyumlaştırılması 2017 yılı sonuna kadar sağlanacaktır. AMAÇ 2 ÇEVRE S.A.2. Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Hedef 2.1: Plan dönemi sonuna kadar belediye nüfusunun en az % 85 ine atıksu arıtma hizmeti verilecektir. Hedef 2.2: Plan dönemi sonuna kadar mevcut atık altyapı tesislerinin tümü iyileştirilecek ve atık bertaraf hizmeti verilen nüfus oranı %85 e çıkarılacak, geri kazanılabilir nitelikteki atıkların en az yarısının kaynağında ayrı toplanması ve bu atıkların en az %75 oranında geri kazanımı sağlanacaktır.

52 51 Hedef 2.3: Plan dönemi sonuna kadar; hava kalitesi değerlendirmeleri yapılarak hava kalitesi bültenleri yayımlanacak, hava kirleticileri için ulusal emisyon envanteri ve projeksiyonları hazırlanacak, 5 büyükşehirde yoğun demiryolu, otoyollar ve sanayi alanları için stratejik gürültü haritaları hazırlanacaktır. Hedef 2.4: Plan dönemi sonuna kadar entegre kirlilik önleme konusunda temiz üretim ve en iyi tekniklere yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak, en az 5 sektörde n uygulamaya geçilecek, 2015 yılından itibaren yeni tesisler için entegre çevre izni uygulamasına başlanılacaktır. Hedef 2.5: Plan döneminde İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak ve izlenecek, uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği raporlar hazırlanacak, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) alternatiflerine en az %50 oranında geçiş sağlanacaktır. Hedef 2.6: AB REACH Tüzüğü kapsamında kısıtlanmış / yasaklanmış madde grubunda yer alan 20 kimyasal maddenin kullanımı kısıtlanacak/yasaklanacak, büyük endüstriyel kaza riski taşıyan toplam 250 kuruluş için acil durum planlarının hazırlanması sağlanacak ve planların tatbikatı gerçekleştirilecektir. Hedef 2.7: Plan dönemi sonuna kadar kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin azaltılması için; atık alım ve takip sistemi iyileştirilecek, kıyı tesislerine ilişkin acil müdahale planlarının %100 ü tamamlanacak, 28 kıyı ili için kirlilik haritaları çıkarılacak ve deniz çöpleri eylem planları hazırlanacaktır. Hedef 2.8: Çevre politikalarının etkin uygulanmasına yönelik ekonomik araçların geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 2.9: 2017 yılının sonuna kadar stratejik çevresel değerlendirme uygulamaları tüm sektörlere yaygınlaştırılacaktır. Hedef 2.10: 2017 yılının sonuna kadar ÇED sürecinin ve çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 2.11: Etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır. Hedef 2.12: Çevre izni ve lisansı belgesi çevreye kirletici etkisi olan tüm işletmelere yaygınlaştırılacak, 2017 yılı sonuna kadar çevreye duyarlı yaklaşım gösteren, işletmelere ilişkin belgelendirme sistem alt yapısı oluşturulacak, ürün ve hizmetlerin çevresel duyarlılık etiketi ile ödüllendirilmesi sağlanacaktır. Hedef 2.13: 2014 yılı sonuna kadar 8 bölgede temiz hava merkezi kurularak hava kalitesi izleme istasyonu sayısı 125 den 331 e çıkarılacak, plan dönemi sonuna kadar izleme ağının ilçe merkezlerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Hedef 2.14: Çevre laboratuvarlarına ön yeterlik / yeterlik belgesi verilmeye devam edilerek 2017 yılının sonuna kadar Çevre Referans Laboratuvarında analiz ve ölçümlerin kalitesi arttırılacak, alıcı ortam, atıksu ve baca gazı emisyon izleme çalışmaları çevrimiçi (gerçek zamanlı) yürütülecektir. Hedef 2.15: Plan dönemi içerisinde, korunan alanlarının tescil, onayı ve ilanı ile ÖÇK Bölgeleri, tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarının tespit, tescil, değerlendirme ve uygulamaları gerçekleştirilecektir. Hedef 2.16: Korunan alanlarının; bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı çerçevesinde ulusal ve uluslararası işbirliğiyle doğal ve kültürel değerlerin araştırılması, korunması ve izlenmesi sağlanacaktır. Hedef 2.17: Korunan alanların her tür ve ölçekte planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması ile yönetilmesi sağlanacaktır.

53 52 Hedef 2.18: 2017 yılının sonuna kadar IPA Çevre Operasyonel Programı kapsamındaki fonlar etkin şekilde kullanılacak, belediyelerin altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır. AMAÇ 3 YAPI VE MESLEKİ HİZMETLER S.A.3. İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Hedef 3.1: Yapı müteahhitleri belgelendirilerek takip sistemi geliştirilecek, fen adamları, şantiye şefleri ve yetki belgeli ustaların denetlenmesi sağlanacaktır. Hedef 3.2: Güvenilir ve şeffaf bir yapı kooperatifçiliği için mevzuatta düzenlemeler yapılacak, e-kooperatif Otomasyon Sistemi nin etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır. Hedef 3.3: Binalarda enerji verimliliği konusunda farkındalık artırılacak, 2017 yılına kadar tüm binaların enerji kimlik belgesi alması ve enerji verimli hale gelmesi sağlanacaktır. Hedef 3.4: Yapılara ilişkin genel ilke ve esaslar, mimarlık ve mühendislik kuruluşları ile bilirkişiliğe, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak, yerleşme ve yapılaşma konularına ilişkin görüş verilecek ve rehberlik edilecektir. Hedef 3.5: Yapı malzemelerine ilişkin mevzuat geliştirilecek, piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkinleştirilmesi sağlanacak, laboratuvar deney kapasiteleri arttırılacaktır. Hedef 3.6: Plan dönemi içerisinde teknik müşavirlik sistemi geliştirilerek her ilde yapı denetim çalışmaları sahada etkin şekilde yürütülecektir. Hedef 3.7: Kamu Kurumlarına ait inşaat ve esaslı onarım ile güçlendirme işlerine ilişkin hizmet kapasitesi arttırılacaktır. Hedef 3.8: Bakanlık portföyündeki yapı proje sayısı arttırılacak, tüm projeler elektronik ortama aktarılacak ve 2017 yılı sonuna kadar 81 ilde kırsal yerleşmelerde örnek projeler ve çalışmalar yapılacaktır. Hedef 3.9: Plan dönemi içerisinde kamu binalarının depreme karşı güçlendirme ihtiyacını tespit etmek üzere ayrıntılı kamu yapıları envanter çalışması yapılacaktır. Hedef 3.10: Plan dönemi içerisinde İskân Kanunu kapsamında hak sahiplerinin tamamının iskân talepleri karşılanacak ve hayat standartlarını yükseltmek üzere gerekli destek verilecektir. Hedef 3.11: Yapım uygulamalarıyla ilgili ortak terminoloji ve teknik şartlar ile birim fiyat ve maliyetler oluşturulacak; çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır. AMAÇ 4 KURUMSAL KAPASİTE GELİŞİMİ S.A.4. Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak Hedef 4.1: Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.

54 53 Hedef 4.2: Plan dönemi süresince Bakanlık bilişim altyapısı yeniden yapılandırılacaktır. Hedef 4.3: Bakanlık görev tanımı ile uyumlu nitelikli ve uzman personel istihdamına yönelik etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır. Hedef 4.4: Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği müktesebatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında kurumsal kapasite artırılmasına yönelik çalışmalar ve ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak faaliyetler sürdürülecektir Politika ve Öncelikler Hayat kalitesi yüksek şehirlere sahip, çevreyi ve doğal kaynakları akılcı ve etkin şekilde yöneten, hizmet noktasında verimli, hızlı ve vatandaş odaklı çalışan yönetim anlayışıyla model olmuş örnek ülke konumuna yükselmek Ülkemiz için önemli bir vizyon seçeneğidir. Türkiye nin 2023 çevre ve şehirleşme vizyonu; zengin doğal, tarihi, kültürel ve insan kaynaklarını koruyan ve sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknoloji ile bütünleştiren, rekabet gücüne sahip, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan, yaşam kalitesi yükselen bir ülke olabilmektir. Ekonomik ve sosyal olarak hızla gelişen ve kentleşen ülkemizde, insanımızın yaşam kalitesini arttırmak, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını sağlamak, kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünü gerçekleştirmek Bakanlığımızın en önemli önceliğidir. Yaşanabilir çevre ve marka şehirler 61.Hükümet Programının önemli bir hedef ve alt başlığını oluşturmaktadır. Bu hedefe uygun olarak, imar mevzuatı "yaşanabilir mekânlar ve marka şehirler" vizyonuna hizmet edecek şekilde yenilenecek, kentsel tasarıma ve estetiğe önem verilecektir yılından bugüne ülkemizde çevre ve ekosistemin korunması amacıyla önemli çalışmalar yapılmıştır. Hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğa koruma, kimyasallar yönetimi, endüstriyel kirlilik kontrolü ve gürültü yönetimi gibi konuları içine alan Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Çevreyi koruma amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda son yıllarda kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisleri ile hizmet verilen nüfusta önemli artışlar olmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiziksel planlama ve yapılaşma konusundaki düzenlemeleri ve standartları geliştirecek, kalkınma politikalarına uygun ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal gelişme stratejilerini hazırlayacaktır. Çevreye ilişkin düzenlemeler, işlemler ve denetimler de sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülecektir.

55 54

56 55

57 56 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. Mali Bilgiler Mali bilgiler, amaçların gerçekleştirilebilmesi için, kamu idarelerinin varlıkları, yabancı kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bakanlığa ait mali bilgilerin yer aldığı tablolar ve açıklamalar bütünlük, güvenilirlik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Bakanlığa 2014 yılında tahsis edilen ödenek durumuna aşağıda yer verilmiştir. Tablo Yılı Bütçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Tahsis Edilen Ödenekler Tüm Kurumlara Tahsis Edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Tahsis Oran Yıllar Genel Bütçe Toplamı (TL) Edilen Başlangıç Ödeneği (TL) (%) ,31 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na 2014 yılında TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan aktarmalarla yılsonu ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğin % 82,1 sine karşılık gelen TL lik kısmı harcanmıştır yılı ödenek ve harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya ve birimlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Tablo Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na Ait Bütçe Gerçekleşmeleri Ekonomik Başlangıç Yıl Sonu Harcama Sınıflandırma Ödeneği (TL) Ödeneği (TL) (TL) Gerçekleşme (%) 1. Personel Giderleri ,9 2. SG Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri ,7 3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,6 5. Cari Transferler ,3 6. Sermaye Giderleri ,9 7. Sermaye Transferleri ,9 8. Borç Verme ,7 Toplam ,1 * 2014 yılı harcama bilgileri Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden (ebütçe) tarihinde alınmıştır.

58 57 Birimler Tablo Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harcama Birimlerinin Ödenek ve Harcama Durumu (TL) Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Özel Kalem Müdürlüğü ,2 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ,3 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ,7 Personel Dairesi Başkanlığı ,5 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ,6 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ,5 Strateji Geliştirme Başkanlığı ,4 Hukuk Müşavirliği ,0 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ,8 Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ,4 İl Müdürlükleri (Taşra) ,4 Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü , , ,3 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ,5 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ,6 (*) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ,8 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ,4 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı ,5 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ,5 Toplam ,1 * 2014 yılı harcama bilgileri Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden (ebütçe) tarihinde alınmıştır.

59 58 Tablo 12. Birimler Bazında 2014 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşmeleri Birim Adı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Sayısı Revize Proje Tutarı Gerçekleşme Yıl Sonu Revize Yıl Sonu Oranı Ödeneği Harcama (%) , , , , , , , , , , , ,7 Genel Toplam ,7 * 2014 yılı harcama bilgileri Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden (ebütçe) tarihinde alınmıştır Yılı Hizmet Maliyetleri Bu bölümde belirtilen dönem içerisinde Bakanlık birimlerinin merkez ve taşra birimlerinin yolluk, elektrik, yakacak, su, kırtasiye, haberleşme ve personel giderlerine ilişkin TL bazında maliyet analizleri yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda merkez ve taşra teşkilatlarının maliyetleri karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.

60 Genel Taşra Merkez 59 Açıklama Tablo 13. Bakanlık Dönemi Hizmet Maliyeti Tabloları Harcama (TL) Yolluk Gideri * Personel Sayısı Personel Başı Ortalama (TL) Harcama (TL) Personel Sayısı Personel Başı Ortalama (TL) Elektrik Gideri Yakacak Gideri Su Gideri Kırtasiye ve Büro Malzemesi Gideri Haberleşme Gideri Personel Gideri (Ücret, SGKDP dâhil) Yolluk Gideri Elektrik Gideri Yakacak Gideri Su Gideri Kırtasiye ve Büro Malzemesi Gideri Haberleşme Gideri Personel Gideri (Ücret, SGKDP dâhil) Yolluk Gideri Elektrik Gideri Yakacak Gideri Su Gideri Kırtasiye ve Büro Malzemesi Gideri Haberleşme Gideri Personel Gideri (Ücret, SGKDP dâhil) * 2014 yılına ait rakamlar Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden (ebütçe) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle alınmıştır. 819

61 60 Tablo 13 te Bakanlığımızın bazı hizmet maliyetlerine ilişkin 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan bilgiler incelendiğinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır. Bakanlığımız bazı hizmet maliyetlerine ilişkin 2013 ve 2014 yıllarını kapsayan bilgiler: 2013 yılında yolluk giderleri olarak ayrılan TL ödeneğe karşılık yılsonunda TL harcanmıştır yılında bu ödenek TL yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması TL olarak gerçekleşmiştir. Yolluk giderlerinde personel başı ortalama harcama 2013 yılında TL iken bu rakam 2014 yılında yüzde 16 oranında düşerek TL gerçekleşmiştir yılında elektrik giderleri olarak ayrılan TL ödeneğe karşılık yılsonunda TL harcanmıştır yılında bu ödenek TL yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması TL olarak gerçekleşmiştir. Elektrik giderlerinde personel başı ortalama harcama 2013 yılında 354.-TL iken bu rakam 2014 yılında yüzde 11 oranında artarak 394.TL gerçekleşmiştir yılında yakacak giderleri olarak ayrılan TL ödeneğe karşılık yılsonunda TL harcanmıştır yılında bu ödenek TL ye yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması TL olarak gerçekleşmiştir. Yakacak giderlerinde personel başı ortalama harcama 2013 yılında 211.-TL iken bu rakam 2014 yılında yüzde 1 oranında artarak 213.-TL gerçekleşmiştir yılında su giderleri olarak ayrılan TL ödeneğe karşılık yılsonunda TL harcanmıştır yılında bu ödenek TL ye düşürülmüş buna karşılık yılsonu harcaması TL olarak gerçekleşmiştir. Su giderlerinde personel başı ortalama harcama 2013 yılında 93.-TL iken bu rakam 2014 yılında yüzde 5 oranında artarak 98.-TL gerçekleşmiştir yılında kırtasiye ve büro malzemesi gideri olarak ayrılan TL ödeneğe karşılık yılsonunda TL harcanmıştır yılında bu ödenek TL ye yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması TL olarak gerçekleşmiştir. Kırtasiye ve büro malzemesi giderlerinde personel başı ortalama harcama 2013 yılında 339.-TL iken bu rakam 2014 yılında yüzde 21 oranında azalarak 269.-TL gerçekleşmiştir yılında haberleşme gideri olarak ayrılan TL ödeneğe karşılık yılsonunda TL harcanmıştır yılında bu ödenek TL ye yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması TL olarak gerçekleşmiştir. Haberleşme giderlerinde personel başı ortalama harcama 2013 yılında 446.-TL iken bu rakam 2014 yılında yüzde 25 oranında azalarak 334.-TL gerçekleşmiştir yılında personel giderleri (SGKDP dahil) olarak ayrılan TL ödeneğe karşılık yılsonunda TL harcanmıştır yılında bu ödenek TL ye yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinde (SGKDP dahil),

62 61 personel başı ortalama harcama 2013 yılında TL iken bu rakam 2014 yılında yüzde 0,8 oranında artarak TL gerçekleşmiştir Mali Denetim Sonuçları İç Denetim İç denetim çalışmalarına ilişkin bilgiler İç Denetim Birim Başkanlığı faaliyetleri bölümünde ayrıntılı olarak verilmektedir. Dış Denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sayıştay ın dış denetimine tabidir. Bakanlığımızın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak gerek merkez teşkilatımızda gerekse Sayıştay Başkanlığınca belirlenen İl Müdürlüklerimizde mali denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda hazırlanmış olan denetim raporunda, genel bütçe işlemlerine ilişkin 4 bulguya ve kentsel dönüşüm özel hesabına ilişkin ise 3 bulguya yer verilmiştir. Denetim raporunda yer alan bulguların tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Çalışmaları Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Temmuz 2014 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürütülen Projeler İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi Projenin amacı 6306 Sayılı Kanunun uygulanması ile daha da artacak olan inşaat ve yıkıntı atıkları karşısında sürdürülebilir mekânsal ve ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek üzere doğal kaynakların korunması ve akılcı kullanımın sağlanmasıdır. Ekolojik Yerleşme Birimi Projesi 6306 sayılı Kanunun 6(6) Maddesi çerçevesinde bir kentsel standart elde edilmesi ve Eskişehir Kocakır mevkiinde ilan edilen riskli alanda pilot uygulamasının yapılması, kentsel dönüşümün çevresel etkilerini azaltan ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan yeşil

63 62 kentsel dönüşüm modelinin tanımlanması amacıyla Ekolojik Yerleşme Birimi Projesi 2014 yılında başlatılmış olup, devam etmektedir. Altyapı Tesislerinin Yapımına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Altyapı Tesislerinin Yapımına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Protokolü imzalanarak başlatılmış ve I. aşaması olan Mevcut Durum Raporu tamamlanmıştır. Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve Senaryo Afetlerin Oluşturulması için Yerel Yönetimlerin Verilerinin Kullanıldığı CBS Tabanlı Otomasyon Sisteminin Oluşturulmasının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve Senaryo Afetlerin Oluşturulması için Yerel Yönetimlerin Verilerinin Kullanıldığı Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Otomasyon Sisteminin Oluşturulmasının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü imzalanmıştır. Temel Faaliyetler Riskli Alan Uygulamaları Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımız ve İdarelerden gelen talepler doğrultusunda riskli alanların tespit edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir yılında ilan edilen riskli alan teklifleri şunlardır: İstanbul İli nin tüm İlçelerinde toplam adet binada, adedi konut, adedi dükkân olmak üzere toplam adet bağımsız birimin riskli yapı tespiti yapılmıştır sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılan binalardan adet bina yıkılmış olup, adet konut, adet dükkân olmak üzere toplam adet bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilmiştir. Riskli yapı tespitlerine ilaveten İstanbul İlinde 27 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 1118,40 hektar, toplam nüfusu , toplam bina sayısı , toplam birim sayısı yaklaşık dir. Alanlarda yapılacak uygulamaların bir kısmı Bakanlığımızca yürütülmekte ve bir kısmı için de ilgili İdareler yetkilendirilmiştir. İzmir İli, Karabağlar İlçesinde 1 adet, Karabağlar-Buca İlçesinde 1 adet, Karşıyaka İlçesinde 1 adet, Menemen İlçesinde 2 adet, Narlıdere İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 6 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 838,59 hektar, toplam nüfusu 91327, toplam bina sayısı 27488, toplam birim sayısı dur. Alanlarda yapılacak uygulamaların bir kısmı Bakanlığımızca yürütülmekte ve bir kısmı için de ilgili İdareler yetkilendirilmiştir. Adana İli, Çukurova İlçesinde 1 adet, Seyhan İlçesinde 3 adet, Yüreğir İlçesinde 3 adet ve bir adet Ceyhan İlçesinde olmak üzere toplam 8 adet alan Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 340,40 hektar, toplam nüfusu

64 , toplam bina sayısı yaklaşık 8582, toplam birim sayısı dir. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdareler yetkilendirilmiştir. Hatay İli, Antakya İlçesinde 1 adet, İskenderun İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 113,6 hektar, toplam nüfusu 21113, toplam bina sayısı 3282, toplam birim sayısı 6274 tür. Alanlarda yapılacak uygulamaların biri Bakanlığımızca yürütülmekte ve diğeri için ise ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir. Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesinde 2 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 53,9 hektar, toplam nüfusu 11204, toplam bina sayısı 2234, toplam birim sayısı 4373 tür. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir. Karaman İli, Ermenek İlçesinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 24,8 hektar, toplam nüfusu 1500, toplam bina sayısı 250, toplam birim sayısı 250 dir. Alanda yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. Kayseri ili Kocasinan İlçesi nde bir adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 50,8 hektar, toplam nüfusu 1000, toplam bina sayısı 264, toplam bağımsız birim sayısı 286 dır. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir. Kocaeli İli, Körfez İlçesinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 6,5 hektar, toplam bina sayısı 168, toplam birim sayısı 168 dir. Alanda yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. Kütahya İli, Merkez İlçesinde 1 adet, Pazarlar İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 502,7 hektar, toplam nüfusu 51847, toplam bina sayısı 9331, toplam birim sayısı dir. Alanlarda yapılacak uygulamaların biri Bakanlığımızca yürütülmekte ve diğeri için ise ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir. Mardin İli, Merkez İlçesinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 39,69 hektar, toplam nüfusu 9729, toplam bina sayısı 1161, toplam birim sayısı 2747 dir. Alanda yapılacak uygulamalar için TOKİ yetkilendirilmiştir. Niğde İli, Merkez İlçesinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 550 hektar, toplam nüfusu 25000, toplam bina sayısı 6800, toplam birim sayısı 6800 dir. Alanda yapılacak uygulamalar için ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir. Sakarya İli, Erenler İlçesinde 1 adet, Hendek İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 54,5 hektar, toplam nüfusu 4850, toplam bina sayısı 752, toplam birim sayısı 1897 dir. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdareleri yetkilendirilmiştir. Bugün itibariyle hizmet alım işi için TL kaynak aktarılmıştır. Samsun İli, İlkadım İlçesinde 1 adet, Canik İlçesinde 2 adet olmak üzere toplam 3 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 126,4 hektar, toplam nüfusu 44730, toplam bina sayısı 3751, toplam birim sayısı tür. Alanlarda yapılacak uygulamaların biri ilgili İdaresi tarafından diğer ikisi ise Bakanlığımızca yürütülmektedir. Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 23,50 hektar, toplam nüfusu 2106, toplam bina sayısı 839, toplam

65 64 birim sayısı 865 dir. Alanda yapılacak uygulamalar için ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir. Tokat İli, Merkez İlçesinde 1 adet, Turhal İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 34,46 hektar, toplam nüfusu 4100, toplam bina sayısı 1340, toplam birim sayısı 1896 dır. Alanlarda yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bunun yanında özellikle Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yerleşimi bulunan Niksar, Erbaa ve Reşadiye ilçe merkezlerine ilişkin mikrobölgeleme etüt çalışmaları sürdürülmektedir. Trabzon İli, Merkez İlçesinde 2 adet, Gürbulak İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 3 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 22,82 hektar, toplam nüfusu 1758, toplam bina sayısı 202, toplam birim sayısı 260 tır. Alanlarda yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. Van İli, Erciş İlçesinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 151 hektar, toplam nüfusu 14500, toplam bina sayısı 3500, toplam birim sayısı dür. Alanda yapılacak uygulamalar için TOKİ yetkilendirilmiştir. Yalova İli, Merkez İlçesinde 1 adet Riskli Alan ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 9,89 hektar, toplam bina sayısı 246, toplam birim sayısı 416 dır. Alanda yapılacak uygulamalar Yalova Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir. Tablo 14. Bakanlığımıza Tahsisi Yapılan Taşınmazlar (Riskli Alan) İller Toplam Alanlar (ha) Yüzde (%) Adana 0,63 1,24 Ağrı 2,16 4,24 Ankara 13,05 25,64 Bursa 1,2 2,36 Edirne 1,71 3,36 Erzincan 4,02 7,9 Eskişehir 0,01 0,02 İstanbul 19,13 37,59 İzmir 7,98 15,68 Sakarya 0,01 0,02 Samsun 0,02 0,04 Tokat 0,95 1,87 Van 0,02 0,04 Toplam 50,89 100

66 65 Tablo 15. Bakanlığımız Tarafından Yapılan Kamulaştırma Bedelleri Bölgeler Toplam Alanlar (m²) Bedeller (TL) Bursa - Yıldırım , ,86 Bursa - Soğanlı , ,00 Diyarbakır - Sur 1.883, ,25 Kahramanmaraş - Merkez , ,23 İstanbul - Esenler - Havaalanı 4.827, ,63 İzmir - Karabağlar - Uzundere , ,80 Sakarya - Hendek - Kemaliye 835, ,01 Toplam , ,78 Rezerv Yapı Alanı ve Emlak Değerleme Çalışmaları 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımız tarafından, TOKİ veya İdarelerden gelen talepler doğrultusunda ya da resen Rezerv Yapı Alanlarının Tespit edilmesi iş ve işlemlerine başlanılmıştır yılı içerisinde Maliye Bakanlığından toplamda 149 adet taşınmazın rezerv alan belirlenmesi için görüş talebinde bulunulmuş olup, Maliye Bakanlığından 30 adet taşınmaz için uygun görüş bildirilmiş ve 13 adet taşınmaz için de cevap beklenmektedir. Makam Olurları ile bugüne kadar 38 adet Rezerv Yapı Alanı belirlenmiştir. Tablo 16. Bakanlığımıza Tahsisi Yapılan Taşınmazlar (Rezerv Yapı Alanı) İller Toplam Alanlar (ha) Yüzde (%) Aksaray 5,18 0,42 Ankara 10,79 0,87 Artvin 3,41 0,27 Bolu 12,97 1,04 Bursa 1.082,44 87,04 Diyarbakır 29,81 2,4 Elazığ 2,86 0,23 Erzincan 42,53 3,42 Karaman 3,1 0,25 Kütahya 21,02 1,69 İstanbul 10,08 0,81 İzmir 7,84 0,63 Mardin 11,51 0,93 Toplam 1.243,54 100

67 66 Lisanslandırma İşlemleri 6306 sayılı Kanun kapsamında; 2014 yılı içerisinde 299 kurum ve kuruluş riskli yapıları tespit etmek üzere lisanslandırılmıştır tarihi itibari ile 1 Sivil Toplum Kuruluşu, 8 Üniversite, 3 Kamu Ortaklı Şirket, 143 Tüzel Kişi, 129 Yapı Denetim Kuruluşu ve 15 Yapı Laboratuvarı olmak üzere; toplam 299 kurum ve kuruluş riskli yapıları tespit etmek üzere lisanslandırılmış bulunmaktadır Şekil 2. Lisanslı Kuruluşların Dağılımları Riskli Yapı Tespit İşlemleri 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesine yönelik işlemler devam etmekte olup, 2014 yılı içerisinde tüm ülke çapında adet binanın (11693 adedi konut, adedi dükkân olmak üzere toplam adet bağımsız bölüm) risk tespiti yapılmıştır sayılı kanun kapsamında risk tespiti yapılan binaların adeti yıkılmıştır. ( tarihi ile tarihleri arasında yapılan toplam riskli yapı tespiti bina bağımsız bölüm) Teknik Heyet İşlemleri Riskli bina tespitine karşı itirazları değerlendirmek için bölgesel olarak oluşturulmuş olan 13 adet teknik heyet 2014 yılı içerisinde güncellenmiş (üyeler ve sorumlu oldukları iller açısından) ve mevcut teknik heyetlere ilave olarak Sakarya ve İstanbul illerinde 5 adet yeni teknik heyet oluşturulmuştur.

68 67 Tablo 17. Teknik Heyet Listesi No Merkez Bağlı İller 1 İstanbul-1 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 2 İstanbul-2 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 3 İstanbul-3 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 4 İstanbul-4 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 5 İstanbul-5 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 6 İstanbul-6 Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 7 Ankara Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, 8 Eskişehir Kütahya, Bilecik 9 Sakarya Yalova, Kocaeli, Düzce 10 Trabzon Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum 11 Konya Burdur, Antalya, Afyon, Isparta, Aksaray, Karaman 12 Bursa Balıkesir, Çanakkale 13 Denizli Muğla, Aydın 14 İzmir Manisa, Uşak 15 Erzurum Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Bingöl 16 Elazığ Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa 17 Diyarbakır Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Van, Hakkari 18 Adana Mersin Üniversiteler İle Yürütülen Ortak Çalışmalar 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alanların tespitine yönelik İdarelerin yapacağı çalışmaları yönlendirecek, yol gösterici nitelikte usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tarihinde imzalanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ortak Hizmet Uygulaması Protokolü kapsamında yapılan çalışmalar üç ayrı bileşen olarak tamamlanmış olup, Bakanlığımızca incelenme aşamasındadır. Bileşen-1 kapsamında yapılan çalışmada; riskli alan tespit ve bu alanlar arasındaki risk seviyelerinin karşılaştırılmasına katkı sağlanmasına yönelik olarak tüm ülke çapında deprem riski belirlemesi yapılmış ve 72, 475 ve 2475 yıllık

69 68 ortalama yinelenme süresine tekabül eden deprem tehlikesi, bina hasarı, hasar kaynaklı kayıp oranları ve yıllık ortalama kayıp oranı dağılımları ilçe ve grid bazlı olarak verilmiştir. Bileşen-2 kapsamında yapılan çalışmada; pilot il olarak seçilen Burdur, Kahramanmaraş ve Muş İl Belediyelerinin deprem risk analizleri için kentsel veri toplanması ve coğrafi bilgi sistemleri ortamında derlenmesi işi Boğaziçi Üniversitesince ihale edilerek öncelikle, deprem tehlikesi belirlenmiş ve zemin modellemesi yapılmış, daha sonra kentsel veri toplaması ve derleme işlemleri yürütülerek, kentsel deprem risk analizleri belirlenmiş ve nihai olarak kentsel kayıp (bina hasar, can kaybı ve yaralanma ekonomik kayıp) tahminleri çıkarılmıştır. Bileşen-3 kapsamında yapılan çalışmada; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsünce tüm bu çalışmalar kullanılan metodolojiler ve kullanılan yazılımlarla ilgili doküman, kılavuz ve standartların hazırlanarak, tüm bu çalışmaların Bakanlığımız, üç pilot ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Belediyeleri, AFAD ve ODTÜ öğretim görevlilerinden oluşan katılımcılara tanıtımını içeren tarihlerinde Ankara İlinde bir panel düzenlenmiştir. Böylece, Protokol kapsamında belirlenen işlerin %92 si tamamlanmış ve hak edişi ödenmiştir. Diğer taraftan, Bakanlığımızca yapılan incelemede tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesi çalışmaları Üniversite tarafından devam etmektedir. Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esasların Riskli Yığma Binaların Belirlenmesi bölümünün tekrar düzenlenmesine imkân verecek bilgiyi oluşturmak maksadı ile sayısal ve deneysel çalışma yapmak üzere Bakanlığımız ile ODTÜ Rektörlüğü arasında tarihinde imzalanan ortak hizmet protokolü üç iş paketi olarak tamamlanmıştır. Bu kapsamda farklı malzeme türlerine sahip 10 adet yığma binanın deprem karşısındaki davranışı deneysel olarak incelenmiş ve sonuçlar Deprem Yönetmeliği nin yedinci bölümü ile Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre yapılan analiz sonuçları ile karşılaştırılarak risk tespitinin daha gerçekçi yapılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Niğde İli Merkez İlçesi nde, 22/05/2013 tarihli ve 2013/4829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölgede yer alan yapıların performans durumlarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tarihinde ortak hizmet protokolü imzalanmış olup çalışmalar başlamıştır. Protokol kapsamında, riskli alan olarak ilan edilen toplam 550 hektarlık alanda bulunan yaklaşık 3000 adet binanın, 6306 sayılı Kanun un Uygulama Yönetmeliği Ek-A da belirtilen yöntemler çerçevesinde incelenmesi öngörülmektedir. Eğitim Faaliyetleri 6306 sayılı Kanun un uygulanması kapsamında yaşanılan sorunlara ve çözümlerine ilişkin olarak İl Müdürlüklerimizin Kentsel Dönüşüm Şubelerinde çalışan personelimize 17-19/09/2014 tarihinde Erzurum da ve 3-5/11/2014 tarihleri arasında Denizli de eğitim programları düzenlenmiş olup, bu kapsamda 170 teknik personelimize eğitim verilmiştir.

70 69 Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara yönelik olarak Ankara da ve 27-28/ tarihleri arasında iki ayrı eğitim programı düzenlenmiş olup, bu eğitimlere lisanslı kurum ve kuruluşlardan 860 kişi katılmıştır COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yürütülen Projeler Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme Sistemi Kurulması Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kurum kapsamındaki bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası bir standart olan ISO standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Oluşturma ihtiyacındadır. Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik yatırımlar yapılmakla birlikte, bunların bir risk analizine dayandırılması ileriki güvenlik yatırımlarının daha isabetli olmasını sağlayacaktır. Genel Müdürlüklerimiz ve İl Müdürlüklerimizce üretilen bilgilerin üretim, saklanma, sunulma aşamalarıyla ilgili olarak bilginin korunması noktasında, normlara uygun olarak yapılan risk analizinin doğru tanımlanması ile etkin ve paylaşımlı bir risk yönetiminin varlığı kurum için her zaman önem arz etmektedir. Ayrıca periyodik güvenlik denetimleri, güvenlik konusundaki personel eğitimi gereksinimleri, güvenlik cihazlarının düzgün bir şekilde yönetimiyle ilgili konular ISO27001 (TS ISO 17799) uyumlu bir BGYS yapısının kurulmasıyla daha net bir şekilde ortaya çıkacak ve isabetli bir şekilde karşılanabilecektir. Bunun yanında kuruma uygun olarak geliştirilmiş bilgi güvenlik yönetim sistemini esas alan bir güvenlik politikasının standart ve prosedürlerinin oluşturulmasıyla bilgi teknolojileri yönetişiminde de önemli bir katkı sağlanması söz konusu olacaktır. Şekil 3. Bilgi Güvenliği Bileşenleri Aşamaları Şekil 4. Bilgi Güvenliği Risk Yönetim 2014 yılında proje kapsamında; birim ziyaretleri gerçekleştirilmiş, birimlerin katılımıyla çalışanlar tarafından bilgi varlıkları ve bu varlıklara yönelik tehditlerin ayrıntılı olarak gözden geçirildiği ve dolayısı ile kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarının belirlendiği bir risk değerlendirmesi çalışması yapılmıştır. Risk analizi çalışmasında, Bakanlığımızın sahip olduğu tüm bilgi varlıklarının envanteri oluşturularak her varlığın sahipleri belirlenmiş,

71 70 gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından söz konusu varlığın önemi varlığın sahipleri ile kararlaştırılmıştır. Bilgi varlıklarımızın maruz kalabilecekleri tehditler belirlenerek gerçekleşme olasılıkları değerlendirilmiş ve bu veriler ışığında risk seviyeleri hesaplanarak listelenmiştir. Oluşturulan envanter ve ilgili riskler değişken olup, risk analizi çalışması belirli aralıklarla yenilenecek, envanter ve risk raporları güncellenecektir. Bu faaliyetlerin kapsamının ve görev dağılımlarının belirlenmesi ve yönetilebilmesi için Bilgi Güvenliği Sorumluları belirlenmiş ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi verilmiştir. Ayrıca bilgi Güvenliği Organizasyonu içinde olması gereken eğitim faaliyetleri proje takvimi süresince gerçekleştirilmiştir. Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi Bu proje, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının, bilişim altyapılarının kurulması ve Bakanlık geniş alan ağına bağlanması sonrasında ortak iş süreçlerini intranet üzerinden yürütmeyi hedeflemektedir. Bakanlığımızın ana hizmet birimlerinde yapılan değişiklikler bilişim altyapısı yatırımları bazı bakım ve iyileştirme işlemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda söz konusu proje, bilişim altyapısından sorumlu olduğu ana hizmet birimleri ve il müdürlüklerinde altyapının sorunsuz hizmet vermesi, iyileştirilmesi ve sistem yönetim birimlerinin lisans, yazılım, donanım, eğitim, teknik servis ve benzeri hususlar için müşavirlik hizmeti alma gibi kurumsal ihtiyaçları karşılamaya çalışmak zorunda olduğu Bakanlık kuruluş kanununda yer alan misyonunun bir gereği olarak ortaya çıkmıştır yılında proje kapsamında; kurumun sahip olduğu bilişim kaynaklarının merkezi bir yapıda bir araya getirilmesi işlemi ile Söğütözü yerleşkesinde bir veri merkezi oluşturulmuştur. Bakanlığımız Vekâletler Caddesinde bulunan Merkez Binası, Söğütözü ek yerleşkesi, Balgat ek yerleşkesi, Çiftlik ek yerleşkesi, Gölbaşı Referans Laboratuvarı yerleşkesi ve İl Müdürlüklerimizin bilişim alt yapısı yıldız topoloji kullanılarak kurulmuştur yılı itibariyle Merkez teşkilatımızın yeni kampüs binasına taşınması planlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, bilişim altyapısından sorumlu olduğu ana hizmet birimlerinde altyapının sorunsuz hizmet vermesi amacıyla kurumun yeni yerleşkesinde Bilişim Sistemleri Altyapısının oluşturulması ve yeniden yapılandırılması çalışmalarına devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetlerini kapsayan iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması, bu iş süreçlerinin Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatının kullanıma sunulması, mevcut yazılımların işlevselliğini sürdürülebilir kılmak (işletim sistemi, kurumsal lisanslama, yedekleme sistemi, güvenlik yazılımları vs.) ve lisans bedellerinin (güncelleştirme, modül ekleme, teknik destek, lisans sayısı artırımı vs.) karşılanması için ihtiyaç duyulan tüm lisans gereksinim işlerinin sağlanabilmesini öngören planlama çalışmaları yapılmış ve ihale edilmiştir.

72 71 Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi Bu proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetlerini kapsayan iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması, bu iş süreçlerinin Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatının kullanıma sunulması, Bakanlık bünyesinde geliştirilen uygulamalar ile birimlerin dış kaynaklar ile geliştirdikleri yazılımların standart hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ndan Bakanlığımıza devrolunan birimlerin bünyesinde kullanılmakta olan Elektronik Doküman Yönetim Sistemlerinin tek platformda toplanarak tüm Bakanlık birimlerine yaygınlaştırılması sağlanacaktır yılında proje kapsamında; Bakanlığımız taşra teşkilatında 81 İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün EBYS geçiş işlemleri tamamlanmış olup, destek hizmetleri 2015 yılı için devam edecektir. Ayrıca Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılacak e-imza sertifikaları ile zaman damgası temini gerçekleştirilmiş, Mobil imza alt yapısı oluşturulmuştur. 81 İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalışan personel sayısına orantılı olarak belirlenen sürelerde teorik eğitimler verilmiştir. Teorik eğitimleri tamamlanan il müdürlüklerimizde, il müdürlüğünde çalışan personel sayısı ile orantılı olarak pratik eğitim verecek personel görevlendirilmiş ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerle müteakip il müdürlüğünde devreye alma işlemleri tamamlanmıştır. Yeni Bakanlık Binası Ağ Altyapısı Güncelleştirme ve Optimizasyon Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 ana hizmet binası ve 5 ek hizmet binasından oluşmaktadır. Bakanlığımızın yeni hizmet binası yapılmakta olup, ana hizmet binası ve 4 ek hizmet binası yeni hizmet binasına taşınacaktır. Söz konusu proje ile Bakanlığın mevcut durumda dağıtık yapıda olan veri merkezlerinin Bakanlık yeni hizmet binasında bulunan veri merkezine taşınmaları ve oradan hizmet vermeleri amaç edinilmiştir. Bu bağlamda taşımaya konu olan hizmet binalarında bulunan bilgi teknolojileri altyapısının entegrasyonu, kritik uygulamaların eş zamanlı devreye alınması ve veri merkezlerinin fiziksel taşınması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, taşımaya konu olan hizmet binalarında bulunan kritik uygulamaların eş zamanlı devreye alınması için donanım altyapısı ve taşınmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için veri yedekleme ünitesi alınacaktır.

73 72 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veri Merkezi Taşınma Yöntemi Üstyapı 1 Diğer Kurumlar ve Vatandaş 4 csb.gov.tr CBS Söğütözü Altyapı İyileşirme Entegrasyon 2 Diğer Alt ve Üstyapı Taşınma Bakanlık Veri Merkezi ÇŞB Bakanlık Hizmet Binası Söğütözü 3 Üstyapı İş Kritik Uygulamalar Tespit İş Kritik Uygulamalar Eş Zamanlı Devrede Şekil 5. Veri Merkezleri Bağlantı Şeması YIGM Altyapı Gölbaşı Veri Merkezi FAZ2 Şekil 6. Veri Merkezi Taşınma Yöntemi 1/1.000 Ölçekli Ortofoto Üretimi Projesi Doğal Afet Sigortaları Kurumu(DASK) tarafından tarihinde ihalesi yapılan "Gerçek(True) Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi"nin sözleşme tarihi tür. Projenin amacı Bakanlığımız ve diğer kamu kurum/ kuruluşlarının coğrafi veri üretimi gerçekleştiren tüm birimlerinin temel görüntü altlığının oluşturulması, yer örnekleme aralığı 10 cm olan ortofotoların üretiminin gerçekleştirilmesi, ülkemizin güncel bina envanterini oluşturmasıdır. Proje, tüm Türkiye coğrafyasını kapsamaktadır. Şekil 7. Hava Fotoğrafı Çekimi Yapılacak Alanları İçeren Kroki Şekil 8. Proje Genel Bilgilendirme Faaliyetlerini İçeren Görüntü Proje kapsamında 2014 yılında; Saha çalışması (yer kontrol noktası tesisi ve ölçümü), uçuş ve görev planlaması, hava fotoğrafı çekimi, veri işleme, fotogrametrik nirengi, sayısal yükseklik modeli verisi oluşturma ve düzenlenmesi, ortofoto üretimi gibi konuları içeren İş Programı onaylanması Yer kontrol noktaları konum ve yüksekliklerinin belirlenmesi Yükseklik dönüşümü için gerekli yüzey parametresi sağlanması Dış yöneltme parametreleri hesaplanmış sayısal görüntüler sağlanması Sayısal yüzey modeli oluşturulması Gerçek ortofoto görüntü temini

74 73 Vektörel bina ve yol verilerinin temini Gerçek Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretim İşi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 9. Ortofoto Karşılaştırma Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu (TUCBS) Projesi Coğrafi Bilgi Sisteminin temel bileşenleri veri, teknolojik altyapı (yazılım ve donanım), insan kaynağı ve farklı alanlarda farklı amaçlar için gerçekleştirilen uygulamalar olarak sınıflandırılabilir. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, belirtilen bileşenlerle ile ilgili ülke kaynaklarının en iyi şekilde kullanımını sağlayacak yasal ve teknik altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bakanlığımızca yürütülen "Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Altyapısı Kurulumu Projesi" kapsamında ulusal düzeyde, teknolojik gelişmelere uygun coğrafi bilgi sistemi altyapısı kurulacaktır. Böylelikle kamu kurumlarının sorumlu oldukları coğrafi bilgileri, kurum ve sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde belirlenen veya belirlenecek olan içerik ve değişim standartlarına göre kullanıcılara kurulumu tamamlanan Ulusal Coğrafi Veri Portalı üzerinden sunulabilecektir yılında proje kapsamında; Temel veri temalarının (Adres, Bina, Ulaşım, İdari Birim, Topografya, Hidrografya, Jeodezik Altyapı, Arazi Örtüsü, Tapu Kadastro ve Ortofoto) içerik ve değişim standartları belirlenmiştir. Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalı (Geoportal) kurulmuştur. Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. Kurum, mevcut durum, gereksinim ve veri analizleri yapılmıştır. Veri modelleri geliştirilmiş ve veri standartları tanımlanmıştır. Taslak mevzuat hazırlanmıştır. Yazılım geliştirilmiştir. Eğitimler düzenlenmiştir.

75 74 Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın yetki ve sorumluluğunda yürütülmekte olan yerbilimsel etüt sürecine ait tüm raporlara hızlı ve güvenilir bir sistemden erişebilmeyi, iş süreçlerinin takibini ve harita servisleri ile web ortamında gerçek ve tüzel kişilerin veri girişi, indirme ve yükleme işlemlerini yapabilmesini sağlayan bir sistem geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje tüm kurumlara Jeolojik-jeoteknik etütlerin harita servisini sağlayacağı gibi, planlamada önemli sorumluluğa sahip Bakanlığımızın ilgili merkez teşkilatlarına da temel altlığı sağlayacaktır. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde uygun yer seçimi çalışmalarında önemli karar destek sistemi olarak görev yapacaktır. Aynı zamanda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nün takibini yaptığı yapılara dair zemin bilgisini web harita servisi (WMS) ile iş süreçlerine dâhil ederek gerçek ve hızlı karar alma mekanizmasını güçlendirecektir. Projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi Türkiye deki kurumların görev tanımları incelendiğinde; bu kurumların birimleri tarafından mekânsal verinin yoğun bir şekilde üretildiği ve kullanıldığı görülmektedir. Bu amaçla, TUCBS Projesi kapsamında yapılmış olan analiz çalışmaları temel alınarak kurumlarda detaylı analiz çalışmaları yapılacaktır. Kurumlarda yapılacak olan analiz çalışmalarının tamamlanmasıyla kurumsal veri envanterinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği Entegrasyonu INSPIRE'ın 2007/2/AT sayılı Direktifine ilişkin olarak Metaveri servisi ve diğer INSPIRE bileşenlerinin uygulanması, INSPIRE veri tabanına veri entegrasyonun yapılması doğrultusunda ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) kapsamında öncelikle Bakanlığımızın sorumlu olduğu verilere ilişkin envanterlerin çıkartılarak metaverilerinin hazırlanması, sonrasında ise Ulusal düzeydeki diğer kurumlarla ilişkili verilerinin metaverilerinin Ulusal portalda sunulması gerekmektedir. Bakanlığın sorumlu olduğu katmanların Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında toplanması ve düzenlenmesi amacıyla başlatmış olduğu Veri İşçiliği Projesi ni 2013 yılı sonunda tamamlamıştır. Yapılan çalışmaların yarım kalmaması, yeni temalara ait verilerin işlenmesi ve veri akışının yazılımsal olarak sağlana kadar Bakanlık verilerinin işlenmesi ve sunulması planlanan diğer kurumları da içerecek şekilde genişletilerek kurumsal veri envanterinin oluşturulması Türkiye Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Projesi'nin kapsamında olacaktır. Proje kapsamında 2014 yılında yapılan işler aşağıdaki gibidir: Atlas Uygulama Yazılımına Ek Fonksiyonlar Kazandırılması İşi 2013 yılı sonunda Veri İşçiliği Projesi nin tamamlanması ile bu proje kapsamında geliştirilmiş olan ATLAS Uygulamasına yeni modüller eklenmiş ve verinin servis edilerek sunulması amaçlanmıştır.

76 75 Şekil 10. ATLAS Arayüzü Web Tabanlı Coğrafi Veri Girişi Yönetimi Yazılımı İşi Projenin amacı Bakanlığımız bünyesinde üretilen tüm coğrafi veri ve metaverilerinin güncelliğinin temini için, web tabanlı coğrafi veri girişi yönetimi yazılımının oluşturulmasıdır. Web Tabanlı Coğrafi Veri Girişi Yönetimi yazılımı ile CAD ve GIS fonksiyonlarının web üzerinde aynı platformda birleştirildiği, HTML5 teknolojisi ve bulut bilişim altyapısına sahip bu yazılım ile Bakanlık kullanıcılarının gelişmiş görüntüleme, sorgulama ve çizim işlemlerini yapmaları, ürettikleri harita ve verileri diğer kullanıcılarla paylaşmaları sağlanacaktır. Şekil 11. ATLAS Kişi Hakları Yönetim Paneli 2014 yılında Web Tabanlı Coğrafi Veri Girişi Yönetimi Yazılımı İşi kapsamında; - Uygulama yazılımı ve veritabanı, - Oluşturulacak uygulamaların kullanım kılavuzları ve uygulama videoları, - Geliştirilen sistemin yönetilmesi için rehber doküman, - Analiz ve Tasarım Raporu, - Veri tabanının UML diyagramı, - Geliştirilen uygulama yazılımının kaynak kodları, - Sonuç raporunun teslimi, faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

77 76 Şekil 12. Web Tabanlı Coğrafi Veri Girişi Yönetimi Yazılımı İşi Bakanlık Coğrafi Verilerinin ve Metaverilerinin Güncellenmesi ve Entegrasyonu İşi Bakanlık Coğrafi Verilerinin ve Metaverilerinin Güncellenmesi ve Entegrasyonu projesiyle; Bakanlık bünyesinde üretilen tüm coğrafi veri ve metaverilerinin toplanarak işlenmesi, güncellenmesi ve coğrafi sunucu, veritabanı sistemlerine entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Proje Kapsamında Bakanlık birimlerinin sahip oldukları, ürettikleri ve kullandıkları coğrafi veriler analiz edilmiş, güncelliğini yitirmiş ve eksik coğrafi veriler tespit edilerek, Analiz Raporu hazırlanmıştır. Bu kapsamda kâğıt paftaların sayısal ortama aktarılması işlemleri de başlatılmıştır. Şekil 13. Veri Değerlendirme Özet Tablosu Mekânsal Planların Veri Yapısı ve Semboloji Dosyalarının Oluşturulması İşi Mekânsal plan verilerinin farklı CBS platformlarında veri kaybı yaşanmadan açık bir veri formatı ile temsil edilmesi ve bu verilerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda mekânsal planların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği eki gösterimlerine uygun olarak Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları kullanılarak

78 77 hazırlanmasında uygulanacak olan veri yapısının ve plan kararlarının gösterimine yönelik semboloji dosyalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Şekil 14. Plan Veri Yapısı Şemaları Bu iş kapsamında, söz konusu gösterimlerle belirlenen semboloji dosyaların oluşturulması, veri tabanı yapısının tasarlanması, veri tabanı kavramsal şemasının ve ilişkisel varlık şemasının geliştirilmesi, plan verileri değişim formatının oluşturulması işleri yapılmıştır. Ayrıca, yürürlükteki Yönetmelik için yapılacak çalışmaların tümü, Mülga Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'in 18. maddesinde belirtilen EK-2 lejant için de yapılmıştır. İş kapsamındaki çalışmalar uygulama, nazım ve çevre düzeni plan kademelerinin her biri için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Mekânsal Plan Verileri Plan GML Doğrulama Yazılımının Geliştirilmesi İşi Mekânsal planların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği eki gösterimlerine uygun ve Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları kullanılarak hazırlanması için oluşturulan veri yapısı ve ortak formatın doğrulanması ve veri tabanına aktarılmasına hizmet edecek web tabanlı uygulama yazılımının hazırlanması amaçlanmaktadır. Plan veri yapısına ilişkin çalışmalar, görüşlerin alınması amacıyla yerel yönetimlere ve Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderilmiş olup görüşler beklenmektedir. Ayrıca bu iş kapsamında, Mekânsal Plan Verileri Plan GML doğrulama web tabanlı uygulama yazılımı hazırlanmıştır. Yazılım; GML formatında yüklenen plan verisini, standart olarak belirlenecek plan veri formatının veri şemasına, bu veri şeması ile tanımlanan veri tiplerine ve alt tiplerine dosya yapısı ve veri içeriği itibariyle uygunluğunu kontrol etmektedir. Yazılım, hatasız dosyaları Bakanlık merkezi veri tabanına Plan İşlem Numarası ile ilişkili olarak kaydedebilmektedir.

79 78 Şekil 15. Mekânsal Plan Verileri Plan GML Doğrulama Yazılımının Ara Yüzü Fiziksel ve Dijital Arşiv Düzenleme ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi Uygulaması Projesi Projenin amacı, Bakanlık birim arşivlerinin fiziksel olarak yetersiz, düzensiz olması, muhafaza şartlarının uygun olmaması sebebiyle orijinal belgelerin korunması, kurumsal hafızanın ve belgelerin korunması, kurum içi ve kurumlar arası paylaşım ve işbirliğini artırmaktır. Ayrıca, belirli bir değere sahip malzemenin korunması, yüksek erişim talebine karşı bilginin yaygınlaştırılması ve özellikle Bakanlığımız çalışmalarında sıkça yer alan proje ve pafta gibi kullandıkça yıpranan materyalin korunması projenin diğer amaçlarındandır yılında proje kapsamında Bakanlığımız Merkez Teşkilatı bünyesinde bulunan fiziki arşivler incelenmiş, evrak sayıları ve türleri analiz edilmiştir. Ayrıca Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yaklaşık adet belge sayısallaştırılmıştır. Ayrıca Doküman Talep ve Arşiv Yönetim Programı temin edilmiştir. Bu kapsamda Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm faaliyetleri ve Yapı Denetim Faaliyetleri ile ilgili dosyalardan yaklaşık adet evrak sayısallaştırılarak doküman Talep ve Arşiv Yönetim Programına atılmıştır. Şekil 16. Doküman Talep ve Arşiv Yönetim Sistemi Programı Ekran Görüntüsü

80 79 INSPIRE Kapasite Artırımı Projesi AB IPA 2011 Yılı Programında yer alan proje ile Avrupa Birliği INSPIRE (Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısı) Direktifi ile ilgili idari ve teknik kapasitenin artırılması ile kurumsal ve yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve Coğrafi verilerin kullanımının artırılması ile ilgili eğitimlerin verilmesi, veri üretiminin ve paylaşımının sağlanması için gerekli teknik altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır dönemi için gerekli proje öncelikleri belirleme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu aşamada yatay sektör olarak destek verilen INSPIRE direktifleri kapsamındaki çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Projede güncel çalışmalar doğrultusunda revize edilmiş olup, çalışmaların başlatılması için revize projenin onayı beklenmekte ve Teknik Şartname çalışmaları devam etmektedir. Yürütülen Faaliyetler Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapı Kurulumu Faaliyeti Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi verilerin belirtilen çerçevede sunulması, veri yayın birimlerinin coğrafi veriyi çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı olarak sunmasının sağlanması ve uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım sağlanması hedefin çerçevesini oluşturmaktadır. Teklif edilen faaliyet ve projelerle devreye girmesi planlanan Türkiye GEO-Portal Kurulum ihtiyaçları ile Türkiye ve Bakanlık Coğrafi Veri Altyapısı nın oluşması için ortaya çıkan/çıkabilecek mevzuatın hazırlanması çalışmaları ve diğer teknik ihtiyaçların karşılanması çalışmaları yapılmıştır. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi sistemi Çalışmalarının Yaygınlaştırılması Faaliyeti Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi verilerin belirtilen çerçevede sunulması, veri yayın birimlerinin coğrafi veriyi çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı olarak sunmasının sağlanması ve uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım sağlanması hedefin çerçevesini oluşturmaktadır. Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi Faaliyeti Bakanlığımızın, bağlı ve ana hizmet birimlerinde üretilmekte olan mekânsal verilerin CBS-A sistemine INSPIRE direktiflerine uygun hazırlanması ve sunulması ile tüm iş ve işlemlerin hızlı ve güvenilir bir biçimde işletilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu amaçla; öncelikle Bakanlık merkez birimlerinin mekânsal veri altyapılarının oluşturulması, devamında verilerin sunulduğu, paylaşıldığı bir web portalının hazırlanması ve taşra teşkilatlarının da web üzerinden kolayca erişerek, işlemlerini gerçekleştirebileceği uygulama yazılımlarının geliştirilmesi planlanmaktadır.

81 80 Mekânsal planlamaya yönelik otomasyon sistemleri geliştirilirken mevcut verilerinde TUCBS Standartlarına göre uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır. Bu görevin en etkin şekilde yürütülmesi amacıyla; ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi" projesi yatırım programında yer almıştır. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Veri ve Erişim Standartlarının Belirlenmesi Faaliyeti Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki coğrafi veri temaları ile bunlara ait tanım ve kapsamların, Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı (INSPIRE) Direktifi ve uygulama esasları da dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Veri yayın birimlerinin paylaşacağı veriler için metaverilerin hazırlanması ve kaydedilmesi; coğrafi veri ve servislerin paylaşımı ve birlikte çalışabilirliği ve coğrafi verilerin yayımlanması ile ilgili ağ servislerine ilişkin esaslar tespit edilecektir. Kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi verilerin birlikte çalışabilirlik esasları dahilinde paylaşılabilmesi için; referans model, uygulama şeması ve detay kataloglama kuralları, koordinat referansı ve birim tanımlama, tanımlayıcı yönetimi, kayıt yönetimi, metaveri, veri transferi ve veriler arasındaki tutarlılık gibi bileşenleri içeren jenerik kavramsal model tanımlanacak ve buna dayalı olarak uygulama şemaları oluşturulacak ve veri tanımlama dokümanları hazırlanacaktır. Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması Faaliyeti Kent Bilgi Sisteminin yaygın kullanımını sağlamak ve coğrafi bilginin üretimi ve paylaşımında çağdaş bilgi teknolojilerini kullanmak amacıyla yerel yönetimlere hizmet veren bulut bilişim altyapısı kurulması ve idame ettirilmesi hedeflenmektedir. İlgili kurum ve kuruluşlarla müşterek yapılacak çalışmalar ile coğrafi verinin sayısal dönüşümü hızlandırılacaktır. TUCBS ve Mekânsal Veri Alışverişinin Geliştirilmesi Faaliyeti Bakanlığımız coğrafi bilgi sistemi politikası doğrultusunda oluşturulan kurumsal işlemlerin otomasyonuna yönelik çalışmaların ardından coğrafi bilgi sistemi amaçlı veri altyapısının oluşturulması ve veri entegrasyon çalışması ile uygulama yazılımlarının geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS-A) oluşturmaya yönelik hazırlanan 47, 36 ve 75 Nolu eylem planlarını destekler nitelikte olacak bu çalışma ile CBS konusunda uluslararası standartlaşmaya gidilecektir ve TUCBS ye önemli ölçüde veri altlığı sağlayacaktır. Mekânsal planlamaya yönelik otomasyon sistemleri geliştirilirken mevcut verilerinde TUCBS Standartlarına göre uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır. Mevcutta kullanılmakta olan Mekânsal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) ile Mekânsal Veri Bilgi Sistemi nin de uyumlaştırılması çalışmaları yapılacaktır.

82 81 Bu faaliyetin en etkin şekilde yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu projeleri yatırım programında yer almıştır. Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Faaliyeti Bu faaliyet, Bakanlığımızın bilişim teknolojileri konusunda yapmış olduğu çok geniş bir yelpazede tanımlanabilecek bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Bakanlık düzeyindeki tüm kurumlar karmaşık ilişkilere sahip bilişim teknolojisi ürünlerinin yapı taşlarından meydana gelirler. Bu büyüklükteki kurumlar, sürekli olarak büyük miktarlarda veri üretirler. Sayısal veya sayısal olmayan ortamlarda üretilen tüm bu verilerin belli yazılımlar ve ilişkisel veri tabanları üzerinde kullanılabilir hale getirilmeleri, kâğıt ortamındaki verilerin sayısallaştırılarak işlenmek üzere veri depolarına aktarılmaları veya arşiv sistemlerine eklenmeleri, belli güvenlik standartları esas alınarak bütünlük ve güvenliklerinin sağlanması, yeni yazılımların geliştirilmesi, kurumda geliştirilenlerde yeni yazılım süreçlerinin uygulanması, bu sistemin yükseldiği yapı için teknik desteğin yüksek kalitede sağlanması şarttır. Bilişim teknolojisi artık tüm iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası olması nedeniyle kurumların göz ardı etme lüksü olmayan bir hizmet üretme bileşeni haline gelmiştir. İl müdürlüklerimizin Bakanlık merkez birimleri ile sayısal ortamdaki irtibatları; internet üzerinde kullandıkları birkaç uygulama ve e-posta kanalı ile olmaktadır. İl müdürlüklerinin Bakanlık geniş alan ağına bağlama çalışmaları tamamlandığında illerin Bakanlık ta kullanılan ve intranet üzerinden hizmete açılan bazı uygulamalardan özellikle evrak akışının gömülü olarak tasarlandığı, süreçleri hızlandıracak, kayıt altına alacak ve şeffaflaştıracak olan iş süreçleri otomasyonundan, veri paylaşımlarından faydalanmaları da mümkün olacaktır. Bu yapıdan beslenecek karar destek sisteminin (yönetim bilgi sistemi), illerin ağa dahil olması ile daha doğru anlık veri alması ve Bakanlık yönetiminin illerdeki mevcut durumu takip edilebilmesi mümkün olacaktır. Kullanıcı sayısının ve iş süreçlerinin artması, geniş bir hareket ve çalışma alanı oluşturacağı için kurulan her yeni bir uygulama bir başka uygulamaya kapı açabilecek, mevcut projelerimiz dışında yeni projelere ihtiyaç duyulabilecektir ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Çalışmaları Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hem mevcut bertaraf altyapısının kullanılmasını sağlamak hem de sürdürülebilir bir tıbbi atık yönetimini temin edebilecek belediyeler tarafından yakma tesisinin kurulabilmesi amacıyla tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 33 maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 21 Mart 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

83 82 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Piyasaya ilk defa sürülecek pil ve akümülatörlerin piyasa gözetimi ve denetiminin (PGD) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılması için hazırlanan Yönetmelik değişikliği 23/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ülke genelinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla anılan Yönetmelikte 15/2/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Söz konusu düzenleme ile; "26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2014 tarihine kadar çalışmalarını tamamlayarak bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." hükmü geçici madde olarak eklenmiştir. Yönetmelik değişikliğine rağmen sorunların devam etmesi nedeniyle Kanun değişikliği çalışmaları başlatılmış olup çalışmaların tamamlanabilmesi amacıyla ek süreye ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle, Geçici Madde 1 de yer alan uyum süresinin 31/12/2015 tarihine kadar uzatıldığı Yönetmelik değişikliği 23/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Konusunda Yetkilendirilecek Kuruluşlarda Aranacak Kurumsal ve Teknik Özellikler ile Yetkilendirilmiş Kuruluşların Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar tarih ve 4875 Sayılı Bakanlık Olur u ile yayımlanmıştır. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması konusunda faaliyet gösterecek yetkilendirilmiş kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge 1/4/2011 tarihli ve 2011/6 sayılı Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri hazırlanmasına İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmış ve yerine 28/5/2014 tarihli ve 2014/13 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir. Bu Genelge ile proje koordinatörlüğü tanımlanmış, proje hazırlayacak teknik personelin vasıfları belirlenmiş ve tesislerin inşaat aşamasındaki denetimine ilişkin hususlar detaylandırılmıştır. Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atıkların nihai olarak yakılarak bertaraf edilmesinin yanı sıra, bir kısım atığın ek yakıt olarak kullanılarak enerji geri kazanımı yapılmaktadır. Ancak ek yakıt olarak değerlendirilebilecek atıklar sınırlı olup, beslenmesi ve değerlendirilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların önüne geçilmesi ve özellikle beslenecek atıkların belirli bir standartta olmasını sağlamak amacıyla

84 83 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği hazırlanmış ve tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulamada karşılaşılan sorunların aşılması ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ne uyum sağlanması amacıyla tebliğ revizyonu hazırlanmış ve tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Atık Getirme Merkezi Tebliği Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerinin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Atık Getirme Merkezi Tebliği Taslağı hazırlanmış ve 31/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümleri Genelgesi tarih ve sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği nde genel hatlarıyla belirtilen bazı hususların ayrıntıları ile hükme bağlanması amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümleri Genelgesi (2014/9) hazırlanmış olup tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği Yakma tesisleri için iki ayrı Yönetmelik olmasının uygulamada sıkıntı yaratması sebebiyle sanayi ve enerji üretim tesisleri için hüküm ve sınır değerlerin yer aldığı, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ndeki yakma tesislerine ilişkin EK-5.A bölümüne 50 MW ve üzeri yakma tesisleri için hüküm ve sınır değerlerini kapsayan ve Avrupa Birliği mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği derç edilmiş olup, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik Yönetmelik, tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması iş ve işlemleri ile doğrulayıcı kuruluşların ve işletmelerin mükellefiyetlerinin belirlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektedir. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ Tebliğ, tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektedir.

85 84 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi 25 Mart 2014 tarihli ve 2014/8 sayılı Genelge Bakanlığımızca yayınlanmıştır. Genelge ile Ozon Tabakasını İncelten Maddeleri (OTİM) ithal eden ithalatçı, üretimde kullanan sanayici, hem ithal eden hem de üretimde kullanan ithalatçı/sanayici, yurt içinde satışını yapan dağıtıcı ve servis amaçlı kullanan son kullanıcı firmaların uyması gereken hususlar yer almaktadır Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte uygulamada yaşanan sıkıntılar, ödeme işlemleri sırasında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge istenilmesi ve İç Denetim Birimi Raporu doğrultusunda revizyon yapılmış olup, 17/5/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesinde zamanla gelişen ve değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenerek tarihli ve 2014/07 sayılı Genelge ile revize edilmiştir. KOİ Kısıtlama Genelgesi Ergene Havzasında plansız ve kontrolsüz bir biçimde gelişen sanayi bölgeleri ve buna bağlı olarak hızla artan nüfus, özellikle su kaynaklarının aşırı tüketilmesine, su bütçesinin bozulmasına ve kirlenmeye sebep olmuştur. Ergene Nehrinin su kalitesinin hedeflenen II. Sınıf su kalitesine yükselmesini temin etmek amacıyla Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj standartlarında kirlilik parametresi olan KOİ parametresinde kısıtlama yapılması uygun görülerek yayımlanan 2011/10 sayılı Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında bölgede bulunan Islah OSB ler için planlanan ortak atıksu arıtma tesisleri yapımında yaşanan gecikmeden dolayı tarihinde revize edilmiştir (2014/11 sayılı genelge). 2014/11 sayılı genelge ile uygulama tarihi 6 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Yürütülen Projeler Türk-Alman Biyogaz Projesi Bakanlığımız ile Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan Ortak Niyet Beyanı çerçevesinde, Alman Teknik işbirliği (GIZ) koordinatörlüğünde Türk-Alman Biyogaz Projesi Ekim 2010 tarihinde resmen başlamıştır. Proje ile hayvansal atıklar kullanılarak biyogaz üretme potansiyeli araştırılacaktır. Ayrıca, Türkiye de biyogaz konusunda teknik kapasitenin geliştirilmesi planlanmaktadır.

86 85 Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Çalışması Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planının hazırlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş arasında 26 Kasım 2014 Ankara da bir protokol imzalanmıştır. 81 il için yılları arasında atık yönetimi faaliyetlerinin genel planlamasını içerecek olan Planda yalnızca belediye atıklarını değil, aynı zamanda ambalaj atıkları, tıbbi atıklar ve tehlikeli atıklar da ele alınacaktır. Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi Proje müşteri kuruluşlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çekilmesiyle tarihinde durdurulmuştur. Söz konusu proje EXİTCOM firmasının projeye dahil edilmesiyle 12 Mart 2012 tarihinde hazırlanan protokol ile yeniden başlatılmıştır. Pilot ölçekli atık pil geri kazanım tesisinin proje bitimiyle beraber işletmeye alınması projenin çıktısı olup tesis yıllık 300 ton kapasiteli olacaktır. Tesiste alkali piller ve Ni-Cd piller geri kazanılacaktır. Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından iş paketlerinde yaşanan gecikmelerin projenin durdurulduğu tarihleri arasında herhangi bir işlem yapılmamasından ve proje tekrar başlatıldıktan sonra proje geçici personelinin görevlendirmelerinin zamanında yapılamamasından kaynaklandığı belirtilerek projenin şu andaki gelişme durumu da göz önünde bulundurularak 2014 yılında proje bitiş tarihinin uzatılması talep edilmiştir. Buna istinaden proje kapsamında TÜBİTAK KAMAG tarafından Eylül 2015 e kadar ek süre verilmiştir. Maden Atıkları Yönetimi Projesi Eşleştirme, tedarik ve teknik yardım başlıklı 3 bileşenden oluşmaktadır. I. Eşleştirme Bileşeni 20 Şubat 2013 tarihinde tamamlanmıştır. II. Tedarik Bileşeni kapsamında Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuvarına elementel analiz amacıyla XRF, arazide kullanılması amacıyla el tipi XRF, ICP-MS Cihazı, cıva analizörü ve GPS cihazı alınmıştır. III. Teknik Yardım Bileşenin ise tarihinde kapanışı yapılmış ancak proje kabul edilmemiştir. Türkiye de PCB lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Projesi Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) Sekreterliğinin yürütücülüğünü yaptığı, Küresel Çevre Fonu (GEF) nun finansal olarak desteklediği UNEP/MAP Gef Akdeniz Geniş Ekosistemleri Stratejik Ortaklık Projesi alt bileşeni olarak yürütülen Türkiye de PCB lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi projesi kapsamında PCB li atıkların bertarafı, PCB envanteri ve kapasite oluşturma, eğitim ve halkın bilgilendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. PCB içeren ekipmanların bertarafı için oluşturulan envanter çalışması kapsamında yurtdışından gelen heyet tarafından yerinde inceleme yapılmış olup bu ekipmanların yurtdışına gönderilmesine 2015 yılının ilk aylarında başlanacaktır. Bu proje kapsamında 550 tondan fazla PCB içeren tehlikeli atığın bertarafı sağlanmış olacaktır.

87 86 Türkiye de Çevre Yönetimi İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi AB Çevre Müktesebatının, özellikle yerel düzeyde, uyumlaştırılması ve uygulanması ile Türkiye de yaşam ve çevre kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı nın I. Bileşeni Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma kapsamında, Türkiye de Çevre Yönetimi İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ağustos 2014 tarihi itibariyle başlamıştır. Proje kapsamında Bakanlığımızın ve çevre konusu ile ilgili paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla pek çok faaliyet tasarlanmış olup, projenin açılış toplantısı, 24 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projede ambalaj atıkları, düzenli depolama ve kentsel atıksu yönetimine dair direktiflerin düzenleyici etki analizleri ile birlikte yerel ölçekte uygulanmak üzere eylem planları ve rehber dokümanların hazırlanması hedeflenmekte olup Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi tarafından yürütülmektedir. Egzoz Gazı Emisyonu Takip Sistemi Projesi Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği kapsamında, motorlu taşıt sahiplerinin yaptırmakla yükümlü oldukları egzoz gazı emisyon ölçüm işlemlerinin etkin takibi ve kontrolü için, Bakanlıkça Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi isimli yeni bir yazılım projesi tarihi itibariyle başlatılmıştır. Projenin amaçları; Ülkemizdeki egzoz gazı emisyon kontrol uygulamalarını kolaylaştıracak yazılım programının oluşturulması, Bastırılan ve 81 İle dağıtımı yapılan pulların dijital ortama aktarılması, Ölçüm yaptıran araçların plaka ve kullanıcı bilgilerinin veri bankasında toplanarak envanter oluşturulması, Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm yaptırma sürelerinin takibinin sağlanması, Egzoz gazı emisyonu ölçüm sonuçlarına müdahale edilmesinin engellenmesi, Ülkemiz genelinde yaklaşık 1500 adedi bulan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına ait bilgilerin toplanarak envanter oluşturulması, Sisteme girilen tüm bilgilerin sistem üzerinden sorgulanması ve raporlanması, Ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi altında Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi kapsamında raporlamakla yükümlü olduğumuz ve uluslararası metodoloji kapsamında hesaplanarak ulusal emisyon envanterinde yer alan trafik kaynaklı emisyon verilerinin, motorlu taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümü ile elde edilen gerçek zamanlı veriler ile karşılaştırılmasıdır sayılı Kamu İhale Kanunu istisnalar başlığı altındaki 3üncü maddesinin (f) bendi uyarınca, söz konusu proje Bitlis Eren Üniversitesi ile tarihinde Protokol yapılarak tarihinde başlamıştır. Projeye ait Analiz ve Tasarım Raporu, Proje Yürütücüsü İdare olan Bitlis Eren Üniversitesi tarafından Bakanlığımıza sunulmuş ve

88 87 Bakanlığımızca onaylanmış olup, yazılım geliştirme ve diğer iş paketlerinin hazırlanması süreci devam etmektedir. Türkiye de Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü Eşleştirme ve Teknik Destek Projesi Avrupa Birliği Eşleştirme ve Teknik Destek Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gemi kaynaklı emisyonların yüksek düzeyde kontrolünü sağlamak için idari kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla önerilmiştir. Mayıs 2012 itibariyle başlayan projenin süresi 15 ay olup, Haziran 2014 de sona ermiştir. Proje süresince ilgili uluslararası sözleşmeler ve AB mevzuatının uyumlaştırılması ile ülkemizde gemi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü ve yönetimi yönünde çalışmalar sürdürülmüştür. Projenin temel çıktıları; Gemi Emisyon Dağılım Modellemesinin Geliştirilmesi, Gemi Kaynaklı Emisyonların Azaltımı için Eylem Planı Hazırlanması, Uluslararası Sözleşme ve AB Mevzuatının Uyumlaştırılması Kapsamında Mevzuat Hazırlığı ve ECA İlanı Dokümanı Hazırlığı ile Kirlilik Önleme Yaptırımları kapsamında Gemi Denetçilerinin Eğitilmesi dir. Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi Projesi Proje ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi AB Direktifinin uygulanması için, Türkiye genelinde seçilen İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli, Ankara, Adana ve Samsun illeri için nihai gürültü haritaları, Muğla, Antalya, Nevşehir, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep ve Edirne illerinde seçilen gürültü kaynakları ve civarı için örnek gürültü haritaları ve eylem planları hazırlanarak kurumsal kapasiteyi güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni söz konusudur. Projenin tedarik bileşeni tamamlanmış olup, bu kapsamda, pilot alanlardan Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Muğla, Samsun Büyükşehir Belediye başkanlıkları ile Nevşehir Belediye Başkanlığı na gürültü haritalama işinde kullanılması amacıyla 8 adet bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı tedarik edilmiştir. Türkiye genelinde 7 bölgede 10 farklı ilde seçilen pilot alanlarda; Adana, Edirne, Erzurum, Gaziantep ve Samsun da seçilen pilot alanlarda karayolu; Eskişehir de seçilen pilot alanda demiryolu; İzmir-Aliağa da seçilen pilot alanda endüstri; Antalya, Muğla ve Nevşehir de seçilen pilot alanlarda eğlence yeri için gürültü haritalama çalışmaları devam etmekte olup, Ocak 2015 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Türkiye de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktifinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Proje kapsamında AB ye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) vasıtasıyla sağlanan mali destek kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülen ve eşleştirme ve teknik yardım

89 88 bileşenlerinden oluşmaktadır yılında Teknik Yardım Bileşeni kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. Proje, 2008/01/EC (IPPC Direktifi) ve dolayısıyla Endüstriyel Emisyonlar Direktifi nin (EED) izin başvurusu ve değerlendirilmesi süreçleri ile ilgili 1 inci ve 2 nci Bölümlerinin gerekliliklerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır: Entegre Çevre İzni Yönetmeliğinin taslağı hazırlanmıştır. Entegre çevre izni başvurusu yapacak endüstriler ve izni değerlendirecek olan yetkili otorite çalışanları için 2 adet genel rehber hazırlanmıştır. Projede seçilen 4 adet sektör (kömür yakıtlı termik santral, demir çelik, tekstil, rafineri) için teknik rehberler hazırlanmıştır. 4 pilot sektörde eğitim programları yürütülmüştür. Entegre çevre izni konusunda ilgili tüm taraflarda farkındalığın artırılması ve bilgi paylaşımı sağlanmasına yönelik bir web sayfası hazırlanmıştır.( Ülkemizde entegre çevre iznine tabi olacak tesislerinin envanteri ve envanter değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Entegre çevre izin sistemi ile ilgili hukuki, kurumsal ve maliyet etkinliği analizinin ortaya konulacağı Düzenleyici Etki Analizi raporu hazırlanmıştır. Düzenleyici etki analizi konusunda ve entegre çevre izninin uygulanmasına yönelik olarak eğitim programları ve eğiticilerin eğitimi düzenlenmiştir. Projenin kapanış toplantıları Teknik Destek Bileşeni için 2014 Yılının Şubat ayında gerçekleştirilmiş ve proje tamamlanmıştır. Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi Bakanlığımızca, hava kirletici emisyonların azaltılarak hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Hava kirleticilerden biri de Uçucu Organik Bileşikler olup; insan sağlığına etki etme riski bulunan ve yer seviyesi ozon kirliliğine sebep olarak çevre kalitesini olumsuz etkileyen bu kirleticilerin kontrolünün geliştirilmesi amacıyla, Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi gerçekleştirilmiştir. IPA-2009 programlamasına önerilen söz konusu Yönergeleri (94/63/AT,1999/13/AT ve 2004/42/AT) kapsayan Sanayi kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü başlıklı proje önerisi kabul edilmiştir. Eşleştirme ve Teknik Destek olmak üzere iki bileşenden oluşan Projenin Eşleştirme bileşeni, Alman ve Hollandalı ortaklarla yürütülmüştür. Proje kapsamında;

90 89 Belirli faaliyet ve işletmelerde organik çözücü kullanılmasından kaynaklanan uçucu organik bileşik emisyonlarının kontrolüne ilişkin direktif; belirli boya, vernik oto boya ürünlerinde kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının kontrolüne ilişkin direktif ve Petrol depolanması ve terminallerden servis istasyonlarına dağıtılmasından kaynaklanan uçucu organiklerin kontrolüne dair yönerge kapsamında yasal boşluk analizleri gerçekleştirilerek taslak mevzuatlar hazırlanmıştır. Söz konusu direktiflerin uygulanmasına ilişkin mevcut en iyi teknik kılavuzları ve eğitim kılavuzları hazırlanarak, gerek teorik gerekse sahada iyi uygulamalar ile AB mevzuatının uygulanabilmesi için gerekli idari ve yasal koşullar hakkında eğitimler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu direktifler kapsamında yer alan sektörler için detaylı tesis envanteri hazırlamıştır. Envanter sonuçlarına göre fayda-maliyet analizi yapılmıştır. Söz konusu direktiflere ilişkin uygulama planı ve geçiş süreleri belirlenmiştir. Proje kapanış toplantıları; Eşleştirme Bileşeni için 2013 Yılının Eylül ayında, Teknik Destek Bileşeni ise 2014 Yılının Şubat ayında gerçekleştirilerek proje tamamlanmıştır. Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin Uygulanması İle Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi 2001/80/EC Büyük Yakma Tesisleri Direktifi tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ulusal mevzuatımıza aktarılmıştır. Söz konusu yönetmeliğin uygulanması kapsamında kapasite geliştirmek üzere IPA 2010 programı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen "Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin Uygulanması İle Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi"nin Başlangıç Toplantısı tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin başlangıç fazında projenin idaresine ilişkin çeşitli planlamalar ve ilgili kurumlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. Anılan proje ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren Büyük Yakma Tesislerinin detaylı envanterinin oluşturulması, mevcut durumlarının analizi, uyum durumları, uyumlaşma ve mevcut en iyi tekniklerin uygulanması için gerekli ihtiyaç ve maliyet hesaplamalarının yapılması, kurumsal kapasite analizi, ihtiyaç analizi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve bu çerçevede eğitimlerin gerçekleştirilmesi, düzenleyici etki analiz raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi Proje kapsamında; emisyon envanteri hazırlanması için ulusal bir sistemin (ulusal emisyon faktörleri, detaylı aktivite verileri, emisyon hesaplama yöntemleri, emisyonların zamansal ve mekânsal dağılım yöntemleri, envanter doğrulama yöntemleri vb. içeren) oluşturulması, geliştirilen sistemin pilot bölgede uygulanması ile emisyonların hesaplanması, pilot bölgedeki emisyon hesaplarının zamansal ve mekânsal dağılımının yapılması, pilot bölge için hesaplama sonuçları ile hava kalitesi modellerinin çalıştırılması, hava kalitesi modelleme sonuçlarının ölçüm sonuçları ile karşılaştırılması, proje çıktılarının diğer bölgelerde uygulanabilmesi için kapasite geliştirilmesi ve ulusal emisyon envanteri geliştirilmesi için toplantılar ve eğitimler yapılmaktadır.

91 90 Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından nihai onay verilen, 2012 yılı ESEI programlaması kapsamındaki "Büyükşehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi başlıklı projeye ilişkin Proje Fişi onaylanmış ve Teknik Şartname hazırlığı devam etmektedir. KOK Stoklarının Ortadan Kaldırılması ve KOK ların İstenmeden Yapılan Salınımlarının Azaltılması Projesi Proje Hazırlama Hibesi GEF tarafından maddi destek sağlanan ve UNIDO ve UNDP işbirliği ile yürütülen büyük ölçekli KOK Stoklarının Ortadan Kaldırılması ve KOK ların İstenmeden Yapılan Salınımlarının Azaltılması Projesi kapsamında ülkemizde gerçekleştirilecek faaliyetlerin detaylandırılması ve kapsamının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarını da kapsayan Proje Hazırlama Hibesi, Mayıs 2013 itibariyle başlamıştır ve Haziran 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Hibe kapsamında, pestisit ve PCB stoklarının bertarafı ve etkin yönetim için çerçeve belirleme, PCB yönetimi için gerekli destekleyici altyapı tanımı dahil olmak üzere ulusal PCB yönetim planı geliştirme sürecinin ayrıntılı kapsamlaştırılması, Kasıtsız üretilen KOK lar için Ulusal Faaliyet Planı ve BAT/BEP konusunda Teknik yardım için çerçeve belirleme, Kirlenmiş alanların yönetimi konusunda çerçeve belirleme, yasal ve kurumsal çerçeve için ihtiyaç analizi, Büyük Ölçekli Hibe dokümanının hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. GEF tarafından onaylanan doküman kapsamında yürütülecek çalışmalar ile Kocaeli nde bulunan ve ciddi sorun yaratan KOK atıklarının ortadan kaldırılması, mevcut PCBli ekipmanların bertaraf edilmesi ve KOK ların etkin yönetimine ilişkin mekanizmalar oluşturulması sağlanarak Sözleşme yükümlülükleri yerine getirilmiş ve KOK sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik çözümler getirilmiş olacaktır. Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü nün Uygulanması için Teknik Yardım Projesi Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin AB Mevzuatının uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme projesi Haziran 2013 te başlamış olup, 2015 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır. Söz konusu projenin bitimi ile birlikte Tüzüğün teknik konularının ulusal mevzuata aktarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek, konu hakkında halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, kurumsal kapasitenin artırılması sağlanacaktır. Proje kapsamında konuya ilişkin ilgili kurum/kuruluşların da katılım sağladığı 8 adet eğitim programı gerçekleştirilmiş, taslak mevzuat ve sektörel etki analizi hazırlanmış olup, 2015 Haziran ayına kadar düzenleyici etki analizi ve rehber doküman hazırlanacak, bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir. Ulusal Bildirimlerin Hazırlanması Projesi Türkiye; 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Ek-I ülkesi olarak 4 yılda bir İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerini BMİDÇS Sekretaryasına sunmakla yükümlüdür. Bu bağlamda, İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimin hazırlanması amacıyla Bakanlığımız 2013 yattım programına proje

92 91 önerisi sunmuş ve 2013 Yılı Yatırım Programı ekli cetvellerinde Bakanlığımızın faydalanıcı olduğu Ulusal Bildirimlerin Hazırlanması Projesi yer almıştır. Projenin uygulanmasına yönelik Bakanlığımız ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında 27 Aralık 2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında hem İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirim hem de Sera Gazı Emisyon Projeksiyonları ve Sektörel Analizler hazırlanacaktır. Proje ile, Ülkemizin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında yer alan raporlama yükümlülükleri olan ulusal bildirimlerin hazırlanması, sera gazı emisyon envanterinin hazırlanması, sera gazı emisyon projeksiyonlarının hazırlanması da yerine getirilmiş olacaktır. Proje sonuçları müzakereleri devam eden uluslararası yeni iklim değişikliği anlaşması açısından da önem arz etmektedir. Proje çıktıları ülkemizin iklim değişikliği alanında yapabileceklerini de ortaya koyacak olup uluslararası müzakerelerde elini kuvvetlendirecektir. Bu çerçevede; 2014 yılı içerisinde Bakanlığın talebi üzerine iki kurum arasında proje teknik şartnamesinde yer alan bazı tarihlerin ihtiyaç doğrultusunda değiştirilmesini içeren Ek Protokol imzalanmıştır. TÜBİTAK MAM tarafından Proje Başlangıç Raporu, ilgili güncelleştirmeleri içerecek şekilde tekrar düzenlenerek Bakanlığa sunulmuştur tarihinde Proje 1.İlerleme raporu sunulmuş ve Bakanlığın değerlendirilmeleri sonucu revize talep edildiğinden Revize 1.Proje İlerleme Raporu tarihinde sunulmuştur. TÜBİTAK tarafından Hazırlanan İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi İlk Taslağı Aralık ayı sonunda Bakanlığa sunulmuş olup Bakanlık tarafından İDHYKK üyelerine ve ilgili kurumlara görüşe sunulmuştur. Proje İş Takvimi çerçevesinde toplantı, eğitim ve çalıştaylar düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır. Ayrıca Proje kapsamında oluşturulan İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri (İDUB) web sitesi ( üzerinde gerekli revize çalışmaları devam etmekte olup İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi 2. Taslağı için bilgi girişleri web sitesi üzerinden yapılacaktır. İki Yıllık Raporların Hazırlanması Projesi 2/CP.17 sayılı Karar uyarınca BMİDÇS Tarafları, düzenli olarak İklim Değişikliği İki Yıllık Raporlarını hazırlayarak BMİDÇS Sekretaryasına sunmakla yükümlüdür. İki Yıllık Raporlar, Ulusal Bildirimlerin eki olarak sunulabildiği gibi, başlı başına ayrı bir rapor olarak da BMİDÇS Sekretaryasına sunulabilir. Ülkemizin bu yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla GEF ten finansal destek alınarak, İki Yıllık Raporların Hazırlanması Projesi başlatılmıştır. Proje UNDP-Türkiye Temsilciliği ile beraber yürütülmektedir. Proje yönetici ve proje asistanının seçilmesi ile başlayan proje kapsamında, ihtiyaçlar doğrultusunda Proje Dokümanı güncellenmiş, Proje kapsamında birebir çalışılacak ilgili paydaşlara (kamu kuruluşlarına) ziyaretler düzenlenerek projeye ilişkin bilgi verilmiş ve proje faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin önerileri alınmıştır. Proje Açılış Toplantısı, Başlangıç Çalıştayı ve Yürütme Kurulu Toplantısı hazırlıkları yapılmıştır. Ayrıca proje tanıtım materyalleri ve projenin internet sayfası hazırlanmıştır. ( _energy/support-for-the-preparation-of-the-turkey-s-first-biennial-repor.html)

93 92 Ayrıca BMİDÇS kapsamındaki Ulusal Raporların elektronik sistem üzerinden hazırlanması amacıyla hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri (İDUB) web sayfasının düzenlenmesine, güncellenmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Kent Düzeyinde İklim Değişikliğine Uyum Stratejilerinin Geliştirilmesi İçin Teknik ve Kurumsal Kapasitenin Arttırılması Projesi Bakanlığımızın desteği ile Bursa da yürütülen proje ile Avrupa nın 21 kentinde Sürdürülebilir Kentler Birliği işbirliğinde iklim değişikliğine uyum stratejilerinin hazırlanması konusunda elde edilen deneyimlerin aktarılması ve bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesinin teknik ve kurumsal kapasitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Projeye İngiltere Büyükelçiliği finansman sağlamıştır. Projenin İDEP in yerel ölçekte uygulanmasında ve yerel ölçekte iklim değişikliği alanında farkındalık oluşturulmasında, belediyelerin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca proje sonucunda oluşturulan Bursa nın İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ülkemizdeki diğer şehirler için iyi bir örnek teşkil edecek ve özendirici rol oynayarak ulusal düzeyde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Proje Ocak 2014 te tamamlanmıştır IPA-1- Türkiye de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirilmesi Projesi Projede, Yeşil büyümeye yönelik strateji ve faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla analitik altyapının geliştirilmesi, Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişiklikleri ve Ormancılık (AKAKDO) sektörüne yönelik analitik çalışmaların gerçekleştirilmesi, Ozon tabakasının korunmasına ilişkin AB müktesebatının uyumlaştırılması konusunda kapasitenin geliştirilmesi, İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunması konusunda kamuoyu bilincinin arttırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir yılı içerisinde Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) ile proje fişi ile ilgili yazışmalar devam etmektedir. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi Projeyle birlikte Türkiye de sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına yönelik hem kurumsal hem de sektörel bazda kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yabancı uzmanlar tarafından Bakanlık personeline ve sektör temsilcilerine eğitimler düzenlenmiştir. Ayrıca proje kapsamında sera gazı emisyonlarının takibine yönelik olarak on line bildirim sistemi hazırlanmıştır. Piyasaya Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi Proje kapsamında elektrik, çimento ve rafineri sektörlerinde gönüllü tesislerde "Sera Gazlarının Takibi (MRV) Hakkında Yönetmelik"in uygulanmasına yönelik pilot çalışma, karbon piyasası mekanizmalarının kullanılması konusunda karar verme mekanizmasına yönelik analitik çalışmalar, kapasite geliştirme, farkındalık ve eğitim çalışmaları tüm ilgili paydaşlar ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir.

94 93 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (IPA-2011) Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi ihalesi tamamlanmıştır. Projenin 2014 Aralık ayı içerisinde başlaması öngörülmektedir. Proje ile sera gazı emisyonlarının ulusal ölçekte izlenmesi ve raporlanması ile tespit edilen boşlukların giderilmesi, ilgili Direktiflerin ulusal mevzuata aktarımı detaylı bir şekilde çalışılacaktır. Ayrıca sera gazı projeksiyonlarının ve ulusal bildirimlerin hazırlanması konusunda kapasite arttırılması amaçlanmaktadır. Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (HPMP) 2012 yılında başlayıp 2018 yılında tamamlanması planlanan projenin amacı, Türkiye nin HCFC sonlandırma takvimi çerçevesinde sonlandırma faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik mali ve teknik destek ve uygulama çerçevesinin tanımlanmasıdır. Proje kapsamında, HCFC lerin ilgili sektörlerdeki (köpük, soğutucu imalatı, servis, vs.) mevcut kullanım durumları ortaya konmakta, alternatif gaz ve teknolojilere geçişler sağlanmakta, ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat ile kurumsal yapı ve kapasitelerin değerlendirilerek, belirlenen sonlandırma takvimi ve sonrasında tüm ilgili kamu, özel, meslek ve eğitim kuruluşlarınca yürütülecek faaliyetler, zamanlama, görev ve sorumlulukları belirlenmektedir. Yönetim Planı iki aşamalıdır yılına Planın ilk aşaması projelendirilmiştir. Bu aşamanın başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda 2. aşama başlayacaktır. HPMP Proje belgesi uygulama çalışmaları Ocak 2014 itibariyle başlamıştır. Hidrokloroflorokarbonların (HCFC lerin) (PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b ve XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ile HCFC 22) Sonlandırılması Şemsiye Yatırım Projesi Proje ile sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9 şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi destek sağlanmaktadır. İmalat aşamasında kullanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların, alternatif maddelere uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve belgelendirilmesinin sağlanması gibi faaliyetler, proje kapsamında yürütülmektedir. Projenin son durumunda 2014 yılı itibariyle destek sağlanan 9 şirketin bir kısmı, uluslararası ihale yöntemiyle belirlenen tedarikçi firmalar tarafından ekipmanların teslimatı gerçekleşmiş ancak kurulumları beklenmektedir. Kalan şirketler ise ekipman alımlarını kendilerine ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleştirmiş ve fatura, alım emri ve ilgili belgelerin UNIDO ya tesliminin ardından geri ödemelerini almış yada almayı beklemektedirler.

95 94 Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (6.aşama) Projenin amacı, Ulusal Ozon Birimi nin, Montreal Protokolü kapsamında yürütmekle yükümlü olduğu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yürütülecek kurumsal kapasite geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme, teknik donanım ve altyapının geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması gibi konularda gereksinim duyulan teknik ve mali desteklerin sağlanmasıdır. Proje kapsamında kurumsal kapasite geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafına Yönelik Pilot Proje (Yatırım Fonu) Projede, soğutma ve iklimlendirme cihazlarından toplanacak olan, yalıtım amaçlı köpük bileşenleri dahil, OTİM lerin bertarafı için sürdürülebilir bir iş modeli geliştirilmesi temel amaçtır. Türkiye de kullanılan F-Gaz Kullanımına ilişkin Teknik Yardım ve İlgili Yönetmeliğin Uyumlaştırılması Projesi (SEİ) Projenin amacı; F- Gazları hakkında mevcut ülke durumunu belirlemek, F- Gaz yönetmeliği hakkında ulusal kapasitenin artırılması ve taslak yönetmeliğin oluşturulması ve OTİM ve Florlu Sera Gazı İçeren Sabit Ekipmanların Tespiti ve Teknik Personel Eğitimi Komisyonu nun gerçekleştirdiği ilerlemeyi geliştirmek ve sonlandırmaktır. Proje Nisan 2014 itibariyle tamamlanmış, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin Taslağı oluşturulmuştur. Atıksu Arıtımı Eylem Planı (AAEP) AAEP nin amacı, yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan mevcut AAEP de öngörülen hedef ve stratejilerin, mevzuat, atıksu alt yapı hizmetleri ve yatırımlarının güncel gerçekleşme durumlarının dönemi için değerlendirilmesi ve dönemini kapsayacak şekilde güncellenmesidir. Bununla birlikte, Bakanlığımız stratejik hedeflerine ulaşılması amacıyla yapılacak AAT yatırımlarının yıllara sair dağılımının ve havzalardaki su kalitesi dikkate alınarak havzalar arasında ve il/ilçe bazında önceliklendirme çalışması yapılması ile konuyla ilgili görev, yetki ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşların yapacakları yatırımların planlanması amaçlanmıştır. Bahse konu eylem planının taslak nihai raporu Bakanlığımıza ulaşmış olup, yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçları yükleniciye iletilmiştir.

96 95 Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi Projesi (UÇES) UÇES Güncellenmesi Projesi Kalkınma Bakanlığı na 2014 yatırım programına alınması amacıyla sunulmuş ve kabul edilmiştir. Proje ile yıllarını kapsayan Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi belgesinde öngörülen hedef ve stratejilerin, müktesebat uyumunun ve yatırımların dönemi için güncel gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi ve dönemi için güncellenmesi, güncellenecek UÇES belgesinde öngörülen yatırımların gerçekleşme durumlarının takibi için izleme ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi, veri toplama ve izleme yönteminin oluşturulması, göstergelerin belirlenmesi ve yapılacak yatırımlara ilişkin yıllara sair eylem planlarının oluşturulması ve güncellenen belgenin izlenebilirliğini sağlayacak bir veri toplama ve izleme platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje ile 2007 yılından bugüne kadar yapılmış yatırımların yıllara göre sektör ve alt sektörler bazında dağılımları belirlenecek, 2007 yılından bugüne kadar tamamlanmış yatırımların merkezi yönetim, yerel yönetimler, özel sektör, sektör bazında fonlara dağılımlarını belirlenerek, UÇES belgesinde yılları için varsayım ve planlamalardaki sapmaları ortaya çıkartılacak ve yorumlanacak, UÇES te yer alan AB Çevre Mevzuatının, güncel AB Çevre Mevzuatı ile kıyaslanarak UÇES te şu anda yürürlükte olmayan direktif bazında hesaplanan maliyetlerin, eski mevzuatın yerine geçen yeni AB müktesebatına ilişkin uyum ve uygulama maliyetini ne ölçüde karşıladığını yeni mevzuat için ilave bir maliyet analizi gerekip gerekmediğini, hangi sektör ve mevzuat için maliyet analizinin gerekli olduğunu belirleyerek gerekli analizler yapılacak, 2023 yılına kadar yapılacak yatırımlar ile yatırım ihtiyaçlarını belirlenecek, Ulusal Çevre Mevzuatının AB Çevre müktesebatı ile uyumlaştırılmasına yönelik yatırım ihtiyacının finansman kaynaklarının yıllık dağılımlarını belirlerek, mevcut UÇES belgesindeki başlıklar altında yer alan tüm bilgileri gözden geçirerek ve dönemi için gerekli güncellemeler yapılacak, güncellenecek UÇES belgesinde öngörülen yatırımların gerçekleşme durumlarının takibi için izleme ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi ve oluşturulması, göstergelerin belirlenmesi, veri toplama ve izleme yönteminin oluşturulması gerçekleştirilecektir. Proje çalışmaları, projenin etkin ve verimli olarak yürütülmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun tam olarak sağlanabilmesi maksadıyla Bakanlığımız ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşan sektörel çalışma gruplarının oluşturulmasıyla başlamıştır. Proje Açılış Toplantısı sektör koordinatörlerinin ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla tarihinde Ankara da yapılmıştır. Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi Kalkınma Bakanlığınca yatırım programına alınarak 18 Ekim 2012 tarihinde TÜBİTAK ile imzalanan Sözleşme ile başlamış olan ve koordinasyonu Bakanlığımızca tarafından yürütülmekte olan Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi 2 bileşenden oluşmaktadır. Projenin 2. Bileşeninde seçilen bir turizm tesisinde oluşan atıksuyun (gri, kahverengi ve sarı su) ve yağmur suyunun geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik araştırma yapılmış ve atıksuyun kaynağında giderilmesi ile ilgili en iyi yönetim modelini ve uygulama projesi hazırlanmıştır. Proje 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

97 96 Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi Zeytin karasuyundan kaynaklı kirliliğin önüne geçilebilmesi maksadıyla daha önce alınan kararlar, yapılan öneriler ve toplantı çıktılarının bilimsel veriler ve bilgiler ışığında hayata geçirilebilmesi için Bakanlığımızca Kalkınma Bakanlığına Zeytin Sektörü Atıklarının Yönetimi Projesi adı altında bir proje önerisi sunulmuştur. Projenin genel amacı, ülkemizde faaliyet gösteren zeytinyağı sektöründen kaynaklanan zeytin karasuyu probleminin çözümüne yönelik teknolojilerin incelenmesi, üretim proseslerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi, yeni teknolojilere geçiş için ekonomik fizibilitenin ortaya konulması, çözüm önerileri getirilmesi ve çözüme yönelik bir Yönetim Planı oluşturulmasıdır. Proje teklifi, 2014 yılı başında kabul edilmiştir. TÜBİTAK-MAM ile tarihinde sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. 12 aylık bir dönemde tamamlanması öngörülen projenin 1.İş Paketi 2014 Aralık ayında tamamlanmıştır. Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi 4 alt projeden oluşmaktadır. 1. Alt Proje: Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetimi Planlarının Hazırlanması ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesi Projeye ait Hizmet Alım Sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme gereği 475 takvim günü süren Proje nin 1. Ara Raporu , 2. Ara rapor ve final raporu ise tarihinde Bakanlığımıza ulaştırılmış olup proje ve ödeme işlemleri sözleşmeye uygun olarak tamamlanmıştır. Proje kapsamında mayıs 2014 tarihinde Kocaeli ve Kasım 2014 tarihinde Ankara da olmak üzere iki çalıştay düzenlenmiştir. Mayıs ayında düzenlenen çalıştaya İlgili kurumlar ve İl müdürlükleri ile yabancı uzmanlar da katılım sağlamış, bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Kasım ayı içerisinde; ilgili kurumlar, il müdürlüklerimiz ve belediyelerin katılımı ile gerçekleştirilen kapanış çalıştayında ise proje çıktılarının değerlendirmesi yapılmıştır. 2. Alt Proje: Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi Proje tarihinde başlatılmıştır. Bahse konu proje 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 3. Alt Proje: Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi Projesi I. Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi Söz konusu proje; 12/11/2013 tarihinde başlatılmış olup, projenin süresi 390 takvim günüdür. Proje üç ara rapor ve sonuç raporundan oluşmaktadır. Sonuç raporu Bakanlığa sunulmuş olup, inceleme-değerlendirme süreci devam etmektedir.

98 97 4. Alt Proje: Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının Genişletilmesi Projesi II. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi, Mavi Kart Sistemi Bakım Onarım, Güncelleme ve Geliştirme Hizmeti Projenin 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Yapılan faaliyetleri içeren Ara Raporun Bakanlığımızca uygun bulunmuş ve müşavir firmaya ödeme yapılmıştır. Gemi Atıklarından Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi İçin Kapasite Geliştirilmesi Projesi Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı, 1. Bileşeni kapsamında yer alan proje ile gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesi neticesinde meydana gelen deniz kirliliğinin önlenmesinin amaçlandığı MARPOL 73/78 Sözleşmesi, 2000/59/EC Direktifi ve diğer ilgili uluslararası sözleşmeler ile AB Direktiflerine uyum ile ülkemizin konuya ilişkin yaptığı çalışmalardaki kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu proje kapsamında Teknik Şartname değerlendirilmek üzere Merkezi ve Finans İhale Birimi ne sunulmuştur. Projenin ihale süreci devam etmekte olup, 2015 in ilk çeyreğinde başlaması beklenmektedir. Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi Liman, marina ve dere ağızları gibi kıyı alanlarında biriken sediman tabakasının taranarak bu yerlerin derinleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan faaliyetleri sonucu kirlenmiş olan bu malzemenin açık denize dökülmesi kirletici bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu faaliyetlerin çevresel kontrolüne yönelik ÇED Yönetmeliği haricinde bir mevzuat bulunmamakta olup, boşaltım sınır değerleri ve deniz alanlarına ilişkin mevzuat bulunmamaktadır. Bu eksikliği gidermeyi hedefleyen ODTÜ (Deniz Bilimleri Enstitüsü) ve İstanbul Üniversitesi (Deniz Bilimleri ve İşletmeciği Enstitüleri) ortaklı bahse konu TÜBİTAK Projesinin tamamlanması ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılması planlanmaktadır: Kıyı sularımıza/sedimanına ilişkin veriler ve AB kriterleri dikkate alınarak ulusal boşaltım ve bertaraf kriterleri belirlenecektir. Denizlerimizdeki en uygun boşaltım alanları ve karadaki bertaraf sahaları tespit edilecektir. Faaliyetlere ilişkin izleme stratejileri geliştirilecektir. Tarama malzemesinin yeniden kullanımına ilişkin alternatifler belirlenecektir. Sürdürülebilir yönetimi hedefleyen ekosistem temelli yönetim süreci (karar ağacı) belirlenerek, pilot uygulaması yapılacaktır. Sonuç olarak; ulusal bir Yönetmeliğe temel teşkil edecek veriler elde edilecektir yılı içerisinde, Mart ve Kasım aylarında projeye ilişkin iki ara rapor Bakanlığımıza ulaşmıştır. TÜBİTAK-MAM tarafından Bakanlığımıza sunulmuş olan Deniz Dip Tarama

99 98 Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi nin 1. Ara raporuna ilişkin değerlendirmeler 2 Nisan 2014 tarihinde, 2. Ara rapora ilişkin değerlendirmeler ise 1 Aralık 2014 tarihinde TÜBİTAK a iletilmiştir. Projede gelinen aşama ve projeye yönelik planlanan çalışmaların tüm tarafların katılımıyla değerlendirilmesi için 2015 yılı başında bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi Projenin genel amacı, balık yetiştiriciliği faaliyetinin tüm aşamalarının çevresel açıdan ölçülebilir, kıyaslanabilir basit ve uygulanabilir bir sistem olarak geliştirilmeye çalışılması ve Bakanlığımızca etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanmasıdır. Proje ile - Balık yetiştiriciliği yapılabilecek potansiyel alanların taşıma kapasitesinin araştırılması; - Kıyıdan uzaklık, derinlik, akıntı hızı ve yönünün her balık çiftliği kurulması aşamasında ölçülmesi yerine alan bazında belirlenmesi; - Hassas alanlar ve bu alanların korunması için alınabilecek önlemler bütünü; - Ötrofikasyon riski için kullanılan Trix indeksinin denizlerimize göre kalibrasyonu ile ülkemiz denizlerine uygun başka bir indeks/parametre grubu belirlenmeye çalışılması; - Mevzuatta yer alan eksiklik ve güncellemelerin yapılması; - Balık çiftliği, aşılama boylama işlemleri açısından derinlik, kıyıdan uzaklık(ada/anakara), akıntı hızı ve uygun yer seçiminin değerlendirilmesi; - Balık çiftliklerinin izlenmesi ve denetiminde uygun kriterlerin ortaya konulması sağlanacaktır. Proje bitiminde, balık çiftliklerine ilişkin şu an yürürlükte olan konuya ilişkin mevzuatın düzenlenmesi ve güncellenmesi gerçekleştirilecek olup, bu nedenle proje büyük öneme sahiptir. Ayrıca, projenin başlangıç, birinci, ikinci ve ara değerlendirme raporları Bakanlığımızca kabul edilmiştir. Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi Proje, yüzme suyu alanı veya yakınında bulunan su havzasına etki edebilecek potansiyel kirlilik kaynaklarının ve risklerin belirlenerek değerlendirilmesi, yüzme suyu alanının içinde bulunduğu su kütlesinin tipolojik özellikleri, kirliliğin önlenmesi için veri toplanması, gerekiyorsa izleme noktalarının revize edilmesi, izleme noktalarının diğer çıktılarla haritada gösterilmesi, halkın bilgilendirilmesi, yüzme suyu profillerinin oluşturulmasında metodoloji geliştirilmesi, konularını kapsamaktadır. Proje 2014 Ekim ayında tamamlanmıştır. Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Proje kapsamında, ülkemiz kıyılarında bulunan her bir yüzme suyu alanının profili çıkarılmıştır. Elde edilen bu bilgilerin vatandaşlarımız ve Ülkemize gelen turistlere sunulması amacıyla

100 99 web sayfası oluşturulmuştur. ( Projede elde edilen bilgilerin paylaşılması, profillerin oluşturulması ve güncellenmesi konularında Ekim 2014 tarihlerinde denize kıyısı olan tüm İl Müdürlüklerimiz uzmanları ile Belediye temsilcilerine eğitim verilmiştir. Bu eğitimlerin akabinde kapanış toplantısı yapılarak proje Kasım 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Türkiye de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi konusunda Kapasite Geliştirme Projesi Proje fişinde belirtilen ve proje sonunda elde edilmesi beklenen çıktılar aşağıda belirtilmektedir; Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinin gelecekteki uyumlaştırma ve uygulama süreçleri için teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi Akdeniz ve Karadeniz deki pilot alanlarda direktifin uygulanması için metodoloji geliştirilmesi Projenin ihalesi ile ilgili süreçler etmekte olup, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde projenin başlaması öngörülmektedir. Temel Faaliyetler Hava Kalitesi Bültenlerinin Hazırlanması Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi kapsamında 2014 yılı içinde Kasım 2013, Aralık 2013, 2013 Yıllık, Ocak 2014, Şubat 2014, Mart 2014, Kış Sezonu ve Ekim 2014 için hava kalitesi bültenleri hazırlanmıştır. Yerel Ölçekte Hazırlanan Temiz Hava Eylem Planlarının Değerlendirilmesi Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde İl Müdürlükleri tarafından hazırlaması gereken eylem planları için, genelge eki olarak belirtilen Temiz Hava Eylem Planı Hazırlama Şablonu hazırlanmış olup, resmi yazı ile gönderilmiş ve web sayfasında yayımlanmıştır. İllerden gelen Temiz Hava Eylem Planları değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu İl Müdürlüklerine bildirilecektir. Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Uyarı Yazıları Hazırlanan hava kalitesi bültenlerine göre Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğindeki limit değerleri aşan İllere yazı gönderilerek aşıma ilişkin bilgi talep edilmiştir.

101 100 Bisiklet Yolu Projelerinin Değerlendirilmesi Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması, gürültü kirliliği, küresel ısınmanın üzerinde olumlu etki yaparak insan sağlığının ve çevrenin korunması açısından önem taşıyan, ekonomiye de olumlu katkıları olduğu bilinen bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması çerçevesinde uygun bisiklet yollarının yapılması amacıyla hazırlanan ve birimimize gelen projeler teknik açıdan değerlendirilmiştir. Ulusal Emisyonların Raporlanması Taraf olduğumuz, Birleşmiş Milletler Uzun Menzilli Hava Kirliliği Sözleşmesi kapsamında; dördüncü raporlama Şubat 2014 itibariyle gerçekleştirilmiştir. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu 2013/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden yapılandırılan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı Sayın Bakanımızın başkanlığında tarihinde gerçekleştirilmiştir. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Hava Yönetimi Çalışma Grubu ilk toplantısını 02 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gürültü Haritaları Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Antalya, İzmir Adnan Menderes, Kayseri, Kahramanmaraş, Batman Ve Van Ferit Melen Havalimanları için hazırlanan stratejik gürültü haritalarına görüş verilmiştir. Ayrıca, 5 Havalimanı (Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Sivas) için hazırlanan gürültü haritalarının incelenmesi çalışmaları devam etmektedir. Antalya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından hazırlanan gürültü haritaları incelenmiş olup, nihai hali verilmek üzeredir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, yerleşim yeri dışındaki (şehirleşmiş alan dışında) kendilerine ait bazı ana karayollarının (Ankara, İzmir) gürültü haritaları hazırlanmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir. Gemi Atıkları Yönetimi Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Bakanlığımız tarafından atık kabul tesisi onay belgesi ve muafiyet verilen 247 kıyı tesisinde Marpol 73/78 Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak atık alım hizmeti verilmektedir. Ayrıca, yeni kurulan ve atık alım hizmeti verilmeyen limanlarda bu tesislerin kurdurulması ve mevcut tesislerin çalışma sistemlerinin denetlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

102 Şekil 17. Atık Alım Hizmeti Veren Kıyı Tesis Sayıları Gemilerden etkin bir şekilde atık alınması ve takip sisteminin kurulması amacıyla atıkların elektronik ortamda takibine yönelik 2011 yılında Mavi Kart Sistemi geliştirilmiştir yılında da bu sisteme tekneler ve kıyı tesisi tarafından kayıtlar yapılmış olup gelen talepler doğrultusunda söz konusu sistemler güncellenmiştir. Ülkemizin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında gemiler tarafından yapılan illegal deşarjların tespiti ve Çevre Kanunu hükümlerine uygun cezai işlem uygulama yetkisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile devredilmiştir. 2010/8 sayılı Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli ile Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge kapsamında; Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan protokol uyarınca 04 Şubat 2014, 25 Şubat 2014, 06 Mayıs 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihlerinde Antalya ilinde verilen eğitimlere Bakanlığımızca eğitmen gönderilmiştir. Deniz Dibi Tarama Faaliyetleri Diğer taraftan, limanlarda, haliçlerde veya nehir ağızlarda deniz dibinden taranan malzemenin denize boşaltımı ile ilgili faaliyetlere ilişkin olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 24. Maddesinde yer alan Deniz dibi taraması ve buna bağlı olarak taramadan çıkarılacak malzemenin denize dökülmesi faaliyetine ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetler için Bakanlığın görüşünün

103 102 alınması zorunludur. hükmü uyarınca, deniz dibi tarama faaliyetine ilişkin 4 adet rapor değerlendirilmiş ve görüşler iletilmiştir. Bu kapsamda yapılan uygulamalar, Ülkemizin taraf olduğu Barselona ve Bükreş Sözleşmelerinin Boşaltım Protokolleri dahilinde yürütülmektedir. Acil Müdahale Planları 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenme olaylarında acil durumlarda kirlenmeye veya kirlenme tehlikesine ikinci ve üçüncü seviyede erken ve etkin müdahale edecek acil müdahale sistemi oluşturmak; sistemin unsurları arasında koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştırarak kamu ve özel kaynakların etkin kullanılması ile deniz çevresinin korunmasını sağlamak amacıyla Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları hazırlanmıştır. Söz konusu planlar tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Onaylı planlar 28 kıyı ile Kanun da görev verilen kurum/kuruluşlara ulaştırılmıştır. Her yıl Temmuz ayında planların güncellenmesine yönelik bildirimler birimimize ulaşmakta ve güncelleme işlemleri yapılmaktadır sayılı kanun kapsamında risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlaması gereken ve yüksek risk içeren kıyı tesislerinin planları Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve tamamının onay işlemleri tamamlanmıştır. Bakanlığımızca belirlenen orta seviyede risk içeren kıyı tesisleri ise Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmış olup plan hazırlık, sunum ve inceleme işlemleri devam etmektedir yılı sonu itibari ile toplam olarak 276 kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı Bakanlığımızca onaylanmıştır. Tablo 18. Acil Müdahale Planları Onaylanan Kıyı Tesisi Sayısı Yıl Acil Müdahale Planı Onaylanan Kıyı Tesisi Sayısı Rusya dan Avrupa ya doğalgaz taşımak üzere planlanan ve bir bölümü Münsahır Ekonomik Bölgemizden geçen Güney Akım Projesinin ÇED Raporunda acil müdahale planı hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. İlgili projenin acil müdahale planı Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluş tarafından hazırlanmış ve Bakanlığımız tarafından gerekli incelemeler yapılarak onaylanmıştır Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun çerçevesindeki olaylara müdahale etmek ve kapasite artırımını sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda müdahale yetkisi verilen kurum/kuruluşların sayısı 2014 yılı itibariyle 12 dir.

104 sayılı Kanun kapsamındaki kıyı tesisleri, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmakla yükümlü olup, tarihi itibariyle, Hazine Müsteşarlığına tarife ve talimatlarını bildirerek ruhsat alan sigorta şirketlerine yaptırmaktadır. Tüm kıyı tesislerinin ilgili sigortayı yaptırmaları sağlanmıştır. Kıyı tesislerinden il müdürlüklerimiz kanalı ile temin edilen sigorta örneklerinin uygunlukları 2014 yılı içerisinde incelenmiştir. Ayrıca, 5312 sayılı Kanun kapsamında bulunup, hali hazırda yürürlükte bulunan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında kapsam dışı olan zararlar ve zorunlu sigorta limitleri üzerinde olan tutarlar için, Bakanlığımız ve Hazine Müsteşarlığının ortak çalışmalarıyla Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hazırlanmış ve tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kıyı tesisleri ilgili sigortayı yaptırabilmektedir. Barselona ve Bükreş Sözleşmesi altında bulunan Acil Durum Protokolleri çerçevesinde Bükreş altında ESAS, Barselona altında ise REMPEC toplantılarına katılım sağlanmıştır. Deniz Çevresi Yönetimi Faaliyetleri Karadeniz in Kirliliğe Karşı Önlenmesi (Bükreş) Sözleşmesi (21 Nisan 1992) kapsamında Ülkemiz, Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryasına ev sahipliği yapmaktadır. Sözleşmenin Stratejik Eylem Planının imza tarihi olan 31 Ekim tarihi Karadeniz Günü olarak belirlenmiş olup her yıl uluslararası kutlamalar üye ülkelerden birinde ayrıca yine her yıl Karadeniz illerimizden birinde ulusal düzeyde kutlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl ulusal ölçekte başka bir Karadeniz ilinde düzenlenen 31 Ekim Karadeniz Günü etkinlikleri 2014 yılında Rize de çeşitli etkinlikle kutlanmıştır. Sözleşme altında oluşturulan danışma gruplarının, ulusal odak noktalıklarının ve faaliyet merkezlerinin çalışmaları Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Söz konusu sözleşmeye istinaden sözleşmenin karar organı niteliğinde olan Karadeniz Komisyonu 6 ülkenin üst düzey yetkililerinden müteşekkil olup her yıl, mutat olduğu üzere, yasal dokümanların revizyonu, gelecek bir yıl içinde yapılacak işlere havi İş Planının görüşülmesi, söz konusu iş planına bağlı tahsis edilecek bütçe kalemlerinin durumu, danışma gruplarından gelen teknik belgelerin onaylanarak yasallaştırılması, Karadeniz Sekretaryasının geçen yıl boyunca İş Programına göre yürüttüğü aktivitelerin durumu ve yaptığı harcamalar vb. idari ve teknik hususlar ile bütçe planlamasına ve harcama kalemlerine karar vermek için toplanmaktadır. Bu bağlamda, 30. Komisyonerler toplantısı Kasım 2014 tarihinde 2 gün süre ile İstanbul da gerçekleştirilmiştir yılında, 30. Olağan Komisyon Toplantısına hazırlık yapılmış ve katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Danışma gruplarından, Karakökenli Kirlilik İzleme Grubu, Kirlilik İzleme ve Değerlendirme Grubu ve Denizcilik Faaliyetlerinin İzlenmesi Grubu başkanlık görevi Ülkemiz tarafından ifa edilmekte olup, 2014 yılında ilgili toplantılara katılım ve katkı sağlanmıştır. Akdeniz in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması (Barselona) Sözleşmesi ile ilgili en üst kademedeki temsilcilerin katılımı ile tüm konularda iki yıl içerisinde alınan kararların onaylandığı 18. Taraf Ülkeler Toplantısı Ülkemizde (İstanbul)

105 104 gerçekleştirilmiş olup 18. Taraf Ülkeler Toplantısını müteakip dönem başkanlığı görevi 2 yıl süre ile ülkemize geçmiştir. Ülkemizin Barselona Sözleşmesi Dönem Başkanlığı görevi dahilinde iş ve işlemlerin etkin takibinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde Kara Kökenli Kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planının Revizyonu ve Ulusal Sınır Bütçenin güncellenmesi çalışmaları ile Ekosistem Yaklaşımı Çalışma Grubu faaliyetleri yürütülecektir. Ayrıca 2014 yılında 6 taraf ülkeden müteşekkil olan ve Taraf Ülkeler Toplantısında alınan kararların uygulanmasını takip etmekle yükümlü olan Büro Toplantısı Ülkemiz ev sahipliğinde Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte teknik çalışmalar kapsamında Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı (PRTR) ve Kirlilik İndikatörleri Toplantısı ülkemiz adına Bakanlığımız evsahipliğinde Haziran 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenmiştir. Ekosistem yaklaşımı biyoçeşitlilik ve balıkçılık altçalışma grubu toplantısı Haziran 2014 tarihlerinde ülkemiz adına Bakanlığımız evsahipliğinde Ankara da düzenlenmiştir. Ulusal Eylem Planının Revizyonu çalışmaları için Bakanlığımız koordinasyonunda başta TÜBİTAK olmak üzere ilgili paydaşların katılımı ile 19 Aralık 2014 tarihinde bir değerlendirme toplantı düzenlenmiştir. Antarktika Anlaşması çerçevesinde Bakanlığımıza düşen en önemli ödev Çevre Koruma Protokolüne taraf olunmasının sağlanması olup, bu konu ile ilgili Dış İşleri Bakanlığına resmi yazı ile talep gönderilmiştir. Bahse konu Çevre Koruma Protokolü 2014 yılı sonu itibari ile Meclise ulaştırılmıştır. 27 Mayıs 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen Yüksek İstişare Toplantısında alınan karar ile İstanbul da bulunan Gemilerden Atık Alım Tesisine bir teknik ziyaretin 2014 yılında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir Mart 2014 tarihlerinde Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyine üye ülkelerin katılımı ile İstanbul da Gemilerden atık alımı ve acil müdahale konularını içeren bir teknik gezi ve toplantı düzenlenmiştir. Yüzme Suyu Alanları ve Kalitesi Yüzme Suyu Kalitesi AB Direktifinin Türk mevzuatı ile uyumlaştırılması 09/01/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ile gerçekleştirilmiştir. Yüzme suyu standartlarının uygulanmasına yönelik yayımlanan yönetmelik; direktif gereksinimini büyük oranda karşılamaktadır. Her yılın ocak ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı ndan Bakanlığımıza gönderilen yüzme suyu raporlarının değerlendirilmesini müteakip sonuçları uygun çıkmayan illere kirliliğin nedenlerinin tespitinin yapılarak tarafımıza bildirilmesi ve cezai işlem uygulanması yönünde yazılar yazılmaktadır. İl Müdürlüklerimiz tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için sorun tespit edilen yerde ilgili kurum/kuruluşların katılımıyla toplantılar düzenlenmekte, atıksu arıtma tesisi olmayan yerler için önceliklendirme, iş termin planlarının tarihlerinin öne çekilmesi, yayılı kirlilik kaynaklarının azaltılması gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaya ilişkin veriler takip eden yılın ilk çeyreğinde gelmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında 1176 numune noktasında yüzme suyu kalitesinin izlenmesi için analiz yapılmıştır. Bu

106 105 noktalardan; 1152 nokta yönetmeliğe uygun bulunmuştur yılına ilişkin veriler 2015 yılının ilk çeyreğinde Bakanlığımıza ulaşacaktır. Mavi Bayrak Plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan mavi bayrak için plajlarda 32 ve marinalarda 24 kriter aranmaktadır. Marinalarda ise başta marina içerisinde deniz suyunun görsel olarak temiz olması, bir çevre politikası ve planının olması, marinalarda olabilecek kazalar için acil durum planı ve güvenlik önlemleri ile birlikte yat ve teknelerden kaynaklanan pis su, sintine suları ve tehlikeli atıkları alabilecek olanakların bulunması gelmektedir. Yüzme suyu kalitesinin iyi olduğunun bir göstergesi de Mavi Bayrak Ödülüdür. Uluslararası alanda Mavi Bayrak uygulamasını yapan 42 FEE üyesi ülke arasında 2014 yılında bayrak sayısı açısından İspanya ve Yunanistan ın hemen arkasından ülkemiz plajlarda 3. sırada yer almıştır. Şekil 18. Ülkemizde Yıllara Göre Mavi Bayraklı Plaj ve Marina Sayısı

107 106 Türkiye genelinde 397 adet plaj ve 21 marina ile 12 yat 2014 yılında Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır. Balık Çiftlikleri Bakanlık olarak balık çiftliklerinin yoğun olarak faaliyette bulunduğu bölgelerde yaptığımız araştırmalar neticesinde yoğun kirliliklere rastlanmıştır. Bunun yanı sıra bölge halkından gelen şikâyetlerdeki artış ile bu çiftliklerdeki disiplinsizlikler konuya çözüm üretme ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu meyanda; derinlik, akıntı hızı, kıyıdan mesafe ve ötrofikasyonu tanımlayan parametrelerin kriter olarak verildiği Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında bulunan 162 adet Balık Çiftliğinin tamamının Tebliğ kriterlerini sağlayan uygun alanlara taşınma işlemi tamamlanmış olup balık çiftlikleri modernize üretim tesisleri haline dönüştürülmüştür. Diğer taraftan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin gereğini yerine getirmek maksadıyla denizlerde bulunan balık çiftliklerinin izlenmesi ile alakalı ilke ve esasları içeren Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ tarih ve sayılı RG de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin Çevre Kanunu çerçevesinde denetlenerek gerektiğinde cezai müeyyidelerin uygulanması hususu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıklarına Yetki Devri Genelgesi ile devredilmiştir. Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Madde 33 uyarınca; Denize kıyısı olan yerleşimler ve kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması hâlinde, atık suların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir. Bununla birlikte derin deniz deşarjı projeleri onaylarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlayan 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi/Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi yürürlüğe girmiştir. Çevre mevzuatımıza göre, derin deniz deşarjı yapılabilmesi için çevre izin belgesi alınması esastır. Derin deniz deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler en az 6 aylık periyotlar hâlinde izleme yapıp, tesisin sınırları içerisinde yer aldığı İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne rapor etmekle yükümlüdürler. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü nce gerekli görülen durumlarda izleme periyodunda değişikliğe gidilebilir. Bu yükümlülüğün uygulayıcılar açısından netleştirilmesi ve konuya ilişkin hali hazırda yürürlükte olan mevcut çevre mevzuatımızda dağınık bir şekilde bulunan ilke, usul ve esasların tek bir mevzuat çatısı altında toparlanmasının sağlanması amacıyla, Bakanlığımızca tarih ve 2009/16 sayılı Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi hazırlanmıştır.

108 107 Söz konusu Genelge uyarınca, Derin Deniz Deşarjlarının çevresel etkileri; atık suda, alıcı ortamda ve derin deniz deşarjı hattında, bu Genelgede verilen parametreler, izleme noktaları, izleme yöntemi ve numune alma aralığına göre, Derin deniz deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından izlenir. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) İzleme ve Değerlendirme İDEP ( ), ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile hazırlanarak 2011 yılında uygulamaya konulmuştur. İDEP te, enerji, ulaştırma, binalar, tarım, atık, arazi kullanımı ve ormancılık, sanayi ile iklim değişikliğine uyum başlıkları altında yer alan toplam 541 eylem, süresi içinde sorumlu kuruluşlarca gerçekleştirilecektir. İDEP eylemlerin uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızca internet tabanlı İDEP İzleme Sistemi hazırlanmış ve 2013 yılı başında İDEP teki eylemlerin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin kullanımına hazır hale getirilmiştir. İDEP İzleme Sistemine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 332 kullanıcı bilgi girişi yapmaktadır yılında sisteme girilen bilgiler doğrultusunda 2012 İDEP İzleme Raporu hazırlanmıştır. İDEP İzleme Sistemine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 332 kullanıcı bilgi girişi yapmaktadır İDEP İzleme Raporunun tamamlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Müzakereleri Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesine Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü uyarınca her yıl uluslararası iklim değişikliği müzakereleri düzenlenmekte; bu müzakerelere tüm Taraf ülkeler gibi Türkiye de ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan resmi bir heyet ile katılım sağlamaktadır yılında Almanya nın Bonn kentinde gerçekleştirilen ara oturumlar ile Peru nun başkenti Lima da gerçekleştirilen 20. Taraflar Konferansına katılım sağlanmıştır. 20. Taraflar Konferansında 2020 yılında uygulamaya konulması öngörülen yeni anlaşma metninin oluşturulması çalışmalarının sürdürülmesine ve Küresel sıcaklık artışının 2 ºC derecenin altında tutulması için ülkelerin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik istekliliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu İnsan sağlığı ve çevrenin korunması maksadıyla hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belirli bir seviyede durdurmak için akdedilen sözleşmelerden; Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu "Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yürürlüğe girmiş ve bu sözleşmelere bağlı çeşitli protokoller ülkemiz tarafından imzalanmıştır.

109 /2 sayılı Genelge ile İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurularak 2010/18 ve 2012/2 sayılı Genelgeler ile yeniden yapılandırılmış ve 2012/22 sayılı Genelge ile ''Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu'' kurulmuştur. İklim değişikliği ile mücadele ve hava emisyonları yönetimi konularının birbiriyle ilişkili ve bütüncül olarak ele alınması gereken konular olması ve ulusal ölçekte ilgili kurum ve kuruluşların ortak olması nedeniyle anılan kurulların birleştirilerek İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (Kurul) adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Programı Mevcut mevzuat çerçevesinde OTİM lerin ithalat prosedüründen tüketimine kadar olan süreçlerin kayıt ve kontrol altına alınması amacıyla kurulan bu program ile 2014 yılı içinde ithalatçı firmalara 78 adet, dağıtıcı firmalara 4 adet kayıt belgesi düzenlenmiş, 100 adet servis amaçlı son kullanıcı firmanın kaydı yapılarak 1658 firma takip altına alınmıştır. Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Kontrol altına alınan OTİM leri ithal eden kurum, kuruluş ve ithalatçı firmalara Bakanlığımız tarafından 183 adet kontrol belgesi düzenlenmiştir. OTİM ve Florlu Sera Gazları İçeren Sabit Ekipmanların Tespiti ve Teknik Personelin Eğitimi Komisyonu OTİM ve Florlu Sera gazları içeren sabit ekipmanların tespit edilmesi, bu ekipmanların periyodik olarak sızdırmazlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, ilgili teknik personelin sertifikalı bir kullanıcı olarak görev yapabilmesi için ve kurumlar arası sorumlulukların belirlenmesi amacı ile Komisyonlar kurulmuştur. Komisyon Başkanı ve iki alt Başkan ve ilgili Kurum/Kuruluşlardan katılan Komisyon üyeleri ile birlikte komisyon çalışmaları sürdürülmüştür. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) İthalatı, İhracatı ve Tüketimini içeren Uluslararası Raporların Hazırlanması Türkiye nin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Montreal Protokolü kapsamında yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler çerçevesinde her yılın Mayıs ve Eylül aylarında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Ozon ve Çok Taraflı Fon (MLF) sekretaryasına OTİM lerin ülkeye giriş, çıkış ve tüketim miktarlarının belirlenmiş formatlar altında raporlama yapılması gerekmektedir. Protokol Madde 7 (A7) ve Ülke Programı raporlarını içeren bu raporlama sürecinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TÜİK gibi ulusal paydaşlardan alınan rakamsal veriler bir araya getirilip OTİM Takip Programı verileri ile karşılaştırılmasının ardından Ulusal Ozon Birimi tarafından Sekretaryaya gönderilmekte ve karşılıklı veri kontrolleri yapılmaktadır.

110 Atıksuların Bertarafıyla İlgili Yapılan Çalışmalar 2002 yılında belediye nüfusunun %35 ine atık su arıtma hizmeti verilirken, yaptığımız çalışmalarla 2014 yılında bu oran % 77 ye ulaşmıştır yılında ülkemizde 145 atıksu arıtma tesisi bulunuyorken, 2014 yılı sonunda bu sayı 595 e ulaşmıştır Şekil 19. Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı , Şekil 20. Atıksu Arıtma Tesisine Bağlı Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%) 2014 yılında 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi kapsamında 57 tane atıksu arıtma tesisinin proje onayı yapılmıştır. Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında 2014 yılında 41 tesise olmak üzere 2011 yılından beri toplam 359 tesise Elektrik Teşvikinden faydalanmak için Geri Ödeme Belgesi verilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından 2014 yılı için geri ödeme oranı %50 olarak belirlenmiş olup,

111 110 başvuruda bulunan tesislere 2014 yılı sonuna kadar 30.7 milyon TL ödeme yapılması planlanmaktadır. Elektrik Piyasası Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasların kapsamında Atıksu Arıtma Tesislerinin daha düşük enerji tarifesinden faydalanılması amacıyla Atıksu Arıtma Tesisi Belgesi düzenlenmekte olup 2014 yılında 7 tesise olmak üzere 2001 yılından beri toplam 242 tesise belge düzenlenmiştir. Şekil 21. Atıksu Arıtma Tesisi Sayıları Gediz Havzası Koruma Çalışmaları Gediz Nehri 4. sınıf su kalitesinde olduğundan sulama suyu olarak kullanılması tarımı doğrudan olumsuz etkilemektedir. Atıksu arıtma tesisleri ile katı atık bertaraf tesislerinin tamamlanması durumunda, su kalitesinin 4. sınıftan 3. sınıfa yükseleceği, diğer noktasal ve yayılı kaynaklı baskıların da kontrol altına alınması sağlanırsa, su kalitesinin 2. sınıfa kadar iyileştirilebileceği öngörülmektedir. Bu amaçla, 2014 yılı içerisinde, Bakanlığımızca atıksu arıtma tesislerinin ve katı atık düzenli depolama sahalarının ivedilikle yapılarak işletmeye alınmasına yönelik olarak havzadaki kurum ve kuruluşlar ile toplantılar yapılmış olup, süreç takip edilmektedir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Çalışmaları 12 Mart 1977 tarihinde imzalanan İzmir Antlaşması ile temelleri atılan ve 29 Haziran 1978 tarihli ve 2164 sayılı Türkiye, İran ve Pakistan Tarafından İmzalanan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile İlgili İzmir Antlaşmasının Onaylandığının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye nin taraf olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nın 5. Çevre Bakanları ve Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısının organizasyon işleri tamamlanmış olup, ayrıca söz konusu toplantı Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir.

112 111 Toprak Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında görüşler verilmektedir. Yönetmelik kapsamında kalan faaliyet sahiplerinin Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Test aşamasında olan sistemin kullanıma açılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte birlikte 2015 yılı içerisinde aktif olarak kullanıma açıklaması planlanmaktadır. Evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına amaçlayan Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamında görüşler verilmektedir yılından bu yana ton arıtma çamurunun 7091 dekar toprakta kullanımına izin verilmiştir. Türkiye de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planı ile yılları arasında, Ergene Havzasında yer alan iller hariç 79 ildeki evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan ve oluşması beklenen arıtma çamuru miktarı, oluşan arıtma çamurlarının işlemesi, yeniden kullanımı/geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili çalışmaları içeren bir yol haritası oluşturulacaktır. Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planı ile havza içinde yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki mevcut atıksu arıtma tesisleri ve yapılan/yapılacak olan evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan ve oluşması beklenen arıtma çamuru miktarının tespiti, oluşan/oluşacak arıtma çamurlarının işlenmesi, yeniden kullanımı/geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili sorunların belirlenerek çözüm önerileri oluşturulacaktır. Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği, gereği kum, çakıl ve benzeri malzemelerin alımı sonucunda bozulması muhtemel doğal çevre ile ilgili düzenlemeler yapılarak bu faaliyetlerin çevreye olası olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla faaliyet sahiplerine çevre yönetim planları hazırlatılmakta ve bu yönetmelik kapsamında görüşler verilmektedir. Diğer Faaliyetler Belediye Atıklarının Yönetimi 2002 yılında 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi ile 150 belediyeye, 2008 yılında 38 tesis ile 450 belediyeye, 2013 yılında 69 tesis ile 903 belediyeye hizmet verilirken 2014 yılı sonu itibariyle 79 tesis ile 1073 belediyeye hizmet verilmektedir. Tablo 19. Yıllara Göre Katı Atık Tesisi Sayısı, Hizmet Verilen Belediye Sayısı ve Nüfus Katı Atık Tesisi Belediye Sayısı Hizmet Verilen Nüfus (milyon) ,5 47,4

113 yılında; DDT lerin yerinde incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız diğer birimlerinin ve diğer kurum/kuruluşların düzenledikleri toplantılara katılım sağlanmıştır. Kurum/kuruluşlarca hazırlanan taslak mevzuatlara görüşler verilmiştir. Atıkların yönetimi konusunda politika ve strateji belirlemek amacıyla ilgili sektör temsilcileri ile kurum/kuruluşlarca değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında illerde düzenlenen konferanslara katılım sağlanarak sunumlar gerçekleştirilmiştir. Maden Atıklarının Yönetimi Maden atıklarının düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmesi ile ilgili teknik ve idari esaslar halen Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili Genelgeler kapsamında ele alınmaktadır. Uygulama projesine uygun olarak inşaat çalışmaları tamamlanan düzenli depolama tesisleri için Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi verilmektedir yılları arasında 22 adet onay belgesi verilmiştir. Şekil 22. Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Ambalaj Atıklarının Yönetimi Ambalaj Atık Yönetimi kapsamında 21 çevre lisanslı tesiste yerinde incelemelerde bulunulmuş olup, idari yaptırımlar uygulanmıştır yılında Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, STK lar ve lisanslı firmalar ile çeşitli toplantı, çalıştay, seminer, görüşme ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.

114 113 Belediyeler tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan yaklaşık 120 Adet ambalaj atık yönetim planının değerlendirmesi yapılmıştır. Ambalaj Atık Yönetimi konusunda PAGÇEV e yetki verilmiştir. Lisanslı Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri Sayısı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi (1. Sınıf) Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesisi Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Şekil 23. Tehlikeli Atık İşleme Tesislerin Yıllara Göre Dağılımı Endüstriyel Atıkların Yönetimi Türkiye de organik buhar ve gaz emisyonları limit değerleri; belirli faaliyet ve işletmelerde organik çözücü kullanılmasından kaynaklanan uçucu organik bileşik emisyonlarının kontrolüne ilişkin direktif (Solvent direktifi) Belirli boya, vernik oto boya ürünlerinde kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının kontrolüne ilişkin direktif ( Boya direktifi) Petrol depolanması ve terminallerden servis istasyonlarına dağıtılmasından kaynaklanan uçucu organiklerin kontrolüne dair 94/63/EC sayılı konsey yönergesi (Depolama direktifi) Akaryakıt Servis istasyonlarından motorlu araçlara doldurulması sırasında oluşacak uçucu organiklerin kontrolüne dair 2009/126/EC sayılı direktif (Servis istasyonları direktifi) Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları ile Tahsili Hakkında Yönetmelik in revizesi kapsamında, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm ve Pul Denetimlerinde kullanılmak üzere tutanaklar hazırlanmış olup, yönetmelik revize çalışmaları devam etmektedir. Entegre Çevre İzin sistemine İlişkin EKÖK Direktifi (IPPC 2008/1/EC Sayılı Direktif) kapsamında taslak mevzuatlar hazırlanmış olup, nihai hale getirilmesi konusunda çalışmalar devam edecektir.

115 114 Görüş ve Değerlendirmeler Kimyasalların yönetimine ilişkin sanayicinin karşılaştığı soruların daha hızlı cevaplandırılması amacıyla Kimyasallar Yardım Masası kurulmuş olup, 2014 yılında internet üzerinden adresinden erişime açılmıştır. Bu internet sitesinde yer alan soru formu aracılığıyla internet üzerinden gönderilen sorular, Bakanlığımız ilgili teknik personeli tarafından cevaplanmaktadır. Türkiye de üretilen veya Türkiye ye ithal edilen bütün zararlı kimyasalların zararlarına ilişkin sınıflandırma ve etiket bilgilerinin toplandığı bir veri tabanı oluşturmak amacıyla adresinden erişilebilen Kimyasal Kayıt Sistemi uygulaması kurulmuştur. Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından, zararlı kimyasallara ilişkin bilgilerin 2014 yılı Haziran ayından itibaren bu sistem üzerinden Bakanlığımıza bildirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizde 1 ton ve üzerinde üretilen/ithal edilen kimyasalların envanterinin oluşturulması için sanayicilerimizin ilgili yönetmelik ile istenen bilgileri Bakanlığa sunabildiği Kimyasal Madde Envanter Bildirim Sistemi kurulmuş olup, internet üzerinden adresinden erişime açılmıştır. Kimyasalların Risk iletişiminin sağlanması amacıyla zararlı olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya karışımı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı tarafından hazırlanan ve profesyonel kullanıcıya iletilen Güvenlik Bilgi Formlarının elektronik kopyasının Bakanlığımıza sunulması için, Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi kurulmuş olup, internet üzerinden adresinden erişime açılmıştır ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Çalışmaları Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği günün şartlarına göre güncelleştirilerek 25/11/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik uygulamalarına ilişkin genelge çalışmaları devam etmektedir. Mülga tarihli ve sayılı ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer alan maden, petrol, doğalgaz, kaya gazı veya jeotermal kaynak arama projelerine ilişkin ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir kararı verme yetkisi, 27 Şubat 2014 tarihli ve 83 sayılı (2014/05) nolu Genelge ile 01 Mart 2014 tarihinden itibaren Valiliklere devredilmiştir tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinde Maden Arama Faaliyetleri EK-2 Madde 55 kapsamında yer almaktadır. İşletmelere Çevre izin/lisans belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Lisans Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 01 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

116 115 Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum Ve Kuruluşların Asgari Özelliklerin İlişkin Tebliğ 12/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinden (SEÖS) Çevrimiçi İzleme Genelgesi 24 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2012/24 sayılı Genelge; Bakanlığımızca yapılan denetimler ve gerçekleştirilen toplantılarda ortaya çıkan görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda tümüyle yeniden incelenmiş, atık suyun kirlilik düzeyini daha iyi yansıtacak yeni parametreler araştırılmış ve KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve AKM (Askıda Katı Madde) gibi atık suda kombine kirlilik gösterici parametrelerin mevcut sisteme entegrasyonun değerlendirilmesi yapılmıştır. Genelge teknik ve detaylı bir çalışma ile Sürekli Atık Su izleme Sistemleri (SAİS) Tebliğ Taslağına dönüştürülmüştür. Yürütülen Projeler Çevresel Etiket Altyapısı (ÇETAY) Projesi Proje kapsamında 2014 yılında; İki alternatifli Sistem Kurgusu ve İş Akım Şemaları, Nihai edilen taslak yönetmelik, Nihai Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Raporu, Sistem Yazılım İhtiyaç Analizi ile ilgili Fizibilite Raporu, Onaylanmış 10 ülkenin sistem kurguları, işleyiş mekanizmaları ve bu konudaki mevzuatların Türkçeye çevirileri, DEA kapsamında en yüksek Pazar payına sahip ülkenin 10 ürün/hizmet grubu kriterlerinin Türkçeye tercümeleri, Çevresel Etiketin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Hakkında Eylem Planı Raporu, 5 adet logo tasarımının Makama sunumu faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye de E-PRTR Konusunda Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde ülkemizde uygulamakla yükümlü olduğumuz sistemlerden biri olan Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (E-PRTR) konusunda ilgili mevzuatın uyumlaştırılması ve teknik altyapının geliştirilmesi amacıyla IPA 2013 I.Bileşenine sunulmuş olan Türkiye de E-PRTR Konusunda Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi için hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Projenin 2015 yılının 1.çeyreğinde başlaması planlanmakta olup, bu kapsamda projenin ihale dokümanlarının hazırlanması konusunda uzman desteği alınması amacıyla için AB Bakanlığına Çerçeve Sözleşme Başvurusu yapılmıştır.

117 116 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu Projesi Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği gereği yapılan laboratuvar yetkilendirmelerinin başvuru işlemlerinden başlayarak tüm belgelendirme sürecini kapsayacak olan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu projesinin çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda ihaleye çıkılmış, ihaleyi alan firma ile gerekli çalışmalara başlanmış ve analiz raporunun muayene kabul işlemleri yapılmıştır. Hava Kalitesi İzleme Projeleri Söz konusu projelere ilişkin bilgiler Tablo 20 deki gibidir Projeler Başlama-Bitiş Hava Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının Kurulması ve Bakım-Onarım Projesi Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı- 1(Samsun, Erzurum) Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı-2 (Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır) Tablo 20. Hava Kalitesi İzleme Projeleri Toplam Ödenek (KDV Dahil) 2014 Yılı Ödeneği (KDV Dahil) Harcanan (KDV Dahil) Ödemeler Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce takip edilmektedir. Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi Projenin amacı; Bakanlığımız ve Stratejik Çevresel Değerlendirmenin uygulanmasından sorumlu yetkili kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi; pilot çalışmalarla dört farklı sektörde (su yönetimi, enerji, tarım, bölgesel kalkınma) SÇD uygulama deneyiminin kazanılması ve Taslak SÇD Yönetmeliği ne son şeklinin verilerek etkin uygulanmasını sağlamak üzere tüm ilgili paydaşların SÇD konusunda farkındalıklarının arttırılmasıdır. Projenin başlama tarihi tür.

118 117 Bakanlığımız tarafından özellikle hedeflenmiş olan yetkili kurum ve idarelerle karşılıklı toplantıları takiben, ilgili kurumların motivasyonu kadar; uygun planların mevcudiyeti ve özellikleri araştırılmış, aşağıdaki sektörler ve planlar nihai olarak seçilmiş ve sorumlu personelin SÇD süreç faaliyetlerine katılımı için yetkili personel ilgili Bakanlıkların resmi yazısı ile onaylanmıştır. Tablo 21. Proje Kapsamında Seçilen Sektörler ve Planlar Sektör Bakanlık Plan Su Yönetimi Yenilenebilir Enerji Tarım Orman ve Su İşleri (Su İşleri Genel Müdürlüğü) Enerji ve Tabii Kaynaklar (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) Büyük Menderes Taslak Nehir Havzası Yönetim Planı Konya-Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Bozcaada Gökçeada Tarımsal Nazım Planı Bölgesel Kalkınma Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Planı Proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile 24 adet toplantı yapılmıştır. Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi 2014 yılında Risk Değerlendirme Yöntemi kullanılarak denetimlerin planlanması projesi kapsamında, Samsun ili hazırladığı planı esas alarak denetimlerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri ile yapılan çalışmalar sonucu, Ergene Havzası alanı esas alınarak aynı yöntem ile denetimlerin planlanması çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda bu iller için yılı denetim planları hazırlanmıştır. e-denetim Projesi Tüm çevre denetim sürecinin dijital ve web destekli ortamda yürütülmesini sağlayacak e- denetim yazılımı Haziran 2014 te tamamlanmıştır. E-denetim yazılımında, kontrol listeleri kılavuzluğunda çevre denetimlerinin yapılması, tutanağın, denetim raporunun ve idari yatırım karar tutanaklarının hazırlanması ve kaydedilmesi, idari yaptırım ve varsa ilgili dava süreçlerinin sistem üzerinden takibinin yapılması mümkün olabilecektir. Sistemde şikâyet takibi, yetki devri ve denetim istatistikleri işlemleri yapılabilmektedir. Yazılım Haziran 2014 tarihi itibari ile 12 pilot ilde test edilmiş (Samsun, Eskişehir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sakarya ) ve 25 adet bilgisayar alınmıştır. 1 adet ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanlığımıza ayrılmış olup diğer bilgisayarlar 12 İl Müdürlüğüne ikişer adet dağıtılmıştır. Kasım ayı itibariyle tüm illere eğitimler verilmiştir. Mevcut durumda ilgili mevzuat revizyonu çalışmaları devam

119 118 etmektedir ve sistemde kullanıcılar tanımlanmaktadır tarihi itibari ile sistem tüm illerde kullanılmaya başlanmıştır. Çevre Kirliliği ile Mücadele Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Denetim, İzleme ve Numune Alma Kapasitelerinin Artırılması Projesi Çevre Denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması amacıyla il müdürlüklerindeki alet ve ekipmanın güçlendirilmesi için Çevre Kirliliği ile Mücadele Kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Denetim, İzleme ve Numune Alma Kapasitelerinin Artırılması Projesi hazırlanmış olup, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de (mükerrer) yayımlanan 2014 Yılı Yatırım Programında yer almıştır. Alet ve ekipmanlar teslim alınmış olup, İl Müdürlüklerinin ihtiyacına göre dağıtımına başlanacaktır. Çevre Denetim Aracı Alımı Projesi Bakanlığımızca 81 İlde çevre denetimlerinin daha etkin gerçekleştirilmesini ve özel donanımı ile numunelerin bozulmadan analizlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile 40 adet Çevre Denetim ve Numune Alma Aracı 2013 yılında satın alınmış, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır. Buna ilaveten 2014 yılında 41 adet Çevre Denetim ve Numune Alma Aracı için Devlet Malzeme Ofisi tarafından tarihinde araç alım ihalesi yapılmıştır. Araçlar 2015 yılı Şubat ayında İl Müdürlüklerimize dağıtılacaktır. SEVESO II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olan söz konusu proje, 17 Kasım 2014 tarihinde resmi olarak tamamlanmıştır yılında proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: Direktifi uygulayacak olan kamu kurum ve kuruluşlarının yanında STK lara, sanayi odalarına, belediyelere ve il özel idarelerine SEVESO II Direktifi çerçevesinde 8 modülden oluşan ve 3 kez tekrarlanmış olan bir dizi eğitim verilmiştir. 8 eğitim modülünün tümünü tamamlayan grup içerisinden seçilen 40 kişiye toplamda 3 haftalık bir dizi eğitim verilerek eğitici olunması temin edilmiştir. SEVESO II Direktifi nin uygulamasının sahada görülmesi amacıyla, pilot bölge olarak seçilen TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi A.Ş. de konuyla ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Avrupa daki uygulamaların yerinde incelenmesi maksadıyla 2 si İtalya ya, diğerleri Fransa ve İrlanda ya olmak üzere toplam 4 çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

120 119 Bakanlığımız Çevre Bilgi Sistemi altında çalışan SEVESO Bildirim Sistemi yazılımının güncellenmesi, geliştirilmesi ve bakımı yapılmış olup, Bakanlığımız sunucularına yüklenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Hâlihazırda sistem mimarisi yeniden tasarlanmış, sisteme Coğrafi Bilgi Sistemi katmanlarıyla ilişkili fonksiyonlar tanımlanmış ve sistem ara yüzleri daha verimli ve kolay bir kullanım sağlaması açısından yeniden tasarlanmıştır. Sistemin ismi de BEKRA Bildirim Sistemi olarak değiştirilmiştir. Halkın konu ile ilgili bilgisinin artırılması ve bilinç oluşturulması amacıyla halka ve işletmecilere yönelik broşürler, rehber doküman, kısa filmler ve spot filmler hazırlanmıştır. Ek olarak 24 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep Sanayi Odasında, 27 Ekim 2014 tarihinde de Kocaeli Sanayi Odasında sanayiciye yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Proje kapanış toplantısı, ilgili paydaşların da katılımları ile 13 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan bu faaliyetler ile ülkemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin azaltılması, kazalara zamanında ve etkin müdahale edilmesine ilişkin çalışmaların iyileştirilmesi amaçlanmıştır. SENSE-3 (Avrupa ve Çevrenin Ulusal Durumunun Paylaşımı) Projesi Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) üyesi ülkelerin SOER (Durum ve Genel Görünüm) bilgilerinin sistematik bir biçimde yapılandırılarak SOER (Çevre Durumu) raporlaması kapsamına alınması, güvenilir ve şeffaf raporlama mekanizmasının sağlanması amacıyla Kasım 2009 da başlatılan SENSE projesi çalışmalarının 3. ayağı 2013 yılı içerisinde başlatılmıştır. Bu doğrultuda, XML/RDF formatı kullanılarak AÇA web sitesi üzerinden ulusal SOER verisinin otomatik olarak alınarak basımı ve paylaşımı sağlanmıştır. SENSE 3 Projesinin uygulanması AÇA tarafından gerçekleştirilecek olup, 2015 yılı içerisinde projenin içeriğinin belirlenmesi AÇA tarafından çalışılacaktır. Mobil Atık Takip Sistemi ve Kütle Denge Sistemleri Bakım ve Entegrasyon Projesi Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında atık taşıma sürecinin çevrimiçi olarak anlık izlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında lisanslandırılan geri kazanım ve bertaraf tesislerince kullanılmakta olan Kütle Denge Sistemi (KDS) nin bakım onarım ve entegrasyonunu sağlayan proje başarıyla tamamlanmıştır. Proje bileşeni olan uygulamalar sırasıyla hayata geçirilmektedir. Projenin ilk bileşeni olan KDS 26/06/2014 tarihinde Çevre Lisansı/GFB almış olan firmaların kullanımına açılmıştır. KDS ile firmalarca hazırlanması gereken kütle denge formları çevrimiçi olarak doldurulmaya başlanmıştır. Sistemin daha fazla kullanıcıya ulaşması için İzin ve Lisans Dairesi Başkanlığı ile Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı arasındaki koordinasyon devam etmektedir.

121 120 MoTAT bileşeni çevrimiçi kullanıma hazır hale getirilmiştir. İl Müdürlüklerimizce son 3 yıldır MoTAT ın bir parçası olan atık taşıma firma ve araçlarının kayıt altına alınması, lisanslandırılması ve Ulusal Atık Taşıma Formlarının satış/stok/kayıp/zayi işlemlerinin çevrimiçi olarak yapılması devam etmektedir. İlgili mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu bileşen firmaların kullanımına da açılması için çalışmalar devam etmektedir. Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Bakım Onarım Projesi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği her yıl Mart ayı sonuna kadar atık üreticileri tarafından web tabanlı program olan Tehlikeli Atıkların Beyan Sistemi (TABS) üzerinden doldurulması gereken çevrimiçi form ile tehlikeli atıkların beyan işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yine aynı programda yer alan TABS İzleme ve Kontrol Modülü üzerinden de bu sistemi kullanarak beyan yapan tesislerin beyanlarındaki hata, kontrol ve düzeltmeler ile yıllık raporlama işlemleri hem Bakanlık merkez ilgili birimleri hem de İl Müdürlüklerince yapılabilmektedir. Atık akışının başlangıç noktasını oluşturan bu sistemde gerekli güncellemelerin sağlanabilmesi için işletme, bakım, onarım amacıyla Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Bakım Onarım Projesi hazırlanmış ve proje 2014 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında atık üreticilerin kullandığı yıllık tehlikeli atık beyanlarının yapıldığı Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), taşıma işlemlerinin gerçekleştirildiği Mobil Atık Taşıma Sistemi (MoTAT) ve Atık İşleme Tesislerince (Geri kazanım/bertaraf) kullanılan Kütle Denge Sistemi (KDS) Atık Yönetimi Uygulaması olarak tek bir sistemde birleştirilmiş olup, bu sistem Ulusal Atık Taşıma Formlarının ilgili tüm taraflarca çevrimiçi doldurulması ve izlenmesi mantığı üzerine kurgulanmıştır Çevrimiçi Yeterlik ve Belgelendirme Analiz ve Pilot Uygulaması Projesi Yetkilendirme ve belgelendirme işlemlerinin tek elden yürütülmesi amacıyla hazırlanan Çevrimiçi Yeterlik ve Belgelendirme Analiz ve Pilot Uygulaması Projesi tamamlanmıştır. Yürütülen Faaliyetler ÇED İzleme ve Denetim Faaliyetleri Birleşik Çevre Denetimi 2014 yılında Bakanlığımızca birleşik denetim kapsamına alınan 40 tesiste birleşik çevre denetimi yapılmıştır. Ani ve Şikâyet Denetimleri ve ÇED İzleme ve Kontrol Çalışmaları Bakanlığımız merkez teşkilatınca 2014 yılında toplam 255 ani, şikâyet denetimi ve ÇED İzleme ve Kontrol Çalışması yapılmış, çevre kirliliğine sebep olan kurum ve kuruluşlara TL idari para cezası uygulanmış ve 42 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 78 tesiste ÇED İzleme ve Kontrol çalışması yapılmıştır.

122 121 Ankara ilinde 8 hastaneye Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında denetim yapılmıştır. Bakanlık Merkez Teşkilatı olarak SEÖS Tebliği kapsamında Kırıkkale, Çorum, Samsun, Hatay, Mersin, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa illerinde 34 tesise ani denetimler gerçekleştirilmiştir. Kıyı Tesisleri Denetimleri 2014 yılında Bakanlığımız Merkez Denetim Birimi tarafından hazırlanan program çerçevesinde ve Taşra Teşkilatımızın görevli personelinin de katılımlarıyla 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında; İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Bursa, Yalova illerinde bulunan 20 kıyı tesisinde denetim gerçekleştirilmiştir. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Denetimleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Mersin ve Hatay İllerinde eş zamanlı inceleme ve denetimlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda 36 tesis denetimi gerçekleştirilmiş olup On-line veri aktarımı konusunda yapılması gereken çalışmaların hızlandırılması istenilmiştir. Laboratuvar Denetimleri 2014 Yılı içerisinde 60 laboratuvar yerinde incelenmiş ve denetim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yetki almış laboratuvarların uzaktan denetlemesi amacıyla; su atık su, toprak ve atık kapsamında toplamda 30 parametrede, toplamda 87 laboratuvara yeterlik testi düzenlenmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince Gerçekleştirilen Denetimler 2014 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonucu TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince İl jandarma ve emniyet birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirilen motorlu taşıtlara yönelik egzoz denetimlerinde 1312 araca ,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan denetim sayısı 4352 olup, uygulanan idari para cezası miktarı TL dir. Çevre Denetimi İle İlgili Yetki Devri Çalışmaları Bakanlığımızca yürürlüğe koyulmuş olan yönetmeliklerde belirlenen usullerin işlerliğinin takibi merkez ve taşra teşkilatımızda görevli denetimle ilgili birimlerde görevli personelce yürütülmektedir. Sürekli denetim yapılması veya yoğun şikâyete konu olan çevre sorunları ile ilgili yerinde müdahalenin zor olduğu konularda yetki devri yapılması ve yerelde sorumlu resmi birimlerce yürütülmesi işleyişe kolaylık sağlamaktadır.

123 122 Bu kapsamda 2014 yılında yetki devri yapılmış olan kurumlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo Yılında Yetki Devri Yapılmış Olan Kurumlar Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları kapsamında Edirne İpsala Belediye Başkanlığı Nevşehir Avanos Belediye Başkanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Laboratuvar Faaliyetleri 2014 yılında 1508 numunede yaklaşık parametrenin analizi tamamlanmıştır. Ayrıca analiz çeşitliliğini artırmak ve sektöre öncü olabilmek ilkesiyle laboratuvarımızın fiziksel koşullarını iyileştirmek için cihaz teminleri ve laboratuvar tadilatları gerçekleştirilmiştir yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkilileri tarafından Su/Atık Su, Atık, Arıtma Çamuru, Toprak, Atık Yağ, İzolasyon Sıvıları, Kömür ve Fuel-Oil kapsamlarında gerçekleştirilen Belge Yenileme denetiminin ardından laboratuvarımız, 11 Haziran 2014 tarihinde yine TÜRKAK yetkililerince Gözetim Denetimine tabi tutulmuştur. Kalite Sistemi dokümanları, personel yetkinliği, analizler ve laboratuvar koşulları dikkate alınarak yapılan denetimden laboratuvarımız başarı ile çıkmıştır. İzleme Faaliyetleri 2014 yılında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğazlar, Akdeniz ve Ege Denizi olmak üzere tüm denizlerimizde meydana gelen kirliliğin izlenmesi amacıyla; kıyı suları, geçiş suları ve deniz sularında toplam 240 noktada; deniz suyu, sedimanda ve biyotada; fizikokimyasal, kimyasal ve biyolojik izleme, ayrıca 9 noktada mikroplastik çalışması yapılmıştır yılında yine 240 noktaya ilaveten açık denizde izleme çalışmaları ve radyoaktivite ölçümleri dahil edilmiştir. 2012/24 sayılı Gerçek Zamanlı Uzaktan Atık Su İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge kapsamında, debisi m3/gün üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışlarına gerçek zamanlı uzaktan atık su izleme istasyonlarının kurulması ve Bakanlığımız Merkezi Veri Tabanına bağlantılarının yapılması çalışmaları devam etmiş olup, toplamda 150 atıksu arıtma tesisi online olarak izlenmiştir. Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı hazırlanarak evsel ve endüstriyel baskı altında bulunan Ergene 13, Küçük Menderes 4, Gediz 16, Kuzey Ege (Bakırçay) 8,

124 123 Sakarya 24 ve Susurluk 17 Havzalarında toplam 82 noktada mevsimsel izleme çalışmaları yapılmıştır. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) Genelgesi ile Çevre Mevzuatı gereği bacalarında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) bulundurma zorunluluğu olan tesislerden; yılsonu itibariyle sonuna kadar veri aktarımına başlaması gereken tesislerden 61 tesise ait 161 baca çevrimiçi olarak izlenmektedir. Hava Kalitesi Alanındaki Çalışmalar İstasyon ölçüm sonuçlarının konsantrasyon olarak raporlanması yanında halkın daha kolay anlayacağı ve AB üye ülkeler tarafından da kullanılan Hava Kalitesi İndekslerine göre ölçüm sonuçlarının verilmesi çalışmasına Temmuz 2014 tarihi itibari ile başlanılmıştır. Öncelikle gelişmiş ülkelerde kullanılan EPA Hava Kalitesi İndeksi esas alınarak AB uyum sürecinde hazırlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğindeki sınırlamalar kullanılarak Ulusal Hava Kalitesi İndeksi oluşturulmuş adresinden her bir ildeki ölçüm sonuçlarının indeks gösterimi başlatılmıştır. Toplam 81 ilde kurulan 81 adet istasyonun genelinde katı yakıt kaynaklı hava kirliğinin en önemli göstergeleri olan kükürtdioksit (SO2) ve partikül madde (PM10) ölçümlerinin izleme çalışmaları 2014 yılında da ülke genelinde devam ettirilmiştir. Hava kalitesi izleme çalışmaları kapsamında; Mart 2014 tarihi itibari ile Konya THM bina inşaatına başlanmış olup Mayıs 2015 tarihinde tamamlayacaktır. Ağustos 2014 tarihi itibari ile Adana THM bina inşaatına başlanmış olup Eylül 2015 tarihinde tamamlayacaktır. Erzurum THM binası için ise il müdürlüğüne ait ek hizmet binasının tadilat edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu binanın tadilatı için yüklenici ile sözleşme aşamasına gelinmiştir. Samsun, İzmir ve Diyarbakır THM için uygulama projeleri ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmıştır. Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği kapsamında yetki almış 159 çevre laboratuvarı uzaktan ve yerinde denetlenmiştir. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Ve Eylem Planı Çalışmaları 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumluluğunda olan egzoz kirliliğine yönelik denetim çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü ve Denetimine İlişkin Yapılan Çalışmalar SEVESO II Direktifini (Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Konsey Direktifi) ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de

125 124 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 31 Temmuz 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bildirim maddesi dışındaki hükümlerin uygulanması 1/1/2014 tarihine ertelenmiştir. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/6/2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun yayımlanmasının ardından söz konusu Yönetmeliğin güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakanlığımız temsilcilerince oluşturulan bir komisyon marifetiyle, hazırlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30/12/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik bildirim ile ilgili maddesi hariç, 1/1/2016 tarihide yürürlüğe girecektir. Ülkemizde Büyük Endüstriyel Kaza Riski Taşıyan kuruluşların belirlenmesi çalışmaları SEVESO Bildirim Sistemi aracılığı ile (online.cevre.gov.tr) devam etmekte olup, Aralık 2014 itibariyle yapılan 7010 adet bildirim çerçevesinde, 368 adet üst seviyeli, 461 adet alt seviyeli olmak üzere, toplam 829 adet kuruluş SEVESO kapsamında yer almaktadır. Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Yürütülen Çalışmalar Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD), AB üyelik müzakerelerinde Malların Serbest Dolaşımı faslının açılış kriterlerinden biri olarak hazırlanmıştır. PGD kuruluşlarının yanı sıra üretici ve tüketici örgütlerinin de görüşleri alınarak hazırlanan ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu (PGDKK) tarafından kabul edilen " yılı Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi" kapsamında Bakanlığımız katı yakıtlar, pil ve akümülatörlerden sorumludur yılı Ulusal PGD Strateji Belgesi çalışmaları Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Katı yakıt denetimleri Bakanlığımız taşra teşkilatı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlarca yapılmaktadır. Bu güne kadar katı yakıt denetimlerinin yapılması için 165 Belediye Başkanlığına yetki devri yapılmıştır. Yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarına dair tüm verileri üçer aylık dönemlerle değerlendirilmekte ve yıllık olarak yayınlanan Ulusal PGD Raporuna kaynak teşkil etmektedir. İl Müdürlükleri ve yetki devri yapılmış belediyelerce 2014 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 19,5 Milyon Ton katı yakıtın piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilmiştir.

126 125 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu (PGDKK) ile Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu çalışma ve toplantılarına Bakanlığımız adına aktif katılım ve katkı sağlanmıştır Ulusal PGD Raporu kapsamında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma grubu toplantılarından piyasa gözetimi ve denetimi yapan personelin özlük haklan ve statülerinin iyileştirilmesi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun revizyonu, TOBB ve TÜDEF in PGD çalışmalarına aktif katılımının sağlanması, yılı Ulusal PGD Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları, PGD bilgi sistemi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi ve uyarılması ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen ürünlerden kaynaklanan kaza bilgilerinin düzenli takibi konulu çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır. Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi ( ) çerçevesinde Bakanlığımızın sorumlu olduğu pil ve akümülatörler ürün grubunun piyasa gözetimi ve denetiminin PGDKK kararı çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na devrine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. İdari Yaptırımların İzlenmesi (e-denetim) Projesi altında yapılandırılan denetim veri tabanına Piyasa Gözetim ve Denetim (PGD) veri girişinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yeterlik ve Belgelendirme Faaliyetleri Geçici Faaliyet Belgesi(GFB), Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisans Belgesi Çevre izin/lisans belgesi verilmesi iki aşamada gerçekleştirilmekte olup; ilk aşamada işletmelere Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-B sinde yer alan belgelerin sunulması ve 30 günlük değerlendirme süresi sonunda başvurunun uygun bulunması durumunda, bir ön izin anlamı taşıyan ve 1 Yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenmekte ikinci aşmada ise çevre izin/lisans süreci tamamlanarak 5 yıllık nihai izine dönüşmektedir. 16 ayrı yönetmelikte yer alan 4 çeşit çevre izni ve 21 çeşit lisansa ilişkin süreçleri tek yönetmelik altında toplanmış, belge sayısı 199 dan 11 e düşürülmüştür. İnternet bağlantısı olan her noktadan masa, ofis ihtiyacı duyulmaksızın 7/24 başvuru yapılmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır. Kâğıt ve dosya üzerinden başvuruya son verilmiş, elektronik başvuruya imkan sağlanmıştır. Islak imza ve kaşe yerine e-imza ve m-imzaya imkân sağlanmıştır. Bürokrasi azaltılmış, kırtasiyeciliğe son verilmiştir. e-devlet uygulamalarının Oscar ı e-türkiye (etr) Ödülleri nde, Kamudan iş dünyasına e-hizmetler kategorisinde 1. lik ödülüne layık görülmüştür.

127 126 Bu kapsamda 2014 yılında toplam 3999 adet Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), adet Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmiş olup, ek kapsamına ve çevre izin/lisans konularına göre dağılımı aşağıdaki tablolarda ve grafiklerde yer almaktadır. Tablo Yılında Çevre İzin Konularına Göre Düzenlenen Çevre İzin/Lisans Belge Sayıları Ek-1 Ek-2 Toplam Geçici Faaliyet Belgesi Çevre İzni/Lisans Belgesi Tablo Yılı Sektörlere Göre ÇED/ÇGD Kararları Sektör Adı ÇED Olumlu Karar Sayısı (Ek-1) ÇED Gerekli Değildir Karar Sayısı (Ek-2) Toplam ÇED Karar Sayısı Petrol-Maden Sanayi Atık-Kimya Tarım-Gıda Ulaşım-Kıyı Enerji Yatırımları Turizm-Konut Toplam Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) Çalışmaları 03 Temmuz 2014 tarihinde Avrupa Çevre Ajansı yetkililerinin talebi ile Ankara da Bakanlığımız, Avrupa Birliği Bakanlığı ve AÇA yetkililerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantının gündeminde ülkemiz ile Avrupa Çevre Ajansı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliğinin artırılması ve bu yılın ikinci yarısında yine Ajansın talebi üzerine ülkemize gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ülke ziyaretinin hazırlıkları yer almıştır Ekim 2014 tarihlerinde Ankara da üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda; AÇA ile uzun vadeli verimli bir işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alınmış olup Bakanlığımız ve AÇA arasında bir işbirliği anlaşması imzalanması kararlaştırılmıştır. AB Bakanlığı nın Türkiye nin AÇA katkı payı ödemesi gözden geçirilmesi ile ilgili sürecin görüşülmesi amacıyla 2015 yılı Şubat ayında Brüksel e bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

128 127 Eğitim Faaliyetleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Uygulamalarına Yönelik Eğitimler İl Müdürlüklerimize Nisan 2014 tarihinde Zonguldak İlinde "ÇED Yönetmeliği Uygulamaları ve Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi Uygulamalarına " ilişkin eğitimler verilmiştir. Eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Çevre Denetim Görevlisi Eğitimleri Çevre Denetim Görevlisi olabilmek için Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Eylül 2014 tarihlerinde Erzurum ilinde ve Aralık 2014 tarihlerinde Denizli İlinde Bakanlık Merkez ve İl Müdürlüğü personeline Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi verilmiştir. Egzoz Ölçüm Cihazının Kullanımına İlişkin Eğitim Çevre denetimi ve numune alma hizmetlerinde kullanılmak üzere alınarak İl Müdürlüklerine dağıtılan araçlarda bulunan egzoz ölçüm cihazının kullanımına ilişkin 36 İl Müdürlüğü personeline eğitim verilmiştir. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Eğitimi Kasım 2014 tarihlerinde ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığımızca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik olarak Denizli ilinde Sürekli Emisyonların Ölçüm Sistemleri ile ilgili olarak hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Numune Alma Eğitimi 2014 yılında İl Müdürlüklerimiz personeli ile çevre sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamuya ait laboratuvarların ve Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi nin (SATEM) çalışanları için düzenlenen Su/Atık Su, Toprak, Katı Atık, Arıtma Çamuru ve Yakıttan Numune Alma Eğitimleri ne toplam 484 kişi katılım sağlamıştır MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Çalışmaları Mekânsal planlara yönelik tanımlar, genel ve her bir plana yönelik ilkeler, planlama kademeleri, planların yapımına dair usul ve esaslar, planların onayı, yürürlüğe girmesi, kesinleşmesi ile incelenmesi ve izlenmesi ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 14/06/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

129 128 Kıyı Kanunu nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4,14,17,22 ve 24 maddelerinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler 26/7/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Temel Faaliyetler Mekânsal Strateji Planları 2013 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu nun 8. maddesinde yapılan değişiklik ile mekânsal strateji planları; imar planları ve çevre düzeni planlarının üstünde, bu planları yönlendiren ve stratejik planlama yaklaşımı ile hazırlanan üst ölçekli mekânsal plan olarak kademelenmedeki yerini almıştır. Ayrıca, Mekânsal Strateji Planlarının tanımı, planlama alanı, ilke ve esasları, unsurları, uygulama ve izleme süreci, veri yapısı ve analizleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile mevzuata aktarılmıştır. Mekânsal strateji planları ile yatırımların yer seçiminde bütüncül ve hızlı bir işleyişin getirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, sektörlerin öncelikleri, hükümet programı, kalkınma planı ve ulusal politika belgeleri ile birlikte değerlendirilecek ve mekânsal öngörüler, afet tehlike ve riskli alanlar da dikkate alınarak, bütüncül olarak ele alınacaktır. Başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliği halinde sürdürülmesi planlanan mekânsal strateji planlaması çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve mekânsal gelişiminin sağlanması temel ilke olmak üzere ülke, bölge ve kent ölçeğinde planlama kademeleri arasında dikey, sektörler arasında da yatay ilişkiyi güçlendiren bir planlama sistemi oluşturulması ve uygulama araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması Projesi için İller Bankası A.Ş. ile protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında İller Bankası tarafından ihale yapılarak 20 Eylül itibariyle çalışmalara başlanmıştır. Projeye ilişkin iş takvimi hazırlanmış olup, proje kapsamında yapılması planlanan farkındalık ve istişare toplantıları ile çalışma gruplarının toplantı takvimleri belirlenme çalışmaları devam etmektedir. Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) Çalışmaları Bakanlığımızın hedeflerine paralel olarak mekânsal planlama, çevre, dönüşüm ve zarar azaltma konularında, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılını hedef alan bir kentleşme

130 129 ve imar vizyonu olan Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmektedir. İlgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan KENTGES İzleme ve Yönlendirme Kurulu bugüne kadar beş defa toplanmış olup, aldığı kararlarla belgenin uygulanması ve izlenmesine yönelik pek çok çalışmaya yön vermiştir. Yayınlandığı tarihten bu yana yapılan çalışmalara ek olarak yerel yönetimlerin KENTGES eylemlerini uygulamadaki durumunu ortaya koyan ve daha önce 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen Belediyeler Anketi 2014 yılı içerisinde de tamamlanmıştır. Raporlama çalışmaları hızla sürdürülen anket sonucunda geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile yeni Büyükşehir Belediyesi olan belediyelerin KENTGES eylemlerini uygulama durumu özellikle mercek altına alınmıştır. Tüm bu çalışmalar ışığında; geçtiğimiz yıllar içerisinde ülkemiz şehirleşme gündeminde yaşanan gelişmelere paralel olarak, KENTGES in revize edilmesi ve yeniden düzenlenmesi çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu sayede sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı, yaşanabilir şehirlerin oluşturulması sağlanacaktır. Kırsal Alan Çalışmaları Ülkemizdeki kırsal alanların yaşam kalitesi ve refah düzeyini kentlerdeki yaşam kalitesi düzeyine eriştirmek, kır ve kent arasındaki yaşam kalitesi farkını dengelerken yöresel ve doğal yaşam biçimini ve kültürel yapıyı korumak amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızca, TÜBİTAK KAMAG-1007 programı kapsamında yürütülen Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması - Bir Model Önerisi Projesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Proje bütçesi destek veren kurum olan TÜBİTAK bütçesinden karşılanmaktadır tarihinde projenin sonuç raporları Bakanlığımıza teslim edilmiştir. Ağustos 2014 tarihi itibariyle Bakanlığımız, TÜBİTAK ve İzleyici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen eksiklikler proje yürütücüleri tarafından Ocak ayı içerisinde giderilecek ve Bakanlığımızca güncellenen Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) nın nihai hali TÜBİTAK a iletilecektir. Sonrasında hızla proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik çalışmalara başlanılacaktır. Proje kapsamında; kırsal alanlarda ihtiyaçlara cevap verecek ve aynı zamanda kırsal yerleşmelerin deprem, toprak kayması, sel gibi doğal afetlere karşı korunarak güvenli yerleşim koşullarının temin edilmesini ve kırsal yerleşimlerin geliştirilmesini sağlayacak planlama usul, esas ve standartların belirlenerek hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle özellikle göç alan, ikinci konut talebinin ve/veya nüfus artış hızının yüksek olduğu kırsal yerleşmelerde yapılacak planlamanın niteliğinin ve uygulanabilirliğinin artırılması sağlanacaktır. Projede ayrıca; ülke bütünündeki kırsal alanların farklılık ve çeşitliliklerini dikkate alan, fiziki ve sosyal boyutlarıyla bütünsel, ilkeleri kaynak koruma, korumakullanmada etkililik, sürdürülebilirlik ve sosyal içerme olan; kırsalı, kendi koşullarında ele alan bir planlama modelinin geliştirilmesi, bileşenlerinin, yöntem ve tekniklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

131 130 Proje çalışma alanı olarak koruma statüsüne sahip alanları içeren, farklı özelliklere sahip kırsal alanlar seçilmiştir. Proje kapsamında; seçilen 4 pilot ilde (9 ilçe) uygulama araçları geliştirilecek ve planlama yaklaşımı el kitabı oluşturulacaktır. Bu el kitabı; kırsal alanların gelişme ve planlanmasında etkin olarak uygulanabilecek, süreci, araç ve yöntemleri tanımlanmış, mevcut ve olası yasal ve toplumsal sorun noktaları/konuları ortaya konmuş, yerel dinamikleri de harekete geçiren, proje temelli bütüncül bir planlama yaklaşımını ortaya koymayı hedefleyecektir. Bakanlığımız, yereldeki doğal, sosyal, ekonomik ve mekânsal farklılıkları da değerlendiren, kırsal yerleşmelerin fiziksel gelişmesine / düzenlenmesine temel oluşturacak, kırsal yerleşme planlama ilke, yöntem ve teknikleri de hazırlanacak mevzuat ile belirleyecektir. Bakanlığımızca köylerin dokusunu korumak amaçlı köy tasarım rehberi taslak rapor hazırlanmış, 5 adeti büyükşehir olmak üzere 15 ilde 10 ar köyde test edilmek üzere İl Müdürlüklerine gönderilmiştir. Ankete ilişkin İl Müdürlüklerince hazırlanarak gönderilen raporlar değerlendirilmektedir. Ayrıca, Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi için ihale 2014 yılında gerçekleştirilmiş olup, proje takvimine göre 2015 yılı Ocak ayı içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Proje ile kırsal alanlarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve üst ölçekli planlarda kullanılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede formüle edilen proje sonucunda, belirlenen usul ve esaslar mevzuata yansıtılarak ülke genelinde köylerde yapılaşmalara yön verilmesi, köylerde yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve köyden kente göçün azaltılması sağlanabilecektir. Mekânsal Strateji Planları İle Çevre Düzeni Planları Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin Yapılması Projesi için İller Bankası A.Ş. ile protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında İller Bankası tarafından ihale yapılarak 20 Eylül itibariyle çalışmalara başlanmıştır. Proje takvimine göre Ülke Mekânsal Strateji Planı çalışmalarına başlanılmış, pilot bölge Mekânsal Strateji Planı çalışmalarına ise Ocak 2015'den itibaren başlanılacaktır. Çevre Düzeni Planları 644 sayılı KHK nin 7.maddesi uyarınca tabii kaynakların rasyonel kullanımını sağlayacak arazi kullanım kararlarını belirlenmesi için %97 si tamamlanan Çevre Düzeni Planlarında, 2014 yılı içerisinde gerek mahkeme kararları gerekse üst politika ve stratejiler doğrultusunda değişiklik ve revizyon çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda 66 adet çevre düzeni planı, revizyonu ve değişikliği onaylamıştır. Bununla birlikte değerlendirmeleri tamamlanan 10 adet ÇDP değişikliği onaya sunulmak üzere hazırlanmıştır. Ayrıca 2014 yılı içerisinde Balıkesir-Çanakkale 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylanmış, Erzurum-Erzincan-Bayburt1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı nihai hale

132 131 getirilerek, sektörel planların ve İl Çevre Düzeni Planlarının Bakanlığımızca yapılan planlarla uyumu sağlanmak suretiyle ülke bazında arazi kullanım kararlarının bütünlüğü sağlanmıştır. Bununla beraber 2014 yılında Afyon-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı işinin ihalesi Bakanlığımızca gerçekleştirilmiş sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. Mücavir Alan İşlemleri Faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 3194 sayılı İmar Kanunu nun 45. maddesi kapsamında belediyelerce hazırlanan mücavir alan teklifleri belediye meclis kararı ve il idare kurulu kararı ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmekte olup, belediyelerin teklifleri yasa maddesinde belirtilen hususlar ve 31 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/22 Genelge ile Bakanlığımız web sayfasında yer alan Mücavir Alan Teklifine İlişkin Kılavuz doğrultusunda incelenip, sonuçlandırılmaktadır yılı içerisinde yapılan mücavir alan tekliflerinden; 9 âdetinin onaması yapılmış, 6 adet teklif reddedilmiş ve 2 adet teklif inceleme aşamasındadır. Tekliflerin tamamında yerinde inceleme yapılmış ve inceleme raporları düzenlenmiştir. Habitat III Hazırlık Çalışmaları 2016 yılında gerçekleştirilecek olan Habitat III (Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme) Konferansına hazırlık kapsamında Habitat-III Ulusal Rapor Hazırlık Çalıştayı düzenlenmiş ve Habitat III Ulusal Raporumuz paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır. İmar Planlama Faaliyetleri 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Özel Kanunlarla Bakanlığımıza verilen yetkiler kapsamında 2014 yılında 253 adet Makam Oluru ile 57 adet Enerji Santrali, 14 adet Askeri Alan, 208 adet 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı, olmak üzere toplam: 279 adet İmar Planı, 3 adet Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı, 40 adet Riskli alan İmar Planı ile: olmak üzere, toplam 43 adet imar planı, 7 adet Patlayıcı Madde Deposu İmar Planı, Ayrıca onaylanan imar planlarına yapılan itirazları değerlendirilerek 58 adet onay işlemi, 7 adet imar planı olur iptali ile 9 adet diğer uygulamalara ilişkin işlemler olmak üzere her tür, nitelik ve ölçekte toplam 403 adet işlem yapılmıştır.

133 132 Kıyı Alanları Planlama Faaliyetleri 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 644 sayılı KHK ile Bakanlığımıza verilen yetkiler kapsamında 2014 yılında aşağıda ve Ek-1 de yer alan her tür, nitelik ve ölçekte plan ve onay işlemleri yapılmıştır; 6 kıyı düzenlemesi, 8 liman, 4 yat limanı, 3 balıkçı barınağı, 2 iskele, 3 boru hattı, 1 tersane, 3 karayolu geçiş projesi, 1 yat limanı ve balıkçı barınağı, 1 balıkçı barınağı ve kıyı düzenlemesi, 1 termik santral alanı ve kıyı yapıları, 1 teleferik, Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Geçişi Bölgeleri 6 Adet Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği olmak üzere toplam 40 imar planı onayı yapılmıştır sayılı Boğaziçi Kanunu nun kapsamında ise 1 adet Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararı ile Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır. Ayrıca onaylanan 18 imar planına yapılan itirazlar Bakanlık Makamı Olur u alınmak suretiyle değerlendirilmiştir. Şekil 24. Yalova İli Armutlu İlçesi Balıkçı Barınağı İmar Planı Kentsel Tasarım Faaliyetleri Bakanlıkça uygun görülen/onaylanan kentsel tasarım ve master planlara yönelik Master Plan ve Kentsel Tasarım Projelerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönerge

134 133 hazırlanarak, tarihinde gerçekleştirilen akademik toplantı ile Türkiye nin ileri gelen üniversitelerin akademisyenlerinin görüşüne sunulmuştur. İstanbul Finans Merkezi Projesi İstanbul İli, Ümraniye İlçelerinde bulunan alanın, İstanbul Ataşehir Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesinin Fiziksel Altyapının İyileştirilmesi başlıklı bölümünde belirtilen kriterlere uygun hale getirilmesi amacıyla, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında tarih ve 2011/2163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımız görevlendirilmiştir. Gelinen durum itibariyle, Rüzgâr Tüneli Testi çalışmaları kapsamında, proje alanına yönelik fiziksel modelin kurulabilmesi için tasarım gruplarının Ön Proje çalışmalarını tamamlanması beklenmektedir. Ortak Altyapı çalışmaları kapsamında ise gelinen durum itibariyle; - Atıksu, yağmur suyu ve içme suyu projeleri İSKİ tarafından onaylanmıştır. - İmar yolları projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü onayına gönderilmiş olup, onay süreci Karayolları Genel Müdürlüğünde devam etmektedir. - Doğalgaz Projeleri İGDAŞ tarafından onaylanmıştır. - Elektrik projeleri AYEDAŞ ta onay süreci devam etmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızca Ortak Altyapı İşlerinin yürütücüsü olarak İlbank A.Ş. görevlendirilmiş olup, Bakanlığımız, İlbank A.Ş. ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında tarihinde protokol imzalanmıştır. Bunun yanında, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında, Tasarım El Kitabında ve kotunda tanımlanan ticari alanların gelirinin arttırılması ve maliklerin yapacağı çalışmaların birbiriyle mükerrerlik arz etmemesi adına projenin tek elden tasarlanması kararı alınmış olup, bu karar çerçevesinde, bahse konu ticari alanlara yönelik, proje alanının tamamının ihtiyaçlarına hizmet edecek, alanın 7/24 yaşamasını sağlayacak fonksiyonların ve bu fonksiyonların alandaki dağılımının belirlenmesi için Mağaza Karması Analizi ve buna bağlı olarak Mimari Avan Projenin hazırlatılması çalışmalarına başlanılmış ve anılan alanlar ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmaması gerektiği hususu hak sahibi kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. Hak sahibi kurum ve kuruluşlardan mimari ön projelerini tamamlayarak Bakanlığımıza sunan; Halk GYO A.Ş ve Ziraat Bankası A.Ş, Vakıf GYO A.Ş., TAO Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş., İş GYO A.Ş. ile 3. Bölge Özel Proje Alanı mimar ön projeleri Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Estetik Kurul tarafından uygun görülmüş olup, söz konusu projeler ruhsat alma aşamasına gelinmiştir.

135 134 İstanbul Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı (Yenişehir) Projesi Proje Alanının Büyüklüğü ha olup 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı Kanun kapsamında proje çalışmaları yürütülmektedir. Projede, 2012/3573 ve 2014/6028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile İstanbul'da bulunan ve anılan Karar ın ekinde sınırları ve koordinatları gösterilen alanın ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapıların tasfiyesini sağlamak ve afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı KHK kapsamında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Proje kapsamında yapılan işlemler/ihale aşamaları aşağıdaki gibidir: sayılı Kanun ve 08/08/2012 tarihli İşbirliği Protokolü kapsamında alanda yapılacak her tür ve işlem için Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında tarihinde ek protokol imzalanmış ve anılan protokol uyarınca Emlak Konut GYO tarafından tarihinde master plan ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması, kentsel tasarım projesi kapsamında belirlenecek alana ait maket ile alanın tamamına ait sunum videosu ve animasyon hazırlanması işi ihale edilmiş ve tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır tarihli ve 2012/3573 sayılı BKK ile yetkilendirildiğimiz alan sınırı, tarihli ve 2014/6028 sayılı BKK ile yeniden güncellenmiştir. İstanbul İli, Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi Esenler Belediye Başkanlığının tarihli ve 91 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi incelenmek üzere gönderilmiştir. Projedeki gerekli düzenlemeler ve kontroller tamamlanmış, de Estetik Kurula sunulmuş olup, Kurulca projenin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. İstanbul İli, Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi Riskli Alan ilan edilen İstanbul İli, Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bakanlık Makamının

136 tarihli ve 5171 sayılı Olur ları ile tadilen onaylanmıştır. Kentsel Tasarım Projesi ise 13/ tarihli Estetik Kurul Kararı ile uygun görülmüş ve 18/02/2014 tarihli ve 2468 sayılı Olur ile onaylanmış, ilgili kurumlara dağıtımı yapılmıştır. İstanbul İli, Sultangazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Riskli Alan İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak Riskli Alan ilan edilmiştir. Jeolojik etüt ve Hâlihazır harita onaylanmıştır, İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi onay aşamasına gelmiştir. İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinin Riskli alan ilan edilen kısmına ilişkin 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları tarih ve 3312 sayılı Makam Olur u ile tadilen onaylanmıştır. GEDAŞ Gayrimenkul A.Ş nin tarihli ve 139 sayılı yazısıyla, Proje kapsamında 3 adet Kentsel Tasarım Projesi onaylanmak üzere Bakanlığımıza iletilmiştir. Projeye ilişkin imar planı değişikliği teklifinin onaylanması ve kesinleşmesinden sonra kentsel tasarım projesi incelenebilecektir. İstanbul İli, Küçükçekmece Meydanı ve Çevresi, Riskli Alan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Meydan ve Çevresi tarih ve 2013/4257 Bakanlar Kurulu kararı ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak Riskli Alan ilan edilmiştir. Söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi tarihli ve sayılı Bakanlık Makamı Olur u tadilen onaylanmış olup, söz konusu imar planı değişikliğine ait itiraz başvuruları 644 Sayılı KHK ve 6306 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının tarihli ve sayılı Oluruna istinaden reddedilmiş ve anılan planlar kesinleşmiştir. Planın kesinleşip yürürlüğe girmesine müteakip ilgili idaresine 13 nolu plan notu kapsamında yazı yazılmıştır. Bu işlemler neticesinde Kentsel Tasarım Projesi incelenebilecektir. Diyarbakır İli, Dicle Vadisi, Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İmar Planı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi Diyarbakır İli Sur İlçesi, Yukarı Kızıltaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1098,55 ha lık alan tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile 6306 Sayılı Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiştir. Kentin yaşadığı açık yeşil alan sorununa çözüm getirmek ve Dicle Vadisi ile çevresinin kent için taşıdığı bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla Dicle Vadisini içine alan 1098,55 ha lık alanda Master Plan ve Kentsel Tasarım Projesinin hazırlanması ile Bakanlığımızca belirlenen 1.

137 136 Etap uygulama alanı olan 32,28 ha büyüklüğündeki proje alanında İmar Planları ve Uygulama Projelerinin elde edilmesine yönelik olarak Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İmar Planı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi Yapımı Hizmet Alım İşi ihale edilmiş ve tarihinde yer teslim tutanağı imzalanarak işe başlanmıştır. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Tasarım Projesi 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan kısım Riskli Alan olarak belirlenmiştir. 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı tarihi itibariyle askıya çıkarılmış olup İmar Planı Notları ve ilgili yönetmelikler dâhilinde hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi incelenmek üzere Gaziosmanpaşa Belediyesi nin tarihli dilekçesi ile gönderilmiştir. İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan notları uyarınca 21/ tarihli Estetik Kurul Kararı ile uygun görülmüş olup İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri ilişkin Kentsel Tasarım Projesi 07/07/2014 tarihli ve sayılı Olur ile onaylanmıştır. Söz konusu alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi ruhsatına ilişkin gerekli iş ve işlemler için başlatılabileceği hususu 07/07/2014 tarih ve sayılı yazımız ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı na bildirilmiştir. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demetevler, Demetlale ve Demetgül Mahalleleri Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demetevler, Demetlale ve Demetgül Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 162,11 ha lık bölgede riskli alanların tespit edilmesi ve yöntem belirlenmesine ilişkin Dönüşüm Master Planı hazırlanması işi tarihinde ihale edilmiş olup, yüklenici ile tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje 4 aşamadan oluşmaktadır. Atatürk Kültür Merkezi Alanı Kentsel Tasarım Projesi 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Kanun ile Atatürk Kültür Merkezi Alanı nı iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla; bu alan için her tür ve ölçekte

138 137 etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemlerini sağlamak görevi Bakanlığımıza verilmiştir. Atatürk Kültür Merkezi Alanının tarihsel bağlamı ve Ankara için simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması, alana ilişkin sorunların belirlenmesi, vizyon, strateji ve eylem kararlarının oluşturulması için Bakanlığımız Ortak Akıl yöntemini seçmiş olup, Bakanlığımızca Ankara daki üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile 24 Nisan 2014 ve 14 Mayıs 2014 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Ortak Akıl Çalıştay ı, 14 Ekim ve 21 Ekim 2014 tarihlerinde de her bölgemizden olmak üzere 32 ilden toplam 82 üniversitenin mimarlık, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden akademisyenlerin katılımı ile Akademik Toplantılar düzenlenmiştir. Çalıştaylar ve Akademik toplantılar sonucunda ortaya çıkan ortak tutanak üzerinde son eklemeler yapılarak tutanak son haline getirilmiş olup, basım aşamasındadır. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bir sosyo-kültürel-tarihsel odak olarak Ankara nın Başkent kimliğini yansıtacak şekilde kentle bütünleşmesine yönelik politikaların belirlenmesi kapsamında; alanın planlama/kentsel tasarım çalışmaları yapım sürecinde genel ilkelerini belirlemek ve buna ilişkin araştırma ve analiz raporunu düzenlemek amacıyla Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Envanter Raporu Hazırlatılması projesi başlatılmış ve 20/11/2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Ankara İli, Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi 4243 ada 1 parsele ilişkin Kentsel Tasarım Projesi Ankara İli, Sincan İlçesi, Osmanlı Mahallesinde riskli yapıların yer aldığı 4243 ada 1 parsele ilişkin onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları uyarınca hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi 24/12/2014 tarihli ve 27 no lu Estetik Kurul Kararı ile uygun görülmüş ve 26/12/2014 tarihli ve sayılı Olur ile onaylanmış ve tarihinde ilgili kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Ankara İli, Sincan İlçesi Gökçek Mahallesi Eski Güneşevler Sitesi /1 Kentsel Tasarım Projesi Riskli yapıların yer aldığı; Ankara İli Sincan İlçesi Gökçek Mahallesi Eski Güneşevler Sitesinin yer aldığı alana ilişkin imar planı Bakanlık makamınca 08/10/2013 tarihinde onaylanmıştır tarihinde iletilen kentsel tasarım projesi estetik kurula sunulmuş 04/07/2014 tarih ve 18/ sayılı estetik kurul kararı ile çeşitli değişiklik ve düzenlemeler

139 138 yapılması talep edilmiştir. Yeni düzenleme sonrası sunulan kentsel tasarım projesi 23/20/08/2014 sayılı Estetik Kurul Kararı ile onaylanmıştır. Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sınırlarında Kalan Alana İlişkin Kentsel Tasarım Projesi Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Sınırlarında Kalan Alana İlişkin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013/4602 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile 9,8 ha alan Riskli Alan ilan edilmiştir. Belirtilen alanda yapılacak Kentsel Tasarım Projesine ilişkin; Bakanlık Makamının 15/09/2014 tarihli ve sayılı Oluru ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları uyarınca hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi hakkında çalışmalar devam etmektedir. Erzincan İli, Merkez İlçe, Demirkent Beldesi Sınırlarında Kalan Riskli Alana İlişkin Kentsel Tasarım Projesi Erzincan İli, Merkez İlçe, Demirkent Beldesi sınırlarında kalan 4.89 hektarlık alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, 2013/4575 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile Riskli Alan olarak ilan edilmiş ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Belirtilen alanda yapılacak Kentsel Tasarım Projesine ilişkin; onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları uyarınca hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi üzerinde değerlendirmeler ve incelemeler devam etmektedir. Estetik Kurul Çalışmaları İstanbul İli, Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alana ilişkin 13/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan Ziraat Bankası mülkiyetindeki 3328/3 parseldeki taşınmaza ait mimari ön proje ile Türkiye Halk Bankası A.Ş ye ait 3328/4 ve 3328/11 parsellerindeki taşınmazlara ilişkin hazırlanan mimari ön projeye ilişkin 14/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan Ziraat Bankası mülkiyetindeki 3328/3 parseldeki taşınmaza ait mimari ön projeye ilişkin15/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan Halk Bankası mülkiyetindeki 3328/4 ve 3328/11 parsellerindeki taşınmazlara ait mimari ön projeye ilişkin 16/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan Emlak Konut GYO A.Ş mülkiyetindeki 3328/14 parselindeki taşınmazlara ait mimari ön projeye ilişkin 17/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş mülkiyetindeki 3328/5 ve 3328/12 parsellerindeki taşınmazlara ait mimari ön projeye ilişkin 18/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır.

140 139 İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, K.Bakkalköy Mahallesi 3386 Ada, 1 Parseldeki Siluet ve Vaziyet Planına ilişkin 19/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul ili, Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri Kentsel Tasarım Projesine ilişkin 21/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan İş GYO A.Ş. mülkiyetindeki 3328/9 parselindeki taşınmaza ait mimari ön projeye ilişkin 22/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. Ankara İli Sincan İlçesi Gökçekmahallesi /1 parsel kentsel tasarım projesinin onayına ilişkin 23/20/08/2014 sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan TAO Gayrimenkul İnşaat ve Turizm A.Ş. mülkiyetindeki 3328/6 parselindeki taşınmaza ait mimari ön projeye ilişkin 24/ tarih-sayılı Estetik Kurul Kararı alınmıştır. İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde yer alan İş GYO A.Ş. mülkiyetindeki 3328/9 parselindeki taşınmaza ait revize proje 25/ tarih ve sayılı Estetik Kurul Kararı ile uygun görülmüş olup bu aşamadan sonraki iş ve işlemlerin ilçe belediyesince yürütülmesi için Ümraniye Belediyesine dağıtım yazısı yazılmıştır. Yer Bilimsel Etüt Faaliyetleri 2014 yılında; Çorum ili Osmancık ilçesi merkezinde toplam 166,24 hektar riskli alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi, İzmir ili Buca ilçesi Seyhan Belediyesinde 87 hektar riskli alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi, Samsun ili, İlkadım ilçesinde 79,53 hektar ve Canik ilçe merkezinde 29,40 hektar riskli alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işleri, Erzincan İli Merkez İlçesi Uluköy Beldesindeki riskli ve rezerv alanı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi, Maden kazası afetzedeleri için Manisa İli, Soma İlçesinde 4 hektar ve 5 hektarlık alanlarda yaptırılacak konut alanlarına ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işinin raporları onaylanmıştır. İhalesi 2014 Yılında yapılmış olup 2015 yılında tamamlanacak İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etütler ise; Ankara ilinde, Atatürk Kültür Merkezi ne (AKM) ait 180,00 hektar alanın imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi, Diyarbakır İli Sur İlçesi Yukarıkızıltaş Mahallesinde rezerv yapı alanı ile Afete Maruz Bölge sınırları içinde kalan 14,142 hektarlık alana ait; - Afet Etüt (jeolojik-jeoteknik etüt) raporu Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylanarak 2014 yılı sonunda Afet ve Acil Durum Başkanlığına gönderilmiştir. - İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ise, ancak Afete Maruz Bölge kapsamından çıkartıldığına dair Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandıktan sonra hazırlanarak Bakanlığımızca onaylanabilecektir.

141 140 İhale işlemleri devam eden İstanbul ili kapsamındaki toplam 4584,3 hektar İlave Rezerv Alanın İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin yaptırılması ve Raporlarının hazırlatılması işi, 2015 yılında tamamlanacaktır. Bakanlığımızca incelenerek onaylanan bazı önemli projelere ait imar planına esas jeolojikjeoteknik etüt raporları: Mersin, Akkuyu Nükleer Santral Sahası kıyı ve kara kesimlerine ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları, Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul sınırları içinde kalan kısmına ait imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, Trabzon - Giresun Rize İlleri Kapsamındaki Sahil Yolu ve Dolgu Sahalarına ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Zonguldak - Bartın İlleri Kapsamındaki Bölünmüş Yol ve Dolgu Sahalarına ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Çeşitli İllerde yapılması planlanan Organize Sanayi bölgeleri, Hidroelektrik Santralleri, Rüzgâr Enerji Santralleri, Milli Parklar, vs. diğer bazı önemli proje alanlarına ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları onaylanmıştır. Ayrıca 2014 yılında, gerek Bakanlığımızca gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahıslar tarafından hazırlatılan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etütlerden 520 adedi Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğümüzce, 2118 adedi Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) İncelenerek onaylanmıştır. Bütünleşik Kıyı Alan Planları Çalışmaları Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama çalışmaları yatırım bütçesine istinaden İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülmektedir. İller Bankası A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde İLBANK A.Ş tarafından ihale yapılmış ve Aydın-Muğla ve Balıkesir Çanakkale İllerini kapsayan bölgelerde planlama çalışmalarının hazırlıkları, Ayrıca, 2014 yılında projesi 2013 yılında tamamlanan İzmit Körfezi (Kocaeli- Yalova) Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi mahkeme kararları da dikkate alınarak 2014 yılında yeniden onaylanmıştır. Ülkemizin BKAY Protokolüne taraf olmasının sağlanması ile buna ilişkin orta ve uzun vadeli eylem planının hazırlanması ve BKAY kapsamında yasal, idari ve hukuki kurumsallaşma ile kıyı planlaması pratiğinin uygulamaya ivedilikle geçirilmesi projenin ana vizyonlu projede; kıyı alanlarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için yasal, kurumsal ve idari yapılanmayı, kısa, orta ve uzun vade öncelikleri, hedefleri ve uygulama programını içeren ulusal strateji dokümanının hazırlanması ile kıyı alan kullanımlarına yönelik prensip ve standartların belirlenmesi ve kamuoyu farkındalığın arttırılmasına yönelik genel çerçeve çalışmaları sonlandırılmıştır.

142 141 Harita ve Emlak Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde Harita ve Emlak Faaliyetleri kapsamında 1/1000 ölçekli 483 adet ve 1/5000 ölçekli 84 adet hâlihazır harita, 178 adet imar uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki mülkiyet probleminin çözümü için gerçekleştirilen trampa çalışmaları kapsamında Sultanbeyli İlçesinde yaşayan yaklaşık kişinin mülkiyet probleminin çözümü için Bakanlığımızca 3, metrekarelik alanın kamulaştırması hedeflenmektedir. Bu alanın 1, metrekarelik kısmında uzlaşmaya varılmış olup, hazine parsellerinin tapudaki tescil işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. Kalan kısmın çözümü için ise yeni parsellerin Bakanlığımıza tahsisi için Maliye Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Söz konusu alanda bakanlığımızca hedeflenen 3,78 hektarlık alanın trampası gerçekleştirildikten sonraki aşamada geriye kalan mülkiyet probleminin çözümü için belediyesince imar uygulaması yapılması hedeflenmektedir. Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Çalışmaları Ülkemiz deniz kıyı kesiminin kıyı kenar çizgisi tespitleri %98 oranında tamamlanmıştır yılında 794 adet pafta üzerine kıyı kenar çizgisi aktarım ve onama işlemi gerçekleştirilmiştir. Turizm Öncelikli Belediyelere Yardım Bakanlığımız tarafından turizm sektöründe yer alan imar uygulamalarına ilişkin Türkiye genelindeki Belediyelerin desteklenmesi amacıyla verilen TL ödenekten yılsonu itibariyle TL si harcanarak % 96,5 gerçekleşme sağlanmıştır MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Çalışmaları Yapı Malzemeleri Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin (305/2011/AB) yayımlanması ile birlikte iptal edilen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) altındaki tebliğler yenilenmiştir yılı içerisinde şu ana kadar yayımlanan mevzuat sayısı 22 dir. Enerji Verimliliği Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik revize edilmektedir.

143 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik revize edilmektedir. Yapı Kooperatifleri Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 562 nci maddesinde ticari defterlere ilişkin aykırılıklar ve müeyyideleri hükme bağlanmış olup, yapı kooperatifleri özelinde ticari defterlerle ilgili cezai sorumluluk gerektiren hususların uygulanmasına yön vermek, bu konuda karşılaşılması muhtemel tereddütleri gidermek ve idari para cezalarının uygulanmasına yönelik olarak tarihli ve 2014/03 no.lu Genelge yayımlanmıştır. Güncel mevzuat hükümlerine uyum sağlamak açısından Yapı Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluş ve Denetim İşlemlerinin yürütülmesine ilişkin olarak hazırlanan tarihli ve 2010/24 no.lu Genelgenin revize edilmesi yönünde Genelge Taslağı hazırlanmıştır. Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) e-kooperatif yapı kooperatifleri sisteminin kullanılmasına ait esaslara dair Genelge çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Genelge Taslağı hazırlanmıştır. Ancak, süreç içerisinde Yapı Kooperatifleri ve Üst Birliklerine ilişkin iş ve işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na devri yönünde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu nda değişiklik yapılması gündeme gelmiş ve nihai olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlanarak bahse konu değişikliğe de yer verilerek kurum görüşlerine sunulmuştur. Sonuç itibariyle Yapı Kooperatiflerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devri yönündeki çalışmalara ilişkin sürecin devam etmesi nedeniyle söz konusu Genelgeler çıkarılamamıştır. İmar Hizmetleri Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 3194 Sayılı İmar Kanunu (Kurum görüşüne sunuldu.) Otopark Yönetmeliği (Bakanlığımız ve Gazi Üniversitesi arasında Otopark Yönetmeliğinin Hazırlanmasına Yönelik Hizmet Uygulaması Protokolü imzalanmıştır.) Belgelendirme Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 27/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mesleki Düzenleme Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları 07/01/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak

144 143 15/10/2014 tarihli ve sayılı Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterlilik Belgelendirilmesi Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge çıkarılmıştır. 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca denetim yetkisi verilen Odalar üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılmasına dair iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ hazırlanarak, 24/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yapı Araştırmaları Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İskelelerine Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Ahşap dış cephe iş iskeleler ile ilgili hazırlanacak mevzuata altlık teşkil edecek olan Ahşap Dış Cephe İş İskelelerinin Özellikleri, Detay Çizimleri Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü Gazi Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu protokol dahilinde çalışmalar yürütülmektedir. Çelik yapıların tasarım ve yapım kurallarının belirlenmesi amacıyla hazırlanacak mevzuata altlık teşkil edecek olan Çelik Yapıların Tasarım Ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Projesi Kapsamında Hizmet Uygulaması Protokolü İstanbul Teknik Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında tarihinde imzalanmıştır. Doğal Kayaların Oyulması Suretiyle Teşkil Edilen Yeraltı Yapılarının Projelendirilme Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Kapsamında Hizmet Uygulaması taslak protokolü hazırlanmıştır. Yürütülen Projeler Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Artırılması tarihinde yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, eski yönetmeliğe göre görevlendirilmiş tüm Onaylanmış Kuruluşların görevlendirmeleri iptal olmuştur. Yeni Yönetmelik kapsamında kuruluş Başvuruları alınmış ancak görevlendirme tebliğleri 2013 yılı içinde yayımlanamadığından yılsonu itibariyle Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirdiği Şartname Sayısı sıfırlanmıştır yılı içerisinde 18 adet Onaylanmış Kuruluş, 1 adet Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu görevlendirmesi yapılmıştır. Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması Nisan 2014 tarihleri arasında PGD temel seviye eğitimi, Kasım 2014 tarihleri arasında PGD ileri seviye eğitimi gerçekleştirilmiştir. Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) yazılımının bakım ve onarımı işinin hizmet alımı için tarihinde sözleşme imzalanarak çalışmalar yürütülmüştür. Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet arazi vitesli çift kabin pick-up alınmış ihtiyaç duyulan İl

145 144 Müdürlüklerine dağıtılacaktır. Bakanlığımız deney kapasitesi muhteviyatında bulunmayan deney türleri TSE laboratuvarlarına yaptırılmaktadır. MOBİLPGD uygulamasına yönelik yazılımın gerçekleştirilmesi için tarihinde sözleşme imzalanmış ve işe başlanılmıştır. Mobil PGD uygulamasında kullanılmak üzere 15 adet tablet bilgisayar alımı ihalesi yapılmış tabletler ilgililere teslim edilerek hizmete sunulmuştur. Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsünde hizmet vermekte olan Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarının deney kapasitesini ve etkinliğini arttırmak üzere ihtiyaç duyulan alet-cihazekipman-donanım vb. malzemelerin alımını yapmak üzere ihtiyaçlar tespit edilmiş olup, ihalesi tarihinde yapılmıştır. İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Proje çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır ve 2015 tarihine kadar yürütülmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarınca uygulanan; taze beton deneyleri, sertleşmiş beton deneyleri ve beton çelik çubukları çekme deneyi başta olmak üzere tüm deney hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda kapsamlarının genişletilmesi amacıyla gerekli olan alet-cihazların istekleri toplanmış yapılan ihale ile 44 ilimize 23 çeşit 733 adet laboratuvar test cihaz ve ekipmanları alınmıştır. Alınan bu alet ve malzemeler ile hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, İl Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda, deney metotları ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitim programları düzenlenmektedir. Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması İstanbul Teknik Üniversitesi ile Gürültü konusunda TL (KDV dahil) lik protokol imzalanmıştır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları (BEP- TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı Projesi TÜBİTAK tarafından yürütülerek tamamlanan BEP-TR Yazılım Metodolojisinin Geliştirilmesi Projesi " işinin kabulü yapılmıştır. Hâlihazırda kullanılmakta olan BEP-TR Yazılım Sisteminin Bakım ve Onarımı İşinin hizmet alımı için tarihinde sözleşme imzalanmış ve iş bitirilmiş olup, hak edişleri ödenmiştir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yeni sürümü olacak olan BEP-TR II sistemini gerçekleştirilmek üzere hizmet alımı işinin ihale sözleşmesi yapılmıştır. Binalarda Enerji Verimliliği Çalışmaları Projesi Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsü yerleşkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması işi Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihale edilerek tarihinde sözleşme imzalanmış ve iş bitirilmiştir. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması işi İl Müdürlüğünce ihale edilmiştir.

146 Eylül 2014 tarihleri arasında Enerji Denetçisi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bina Isıtma ve Soğutma Enerji Gereksinimlerini Sınırlandıran U Değerlerinin Tespiti AR-GE Projesi olarak Karabük Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır. Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması Projesi İLBANK tesislerinde tarihinde Yeşil Bina konulu ve tarihinde ise Otopark konulu çalıştay düzenlenmiştir. Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-kooperatif) Projesi Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi (e-kooperatif) yazılımının 2014 yılı bakım ve onarım işinin hizmet alımı için tarihinde sözleşme imzalanmış ve iş bitirilmiş ve hak edişleri ödenmiştir yılı için planlanan eğitim faaliyetleri yapı kooperatifçiliği ile ilgili yeniden yapılandırma ve devir mevzuat çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmemiştir. Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Güçlendirilmesi Projesi Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Yazılımının Bakım ve Onarım İşinin hizmet alımı ihalesi tarihinde yapılmış hakediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir Kasım 2014 tarihleri arasında YAMBİS uygulamalarına yönelik eğitim yapılmıştır tarihinde İLBANK tesislerinde imar yönetmeliği konulu çalıştay düzenlenmiştir. Yapı Ustalarına Eğitim amacıyla yapılacak bilgilendirme broşürü, bilboard tanıtımları vb. işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ankara ilinde yapı ustalarına yönelik olarak yaptırılacak eğitimlerle ilgili olarak ihale sonucu sözleşme yapılmış, eğitimlere başlanılmış, eğitimler tamamlanmadığı için ödeme gerçekleştirilmemiştir. Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşası Projesi Proje dönemi olup, toplam ,00 TL proje revize ödenek tahsis edilmiş olup, Temmuz 2013 itibari ile Laboratuvar Binası tamamlanarak hizmete girmiştir. Proje 2013 yılı içerisinde % 100 olarak tamamlanmış olup kesin kabulü 2014 yılında yapılmıştır. Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi Projesi Bakanlığımız Gölbaşı Kampüsündeki bulunan laboratuvar binalarının enerji verimli hale getirilmesi işi Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ihale edilerek tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Temel Faaliyetler Yapı Malzemeleri Alanındaki Temel Faaliyetler Merkez Laboratuvarınca TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında TÜRKAK a başvuru yapılarak

147 146 akreditasyon süreci başlatılmıştır Aralık 2013 tarihlerinde belirlenen deney metotları doğrultusunda, başarılı bir denetim geçirilerek 2014 yılında laboratuvarımız belirlenen deney metodunda akredite olmuştur. Akredite deney metodu kapsam genişletmesi devam etmektedir. Merkez Laboratuvarları tarafından 2014 Yılı içerisinde Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetleri kapsamında alınan numuneler dahil toplam 533 adet deney raporu düzenlenmiştir Yılı içerisinde iç ve dış kaynaklı personel eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca eğitim talebi olan İl Müdürlüklerimizdeki personellere, teknik personellerimizce cihaz kullanımı, deney uygulamaları ve doküman oluşturma eğitimleri verilmiştir. Enerji Verimliliği Alanındaki Temel Faaliyetler Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu ve Okuma ve Gider Paylaşımı Yetkilendirme Komisyonu görevleri icra edilmektedir. Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Kurum ve Kuruluşlar ile STK ların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla üç ayda bir Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nde gerçekleşir. Okuma ve Gider Paylaşımı Yetkilendirme Komisyonu, gider paylaşımı için incelemesi biten kuruluşların yetkilendirilme kararlarını almaktadır. Komisyona girecek kuruluş dosyası bulunmaktadır. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları(BEP- TR II) ve BEP-TR Bakım-Onarımı Projesi çalışmaları yapılmaktadır. Mevcutta kullanılan ve binalara Enerji Kimlik Belgesi hazırlamak için kullanılan BEP-TR programının sorunsuz bir şekilde yürütülmesi sağlanmakla birlikte, mevcutta kullanılan bu yazılımın daha fazla kullanıcı dostu bir arayüze kavuşturularak, CAD tabanlı veri girişine imkan verecek fotovoltaik, kojenerasyon, jeotermal gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile binalarda kullanılan daha yeni teknolojik sistemlerin de binaların enerji performansı içerisinde değerlendirilmesi sağlanacaktır. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik i kapsamında başvuru yapan 60 adet şirkete Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi Yetki belgesi verilmiştir. BEP-TR uygulamaları ve enerji verimliliği mevzuatı ile ilgili olarak taşra teşkilatına 2014 yılı içerisinde bir adet eğitim verilmiştir. Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ kapsamında 108 adet ilgili meslek odası ve Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasına Eğitici kuruluş yetkisi verilmiş, bu kuruluşlardan toplam 292 kişi EKB Uzmanı eğiticisi olarak eğitilerek yetkilendirilmiştir.

148 147 Tablo Yılında Enerji Verimliliği Alanı İle İlgili Veriler Sayı Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenen Bina Sayısı Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Sayısı 850 (EKB) Uzmanı Eğitici Sayısı 27 Yetki Belgeli Eğitici Kuruluş Sayısı 4 Yapı Kooperatifleri Alanındaki Temel Faaliyetler Yapı Kooperatifleri ve Birliklerinin kuruluş başvurularının değerlendirilmesi, Yapı Kooperatifleri ve Birliklerinin Denetlenmesi, Yapı Kooperatifleri ve Birliklerinin ana sözleşme değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi. Yapı Kooperatifleri ile ilgili gelen başvuruların değerlendirilmesi, faaliyetleri yürütülmüş ve Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmeleri Makam Olur u ile revize edilmiştir. Ayrıca yapı kooperatiflerine yönelik uygulamalar, denetim iş ve işlemleri ve e- kooperatif sistemine dair Genelgeler ile Kooperatifçilik Uygulamaları (6102 s. T.T.K. da ticari defterlere ilişkin öngörülen idari para cezalarının uygulanmasına yönelik) Genelgesi çalışmaları yürütülmektedir. Belgelendirme Alanındaki Temel Faaliyetler İnşaat ve Tesisat Müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesi, mahkeme kararlarına ilişkin yasaklama işlemi yapılması Kayıtlarının tutulması, Şantiye şeflerinin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması, İnşaat ustalarına geçici ustalık belgesi verilmesi ve kayıtlarının tutulması, Yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlerin başvurularının değerlendirilmesi ve müteahhitlik karnesi ile yurtdışı müteahhitlik belgesi verilmesi ve kayıtlarının tutulması, Seferberlik ve savaş halinde TSK nın ihtiyacı olan özel inşaat firmalarının kaynak bilgilerinin tespiti ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemlerinin yapılması faaliyetleri yürütülmüştür.

149 148 İmar Alanındaki Temel Faaliyetler 644 sayılı KHK nin 2 nci maddesinin (ğ) ve (h) bentleri kapsamında, ruhsat işlemlerine ilişkin; 190 adet Yapı Ruhsatı, 205 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, düzenlenmiş olup, düzenlenen söz konusu belgeler anlık veri istendiğinde sunulmak üzere kayıt altına alınmıştır. İmar Kanunu ile uygulamaların iyileştirilmesine dair teknik alandaki gelişmelerin ve diğer mevzuat hükümlerinde yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılabilmesi hususları çerçevesinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Otopark Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikle ilgili konularda tereddüde düşülen hususlara dair olarak adet görüş yazısı oluşturulmuştur. Mevzuata aykırı uygulamalara dair ihbar ve şikâyetler inceletilmek üzere ilgili kurumlara gönderilmiş olup, 4982 sayılı Kanun kapsamında başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır sayılı İmar Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamında ilgili Başkanlığa iletilen idarelerin imara dair yönetmeliklerinin incelenmesi çalışmaları yapılmıştır. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün E-Devlet Uygulamaları Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü faaliyetleri olarak Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS) ve Yapı Kooperatifleri Yazılım Sistemi (E-kooperatif) E- devlet kapsamında hizmet vermektedir. Yapı Araştırmaları Alanındaki Temel Faaliyetler Yapı sistemleri ve yapım tekniklerine ilişkin araştırma faaliyetleri yürütülmekte olup, teknolojik gelişmeler izlenerek ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak fikir alışverişinde bulunulmuştur. Her türlü yapılara ilişkin yapı sistemine ait uygulamalara dair genel ilke ve standardı belirlemek adına çalışmalar

150 149 yapılmaktadır. Binalarda ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında bina inşatlarında kullanılmakta olan diğer iş ekipmanlarına dair çalışmalar da devam etmektedir TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Çalışmaları Ecrimisil İşlemlerinin Uygulanmasına Dair Genelge ( tarih ve 2014/21) çıkarılmıştır. Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Bakanlık Genelgesi ( tarih 2014/23) yayımlanmıştır. Yürütülen Projeler Özel Çevre Koruma Bölgeleri Su Kalitesi İzleme Projesi Özel Çevre Koruma Bölgeleri nde yer alan önemli akarsu, göl ve deniz alanlarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin aylık periyotlar halinde izlenerek sürekli bir veri akışının sağlanması, doğal kaynakların kirlenmesinin ve tahribinin önlenmesi için kirlilik etkenlerini kontrol etmeye yönelik gereken önlemlerin alınması ve kaynaklara ilişkin çeşitli kullanım kararlarının oluşturulması sağlanmıştır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre yürütülen çalışmada, 2014 yılında 15 Özel Çevre Koruma Bölgesinde dere, göl ve deniz alanlarında 190 noktada ve 19 atıksu arıtma tesisinde 64 noktada olmak üzere toplam 254 noktadan alınan su numunelerinin analizleri ile gerçekleştirilerek bütün ÖÇKB lerinin mevcut su kalitesine ilişkin veriler veri tabanına aktarılmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgeleri (Belek, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye, Göksu Deltası, Patara) Kumsal Alanlarında, Önceki Yıllarda Başlatılan Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Popülasyon İzleme Projesi Özel Çevre Koruma Bölgeleri (Belek, Dalyan, Fethiye, Göksu Deltası, Patara) kumsal alanlarında, önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası popülasyon izleme çalışmalarının 2014 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi sağlanmıştır. Çalışmalar üreme periyodunda her yıl gerçekleştirilmekte olup, kumsallara ilişkin korumam-kullanma ilkeleri de devamlı revize edilmektedir. Yuvalama periyodu içerisinde dişi kaplumbağalara takılan uydu izleme cihazı ile uydudan yapılan takiple kışlama alanları hakkında da veriler toplanmıştır. Ayrıca Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi nde 2011 yılında başlatılan Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi projesi 2014 yılında tamamlanmıştır. Ayrıca Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Orfoz-Lahoz-Fangri Populasyonlarını İzleme Projesi tamamlanmıştır.

151 150 Türkiye nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Türkiye nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi, Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile, Türkiye nin deniz ve kıyılarının biyolojik çeşitliliğinin uzun vadeli korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin kurumsal, ekolojik, sosyo-ekonomik ve finansal yapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Akyaka/Muğla da Deniz Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi faaliyete geçmiştir. Proje 2014 yılı Nisan ayı itibariyle tamamlanmıştır. Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi Bakanlığımız tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye uygulama ortaklığında yürütülen Türkiye nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi, Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile, Türkiye nin deniz ve kıyılarının biyolojik çeşitliliğinin uzun vadeli korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin kurumsal, ekolojik, sosyoekonomik ve finansal yapısının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi Korunan alanlarda nesli tehdit ve tehlike altında olan endemik, indikatör ve bölgeyi temsil eden fauna türlerinin popülasyon durumları, habitatlarının tespiti ile flora türlerinin dağılım ve yayılış alanlarını tespit edilerek türlerin korunması çalışmaları ve izleme programlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. Proje Göksu Deltası, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye- Göcek, Belek ve Patara Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yürütülmüştür. Proje 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

152 151 Ayrıca Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Orfoz-Lahoz-Fangri Popülasyonlarını İzleme Projesi de 2014 yılında tamamlanmıştır. Ihlara ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi Bakanlığımız tarafından 2013 yılında başlatılan proje ile Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyacak; aynı zamanda alanın ve alanda yaşayan insanların da problemlerine çözüm arayacak yönetim planı hazırlanmıştır. Proje 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Gölbaşı ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi Bakanlığımız tarafından 2014 yılında başlatılan proje ile Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyacak; aynı zamanda alanın ve alanda yaşayan insanların da problemlerine çözüm arayacak yönetim planı hazırlanacaktır. Proje 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi Projenin amacı; Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Foça, Tuz Gölü, Gölbaşı, Köyceğiz-Dalyan, Gökova, Datça-Bozburun, Ihlara, Uzungöl, Pamukkale ve Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgeleri nde yer alan önemli akarsu, göl, drenaj kanalları ve deniz alanlarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin izlenerek sürekli bir veri akışının sağlanması, doğal kaynakların kirlenmesinin ve tahribinin önlenmesi için kirlilik etkenlerini kontrol etmeye yönelik gereken önlemlerin alınması ve kaynaklara ilişkin çeşitli kullanım kararlarının oluşturulmasıdır. Ayrıca, özel çevre koruma bölgelerinde işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinin verimliliklerinin izlenerek varsa sorunların tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Proje, 15 Özel Çevre Koruma Bölgesinde dere, göl ve deniz alanlarında 190 noktada ve 19 atıksu arıtma tesisinde 64 noktada olmak üzere toplam 254 noktada yürütülmüştür. Temel Faaliyetler Mahalli İdarelere Yapılan Yardımlar 644 sayılı KHK nın 13/A maddesi gereği; ekolojik öneme sahip, çevre kirlenmesine ve bozulmaya hassas, doğal sit alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve tabiat varlıkları bulunan alanların, mevcut çevre sorunlarını gidermek ve çevre değerlerinin korunarak gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla; kanalizasyon, belediye hizmetleri, içmesuyu ve turizm sektörlerinde yatırım ve projeler gerçekleştirilmektedir.

153 152 Tablo 26. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırım Faaliyetleri Sektör No İşin Adı İli KANALİZASYON 1 Beşkardeş ve Tuzyaka Köylerine Ait Kanalizasyon İnşaatı İşi Konya BELEDİYE HİZMETLERİ Gölbaşı 13+1,5 m 3 Hacme Sahip Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi Çaykara 13+1,5 m3 Hacme Sahip Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi Akçakoca 13+1,5 m3 Hacme Sahip Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi Meram İlçesi 13+1,5 m3 Hacme Sahip Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi Beypazarı Belediyesi 6+1 m3 Hacme Sahip Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi Yusufeli Kaymakamlığı 6+1 m3 Hacme Sahip Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi Ankara Trabzon Düzce Konya Ankara Artvin İÇMESUYU 1 Filikçi (Eskil) İçmesuyu Temini İşi Aksaray TURİZM 1 2 Eskil İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi Aksaray 3 Yenikent İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi Aksaray 4 Cihanbeyli İçme Suyu İsale Hattı İşi Konya Gölbaşı İlçesi ÖÇKB Cephe Yenileme 3. Etap Projesi Yapım İşi Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Köyceğiz İlçesi Park Düzenlemesi Yapım İşi Gölbaşı İlçesi Eymir Mahallesi Adalar Arasında Park ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Çamlıhemşin İlçesi 110 Ada 1 Parselde Çocuk Parkı ve Çay Bahçesi Düzenlemesi Yapım İşi Uzungöl Göl Kıyısı Parkı Çevre Düzenleme İşi Uzungöl Mahallesi İle Demirkapı- Arpaözü Ayrımı Arası Hasarlı Olan Yolu Onarımlarının Yapılması İşi Ankara Muğla Ankara Rize Trabzon Trabzon

154 Akçakoca Kanal Açma ve Temizleme Aracı Alımı İşi Ürgüp Kanal Açma ve Temizleme Aracı Alımı İşi Uzungöl Gölkıyısı Peyzaj Donatı Elemanları Mal Alımı İşi Düzce Nevşehir Trabzon 10 Seydikemer Çocuk Oyun Grupları Mal İşi Muğla 11 Sultanhanı Park Düzenlemesi Yapım İşi Aksaray 12 Yenikent Beldesi Nolu Parsellerde Park Yapım İşi Aksaray Cari Bütçe ile Yaptırılan Çalışmalar Bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) Komisyon Gündem Modülünün Geliştirilmesi Hizmet Alımı İşi Tabiat Varlıklarını Takip Programı Hizmet Alımı İşi Korunan Alanlarda Hâlihazır Harita Alımı ve İmar Uygulama Faaliyetleri Sermaye Gideri Yöntemi ile yaptırılan hâlihazır harita alımı çalışmaları kapsamında 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir. Aksaray İli, Eskil İlçesi, Hâlihazır Harita Alımı İşi Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yenikent Beldesi yerleşimine ait Hâlihazır Harita Alımı İşi Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniyayla, Üzerliktepe, Karatepe ve Cihanbeyli İlçe Merkez yerleşimine ait Hâlihazır Harita Alımı İşi (Proje No: 2013K090090) Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Cehennem Deresi Kanyonu I ve III.Derece Doğal Sit Alanı Halihazır Harita Alımı İşi Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Dumanlı Köyü, Santa Harabeleri Hâlihazır Harita Alımı İşi Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yeniköy, Ocaklı, Koruköy ve Güneyli Köyleri yerleşimlerine ait Hâlihazır Harita Alımı İşi Nevşehir İli, Kapadokya Bölgesi sınırları içerisinde Göreme, Ortahisar, Uçhisar Kasabaları ve Mustafapaşa, Çavuşini, Aktepe, Ulaşlı, İbrahimpaşa, Ayvalı Köylerinide kapsayan alanda Ortofoto Alımı İşi Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniyayla, Üzerliktepe, Karatepe ve Cihanbeyli İlçe Merkezine ait Ortofoto haritalarının alımı İşi Sermaye Transferi Yöntemi ile yaptırılan imar uygulamaları çalışmaları kapsamında ise 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir.

155 154 Aksaray İli, Eskil İlçesi, Fatih Mahallesi Kaputaş Yaylasında İmar Uygulaması İşi (3194/18. Madde) Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Günyüzü (Hacı Hasan ve Yamanlar), Gölyazı, Karatepe, Üzerliktepe, Yapalı ve Yeniyayla İmar Uygulaması İşi (3194/18. Madde) Planlama Faaliyetleri Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanlarında ve Milli Parklarda toplam 79 adet imar planı ve imar planı değişikliği onaylanmıştır. Aşağıda plan ve plan değişikliklerine ilişkin liste yer almaktadır. Tablo 27. Plan Onayları İl ÖÇK Bölgesi Doğal Sit Milli Park Tabiat Parkı Toplam Aksaray Ankara Antalya Balıkesir Bursa Çanakkale Denizli Erzurum İstanbul İzmir Planın Konusu 1/5000 (NİP) ve 1/1000 (UİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (NİP) (KANİP) ve 1/1000 (UİP) (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (KANİP) (NİP) ve 1/1000 (KAUİP) (UİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (NİP) ve 1/1000 (UİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği 1/5000 (NİP) (KANİP) ve 1/1000 (UİP) (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği

156 155 Kahramanmaraş /5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği Kayseri /5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği Konya /5000 (NİP) (KANİP) ve 1/1000 (UİP) (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği Mersin /5000 (NİP) ve 1/1000 (UİP) Plan veya Plan değişikliği Muğla /5000 (NİP) (KANİP) ve 1/1000 (UİP) (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği Nevşehir /5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği Rize /5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği Trabzon /5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan veya Plan değişikliği Toplam Genel Toplam YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuat Çalışmaları 5543 sayılı İskân Kanunu ile ilgili çalışmalara istinaden, tarihli ve 6495 sayılı Geçici 6. ve 7. Maddelerin eklenmesi uygun görülmüştür. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili revizyon talebi incelenerek, revizyon taslağı hazırlanarak bildirilmiştir. İskân Hizmetleriyle ilgili konularda karşılaşılan sorunları çözümlemek ve dağınıklığı gidererek uygulama birliğinin sağlamak amacıyla, 2009/07 ve 2011/09 No lu genelgeler yürürlükten kaldırılarak yeni bir genelge hazırlanması uygun görülmüştür. Bu bağlamda, 5543 Sayılı İskân Kanunu Uygulamaları Hakkında hazırlanan, 2013/39 No lu yeni genelge ile İskân Kanununda yer alan 11, 12 ve 16. maddeleri ile serbest göçmenlere ait işlemler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen çalışmalar da bu genelge hükümleri esas alınacaktır tarihli ve 1595 sayılı 2014/6 nolu Genelge yayımlanmıştır tarihli ve 5773 sayılı 2014/16 nolu Genelge yayımlanmıştır.

157 156 Yürütülen Projeler Yapım Projeleri 2014 yılında genel bütçe kapsamında yürütülen projelerin gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Tablo 28. Yürütülen Projelerin Gerçekleşme Durumları (1.000 TL) Proje Adı Bakanlık Hizmet Binası (Şehirleşme Sektörü) Bakanlık Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler (Şehirleşme Sektörü) Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımı (*) Proje Arşivinin Taranması ve Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi (Genel İdare Sektörü) Revize 2014 Yatırım Ödeneği Arası Harcama Gerçekleşme Oranı (%) , , , ,6 Projede Gelinen Son Duruma İlişkin Açıklama 331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlanmıştır. Dış cephe, döşeme duvar tavan kaplama, makine ve elektrik tesisatı imalatları devam etmektedir. Hakediş ödemelerine göre gerçekleşme oranı yaklaşık % 77,33 dür. Fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık % 80,0 dır. Proje tarihinde yatırım programına alınmıştır. Ödeneği döner sermayeden karşılanmaktadır. Yer Teslimi yapılmıştır. İş devam etmektedir. Mobilya alımları DMO üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bakanlık arşivimizde bulunan tüm projeler taranarak JPEG programıyla elektronik ortama aktarılarak Bakanlığımız web sitesine yüklenmiştir. İstenildiğinde projelerin CD kaydı verilebilmektedir. Proje hedeflerinden olan sistemin taşra teşkilatına açılması ise henüz tamamlanmamıştır.

158 157 Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırıl ması (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı. Yaygınlaştırıl ması (Genel İdare Sektörü) , ,0 Kütahya İli yöresel mimari özelliklere uygun 2 tip iskân konutu ile sosyal donatıları avan projeleri hazırlanmış olup uygulama projeleri de devam etmektedir. Erzurum İli yöresel mimari özelliklere uygun 10 tip avan proje hazırlanmış olup uygulama projelerinin temin edilmesi için ihale çalışmaları devam etmektedir. Yöresel mimari özelliklere uygun Urfa için 12 tip (konut+köy konağı), Rize için 15 tip (konut+köykonağı), Edirne için 12 tip (konut+köykonağı), Balıkesir için 12 tip (konut +köykonağı), Amasya için 15 tip (konut+köykonağı) projesi ihale yolu ile temin edilmiştir. Yapı Denetim Sistemi Uygulama, Bakım, Destek, İyileştirme, Bakanlık Merkezine Taşınması ve Merkez Bilgi İşlem Altyapısına Entegrasyonu İşi ihalesi tarihinde yapılmış, TL+KDV bedelli sözleşme tarihinde imzalanmış olup, kabul aşamasındadır. Ayrıca YDS-2 Sistemi nin ihalesi yapılmış olup, TL+KDV bedelli sözleşme tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır.

159 158 Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Eğitim Verilmesi (Genel İdare Sektörü) Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sisteminin Yaygınlaştırıl ması (Genel İdare Sektörü) İskân Hizmetleri Etüd-Proje İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Göçebelerin İskânı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Bismil- Beritanlı Göçebeleri- Dicle-Batman Barajı İskânı , , , sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata yönelik uygulamalar hakkında İl Müdürlükleri eğitimi tarihlerinde ve Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarların denetiminde görev alan İl Müdürlüklerimiz bünyesindeki değerlendirme heyetlerine TS EN ISO/ICE ve İç Tetkik Eğitimi tarihlerinde yapılmış olup, YDS-2 Sistemi'nin kabulünün yapılması halinde, kabule müteakip söz konusu sistemin kullanımına ilişkin İl Müdürlüklerimize eğitim verilmesi düşünülmektedir. Yatırım Takip Sistemi (YTS) yazılımının geliştirilmesi için ihale işlemi gerçekleştirilerek sözleşmesi imzalandı. YTS yazılımının arayüzü güncelleştirildi. Yazılıma yeni modüller eklenerek geliştirilmektedir. Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskân amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak bilinememekle beraber şu ana kadar ödenek problemi yaşanmamıştır , ,8 İhalesi yapılmıştır. İş devam etmektedir.

160 159 Hassa- Topraktutan Ormaniçi Köyü İskânı Hassa-Kerim Güzel Göçebeleri İskânı Bulanık Alparslan I Barajı İskânı (DAP) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Yerleri Kamulaştırıla nların İskânı (2013) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Gördes- Gördes Barajı İskânı Anamur- Alaköprü Barajı İskânı Yerleri Kamulaştırıla nların İskânı (2009) (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Tahtalı Barajı İskânı 1 0 0, ,0 Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektedir. Yapılan teftiş neticesinde hak sahiplikleri iptalleri olmuştur. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri İskânı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskânı (131 konut) işlerinde iskân edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2015 yılında yapılması planlanmaktadır ,7 İş devam etmektedir , , ,0 Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin iskânı için yapımı planlanmaktadır tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup ödeneği DSİ Genel Müdürlüğünden aktarılmaktadır. Konutların dağıtımı için Kura çekimleri yapılmıştır. Geçici kabul aşamasındadır , ,2 İş bitme aşamasındadır.

161 160 Hasankeyf- Ilısu Barajı İskânı Yusufeli - Yusufeli Barajı İskânı İskân Konutları Altyapı İşleri (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Kesin Hesap Farkı (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) İskân Kanunu Uygulama Eğitimi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi -I (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Kırsal Alanda Fiziksel Yer. Düzenlenmesi -II (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) Göçürülenleri n İşletme Donatım Kredisi (Kırsal Alan Planlaması Sektörü) 1 0 0, , , , ,2 Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde devlet eliyle iskân isteyen aile çıkmamıştır. Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için ödenek gönderilmiş olup ihalesi yapılmıştır. İş tamamlanmıştır. İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama yapılmaktadır. İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır. Sene başında iki eğitim planlanmıştır. Ancak yıl boyunca bir eğitim yapılabilmiştir ,4 İşler devam etmektedir ,9 İşler devam etmektedir ,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

162 161 Temel Faaliyetler Yapım Faaliyetleri 2014 yılında yapım faaliyetleri kapsamında yürütülen inşaat işleri aşağıdaki gibidir. Devam Eden İnşaat İşleri (Merkez İhaleli): Ağrı Merkez Çevre ve Şehircilik Hizmet Binası İnşaatı Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası CBS Veri Merkezi ve İlave İşler Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binası İnşaatı Ankara SANEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı ve Hizmet Binaları İnşaatı Ankara Etimesgut Sincan Tapu Kadastro Hizmet Binası Antalya Başbakanlık MİT Müsteşarlığı II. Hizmet Binası İnşaatı Antalya Serik Gebiz Beldesi 36 Konut ve 10 İşyeri İnşaatı Aydın Kuşadası 480 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Bayburt Yurt İnşaatı DOKAP 750 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Bitlis Merkez Hükümet Konağı İnşaatı Bursa MİT Müsteşarlığı I. Hizmet ve II. Hizmet ve Destek Hizmetleri İnşaatı Çorum Merkez Jandarma Personel Lojmanları İnşaatı Çorum Osmancık 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi Edirne İpsala 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Edirne MİT Yeni II. Hizmet Binası İnşaatı Hakkari Çevre ve Şehircilik Hizmet Binası İnşaatı Hakkari Mit Müsteşarlığı Merkez Hizmet Binası İnşaatı Hatay Dörtyol Jandarma Subay Astsubay 10 Blok (100 Daire + Altyapı) Lojman İnşaatı Isparta Uluborlu 400 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı İstanbul Sancaktepe 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İzmir Bayındır 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı İzmir Tapu Bölge Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Onarımı Karabük 600 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Karabük Safranbolu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Rütbeli Personel Yatakhanesi İnşaatı Kayseri Merkez Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası İnşaatı Kırşehir Çiçekdağı 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Konya Akşehir KOP 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Konya Karapınar KOP 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Konya Kulu KOP 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Kütahya 1000 Kişilik Öğrenci Yurduna Ek Termal Havuz, Danışma Binaları, Spor Sahaları Çevre Düzenlemesi İnşaatı Malatya MİT Bölge Müdürlüğü I. Hizmet Binası ve Destek Hizmet Binası İnşaatı Malatya MİT Bölge Müdürlüğü II. Hizmet Binası İnşaatı

163 162 Malatya Yurt-Kur Bölge Müdürlüğüm Hizmet Binası İnşaatı Manisa İş-Kur Hizmet Binası İnşaatı Mersin Anamur Alaköprü Yeniden Yerleşim İnşaatı Muğla Milas 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Muş Bulanık Alparslan 1 HES Barajı 288 Adet İskan Konutu İnşaatı Nevşehir 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Ordu Ünye 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Samsun 19 Mayıs DOKAP 400 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Samsun DOKAP 2000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Samsun Havza DOKAP 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Samsun Vezirköprü DOKAP 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Sivas 2250 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Tokat Turhal 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Tokat Zile 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Trabzon Akçaabat DOKAP 650 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Trabzon Vakfıkebir DOKAP 400 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Uşak 200 Kişilik Huzurevi İnşaatı Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Van Erciş DAP 600 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Zonguldak Devrek 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı Devam Eden İnşaat İşleri (İl İhaleli): Adana Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı Adıyaman Merkez Jandarma Özel Harekat Komutanlığı Hizmet Binası Güçlendirme ve Onarım İşleri Adıyaman Merkez Kömür Jandarma Karakolu Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Afyon Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Afyonkarahisar Bel. Baş. Çarşısındaki B-C Bloğa ait 1.2ve 3 Kat Tic. İl Müdürlüğü Per. Çaş. Odası Şekline Dönüşümü ve Onarımı Afyon Hocalar Jandarma Lojman Yapımı (4 Daire) Aksaray Merkez Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Ankara Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası (A-B-C) blok Yemek. Dış Cephe Tadilat ve Onarımı Ankara Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası 13Adet Lojman Asansörün Yenilenmesi İnşaatı İşi. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Lojistik Komutanlığına Bağlı Hizmet Binalarının Dış Cephe Tadilat Yapım İşi Ankara Yargıtay Başkanlığı Devlet Mahallesi Lojman Onarımı 5 Blok Dış Cephe Kaplama Antalya Merkez Sahil Güvenlik Eğitim Öğretim Komutanlığı Okul ve İlave Tesis İnşaatı Artvin Şavşat Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası Aydın Gümrük Ticaret İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşi Balıkesir Ayvalık Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Restorasyonuna Yönelik Bakım Onarım İşleri Bolu Dörtdivan Hükümet Konağı İkmal İnşaatı

164 163 Bolu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası İkmal İnşaatı Burdur İl Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Bursa Jandarma Birliklerine ait Bina ve Tesislerin Onarımı ( Hizmet binalarının dış cephe mantolama ve engellilere uyumlu hale getirilmesi işi ) Çanakkale İş-Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Çanakkale Kadastro ve Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı İşi Denizli Babadağ Huzurevi İnşaat 50 Kişilik Denizli İş-Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Edirne Tapu Bölge Müdürlüğü Tesisleri Onarımı Erzincan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Tesisleri Onarımı Gaziantep TÜİK Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm Yangın Sistemi ve Yangın Merdiven Yapım İşi Giresun Bulancak Kovanlık J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri İnş. Giresun Keşap Karabulduk J.Krk.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri İnş. Gümüşhane Sosyal Hizmetler Merkezi (İl) Müdürlüğü Hizmet Binası Hakkâri Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı İşi Hatay Kırıkhan 176 Adet İskân Konutu İstinat Duvarına Payanda Yapım İşi İstinat Duvarına Payanda Yapım İşi İzmir Menderes Tahtalı Barajı ( Menderes -Bulgurca ) İskan Konutu İkmal İnşaatı 120 Aile/Tarım İzmir Mit 1.Ve 2.Hhizmet Binaları Ortak Isıtma Sistemi Ayrılması ve Dış Cephe Isı Yalıtımı Yapılması İşi İzmir Mit Müsteşarlığı Üçkuyular Hizmet Binaları Çevre Güvenliği İşleri Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına ait Hizmet Binalarının Dış Cephe Mantolama ve Boya Yapılması İşi Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Kars Merkez Paşaçayır Öğrenci Yurtları Güçlendirme İnşaatı Kilis Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Tarafından Kullanılan Karahasanoğlu Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 54 (6 Adet) Lojman Onarımı Kocaeli Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Dış Mantolama İşi Konya Akşehir Yurdu A ve B Yatak Blokları Binalarının Güçlendirme ve Onarımı İnşaatı işi Konya Cihanbeyli Yurt İkmal İnşaatı (290 Öğrencilik) Konya Seydişehir İlçe J.K.lığı Hizmet Binası ve Tesisleri Konya Seydişehir Yurt Müdürlüğü A,B ve C Yatak Blokları, Sosyal Tesis, İdare Bloğu Binalarını Güçlendirme ve Onarım İnşaatı işi Konya Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatı Kütahya Merkez İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Manisa Salihli Sosyal Hizmet Merkezi +Huzurevi Mersin Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Mersin Erdemli Kadastro ve Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı İşi Muğla Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası İnş. İşi Muş Tapu Kadastro Müdürlüğü Hizmet Binası İnş. İşi Sakarya Merkez Sosyal Hizmetler Merkezi İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Sakarya Serdivan Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı Samsun Sahil güvenlik Karadeniz Onr. Des. Kom. Ek Bin. İnş. EP+İnş.

165 164 Sivas Mit Müsteşarlığı Sivas Bölge Daire Başkanlığı Betonarme Çevre Duvarının Yükseltilme İşi Sivas Suşehri İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Şanlıurfa Akçakale Gümrük Müdürlüğü Sahasına Köpek Evi Yapımı İşi Tekirdağ Kadastro ve Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası Trabzon Sürmene Yurt İkmal İnşaatı 240 Öğrencilik 2014 yılında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yapım işlerine ait veriler Tablo 29 daki gibidir. Tablo 29. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Yapım İşlerine Ait Veriler Yapım İşleri Sayı (Adet) Devam Eden İnşaat İşleri (Merkez İhaleli) 54 Devam Eden İnşaat İşleri (İhalesi İllerde Yapılan) Yılında Geçici Kabulü Yapılan İşler (Merkez İhaleli) Yılında Geçici Kabulü Yapılan İşler (İhalesi İllerde Yapılan) yılında toplam 22 adet kontrollüğü merkezce yapılan iş gerçekleştirilmiştir. Bu işlere ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin ayrıntıları Tablo 30 da verilmiştir. Tablo Yılı Kontrollüğü Merkezce Yapılan İşler 2014 Yılı Kontrollüğü Merkezce Yapılan İşler Sayı (Adet) Geçici Kabulü Yapılan İşler 8 Geçici Kabulü Aşamasında Olan İşler 2 Devam Eden İşler 12 Toplam yılı içerisinde görevleri kapsamında, ayrıca 20 adet işin ihalesi yapılıp sözleşmesi yapılmıştır. İdareye ve Kamu İhale Kurumuna itiraz süresini bekleyen 1 adet iş vardır. Bunun yanında 2 adet ihale komisyonunca değerlendirmesi devam eden iş ve 2 adet ihalesi iptal edilen iş vardır. İhalesi komisyonca incelenen iş sayısı 2 ve ihalesi iptal edilen iş sayısı 2 olmak üzere toplamda 25 adet yapım işi ihalesi yapılmıştır.

166 165 Tablo Yılı Merkezce Yapılan İhale İşlemleri 2014 Yılı Merkezce Yapılan İhale İşlemleri Sayı Sözleşmeye Bağlanan 20 KİK İtiraz Süresi Bekleyen 1 İncelemesi Devam Eden 2 İptal Edilen 2 Toplam 25 İhalesi yapılan işlere ait 29 adet kesin hesap dosyası intikal etmiştir. Bunlardan 7 adeti onaylanmış, 11 adeti eksikliklerin tamamlanması için ilgili İl Müdürlüklerine iade edilmiş, 3 adeti ise kamu alacağı takibine alınmıştır. Geriye kalan 9 adetinin incelemesi devam etmektedir. İhalesi İl Müdürlüklerinde yapılan işlere ait 103 adet kesin hesap dosyası incelenmiştir. Kamu ihalelerine katılmaktan 30 adet firma ve şahıs hakkında yasaklama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yürütmenin durdurulması veya iptali nedeniyle 3 adet firmanın yasaklaması kaldırılmıştır. İcra dairelerinden gelen Bakanlığımızda işi olan/olmayan olmak üzere toplam 258 adet icra ve fek (icra kaldırma) yazısı yazılmıştır. Kesin kabulü yapılan işlere ait toplam 22 adet teminat mektubunun %100 ünün iadesi gerçekleştirilmiştir. Tablo Yılı Kesin Hesap İnceleme İşlemleri 2014 Yılı Kesin Hesap İnceleme İşlemleri Sayı Onaylanan Dosya 8 İline İade Edilen Dosya 23 Kamu Alacağı Takibine Alınan Dosya 17 İncelemesi Devam Eden 25 Toplam 44 Etüt-Proje Faaliyetleri Proje Tanzim / Kontrol Faaliyetleri kapsamında;

167 yılında yatırım programında yer alan işlerden 1000 adet işin betonarme proje kontrol işleri yapılmıştır. Bakanlığımızca daha önceden hazırlanan betonarme tip projeler üzerinde yatırımcı kuruluşların talepleri doğrultusunda revizyonlar yapılmıştır. Mevcut Kamu Binalarının İncelenmesi ve Güçlendirilmesi Faaliyetleri kapsamında; 2014 yılında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TODAİE, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı na ait toplam 230 adet ve m 2 binanın güçlendirme projeleri incelenmiştir. Ayrıca Diyarbakır Bismil iskân konutları için 2 tip güçlendirme projesi tanzimi yapılmıştır. Zemin Etüt Faaliyetleri kapsamında; Türkiye genelinde 56 inşaat arsasında arsalara ait zemin incelemesi yapılarak, ön zemin etüt raporu düzenlenmiştir. Türkiye genelinde 33 inşaat arsasında ihale yoluyla sondaja dayalı zemin etüt raporu hazırlattırılması için çalışmalar yapılmış olup 15 adet işin zemin etüt raporu tamamlanmıştır. Türkiye genelinde yatırım programında yer alan 33 inşaat arsasında sondaja dayalı zemin etüt raporu hazırlattırılması için Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ,00TL ödenek gönderilmiştir. Türkiye genelinde 105 inşaat arsasına ait zemin etüt raporunun büroda inceleme ve değerlendirmesi yapılmıştır. Türkiye genelinde 21 inşaat arsasının mahallinde sondajlı zemin etüt çalışmaları için yer teslimi ve sondaj kontrolü yapılmıştır. Yapı Denetim Faaliyetleri 2014 yılında 635 adet yapı denetim kuruluşlarının denetim faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur yılında 65 adet yapı denetim kuruluşunun üç veya daha fazla geçici durdurma aldığı için Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. Yapı denetim kuruluşlarınca denetlenen toplam inşaat alanı 562 milyon m² dir. Toplam iş sayısı 315 bin adettir. Toplam faal yapı denetim kuruluşu sayısı dir yılsonu itibari ile Ulusal Yapı Denetimi Sistemi ne kayıtlı kontrol elemanı sayısı dir yılsonu itibari ile Ulusal Yapı Denetimi Sistemi ne kayıtlı yardımcı kontrol elemanı sayısı dir yılında 212 adet yapı denetim kuruluşuna Yapı Denetim İzin Belgesi verilmiştir yılında adet mimar ve mühendise Denetçi Belgesi verilmiştir yılında 45 adet laboratuvar kuruluşuna Laboratuvar İzin Belgesi verilmiştir.

168 167 Tablo 33. Verilen ve İptal Edilen Belgelere İlişkin Bilgiler 2014 Yılı Yapı Denetim Faaliyetleri Adet Verilen Yapı Denetim İzin Belgesi 212 Verilen Denetçi Belgesi 1463 Verilen Laboratuvar İzin Belgesi 45 Yapı Denetim İzin Belgesi İptali 65 İskân Faaliyetleri 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında yürütülen işler şu şekildedir: Devlet Eliyle İskân çalışmaları kapsamında; Taşınmazları Kamulaştırılanların İskânı Göçebe Ailelerin İskânı Göçmenlerin İskânı Serbest Göçmenlere İlişkin İşlemler Fiziksel Yerleşim Düzenlemesi çalışmaları kapsamında; Köy Nakli Köy Toplulaştırılması Köy Gelişme Alanı Afet Nedeniyle Parçalanmış Köylerin Yeni Yerleşim Yerine Nakli Faaliyetleri sürdürülmektedir. Tablo 34. Devlet Eliyle Yapılan Konut Sayıları Gerçekleşen İşler 2014 Yılı Devlet Eliyle Yapılan Konut Sayısı 446 Harcanan Ödenek (Yıllara sari işler) TL Satın Alınan Konut Sayısı 26 Harcanan Ödenek TL Fiziksel Yerleşim Kapsamında Yapılan Konut Sayısı (Yıllara sari işler) 650 Harcanan Ödenek TL Yapılan Kira Yardımı TL

169 168 Yürütülen önemli projeler arasında Boyabat Barajı İskânı (Samsun), Ilısu Barajı İskânı (Batman), Yusufeli Barajı İskânı (Artvin) ve Alaköprü Barajı İskânı (Mersin) gibi projeler yer almaktadır. Ayrıca; 6 adet kamulaştırmadan etkilenen ve 3 adet göçebe aileler olmak üzere yatırım programımızda aile bulunmaktadır. Alaköprü Barajı İskânı işinde (326 konut, sosyal tesisler ve altyapı inşaatı) konutlar bitme aşamasına gelmiştir. Aralık ayı sonu itibariyle konutların kura çekimi gerçekleştirilmiştir. Muş Alparslan I Barajı (252 konut ve altyapı inşaatı) işinin yapımı devam etmektedir. Kredili işlerde ise muhtelif illerde (22 il) toplam 73 Köy Aile yatırım programında yer almıştır. Balıkesir-Dursunbey-Karyağmaz Ormaniçi köyünün Bursa-M.Kemalpaşa-Yalıntaş beldesine nakli ile ilgili hak sahipliği ve etüt çalışmaları tamamlanmış, iş 2015 yılı yatırım programına alınma aşamasına getirilmiştir. Gördes Barajı ndan etkilenen ailelerin iskânı için belirlen alanın ödenek teminine esas tahmini bedeli ve projeleri gelmiştir. Revizesi için Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Yeniden revize onayı için Bakan onayına sunulmuştur tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Devlet Eliyle İskânda Etüt proje programımızda hak sahipliği, yer seçimi gibi etüt işlemleri devam eden 35 ilde 77 yerleşim biriminde yaklaşık aile bulunmaktadır. Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi kapsamında Etüt-Proje ve Yerleştirme Programına 178 köy alınmış olup, 47 köy nakli, 95 köy gelişme alanı ve 36 köy toplulaştırması olmak üzere toplam 178 köyde fiziksel yerleşim düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Afet Koordinasyon Faaliyetleri AFAD koordinatörlüğünde, uzun süredir çalışmaları devam eden Bakanlığımızın ana çözüm ortağı olduğu Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma ve Altyapı Hizmet Grubuna ilişkin Ulusal Düzey Planları tamamlanmış olup, 16 Aralık 2014 tarihinde Bakanımız tarafından onaylanarak 19 Aralık 2014 tarihinde AFAD Başkanlığına teslim edilmiştir. Ayrıca Afet ve Acil Durum İl Müdürlükleri koordinasyonunda, Bakanlığımızın teknik desteğiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından da Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 11 Aralık 2014 tarihinde, Bakanlığımızın Ana Çözüm Ortağı olduğu Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma ve Altyapı Hizmet Grubuna ilişkin Plan çalışmalarının işlerliğini kontrol etmek üzere, AFAD da düzenlenen masa başı tatbikatlarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) hazırlanması kapsamında AFAD koordinatörlüğünde yapılan çalıştaylara katılım sağlanmaktadır. Bununla birlikte 2014 yılı Mayıs ayında 240 ve Aralık ayında 460 olmak üzere

170 169 kamuda çalışan toplam 700 adet teknik personele (mimar, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri), afet alanında hasar tespitlerinde görev yapmak üzere Bakanlığımız koordinatörlüğünde AFAD Başkanlığı ile birlikte hasar tespit eğitimi verilmiştir. Bakanlığımızca afet ve acil durumlarında görev alacak personellerin afet alanlarındaki tespit çalışmalarına yönelik (özel üretim mont ile pantolon ve çelik burunlu ayakkabı v.b.) gibi kişisel koruyucular ile içerisinde fener, lazer metre, test çekici, işaretleme araçları, baret, v.b. gibi malzemelerin yer aldığı deprem çantasının temin edilmesine yönelik Kalkınma Bakanlığından ödenek talebinde bulunulmuş olup; yıllara sari olmak üzere 2015 yılı için Bakanlığımıza bu konuda TL ödenek tahsis edilmiştir YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının proje ve yatırım işleri uygulamalarında, ortak terminoloji ve teknik şartlar ile maliyete ilişkin birim fiyat, tarif ve analizlerin oluşturulmasının yanı sıra, kamu yapım ve yapımla ilgili hizmet sözleşmeleri ile imar ve çevre mevzuatı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlık ve sorunların çözüme kavuşturulmasına ilişkin hizmet sunmaktadır. Mevzuat Çalışmaları Yapım Uygulamalarına İlişkin Tebliğler Yapım İşleri Uygulamalarında kullanılan ve Başkanlıkça düzenlenen tebliğler, her yıl güncelleştirilmek ve yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulmaktadır. Bu çerçevede; 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmetleri hesabında kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 06 Mayıs 2014 tarih ve sayılı; 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fiyat Farkı Kararnamesinin 4.5 maddesi gereğince her yılın belirli dönemlerinde memur maaş artışına istinaden oluşturulan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 08 Nisan 2014 tarih ve sayılı; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek müteahhitlerin ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermiş müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin güncelleştirilmesi için değişen şartlara göre yıllık olarak oluşturulan, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin Değerlendirilme Katsayıları 06 Mayıs 2014 tarih ve sayılı;

171 170 Resmi gazetelerde yayınlanmak suretiyle sektörün hizmetine sunulmuştur ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilen yapım işlerine ait sözleşmelerin uygulamalarında birliktelik sağlamak, uyuşmazlıkları asgari düzeye indirmek, işlerin plânlanan sürede problemsiz olarak ikmalini temin etmek ve gereksiz zaman kayıplarını önlemek maksadıyla, Yüksek Fen Kurulu tarafından hazırlanmış olan 15 Kasım 2013 tarihli Bakanlığımız Genelgesi (2013/38) yayınlanmıştır. Temel Faaliyetler Anlaşmazlıkların Çözümüne Katkı Sağlanması Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ve Belediye Başkanlıkları gibi birçok idareden intikal eden, başta birim fiyat anlaşmazlıkları olmak üzere çeşitli konularda, yapım ve yapımla ilgili hizmet sözleşmeleri ile çevre ve imar mevzuatı uygulamalarında ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili çözüme yönelik Kurul Kararı veya Kurul Görüşü oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, 2014 yılında teknik nitelikteki diğer başvurular hariç, çeşitli mercilerden Başkanlığımıza intikal eden 255 adet başvurunun 232 adedi için yıl içinde Kurul Kararı veya görüşü oluşturulmuştur. Yıllık Rayiç ve Birim Fiyat Belirleme Çalışmaları İnşaat sektöründe, ortak terminoloji, güncel tarif ve kriterler kullanılmak suretiyle uygulamaların standartlarına uygun kalite ve özellikte yapılmasına yönelik olarak; yapım işleri imalatlarının nitelikleri, yapım şartları ve tarifleri ile imalat analizleri, işçilik, araç ve gereç rayiçleri her yıl güncellenerek tespit edilmekte, inşaat, makine ve elektrik tesisatı kalemlerine ait birim fiyatlar belirlenmekte ve liste halinde yayımlanmaktadır. Bu listelere, kullanımı hızla yaygınlaşan ve gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç olan yeni malzeme ve imalatlara ait rayiç ve birim fiyatlar ile yeni tarif ve analizler her yıl ilave edilmekte, ayrıca, güncelliğini kaybetmiş kalemler listelerden çıkartılmaktadır İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarının yayımlanması ile 2015 yılı birim fiyatlarının hazırlık çalışmaları için yıl boyunca, yaklaşık 3500 Üretici ve pazarlayıcı firma ile resmi yazışma veya elektronik yoldan temas kurularak yaklaşık güncel fiyat verisine ulaşılmıştır. Ayrıca, 54 Sivil Toplum Kuruluşu, 29 Sanayi ve Ticaret Odası, 16 Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, 14 Kamu Kurumları ile resmi yazışmalar yapılmış, gerek piyasadan ve gerekse internet ortamından veriler sağlanmış ve bu süreçte Başkanlığımızda, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları imalatçı ve pazarlayıcı firma temsilcileri ile 150 ye yakın toplantı düzenlemiştir. Kullanımı hızla yaygınlaşan yeni imalatlar ile güncelliğini kaybetmiş imalatlara ait yenilenmesine ihtiyaç duyulan rayiç, birim fiyat, tarif ve analizlerin yeniden oluşturulmasına ilişkin hazırlıklar çerçevesinde, kamu ve özel sektördeki paydaşlarla iş birliği yapılmıştır.

172 171 Ayrıca 2014 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ve analizleri, adede ulaşan rayiç ve birim fiyatlarla birlikte Bakanlığımız döner sermayesi kanalıyla internet ortamında ve kitap halinde kullanıma sunulmuştur. Ayrıca yoğun talep üzerine İngilizce tercümesi de, hazırlanmış ve taslak halinde yayımlanmıştır. Birim fiyat analizlerinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmaları kapsamında; teknolojik gelişmeler ve yeni uygulamalar dikkate alınarak inşaat işlerine ait 166 adet yeni imalat analizi, alt analizleriyle birlikte oluşturulmuş ve ihtiyaç duyulan tesisat kalemleri yenilenmiş ve güncellenmiştir. Genel Teknik Şartname Çalışmaları Başkanlıkça yürürlüğe konulmuş bulunan mevcut Genel Teknik Şartnamelerin, gelişen teknolojilere uyumu için güncelleme ile revizyonları yapılmakta ve ayrıca uygun görülen imalatların teknik yapım şartları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamelerinin 14 bölümü ile Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri değiştirilerek 2014 yılı öncesinde yenilenmiş ve yayımlanmış olup, diğer bölümler ile gerek duyulan yeni şartnamelerin ve revizyonların hazırlıklarına devam edilmiştir. Ortak Terminoloji ve Teknik Şartların Oluşturulması Kurul tarafından, inşaat sektörünün proje ve yapım işleri uygulamalarında kullanılmak üzere, ortak terminoloji ve teknik şartlar ile maliyetlere ilişkin tespitler yapılmakta ve bu kapsamda; Rayiç, Birim Fiyat, Tarif ve Analizler, Yapım Uygulamalarına İlişkin Tebliğler ve Genel Teknik Şartnameler hazırlanarak yayımlanmaktadır. Bu çalışmalar, planlama, tasarım ve inşaat süreçlerindeki maliyet tahminlerinin olabildiğince doğru ve gerçekçi verilerle yapılabilmesini sağlamakta ve mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına katkı vermektedir REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen mevzuat, teftiş ve denetim faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır. Mevzuat Çalışmaları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2 adet Kanun taslağı, 3 adet Tüzük taslağı, 9 adet yönetmelik taslağı, 1 adet Yönerge taslağı, 1 adet Sözleşme Taslağı, konularında değerlendirme yapılarak görüş bildirilmiştir. İnceleme Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde 15 adet ihaleli işler, 19 adet yapı denetim, 13 adet yapı kooperatifi, 5 adet çevre ile ilgili ve 68 adet diğer muhtelif konuları içeren toplam 120 adet görev emri kapsamında yer alan 226 konu hakkında inceleme yapılmıştır.

173 172 Tablo Yılında Konularına Göre Görevler ve Raporlar Verilen Görev Emri İncelenen Konu Düzenlenen Rapor Önceki Yıldan Devir 2014 Yılına Devir İhale Konuları Yapı Denetim Konuları Yapı Kooperatifi Konuları Çevre Konuları Diğer Konular Toplam yılı içerisinde müfettişlerce 12 adet ihaleli işler, 109 adet yapı denetimi, 12 adet yapı kooperatifi, 3 adet çevre ile ilgili ve 59adet diğer muhtelif konuları içeren toplam 195 adet inceleme raporu düzenlenerek Başkanlığa sunulmuştur. Tablo Yılında Düzenlenen İnceleme Raporları ile İlgili Başkanlık Değerlendirmesi İnceleme Raporları Sayı 2013 Yılından Devir Raporlar Yılında Sunulan Raporlar 85 Olura Bağlanan Raporlar 79 Değerlendirilmesi Devam Eden Raporlar yılında düzenlenen 85 adet ve 2013 yılında olura bağlanamayan 113 adet olmak üzere toplam 198 adet inceleme raporu değerlendirilmiştir yılı içerisinde 11 adet İhaleli işler, 12 adet Yapı Denetimi, 11 adet Yapı Kooperatifi, 1 adet çevre ve 44adet diğer muhtelif konuları içeren toplam 79 inceleme raporu Makam Oluruna bağlanmıştır. Maddi hatalar tespit edilen 15 adet İnceleme Raporundaki eksikliğin ilgili müfettişinden tamamlatılması yazılı olarak istenilmiştir. 129 adet İnceleme Raporu Başkanlıkça değerlendirilmekte olup, maddi hatalar tespit edilerek eksikliğin ilgili müfettişinden tamamlatılması istenilen 1 adet inceleme konusu da dahil olmak üzere, 20 görev emri kapsamında bulunan 32 konu hakkında ki inceleme 2015 yılına devretmiştir.

174 173 Ön İnceleme Faaliyetleri 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında 2014 yılı içerisinde verilen 41 adet ve önceki yıldan devreden 1adet olmak üzere toplam 42 adet ön inceleme görevi üzerine müfettişler incelemede bulunup, 41 adet ön inceleme raporu düzenleyerek Başkanlık Makamına sunulmuştur. Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği nin Raporlar üzerinde yapılan işlemler başlığını taşıyan 63. maddesi doğrultusunda; 2014 yılı içerisinde hazırlanan 41 adet ön inceleme raporu, 4483 sayılı Kanun un 9. maddesi uyarınca ilgilisine, şikâyetçisine ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir. Raporu hazırlanamayan 2adet ön inceleme görevi 2015 yılına devretmiştir. Soruşturma Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde verilen 5 adet ve önceki yıllardan devreden 1adet olmak üzere toplam 6 adet adli soruşturma görevi üzerine müfettişler soruşturmada bulunmuştur yılı içerisinde müfettişlerce 6 adet Adli Soruşturma Raporu düzenlenerek Başkanlık Makamına sunulmuş olup, gereği için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve kamu davasına müdahil olunması için de Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir yılı içerisinde verilen 11 adet ve önceki yıldan devreden 2 adet olmak üzere toplam 13 adet idari soruşturma görevi üzerine müfettişler soruşturmada bulunmuştur. Müfettişlerce 12 adet İdari Soruşturma Raporu düzenlenerek Başkanlık Makamına sunulmuştur. Hazırlanan 11 adet İdari Soruşturma Raporu, gereği için Personel Dairesi Başkanlığı ve ilgili Valiliğine gönderilmiştir. Raporu hazırlanamayan 1 adet idari soruşturma görevi 2015 yılına devretmiştir. Araştırma Faaliyetleri 2014 yılında aşağıda yer alan konular üzerinde araştırma çalışmaları yürütülmüştür: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin, Başkanlığımızca Yapılacak Rehberlik Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Yürütülebilmesini Teminen Kapsam, Hedef, Usul ve Esaslar İle İzlenecek Yol Konularında Araştırma Yapılması, Alo 181 Çevre ve Şehircilik hattına gelen kentsel dönüşümle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi ve söz konusu hattın geliştirilmesi, İklim değişikliğinin dereler ve nehirlerdeki akımlara etkilerinin Doğu Anadolu ölçeğinde incelenmesi, Deprem sonrası yapı hasarlarının değerlendirme ölçütleri ve derecelendirilmesi. İlk 3 konuya ilişkin araştırma tamamlanarak rapora bağlanmış olup, son konuya ilişkin araştırma faaliyeti devam etmektedir.

175 174 Yürütülen Projeler Ana faydalanıcısı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı olup, Başkanlığımızın da arasında bulunduğu 9 eş faydalanıcı ile birlikte yürütülen Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının ve Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi isimli AB projesi kapsamında 1 konferans ve 4 adet Yönlendirme Kurulu Toplantısı olmak üzere 9 toplantıya Başkan ve Başkan Yardımcısı düzeyinde katılım sağlanmış olup, 6 ayrı alt çalışma grubuna toplam 8 müfettiş görevlendirilmiştir. Çalışmalar halen devam etmektedir. Rehberlik Faaliyeti 2014 yılında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu ve uygulamaları, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanun ve uygulamaları, 5543 Sayılı İskân Kanunu ve Uygulamaları Eğitimi, İmar Kanununun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendi kapsamında yapılacak işlemler, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları, konularında eğitimci olarak katılımda bulunularak, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında muhtelif birimlerdeki yaklaşık 950 katılımcı için Rehberlik faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 2014 yılında; Türkiye de Taşınmaz Değerleme Uygulamaları, UNİCEF İşbirliğinde Kamu denetçiliği Kurumu Çocuk İnternet Sitesinin Tanıtım ve Açılış Toplantısı, Su Yalıtım Uygulamaları ve Mevzuat Geliştirme Konferansı, e-devlet Uygulamaları Hizmet Alımları İçin Firma Belgelendirme Sistemi Oluşturulması konularında hizmet içi eğitim faaliyetleri katılımı sağlanmıştır. Ayrıca; Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Farkındalık Eğitimi, Kişisel Gelişim, Çevre Kanunu ve uygulamaları, İmar Kanunu ve uygulamaları, Kentsel Dönüşüm mevzuatı ve uygulamaları konularında hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

176 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI Denetim Faaliyetleri 2014 Yılı İç Denetim Programı kapsamında denetime tabi tutulan hizmet birimlerine ve ilgili süreçlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 37. İç Denetim Programı Kapsamında Yapılan Denetimler Sıra Denetlenen No Birim 1 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi 2 Sistemleri Genel Müdürlüğü 3 ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 4 ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 7 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 8 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 9 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 10 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Denetimin Konusu Teknik yardım projeleri yönetimi Muhasebe işlemleri Çevre altyapı projelerine ait finansal yönetim Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım sağlanması Coğrafi bilgi sistemi eğitimi ve uzmanlığı ile ilgili sertifikalandırma işlemleri Toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalara dair yeterlik belgesi Risk değerlemesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluş yeterlik belgesi Doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi (sera gazları ile ilgili) Atık takip servis sağlayıcı yeterlik belgesi Atık takip hizmet sağlayıcı yeterlik belgesi Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşların tespiti ve denetimi Büyük endüstriyel kazalar konusunda sanayicinin, kamu kurumlarının ve halkın bilgiye erişiminin sağlanması (SEVESO bildirim sistemi ve büyük endüstriyel kazalar bilgi sistemi) Egzoz emisyonlarının kontrolü ve takibi Kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin ön bildirimli kabul sisteminin ve tam izin prosedürünün uygulanması Kimyasal madde envanterinin ve öncelikli kimyasal maddeler listesinin oluşturulması Tehlikeli kimyasalların üretimi ve piyasaya arzının yasaklanması ve kısıtlanması Düzenli depolama tesislerine ilişkin; fizibilite raporu, uygulama projesi ve nihai proje onayı Mevcut düzenli depolama tesislerinin iyileştirme planlarının onayı Hava kalitesi ön değerlendirme Hava kalitesi izleme istasyonları kurulum ve işletmesi Personel servis hizmetleri Tabldot hizmetleri Onaylanmış kuruluşların ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gözetimi ve denetimi Onaylanmış kuruluş görevlendirilmesi

177 Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 12 Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 14 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 15 Personel Dairesi Başkanlığı 16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 18 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 20 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uygunluk değerlendirme kuruluşu görevlendirilmesi Avrupa/ulusal teknik onay kuruluşu görevlendirilmesi Master planların yapılması, yaptırılması, onaylanması Kentsel tasarım projelerinin yapılması, yaptırılması, onaylanması 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca (kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalara ait imar planları) 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu uyarınca 4734/19. maddesi kapsamında satın alma 4734/21-f maddesi kapsamında pazarlık usulü satın alma 4734/22-d maddesi kapsamında doğrudan temin Mal ve hizmet alımları (DMO) -Belli istekliler arasında ihale (4734 madde 20) İmza sirküleri, mutemetlik onayları ile serbest otobüs kartı Yan ödeme ve özel hizmet ile seyyar görev tazminatları Yersiz, fazla ödemelerden ve Sayıştay ilamından doğan borçların tahsili İcra takipleri ve ihtiyatı tedbir uygulamaları Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolü Proje tanzimi İhale yolu ile proje elde edilmesi, incelenmesi ve tasdiki Valiliklerce veya diğer kurumlarca elde edilecek projelerin incelenmesi Riskli Olduğu tespit edilen ya da riskli ilan edilen alanlarda ikamet eden malik ve kiracılara faiz desteği verilmesi Riskli alanlardaki binalarda ve riskli olduğu tespit edilen binalarda ikamet edenlere kira yardımı yapılması Kentsel Dönüşüm Proje Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Mali Kaynak Aktarımı Yapılması Rezerv Yapı Alanlarına Ait Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Onaylanması Riskli alan ve rezerv yapı alanları ilan edilen yerlerde gerekli kamulaştırmanın yapılması Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanındaki Hazine Taşınmazlarının Tahsis Taleplerinin Karşılanması ve Değerlendirilmesi Kat irtifakı, kat mülkiyeti, riskli alan, rezerv yapı alanlarında talep edilen görüşlerin cevaplandırılması. Riskli yapı tespiti yapabilecek kurum ve kuruluşların lisanslandırılması İtirazları değerlendirmek üzere teknik heyetlerin teşkil edilmesi Riskli yapı tespitine yönelik hizmetlerin yürütülmesi

178 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Katı atık bertaraf tesisi yapımı Katı atık bertarafına yönelik ekipman temini Katı atık vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu Kanalizasyon sistemi yapılması Atıksu arıtma tesisi yapımı Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda 21 adet iç denetim raporu düzenlenmiştir. Danışmanlık Faaliyetleri 2014 Yılı İç Denetim Programı kapsamında danışmanlık hizmeti verilen birimlere ve danışmanlık konusuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 38. İç Denetim Programı Kapsamında ve Program Dışı Danışmanlık Hizmetleri Sıra No 1 2 Danışmanlık Verilen Birim Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Danışmanlık Konusu Farklı birimlerce ortak yürütülmekte olan iş süreçlerinin, hangi birimce gerçekleştirilmesi hususunda, net sorumluluk sınırlarının çizilmesi Kalite yönetim sistemi çalışmaları Yürütülen danışmanlık faaliyetleri sonucunda 2 adet danışmanlık raporu düzenlenmiştir. İzleme Faaliyetleri 2014 Yılı İç Denetim Programı kapsamında, 2012 Yılı İç Denetim Programı nın ikinci döneminde yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanmış olan 10 adet iç denetim raporunda yer alan ve denetlenen birim tarafından düzeltici işlem yapılacağına dair eylem planı ve takvimi verilmiş olan bulguların gereğinin yerine getirilip getirilmediği izlenmiştir. Tablo 39. İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen İzleme Görevleri İzleme Faaliyeti Yapılan Birim Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İzlemeye Tabi Tutulan Süreç - Yerel yönetim birliklerinin ve belediye başkanlıklarının talepleri ve şartlı nakdi yardım işlemleri - Şartlı nakdi yardımların takibi işlemleri -Maaş işlemleri ve yolluk giderleri - Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi - Yatırım programının hazırlanması - Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerle sözleşme yapılması - Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi

179 178 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü işlerinde devam eden işlerin izlenmesi ve ödeneklerin revize edilmesi - Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerin borçlandırılması - Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerin borçlarının takibi ve tahsili - Mesleki kontrollük hizmetleri ihalesi - Yapı kooperatiflerinin incelenmesi ve denetimi - Yasaklama işlemleri - Borçlu müteahhitlerin tespit, takip ve haciz işlemleri - İmar planlarının incelenmesi ve onaylanması - Yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi - Kooperatifler ile ilgili uygulamaların e-kooperatif sistemine kaydedilmesi işlemlerinin izlenmesi ve güncellemelerin yapılması - Kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması - Yapı kooperatifleri ile ilgili iş ve işlemlere ait görüş ve taleplerin karşılanması, öneri ve değerlendirmelerde bulunulması - Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıtlara ilişkin kontrol ve uygunluk belgesi, - Yerli ve ithal katı yakıtlara ilişkin kontrol ve uygunluk belgesi taleplerinin değerlendirilmesi, - Endüstriyel yatırımlarına ilişkin ÇED kararı verilmesi işlemleri (gerekli/gereksiz, olumlu/olumsuz) (Atık ve Kimya, Tarım ve Gıda, Sanayi, Petrol ve Madencilik), - Altyapı yatırımlarına ilişkin ÇED kararı verilmesi işlemleri (gerekli/gereksiz, olumlu/olumsuz) (turizm ve konut, ulaşım ve kıyı, enerji) İç denetçiler tarafından yürütülen izleme görevi neticesinde, Başkanlıkça oluşturulmuş olan bulgu veri tabanı güncellenerek (bulguların açık veya kapalı olduğunu gösteren veri tabanı) Başkanlığımıza sunulmuştur. Açık olan bulgular, 2015 Yılı İç Denetim Programı kapsamında tekrar izlemeye tabi tutulacak ve halen açık olduğu görülen bulgular, Müsteşarlık Makamına arz edilecektir.

180 179 Eğitim Faaliyetleri İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen toplantı ve eğitimlere katılım sağlanmıştır. İçDen Yazılımının Kullanımında Yaşanan Sorunlar TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı Gelişim ve Liderlik Eğitimi Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Bakanlığımız Teknik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Protokol Yönetimi ve İletişim Eğitimi Ayrıca aşağıda belirtilen konularda eğitimler verilmiştir: Kamu Görevlileri Etik Davranış İlke ve Kuralları, Zaman ve Performans Yönetimi Etik Değerler, Etkili İletişim, Zaman Yönetimi ve İş Yerinde Mobbingin Önlenmesi ve Çalışma Huzuru STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Planlama Çalışmaları Stratejik Planın Güncelleştirilmesi Çalışmaları Stratejik Planının uygulanması sürecinde Bakanlık önceliklerinin ve stratejik hedeflerinin gözden geçirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde...stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir... hükmü bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, tarihli ve 3110 sayılı Bakanlık Makamı nın Olur u ile Bakanlığımız Stratejik Planının yılları için güncelleme çalışmaları başlamıştır. Stratejik planın güncelleştirilmesi çalışmaları kapsamında; 27 Ekim 2014 tarihinde başlayan Durum Analizi çalışması yaklaşık 2 aylık yoğun bir saha çalışması ve toplantılar zinciri ile 15 Aralık 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Bu çerçevede, personelle iç paydaş, dış paydaş ile dış paydaş araştırması yapılmıştır. 26 ilde kişi ile yüz yüze anket yapılarak vatandaş memnuniyeti araştırması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 7 bölgede 7 farklı ilde (Konya, İzmir, İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Adana, Erzurum) odak grup toplantıları düzenlenerek GZFT analizi

181 180 dahil olmak üzere web tabanlı anket ve odak grup toplantılarını içeren bir analiz çalışması yapılmış ve toplam 223 dış paydaşın görüşleri alınmıştır. Kurumun kamuoyundaki algısı, görev tanımı ve bilinirliği, birlikte çalışma ve koordinasyon kabiliyeti, kurumdan beklentiler ve görev alanındaki fırsatlar ve tehditler gibi çok çeşitli konularda analizler ve tespitler yapılmıştır. Son olarak Ankara da gerçekleştirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Analiz Çalıştayı ile Bakanlık dış paydaşlarının görüşleri kapsamlı olarak alınmıştır. Yürütülen kurumsal analiz çalışmalarında toplam farklı kurumla, den fazla kişi ile Bakanlık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında Bakanlığın Sorumlulukları Başkanlığımız, diğer Bakanlıklara ait strateji belgeleri ve eylem planlarında, Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan eylemler için koordinasyon görevini yürütmektedir. Tablo 40. Bakanlığımızca Oluşturulan Eylem Planları Strateji Belgesi Adı Koordinatör Genel Müdürlük Bakanlığımızın Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı İzleme Dönemi Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı; KENTGES ( ) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Bakanlığımız 41 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 6 ayda bir İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ( ) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bakanlığımız 88 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Yılda bir Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bakanlığımız 26 Eylemde sorumlu kuruluş, 24 eylemde ilgili kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Yılda bir Tablo 41. Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında Sorumluluklar Tablosu Strateji Belgesi Adı Koordinatör Kuruluş Bakanlığımızın Sorumlu Olduğu Eylem Sayısı İzlenme Dönemi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ( ) Yaşlanma Ulusal Eylem Planı ( ) Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 6 ayda bir Yılda bir Yılda bir

182 181 Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı ( ) KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Makine Sektörü Stratejisi Eylem Planı ( ) Otomotiv Sektörü Stratejisi Eylem Planı ( ) Kimya Stratejisi Eylem Planı ( ) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlığımız 6 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 3 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 6 ayda bir 6 ayda bir 6 ayda bir 6 ayda bir 6 ayda bir Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı ( ) İçişleri Bakanlığı Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Yılda bir Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (GİTES) ( ) Ekonomi Bakanlığı Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 3 ayda bir Türkiye Demir Çelik ve Demir dışı Metaller Sektörü Stratejisi Eylem Planı ( ) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlığımız 3 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 6 ayda bir Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planı ( ) Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı ( ) Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı ( ) Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ( ) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 3 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 5 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 6 ayda bir 3 ayda bir 6 ayda bir 3 ayda bir Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Eylem Planı ( ) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakanlığımız 5 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Yılda bir

183 182 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı ( ) İç Göç Eylem Planı Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı ( ) Biyoyakıt Eylem Planı ( ) Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları ( ) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ( ) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı Kooperatifçilik Stratejisi Eylem Planı ( ) (2) Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir Bakanlığımız 1 eylemde ilgili kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 2 eylemde ilgili kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 10 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir Bakanlığımız 1 eylemde ilgili kuruluş olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 32 eylemde sorumlu ve ilgili kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 6 ayda bir Yılda bir 6 ayda bir 6 ayda bir Yılda bir Yılda bir Yılda bir 6 ayda bir Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu YOİKK (3) Ekonomi Bakanlığı Bakanlığımız 8 eylemde sorumlu kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 6 ayda bir Kamu İç Kurum Kontrol Standartları Eylem Planı Maliye Bakanlığı (4) Temiz Hava Eylem Planı Çevre ve Şehircilik 81 ilde uygulanması (5) Bakanlığı sağlanacaktır. Ulusal Havza Yönetimi Bakanlığımız 9 eylemde Orman ve Su İşleri Stratejisi sorumlu kuruluş olarak Bakanlığı ( ) (5) görevlendirilmiştir. Bakanlığımız 1 eylemde Ergene Havzası Koruma Orman ve Su İşleri sorumlu kuruluş olarak Eylem Planı (5) Bakanlığı görevlendirilmiştir Bakanlığımız 7eylemde Seramik Sektörü Bilim Sanayi ve sorumlu, 3 eylemde ilgili Stratejisi ve Eylem Planı Teknoloji Bakanlığı kuruluş olarak ( ) (6) görevlendirilmiştir (1) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yılda bir Yılda 1 kez Yılda 1 kez 6 ayda bir

184 183 (2) İlgili eylem planı koordinasyon ve takibi Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. (3)İlgili eylem planı koordinasyon ve takibi Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. (4)İlgili eylem planı koordinasyon ve takibi SGB İç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. (5)İlgili eylem planı koordinasyon ve takibi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. (6) İlgili eylem planı koordinasyon ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ÇED Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Üst Politika Belgelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 Yılı Programında Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak yer aldığı tedbirlerin izlenmesi Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalara ilişkin, ana hizmet birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşlardan üçer aylık dönemler (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) halinde gelen bilgiler konsolide edilerek, Kalkınma Bakanlığı yıllık program izleme sistemine girilmiştir yılı içerisinde toplam 37 adet tedbir izlenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Çalışmaları Onuncu Kalkınma Planı nda hedef ve politikalara ek olarak, Öncelikli Dönüşüm Programları adıyla kritik müdahale alanları ortaya konulmaktadır. Programlar; birden fazla sektörü kesen, planların uygulanması ve izlenmesini kolaylaştıran, öncelikli alanlara yönelik kamu politikalarından oluşmaktadır. Bakanlığımızın Genel Koordinatör veya Bileşen Sorumlusu olarak yürüttüğü programlar ile önemli katkı öngörülen Öncelikli Dönüşüm Programları şunlardır: Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı (Genel Koordinatör) İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı (Bileşen Sorumlusu) Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı (Bileşen Sorumlusu) Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı (Bileşen Sorumlusu) Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Bakanlığımızın toplam 11 adet değişik program, bileşen ve politika alanlarında; 38 eylemde sorumlu ve 70 eylemde ilgili kurum olarak görevlendirilmesi teklif edilmiştir.

185 184 Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları ile ilgili çalışmalar Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Bakanlığımızın genel koordinatör olduğu Kentsel Dönüşüm programının ayrıntıları, alt bileşenleri, uygulama faaliyet ve projeleri, bütçe ihtiyacı ve mevzuat altyapısı bileşenlerden sorumlu diğer kurumların ortak katılım ve katkılarıyla eylem planı haline getirilmesi için gerekli çalışmalar Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesinde üst yöneticilerin ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlayacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede Bakanlığımızın 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Üst yönetim tarafından onaylanan İdare Faaliyet Raporu, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı na gönderilmiş, basımı yapılarak ilgili birimlere dağıtılmış ve ayrıca internet ortamında hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Kamu Hizmet Envanteri Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Başbakanlığın tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarihli yazısıyla Kamu Hizmet Envanteri girişlerinin yeniden başlatılmasını istemiştir. Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde de hizmet ya da görev değişiklikleri nedeniyle güncellemeler yapılmıştır. Mevzuat Çalışmaları tarih ve 2012/17 sayılı Genelge ile Başkanlığımıza verilen, Bakanlığımız birimleri tarafından Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Kanun, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Usul ve Esaslar, Tebliğ vb. mevzuat taslaklarına içerik ve şekil bakımından son halin verilmesi ile mevzuatın yayımlanmak üzere Bakanlık Makamına sunularak Başbakanlığa gönderilmesi görevi kapsamında; 34 adet Tebliğ ve 9 adet Tebliğ Değişikliği, 6 adet yönetmelik ve 12 Yönetmelik Değişikliği, 2 adet Yönerge, 27 adet Genelge ve 18 adet Bakanlar Kurulu Kararı olmak üzere 110 adet mevzuat çalışması yürütülmüştür. Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi Faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün çalışma alanları ile ilgili bilgi taleplerine cevap veren, ihbar ve şikâyetleri ilgili birimlerimize ileten ve tapu işlemlerine ait randevuları veren Alo 181 Çağrı Merkezi 2013 yılı Ocak ayı itibariyle hizmete sunulmuştur.

186 185 16/09/2014 ve 3864 sayılı Bakan oluru ile çağrı merkezine ilişkin eğitim, tanıtım, hakla ilişkiler, raporlama hizmetin devamındaki şartname hazırlıkları ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere Strateji Geliştirme Başkanı Başkanlığında bir çalışma grubu teşekkül ettirilmiştir. Çağrı Merkezinde çalışan operatör ve mevzuat uzmanlarının çağrı merkezine başvuran kişilerle iletişiminin daha iyi bir seviyeye getirilmesi ve bilgi taleplerinin ilk aşamada operatörler tarafından karşılanabilmesi amacıyla alo 181 bilgi bankası oluşturulmuştur. Halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmaları kapsamında tanıtım afişleri hazırlanarak ilçe düzeyinde tüm Türkiye ye dağıtımları yapılmıştır. Ayrıca Çağrı merkezini arayan vatandaşlarla memnuniyet anketi yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar kapsamında 2013 ve 2014 yıllarına ait bilgiler ve istatistiksel veriler hazırlanmıştır buna göre; bir önceki yıla göre; 2014 yılında toplam çağrı sayısı %101,01, ihbar ve şikâyetler üzerine kesilen para cezalarının tutarı %309 oranlarında artmış ve vatandaş memnuniyet oranı %72 den % 86 seviyesine ulaşmıştır. İhbar sayıları ise %500 ün üzerinde artarak yaklaşık adet ihbar seviyesine yükselmiştir. Bu husus vatandaşlarımızda çevresel duyarlılığın her geçen sene daha da yükseldiğini işaret etmektedir. Alo 181 çağrı merkezine yapılan ihbarlardan dolayı başlatılan inceleme ve denetimler kapsamında çevreye aykırı iş ve işlemlerden dolayı kişi ve kuruluşlara 2014 yılında toplam TL idari para cezası uygulanmıştır. Tablo 42. Alo 181 Çevre ve Şehircilik Hattı Yılı Çağrı Artış Oranları Yılına Göre Artış Yüzdesi Nitelikli Toplam Çağrı Sayısı %100,54 Kesilen Ceza Miktarı TL TL %309,60 Memnuniyet Oranı %72,30 %85,90 %18,80 Bilgi Çağrısı Sayısı %121,75 İhbar Çağrısı Sayısı %523,25 Kentsel Dönüşüm Çağrı Sayısı %150,08 Çevre Yönetimi Çağrı Sayısı %340,20 Mesleki Hizmetler Çağrı Sayısı %123,29 ÇED Çağrı Sayısı %-67,16

187 186 Mekânsal Planlama Çağrı Sayısı %38,58 Yapı Denetim Çalışmaları Çağrı Sayısı Doğal Sit ve Tabiat Varlıkları Çağrı Sayısı %18, %21,48 Tapu ve Kadastro Randevu Sayısı Tapu ve Kadastro İşlemleri Çağrı Sayısı En Çok Çağrı Gelen İl İstanbul (17433) İstanbul (46322) %165,7 En Az Çağrı Gelen İl Kilis (31) Kilis (31) %0,0 Performans Bütçe ve Raporlama Çalışmaları Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu Çalışmaları 2015 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, 2015 yılına ilişkin, öncelikli performans hedef ve göstergeleri, faaliyetleri ve bunlardan sorumlu harcama birimlerini belirleten 30 Haziran 2014 tarihli yazı ile başlamıştır. Performans programının hazırlanması ve kamuoyuna sunulması sürecinde aşağıdaki iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir. Performans programı çalışmaları ile bütçe teklifleri uyumlu bir şekilde yürütülmüştür. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar ile Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmiş olan makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri de göz önünde bulundurularak Bütçe Tasarısı nda yer alan ödenekler dâhilinde Bakanlığımız Tasarı Performans Programı hazırlanmış ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu na gönderilmiştir. Bakanlığımız Stratejik Planının revizyon çalışmalarının başlamasıyla birlikte, Plandaki değişiklikler doğrultusunda performans programı yeniden gözden geçirilmiştir. Harcama birimlerinin yöneticileriyle yapılan son görüşmeler de dikkate alınarak Tasarı Performans Programındaki veri ve açıklamalar tarihi itibariyle tekrar güncellenerek Program nihai hale getirilmiştir. Bütçenin Hazırlanması Bakanlığımız 2015 yılı Bütçe hazırlık çalışmalarına Bakanlığımız Performans Programı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak başlanmıştır. Başkanlığımızca, harcama birimlerince hazırlanan bütçe teklifleri ile İl Müdürlüklerinden gelen bütçe teklifleri, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi taslağı, yatırım programı hazırlama rehberi taslağına göre incelenmiştir. Başkanlığımızca, harcama birimleri arasında koordinasyon toplantıları yapılmış ve Bakanlığımız bütçe teklifi değerlendirilmiştir. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar ile Yüksek Planlama

188 187 Kurulunca belirlenmiş olan makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri de göz önünde bulundurularak Bakanlığımız bütçesine son şekli verilmiştir. Bütçenin Uygulanması Ayrıntılı Harcama Programının Hazırlanması ve Revizesi İşlemleri Bakanlığımız 2014 Yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, (1) Sıra No lu Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibariyle dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı (teklif) hazırlanmış ve Müsteşarlık Makamının Olur una sunularak Maliye Bakanlığı na gönderilmiştir. Ödenek Aktarma İşlemleri 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre 94 adet Aktarma; Maliye Bakanlığınca ve Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5 nci maddesi ile aynı Kanunun E cetveli 55 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı nca 9 adet yedek ödenek talebimiz bulunulmuştur Yılı sonunda ödenek üstü harcama yapılan tertipler birimler itibariyle tespit edilerek gerekli ödeneği temin etmek amacıyla değerlendirmeler yapılmış ve fazla olduğu tespit edilen ödeneklerden, kurum içi aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmıştır. Ödenek Ekleme İşlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40 ıncı maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Merkez Saymanlık Müdürlüğümüze Şartlı Bağış ve Yardımlardan gelir kaydettirilen, 36 adet ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Bütçe Uygulama İşlemleri Temizlik Hizmeti Alımı: İl Müdürlüklerinin temizlik hizmeti alımı yapabilmeleri için 2014 yılında 72 İl Müdürlüğümüzde toplam 298 temizlik hizmeti personeli için hizmet alımı yapılmıştır yılı Aralık ayı içerisinde, 2015 yılı için 75 İl Müdürlüğümüze toplam 332 temizlik hizmeti personeli için hizmet alımı talimatı gönderilmiştir. Hizmet Aracı Kiralama: İl Müdürlüklerinde kullanılmak üzere Bakanlığımız döner sermaye kaynağından 2014 yılında toplam 356 hizmet aracı kiralanmış olup toplam TL ödeme yapılmıştır yılı Aralık ayı içerisinde, 2015 yılı için toplam 358 hizmet aracı kiralanması için hizmet alımı talimatı gönderilmiştir. Şoför Hizmeti Alımı: İl Müdürlüklerinde hizmet vermek üzere Bakanlığımız döner sermaye kaynağından 2014 yılında toplam 103 şoför için hizmet alımı yapılmış olup toplam TL ödenek aktarılmıştır yılı Aralık ayı içerisinde, 2015 yılı için toplam 224 şoför için hizmet alımı talimatı gönderilmiştir.

189 188 Güvenlik Hizmeti Alımı: İl Müdürlüklerinde hizmet vermek üzere Bakanlığımız döner sermaye kaynağından 2014 yılında toplam 132 güvenlik personeli için hizmet alımı yapılmış olup toplam TL ödenek aktarılmıştır yılı Aralık ayı içerisinde; 2015 yılı için toplam 305 güvenlik personeli için hizmet alımı talimatı gönderilmiştir. Mefruşat ve Makine-Teçhizat Alımı: 2014 yılı içerisinde 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarının büro mefruşat, makine teçhizat, bilgisayar, yazıcı, cors cihazı ihtiyaçları ve compact arşiv sisteminin kurulmasına yönelik ihtiyaçları karşılanmıştır. Taşıt Alımı: İl Müdürlüklerinin hizmet aracı ihtiyacını karşılamak amacıyla 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 adet 4x4 arazi aracı Başkanlığımızca satın alınarak Diyarbakır, Kayseri, Bolu, Artvin, Trabzon, Hatay, Isparta illerine tahsis edilmiştir. Hizmet Binası Bakım ve Onarımı ve Lojman Onarımı: Hizmet binası bakım ve onarımı için TL maliyetli 138 adet; lojman onarımı için TL maliyetli 81 adet ihale talimatı verilerek gerekli tadilatların İl Müdürlüklerimizce yaptırılması sağlanmıştır. Hizmet Binası İnşaatları: Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ek hizmet binası 2014 yılı içerisinde tamamlanmış olup hizmete açılmıştır. Van, Aksaray, Bingöl, Ağrı, Hakkâri, Burdur ve Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binaları inşaatı devam etmekte olup 2015 yılı içerisinde hizmete açılacaktır. Bursa ve Malatya hizmet binaları ihale aşamasındadır. Şekil 25. Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şekil 26. Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

190 189 Tablo Yılı İl Müdürlükleri Yapım İşleri Hizmet Binası Adı Başlama Bitiş Tarihi Revize Proje Tutarı Revize 2014 Yatırım Ödeneği 2014 Yılı Harcama Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hakkâri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımların İzlenmesi İşlemleri Kalkınma Bakanlığı ndan gelen Bakanlık projelerinin harcama gerçekleşmeleri hakkındaki, bilgi talebi üzerine, merkez harcama birimlerine her üç ayda bir yazı yazılarak bilgi alınmış ve harcama birimlerinin, Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sisteminden alarak gönderdiği projelere ait harcamalar konsolide edilerek, ilgili ayın on beşine kadar Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiştir.

191 190 Taşınır İşlemleri KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemin (TKYS) ile Bakanlığımız harcama birimleri taşınır işlemlerini bu sistem üzerinden yürütmüşlerdir. Taşınır işlemlerinin yürütüldüğü SGB.net sistemi üzerinden, harcama birimlerinin yılsonu hesaplarının çıkartılması sağlanmıştır. Yönetim dönemi hesaplarının konsolidesi sonucunda Bakanlığımız 2013 mali yılı taşınır kesin hesap cetvelleri hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile gerekli mutabakat sağlandıktan sonra Sayıştay Başkanlığı na, TBMM ne ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Taşınır mal işlemlerinin takip edildiği SGB.net sisteminden KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile tüm harcama birimlerine gereken destek sağlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listeler Sayıştay a gönderilmiştir. Başkanlığımıza ait internet sitesinde mevcut olan Mevzuat ve Taşınır Mal bölümlerine, taşınır mal iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatlar ve ihtiyaç duyulabilecek yazışmalar eklenmeye ve güncellemeye devam edilmiştir. Taşınır iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, görülen aksaklıkların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak harcama birimlerine yazılar yazılmıştır. Gerek mevzuat açısından, gerekse KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin kullanımı açısından merkez ve taşra harcama birimlerimize yazı, faks, telefon ve e-posta yoluyla danışmanlık hizmeti verilmiştir. İç Kontrol Faaliyetleri Ön Mali Kontrol Faaliyetleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17 nci maddesi gereğince, Bakanlığımız harcama birimlerinin mal ve hizmet alımlarında bir milyon Türk Lirasını, yapım işlerinde ise üç milyon Türk Lirasını aşan 56 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı incelenmiştir sayılı KMYK Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde uygun görülen 51 adet ihale dosyasına uygun görüş yazısı düzenlenmiştir. Mevzuatına uygun olmayan 5 adet taahhüt evrakı ise gerekçeli olarak harcama yetkililerine iade edilmiştir. TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Bakanlığımızda kalite anlayışının yerleştirilmesini, verimliliğin artırılmasını, etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesini, faaliyetlerin izlenmesi, kontrolü ve iyileştirilmesini, hizmet alanlar açısından memnuniyetin artırılarak şikayetlerin azaltılmasını sağlamak

192 191 amacıyla TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi nin uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bakanlığımızdan 133 personelin katılımıyla 10/03/ /05/2014 tarihleri arasında Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Temel Eğitim, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi olmak üzere dört oturumda tamamlanan eğitimin ardından birimlerde çalışmalar başlatılmıştır. Organizasyon yapısı belirlenmiş, Başkanlığımızca, Bakanlık Kalite Koordinatörlüğü ve Genel Müdürlüklerde Birim Kalite Koordinatörlüklerinin kurulması sağlanmıştır. Sorumlular seçilerek dokümantasyon hazırlık süreci başlamıştır. Ayrıca Bakanlığımız üst düzey yöneticilerine yönelik olarak Türk Standartları Enstitüsü uzmanı tarafından Kalite Yönetim Sistemi semineri düzenlenmiştir ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır tarihinde 30 personelin katılımı ile on günlük kalite çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay sonrasında zorunlu prosedürler, planlar, formlar, prosesler, talimatlar ve diğer kalite dokümanları oluşturulmuştur tarihleri arasında tüm merkez birimlerinde iç tetkik yapılmıştır. Tetkik sonrasında Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları birimlerde yapıldıktan sonra, Müsteşarımız başkanlığında Üst Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda iç tetkik sonuçları, müşteri memnuniyetinin artırılması ve kalite hedeflerine ulaşım için gerekli tedbirlerin alınması konuları görüşülmüştür. Şekil 27. Üst Yöneticilerin Kalite Yönetim Sistemi Semineri Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının Bakanlığımız intranet sayfasına aktarılması sağlanmıştır. Bakanlığımızca Türk Standartları Enstitüsü ne TS EN ISO 9001:2008 belgesi

193 192 için başvurulmuştur. Türk Standartları Enstitüsü uzmanlarınca gerçekleştirilen dış tetkik sürecini de tamamlayan Bakanlığımız belge almaya hak kazanmıştır. Yönetim Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Parlamento Hizmetleri Yazılımı Parlamento Hizmetleri Yazılımı tüm gelen sözlü ve yazılı soru önergelerini arşivleyerek kurumsal hafıza oluşturmaktadır. Bakanlığımıza gelen soru önergeleri TBMM sayfasından takip edilerek sisteme eklenmektedir. Bu sistemle soru önergelerinin cevaplanma sürelerinin kısaltılması hedeflenmiştir. Soru önergeleri konu, milletvekili, siyasi parti gibi kriterlere göre sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Tüm verilerin grafiksel istatistikleri oluşturulabilmektedir. Parlamento İş ve İşlemleri 2014 yılı faaliyetleri kapsamında, TBMM 24. dönem 4. ve 5. yasama yılları itibariyle; 892 adet yazılı soru önergesinin 715 adedi cevaplandırılmış olup, Bakanlığımızı ilgilendirmeyen 66 adet önerge ise TBMM ye iade edilmiş ya da ilgili diğer Bakanlıklara yönlendirilmiştir. 111 adet yazılı soru önergesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, süreleri içerisinde cevap verilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, toplam 57 adet sözlü soru önergesinden 2 tanesi cevaplandırılmıştır. TBMM gündeminde yer alan ve görüşülmeyi bekleyen Bakanlığımızla ilgili 47 adet sözlü soru önergesinin cevap metinleri hazırlanmış olup, gündem sıra sayısına göre Sayın Bakanımız ya da hükümet sözcüsü ilgili bakan tarafından Genel Kurulda cevaplandırılacaktır. Sözlü soru önergelerinden 8 adedi Bakanlığımızı ilgilendirmemesi sebebiyle TBMM ye iade edilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı ile Yürütülen Resmi İstatistik Programı Çalışmaları Resmi İstatistik Programının (RİP) hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca İstatistik Konseyi oluşturulmuştur. Bu bağlamda, tarihinde yapılan 10. İstatistik Konseyi Toplantısına katılım sağlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen, 19 Şubat 2014, 22 Mayıs 2014, Eylül 2014 ve Aralık 2014 tarihlerinde yapılan Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi (TİSG) Programı III. Aşaması Yönlendirme Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 05 Mart 2014 tarihinde yapılan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır.

194 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen URİVGES (Uluslararası Organizasyonlara Veri Gönderim Programı) Tanıtım Toplantısına katılım sağlanmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü nün Faaliyetleri Bakanlığımız kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını teminen Bakanlık Makamının 23/05/2014 tarihli ve 7715 sayılı Olur u ile Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlanmıştır. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, görevlerini yürütürken; gelirlerinin verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi ve elde edilen gelirlerin tanımlanmış standartlarda Bakanlığımız stratejik planı ve bütçe ilkelerine uygun şekilde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, muhasebeleştirilmesi, saydamlık ve erişilebilirlik ilkelerine uygun raporlanması ilkelerine uygun hareket etmektedir Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Durum Bilgileri Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi Başlangıç bütçesi 2013 yılında TL olan tahsil edilen bütçe geliri, 2014 yılında yaklaşık yüzde 10,6 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 44. Döner Sermaye İşletmesi Gelir Kalemleri Dağılımı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Kalemleri Tutar (TL) 1. Belgelendirme Gelirleri (Egzos Emisyon,ÇED Belge, Yapı Denetim Lab.vb) Yetki Belgesi Gelirleri (Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi vb.) Ruhsat Gelirleri (Yapı Kullanım Ruhsatı vb.) Lisans Gelirleri (Çevre Lisans, Kentsel Dönüşüm Lisans vb.) İzin Verme Gelirleri (Çevre İzin Verme vb.) Harita ve Harita Bilgisi Üretim Gelirleri Baskı, Matbaa ve Darphane Gelirleri Ölçüm Gelirleri Tahlil ve Analiz Gelirleri Kontrol ve Denetim Gelirleri (Mekânsal Planlama Kontrol ve Onay vb.) Alınan Paylar (Yapı Denetim Payları) Faiz Gelirleri Tabiat Varlıklarını Koruma Kira Gelirleri Diğer Gelirler Toplam

195 194 Gider Bütçesi Gerçekleşmesi 2013 yılında TL olan bütçe gideri, 2014 yılında yaklaşık yüzde 18 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 45. Döner Sermaye İşletmesi Gider Kalemleri Dağılımı Döner Sermaye İşletmesi Gider Kalemleri Tutar (TL) 1. Kırtasiye Malzemesi Giderleri (Kırtasiye, Baskı ve Cilt vb.) Laboratuvar Sarf Malzeme Giderleri Enerji Giderleri (Akaryakıt vb.) Yolluk Giderleri (Seyyar Görev Tazminatı vb.) Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Bilgisayar,masa vb.) Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri (Posta Pulu, Telefon vb.) Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri Hizmet Binası Yapım Giderleri Personel Hizmet Alım Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım, Onarım Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri Kentsel Dönüşüm Özel Hesabına Aktarılan Pay Belediye Projeleri Destek Payı (İLBANK) Hazine Hissesi S.H.Ç.E.K Payı Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Giderler Diğer Giderler (İlan,Bakım Onarım, Lisans Alım,Diğer Hizmet Alım vb.) Toplam Mali Durum Bilgileri İşletmenin sermayesi, ,00 Türk Lirasıdır. Döner sermaye İşletme Müdürlüğümüzün tarihi itibariyle TL banka mevcudu bulunmaktadır. Ayrıca tarihi itibariyle İşletme Müdürlüğümüzün yevmiye sayısı dir.

196 Yılı İçerisinde Döner Sermaye İşletme Bütçesinden Yapılan Bazı Giderler Kentsel Dönüşüm Payı 2014 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılan giderlerin yaklaşık yüzde 30 una tekabül eden, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak uygulamalara ait giderler için Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına TL kaynak aktarılmıştır. Altyapı Projelerini Destekleme Payı Nüfusu in altında olan belediyelerin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik yürütülecek proje işlerine ilişkin Bakanlığımız ile İller Bankası A.Ş arasında 08/08/2014 tarihinde imzalanan Altyapı Projelerini Destekleme Protokolü kapsamında TL kaynak aktarılmıştır. Hazine ve SHÇEK Payları Döner Sermaye İşletmesinin 2014 yılı içerisindeki gayrisafi hasılatının %15 ine karşılık gelen TL si genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, %1 ine karşılık gelen TL si sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığına aktarılmıştır. Bakanlık Hizmet Binası İnşaatı devam eden Bakanlık Hizmet Binası için 2014 yılında döner sermaye işletme müdürlüğünce yapılan giderlerin yaklaşık yüzde 40 ına tekabül eden, toplam TL kaynak aktarılmıştır. Etkileşim Merkezi Hizmet Alımı (Alo 181) Bakanlığımızın faaliyet alanlarına ilişkin olarak, vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri, taleplerinin doğru ve hızlı bir şekilde yetkili birimlerimize yönlendirilmesi, özellikle de çevresel hususlarda ihbar ve şikâyetlerinin yedi gün yirmi dört saat esası ile kayda alınabilmesi için, 2013 yılı başından itibaren Alo 181 Çevre ve Şehircilik Çağrı Merkezi

197 196 hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda 2014 yılında Döner Sermaye İşletme Bütçesinden TL ödenmiştir. Alo 181 Çağrı Merkezi 15/09/2014 tarihinden itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün çağrı merkezi ile birleşerek tek merkez şeklinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Çağrı Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren etkileşim merkezine ilişkin giderlerin %50 si Bakanlık Döner Sermaye İşletme bütçesinden %50 si ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesinden karşılanmıştır. Bu kapsamda 2014 yılı sonuna kadar yapılan TL lik ödemenin TL si İşletme Müdürlüğümüzün bütçesinden karşılanmıştır. Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi 2014 Yılı Yatırım Programına yıl içerisinde Mogan Gölü Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi kapsamında Mogan Gölünün tabanında yer alan, gölü içten kirleten bir kaynak olan çamur tabakasının ortamdan alınması ile göl tabanında yer alan içsel kirletici kaynağın ortadan kaldırılarak gölün kirlilik düzeyinin en aza inmesi, göldeki sığlaşmanın önlenmesi, gölün su derinliği ve su hacminin artarak göldeki mevcut sucul ekosistemin eski doğal konumuna dönmesi amacıyla yapılacak fizibilite projesinin hazırlanması işinin 01/12/2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Döner Sermaye İşletme Bütçesinden Karşılanan Giderleri - Bakanlığımız hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, genel bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin mal ve hizmet alımları için 2014 yılında Döner Sermaye İşletme bütçesinden TL ödeme yapılmıştır Yılı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Bütçe Çalışmaları İşletmenin 2015 Yılı Bütçesi, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 22 inci maddesine göre, Bakanlığın stratejik plan ve performans programları göz önüne alınarak ve Maliye Bakanlığınca belirlenen analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak denk bütçe esasına göre hazırlanmıştır. Buna göre işletmenin 2015 yılı gelir ve gider bütçeleri TL olarak tahmin edilmiştir.

198 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği nin, Bakanlığımızın merkez teşkilatı hizmet birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarının hizmetlerini problemlerden uzak, en objektif bir şekilde yürütebilmelerini temin etmek üzere, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları hukuk devleti ilkesi ve Bakanlığımız menfaatleri çerçevesinde yönlendirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmaktır yılında Müşavirliğimizde açılan idari dava sayısı 2305, adli dava sayısı 349 dur. İdari davaların dağılımı şu şekildedir: 358 adet 2872 sayılı Çevre Kanunu na göre verilen idari para cezalarına ilişkin dava, 105 adet Çevresel Etki Değerlendirmesi kararlarına karşı açılan dava, 615 adet imar planı iptaline ilişkin dava, 111 adet çevre düzeni planı iptaline ilişkin dava, 29 adet Van Depremi sebebiyle açılan tam yargı davası, 277 adet 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un uygulanmasından doğan dava, 194 adet 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun un uygulanmasından doğan dava, 108 adet 2863 sayılı Kanun uyarınca doğal sit ilanına karşı açılan dava, 39 adet kıyı kenar çizgisi tespiti sebebiyle açılan dava, 50 adet yönetmelik iptali talebiyle açılan dava, 231 adet personel tarafından açılan dava, 20 adet ihaleden yasaklamaya ilişkin dava, 28 adet Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Kararı iptali hakkında dava, 8 adet Çevre Katkı Payı hakkında dava, 18 adet kamulaştırması el atma davası(idari), 23 adet Bakanlar Kurulu kararı iptali davası, 37 adet tazminat davası, 3 adet HES davası, 51 adet diğer dava. Adli davaların dağılımı ise şu şekildedir: 47 adet Kamulaştırma işlemleri ile ilgili dava 89 adet işçi-işveren kaynaklı alacak davası 46 adet tazminat davası 6 adet tapu kaydı düzeltilmesi hakkında dava 45 adet tespit davası 11 adet diğer dava 104 adet Ceza davası 1 adet Merci tayini davasıdır.

199 198 Ayrıca, 2014 yılında 284 adet mevzuat taslağına Müşavirliğimizce görüş verilmiştir. 205 adet mütalaa bildirilmiştir. 338 adet icra dosyası açılmıştır DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Projeler Konusunda Yürütülen Faaliyetler Çevre Faslı Müzakere Süreci ile İlgili Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi nde alt bölümde yer alan 5 adeti teknik olmak üzere 6 adet Kapanış Kriteri belirlenmiştir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir: Türkiye nin Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü nden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmesi, (teknik olmayan kapanış kriteri) Türkiye nin AB nin yatay ve çerçeve çevre müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı sınır aşan hususları da içerecek şekilde kabul etmesi, Türkiye nin AB nin su kalitesi alanındaki müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı özellikle Çerçeve Su Koruma Kanunu nu kabul etmesi, Nehir Havzası Koruma Eylem Planlarını oluşturması, ayrıca uygulama mevzuatını da kabul ederek sektöre ilişkin yasal uyumlaştırmada kayda değer bir ilerleme sağlaması, Türkiye nin endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi alanındaki AB müktesebatının aktarımına yönelik mevzuatı kabul etmesi, Türkiye nin faslın geriye kalan sektörlerinde, doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek şekilde, Strateji Belgesi doğrultusunda müktesebata uyumu sürdürmesi ve katılım tarihinde AB yükümlüklerinin uygulama ve yaptırımının sağlanması yönünde tamamen hazır olduğunu göstermesi, Türkiye nin Strateji Belgesi doğrultusunda her düzeyde denetim hizmetlerini de içerecek şekilde idari kapasiteyi geliştirmeye devam etmesi, koordinasyonu geliştirmeye devam etmesi, bu fasıldaki tüm sektörlerdeki müktesebatın uygulama ve yaptırımını sağlayacak şekilde uygun idari yapıların katılım tarihinden yeterli bir süre önce hazır olduğunu göstermesi. Diğer Fasıllar ile İlgili Yürütülen Çalışmalar Bakanlığımızın dolaylı olarak ilgili olduğu fasıllar kapsamında;

200 199 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü; Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslına, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü; Enerji Faslı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestîsi Faslı ve Malların Serbest Dolaşımı Faslına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslına, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ise, Ulaştırma ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Fasıllarına katkı sağlamaktadır yılı içerisinde, Türkiye İlerleme Raporu na katkı sağlanması amacıyla ilgili konularda kaydedilen gelişmeler, Bakanlığımızın birimlerinden talep edilmiş ve temin edilerek Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiştir. Ulusal Eylem Planı İle İlgili Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı nın koordinasyonunda, Türkiye nin "Yeni Avrupa Birliği Stratejisi" kapsamında hazırlanan ve iki aşamadan oluşan "Ulusal Eylem Planı", müzakere fasıllarında uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmaları içermektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımız tarafından da, "Ulusal Eylem Planı"na katkı sağlanması için, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın koordinasyonunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 03 Haziran 2014 tarihinde "Avrupa Birliği Ulusal Eylem Planı" hazırlık çalışmalarının başlatılması ve Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında, önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmaların belirlenmesi için toplantı gerçekleştirilmiştir. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar doğrultusunda; "Avrupa Birliği ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı", Bakanlığımız tarafından, "27 No lu Çevre Faslı" için hazırlanan tablolar; Dönemi Dönemi ve Dönemini kapsayacak şekilde düzenlenmiş ve Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiştir. "Avrupa Birliği Katılım için Ulusal Eylem Planı"nın I. Aşaması, 30 Ekim 2014 tarihinde; II. Aşaması ise, 01 Aralık 2014 tarihinde açıklanmıştır. Avrupa Birliği Ulusal Entegre Çevre Eylem Stratejisi İle İlgili Yürütülen Çalışmalar " , (UÇES) Belgesi"nde yer alan hedeflerin ve stratejilerin, belirtilen mevzuat uyumunun ve yatırımların; Dönemi için güncel gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi, Dönemi için ise, güncellenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu kapsamda, 21 Ekim 2014 tarihinde, Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) arasında "Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi nin (UÇES) Güncellenmesi

201 200 Projesi"ne ilişkin bir "Sözleşme" imzalanmıştır. Söz konusu projenin koordinasyon işlemi, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda; Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından projeye ilişkin yapılacak olan çalışmalar için oluşturulacak "Sektörel Çalışma Grupları"na katılımın sağlanması amacıyla, yetkili temsilcilerin belirlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Bakanlığımızın birimleri ile koordinasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 29 Aralık 2014 tarihinde, "Proje Açılış Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar Türkiye tarafından Avrupa Çevre Ajansı na (AÇA) ödenen yıllık üyelik aidatı tutarının, AÇA nın yıllık toplam bütçe tutarı içinde yaklaşık % 8 oranına ulaşmış ve bu tutarın büyük bir bölümünün ulusal bütçeden karşılanmış olmasından dolayı; "Türkiye tarafından AÇA ya ödenen yıllık üyelik aidatının, 2013 yılı ve sonraki yıllar için makul ve kabul edilebilir bir tutar seviyesine düşürülmesi" ve "AÇA için Birlik fonlarından karşılanan tutar 2013 mali yılı bütçe döneminden itibaren arttırılması" olasılıkları gündeme getirilmiştir. Türkiye nin AÇA ya üyeliğinin gözden geçirilmesi ve ödenen katkı payı tutarının düşürülmesi için yürütülen faaliyetler kapsamında; Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü yetkili temsilcileri ile yapılan temasın sonucunda, 23 Mayıs 2014 tarihinde, Belçika nın Brüksel kentinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir Ekim 2014 tarihlerinde, AÇA ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkili temsilcileri tarafından gerçekleştirilen üst düzey ülke ziyareti kapsamında, Bakanlığımızca düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır. Sürece ilişkin yapılan çalışmalar, Avrupa Birliği Bakanlığı nın ve Dışişleri Bakanlığı nın katılımı ile devam etmektedir. Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Programı (TAIEX) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimine bağlı olarak, aday ülkelere Avrupa Birliği Müktesebatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yaptırımı alanlarında kısa süreli teknik destek sağlayan TAIEX (Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi) Programı vasıtasıyla sunulan yardımın bir parçası olarak, 2014 yılında, 1 çalışma ziyareti için başvuruda bulunulmuştur. Bölgesel Eğitim Programı (RTP) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar 2014 yılında, mevcut 29 RTP Uzmanı sayısı yeni yapılandırma süreci kapsamında, 7 bölgeden; Bakanlığımızdan 11 Uzman olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız tarafından çevre alanında gerçekleştirilmesi öngörülen, "Bölgesel Eğitim Programı" çalışmaları için: Atık Yönetimi, Hava Kalitesi, Su Yönetimi, Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi,

202 201 sektörleri öncelikli konu başlıkları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda; TAIEX in yeni dönem için hazırladığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza iletilen "RTP Rehberi"ne ilişkin Bakanlığımızın görüşü Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiştir. Ulusal Program İle İlgili Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 2008 Yılı Ulusal Programı kapsamında yayımlanması öngörülen kanunlar ve kurumsal yapılanma tedbirlerinin izlenmesi amacıyla, yılda 4 defa, Bakanlığımızın sorumlu ve ilgili olduğu tedbirlere ilişkin gelişmeler tablolara işlenmekte ve Avrupa Birliği Bakanlığı na gönderilmektedir yılı içerisinde; 2014 yılı I. Çeyrek, 2014 yılı II. Çeyrek Dönemi ne ilişkin izleme yapılmıştır. İlerleme Raporu İle İlgili Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Mevzuatına uyum ve uygulama çalışmaları kapsamında; Bakanlığımızın sorumlu ve ilgili olduğu Avrupa Birliği Mevzuatına ilişkin, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlandıktan sonra açıklanan 2014 Yılı İlerleme Raporu na katkı niteliği taşıyan gelişmeler, 2 defa Bakanlığımızın birimlerinden talep edilmiş ve Avrupa Birliği Bakanlığı na gönderilmiştir Yılı Türkiye İlerleme Raporu nun yayınlanmasının ardından Rapordaki ilgili bölümler Türkçe ve İngilizce olarak Bakanlığımız birimlerine iletilmiştir. Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar 2014 yılında, ECRAN Çalışma Grubu Toplantıları ve Yıllık Toplantılar düzenlenmiştir. ECRAN Projesi kapsamında yürütülen "Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının Aktarılması ve Uygulanmasının İzlenmesi 17. Yıl" çalışmaları kapsamında; yerel uzman tarafından, ToC/IQ formlarının doldurulmasına ilişkin yapılan toplantıların koordinasyon işlemi sağlanmıştır. ECRAN Projesi çerçevesinde yürütülen "Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının Aktarılması ve Uygulanmasının İzlenmesi 17. Yıl" çalışmaları kapsamında; çevre ve iklim mevzuatına ilişkin olarak hazırlanan "Uyumlaştırma Tabloları - TOC" ve "Uygulama Soru Formları - IQ" yetkili temsilcilere iletilmiş ve doldurulması sağlanmıştır. ECRAN Projesi kapsamında yürütülen "İlerlemenin İzlenmesi 17. Yıl" çalışmalarına ilişkin ECRAN Sekretaryası uzmanları tarafından hazırlanan rapor, ilgili birimlerin ve kurumların görüşüne sunulmuştur. Avrupa Birliği Projeleri İle İlgili Yürütülen Çalışmalar Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı, 1. Bileşeni kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülen veya yürütülecek olan 21 IPA projesi bulunmaktadır. Bu projeler kapsamında, 2014 yılında gerçekleştirilen 11 adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı na ve ilgili ilave toplantılara katılım sağlanmıştır.

203 yılında Bakanlığımız tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği destekli ve kapasite geliştirme türündeki projelerin (müstakil IPA-1 projesi ve SEI projesi) bir kısmının "İş Tanımı Belgesi" hazırlanmış, projelerin bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ise ihale aşaması tamamlanıp uygulamaya geçilmiştir. Diğer Projeler İle İlgili Yürütülen Çalışmalar 2014 yılı içerisinde, 6 adet GEF projesi için yeni başvuruda bulunulmuştur. GEF-6 Dönemi kapsamında çalışmalar devam etmektedir yılından itibaren Bakanlığımızın tamamlanan, uygulanan ve hazırlık aşamasında olan GEF destekli projelerinin toplamı 10 un üzerindedir. Diğer taraftan; Bakanlığımızın çalışma alanı içinde yer alan; diğer dış kaynaklı projelere ilişkin izleme ve benzeri çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2. Dönemi İle İlgili Yürütülen Çalışmalar IPA Programı nın yıllarını kapsayan ikinci dönemine ilişkin Avrupa Birliği tarafından hazırlanan "Ülke Strateji Belgesi Taslağı" için Bakanlığımızın koordinasyonunda; ilgili kurumların/kuruluşların katkıları ile ilave görüşler hazırlanmış ve Avrupa Birliği Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bu aşamada; Bakanlığımızın Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı'na, programlama yıllarını kapsayacak olan "Çevre Sektör Operasyonel Programı (SOP) Belgesi"nin hazırlanması konusunda da gerekli destek verilmiştir. Ülkeler İle İkili İşbirliği Anlaşması İle İlgili Faaliyetler 2014 yılı içerisinde ülkeler ile imzalanan Mutabakat Zabıtları aşağıdaki gibidir. 15 Ocak 2014 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık (Yapı İşleri) Alanında İşbirliği Protokolü", 18 Eylül 2014 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptı", 03 Aralık 2014 tarihinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması nın Birinci İki Yıllık ( ) Çalışma Programı". Bölgesel ve İkili İlişkiler İle İlgili Faaliyetler Bölgesel kuruluşlar ile ilgili çalışmalar kapsamında; Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) kapsamında; KİK yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından; gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesine ilişkin risk değerlendirmesi ve müdahale sistemleri konularında ülkemizin deneyimlerinden istifade etmek amacıyla, Mart 2014 tarihleri arasında, İstanbul da "Teknik Ziyaret Programı" düzenlenmiştir.

204 203 Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) kapsamında; Nisan 2014 tarihlerinde, İstanbul da düzenlenen "Çevre Çalışma Grubu Toplantıları"na, Bakanlığımızın ilgili Birimlerinin katılımı ile koordineli olarak katılım sağlanmıştır. Karadeniz Sekretaryası ile ilgili çalışmalar kapsamında; 14 Ekim 2014 tarihinde, İstanbul da düzenlenen "Karadeniz Komisyonu Entegre Kıyı Alanları Yönetimi (EKAY) Danışma Grubu 18. Toplantısı"na katılım sağlanmıştır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) çerçevesinde; Aralık 2014 tarihleri arasında, Türkiye nin ev sahipliğinde, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. Çevre Bakanları ve Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Akdeniz Eylem Planı (AEP) ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızın ilgili Birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirilmiştir. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ile ilgili düzenlenen toplantılar kapsamında; Bakanımız Sn. İdris GÜLLÜCE tarafından; Afganistan, Arjantin, Malta, Kolombiya ve Pakistan ülkeleri ile Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantılarına Eş-Başkanlık yapılmaktadır. Bu kapsamda; Ekim 2014 tarihlerinde, Ankara da, Sn. Bakanımızın eş-başkanlığında, "Türkiye-Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlar Arası Karma Komisyonu 15. Dönem Toplantısı" düzenlenmiştir. Toplantı neticesinde, "15. Dönem KEK Mutabakat Zaptı" imzalanmıştır. Protokol ve Koordinasyon İle İlgili Faaliyetler 2014 yılında; Toplam 196 görevlendirme yapılmıştır. Yurtdışı Geçici Görevlendirme Onayı alınan kurum içi personelin belirli ülkelere seyahat edebilmesi için gereken vizenin diplomatik kanallar ile alınabilmesi amacıyla, toplam 12 adet "Diplomatik Nota Verilmesi" yazısı Dışişleri Bakanlığı na yazılmıştır. Türkiye nin deniz sularında bilimsel araştırmalar yapılabilmesi için, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen izin talep yazılarına ilişkin gerekli koordinasyon işlemi sağlanmıştır. Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Konusunda Yürütülen Faaliyetler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ile İlgili Çalışmalar Aralık 2014 tarihleri arasında, Peru nun Lima kentinde, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 20. Taraflar Konferansı ve Kyoto Protokolü 10. Taraflar Toplantısı" düzenlenmiştir. Konferansın ardından; uluslararası iklim değişikliği politikalarının ve kararlarının, Türkiye nin menfaatleri açısından geliştirilmesi için, Bakanlığımızın yetkili temsilcileri tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş, gelişmeler ve süreç hakkında Bakanlığımızın ilgili birimlerine bilgilendirme yapılmıştır.

205 204 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile İlgili Çalışmalar Haziran 2014 tarihlerinde, Kenya nın Nairobi kentinde, "Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA) 1. Küresel Çevre Bakanları Konferansı" düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya; Bakanlığımızdan bir heyet tarafından katılım sağlanmış olup, Birleşmiş Milletlerin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanında izlediği politikalar, ilkeler ve bunların sonuçları ile uygulamaları hakkında yapılan değerlendirmeler yakından takip edilerek, Ülke katkısı verilmiştir. Ayrıca; UNEP in rolüne ve UNEA ya ilişkin gelişmeler konusunda Bakanlığımızın ilgili birimlerine bilgilendirme yapılmış, Türkiye nin çevre alanındaki politikasının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ile İlgili Çalışmalar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) nezdinde; Bakanlığımızın koordinatör olduğu çevre ve kimyasallar komitesi çalışmaları başta olmak üzere, enerji, sanayi, tarım, sürdürülebilir kalkınma, ulaştırma ve ilgili diğer çalışma başlıklarında, Türkiye nin tutumunu belirlemeye ilişkin koordinasyon işlemleri yürütülmüş, raporlar, yayınlar ve toplantılara ilişkin bildirimlerinde bulunulmuş, Bakanlığımıza iletilen raporlar ve toplantı notları hakkında Bakanlığımız görüşünün oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilmiş, Bakanlığımıza yöneltilen anket sorularının cevaplandırılması sağlanarak, muhatabına iletilmiştir. Bu kapsamda; OECD nezdinde, temel olarak; 4 anket, 7 rapor ve/veya yayın, 6 görüş, 14 toplantı bildirimine ilişkin iş ve işlemler yürütülmüştür. Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Yürütülen Çalışmalar Çevre alanında yeni bir Uluslararası Sözleşme olarak, cıva kaynaklı çevre kirliliğinin küresel ölçekte önlenebilmesine ilişkin çabalara katkı sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) önderliğinde hazırlanan "Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi", Birleşmiş Milletler New York Merkez Ofisi nde ülkelerin imzasına açılmıştır. 24 Eylül 2014 tarihinde, ꞌꞌ69. Birleşmiş Milletier Genel Kuruluꞌꞌ genel görüşmelerinin açılışı kapsamında; ABD, İsviçre, Japonya ve Uruguay ın ev sahipliğinde düzenlenen "Yüksek Düzeyli Etkinlik" sırasında, Bakanımız Sn. İdris GÜLLÜCE tarafından, Minamata (Cıva) Sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece, ülkemiz tarafından; henüz yürürlükte olmayan söz konusu Sözleşmeye taraf olma süreci, uluslararası hukuk alanında başlatılmıştır. G-20 Zirvesi ile İlgili Çalışmalar Bilindiği üzere; Türkiye nin, 2016 yılında, Gelişen 20 Grubu Ülke (G-20) Zirvesi ne ev sahipliği yapması öngörülmektedir. Bu kapsamda; bugüne kadar gerçekleştirilen G-20 Zirvelerinde alınan kararlar, gelişmeleri 2016 yılı gündemi ve Zirve raporlarına ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması sağlanmış, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında koordinasyon iş ve işlemleri yürütülmüştür.

206 205 Diğer Çalışma Alanları Uluslararası Anlaşma, Sözleşme ve Protokol Sekretaryaları ile Uluslararası Kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı toplantılarına ilişkin koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 14 farklı uluslararası kuruluş tarafından Bakanlığımıza 86 yurtdışı toplantı ve 11 farklı uluslararası kuruluşun çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 13 yurtiçi toplantıya ilişkin, Bakanlığımız birimlerine bilgilendirme yapılmış ve toplantılara katılım sağlanması yönünde koordinasyon iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI IPA fonlarının yönetilmesi kapsamında Çevre Operasyonel Programda belirtilen öncelik eksenlerine göre belediyeler için projeler hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerin adı, bütçesi ve AB tarafından finanse edilecek hibe oranı aşağıdaki çizelgede belirtilmektedir.

207 206 Tablo 46. Yürütülen Projelerin Bilgileri No Proje Adı Bütçesi (Avro) Hibe Oranı 1 Adıyaman Atıksu Projesi ,85 2 Akçaabat İçmesuyu Projesi ,85 3 Aksaray Atıksu Projesi ,85 4 Akşehir Atıksu Projesi ,85 5 Amasya Atıksu Projesi ,85 6 Balıkesir Katı Atık Projesi ,84 7 Bartın Atıksu Projesi ,85 8 Batman Katı Atık Yönetimi Projesi ,85 9 Bulancak İçmesuyu Projesi ,85 10 Ceyhan Atıksu Projesi ,85 11 Çarşamba Atıksu Projesi ,85 12 Çorum Katı Atık Yönetimi Projesi ,70 13 Diyarbakır Atıksu Projesi ,85 14 Diyarbakır Katı Atık Yönetimi Projesi ,69 15 Doğubayazıt İçmesuyu Projesi ,85 16 Erciş İçmesuyu Projesi ,85 17 Erdemli Atıksu Projesi ,82 18 Ereğli Katı Atık Yönetimi Projesi ,85 19 Erzincan İçmesuyu Projesi ,83 20 Erzurum Atıksu Projesi ,85 21 Kahramanmaraş Atıksu Projesi ,85 22 Kars Atıksu Projesi ,85 23 Kütahya Atıksu Projesi ,85 24 Konya Katı Atık Yönetimi Projesi ,68 25 Lüleburgaz Atıksu Projesi ,85 26 Manavgat İçmesuyu Projesi ,85 27 Mardin Atıksu Projesi ,85 28 Merzifon Atıksu Projesi ,85 29 Nizip İçmesuyu Projesi ,71 30 Ordu Atıksu Projesi ,85 31 Polatlı Atıksu Projesi ,85 32 Seydişehir Atıksu Projesi ,85

208 Silvan İçmesuyu Projesi ,82 34 Siverek Atıksu Projesi ,85 35 Soma Atıksu Projesi ,85 36 Sorgun Atıksu Projesi ,85 37 Suluova Atıksu Projesi ,85 38 Şanlıurfa Kollektör Hattı ve Atıksu Projesi ,85 39 Van Katı Atık Yönetimi Projesi , Katı Atık Projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Entegre Su projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığının Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı için Ekipman ve Teçhizat Alımı Projesi İletişim Eylem Planının Uygulanması Teknik Yardım Projesi Çevre Operasyonel Programının Yönetimi ve Uygulanmasına Yönelik Harcama Planı İçme Suyu Arıtma Tesisi Metodolojilerinin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi , , , , , , ,85 Şekil 28. Erdemli Atıksu Projesi Şekil 29. Manavgat İçmesuyu Projesi

209 208 Durum ve Toplam Yatırım Tutarı Finansman Kararı Alınan Projeler ( ) Finansman Kararı Beklenen Projeler ( ) AB Komisyonundan Başvurusuna Görüşler Doğrultusunda Revize Edilen Proje ( ) Tablo 47. Projelere İlişkin Gelinen Aşamalar Adet 27 (Ordu, Erdemli, Doğubayazıt, Manavgat, Ceyhan, Amasya, Lüleburgaz, Siverek, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Konya, Adıyaman, Balıkesir, Merzifon, Soma, Seydişehir, Çorum, Bulancak, Nizip, Akçaabat, Akşehir, Bartın, Polatlı, Silvan, Kahramanmaraş, Erciş) 4 (Kütahya, Diyarbakır Katı Atık, Mardin, Şanlıurfa) 8 (Kars, Sorgun, Suluova, Van, Aksaray, Ereğli, Batman, Çarşamba) Toplam Yatırım Tutarı Şekil 30. Ceyhan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Şekil 31. Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

210 209 Tablo 48. Yürütülen Projelerin Sözleşme Durumları No Proje Adı Proje Bileşenleri Sözleşme 1 Manavgat Su ve Atıksu Projesi 2 Erdemli Su ve Atıksu Projesi 3 Lüleburgaz Atık Su Projesi 4 Siverek Su ve Atıksu Projesi 5 Doğubayazıt İçmesuyu Temini Projesi 6 Ordu Atıksu Arıtma Tesisi 7 Balıkesir Katı Atık Projesi İçmesuyu Tesisi İnşaatı, mevcut sistemin rehabilitasyonu, izleme sisteminin kurulması, kapasite geliştirme, pompa istasyonunun inşaatı Mevcut içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşaatı, deniz deşarjı inşaatı, Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı, kapasite geliştirme, Kavak deresinin rehabilitasyonu Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı, mevcut sistemin rehabilitasyonu, İçme suyu arıtma tesisi İnşaatı, içme suyu şebekesi inşaatı, ana isale hattı inşaatı, Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı, Kumbaşı Atıksu Artıma Tesisinin Rehabilitasyonu, boru inşaatı Düzenli depolama tesisi inşaatı, sızıntı suyu arıtma tesisi inşaatı, atık gazın toplanması, mevcut 7 Sözleşme Bedeli ( ) İçme Suyu Temini Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Teknik Yardım ve Kontrollük , Yapım İşi Yapım işi (2) ,07 Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi Teknik Yardım ve Kontrollük Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi Yapım İşi (2) ,00 Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi Ekipman Alımı (LOT1-LOT3) Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi

211 210 adet çöplüğün kapatılması, 2 adet transfer istasyonu inşaatı, tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşaatı Teknik Yardım ve Kontrollük Erzincan Su ve Atıksu Projesi 9 Erzurum Su ve Atıksu Projesi 10 Diyarbakır Su ve Atıksu 11 Ceyhan Atıksu ve Yağmursuyu Projesi 12 Amasya Su ve Atıksu Projesi 13 Adıyaman Atıksu Projesi İçmesuyu şebekesi inşaatı, içme suyu depoları inşaatı, Pompa istasyonunun yenilenmesi, yeni içme suyu kuyu açılması, ana isale hattına katodik koruma yapılması Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı, kapasite geliştirme, atıksu şebekesinin inşaatı ve dere ıslahı. Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı, mevcut sistemin rehabilitasyonu, kapasite geliştirme Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı, yağmur suyu şebekesi inşaatı, atıksu arıtma tesisinden Ceyhan Nehri ne deşarj hattı inşaatı, önerilen atıksu arıtma tesisine ana kollektörün uzatılması ve değiştirilmesi Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı, mevcut sistemin rehabilitasyonu, kapasite geliştirme, yağmur suyu şebekesi inşaatı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Atık Su Kolektör inşaatı, kapasite geliştirme Yapım İşi Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi Yapım İşi Teknik Yardım ve Kontrollük Atıksu Arıtma Tesisi İnşatı ,02 Yapım İşi ,00 Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi Kontrollük işi için çerçeve anlaşma Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi ,39 Hizmet işi ,00

212 Nizip İçme Suyu Projesi 15 Bulancak Su ve Atıksu Projesi İçme suyu Tesisi İnşaatı, mevcut sistemin rehabilitasyonu, izleme sisteminin kurulması, kapasite geliştirme, pompa istasyonunun inşaatı İçme suyu Tesisi İnşaatı, mevcut sistemin rehabilitasyonu, izleme sisteminin kurulması, kapasite geliştirme, pompa istasyonunun inşaatı, klorlama ünitesi inşaatı, kuyu inşaatı Yapım İşi Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi , ,84 Hizmet Konya Katı Atık projesi 17 Çorum Katı Atık yönetimi Projesi 18 Akçaabat Su ve Atıksu Projesi 19 Erciş İçme Suyu Temin Projesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı, transfer istasyonu inşaatı, eski katı atık alanının kapatılması, sızıntı su ve atık gazın toplanması ve artımı Düzenli Depolama Sahası inşaatı, Dört adet transfer istasyonu inşaatı, Pilot Kompost Tesisi, Malzeme Ayrıştırma Tesisi, İçmesuyu Tesisi İnşaatı, mevcut sistemin rehabilitasyonu, izleme sisteminin kurulması, kapasite geliştirme, pompa istasyonunun inşaatı, klorlama ünitesi inşaatı, kuyu inşaatı İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı, Mevcut Sisteminin Rehabilitasyonu, Kapasite Geliştirme Yapım İşi ,22 Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi - Teknik Yardım ve Kontrollük Teknik Yardım ve Kontrollük , 00 Yapım İşi ,84 Yapım İşi Teknik Yardım ve Kontrollük ,00

213 Polatlı Atıksu Projesi 21 Bartın Atık Su Artıma Tesisi İnşaatı ve İnkumu Atık Su Kollektörü Ön Artıma ve Deniz Deşarjı İnşaatı 22 Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisis Projesi 23 Silvan İçme Suyu Temini 24 Soma Atıksu Projesi Mevcut Su Şebekesinin Yenilenmesi ve Kapasitesinin Genişletilmesi, Atıksu Arıtma Tesisinin Birinci Aşamasının Yapılması, Belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresinin Kapasitesinin Oluşturulması Su işleri biriminin modernizasyonu ve kapasitesinin geliştirilmesi su ve atık su hizmetlerinin devamlılığın için ekipman ve yazılım satın alınması, Atık Su Artıma Tesisi İnşaatı, Su Kollektörü Ön Atık su artıma tesisi inşaatı, Sular idaresinin modernizasyonu ve kapasitesinin geliştirilmesi, su ve atık su hizmetlerinin devamlılığın için ekipman ve yazılım satın alınması Şebeke yenilenmesi ve ilave şebeke yapımı, Geri Dönüşüm Tesisi, İsale Hattının Yenilenmesi Servis bağlantılarının yenilenmesi, Gerekli Altyapı İşlerinin Yapımı, Belediyenin Su ve Kanalizasyon İdaresinin Kapasitesinin Oluşturulması, Su ve Kanalizasyon İdaresi hizmetlerinin modernizasyonu Yapım İşi ,44 Teknik Yardım ve Kontrollük ,00 Yapım İşi ,78 Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi ,00 Teknik Yardım ve Kontrollük Yapım İşi ,75 Yapım İşi , yılsonu itibariyle, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından sözleşmesi yürütülen 19 inşaat işi bulunmaktadır. Erdemli Atıksu Toplama ve Yağmursuyu Drenaj Projesi İnşaatı ile Manavgat Su Temini İnşaatı işinin kesin kabulleri yapılmıştır. Geçici kabulü yapılıp, kusur sorumluluk süresinde olan 6 inşaat işi (Lüleburgaz, Siverek, Doğubayazıt, Ordu, Kumbaşı ve Balıkesir) bulunmaktadır.

214 213 Çorum ve Polatlı projesi kapsamındaki teknik yardım ve kontrollük sözleşmesi başlatılmış olup; yapım işlerinin ihale süreci devam etmektedir. Manavgat, Diyarbakır, Ceyhan, Siverek, Doğubayazıt, Erdemli projeleri kapsamındaki 2. Yapım işi sözleşmeleri imzalanmıştır. Tablo 49. Entegre Su Projeleri İçin Teknik Yardım Projesine Ait Projelerin Bilgileri Projeler Lot 1 projeleri: Çanakkale Trabzon Bozüyük Kuşadası (Aydın) Mustafakemalpaşa (Bursa) Elbistan Lot 2 projeleri: Bandırma (Balıkesir) Giresun Rize Çankırı, Niksar (Tokat), Kırşehir Kastamonu Belediyeleri Lot 3 projeleri: Kırıkhan (Hatay) Viranşehir (Şanlıurfa) Iğdır Şırnak Bismil (Diyarbakır) Yüksekova (Hakkâri) Van Projenin Başlama Tarihi Ocak 2013 Ocak 2013 Ocak 2013 Proje Kapsamında 2012 Yılında Yapılacak İşler Söz konusu teknik yardım projesinin kontrat süresi toplamda 30 aydır. Süre uzatımı verilmesi planlanmakta olup 45 ay olacaktır. Projelerin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kuşadası projesi Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geri çekilmiştir Söz konusu teknik yardım projesinin kontrat süresi toplamda 30 aydır. Süre uzatımı verilmesi planlanmakta olup 45 ay olacaktır. Projelerin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu teknik yardım projesinin kontrat süresi toplamda 30 aydır. Süre uzatımı verilmesi planlanmakta olup 45 ay olacaktır. Projelerin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır Yaklaşık Bütçe (AVRO) Toplam

215 EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Faaliyetleri Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında bahar ve sonbahar sezonlarında toplam 59 adet eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim programları Afyonkarahisar, Zonguldak, Erzurum, Muğla, Denizli Gaziantep, İzmir ve Antalya illerinde olmak üzere toplam 8 eğitim merkezinde düzenlenmiştir. Eğitim programları toplam Bakanlık personeli için düzenlenmiştir. Eğitim programlarına kurumumuz personeli, üniversitelerden öğretim görevlileri, uzman eğitimciler ve sivil toplum temsilcileri de katılım sağlamıştır. Eğitimler kapsamında ayrıca iletişim becerileri, zaman yönetimi ve kişisel gelişim dersleri Bakanlık personeline uzman eğitimciler tarafından verilmiştir. Tablo Yılı Hizmet İçi Eğitimleri Sıra No Eğitimin Adı Katılımcı Sayısı 1 Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi (4 Grup) Korunan Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar ÇED Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitimi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi Sayılı Kanunun Uygulamaları Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Uygulamaları Hakkında Eğitim Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Hakkında Eğitim Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim programları Usul ve Esasları çerçevesinde Eğiticilerin Eğitimi 9 Çevre Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve Çevre Envanteri Hava Kalitesi İzleme Süreci, İzleme İstasyonları Kullanıcı Eğitimi ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (CEMs) 11 Döner Sermaye İşletmesi Mevzuat Eğitim Çevre Yeterlik Hizmetleri İşlemleri Hizmet içi Eğitim Programı Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Sayılı Kanunun Uygulamaları

216 Aday Memur Eğitimi- Grup-I Maden Atıkları Çalıştayı Mevzuat Eğitim Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Toprak, Arıtma Çamuru, Katı Atık, Katı Yakıt, Su, Atıksudan Numune Alma ve Atıksu Yönetimi Mevzuat Eğitimi 21 Ambalaj Atık Yönetimi ve Mevzuat Eğitimi Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Aday Memur Eğitimi-Grup II Sayılı Kanunun Uygulamaları Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) Hasar Tespit Eğitimi (Bölgesel) İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Mardin Bölgesel Semineri Kişisel Gelişim Semineri İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Erzurum Bölgesel Semineri Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP) ve Merkezi Isıtma Sistemlerinde Gider Paylaşım Yönetmeliği (MISGP) Kapsamında Enerji Denetçisi Eğitimi Sayılı Kanunun Mevzuat ve Uygulamalarına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri 35 Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi Bölgesel Kapasite Artırımı ve Korunan Alanlardaki Uygulamalara Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri 37 Üst Düzey Yönetici Eğitimi İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Çorum Bölgesel Semineri Hukuk Müşavirliği Eğitimi TS EN ISO/ICE ve İç Tetkik Eğitimi

217 Çevre Gelirlerinin Takibi ve Tahsili Yönetmeliği çerçevesinde Kamu Kurum/Kuruluşlarına Yapılan Şartlı Nakdi Yardım, E-Müracaat Programı ve Uygulama Eğitimi Kentsel Dönüşüm, İmar Kanunu, Çevre Kanunu Uygulamaları Değerlendirme ve Kişisel Gelişim Eğitimi 6306 Sayılı Kanunun Mevzuat ve Uygulamalarına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi (MÜBİS) ile Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Uygulamalarına Yönelik Eğitim Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Mevzuat ve Uygulamaları Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Mevzuat ve Uygulamaları sayılı İskân Kanunu ve Uygulamaları Eğitimi Üst Ölçekli Planlama ve Çevre Düzeni Planlaması, Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması, Mücavir Alanlar ve Kırsal Alanlara İlişkin Planlama, Teklif Edilen İmar Planı ve Değişikliklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ile 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Hazırlanacak Kentsel Tasarım Proje Süreci Atık Yönetimi Mevzuatı İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları İzmir Bölgesel Semineri Çevre İzin ve Lisansları ile Atık Beyan Sistemi, Mobil Atık Takip Sistemi ve Kütle Denge Sistemi Uygulamaları Eğitimi Programı Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulamaları Eğitimi Bakanlık Denetçisi Eğitimi Hava Yönetimi ve Gürültü Yönetimi ile İklim Değişikliği Eğitimi ve Sera Gazı Emisyonları 55 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Eğitimi Piyasa Gözetimi ve Denetimi İleri Seviye Eğitimi Fotoğrafçılık Eğitimi Kimyasallar Mevzuat, Uygulama ve Denetim Eğitimi Plana Esas Jeolojik Jeoteknik ve Mikro bölgeleme Çalışması İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Antalya Bölgesel Semineri

218 Sekreterlik Eğitimi Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi Hasar Tespiti Eğitimleri (5 Grup) Hukuk Müşavirliği Eğitimi 80 Tanıtım Faaliyetleri Bakanlık çalışma konularında, Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinden gelen talepler doğrultusunda, çeşitli ulusal ve uluslararası toplantı organizasyonları düzenlenmesine yönelik işlemler yürütülmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 28/04/2014 ve 14/05/2014 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Ortak Akıl Çalıştayı Ankara da düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün konumu, kentle olan ilişkisi, kentsel ihtiyaçlar, altyapı geliştirme potansiyeli kapsamında, bir bütün olarak, sorunlar ve çözüm önerileri ile geliştirilen stratejilerin bilim kurumları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tartışılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında 14/10/2014 ve 21/10/2014 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi hakkında akademik toplantılar düzenlenmiştir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ın katılımı ile Ankara da büyük bir organizasyon düzenlenmiştir Eylül 2014 tarihlerinde Ülkemizin de taraf olduğu Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) çerçevesinde 78. Büro Toplantısı İstanbul da düzenlenmiştir. 29/11/2014 tarihinde İstanbul da Sivil Toplum Kuruluşları ile STK Çevre Sohbeti toplantısı organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinden oluşan 40 kişi katılım sağlamıştır. 20/12/2014 tarihinde Ankara da 300 kişinin katılımıyla Kentsel Dönüşümle ilgili bilimsel araştırma, inceleme, gözlem, bilgi birikimi, tecrübe, uygulama ve önerileri bir çalıştay metodolojisi içinde ele alarak, müzakere ederek; Ülkemizde, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun un uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması, kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılan sorunlara pratik ve yasal çözüm önerileri getirilmesi konularında ilgili, yetkili kuruluşlara yardımcı kaynak teşkil edebilecek bir sonuç raporunun elde edilmesini amaçlayan Kentsel Dönüşüm Çalıştayı düzenlenmiştir.

219 218 Bakanlığımızın tanıtımı ve kamuoyunun çevre ve şehircilik konularında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik olarak filmler hazırlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; Atık yönetimi konulu Çöp Atma, Geri dönüşüm konulu Geri Dönüştürün, Kentsel dönüşüm alanında vatandaşın izleyeceği yolları açıklayan Kentsel Dönüşüm ve Sesimi Duyan Var mı?, Binalarda enerji verimliliğinin önemini anlatan Enerji Verimliliği İklim değişikliği ile mücadelenin öneminin altını çizen İklim Değişikliği isimli spotları, bu yıl içinde Radyo Televizyon ve Üst Kurulu ndan alınan onay ile televizyonlarda yayınlanmıştır. Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin ve yürüttüğü uygulamalarının vatandaş nezdinde ne ölçüde tanındığı-bilindiği ve hizmet alanları ile ilgili olarak vatandaşların davranış, beklenti ve duyduğu memnuniyet seviyesinin analiz Kurumsal İtibar ve Çevre Algısı Araştırması çalışması yürütülmüştür PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mevzuat Çalışmaları 2014 yılında mevzuat çalışmaları kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine sunulmuştur. 644 sayılı KHK kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslara İlişkin Taslak tarihli ve sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşüne sunulmuştur. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği yeniden hazırlanarak Devlet Personel Başkanlığının Görüşüne sunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşavirlerinin çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Bakanlık Makamının tarihli ve sayılı Olur u ile yürürlüğe konulmuştur.

220 219 Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi Taslağına nihai şekli verilmek üzere Birimlerimizin görüşüne sunulmuştur. Temel Faaliyetler 2014 yılında Personel Dairesi Başkanlığı nın gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda sıralanmıştır yıllında; Kurum dışı nakil, açıktan atama, ilk atama-kpss, Özelleştirme Kanunu (4/C) ve Sözleşmeli olmak üzere toplam 1163 personel alımı yapılmıştır. Ocak-Aralık 2014 döneminde; istifa, emeklilik, vefat, kurumlar arası nakil ve benzeri sebeplerle 522 personel Bakanlığımızdan ayrılmıştır yılında alınanlar ile personel açığının kapatılamaması nedeniyle mevcut personele ilave olarak, hizmetine ihtiyaç duyulan personeli belirlemek amacıyla, Merkez ve Taşra Teşkilatına gönderilen genelge neticesinde 3308 personel talebi tespit edilmiştir. Maliye Bakanlığına e-bütçe ile ilgili üçer aylık dönemler halinde yılda 4 kez Bakanlığımıza ait tüm kadroların dolu, boş durumu ile personel hareketleri bildirilmiştir. Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde bulunan e-uygulama bölümüne Bakanlığımız tüm kadroları, kadın-erkek, dolu-boş, bazında giriş işlemleri yapılmış olup, bu siteden günlük kadro işlemleri güncellenmektedir. Yıl içerisinde başka kurum ve kuruluşlardan Bakanlığımıza naklen atanan personel ve Bakanlığımızdan başka teşkilata naklen giden personelin özlük ve sicil dosyalarının devir teslim işlemleri yapılmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği yeniden hazırlanarak Devlet Personel Başkanlığının Görüşüne sunulmuştur. Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin kütük bilgileri tutulmuş ve personel hareketleri güncel olarak izlenmiş, bu amaçla da sayısal istatistikî tablolar düzenlenmiştir. TBMM Başkanlığından personel hareketleri ile ilgili alınan soru önergeleri cevaplandırılmış, çalışma engelli memur ve işçi personelin kontenjan durumları 3 er aylık dönemler halinde ilgili kurumlara bildirilmiştir DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

221 220 Tablo 51. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler İşin Adı Başlama Tarihi Bitim Tarihi Yapılan Harcama KDV Hariç (TL) Miktarı Personel Taşıma Hizmeti ,00 99 Adet Hizmet Aracı (Binek) Kiralama İşi Temizlik Taşıma Ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi (Merkez) Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi Aşçı ve Bulaşıkçı Hizmet Alımı İşi ,00 37 Adet , Kişi , Kişi ,00 14 Kişi Akaryakıt Alımı ,00 Enerji Alımı (*) Merkez ve Taşra toplamı , lt motorin lt benzin kwh(*) Bakanlığımız personelinin öğle yemeği ihtiyacı yemekhane imkânları çerçevesinde karşılanmıştır. Tablo 52. Yemek Servisi Hizmetinden Yararlanan Birimler Birimler Aylık Kişi Sayısı Günlük Kişi Sayısı Bakanlık Merkez Birimleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED. Gn. Md. Ölçüm İzleme Daire Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Mutfak Personeli Toplam yılında Sağlık Ünitesine başvuran toplam personelin muayenesi yapılmıştır. Acil müdahale yapılan personelden 69 una pansuman, 295 ine enjeksiyon, 70 ine EKG, 73 üne

222 221 acil müdahale ve 425 ine laboratuvar analizleri yapılmıştır yılı içerisinde adet gelen evrak, giden evrak olmak üzere toplam adet evrak işlem görmüştür. Tablo Yılına Ait Gelen Evrak Dökümü Birim Adı Evrak Sayısı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 916 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 248 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 959 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 416 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı 28 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 920 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 94 Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 241 Hukuk Müşavirliği Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı 189 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 973 Personel Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 169 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 882 İller Bankası Genel Müdürlüğü - Toplam BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Başbakanlık İletişim Merkezi(BİMER) tarafından 2014 yılında Bakanlığımıza adet başvuru yönlendirilmiş olup, adet başvuru cevaplanmış, 118 adet BİMER başvurusu yasal süreç çerçevesinde beklemektedir.

223 222 TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tarafından 2014 yılında Bakanlığımıza 25 adet başvuru yönlendirilmiş olup, 24 adet cevaplandırılmış, 1 adet TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı başvurusu yasal süreç çerçevesinde beklemektedir. Müşavirliğimiz Bilgi Edinme Birimine 2014 yılı içinde adet başvuru yapılmış olup, adet başvuru cevaplanmış, 173 adet başvuru yasal süreç çerçevesinde beklemektedir. Sayın Bakanımızın faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezileri ve Bakanlıkça yapılan diğer faaliyetlerin takibi esnasında yaklaşık adet fotoğraf çekimi yapılmış olup 750 adet baskı yapılmıştır adet fotoğrafın ise elektronik ortamda kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılması sağlanmıştır. Yazılı, Görsel Basın ve İnternet Medyasındaki Sayın Bakanımız ile Bakanlığımız bağlı ve ilgili genel müdürlüklerimiz faaliyetleri ile ilgili haber sayıları aşağıdaki gibidir. Tablo 54. Yazılı, Görsel Basın ve İnternet Medyasındaki Haber Sayıları Sayın Bakanımız Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hakkında Haber Sayısı TV Haber Sayısı İnternet Haber Sayısı Toplam ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Makamın yazışmaları, protokol ve tören işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlar ile ilgili hizmetlerinin düzenlenmesi ve diğer kuruluşlarla koordine edilmesi; kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikâyetlerin incelenmek üzere ilgili Genel Müdürlükler veya kurum kuruluşlara havale edilmesi faaliyetleri yürütülmüştür.

224 Performans Sonuçları Tablosu Birimlere ait faaliyet raporlarından alınan performans sonuçları tabloları aşağıdaki gibidir. Birim Adı MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. Stratejik Hedef 1.1 Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir. Performans Hedefi 644 sayılı KHK ile verilen görevler kapsamında mevzuat ve kılavuz hazırlanacak ve bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Hazırlanan ikincil mevzuat sayısı Hazırlanan kılavuz sayısı Birim Adı MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. 1.2 Marka şehirler hedefine ulaşmak üzere her tür ve ölçekteki mekâna yönelik harita, planlama, kentsel tasarıma ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ülkemizde her türlü ölçekte, fiziki ve stratejik planlar, dönüşüm ve özel proje alanlarında planlama, kentsel tasarım, hâlihazır harita, parselasyon planları, kamulaştırma, kıyı kenar çizgisi tespit işlemleri gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 2 Kıyı kenar çizgisi tespitlerinin tamamlanma oranı Sektörel planlar ve İl Çevre Düzeni Planları Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%)

225 224 (ÇDP) ile uyumlaştırılan ve revize edilen ÇDP sayısı Sapma Nedeni Afyon-Uşak-Kütahya Çevre Düzeni Planının sözleşmesi 2014 yılı Temmuz ayında imzalanmıştır. Diğer 7 plan için ise İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında tamamlanması öngörülmüştür. Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen bütçe ödenekleri ölçeğinde 3 adet ÇDP çalışması başlatılmıştır ÇDP çalışması tamamlanan il sayısı Başlanılan mekânsal strateji planı sayısı Kıyı alanlarına ilişkin imar planlarının sonuçlandırılma oranı Bakanlığımızca onaylanan imar planlarının taranarak sayısal ortama aktarılma oranı Belirlenen kentsel dönüşüm veya özel nitelikli alanlarda planlama ve kentsel tasarım çalışmalarının tamamlanma oranı (%) Hâlihazır haritası tamamlanan belediye sayısı Sapma Nedeni 2014 yılı içerisinde mevcut hâlihazır harita ihaleleri ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular neticesinde 11 adet belediyenin hâlihazır haritalarının onayı yapılmıştır. 9 Hâlihazır harita, parselasyon planı ve kamulaştırma yapılacak iş sayısı Sapma Nedeni İmar uygulama parselasyon planı işlemi özellikle kamu kurumlarının taleplerine yönelik gerçekleşmektedir yılında kamu kurumlarından taleplere bağlı olarak çok sayıda imar uygulama teklifi Bakanlığımıza gönderilmiş ve bu çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

226 Farklı bölgelerde tamamlanan bütünleşik kıyı alan master plan sayısı Sapma Nedeni İzmit Körfezi (Kocaeli-Yalova) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 2014 yılında tamamlanarak onaylanmıştır. Diğer planlar için İller Bankası A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde; İller Bankası tarafından ihale yapılmıştır. Aydın, Muğla ve Balıkesir-Çanakkale İllerini kapsayan bölgelerde planlama çalışmaları yapılan protokol kapsamında gerçekleştirilecektir. 11 Bakanlığa intikal eden imar planlarının sonuçlandırılma oranı (%) Sapma Nedeni Bir önceki dönemden kalan imar planı tekliflerinin de sonuçlandırılması sonucunda beklenenden daha fazla onay işlemi gerçekleştirilmiştir. Birim Adı MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. 1.3 Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) ve Eylem Planında belirlenen strateji ve eylemler izlenecektir. Performans Hedefi Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan KENTGES'in uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Hazırlanan izleme raporu sayısı Birim Adı MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak.

227 226 Stratejik Hedef Performans Hedefi 1.4 Yerleşmelerin planlı gelişmesi ve sağlıklı şekilde düzenlenmesi için yerel yönetimler desteklenecek ve rehberlik edilecektir. Belediyelerin hızlı ve etkin hizmet sunması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Ödenek gönderilen belediye sayısı Denetleme yapılan belediye sayısı Mücavir alan tekliflerinin sonuçlandırılma oranı Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Hazırlanan genelge ve kılavuz sonrası tekliflerin hazır, eksiksiz ve düzenli gelmesi iş ve işlemleri hızlandırmıştır. Birim Adı MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. 1.5 Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları onaylanacak ve seçilecek bölgelerde mikrobölgeleme etüd çalışmaları tamamlanacaktır. Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları onaylanacak ve seçilecek bölgelerde mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 2 Sonuçlandırılacak jeolojik-jeoteknik etüt raporu (%) Mikrobölgeleme çalışmasının tamamlanma oranı (%) Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Birim Adı Stratejik Amaç ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. Stratejik Hedef 1.1-Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir.

228 227 Performans Hedefi Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Hazırlanan şartname sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Sapma Nedeni Birim Adı Stratejik Amaç Altyapı Tesisi Yapımına İlişkin Usul ve Esasların hazırlanmasına yönelik olarak Yıldız Teknik Üniversitesi ile protokol imzalanmış olup, proje bitiminde elde edilen çıktılarla teknik şartname hazırlanmıştır. ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. Stratejik Hedef 1.1-Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir. Performans Hedefi Dönüşüm alanları ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Hazırlanan mevzuat sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Birim Adı ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. Stratejik Hedef Performans Hedefi 1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır. Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Sayılı Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu'nca ilan edilen riskli alan sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%)

229 228 Sapma Nedeni Birim Adı 2014 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen alan sayısı 4 adettir. ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. Stratejik Hedef 1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır. Performans Hedefi Ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespitinin yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Tespiti yapılan bağımsız birim sayısı Sapma Nedeni Bölgesel seminerler, kamu spotları vb. yollarla bilgilendirme yapılarak vatandaşların ilgisinin arttırılması sağlanmıştır. 2 İlan edilen alanlardaki riskli bağımsız birim sayısı Sapma Nedeni Birim Adı 2014 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen alan sayısı 4 adettir. Bugüne kadar ilan edilen alanlardaki toplam bağımsız birim sayısı yaklaşık adet seviyesindedir. ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. Stratejik Hedef 1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.

230 229 Performans Hedefi Ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespitinin yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Tasfiye edilen toplam bağımsız bölüm sayısı Sapma Nedeni yılı içerisinde gerek münferit riskli yapı tespitleri gerekse ilan edilen riskli alanlar kapsamında kalan bağımsız bölümler hızlı bir şekilde tasfiye sürecine alınmakta olup tasfiye sürecinden sonra en kısa sürede planlama ve diğer müşavirlik çalışmalarına geçilecektir. Birim Adı ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. Stratejik Hedef Performans Hedefi 1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır. Afet riskli alanlarda dönüşüm uygulamaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Dönüşüm uygulaması yapılan toplam alan büyüklüğü (Ha) Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Sapma Nedeni Kentsel dönüşüm alanlarında gerek ilan edilen alanlar gerekse kentsel dönüşüm gelişim alanlarında toplam alan büyüklüğü 7300 hektarı geçmiştir. 2 Barınma yardımı yapılan (kira, geçici konut, işyeri) hak sahibi sayısı Sapma Nedeni 3 Dönüşüm uygulamasına tabi tutulan toplam nüfus sayılı Kanun kapsamında riskli hak sahipleri kira yardımı başvuru sayısının beklenenden fazla olması sonucunda gerçekleşen kira yardımı hak sahibi sayısı yaklaşık düzeyinde gerçekleşmiştir

231 230 Sapma Nedeni 4 Dönüşüm uygulamasına tabi tutulan nüfus yıl içinde kişi düzeyinde gerçekleşmiştir. Bugüne kadar 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan uygulamalar sonucunda toplamda bir milyonu aşkın vatandaşımızın can güvenliği sağlanmış ve dönüşüm uygulaması kapsamına alınmıştır. Konut veya işyeri olarak yenilenen birim sayısı Sapma Nedeni Konut veya işyeri olarak yenileme süreci başlatılan birim sayısı adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. 1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır. Ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarla ilgili iş ve işlemlerin finansmanı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Sağlanan kira yardımı desteği (TL) Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Kentsel dönüşüm uygulaması için vatandaşlarımıza kira yardımı olarak yaklaşık TL destek sağlanmıştır. 2 Sağlanan kredi (TL) Sapma Nedeni Birim Adı Kentsel dönüşüm uygulaması için vatandaşlarımıza anlaşmalı bankalar tarafından yaklaşık TL kredi temin edilmiştir. ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. 1.7-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır. Teknik altyapı tesislerine ilişkin envanter tutulacaktır.

232 231 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Altyapı envanteri hazırlanmasına ait rehber doküman sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Birim Adı ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. 1.7-Ülke genelinde teknik altyapının durum tespiti ve envanter çalışması ile ilgili usul ve esaslar tamamlanacak; mahalli idarelere, altyapı tesislerinin yapımı ve verimli işletilmesi için teknik destek verilecek; altyapı birlikleri kurulması konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Yapılan eğitim sayısı Sapma Nedeni 2 Eğitim verilen kişi sayısı Sapma Nedeni 3 4 Kurulması planlanan altyapı birliği sayısı Rehberlik çalışması yapılan mahalli idare sayısı 2014 yılında yapılan eğitimler 40 ili ve diğeri 41 ili kapsayacak şekilde iki aşamada yapılmıştır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gelen yoğun talep üzerine eğitime katılan kişi sayısında hedeflenen rakam aşılmıştır Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak yılı sonuna kadar ulusal coğrafi bilgi sistemi kurulacak, coğrafi bilgilere elektronik ağ ortamında erişim, ortak bir altyapı üzerinden sağlanacaktır. Performans Hedefi Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak ortak bir altyapı üzerinden erişimi ve kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

233 232 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Metaverisi hazırlanan tema sayısı Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Metaveri üretimi, coğrafi veri üreten kurum ve kuruluşlarca yapılıp Bakanlığımıza bildirilmektedir. İlgili kurum ve kuruluşlardan Bakanlığımıza 2014 yılı içerisinde iletilen metaveri bulunmamaktadır. 2 Sunulan tema sayısı Sapma Nedeni 3 KBS - Bulut hizmetinden faydalanan belediye sayısı Sapma Nedeni CBS eğitimlerini tamamlayan kursiyer sayısı Ulusal ve uluslararası toplantılara sunulan bildiri sayısı e-devlet uygulamalarının entegrasyonu ve gerçekleştirme sayısı Sapma Nedeni 7 Kurulmuş olan Bakanlık portalının kullanım oranındaki artış Kurum ve Kuruluşların verilerini standartlara uygun biçimde sunmaları beklenmektedir. Bakanlığımıza 2 temada sunulan veriler sisteme entegre edilmiştir Kalkınma Bakanlığına sunulmuş olan Kent Bilgi Sistemi Bulut Bilişim Altyapısı Projesi kapsamında Belediyelerimizin, 2015 yılı içerisinde belirlenen hedef çerçevesinde teknik altyapıları geliştirilecek ve uygulamaya alınacaktır e-devlet uygulamalarının entegrasyonu kapsamında iki bakanlık uygulaması sisteme alınmıştır yılından itibaren diğer uygulamalar üzerinde çalışmalar tamamlanacaktır Birim Adı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi sistemini kurmak. 1.9-Coğrafi verilere ilişkin içerik ve değişim standartları belirlenecek; veri setlerinin ulusal coğrafi bilgi sistemine uyumlaştırılması 2017 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.

234 233 Performans Hedefi Coğrafi veri ve değişim standartları belirlenerek TUCBS'ne uyumu sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Yayımlanan Veri Tanımlama Dokümanı Sayısı Sapma Nedeni Göstergenin gerçekleştirilmesi için çalışmalar 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 2 Üretilen/Uyumlaştırıla n Tema Sayısı Sapma Nedeni 3 4 Hazırlanan Strateji Belgesi/Eylem Planı Sayısı KBS Standartlarına Uyan Belediye Sayısı Sapma Nedeni Kurum ve Kuruluşların verilerini standartlara uyumlaştırması beklenmektedir. Kurum ve Kuruluşlar verilerini standartlara uyumlaştırma çalışmaları 2015 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Düzenlenen farkındalık çalıştayı sayısı Diğer kurumlardan alınan veri servisi sayısı Diğer kurumlara verilen veri seti servisi sayısı Kalkınma Bakanlığına sunulmuş olan Kent Bilgi Sistemi Bulut Bilişim Altyapısı Projesi 2014 yılı yatırım projeleri kapsamına alınamadığından 2015 yılı içerisinde belediyelerimiz belirlenen hedef çerçevesinde teknik altyapıları geliştirilecek ve uygulamaya alınacaktır TUCBS Standartlarına uyumlaştırılmış veri seti sayısı Sapma Nedeni Bakanlığımızca hazırlanan veri standartları diğer kurum ve kuruluşların görev kapsamında olduğundan dolayı kurum ve kuruluşların bu standartları uyumlaştırması beklendiğinden 1 adet veri seti uyumlaştırılmıştır. 9 TUCBS'ye gönderilen Bakanlık metaveri katmanı sayısı

235 234 Sapma Nedeni Metaveri üretimi coğrafi veri üreten kurum ve kuruluşlarca yapılıp Bakanlığımıza gönderilmektedir. Çalışmalar 2015 yılı içerinde tamamlanacaktır. 10 "Mekânsal Veri Arşiv ve Mekânsal Veri Bilgi Sisteminde" depolanan veri miktarının artış oranı (%) Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak Plan dönemi süresince Bakanlık bilişim altyapısı yeniden yapılandırılacaktır. Bakanlık kurumsal altyapı mimarisinin tasarlanarak bulut mimariye geçişi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 2 Bulut mimarisine geçirilen uygulama sayısı Merkez ve taşra teşkilatında yeni etki alanına dahil edilen kullanıcı sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçirilen birim sayısı Sapma Nedeni Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçirilen birim sayısı 2014 hedefi 23 olarak belirlenmiştir yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Portal ve İş Süreçleri Platformu Alt Yapı Projesi Kapsamında Elektronik Belge Yönetim Sistemi temin edilmiştir. EBYS sistemi öncelikle Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimlerinde devreye alınmıştır yılı içerisinde işin devamı niteliğinde hizmet alımı yapılmış ve temin edilen personelle tüm İl Müdürlüklerimizde EBYS devreye alma işlemleri gerçekleştirildiğinden konulan gösterge hedefi öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. 4 Uygulamalarda elektronik imza kullanacak kullanıcı sayısı

236 235 Sapma Nedeni Uygulamalarda Elektronik İmza Kullanacak Kullanıcı sayısı hedefimiz, il müdürlüklerimizin EBYS ye geçmesi ile İl Müdürü, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin Elektronik imza kullanması nedeni ile konulan gösterge hedefi artı olarak gerçekleşmiştir. 5 BGYS sisteminin kurulması sürecinde oluşturulacak politika sayısı Sapma Nedeni 6 BGYS sisteminin kurulması sürecinde oluşturulacak prosedür sayısı BGYS sistemi kapsamı Merkez Teşkilatına genişletildiğinden politika sayısı artış göstermiş ve konulan gösterge hedefi artı olarak gerçekleşmiştir Birim Adı ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek. 2.1-Plan dönemi sonuna kadar belediye nüfusunun en az %85 ine atık su arıtma hizmeti verilecektir. Atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfus oranı seviyesinin artırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfus oranı (%) Enerji teşvikinden yararlanan tesis sayısı Yılsonu itibarıyla onaylanan toplam atıksu arıtma tesisi projesi sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Plan dönemi sonuna kadar mevcut atık altyapı tesislerinin tümü iyileştirilecek ve atık bertaraf hizmeti verilen nüfus oranı %85'e çıkarılacak; geri kazanılabilir nitelikteki atıkların en az yarısının kaynağında ayrı toplanması ve bu atıkların en az %75 oranında geri kazanımı sağlanacaktır.

237 236 Performans Hedefi Katı atık düzenli depolama tesislerinin sayısı arttırılarak "Atık Getirme Merkezleri" oluşturulacak ve "İkili Toplama Sistemine" geçilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 2 Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sayısı Katı atık düzenli depolama hizmeti verilen nüfus oranı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Atık Getirme Merkezi oluşturulacak olan belediye sayısı Sapma Nedeni Atık Getirme Merkezi Tebliği tarihinde yayımlanmıştır. Mevcut kurulmuş atık getirme merkezleri tarihine kadar Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilecektir. 4 İkili toplama sistemine geçilen Belediye Sayısı Sapma Nedeni Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef İkili toplama sistemi hakkında mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte 19 belediyede bölgesel olarak ikili toplama sistemine yönelik çalışmalar başlatılmış ve ilgili belediyelerin belirlenen alanlarında ikili toplama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İkili toplama sistemine ilişkin mevzuatın çıkması ile birlikte ikili toplama çalışmaları kademeli olarak ülke çapına yayılacaktır. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Plan dönemi sonuna kadar, hava kalitesi değerlendirmeleri yapılarak hava kalitesi bültenleri yayımlanacak, hava kirleticileri için ulusal emisyon envanteri ve projeksiyonları hazırlanacak, 5 büyükşehirde yoğun demiryolu, otoyollar ve sanayi alanları için stratejik gürültü haritaları hazırlanacaktır. Performans Hedefi Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Ulusal Emisyon Envanteri Kapsamında İlgili Raporlamalar Yapılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 2 Ulusal emisyon envanteri kapsamındaki raporlama sayısı Hava kalitesi bülten sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%)

238 237 Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Plan dönemi sonuna kadar entegre kirlilik önleme konusunda temiz üretim ve en iyi tekniklere yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak, en az 5 sektörde uygulamaya geçilecektir, 2015 yılından itibaren yeni tesisler için entegre çevre izni uygulamasına başlanılacaktır. Entegre kirlilik önleme çalışmaları yapılacak, entegre çevre izni uygulaması mevzuatı uyumlaştırılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Çalışmaların başlatılacağı sektör sayısı Sapma Nedeni 2 3 Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Büyük Yakma Tesisleri Projesi tarihinde başlamıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki BYT tesisleri ile ilgili envanter oluşturulacak, söz konusu tesislerle ilgili entegre kirlilik önleme yönünden çalışmalar yapılacak ve düzenleyici etki çalışmaları yürütülecektir. Öte yandan entegre kirlilik önleme çalışmaları kapsamında ikinci sektör olarak çimento sektörü seçilmiş ve bunun ile ilgili bir proje Kalkınma Bakanlığına önerilerek kabul edilmiştir yılında projeye başlanılması planlanmaktadır. Büyük Yakma Tesisleri Direktifi kapsamında yer alan ve Direktife uyumluluk durumu belirlenen tesis sayısı Rehber doküman hazırlanan sektör sayısı Birim Adı ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Plan döneminde İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak ve izlenecek, uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği raporlar hazırlanacak, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) alternatiflerine en az % 50 oranında geçiş sağlanacaktır. İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak ve izlenecek, sektörel ve uluslararası raporlar hazırlanacak, mevzuat çalışmaları yapılacak ve %5 oranında HCFC gazlarının alternatiflerine geçiş sağlanacaktır.

239 238 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) İDEP te izlenen eylem sayısı İDEP İzleme ve Değerlendirme Raporu sayısı Uluslararası yükümlülükler uyarınca hazırlanan rapor sayısı Sektörel Etkilenebilirlik Raporu Sayısı Sapma Nedeni Raporların Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilenebilirliğin Belirlenmesi Projesi kapsamında hazırlanması planlanmış, ancak proje yatırım programından çıkarılmış ve ödeneği diğer projelere aktarılmıştır. 5 HCFC gazları için izin verilen ithalat miktarı (ton) Sapma Nedeni 6 HCFC gazlarına ait ithalatçı, sanayici, dağıtıcı kayıt sayısı Sapma Nedeni 6 HCFC gazlarının yönetim planı sayısı Ozon tabakasını incelten maddelerin azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ile ithalat kotaları düşürülerek ithalat miktarları azaltılmaktadır. Bu nedenle gerçekleşme oranında ki azalma bu performans göstergesi için başarı kabul edilmektedir Ozon tabakasını incelten maddelerin azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ile ithalat kotaları düşürülerek ithalatçı firma sayıları azaltılmaktadır. Bu nedenle gerçekleşme oranında ki azalma bu performans göstergesi için başarı kabul edilmektedir Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek AB REACH Tüzüğü kapsamında kısıtlanmış / yasaklanmış madde grubunda yer alan 20 kimyasal maddenin kullanımı kısıtlanacak/yasaklanacak, büyük endüstriyel kaza riski taşıyan toplam 250 kuruluş için acil durum planlarının hazırlanması sağlanacak ve planların tatbikatı gerçekleştirilecektir.

240 239 Performans Hedefi Kimyasallara ilişkin çalışmalar yapılarak, tehlikeli kimyasalların kontrolü sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Kısıtlanan veya yasaklanan kimyasal madde sayısı Sapma Nedeni 2 Hazırlanan acil durum planı sayısı Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Kasım 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile 11 madde yasaklanmış/kısıtlanmış olup, hedef öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatlarının yapılması ile ilgili hükümlerin yürürlüğü tarihine ertelenmiştir yılı itibariyle acil durum planlarının tamamlanma durumu izlenecektir. Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Plan dönemi sonuna kadar kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin azaltılması için; atık alım ve takip sistemi iyileştirilecek, kıyı tesislerine ilişkin acil müdahale planlarının %100 ü tamamlanacak, 28 kıyı ili için kirlilik haritaları çıkarılacak ve deniz çöpleri eylem planları hazırlanacaktır. Kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin oranı azaltılarak deniz suyu kalitesinin artırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gemi Atıkları Takip Sistemlerinin etkin kullanım oranı(%) Onaylanmış kıyı tesisi planlarının oranı (%) "Deniz çöpleri ile mücadele eylem planı" hazırlanan il sayısı Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Proje için mevzuat alt yapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili kurum/kuruluşların katılımıyla mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında planlar hazırlanacaktır.

241 240 Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Çevre politikalarının etkin uygulanmasına yönelik ekonomik araçların geliştirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi Bakanlığımızca kullanılan ekonomik araçların % 10 arttırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Yıllık bazda yardım miktarı (TL) Birim Adı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek yılının sonuna kadar stratejik çevresel değerlendirme uygulamaları tüm sektörlere yaygınlaştırılacaktır. İlgili kurumlarla SÇD uygulama kapasitesini geliştirmek üzere çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 SÇD uygulanan sektör sayısı Sapma Nedeni SÇD Uygulanan sektör sayısı, 11 olarak belirlenmiştir. Performans göstergesine kısmen ulaşılmış olup; 2015 yılında performans göstergelerinde belirlenen rakamlara ulaşılacaktır. 2 Yayımlanan Sektörel Rehber Sayısı Sapma Nedeni Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanması Teknik Yardım Projesi 12 Mayıs 2014 tarihinde başlamış olup, sektörel rehber yayımlanması çalışmaları 2015 yılı itibari ile hız kazanacaktır.

242 241 Birim Adı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek. Stratejik Hedef Performans Hedefi yılının sonuna kadar ÇED sürecinin ve çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. ÇED sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Daha önce verilen ÇED Kararlarına ilişkin verilerin sisteme entegrasyon oranı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek yılının sonuna kadar ÇED sürecinin ve çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Elektronik ortamda yeterlik belgesi almış kuruluş sayısı Sapma Nedeni Talebin fazla olması nedeniyle artış olmuştur. 2 Elektronik ortamda verilen Çevre Görevlisi Belgesi sayısı Sapma Nedeni Hedeflenenden daha fazla çevre görevlisi belgesi müracaatı olduğu için öngörülenden daha fazla sayıda gerçekleşme olmuştur.

243 242 3 Elektronik ortamda verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi sayısı Sapma Nedeni Birim Adı Yeterlik şartlarını taşımayan bir kısım danışmanlık firmalarının belgeleri iptal edildiğinden 626 adet çevre danışmanlık yeterlik belgesi düzenlenmiştir. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır. Çevre denetimi yapan personelin eğitimlerle bilgilendirilmesi ve bu personelle tesis ve faaliyetlerin etkin çevre denetimlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Planlı birleşik çevre denetimi sayısı Sapma Nedeni 2 Eğitim Verilecek Denetim Görevlileri Sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) yılı planlı birleşik denetim sayısı saha çalışması sayısının arttırılması ve bölgesel ölçekte yürütülmesi nedenleriyle öngörülenden daha yüksek gerçekleşmiştir Sapma Nedeni 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı 200 er kişiden oluşan 2 farklı eğitim olarak programlandığından göstergede artış meydana gelmiştir. 3 Risk değerlendirme yöntemi ile denetim planlanması yapan il müdürlüğü sayısı (kümülatif) Çevre denetimi ve ÇED izleme sayısı Sapma Nedeni İl Müdürlüklerindeki denetim personelinin özverili çalışması nedeniyle öngörülenden daha fazla sayıda saha çalışması ve denetim uygulaması gerçekleştirilmiştir döneminde yıllık ortalama denetim sayısı ise yaklaşık denetim seviyesindedir.

244 243 Birim Adı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır. 32 adet ÇED Yeterlik Belgesi verilmiş kurum kuruluş ile 100 adet yeterlik almış çevre danışmanlık firmasının denetlenmesi gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Denetlenen ÇED Yeterlik Belgesi almış kurum / kuruluş sayısı Sapma Nedeni 2 Denetlenen yeterlik almış çevre danışmanlık firmalarının sayısı Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Sistem sorunları giderilmiş ve yeterlik alan firmalar bu kapsamda düzenli periyodik denetimlere alınmıştır. Denetlenen yeterlik artırılmıştır almış çevre danışmanlık firmalarının denetim sıklığı Birim Adı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Çevre izni ve lisansı belgesi, çevreye kirletici etkisi olan tüm işletmelere yaygınlaştırılacak; 2017 yılı sonuna kadar çevreye duyarlı yaklaşım gösteren, işletmelere ilişkin belgelendirme sistem altyapısı oluşturulacak, ürün ve hizmetlerin çevresel duyarlılık etiketi ile ödüllendirilmesi sağlanacaktır. Çevreye kirletici etkisi olan işletmelere geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve lisansı verilecek, ulusal çevresel etiketleme sistemi kurulacak ve tanıtımı yapılacak, çevresel yönetim sistemlerinin altyapısı oluşturulacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Geçici faaliyet belgesi verilen işletme sayısı

245 244 Sapma Nedeni 2014 yılı içerisinde tesis için Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu gerçekleşmiş olup, 1 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirme sürecinde olan 171 başvuru da dikkate alındığında hedef %85 olarak gerçekleştirilmiştir. 2 Çevre izni ve lisansı verilen işletme sayısı Sapma Nedeni 2014 yılı içerisinde tesisin Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans başvurusu gerçekleşmiş olup, 1 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirme sürecinde olan 132 başvuru da dikkate alındığında hedef %87 olarak gerçekleşmiştir. 3 Ulusal çevresel etiketleme sistemi Seminer / Çalıştay sayısı Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek yılı sonuna kadar 8 bölgede Temiz Hava Merkezi kurularak Hava Kalitesi İzleme İstasyonu sayısı 125 den 331 e çıkarılacak, plan dönemi sonuna kadar izleme ağının ilçe merkezlerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Temiz Hava Merkez Binaları yapılacak ve istasyon sayısı 158'e çıkartılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Ön değerlendirmesi yapılan ve faaliyete geçen temiz hava merkezi sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Birim Adı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Çevre laboratuvarlarına ön yeterlik / yeterlik belgesi verilmeye devam edilerek 2017 yılının sonuna kadar Çevre Referans Laboratuvarında analiz ve ölçümlerin kalitesi artırılacak, alıcı ortam, atık su ve baca gazı emisyon izleme çalışmaları çevrimiçi (gerçek zamanlı) yürütülecektir.

246 245 Performans Hedefi Ölçüm ve analizleri yapacak laboratuvarların yetkilendirme ve denetimleri yapılarak, alıcı ortamda izleme, atık su ve sanayi tesisi bacalarının uzaktan izleme sistemi ile çevrimiçi izlenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Ön yeterlik / yeterlik belgesi verilen laboratuvar sayısı Sapma Nedeni 2 Belge yenileme işlemi yapılan yetkili laboratuvar sayısı Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Revize edilen Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde ön yeterliliğin kalkmış olması doğrultusunda mevcutta 10 laboratuvarın yeterlilik belgesine geçiş yapması beklenirken, laboratuvarlardan 1 tanesi yeterlilik belgesi almaktan bu süre zarfında vazgeçmiştir Aralık ayında revize edilen Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde, geçmişte 4 yıl olan belge süresi 5 yıla çıkarıldığından mevcut laboratuvarların belge süreleri 1 yıl uzamıştır. Bu nedenle 2014 yılında belge yenilemeye başvurması planlanan laboratuvarlar, başvurularını 2015 yılında yapacaklardır. 3 Kapsam genişletme sürecine tabi tutulan yetkili laboratuvar sayısı Sapma Nedeni Bakanlığımıza ulaşan tüm kapsam genişletme başvuruları değerlendirilmiştir. 4 Gerçekleştirilen denetim sayısı Sapma Nedeni 5 Bakanlığımızın Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına hazırlık çalışmaları, otomasyon projesine ağırlık verilmesi, ön yeterlikten yeterliğe geçme, kapsam genişletme başvurularının değerlendirilmesi gibi faaliyetlerin önem ve öncelik arz etmesi sebebiyle laboratuvar denetimleri %92 seviyesinde gerçekleşmiştir. Düzenlenen yeterlilik testi parametre sayısı Sapma Nedeni yılında atıkta, atık su da ve toprakta yeterlilik testleri düzenlenmiştir. Laboratuvarlara gönderilen numuneler sertifikalı referans malzemeden hazırlanmaktadır. Referans malzemeler çoklu parametreler içermektedir. Düzenlenen yeterlilik testlerinde laboratuvarlara tek numunede çoklu parametrede analiz yaptırılarak, daha fazla parametrede uzaktan denetim gerçekleştirilmiştir. Çevre referans laboratuvarınca gerçekleştirilen ölçüm ve analiz parametre sayısı

247 246 Sapma Nedeni 7 Atıksu arıtma sistemi izlenen tesis sayısı Sapma Nedeni 2014 yılında hedeflenen parametre sayısının üzerine çıkılmıştır Atıksu arıtma tesislerinin önemli bir bölümü belediyelerimizin tesisleri olduğundan, izleme istasyonlarını(izleme kabini ve yazılım/donanım temini)kurmakla yükümlü olan belediyeler bu istasyonları genellikle hibelerle finanse etmektedirler yılında ilave 59 tesisin izlemesi yapılmıştır. 8 Sanayi tesislerinde izlenen baca sayısı Sapma Nedeni 2014 yılında yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm İzleme Sistemleri Genelgesinde, sanayi tesislerinin veri aktarımına başlaması gereken tarihler belirtilmiş ve öngörülenden daha fazla sayıda tesis veri aktarımına başlamıştır İzlenen alıcı ortam sayısı Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu sayısı Sapma Nedeni Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi, Motorlu taşıt Egzoz Emisyon Pulu ve Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı, araç sahipleri tarafından talep edildikçe verilmekte, talep miktarına göre yetkili istasyonlar tarafından düzenli olmayan dönem ve miktarlarla İl Müdürlüklerinden temin edilmektedir. 11 Verilen egzoz emisyon ölçüm ruhsat sayısı Sapma Nedeni Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi, Motorlu taşıt Egzoz Emisyon Pulu ve Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı, araç sahipleri tarafından talep edildikçe verilmekte, talep miktarına göre yetkili istasyonlar tarafından düzenli olmayan dönem ve miktarlarla İl Müdürlüklerinden temin edilmektedir. Birim Adı TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek. Stratejik Hedef Plan dönemi içerisinde, korunan alanlarının tescil, onayı ve ilanı ile ÖÇK Bölgeleri, tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarının tespit, tescil, değerlendirme ve uygulamaları gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi Korunan Alanlarla ilgili ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacak ve söz konusu alanların tescil, onay ve ilan süreci yürütülecektir.

248 247 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Değerlendirilmesi Gerçekleştirilen Korunan Alan Sayısı Hazırlanan Mevzuat Sayısı Hazırlanan İlke Kararı Sayısı Tescili gerçekleştirilen korunan alan sayısı Birim Adı TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek. Stratejik Hedef Performans Hedefi Korunan alanlarının; bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı çerçevesinde ulusal ve uluslararası işbirliği ile doğal ve kültürel değerlerinin araştırılması, korunması ve izlenmesi sağlanacaktır. Korunan alanların araştırma-geliştirme projeleri ile korunması, izlenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Gerçekleştirilen yönetim planı sayısı Tür, habitat ve tabiat varlıkları koruma ve izleme projesi sayısı Korunan alanlarda gerçekleştirilen veri alt yapısı çalışmaları sayısı

249 248 Birim Adı TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek Korunan alanların her tür ve ölçekte planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması ile yönetimi sağlanacaktır. Korunan alanlarda imar planlama, uygulama çalışmaları ile yatırım projeleri yürütülecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) İmar planı yapılan yerleşim yeri sayısı İmar planı revize işlerinin sayısı Hâlihazır harita alınan yerleşim yeri sayısı İmar uygulaması yapılan yerleşim yeri sayısı Çevre düzenlemesi proje sayısı Atıksu yönetimi projesi sayısı Sapma Nedeni 6360 sayılı Kanun ile birlikte Büyükşehirlerin sorumluluğuna giren yerleşimlerdeki küçük projeler birleştirilerek tek proje haline getirilmiştir. Nakdi gerçekleşme ayrıca izlenmektedir. 7 Katı atık yönetimi projesi sayısı Sapma Nedeni Katı atık yönetim projesi olarak 6 ayrı proje çalışması tamamlanmıştır. %99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 8 İçme suyu yönetimi projesi sayısı

250 249 Birim Adı AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek yılının sonuna kadar IPA çevre operasyonel programı kapsamındaki fonlar etkin şekilde kullanılacak, belediyelerin altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır. Çevre operasyonel programında yer alan su, katı atık ve teknik yardım öncelikleri kapsamındaki yatırımlar uygulanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 IPA Finansman Kararı Alınan Proje Sayısı Sapma Nedeni 2 Uygulamasına Başlanılan Proje Sayısı Finansman Kararı AB Komisyonu tarafından verilmekte olup, bu kapsamda finansman kararı alınan proje sayısı 27'dir. Tüm projeler (39 proje) için AB Komisyonuna başvuru yapılmıştır. Finansman kararı alınan 27 projenin yanı sıra, 4 proje için daha karar beklenmekte, kalan 8 proje için ise Komisyon görüşleri doğrultusunda tadil işlemleri gerçekleştirilmektedir Sapma Nedeni Birim Adı Uygulama sürecine finansman kararı alınan projelerin ihale işlemleri ile başlanılabilmektedir. İhale sürecinde AB Türkiye Delegasyonu ile karşılıklı gerçekleştirilen işlemler ve doküman tadil işlemleri de uygulamaya başlama tarihini etkilemektedir. Bu dönemde uygulamaya başlanılan proje sayısı 24 olmuştur. MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Yapı müteahhitleri belgelendirilerek takip sistemi geliştirilecek, fen adamları, şantiye şefleri ve yetki belgeli ustaların denetlenmesi sağlanacaktır. Yapı müteahhitleri kayıt altına alınacak, yetki belgesi numarası olmayan veya yasaklı olan yapı müteahhidi adına yapı ruhsatı düzenlenmesi engellenecek, yapım aktörlerinin denetlenmesi sağlanacak, yapı ustaları niteliklerinin geliştirilmesi için eğitilecek ve belgelendirilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Verilen Müteahhitlik Belgesi Sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%)

251 250 Sapma Nedeni 2 Verilen Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi Sayısı Sapma Nedeni Talebin beklenenden az olması sebebiyle, hedeflenen Müteahhitlik Belgesi sayısının % 58 ine ulaşılmıştır Talebin beklenenden az olması sebebiyle verilen Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası sayısının % 50 sine ulaşılmıştır. 3 Verilen Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numara Sayısı Sapma Nedeni Talebin öngörülenden fazla olması sebebiyle verilen yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası sayısında artış meydana gelmiştir. 4 Verilen Geçici Ustalık Yetki Belgesi Sayısı Sapma Nedeni Birim Adı Talebin beklenenden fazla olması, göstergede %161 oranında gerçekleşme olmuştur. MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Güvenilir ve şeffaf bir yapı kooperatifçiliği için mevzuatta düzenlemeler yapılacak, E-Kooperatif Otomasyon Sistemi nin etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına kaliteli ve zamanında ve ekonomik yapı üretilmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenecek ve mevzuatta düzenlemeler yapılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen e-kooperatif Otomasyon Projesinin güncellenme oranı Hazırlanan mevzuat sayısı Tamamlanan proje sayısı Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Teklif projelere 2014 yılı Yatırım Programında yer verilmediğinden gerçekleşme sağlanamamıştır.

252 251 Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Binalarda enerji verimliliği konusunda farkındalık artırılacak, 2017 yılına kadar tüm binaların enerji kimlik belgesi alması ve enerji verimli hale gelmesi sağlanacaktır. Mevzuatlar geliştirilerek izleme, denetim ve kontrol arttırılarak performans göstergelerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Merkezi ısıtma sistemi bina gider paylaşım yetki belgesi alan firma sayısı (adet) Sapma Nedeni 2 Yetkilendirilen enerji kimlik belgesi uzmanı sayısı (adet) Yetki belgesi olan mevcut şirketler mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde de yeni yetki belgesi almadan mevcut belgeleriyle faaliyet gösterebildikleri için şirketlerin münferit yeni belge talepleri daha az düzeyde gerçekleşmiştir Sapma Nedeni EKB Uzmanlığı için başvuru yapan tüm mühendis ve mimarlara yetki belgesi verilmiş ancak 2014 yılı için talep 850 kişi düzeyinde gerçekleşmiştir. 3 Enerji kimlik belgesi verilen binaların oranı (%) Sapma Nedeni 4 Binalarda yenilenebilir enerji kullanma oranı (%) Mevcut binaların EKB alma zorunluluğu 2017 yılına kadar bulunmamaktadır. Bu sebeple göstergede gerçekleşme hedeflenen değerin altında olmuştur. 4 2, Sapma Nedeni m 2 nin üzerinde olmayan binalarda yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu olmamakta, yapılan binaların büyük çoğunluğunun m 2 nin altında olması nedeni ile yenilenebilir enerji kullanım oranında sapma meydana gelebilmektedir. 5 Farkındalığı arttırıcı eğitim verilen organizasyon sayısı

253 252 Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Yapılara ilişkin genel ilke ve esaslar, mimarlık ve mühendislik kuruluşları ile bilirkişiliğe, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak, yerleşme ve yapılaşma konularına ilişkin görüş verilecek ve rehberlik edilecektir. Özel yapılara ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenecek, yerleşme ve yapılaşma konularına ilişkin rehberlik hizmetleri yürütülecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Hazırlanan mevzuat sayısı Sapma Nedeni Görülen lüzum üzerine öngörülenden fazla sayıda mevzuat düzenlenmiştir. 2 İncelenen ve verilen görüş sayısı Sapma Nedeni Talep edilen görüş miktarında öngörülenden fazla sayıda gerçekleşme olmuştur. 3 Yerinde yapılan inceleme sayısı Sapma Nedeni Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi İnceleme ve değerlendirme görüş raporları evrak üzerinden değerlendirmiştir. MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Yapı Malzemelerine İlişkin mevzuat geliştirilecek, piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkinleştirilmesi sağlanacak, laboratuvar deney kapasiteleri arttırılacaktır. Yapı malzemelerinin teknik şartnamelere uygunluk oranı arttırılacak, tüketici şikâyetlerinin karşılanması için laboratuvar deney çeşitliliği kapasitesi arttırılacaktır.

254 253 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Kuruluşların Görevlendirme Kapsamındaki Teknik Şartname Sayısı Sapma Nedeni 2 3 Ocak-Mart 2014'te 13 adet onaylanmış kuruluş 146 teknik şartnamede görevlendirilmiştir. Şartname sayısı eski yönetmelikte görevlendirildikleri toplam kapsama (209 standart) erişememiş olduğundan hedef 2015 yılında tamamalanacaktır. Kurulan İhtisas Laboratuvarlarının Artırılacak olan Deney Çeşitliliği Sayısı İllerde güçlendirilen laboratuvar Sayısı Sapma Nedeni Belirlenen programa göre illerimizden talepler alınmış ve laboratuvar güçlendirme çalışmaları artırılmıştır. 4 PGD Denetim Sayısı Piyasaya Arz Edilen Yapı Malzemelerinin Güvenli Olduklarının İstatistiksel Oranı (%) Hazırlanan Mevzuat Sayısı Sapma Nedeni İhtiyaca göre daha fazla mevzuat hazırlama gereği olmuştur. Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Plan dönemi içerisinde teknik müşavirlik sistemi geliştirilecek ve her ilde yapı denetim çalışmaları sahada etkin şekilde yürütülecektir. Yapı güvenliğini artırmak için yapı denetim hizmetlerini de içerecek şekilde teknik müşavirlik sistemi geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%)

255 254 2 Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan kurum sayısı Sapma Nedeni Düzenlenen mevzuat sayısı Yapı denetimi faaliyetinde bulunan teknik müşavirlik kuruluşu sayısı E-Devlet uygulamalarıyla bütünleşik çalışma kabiliyeti oranı (%) Sapma Nedeni Uygulamalarda aksaklılar olmaması için Bakanlığımızın düzenlediği yapı denetimi uygulamaları ile ilgili eğitimlere kurum ve kuruluşların taleplerinde artış olması nedeniyle göstergede pozitif yönde sapma meydana gelmiştir Ulusal Yapı Denetim Sisteminin e-devlet uygulamaları ile bütünleşik çalışma kabiliyeti 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde % 95 oranına ulaşılmıştır. Sistem üzerinde ilgili kurumlara ait uygulamalar ile web servis entegrasyonları gerçekleştirilmiş olup, söz konusu kurumlar ile protokol yapılması süreci devam etmektedir. 6 Yapı Denetim Firmalarının Şantiyelerine yapılan 6 3, denetim sayısı (firma/yıl) Sapma Nedeni 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde Ulusal Yapı Denetim Sisteminden alınan verilere göre bu oran %37 iken, yılsonu itibari ile yaklaşık %58 oranına ulaşılmıştır. 7 Yapı Denetim Bürolarına yapılan denetim sayısı (firma/yıl) 2 1, Sapma Nedeni 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde Ulusal Yapı Denetim Sisteminden alınan verilere göre bu oran %42 iken, yılsonu itibari ile yaklaşık %65 oranına ulaşılmıştır. 8 Bakanlığımızca izin belgesi verilen laboratuvar kuruluş sayısı Sapma Nedeni Denetlenen yapı alanının öngörülenden fazla olması nedeniyle laboratuvar ihtiyacı artmıştır. Bu nedenle hedeflenenden daha fazla izin belgesi verilmiştir. Birim Adı Stratejik Amaç YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.

256 255 Stratejik Hedef Performans Hedefi 3.7- Kamu Kurumlarına ait inşaat ve esaslı onarım ile güçlendirme işlerine ilişkin hizmet kapasitesi arttırılacaktır. İnşaat ve esaslı onarım ve güçlendirme işlerine ilişkin ilgili yatırımların hizmet kapasitesi arttırılarak tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Bakanlığımız programına aktarılan yatırım sayısı Sapma Nedeni Yatırımcı kurum ve kuruluşlarca iletilen talep seviyesi %91 düzeyinde olmuştur. 2 Hizmete sunulan yatırım sayısı Sapma Nedeni 3 Yatırımların nakdi gerçekleşme oranı (%) yılı içerisinde Bakanlığımız koordinasyonunda 107 yatırım hizmete alınmıştır Sapma Nedeni İtirazlar nedeniyle KİK ve yargı kararları, ihale işlemleri süresi, proje değişiklikleri ve mevsimsel koşullar nedeniyle sapma meydana gelmiştir. 4 Güçlendirme işleri yapılan kamu binası sayısı Ödeneği bulunan yatırımcı kuruluşların (güçlendirme işleri kapsamında) yeni iş Sapma talebinde bulunması yeni yatırımcı kuruluşların Bakanlığımızca çalışmaya başlaması Nedeni gibi sebepler göstergede sapmaya neden olmuştur. Yatırım Takip Sistemi 5 otomasyonu modül sayısı Birim Adı YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Bakanlık portföyündeki yapı proje sayısı arttırılacak, tüm projeler elektronik ortama aktarılacak ve 2017 yılı sonuna kadar 81 ilde kırsal yerleşmelerde örnek projeler ve çalışmalar yapılacaktır. Portföydeki yapı projelerinin bir kısmı revize edilecek, proje üretimi ve kontrollüğü geliştirilecek, web tabanlı uygulamalara geçilebilmesi için çalışmalara devam edilecek ve kırsal yerleşmelerin geliştirilmesini sağlayacak kırsal konut projeleri üretilecektir.

257 256 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Dijital portföye aktarılan yapı projesi sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) WEB Ortamına aktarılan proje sayısı Sapma Nedeni 3 Kısmi tadilat yapılan proje sayısı Sapma Nedeni Projelerin web ortamına aktarılması, dijital portföye aktarılmasını müteakip gerçekleştiğinden; dijital portföye aktarılan projelerin göstergesindeki sapmadan etkilenme söz konusudur Yatırımcı kuruluş taleplerinin özel (yeni) proje gerektirmesi, arsaların topoğrafyalarının farklılık göstermesi sebepleriyle farklı projelerin elde edilmesine ihtiyaç duyulmuş ve %64 düzeyinde gerçekleşme sağlanmıştır. 4 Esaslı tadilat yapılan proje sayısı Sapma Nedeni 5 Yapılan/yaptırılan yeni proje sayısı Sapma Nedeni Yatırımcı kuruluş taleplerinin özel (yeni) proje gerektirmesi, arsaların topoğrafyalarının farklılık göstermesi sebepleriyle farklı projelerin elde edilmesine ihtiyaç duyulmuş ve yıl içinde 15 farklı projede esaslı tadilat yapılmıştır Yatırımcı kuruluşlardan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü) gelen yatırım taleplerinin öngörülenden fazla olması neticesinde hedefte sapma meydana gelmiştir. 6 Hazırlanacak köy evi proje sayısı Sapma Nedeni 2014 yılında hazırlanacak köy evi projeleri, yapılacak İllere göre değerlendirildiğinde; planlanandan daha fazla proje tipi sayısına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış, bu nedenle planlanandan daha fazla proje üretilmiştir. 7 Projesi yapılacak pilot il sayısı Sapma Nedeni 2014 yılında hazırlanacak köy evi projesi kapsamında 8 İl de pilot çalışmalar tamamlanmıştır. Birim Adı Stratejik Amaç YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.

258 257 Stratejik Hedef 3.9- Plan dönemi içerisinde kamu binalarının depreme karşı güçlendirme ihtiyacını tespit etmek üzere ayrıntılı kamu yapıları envanter çalışması yapılacaktır. Performans Hedefi Bina envanter mevzuat çalışmalarına temel olacak bina envanter formundaki asgari kriterlere göre, kamuya ait yapılara ilişkin, ayrıntılı envanter çalışmaları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Envanteri çıkarılan kamu binası sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Envanter çalışması yapılan kurum sayısı Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak Plan dönemi içerisinde İskân Kanunu kapsamında hak sahiplerinin tamamının iskân talepleri karşılanacak ve hayat standartlarını yükseltmek üzere gerekli destek verilecektir Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Devlet eli ile yapılacak veya satın alınacak konut sayısı Sapma Nedeni 2 Karşılıksız yardım yapılacak aile sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Talebin fazla olması nedeniyle öngörülen hedefin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur Sapma Nedeni Öngörülen hedefin üzerinde başvuru gerçekleştiğinden hedefte sapma meydana gelmiştir. 3 İşletme ve Donatım Kredisi verilecek aile sayısı Sapma Nedeni Diğer Bakanlıklardan sağlanan desteklerin hibe şeklinde olması nedeniyle hak sahiplerinden talep gelmemiştir.

259 258 4 Kendi evini yapana yardım metodu ile yapılacak konut sayısı Sapma Nedeni Öngörülen hedefin üzerinde bir başvuru gerçekleştiğinden hedefte sapma meydana gelmiştir. 5 Eğitim verilecek personel sayısı Sapma Nedeni Birim Adı Stratejik Amaç Program gereği 2014 yılında 1 eğitim programı planlandığından göstergenin gerçekleşme oranı %50 düzeyinde olmuştur. YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak. Stratejik Hedef Yapım uygulamalarıyla ilgili ortak terminoloji ve teknik şartlar ile kesin fiyat ve maliyetleri oluşturulacak; çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır. Performans Hedefi İnşaat rayiç, birim fiyat, tarif ve analizler gelişen teknolojiye uygun olarak düzenlenecek, yapım uygulamalarıyla ilgili tebliğler yayımlanacak, çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar çözüm odaklı değerlendirilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Güncellenmiş rayiç ve birim fiyatlar ile tarif ve analizlerin yayınlanma gün sayısı Güncelleştirilerek yayımlanacak olan yapı yaklaşık birim maliyetleri ve değerlendirme katsayılarının tespitine ilişkin tebliğ adedi Anlaşmazlıklarla ilgili başvuruları sonuçlandırma oranı (%)

260 259 4 Anlaşmazlıklara ilişkin hususların ortalama cevaplandırma süresi (gün) Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak. 4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır. Bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Rehberlik faaliyeti verilecek il sayısı Hazırlanan araştırma raporu Mevzuat düzenlemeleri ve görüş taleplerinin cevaplandırılma oranı Ön inceleme görevlerinin yıl içinde rapora bağlanma oranı İnceleme ve soruşturma görevlerinin yıl içinde rapora bağlanma oranı Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak. 4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır. Bakanlığın faaliyet alanları ile ilgili güvence ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir.

261 260 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Güvence ve danışmanlık faaliyeti sunulacak süreç sayısı Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak. 4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır. Bakanlığımız personeli ile iç ve dış paydaşlarına yönelik eğitimler yapılacak; Bakanlığımız çalışma konuları ile ilgili yayınlar hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Hizmet içi eğitime tabi tutulan personel sayısı Bölgesel Eğitim Programlarına katılan katılımcı sayısı Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak. 4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır. Stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecek ve uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) 1 Hazırlanan Bütçe Gerçekleşme Raporu Sayısı

262 261 2 Hazırlanan Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu Sayısı Yeni Hizmete Açılan Hizmet Binası Sayısı Sapma Nedeni Van İl Müdürlüğü hizmet binasının ihalesi yapılmıştır. İnşaatı temel aşamasındadır. Malatya İl Müdürlüğü'nün ihalesi yapılmış ancak iptal edilmiş ve tekrar ihale edilmiştir. Bingöl ve Ağrı İl Müdürlüklerinin ihale süreçleri başlamıştır. Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak. 4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır. Performans Hedefi Bakanlığımız Merkez ve Ek Binalarında güvenlik, temizlik ve yemek ihtiyacı karşılanacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Yemek hizmetindeki memnuniyet oranı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Birim Adı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak. 4.3-Bakanlık görev tanımı ile uyumlu nitelikli ve uzman personel istihdamına yönelik etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır. Bakanlık personel ihtiyacı karşılanacak ve kapasiteleri geliştirilecektir Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 2 Bakanlık teknik personel sayısının toplam personel sayısına oranı Yıllar itibariyle toplam personel sayısı Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%)

263 262 Birim Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği müktesebatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında kurumsal kapasite artırılmasına yönelik çalışmalar ve ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak faaliyetler sürdürülecektir. Avrupa Birliğine tam üyelik sürecindeki bölgesel ve ikili anlaşmalar ve uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli çalışmalar ve koordinasyon yürütülecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 2 Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programı nın 3 er aylık periyotlarla (yılda 4 defa) izlenmesi Uygulamadaki projelere ait Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım oranı(%) Sapma Nedeni Gerçekleşme Oranı (%) Sapma Oranı (%) Katılım oranı, proje sahibi birimlerin yoğunluğuna göre değişmektedir. Katılım oranının üst seviyede tutulması, proje faaliyetlerinin izlenmesi için katkı sağlayacaktır. Performans Sonuçları Tablolarına İlişkin Değerlendirme Performans Sonuçları Tablosunda; Gerçekleşme oranı (%) arası olan göstergeler, hedefe ulaşıldığını, Gerçekleşme oranı (%) 100 üzeri olan göstergeler, hedefin aşıldığını, Gerçekleşme oranı (%) 0-89 arası olan göstergeler, hedefe ulaşılamadığını ifade etmektedir yılına ait Bakanlık birimlerinin performans sonuçları tabloları incelendiğinde, Bakanlığımız proje ve faaliyetlerine ilişkin; Toplam 196 adet performans göstergesinin, - 72 sinde hedefin gerçekleştiği (%37), - 67 sinde hedefin aşıldığı (%34), dolayısıyla toplam 139 göstergede (%71) öngörülen hedeflere ulaşıldığı, - 57 göstergede ise (%29) ise hedeflere ait gerçekleşmelerin beklenilen düzeyde olmadığı görülmektedir.

264 %29 72 %37 67 %34 Hedef Gerçekleşmiş Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılamamış Şekil 32. Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi Beklenilen düzeyde gerçekleşmelerin olmadığı göstergelerdeki sapma nedenleri harcama birimlerince değerlendirilerek gerekli tedbirler alınmıştır. Sonuç olarak, 2014 yılı bazında bakıldığında, Bakanlığımızın anılan yıl için proje ve faaliyetler için koyduğu performans hedeflerinin üçte ikisinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sonraki yıllar için bugünkü gerçekleşmelerin üzerine çıkarılarak etkinlik ve verimlilik düzeyinin daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

265 264

266 265

267 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hizmet birimleri ve dış paydaşlarla yapılan çalışma sonrasında ortaya çıkan Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler aşağıda verilmiştir. GÜÇLÜ YÖNLER Çevre ve şehircilik alanındaki yetkilerin tek elde toplandığı Bakanlık olması Yeni kurulan bir Bakanlık olarak; geniş, kapsamlı görevler ve güçlü yetkilerle donatılmış olması Konusunda uzman, yetişmiş ve deneyimli personele sahip olması İlerleme ve yeniliğe açık, takım çalışmasını destekleyen yönetim kadrosuna sahip olması Ülke genelinde yaygın bir teşkilat yapısına sahip olması Teknolojik gelişmelere açık ve teknoloji kullanımına istekli olması Tüm Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında koordinasyon görevini üstlenmiş olması Mekânsal planlamanın her tür ve ölçeğinde usul ve esas belirleme konusunda yetkili olması Yapı malzemeleri konusunda ve yapı denetiminde yetkili tek kurum olması Çevresel etki ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapan ve bu konuda kararlar alan bir kurum olması Yapıların maliyet verilerinin oluşturulmasında, piyasa fiyatlarının yansıtıldığı, birim fiyatların ve imalat tariflerini oluşturan kurum olması Yatırımcı Bakanlık olması Kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları konusunda düzenleyici rolü Ülke genelinde yaygın bir teşkilat yapısına sahip olması Rehberlik ve mevzuat çıkarma gücü Kurumsal hafıza Yenilikçi bir kurum olması Çevre ile ilgili kamuoyu oluşturma gücü Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlama gücü Denetim yetkisini elinde bulundurması

268 267 ZAYIF YÖNLER Bakanlığın yeni kurulmuş olması nedeniyle birimler arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesi Kentleşme ve planlamaya altlık oluşturacak verilerle ilgili kurumsal altyapının geliştirilmesi İş süreçlerinin tanımlanması ve uygulanmasındaki eksiklikler Mevzuatla ilgili sıkıntılar (sık değiştirme, uygulanabilir olmama, boşluklar, çatışmalar vb.) Denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ihtiyacı FIRSATLAR Dünyada ve ülkemizde çevre bilincinin gelişmesi ile çevre yatırımlarının çoğalması AB uyum süreci kapsamında sağlanan kaynaklar ile yeni projeler geliştirebilme ve uygulayabilme Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini artıran yapı teknoloji ve malzemelerinin gelişimi Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün gelişmesi ve Kentsel dönüşümde sunduğu olanaklar Çevre konusunun küresel öneme sahip olması Kentsel dönüşüm olgusunun toplum tarafından benimsenmesi Gelişen bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar Çevre bilincinin artmış olması Ülkemizin tabiat varlıkları, iklim çeşitliği ve kültürel açıdan sahip olduğu zenginlikler Yapı konusunda teknolojinin gelişimi Merkezi yönetimin, yerel yönetimleri çevre konusunda desteklemesi AR-GE çalışmalarının öneminin artması, ulusal ölçekte sunulan pek çok teşvik ve hibe kredisi imkânı olması

269 268 Deprem güvenliği için yapılacak çalışmalarda vatandaşın konu ile ilgili bilincinin artması Belediyelerin kentsel dönüşüm plan ve projelerine olan ilgi ve yaklaşımı Enerji verimliliği çalışmaları bilişim teknolojilerinin kentleşme alanlarında kullanımı (Coğrafi Bilgi Sistemleri, e-belediyecilik vb.) Çevre ve şehirciliğin aynı çatıda olması TEHDİTLER İklim değişikliği ve küresel ısınma Endüstriyel gelişmelerin ve şehirleşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri Ülkemizde afet risklerin yüksek olması Tarım topraklarının azalması Kurumlar arası yetki karmaşası Çevre yatırımlarının yüksek maliyetli olması Yenilenemeyen doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı Çevre Kirliliği

270 269

271 270

2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı Ankara 2 3 Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. 4 BAKAN IN MESAJI Fatma Güldemet SARI Çevre ve

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU 2013 2 Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. 3 4 BAKAN SUNUŞU İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler

Detaylı

ÝDARE T.C. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÝDARE FAALÝYET RAPORU ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI

ÝDARE T.C. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÝDARE FAALÝYET RAPORU ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÝDARE FAALÝYET RAPORU 2013 YILI ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÇAÐRI MERKEZÝ ÝDARE FAALÝYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Vekâletler

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

Aday Memurlar İçin Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları

Aday Memurlar İçin Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa 1 ÖNSÖZ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; Devlet hizmetini yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet içi eğitime, bu kurum ve kuruluşların eğitim birimlerine ve eğitim faaliyetlerine ışık

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/644

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/644 4 Temmuz 2011 PAZARTESİ Sayı : 27984 (1.Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/644 Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 4 Temmuz 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27984 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/644 Çevre

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: (01.07.2014 tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: 1) Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 0-0 Temmuz 0 Yayımlandığı Tarih 0 Temmuz 0 Sayı 0 İÇİNDEKİLER - - - - - - - 0 Yılı Yatırım Programında

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı