SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/ /06/2004 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 238 adet, ,8 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 35 adet ,2 Milyar TL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 282 adet Milyar TL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 218 adet ,5 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 33 adet Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 260 adet, ,5 Milyar TL. dır. (Tablo 1) Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 8 dir tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,5 Yatırım Fonu Katılma Belgesi , (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM ,5 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dır tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 26 ya ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 3 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 27 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2 dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan ortaklıkca ihraç edilmek istenen Milyar TL. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı Milyar TL. dır. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Hisse Senedi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır.(tablo:3) Tablo: 3 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın Milyar TL. bedelli, Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:4) Tablo: 4 Ortaklığın Unvanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi İhraç Edilecek Nom. Tutar Kayıtlı Sermaye Tavanı Eski Yeni Bedelli (Nakit Artırım) Bedelsiz İç Temettüden Kaynaklardan 1. Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş İşbir Elektrik Sanayi A.Ş Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş Besaş Birleşik Esnaf Sanatkarları Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md. 12) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme, 2 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:5) Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.(*) 2. Günkol Güneş Enerjisi ve Klima Sanayi A.Ş.(**) Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.(***) (*) Şirket, 2004 yılında 2,5 Trilyon TL. bedelli, 12,6 Trilyon TL. bedelsiz, 2005 yılında 4 Trilyon TL. bedelli, 26 Trilyon TL. bedelsiz, 2006 yılında 7 Trilyon TL. bedelli, 28 Trilyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (**) Şirket, 2004 yılında Milyar TL. bedelli sermaye artırımı öngörmektedir. (***) Şirket, 2005 yılında 1.347,5 Milyar TL. bedelli, 577,5 Milyar TL. bedelsiz, 2006 yılında Milyar TL. bedelli, Milyar TL. bedelsiz, 2007 yılında 1.870,2 Milyar TL. bedelli, 1.825,8 Milyar TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. 2

3 3. Halka Açılan Ortaklıklar : Kurul tarafından bu hafta içinde 1 ortaklığın halka arz edilecek mevcut hisselerinin kayda alma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyar TL. dır.(tablo:6) Tablo: 6 Halka Açılmanın Türü ve Ortaklığın Unvanı Nominal Değer Üzerinden Tutarı Bir Payın Ortaklıkça Aracılık Yüklenimini Mevcut Hisselerin Sermaye Belirlenen Satış Fiyatı (TL) Yapan Kuruluşlar 1. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.(*) (Bknz. Özel Durumlar Md.2) Satışı Artırımı fiyat aralığı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (*) Şirketin mevcut sermayesini temsil eden Milyar TL nominal değerli hisse senetleri de Kurul kaydına alınmıştır. D. ÖZEL DURUMLAR 1. Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Şirket) nin kayıtlı sermaye tavanının 25 trilyon TL ndan 150 trilyon TL na artırılmasını teminen esas sözleşmesinin 6. maddesinde, genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesini teminen esas sözleşmenin 7., 13., 19., 22. ve Geçici 2.maddelerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı na uyum amacıyla esas sözleşmesinin 3., 4., 6., 8., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 29. ve 30. maddelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin uygun görüş talebinin; a) Esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesi, b) tarih ve 477 sayılı yönetim kurulu kararı ekinde Kurulumuza iletilen, genel kurullarda birikimli oy kullanımının sağlanması amacıyla yapılması gereken esas sözleşmenin 7., 13., 19., 22. ve Geçici 2. maddelerine ilişkin değişiklikler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı na uyum amacıyla yapılan 3., 4.,6, 8.,19., 20., 21., 23., 24., 26., 29. ve 30. maddelerdeki değişikliklerin mevcut şekilleriyle uygun görüş verilmesi, c) Şirket in tarih ve 47/1325 sayılı Kurulumuz Kararı nın(2001/41 sayılı haftalık bültende yayımlanmıştır) 3/(iii) bendinin gereğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında yerine getirilmesi konusunda uyarılması, koşullarıyla olumlu karşılanmasına mevcudun oybirliği ile 2. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin sahibi olduğu TL nominal değerli 1 inci tertip Hamiline yazılı Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin, halka arz edilmesi amacıyla Kurul kaydına alınması talebinin izahnamenin İMKB nin internet sitesinde ilan edilmek üzere İMKB Başkanlığı na iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına 3. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. nin, - Kurulumuzun tarih ve 66/1630 sayılı ve tarih ve 10/284 sayılı kararlarına aykırı olarak kar dağıtım kararı alması nedeniyle, Şirket hakkında bu aşamada SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılmamasının ancak Şirket in bir defaya mahsus olmak üzere Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasının ve aykırılığın tekrarı halinde hakkında SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılacağının Şirket e bildirilmesine, - Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen 473 milyar TL temettü tutarının karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağtılmaksızın Şirket bünyesinde bırakılması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesine, 4. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. nin, genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesi için Seri:V, No:29 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesine 5. Birlik Un ve Gıda Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin, esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3 üncü, Şirket in Merkez ve Şubeleri başlıklı 4 üncü, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6 ncı, Genel Kurul başlıklı 10 uncu ve Kar ın Tesbiti ve Dağıtımı başlıklı 14 üncü maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine 3

4 6. Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin esas sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 15 nci maddesinin tadiline, anılan 15 nci maddenin birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısmın dağıtılmasına ilişkin (c) bendinde yer alan dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ifadesinin çıkarılması suretiyle uygun görüş verilmesine 7. Zorlu Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. nin esas sözleşme madde tadil metinlerine Kurulumuz tarafından uygun görüş verilmesi talebiyle ilgili olarak; - Şirketin esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 17, 21, 27 ve 28 inci maddelerine ilişkin tadil tasarılarına ve esas sözleşmeye eklenen ek maddeye uygun görüş verilmesine, - Esas sözleşme değişikliği genel kurulda kabul edildikten sonra, B grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin adedinin nama yazılı hisse senetleriyle değiştirilmesi işlemleriyle ilgili olarak, bastırılacak hisse senetleri için onay almak üzere hisse senedi örneği ile birlikte Kurulumuza başvurulması, değiştirme işlemlerinin sonucu hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi ve iptal edilen hisse senetlerine ilişkin noter iptal tutanağının Kurulumuza gönderilmesi hususunda Şirketin bilgilendirilmesine, 8. Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 5. maddesine ilişkin olarak hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş verilmesine Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) nin; a) Kurulumuzun tarih ve 66/1630 sayılı ve tarih ve 10/284 sayılı kararlarına aykırı olarak kar dağıtım kararı alması nedeniyle, Şirket hakkında bu aşamada SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılmamasına ancak Şirket in bir defaya mahsus olmak üzere Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına ve aykırılığın tekrarı halinde hakkında SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılacağının Şirket e bildirilmesine, b) tarihli bağımsız denetim raporunun olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesi için hazır bulundurulmaması ve Kurulumuza gönderilmemesi nedeniyle uyarılmasına, 2- Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen TL temettü tutarının karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın Şirket bünyesinde bırakılması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesine, 10. Günkol Güneş Enerjisi ve Klima Sanayi A.Ş. nin Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının TL. olarak belirlenmesine, - Esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerine ait tadil tasarılarının Şirket talebi doğrultusunda onaylanmasına, - Sözkonusu onayın hisse senetlerinin Kurulumuzca kayda alınması anlamına gelmediği, yapılacak halka arz başvurusunun ayrıca değerlendirileceği ve kayıtlı sermaye sistemine geçişini takip eden ilk sermaye artırımında halka arz işlemini gerçekleştirememesi halinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılacağı hususlarında Şirket in bilgilendirilmesine, 11. İşbir Elektrik Sanayii A.Ş.(Şirket) nin, - Şirket in 2003 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarını genel kurula sunmaması ve hatalı kar dağıtımı kararı almasına ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:X No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ inin yeni uygulanmaya başladığı ve Tebliğ uygulamasında ilk yıl olması nedeniyle, Şirket hakkında bu aşamada SPKn md. 47/A uyarınca işlem yapılmamasının ancak Şirketin bir defaya mahsus olmak üzere Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına ve aykırılığın tekrarı halinde SPKn md. 47/A çerçevesinde işlem yapılacağının Şirkete bildirilmesine, Şirketin Kurulumuzun mali tablo ve raporların düzenlenmesi ve kar dağıtımı ile ilgili düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına, - Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen 500 milyar TL lik temettü tutarının karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın yedek akçeye ayrılarak Şirket bünyesinde bırakılması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesine, 12. Besaş Birleşik Esnaf Sanatkarları Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. nin, ödenmiş sermayesinin TL sı yeniden değerleme değer artış fonundan, TL sı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere, milyar TL ndan, milyar TL na artırılmasına ilişkin olarak esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7 nci maddesinin ve genel kurullarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin olarak esas sözleşmesinin 10, 12 ve 13 ncü maddelerinin değişikliğine ilişkin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, a) Kayda alma belgesi ve onaylı hisse senedi örneğinin, genel kurul toplantı tutanağının Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirket e verilmesine, 4

5 b) Esas sözleşmesinin; 10, 12 ve 13 ncü madde değişikliklerine ilişkin uygun görüş yazısının, 10 ncu maddede, Öneri Yazısında belirtilen değişikliklerin yapılarak bu konuda alınacak yönetim kurulu kararının Kurulumuza iletilmesi şartıyla verilmesine, 13. Güney Menkul Değerler Tic. A.Ş. hakkında Seri:V, No:68 sayılı Tebliğ in 12 nci maddesine aykırılıktan SPKn. nun 47/A maddesi çerçevesinde TL. idari para cezası uygulanmasına 14. B.A.B. Menkul Değerler Tic. A.Ş. hakkında Seri:V, No:18 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesine aykırılıktan SPKn. nun 47/A maddesi çerçevesinde TL. idari para cezası uygulanmasına 15. Global Menkul Değerler A.Ş. nin mevcut tüzel kişiliğinin holdinge dönüşmesi ve bu işlemle eşanlı olarak bölünme suretiyle yeni aracı kurulması talebiyle yaptığı başvuru kapsamında; söz konusu işlemin aracı kurum sayısını artırıcı nitelikte bir işlem olmadığı dikkate alınarak, kurulacak olan aracı kurumun esas sözleşme taslağında Kurulumuzca bildirilecek değişikliklerin yapılması suretiyle, bölünme sonucunda kurulacak yeni aracı kuruma kuruluş izni verilmesine 16. Datek Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; A) Sermaye Yeterliliği tablolarında ortaya çıkacak açık miktarlarını gizleyecek şekilde Kurulumuza hatalı bilgiler verilmesi ve gerçek mahiyetine aykırı kayıt tutulması fiillerine ilişkin olarak, söz konusu fiilde Aracı Kurum yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sorumluluğu bulunan Hasan CANPOYRAZ ( Turgutlu doğumlu, Arif ve Şevkiye oğlu), Ali Necati ERCAN ( İstanbul doğumlu, Osman Fikret ve Vehibe oğlu) ve Şebnem DEMİREL ( İstanbul doğumlu, İlhan ve Nur kızı) hakkında SPKn. nun 47-B/2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 uncu madde uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) Müşteri nakitlerinin, karşılığında herhangi bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunmadığı halde repo işlemine konu edilmesi fiiline ilişkin olarak, söz konusu fiilde Aracı Kurum yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sorumluluğu bulunan Hasan CANPOYRAZ, Ali Necati ERCAN ve Şebnem DEMİREL hakkında SPKn. nun 47-A/7 maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, C) Yukarıda sıralanan suç fiilleri ile ilgili olarak SPKn nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca; söz konusu fiillerde Aracı Kurum yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sorumluluğu bulunan Hasan CANPOYRAZ, Ali Necati ERCAN ve Şebnem DEMİREL hakkında kovuşturmaya geçilmesi durumunda yargılama sonuçlanıncaya kadar anılan kişilerin imza yetkilerinin kaldırılmasına, D) Aracı Kurum a SPKn. nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 27 nci maddesi uyarınca sermaye yeterliliği yükümlülüklerinin sağlanması için 30 gün süre verilmesine, aksi halde yetki belgelerinin iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği hususunun Aracı Kurum a bildirilmesine, 17. Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. nin (Aracı Kurum) Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ in 58 inci maddesinin (g) bendi ile Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ in 4 üncü maddesine aykırı işlemlerde bulunmaya devam etmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin (g) bendi uyarınca gerekli tedbirlerin alınacağının Aracı Kurum a bildirilmesine 18. İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 5 Trilyon TL. dan, 7 Trilyon TL. na sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 19. SASA Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. hisse senetlerinde döneminde gözlemlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; A- Yaşar OKUR( TC Kimlik numaralı, Hidayet-Fikriye oğlu Durağan 1964 doğumlu) un Sasa hisse senedinde döneminde SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; - SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Yaşar OKUR hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, - SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yaşar OKUR hakkında tarihi mesai bitiminden geçerli olmak üzere borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine ve bu kişinin sahip olduğu hisse senetlerinin Kurulumuz kaydından çıkarılmasına, 5

6 20. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. hisse senedinde döneminde gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A-2 maddesi kapsamında denetlenmesi sonucunda; A) döneminde işlem yapan Zeyden ALP (Bedrettin-Hamdiye oğlu, Midyat-1976 doğumlu, TC Kimlik No: ), Sezar ÇABUKEL (Adnan-Emine oğlu, Ankara-1972 doğumlu, TC Kimlik No: ) ve İlyas YANIK (Ertuğrul-Hilmiye oğlu, Bakırköy-1972 doğumlu, TC Kimlik No: ) isimli şahıslar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere aynı Kanun un 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Zeyden ALP, Sezar ÇABUKEL ve İlyas YANIK isimli şahıslar hakkında, Kurulumuz Karar Organı nın daha önceki toplantılarında alınmış bulunan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına, 21. Mesut AKÇAM adlı şahsın Orta Mahalle Belediye Caddesi No:51 Susurluk/BALIKESİR adresinde gerçekleştirdiği izinsiz aracılık faaliyetleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan inceleme sonucunda; A) Mesut AKÇAM ın, SPKn. nun 47/A-4 maddesinde tanımlanan izinsiz aracılık faaliyetine ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; i) ( İstanbul doğumlu, TC kimlik no lu) Mesut AKÇAM hakkında SPKn. nun 47/A-4 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere aynı Kanunun 49 ncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, ii) Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca Mesut AKÇAM hakkında tarihi mesai bitimi itibariyle geçerli olmak üzere borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağı getirilmesine ve sahip olduğu hisse senetlerinin Kurul kaydından çıkarılmasına, 22. Tacirler Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) Bakırköy Şube müşterilerinden birinin şikayet dilekçesinde yer alan iddialar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; - Aracı Kurum çalışanı Hüseyin GEDİK hakkında SPKn nun 47 nci maddesinin A bendinin 5 inci fıkrası çerçevesinde işlem yapılmak üzere aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına 23. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında ile tarihleri arasında gerçekleşen Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DNZYO, Şirket) hisse senedi işlemlerine ilişkin olarak; -Kurulumuzun Seri:V; No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in 9. maddesinin ilk fıkra hükmüne aykırı işlemleri nedeniyle Taksim Menkul Değerler A.Ş.(Aracı Kurum veya Taksim Menkul) hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca TL idari para cezası uygulanmasına, - Kurulumuzun Seri: V; No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in (Değişik: Seri: V, No:66 sayılı Tebliğ ile) 9. maddesinin ikinci fıkra hükmüne aykırı olarak döneminde iletilen emirlere ilişkin ses kayıtlarını Kurulumuza ibraz edemeyen Taksim Menkul hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca TL idari para cezası uygulanmasına, - Kurulumuzun Seri:V; No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliği nin 58. maddesinin (j) bendine aykırı fiilleri nedeniyle Taksim Menkul hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca TL idari para cezası uygulanmasına, Yukarıda yer verilen tüm aykırılıklar için toplam TL idari para cezası uygulanmasına, E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. İttifak Holding A.Ş. nden alınan tarih ve İ.H.07.(20).11.01/04-21 sayılı özel durum açıklaması aşağıdadır: İttifak Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Mustafa ÖZESKİCİ ye ait istifa dilekçesi ek te gönderilmiştir. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Yürütmekte olduğum Yönetim Kurul Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Bilgi ve gereğini saygıyla arz ederim. Mustafa ÖZESKİCİ 6

7 2. İttifak Holding A.Ş. nden alınan tarih ve İ.H.07.(20).11.01/04-22 sayılı özel durum açıklaması aşağıdadır: İttifak Holding A.Ş. nin 2003 yılı Genel Kuruluna ilişkin Yetki kararı ve Görev dağılımı ile 2003 yılı karının SPK nun Seri:XI No:20/SPK nun / tarih ve 2003/63 sayılı haftalık bülteninin F. Duyurular bölümünün 2 numaralı maddesine istinaden işlem yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararları ek te gönderilmiştir. 7

8 3. İttifak Holding A.Ş. nden alınan tarih ve İ.H.07.(20).11.01/04-24 sayılı özel durum açıklaması aşağıdadır: 4. FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. nden alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Yabancı ortağımız Hoteles Sol Internacional S.A. kendisine ait %13.21 oranındaki şirketimiz hisselerini Faber Industries Limited Şirketi ne devretmiş ve bu işlem tarihli yönetim kurulu kararıyla ortaklar pay defterine işlenmiştir. Devir işlemi yurtdışında gerçekleşmiş olup, devir fiyatı hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Bu devir işlemi şirketimizin yönetim ve ortaklık yapısında hiçbir değişikliğe sebep olmamıştır. 8

9 5. Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. nden alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2004 Çarşamba günü, saat da Kozyatağı Ar Plaza E Blok Erenköy/Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır. 30 HAZİRAN 2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1) Başkanlık divan teşekkülü ve açılış töreni, 2) Olağan Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3) 2003 yılı - Faaliyet ve Denetçi Raporu nun, - Bağımsız Denetim Şirketi Raporu nun, tarihli Bilanço ile Enflasyona göre düzeltmiş bilançoların, tarihli Gelir Tablosu ile Enflasyona göre düzeltmiş Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onayı, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 5) 2003 yılı karının dağıtılıp, dağıtılmayacağı hakkında karar alınması, 6) Bağımsız Denetçinin Tespiti, 7) 2004 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakları ve Denetçilere ödenecek ücretin tespiti, 8) Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335, maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine dair izin verilmesi, 10) Dilek ve kapanış. 6. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. nden alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimizin II. Etap arsası üzerinde yapılması düşünülen Alış-Veriş Merkezi, ofis ve beş yıldızlı Otel yatırımı ile ilgili, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü nden tarih no ile almış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili hiçbir yatırım yapılmamış olup, 18 Mart 2004 tarihinde Teşvik Belgemizin iptal edilmesi için başvuruda bulunulmuştur. 22 Mart 2004 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ndan gelen yazı ile teşvik belgemiz iptal edilerek, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan tarih belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, 1- PP001 Hafriyat ve Zemin İyileştirme İşleri ile ilgili, internet ortamında yapılan ihale sistemi ile ihaleyi kazanan STAR İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile ihale bedeli olan TL lık sözleşme 19 Mart 2004 tarihinde, 2- PP002 Yapısal İnşaat İşleri ile ilgili, internet ortamında yapılan ihale sistemi ile ihaleyi kazanan YAPI MERKEZİ İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile ihale bedeli olan TL lık sözleşme 27 Mayıs 2004 tarihinde karşılıklı imzalanmıştır. F. DUYURU (Kurulumuzun tarih ve 23/678 sayılı kararı) Hisse senetleri İMKB nda işlem gören ortaklıkların mali tablolarının kesinleşme ve kamuya ilan tarihlerine ilişkin olarak daha önce Kurulumuzun tarihli Haftalık Bülteni ile 06, 09 ve tarihli Borsa Bültenlerinde yayımlanan Kurulumuzun tarih ve 29/692 sayılı Kararında geçen izleyen ilk iş günü saat 9.00 a kadar ifadesinin izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar şeklinde değiştirilmesine MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/6 HAFTALIK BÜLTEN 07/02/2005 11/02/2005 A. 1.1.2005 11.02.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 11.02.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/23 HAFTALIK BÜLTEN 30/05/2005 03/06/2005 A. 1.1.2005 03.06.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 03.06.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/20 HAFTALIK BÜLTEN 01/05/2006 05/05/2006 A. 1.1.2006 05.05.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/9 HAFTALIK BÜLTEN 27/02/2006 03/03/2006 A. 1.1.2006 03.03.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/36 HAFTALIK BÜLTEN 3/9/2001 7/9/2001 A. 1.1.2001 7.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 7.9.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/10 HAFTALIK BÜLTEN 28/02/2005 04/03/2005 A. 01.01.2005 04.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 04.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/7 HAFTALIK BÜLTEN 14/02/2011 18/02/2011 A. 03.01.2011 18.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/37 HAFTALIK BÜLTEN 05/09/2005 09/09/2005 A. 1.1.2005 09.09.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 09.09.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/9 HAFTALIK BÜLTEN 01/03/2004-05/03/2004 A. 01.01.2004-05.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-05.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı

2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/44 HAFTALIK BÜLTEN 05/10/2009 09/10/2009 A. 2.1.2009 09.10.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/15 HAFTALIK BÜLTEN 17/4/2000-21/4/2000 A. 1.1.2000-21.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-21.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/32 HAFTALIK BÜLTEN 6/8/2001 10/8/2001 A. 1.1.2001 10.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 10.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/37 HAFTALIK BÜLTEN 05/09/2005-09/09/2005 A. 1.1.2005-09.09.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005-09.09.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/6 HAFTALIK BÜLTEN 04/02/2008 08/02/2008 A. 02.01.2008 08.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı