SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/ /06/2004 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 238 adet, ,8 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 35 adet ,2 Milyar TL. ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 282 adet Milyar TL. dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 218 adet ,5 Milyar TL, yatırım fonu katılma belgeleri için 33 adet Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dır) ve emeklilik yatırım fonu payı için 9 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 260 adet, ,5 Milyar TL. dır. (Tablo 1) Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 8 dir tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,5 Yatırım Fonu Katılma Belgesi , (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı TOPLAM ,5 NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dır tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 26 ya ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 3 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 27 olmuştur tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2 dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan ortaklıkca ihraç edilmek istenen Milyar TL. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı Milyar TL. dır. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Hisse Senedi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır.(tablo:3) Tablo: 3 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın Milyar TL. bedelli, Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:4) Tablo: 4 Ortaklığın Unvanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi İhraç Edilecek Nom. Tutar Kayıtlı Sermaye Tavanı Eski Yeni Bedelli (Nakit Artırım) Bedelsiz İç Temettüden Kaynaklardan 1. Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş İşbir Elektrik Sanayi A.Ş Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş Besaş Birleşik Esnaf Sanatkarları Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md. 12) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme, 2 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:5) Tablo: 5 Ortaklığın Unvanı Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.(*) 2. Günkol Güneş Enerjisi ve Klima Sanayi A.Ş.(**) Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş.(***) (*) Şirket, 2004 yılında 2,5 Trilyon TL. bedelli, 12,6 Trilyon TL. bedelsiz, 2005 yılında 4 Trilyon TL. bedelli, 26 Trilyon TL. bedelsiz, 2006 yılında 7 Trilyon TL. bedelli, 28 Trilyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. (**) Şirket, 2004 yılında Milyar TL. bedelli sermaye artırımı öngörmektedir. (***) Şirket, 2005 yılında 1.347,5 Milyar TL. bedelli, 577,5 Milyar TL. bedelsiz, 2006 yılında Milyar TL. bedelli, Milyar TL. bedelsiz, 2007 yılında 1.870,2 Milyar TL. bedelli, 1.825,8 Milyar TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir. 2

3 3. Halka Açılan Ortaklıklar : Kurul tarafından bu hafta içinde 1 ortaklığın halka arz edilecek mevcut hisselerinin kayda alma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyar TL. dır.(tablo:6) Tablo: 6 Halka Açılmanın Türü ve Ortaklığın Unvanı Nominal Değer Üzerinden Tutarı Bir Payın Ortaklıkça Aracılık Yüklenimini Mevcut Hisselerin Sermaye Belirlenen Satış Fiyatı (TL) Yapan Kuruluşlar 1. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.(*) (Bknz. Özel Durumlar Md.2) Satışı Artırımı fiyat aralığı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (*) Şirketin mevcut sermayesini temsil eden Milyar TL nominal değerli hisse senetleri de Kurul kaydına alınmıştır. D. ÖZEL DURUMLAR 1. Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Şirket) nin kayıtlı sermaye tavanının 25 trilyon TL ndan 150 trilyon TL na artırılmasını teminen esas sözleşmesinin 6. maddesinde, genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesini teminen esas sözleşmenin 7., 13., 19., 22. ve Geçici 2.maddelerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı na uyum amacıyla esas sözleşmesinin 3., 4., 6., 8., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 29. ve 30. maddelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin uygun görüş talebinin; a) Esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon TL olarak belirlenmesi, b) tarih ve 477 sayılı yönetim kurulu kararı ekinde Kurulumuza iletilen, genel kurullarda birikimli oy kullanımının sağlanması amacıyla yapılması gereken esas sözleşmenin 7., 13., 19., 22. ve Geçici 2. maddelerine ilişkin değişiklikler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı na uyum amacıyla yapılan 3., 4.,6, 8.,19., 20., 21., 23., 24., 26., 29. ve 30. maddelerdeki değişikliklerin mevcut şekilleriyle uygun görüş verilmesi, c) Şirket in tarih ve 47/1325 sayılı Kurulumuz Kararı nın(2001/41 sayılı haftalık bültende yayımlanmıştır) 3/(iii) bendinin gereğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında yerine getirilmesi konusunda uyarılması, koşullarıyla olumlu karşılanmasına mevcudun oybirliği ile 2. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin sahibi olduğu TL nominal değerli 1 inci tertip Hamiline yazılı Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin, halka arz edilmesi amacıyla Kurul kaydına alınması talebinin izahnamenin İMKB nin internet sitesinde ilan edilmek üzere İMKB Başkanlığı na iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına 3. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. nin, - Kurulumuzun tarih ve 66/1630 sayılı ve tarih ve 10/284 sayılı kararlarına aykırı olarak kar dağıtım kararı alması nedeniyle, Şirket hakkında bu aşamada SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılmamasının ancak Şirket in bir defaya mahsus olmak üzere Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasının ve aykırılığın tekrarı halinde hakkında SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılacağının Şirket e bildirilmesine, - Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen 473 milyar TL temettü tutarının karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağtılmaksızın Şirket bünyesinde bırakılması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesine, 4. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. nin, genel kurullarda birikimli oy kullanılabilmesi için Seri:V, No:29 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesine 5. Birlik Un ve Gıda Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin, esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3 üncü, Şirket in Merkez ve Şubeleri başlıklı 4 üncü, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6 ncı, Genel Kurul başlıklı 10 uncu ve Kar ın Tesbiti ve Dağıtımı başlıklı 14 üncü maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine 3

4 6. Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin esas sözleşmesinin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 15 nci maddesinin tadiline, anılan 15 nci maddenin birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısmın dağıtılmasına ilişkin (c) bendinde yer alan dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ifadesinin çıkarılması suretiyle uygun görüş verilmesine 7. Zorlu Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. nin esas sözleşme madde tadil metinlerine Kurulumuz tarafından uygun görüş verilmesi talebiyle ilgili olarak; - Şirketin esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 17, 21, 27 ve 28 inci maddelerine ilişkin tadil tasarılarına ve esas sözleşmeye eklenen ek maddeye uygun görüş verilmesine, - Esas sözleşme değişikliği genel kurulda kabul edildikten sonra, B grubu hamiline yazılı hisse senetlerinin adedinin nama yazılı hisse senetleriyle değiştirilmesi işlemleriyle ilgili olarak, bastırılacak hisse senetleri için onay almak üzere hisse senedi örneği ile birlikte Kurulumuza başvurulması, değiştirme işlemlerinin sonucu hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi ve iptal edilen hisse senetlerine ilişkin noter iptal tutanağının Kurulumuza gönderilmesi hususunda Şirketin bilgilendirilmesine, 8. Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 5. maddesine ilişkin olarak hazırlanmış tadil tasarısına uygun görüş verilmesine Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) nin; a) Kurulumuzun tarih ve 66/1630 sayılı ve tarih ve 10/284 sayılı kararlarına aykırı olarak kar dağıtım kararı alması nedeniyle, Şirket hakkında bu aşamada SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılmamasına ancak Şirket in bir defaya mahsus olmak üzere Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına ve aykırılığın tekrarı halinde hakkında SPKn. md. 47/A çerçevesinde işlem yapılacağının Şirket e bildirilmesine, b) tarihli bağımsız denetim raporunun olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesi için hazır bulundurulmaması ve Kurulumuza gönderilmemesi nedeniyle uyarılmasına, 2- Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen TL temettü tutarının karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın Şirket bünyesinde bırakılması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesine, 10. Günkol Güneş Enerjisi ve Klima Sanayi A.Ş. nin Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının TL. olarak belirlenmesine, - Esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerine ait tadil tasarılarının Şirket talebi doğrultusunda onaylanmasına, - Sözkonusu onayın hisse senetlerinin Kurulumuzca kayda alınması anlamına gelmediği, yapılacak halka arz başvurusunun ayrıca değerlendirileceği ve kayıtlı sermaye sistemine geçişini takip eden ilk sermaye artırımında halka arz işlemini gerçekleştirememesi halinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılacağı hususlarında Şirket in bilgilendirilmesine, 11. İşbir Elektrik Sanayii A.Ş.(Şirket) nin, - Şirket in 2003 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarını genel kurula sunmaması ve hatalı kar dağıtımı kararı almasına ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:X No:20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ inin yeni uygulanmaya başladığı ve Tebliğ uygulamasında ilk yıl olması nedeniyle, Şirket hakkında bu aşamada SPKn md. 47/A uyarınca işlem yapılmamasının ancak Şirketin bir defaya mahsus olmak üzere Kurulumuz düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına ve aykırılığın tekrarı halinde SPKn md. 47/A çerçevesinde işlem yapılacağının Şirkete bildirilmesine, Şirketin Kurulumuzun mali tablo ve raporların düzenlenmesi ve kar dağıtımı ile ilgili düzenlemelerine uyum konusunda uyarılmasına, - Hatalı olarak dağıtılmasına karar verilen 500 milyar TL lik temettü tutarının karlılık durumunun uygun olduğu ilk dönemde yasal faiziyle birlikte dağıtılmaksızın yedek akçeye ayrılarak Şirket bünyesinde bırakılması gerektiği hususunun Şirket e bildirilmesine, 12. Besaş Birleşik Esnaf Sanatkarları Gıda Temizlik ve Tekel Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. nin, ödenmiş sermayesinin TL sı yeniden değerleme değer artış fonundan, TL sı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere, milyar TL ndan, milyar TL na artırılmasına ilişkin olarak esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7 nci maddesinin ve genel kurullarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin olarak esas sözleşmesinin 10, 12 ve 13 ncü maddelerinin değişikliğine ilişkin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, a) Kayda alma belgesi ve onaylı hisse senedi örneğinin, genel kurul toplantı tutanağının Kurulumuza iletilmesinden sonra Şirket e verilmesine, 4

5 b) Esas sözleşmesinin; 10, 12 ve 13 ncü madde değişikliklerine ilişkin uygun görüş yazısının, 10 ncu maddede, Öneri Yazısında belirtilen değişikliklerin yapılarak bu konuda alınacak yönetim kurulu kararının Kurulumuza iletilmesi şartıyla verilmesine, 13. Güney Menkul Değerler Tic. A.Ş. hakkında Seri:V, No:68 sayılı Tebliğ in 12 nci maddesine aykırılıktan SPKn. nun 47/A maddesi çerçevesinde TL. idari para cezası uygulanmasına 14. B.A.B. Menkul Değerler Tic. A.Ş. hakkında Seri:V, No:18 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesine aykırılıktan SPKn. nun 47/A maddesi çerçevesinde TL. idari para cezası uygulanmasına 15. Global Menkul Değerler A.Ş. nin mevcut tüzel kişiliğinin holdinge dönüşmesi ve bu işlemle eşanlı olarak bölünme suretiyle yeni aracı kurulması talebiyle yaptığı başvuru kapsamında; söz konusu işlemin aracı kurum sayısını artırıcı nitelikte bir işlem olmadığı dikkate alınarak, kurulacak olan aracı kurumun esas sözleşme taslağında Kurulumuzca bildirilecek değişikliklerin yapılması suretiyle, bölünme sonucunda kurulacak yeni aracı kuruma kuruluş izni verilmesine 16. Datek Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ( SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; A) Sermaye Yeterliliği tablolarında ortaya çıkacak açık miktarlarını gizleyecek şekilde Kurulumuza hatalı bilgiler verilmesi ve gerçek mahiyetine aykırı kayıt tutulması fiillerine ilişkin olarak, söz konusu fiilde Aracı Kurum yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sorumluluğu bulunan Hasan CANPOYRAZ ( Turgutlu doğumlu, Arif ve Şevkiye oğlu), Ali Necati ERCAN ( İstanbul doğumlu, Osman Fikret ve Vehibe oğlu) ve Şebnem DEMİREL ( İstanbul doğumlu, İlhan ve Nur kızı) hakkında SPKn. nun 47-B/2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 uncu madde uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) Müşteri nakitlerinin, karşılığında herhangi bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunmadığı halde repo işlemine konu edilmesi fiiline ilişkin olarak, söz konusu fiilde Aracı Kurum yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sorumluluğu bulunan Hasan CANPOYRAZ, Ali Necati ERCAN ve Şebnem DEMİREL hakkında SPKn. nun 47-A/7 maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, C) Yukarıda sıralanan suç fiilleri ile ilgili olarak SPKn nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca; söz konusu fiillerde Aracı Kurum yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sorumluluğu bulunan Hasan CANPOYRAZ, Ali Necati ERCAN ve Şebnem DEMİREL hakkında kovuşturmaya geçilmesi durumunda yargılama sonuçlanıncaya kadar anılan kişilerin imza yetkilerinin kaldırılmasına, D) Aracı Kurum a SPKn. nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 27 nci maddesi uyarınca sermaye yeterliliği yükümlülüklerinin sağlanması için 30 gün süre verilmesine, aksi halde yetki belgelerinin iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği hususunun Aracı Kurum a bildirilmesine, 17. Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. nin (Aracı Kurum) Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ in 58 inci maddesinin (g) bendi ile Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ in 4 üncü maddesine aykırı işlemlerde bulunmaya devam etmesi halinde Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin (g) bendi uyarınca gerekli tedbirlerin alınacağının Aracı Kurum a bildirilmesine 18. İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 5 Trilyon TL. dan, 7 Trilyon TL. na sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 19. SASA Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. hisse senetlerinde döneminde gözlemlenen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; A- Yaşar OKUR( TC Kimlik numaralı, Hidayet-Fikriye oğlu Durağan 1964 doğumlu) un Sasa hisse senedinde döneminde SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; - SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Yaşar OKUR hakkında aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, - SPKn nun 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Yaşar OKUR hakkında tarihi mesai bitiminden geçerli olmak üzere borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine ve bu kişinin sahip olduğu hisse senetlerinin Kurulumuz kaydından çıkarılmasına, 5

6 20. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. hisse senedinde döneminde gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A-2 maddesi kapsamında denetlenmesi sonucunda; A) döneminde işlem yapan Zeyden ALP (Bedrettin-Hamdiye oğlu, Midyat-1976 doğumlu, TC Kimlik No: ), Sezar ÇABUKEL (Adnan-Emine oğlu, Ankara-1972 doğumlu, TC Kimlik No: ) ve İlyas YANIK (Ertuğrul-Hilmiye oğlu, Bakırköy-1972 doğumlu, TC Kimlik No: ) isimli şahıslar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere aynı Kanun un 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, Zeyden ALP, Sezar ÇABUKEL ve İlyas YANIK isimli şahıslar hakkında, Kurulumuz Karar Organı nın daha önceki toplantılarında alınmış bulunan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına, 21. Mesut AKÇAM adlı şahsın Orta Mahalle Belediye Caddesi No:51 Susurluk/BALIKESİR adresinde gerçekleştirdiği izinsiz aracılık faaliyetleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan inceleme sonucunda; A) Mesut AKÇAM ın, SPKn. nun 47/A-4 maddesinde tanımlanan izinsiz aracılık faaliyetine ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle; i) ( İstanbul doğumlu, TC kimlik no lu) Mesut AKÇAM hakkında SPKn. nun 47/A-4 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere aynı Kanunun 49 ncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, ii) Sermaye Piyasası Kanunu nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca Mesut AKÇAM hakkında tarihi mesai bitimi itibariyle geçerli olmak üzere borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağı getirilmesine ve sahip olduğu hisse senetlerinin Kurul kaydından çıkarılmasına, 22. Tacirler Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) Bakırköy Şube müşterilerinden birinin şikayet dilekçesinde yer alan iddialar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; - Aracı Kurum çalışanı Hüseyin GEDİK hakkında SPKn nun 47 nci maddesinin A bendinin 5 inci fıkrası çerçevesinde işlem yapılmak üzere aynı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına 23. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında ile tarihleri arasında gerçekleşen Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DNZYO, Şirket) hisse senedi işlemlerine ilişkin olarak; -Kurulumuzun Seri:V; No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in 9. maddesinin ilk fıkra hükmüne aykırı işlemleri nedeniyle Taksim Menkul Değerler A.Ş.(Aracı Kurum veya Taksim Menkul) hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca TL idari para cezası uygulanmasına, - Kurulumuzun Seri: V; No: 6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in (Değişik: Seri: V, No:66 sayılı Tebliğ ile) 9. maddesinin ikinci fıkra hükmüne aykırı olarak döneminde iletilen emirlere ilişkin ses kayıtlarını Kurulumuza ibraz edemeyen Taksim Menkul hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca TL idari para cezası uygulanmasına, - Kurulumuzun Seri:V; No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliği nin 58. maddesinin (j) bendine aykırı fiilleri nedeniyle Taksim Menkul hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca TL idari para cezası uygulanmasına, Yukarıda yer verilen tüm aykırılıklar için toplam TL idari para cezası uygulanmasına, E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. İttifak Holding A.Ş. nden alınan tarih ve İ.H.07.(20).11.01/04-21 sayılı özel durum açıklaması aşağıdadır: İttifak Holding A.Ş. nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Mustafa ÖZESKİCİ ye ait istifa dilekçesi ek te gönderilmiştir. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Yürütmekte olduğum Yönetim Kurul Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Bilgi ve gereğini saygıyla arz ederim. Mustafa ÖZESKİCİ 6

7 2. İttifak Holding A.Ş. nden alınan tarih ve İ.H.07.(20).11.01/04-22 sayılı özel durum açıklaması aşağıdadır: İttifak Holding A.Ş. nin 2003 yılı Genel Kuruluna ilişkin Yetki kararı ve Görev dağılımı ile 2003 yılı karının SPK nun Seri:XI No:20/SPK nun / tarih ve 2003/63 sayılı haftalık bülteninin F. Duyurular bölümünün 2 numaralı maddesine istinaden işlem yapılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararları ek te gönderilmiştir. 7

8 3. İttifak Holding A.Ş. nden alınan tarih ve İ.H.07.(20).11.01/04-24 sayılı özel durum açıklaması aşağıdadır: 4. FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. nden alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Yabancı ortağımız Hoteles Sol Internacional S.A. kendisine ait %13.21 oranındaki şirketimiz hisselerini Faber Industries Limited Şirketi ne devretmiş ve bu işlem tarihli yönetim kurulu kararıyla ortaklar pay defterine işlenmiştir. Devir işlemi yurtdışında gerçekleşmiş olup, devir fiyatı hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Bu devir işlemi şirketimizin yönetim ve ortaklık yapısında hiçbir değişikliğe sebep olmamıştır. 8

9 5. Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. nden alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2004 Çarşamba günü, saat da Kozyatağı Ar Plaza E Blok Erenköy/Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır. 30 HAZİRAN 2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1) Başkanlık divan teşekkülü ve açılış töreni, 2) Olağan Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3) 2003 yılı - Faaliyet ve Denetçi Raporu nun, - Bağımsız Denetim Şirketi Raporu nun, tarihli Bilanço ile Enflasyona göre düzeltmiş bilançoların, tarihli Gelir Tablosu ile Enflasyona göre düzeltmiş Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onayı, 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 5) 2003 yılı karının dağıtılıp, dağıtılmayacağı hakkında karar alınması, 6) Bağımsız Denetçinin Tespiti, 7) 2004 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakları ve Denetçilere ödenecek ücretin tespiti, 8) Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi, görev sürelerinin tespiti, 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335, maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine dair izin verilmesi, 10) Dilek ve kapanış. 6. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. nden alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Şirketimizin II. Etap arsası üzerinde yapılması düşünülen Alış-Veriş Merkezi, ofis ve beş yıldızlı Otel yatırımı ile ilgili, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü nden tarih no ile almış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili hiçbir yatırım yapılmamış olup, 18 Mart 2004 tarihinde Teşvik Belgemizin iptal edilmesi için başvuruda bulunulmuştur. 22 Mart 2004 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ndan gelen yazı ile teşvik belgemiz iptal edilerek, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan tarih belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, 1- PP001 Hafriyat ve Zemin İyileştirme İşleri ile ilgili, internet ortamında yapılan ihale sistemi ile ihaleyi kazanan STAR İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile ihale bedeli olan TL lık sözleşme 19 Mart 2004 tarihinde, 2- PP002 Yapısal İnşaat İşleri ile ilgili, internet ortamında yapılan ihale sistemi ile ihaleyi kazanan YAPI MERKEZİ İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile ihale bedeli olan TL lık sözleşme 27 Mayıs 2004 tarihinde karşılıklı imzalanmıştır. F. DUYURU (Kurulumuzun tarih ve 23/678 sayılı kararı) Hisse senetleri İMKB nda işlem gören ortaklıkların mali tablolarının kesinleşme ve kamuya ilan tarihlerine ilişkin olarak daha önce Kurulumuzun tarihli Haftalık Bülteni ile 06, 09 ve tarihli Borsa Bültenlerinde yayımlanan Kurulumuzun tarih ve 29/692 sayılı Kararında geçen izleyen ilk iş günü saat 9.00 a kadar ifadesinin izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar şeklinde değiştirilmesine MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2004 07/05/2004 A. 1.1.2004 07.05.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 07.05.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/2 HAFTALIK BÜLTEN 10/01/2005 14/01/2005 A. 1.1.2005 14.01.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 14.01.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/8 HAFTALIK BÜLTEN 19/2/2001-23/2/2001 A. 1.1.2001-23.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-23.2.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/34 HAFTALIK BÜLTEN 09/08/2004 13/08/2004 A. 1.1.2004 13.08.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 13.08.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/40 HAFTALIK BÜLTEN 20/09/2004 24/09/2004 A. 1.1.2004 24.09.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 24.09.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/44 HAFTALIK BÜLTEN 18/10/2004 22/10/2004 A. 1.1.2004 22.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 22.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/30 HAFTALIK BÜLTEN 03/07/2006 07/07/2006 A. 1.1.2006 07.07.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 995/3 5.6.9959.6.995 A...995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..995 9.6.995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2/1/2001-5/1/2001 A. 1.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/31 HAFTALIK BÜLTEN 30/7/2001 3/8/2001 A. 1.1.2001 3.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 3.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/5 HAFTALIK BÜLTEN 26/01/2004 30/01/2004 A. 1.1.2004 30.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-30.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] 19.02.2016 15:46:15 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL Telefon 216-2808888 Faks 216-2808800 Yatırımcı/Pay

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 21.07.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/36 HAFTALIK BÜLTEN 11/9/2000-15/9/2000 A. 1.1.2000-15.9.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-15.9.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/18 HAFTALIK BÜLTEN 30/4/2001-4/5/2001 A. 1.1.2001-4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-4.5.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/14 28/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/55 HAFTALIK BÜLTEN 23.12.2002 27.12.2002 A. 1.1.2002 27.12.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2002 27.12.2002 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/52 HAFTALIK BÜLTEN 04/12/2006 08/12/2006 A. 1.1.2006 08.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29 MART 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 01 Şubat 2016 tarih 1054 no lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/17 HAFTALIK BÜLTEN 13/04/2009 17/04/2009 A. 02.01.2009-17.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı