2012 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI"

Transkript

1 M.35.3.TOR.0.10/10-3/22 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. İMAR KOMİSYONU RAPORU -1- Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular, Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek, oybirliği ile karar verilmiştir.27/01/ Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-15/144 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, tarih ve 7310 sayılı yazıları gereği, İzmir İli Torbalı İlçesi,Ayrancılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, tapunun 4 pafta,1574 numaralı parselde su dağıtım sisteminde ve ileriye dönük planlamada söz konusu pompa istasyonunun kamusal işlevinin sürekliliğinin sağlanması önem arz etmesi ve bakım ve onarımının sağlıklı olarak yapılabilmesi için planlara işlenmesi belirtilmiş olup, Şehir plancısı Uğur Bayrak a hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Belediye Hizmet Alanı (İzsu Pompa İstasyonu ) imar planı değişikliğini 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına, 2-Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-1/15 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından; 153 ada 1 parsel ve 154 ada 4 parsellerin bulunduğu imar adasını kapsayan alanda; mevcut imar planındaki 5 metrelik çekme mesafesinin çevre yapılaşmalara uygun olarak, imar planı üzerinde sehven yapıldığı düşünülen 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına. Denilmektedir. İmar Komisyonu Raporunun 1. Maddesi, Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-15/144 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, tarih ve 7310 sayılı yazıları gereği, İzmir İli Torbalı İlçesi,Ayrancılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, tapunun 4 pafta,1574 numaralı parselde su dağıtım sisteminde ve ileriye dönük planlamada söz konusu pompa istasyonunun kamusal işlevinin sürekliliğinin sağlanması önem arz etmesi ve bakım ve onarımının sağlıklı olarak yapılabilmesi için planlara işlenmesi belirtilmiş olup, Şehir plancısı Uğur Bayrak a hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Belediye Hizmet Alanı (İzsu Pompa İstasyonu ) imar planı değişikliğini 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2 İmar Komisyonu Raporunun 2. Maddesi, Belediye Meclisimizin, tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-1/15 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından; 153 ada 1 parsel ve 154 ada 4 parsellerin bulunduğu imar adasını kapsayan alanda; mevcut imar planındaki 5 metrelik çekme mesafesinin çevre yapılaşmalara uygun olarak, imar planı üzerinde sehven yapıldığı düşünülen 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

3 M.35.3.TOR.0.10/10-3/23 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. İMAR KOMİSYONU RAPORU -2- Tetkik edilmek üzere Belediye Meclisimizin Tarih ve 143 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen konu, Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek, oybirliği ile karar verilmiştir.07/02/ Torbalı İlçesi Merkez sınırları içerisinde inşaatlardan çıkan hafriyat malzemelerinin, Köy Hizmetleri şantiyesinin güneyinde bulunan Belediye Hizmet Alanı ( BHA) alanı olarak planlanmış olan sahada hafriyat dökümünün yapılmasının uygun olacağına, 2-Torbalı İlçesi Merkez sınırları içerisinde, Bayındır Yolu üzerinde, Fetrek Çayı köprüsünden sonra, sağda ve solda bulunan arazilerde Kum çakıl vb. malzemelerin satışının ve depolamasının uygun olacağına, 3-Ayrancılar bölgesi için ise, Ayrancılar İnönü Mahallesi, Ahmet Özkan Bulvarı (Yeni Pancar Yolu) üzerinde Çok Programlı Lisenin yaklaşık 200 metre güneyine isabet eden alanın, Kum Çakıl vb. malzemelerin satışının ve depolamasının uygun olacağına. Denilmektedir. İmar Komisyonu Raporunun 1., 2. Ve 3. Maddesinin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve mevcut yerlerinden taşınmaları için de 3 ay süre verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4 M.35.3.TOR.0.10/10-3/24 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. Başkan;Tarife Komisyonu Raporumuz var. Uygun görürseniz Tarife komisyonu Raporunu görüşülmek üzere ilk önce gündeme alalım. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Üyelerince hazırlanan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Raporunun gündeme alınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU RAPORU 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Md. nde Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanılanlardan Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilecek ücretler katı atık hizmetleri dışında kullanılamaz. denilmektedir. Ayrıca uygulamaya yönelik 2010 tarih ve sayılı atık su altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik; Evsel Katı Atık İdarelerinin tarifeleri hesaplarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu yönetmelikte tarife terimi; bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir. Sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplanmasının temelini oluşturmaktadır. Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2012 yılı Evsel Katı Atık tarifeleri Temizlik İşleri Müdürlüğü nün ve Mali Hizmetler Müdürlüğü nün yaptığı çalışmalardan da faydalanarak Komisyonumuz tarafından oyçokluğu ile belirlenmiştir. Denilmektedir.

5 Buna göre; m2 üstü konutlar için 10,00.-TL m2 altı konutlar için 9,00.-TL 1. grup işyerleri için 283,13.-TL 2. grup işyerleri için 172,90.-TL 3. grup işyerleri için 109,98.-TL 4. grup işyerleri için 53,35.-TL 5. grup işyerleri için 34,48.-TL 6. grup işyerleri için 20,39.-TL 7. grup işyerleri için 11,83.-TL Not: Aile Hekimlikleri ve Sağlık Ocaklarının grubu 6. gruptur. Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Üyelerince hazırlanan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu Raporunun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Meclis Başkanı R.İsmail Uygur ile CHP Grubunun Kabul, AKParti Grubunun ve Bağımsız Üye olan Yasemin Yılmaz ın Red oyuna karşın mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

6 M.35.3.TOR.0.10/10-3/25 Önerge 1-Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Belediye Meclis Üyesi Yasemin YILMAZ, tarih ve 2012/D-581 sayılı dilekçesi ile AKPartideki üyeliğinden istifa ettiğini, Bağımsız Meclis Üyesi olarak görevine devam edeceğini, yine tarih ve 2012/D-582 sayılı dilekçesi ile de Meclisteki AKParti Grubundan seçildiği Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonundaki görevinin de sonlandırılmasını talep etmiştir. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarından Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna seçilecek üyelerin Mecliste grubu bulunan partilerden temsil oranına göre CHP den 3 Üye, AKP den 2 Üye olmak üzere toplam 5 üye olarak seçildiğinden, AKParti Grubundan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak seçilen Meclis Üyesi Yasemin YILMAZ ın yerine kalan süreyi doldurmak üzere AKParti Grubundan 1 kişinin Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak açık oyla seçilmesi konusunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ihtisas komisyonlarından Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna seçilecek üyelerin Mecliste grubu bulunan partilerden temsil oranına göre CHP den 3 Üye, AKP den 2 Üye olmak üzere toplam 5 üye olarak seçildiğinden, AKParti Grubundan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak seçilen Meclis Üyesi Yasemin YILMAZ ın yerine kalan süreyi doldurmak üzere AKParti Grubundan Mehmet Türkoğlu nun Belediye Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu üyesi olarak belirlenmesi ne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7 M.35.3.TOR.0.10/10-3/26 Önerge 2- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Norm Kadro Çerçevesinde boş olarak bulunan G.İ.H. Sınıfı, 6 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 5. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 6. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 7. Derece Memur kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 8. Derece Memur Kadrosu olarak ; Norm Kadro Çerçevesinde dolu olarak bulunan 9. Derece Şoför Kadrosunun 7. Derece Şoför Kadrosu olarak yeniden düzenlenmesi hususunda 5393 S.K. nun 49. Maddesi ve 18.maddesinin (L) bendi gereğince meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Norm Kadro Çerçevesinde boş olarak bulunan G.İ.H. Sınıfı, 6 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 5. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 6. Derece Memur Kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 7. Derece Memur kadrosu olarak, 2 adet 11. Derece Memur Kadrosunun 8. Derece Memur Kadrosu olarak ; Norm Kadro Çerçevesinde dolu olarak bulunan 9. Derece Şoför Kadrosunun 7. Derece Şoför Kadrosu olarak yeniden düzenlenmesi ne 5393 S.K. nun 49. Maddesi ve 18.maddesinin (L) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.

8 M.35.3.TOR.0.10/10-3/27 Önerge 3- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; Norm Kadro Kanunu gereğince oluşturulan Belediye Birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin Yönetmeliğin düzenlenmesi konusunda meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir. Norm Kadro Kanunu gereğince oluşturulan Belediye Birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarına ilişkin Yönetmeliğin düzenlenmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

9 M.35.3.TOR.0.10/10-3/28 Önerge 4- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 5393 Sayılı Kanunun 14.maddesinin (a) fıkrası gereği Belediyemizce ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için beceri dallarında Satranç Kulübü oluşturulması ve bu kulüpte Satranç kursu verilmesi,kurslarla ilgili usta öğreticilerin giderlerinin 5393 Sayılı Yasanın 60. Maddesinin (n) fıkrası gereğince Belediye bütçesinden karşılanması hususunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir Sayılı Kanunun 14.maddesinin (a) fıkrası gereği Belediyemizce ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için beceri dallarında Satranç Kulübü oluşturulması ve bu kulüpte Satranç kursu verilmesi, kurslarla ilgili usta öğreticilerin giderlerinin 5393 Sayılı Yasanın 60. Maddesinin (n) fıkrası gereğince Belediye bütçesinden karşılanmasına, Meclis Başkanı R.İsmail Uygur, CHP Grubu ve Bağımsız Üye olan Yasemin Yılmaz ın Kabul, AKParti Grubunun Red oyuna karşın mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

10 M.35.3.TOR.0.10/10-3/29 Önerge 5- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Diğer İstisnalar kısmının (h) bendinde Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna olduğundan Tarımsal Sulamada uygulanan KDV nin kaldırılması hususunun Meclis ce görüşülmesini rica ederim. Denilmektedir sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Diğer İstisnalar kısmının (h) bendinde Zirai amaçlı su teslimleri ile köy tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna olduğundan Tarımsal Sulamada uygulanan KDV nin kaldırılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11 M.35.3.TOR.0.10/10-3/30 Önerge 6- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinin b fıkrasında Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare birliklerinde 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı kanunun 36 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro ünvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Mahalli İdare birliklerinin meclisleri veya Büyükşehir Belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından belirlenecek oranların, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil.) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirmeksizin her ay ek ödeme yapılır denilmektedir Sayılı Kanunun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemizde çalışan ve yeni alınacak sözleşmeli personele ödenecek ek ödeme oranlarının belirlenmesi için gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim.denilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinin b fıkrasında Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare birliklerinde 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı kanunun 36 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre istihdam edilen personele, bulunduğu pozisyonda geçen hizmet yılı esas alınarak, sözleşmeli çalıştırılmasına esas alınan kadro ünvanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen oranları geçmemek üzere, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Mahalli İdare birliklerinin meclisleri veya Büyükşehir Belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları tarafından belirlenecek oranların, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil.) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirmeksizin her ay ek ödeme yapılır denilmektedir Sayılı Kanunun 49.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Belediyemizde çalışan ve yeni alınacak sözleşmeli personele ödenecek ek ödeme oranlarının geçen yıl (2011 yılı ek ödeme oranları) Bakanlığın belirlediği oranlarda ve aşağı yazıldığı şekilde belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

12 SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİT EK ÖDEME ORANLARI DOLU KADROLAR Sıra No Ünvanı Ek Ödeme Oranı 1 MÜHENDİS 96% 2 MİMAR 96% 3 TEKNİKER 82% 4 SAĞLIK TEKNİKERİ 72% 5 TEKNİSYEN 82% 6 VETERİNER 112% BOŞ KADROLAR Sıra No Ünvanı Ek Ödeme Oranı 1 ŞEHİR PLANCISI 96% 2 PEYZAJ MİMARI 96% 3 ÖLÇÜ AYAR MEMURU 82% 4 TABİP 82% 5 EBE 72% 6 HEMŞİRE 72% 7 SAĞLIK TEKNİSYENİ 72% 8 SAĞLIK MEMURU 72%

13 M.35.3.TOR.0.10/10-3/31 Önerge 7- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; İlçemize bağlı tüm mahalleri kapsayan alanlarda, Belediyemiz tarafından verilen yapı ruhsatları ile beraber başlanılacak olan inşaatlarda inşaattan çıkan toprak hafriyatının dolgu malzemesi olarak kullanılmaması ve dolgu malzemesinin belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu malzemeye ihtiyaç duyulması halinde belediyenin deposundan temin edilmesi, Ayrıca,inşaatlarda kullanılacak malzemelerin yol ve kaldırımları işgal etmemesi ve zorunluluk halinde İmar yolunu kullanması durumunda, izin alınarak ve işgal harcı ödeyerek devam etmesi ve inşatların etrafına güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda 5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin (m) bendi gereğince Meclis çe görüşülmesini rica ederim. Denilmektedir. İlçemize bağlı tüm mahalleri kapsayan alanlarda, Belediyemiz tarafından verilen yapı ruhsatları ile beraber başlanılacak olan inşaatlarda inşaattan çıkan toprak hafriyatının dolgu malzemesi olarak kullanılmaması ve dolgu malzemesinin belediyenin göstereceği yere dökülmesi, bu malzemeye ihtiyaç duyulması halinde belediyenin deposundan temin edilmesi, Ayrıca,inşaatlarda kullanılacak malzemelerin yol ve kaldırımları işgal etmemesi ve zorunluluk halinde İmar yolunu kullanması durumunda, izin alınarak ve işgal harcı ödeyerek devam etmesi ve inşatların etrafına güvenlik tedbirlerinin alınması hususunda, 5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin (m) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

14 1. BİRLEŞİMİN 1. VE 2. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-3/32 ve 2. Önerge 8- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin hazırlatılması hususunda,5393 sayılı yasanın 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince, Meclis ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin hazırlatılması hususunda,5393 sayılı yasanın 18. maddesinin ( c ) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Meclis çalışması içerisinde sonlandırılmak şartıyla sözlü olarak hazırlanan İmar Komisyonu raporu okundu. Yazı İşleri Müdürü V. Muazzez Bağcı söz alarak; Önerge 8- İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi

15 gereğince onaylanmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Çaybaşı Mahallesi sınırları içerisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.1.İBB sayılı kararı ile Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi gereği onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, Mezarlık Alanı belirlenmesine ilişkin, hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile karar verildi.

16 M.35.3.TOR.0.10/10-3/33 Önerge 9- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi sınırları içerisinde ve 29 N ile 29N II A numaralı imar paftalarında yer alan 804 ada 3 numaralı parsele ilişkin, Torbalı Petrol Madeni Yağ Otomotiv Taş.Turz.San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından tarih 506 sayılı dilekçe ile; söz konusu parsele ilişkin Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu olarak önerilen plan değişikliğinin tarih ve 3 sayılı Torbalı Belediye Meclisi kararı ile onaylandığı ve söz konusu parsel üzerindeki tesise tarih 2000/67 sayı ile Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu ve Ekleri olarak yapı ruhsatı düzenlendiği, fakat tarih ve 10 sayılı karar ile onaylanan Torbalı Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında parselin Konut Alanı olarak belirlendiği belirtilmiş olup, tarih 10 sayılı meclis kararı ile onaylanan Torbalı Revizyon planlarında yapıldığı düşünülen teknik hatanın giderilmesi için, mevcut durumda ruhsatlı olan Akaryakıt İstasyonu nun 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ndaki Konut Alanı tanımının plan değişikliği ile giderilmesi talep edilmekte olup, Şehir plancısı Uğur BAYRAK a hazırlattırılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ne gönderilmesi hususunda Meclis ce gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi sınırları içerisinde ve 29 N ile 29N II A numaralı imar paftalarında yer alan 804 ada 3 numaralı parsele ilişkin, Torbalı Petrol Madeni Yağ Otomotiv Taş.Turz.San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından tarih 506 sayılı dilekçe ile; söz konusu parsele ilişkin Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu olarak önerilen plan değişikliğinin tarih ve 3 sayılı Torbalı Belediye Meclisi kararı ile onaylandığı ve söz konusu parsel üzerindeki tesise tarih 2000/67 sayı ile Çok Amaçlı Akaryakıt İstasyonu ve Ekleri olarak yapı ruhsatı düzenlendiği, fakat tarih ve 10 sayılı karar ile onaylanan Torbalı Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarında parselin Konut Alanı olarak belirlendiği belirtilmiş olup, tarih 10 sayılı meclis kararı ile onaylanan Torbalı Revizyon planlarında yapıldığı düşünülen teknik hatanın giderilmesi için, mevcut durumda ruhsatlı olan Akaryakıt İstasyonu nun 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ndaki Konut Alanı tanımının plan değişikliği ile giderilmesi talep edilmekte olup, Şehir plancısı Uğur BAYRAK a hazırlattırılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ne gönderilmesine ve diğer buna benzer daha önce Büyükşehir Belediyesine Belediyemizce sunulmuş olan 1/5000 ve 1/1000 lik paftalar üzerindeki teknik hataların da düzeltilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

17 M.35.3.TOR.0.10/10-3/34 Önerge 10- Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi 15 Ada 48 parsel maliki Mehmet SIRRIDAY adına kayıtlı tarih 504 sayı numarası ile Uğur Bayrak tarafından verilen dilekçe ile 15 ada 48 numaralı parselde Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat yapılaşma hakkı önerilen parselin cephe aldığı İzmir Aydın Karayoluna cepheli olan diğer imar parsellerinin ise mevcut imar planında 6 yada 8 kat olarak belirlendiği, yol güzergahında ve aynı şartlara sahip olan parseller arasındaki kat sayılarının farklılığının eşitsizliğe neden olacağı ve bu nedenle 45 metrelik İzmir Aydın karayoluna cephesi bulunan 15 ada 48 numaralı parsele çevresindeki emsal yapılaşma şartları önerilerek, fonksiyon değişikliği yapılmadan sadece Ayrık Nizam 4 kat olan mevcut imar planı yoğunluğunun, Ayrık Nizam 6 Kat değiştirilmesine yönelik Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince, Meclis ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi 15 Ada 48 parsel maliki Mehmet SIRRIDAY adına kayıtlı tarih 504 sayı numarası ile Uğur Bayrak tarafından verilen dilekçe ile 15 ada 48 numaralı parselde Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat yapılaşma hakkı önerilen parselin cephe aldığı İzmir Aydın Karayoluna cepheli olan diğer imar parsellerinin ise mevcut imar planında 6 yada 8 kat olarak belirlendiği, yol güzergahında ve aynı şartlara sahip olan parseller arasındaki kat sayılarının farklılığının eşitsizliğe neden olacağı ve bu nedenle 45 metrelik İzmir Aydın karayoluna cephesi bulunan 15 ada 48 numaralı parsele çevresindeki emsal yapılaşma şartları önerilerek, fonksiyon değişikliği yapılmadan sadece Ayrık Nizam 4 kat olan mevcut imar planı yoğunluğunun, Ayrık Nizam 6 Kat değiştirilmesine yönelik Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

18 M.35.3.TOR.0.10/10-3/35 Önerge 11- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısıda; Mülkiyeti Torbalı Belediyesine ait, Torbalı Mahallesi, İstasyon civarı mevkii, tapunun 29N.1.c Pafta, 689 ada 3 nolu parselinde,1077 m2 miktarındaki taşınmazın bulunduğu imar adasında kurulacak olan Gökdağ Sitesinde Müteahhit ile kat karşılığı sözleşme yapılabilmesi için ekli vaziyet planında H ile gösterilen blokta zemin üstü 1.kattaki 3 ve 4 numaralı dairelerin anahtar teslimi yapılması hususunun,5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin ( g ) bendi gereğince Meclis ce görüşülmesini arz ederim.denilmektedir. Mülkiyeti Torbalı Belediyesine ait, Torbalı Mahallesi, İstasyon civarı mevkii, tapunun 29N.1.c Pafta, 689 ada 3 nolu parselinde,1077 m2 miktarındaki taşınmazın bulunduğu imar adasında kurulacak olan Gökdağ Sitesinde Müteahhit ile kat karşılığı sözleşme yapılabilmesi için ekli vaziyet planında H ile gösterilen blokta zemin üstü 1.kattaki 3 ve 4 numaralı dairelerin anahtar teslimi yapılmasına ve Protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı R.İsmail UYGUR a yetki verilmesine 5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin (g) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.

19 M.35.3.TOR.0.10/10-3/36 Önerge 12- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısıda; Sedat KIZILTOPRAK ın, tarih ve D-502 sayılı dilekçesinde İzmir İli Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi,Tapunun,29N.IId Pafta,1008 Ada 3 numaralı parselinde,d Blok birinci kat 3 ve 4 numaralı ve D blok 2 kat 5 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin,5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin ( L ) bendi gereğince Meclis ce görüşülmesini arz ederim. Denilmektedir. Sedat KIZILTOPRAK ın, tarih ve D-502 sayılı dilekçesinde İzmir İli Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi,Tapunun,29N.IId Pafta,1008 Ada 3 numaralı parselinde,d Blok birinci kat 3 ve 4 numaralı ve D blok 2 kat 5 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin,5393 Sayılı yasanın 38.maddesinin ( L ) bendi gereğince kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

20 M.35.3.TOR.0.10/10-3/37 MADDE 3 Gündemin üçüncü maddesi Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi hakkındaydı. Önerge 13- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısıda; Kamuran GÜNKUT ve Kamil GÜNKUT un tarihli dilekçesinde İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, Tapunun, 29N.IId Pafta, 1008 Ada 3 numaralı parselinde, D blok, zemin kat 1 ve 2 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin ( L ) bendi gereğince Meclis ce görüşülmesini arz ederim. Denilmektedir. Kamuran GÜNKUT ve Kamil GÜNKUT un tarihli dilekçesinde İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, Tapunun, 29N.IId Pafta, 1008 Ada 3 numaralı parselinde, D blok, zemin kat 1 ve 2 numaralı dairelerin Belediyemiz e kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak anahtar teslimi olarak hibe etme talebinin, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin ( L ) bendi gereğince kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

21 M.35.3.TOR.0.10/10-3/38 Önerge 14-Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 2012/ sayılı müzekkere yazıları okundu. Müzekkere yazılarında; İzmir İli, Torbalı İlçesi, Tepeköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 183 Ada 3 Parsel numarası ile kayıtlı taşınmaza ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 183 ada 3 numaralı parsel Akaryakıt İstasyonu kullanımından çıkarılarak Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve Ticaret Alanı olarak olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, 183 ada 3 numaralı parsele ilişkin İzmir Aydın Karayoluna cepheli komşu parseller ile aynı yapılaşma şartlarının önerildiği Bitişik Nizam 6 Kat yapılaşma emsali ile Ticaret ve Konut Alanı tanımlı Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince, Meclis ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Tepeköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 183 Ada 3 Parsel numarası ile kayıtlı taşınmaza ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylanmış olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 183 ada 3 numaralı parsel Akaryakıt İstasyonu kullanımından çıkarılarak Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve Ticaret Alanı olarak olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin tarih 332 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, 183 ada 3 numaralı parsele ilişkin İzmir Aydın Karayoluna cepheli komşu parseller ile aynı yapılaşma şartlarının önerildiği Bitişik Nizam 6 Kat yapılaşma emsali ile Ticaret ve Konut Alanı tanımlı Şehir plancısı Uğur BAYRAK tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c ) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

22 M.35.3.TOR.0.10/10-3/39 Önerge 15- Başkanlığın bu husustaki tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında; 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesinin ( a ) bendi gereğince, Belediyemiz ile Ege Üniversitesi arasında Belediyemize ait Stratejik Plan yapılması konusunda Protokol yapılması için Belediye Başkanı olarak tarafıma yetki verilmesi hususunda gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir Sayılı Yasanın 75. Maddesinin ( a ) bendi gereğince, Belediyemiz ile Ege Üniversitesi arasında Belediyemize ait Stratejik Plan yapılması konusunda aşağıda yazılan Protokolün yapılmasına, Protokolü imzalaması için Belediye Başkanı R.İsmail UYGUR a yetki verilmesine ve taraflar arasında yapılan Protokolün onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi. EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI VE TORRBALI BELEDİYESİ ARASINDA STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARI HİZMETİNE İLİŞKİN PROTOKOL TARAFLAR MADDE 1. Bu protokolün tarafları Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Torbalı Belediyesi dir. KISALTMALAR MADDE 2. Bu sözleşme metninde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Fakülte, Torbalı Belediyesi Belediye olarak anılacaktır. Stratejik Plan Hazırlıkları Hizmeti Proje olarak anılacaktır. PROJENİN AMACI MADDE 3. Proje ile Torbalı Belediyesi nin hizmet sunduğu alanlara yönelik olarak Torbalı Belediyesi Stratejik Planının hazırlanmasına temel oluşturacak araştırma, eğitim ve danışmanlık

23 hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje gerçekleştirilirken, Torbalı yerleşiminin Dünya, Avrupa Birliği, Türkiye, Ege Bölgesi ve İzmir İli ölçeğinde geçmiş ini, bugün ünü ve geleceğini dikkate alan geniş bir perspektifte ve ilgili tüm toplumsal / dış ve iç paydaşların aktif katılımını özendirip örgütleyen bir süreçte hazırlanmasını sağlayacak stratejik planlama, yönetim ve eğitim danışmanlığı hizmetlerini gerçekleştirmek, Stratejik Yönetim Anlayışı ve Proje Yönetimi Uygulamasının, Torbalı Belediyesi kurumsal yapılanmasıyla toplumsal paydaş ilişkilerinde yaşama geçirilmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanması amacıyla, tüm belediye yönetici ve çalışanlarını kapsayacak konu ile ilgili eğitimleri, stratejik plan hazırlığı süreçleri içinde uygulamalı olarak gerçekleştirmek amaçlanmıştır. UYGULAMA ESASLARI MADDE 4. Proje, Torbalı Belediyesi nin hizmet alanı içinde yer alan tüm kırsal ve kentsel yerleşim birimlerinde bilimsel istatistiki örnekleme esasına dayandırılarak yapılacak kişilik bir anket çalışmasını, Torbalı Belediyesi nde stratejik plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini içermektedir. İşbu protokolün konusu olan araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin uygulama alanı, Torbalı İlçesi ve Belediyesi sınırları ile belirlenen coğrafi alandır. PROTOKOLÜN SÜRESİ MADDE 5. Protokolün süresi, işin başlamasından itibaren toplam 6(ALTI) aydır. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ FAKÜLTE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 6. Fakültenin yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır Proje nin gerektirdiği soru formu, anketör el kitabı ve anket uygulama ilkelerini hazırlamak ve yeterli miktarda çoğaltmaktır Proje kapsamında anket uygulanacak kişinin belirlenmesi Fakülte tarafından bilimsel örnekleme yöntemiyle belirlenecektir. Belirlenen yerleşim birimlerine (hanelere) gidilerek yüz yüze görüşme tekniği ile yapılacak anket çalışmasına ilişkin anketör eğitimlerinin verilmesi pilot anket ve temel anket çalışmasının organize edilmesi Fakülte tarafından yapılacaktır Alandan toplanacak verilere ilişkin gerekli koordinasyon sağlanarak, planlamanın yapılması, alandan toplanan verilerin sistematik olarak bilgisayar ortamına aktarılması ve raporlanması Fakülte tarafından sağlanacaktır Anketin organizasyonu ve kontrolü Fakülte tarafından yapılacaktır Fakülte tarafından Belediye ye sunulacak stratejik planlama yönetim ve eğitim danışmanlığı hizmetleri, arama konferansları, atölye çalışmaları, beyin fırtınaları vb. etkinlikler Fakülte tarafından oluşturulan proje ekibi tarafından gerçekleştirilecektir İç ve Dış paydaş anketlerinde kullanılacak formların oluşturulması, anketin uygulanması, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi Fakülte tarafından gerçekleştirilecektir Stratejik Planlama sürecine ilişkin arama konferansı, atölye çalışmaları ve eğitim hizmetleri Fakülte

24 tarafından sağlanacaktır Belediye tarafından talep edilmesi durumunda, çalışmanın geldiği aşama hakkında Fakülte tarafından bilgi verilecektir Projenin gerçekleştirilmesi ve uygulanması için yasalar çerçevesinde gerekebilecek ilgili resmi kurumların izin ve onaylarının alınması Fakülte tarafından yapılacaktır. BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 7. Belediye nin yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır Projenin tanıtımıyla ilgili Belediye yetkilerinin ve çalışanlarının bilgilendirilmesi ile basın yoluyla halkın bilgilendirilmesi Belediye tarafından sağlanacaktır Belediye, stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Belediye hizmet binasında toplantı yapmaya uygun bir mekanı tüm iletişim (telefon, faks ve ADSL internet bağlantısı) ve teknolojik donanımlarıyla (bilgisayar, yazıcı, kırtasiye sarf malzemesi vb.) birlikte Proje Ekibi ne tahsis edecektir Proje kapsamına giren işlerle ilgili oluşturulacak ofiste kullanılacak yayın ve malzeme alımı ile diğer masraflar Belediye tarafından karşılanır. PROJENİN TESLİMİ MADDE 8. Projenin uygulama süreçleri (eğitim, danışmanlık, alan araştırması, atölye çalışmaları vb.) tamamlandıktan sonra, Proje çıktıları Fakülte tarafından bir rapor halinde Belediye ye sunulacaktır. MALİ HÜKÜMLER MADDE 9. Bu protokol çerçevesinde Belediye, Fakülte ye Proje bedeli olarak TL+KDV ödeyecektir. ÖDEMELER MADDE 10. Araştırma Projesinin özgün niteliği dolayısıyla, öngörülen proje bedelinin yarısı protokolün taraflarca kabul edilmesinden sonra ve alan çalışması başlamadan önce, kalanı ise proje tamamlanıp, raporun Torbalı Belediye ne tesliminden sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının belirteceği hesaba ödenecektir. SÜRE UZATIMI MADDE 11. Süre uzatımı yapılmayacaktır. Ancak; Salgın hastalıklar, yangın, tabi afetler, yol ve iş kazası, Kanuni grev ve lokavt, Harp ve seferberlik hali ve Diğer olağanüstü durumlar gibi önceden tahmin olunamayan Fakülte ye kabili isnat olmayan ve önlenemeyen, giderilemeyen nitelikteki mücbir sebepler söz konusu olduğu takdirde, Üniversite mücbir sebebin doğduğu tarihten itibaren 10 gün içinde, sebepleri, bu sebeplerin çalışmaları ne kadar süreyle etkileyeceğini Belediye ye bildirecektir. Bu bildirim üzerine Belediye, mücbir sebebin etkilediği süre kadar Fakülte ye ek süre verilebilecektir. İHTİLAF HALLERİ

25 MADDE 12. Bu protokolde belirtilen hususlara uyulması esnasında taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkilidir. TEBLİGAT ADRESLERİ MADDE 12. Bu sözleşmeye ait bütün yazışma ve tebligatlar aşağıdaki adreslere yazılı olarak yapılacaktır. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece belirtilen adreslere yapılan bildirimler geçerli olacaktır. Torbalı Belediyesi Torbalı/İZMİR EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Bornova/İZMİR YÜRÜRLÜK MADDE 14. Bu protokol 14 maddeden ibaret olup, 07/02/2012 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve taraflar tarafından imza edilmiştir. Bu protokol, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Torbalı Belediyesi EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ YUNUSEMRE BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü ATIKSUALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.07.2016 Kararın Nosu : 72 Meclis Üyelerinden Hüseyin ERTUĞRUL bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi' nden istifa etmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2012 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT M.35.3.TOR.0.10/10-9/86 Birleşim No : 1. Oturum No : 1. MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi HUKUK KOMİSYONU RAPORU Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 50 Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümüne Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi geçmeden önce

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 01 Gündemin 1. maddesi;plan ve Bütçe komisyonu üyesi seçilmesine dair nün 28.12.2011 tarih 565 sayılı onayı meclise okundu. 5393 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 02/05/2017 Karar Sayıları : 53, 54, 55, 56, 57, 58 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 1 geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan 2016 Meclis Tatil ayının belirlenmesine ilişkin 29/12/2015 tarih ve 11156 sayılı Yazı

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 67 Mülkiyeti Aşkın ALAFTARGİL e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Gazi Mahallesi, ada: 4472, Parsel: 2- de kayıtlı taşınmaz 16 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok nizam

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.08.2013 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yusuf

Detaylı

MECLİS KARARI. İlgi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. İlgi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. Karar No Kararın Akviran Mah. 1501 nolu parselin satın alma 2016 / 216 Özü meclis toplantısında alınan 216 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 216 : İlgi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.09.2016 tarih

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-382 05/09/2014 Konu : Karar Özeti ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 01 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 16 ncı birleşim 1

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Kasım Ayı Birleşim : 11 Oturum : 1 Tarihi : 06.11.2017 Karar Sayıları : 111, 112, 113, 114, 115 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.02.2016 Karar No : 41850698.301.05-22 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA ESKİŞEHİR Sayı : 87287600.301.05.02-385 05/09/2014 ODUNPAZARI KAYMAKAMLIK MAKAMINA Odunpazarı Belediye Meclisimizin; 03 Eylül 2014 Tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 nci birleşim 1 nci oturumunda alınan

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 44 Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde

Detaylı

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve

Karar Tarihi : Karar Numarası :148. Gündemin 3. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 147 KARAR 147 - Meclis Üyesi, Çağlagül ÖZÇELİK in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 148 KARAR 148 Urla Belediye Meclisi nin 13.11.1986 tarih ve 1986/5

Detaylı

T.C. KARACABEY BELEDİYE MECLİS KARARI ***************** Karar No : 2014/139 Özet : Kasım/2014 Olağan Meclisi I. Birleşim Karar Tarihi :

T.C. KARACABEY BELEDİYE MECLİS KARARI ***************** Karar No : 2014/139 Özet : Kasım/2014 Olağan Meclisi I. Birleşim Karar Tarihi : : 2014/139 Özet : Kasım/2014 Olağan Meclisi I. Birleşim toplantısı görüşme tutanağının kabulüne. Karar Konusu : Geçen toplantı zaptı. Belediye Meclisinin 03.12.2014 günlü olağan Meclis toplantısına ait

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 30.12.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :394 KARAR 394 : İlçenin Altıntaş Mahallesi 2193 ada 5 parselinde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı talep edilmektedir. Söz konusu parselde Belediyemizin 1326/9890 hisse oranına düşen 13,26

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2016 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. OTURUMUNDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2016 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. OTURUMUNDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Temmuz Ayı Birleşim : 7 Oturum : 1 Tarihi : 01/07/2016 Karar Sayıları : 72, 73, ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 22 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Encümene iki üye seçimine ilişkin önerge meclisin görüşüne sunuldu: Encümen Üyeliğine Erdoğan ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 16.02.2017 Kararın Nosu : 17 Dolu kadro iptal-ihdasının görüşülmesi. başkanlığında, üyeler,, İlhan KURAL, Hüseyin ERTUĞRUL, Ahmet Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=======================

===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2014 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 05/05/2014 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ÖDEMİŞ

Detaylı

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR.

Dönemi 2017 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 1 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR. Tarihi 06.01.2017 Sayısı 1 Oturum Özü 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonuna üye seçimi (Gizli Oylama) yapılması. Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

A.Settar DEMİR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 2.Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 133 Mülkiyeti Ramazan DURMAZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi, Ada:957, Parsel: 25 de kayıtlı taşınmazlar 18-M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda h: 10

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar Numarası : 01 (Sayfa :1 ) yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 24 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçimine ilişkin 29/03/2016 tarih ve 2798 ayılı Yazı İşleri

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı