Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri"

Transkript

1 Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri ZORUNLU DERSLER ISLY 501 Örgüt ve Yönetim Kuramı Örgüt ve İşletme yönetimi teorisi aslında özel şirket, kamu, askeriye, gibi alanlardaki bir çok organizasyon için çok önemlidir Bu dersin temel amacı farklı disiplinlerdeki bir çok bakış açısını entegre ederek insan davranışlarını ve yönetim teorisini incelemektir Öğrenciler, çalışanları motive etme, aktiviteleri koordinasyon etmek gibi temel problemlerin çözümündeki yeni yolları keşfedecekler Bu dersin konu aldığı bazı başlıklar: organizasyonların karşılaştığı temel sorunlar ve meydana gelme nedenleri, organizasyonların yapısı, problem çözme yolları, vb ISLY 502 Stratejik Yönetim ve Uygulaması Bu ders strateji analizinin temel seviyesi olan işletme stratejisi seviyesindeki strateji kavramlarının kapsamlı bir birlikteliğini (bütünleştirmesini) sağlamaktadır Bu, öğrenim kavramlarını, kurgulama (yaratma) becerilerini ve kariyerinde daha başarılı olabilmene yardımcı olacak stratejik durumlar üzerine düşünmenin yolunu geliştirme yöntemlerini içermektedir Öğretme kavramlar ve teoriler üzerine tartışma yöneliminde olmaktadır ancak bu pratik ve kullanışlı bir bağlamda gerçekleştirilmektedir ISLY 518 Muhasebe ve Finans Bu derste, muhasebenin ve finansal yönetimin temel kavramları, muhasebe ilke ve standartlarına uygun düşünce tarzıyla sorun çözme, bilânço ve gelir tablosu düzenleme, bilânço ve gelir tablosu kalemlerinin dış bilgi kullanıcılar bakımından anlam ve önemini kavrama amaçlanmaktadır Bilanço ve gelir tablosu unsurlarının muhasebeleştirilmesi, finansal analiz ve karar verme, hesap kavramı ve işleyişi, muhasebe süreci, bilançonun finansal yapısı, işletme sermayesi ve önemi, işletmenin kaynak yapısı, kısa/uzun vadeli yabancı kaynak bileşimi ve maliyeti, sermaye (özkaynak) yapısı ve bütçelemesi dersin temel konuları arasındadır

2 ISLY 520 Pazarlama Stratejisi Bu ders pazarlama planının önemli noktalarında yoğunlaşarak özellikle pazarlama çevresi, stratejisi ve içeriği konularına değinmektedir Derste işlenen bazı temel başlıklar: pazarlama statejisi süreci, stratejik yönetimde pazarlamanın rolü, pazarlama ve pazarlama planı, pazarlama amaçları, pazarlama denetimi, iç ve dış Pazar analizi, pazarlama stratejilerinin tanımlanması, stratejilerin ve marketlerin gruplandırılması, hedep market, ürünün pozisyonlandırılması, pazarlama planlarının uygulanması, pazarlama planının sureçte uygulanması ISLY 530 Araştırma Yöntemleri Bu ders araştırma metotlarını bilimsel bir açıdan ele alarak problem çözme projeleri üzerinde odaklanmaktadır Öğrenciler aldıkları sistematik eğitim sayesinde araştırma yöntemlerinin kullanım alanlarını, aşamalarını öğrenecekler ve bu alanda geniş bir bakış açısına sahip olacaklardır Bu ders hem niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemlerini bütünsel ve pratik açılardan da ele alarak sunmaktadır ISLY 531 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bu ders strateji ve insan kaynaklarının etkileşimini genel bir yönetimsel perspektiften ele almaktadır Ders, öğrencilere insan kaynakları çalışmalarındaki en yeni teknolojik gelişmelerde ve en güncel yatırımlarda uygulanan insan kaynakları konularında kapsamlı bir bakış sağlamaktadır Ders boyunca, stratejik insan kaynakları konusunda bazı açılardan model niteliğinde olan şirketleri içeren birçok insan kaynakları uygulaması örneği sunulacaktır ISLY 538 Sağlık Ekonomisi Ekonominin disiplininin temel kavram ve araçları anlatılacaktır Arz-talep, fırsat maliyeti, esneklikler, piyasalara devlet müdahelesi gibi konular temel ekonomik prensipler çerçevesinde incelenecektir Sağlık hizmetleri sektörünün kendine has özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar özellikle vurgulanacaktır Bununla birlikte hastane, doktor, ilaç üreticisi, hasta, kamu yöneticisi gibi sektör paydaşlarının durumları özel olarak incelenecektir

3 ISLY 586 Sağlık Hukuku Sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin sorumlulukları, hakları ve ödevleri, hasta hakları bu derste işlenecek konular arasındadır ISLY 599 Yüksek Lisans Projesi Yüksek lisans projesi, öğrencilerin mezun olabilmek için, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile atanacak bir akademik danışman ile birlikte hazırlayacağı mezuniyet çalışmasından oluşur SEÇMELİ DERSLER ISLY 521 İnovasyon ve Değişim Yönetimi Bu dersin amacı, yenilik ve değişim sürecinde yeni örgütsel programların, ürün, hizmet ve teknolojilerinin nasıl geliştiğini incelemektir Buluşların, yeniliklerin, ürün teknolojisinin, ürün ve süreç inovasyonunun, hizmet inovasyonunun gelişimi ve yönetilmesinin, örgütsel inovasyonun, yönetim uygulamaları ve inovasyon stratejisinin tarihsel bir perspektif içerisinde inovasyon sürecine ve geleceğine hız kazandırarak gelişimini içermektedir ISLY 522 Stratejik İş Planının Hazırlanması ve Uygulanması Stratejik planlama, bugünün iş piyasasında rekabet avantajına sahip olabilmek için bir şirketin atması gereken en önemli adımlardan biridir Bu dersin birincil amacı rekabeti ve rekabet avantajı kavramlarını tanımlamak ve bir stratejik plan yazmanın içindekileri ve dışındakileri ve bir planı yürütmenin önemini açıklamaktır Öğrenciler bir işletme girişimini en baştan başlatmak için gerekli iş planlarını geliştirmek ve yazmak için beraberce çalışırlar ISLY 523 Uluslararası İşletme Stratejisi ve Organizasyonu Bu ders bir şirketin, mevcut ve gelecekteki stratejik pozisyonunu güçlendirerek ve şirketin zorunluluklarını belirleyerek, uluslararası ticaretin gelişimi için aşamalı bir model ortaya koymaktadır Kurum, ticaret ve işlevsel stratejiler, kurumun globalleşme süreci, uluslararası ticaret ve işlevsel stratejiler, sınırlandırılmış ulusal pazar kavramı, uluslararası pazarlamaya giriş ve gelişimi, uluslararası bölgesel stratejiler dünya geneli rekabetçiler gibi konuları kapsamaktadır

4 ISLY 525 Stratejik Yatırım Kararları Karlılık ve hissedar değerini artıracak olan risk yönetimi sisteminin planlama ve uygulanmasına imkân vermektedir Karar almada bir yapı planlamasını, belirsizliği anlama ve yönetme, strateji geliştirme, yatırım fırsatları arama gibi konular içermektedir ISLY 526 İşletmede Stratejik İletişim Bu dersin amacı işletmede iletişim teorisini ve sürecini anlamaktır Stratejik iletişim etkili iletişimin temel unsurlarını hedefleri belirleme, hedef kitleyi tanıma, idare etme becerileri ve yönetme kaygısı- tartışmaktadır Ders, rekabet ve işbirliği durumlarında bireylerin, grupların ve örgütlerin davranışlarını anlamaya odaklanmaktadır Bu anlamda, bu ders önemli kavramları detaylandırmak için makalelerden, hikâyelerden ve güncel işletme yayınlarında bulunan haberlerden yararlanmaktadır ISLY 527 Stratejik Rekabet Analizi Bu dersin amacı, karşılaştırmalı verilerin ve bilgilerin analizlerini içeren teknikleri kapsamlı olarak incelemektir Analizler ve bunların rekabetçi zeka ve stratejiyle, stratejik analitik tekniklerle, çevresel ve finansal analiz teknikleriyle ilişkilerini içermektedir ISLY 528 Stratejik Girişimcilik Bu dersin amacı ekonomi, psikoloji ve diğer sosyal bilimler disiplinleri içerisinden geniş bir zeminde hem kavramsal hem de pratik düşünceleri birleştirmektir Konular, rekabet avantajı temelinde fırsatları tanımlamayı ve değerlendirmeyi ve bunun yanında fiyatlandırma, satış ve pazarlama, operasyonlar, yönetim ve finans gibi başlangıç aşamasındaki işletme stratejilerini içermektedir Öğrenciler varlığını sürdürebilecek işletmelerin kuruluşu için öngörüleri ve bütçeleri içeren işletme planı yazmakta kullanılmak üzere içerik sağlamaktadırlar ISLY 529 Kriz Yönetimi Bu dersin amacı, işletmeye, taraflara ya da genel olarak halka zarar vermekle tehdit eden, öngörülemeyen tehlike bağlamında büyük bir olayı ve süreci belirlemektir Bunun yanında, kriz türleri, ani değişiklikleri yönetme sorumluluğu, stratejik konu yönetimi, zayıf sinyalleri kullanma, stratejik değişim yönetimi, stratejik davranış modelleri gibi konuları içermektedir

5 ISLY 532 Stratejik Liderlik Bu kurs yöneticilerin, diğer çalışanların sadece davranışlarını değiştirmenin yanı sıra, onların düşünüş ve duygularını etkilemede de kullanabilecekleri liderlik prensipleri üzerine odaklanmaktadır Bu ders, stratejik liderlik araştırmasını, tarihsel, çağdaş, pratiksel ve bilimsel yaklaşımı da içine alan kapsamlı bir araştırma uygulayıp, analiz edecektir Bu kurs liderliğin, karakter, stratejik görevler, diğerlerini etkileme, işlevsel organizasyonlar düzenleme ve yönetim değişikliği/değişim yönetimi gibi konularını da içeren elmas modelini de kapsamaktadır ISLY 540 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları Bu ders pazarlama araştırmacılarının pazar araştırmalarında bilgi toplamak ve teknolojiyi kullanmak için geliştirdikleri yöntemleri incelemektedir Ders, aynı zamanda öğrencileri pazarlama araştırmaları ve pazarlamada karar-verme arasındaki etkileşimi deneyimlemeye teşvik etmektedir Ders kapsamlı ve uygulanabilir olmasının yanında niceliksel ve niteliksel yöntemler konusunda dengeli bir içerik sunmaktadır ISLY 541 Perakendecilik Yönetimi Bu ders öğrencilerin günümüzdeki perakendecilik sektörünü öğrenmesini sağlamaktadır Önceden belirlenmeyen ve bütünleşmiş edilmeyen bir stratejiyle çalışan firmalar değişen dünyaya ayak uyduramazlar ve boşuna çabalamış olurlar Bu ders stratejik karar verme yaklaşımını tanıtarak perakendecilerin günümüzün değişen karmaşık perakendecilik ortamında nasıl planlama yapmasını, nasıl adaptasyon sürecinden geçmesi gerektiğini göstermektedir Hedef müşteri kitlesini belirleme, bilgi toplama, mağaza yeri seçme, perakendecilik şirketini yönetme, ticaret yönetimi, fiyatlandırma ve müşteri ilişkileri konularına odaklanmaktadır ISLY 543 Reklam Yönetimi Bu ders reklamcılığın temel ilkeleri, reklam ve pazarlama fonksiyonu, reklamcılığın türleri, halkla ilişkiler, satış promosyonu, baskı süreçleri, kurumsal reklamcılık, reklam hukuku ve etiği, reklam araştırmaları konularını içerir

6 ISLY 544 E-Pazarlama Bu ders internetin ve diğer teknolojilerin pazarlamadaki büyük etkisi üzerinde odaklanmıştır Ders öğrencilerin marka imajını güçlendirme, satış ve karlılık için internet ve onun sosyal mecrasını anlamalarını amaçlamaktadır Ders kapsamında yer alan bazı konular arasında e- pazarlama çevresi, e-pazarlama stratejisi, fiyatlandırma, dağıtım ve internette ürün seçenekleri bulunmaktadır ISLY 545 Tüketici Davranışları Tüketicinin satın almada karar verme sürecini gösteren tüketici davranışları konusu pazarlama alanında çok önem teşkil etmektedir Tüketici davranışları teorisinin gerçek hayatta uygulanan örneklerine yer verilen bu derste tüketici davranışları alanındaki kavram ve araştırmaların geniş pazarlardaki uygulanış şekilleri işlenmektedir Bu ders algı, motivasyon, bireysel karar verme, benlik kavramı, kültür, maaş ve sosyal sınıf gibi konular işlenmektedir ISLY 546 İşletmeden-İşletmeye Pazarlama Bu ders stratejik pazarlama ve işletme politikaları konularını sunmaktadır Ders örgütle ilgili daha iyi bir kavrayış oluşturmayı ve öğrencilerin örgütün sürekli evrilen bir birim olduğu görüşüne sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır Bu dersin kapsamında yer alan dersler arasında e-ticaretin temelleri, perakendecilik ve pazarlama, pazar araştırmaları, çeşitli pazarlama stratejileri ve bu stratejilerin uygulanması ve işletmelerin pazar kanallarının yönetilmesi bulunmaktadır ISLY 547 Pazarlama Kanalları Yönetimi Bu dersin amacı dağıtım alanındaki teori ve araştırmaların dağıtım kanalları oluşumunda uygulamalarını göstermektir Pazarda rakiplere karşı avantaj sağlamak için pazar kanalları arasında etkili ilişkiler kurmanın yollarına da yer verilmiştir Bu ders pazar kanallarının yapısı ve fonksiyonu, gruplandırılması, analizleri, toptancılık, perakendecilik, toptancılık, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama kanallarıyla ilgili stratejik antlaşmalar ve dikey birleşme gibi konuları içermektedir

7 ISLY 548 Satış Yönetimi Bu ders öğrencilere satış ve satış-pazarlama ilişkisi konularında yüksek derecede bilgi vermek için oluşturulmuştur Ders uluslararası satış, stratejik satış yönetimi ve girişimcilik, adayların orta ve yüksek kademeli satış pozisyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmak gibi alanlara odaklanmıştır Ders bir yandan pazarlama karmasının önemli unsurlarını kapsarken, esas olarak satışın ve satış yönetimin uluslararası boyutuyla ilgilenmektedir ISLY 549 Uluslararası Pazarlama Bu ders uluslar arası pazarlamanın nasıl uygulandığını ve bu alanda global firmaların dünyada uyguladıkları yeni trendleri konu almaktadır Firmanın güçlü ve zayıf yönleri, teknolojik güçleri ve pazar ortamına bağlı olarak uygulayabilecekleri pazara giriş ve pazarlama geliştirme yöntemleri incelenmektedir ISLY 550 Marka Yönetimi Bu ders yapılandırma, ölçme ve marka değerini yönetme vasıtasıyla karlı marka stratejilerinin nasıl oluşturulacağını tartışmayı amaçlamaktadır Ders, marka pozisyonunun ve değerinin belirlenmesi ve oluşturulması, müşteri-temelli marka değeri, marka konumlandırması, marka pazarlama programının planlanması ve uygulanması, marka değerini oluşturmak için pazarlama programının tasarlanması ve marka stratejilerinin oluşturulup uygulaması gibi konuları içermektedir ISLY 552 Hizmet Pazarlaması Bu dersin amacı öğrencilerin önemli bir pazarlama alanı olan hizmet pazarlaması konusunda daha stratejik bir şekilde düşünmelerini sağlamaktır Hizmet sektöründe değer yaratmakla hizmet sektöründeki karlılık arasındaki bağı göstererek öğrencilerin değer yaratmanın firma için ne kadar önemli olduğu gösterilir E- hizmet ve Hizmet teknolojisini yönetmek gibi konulara değinilerek öğrencilerin servis sektöründe yeniliklerinde nasıl uygulamaya konulduğunu görmeleri sağlanır

8 ISLY 560 Girişimciler İçin Finans Bu dersin amacı, girişimcilikle ilgili olan temel finansal bakış açılarını anlamaktır Birçok vaka analizi ile mali tablolar analizi, başabaş analizi, çalışma sermayesi yönetimi, paranın zaman değeri gibi finansla ilgili temel konular ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır Ayrıca, bunlara ek olarak, finansal ve ekonomik kavramlar, finansal yönetim ve planlama, karlılık, sermaye bütçelemesi gibi konulara da değinilmektedir ISLY 562 İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi Bu ders, öğrencilerimize rekabetçi iş ortamında bilgi ile ilişkili muhasebe bağlamında mükemmel bir içerik sunmakta ve sadece hissedarların maksimizasyonu için değil örgütsel kaynakların kontrol ve yönetimine yardımcı olmak için işletmelerin bir dizi kuram ve teknolojileri nasıl kullandığını konu edinmektedir Muhasebe bilgi sistemleri risk, güvenlik, izleme ve kontrol bağlamında çağdaş bir perspektif içerisinde incelenmektedir ISLY 563 Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Bu ders, işletmeler uluslararası standartlara uygun finansal tablolarını hazırlarken bu standartların işletmeler tarafından nasıl kullanıldığını özetleyerek pratik bir giriş yapılacaktır Her bir IFRS ve UMS standardını tanımlama, ölçüm, sunum ve açıklama gerekliliği incelenecektir ISLY 564 Çok Uluslu İşletme Finansmanı Bu dersin amacı, küresel çevre, döviz teorisi ve piyasası, kur riski, uluslararası işletme finansmanı, yabancı yatırım kararları, çok uluslu operasyonları yönetmek gibi konuları kapsamaktadır ISLY 565 Proje Değerleme ve Finansman Bu ders, proje canlılık analizi, güvenlik düzenlemeleri, finansal plan hazırlama, geri ödeme süresi, nakit akım tablosu, finansal modelleme ve proje değerleme, fon kaynakları konularını içermektedir Ek olarak, bu ders öğrencilerin kendi seçeneklerini analiz etmelerine, projenin her bir aşamasında daha iyi kararlar alabilmelerine katkı sağlamakta ve onlara risk, insanlar, hissedarların beklentileri ve küresel gelişim ile ilişkili kararların nasıl değerlendirildiğini göstermektedir

9 ISLY 566 Finansal Muhasebe ve Uygulaması Bu dersin amacı, UFRS için amaçlanan uygulamaları ayrıntılı olarak göstermektir Yeni, revize edilmiş standartlar özetlenmekte ve açıklanmaktadır UFRS ye giriş, gelir tablosu ve bilanço, finansal raporlama ve açıklamaları, grup raporlama gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır ISLY 567 Finansal Yönetim Örnek Olayları Bu ders, örnek bir olay üzerinde grup tartışmalarını ve okuma parçalarını kapsamaktadır Örnek olay üzerine yapılan bu tartışmalara ek olarak, teori ve uygulama arasındaki tartışmalı konular ve tutarsızlıklar üzerine odaklanılarak finans sektörü üzerine çeşitli makaleler okunacaktır Finansla ilgili tüm kavram ve araçlar, işletme stratejileri ile ilgili kavramlarla ilişkilendirilecektir ISLY 568 Portföy Teorisi ve Yatırım Yönetimi Bu dersin amacı, yatırım analizinde sıklıklı kullanılan kantitatif araç ve modellere bir bakış açısı kazandırılmasını sağlamaktır Aynı zamanda para ve sermaye piyasalarını, sabit getirili menkul kıymetleri, türev ürünleri ve portföy yönetimi gibi konuları içermektedir Temel konular, bireysel menkul kıymetlerin analizi ve menkul kıymet portföylerinin analizi konularıdır ISLY 569 Türev Araçları ve Risk Yönetimi Bu ders gerçek opsiyonların yanı sıra döviz ticareti sözleşmelerini ve borsa dışı araçları içine alan çeşitli türev araçların ayrıntılı olarak anlatılmasını kapsamaktadır Türevlerin pratik uygulamaları üzerine ticari işlemlerde ve kurumsal risk yönetimi olduğu durumlarda gerçek kullanımları üzerine eşit vurgular yapılmaktadır ISLY 582 Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi Bu ders insan kaynakları fonksiyonun son yıllardaki evrimini birçok araştırma bulgusuyla beraber incelemektedir Ders bu fonksiyonun etkisine çevreden ve örgütten bakmaktadır ve şu anki durum için insan kaynaklarının hangi şekillerde karşılık verdiğini analiz etmekte ve bir açıklama sunmaktadır Dersin odağında belirli iş içeriklerinden ziyade insan kaynakları fonksiyonunun iş yapmak için kullandığı yapılar ve yöntemler bulunmaktadır

10 ISLY 583 İşe Alım ve Oryantasyon Bu ders işe yeni başlayanların örgüt iklimine ve kültürüne adaptasyonu hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır Ders yeni başlayanların örgütteki oryantasyonun önemi; seçim yöntemlerinin kapsamı; personelin örgüt kültürüne uyumuna göre seçilmesi ve yargısal hatalar ve yanlılıklar içeren örgütsel seçim gibi konuları içermektedir ISLY 585 Performans Yönetimi Bu ders başarılı performans yönetimi sitemlerinin oluşturulması ve uygulanması ile ilgilidir Bu sistemler sürekli bir süreç olan bireylerin ve takımların performanslarının belirlenmesi, ölçümlenmesi ve geliştirilmesini ve performansın örgütün stratejik hedefleriyle birleştirmesini kapsamaktadır Ders araştırma-temelli bulgulara ve örgütlerin insan sermayesini arttıran güncel uygulamalara odaklanmaktadır Ders boyunca en iyi uygulamalar vurgulanmakta ve en iyi performans yönetimi sistemini oluşturmak için gerekli adımlar tartışılmaktadır ISLY 587 Çatışma Yönetimi Bu ders öğrencileri örgütlerde tarafların ve paydaşların arasında çıkan problemlerin ve fırsatların belirlenmesi, bu problemlerin detaylı bir şekilde incelenmesi, fırsatlardan faydalanmak için başarılı çözümlerin oluşturulması ve uygulanması ve örgütün istenen durumu getirilmesi konularında hazır hale getirmeyi amaçlamaktadır Ders çalışma ilişkilerinin yasal çerçevesi ve mevzuatı; çatışma süreci ve bu sürecin örgüte etkisi ve müzakerenin, arabuluculuğun ve diğer hukuk-dışı tartışma çözümleme tekniklerin uygulanması gibi konuları kapsamaktadır ISLY 588 İş Hukuku Bu ders hukuk kaynakları üzerinde bağlamsal materyalden, sözleşmeyle ilgili kurumlara ve iş koşullarına kadar hukukun iş ilişkileriyle ilgili bütün yönlerini kapsamaktadır Ders kapsamında Avrupa Birliği nin Türkiye deki iş güvencesini nasıl şekillendirdiği üzerinde özellikle durulmaktadır Bununla beraber işçi sendikaları ve endüstriyel ilişki hukuku da tartışılmaktadır Böylece ders gerçek hayattaki karmaşık yasal işlemlerle ilgili temel bilgi sunmaktadır

11 ISLY 589 Çalışma Psikolojisi Bu dersin amacı psikoloji teorisinin iş hayatında insan davranışlarını anlamamıza yaptığı katkıyı incelemektir Ders hem seçim ve eğitim gibi personel konularını, hem de karar verme gibi örgütsel konuları kapsamaktadır Böylece ders işyerindeki insan davranışlarını geniş bir çerçevede ele almaktadır Ayrıca teorileri desteklemek ve çalışma koşullarında kavramların nasıl kullanıldığını göstermek için gerçek-yaşam örnekleri ve açıklamalar kullanılmaktadır ISLY 590 Örgütsel İletişim Bu güncel ders örgütlerin soyut varlıkları olan iletişim ve bilgiyi nasıl ölçecekleri, yönetecekleri ve en iyi seviyeye ulaştırabileceklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır Bu ders öğrencilere pratik beceriler ve uygulamalar sunmakta ve onları gelecek kariyerlerinde yaratıcı bir şekilde iletişim sunmaya zorlamaktadır Ders birçok araştırma-temelli tavsiyeyi, olay çözümlemelerini ve faydalı araçları kapsamaktadır Derste yer alan bazı konular arasında iletişim unsurları, prensipleri ve ahlakı, algı ve benlik kavramı, etkili dinleme ve örgütlerde ikna teknikleri yer almaktadır

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 BİRİNCİ YARIYIL ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AKTS 2, Kredi, (2+0) 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan)

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İşletme Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle,

Detaylı

MBA Zorunlu Dersler: Bu dersler işletme alanında temel bilgi ve gerekli yetkinliklerin temelini oluşturur. MBA Programı*

MBA Zorunlu Dersler: Bu dersler işletme alanında temel bilgi ve gerekli yetkinliklerin temelini oluşturur. MBA Programı* 2 Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı sınırları ortadan kaldıran çok boyutlu iş ilişkilerini yeniden şekillendirirken aynı zamanda, yeni yönetim yetkinliklerine olan talebi de arttırmaktadır. Bu

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012-2013 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI. 1. Dönem 2. Dönem

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012-2013 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI. 1. Dönem 2. Dönem YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012-2013 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1. Dönem 2. Dönem KOD DERS KREDİ KOD DERS KREDİ ECON 101 Ekonomiye Giriş - I 5(3,0,3) ECON 102

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I İŞLETME YÖNETİMİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ GENEL İŞLETME DOKTORA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ Güz Dönemi ISLT 619 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 8 (3,2,4) ISLT 621 Maliyet Muhasebesi 8 (3,0,3) ISLT 623 Finansal Ekonometri

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

BİLGİBursa MBA Programı

BİLGİBursa MBA Programı BİLGİBursa MBA Programı BİLGİBursa MBA Programı İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Bursa da! İstanbul Bilgi Üniversitesi nin 14 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgimba Programı, BİLGİBursa Merkezi ile deneyimini Bursa

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU. Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe Women Entrepreneurship A Job Creation Engine for South Eastern Europe KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ EĞİTİM MODÜLLERİ EĞİTİM KILAVUZU Selska cesta 217 / IV HR - 10000 Zagreb, Croatia www.seecel.eu @seecel Küresel

Detaylı

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da!

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! bilgimba Akkoza İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! İstanbul Bilgi Üniversitesi nin 15 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgimba Programı, deneyimini Akkoza ya taşıyor. İstanbul un yoğun hayatına alternatif

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I İŞLETME YÖNETİMİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I LOJİSTİK ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi örneklerle

Detaylı