İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak üzere geliştirilmiş başlıca kuramları incelemektir. Derste klasik yönetim teorilerden başlanarak yapısal koşul bağımlılık, kaynak bağımlılığı, işlem maliyeti, örgütsel ekoloji, kurumsal, ağdüzeneği, eleştirel ve postmodern yaklaşım ve kuramlar ele alınacaktır. ISLY 520 Pazarlama Stratejisi AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı öğrenciler pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri hakkında temel bilgiler kazandırmaktır. ISLY 530 Araştırma Yöntemleri AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Öğrencilere bir araştırmanın nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bilgi vermek ve karşılaşılabilecek problemleri anlamalarını ve değerlendirebilmelerini sağlamak. Araştırmanın rolü, araştırma sorunu oluşturulması ve tanımı, ikincil veritabanı araştırma ve kullanımı, veri toplama ve analizi, anket araçları tasarımı, hipotez geliştirme, örnekleme planı işlemleri, araştırma sunumu. ISLY 540 İşletme Finansı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu ders işletmelerin nasıl yatırım yaptıkları ve bu yatırımları nasıl finanse ettiklerini açıklamaktır. Ders kapsamında muhasebe ve finans ilişkisi, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senetlerinin değerlemesi, net bugünkü değer ve diğer yatırım ölçütleri, yatırım kararlarının alınmasında iskonto edilmiş nakit akışlarının analizi, risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti, sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, işletmelerin borç ve temettü politikaları, finansal tabloların analizi, kısa vadeli planlama ve işletme sermayesi, nakit ve stok yönetimi gibi konular analiz edilir. ISLY 550 Seminer AKTS 8, Kredi (0+0) 0 Akademik danışmanı ile seçtiği bir konu hakkında bağımsız olarak araştırma, değerlendirme ve uygun şekilde hazırladığı çalışmayı sunma fırsatı vermektir. ISLY 570 Tez I AKTS 30, Kredi (0+0) 0 Bu dersin amacı lisansüstü program boyunca öğrencilere verilen derslerde kazandırılan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kullanılarak, bir danışmanın takibinde öğrencinin bir bilimsel araştırma yapmasını ve tez halinde yazmasını ve sunmasını sağlamak ve bu süreçte bir lisansüstü uzman araştırmacı ya da uygulamacı olarak ihtiyaç duyacağı donanımı öğrenciye kazandırmaktır. ISLY 570 Tez 2 AKTS 30, Kredi (0+0) 0 Bu dersin amacı lisansüstü program boyunca öğrencilere verilen derslerde kazandırılan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kullanılarak, bir danışmanın takibinde öğrencinin bir bilimsel araştırma yapmasını ve tez halinde yazmasını ve sunmasını sağlamak ve bu süreçte bir lisansüstü uzman araştırmacı ya da uygulamacı olarak ihtiyaç duyacağı donanımı öğrenciye kazandırmaktır. ALANLARA GÖRE SEÇİMLİK DERSLER Yönetim Alan Dersleri ISLY 501 Stratejik Yönetim ve Uygulaması AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste yöneticilerin ve örgütlerin karşı karşıya geldiği stratejik sorunlar anlatılacaktır. Derste tartışılacak konular: Stratejik yönetim hakkında temel bilgiler, dışsal ve içsel analiz, fonksiyonel strateji, rekabetçi strateji, uluslararası stratejiler, girişimcilik stratejileri ve kar amacı gütmeyen örgütler için stratejiler.

2 ISLY 502 Kamu Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Kamu yönetiminin diğer disiplinlerle olan ilişkileri, kamu yönetimi ile işletme yönetimi arasında amaç ve yöntemler açısından farklılık ve benzerlikler; kamu yönetiminde temel paradigma değişiklikleri, kamu yönetiminde amaçların saptanması, karar verme ve politika belirlenmesi, planlama gibi konular işlenir. ISLY 595 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Öğrencilere bireyleri, örgütleri ve toplumu etkileyen önemli bir işletme fonksiyonu olan insan kaynakları yönetimini kavramaları hakkında bilgi verme. İşe alım süreci, performans yönetimi, çalışanın katkısını maksimize etme, öğrenme süreçlerinin yönetimi, etkili çalışan ilişkileri, farklılıkları çözme ve sadakat kazanma, personeli motive etme ve katkılarını ödüllendirme, eşitlik ve adalet sağlama, iş değerlendirmesi ve tasarımı, personel yönetiminde Avrupa Birliği boyutları. ISLY 504 İnovasyon ve Değişim Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 İnovasyon ve değişim süreçlerinin şirketler için önemi, inovasyon türleri ve stratejileri, inovasyon sürecinde liderlik davranışları, kurumsal yapı-süreçler ve kurum kültürü, yenilikçi kültüre geçiş için değişimi sürecinin planlanması, yönetici-çalışan etkileşimi ve değişim yönetiminde kritik başarı faktörleri. ISLY 581 Performans Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 İşletmelerde performans yönetim sisteminin kullanım alanları ve yararları, performans yönetimi sisteminin geliştirilmesi, değerlemede kullanılacak kriter ve standartların belirlenmesi, performans değerlendirme yöntemleri, performans yönetimi sisteminin yürütülmesi, performansın planlanması ve değerlendirilmesi, performans yönetimi sisteminin başarısını etkileyen temel faktörler gibi konular ele alınacaktır. ISLY 535 Çatışma Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Çatışma ile ilgili çeşitli yaklaşımlar, çatışma ile örgütsel performans arasındaki ilişki, çatışmaların bireysel ve örgütsel etkileri, çatışmaya etki eden temel faktörler, çatışmanın teşhis edilmesi ve yönetilmesi, çatışma yönetiminde müzakere teknikleri ve uygulaması, çatışma yönetiminde arabulucuk konuları irdelenecektir. ISLY 507 Kriz Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Kriz kavramı, krizlerin özellikleri ve türleri, krizlerin oluşma nedenleri, kriz yönetimi tanımı ve amaçları, işletmelerde krizlere hazırlıklı olunması, kriz öncesinde ve kriz ortamlarında yönetim gibi konular ele alınacaktır. ISLY 508 Stratejik Liderlik AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Dinamik ve hızla değişen ortamlardaki işletmelerde üst düzey yönetimin önemli görevlerinden biri olan liderlik olgusunun işletmelerin yenilenme ve büyümelerini gerçekleştirmelerini sağlayacak süreç, strateji ve yapıları nasıl etkilediği ve uygulamada hangi adımların izlenmesi gerektiği ele alınacaktır. ISLY 509 Stratejik İş Planının Hazırlanması ve Uygulanması AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Stratejik planlama, günümüz iş dünyasında işletmelerin rekabet avantajına sahip olabilmeleri için gerçekleştirmeleri gereken en önemli faaliyetlerin başında gelir. Bu dersin amacı rekabeti ve rekabet avantajı kavramlarını tanımlamak ve bir stratejik plan yazmanın ve yürütmenin önemini açıklamaktır. Öğrenciler bir işletme girişimini başlatmak için gerekli iş planlarını geliştirmek ve yazmak için beraberce çalışırlar.

3 ISLY 510 Yönetimde Güncel Konular AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste Türkiye de ve dünyada yönetim alanındaki yeni yaklaşımlar ve güncel konular ele alınmaktadır. Pazarlama Alan Dersleri ISLY 511 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı, genel olarak, iyi yönetilen firmalar tarafından kullanılan pazar araştırma yöntemleri hakkında temel bir anlayış sağlamaktır. Tabi en değerli bilgileri elde etmek için problemin belirlenmesi, araştırmanın tasarımı, anketlerin tasarımı, örneklem ve veri toplama ve toplanan verilerin analizi üzerinde durulacaktır. Derste ayrıca, sonuçların istatistiksel uygulamalar ile yorumlanması ve niteliksel yöntemlerin doğru kullanımı incelenecektir. ISLY 512 Satış Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Satış yönetimi ve faaliyetlerinin planlanması, satış gücünün örgütlenmesi, talep ölçümü ve satış takvimi oluşturma, satış bütçelerinin hazırlanması, satış kotaları ve satış kotalarının düzenlenmesi, satış bölgelerinin oluşturulması, satış gücü temsilcilerinin seçimi, eğitimi ve ücretlendirilmesi gibi konular ele alınacaktır. ISLY 513 Marka Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu dersin geniş anlamda amacı, marka değerinin oluşturulması, ölçülmesi ve yönetilmesiyle nasıl karlı ve başarılı markalar yaratılabileceğinin ortaya konmasıdır. Bu ders verilen mesajın tasarımı hakkında temel kararların alınmasını kapsar. Önemli amaçlarından biri de, marka oluşturma sürecinde reklamın rolünün araştırılmasıdır. Bütünleşik pazarlama iletişimi ile en önemli faktörlerden olan tüketicinin marka algısının doğru şekilde konumlandırılmasının nasıl yapılabileceğini incelemektir. ISLY 514 Hizmet Pazarlaması AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders, mal ve hizmetler arasındaki farkların pazarlama ve yönetimsel etkilerini inceler. Seyahat, profesyonel hizmetler, hastaneler, bankalar, oteller, kiliseler, spor kulüpleri gibi çok çeşitli hizmet sektörleri, incelenecektir. Bu ders servis sağlayıcı ve müşteri, hizmet, gerçek zamanlı süreç deneyimi, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi arasındaki ilişki dahil olmak üzere birçok hizmet pazarlaması kavramlarını incelemektedir. ISLY 515 Reklamcılık Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders reklam stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesinin analizini sunmaktadır. Dersin ilk yarısında reklam ve etkili bir marka konumlandırma için doğru hedeflerin belirlenmesi üzerinde durulacaktır. Bu bölümde hedef kitle ve konumlandırma arasında uyum yaratmanın temel olarak müşteri bilgisine dayadığının önemi vurgulanmaktadır. Dersin devamında, öğrenciler planlamanın reklam ve diğer iletişim kanalları yardımı ile firmalar tarafından nasıl uygulandığını örnek olaylarla derinlemesine inceleyecektir. ISLY 516 Tüketici Davranışları AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders, tüketici davranışları ve işletmeler üzerindeki etkileri, müşteri tatmini, müşteri sadakati, promosyon stratejisi, satın alma davranışı, sosyal, kültürel ve kültürlerarası etkiler, tüketici karar alma davranışı, pazar bölümleme ve ürün konumlandırma konularını içermektedir.

4 ISLY 517 Uluslararası Pazarlama AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders, dış pazarlara nasıl girileceğini ve nasıl daha etkin bir şekilde faaliyette bulunulacağını anlamayı amaçlamaktadır. Ders, pazarlama hedefleri, stratejileri ve politikaları, dış pazar seçimi, ürünlerin adaptasyonu, dış pazara uygun iletişim dağıtım kanalları ve uluslararası pazarlama organizasyonu, bilgi toplama, planlama ve kontrol sistemleri gibi konuları içermektedir. Bu konular, okuma, örnek olay tartışması, sınıf sunumları ve dönem projesi ile incelenecektir. ISLY 583 Halkla İlişkiler AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Ders, halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkiler ve insan ilişkileri, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve propaganda, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkilerde iletişim araçlarının kullanımı, yöntemler ve başlıca ilkeleri, halkla ilişkiler faaliyetlerinin aşamaları, veri toplama, planlama, uygulamalar, sonuçların değerlendirilmesi, halkla ilişkilerde hedef kitle ve işletmelerde sosyal sorumluluk konularını içermektedir. ISLY 519 Üretim Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar, Üretim Yönetiminin Fonksiyonları, Hizmet sektöründe üretim yönetimi, verimlilik, Misyon ve Strateji oluşturma, Rekabet Avantaj kazanma, Stratejik Üretim Yönetimi Kararları, Küresel Bazda Üretim Yönetimi, Talep Tahmin yöntemleri, Zaman Serisi Analizi, Talebi Kontrol Etme ve izleme, Ürün Tasarımı, Hizmet Tasarımı, İstatistiksel Kalite Yönetimi, Süreç Tasarımı, Süreç Analizi, Kapasite Planlama, Kuruluş Yeri Kararları, Tedarik Zinciri Yönetimi. ISLY 584 Pazarlamada Güncel Konular AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste Türkiye de ve dünyada pazarlama alanındaki yeni yaklaşımlar ve güncel konular ele alınmaktadır. Muhasebe ve Finansman Alan Dersleri ISLY 521 Muhasebe Bilgi Sistemleri AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Muhasebe Bilgi Sistemleri dersi işletme ve muhasebe ile ilgili bilgi teknolojilerinin tanıtılması, önemi, kontrol noktaları, bilgi sistemlerindeki gelişiminin şirkete faydaları ve uygulamasına yönelik konuları kapsamaktadır. ISLY 522 Uluslararası Finansal Yönetim AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı finansal yönetimin amacını ve içeriğini uluslararası çerçevede tanıtmaktır. Bu ders aynı zamanda uluslararası yatırımları, finansman tekniklerini, kur riski yönetimini muhasebe ve vergi bakış açılarını da dikkate alarak vaka çalışmaları ve simulasyonlarla öğretmeyi hedeflemektedir. ISLY 523 Finansal Muhasebe AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı muhasebeye konu olan işlemlerin günlük defter ve büyük defterde kayıt altına alınması, dönem sonu işlemlerini ile bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu hazırlanması ve yorumlanmasıdır. ISLY 524 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı öğrencilerin IFRS ve IFRS in finansal raporlama çevresine etkisiyle birlikte Türkiye deki ve uluslararası uygulamalardaki farkları kavratmaktır. Derste belli başlı uluslararası finansal raporlama standartları ve kavramsal çerçeve de tanıtılıp tartışılacaktır.

5 ISLY 525 Türev Araçları ve Risk Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders, türev ürünler ile ilgili temel kavramları kapsamaktadır. Riskten korunmak, arbitraj ya da spekülasyon amaçları için kullanılan forward, futures, swap ve opsiyon gibi finansal araçlar dersin temel konularıdır. ISLY 526 Yönetimsel Muhasebe AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı, işletmelerin bilgi üretilmesi aşamasında yönetim planlanması, karar alma, maliyetlerin belirlenmesi ve kontrol teknikleri açıklamayı hedeflemektedir. Yöneticilerin işletme amaçlarını uygulamada kullanıcakları analiz tekniklerinin tantılması da bu dersin diğer bir amacıdır. ISLY 527 Bağımsız Denetim AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders ile bağımsız denetim ve iç denetim penceresinden denetim konusu tanıtılıp genel kabul görmüş denetim standartları, bağımsiz denetiçilik mesleği, denetçilerin sorumlulukları, taşımaları gereken etik değerleri, risk değerlendirmeleri ve analizleri gibi konular hakkında öğrenciler bilgi sahibi olacaktır. ISLY 528 Finansal Kurumlar ve Piyasalar AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste finansal kurumların ve piyasaların gelişimi ve yapısı, finansal kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi ve ekonomiye etkileri, globalleşme ve krizler, uluslararası finansal piyasalar, finansal sistemler ve güncel konular ele alınacaktır. ISLY 529 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Yatırım yönetimi süreci, risk ve getiri, sermaye ve para piyasaları, çeşitli yatırım araçları, yatırım değerleme (hisse senedi, tahvil, bono, opsiyon, ileri vadeli araçlar, vb.), nakit akışı modelleri, portföy teorisi, risk paylaştırma, yatırım portföyü çeşitlendirmesi ve dağılımı gibi konular işlenecektir. ISLY 585 Muhasebe ve Finansmanda Güncel Konular AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste Türkiye de ve dünyada muhasebe ve finansman alanlarındaki yeni yaklaşımlar ve güncel konular ele alınmaktadır. Lojistik Alan Dersleri ISLY 531 Uluslararası Lojistik Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders uluslararası bağlamda lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. ISLY 586 Stok Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste stok analizi, talep yönetimi, stok değerleme, malzeme ihtiyaç planlaması, ana üretim planlaması, dağıtım yönetimi, dağıtım kaynakları planlaması, satın alma yönetimi ve stok giriş yönetim organizasyonu gibi konular işlenecektir. ISLY 587 Lojistik Kalite Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste lojistik sistemlerinin kalite yönetimi ile ilişkisi ortaya koyularak, lojistik hizmetlerinin toplam kalite yönetimi uygulamalarından nasıl etkilendiği ve lojistik hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimi ilkelerinin nasıl uygulanabileceği ele alınmaktadır. ISLY 534 Uygulamalı Lojistik Araştırmaları AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste öğrenciler gerçek bir işletmenin lojistik faaliyetleri üzerinde incelemeler yapar ve işletmenin dağıtım ağı ve dağıtım kanallarının etkinliği ile uygulanan lojistik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur.

6 ISLY 588 Lojistik Bilişim Sistemleri AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarında bilişim sistemlerinin kullanımını ele almaktadır. Bu doğrultuda derste tedarik zinciri ve lojistik operasyonlarının yönetiminde bilgi teknolojisi uygulamaları, bilgi sistemlerinin seçimi, tasarımı ve kullanımı, lojistik problemlerinin çözümünde program paketleri ve haberleşme teknolojileri konuları işlenmektedir. ISLY 537 Ulaştırma Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste ulaştırma ihtiyaçlarının tespiti, ulaştırma çeşitleri, uygun ulaştırma çeşidinin seçimi, planlanması ve programlanması, ulaştırma faaliyetlerinin kontrol edilmesi, saptanan aksaklıkların plan ve program dönemi içerisinde yeniden işleme alınması gibi konuları ele almaktadır. ISLY 538 Deniz Taşımacılığı Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Uluslararası taşımacılıkta uygulanan, kanunlar düzenlemeler ve küresel taşımacılığın önemi, temel bireylerin güvenliği, düzenlemesi, kargo denetim donanımı, gemi taşımacılığı, konteynır taşımacılığı, liman yönetimi, hat trafiği şirketleri, yolcu seferleri gibi konular anlatılacaktır. ISLY 539 Tedarik Zinciri Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Tedarik zincirinde risk yönetiminde uluslararası insan kaynakları, teknoloji ve işlem sürecini sinerji yapmasıdır. Bunun belirsizlikte karar verme yönetimi, çoklu hatlı küresel projeler, performans yönetimi, kuramsal ve uygulama öncelikle incelenecektir. ISLY 589 E-Ticaret AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu ders e-ticaretin başlıca özellikleri ve süreci, Türkiye'de ve dünyada e-ticaret uygulamaları, e- ticaret stratejileri ve lojistik politikaları gibi konuları içermektedir. ISLY 540 Lojistikte Güncel Konular AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste Türkiye de ve dünyada lojistik yönetimi alanındaki yeni yaklaşımlar ve güncel konular ele alınmaktadır. Genel İşletme Alan Dersleri ISLY 541 Süreç Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 İşletmelerin rekabet güçlerini artırmak için yararlandıkları en temel araçlardan biri de süreç yönetimidir. Süreç yönetim sisteminin bir bütün olarak ele alındığı bu derste süreç yönetimi kavramı ve amacı, süreçlerin tespit edilme yöntemleri, süreçlerin hedefleri ve performans göstergeleri, süreç temel dokümantasyonu, süreçlerin kritik başarı faktörleri, süreçlerde iyileştirme planları, süreçlerin kaynak planlaması gibi başlıca konular işlenecektir. ISLY 542 Proje Yönetimi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste proje yönetiminin yapısı ve içeriği, proje planlama, araçlar ve teknikler, planların analizi: zaman, maliyet ve kalite planlarının analizi, risk yönetimi, projelerde toplam kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje organizasyonu ve proje ekipleri, problem çözme ve karar verme teknikleri ve projenin son erdirilmesi konuları ele alınacaktır. ISLY 543 İşletmede Stratejik İletişim AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı işletmelerde iletişim sürecini stratejik bir bakışaçısıyla ele almaktır. Bu doğrultuda derste stratejik iletişim yönetiminin temel ilkeleri, işlevleri, kapsamı teorik ve pratik perspektiflerden örnek vakalar eşliğinde incelenecektir. ISLY 544 Yönetim Ekonomisi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 İşletmelerin karar süreçlerinde etkili olan ekonomik verilerin irdelendiği bu derste işletme problemlerinin çözümünde yararlanılan mikroekonomik analiz teknik ve yöntemleri ele alınacaktır.

7 ISLY 545 Kamu Hukuku AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Dersin amacı hak teorisinin tarihsel kökenlerini göz önünde bulundurarak farklı düşünürlerin bireysel haklarla ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu derste uluslararası insan hakları sözleşmeleri incelenerek bireysel haklar, ideologların bireysel haklara ilişkin görüşleri, iktidar ve siyasal iktidar kavramı ve bu kavramın tarihi ile günümüze taşınan anlamı incelenmektedir. ISLY 546 İş Hukuku AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste iş hukukunun genel ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren ve işyeri kavramları, iş akdinin yapılması ve hükümleri, bireysel iş hukukuna ilişkin ücretler, çalışma saatleri, sosyal haklar gibi konular anlatılmaktadır. ISLY 547 Çalışma Psikolojisi AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste çalışma psikolojisi ile ilgili temel kuramsal görüşler, örgütsel davranış açısından kişilik, örgütlerde inanç ve tutumlar, örgütlerde algılama ve atfetme, örgütlerde motivasyon ve iş tatmini, iletişim-örgütsel iletişim, örgütlerde gruplar, yönetimde otorite, güç ve etkileme, örgütlerde çatışma ve yaratıcılığın yönetimi, yöneticilik ve liderlik gibi konular ele alınacaktır. ISLY 548 Uluslararası İşletme Stratejisi ve Organizasyonu AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimi, uluslararası ticaret teorileri, uluslararası organizasyonlar ve bu organizasyonlarda strateji geliştirme, yönetim, üretim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları yönetimi gibi temel fonksiyonlar incelenecektir. ISLY 549 Örgütsel İletişim AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste örgütsel iletişimin önemi, örgütsel iletişim süreci ve fonksiyonları, örgütlerde iletişim yöntem ve araçları, örgüt kültürünün örgütsel iletişim açısından önemi, örgütsel iletişimi engelleyen faktörler ve örgütsel iletişimi geliştirme yöntemleri gibi konular ele alınacaktır. ISLY 591 İşletmede Güncel Konular AKTS 6, Kredi (3+0) 3 Bu derste Türkiye de ve dünyada işletmeleri ilgilendiren çeşitli alanlarındaki yeni yaklaşımlar ve güncel konular ele alınmaktadır.

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı