DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI"

Transkript

1 DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAġ CFO 12 Mart 2012 Grand Hyatt, Istanbul

2 VW Grubu 2011 Yılı SatıĢ Dağılımı %14, Ocak-Aralık 2010 Ocak - Aralık % 8, % 30,5 VW Grubu B.Avrupa Orta ve Doğu Avrupa % 21, % 5, % 19, % 22,6 264 K.Amerika G.Amerika Asya Pasifik Diğer 324

3 2011 Yılı Perakende Binek Pazarı GeliĢimi 2011 Binek Pazarı 2010 Binek Pazarı % % % % % % % % % % Renault Ford Fiat Doğuş Otomotiv Diğer Renault Ford Fiat Doğuş Otomotiv Diğer 2011 yılı kümüle satış adetlerine bakıldığında binek araç pazarında 2010 yılına göre %16'lık bir büyüme gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv satışları ise toplamda %39 artış ile pazarın bir miktar üzerinde büyümüş ve pazar payını %12 den %14'e çıkarmıştır.

4 2011 Yılı Perakende Ticari Araç Pazarı GeliĢimi 2011 Hafif Ticari Pazarı 2010 Hafif Ticari Pazarı % % % % % % % % % % % % Renault Ford Fiat Volkswagen Peugeot Diğer Renault Ford Fiat Volkswagen Peugeot Diğer 2011 yılı kümüle satış adetlerine bakıldığında hafif ticari araç pazarında 2010 yılına göre %8'lik bir büyüme gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv satışları ise toplamda %10 artış ile pazarın üzerinde büyümüştür. VW Ticari'nin 2010 ve 2011 yılında Pazar payı değişmeyerek %10 olarak kalmıştır.

5 2011 Yılı Perakende Ağır Vasıta Pazarı GeliĢimi 2011 Ağır Ticari Pazarı % 2010 Ağır Ticari Pazarı ; 8% % ; 92% Scania Diğer Scania Diğer 2011 yılı kümüle satış adetlerine bakıldığında ağır ticari araç pazarında 2010 yılının aynı dönemine göre %44'lük bir büyüme gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv satışları ise toplamda %17 ile pazarın altında büyümüş ve pazar payı %8 den %6 ya düşmüştür.

6 Pazar / DOAġ Performans Toptan Pazar GeliĢimi 2011 Yılı Pazar Değerlendirmesi Ocak-Aralık Dönemi Pazar Toplam Binek Pazarı Hafif Ticari Ağır Ticari Ara Ara Değişim 13% 15% 7% 38% 2011 DOAS SatıĢ Adetleri DOAġ Performans Ocak-Aralık Dönemi Toptan Pazar Binek Hafif Ticari Ağır Ticari Ara Ara Değişim 33% 42% 14% 22%

7 Toptan Pazar / DOAġ Performans Toptan Toptan Araç Pazarı Toptan Araç Pazar GeliĢimi (Ocak-ġubat Dönemi) Toplam Pazar Binek Hafif Ticari Ağır Ticari Şub Şub Değişim -32% -28% -35% -58% DOAS Pazar Performansı DOAġ Performans (Ocak-ġubat Dönemi) Toplam Satış Binek Hafif Ticari Ağır Ticari Şub Şub Değişim -17% -6% -35% -61% Kaynak : ODD Toptan, Doğuş Otomotiv

8 31 Aralık 2011 MALĠ TABLOLAR

9 KarĢılaĢtırmalı Marka Pazar Bilgileri PAZAR BĠLGĠLERĠ 30.Ara Ara.10 (% DeğiĢim) DeğiĢim DOAS Satış adetleri (Skoda hariç, Scania dahil) % Krone, Meiller % İkinci El (bayiler dahil) % Toplam Pazar (Binek, Hafif Ticari, Ağır Ticari) % Pazar Payı (Krone, Meiller hariç) 12,4% 11,0% 12% Toplam Pazar 13 % oranında artarken Doğuş Otomotiv satış adetleri aynı dönemde pazardan daha iyi bir performans göstererek 27 % oranında artmıştır.

10 GELĠR TABLOSU (mn TL, SPK) 31.Ara Ara.10 (% DeğiĢim) Satışlar % Brüt Kar % Toplam Faaliyet Giderleri % Satış ve Pazarlama Giderleri % Genel Yönetim Giderleri % Garanti Giderleri, net % Diğer Faaliyet Gelirleri, net EBITDA % EBIT % Marjlar 31.Ara Ara.10 (% DeğiĢim) Brüt Kar Marjı 12,4% 14,1% -12% Faaliyet Giderleri (Satışa %) EBITDA Marjı EBIT Marjı Net Kar Marjı 7,4% 8,3% -10% 5,4% 6,5% -17% 5,0% 5,9% -15% 3,0% 4,4% -32%

11 ĠġTĠRAKLER ĠĢtiraklerin Katkısı (mn TL) 31.Ara Ara.10 İştiraklerin Kar ve Zararlarındaki Paylar 2,5 22,0 VDTF 7,3 2,2 Doğuş Sigorta 0,7 0,3 Yüce Oto 1,1 3,7 VDF Servis Holding- Leaseplan -2,4 7,3 TÜVTURK Grubu 1,2 8,5 Meiller-Doğuş -7,3-0,6 Krone-Doğuş -0,2-0,2

12 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (mn TL, SPK) 31.Ara Ara.10 (% DeğiĢim) Finansman Giderleri -62,8-31,1 102% Safi finansman giderleri, net -48,1-35,6 35% Faiz Geliri 0,8 0,2 308% Vade Farkı Gideri, net 3,2 1,5 108% Temettü Geliri -7,5-1,8 311% Borçlanma Faizleri -34,9-24,4 43% Teminat Mektubu Giderleri -6,6-9,3-30% Diğer Finansman Maliyetleri -3,1-1,7 81% Kur farkı gideri, net -14,7 4,4-431%

13 DETAYLI GELĠR TABLOSU (GELĠR TABLOSU) 31.Ara Ara.10 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Euro/TL paritesindeki artıģın OEM desteklerinden daha yüksek seyretmesinden kaynaklanmaktadır BRÜT KAR Genel Yönetim Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Garanti Gideri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALĠYET KARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Finansal Gelir /Giderler, Net VERGĠ ÖNCESĠ (ZARAR) / KAR Dönem Vergi Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) DÖNEM (ZARARI) / KARI Bayi Dağıtım Giderlerindeki %33 lük artılģ (26,980 bin TL den 37,187 bin TL ye yükselmiģtir) Personel Giderlerindeki artıģ (25,683 bin TL den 34,155 bin TL ye yükselmiģtir) *Personel sayısındaki artıģ *MaaĢ zammı *TeĢvik primlerinde artıģ Personel Giderlerindeki %35 artıģ (59,102 bin TL den 79,495 bin TL ye yükselmiģtir). *Personel sayısındaki artıģ *MaaĢ zammı *TeĢvik primlerinde artıģ Rekabet Kurulu cezasıdır Finansal giderlerindeki artıģ baģlıca dövizli kredilerin maruz kaldığı kur etkisinden ve borçlanma faizindeki artıģtan kaynaklanmakadır.

14 DETAYLI BĠLANÇO TL' Ara Eyl Ara.10 VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar Finansal Yatırımlar ,000 bin TL tutarındaki Kartal arazisinin alımı & Araç alımları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar Diğer (*) YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Ticari Borçlar Borç Karşılıkları Diğer (**) ĠġTĠRAKLER VDTF Doğuş Sigorta Yüce Oto VDF Servis LPD Holding Doğuş Bilgi işlem 23 - MüĢtereken Kontrol Eden Ortaklıklar Krone-Doğuş TUVTURK Kuzey TUVTURK Güney TUVTURK İstanbul Meiller Dogus - - Genel Toplam Kartal arazisinin alımı 70,000 bin TL tutarındaki kredi ile finanse edilmiģtir. Buna ek olarak vadeli kullanılan krediler de 184,401 bin TL den 366,771 TL ye yükseltilmiģtir. (*) Diğer Alacaklar, Diğer Dönen Varlıklar, Diğer Duran Varlıklar (**) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Karşılıklar, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

15 BĠLANÇO (BĠLANÇO mn,tl) 31.Aralık Aralık.10 (% DeğiĢim) Toplam Aktifler Toplam Özsermaye % % Net işletme sermayesi % Net nakit pozisyonu Yatırım tutarı (CAPEX) % % Alacak devir hızı (gün) % Stok devir hızı (gün) % Borç devir hızı (gün) % ROA 7,5% 10,0% -25% ROE 16,3 % 20,3 % -20% 1 Uzun dönemli finansal borçların TL'si yatırım kredisi olduğu için IS hesabına dahil edilmemiştir. 2 YS Alacakları VDF Factoring'e devredildiği için Ticari Alacaklar hesabına, İlişkili taraftan alacaklar da dahil edilmiştir. 3 YS Alacakları VDF Factoring'e devredildiği için İlişkili Taraflardan alacaklar da hesaplamaya dahil edilmiştir.

16 VerimIilik Kriterleri 31.Ara Ara.10 (% DeğiĢim) Personel Başına Satış Adedi % Personel Başına Net Satışlar (Bin TL) % Personel Başına Faaliyet Giderleri (Bin) TL) % Personel Başına Net Dönem Karı (Bin TL) % Personel Sayısı % Net Satışlar (Bin TL)/Araç 42,9 38,9 10% Faaliyet Giderleri (Bin) TL)/Araç 3,2 3,2-1% Net Dönem Karı (Bin TL) /Araç 1,3 1,7-25% Satılan Malın Maliyeti (Bin TL)/Araç 37,0 34,0 9% Satış Adedi (Skoda hariç, Scania dahil) %

17 Makro Ekonomi GLOBAL GÖRÜNÜM Küresel ekonomik görünüme iliģkin kaygılar ve belirsizlik sürüyor Avrupa ülkelerinde derinleşen kamu borcuna yönelik çözüm arayışları (ESM, EFSF)* IMF in Ocak ta yayınladığı Dünya Görünüm Raporu(WEO) büyüme verilerinde Eylül 2011 e göre yukarı yönlü düzeltmeler yapıldı Çin in büyümesine yönelik endişeler (GSYİH 2005 ten beri ilk kez %8 den %7.5 e indirildi) ve ABD makro verilerindeki dalgalanma Avrupa bankacılık sektörüne ilişkin kaygılar Yatırımcıların hızlı bir şekilde güvenli liman arayışları, ABD borsalarının 2008 den beri yılın en iyi ilk 2 ayını geçirmesi *ESM... Avrupa İstikrar Mekanizması *EFSF..Avrupa Finansal İstikrar Fonu

18 Makro Ekonomi TÜRKİYE Büyüme bileşenleri içinde iç talep ile büyüme beraberinde cari açık (12 aylık kümülatif -77,1 milyar $ - Ocak 2012) GSYİH nın art arda 4 çeyrektir yıllık %8 in üzerinde büyüme göstermesi 3Ç2011; %8,2 qoq AB de yaşanan politik ve ekonomik sorunların finansal piyasalarda yarattığı türbülans sonrası TL de 2011 sonu görülen değer kaybının 2012 de bir miktar telafi edilmesi Tüketicinin mevcut durum algısında, geleceğe ilişkin beklentilerinde ve tüketim eğiliminde önemli bir gerileme (CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Ocak ayına göre % 8,5 artışla 90,57 değerine yükselirken, TÜİK in Tüketici Eğilim Anketinde yer alan Güven Endeksi aylık % 0,2 değerlenerek 92,23 oldu.) Tüketici Güven Endeksindeki düşüş = iç talepte ciddi bir yavaşlama sinyali

19 2012 Yılı Öngörüleri Toplam Pazar > Bin adet DOAġ SatıĢ > Bin adet DOAġ Pazar Payı % DOD Ġkinci El SatıĢları 17 Bin adet DOAġ Ciro milyar TL Doğuş Otomotiv 2011 konsilde olmayan finansal rakamları baz alınmış beklentileridir. Pazar beklentileri ve satış adetletleri ağır vasıta dahil adetlerdir.

20 SORU & CEVAP

21 TEġEKKÜRLER

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU 1 Index 2009 Yılı Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014

Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler Kurumsal Profil 2 Finansal Göstergeler 4 Hisse Performansı 5 Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları 6 Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 8 Doğuş Otomotiv İcra Kurulu 9

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Aylık Ekonomi Bülteni Ocak, 2015 Öne Çıkanlar İçindekiler Sayfa Öne Çıkanlar 1 Öne Çıkanlar 2 3 Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Piyasa Gelişmeleri Makroekonomik

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Vestel Beyaz Eşya) piyasa

Detaylı

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni

Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi. Aylık Ekonomi Bülteni Strateji Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs, 2015 Öne Çıkanlar İçindekiler Sayfa Öne Çıkanlar 1 Öne Çıkanlar 2 3 Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Piyasa Gelişmeleri Makroekonomik

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 2009 SAYI 14. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FĐNANSAL PĐYASALAR RAPORU HAZĐRAN 29 SAYI 14 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2011 30.06.2011 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Selçuk Ecza) piyasa sunmuş olduğu verilerden

Detaylı

2014 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2014 II. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 5 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 15 KIYMETLİ MADENLER 15 DÖVİZ SEPETİ 16 ÖNERİLEN

Detaylı

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu 2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2014 YILI Güçlü Satış: Net satışlar 14,5 Milyar TL ye ulaştı (+22% yıllık satış artışı) FAVÖK ve net kar marjı: FAVÖK 618,6 Milyon TL (3,8% yıllık

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Bimeks Şirket Raporu 15 Haziran 212 Özet Veriler Son Fiyat (TL) 1.37 Hedef Fiyat(TL) / Yükselme Pot.(%) 2 TL/% 34 Hisse Sayısı (bin adet) 12, Piyasa Değeri (mn USD) 91 Günlük

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye Makroekonomik Gelişmeler Türkiye 12 Temmuz 2011 Ekonomik Araştırmalar Burada belirtilen bilgiler, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu

Detaylı

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye Makroekonomik Gelişmeler Türkiye 9 Temmuz 21 Ekonomik Araştırmalar Burada belirtilen bilgiler, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 31/12/2013 2013 Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER A.Genel Bilgiler... 3-4 B.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 4 C.Şirketin Araştırma

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ.

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. 20 ġubat 2012 GĠRĠġ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Menkul Değerler

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27

FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 2012 SAYI 27 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU FİNANSAL PİYASALAR RAPORU EYLÜL 212 SAYI 27 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bu Rapor, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Raporda yer alan bilgilere

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2 ĠÇĠNDEKĠLER A.Genel Bilgiler... 2-3 B.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 3 C.Şirketin Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2013-31.12.2013

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015. Ekonomik Gelişmeler Nisan 2015 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2015 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III. Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER

YAZ 2015 TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ GE / TER GÖSTERGEYAZ 2015 ARACI KURUMLAR 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ 2015/03 SEKTÖR ANALİZİ FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE EKONOMİK BÜYÜME LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE ORTAK BİR PİYASA - MILA YATIRIM

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108

AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2006 Sayı: 108 Piyasaların yurtdışına bağlı seyri Eylül ayında da sürecek... Ağustos da faiz artırmayan FED in Eylül ayında da artırıma gitmesini beklemiyoruz... Beklentilerin sağlıklı

Detaylı