DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI"

Transkript

1 DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAġ CFO 26 Ağustos 2011 Radisson Blu, Ortaköy

2 Avrupa Otomotiv Pazarı Haziran Haziran % DeğiĢim Ocak Haziran Ocak Haziran % DeğiĢim '11 '10 11/10 '11 '10 11/10 Binek Araç , ,13 Ticari Araç , , % -2, Ocak Haziran ' % Ocak Haziran ' % % -0,4 Binek Araç Ticari Araç Ağır Vasıta Toplam 8.158

3 Pazar / DOAġ Performans Pazar GeliĢimi Haziran Dönemi Toptan % % % % DOAġ Performans Haziran Dönemi Kaynak : ODD Toptan Ağır Ticari Kaynak : Scania Lüks Segment Markalar : Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Infınıtı, Land Rover, Jaguar, Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, Lamborghini, Saab, Mını DOAġ rakamlarına Skoda dahildir. 74% 40% % Toptan Pazar Binek Lüks Segment Hafif Ticari Ağır Ticari 41% % % Toptan Satış Binek Lüks Segment Hafif Ticari Ağır Ticari Haz.10 Haz.11 Değişim Haz.10 Haz.11 Değişim

4 PERAKENDE PAZARI PC TOP 5 HAZĠRAN 11 15,8 14,0 10,6 10,5 8,3 RENAULT DOAS FORD TOFAS OPEL LCV TOP 5 HAZĠRAN 11 26,0 24,8 11,3 11,0 7,6 TOFAġ FORD RENAULT DOAS PEUGEOT LV TOP 5 HAZĠRAN 11 16,4 15,3 15,1 13,0 6,0 RENAULT TOFAS FORD DOAS OPEL PAZAR DURUMU Kümüle Kümüle 10/11 Kümüle Haziran 2010/2011 Yıl Sonu Yıl Sonu Haz.10 Haz.11 DEĞĠġĠM DEĞĠġĠM BĠNEK ARAÇ % RENAULT 17,6 17,5 17,4 18,6 1,1 1,2 DOGUS OTOMOTĠV 10,6 12,0 14,0 14,1 2,1 0,1 FORD 9,0 10,8 10,3 10,6-0,2 0,3 TOFAS 8,1 9,0 9,0 10,4 1,4 1,4 OPEL 6,1 7,8 6,6 8,3 0,5 1,7 HYUNDAI 16,4 9,3 11,3 7,7-1,6-3,6 TOYOTA 6,4 7,6 6,1 5,7-1,9-0,4 PEUGEOT 3,7 3,7 4,2 2,9-0,8-1,3 DĠĞER 22,1 22,3 21,1 21,7-0,6 0,6 TĠCARĠ ARAÇ % TOFAġ 29,5 25,8 25,3 26,0 0,2 0,7 FORD 27,4 25,5 25,9 24,8-0,7-1,1 RENAULT 9,3 10,0 9,1 11,3 1,3 2,2 DOGUS OTOMOTĠV 5,7 9, ,0 1,4 1,0 PEUGEOT 8,9 9,8 9,2 7,6-2,2-1,6 HYUNDAI 2,0 0,9 1,2 1,2 0,3 0,0 OPEL 1,1 0,7 0,8 0,9 0,2 0,1 TOYOTA 0,6 0,6 0,5 0,5-0,1 0,0 DĠĞER 15,5 17,1 18,0 16,7-0,4-1,3 TOPLAM % RENAULT 14, ,6 16,4 1,4 1,8 TOFAġ 15,2 14,5 14,4 15,3 0,8 0,9 FORD 15,2 15,7 15,5 15,1-0,6-0,4 DOGUS OTOMOTĠV 8,9 11,3 12,6 13,0 1,7 0,4 OPEL 4,4 5,5 4,7 6,0 0,5 1,3 HYUNDAI 11,5 6,6 8,0 5,7-0,9-2,3 PEUGEOT 5,5 5,7 5,9 4,3-1,4-1,6 TOYOTA 4,5 5,3 4,2 4,1-1,2-0,1 DĠĞER 20,0 20,4 20,1 20,1-0,3 0,0 20

5 Toptan Pazar / DOAġ Performans Toptan (Ytd) Toptan Araç Pazar GeliĢimi (Ocak-Temmuz Dönemi) % % % % % DOAġ Performans (Ocak-Temmuz Dönemi) Kaynak : ODD Toptan Ağır Ticari Kaynak : Scania Lüks Segment Markalar : Audi, Aston Martin, BMW, Mercedes, Volvo, Infınıtı, Land Rover, Jaguar, Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, Lamborghini, Saab, Mını DOAġ rakamlarına Skoda dahildir. Ağır Vasıta rakamlarında Ford tahmindir. 59% 32% % Toptan Pazar Binek Lüks Segment Hafif Ticari Ağır Ticari 46% % Toptan Satış Binek Lüks Segment Hafif Ticari Ağır Ticari Tem.10 Tem.11 Değişim Tem.10 Tem.11 Değişim

6 Toptan Pazar / DOAġ Performans Toptan Toptan Araç Pazar GeliĢimi (Temmuz Dönemi) % % % % % Tem.10 Tem.11 Değişim Toptan Pazar Binek Lüks Segment Hafif Ticari Ağır Ticari % % % % % Tem.10 Tem.11 Değişim DOAġ Performans (Temmuz Dönemi) Toptan Satış Binek Lüks Segment Hafif Ticari Ağır Ticari Kaynak : ODD Toptan Ağır Ticari Kaynak : Scania Lüks Segment Markalar : Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Infınıtı, Land Rover, Jaguar, Porsche, Ferrari, Maserati, Bentley, Lamborghini, Saab, Mını DOAġ rakamlarına Skoda dahildir. Ağır Vasıta rakamlarında Ford tahmindir.

7 30.HAZĠRAN.2011 MALĠ TABLOLAR

8 KarĢılaĢtırmalı Marka Pazar Bilgileri PAZAR BĠLGĠLERĠ 30.Haz Haz.10 (% DeğiĢim) DeğiĢim DOAS SatıĢ adetleri (Skoda hariç, Scania dahil) % Krone, Meiller % Ġkinci El (bayiler dahil) % Toplam Pazar (Binek, Hafif Ticari, Ağır Ticari) % Pazar Payı (Krone, Meiller hariç) 12,8% 12,0% 7% Toplam Pazar 50 % oranında artarken DoğuĢ Otomotiv satıģ adetleri aynı dönemde pazardan daha iyi bir performans göstererek 61 % oranında artmıģtır.

9 GELĠR TABLOSU (mn TL, SPK) 30.Haz Haz.10 (% DeğiĢim) SatıĢlar % Brüt Kar % Toplam Faaliyet Giderleri % Satış ve Pazarlama Giderleri % Genel Yönetim Giderleri % Garanti Giderleri, net % Diğer Faaliyet Gelirleri, net EBITDA % EBIT % Marjlar 30.Haz Haz.10 (% DeğiĢim) Brüt Kar Marjı 12,4% 14,4% -14% Faaliyet Giderleri (SatıĢa %) EBITDA Marjı EBIT Marjı Net Kar Marjı 7,4% 9,0% -18% 5,5% 6,2% -11% 5,0% 5,4% -7% 3,1% 5,2% -40%

10 ĠġTĠRAKLER ĠĢtiraklerin Katkısı (mn TL) 30.Haz Haz.10 ĠĢtiraklerin Kar ve Zararlarındaki Paylar 0,7 21,4 VDTF 3,3 2,0 Doğuş Sigorta 0,4 0,1 Yüce Oto -1,0 1,7 VDF Servis Holding- Leaseplan -4,6 11,9 TÜVTURK Grubu 2,7 5,8 Meiller-DoğuĢ 0,0-0,2 Krone-DoğuĢ -0,1 0,1

11 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (mn TL, SPK) 30.Haz Haz.10 (% DeğiĢim) Finansman Giderleri -24,0-12,3 95% Safi finansman giderleri, net -17,3-20,0-13% Faiz Geliri 0,3 1,4-81% Vade Farkı Gideri, net -2,7-7,6-64% Temettü Geliri 3,2 1,1 176% Borçlanma Faizleri -13,4-7,3 85% Teminat Mektubu Giderleri -3,0-6,3-53% Diğer Finansman Maliyetleri -1,6-1,4 16% Kur farkı gideri, net -6,7 7,7 188%

12 GELĠR TABLOSU (GELĠR TABLOSU) 30.Haz Haz.10 SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) BRÜT KAR Genel Yönetim Giderleri (-) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Garanti Gideri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) FAALĠYET KARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) VERGĠ ÖNCESĠ (ZARAR) / KAR Dönem Vergi Gideri ErtelenmiĢ Vergi Gelir / (Gideri) DÖNEM (ZARARI) / KARI Dönemsel araç iskontoları ve bayi primlerindeki artıģ Rekabet Kurumu ceza karģılığı Finansal giderlerindeki artıģ baģlıca dövizli kredilerin maruz kaldığı kur etkisinden kaynaklanmakadır.

13 BĠLANÇO TL' Haz Mar Ara.11 VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar Diğer (*) YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Ticari Borçlar Borç KarĢılıkları Diğer (**) ,000 bin TL tutarındaki Kartal arazisinin alımı Kartal arazisinin alımı 70,000 bin TL tutarındaki kredi ile finanse edilmiģtir. Rekabet Kurumu cezası karģılığındaki 25,439 TL tutarındaki artıģ. (*) Diğer Alacaklar, Diğer Dönen Varlıklar, Diğer Duran Varlıklar (**) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara iliģkin KarĢılıklar, ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü

14 BĠLANÇO (BĠLANÇO mn,tl) 30.Haz Aralık.10 (% DeğiĢim) Toplam Aktifler Toplam Özsermaye % % Net iģletme sermayesi % Net nakit pozisyonu Yatırım tutarı (CAPEX) % % Alacak devir hızı (gün) % Stok devir hızı (gün) % Borç devir hızı (gün) % ROA 4,6% 4,8% -5% 1 Uzun dönemli finansal borçların TL'si yatırım kredisi olduğu için IS hesabına dahil edilmemiģtir. 2 YS Alacakları VDF Factoring'e devredildiği için Ticari Alacaklar hesabına, ĠliĢkili taraftan alacaklar da dahil edilmiģtir. 3 YS Alacakları VDF Factoring'e devredildiği için iliģkiģi taraflardan alacaklar da hesaplamaya dahil edilmiģtir.

15 VerimIilik Kriterleri 30.Haz Haz.10 (% DeğiĢim) Personel BaĢına SatıĢ Adedi % Personel BaĢına Net SatıĢlar (Bin TL) % Personel BaĢına Faaliyet Giderleri (Bin) TL) % Personel BaĢına Net Dönem Karı (Bin TL) % Personel Sayısı %

16 Makro Ekonomi GLOBAL GÖRÜNÜM Küresel ekonomik görünüme iliģkin kaygılar panik boyutuna ulaģtı Avrupa ülkelerinde derinleģen kamu borcu Dünya ekonomisine iliģkin büyüme tahminlerinde aģağı yönlü güncelleme ABD den gelen zayıf makro ekonomik veriler ve resesyon Ġhtimali Avrupa bankacılık sektörüne iliģkin artan kaygılar Yatırımcıların hızlı bir Ģekilde güvenli liman arayıģları

17 Makro Ekonomi TÜRKİYE Büyüme bileģinleri içinde iç talep ile büyüme beraberinde cari açık Ġç talepte hızlı büyüme X DıĢ talepte hızlı yavaģlama ABD ve AB da yaģanan politik ve ekonomik sorunların finansal piyasalarda yarattığı türbülans Tüketicinin mevcut durum algısında, geleceğe iliģkin beklentilerinde ve tüketim eğiliminde önemli bir gerileme (CNBC-e Tüketici Beklenti Ön Endeksi Temmuz ayına göre yüzde 7,6 değer kaybederek 86,04 değerine gerilerken, Tüketim Eğilim Ön Endeksi yüzde 13,5 oranında gerilemeyle 93,85 değerine düģüyor. ) Tüketici Güven Endeksindeki düģüģ = iç talepte ciddi bir yavaģlama sinyali

18 2011 Yılı Öngörü Toplam Pazar > 790 Bin adet DOAġ SatıĢ > 100 Bin adet DOAġ Pazar Payı 13 % DOD Ġkinci El SatıĢları DOAġ Ciro > 3,9 milyar TL Doğuş Otomotiv 2011 konsilde olmayan finansal rakamları baz alınmış beklentileridir. Pazar beklentileri ve satış adetletleri ağır vasıta dahil adetlerdir.

19 SORU & CEVAP

20 TEġEKKÜRLER

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAġ CFO 12 Mart 2012 Grand Hyatt, Istanbul VW Grubu 2011 Yılı SatıĢ Dağılımı 9.000 8.000 7.000 6.000 %14,4 7.183 8.216 Ocak-Aralık 2010 Ocak - Aralık

Detaylı

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU 1 Index 2009 Yılı Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014

Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler Kurumsal Profil 2 Finansal Göstergeler 4 Hisse Performansı 5 Doğuş Otomotiv Tarihinden Kilometre Taşları 6 Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu 8 Doğuş Otomotiv İcra Kurulu 9

Detaylı

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Ġçindekiler Sayfa No: Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Kurumsal Profil... 1 Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler ve

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ.

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. 20 ġubat 2012 GĠRĠġ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Menkul Değerler

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Bimeks Şirket Raporu 15 Haziran 212 Özet Veriler Son Fiyat (TL) 1.37 Hedef Fiyat(TL) / Yükselme Pot.(%) 2 TL/% 34 Hisse Sayısı (bin adet) 12, Piyasa Değeri (mn USD) 91 Günlük

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu 2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2014 YILI Güçlü Satış: Net satışlar 14,5 Milyar TL ye ulaştı (+22% yıllık satış artışı) FAVÖK ve net kar marjı: FAVÖK 618,6 Milyon TL (3,8% yıllık

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar TAV Havalimanları Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar KONSOLĠDE ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE ARA

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

AYLIK BÜLTEN Eylül 2011

AYLIK BÜLTEN Eylül 2011 AYLIK BÜLTEN 5 İMKB-100 54,055 Hedef İMKB-100 73,916 Yükseliş Potansiyeli %37 2010 2011T 2012T F/K 9.1 9.4 8.3 FD/VAFÖK 7.4 6.5 5.8 Eylül ayı Hisse Senedi Portföyü Hisse Yükseliş Potansiyeli Turkcell 30%

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ.

OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. OMV PETROL OFĠSĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA DÖNEME ĠLĠġKĠN ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU 1 Ocak - 2012 ara dönemine ait Ara dönem özet konsolide finansal

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 30/06/2014 2014 / 2 ĠÇĠNDEKĠLER A.Genel Bilgiler... 2-3 B.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 3 C.Şirketin Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.09.2012 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 31/12/2013 2013 Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER A.Genel Bilgiler... 3-4 B.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 4 C.Şirketin Araştırma

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı