TRAINING TYPES STAJ TÜRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAINING TYPES STAJ TÜRLERİ"

Transkript

1 TRAINING TYPES STAJ TÜRLERİ

2 DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ KONUSUNDA GENEL KURALLAR İç Mimarlık bölümü öğrencileri, mezun olabilmeleri için aldıkları iç mimari eğitimi yanında toplam 70 iş gün lük staj yapmak zorundadırlar. 70 günden oluşan toplam staj süresi, 10 günlük teknik gezi (INAS 100), 30 iş günlük şantiye (INAS 200) ve 30 iş günlük ofis (INAS 300) stajlarından oluşmaktadır. Stajlarla ilgili kayıt koşulları, amacı, süresi ve staj raporu hazırlama şekli gibi bilgiler staj kitapçığında ayrıntılarıyla verilmiştir. Bütün stajlar (Inas 100, Inas 200 ve Inas 300) aynı yaz döneminde tamamlanamaz. INAS 100 stajının önceden yapıldığı durumlarda INAS 200 ve INAS 300 stajlarının (60 gün) da, yine aynı dönemde yapılması kabul edilmez. INAS 200 şantiye stajı 30 gündür ve 15 iş günü (INAS 200A) kaba yapı, 15 iş günü ince yapı (INAS 200B) olmak üzere iki bölümde yapılır. INAS 200 stajı bütün olarak yaz dönemi içerisinde yapılabileceği gibi bir bölümü Şubat tatili dönemi içerisinde de yapılabilir. INAS 300 ofis stajı 30 iş günüdür ve bir bütün olarak yaz dönemi içerisinde yapılması esastır. Ancak aşağıda belirtilen koşullar içerisinde bu staj 300A ve 300B olarak ikiye bölünebilir. İkinci sefer yapılan 10 günlük Atölye çalışması veya teknik geziler INAS 300A olarak sayılır ve ofis stajının kalan kısmı 300B olarak en az 15 iş günü yapılır. Bu koşullarda 300B Şubat tatili içerisinde de yapılabilir. Ancak bu durumda önce 300A nın başarıyla tamamlanması koşulu aranır. İkinci sefer yapılacak teknik gezinin 300A stajına sayılabilmesi için yurt dışında yapılmış olması şartı aranır. INAS 200 ve INAS 300 stajları, A ve B olmak üzere iki ayrı staj olarak yapıldığı koşullarda, öğrenci bu stajların her iki bölümünden de başarılı olduğu zaman stajını tamamlamış sayılır, ve o zaman INAS 200 veya INAS 300 notu (S) olarak öğrenci işlerine bildirilir. Teknik geziler, 15 günlük stajlar veya stajların yerine sayılacak gezi/atölye çalışmaları, (INAS 100, INAS 300A, INAS 300B) Şubat tatilinda yapılabilir. Ancak üniversitenin yıllık programında belirlediği Şubat tatilinin gerekli süreyi sağlayacak uzunlukta olması gerekir. Yaz okuluna kalan bir öğrenci, gezi stajını ve yaz okulunu bitirdikten sonra, eğer kalan tatil süresi yeterli iş günü süresini sağlıyorsa, staj yapabilir. Yarı zamanlı öğrenciler eğitim dönemi içinde de aşağıdaki kurallara göre staj yapabilirler. - Tek ders alan öğrenciler bir haftada en fazla 4 iş günü staj yapabilirken iki ders alan öğrenciler için bu rakam 3 tür. - Yaz Okulunda tek ders alan öğrenci, yarı zamanlı gibi değerlendirilir ve haftanın 3 günü sataja sayılır. - Öğrenci yarı zamanlı olduğu her dönemde en fazla toplam 30 iş günü staj yapma hakkına sahiptir.

3 EMU FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE GENERAL RULES of TRAINING The students of the Department of Interior Design should complete 70-working days training beside their interior arhitectural education for their graduation. In total 70-working days training consist of 10-days technical trip (INAS 100), 30-days construction site training (INAS 200) and 30 days office training (INAS 300). Informations about the trainings; like registration rules, aim, duration and method for preparation of training report explain in the training booklet in detail. All the trainings (Inas 100, Inas 200 ve Inas 300) can not be completed in the same summer semester. In the conditions, when the INAS 100 has been completed, also INAS 200 and INAS 300 trainings (60 days) can not be done in same summer semestre as well. Duration of INAS 200 Costruction Site Practice training is 30 working days and it will be completed in two parts as 15-working days INAS 200A and 15-working days INAS 200B. INAS 200 training can be completed in Summer period as a whole or one part can be completed in the holiday between the Fall and Spring semestres. Duration of office training INAS300 is 30 working days and it is adviced to complete as a whole in one summer period totally. However, in the defined conditions below, INAS 300 can be divided into two parts as INAS 300A and INAS 300B. Second 10-days Workshops or technical trips can be evaluated as INAS 300A, and the rest of the training should be done 15-working days as INAS 300B. In this condition, INAS 300B can be completed in the holiday between the fall and spring educational semestres. However, INAS300A should be completed before INAS 300B. The second technical trip should be done in foreing countries for evaluation as 300A. When the trainings INAS 200 and INAS 300 are divided into two, as A and B, the student can be evaluated with S grade in the conditions that they are succesfull from both parts, and then the grades are submitted to the registrar office. 15- working days training, 10-working day technical trips or workshops can be practiced in and the February holiday. However, duration of the February holiday defined by the university, should be long enough for allow minimum 15 working days. Summer trainings can be practiced by the studens who attend to the Summer school, if the rest of the summer holiday long enough for 15-working days. Training can be done by the part time students within educational semesters with the rules follows; - 4 days per week can be evaluted as working days for the students who take single course. This number of working days is 3 days per week for the studenst who take 2 courses in an educational semestre. - The students who take only one course in summer semestre, consider as a part time student and 3-day of a week evaluated for training. - Maximum 30 working days training can be done by the part time student per each semestre.

4 DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ INAS 100 TEKNİK GEZİ STAJI STAJ SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜ INAS 100 TEKNİK GEZİ STAJINA KAYIT YAPTIRABİLME ŞARTLARI Öğrencinin INAS 100 stajına kayıt yaptırabilmesi için bir veya iki önceki eğitim döneminde INAR 291 dersine kayıt yaptırmış olması şartı aranır. (Öğrencinin INAR 291 dersini geçme şartı aranmaz, fakat bu dersten değerlendirmeye girmemesi (NG) veya dersi iptal etmesi (W) INAS 100 stajını almasına engel olur). INAS 100 TEKNİK GEZİ STAJI SÜRESİ Teknik gezi stajı 10 gün X 8 saat veya 8 gün X 10 saat olarak uygulanabilir. (10 günlük sürenin iş günü olması gerekmez. TEKNİK GEZİNİN TANIMI Yılın belli dönemlerinde, iç mimarlık bölümünün ya bağımsız başka bölümlerle ortak düzenlediği, veya onay verdiği teknik geziler, iç mimarlık eğitimi için gerekli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bu teknik gezilerde başarılı iç mimari tasarımların incelenmesi esastır. Bu tip organizasyonlar en az 10 gün olmalı; ve bu süre içerisinde aşağıdaki konularda 7-10 farklı konuda birçok iç mekani tasarım incelenmelidir. Yapıların tasarımcıları hakkındaki bilgiler, yapının tarzı, taşıyıcı sistemi, malzeme, renk, doku ve yapım detayları incelenmelidir. Öğrenciler bu staj çerçevesinde yaptıkları incelemeleri, hem fotoğraflar, hem de skeçlerle, yorumlarını da katarak bir rapor haline getirmelidirler. Bu rapor öğrenciler tarafından kayıt haftasında bölüme teslim edilir; geç kayıt haftası ve ekleme-çıkarma döneminde teknik geziden sorumlu Hoca(lar) tarafından incelenir ve notlanır. (Kayıt döneminin en son ders ekleme - çıkarma günü, öğrenci işlerine not teslimi için son gündür.) TEKNİK GEZİ STAJINDA İNCELENMESİ GEREKEN KONULAR: 1- Otel lobileri + odaları 2- Restorantlar + cafe+bar 3- Konut ( villa, çatı katı, stüdyo, apartman dairesi) 4- Alışveriş merkezleri (Magaza/vitrin tasarımları) 5- TV Stüdyoları 6- Bar / Disko (Eğlence yerleri) 7- Sağlık yapıları 8- Yenilenmiş tarihi yapılar. 9- Güzellik salonu/kuaför 10- Spor mekanları

5 EMU FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE INAS 100 TECHNICAL TRIP DURATION OF TRAINING IS 10 WORKING DAYS THE CONDITIONS FOR REGISTRATION TO INAS 100 TECHNICAL TRIP The registration of the student to the course INAR 291 latest in preceding semestre is the prererequsite for INAS 100. (It is not prerequsite to be succesfull from the course INAR 291 unless taking the grades NG and W. DURATION OF INAS 100 TECHNICAL TRIP Duration of INAS 100 should be minimum 10 daysx8 or 8 daysx10 hours.(not necessary to be working days). DEFINITION OF INAS 100 TECHNICAL TRIP At certain times of the year the department of Interior Architecture, independently or together with other departments, organizes thecnical trips or approves their arrangement. These trips are appreciated as essential elements of interior design education and it is basic to examine succcesful designs at these trips. This kind of trips have to take minimum 10 days and within this period, many cases of 7-10 different interior architectural design subjects which are listed below, should be examined in terms of information about designers; style of building/space; structural system; material, colour, texture and details of building/space. Students have to report upon their research during the trips, by using photogtaphs, sketches and their personal comments. This report has to be submitted to the department in the registration days; and graded by the lecturer who is responsible for the trip and then submitted to the department. (Not later than the last day of registrational add & drop date). SUBJECTS TO BE SEEN DURING INAS 100 TECHNICAL TRIP 1- Hotel's lobies 2- Restaurants 3- Housing Units, Houses, Lofts, apartments, studio. 4- Shopping centers, shops, display windows 5- TV studios 6- Bar, disco, etc (entertainment places) 7- Health Centers/ Buildings 8-Renovated historical buildings. 9- Beauty centers/ coiffeures 10- Sport centres

6 DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ INAS 200A ŞANTİYE STAJI A STAJ SÜRESİ 15 İŞ GÜNÜ INAS 200 A STAJI KAYIT YAPTIRABİLME ŞARTLARI Öğrencinin INAS 200A stajına kayıt yaptırabilmesi için bir önceki eğitim döneminde INAR 142 veya INAR 246 derslerininden en az birini başarıyla tamamlamış olması şartı aranır. INAS 200A STAJI SÜRESİ Şantiye stajı süresi 15 iş günüdür. INAS 200A STAJI TANIMI Bir iç mimar veya iç mimarlık işleri de yapan bir mimara ait bir tasarım firmasının yürüttüğü şantiyelerde yapılan stajın, çeşitli belgeler ve günlük aktivite raporları aracılığıyla anlatımı gerekmektedir. İç Mimarlık Bölümü nün standart staj defteri düzgünce doldurulup, firmanın yetkili elemanı tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. Staj defteri ile birlikte firma yetkilisi tarafından doldurulan öneri mektubu, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iç mimarlık bölümüne takip eden dönemin başında teslim edilecektir. (Kayıt döneminin en son add & drop günü son gündür.) İSTENENLER 1. Aplikasyon 2. Temeller 3. Yapısal sistem a. Demirler b. Bağlantılar c. Betonun Dökülmesi 4. Duvar ve Bölücü elemanlar 5. Merdivenler 6. Su, kanalizasyon, elektrik ve ısıtma sistemi 7. Kapı, pencere 8. Çatı sistemleri Staj yapılan büro veya firmanın kontrolündeki bir veya birden fazla yapıdan yararlanmak üzere yukardaki aşamaların uygulama süreçlerinin yerinde takip edilmesi ve fotoğraflarla desteklenerek uygulama aşamalarının anlatılması gerekmektedir.

7 EMU FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE INAS 200A CONSTRUCTION SITE PRACTICE A DURATION OF TRAINING IS 15 WORKING DAYS THE CONDITIONS FOR REGISTRATION TO INAS 200A TRAINING The student should be sucessfull from the courses INAR 142 or INAR 246 in preceding semestre for resistration to INAS 200A. DURATION OF INAS 200A TRAINING Duration of INAS 200A should be 15 days. DEFINITION OF INAS 200A TRAINING Practice at certain construction site(s) must be verified and reported throughout consistent documenting, photocopy, and daily activity reports. The department standard training report book must be filled up properly and signed by the official site manager of the construction site(s). The report along with an authorized letter of recommendation within closed and authorized envelope with forms available from the department, must be submitted by the student at the beginning of an academic year. (Not later than the last day of registrational add & drop date). REQUIREMENTS: 1. Site application 2. Foundations 3. Constuctional system a. Steel bars b. Ties/Ground Beams c. Pouring Process of the Concrete 4. Walls and Separation Elements 5. Stairs 6. Sewage, clean water, electrical and heating systems 7. Doors, windows 8. Roof system All topics above are expected to be observed and examined either on a single construction site or several sites led by the institution that the student is practicing with. The application processes of the above listed matters are required to be explained by written texts with the help of some photographs as well as freehand sketches.

8 DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ INAS 200B ŞANTİYE STAJI B STAJ SÜRESİ 15 İŞ GÜNÜ INAS 200B STAJI KAYIT YAPTIRABİLME ŞARTLARI Öğrencinin INAS 200B stajına kayıt yaptırabilmesi için bir önceki eğitim döneminde INAR 142 veya INAR 246 derslerininden en az birini başarıyla tamamlamış olması şartı aranır. INAS 200B STAJI SÜRESİ Şantiye stajı süresi 15 iş günüdür. INAS 200B STAJI TANIMI Bir iç mimar veya iç mimarlık işleri de yapan bir mimara ait bir tasarım firmasının yürüttüğü şantiyelerde yapılan stajın, çeşitli belgeler ve günlük aktivite raporları aracılığıyla anlatımı gerekmektedir. İç Mimarlık Bölümü nün standart staj defteri düzgünce doldurulup, firmanın yetkili elemanı tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. Staj defteri ile birlikte firma yetkilisi tarafından doldurulan öneri mektubu, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iç mimarlık bölümüne takip eden dönemin başında teslim edilecektir. (Kayıt döneminin en son add & drop günü son gündür.) İSTENENLER 1. Tüm uygulanan yalıtım malzemelerinin türü, uygulama biçimi; 2. Tüm duvar kaplama malzemelerinin türü, uygulama biçimi; 3. Tüm döşeme kaplama malzemelerinin türü, uygulama biçimi; 4. Tüm tavan kaplama malzemelerinin türü, uygulama biçimi; 5. Tüm sabit donatıların uygulama biçimleri (Küvet, lavabo, eviye, klozet, bağlı tüm donanımlar, duş, bide...vb.); 6. Tüm sabit dolap sistemlerinin türleri, uygulama biçimleri (vestiyer, gardrop, mutfak ve banyo dolapları... vb.); 7. Tüm örtücü elemanların türleri, uygulama biçimleri (kapı, pencere, panjur, kepenk, jaluzi, perde... vb.) 8. Tüm yapay aydınlatma elemanlarının türleri ve uygulama biçimleri incelenmiş olacaktır. Staj yapılan büro veya firmanın kontrolündeki bir veya birden fazla yapıdan yararlanmak üzere yukardaki aşamaların uygulama süreçlerinin yerinde takip edilmesi ve fotoğraflarla desteklenerek uygulama aşamalarının anlatılması gerekmektedir.

9 EMU FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE INAS 200B CONSTRUCTION SITE PRACTICE B DURATION OF TRAINING IS 15 WORKING DAYS THE CONDITIONS FOR REGISTRATION TO INAS 200B TRAINING The student should be sucessfull from the courses INAR 142 or INAR 246 in preceding semestre for resistration to INAS 200A. DURATION OF INAS 200B TRAINING Duration of INAS 200B should be 15 days. DEFINITION OF INAS 200B TRAINING Practice at certain construction site(s) must be verified and reported throughout consistent documenting, photocopy, and daily activity reports. The department standard training report book must be filled up properly and signed by the official site manager of the construction site(s). The report along with an authorized letter of recommendation within closed and authorized envelope with forms available from the department, must be submitted by the student at the beginning of an academic year. (Not later than the last day of registrational add & drop date). REQUIREMENTS 1. All insulation material types and applications; 2. All wall finishing material types and applications; 3. All floor finishing material types and applications; 4. All ceiling finishing material types and applications; 5. All fix fittings and systems applications (wash-basin, basin, wc, shower, water and electrical systems... etc.); 6. All fit-in / fixed furniture types and applications (cloakroom, wardrobe, cupboards for kitchen and bathroom... etc.); 7. All openings and shutter types and applications (doors, windows, shutters, pull-down shutters, curtains... etc.) 8. All artificial lighting element types and applications. All topics above are expected to be observed and examined either on a single construction site or several sites led by the institution that the student is practicing with. The application processes of the above listed matters are required to be explained by written texts with the help of some photographs as well as freehand sketches.

10 DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ INAS 300A TEKNİK GEZİ VEYA ATÖLYE ÇALIŞMASI STAJ SÜRESİ 10 GÜN INAS 300A STAJI KAYIT YAPTIRABİLME ŞARTLARI Öğrencinin INAS 300A stajına kayıt yaptırabilmesi için bir önceki eğitim döneminde INAS 100 stajını başarıyla tamamlamış olması şartı aranır. INAS 300A STAJI SÜRESİ Staj süresi 10 gündür. INAS 300A STAJI TANIMI Aşağıda ayrıntıları verilen atölye veya teknik geziler INAS 300A olarak sayılır ve ofis stajının kalan kısmı 300B olarak 15 gün yapılır. DAÜ yaz okulu programında önerilen atölye çalışmalarından birini başarıyla tamamlamış olmak, VEYA İç Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu tarafından onaylanan DAÜ dışındaki üniversitelerde organize edilen atölye çalışmalarından birini tamamlamış olmak, VEYA İç Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu tarafından onaylanan Mimarlık Fakültesi bünyesinde organize edilen teknik gezilerden birini tamamlamış olmak (INAS 100 den sonra 2. kez katılınan teknik gezi). İSTENENLER 1: 1. Öğrenciden, yapılan çalışmaların her aşamasında katılmaları ve yapılan çalışmaları belgelendirmeleri istenmektedir. 2. Öğrencinin çalıştığı projelerle ilgili tüm teknik çizimler (A3 boyutunda) ve yapılan skeç çalışmaları staj defterine konmalı; teknik çizimlerin hangi aşamalarına katkı konduğu açıklanmalıdır. 3. Yapılan çalışmalarda, anlatılanları desteklemek için uygulamaya ait fotoğraflar ve bilgiler eklenmelidir. VEYA İSTENENLER 2 : Yaz okulundaki atölye çalışmasını başarıyla tamamladığını gösteren sertifikanın onaylı fotokopisinin staj dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

11 EMU FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE INAS 300A TECHNICAL TRIP or WORKSHOP DURATION OF TRAINING IS 10 DAYS THE CONDITIONS FOR REGISTRATION TO INAS 300A TRAINING INAS 100 should be completed with a sucessful grade in preceding semesters for resistration to INAS 300A DURATION OF INAS 300A TRAINING Duration of INAS 300A is 1O days. DEFINITION OF INAS 300A TRAINING Workshops and technical trips which is gaven below in detail, can be evaluated as INAS 300A, and the rest of the training should be done 15-working days as INAS 300B. Be succesfully from the offered workshop activity by EMU on summer/spring school program, OR Be succesfull from another wokshop activity out of the university that is approved by the Department of Interior Architecture and Training Comission, OR Be succesfull from a technical trip organised by the Faculty of Architecture that is approved by the Department of Interior Architecture evaluated as INAS300A. Requirements 1: 1. The students are expected to documentation all the studies and contribution in the institution that the student is practicing with. 2. The duty and the contribution levels of the student to each process have to be explained by the help of technical drawings (printed in A3 size) and some sketches. All sketches by the student must be included in the file. 3. The explanations of the studies should be supported by additional information and photographs from the application site. 4. OR REQUIREMENTS 2: The approved photocopies of certificates must be added to the summer training file.

12 DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ INAS 300B BÜRO STAJI B STAJ SÜRESİ 30 İŞ GÜNÜ INAS 300B STAJI KAYIT YAPTIRABİLME ŞARTLARI INAS 300 stajı ikiye bölündüğü durumda (INAS 300A ve INAS 300B), öğrencinin INAS 300B stajına kayıt yaptırabilmesi için INAS 300A stajını başarıyla tamamlamış olması INAR 281 ve INAR 292 derslerini geçmiş olması gereklidir. İkiye bölünmediği durumda ise INAR 281 ve INAR 292 derslerini geçmiş olması koşulu aranır. INAS 300B STAJI SÜRESİ INAS 300A nın yapılması durumunda, büro staj süresi 15 iş günü, yapılmaması durumunda ise bir bütün olarak 30 iş günü olarak yapılır. 15 iş günü yapıldığı durumda 300B Şubat tatili içerisinde de yapılabilir. Ancak bu durumda önce 300A nın tamamlanması koşulu aranır. INAS 300B STAJI TANIMI Bir iç mimar veya iç mimarlık işleri de yapan bir mimara ait bir tasarım firmasında yapılan stajın, çeşitli belgeler ve günlük aktivite raporları aracılığıyla anlatımı gerekmektedir. İç Mimarlık Bölümü nün standart staj defteri düzgünce doldurulup, firmanın yetkili elemanı tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. Staj defteri ile birlikte firma yetkilisi tarafından doldurulan öneri mektubu, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde iç mimarlık bölümüne takip eden dönemin başında teslim edilecektir. (Kayıt döneminin en son add & drop günü son gündür.) Staj için, iç mimarlık büroları, iç mimarlık işleri de yapan mimari bürolar, şirketlerin veya devlet dairelerinin tasarım büroları seçilebilir. İSTENENLER INAS 300B stajını yapacak olan öğrencilerin aşağıda belirtilen konuları azami ölçüde raporuna yansıtması gerekir. 1. Ofis organizasyonu: Ofiste çalışan kişi sayısı ve görev dağılımı belirtilmelidir. 2. Ofisin varsa uzmanlık alanı veya ağırlıklı olarak hangi tip projeler yaptığı açıklanmalıdır. 3. Öğrenciden ofiste yürütülen projelere (konut, mağaza, ofis, restorant, vb.), tasarım ve/veya uygulama projesi aşamalarında katılmaları ve yapılan çalışmaların belgelendirmeleri istenmektedir. a- Müşterilerle yapılan diyaloglar, taslak çalışmalar ve sunuşlar çizim ve fotograflarla belgelenmelidir. b- Projenin çizimi (AutoCad + 3D) : Öğrencinin çalıştığı projelerle ilgili tüm teknik çizimler (A3 boyutunda) ve yapılan skeç çalışmaları staj defterine konmalı; teknik çizimlerin hangi aşamalarına katkı konduğu açıklanmalıdır. c- Proje dosyası hazırlama (müşteri, onay, ihale vs.): Proje dosyasının niteliğine göre ne şekilde hazırlandığı incelenmelidir. d- Sözleşmeler, şartnameler, metraj ve yapı maliyet hesapları belgelerle raporda yer almalıdır. 4- Projenin şantiyesi başlamışsa, anlatılanları desteklemek için uygulamaya ait fotoğraflar ve bilgiler eklenmelidir.

13 EMU FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE INAS 300B OFFICE PRACTICE B DURATION OF TRAINING IS 30 WORKING DAYS THE CONDITIONS FOR REGISTRATION TO INAS 300B TRAINING When the INAS 300 training is divided into two parts (INAS 300A and INAS 300B), the students should complete INAS 300A, INAR 281 and INAR 292 with a sucessfull grade. In the conditions, when the the INAS 300 will be done completely, it is the must to be succesfull from INAS 281 and INAR 292 cources. DURATION OF INAS 300B TRAINING Duration of the INAS 300B is 15-working days in the condition that INAS 300A is completed, otherwise, duration is 30-working days. In 15 days condition, INAS 300B can be done in the holiday between the fall and spring educational semestres. However, INAS300A should be completed before. DEFINITION OF INAS 300B TRAINING Practice at a design firm of an approved interior designer or architect must be verified and reported through consistent documents and daily activity reports. The standard report book of the Department of Interior Architecture, must be filled out properly and signed and sealed by the head of the office. The report and supplementary closed and sealed letter of recommendation by the head of the office must be handed over to the department at the beginning of the following academic term. (Not later than the last day of the registral add& drop period.) Interior design offices, architectural offices dealing with interior design projects as well as the design offices of some firms or of governmental offices can be chosen for summer practice. REQUAREMENTS 1. The students are expected to contribute to the design and/or technical drawings of the application projects (house, shop, office, restaurant... etc.) of a single project or several projects lead by the institution that the student is practicing with. 2. The duty and the contribution levels of the student to each process have to be explained by the help of technical drawings (printed in A3 size) and some sketches. All sketches by the student must be included in the file. 3. If the application site of the above project has already started, then the additional information and photographs from the application site can be used to support the explanations. 4. The students are expected to explain about the other experiences in the office. e.g. The communication within the office personnel and the customers / the calculation of cost or the calculation of site-ratios / the preparation of contract files etc.

14 TRAINING REPORT STAJ RAPORU

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü (NEE), demografi alanında eğitim vermek ve nüfusa ilişkin konuların demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık boyutlarını inceleyen araştırmalar

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53 Proje Sahibinin Adı: T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA VE KIRSAL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

A building cost estimation model based on functional elements

A building cost estimation model based on functional elements ITU A Z VOL: 4, NO: 1, 73-87, 2007-1 A building cost estimation model based on functional elements Hakan YAMAN, Elçin TAŞ Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul Turkey Recieved:

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS Y ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Kuralları 2014-2015 Madde 1. Aday gösterme ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Bölüm 1: Oy sayma işlemi Müdür Yardımcısı ve onun seçtiği

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

KKTC ELEKTRİK KURUMU

KKTC ELEKTRİK KURUMU İHALE NO:... KKTC ELEKTRİK KURUMU kıb-tek UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ 1 KIB-TEK UZAKTAN ERİŞİMLİ AKILLI SAYAÇ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. İşin Kapsamı İhale konusu 33.000 adet (30.000 adet tek

Detaylı