ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ"

Transkript

1 Amaç ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını belirler. Kapsam MADDE 2 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ne bağlı bölümleri kapsar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesine bağlı bölümlere ait özel durumlar varsa, ek esaslar hazırlanabilir. Staj Süresi ve Dönemleri MADDE 3 - Fakülte öğrencilerinin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında toplam 63 iş günü staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur. MADDE 4 - Fakülte öğrencilerinin yapacakları 63 iş günü staj (pratik çalışma) ın 42 günü büro ve 21 günü şantiye stajı olmalıdır şeklinde de yapılabilir. İlk 21 gün büro stajı yapılmadan şantiye stajı yapılamaz. MADDE 5 - Toplam staj süresi yaz dönemi, tamamlanır. MADDE 6 - Yaz dönemi stajı 2. yıl veya 3. yıl yazında kesintisiz en az 21 iş günü olarak yapılır ve öğrencinin dört yılın sonunda mezun olabilmesi için dördüncü sınıfa başlamadan önce 63 iş günü staj yapmış olması gerekmektedir. Staj Komisyonu ve Görevleri MADDE 7 - Fakülte öğrencilerinin stajlarını değerlendirmek üzere her bölümde Bir öğretim üyesinin başkanlığında 3 öğretim elemanından oluşan Staj Komisyonu kurulur. Komisyonun iki üyesi Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Bölüm Başkanlığınca Dekan onayına sunulur. Komisyon üyeleri bölüm başkanı tarafından süre gözetilmeksizin değiştirilebilir. MADDE 8 - Staj komisyonunun görevleri şunlardır: a) Staj çalışmalarının amaçlarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, denetimlerde bulunmak. b) Staj çalışmalarını değerlendirmek ve staj yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin listesini Bölüm Başkanlığına ve Dekanlığa sunmak. c) Kariyer Planlama Merkezine staj yerlerinin bulunması, staj içeriklerinin tespiti gibi konularda akademik destek sunmak. d) Stajlarla ilgili konularda Dekanlık ve/veya Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak. Staj Yeri MADDE 9 - Staj yapılacak kurumlar yurt içinde veya yurt dışında olabilir. MADDE 10 - Staj yapılacak kurumu staj komisyonu önerebileceği gibi, öğrenci kendisi de bulabilir. Öğrencinin bulduğu kurumda staj yapabilmesi için staj komisyonunun onayını almak zorundadır. Staj yapılması kabul edilen iş yerlerinde, bölümle ilgili en az bir mimarın ve/veya iç mimarın, şantiye stajında ise bir mimarın ya da İnşaat Mühendisinin bulunması zorunludur. Uygun staj yerlerinin bulunma yükümlülük ve sorumluluğu tümüyle öğrencilere aittir. MADDE 11 Öğrenci, staj yerini en geç staj başlangıç tarihinden sonraki 10 (on) iş günü içerisinde, staj komisyonunun onayı ile değiştirebilir ve değişiklik yaptığı kurumda yapmış olduğu günler sayılmaz. MADDE Yıl ve 3. Yıl stajları farklı kurumlarda (ofis ve şantiye stajları) yapılmalıdır.

2 Öğrencinin Staj Öncesi Yapması Gerekenler MADDE 13 - Öğrencinin, staj başlangıç tarihinden en geç on (10) gün öncesinden Fakülte veya Bölüm internet sayfasından temin edeceği Staj Yeri Bilgi Formunu staj yapacağı kurumun amirine onaylatıp komisyondan onay alması gerekir. MADDE 14 - Staja başlayacak öğrenci örnek Staj Defteri Sayfasını ve Staj Sicil Fişini, Fakülte/Bölüm internet sayfasından temin eder. Öğrencinin Staj Süresince Yapması Gerekenler MADDE 15 - Öğrenci, staj çalışmalarını günlük olarak not eder, staj komisyonunca belirlenecek esaslar dâhilinde günlük notlarını staj defterine geçirir ve işyeri amir(ler)ine onaylatır. MADDE 16 - Öğrenci staj yaptığı iş yerinin tüzük, yönetmelik, yönerge ve ön çalışma kurallarına uymak zorundadır. Öğrencinin Staj Sonrasında Yapması Gerekenler MADDE 17 Öğrenci Staj Sicil Fişinin staj yeri tarafından Gizli olarak elden veya posta yolu ile staj komisyonuna ulaştırılmasını sağlar. MADDE 18 - Staj defteri, staj dönemini izleyen 1 ay içerisinde staj komisyonuna teslim edilir. Bu süre içinde staj defterini komisyona teslim etmeyen öğrencinin stajı yapılmamış sayılır. Denetleme ve Değerlendirme MADDE 19 - Öğrenci staj çalışmaları, Fakülte yönetimince görevlendirilen öğretim elemanları tarafından stajın yapıldığı iş yerlerinde denetlenir. Denetçilerin hazırlayacakları raporlar, staj çalışmasının değerlendirilmesinde komisyonca dikkate alınır. Denetçiler, raporlarında staj çalışmasının kısmen veya tamamen reddini teklif ederlerse son kararı komisyon üyeleri ve denetçinin de katıldığı Bölüm Kurulu verir. MADDE 20 - Staj çalışmalarının değerlendirilmesi, staj defterleri üzerinde bölüm staj komisyonunca yapılır ve sonuçlar kısmen veya tamamen kabul veya ret şeklinde belirtilir. Kabul edilen staj günü sayısı 21 den az olması durumunda staj geçersiz sayılır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi savunma için çağırabilir. Yürütme MADDE 21 - Bu yönerge Zirve Üniversitesi Senatosu nca kabul edildikten sonra, Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanır. MADDE 22 - Bu yönergeyi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı yürütür.

3 ZİRVE UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN DEPARTMENT OF ARCHITECTURE GAZİANTEP-TURKEY Dear Supervisor, Zirve University Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture is greatly concerned with synthesis of practical training with theoretical studies. An outcome of this concern is compulsory summer practice courses for the second and third year students in the under graduate program of the department. The student has to fulfill the requirements of these courses in order to graduate with a B. ARCH Diploma. ARC 290- Summer Practice-I is conducted at the end of the second year and it aims to provide the students with the necessary experience by making them directly join and monitor design and site activities. The duration of the summer practice is (21+21) or 42 workdays and it is very important for the students to monitor different work processes during the summer practice. According to the Law No Social Security and General Health Insurance a statement of employments will be issued and the premium of the Insurance of Occupational Accidents and Professional Diseases will be paid by the University. In order to make this happen, university needs to be informed about the address and exact start/finish dates of the summer practice at least 10 days before the commencement day of the summer practice. Finally, we kindly request you to submit the evaluation form the students in a sealed and signed envelope after the work period in order to complete the grading process. I thank you in advance on behalf of our students for your invaluable contributions to the educational program of our schools. With my best regards. Assist. Prof. Dr. Ahmet Turan KOKSAL Head of Department of Architecture

4 ZİRVE UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN DEPARTMENT OF INTERIOR ARCHITECTURE GAZİANTEP-TURKEY Dear Supervisor, Zirve University Faculty of Architecture and Design, Department of Interior Architecture is greatly concerned with synthesis of practical training with theoretical studies. An outcome of this concern is compulsory summer practice courses for the second and third year students in the under graduate program of the department. The student has to fulfill the requirements of these courses in order to graduate with a B. ARCH Diploma. ICM 290- Summer Practice-I is conducted at the end of the second year and it aims to provide the students with the necessary experience by making them directly join and monitor design and site activities. The duration of the summer practice is (21 +21) or 42 workdays and it is very important for the students to monitor different work processes during the summer practice. According to the Law No Social Security and General Health Insurance a statement of employments will be issued and the premium of the Insurance of Occupational Accidents and Professional Diseases will be paid by the University. In order to make this happen, university needs to be informed about the address and exact start/finish dates of the summer practice at least 10 days before the commencement day of the summer practice. Finally, we kindly request you to submit the evaluation form the students in a sealed and signed envelope after the work period in order to complete the grading process. I thank you in advance on behalf of our students for your invaluable contributions to the educational program of our schools. With my best regards. Assist. Prof. Dr. Cemal INCERUH Head of Department of Interior Architecture

5 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İLGİLİ MAKAMA, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu nda 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler sonunda Yüksek Öğretim Kurumları Staj görevini yerine getirecek olan öğrencilerinin sigorta işlemlerini yapmakla yükümlü kılınmıştır. Fakültemiz... bölümü öğrencilerinden. numaralı ın, kurumunuzda..././ /./201.. tarihleri arasında yapacağı staj süresince, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası işlemlerinin başlatılabilmesi ve öğrenciye ait sigorta priminin ödenebilmesi için beyan edilen staj başlangıç ve bitiş tarihlerini onaylayarak 15 gün içerisinde tarafımıza bildirmenizi saygılarımla rica ederim. Prof. Dr. Adnan KISA Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Adres: Zirve Üniversitesi Kızılhisar Kampüsü Gaziantep, Tel: , Faks:

6 DATE:../../2013 ZİRVE UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN STUDENT SUMMER PRACTICE FORM STUDENT ID : NAME & SURNAME : REPUBLIC OF TURKEY ID ADDRESS TEL. : : RESIDENCE PERMIT NO (Foreign National Students) MAIN DEPARTMENT : (If you are joining a DMP (Double Major Program) DEPARTMENT COMPANY NAME (SEAL-SIGNATURE) TEL. FAX TYPE OF SUMMER PRACTICE : SUMMER PRACTICE DATES : DURATION OF SUMMER PRACTICE : (DAYS) JOB TYPES ASSIGNED : : : : STATUS OF THE STUDENT DMP( DEPARTMENT ) Erasmus Joined-Program Summer Courses THE STUDENT WHO WILL PERFORM : SECOND SUMMER PRACTICE DURING SUMMER SEMESTER (Please indicate dates of summer practice) IN CASE OF SUMMER COURSES : NUMBER OF CLASS HOURS A WEEK APPROVAL OF THE SUMMER PRACTICE COMMITTEE : ATTACHMENT 1- Foreign national students must attach photocopy of their passports (to the section where residence permit is attached). NOTES 1- Summer practice form must be approved by the Faculty Summer Practice Committee after obtaining approval of the company where summer practice shall be done. The student shall be liable to follow whether his/her application is approved or not. 2- In case a change is made on summer practice dates and in case the summer practice is cancelled, such situation must be notified to the summer practice office 15 days prior to the commencement date of summer practice. 3- In case a change is made on the department where the summer practice shall be done, new summer practice form must be issued, and conditions stipulated in Article No.1 must be fulfilled. 4- The students who joined DMP will inform the summer practice committee about the summer practices she or he will do. 5- In case a change is made in the details of summer practice (unless an application is made before the Summer Practice Committee), the student shall be liable for such situation.

7 ZİRVE UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN SUMMER PRACTICE REPORT

8 INTERN NAME SURNAME : STUDENT ID : SEMESTER : PHOTO TYPE OF SUMMER PRACTICE ARCHITECTURE DEPARTMENT Office Construction Site Other INTERIOR ARCHITECTURE DEPARTMENT Office Construction Site Other THE ACADEMIC YEAR OF SUMMER PRACTICE SUMMER PRACTICE INFORMATION COMPANY JOB TITLE SUMMER PRACTICE STARTING DATE COMPLETION DATE NUMBER OF DAYS COMPLETED SUPERVISOR SIGNATURE, SEAL

9 SUMMER PRACTICE WILL BE BASED ON REGULATIONS AND PRINCIPLES OF ZİRVE UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN. Important Notes to fill the Report of Summer Practice : 1. Description of the work done: 1.1. Blank spaces at the top of each page will be filled by the intern Daily tasks will be described deeply, then after will be signed both by the intern and the assigned person The tasks will be prepared as a technical report format during summer practice. 2. Description of job tasks diagrams, sketches and photos: 2.1. Writings will be legible and suitable for sheet format Writings will be related to the tasks done by the intern Reports will be prepared by the intern All Drawings, diagrams and alike illustrations must fit the format of summer practice page format. 3. Notes on the acceptance of summer practice report First and last page will be filled, signed and sealed by the company s assigned person. Otherwise the summer practice will not be accepted by the departmental committee 3.2.Summer Practice report will be submitted to the Summer Practice Committee on the declared time.

10 DATE SUMMER PRACTICE WORK DESCRIPTION SUPERVISOR Name Surname, Signature and Seal Intern Signature

11 WORKPLACE Company/Organization: Department: OPINIONS ABOUT INTERN SUPERVISOR Name Surname : Title : Signature, Seal :

12 ZİRVE UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN SUMMER PRACTICE REGISTRY RECORD PHOTO NAME SURNAME: ID NUMBER: DATE DAYS NAME OF COMPANY/INSTITUTION ACADEMIC YEAR OF SUMMER PRACTICE SEMESTER: THE STARTING OF SUMMER PRACTICE: END OF SUMMER PRACTICE: NUMBER OF WORKING DAYS: NUMBER OF NON-WORKING DAYS: DEPARTMENT TYPE OF THE WORK DURATION WORKING AND EFFORTS ON TIME ATTENDENCE JOB AND COMPLATION ATTITUDE TOWARDS AUTHORITIES ATTITUDE TOWARDS FRIENDS & WORK NAMES AND SIGNATURES OF WORKPLACE AUTHORITIES RESULT AND RATIFICATION * GRADING: A: EXCELLENT, B: GOOD C: SATISFACTORY D: UNSATISFACTORY

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Öğrenci YerleĢtirme (Staj) Hareketliliği SözleĢmesi

Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Öğrenci YerleĢtirme (Staj) Hareketliliği SözleĢmesi Ek V.5 Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci YerleĢtirme (Staj) Hareketliliği SözleĢmesi [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf : Gönderen kurumun adı : İstanbul Arel Üniversitesi

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE!

STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE! 2014-2015 Bahar Dönemi STJ 402 stajını Kayseri dışında yapacak olan öğrenciler aşağıda açıklandığı şekilde, staj başvurularını şahsen yapacaklardır.

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS Y ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Kuralları 2014-2015 Madde 1. Aday gösterme ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Bölüm 1: Oy sayma işlemi Müdür Yardımcısı ve onun seçtiği

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

İLAN. Genetik ve Biyomühendislik 0 0 0. Bilgisayar Mühendisliği 5 5 10. Endüstri Mühendisliği 5 5 10. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 5 5 10

İLAN. Genetik ve Biyomühendislik 0 0 0. Bilgisayar Mühendisliği 5 5 10. Endüstri Mühendisliği 5 5 10. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 5 5 10 Yükseköğretim Kanununun(Saraybosna Kantonu Resmi Gazetesi sayı: 42/13-taranmış metin) 74. ve 75. maddeleri gereğince, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, aşağıdaki ilanı yayınlamaktadır. 2014/2015 Akademik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı