Staj Uygulama Esasları Summer Internship Regulations 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Staj Uygulama Esasları Summer Internship Regulations 2014"

Transkript

1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Staj Uygulama Esasları Summer Internship Regulations 2014 FORMLAR / FORMS Form-1 Form-1 Form-2 Form-2 Form-3 Form-3 Staj Sicil Formu Summer Internship Evaluation Form Günlük Staj Formu Daily summer practice form Staj Raporu Summer Internship Report

2 STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. TANIMLAR 1.1. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, öğrenim süreleri boyunca 2 farklı staj yapmakla yükümlüdürler. Bunlardan ilki 20 iş günü süreli Şantiye Stajı, diğeri ise 20 iş günü süreli, saha uygulamaları da içeren, Büro Stajı dır. Şantiye stajı inşaat mühendisliği projelerinin bir şantiye ortamında yerinde uygulamaları olan tüm yapım işlerini; büro stajı ise inşaat mühendisliği projelerinin mühendislik bürolarında gerçekleştirilen tüm planlama, projelendirme ve maliyetlendirme (metraj, kesin hesap vb.) ile ilgili işleri kapsar Öğrenciler 4. yarıyılın sonunda şantiye stajlarını, 6. yarıyılın sonunda ise, saha uygulamaları da içeren büro staj larını yaparlar Şantiye Stajını başarı ile tamamlayamayan öğrenci Büro Staj ını yapamaz. 2. STAJLARDA İZLENECEK YOL 2.1. Genel Bilgiler Stajlar, normal şartlarda, yaz tatiline rastlayan sürelerde yapılır. Staj günleri ile ders kayıtları ve derslerin veya sınavların çakıştığı özel durumlarda öncelik akademik takvime aittir Staj yeri bulma sorumluluğu tamamen staj yapacak olan öğrenciye aittir Öğrenciler, bölüm staj komisyonunca/yetkilisince staj başvurularının onaylanmasını müteakip staja başlayabilirler. Bölüm staj komisyonunca/yetkilisince onaylanmayan işyerlerinde yapılan stajlar geçerli sayılmaz Staj sürecinde izlenecek yol, bu kılavuzda bir akış şeması biçiminde gösterilmiştir Stajın Sonuçlanması Stajın bitimini izleyen yarıyılın en geç 4. haftası içinde Staj Raporunu (Form-3) ve işyerince doldurulup onaylanmış Staj Sicil Formu nu (Form-1) Bölüm Staj Komisyonuna/yetkilisine teslim etmeyen öğrencinin stajı başarısız sayılır Staj Raporu (Form-3), staj boyunca Günlük Staj Formuna (Form-2) yazılmış tüm çalışmaların gerekli metin, çizim ve fotoğraflar eşliğinde aktarılmasından ibarettir Staj Sicil Formu (Form-1), işyeri yetkililerince doldurulup imzalanmalı ve firma yetkilisi tarafından kapalı/imzalı zarf içerisine koyulmalıdır. Kapalı/imzalı zarf içindeki Staj Sicil Formu (Form-1), Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı Seyrek-Menemen İZMİR adresine posta veya kargo ile gönderilmelidir. Bu form yine işyeri tarafından kapatılmış ve üzeri imzalanmış halde öğrenciye de teslim edilebilir. Bu formun okula ulaşıp ulaşmadığını izleme ve öğrenme yükümlülüğü öğrenciye aittir. Elden getirilen formların da kapalı/imzalı zarf içinde bulunmaları gerekir. Aksi takdirde, getirilecek formlar geçersiz sayılır Öğrencilerin, staj yaptıkları işyerlerinde, her şeyden önce o iş yerini ve iş yaşamını tanımaları, bunun için de o işyerinin tüm koşul ve kurallarına uyarak, kendileri için öngörülen görev tanımına uygun olarak ve normal mesai saatlerini gözeterek çalışmaları beklenir.

3 2.3. İşyeri Seçimi Belirli büyüklüğe ulaşmamış, kurumsal bir kimliği bulunmayan, sadece pazarlamaya yönelik, proje, tasarım, üretim, araştırma işlev ve olanaklarından en az biri bulunmayan işyerleri, staj için uygun görülmez ve onaylanmaz İnşaat mühendisliği mesleği ve disiplinleri ile ilgisi bulunmayan, fiili çalışma içermeyen, yalnızca kurs niteliğinde bulunan yerler staj yeri olarak kabul edilmez ve onaylanmaz Şantiye Stajı ve Büro Stajı yerleri belirlenirken bu iş yerlerinin inşaat mühendisliğinin; Her türlü mühendislik projesinin tasarım veya uygulama çalışmaları Ölçme işleri Hidrolik yapı inşaatları (baraj, kanalizasyon sistemi, sulama sistemleri, kıyı liman yapıları vb.) Her türlü ulaştırma işleri (yol, köprü, havaalanı, tünel, istinat yapısı, sinyalizasyon ve trafik güvenliği çalışmaları ve inşaatları) Her türlü konut (apartman, müstakil ev, hastane, okul, cezaevi vb.) projelendirme ve yapım işleri Geoteknik uygulamaları (zemin iyileştirme, kazık, stabilite işleri vb.) Hazır beton üretimi (üretim, kalite kontrol, agrega elde edilmesi vb.) Her türlü inşaat mühendisliği projesinin (altyapı işleri dahil) hakediş ve maliyet işlemleri, iş planları hazırlanması ve iş güvenliği uygulamaları Kalite kontrol işleri (kontrollük hizmetleri, yapı denetim işleri, beton, çelik gibi yapı malzemeleri kalite kontrolü) 2.4. İşe Devam alanları ve benzerleri ile ilgili mühendislik faaliyetlerinin en az birinde kayıtlı hizmet veriyor olması gerekir İşe devamlılık esastır. Staj süresi içinde hastalık durumları hariç günlük izin alınamaz ve ancak çok gerekli durumlarda saatlik izin kullanılabilir. Kullanılacak saatlik izinlerin toplam süresi 8 saati geçemez Devlet Hastanesi veya Aile Sağlığı Merkezi nden rapor alınmadıkça, hastalık nedeniyle işe devamsızlık yapılamaz. Raporlu olarak işten uzak kalınan süre toplam 2 işgününü aştığı takdirde, stajın bu süre kadar uzatılması gerekir. Aksi takdirde staj geçersiz ve öğrenci başarısız sayılır Staj esnasında Staj Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde öğrenciler işyerlerinde denetlenebilir Staj Raporu Staj raporları, bu kılavuz ve eklerine uygun biçimde hazırlanır. Kurallara uygun olmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrencinin stajı başarısız sayılır Raporlar bu yönergenin devamında bulunan Form-2 ve Form-3 deki formların elektronik olarak, 1.5 satır aralıklı, iki yana dayalı, 12 pt Times New Roman fontları

4 kullanılarak doldurulması ile hazırlanır. Staj raporunda ifadeler açık, şekiller yeterli büyüklükte olmalıdır Staj Günlüğü Form-2 deki formun günlük olarak doldurulması ile hazırlanır. Staj günlükleri staj sonunda hazırlanacak olan Staj Raporu na eklenir. Bu formda staj süresince yapılan işler günlük olarak ayrıntılı anlatılır ve bu sayfaların altındaki bölüm hem staj yeri yetkilisi, hem de stajı yapan öğrenci tarafından imzalanır Staj raporu spiral ciltli olarak staj sonunda Bölüm Staj Sorumlusu na elden imza karşılığı sunulur. Staj Günlüğünde belirtilen işlerle ilgili ayrıntılı açıklamalar, şemalar ve diğer belgeler, her türlü çizim veya görsel malzeme staj raporuna ek olarak iliştirilmeli, rapor ebatlarına uygun olmalıdır. 3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARA İTİRAZ 3.1. Staj çalışmaları Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır Staj çalışmalarının değerlendirme sonuçlarına itiraz, diğer derslerde olduğu gibi, mevzuatta belirtilen süre içinde bölüm başkanlığına yazılı başvuru ile yapılır. Yapılan itirazlar, bölüm staj komisyonunun görüşü alınarak, bölüm kurulu tarafından karara bağlanır.

5 STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI Bahar yarıyılı başından itibaren uygun staj yerini bul MYGEDİZ SİSTEMİ ÜZERİNDEN STAJ BAŞVURUNU YAP MyGediz sisteminden doldurduğun formun çıktısını al (2 kopya), önce bölüm başkanına, sonra firma yetkilisine imzalat HAYIR Firma onayı alındı EVET Bölüm staj yetkilisine onaylanmış formları ver HAYIR Bölüm onayı alındı EVET MyGediz sisteminden Staj Ek Formlarını (Staj Sicil Formu ve Ortak Rapor Örneği) indir. Staj Sicil Formunu işyerine teslim et! Staj uygulama esaslarında tanımlanan biçimde stajını yap. STAJ GÜNLÜK FORMUNU HER GÜN DOLDUR VE GÜNLÜK OLARAK YETKİLİLERE İMZALAT. İşyeri onaylı staj sicil formunun kapalı zarfta Bölüm Başkanlığına ulaştırılmasını sağla (Bu form imzalı ve kapalı zarfta olmak üzere elden teslim edilebilir) Staj raporunu hazırla ve yarıyılın ilk dört haftası içinde bölüm başkanlığına teslim et STAJINIZ BÖLÜM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEYE HAZIRDIR! İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

6 SUMMER INTERNSHIP FLOWCHART Name an appropriate place (construction company, relevant governemnt institution) for your summer internship. LODGE YOUR SUMMER INTERNSHIP APPLICATION THROUGH MYGEDİZ Fill in the online form and print out 2 copies, have it approved by the Head of Department and the company NO Approved by the company? YES Hand in the approved form back to your department for online approval. NO Check your MYGEDIZ account if your application approved online YES Download the appendix forms from your MyGediz account Hand in the EVALUATION FORM to the company Perform your summer internship according to Gediz University Internship Regulation. Fill-up the DAILY SUMMER PRACTICE FORM daily. Make sure that the evaluation form (in a stamped envelope) filled by the company has been received by the Department Head Office (for overseas internship you are adviced to bring the filled and stamped enveloped form along to avoid late mail delivery) Submit your summer internship report within the first four weeks of the following semester. Submit the evaluation form filled by the company to the Head of Department YOUR SUMMER INTERNSHIP IS NOW READY FOR EVALUATION BY THE DEPARTMENT!

7 Ek 1 Appendix-1 Şantiye ve Büro Stajı için Staj Sicil Formu Summer Internship Evaluation Form Staj Değerlendirme Formu Summer Internship Evaluation Form Bu Bölüm Öğrenci Tarafından Doldurulacaktır This Section Will Be Filled-up by the student Stajyerin Adı Soyadı Name of the Trainee Öğrenci Numarası Student ID Number Bölümü Department Bölümde Geçen Yıl Sayısı # of Years in the Dept. Öğrencinin Sürekli Adresi Permanent Address Telefon Numarası Phone Number e-posta Bu Bölüm İşyeri Yetkililerince Doldurulacaktır This Section Will Be Filled-up by the Establishment İşletmenin Adı Name of the Establishment İşletmenin Adresi Postal Address İşletmenin Telefon / Faks No : Phone and Fax numbers Web Adresi Website Stajyerin Sicil Amiri Authorized Record Keeper Sicil Amirinin e-postası of the Record Keeper Stajın Başlama Tarihi :.../.../... Stajın Bitiş Tarihi :.../.../... Starting Date Completion Date

8 1. Değerlendirme Evaluation Çok iyi Very Good İyi Good Yeterli Statisfactory Zayıf Poor Kendine güven Self confidence İşine gösterdiği özen Interest, work attitude Yaratıcılık Creativity Üstü ile iletişimi Çalışma arkadaşları ile iletişimi Communication with superiors Communication with colleagues İşyerine adaptasyonu Work orientation Takım çalışması Team work İşe devamda titizliği Punctuality Sorumluluk alma Responsibility Görevini yerine getirme Fulfilling the duties Genel Değerlendirme Overall evaluation 2. Lütfen eleştirilerinizi ve stajyer öğrencinin gelişimi ile ilgili tavsiyelerinizi belirtiniz Please state your comments and suggestions on the progress of the trainee. 3. Bu stajyeri tekrar çalıştırmayı düşünür müsünüz? Evet Hayır Would you consider employing this trainee again? Yes No 4. Gelecek yıl üniversitemizden stajyer çalıştırmak ister misiniz? Evet Hayır Would you consider employing trainee from our university next year? Yes No Değerlendiren Adı Soyadı Evaluator Name, Surname Ünvanı Title :... :... e-posta :... Tel. :.. Phone İmza : Tarih:. Signature Date Bu form kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde Gediz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Seyrek-Menemen - İzmir adresine gönderilmelidir. Öğrencinin talep etmesi durumunda bu form kapalı imzalı zarf içerisinde olmak kaydıyla öğrenciye elden de teslim edilebilir. This form should be land-mailed to the following address: Internship Office, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Gediz University Seyrek-Menemen - Izmir-Turkey. This form may also be given to the student for his/her submission by hand, provided that the form be in a signed and sealed envelope.

9 Ek-2. Günlük Staj Formu / Appendix-2. Daily summer practice form. TARİH / DATE YAPILAN İŞİN ADI / NAME OF THE TASK (Please decide on a title below representing the majority of the work and tasks on the day) Sayfa no Page no Note: You need to give as much detail as possible on the daily activities that you are involved/witnessed/observed on the construction site and/or in the office, as long as the activities/tasks are related/contribute to your academic/professional gain out of this internship. Staj yeri yetkilisinin adı soyadı, imzası Authorized signature name and surname Öğrencinin İmzası Student signature Bu forma eklenemeyen resim, teknik çizim gibi dökümanlar ayrı Ekler olarak sunulmalıdır. All types of documents such as pictures, technical drawings and sketchs, etc., which can not be inserted in this form, should be added as a separate appendix.

10 Appendix-3. Summer Practice Report. FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT of CIVIL ENGINEERING CIV 204 <Construction site / Office> Summer Internship Report <Report date> STUDENT NAME, SURNAME : < Name, surname > STUDENT ID # : < Student No. > ESTABLISHMENT / COMPANY NAME : < Name of the establishment > ADDRESS : < Address of the establishment > SUMMER PRACTICE DATE : Start : < / / > Completion : < / / > Phone. Nr : < Ph. nr. of the establishment > Website (if any) : < Web page of the establishment > NOTES: Write real information in the (< >).

11 CONTENTS PAGE 1. INTRODUCTION DESCRIPTION OF THE COMPANY Company name and location Brief history of the company Number of people employed Organizational structure of the company Main area of the company and the completed and ongoing projects DESCRIPTION OF THE PROJECT / CONSTRUCTION SITE 3.1. Project name and location Current situation in the project DAILY SUMMER PRACTICE ACTIVITIES Summer practice forms (Appendix-2) that filled and signed everyday CONCLUSION 5.1. General evaluation, special situations, problems and solutions, suggestions Professional abilities and gains... REFERENCES <Give the name of reference documents if you used and cited in your manuscript>... APPENDICES ADD 1 <Write the title of the appendix here. For example: Construction site plan>... ADD 2... ADD 3...

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

Staj Uygulama Esasları

Staj Uygulama Esasları GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK / İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ Staj Uygulama Esasları 2014 EKLER EK-1. Şantiye Stajı ve Büro veya Arkeolojik Kazı Stajı için Staj Sicil Formu EK-2. Şantiye

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 2014 Başkent Üniversitesi Senato Kurulunun 28 Mayıs 2012 tarih ve 709 sayılı kararı gereğince, 2012-2013 Güz Dönemi ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3. STAJLARDA İZLENECEK

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (CMPE/BIOE/EEEN/IE/ESEN) (200/300) STAJ KILAVUZU (ALAN/SEKTÖR UYGULAMASI) 1 İÇİNDEKİLER A. STAJIN TANIMI VE SÜRESİ B. STAJIN AMACI C. STAJ İŞLEMLERİ (PROSEDÜRÜ)

Detaylı

EK-1 Süreç Akış Şeması ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

EK-1 Süreç Akış Şeması ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI EK-1 Süreç Akış Şeması ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI STAJ Bölüm Staj Kılavuzu [1] ve Staj Yönergesini [2] inceleyiniz. Güz yarıyılı ortasından başlayarak uygun staj

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ZİRVE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI FACULTY OF ENGINEERING KARAOĞLANOĞLU TRNC MERSİN 10 TURKEY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARAOĞLANOĞLU - GİRNE KKTC Tel: (90) 392-650-20-00 Fax: (90) 392 650-20-62 www.gau.edu.tr SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ

Detaylı

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI

SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ DOSYASI FACULTY OF ENGINEERING KARAOĞLANOĞLU TRNC MERSİN 10 TURKEY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KARAOĞLANOĞLU - GİRNE KKTC Tel: (90) 392-650-20-00 Fax: (90) 392 650-20-62 www.gau.edu.tr SUMMER TRAINING LOG BOOK STAJ

Detaylı

STAJIN AMACI AIM OF PRACTICE ŞANTİYE STAJI SITE PRACTICE

STAJIN AMACI AIM OF PRACTICE ŞANTİYE STAJI SITE PRACTICE Staj, öğrencilerimizin derslerde uygulamalarını göremediği konuların şantiye ve ofis ortamında görmelerini ve deneyim kazanmalarını hedeflemektedir. Şantiye ve ofis ortamı, ayrıca disiplinler arası çalışmaları

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Makina Mühendisliği Bölümü. P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Makina Mühendisliği Bölümü. P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü P.K. 670, Lefkoşa-Mersin 10, Türkiye Makina Mühendisliği Staj Başvuru Formu (ME 200/ME 300) Firmanın Adı Fırmanın Adresi Öğrencinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 20.06.2011 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sayın Meslektaşımız, T. C. İstanbul AREL Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

DOGUS ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI STAJ ELKITABI SUMMER PRACTICE MANUAL

DOGUS ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI STAJ ELKITABI SUMMER PRACTICE MANUAL DOGUS ÜNIVERSITESI MÜHENDISLIK FAKÜLTESI STAJ ELKITABI SUMMER PRACTICE MANUAL IÇINDEKILER 1. DOGUS Üniversitesi Lisans ve Önlisans Egitim-Ögretiminde Yapilacak Olan Stajlara Iliskin Senato Esaslari. 2.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yıl 2012 2013 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj esasları, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI ERZİNCAN 2014 1. AMAÇ ve KAPSAM 1.1. Bu yönerge, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin stajdan önce,

Detaylı

TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Đmalat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu

TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Đmalat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Đmalat Mühendisliği Bölümü Öğrenci Staj Kılavuzu BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Kılavuz, Bilecik

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI BÖLÜMÜ :.... NUMARASI :.... ADI ve SOYADI :.... STAJ TÜRÜ :.... Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI STAJ TÜRÜ :...... STAJ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu STAJ RAPORUNUN İÇERİĞİ Staj raporunda aşağıdaki konular yer almalıdır: Kuruluşun kısa bir tanıtımı: Kuruluşun ismi, yeri ve üretim kapasitesi, Ürün sayısı, üretim şekilleri ve ürünlerin teknik özelikleri,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ

OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ĠLKELERĠ VE UYGULAMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu ilkeler; Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesi çerçevesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü nden mezun olabilmek

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı