PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK"

Transkript

1 PSİKOAKTİF MADDE KULLANIMINA BAĞLI RUHSAL BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK

2 ALKOL (ALKOLİZM) Alkolizm bir hastalıktır. Ancak, her içki içen hasta değildir. TANIMLAMA Alkolizm, bireyin beden ve ruh sağlığını, aile toplum ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alma; alkol alma isteğini durduramama ile belirli bir bozukluktur. Alkolizm sıklıkla başka ruhsal bozukluklarla birlikte görülür. Alkolizm tanısı konan kişilerde başka maddelere bağımlılık, çökkünlük, şizofreni kişilik bozukluğuna ek tanıları çok sık konur.

3 ALKOLİZMİN OLUŞ NEDENLERİ Biyolojik Nedenler: Alkolizmde kalıtımsal bir etkenin varlığı kabul edilmektedir. Bu bakımdan çok genç yaşta alkol bana dokunmuyor diyenler risk altındadır.

4 ALKOLİZMİN OLUŞ NEDENLERİ Psikososyal ve Ekonomik Nedenler: Kişilik Etkeni: Özgül bir kişilik yapısı gösterilmemiştir. Değişik yayınlarda alkolikler bağımlı, engellemeye dayanma gücü düşük, zayıf benlikli, atak, bencil, aşırı isteyici, antisosyal kişilik özellikleri olan, cinsel kimlik sorunları olan kişiler olarak tanımlanmışlardır. Fakat bütün bu özellikler ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır.

5 ALKOLİZMİN OLUŞ NEDENLERİ Psikososyal ve Ekonomik Nedenler: Toplumsal Etkenler: Din ve töreleri alkolü onaylamayan toplum kesimlerinde alkolizm oranı düşüktür. Sosyoekonomik bakımdan üst tabakalarda daha sık görülür. Stres Etkenleri: Alkol bazı kişilerce en çabuk etki yapan bir yatıştırıcı, rahatlatıcı olarak kullanılabilir. Bunaltı bozukluklarında, ruhsal çökkünlüklerde alkol kimi kişilerce bir ilaç gibi kullanılıyorsa da genellikle bu yolun eninde sonunda ters tepen bir yol olduğunu vurgulamak gerekir.

6 ALKOLE BAĞLI BOZUKLUKLAR Akut zehirlenme: Akut zehirlenme geçici bir durumdur. Genellikle alınan miktar ile ilgilidir. denge kusuru konuşmanın bozulması dikkat ya da bellekte bozukluk tedirgin, denetimsiz saldırgan davranışlar yargılama kusuru Genel olarak kan alkol düzeyi 100 ml de 200 mg ı bulursa zehirlenme belirtileri hemen her zaman görülür. Kan düzeyi 100 ml de mg olursa bilinç kapanır ve mg da ölüm olur.

7 ALKOLE BAĞLI BOZUKLUKLAR 2. Alkol Kötü Kullanımı (abuse) ya da Zararlı kullanım: Zararlı kullanma sağlığa, iş, sosyal ve aile yaşamına zararları görüldüğü halde kişinin sık sık ya da sürekli alkol alması durumudur. Örneğin sirozu, ülseri, hepatiti, epilepsisi olduğu halde, içtiği zaman işini yapamadığı halde içmeyi sürdürmek içkili taşıt kullanmak, alkolle birlikte alınmayacak ilaçları almak gibi.

8 ALKOLE BAĞLI BOZUKLUKLAR 3. Alkol Bağımlılığı: İçkiyekarşıaşırıbiristekyadatutku İçmeyi durduramamak ve bunu bilmek İçkiyi bırakma (withdrawal) belirtilerinin ortaya çıkmasını önlemek ya da bu belirtileri yatıştırmak için içmek İçki bırakılınca fizyolojik bırakma belirtilerinin ortaya çıkması

9 ALKOLE BAĞLI BOZUKLUKLAR 3. Alkol Bağımlılığı: İçkiyi artırma eğilimi ve başkalarını ağır derecede zehirleyebilecek miktarlara kadar içebilmek; tolerans oluşumu Sosyal, aile, iş yaşamının gereklerini yerine getirmeyecek biçimde içmeyi sürdürmek Başka ilgi ve zevklere yer vermemek Sağlığa zararı görüldüğü (örneğin sirozlu hasta); işinden, eşinden olacağını bildiği halde içmeyi sürdürmek Bir süre bıraktıktan sonra yeniden başlayınca bağımlılık belirtilerinin hızla gelişmesi

10 Aşırı alkol kullanma ve bağımlılık durumlarında içme biçimi genellikle üç türde olur; Yüksek miktarda alkolü her gün düzenli olarak içmek, Yüksek miktarda alkolü düzenli olarak yalnız hafta sonları içmek, Uzun aralar verdikten sonra birden günlerce, haftalarca ya da aylarca ağır miktarda her gün içmek (dipsomani diye bilinen durum).

11 Alkolizme Ek tanılı (comorbid) Bozukluklar: Alkolü aşırı kullananlar ve bağımlı olanlarda sıklıkla başka psikoaktif maddelere (esrar, amfetaminler, afyon türevleri, benzodiazepinler) bağımlılık görülür. Başta duygudurum bozuklukları olmak üzere diğer psikiyatrik bozukluklar görülebilir.

12 Alkolü Bırakma (Withdrawal) Sendromu Uzun süre düzenli alkol alan kişiler alkolü bırakınca değişik derecede bırakma belirtileri gösterirler. Ellerde, dilde, göz kapaklarında titremeler, dizartrik konuşma, derin tendon reflekslerinde artma, kaslarda miyoklonik kasılmalar, taşikardi, terleme, kan basıncının yükselmesi, bunaltı, ağır tedirginlik (ajitasyon), uyku bozukluğu, kısa süreli görme, işitme, dokunma varsanıları. Genellikle 5-7 günde tam iyileşme olur.

13 Deliriyum Tremens: Bırakma deliriyumu da denen deliriyum tremens kronik, alkolizmde alkolü bırakmaya bağlı olarak gelişen akut bir beyin sendromudur. Hasta dağınık, telaşlı, şaşkın, ajite görünümündedir. Ellerinde ve bedeninde titremeler göze çarpar. Bazen saldırgan olabilir. Konuşma dizartriktir. Bilinç sislenmesi ve ajitasyon nedeni ile ilişki kurulamayabilir.

14 Deliriyum Tremens: Hastada ağır telaş, panik derecesine varabilen bunaltı, öfkelilik, taşkın ya da çökkün duygudurum olabilir. Bilinç sıklıkla bulanıktır. Hastanın dili, elleri, kolları, bacakları titrer. Bazendeçoktaşkın,zaptedilemezolur. Alkol Halüsinozu:

15 OPİOİDLERE BAĞLI BOZUKLUKLAR: Morfin, kodein, tebain, papaverin ve noskapin. Eroin ve dilaudit yarı sentetik, metadon ve petidin de sentetik yapılı narkotik analjezilerdir. Merkez sinir sisteminde hem depresan, hem uyarıcı etki yaparlar. Güçlü ağrı gidericilerdir. Alındığında bir iyilik, gevşeme ve rahatlama, uyuklama durumu olur.

16 OPİOİDLERE BAĞLI BOZUKLUKLAR: Kısa sürede bağımlılık oluşur. Kandaki miktar biraz azalınca gerginlik ve hoş olmayan bir duygu belirince ilacı alma gereksinimi artar. İlaç alınınca ortaya çıkan rahatlama ile ilacı alma eğilimi pekiştirilmiş olur. Giderek fiziksel bağımlılık ve tolerans oluşur ve aynı etkiyi elde edebilmek için ilacın dozu arttırılır.

17 Gidiş ve Sonlanış: Opioidleri öncelikle damar yolu ile kullananlarda hepatit B, AIDS bulaşması nadir değildir. Zamanla hastaların kol ve bacak damarlarında tıkanmalar, hatta ülserler görülür. Opioid bağımlılığında ilacı sağladığı sürece hastada büyük bir uyum sorunu olmayabilir. Fakat ilacın sağlanmasındaki yasal ve ekonomik engeller hastayı giderek sosyal yaşamından, değerlerinden çok uzaklaştırabilir.

18 ESRAR Sigara olarak içilirse etkisi 2-4 saat, ağızdan alınırsa 5-12 saat sürmektedir. Esrar alındığında dış uyaranlara duyarlılık artar. Ayırıcı bir algılama olur, renkler daha parlak, zengin görülür. Zaman, yer algısı değişir dakikalık bir süre sanki saatler sürmüş gibi algılanır. Bilinçdışı inhibisyonların kalkması, sese aşırı duyarlılık olur.

19 ESRAR Uzun süre esrar kullanımı kişide bir yavaşlama, edilginlik, üretim yapamama, istek ve canlılıkta sönme durumu doğurabilir. Ancak yatkın kişilerde şizofreniyi ya da paranoid psikozu kamçılayabilir.

20 SEDATİFLER, HİPNOTİKLER Bunlar Merkezi Sinir Sisteminde depresan etki yapar. Bağımlılık yapabilen ilaçlardır. Bu nedenle Türkiye de serbest kullanımı önlenmiştir ve ancak özel reçete ile alınabilmektedir. Ağır bağımlılık durumunda birden bırakma konvülsiyonlara, deliriyuma ve kardiyovasküler kolapsa yol açabilir.

21 KOKAİN Son yıllarda öncelikle zengin Batı ülkelerinde önemli bir sorun olmuştur. Amfetaminler gibi merkezi uyarıcı ve sempatomimetik etkisi vardır. Kişiye öfori, güven, güçlülük duygusu verir. Fakat zamanla ve fazla alındıkça gerginlik, sıkıntı, öfkelilik, paranoid psikoz belirtileri ortaya çıkar. Fiziksel bağımlılığın olmadığı, fakat çok şiddetli psikolojik bağımlılığın olduğu kabul edilmektedir.

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR ÖZEL POPÜLASYONLAR 1. Kadınlarda alkol ve madde kullanımı 2. Ergenlik dönemi 3. Sağlık çalışanları 4. Yaşlılar 5. Sokakta yaşayan çocuklar 6. Suç, cezaevi ve madde kullanımı 7. Bağımlı ebeveynlerin çocukları

Detaylı

SİGARA VE RUH SAĞLIĞI

SİGARA VE RUH SAĞLIĞI Hazırlayanlar Arş.Gör. Songül Kamışlı Arş.Gör. Gülnaz Karatay Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Prof.Dr. Gülümser Kublay Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri. Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık

Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri. Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri Alkol, ilaçlar, tütün, yasa dışı uyuşturucular, bağımlılık 2 Bir yakınına yardım 3 etmek isteyen herkese yönelik bir öneri Alkol, ilaçlar, tütün,

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Alaattin Duran GİRİŞ Şizofreni hem klasik hem de en yaygın psikotik bozukluktur. Bununla beraber şizofreni teşhis kriterlerine uymayan başka birçok psikotik sendrom

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNTİHAR intiharla mücadelede çözüm yolları MUHAMMED MURTAZA YETİŞ AK Parti Adıyaman Milletvekili Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi YÖNETİCİ ÖZETİ İntihar vakalarının

Detaylı

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN?

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? Her yerim ağrıyor diyen ne kadar çok insan var çevremizde. Kimisi bunu yıllardır çekiyor kimisi ise yeni yakalanmış. Doktor doktor dolaşıp çare bulamayanlar birkaç defa ameliyat

Detaylı

BAġ AĞRISI. Baş ağrısı birçok nedene bağlıdır. Değişik tipte baş ağrıları vardır. En çok bilinenleri şunlardır:

BAġ AĞRISI. Baş ağrısı birçok nedene bağlıdır. Değişik tipte baş ağrıları vardır. En çok bilinenleri şunlardır: BAġ AĞRISI Baş ağrısı birçok nedene bağlıdır. Değişik tipte baş ağrıları vardır. En çok bilinenleri şunlardır: Gerilim tipi baş ağrısı Migren Horton baş ağrısı İlaçlardan kaynaklanan baş ağrısı Olağan

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR

SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR İLGİLİ KONULAR 1. Yasalar ve alkol-madde kullanımı 2. Damgalama ve madde kullanımı 3. İşyerinde alkol ve madde kullanımı sorunu 4. Cinsellik ve madde kullanımı 5. Trafik ve alkol-madde kullanımı 6. Kültür,

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI KOMOX 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül 20 mg duloksetine eşdeğer miktarda 22,50 mg duloksetin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Şeker pelleti, polisorbat

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD

Şizofrenide Grup Tedavisi. Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofrenide Grup Tedavisi Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD Şizofreni hastalarında ortaya çıkan sosyal geri çekilme, bilişsel ve sosyal becerilerdeki kayıplar sık alevlenmeler,

Detaylı

Doping nedir? Sporcu doping kontrol işlemleri nasıl yapılır?

Doping nedir? Sporcu doping kontrol işlemleri nasıl yapılır? Doping nedir? Sporcu doping kontrol işlemleri nasıl yapılır? Doping Nedir? Doping, sporcunun yarışma sırasında fiziksel ve zihinsel performansını arttırmak amacı ile, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)

Detaylı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı DİĞER BAĞIMLILIKLAR 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 DİĞER

Detaylı