Kadın bakış açısıyla çevre korumacılığı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadın bakış açısıyla çevre korumacılığı:"

Transkript

1 Duisburg Eşit Haklar Dairesi/ Duisburg Kadın Bürosu ve Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 duyuruyor: Daha fazla enerjiyle geleceğe doğru! Hareket Beslenme: Günlük yaşamda daha fazla güç için öğüt ve tavsiyeler Kadın bakış açısıyla çevre korumacılığı: Yaşanılır bir çevre için öğütler - 1 -

2 Duisburg için Eşit Haklar Eylem Planı 4/1 nolu broşüre ilişkin internet sayfası: Daha fazla enerjiyle geleceğe doğru! Kadın bakış açısıyla hareket beslenme ve çevre korumacılığı Konsept ve redaksiyon: Doris Freer Yayınlayan: Stadt Duisburg Der Oberbürgermeister Referat für Gleichstellung und Frauenbelange (Gleichstellungsstelle)/ Frauenbüro der Stadt Duisburg) Burgplatz Duisburg Telefon: 0203/ Telefax: 0203/ Hompage: Duisburg, Kasım

3 Đçindekiler Sunuş Ingrid Köth-Jahr, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Đklim, Çevre, Doğa ve Tüketici Haklarını Koruma ve Tarım Bakanlığı nezdinde Eşit Haklar Sorumlusu Önsöz Doris Freer, Duisburg Belediyesi, Eşit Haklar ve Kadın Hakları Sorumlusu Duisburg Eşit Haklar Eylem Planı çerçevesinde Çevre Beslenme Hareket Güncel yaşamda daha fazla enerji için tavsiye ve öneriler Doris Freer, -Kadınlar Enerjiyle geleceğe doğru! Bir çıkmazdan nasıl kurtulunur - Multitasking ve Hareket ve Beslenme konularında linkler Ralf Kalinowski, Spor Bilimci, ARZD (Zentrum für Prävention, Rehabilitation & Ergotherapie Duisburg) ve AthletiCenter Sportservices müdürü -Yaşamda daha fazla enerji için 10 tavsiye -Tam angajman Steffen Lange, Dipl. Oecotrophologe (FH), greenacademy Almanya da beslenme ile ilgili seçilmiş veriler Erkek ve Kadınların beslenmelerinde ortak yönler ve farklılıklar Linkler Sağlıklı Beslenme ve Cinsiyetlere göre Beslenme Yaşamaya değer bir çevre için tavsiyeler Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 Kişisel ortamda çevreyi korumaya yönelik tavsiyeler Duisburg da Kadın Kuruluşları Duisburg Belediyesi Eşit Haklar ve Kadın Meseleleri/ Kadın Bürosu tavsiyeleri Büro çalışma ortamında çevreyi korumaya yönelik tavsiyeler Kadınlar/Gender Mainstreaming ve çevre korumacılığı Seçilmiş Linkler Ek 2010 Uluslararası Kadınlar Günü Kadınlar Atomenerjisine hakkında görüş bildiriyorlar Atomenrjisine karşı Duisburglu Kadınların Deklarasyonu Teşekkür - 3 -

4 - 4 -

5 Değerli okuyucu, Kuzey Ren Vestfalya Çevre Bakanlığında Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu olarak Duisburg belediyesinin, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi tarafınden hazırlanan Yerel düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi ni imzalamış ve dolayısıyle resmi ve açık bir şekilde kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemiş olması, beni özellikle sevindirmektedir. Duisburg belediyesi, sözleşmede yer alan yükümlülükleri adım adım yerine getirmeyi ve bu amaçla üstlenmiş olduğu yükümlülüklere içerik kazandırmayı taahhüt etmiştir. Sözleşmede yer alan çevre ve devamlılık ile ilgili hedeflerin yerine getirilmesi (madde 24-28), kadın erkek eşitliği ilkesinin sürdürülebilir kent politikaları için yapılan planlamalarda dikkate alınması ve şehrin kendi çevre politikasını oluştururken kadın ve erkeğe ve de farklı nesillere özgü ihtiyaçların hesaba katılması anlamına gelmektedir. Bu konuda Duisburg kenti epeyce yol almıştır. On yılı aşkın bir süreden beri Yerel Ajanda 21 planının uygulanması çerçevesinde, çevre bakanlığının cinsler arası eşitlik sorumluları ve Duisburg kenti arasında işbirliği mevcuttur. Son dönemde iklimin korunmasına yönelik çalışmalarımız Çevre Bakanlığı bünyesinde özel bir yer tutmaktadır. Bu alanda özellikle üzerinde durulan konular olarak yenilenebilir enerjinin teşviki ve de enerji tasarrufu sayılabilir. Đklimin korunmasına katkı sağlayan bu önlemler tüm vatandaşların katkısına muhtaçtır. Çünkü hangi enerji kullanılırsa kullanılsın, tasarruflu ve iklimi koruyucu bir şekilde hareket etmek herkes için önem taşımaktadır, ayrıca günlük harcamalar da bu şekilde azaltılabilir. Duisburg Eşit Haklar Bürosu bu çerçevede çok olumlu bir girişimde bulunmuştur. Evde ve büro işyerlerinde enerji tasarrufu konusunda kent sakinlerine öğretmenlik yapmaktansa, Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 ve Eşit Haklar Bürosu çalışanlarını enerji tasarrufu hakkında kendi önerilerini sunmaya davet etti. Bu girişim sayesinde bir dizi rahatlıkla uygulanabilir ve pratik öğütler ortaya çıkmıştır. Sözleşmede yer alan hedefler nedeniyle Duisburg Eşit Haklar Bürosu ve Çevre Bakanlığı Sağlık ve Beslenme alanında yeni işbirliği başlatmıştır. Burada da sağlıklı yaşam konusunda sunulan teşvik hizmetlerinde kadın ve erkeğin birbirinden farklı ihtiyaçlarının dikkate alınması söz konusudur (Madde 14). Sağlıklı bir yaşamda hareketin merkezi bir önemi vardır, bunu federal düzeyde yürütülen kampanyalar da göstermektedir. Bunun yanısıra beslenme, sağlık ve enerji konularında önemli rol oynamaktadır, gerek kişinin sahip olduğu enerji bakımından gerekse de global anlamda. Sağlıklı beslenme konusunda etkin önlemler tavsiye edilirken, kadın ve erkeklerin farklı beslenme davranışları dikkate alınmalıdır

6 Toparlayıcı bir bakış açısıyla bakıldığında tüm konular birbiriyle bağlantılıdır: Gıda maddelerinin üretimi ve nakliye süreçlerinde ortaya çıkan karbondioksit bilançosu dolayısıyle beslenme, çevre ve iklimin korunması birbirine sıkıca bağlıdır. Kadınlar bugün de hala çoğunlukla ailenin ev işlerini üstlendikleri için onların enerji tasarrufu konusunda bildiklerine kulak vermek ve bunun yanısıra kendilerini hareket ve sağlıklı beslenmeyle nasıl daha fazla enerjiye sahip olunabileceği hakkında bilgilendirmek çok doğru bir adımdır. Duisburg Eşit Haklar Dairesini bu alanda yürüttüğü başarılı eylemlerden dolayı kutluyor ve okurlarımızın bu yayını ilgiyle okumalarını umuyoruz. Ingrid Köth-Jahr Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Đklim, Çevre, Doğa ve Tüketici Haklarını Koruma ve Tarım Bakanlığı - 6 -

7 Duisburg Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı çerçevesinde Beslenme Hareket ve Çevre korumacılığı Doris Freer, Duisburg Kenti Eşit Haklar/ Kadın Hakları Sorumlusu Yerel düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi nde güncel yaşamda kadın erkek eşitliğinin, genelde resmen kabul görmesi ve birçok alanda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz gerçekleşmediği vurgulanmaktadır. Eşitsizliğin devamına ve yeni eşitsizliklerin otaya çıkmasına karşı önlem almak ve gerçek anlamda eşit bir toplumun oluşmasını teşvik etmek amacıyla belediyelere, Avrupa Komünler ve Bölgeler Konseyi tarafından kendi Eşit Haklar Eylem Planı nı geliştirmeleri ve bunu uygulamayı taahüt etmeleri tavsiye edilmektedir tarihinde Duisburg Belediye Meclisi, idareyi eşit haklar eylem planı hazırlamakla görevlendirmiştir. Duisburg Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu planın konseptini geliştirerek planı hazırlamaktadır. Đçerik olarak Sözleşme, yaşamın çeşitli yönlerine ve birçok politik alana değinerek bunların belediyelerin yerel ihtiyaç ve önceliklerine göre belirlenip hazırlanacak eşit haklar eylem planında yer almasını öngörmektedir. Duisburg kentinin öncelikleri şunlardır: Kent planlaması, kent politikası Çevre Koruma Sağlık Spor Sosyal politikalar Duisburg Eşit Haklar Eylem Planının hazırlanışı çerçevesinde aşağıda sunduğumuz Enerjiyle Geleceğe Doğru adlı broşür hazırlanmıştır. 28 Ekim de gerçekleştirilen Kadınlar Enerjiyle Geleceğe Doğru! Çevre Beslenme Hareket konulu bilgilendirme etkinliğinde dağıtlan bu broşür, Duisburg Kenti Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu nun yönetiminde birçok partnerle ortaklaşa hazırlanmıştır. 1 Broşür çok büyük ilgi gördüğünden Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu içeriğini Đngilizce, Türkçe ve Rusça olarak kendi internet sayfalarında da yayınlamaya karar vermişitr. 1 Duisburg Eşit Haklar Eylem Planı hakkında bilgi için doğrudan Duisburg Kenti Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosuna müracaat edilebilir veya bilgiler internet sayfamız adresinden indirilebilir. Kadınlar için Bilgi Borsası. Kadınlar Enerjiyle Geleceğe Doğru! Çevre, Beslenme, Hareket adlı etkinlik Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, Đklim, Çevre, Doğa ve Tüketici Haklarını Koruma ve Tarım Bakanlığının işbirliği ve Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı ve ayrıca Duisburg ve Kuzey Ren Vestfalya dan kadın kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin dokümantasyonu Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosundan temin edilebilir veya internet sayfasından indirilebilir

8 Beslenme Hareket ve Çevre Koruma: Bu üç konunun cinsler arası eşitlikle ne ilgisi vardır? Duisburg Kenti Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu uzun yıllardan beri birçok alanda kalıcı toplumsal gelişme için çalışmakta ve 1997 yılından bu yana ağırlıklı olarak kadınlar bakış açısından Ajanda 21 çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda kalıcı, sürdürülebilir gelişme, çevre koruma ve sağlık konuları bilhassa önem taşımaktadır. Her üç alan kişinin yaşamını ve yaşam kalitesini gerek kişisel gerekse de toplumsal bakımdan büyük ölçüde etkiler. Farklı cinslerin yaşam kaliteleri aynı ölçüde iyileştirilmek isteniyorsa, kadın ve erkekler arasında var olan farklılıkların dikkate alınması gerekir. Yeni araştırmaların sonuçlarına göre 2 kadın ve erkekler çevre korumaya yönelik birbirinden farklı yaklaşımlar gösterebilmekte, farklı çıkarlara sahip ve farklı biçimde çevre etkilerine ve çevre zararlarına maruz kalmaktadırlar; ayrıca beslenme konusunda da farklı davranış ve alışkanlıklara sahip olup, bunların kadın ve erkek üzerinde farklı etkileri de mevcuttur. Tavsiye ve Öğütler Siz de uygulayabilirsiniz! Yaşamımızda daha fazla enerji için tavsiye ve öğütler Sağlığımız ve yaşam kalitemiz çevre kalitesinin yanısıra özellikle beslenmemiz ve hareket etmemize bağlıdır 3. Ancak, sağlık ve şifa vaadeden guru lara aldanmamak gerekir, çünkü bunlar kişinin kendine güvenini sarsıp çaresizliğe sürükler. Doğru beslenme ve hareketle insanın daha büyük bir enerjiyle yaşama sarılması mümkündür. Bunu kişi olarak nasıl başarabiliriz? Somut, ikna edici ve kolay uygulanabilir öneriler sunmak amacıyla Duisburg Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu spor ve beslenme uzmanlarını, herkesin doğru beslenme ve hareketle iş hayatında, günlük yaşam ve serbest zamanda nasıl daha fazla enerjiye sahip olabilecekleri tavsiye ve öğütler geliştirmeleri için görevlendirdi. 2 Bu konuda ilgili bölümün sonunda seçilmiş linkler bulacaksınız. 3 Yerel Düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi de bu hususu vurgular (bkz. sağlıkla ilgili madde 14/3). Duisburg Kadın Bürosu tarafından tarihli meclis kararı uyarınca hazırlanan Duisburg Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı da bu konuyu dikkate alıp örneğin bu broşürü yayınlamıştır

9 Kadın Bakış Açısıyla Çevre Koruma Çevre korumada enerji tasarrufu günümüzün global sorunları karşisında çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu yüzden Duisburg Eşit Haklar Dairesi, Duisburglu kadınların sosyal iletişim ağı Ajanda 21 bünyesinde bir anket yaparak sonuçlarını çevre uzmanı kadın bilimcilerin yardımıyla değerlendirmiştir. Bu yayın ile kadınların tavsiyelerini kamu oyuna duyurmak istiyoruz ve sizleri de sunduğumuz tavsiyeleri uygulayarak şahsen çevrenin ve iklimin korunmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Tavsiye ve öğütlerimizle, hem kendiniz hem de çevreniz için yeni kazandığınız güç ve enerjiyle?!- angajman göstermenizi destekliyor ve bu şekilde yaşamınızı daha fazla enerjiyle kucaklamanızı umuyoruz! Bu gerçekleşirse, Duisburg Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu ve Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 olarak bu bizi çok sevindirecektir. Daha fazla bilgi için:

10 Günlük Yaşamda daha fazla kuvvet için tavsiye ve öğütler Doris Freer, - Kadınlar Enerjiyle geleceğe doğru!- Bir ikilemden kurtuluş yolları - Multitasking ve Hareket ve Beslenme konularında linkler Uzmanlar uyarıyorlar: Gerek Federal Beslenme, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı nın Beslenme Araştırması 4 gerekse de Alman Hastalık Sigortalarının (DKV) Deutsche Sporthochschule Köln ile ortaklaşa yaptığı bir araştırma 5, Almanya nüfusunun sağlığı konusunda korkunç sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma, hareket eksikliği ve yanlış beslenmenin birçok hastalığa yol açtığını ve kişinin yaşam kalitesini azalttığını vurguluyor. Đki bilimsel çalışmanın da kadın ve erkeğin sağlık konusunda davranışını, beslenme alışkanlıklarını ve bunun sağlığa katkısını her iki cins üzerinde ayrı ayrı analiz etmeleri çok yeni ve önemli bir yaklaşımdır. Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili bu bilgiler, karşılığını Yerel Düzeyde Kadın-Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi nde sağlık konulu bölümde beslenme ve hareket temalarının ağırlıklı olarak işlenmesiyle bulmaktadır. 6 Burada şöyle denilmektedir:...sağlıklı beslenmek ve hareket etmek gibi sağlığı teşvik edici etkinliklere özendirirken kadın ve erkeğin farklı ihtiyaç ve görüşleri dikkate alınmalıdır. Kaynak: Yerel Düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi, Madde 14, Sağlık Duisburg Kadın bürosu konuyla ilgili çalışmalara başlarken 28 Ekim 2009 da yoğun bir angajman ve başarıyla kadınlara yönelik bir bilgi borsası düzenlemiştir. Kadınlar Enerjiyle Geleceğe Doğru! Çevre Beslenme Hareket adını taşıyan bu etkinlik, Duisburg Dellplatz da bulunan Gesamtschule Globus okulunda yapılmıştır. Etkinliğin merkezinde şu sorular bulunuyordu: Günlük yaşamda daha fazla güç ve gelecekte daha fazla enerjiyi nasıl kazanabilirim? Beslenme ve hareket in burada nasıl bir rolü vardır ve daha fazla güç ve enerji kazanmayı hedefliyorsam, başka hangi etkenleri dikkate almalıyım? 4 onaleverzehrsstudie/2teauswertungsrunde-lebensmittelverzehr.html?nn= Almanya ne kadar saglıklı yaşıyor, Ağustos 2010 da yayınlanan bir araştırma 6 Bakınız, madde

11 Gerçek budur: Özellikle kadınların çoğu zaman ev işi, iş hayatı ve çocukların bakımını birarada üstlenmeleriyle, iş ve aile yaşamını birlikte götürmeleri ve de güncel yaşamın ağırlaşan koşullarıyla örneğin cinsiyetçi ayrımcılık gibi yoğun enerji kaybına uğradıkları ve bu da kendini farklı biçimlerde gösterdiği bir gerçektir. Yanlış beslenme, az hareket ve az spor birçok hastalığa neden oluyor ve kişinin yoğun bir şekilde güç ve enerji kaybına yol açıyor. Güç ve enerji yetersizliği ve de işlerin üstesinden gelemeyeceğim duygusu, sürekli birçok işi aynı anda yapmaya çalışıldığı için de ortaya çıkabilir. Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) adlı kurumun bu yılın Haziran ayında yayınladığı yeni araştırma sonuçları - bilhassa feminister tarafından savunulan multitasking tezinin gözden geçirilmesini gerektiriyor. Kadınların multitasking kabiliyetleriyle erkeklere nazaran üstün oldukları propagandasını yapan bu tezin esasen kadınların kendi kendini ve de başkaları tarafından sömürülmesini teşvik eden bir efsane olup olmadığı araştırılmalıdır. Kadınlar dikkat! Yeni araştırmalar multitasking in kadınlarda da önemli ölçüde sağlığa zarar verdiğini kanıtlamıştır. Bundan kurtulmanın bir yolu bilinç ve davranışlarda değişimle mümkündür. Yeterli enerjiye sahip olmanın ve günlük hayatta daha fazla güce ulaşmanın nasıl münkün olabileceği aşağıdaki sayfalarda belirgin bir şekilde gerek spor bilimleri açısından gerekse de ev ekonomisi ve beslenme bilimi açısından ele alınmaktadır. 1 Linkler: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Bundesministerium für Gesundheit Hareket ve Beslenme kampanyasının websitesi Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Beslenme, sağlıklı beslenme, beslenme ve hareket konularında bilgiler 1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Kadınlar Enerji ile Geleceğe! etkinliğinin dokümantasyonu,

12 - 12 -

13 Yaşantınızda daha fazla enerji için 10 öğüt von Ralf Kalinowski 1. Kahvaltı etmeyi ihmal etmeyin günün en önemli öğünüdür! 2. Bol bol su için (günde 2-3 litre). 3. Kandaki şeker oranının fazla düşmemesi için ana öğünler arasında kücük ara öğünler yeyiniz dakkikadan sonra işinize ara verin saat uyuyun. 6. Konsantrasyonunuzu artırmak ve rahatlamanız için günde birkaç sefer bilinçli olarak nefes alıp verin. 7. Meşgul olduğunuz işe konsantre olun ve görevlerinizi sırayla yerine getirin. 8. Her gün hoşunuza giden birşey yapın, örneğin eşinizle, arkadaşlarınızla veya çocuklarınızla. 9. Haftada en az iki defa 30 dakkikadan fazla yürüyün. 10. Haftada en az iki kez kaslarınızı kuvvetlendirdiğiniz 20 dakkikalık bir egzersiz yapınız

14 Ralf Kalinowski, Dipl. Sportwissenschaftler, Geschäftsführer ARZD Therapie - Prävention - Sport und AthletiCenter Sportservices Tam angajman 2 Her insan kişisel enerji seviyesini mümkün olduğu kadar yüksek tutma gereksimini duymaktadır. Bu, sağlıkla eş anlamlıdır ve bu durumda yaşantımızda önem taşıyan her konuda büyük bir angajman gösterebilmekteyiz. Bu durumu Yüksek derecede pozitif olarak adlandıralım. Ancak biz böyle bir durumu sürekli yüksek düzeyde tutamayız, ki bu zaten gerekli de değildir, çünkü harcadığımız enerjiyi tekrar kazanabilmek için dinlenme zamanlarına ihtiyacımız vardır. Enerji tüketimi ve enerji kazanımı anlamamız ve hissetmemiz gereken bir döngüdür. Verimli olmak istiyorsak farklı düzey ve alanlarda enerjik olup enerjimizi kullanmalıyız. Bedensel alan bunun temelini oluşturur. Kuvvet, dayanıklılık ve çeviklik gösteren fiziksel forma sahip olmalı, iyi bir şekilde beslenmeli ve kendimize, güç toplayabileceğimiz zamanlar ayırmalıyız. En iyi şekilde güç kazanmak ise iyi ve yeterli derecede uykuyla mümkündür. Duygularımızın istikrarlı ve dengeli olması, görevlerimizi iyimserlik, sevinç ve yaratıcılıkla yerine getirmemiz için gerekli kuvveti sağlar. Böylece yaşama olumlu bakabilmekte ve önümüzde duran stresli zamanları, tehdit olarak değil kendimizi sınayabileceğimiz vesileler olarak algılayabilmekteyiz. Đçinde bulunduğumuz bu olumlu duygular, başarılı olma imkanımızı da artırır. Olumlu duygular içersinde tüm gücümüzü seferber edebiliriz. Önümüzde duran yeni görevler ve iyimser duygular, birbirini güçlendiren ve büyük başarı potansiyeli taşıyan güçlerdir. Hiç kimse multitasking yapamaz. Biz, insanlar, en zor görevleri de en iyi şekilde yerine getirebilmek için bütün konsantrosyonumuzu toplayıp bir yere yönlendirmeliyiz. Konsantre olmak, en iyi neticeyi elde etmek üzere kendini belli bir işe tam vermek demektir. Dikkatimizi bir yere yoğunlaştırmayı öğrenmemiz gerekir. Bedensel, duygusal ve zihinsel gücümüze yön verebilmek için büyük görevimiz ve misyonumuzu iyi tanımamız lazım. Hangi amaç uğruna çalışmaya değer? Kimin ve ne için tüm gücümüzü kullanmak isteriz? Her alanda yüksek düzeyde faaliyet gösterebilirsek, TOP seviyede performansa sahip olur, tam angajman gösterebilir ve en yüksek randımanı elde edebilirsiz. 2 Ayrıntılı bilgi yukarıda anılan dokümantasyonda Ralf Kalinowski ye ait Daha fazla enerjiyle geleceğe hareket ve beslenme başlıklı metinde mevcuttur

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 Steffen Lange, Dipl. Oecotrophologe (FH), greenacademy Almanya da beslenme ile ilgili seçilmiş veriler Kadın ve erkeklerin beslenmelerinde ortak yönler ve farklılıklar Birkaç temel veri 1... Almanya da beslenme hakkında 18 ila 80 yaş arası erkeklerin % 68 i ve kadınların % 51 i fazla kiloya ve 25 in üzerinde Body-Mass-Index e (BMI) sahip. Erkek nüfusunun % 0,7 si ve kadın nüfusunun % 1,9 u normalin altında seyreden kiloya sahip. Erkek ve kadınların beslenmelerindeki farklılıklar hakkında Erkekler kadınların tükettiği et ve et mamüllerinin iki mislisini tüketmektedirler. Alkol tüketimi erkeklerde kadınlardan üç kat daha fazladır. Kadınlar çoğunlukla yeterli derecede demir almamaktadır (kadınların % 58 i, erkeklerin % 14 ü) Kadınların birçoğunda kalsiyum eksikliği vardır (14 ila 18 yaş arasındaki genç kız ve kadınların % 75 i tavsiye edilen miktarın altında kalsiyum almaktadır). Sağlıklı Beslenme: Kendim ne yapabilir, ne yapmalıyım? Besin maddeleri seçimi için basit kurallar: Çok az miktarda: yağlı yiyecekler ve tatlılar. Ama tabii ki onlar da yemek kültürümüze dahildir. Az miktarda: Hayvansal besin maddeleri, buna süt ürünleri de dahil. Bol miktarda: Bitkisel besin maddeleri ve içecek 1 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Lange, Stefen, Ernährungssituation in Deutschland: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ernährung von Frauen und Männern, in: Dokumentation der Informationsbörse für Frauen. Frauen Mit Energie in die Zukunft! Umwelt Ernährung Bewegung (28. Oktober 2009), Duisburg 2009, S. 11 ff

20 Sağlıklı Beslenme için tavsiyeler Steffen Lange Fazla yağlılardan kaçınmalı! Hazır soslar ve ekmeküstü ezmeler genelde yüksek oranda gizli yağ çermektedir ve aşırı kilo artışına neden olabilir. Bu yüzden: Pürelenmiş sebzeden sos hazırlayın - bu hem lezzetlidir hem de yağ oranı düşüktür. Öğünlerinizi günde 5 küçük öğüne dağıtın! Günde 5 küçük öğün 2 3 büyük öğünden daha sağlıklıdır. Kepekli tahıl ürünleri kullanın! Kepekli tahıl ürünleri beyaz un ürünlerinden daha doyurucudur ve önemli lifler içerir. Alternatif olarak, kepekli tahıl ürünlerini ve beyaz un ürünlerini karıştırabilirsiniz (örneğin 50/50 oranında). Karnınız açken alış-verişten kaçınınız! Çünkü aç karnına alış-veriş yaptığınızda çoğu zaman sağlığa zararlı besinler seçersiniz. Sağlıklı içecekler seçin ve yeterince için! Su, şekersiz bitki çayları ve su ile karıştırılmış meyve suları tavsiye edilir (orantı: 1 e 3; meyve suyu 1 / su 3). Doğru pişirme usullerini seçin! Haşlanmış besinler sağlıklı beslenme için kızartılmış yiyeceklerden çok daha uygundur. Kaliteli yağlar kullanın! Zeytin ve kolza yağı, tereyağı ve ayçiçeği yağından çok daha sağlıklıdır. Đyi çikolatayı seçin! Sağlıklı beslendiğiniz takdirde çikolata da yiyebilirsiniz, ancak kakao oranı yüksek çikolata seçin

21 Sağlıklı Beslenme, erkek ve kadınların beslenme alışkanlıkları hakkında linkler Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Bu federal kuruluş, sağlık konusunda birçok internet portalı ve kadın ve sağlık konusunda özel bir portal sunuyor. Deutsche Gesellschaft für Ernährung Beslenme konusunda Avrupa nın bilgi portalı Avrupa Gıda Maddeleri Bilgi Merkezi nin internet portalı Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Bratwurst oder Brokkoli? konulu etkinliğin dokümantasyonu Cinslere göre beslenme alışkanlıkları ile ilgili konferans, Kasım

22 Yaşamaya değer bir çevre için öğütler Geleceğin en yakıcı meselelerinden biri olan iklim değişmesi, son yılların pesimist tahminlerinin de aksine günden güne büyük bir hızla ilerliyor. Erkek ve kadınlar, örneğin farklı enerji tüketimleriyle iklimin değişmesine farklı biçimlerde katkıda bulunuyor ve etkilerine de farklı şekilde maruz kalıyorlar. 2 Kalıcı gelişme konusunun değişik yönleriyle Avrupa Birliği Eşitlik Sözleşmesi nde yer alması bu yüzden çok büyük önem taşımaktadır. Burada 28. madde, sözleşmenin altında imzası bulunanları çevre kalitesini korumaya ve geliştirmeye çağırıyor ve özellikle de iklim değişmesine de değiniyor. (1) Sözleşmeyi imzalayan, kendi egemenlik alanında çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesine yönelik ciddi önlemler almayı taahhüt ediyor. Bu çerçevede yerel idarelerin çöp, gürültü kirliliği, hava kalitesi, ekolojik çeşitlilik ve iklim değişimi ile ilgili politikaları da dikkate alınmalıdır. Kadın ve erkeklerin, çevre ile bağlantılı hizmet ve politikalardan eşit şekilde faydalanmalarının gözetileceği taahhüt edilir. Kaynak: Kadın ve erkeklerin belediyeler düzeyinde eşitliği hakkında Avrupa Sözleşmesi, madde 28, Çevre Aynı zamanda bu hususa da değinilmektedir: Sözleşmeyi imzalayanlar, kadın ve erkeklerin yaşam biçimlerinin birçok bakımdan birbirinden farklı olduğunu, yerel hizmetlerin, kamusal mekan ve toplumsal özgürlüklerin kadın ve erkek tarafından farklı kullanıldığını ve cinslerin farklı çevre sorunlarıyla karşı karşıya bulunduklarını kabul etmektedirler. (Madde 28) Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Agenda 21 in anketi Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21, 1997 de Duisburg Yerel Ajanda dolayısıyla hazırlanan projeler çerçevesinde Duisburg Eşit Haklar ve Kadın Sorumlusu tarafından kurulmuştur. Đletişim Ağı, farklı kadın grupları, kilise, siyaset, sendika, çevre ve toplu taşımacılık kuruluşları, tek dünya sivil kuruluşları, Ajanda ile ilgili diğer kurumlardan kadın temsicilerin ve konuya ilgi duyan farklı milletlerden Duisburglu kadınlar tarafından biraraya gelmektedir. Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 çalışma grubu toplantıları, Kadın Bürosu tarafından organize edilir ve yönetilir, konular, iletişim ağının sözcüleri ile 2 Bu konuda bakınız: Röhr, Ulrike, Nachhaltige Entwicklung aus Frauensicht: Umsetzung in den Themenbereichen Klimaschutz und Energie, Gleichstellungs-Aktionsplan für Duisburg adlı dizi çerçevesinde yayınlanan bir makale, Heft 1: Dokumentation des Frauenforums EU-Charta konkret.gleichstellungs-aktionsplan für Duisburg in den Bereichen Umwelt und Stadtplanung (November 2008), Duisburg 2009, S. 24 ve devamı

23 birlikte hazırlanır. Toplantılar, karşılıklı bilgi alış-verişine hizmet eder ve kalıcı gelişme ile ilgili konularda ortak eylemlerin hazırlanmasını sağlar. Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 örneğin uzun süreden beri kadın açısından çevre ve iklim korumacılığı ile ilgilenmektedir. Özellikle kalıcı gelişme hakkında bilgilendirme ve halkla ilişkiler çalışması yürütülmüş ve Duisburglu kadınların çevre konusuna duyarlılığını artırmaya yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Bu olumlu şartlar, Duisburg Belediyesinin Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu tarafından Duisburg Eşit Haklar Eylem Planı konsept çalışmaları için kullanılır hale getirilmiştir. Ajanda 21 de olduğu gibi Yerel düzeyde kadın erkek eşitliği Avrupa Sözleşmesi nde de katılımcılık düşüncesi büyük önem taşımaktadır ve kadınların gerek katılımını gerekse de yeteneklerinin dahil edilmesini öngörmektedir. Sözleşmenin giriş bölümünde şöyle denilmektedir: Yerel ve bölgesel politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında kadınların geniş şekilde katılımı, onların yaşam deneyimlerinin, bilgi ve yaratıcılığının dikkate alınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu, Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı nın katkılarıyla günlük yaşamda çevre korumacılığı konusunda kadınların sahip oldukları bilgileri toplayıp biraraya getirme fikrini geliştirmiştir yılının ilkbahar / yaz aylarında Duisburg Kadın Erkek Eşitliği Dairesi / Kadın Bürosu, Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 katılımcılarının arasında bir anket düzenlemiş, kadınların iklimin korunması ve enerji tasarrufu hakkında bilgi ve deneyimlerine başvurmuş ve bunları değerlendirmiştir. Elde edilen sonuçlar, - iklimin korunmasına katkıda bulunmak - ve de kişilerin bireysel düzeyde maddi tasarruf imkanlarını artırmak amacıyla aşağıda toplu bir şekilde, kısaca ve anlaşılır bir dille yayınlanmaktadır. Anket çerçevesinde bu sorular yöneltilmiştir: - Lütfen bize, enerji tasarrufu ve iklimin korunması ile ilgili en sevdiğiniz öğüdü söyleyiniz. VE: - Kendim iklimin korunmasına ve enerji tasarrufu için nasıl katkıda bulunabilirim? Aldığımız yanıtlar şöyledir 3 : 3 Sonuçlar, Kadın Bürosu tarafından değerlendirilip yayınlanmıştır. Tekrar edilen bilgiler özetlenmiştir

24 Bireysel ortamda çevreyi korumak Günlük yaşamda çevrecilik Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 den öğütler 4 Christina Benedikt, Doris Becker Enerji tasarrufu konusunda öğütler: Elektrikli ev aletleri Elektrikli aletleri stand-by modunda bırakmıyorum, tamamen kapatıyorum. Stand-by modunda cereyan sızıntısını önlemek amacıyla kapatılabilen uzatma grup priz kullanıyorum. Her yerde tasarruflu ampül veya LED lambalar kullanıyorum. Televizyon izlerken büyük lambayı söndürüp, tek ampüllü küçük bir lambayı yakıyorum. Elektrikli aletler satın alırken onların enerji verimliliğine dikkat ediyorum. Tüm evde değil, sadece bulunduğum odanın lambasını yakıyorum. Elektrikli şofbeni yalnızca kullanımdan kısa süre önce çalıştırıyorum! Kullanmadığım elektrikli aletlerin fişini prizden çekiyorum. Ekolojik çalışma makinam var ve eko yıkama proğramları kullanıyorum. Havalandırmak: Pencereleri bütün gün yarı açık bırakmaktansa, tüm pencereleri açıp 3 dakkikada havalandırıyorum. Duş almak: Ben yaklaşık bir yıldan beri soğuk duş alıyorum! Hiç fena değil, bir süre sonra. Cilt ve kan dolaşımına iyi geliyor. Eski bir iş arkadaştan öğüt! 4 Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 Kadın Bürosu tarafından organize edilip yönetilen, 1997 yılında kurulmuş bir çalışma grubudur. Sizler de bu grup içersinde ortak çalışmaya davetlisiniz. Bunu arzu ettiğiniz takdirde adresinizi Kadın Bürosuna bildirmeniz yeterlidir

25 Çamaşır yıkamak ve kurutmak: Çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkıyorum çünkü modern deterjanlar derecede de lekelere karşı etkili. 90 derecede kaynatılabilen çamaşırları 60 derecede yıkıyorum. Böylece önemli oranda enerji tasarruf edilebilir. Çamaşır yıkamak için doğal yıkama cevizleri (Waschnüsse) kullanıyorum. Çamaşır makinesini tam kapasite kullanıyorum (dolduğu zaman çalıştırıyorum). Ekolojik deterjan kullanıyorum. Güneşten yararlanıyorum. Çamaşır kuruturken bakıyorum: Hava güneşli mi? O halde çamaşırları dışarıda kurutuyorum. Elektrikli kurutucular elektrik yakıyorlar, eğer güneş çamaşırlarımızı bedavaya kurutuyorsa bu makinaya hiç gerek yok. Ütü Yapmak : Ütü yaparken ütüyü kapatıp son iki parçayı arta kalan ısı ile ütülüyorum. Yemek Pişirme/Beslenme: Patatesi kabuklarıyla haşlarken üstünde aynı zamanda yumurta da pişiriyorum. Ocağı söndürüp arta kalan ısıdan istifade etmek. Pilav pişirirken pirinci soğuk suya salıp kaynatıyorum. Su fokur fokur kaynadığı zaman ocağı söndürüp, pilavı ocağın kendi ısısıyla pişiriyorum. Sebze, kavurma veya çorbaları düdüklü tencerede pişiriyorum. Böylece pişirme zamanının yarısı veya üçte ikisi tasarruf edilmiş olur. Daha az et yiyorum. En küçük tencereyi kullanıyorum. Küçük tencerede ve alçak ateşte pişirmenin çifte faydası var: Yemek daha çabuk ısınır ve daha az enerji kullanılır. Su Tasarrufu: Çamaşır makinasını kullanmadan önce tam dolduruyorum. Çiçekleri, sebze ve salatayı yıkadığım su ile suluyorum (yağmur suyundan yararlanamıyorsam) bahçe ve balkonu sularken yağmur suyu bidonunda biriktirdiğim suyu kullanıyorum. Dişlerimi fırçalarken suyu akıtmıyorum. Banyo yapmaktansa duş almayı tercih ediyorum

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil Tarih 0 Mart 009 Daha fazla bilgi için: Hande Akdağ Kurumsal İletişim Yöneticisi Tel: +90 68 07 00 Fax: +90 68 07 99 E-mail: handeakdag@gfkturkiye.com GfK Türkiye Sıracevizler Cad. Çiftecevizler Deresi

Detaylı

YEŞİL İŞ KONFERANSI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 6-7 EKİM 2011

YEŞİL İŞ KONFERANSI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 6-7 EKİM 2011 Araştırmanın amacı, tekniği ve örneklemi Ne kadar yeşil tüketiciyiz? Bu konudaki çalışmalar nasıl algılanıyor? 15 yaş ve üstü yetişkin kentli nüfus temsili 18 Ağustos 16 Eylül 1 487 tüketici Hanelerde

Detaylı

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor İKLİM VİDEO 8 İklim değişikliği hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor. Üf, son model telefon istiyorum! Yazın serin, kışın sıcak bir evde oturmak istiyorum. Uzak yerlere seyahat etmek istiyorum. Yeni

Detaylı

Öğretmenler için Eğitim

Öğretmenler için Eğitim Öğretmenler için Eğitim 24.-25.6.2008 Ankara, Turkey Neden çocuklar için enerji eğitimi veriyoruz? Enerji üretimi ve kullanımı, %80 CO 2 in açığa çıkmasına ve bu da iklim değişikliğine neden olur. Enerji

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ

ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ Hayır, hiç katılmıyorum Katılmıyorum Çok az Katılıyorum Tamamen ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ I. Aşağıda verilen ifadelerden hangisine ne derece katılıyorsanız onunla ilgili kutucukta yer alan kısma işaret

Detaylı

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Sunumun İçeriği Yeşil Anahtar Ödülü nedir? Yeşil Anahtarlı Tesisler Yeşil Anahtar Ödülü nün Kriterleri

Detaylı

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü - 1-07.11.2008, Köln TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü TD-IHK: Üyelerimizle yerinde ve doğrudan doğruya irtibat Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk kökenli işletmelerin ve vatandaşların en yoğun

Detaylı

çünkü artık ekmek elden su gölden gelmiyor

çünkü artık ekmek elden su gölden gelmiyor Küresel mali kriz petrol fiyatlarının istikrarsızlığı Ortadoğu ve Kafkaslar da yaşanmakta olan sorunlar enerji fiyatlarının gelecekte de artacağını ve enerji teminin zorlaşacağını göstermektedir. Ülkemizin

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

Forum Katılımcıları için Yeşil Rehber. Ne yapabilirsiniz?

Forum Katılımcıları için Yeşil Rehber. Ne yapabilirsiniz? Forum Katılımcıları için Yeşil Rehber Çevre Dostu Forum İnisiyatifi tüm forum paydaşlarının, sponsorlarının ve katılımcılarının Forum organizasyonunun tüm aşamalarında yaptıkları işlerde çevreye duyarlı

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2016 Sürdürülebilirlik Raporu 2016 1 KALİTE POLİTİKAMIZ Turizm sektöründe yabancı misafirlerin dinlenme ve eğlence amaçlı konaklama ihtiyaçlarına hizmet eden Palmiye Hotels yönetimi olarak; Turizm sektöründeki

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya da bir yanda obeziteyle mücadele yapılırken diğer tarafta açlıktan ölme noktasına gelen insanlara

Detaylı

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal Adres : Çıralı - Olimpos - Kemer - Antalya - Türkiye Tel : 0090 242 825 73 27-825 73 28 Fax : 0090 242 825 71 28 Web : www.orangemotel.net E-mail : info@orangemotel.net Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2

Detaylı

Metodoloji. Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki tüketici ile

Metodoloji. Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki tüketici ile Metodoloji Araştırma Şirketi Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki 1.334 tüketici ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın görüşmeleri 04 Eylül / 31 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu*

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu* Tip 2 Diyabet Hastaları için Beslenme Kılavuzu* Değerli hastalar, Hazırladığımız bu kısa kılavuz ile size günlük hayatınızda tüketeceğiniz gıda maddelerini seçerken, yönünüzü daha iyi belirleyebilmenize

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

İki dilim baklavaya yarım litre su

İki dilim baklavaya yarım litre su İki dilim baklavaya yarım litre su Bayramların vazgeçilmez ikramı şerbetli tatlılar, Ramazan ayı boyunca susuz kalan bünyelere ilk günden aşırı yükleme yapılmasına neden olmamak için, iki dilim baklavaya

Detaylı

ÖZEL GENÇLİK İLK-ORTAOKULU EVDE YAPILAN TASARRUF ANKETİ

ÖZEL GENÇLİK İLK-ORTAOKULU EVDE YAPILAN TASARRUF ANKETİ ÖZEL GENÇLİK İLK-ORTAOKULU EVDE YAPILAN TASARRUF ANKETİ Zaman ilerledikçe tüm Dünya da artan bir ihtiyaçtır enerji. İnsanlar teknolojinin de ilerlemesiyle daha fazla enerji tüketir hale geldi. Isınmada,

Detaylı

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Küresel İklim Değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Sera etkisi ve İklim Değişikliği Nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ Daha iyi bir yaşam için Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun uzun olduğunu biliyor ve biz, bu yolu paydaşlarımız ile beraber yürüyerek öncelikli alanlarımızı güçlendiriyoruz.

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ baskan@nilufer.bel.tr BURSA NIN NİLÜFER İ 2014 Yılı İtibaryile 358.265 Nüfus 64 Mahalle, 50 757

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI

TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KASIM 2016 Bunları Biliyor Muydunuz? İki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı sağlayan daha az enerji tüketen lambaların

Detaylı

BASIN ARAŞTIRMA TOPLANTISI SONUÇLARI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 2011 12 12 MART MART 2012 2012

BASIN ARAŞTIRMA TOPLANTISI SONUÇLARI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 2011 12 12 MART MART 2012 2012 Araştırmanın amacı, tekniği ve örneklemi Ne kadar yeşil tüketiciyiz? Bu konudaki çalışmalar nasıl algılanıyor? 15 yaş ve üstü yetişkin kentli nüfus temsili 18 Ağustos 16 Eylül 1 487 tüketici Hanelerde

Detaylı

Hotel Römerhof / Erlensee

Hotel Römerhof / Erlensee Hotel Römerhof / Erlensee 1. Genel anlamda AB Eğitim Projeleri kapsamında kabul ettiğmiz grupları şirket olarak Frankfurt un 30 kilometre doğusunda bulunan Erlensee de Hotel Römerhof da ağırlamaktayız.

Detaylı

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK Sağlıklı bir

Detaylı

Adım Adım Nasıl Sağlıklı Zayıflanır?

Adım Adım Nasıl Sağlıklı Zayıflanır? On5yirmi5.com Adım Adım Nasıl Sağlıklı Zayıflanır? 3 adımda sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanabilirsiniz. Yeter ki kendinizi ve vücudunuzu iyi tanıyın. İşte tüyolar... Yayın Tarihi : 16 Mart 2012 Cuma

Detaylı

TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN

TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN Kadınlar, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturmaktalar. On yılı aşkın bir süredir gerek Türkiye gerekse yurtdışı kırsalında gerçekleşen saha çalışmalarım aracılığıyla, bana göre

Detaylı

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklim Değişimi Global Bir Sorun! İklim Korunmada Plastiklerin Katkıları Avusturyalı

Detaylı

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama Kanada'da Konaklama Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz Aile yanı konaklama Kaliteli ve sorumluluk sahibi dil okullarında tüm aileler,

Detaylı

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy YENİ BİR YIL YENİ BİR SİZ Kendimizde dahil, birçok kişi, yeni bir yıla birçok yeni kararla başlar.

Detaylı

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Arkadaşlarımızla yorulmadan oynayabilmek, güçlü kas ve kemiklere sahip olmak için dengeli beslenmenin yanında

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

Türkiye de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi

Türkiye de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Türkiye de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Kapanış Etkinliği, 20 Nov.2007.Bir Rüya gördük. Bernard Cornut YED 1 Bir rüya veya bir zorunluluk: uygun imkanlar! EIE, Türkiye nin ithal enerji faturasının

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi:

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Özlem İkinci Dr, Bilimsel Programlar Başuzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Ekolojik Köyler Büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişinin hayalidir köy yaşamı. Gürültüden

Detaylı

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde. Yan yana yılları paylaşalım

Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde. Yan yana yılları paylaşalım Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde Yan yana yılları paylaşalım »Burada her zaman benimle ilgilenen birileri var. Bu da kendimi iyi hissetmemi sağlıyor« Sayın Bayanlar ve Baylar, 2012

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması Connective Cities Hakkında 4-6 Temmuz 2017, Kocaeli

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Serinlemek isterken kilo almayın!

Serinlemek isterken kilo almayın! Serinlemek isterken kilo almayın! Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşadığımız bu günlerde buharlaşma ve terlemeye bağlı olarak sıvı kaybının en üst seviyede olduğuna dikkat çeken uzmanlar, günde en az

Detaylı

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın!

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! 1983 yılında Almanya da geliştirilen Prenet ürünleri, en son teknoloji ile üretilir. Konsept, içerisinde kişiye özel olarak uygulanan vücut analizini de barındıran,

Detaylı

DATA 4U Araştırma Merkezi

DATA 4U Araştırma Merkezi DATA 4U Araştırma Merkezi Almanya`da ve Avrupa`da 20 Yıl Etnik Pazar ve Medya Araştırma Merkezi Sayfa 1 Faaliyetlerimiz Medya Araştırması Yılda bir kaç defa gerçekleştirilen Türk televizyon kanallarının

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

B1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

B1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: B1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA/ BESLENME VE İŞ HAYATI Günümüzde insanlar rahat bir hayat yaşamak ve para kazanmak için çok çalışmak zorundadır. İnsanlar iş yerinde çalışırken yoğun stres

Detaylı

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006 İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Yeni Mücadele ile Yüzleşmek Kasım 2006 WWF Kimdir? WWF 5 kıtada, 50 den fazla ülkede temsilciliği bulunan dünyanın en büyük ve saygın doğa kuruluşlarındandır. 100 den fazla ülkede

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 153 Odamızın meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmalarını, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları yazılı belge haline

Detaylı

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi YUTAKI Eviniz için konforlu ısıtma sistemi SICAKLIK Isı pompası TÜKETİM GAZLI ISITMA YAKITLI ISITMA ELEKTRİKLİ ISITMA YUTAKI Bilinmesi gerekenler Bir ısı pompası nasıl çalışır? Bir ısıtma pompası, enerjiyi

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ. Prof. Dr. Erdal ZORBA SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSĐZ Prof. Dr. Erdal ZORBA GEÇMĐŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. 1900 lerin başında ölümlerin büyük bir kısmı bakteri ve

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI KORKUTELİ CUMHURİYET ORTAOKULU 2016 DERS: ENERJİ NEDİR? KONU: ENERJİ NASIL OLUŞUR DÜNYADAKİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÇOĞUNA GÜNEŞ SAYESİNDE SAHİBİZ... GÜNÜMÜZDE, KÖMÜR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 52 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ 52 EKONOMİK FORUM 2015 TE KÜÇÜK TASARRUF 52 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EV ALETLERI MERCEĞINDE AB vatandaşları için 1 Ocak 2015 itibarıyla enerji verimliliğinde yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde pişirme

Detaylı

Evinizin enerjisi nereye gidiyor?

Evinizin enerjisi nereye gidiyor? Evinizin enerjisi nereye gidiyor? Yaşam biçimi aygıtları %4 Çalışmazken %6 Isıtma ve soğutma %22 Buzdolabı %7 Mutfak aygıtları %9 Lambalar %9 Diğerleri %3 Çamaşır yıkama ve kurutma %3 Sıcak su %37 Ortalama

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

Küresel. İklim değişikliği

Küresel. İklim değişikliği Küresel İklim değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 nedir? Küresel iklim değişikliği Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır. Böylece güneş

Detaylı

Tennengau da atık ayırma

Tennengau da atık ayırma Tennengau da atık ayırma Aşağıdaki atık malzemeler ev atıklarına dahil değildir. Lütfen belediyeniz tarafından verilen yerel toplama tesislerini kullanınız. Atık kağıt Atık kağıt ve karton Gazeteler, dergiler,

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ

TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ İyi günler, ismim... ARİMA Araştırma dan geliyorum. TÜBİTAK 113K799 Nolu Türkiye de Konut Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Kullanıcı Davranışlarının

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN Kilo vermenin ötesinde. Yeni bir yaşam için. Yediğiniz gıdalar, sağlığınız için gerekli besinleri içermelidir ancak, bunun şekline sizde karar verebilirsiniz.

Detaylı

Firma Profili enwi-etec GmbH

Firma Profili enwi-etec GmbH Profili enwi-etec GmbH enwi-etec GmbH Wilfried Mayr, Genel Müdür Scherrwies 2, D-84329 Rogglfing Telefon +49 8725 9664-41 Faks +49 8725 9664-96 w.mayr@enwi-etec.com http://de.enwi-etec.com Kuruluş Yılı

Detaylı

ADANA YÜREĞİR MAVİ ÇOCUK UTKU ANAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. YIL EKO-OKUL 1. DÖNEM SU EYLEM PLANI RAPORU

ADANA YÜREĞİR MAVİ ÇOCUK UTKU ANAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. YIL EKO-OKUL 1. DÖNEM SU EYLEM PLANI RAPORU EYLÜL ADANA YÜREĞİR MAVİ ÇOCUK UTKU ANAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. YIL EKO-OKUL 1. DÖNEM SU EYLEM PLANI RAPORU AYLA R EYLEM ETKİNLİKLER UYGULAYAN. Tüm öğretmen, öğrenci, veli ve çalışan personel

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji

5. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Besinler ve Dengeli Beslenme Besinlerin gerekliliği Bütün canlılar büyümek, gelişmek, ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç vardır. Canlılar koşmak, yürümek

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ Dünyada 13.5 milyon koroner kalp hastası var. Yılda 1.5 milyon insan kalp krizi geçiriyor.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

ARKIMEET 2014 KARBON AYAK İZİ RAPORU

ARKIMEET 2014 KARBON AYAK İZİ RAPORU ARKIMEET 2014 KARBON AYAK İZİ RAPORU 1. Giriş Bu doküman Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 19 20 Kasım 2014 günlerinde Istanbul Four Seasons Hotel The Bosphorus ta düzenlenen ARKIMEET 2014 etkinliği

Detaylı