Kadın bakış açısıyla çevre korumacılığı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadın bakış açısıyla çevre korumacılığı:"

Transkript

1 Duisburg Eşit Haklar Dairesi/ Duisburg Kadın Bürosu ve Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 duyuruyor: Daha fazla enerjiyle geleceğe doğru! Hareket Beslenme: Günlük yaşamda daha fazla güç için öğüt ve tavsiyeler Kadın bakış açısıyla çevre korumacılığı: Yaşanılır bir çevre için öğütler - 1 -

2 Duisburg için Eşit Haklar Eylem Planı 4/1 nolu broşüre ilişkin internet sayfası: Daha fazla enerjiyle geleceğe doğru! Kadın bakış açısıyla hareket beslenme ve çevre korumacılığı Konsept ve redaksiyon: Doris Freer Yayınlayan: Stadt Duisburg Der Oberbürgermeister Referat für Gleichstellung und Frauenbelange (Gleichstellungsstelle)/ Frauenbüro der Stadt Duisburg) Burgplatz Duisburg Telefon: 0203/ Telefax: 0203/ Hompage: Duisburg, Kasım

3 Đçindekiler Sunuş Ingrid Köth-Jahr, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Đklim, Çevre, Doğa ve Tüketici Haklarını Koruma ve Tarım Bakanlığı nezdinde Eşit Haklar Sorumlusu Önsöz Doris Freer, Duisburg Belediyesi, Eşit Haklar ve Kadın Hakları Sorumlusu Duisburg Eşit Haklar Eylem Planı çerçevesinde Çevre Beslenme Hareket Güncel yaşamda daha fazla enerji için tavsiye ve öneriler Doris Freer, -Kadınlar Enerjiyle geleceğe doğru! Bir çıkmazdan nasıl kurtulunur - Multitasking ve Hareket ve Beslenme konularında linkler Ralf Kalinowski, Spor Bilimci, ARZD (Zentrum für Prävention, Rehabilitation & Ergotherapie Duisburg) ve AthletiCenter Sportservices müdürü -Yaşamda daha fazla enerji için 10 tavsiye -Tam angajman Steffen Lange, Dipl. Oecotrophologe (FH), greenacademy Almanya da beslenme ile ilgili seçilmiş veriler Erkek ve Kadınların beslenmelerinde ortak yönler ve farklılıklar Linkler Sağlıklı Beslenme ve Cinsiyetlere göre Beslenme Yaşamaya değer bir çevre için tavsiyeler Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 Kişisel ortamda çevreyi korumaya yönelik tavsiyeler Duisburg da Kadın Kuruluşları Duisburg Belediyesi Eşit Haklar ve Kadın Meseleleri/ Kadın Bürosu tavsiyeleri Büro çalışma ortamında çevreyi korumaya yönelik tavsiyeler Kadınlar/Gender Mainstreaming ve çevre korumacılığı Seçilmiş Linkler Ek 2010 Uluslararası Kadınlar Günü Kadınlar Atomenerjisine hakkında görüş bildiriyorlar Atomenrjisine karşı Duisburglu Kadınların Deklarasyonu Teşekkür - 3 -

4 - 4 -

5 Değerli okuyucu, Kuzey Ren Vestfalya Çevre Bakanlığında Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu olarak Duisburg belediyesinin, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi tarafınden hazırlanan Yerel düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi ni imzalamış ve dolayısıyle resmi ve açık bir şekilde kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemiş olması, beni özellikle sevindirmektedir. Duisburg belediyesi, sözleşmede yer alan yükümlülükleri adım adım yerine getirmeyi ve bu amaçla üstlenmiş olduğu yükümlülüklere içerik kazandırmayı taahhüt etmiştir. Sözleşmede yer alan çevre ve devamlılık ile ilgili hedeflerin yerine getirilmesi (madde 24-28), kadın erkek eşitliği ilkesinin sürdürülebilir kent politikaları için yapılan planlamalarda dikkate alınması ve şehrin kendi çevre politikasını oluştururken kadın ve erkeğe ve de farklı nesillere özgü ihtiyaçların hesaba katılması anlamına gelmektedir. Bu konuda Duisburg kenti epeyce yol almıştır. On yılı aşkın bir süreden beri Yerel Ajanda 21 planının uygulanması çerçevesinde, çevre bakanlığının cinsler arası eşitlik sorumluları ve Duisburg kenti arasında işbirliği mevcuttur. Son dönemde iklimin korunmasına yönelik çalışmalarımız Çevre Bakanlığı bünyesinde özel bir yer tutmaktadır. Bu alanda özellikle üzerinde durulan konular olarak yenilenebilir enerjinin teşviki ve de enerji tasarrufu sayılabilir. Đklimin korunmasına katkı sağlayan bu önlemler tüm vatandaşların katkısına muhtaçtır. Çünkü hangi enerji kullanılırsa kullanılsın, tasarruflu ve iklimi koruyucu bir şekilde hareket etmek herkes için önem taşımaktadır, ayrıca günlük harcamalar da bu şekilde azaltılabilir. Duisburg Eşit Haklar Bürosu bu çerçevede çok olumlu bir girişimde bulunmuştur. Evde ve büro işyerlerinde enerji tasarrufu konusunda kent sakinlerine öğretmenlik yapmaktansa, Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 ve Eşit Haklar Bürosu çalışanlarını enerji tasarrufu hakkında kendi önerilerini sunmaya davet etti. Bu girişim sayesinde bir dizi rahatlıkla uygulanabilir ve pratik öğütler ortaya çıkmıştır. Sözleşmede yer alan hedefler nedeniyle Duisburg Eşit Haklar Bürosu ve Çevre Bakanlığı Sağlık ve Beslenme alanında yeni işbirliği başlatmıştır. Burada da sağlıklı yaşam konusunda sunulan teşvik hizmetlerinde kadın ve erkeğin birbirinden farklı ihtiyaçlarının dikkate alınması söz konusudur (Madde 14). Sağlıklı bir yaşamda hareketin merkezi bir önemi vardır, bunu federal düzeyde yürütülen kampanyalar da göstermektedir. Bunun yanısıra beslenme, sağlık ve enerji konularında önemli rol oynamaktadır, gerek kişinin sahip olduğu enerji bakımından gerekse de global anlamda. Sağlıklı beslenme konusunda etkin önlemler tavsiye edilirken, kadın ve erkeklerin farklı beslenme davranışları dikkate alınmalıdır

6 Toparlayıcı bir bakış açısıyla bakıldığında tüm konular birbiriyle bağlantılıdır: Gıda maddelerinin üretimi ve nakliye süreçlerinde ortaya çıkan karbondioksit bilançosu dolayısıyle beslenme, çevre ve iklimin korunması birbirine sıkıca bağlıdır. Kadınlar bugün de hala çoğunlukla ailenin ev işlerini üstlendikleri için onların enerji tasarrufu konusunda bildiklerine kulak vermek ve bunun yanısıra kendilerini hareket ve sağlıklı beslenmeyle nasıl daha fazla enerjiye sahip olunabileceği hakkında bilgilendirmek çok doğru bir adımdır. Duisburg Eşit Haklar Dairesini bu alanda yürüttüğü başarılı eylemlerden dolayı kutluyor ve okurlarımızın bu yayını ilgiyle okumalarını umuyoruz. Ingrid Köth-Jahr Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Đklim, Çevre, Doğa ve Tüketici Haklarını Koruma ve Tarım Bakanlığı - 6 -

7 Duisburg Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı çerçevesinde Beslenme Hareket ve Çevre korumacılığı Doris Freer, Duisburg Kenti Eşit Haklar/ Kadın Hakları Sorumlusu Yerel düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi nde güncel yaşamda kadın erkek eşitliğinin, genelde resmen kabul görmesi ve birçok alanda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz gerçekleşmediği vurgulanmaktadır. Eşitsizliğin devamına ve yeni eşitsizliklerin otaya çıkmasına karşı önlem almak ve gerçek anlamda eşit bir toplumun oluşmasını teşvik etmek amacıyla belediyelere, Avrupa Komünler ve Bölgeler Konseyi tarafından kendi Eşit Haklar Eylem Planı nı geliştirmeleri ve bunu uygulamayı taahüt etmeleri tavsiye edilmektedir tarihinde Duisburg Belediye Meclisi, idareyi eşit haklar eylem planı hazırlamakla görevlendirmiştir. Duisburg Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu planın konseptini geliştirerek planı hazırlamaktadır. Đçerik olarak Sözleşme, yaşamın çeşitli yönlerine ve birçok politik alana değinerek bunların belediyelerin yerel ihtiyaç ve önceliklerine göre belirlenip hazırlanacak eşit haklar eylem planında yer almasını öngörmektedir. Duisburg kentinin öncelikleri şunlardır: Kent planlaması, kent politikası Çevre Koruma Sağlık Spor Sosyal politikalar Duisburg Eşit Haklar Eylem Planının hazırlanışı çerçevesinde aşağıda sunduğumuz Enerjiyle Geleceğe Doğru adlı broşür hazırlanmıştır. 28 Ekim de gerçekleştirilen Kadınlar Enerjiyle Geleceğe Doğru! Çevre Beslenme Hareket konulu bilgilendirme etkinliğinde dağıtlan bu broşür, Duisburg Kenti Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu nun yönetiminde birçok partnerle ortaklaşa hazırlanmıştır. 1 Broşür çok büyük ilgi gördüğünden Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu içeriğini Đngilizce, Türkçe ve Rusça olarak kendi internet sayfalarında da yayınlamaya karar vermişitr. 1 Duisburg Eşit Haklar Eylem Planı hakkında bilgi için doğrudan Duisburg Kenti Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosuna müracaat edilebilir veya bilgiler internet sayfamız adresinden indirilebilir. Kadınlar için Bilgi Borsası. Kadınlar Enerjiyle Geleceğe Doğru! Çevre, Beslenme, Hareket adlı etkinlik Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, Đklim, Çevre, Doğa ve Tüketici Haklarını Koruma ve Tarım Bakanlığının işbirliği ve Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı ve ayrıca Duisburg ve Kuzey Ren Vestfalya dan kadın kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin dokümantasyonu Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosundan temin edilebilir veya internet sayfasından indirilebilir

8 Beslenme Hareket ve Çevre Koruma: Bu üç konunun cinsler arası eşitlikle ne ilgisi vardır? Duisburg Kenti Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu uzun yıllardan beri birçok alanda kalıcı toplumsal gelişme için çalışmakta ve 1997 yılından bu yana ağırlıklı olarak kadınlar bakış açısından Ajanda 21 çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda kalıcı, sürdürülebilir gelişme, çevre koruma ve sağlık konuları bilhassa önem taşımaktadır. Her üç alan kişinin yaşamını ve yaşam kalitesini gerek kişisel gerekse de toplumsal bakımdan büyük ölçüde etkiler. Farklı cinslerin yaşam kaliteleri aynı ölçüde iyileştirilmek isteniyorsa, kadın ve erkekler arasında var olan farklılıkların dikkate alınması gerekir. Yeni araştırmaların sonuçlarına göre 2 kadın ve erkekler çevre korumaya yönelik birbirinden farklı yaklaşımlar gösterebilmekte, farklı çıkarlara sahip ve farklı biçimde çevre etkilerine ve çevre zararlarına maruz kalmaktadırlar; ayrıca beslenme konusunda da farklı davranış ve alışkanlıklara sahip olup, bunların kadın ve erkek üzerinde farklı etkileri de mevcuttur. Tavsiye ve Öğütler Siz de uygulayabilirsiniz! Yaşamımızda daha fazla enerji için tavsiye ve öğütler Sağlığımız ve yaşam kalitemiz çevre kalitesinin yanısıra özellikle beslenmemiz ve hareket etmemize bağlıdır 3. Ancak, sağlık ve şifa vaadeden guru lara aldanmamak gerekir, çünkü bunlar kişinin kendine güvenini sarsıp çaresizliğe sürükler. Doğru beslenme ve hareketle insanın daha büyük bir enerjiyle yaşama sarılması mümkündür. Bunu kişi olarak nasıl başarabiliriz? Somut, ikna edici ve kolay uygulanabilir öneriler sunmak amacıyla Duisburg Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu spor ve beslenme uzmanlarını, herkesin doğru beslenme ve hareketle iş hayatında, günlük yaşam ve serbest zamanda nasıl daha fazla enerjiye sahip olabilecekleri tavsiye ve öğütler geliştirmeleri için görevlendirdi. 2 Bu konuda ilgili bölümün sonunda seçilmiş linkler bulacaksınız. 3 Yerel Düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi de bu hususu vurgular (bkz. sağlıkla ilgili madde 14/3). Duisburg Kadın Bürosu tarafından tarihli meclis kararı uyarınca hazırlanan Duisburg Kadın Erkek Eşitliği Eylem Planı da bu konuyu dikkate alıp örneğin bu broşürü yayınlamıştır

9 Kadın Bakış Açısıyla Çevre Koruma Çevre korumada enerji tasarrufu günümüzün global sorunları karşisında çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu yüzden Duisburg Eşit Haklar Dairesi, Duisburglu kadınların sosyal iletişim ağı Ajanda 21 bünyesinde bir anket yaparak sonuçlarını çevre uzmanı kadın bilimcilerin yardımıyla değerlendirmiştir. Bu yayın ile kadınların tavsiyelerini kamu oyuna duyurmak istiyoruz ve sizleri de sunduğumuz tavsiyeleri uygulayarak şahsen çevrenin ve iklimin korunmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Tavsiye ve öğütlerimizle, hem kendiniz hem de çevreniz için yeni kazandığınız güç ve enerjiyle?!- angajman göstermenizi destekliyor ve bu şekilde yaşamınızı daha fazla enerjiyle kucaklamanızı umuyoruz! Bu gerçekleşirse, Duisburg Eşit Haklar Dairesi/Kadın Bürosu ve Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 olarak bu bizi çok sevindirecektir. Daha fazla bilgi için:

10 Günlük Yaşamda daha fazla kuvvet için tavsiye ve öğütler Doris Freer, - Kadınlar Enerjiyle geleceğe doğru!- Bir ikilemden kurtuluş yolları - Multitasking ve Hareket ve Beslenme konularında linkler Uzmanlar uyarıyorlar: Gerek Federal Beslenme, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı nın Beslenme Araştırması 4 gerekse de Alman Hastalık Sigortalarının (DKV) Deutsche Sporthochschule Köln ile ortaklaşa yaptığı bir araştırma 5, Almanya nüfusunun sağlığı konusunda korkunç sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma, hareket eksikliği ve yanlış beslenmenin birçok hastalığa yol açtığını ve kişinin yaşam kalitesini azalttığını vurguluyor. Đki bilimsel çalışmanın da kadın ve erkeğin sağlık konusunda davranışını, beslenme alışkanlıklarını ve bunun sağlığa katkısını her iki cins üzerinde ayrı ayrı analiz etmeleri çok yeni ve önemli bir yaklaşımdır. Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili bu bilgiler, karşılığını Yerel Düzeyde Kadın-Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi nde sağlık konulu bölümde beslenme ve hareket temalarının ağırlıklı olarak işlenmesiyle bulmaktadır. 6 Burada şöyle denilmektedir:...sağlıklı beslenmek ve hareket etmek gibi sağlığı teşvik edici etkinliklere özendirirken kadın ve erkeğin farklı ihtiyaç ve görüşleri dikkate alınmalıdır. Kaynak: Yerel Düzeyde Kadın Erkek Eşitliği Avrupa Sözleşmesi, Madde 14, Sağlık Duisburg Kadın bürosu konuyla ilgili çalışmalara başlarken 28 Ekim 2009 da yoğun bir angajman ve başarıyla kadınlara yönelik bir bilgi borsası düzenlemiştir. Kadınlar Enerjiyle Geleceğe Doğru! Çevre Beslenme Hareket adını taşıyan bu etkinlik, Duisburg Dellplatz da bulunan Gesamtschule Globus okulunda yapılmıştır. Etkinliğin merkezinde şu sorular bulunuyordu: Günlük yaşamda daha fazla güç ve gelecekte daha fazla enerjiyi nasıl kazanabilirim? Beslenme ve hareket in burada nasıl bir rolü vardır ve daha fazla güç ve enerji kazanmayı hedefliyorsam, başka hangi etkenleri dikkate almalıyım? 4 onaleverzehrsstudie/2teauswertungsrunde-lebensmittelverzehr.html?nn= Almanya ne kadar saglıklı yaşıyor, Ağustos 2010 da yayınlanan bir araştırma 6 Bakınız, madde

11 Gerçek budur: Özellikle kadınların çoğu zaman ev işi, iş hayatı ve çocukların bakımını birarada üstlenmeleriyle, iş ve aile yaşamını birlikte götürmeleri ve de güncel yaşamın ağırlaşan koşullarıyla örneğin cinsiyetçi ayrımcılık gibi yoğun enerji kaybına uğradıkları ve bu da kendini farklı biçimlerde gösterdiği bir gerçektir. Yanlış beslenme, az hareket ve az spor birçok hastalığa neden oluyor ve kişinin yoğun bir şekilde güç ve enerji kaybına yol açıyor. Güç ve enerji yetersizliği ve de işlerin üstesinden gelemeyeceğim duygusu, sürekli birçok işi aynı anda yapmaya çalışıldığı için de ortaya çıkabilir. Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) adlı kurumun bu yılın Haziran ayında yayınladığı yeni araştırma sonuçları - bilhassa feminister tarafından savunulan multitasking tezinin gözden geçirilmesini gerektiriyor. Kadınların multitasking kabiliyetleriyle erkeklere nazaran üstün oldukları propagandasını yapan bu tezin esasen kadınların kendi kendini ve de başkaları tarafından sömürülmesini teşvik eden bir efsane olup olmadığı araştırılmalıdır. Kadınlar dikkat! Yeni araştırmalar multitasking in kadınlarda da önemli ölçüde sağlığa zarar verdiğini kanıtlamıştır. Bundan kurtulmanın bir yolu bilinç ve davranışlarda değişimle mümkündür. Yeterli enerjiye sahip olmanın ve günlük hayatta daha fazla güce ulaşmanın nasıl münkün olabileceği aşağıdaki sayfalarda belirgin bir şekilde gerek spor bilimleri açısından gerekse de ev ekonomisi ve beslenme bilimi açısından ele alınmaktadır. 1 Linkler: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) Bundesministerium für Gesundheit Hareket ve Beslenme kampanyasının websitesi Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Beslenme, sağlıklı beslenme, beslenme ve hareket konularında bilgiler 1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Kadınlar Enerji ile Geleceğe! etkinliğinin dokümantasyonu,

12 - 12 -

13 Yaşantınızda daha fazla enerji için 10 öğüt von Ralf Kalinowski 1. Kahvaltı etmeyi ihmal etmeyin günün en önemli öğünüdür! 2. Bol bol su için (günde 2-3 litre). 3. Kandaki şeker oranının fazla düşmemesi için ana öğünler arasında kücük ara öğünler yeyiniz dakkikadan sonra işinize ara verin saat uyuyun. 6. Konsantrasyonunuzu artırmak ve rahatlamanız için günde birkaç sefer bilinçli olarak nefes alıp verin. 7. Meşgul olduğunuz işe konsantre olun ve görevlerinizi sırayla yerine getirin. 8. Her gün hoşunuza giden birşey yapın, örneğin eşinizle, arkadaşlarınızla veya çocuklarınızla. 9. Haftada en az iki defa 30 dakkikadan fazla yürüyün. 10. Haftada en az iki kez kaslarınızı kuvvetlendirdiğiniz 20 dakkikalık bir egzersiz yapınız

14 Ralf Kalinowski, Dipl. Sportwissenschaftler, Geschäftsführer ARZD Therapie - Prävention - Sport und AthletiCenter Sportservices Tam angajman 2 Her insan kişisel enerji seviyesini mümkün olduğu kadar yüksek tutma gereksimini duymaktadır. Bu, sağlıkla eş anlamlıdır ve bu durumda yaşantımızda önem taşıyan her konuda büyük bir angajman gösterebilmekteyiz. Bu durumu Yüksek derecede pozitif olarak adlandıralım. Ancak biz böyle bir durumu sürekli yüksek düzeyde tutamayız, ki bu zaten gerekli de değildir, çünkü harcadığımız enerjiyi tekrar kazanabilmek için dinlenme zamanlarına ihtiyacımız vardır. Enerji tüketimi ve enerji kazanımı anlamamız ve hissetmemiz gereken bir döngüdür. Verimli olmak istiyorsak farklı düzey ve alanlarda enerjik olup enerjimizi kullanmalıyız. Bedensel alan bunun temelini oluşturur. Kuvvet, dayanıklılık ve çeviklik gösteren fiziksel forma sahip olmalı, iyi bir şekilde beslenmeli ve kendimize, güç toplayabileceğimiz zamanlar ayırmalıyız. En iyi şekilde güç kazanmak ise iyi ve yeterli derecede uykuyla mümkündür. Duygularımızın istikrarlı ve dengeli olması, görevlerimizi iyimserlik, sevinç ve yaratıcılıkla yerine getirmemiz için gerekli kuvveti sağlar. Böylece yaşama olumlu bakabilmekte ve önümüzde duran stresli zamanları, tehdit olarak değil kendimizi sınayabileceğimiz vesileler olarak algılayabilmekteyiz. Đçinde bulunduğumuz bu olumlu duygular, başarılı olma imkanımızı da artırır. Olumlu duygular içersinde tüm gücümüzü seferber edebiliriz. Önümüzde duran yeni görevler ve iyimser duygular, birbirini güçlendiren ve büyük başarı potansiyeli taşıyan güçlerdir. Hiç kimse multitasking yapamaz. Biz, insanlar, en zor görevleri de en iyi şekilde yerine getirebilmek için bütün konsantrosyonumuzu toplayıp bir yere yönlendirmeliyiz. Konsantre olmak, en iyi neticeyi elde etmek üzere kendini belli bir işe tam vermek demektir. Dikkatimizi bir yere yoğunlaştırmayı öğrenmemiz gerekir. Bedensel, duygusal ve zihinsel gücümüze yön verebilmek için büyük görevimiz ve misyonumuzu iyi tanımamız lazım. Hangi amaç uğruna çalışmaya değer? Kimin ve ne için tüm gücümüzü kullanmak isteriz? Her alanda yüksek düzeyde faaliyet gösterebilirsek, TOP seviyede performansa sahip olur, tam angajman gösterebilir ve en yüksek randımanı elde edebilirsiz. 2 Ayrıntılı bilgi yukarıda anılan dokümantasyonda Ralf Kalinowski ye ait Daha fazla enerjiyle geleceğe hareket ve beslenme başlıklı metinde mevcuttur

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 Steffen Lange, Dipl. Oecotrophologe (FH), greenacademy Almanya da beslenme ile ilgili seçilmiş veriler Kadın ve erkeklerin beslenmelerinde ortak yönler ve farklılıklar Birkaç temel veri 1... Almanya da beslenme hakkında 18 ila 80 yaş arası erkeklerin % 68 i ve kadınların % 51 i fazla kiloya ve 25 in üzerinde Body-Mass-Index e (BMI) sahip. Erkek nüfusunun % 0,7 si ve kadın nüfusunun % 1,9 u normalin altında seyreden kiloya sahip. Erkek ve kadınların beslenmelerindeki farklılıklar hakkında Erkekler kadınların tükettiği et ve et mamüllerinin iki mislisini tüketmektedirler. Alkol tüketimi erkeklerde kadınlardan üç kat daha fazladır. Kadınlar çoğunlukla yeterli derecede demir almamaktadır (kadınların % 58 i, erkeklerin % 14 ü) Kadınların birçoğunda kalsiyum eksikliği vardır (14 ila 18 yaş arasındaki genç kız ve kadınların % 75 i tavsiye edilen miktarın altında kalsiyum almaktadır). Sağlıklı Beslenme: Kendim ne yapabilir, ne yapmalıyım? Besin maddeleri seçimi için basit kurallar: Çok az miktarda: yağlı yiyecekler ve tatlılar. Ama tabii ki onlar da yemek kültürümüze dahildir. Az miktarda: Hayvansal besin maddeleri, buna süt ürünleri de dahil. Bol miktarda: Bitkisel besin maddeleri ve içecek 1 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Lange, Stefen, Ernährungssituation in Deutschland: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ernährung von Frauen und Männern, in: Dokumentation der Informationsbörse für Frauen. Frauen Mit Energie in die Zukunft! Umwelt Ernährung Bewegung (28. Oktober 2009), Duisburg 2009, S. 11 ff

20 Sağlıklı Beslenme için tavsiyeler Steffen Lange Fazla yağlılardan kaçınmalı! Hazır soslar ve ekmeküstü ezmeler genelde yüksek oranda gizli yağ çermektedir ve aşırı kilo artışına neden olabilir. Bu yüzden: Pürelenmiş sebzeden sos hazırlayın - bu hem lezzetlidir hem de yağ oranı düşüktür. Öğünlerinizi günde 5 küçük öğüne dağıtın! Günde 5 küçük öğün 2 3 büyük öğünden daha sağlıklıdır. Kepekli tahıl ürünleri kullanın! Kepekli tahıl ürünleri beyaz un ürünlerinden daha doyurucudur ve önemli lifler içerir. Alternatif olarak, kepekli tahıl ürünlerini ve beyaz un ürünlerini karıştırabilirsiniz (örneğin 50/50 oranında). Karnınız açken alış-verişten kaçınınız! Çünkü aç karnına alış-veriş yaptığınızda çoğu zaman sağlığa zararlı besinler seçersiniz. Sağlıklı içecekler seçin ve yeterince için! Su, şekersiz bitki çayları ve su ile karıştırılmış meyve suları tavsiye edilir (orantı: 1 e 3; meyve suyu 1 / su 3). Doğru pişirme usullerini seçin! Haşlanmış besinler sağlıklı beslenme için kızartılmış yiyeceklerden çok daha uygundur. Kaliteli yağlar kullanın! Zeytin ve kolza yağı, tereyağı ve ayçiçeği yağından çok daha sağlıklıdır. Đyi çikolatayı seçin! Sağlıklı beslendiğiniz takdirde çikolata da yiyebilirsiniz, ancak kakao oranı yüksek çikolata seçin

21 Sağlıklı Beslenme, erkek ve kadınların beslenme alışkanlıkları hakkında linkler Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Bu federal kuruluş, sağlık konusunda birçok internet portalı ve kadın ve sağlık konusunda özel bir portal sunuyor. Deutsche Gesellschaft für Ernährung Beslenme konusunda Avrupa nın bilgi portalı Avrupa Gıda Maddeleri Bilgi Merkezi nin internet portalı Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Bratwurst oder Brokkoli? konulu etkinliğin dokümantasyonu Cinslere göre beslenme alışkanlıkları ile ilgili konferans, Kasım

22 Yaşamaya değer bir çevre için öğütler Geleceğin en yakıcı meselelerinden biri olan iklim değişmesi, son yılların pesimist tahminlerinin de aksine günden güne büyük bir hızla ilerliyor. Erkek ve kadınlar, örneğin farklı enerji tüketimleriyle iklimin değişmesine farklı biçimlerde katkıda bulunuyor ve etkilerine de farklı şekilde maruz kalıyorlar. 2 Kalıcı gelişme konusunun değişik yönleriyle Avrupa Birliği Eşitlik Sözleşmesi nde yer alması bu yüzden çok büyük önem taşımaktadır. Burada 28. madde, sözleşmenin altında imzası bulunanları çevre kalitesini korumaya ve geliştirmeye çağırıyor ve özellikle de iklim değişmesine de değiniyor. (1) Sözleşmeyi imzalayan, kendi egemenlik alanında çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesine yönelik ciddi önlemler almayı taahhüt ediyor. Bu çerçevede yerel idarelerin çöp, gürültü kirliliği, hava kalitesi, ekolojik çeşitlilik ve iklim değişimi ile ilgili politikaları da dikkate alınmalıdır. Kadın ve erkeklerin, çevre ile bağlantılı hizmet ve politikalardan eşit şekilde faydalanmalarının gözetileceği taahhüt edilir. Kaynak: Kadın ve erkeklerin belediyeler düzeyinde eşitliği hakkında Avrupa Sözleşmesi, madde 28, Çevre Aynı zamanda bu hususa da değinilmektedir: Sözleşmeyi imzalayanlar, kadın ve erkeklerin yaşam biçimlerinin birçok bakımdan birbirinden farklı olduğunu, yerel hizmetlerin, kamusal mekan ve toplumsal özgürlüklerin kadın ve erkek tarafından farklı kullanıldığını ve cinslerin farklı çevre sorunlarıyla karşı karşıya bulunduklarını kabul etmektedirler. (Madde 28) Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Agenda 21 in anketi Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21, 1997 de Duisburg Yerel Ajanda dolayısıyla hazırlanan projeler çerçevesinde Duisburg Eşit Haklar ve Kadın Sorumlusu tarafından kurulmuştur. Đletişim Ağı, farklı kadın grupları, kilise, siyaset, sendika, çevre ve toplu taşımacılık kuruluşları, tek dünya sivil kuruluşları, Ajanda ile ilgili diğer kurumlardan kadın temsicilerin ve konuya ilgi duyan farklı milletlerden Duisburglu kadınlar tarafından biraraya gelmektedir. Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 çalışma grubu toplantıları, Kadın Bürosu tarafından organize edilir ve yönetilir, konular, iletişim ağının sözcüleri ile 2 Bu konuda bakınız: Röhr, Ulrike, Nachhaltige Entwicklung aus Frauensicht: Umsetzung in den Themenbereichen Klimaschutz und Energie, Gleichstellungs-Aktionsplan für Duisburg adlı dizi çerçevesinde yayınlanan bir makale, Heft 1: Dokumentation des Frauenforums EU-Charta konkret.gleichstellungs-aktionsplan für Duisburg in den Bereichen Umwelt und Stadtplanung (November 2008), Duisburg 2009, S. 24 ve devamı

23 birlikte hazırlanır. Toplantılar, karşılıklı bilgi alış-verişine hizmet eder ve kalıcı gelişme ile ilgili konularda ortak eylemlerin hazırlanmasını sağlar. Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 örneğin uzun süreden beri kadın açısından çevre ve iklim korumacılığı ile ilgilenmektedir. Özellikle kalıcı gelişme hakkında bilgilendirme ve halkla ilişkiler çalışması yürütülmüş ve Duisburglu kadınların çevre konusuna duyarlılığını artırmaya yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Bu olumlu şartlar, Duisburg Belediyesinin Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu tarafından Duisburg Eşit Haklar Eylem Planı konsept çalışmaları için kullanılır hale getirilmiştir. Ajanda 21 de olduğu gibi Yerel düzeyde kadın erkek eşitliği Avrupa Sözleşmesi nde de katılımcılık düşüncesi büyük önem taşımaktadır ve kadınların gerek katılımını gerekse de yeteneklerinin dahil edilmesini öngörmektedir. Sözleşmenin giriş bölümünde şöyle denilmektedir: Yerel ve bölgesel politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında kadınların geniş şekilde katılımı, onların yaşam deneyimlerinin, bilgi ve yaratıcılığının dikkate alınmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Kadın Erkek Eşitliği Sorumlusu, Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı nın katkılarıyla günlük yaşamda çevre korumacılığı konusunda kadınların sahip oldukları bilgileri toplayıp biraraya getirme fikrini geliştirmiştir yılının ilkbahar / yaz aylarında Duisburg Kadın Erkek Eşitliği Dairesi / Kadın Bürosu, Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 katılımcılarının arasında bir anket düzenlemiş, kadınların iklimin korunması ve enerji tasarrufu hakkında bilgi ve deneyimlerine başvurmuş ve bunları değerlendirmiştir. Elde edilen sonuçlar, - iklimin korunmasına katkıda bulunmak - ve de kişilerin bireysel düzeyde maddi tasarruf imkanlarını artırmak amacıyla aşağıda toplu bir şekilde, kısaca ve anlaşılır bir dille yayınlanmaktadır. Anket çerçevesinde bu sorular yöneltilmiştir: - Lütfen bize, enerji tasarrufu ve iklimin korunması ile ilgili en sevdiğiniz öğüdü söyleyiniz. VE: - Kendim iklimin korunmasına ve enerji tasarrufu için nasıl katkıda bulunabilirim? Aldığımız yanıtlar şöyledir 3 : 3 Sonuçlar, Kadın Bürosu tarafından değerlendirilip yayınlanmıştır. Tekrar edilen bilgiler özetlenmiştir

24 Bireysel ortamda çevreyi korumak Günlük yaşamda çevrecilik Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 den öğütler 4 Christina Benedikt, Doris Becker Enerji tasarrufu konusunda öğütler: Elektrikli ev aletleri Elektrikli aletleri stand-by modunda bırakmıyorum, tamamen kapatıyorum. Stand-by modunda cereyan sızıntısını önlemek amacıyla kapatılabilen uzatma grup priz kullanıyorum. Her yerde tasarruflu ampül veya LED lambalar kullanıyorum. Televizyon izlerken büyük lambayı söndürüp, tek ampüllü küçük bir lambayı yakıyorum. Elektrikli aletler satın alırken onların enerji verimliliğine dikkat ediyorum. Tüm evde değil, sadece bulunduğum odanın lambasını yakıyorum. Elektrikli şofbeni yalnızca kullanımdan kısa süre önce çalıştırıyorum! Kullanmadığım elektrikli aletlerin fişini prizden çekiyorum. Ekolojik çalışma makinam var ve eko yıkama proğramları kullanıyorum. Havalandırmak: Pencereleri bütün gün yarı açık bırakmaktansa, tüm pencereleri açıp 3 dakkikada havalandırıyorum. Duş almak: Ben yaklaşık bir yıldan beri soğuk duş alıyorum! Hiç fena değil, bir süre sonra. Cilt ve kan dolaşımına iyi geliyor. Eski bir iş arkadaştan öğüt! 4 Duisburglu Kadınların Đletişim Ağı Ajanda 21 Kadın Bürosu tarafından organize edilip yönetilen, 1997 yılında kurulmuş bir çalışma grubudur. Sizler de bu grup içersinde ortak çalışmaya davetlisiniz. Bunu arzu ettiğiniz takdirde adresinizi Kadın Bürosuna bildirmeniz yeterlidir

25 Çamaşır yıkamak ve kurutmak: Çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkıyorum çünkü modern deterjanlar derecede de lekelere karşı etkili. 90 derecede kaynatılabilen çamaşırları 60 derecede yıkıyorum. Böylece önemli oranda enerji tasarruf edilebilir. Çamaşır yıkamak için doğal yıkama cevizleri (Waschnüsse) kullanıyorum. Çamaşır makinesini tam kapasite kullanıyorum (dolduğu zaman çalıştırıyorum). Ekolojik deterjan kullanıyorum. Güneşten yararlanıyorum. Çamaşır kuruturken bakıyorum: Hava güneşli mi? O halde çamaşırları dışarıda kurutuyorum. Elektrikli kurutucular elektrik yakıyorlar, eğer güneş çamaşırlarımızı bedavaya kurutuyorsa bu makinaya hiç gerek yok. Ütü Yapmak : Ütü yaparken ütüyü kapatıp son iki parçayı arta kalan ısı ile ütülüyorum. Yemek Pişirme/Beslenme: Patatesi kabuklarıyla haşlarken üstünde aynı zamanda yumurta da pişiriyorum. Ocağı söndürüp arta kalan ısıdan istifade etmek. Pilav pişirirken pirinci soğuk suya salıp kaynatıyorum. Su fokur fokur kaynadığı zaman ocağı söndürüp, pilavı ocağın kendi ısısıyla pişiriyorum. Sebze, kavurma veya çorbaları düdüklü tencerede pişiriyorum. Böylece pişirme zamanının yarısı veya üçte ikisi tasarruf edilmiş olur. Daha az et yiyorum. En küçük tencereyi kullanıyorum. Küçük tencerede ve alçak ateşte pişirmenin çifte faydası var: Yemek daha çabuk ısınır ve daha az enerji kullanılır. Su Tasarrufu: Çamaşır makinasını kullanmadan önce tam dolduruyorum. Çiçekleri, sebze ve salatayı yıkadığım su ile suluyorum (yağmur suyundan yararlanamıyorsam) bahçe ve balkonu sularken yağmur suyu bidonunda biriktirdiğim suyu kullanıyorum. Dişlerimi fırçalarken suyu akıtmıyorum. Banyo yapmaktansa duş almayı tercih ediyorum

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil Tarih 0 Mart 009 Daha fazla bilgi için: Hande Akdağ Kurumsal İletişim Yöneticisi Tel: +90 68 07 00 Fax: +90 68 07 99 E-mail: handeakdag@gfkturkiye.com GfK Türkiye Sıracevizler Cad. Çiftecevizler Deresi

Detaylı

Öğretmenler için Eğitim

Öğretmenler için Eğitim Öğretmenler için Eğitim 24.-25.6.2008 Ankara, Turkey Neden çocuklar için enerji eğitimi veriyoruz? Enerji üretimi ve kullanımı, %80 CO 2 in açığa çıkmasına ve bu da iklim değişikliğine neden olur. Enerji

Detaylı

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor

İKLİM VİDEO 8 hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor İKLİM VİDEO 8 İklim değişikliği hepimizin yaşam tarzından kaynaklanıyor. Üf, son model telefon istiyorum! Yazın serin, kışın sıcak bir evde oturmak istiyorum. Uzak yerlere seyahat etmek istiyorum. Yeni

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü

TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü - 1-07.11.2008, Köln TD-IHK: Türk-Alman Ekonomileri Arasında Köprü TD-IHK: Üyelerimizle yerinde ve doğrudan doğruya irtibat Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk kökenli işletmelerin ve vatandaşların en yoğun

Detaylı

çünkü artık ekmek elden su gölden gelmiyor

çünkü artık ekmek elden su gölden gelmiyor Küresel mali kriz petrol fiyatlarının istikrarsızlığı Ortadoğu ve Kafkaslar da yaşanmakta olan sorunlar enerji fiyatlarının gelecekte de artacağını ve enerji teminin zorlaşacağını göstermektedir. Ülkemizin

Detaylı

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2

Doğum Yeri 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 2,2 2,2 2,2 28,8 2,2 6,6 17,7 4,4 4,4 2,2 Doğum Yeri Katılımcıların doğum yerlerine bakıldığında üçte birine yakınının (%28,8) İzmir doğumlu olduğu görülmüştür. İzmirlileri, Kars doğumlular (%17,7) ve Kütahya doğumlular (6,6) izlerken diğer katılımcıların

Detaylı

Forum Katılımcıları için Yeşil Rehber. Ne yapabilirsiniz?

Forum Katılımcıları için Yeşil Rehber. Ne yapabilirsiniz? Forum Katılımcıları için Yeşil Rehber Çevre Dostu Forum İnisiyatifi tüm forum paydaşlarının, sponsorlarının ve katılımcılarının Forum organizasyonunun tüm aşamalarında yaptıkları işlerde çevreye duyarlı

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu*

Tip 2 Diyabet Hastaları için. Beslenme Kılavuzu* Tip 2 Diyabet Hastaları için Beslenme Kılavuzu* Değerli hastalar, Hazırladığımız bu kısa kılavuz ile size günlük hayatınızda tüketeceğiniz gıda maddelerini seçerken, yönünüzü daha iyi belirleyebilmenize

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI

ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONT.MD YETERLİ VE DOĞRU BESLENME KURALLARI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya da bir yanda obeziteyle mücadele yapılırken diğer tarafta açlıktan ölme noktasına gelen insanlara

Detaylı

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME

GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME GEBELİKTE YETERLİ ve DENGELİ BESLENME NEDEN ÖNEMLİDİR? Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Gebelik öncesi ideal ağırlığında olan yetişkin kadınların ortalama 9-14 kg arasında (ayda 1-1,5kg)

Detaylı

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal

Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2 üç kişilik oda ve 3 bungalowdan oluşuyor. Bungalowlarda 2 yatak odası ve 4 yatak var.çocuklu Aileler için çok ideal Adres : Çıralı - Olimpos - Kemer - Antalya - Türkiye Tel : 0090 242 825 73 27-825 73 28 Fax : 0090 242 825 71 28 Web : www.orangemotel.net E-mail : info@orangemotel.net Motelimiz, 7 iki kişilik oda, 2

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU 173 Prof. Dr. Sedat BOYACIOĞLU Hiçbir canlının beslenmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu, her yaşta olmak üzere, insanlar için de geçerlidir. Özellikle bebekler ve

Detaylı

BASIN ARAŞTIRMA TOPLANTISI SONUÇLARI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 2011 12 12 MART MART 2012 2012

BASIN ARAŞTIRMA TOPLANTISI SONUÇLARI YEŞİL TÜKETİM ARAŞTIRMASI 2011 12 12 MART MART 2012 2012 Araştırmanın amacı, tekniği ve örneklemi Ne kadar yeşil tüketiciyiz? Bu konudaki çalışmalar nasıl algılanıyor? 15 yaş ve üstü yetişkin kentli nüfus temsili 18 Ağustos 16 Eylül 1 487 tüketici Hanelerde

Detaylı

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr

YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER. Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ. baskan@nilufer.bel.tr YEŞİL BELEDİYECİLİK YEŞİL NİLÜFER Mustafa BOZBEY* *İnşaat Yük. Müh., Nilüfer Belediye Başkanı HOŞGELDİNİZ baskan@nilufer.bel.tr BURSA NIN NİLÜFER İ 2014 Yılı İtibaryile 358.265 Nüfus 64 Mahalle, 50 757

Detaylı

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklim Değişimi Global Bir Sorun! İklim Korunmada Plastiklerin Katkıları Avusturyalı

Detaylı

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz.

Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Sağlıklı Büyüyelim! Sağlıklı olmak ve sağlıklı büyümek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Arkadaşlarımızla yorulmadan oynayabilmek, güçlü kas ve kemiklere sahip olmak için dengeli beslenmenin yanında

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Türkiye de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi

Türkiye de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Türkiye de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Kapanış Etkinliği, 20 Nov.2007.Bir Rüya gördük. Bernard Cornut YED 1 Bir rüya veya bir zorunluluk: uygun imkanlar! EIE, Türkiye nin ithal enerji faturasının

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama

Kanada'da Konaklama. Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde. Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz. Aile yanı konaklama Kanada'da Konaklama Konaklama ile ilgili alternatıfler sd yurt dışı egitimde Sizlere istediğiniz yerde konaklama sunuyoruz Aile yanı konaklama Kaliteli ve sorumluluk sahibi dil okullarında tüm aileler,

Detaylı

Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde. Yan yana yılları paylaşalım

Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde. Yan yana yılları paylaşalım Darmstadt daki yeni AWO»Johannesviertel«huzur evinde Yan yana yılları paylaşalım »Burada her zaman benimle ilgilenen birileri var. Bu da kendimi iyi hissetmemi sağlıyor« Sayın Bayanlar ve Baylar, 2012

Detaylı

Tennengau da atık ayırma

Tennengau da atık ayırma Tennengau da atık ayırma Aşağıdaki atık malzemeler ev atıklarına dahil değildir. Lütfen belediyeniz tarafından verilen yerel toplama tesislerini kullanınız. Atık kağıt Atık kağıt ve karton Gazeteler, dergiler,

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN

TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN Kadınlar, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturmaktalar. On yılı aşkın bir süredir gerek Türkiye gerekse yurtdışı kırsalında gerçekleşen saha çalışmalarım aracılığıyla, bana göre

Detaylı

Adım Adım Nasıl Sağlıklı Zayıflanır?

Adım Adım Nasıl Sağlıklı Zayıflanır? On5yirmi5.com Adım Adım Nasıl Sağlıklı Zayıflanır? 3 adımda sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanabilirsiniz. Yeter ki kendinizi ve vücudunuzu iyi tanıyın. İşte tüyolar... Yayın Tarihi : 16 Mart 2012 Cuma

Detaylı

B1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

B1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: B1 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA/ BESLENME VE İŞ HAYATI Günümüzde insanlar rahat bir hayat yaşamak ve para kazanmak için çok çalışmak zorundadır. İnsanlar iş yerinde çalışırken yoğun stres

Detaylı

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006 İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Yeni Mücadele ile Yüzleşmek Kasım 2006 WWF Kimdir? WWF 5 kıtada, 50 den fazla ülkede temsilciliği bulunan dünyanın en büyük ve saygın doğa kuruluşlarındandır. 100 den fazla ülkede

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI KORKUTELİ CUMHURİYET ORTAOKULU 2016 DERS: ENERJİ NEDİR? KONU: ENERJİ NASIL OLUŞUR DÜNYADAKİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÇOĞUNA GÜNEŞ SAYESİNDE SAHİBİZ... GÜNÜMÜZDE, KÖMÜR

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK Sağlıklı bir

Detaylı

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi:

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Özlem İkinci Dr, Bilimsel Programlar Başuzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Ekolojik Köyler Büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişinin hayalidir köy yaşamı. Gürültüden

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIKLI BESLENME VE MENÜ PLANLAMA BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KAFETERYALAR İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK; Fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. BESLENME; Büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken

Detaylı

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın!

PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! PRENET LE KİLONUZU Kontrol Altına Alın! 1983 yılında Almanya da geliştirilen Prenet ürünleri, en son teknoloji ile üretilir. Konsept, içerisinde kişiye özel olarak uygulanan vücut analizini de barındıran,

Detaylı

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN

NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN NE YİYECEĞİNİZİ PLANLAYIN! YENİ BİR YAŞAM İÇİN Kilo vermenin ötesinde. Yeni bir yaşam için. Yediğiniz gıdalar, sağlığınız için gerekli besinleri içermelidir ancak, bunun şekline sizde karar verebilirsiniz.

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Evinizin enerjisi nereye gidiyor?

Evinizin enerjisi nereye gidiyor? Evinizin enerjisi nereye gidiyor? Yaşam biçimi aygıtları %4 Çalışmazken %6 Isıtma ve soğutma %22 Buzdolabı %7 Mutfak aygıtları %9 Lambalar %9 Diğerleri %3 Çamaşır yıkama ve kurutma %3 Sıcak su %37 Ortalama

Detaylı

TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ

TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KONUT KULLANICI ANKETİ İyi günler, ismim... ARİMA Araştırma dan geliyorum. TÜBİTAK 113K799 Nolu Türkiye de Konut Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Kullanıcı Davranışlarının

Detaylı

Firma Profili enwi-etec GmbH

Firma Profili enwi-etec GmbH Profili enwi-etec GmbH enwi-etec GmbH Wilfried Mayr, Genel Müdür Scherrwies 2, D-84329 Rogglfing Telefon +49 8725 9664-41 Faks +49 8725 9664-96 w.mayr@enwi-etec.com http://de.enwi-etec.com Kuruluş Yılı

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy YENİ BİR YIL YENİ BİR SİZ Kendimizde dahil, birçok kişi, yeni bir yıla birçok yeni kararla başlar.

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Küresel. İklim değişikliği

Küresel. İklim değişikliği Küresel İklim değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 nedir? Küresel iklim değişikliği Çeşitli gaz ve çevre kirliliği gibi olaylar sonucu atmosfer incelmeye başlamıştır. Böylece güneş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Hotel Römerhof / Erlensee

Hotel Römerhof / Erlensee Hotel Römerhof / Erlensee 1. Genel anlamda AB Eğitim Projeleri kapsamında kabul ettiğmiz grupları şirket olarak Frankfurt un 30 kilometre doğusunda bulunan Erlensee de Hotel Römerhof da ağırlamaktayız.

Detaylı

KADINLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ ANKET RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

KADINLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ ANKET RAPORU DEĞERLENDİRMESİ KADINLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ ANKET RAPORU DEĞERLENDİRMESİ Enerji Hanım Projesi anket çalışması, ülkemizde konutlarda enerji tüketen cihazlar, bu cihazların türleri, bu cihazlara sahip

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi

YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi YUTAKI Eviniz için konforlu ısıtma sistemi SICAKLIK Isı pompası TÜKETİM GAZLI ISITMA YAKITLI ISITMA ELEKTRİKLİ ISITMA YUTAKI Bilinmesi gerekenler Bir ısı pompası nasıl çalışır? Bir ısıtma pompası, enerjiyi

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 52 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ 52 EKONOMİK FORUM 2015 TE KÜÇÜK TASARRUF 52 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EV ALETLERI MERCEĞINDE AB vatandaşları için 1 Ocak 2015 itibarıyla enerji verimliliğinde yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde pişirme

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde - PDF Flyer - Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde Çocuk Gündüz Bakımevimiz, Hannover-Kleefeld Evangelisch-lutherische Petrigemeinde ye aittir ve Aşağı Saksonya nın en eski kuruluşlarından

Detaylı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ

YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI. Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME PROGRAMI Dr. Metin SABUNCU YALOVA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ Dünyada 13.5 milyon koroner kalp hastası var. Yılda 1.5 milyon insan kalp krizi geçiriyor.

Detaylı

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 -

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - ARBEIT & LEBEN ggmbh Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - KURUM ARBEIT & LEBEN ggmbh 1973 senesinden beri Rheinland Pfalz Eyaleti Eğitim

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji

5. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Besinler ve Dengeli Beslenme Besinlerin gerekliliği Bütün canlılar büyümek, gelişmek, ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç vardır. Canlılar koşmak, yürümek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SORULAR / CEVAPLAR. 2 metabolic balance ile kilo nasıl dengeleniyor?

SORULAR / CEVAPLAR. 2 metabolic balance ile kilo nasıl dengeleniyor? SORULAR / CEVAPLAR 1 nedir? kilo düzenleyici metabolizma programıdır. Bu program doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu program yardımıyla yeme içme alışkanlıklarınız sağlıklı,

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

www. suchthilfeverbund-duisburg.de Bağımlılık Yardım Kurumu

www. suchthilfeverbund-duisburg.de Bağımlılık Yardım Kurumu www. suchthilfeverbund-duisburg.de Bağımlılık Yardım Kurumu Bağımlılığın önlenebilmesi için, topluma model olabilecek itibar sahibi kişilerin desteğini alarak çok sayıda kişiye ulaşmak ve geniş bir kamuoyu

Detaylı

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014 1 İRAN ÇAY RAPORU 8-12 Ocak 2014 Tahran-Lahican-Tebriz İRAN İRAN ÇAY RAPORU Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Meclis Başkanı Resul Okumuş un da aralarında bulunduğu 7 kişilik

Detaylı

T.C. YENİCE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. YENİCE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. YENİCE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Ilko g retim Yemek Memnuniyet Anketi (Veli ) ANKETE KATILAN: 933 Müdürlüğümüzce 25/03/2013 13/04/2013 tarihleri arasında taşımalı eğitimden

Detaylı

Eşler bonusu ve daha esnek ebeveynlik zamanı

Eşler bonusu ve daha esnek ebeveynlik zamanı Federal Aile, Yas lılar, Kadın ve Gençlik Bakanlıg ı EbeveynParası Yeni nesil uyumluluk Eşler bonusu ve daha esnek ebeveynlik zamanı 3 Önsöz yeni bir aile yaşamına atılan ilk adımdır. Çocukları doğduktan

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Özet Rapor Haziran, 2013 İstanbul, Kadıköy, 2013 1 / 7 ÖZET RAPOR Belediye Başkanları Sözleşmesi Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre ve iyi yaşam kalitesinin

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS Eğitim Merkezi Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS hakkında VdS; yangından korunma, güvenlik ve doğal afetten korunma alanlarıyla şirket güvenliği konusunda dünya

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

Erken Fırsatlar Girişimi: Odak-Yuvalar. Çocuğunuz için en iyi fırsatlar - başından itibaren

Erken Fırsatlar Girişimi: Odak-Yuvalar. Çocuğunuz için en iyi fırsatlar - başından itibaren Erken Fırsatlar Girişimi: Odak-Yuvalar Çocuğunuz için en iyi fırsatlar - başından itibaren Sizin yuvanızda yeni olan nedir? Daha iyi destek olabilmek için daha fazla eleman: Odak noktamız dil öğrenimi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER. Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER Düşük Karbonlu Sürece Geçiş Nasıl Yönetilir? OP. DR. ALTINOK ÖZ KARTAL BELEDİYE BAŞKANI Kartal Belediyesi 2011 1 KARTAL İLÇESİ NİN TANITIMI 1871 yılında ilçe olan Kartal

Detaylı