Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012"

Transkript

1 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

2 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen çalışmaların paylaşılmasını kolaylaştırmak ve sunulan hizmetleri belediyelerin ihtiyaçlarıyla eşleştirmek için 2013 yılı itibarıyla DSÖ tarafından da kullanılan anket tabanlı Yıllık Değerlendirme Raporları kullanılmaya başlanılmıştır.

3 Genel Bilgiler Anket tabanlı yeni raporlama sistemi sayesinde üye belediyelerimizin proje kapsamında karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlar; eğitim ihtiyaçları, odaklandıkları 5. Faz temaları ve genel eğilimler incelenebilecek ve Birlik Başkanlığı nın üyelerine sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi, yönlendirilmesi için bir veri tabanı elde edilmiş olacaktır. Rapora katılım oranı % 65 olmuştur (30/46 üye)

4 Değerlendirme Kategorileri 1. Politik durum ve Ortaklıklar 2. Ana Hedef - Sağlık ve Tüm Yerel Politikalarda Sağlık Alanında Eşitlik 3. Ana Temalar Üzerindeki Çalışmalar 4. Şehrinizde Sağlığın Geliştirilmesi için Çok Ortaklı Eylemler 5. Kapasite Geliştirme 6. Toplumsal Katılım ve Sağlık Alanında Yönetişim 7. Sağlıklı Kentler Birliği ne Üyelik 8. İzleme ve Değerlendirme Toplam 71 soru sorulmuştur.

5 Politik durum ve Ortaklıklar

6 Raporlama dönemi içerisinde herhangi bir koordinatör veya sorumlu meclis üyesi değişikliği oldu mu? Raporlama dönemi içerisinde herhangi bir yerel idari/organizasyonel değişiklik yaşadınız mı? Evet 23% Evet 10% Hayır 77% Hayır 90%

7 Sağlıklı Şehirler Projesine yerel idari ve siyasi desteği nasıl nitelersiniz? Zayıf Orta İyi Çok İyi Mükemmel İdari ve siyasi destek durumu

8 İdari ve yönetimsel destek ortaya konuyor mu, konuyorsa ne şekilde (örn. Meclis kararları, bildiriler, etkinliklere katılım, etkinlikler için ilave kaynaklar)? Sağlıklı Şehir Etkinliklerine Katılım Sağlıklı Şehir Etkinliklerine Bütçe Ayrılması Sağlıklı Şehir Projesi için Personel Desteği Eğitim Desteği Meclis Kararlarıyla Desteklenmesi

9 Sağlıklı Şehirler Projesi konusunda Belediye Başkanı ve sorumlu Meclis üyeleri ile yılda kaç kez bir araya geliyorsunuz? 8 ve üzeri 32% 1-2 Toplantı 32% 4-8 Toplantı 20% 2-4 Toplantı 16%

10 Diğer yollarla (başka konulardaki toplantılarda görüşmeler, SKB tarafından organize edilen toplantılar, meclis toplantılarında yapılan bilgilendirmeler, 39 Belediye Başkanı veya sorumlu Meclis Üyelerinin iletişime geçmesi bir araya geliniyor. 26 Koordinatörler tarafından talep edilen toplantılar ile bir araya geliniyor Ne şekilde bir araya geliniyor?

11 Çalışmalarınızı kolaylaştırıcı faktörler (etkinlikler, faaliyetler, mevzuat, stratejiler, vb): Sosyal Medya Projenin Meclis Kararına Dayanması alk Sağlığı Konusunda Artan Bilinç Üniversite İşbirliği Sektörler Arası İşbirlikleri İdari Destek Kalifiye Personel Stratejik Planlama SKB Eğitim ve Konferansları

12 Çalışmaları zorlaştıran en önemli engeller Daha öncelikli sorun ve ihtiyaçlar 17% Sektörler arası çalışma sorunları 17% Maddi yetersizlikler 33% Mevzuat kaynaklı sorunlar 22% Bilgi/eğitim eksikliği 11%

13 Sağlıklı Şehir Planlama; 2 Sağlıklı Kentsel Çevre; 1 Sağlıkta Eşitlik ; 2 Sağlıklı Yaşlanma ; 5 Türk Belediyeleri toplam 9 üyelik ile alt ağlarda güçlü bir varlık göstermektedir. Buna karşın; Toplantılara sadece % 33 düzenli katılım mevcuttur. Üyelerin % 66 sı alt ağlara düzenli olarak katılmamaktadır.

14 Sağlıklı Kentler Birliği nin yıl içerisindeki toplantılarına katıldınız mı? Bazılarına katılanlar 31% Hiç katılmayanlar 4% Tamamına katılanlar 65% Birlik toplantılarına katılmak Sağlıklı Kentler Birliği üyelik kriterleri arasında yer almaktadır.

15 Sağlıklı Şehirler Projesi Personeli Ortalama Personel Sayısı: 2,4 Tam zamanlı personele sahip olmayan üye sayısı: 11 Ankete katılan belediyelerden sadece 13 ü gönüllülerden yararlanmaktadır.

16 Sağlıklı Şehirler Projesi için oluşturulmuş yönlendirme kuruluna sahip misiniz? Yönlendirm e kuruluna sahip olmayan üyeler 77% Yönlendirm e Kurulu (Proje Ortaklığı) oluşturmuş üyeler 23% Sağlıklı Şehirler projesinin temel unsurlarından birisinin sektörler arası çalışmadır ve ayrıca birliğe üyeliğin şartlarından birisi proje ortaklığı oluşturulmasıdır.

17 Sağlık, belediyenizin genel stratejisinin bir parçası olarak kabul ediliyor mu? Hayır 8% Cevapsız 20% Evet 72%

18 Ana Hedef - Sağlık ve Tüm Yerel Politikalarda Sağlık Alanında Eşitlik

19 Kurum içerisinde sağlık alanında eşitlik konusundaki bilinci nasıl değerlendirirsiniz? Sağlık alanında eşitlik konusundaki belediye içerisindeki bilinç seviyesi Sağlık alanında eşitlik konusu belediye çalışmalarına resmi bir şekilde girdi mi? İyi 40% Hayır 40% Çok iyi 60% Evet 60%

20 Belediyenizde sağlık alanında eşitliğin arttırılması için yapılan çalışmalar var mı? Sokak hayvanlarına yönelik projeler 1 Dezavantajlı kadınlara yönelik hizmetler 2 Spor imkanlarını artırıcı projeler Yaşlılara yönelik projeler Evde Bakım Hizmetleri Sağlık hizmetleri Sosyal yardım hizmetleri 4 4 Engellilere yönelik projeler 6

21 Belediyenizde Sağlık ve Sağlık Alanında eşitlik hedefine ulaşmak için bir sonraki sene içerisinde yapılması planlanan faaliyetler nelerdir? Stratejik Planlama Çalışmaları Evde bakım hizmetleri Sosyal yardımlar Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Dezavantajlı gruplar Şehir Planlama / Kentsel dönüşüm Engelli ve dezavantajlılara yönelik projeler Sağlık Hizmetleri

22 Ana Temalar Üzerindeki Çalışmalar

23 Raporlama dönemi içerisinde Önemseyen ve Destekleyici Çevreler hakkındaki çalışmalar Engelliler Sosyal Çalışmalar Yaşlılara yönelik hizmetler Engellilere yönelik yapısal iyileştirmeler (rampalar, engelli tuvaletleri vb.) Okur yazarlığın artırılması Aşevleri Huzurevleri Kurslar Engellilere yönelik spor faaliyetleri Danışmanlık hizmetleri Danışmanlık hizmetleri Kitap dağıtımı Engelli envanteri çalışmaları Ayni ve nakdi yardımlar Sosyal projeler Engellilere ekipman desteği ve yardımlar Spor ve kamp hizmetleri Yaşlılar haftası etkinlikleri Sosyal destek çalışmaları Engelli haftası etkinlikleri Görme engellilere yönelik kaldırımlara uygulanan kılavuzlar Barınma Evleri, Çocuk Merkezleri Evde bakım hizmetleri

24 Raporlama dönemi içerisinde Sağlıklı Yaşam ana teması üzerinde yapılan çalışmalar 2012 yılı içerisinde Sağlıklı Yaşam ana teması hakkında yapılan çalışmalar kapsamında özellikle spor alanları, spor etkinlikleri ve kurslar, tütünle mücadele programları ve sağlık alanında bilinçlendirme çalışmaları dikkat çekmektedir: Spor alanları, etkinlikler ve kurslar (7) Tütün ve Alkol Kullanımı, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Programları (5) Sağlık konusunda bilinçlendirme (kronik hastalıklar, ev kazaları, ilkyardım, obezite, sağlık taramaları, ağız ve diş sağlığı, çocuk gelişimi, evlilik öncesi danışmanlık) (5) İlaç Toplama/Dağıtım Kampanyası (2) Engellilere yönelik projeler (2) Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi Sosyal Faaliyetler (Kültüre ve Sanat faaliyetleri, çocuk ve gençlik merkezleri, kadınlara yönelik danışma merkezleri, yaz kampları) Kentsel İyileştirmeler (peyzaj projeleri, üst geçitler, otoparklar)

25 Raporlama dönemi içerisinde Sağlıklı Kentsel Çevre ve Tasarım ana teması üzerinde yapılan çalışmalar: Raporlama dönemi içerisinde Sağlıklı Yaşam konusunda belediyelerin yaptıkları çalışmalar görülme sıklığına göre aşağıda listelenmektedir: Kentsel Tasarım Çalışmaları 9 (çevre düzenlemeleri, otoparklar, kent meydanları, cephe sağlıklaştırma, parklar ve kent meydanları) Sağlıklı Ulaşım çalışmaları 8 (Yollar, Üst Geçitler, Bat-Çık Projeleri, Otogar, Bisiklet Yolları) Çevre Koruma Projeleri 10 (Çevre bilincini artırmayasına yönelik eğitim seminerleri, atık konusunda okullara yönelik eğitimler, doğal gazın yaygınlaştırılması, Ağaçlandırma / yeşil alanların artırılması, dere ıslahı, tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi, arıtma tesisleri, atık sudan enerji elde edilmesi) Kentsel dönüşüm projeleri (7) Diğer (2) (kongre ve kültür merkezi, sokak hayvanlarına yönelik projeler)

26 Kapasite Geliştirme

27 Sağlık, sağlık alanında eşitlik, sağlıklı şehir planlaması, sağlıklı yaşam ve ayrıca diğer ana temalar konusundaki kapasiteyi geliştirmek için yıl içerisinde herhangi bir çalışma yapıldı mı? Hayır 25% Evet 75%

28 Mahalle bazlı eşitsizlik haritası 7% Sağlık ve sağlık alanında eşitlik ve ayrıca diğer ana temalar konusundaki kapasiteyi geliştirmek için önümüzdeki dönemler için planlanan bir çalışma var mı? Raporlama çalışmaları (SED raporları, CBS ile Eşitsizlik Haritaları) 14% Sağlıklı Kent Profillerinin hazırlanması 22% AB fonlarından yararlanma 7% Eğitim/bilgilendir me çalışmaları 50%

29 SKB den talep edilen eğitimler Sağlıklı Kentlerle ilişkili raporların hazırlanmasına yönelik eğitimler Sağlıklı Kent Tasarımı / Sağlıklı Şehir Planlaması Proje Yönetimi Eğitimi Çevre Eğitimleri (Denizlerin ve suların korunması) Kent Kültürü ve Kent Kimliğinin Geliştirilmesi Sağlık Alanında Eşitlik Sağlık Etki Değerlendirmesi Fiziksel Aktivite / Sağlıklı Yaşam Yaş Dostu Kentler Sürdürülebilir Kalkınma Karbon Salınımı Hesabı Risk Analizi Sağlıklı Yaşlanma Sağlık Konuları (Obezite, Diyabet, Kanser) Proje hibelerinden faydalanma SKB üyeleri arasında ortak proje çalışmaları Afet yönetimi Katılımcılık Erişilebilirlik Sağlık Okur Yazarlığı Halk Sağlığında Belediyelerin Rolü Sağlıkta Alt Yapı Problemleri Büro çalışanları için spor programları Enerji verimliliği / Alternatif Enerji Kaynakları Zirai Uygulamalar ve Gıda Güvenliği

30 Toplumsal Katılım ve Sağlık Alanında Yönetişim

31 Belediyeniz sağlık alanındaki kararlara vatandaşların katılımını destekliyor mu? Nasıl destekliyor? Kent Konseyi meclisleri aracılığıyla 31% Çevrimiçi görüş ve şikayet formları 8% İletişim merkezleri 7% Anketler 54%

32 Şehir Sağlık Profilleri

33 Şehir Sağlık Profiliniz var mı? Evet 43% Projenin temelleri arasında bulunan Şehir Sağlık Profilleri ayrıca üyelik şartlarından birisidir. Profillerin güncelleme yılı ortalaması 2009 dur Hayır 57%

34 Sağlıklı Kentler Birliği ne Üyelik

35 Belediyeniz direkt olarak Sağlıklı Kentler Birliği ne üyeliğinden dolayı herhangi bir çalışma/proje başlattı mı? Bisiklet yolları Açık hava spor aletleri Hava kalitesi ölçümleri Engelli rampaları Hayır 40% Evet 60% Çocuk oyun alanları projeleri Emeklilere yönelik çalışmalar Şehir sağlık profilleri Yaşam kalitesi çalışmaları Sağlıklı kent gelişim planları

36 Belediyenizin Sağlıklı Kentler Birliği ne üye olması Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamındaki çalışmalarını nasıl etkiledi? Çevre alanındaki projeleri desteklemiştir 13% Sosyal projelere destek artmıştır 13% Diğer kurumlarla ortak çalışmalar artmıştır 37% Sağlık Projeleri ve Sağlığa duyarlılık artmıştır 37%

37 Teşekkürler

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010 Özet Bu planlama rehberi şehirlerde fiziksel aktivitenin arttırılması yoluyla sağlıklı ve aktif bir şehir yaratmak için hazırlanacak kapsamlı planlara yönelik fikirler, bilgiler ve araçlar sağlamaktadır.

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORUDUR. A-MİSYON VE VİZYON MİSYON Kadıköy Belediyesi Misyon ve ilkeleri doğrultusunda sağlıklı kent ve sağlıklı toplum kriterlerine ulaşmak amacıyla, Kadıköy İlçesi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI VE AVRUPA ULUSAL SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI YILLIK İŞ VE TEKNİK KONFERANSI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI VE AVRUPA ULUSAL SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI YILLIK İŞ VE TEKNİK KONFERANSI DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI VE AVRUPA ULUSAL SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI YILLIK İŞ VE TEKNİK KONFERANSI Sağlıklı Şehirler İçin Politik Seçenekler / 24 26 Haziran 2015 Kuopio/Finlandiya TOPLANTI

Detaylı

Vizyon; Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal

Vizyon; Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal Vizyon; Üniversite, kültür, turizm ve kent yönetimi alanlarında gelişmiş; yerel düzeyde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlamış, ekonomik ve sosyal gelişmeyi ve yaşam kalitesini ülke ortalamasının üstüne

Detaylı

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü OCAK 2015 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı

Detaylı

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008

DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER PROJESİ 5. FAZ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI JÜLİDE ALAN SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİSAN 2008 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI 5. Faz Ana Konuları 5. FAZ Dünya Sağlık

Detaylı

MANİSA BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER- KRİTERLER. Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı

MANİSA BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-FAALİYETLER- KRİTERLER. Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı AMAÇ 1.1 01 MANİSA BELEDİYESİ AMAÇLAR-LER-FAALİYETLER- Mali Yapının Güçlendirilmesi Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması 1.1.1 Belediye alacaklarının tahsilinde diğer kurum ve kuruluşlarla toplantı da

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI. eylem planı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü: OCAK 2015 1. Programın Amacı ve Kapsamı Toplumun çekirdeğini oluşturan, bireyleri

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYESİ

T.C. MANİSA BELEDİYESİ T.C. MANİSA BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz Manisa Belediyesi-2014 Yılı Performans

Detaylı

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı Mayıs 2012 Ankara SUNUM PLANI KENTGES i Hatırlayalım KENTGES 2011 Faaliyet Raporu KENTGES İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 4. İYK Gündem Başlıkları Page

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Performans Programı 2014 Performans Programı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I BAŞKANDAN... II I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Teşkilat Yapısı... 5 1. Belediyenin Organları... 5 2. Hizmet... 6 C.

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 2013

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 2013 Yayın Tarihi 2014 YAYINA HAZIRLAYAN Ender ACEL Bursa Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ar-Ge Bürosu İLETİŞİM

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

YERLEŞMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MEKÂNSAL GELİŞME SAĞLAMAK

YERLEŞMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MEKÂNSAL GELİŞME SAĞLAMAK HEDEF 2: STRATEJİ 2.1: YERLEŞMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MEKÂNSAL GELİŞME SAĞLAMAK Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kaynakları verimli kullanan ve yayılmayı önleyen bir kent

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı