ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days"

Transkript

1 ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days

2 ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3 Bilgi Güvenliği Nedir? 3 Bilgi ve bl bilgi sistemlerinin yetkisiz i karşı korunmasıdır. erişim, kullanım, ifşa, engelleme, değiştirme i ve yok etmeye

4 Bilgi Güvenliğinin Amacı 4 Bilgilerin Gizliliğini Bütünlüğünü ve Kll Kullanılırlığını l l ğ / Elverişliliğini liliği i Doğru kişilerce edinimini Bilgi sistemlerinin Güvenliğini ve Güvenilirliğini sağlamaktır

5 Günümüz: Bilgi ve İletişim Çağı 5 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Gelişimi ve Yaygınlaşması İnternetin Gelişimi ve Yaygınlaşması e-imzanın İ Sağladıkları: dkl 1- BÜTÜNLÜK: Taşınan bilginin içeriğinin değiştirilmemesi e-devlet 2- KİMLİK DOĞRULAMA: e-ticaret Bilgiyi i i gönderen kişinin i i kimliğinin doğruluğundan emin olunması 3- İNKAR EDEMEMEZLİK: Bilgiyi gönderen/işlemi yapan kişinin sonradan bu işlemi inkar edememesi İHTİYAÇLAR? Güvenlik Güvenilirlik Hukuki Geçerlilik e-imza

6 Elektronik İmza sayılı Kanunda; Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri ya da bilgi'' olarak tanımlanmıştır. Kanuna göre: güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu ğ hukukî işlemler ş ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.

7 Kanun da Güvenli Elektronik İmza 7 Münhasıran imza sahibine bağlı olan, Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır (4. Madde)

8 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Faaliyetleri-I 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmış ve 23 Temmuz 2004 te yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre Kurumumuz, ikincil düzenleme ve denetleme yapmakla görevlendirilmiştir. l

9 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Faaliyetleri-II Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliğiğ 26 Ağustos ğ 2004 Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2 kere güncellenmiştir) Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (4 kere 6 Ocak Ocak 2005 güncellenmiştir) Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama ğ Uygulamaları l ile Güvenli 1 Haziran 2006 Elektronik İmza Formatlarına İlişkin Kurul Kararı Nitelikli Elektronik Sertifika, SİLveOCSPİstek/Cevap İstek/Cevap Mesajları Profilleri 18 Nisan 2007 Rehberi ne İlişkin Kurul Kararı 9

10 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) ESHS Faaliyete Başlama e Güven TUBITAK UEKAE KSM TürkTrust EBG

11 Elektronik İmza Bileşenleri İmza Oluşturma Aracı Nitelikli Elektronik Sertifika Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Ayşe 11 Ahmet

12 Elektronik İmzanın Önemi-I 12 Güvenli elektronik imza, elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik kazandırır sayılı Kanun a göre Güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.

13 Elektronik İmzanın Önemi-II 13 Elektronik imzanın eşsiz bir biçimde oluşmasını sağlayan tek unsur imza oluşturma verisi yani gizli anahtardır. İmza oluşturma verisi, imza sahibine aittir ve kişinin elektronik imzasıyla kişi arasındaki bağı kurar. Elektronik imzanın geçerliliğinin ğ belirlenebilmesi için; a) Kişinin kimliğinin sertifikası üzerinden tespit edilmesi, b) Elektronik imza oluşturma verisinin, sertifikaya sahip kişiye ait olduğunun belirlenmesi, c) Elektronik imzalı veride tahrifat olmadığının tespit edilmesi, d) İmza oluşturma verisinin gizliliğinin korunup korunmadığı yani imzanın oluşturulduğu aracın güvenli olup olmadığını belirlenmesi gereklidir.

14 ESHS NEDEN ÖNEMLİ-I 14 Sertifika sahibinin kimliğinin tespit edilerek elektronik imza verisinin oluşturulduğu ortamın ve sistemlerin son derece güvenli ve bu işlemi yapan kişilerinde güvenilir olması gereklidir. Ayrıca ESHS lerin verdiği hizmetler gereği tutacağı kayıtların yine güvenli ortamlarda saklanması bu verilerin hukukî ihtilafların çözümünde kullanılabilmesi için önem arz etmektedir.

15 ESHS NEDEN ÖNEMLİ-II 15 Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına, ay a a, Güvenli ürün ve sistemleri kullanma, Hizmeti güvenli bir biçimde yürütme, Elektronik sertifikaların taklit ve değiştirilmesini ğ ş önleyecek tedbirleri alma yükümlüğünü getirecek düzenlemelerin yapılması son derece önemlidir.

16 ESHS YÜKÜMLÜLÜKLERİ / 1 16 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ de ESHS işleyişinin bütün aşamalarında; Avrupa Birliği nin telekomünikasyon alanındaki standardizasyon kuruluşu olan Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) nin ETSI TS standardına uyma yükümlülüğü getirilmiştir.

17 ESHS YÜKÜMLÜLÜKLERİ / 2 17 ETSI TS da; Verilerin ve varlıkların sınıflandırılması Çalışanların nitelikleri Sertifika süreçleri yönetim hizmetlerinin görüldüğü ortamların fiziksel ve çevresel güvenlik parametrelerinin belirlenmesi İletişim ve işletim güvenliği Sistem erişim güvenliği İş ş süreklilik yönetimi hususlarında kriterler belirlenmekle birlikte ISO/IEC standardına atıflar yapılmıştır.

18 ESHS YÜKÜMLÜLÜKLERİ / 3 18 Elektronik İmza ile İlgili g Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin ş Tebliğ değ ESHS, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak; a) CWA , b) ETSITS ve c) TS ISO/IEC veya ISO/IEC standartlarına uyar ve TS ISO/IEC veya ISO/IEC standardına uygunluğunu yetkili kurum yada kuruluşlardan alınan belgeler ile belgeler hükmü getirilmiştir.

19 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi sayılı Elektronik İmza Kanunu nda nda tanımlanan güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda yapılan iş ve işlemlere hukuki bir geçerlilik kazandırılmıştır. Elektronik ortamdaki bilgi veya belgelerin, taraflar arasında teknik güvenliğe ğ ve hukuki geçerliliğe sahip bir şekilde paylaşımı sınırlı kalmıştır. ETSI tarafından Kasım 2008 tarihinde yayınlanan ETSI TS nolu standardına dayanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi i (KEP) ile çözümlenebilmektedir. ETSI TS standardı ile oluşturulacak yapının güvenlik gereksinimlerinin karşılanabilmesi için standart içerisinde ISO/IEC standardına atıflar mevcuttur.

20 ISO/IEC Sertifika Sayısı Japonya 3191* Polonya 39 Hindistan 451 İspanya 35 İngiltere 400 Hong Kong 30 Tayvan 321 Avustralya 29 Çin 190 Avusturya 29 Almanya 119 İrlanda 29 USA 91 Meksika 27 Kore 88 Malezyaa 26 Çek Cumhuriyeti 68 Brezilya 22 Macaristan 65 Yunanistan 22 İtalya 54 Türkiye 20 Dünyada ISO/IEC Sertifika Sayısı TOPLAM

21 TÜRKİYE ISO/IEC SERTİFİKALARI 21 Türkiye deki bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikalarının yedi tanesi doğrudan veya dolaylı olarak BTK nın Elektronik İmza Düzenlemelerinde l ISO şartı getirmesinden i kaynaklanmaktadır. kl k ESHS olarak faaliyet gösteren e-güven, EBG,Türktrust ve Kamu Sertifikasyon Merkezi sertifikaları bu şartı sağlayan sertifikalardır. Ayrıca e-güven e altyapı hizmeti veren Eczacıbaşı Bilişim in ve ülkemizde giderek yayılan mobil imza için Turkcell grup şirketleri Corbuss ve Global Bilgi nin bilgi güvenliği sertifikaları da bu kapsamda alınan sertifikalardır. Bu da BTK gibi düzenleyici kuruluşların ISO/IEC gibi standartların yayılmasındaki etkin rolünü göstermektedir.

22 22 Teşekkürler Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı k t

23

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI 1 İçindekiler Tablosu Elektronik imza nedir? Elektronik imza neden ve hangi uygulamalarda kullanılır?... 3 Elektronik imzanın faydaları nelerdir? Ne

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER makaleler İnci BİÇKİN ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER İnci BİÇKİN * I. GİRİŞ Farklı iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim, zamanla teknolojik gelişmelere de ayak

Detaylı

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013 e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürün: 3.0 Yürürlük Tarihi: Nisan, 2013 Güncelleme Tarihi: 08/04/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA TURKİYE

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI e-tuğra SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA

Detaylı

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NESUE) Sürüm 1.1. Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2008

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NESUE) Sürüm 1.1. Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2008 EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NESUE) Sürüm 1.1 Yürürlük Tarihi: Mayıs, 2008 OID 2.16.792.3.0.4.1.1.2 EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri

Detaylı

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013

e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 e-tuğra SERTİFİKA İLKELERİ E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Sürüm: 3.1 Yürürlük Tarihi: Eylül, 2013 Güncelleme Tarihi: 30/08/2013 Ceyhun Atıf Kansu Cad. 130/58 Balgat / ANKARA TURKİYE

Detaylı

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları Sürüm 2.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.2.1 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi

Detaylı

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 1 Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Dilek YÜKSEL CİVELEK Hamide KARAHAN TURAN Eylül 2010 01 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Sayfa 1 / 42 İÇİNDEKİLER

Detaylı

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri

e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri e-güven Genel Kullanıma İlişkin Nitelikli Elektronik Sertifika İlkeleri Sürüm 2.0 Yürürlük Tarihi: Ocak, 2007 OID 2.16.792.3.0.1.1.1.2 Halk Sokak, No:35, Golden Plaza, F Blok, Kat:2,Daire 6 Sahrayıcedit

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK İMZA UYGULAMASI. Mesut ORTA Hakim Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK İMZA UYGULAMASI. Mesut ORTA Hakim Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı TÜRKİYE DE ELEKTRONİK İMZA UYGULAMASI Mesut ORTA Hakim Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...2 TABLO VE ŞEKİLLERİN LİSTESİ...2 GİRİŞ...3 1. ELEKTRONİK

Detaylı

Elektronik İmza, Açık Anahtarlı Altyapı (PKI) Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Uygulamaları

Elektronik İmza, Açık Anahtarlı Altyapı (PKI) Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Uygulamaları Elektronik İmza, Açık Anahtarlı Altyapı (PKI) Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Uygulamaları Mert ÖZARAR Proje Yöneticisi TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İÇERİK Kısa Kurumsal

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA (e-imza)

ELEKTRONİK İMZA (e-imza) ELEKTRONİK İMZA (e-imza) Prof.Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara ss@gazi.edu.tr E-imza? Kanunu Ne kadar güvenli? Donanımları

Detaylı

e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI

e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI e-imzatr NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA UYGULAMA ESASLARI PROF.DR.AHMET TANER KIŞLALI MAH. 2778.SOK. NO:3 ÇAYYOLU/ANKARA TÜRKİYE Tel : 90 312 242 0 111 Fax: 90 312 242 0 042 www.e-imzatr.com bilgi@e-imzatr.com

Detaylı

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR)

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-007 10 28.08.2013 YONG-001-007 28.08.2013 1/65 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul 2 Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik

Detaylı

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME 1. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Muzaffer YILDIRIM A. Altuğ YAVAŞ Önder ÖZDEMİR

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 1.0 Yayımlanma Tarihi: 25.01.2013 Yayımlanma Tarihi : 25.01.2013 Sayfa 1 / 53 İçindekiler

Detaylı

MEVZUATI ve UYGULAMASI

MEVZUATI ve UYGULAMASI TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E İMZA SEMİNERİ 16 17 KASIM 2011 ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ve UYGULAMASI Fatih ÖNDER Hâkim ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanl kanlığı fonder@adalet.gov.tr AkışŞeması

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SUE) SÜRÜM : 05 TARİH : 01.11.2011 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 10 1.3. Taraflar... 11 1.3.1. Sertifika Üretim Merkezleri... 11 1.3.2. Sertifika Kayıt Merkezleri...

Detaylı

Elektronik İmza ve E-İmza Uygulamaları

Elektronik İmza ve E-İmza Uygulamaları Elektronik İmza ve E-İmza Uygulamaları E-GÜVEN Bilgi güvenliği alanında Türkiye nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SUE) SÜRÜM : 08 TARİH : 21.02.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1. Sertifika Üretim Merkezleri...11 1.3.2. Sertifika Kayıt Merkezleri...12

Detaylı

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 efinans KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama

Detaylı

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) Sürüm 1.0 Yürürlük Tarihi: Haziran, 2006 OID 2.16.792.3.0.4.1.1.4 EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş Tel: 0-312-472

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA NEDİR? GENEL OLARAK

ELEKTRONİK İMZA NEDİR? GENEL OLARAK ELEKTRONİK İMZA NEDİR? GENEL OLARAK İmza bir yazının kimin tarafından yazıldığını veya içeriğinin tasdik edildiğini belli etmek amacıyla metnin altına konulan isim veya işarettir. İmza bir yandan kişinin

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata

Detaylı